Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala Markku Muilu Pirjo Muilu kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen edustaja hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Rauno Latvala Ari Kylkisalo PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Hallintosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Ilmoitusasiat 44 Talousarvio 2008 / Käyttötalous ja tavoitteet / Investointitalous / käyttösuunnitelma Anomus tuomiokirkon parkkipaikan käyttämisestä rullalautailuun 46 Simpsiön metsästysseura ry:n anomus Kiviristin muistomerkin viereisen nurmialueen käytöstä koiranäyttelyalueena 47 Esitys katuvalojen lisäämisestä 48 Yksityisteiden perusavustusmäärät vuonna Kaupunginarkkitehdin viran lakkauttaminen / Kaupunginarkkitehdin irtisanominen / Helena Teräväisen valitus / Kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös / Vaasan hallinto-oikeuden päätökset / Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 50 Peltolantien (osa), Jalminkadun (osa) ja Simpsiöntien (osa, kt 66 itä-ja länsipuoli) katusuunnitelmaehdotus / Katusuunnitelmien vahvistaminen / Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle 51 Opettajain huoneen rakentamien Kauhajärven koululle 52 Liuhtarin koulun vanhempainyhdistyksen anomus Liuhtarin koulun pihan ja tulotien valaistuksen lisäämisestä 53 Tontin myynti / Saari ja Haapa-aho

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 54 Tontin myynti / Hautala ja Latvala 55 Maa-alueen vuokraus matkapuhelimien tukiasemalle / Ecosite Oy 56 Poikkeamislupa / 8. Liuhtari, 885/2 / Tmi Heikki Korniloff / Perustettavan yhtiön lukuun 57 Suunnittelutarveratkaisu / Tila / Kiinteistö Oy Ilkansivu 58 Lausunto poikkeamislupahakemuksesta / Tila Mesikämmen 1:32 / Vuorenmaa Reijo 59 Asunto Oy Piispankatu 3:n anomus jätevesimaksun hyvittämisestä 60 Kokouksen päättäminen 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Rauno Latvalan ja Ari Kylkisalon.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kirje: Etelä-Pohjanmaan ympäristöohjelmasopimus Sopimuksen mukaan toteutettavat hankkeet Lapualla ovat Lapuan- ja Nurmonjoen puhdistushanke sekä Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen ja ne rahoitetaan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kautta. 2. Kiinteistöjen arvonlisäverotuksen muutokset Arvonlisäverotuksessa tuli voimaan uudet kiinteistöinvestointia koskevat säännökset, jotka koskevat kiinteistöjen uudisrakentamisesta tai perusparantamisesta tehtyjen arvonlisäverovähennysten tai - palautusten oikaisuja kymmenen vuoden pituisen tarkistuskauden aikana. Uudet säännökset koskevat myös kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöinvestointeja. 3. Kaupunginhallituksen päätökset : 12 Asemakaavan muutos ja laajennus 15. Simpsiön kaupunginosassa/karhupuiston mökkikylä ja hotellialue/kolme valitusta/kaupungin lausunnot valitusten johdosta / Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Markku Qvickin ym. valitus KHO:lle / kaupungin selitys 13 Asemakaavan muutos ja laajennus 14. Honkimäen kaupunginosassa, korttelit , ja / Honkimetsän teollisuusalue 14 Asemakaavan muutos / 8. Liuhtarin kaupunginosa, korttelit 866 ja Maankäyttösopimus / 1. Keskustan kaupunginosan kortteli 131 / Asunto Oy Lapuan Rantahovi ja Asunto Oy Lapuan Jokihovi 16 Kiinteistö Oy Lapuan Kiviristi / Nahkurin peruskorjaus palvelukodiksi 17 Teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston mittausmiehen toimen ( ) täyttäminen vakinaisesti / Nimikkeen muuttaminen kartoittajan toimeksi 18 Kiinteistöhuoltajien toimien täyttäminen 19 Rakennusmestarin toimen täyttäminen rakennusosastolla 21 Määräalan myynti tilasta Liisanpelto RN:o 12:245

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 4. Pöytäkirja jälkitarkastuksesta ja vastaanottotarkastuksesta sekä iv-urakan osalta jatko : Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 TALOUSARVIO 2008 / KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET / INVESTOINTITALOUS / KÄYTTÖSUUNNITELMA 2008 Tekla Talousarvion laadintaohjeet LIITE 279a / Tekla Tavoitteet LIITE 279b / Tekla Käyttötalous Talousarvioesitys 2008 LIITE 279c / Tekla Teknisen lautakunnan toiminnan osalta talousarvioesityksen loppusummat ovat seuraavat: Toimintatulot: Toimintakulut: Toiminta, netto Toimintatulot lisääntyvät vuoteen 2007 verrattuna 5,8 % ja toimintakulut 4,8 %. Kokonaismuutos euroina vuoteen 2007 verrattuna: Toimintatulot, lisäys: Toimintakulut, lisäys: Toimintakate, nettomenojen lisäys Muutokset aiheutuvat seuraavista tekijöistä: Atk: Atk-suunnittelijan toimi, menolisäys Palvelujen osto, ylläpitomaksut, menolisäys Maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Toimitusmaksut, tulolisäys Kaavoituksen lisääntyminen, menolisäys Liikenneväylät: Liikenneväylien määrän kasvu, menolisäys Valaistus, määrän ja energian hinnan kasvu, menolisäys Yksityistieavustusten kasvu, menolisäys Yksityistiejaoston pöytäkirjanote

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 LIITE 279d / Tekla Kaatopaikkojen jälkihoito: Simpsiön vanhan kaatopaikan tutkimukset, menolisäys Puistot: Puisto- ja viheralueiden sekä katuviheralueiden määrän kasvu, menolisäys Asunto- ja tilapalvelu: Vuokrattavien huoneistojen määrän vähentyminen 9 kpl, tulojen vähennys Sähköenergian hinnan nousu 30 %, energian toimittaja valittu , uusi 3-vuotinen sopimus. Sähkön menojen lisäys Kunnossapitomenojen kasvu Vakuutusmenojen korjaus, menolisäys Kaukolämmön ja öljyn hintavaikutus 5 %, menojen lisäys Siivoustyön mitoitus, 10 kiinteistöä Jätehuollon kustannusten nousu 6 %. Jätehuoltomenojen lisäys Muiden asiantuntijapalvelujen oston lisäys, kosteusmittaukset ym Käyttöveden hinnan nousu Aarlanmarkki, uusi kiinteistö, menolisäys Rakennusten määrän vähentyminen 6 kpl, menojen vähennys Vesihuolto: Vesilaitos Laskutustyöt, tulolisäys Taksan korotukset 5 c, tulolisäys Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 Vesihuollon konepalvelujen ostot, menolisäys Viemärilaitos Laskutustyöt, tulolisäys Taksan korotukset 10 c, tulolisäys Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu Jätevesiyhtiön laskutus, menolisäys Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin parempi kuin vuonna Summa kuluu pääomakulujen kattamiseen. Pelastuslaitos: Aluepelastuslaitoksen siirtyminen asukasluvun perusteella määräytyvään laskutukseen, menovähennys Menosumma on alustava, koska aluepelastuslaitoksen budjettikäsittely on kesken. K-ins: Lautakunta vahvistaa tavoitteet ja talousarvioesityksen liitteen b mukaisesti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä niihin myöhemmin tarvittavat muutokset. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh. (06) tai Tekla Investointeihin liittyvät anomukset ja ehdotukset: Kulttuurikeskus Vanhan Paukun toimintojen kehittäminen LIITE 287a / Tekla Kuntalaisaloite lasten terveydellisten olojen kiireelliseksi kohentamiseksi Liuhtarin päiväkodissa. LIITE 287b / Tekla Tekninen lautakunta on merkinnyt sisäilmatyöryhmän lausunnon tiedokseen Niilo Kuoppalan kirje koskien Lapuanjoen yläjuoksun parantamista Virttoo-Kara alueella

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 LIITE 287c / Tekla Kuntalaisaloite Männikön koulun ympäristön katuvalaistuksen järjestämisestä, pyörätiestä, Karhunsillantien turvallisuuden ja näkyvyyden parantamisesta yms. LIITE 287d / Tekla Seppo Lapin ja Maria Oikemus-Lapin kirje LIITE 287e / Tekla Investoinnit vuoden 2008 talousarvioon Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 287f / Tekla Uuden päiväkodin hankesuunnitelma Ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta LIITE 287g / Tekla Uuden päiväkodin hankesuunnitelma Ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta LIITE 287h / Tekla Lapuan lukion saneeraus Rehtori Lauri Pippolan kirje LIITE 287i / Tekla Määrärahojen varaaminen terveyskeskuksen tilamuutosten suunnitteluun v.2008 Ylilääkäri Martti Luomalan ja hoitotyön johtaja Terhi Haapalan kirje LIITE 287j / Tekla K-ins: Lautakunta käy keskustelun tulevista investointitarpeista. Käydyssä keskustelussa todettiin kaupunginvaltuuston päätös, jolla kaupungin taloussuunnitelmaa on muutettu ( ). Taloussuunnitelma sisältää tuloveroprosentin korotuksen ja nettoinvestointitason määrittämisen 5 milj. euroon. Lautakunnan keskustelussa todettiin edelleen, että investointitarpeita on vaikea saada sopimaan tähän raamiin, jonka johdosta olisi välttämätöntä: 1. Arvioida uudelleen harjoitushallin toteuttaminen. Lähinnä nousi esille joko hankkeen toteuttaminen vaatimattomampana ratkaisuna tai toisena vaihtoehtona hankkeen toteuttaminen yhtiömuotoisena laajemman rahoituspohjan turvin.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 2. Arvioida uudelleen Hopearinteen keittiön saneeraushanke sen korkean hinnan johdosta. Investointiohjelman valmistelua jatketaan em. asiat huomioonottaen. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh. (06) tai Tekla Merkitään käyttötalouden osalta tiedoksi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ilmoitus vuoden 2008 kuntaosuudesta, mikä on uuden euroa / asukas laskutavan mukaan Teknisen lautakunnan talousarviokäsittelyssä olleeseen arvioon verrattuna summa on pienempi. Aikaisemman kuntaosuuden laskutavan mukaan Lapuan maksuosuus olisi suurempi ( ). LIITE 303Aa/Tekla Investointiohjelma on sopeutettu nettosummaltaan 5 milj. tasoon. Tämä merkitsee käytännössä hankkeiden aikataulujen uudelleen arviointia ja monien hankkeiden osalta aikataulun pidennystä. Silti ohjelmassa pyritään pitämään vahva kehitysnäkökulma mukana. Painopisteenä on uusien alueiden, erityisesti asuntoalueiden, toteuttaminen ja pitkäaikaisen kasvusuunnan vahvistaminen. Nykyisen käyttöomaisuuden peruskorjauksiin liittyvät investoinnit kohdistetaan palvelukyvyn ja käyttöasteen sekä omaisuuden kestävyyden vahvistamiseen. Verovaroin ylläpidettävän rakennusmassan lisäämiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Erityistä huomiota kiinnitetään Jokilaakson alueen rakennusten korjaus- ja muutostarpeisiin. Jokilaakson entisen koulurakennuksen muuttamisesta n. 60 paikkaiseksi päiväkodiksi on olemassa perusturvalautakunnan esityksestä tehty kaupunginvaltuuston päätös. Päätöksen jälkeen on kohteesta tehty kolme idealuonnosta. Tulosten perusteella päiväkoti voidaan peruskorjauksen jälkeen tilankäytön näkökulmasta sijoittaa koulurakennukseen ongelmitta - jopa noin 80-paikkaisena. Sen sijaan leikki-, piha- ja liikennealueiden sijoittaminen osittain matkailupuutarhan alueelle on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Tässä yhteydessä on jouduttu tilanteeseen, jossa päiväkodin leikkialueet ja osa matkailupuutarhan eteläosista ovat vastakkain. Kokonaisuutta arvioitaessa olisi hyvä muistaa myös puutarhan alkuperäinen tarkoitus. Alun pitäen investointien tarkoituksena on ollut sen tuoma lisäarvo oppilaitokselle ja myös ylläpito osana oppilaitostyötä. Oppilaitosmuutoksien seurauksena sen perusajatus osana oppilaitostoimintaa on valitettavasti romahtanut ja se on siirretty kokonaan palkkatyövoimalla ylläpidettäväksi. Viime vuosina ylläpitokustannus on ollut noin /v. Puutarhan rooli on ainakin päiväkodin suhteen vaihtumassa palvelijasta isännän rooliin.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 Kaupunginvaltuuston päiväkodin sijoituspaikkapäätöksen jälkeen on perusturvalautakunta sittemmin tehnyt esityksen Jokilaakson vaihtoehdon hylkäämisestä ja uuden kiinteistön rakentamisesta päiväkotia varten. Investointien arvioinnin helpottamiseksi on 60-paikkainen uusi päiväkoti ja Jokilaakson koulurakennus hankkeina erotettu toisistaan. Mikäli päiväkodin hankesuunnitelman käsittely ja arviointi johtaa siihen, ettei päiväkotia sijoiteta ko. koulurakennukseen, olisi tarpeellista arvioida uudelleen myös sen rakentamisaikataulu. Ensinnäkin Jokilaakson asuntolarakennus tulisi ottaa kokonaan käyttöön peruskorjaamalla entiset opetustilat sinne sijoitettavaa noin 20-paikkaista päiväkotia - jonka leikkialue on pääosin valmiina - varten, kuten investointiesityksestä ilmenee. Jos suuremman päiväkodin rakennushanketta siirretään vuosi tai puoli vuotta myöhemmäksi, voidaan osalla sille esityksessä varatuista varoista vuoden 2008 aikana poistaa tilankäytön ongelmia muissa kohteissa ja ottaa olemassa olevaa ja tyhjäksi jäävää rakennuskantaa nopeammin pysyvään käyttöön. Samalla toteutuisi talouden kannalta kestävämpi periaate. Investointiesityksessä päiväkodille 2008 tarkoitetusta määrärahasta voidaan tässä tapauksessa tehdä seuraavat vähennykset: Liuhtarin päiväkotiin Terveyskeskukseen Jokilaakson koulurakennukseen Keskuskoulun ja yläasteen pihajärjestelyihin Tähän prosessiin liittyen tulisi tehdä periaatepäätökset mm. toimintakeskuksen (Jukantupa) mahdollisesta siirtämisestä Jokilaakson koulutiloihin ja siitä, mitä toimintoja sijoitetaan Jokilaakson ns. Sööstettiin. Uuden päiväkodin sijoituspaikkapäätös tulisi myös tehdä vuoden 2007 loppuun mennessä. LIITE 303a/Tekla K-ins: Lautakunta päättää antaa investointiesityksen liitteen 303a mukaisena ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. Merkitään, että jäsen Rauha Karvala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Lisätietoja: kaupungininsinööri Ahti Latvala puh. (06) tai Tekla

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 Valmistelija: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh , Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioehdotusta kh ja kh LIITE 44a / Tekla Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion. LIITE 44b / Tekla Teknisen lautakunnan osalta talousarvion loppusummat ovat seuraavat: Tekninen lautakunta, toimintatuotot ja -kulut: Toimintatuotot Valm. omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot ovat lautakunnan esitystä suuremmat ja toimintakulut ovat lautakunnan esitystä pienemmät. Talous kiristyy näin ollen nettosummaltaan yhteensä talousarvioehdotukseen verrattuna. Tekninen lautakunta on nettobudjetissa koko toiminnan osalta. Käyttösuunnitelmassa toimintatuottojen lisäys kohdennetaan seuraavasti: Maankäyttö- ja kiinteistöosasto - toimitusmaksut, tulolisäys Asunto- ja tilapalvelu - vuokratulot, tulolisäys Metsätalous - puun myynti, tulolisäys Yhteensä Käyttösuunnitelman toimintakulujen vähennys kohdennetaan seuraavasti Atk - henkilöstökulujen vähennys Liikenneväylät - katujen kunnossapito yksityistieavustukset

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 Puistot - hoitomenot Asunto- ja tilapalvelu - sähkö kunnossapito vakuutukset kaukolämpö ja öljy Vesihuoltolaitos - jätevesi Yhteensä Investointimenojen osalta talousarvio on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan loppusummaltaan seuraava: Menot Tulot Netto Päätös on nettosummaltaan teknisen lautakunnan esitystä pienempi. Muutokset teknisen lautakunnan esitykseen verrattuna käyvät ilmi kaupunginhallituksen talousarviokäsittelystä (liite 44a/Tekla ). Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen on talousarviota muutettu (tekla ) talonrakennuksen sisäisenä muutoksena siten, että harjoitushallin valtionavustushakemus on voitu jättää määräaikana. Muutos: Urheilutalo Harjoitushalli K-ins: Lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2008 käyttösuunnitelmat seuraavasti: 1. Tavoitteet LIITE 44c / Tekla Toiminta LIITE 44d / Tekla Investoinnit LIITE 44e / Tekla

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh ,

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 ANOMUS TUOMIOKIRKON PARKKIPAIKAN KÄYTTÄMISESTÄ RULLALAUTAILUUN Tekla Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh , Santeri Busch, Martin Kalliola, Teemu Pikkusaari ja Ilkka Ylihärsilä ym. ovat anoneet lupaa käyttää Lapuan tuomiokirkon parkkipaikkaa skeittaukseen. Kirje liitteineen LIITE 45a / Tekla Rullalautailijat ovat jo aiemmin luvatta vallanneet aluetta ja tehneet omarakenteisia ramppeja siten, että autojen ajo ja paikoitus osalla paikoitusaluetta on estynyt. Alueella on ollut nauloja, lasinsiruja ja muuta roskaa. Paikoitusalueen ovat rakentaneet Lapuan tuomiokapituli, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta ja kaupunki yhdessä. Lausuntopyyntö LIITE 45b / Tekla Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli lausunto LIITE 45c / Tekla Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan lausunto LIITE 45d / Tekla Rullalauta-alueiden turvallisuuteen ottaa kantaa Suomen Standardisoimisliitto SFS. Rullalautailualueita kunnissa valvoo kuluttajasuojaviranomainen, apunaan terveystarkastajat. Vaatimuksena on määrätyt turvaetäisyydet, vaaditaan aitaamista tai rakenteita millä alueet erotetaan yleisistä alueista. Standardissa otetaan kantaa rullalautailussa käytettäviin rakenteisiin, materiaaleihin, ramppien mittoihin, valmistajan tietojen esittämiseen, asennukseen, tarkastukseen ja huollon suorittamiseen. Kaupunginpuutarhurin esitys: Lautakunta ei myönnä lupaa Lapuan tuomiokirkon parkkipaikan käyttämiseen skeittaukseen, koska jos autoilijat ja rullalautailu saatetaan yhteen vaarantuu molempien ryhmien turvallisuus. Alue tarvitaan autojen paikoittamiseen, mihin tarkoitukseen se on rakennettukin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupunginpuutarhurin esityksen. Anomus siirretään, ko. palvelun järjestämisestä mahdollisesti muilla alueilla, vapaa-ajanlautakunnan käsittelyyn.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 14 Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh ,

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 15 SIMPSIÖN METSÄSTYSSEURA RY:N ANOMUS KIVIRISTIN MUISTOMERKIN VIEREISEN NURMIALUEEN KÄY- TÖSTÄ KOIRANÄYTTELYALUEENA Tekla Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh , Simpsiön metsästysseura ry:n näyttelytoimikunta/ Timo Rintamäki pyytää lupaa käyttää Kiviristin muistomerkin takana, lukion ja HAMI:n (kauppaopisto) välistä nurmikkoaluetta koiranäyttelyn järjestämiseen. Simpsiön metsästysseura ry:n näyttelytoimikunnan kirje LIITE 46a / Tekla Kyseistä aluetta on hoidettu viherlaitoksen toimesta puistoluokituksen A3 tasoisena nurmikkoalueena. Alueella on kesäisin järjestetty lyhytkestoisia tapahtumia eri järjestöjen toimesta. Kartta LIITE 46b / Tekla Kaupunginpuutarhurin esitys: Lautakunta päättää myöntää Simpsiön metsästysseuralle luvan käyttää kyseistä aluetta näyttelypaikkana edellyttäen, että myös Lapuan lukio ja HAMI suhtautuvat asiaan myönteisesti. Näyttelyn järjestäjän tulee kuitenkin varmistaa edellä mainituilta oppilaitoksilta, ettei samanaikaisia tapahtumia ole kouluille tulossa ja huolehtia, ettei koulutyö häiriinny kyseisen tapahtuman järjestelyjen vuoksi. Rakenteita saa tuoda alueelle aikaisintaan viikkoa ennen tapahtumaa. Kaikki rakenteet ja tarvikkeet tulee poistaa viikon sisällä tapahtuman järjestämisestä. Lisäksi ehtona on, että roskat ja jätteet siivotaan ja alue palautetaan alkuperäiseen kuntoonsa Simpsiön Metsästysseura ry:n toimesta ja kustannuksella. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupunginpuutarhurin esityksen. Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh ,

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 ESITYS KATUVALOJEN LISÄÄMISESTÄ Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh , Kirjeellään on kaupunginvaltuutettu Ismo Jäätteenmäki esittänyt katuvalojen lisäämistä eräisiin kohteisiin. Kirje ja karttaliitteet LIITE 47a / Tekla Kirjeessä on esitetty valaistuksen lisäämistä Hirvijoentielle (mt 7112), Alakyläntielle (mt 17735), Ojutkankaantielle, valtatielle nro 16 Hirvijoentien ja Ojutkankaantien risteyksiin, sekä kantatielle nro 66, po. tien ja Hourunkoskentien (mt 17617) risteykseen. Esityksen tarkoittamista teistä Hirvijoentie (mt 7112), Alakyläntie (mt 17735), valtatie nro 16, kantatie nro 66 ja Hourunkoskentie (mt 17617) ovat yleisiä maanteitä, joissa tienpitäjänä on Tiehallinto. Ojutkankaantie on yksityistie. Kaupunki on vuotuisten määrärahojen puitteissa rakentanut valaistusta kaupungin asukkaiden esittämiin kohteisiin Tiehallinnonkin teille. Kohteet tutkitaan konsultin toimesta meillä käytössä olevan pisteytysperiaatteen mukaisesti. Nyt esitetyillä tieosuuksilla on valaistusta Hirvijoentiellä ja esitys koskee valaistuksen jatkamista sekä Ojutkankaantiellä, jossa on kolme valopistettä. Alakyläntien, valtatien nro 16 / Hirvijoentien risteyksen ja valtatien nro 16 / Ojutkankaantien risteyksen valaistustarve on tutkittu jo aikaisemmin ja niiden sijalukujärjestys on toteutuksen suhteen pientieosion / päätieosion mukainen tällä hetkellä. Pientieosiontaulukko ja päätieosiontaulukko LIITE 47b / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että 1. Alakyläntien, valtatien nro 16 / Hirvijoentien risteyksen ja valtatien nro 16 / Ojutkankaantien risteyksen valaistustarvetta ei enää tutkita erikseen, vaan se on em. osioiden mukainen. Tältä osin Jäätteenmäen esitys katsotaan loppuun käsitellyksi. 2. Muilta osin asia pannaan pöydälle siihen asti, kunnes saadaan konsultin selvitys muiden mainittujen kohteiden valaistustarpeesta.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh ,

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 YKSITYISTE IDEN PERU SAVUSTUSMÄ ÄRÄ T VUO NNA 2008 Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh , Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää antaa yksityistiejaoston tehtäväksi esityksen laatimisen yksityisteille vuonna 2008 myönnettävistä perusavustusmääristä. Jaoston kokousajaksi ja -paikaksi esitän klo lautakunnan kokoushuone, Valtuustontie 1 B. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh ,

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 KAUPUNGINARKKITEHDIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN / KAUPUNGINARKKITEHDIN IRTISANOMINEN / HELENA TERÄVÄISEN VALITUS / KAUPUNGIN LAUSUNTO / VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS / VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET / KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET Kh Kevään 2004 aikana on käyty useita neuvotteluja liittyen kaupunginarkkitehti Helena Teräväisen toimenkuvaan ja asemaan organisaatiossa. Neuvotteluissa on käyty läpi erilaisia vaihtoehtoja, joissa on pyritty sovittamaan yhteen työnantajan näkemystä ja viranhaltijan näkemystä virkaan kuuluvista tehtävistä ja niiden hoidosta sekä teknisen keskuksen organisaatiosta ja viranhaltijan asemasta siinä. Vireillä on myös Raimo Luomasen kuntalaisaloite siitä, että Lapuan kaupunginhallitus päättäisi ryhtyä toimenpiteisiin kaupungin palvelukeskusten välisen työnjaon muuttamiseksi siten, että kaupunkisuunnittelu ja kaavoitustehtävät ja -henkilöstö siirretään pois teknisestä keskuksesta ja sijoitetaan hallintokeskuksen yhteyteen. Mikäli asiassa lähdetään valmistelemaan kaupunginarkkitehdin viran lakkauttamista ja mahdollista palvelussuhteen päättämistä, on huomioitava mm. seuraavat asiat: - Viran lakkauttamisesta päättäminen kuuluu kaupunginvaltuuston päätösvaltaan. - Viran lakkauttaminen ei muodosta irtisanomisperustetta. - Viranhaltijan irtisanominen voi perustua joko viranhaltijasta johtuviin syihin tai tuotannollistaloudellisiin perusteisiin. Tällaisena perusteena voi olla esim. tehtävien vähentyminen olennaisesti tai pysyvästi joko työnantajasta riippumattomista tai työnantajan omista toimenpiteistä johtuen. Työnantajan oikeuksiin kuuluu tehtävien ja palvelujen laadusta ja laajuudesta päättäminen samoin kuin oikeus päättää tehtävien järjestämistavasta mm. palvelujen ostaminen ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta. Irtisanominen edellyttää lisäksi mm. - Viranhaltijaa ei voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai - ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä - eikä kouluttaa uusiin tehtäviin.

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 20 Irtisanomisperustetta ei ole esim. - irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden henkilön ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä kunnan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia tai - irtisanomisen syyksi ilmoitettujen tehtävien uudelleen järjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä kunnan tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua. Ennen kuin työnantaja päättää viranhaltijan irtisanomisesta taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä työnantajan on neuvoteltava toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista niiden viranhaltijoiden tai heitä edustavan luottamushenkilön kanssa, joita asia koskee. Tiettyä viranhaltijaa koskeva asia käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja viranhaltijan välillä. Em. selvittelymenettely korvaa yleissopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Viran lakkauttamisesta on aiheellista kuulla ainakin ao. viranhaltijaa. Kaupunginarkkitehdin irtisanomisesta päättäminen kuuluu tekniselle lautakunnalle. Mikäli virkasuhteen irtisanominen on lainvoimaisen päätöksen mukaan tapahtunut ilman laissa säädettyä irtisanomisperustetta, viranhaltijan palvelussuhde palautuu eli jatkuu katkeamattomana. Viranhaltijalla on tällöin oikeus saada menettämänsä palkka- ja muut virkasuhteesta johtuvat etunsa takautuvasti. Työnantajalla on tietyin edellytyksin velvollisuus ottaa takaisin viranhaltija, joka on irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Takaisinottovelvollisuus on voimassa 9 kk irtisanomisajan päättymisestä lukien. Kj: Kaupunginhallitus päättää, että asian valmistelu aloitetaan em. vaihtoehtojen pohjalta. Kaikki vaihtoehdot tutkitaan valmistelun yhtey-dessä. Kh: Hyväksyi esityksen. Kh Neuvottelut ja kuulemistilaisuudet kaupunginarkkitehdin viran lakkauttamisesta ja kaupunginarkkitehdin palvelussuhteeseen tai palvelussuhteen päättymiseen liittyvistä asioista on käyty

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 21 Pöytäkirja LIITE 21/Kh = LIITE 3/Kv ja Pöytäkirja LIITE 22/Kh = LIITE 4/Kv on sovittu yhdessä periaatteista, joiden mukaan osapuolet menettelevät jatkossa. Helena Teräväinen on myöhemmin ilmoittanut, ettei hän hyväksy sopimuksen tekemistä em. periaatteita noudattaen. Myöhemmin on vielä yritetty tehdä sopimusta asiasta, mutta yhteisymmärrystä asiasta ei ole saavutettu. Kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. lakkauttaa kaupunginarkkitehdin viran alkaen. Kaupunginarkkitehdin toimenkuvaan kuuluvat tehtävät ostetaan jatkossa tarvittavilta osin ulkopuolisilta palvelun tuottajilta 2. antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi irtisanoa kaupunginarkkitehti Helena Teräväinen taloudellis-tuotannollisilla perusteilla siten, että virkasuhde päättyy Irtisanomisaikana (6 kk) on normaali työntekovelvollisuus. Irtisanomisen perusteet on tarkemmin yksilöity em. pöytäkirjoissa. Kh: Hyväksyi esityksen. Kv Valtuusto: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Matti Antilan esittäneen kaupunginhallituksen esityksestä poiketen, ettei kaupunginarkkitehdin virkaa lakkauteta. Tätä esitystä ei ollut kuitenkaan kannatettu, joten se raukeaa. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. Kh Helena Teräväinen on valittanut kaupunginvaltuuston päätöksestä.

25 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 22 Valitus LIITE 9 a/kh Kj: Kaupunginhallitus antaa valituksen johdosta oheisen liitteen mukaisen lausunnon. Lausunto LIITE 9 b/kh Kh: Hyväksyi esityksen. Kh Vaasan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen asiassa, jossa on todettu, että hallinto-oikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn perjantaina klo Välipäätös LIITE 7/Kh = LIITE 334a / Tekla Kj: Kaupunginhallitus valtuuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen toimimaan kaupunginhallituksen edustajana asiassa ja antaa hänelle oikeuden ratkaista, ketä kaupunginhallituksen puolelta kutsutaan asiassa todistajiksi tai kuultaviksi. Kh: Hyväksyi esityksen. Tekla Pj: Lautakunta merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedokseen. Merkitään, että kaupungininsinööri Ahti Latvala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

26 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 23 Tekla Valmistelija: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt Helena Teräväisen valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä lakkauttaa kaupunginarkkitehdin virka. Päätös LIITE 33a / Tekla Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt Helena Teräväisen valituksen teknisen lautakunnan päätöksestä irtisanoa kaupunginarkkitehti. Päätös LIITE 33b / Tekla Rakennuspäällikön/vs. kaupungininsinöörin esitys: Lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen. Lisätietoja: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh Merkitään, että kaupungininsinööri Ahti Latvala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tekla Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt Helena Teräväisen valituksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien kaupunginvaltuuston kaupunginarkkitehdin viran lakkauttamispäätöstä. KHO:n päätös LIITE 49a / Tekla Lisäksi KHO on hylännyt Helena Teräväisen valituksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien teknisen lautakunnan päätöstä irtisanoa kaupunginarkkitehti. KHO:n päätös LIITE 49b / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen.

27 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 24

28 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 25 PELTOLANTIEN (OSA), JALMINKADUN (OSA) JA SIMPSIÖNTIEN (OSA, KT 66 ITÄ-JA LÄNSIPUOLI) KA- TUSUUNNITELMAEHDOTUS / KATUSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN / LAUSUNTO VAASAN HALLINTO- OIKEUDELLE Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh , Otsikon tarkoittamista kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotus. Ne on esitetty piirustuksissa II 04.97, II ja II Asemapiirrokset LIITE 366a / Tekla Maankäyttö - ja rakennusasetuksen 43 mukaisesti katusuunnitelmaehdotus on pidetty julkisesti nähtävänä teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla ajalla Nähtävänäolosta on ilmoitettu kaupungin ilmoitustaululla ja Lapuan Sanomissa seuraavalla kuulutuksella: KUULUTUS Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n edellyttämässä tarkoituksessa ilmoitetaan, että Lapuan kaupungin teknisen keskuksen kunnallisteknisellä osastolla, käyntiosoite Valtuustontie 2, Lapua, pidetään julkisesti nähtävänä ajalla seuraavat Ritamäen kaupunginosan katusuunnitelmaehdotukset: - Peltolantie, osa (K1) - Jalminkatu, osa (K2) - Simpsiöntie, osa (Kt 66 itäpuoli)(k3) - Simpsiöntie, osa (Kt 66 länsipuoli)(k4) ja (K6J) Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Tekniselle lautakunnalle osoitettu mahdollinen kirjallinen muistutus on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävänäoloajan päättymistä, postiosoite Valtuustontie 1, LAPUA. Teknisen keskuksen käyntiosoite on Valtuustontie 1, Lapua Lapualla, marraskuun 5. päivänä 2007 TEKNINEN LAUTAKUNTA Nähtävänäolosta on vielä ilmoitettu kirjeellä seuraaville: - Jekki Ay, Kirkkotie 44 B 8, Evijärvi - Kiinteistö Oy Ritalakeus, c/o Timo Mäkynen, Piirikatu 5-7 M 61, Vaasa - Akkuhuolto ja Myynti Kaappola Ky, Ritamäentie 8, Lapua

29 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 26 - Marjut Muilu, Ratsukonkatu 4 A 7, Turku - Juha Lassila, Lepolantie 106 B 5, Helsinki - Pertti Lassila, Revontulentie 4 P 133, Helsinki - Oy Shell Ab, Neilikkatie 17, Vantaa - Suomen Paperilanka Oy, Teollisuustie 2, Lapua Muistutuksia katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on nähtävänäoloaikana jätetty kaksi. 1. Kiinteistö Oy Ritalakeuden muistutus liitteineen LIITE 366b / Tekla Lassilan maatalousyhtymän muistutus LIITE 366c / Tekla Muistutusten johdosta todetaan seuraavaa: 1. Kiinteistö Oy Ritalakeuden liittymämuutos johtuu kantatien 66 parantamisesta välillä vt 16 - Kauppiaantie. Tätä parantamista koskeva suunnitelma tulee myöhemmin tiehallinnon toimesta nähtäväksi. Kulku kiinteistölle on järjestettävissä Peltolantieltä. 2. Nähtävänä olevat katuosuudet rakennetaan vahvistetun asemakaavan mukaiselle katualueelle. Pellon salaojituksen toimivuus huomioidaan katua rakennettaessa. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä Peltolantien plv ja plv (K1), Jalminkadun, osa (K2), Simpsiöntien, osa (Kt 66 itäpuoli)(k3), Simpsiöntien, osa (Kt 66 länsipuoli)(k4) ja (K6J) katusuunnitelmaehdotuksen ( II 04.97, II ja II ). (MRL 85 ). K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh , Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh , Vaasan hallinto-oikeus on lähetteellään pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa Lassilan maatalousyhtymän valituksen johdosta sekä

30 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 27 liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat alkuperäisinä. Asiakirjat on pyydetty palauttamaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa. Lausunnon antamiseen on haettu lisäaikaa ja saatu saakka. Lähete, diaarilehti ja valitus liitteineen LIITE 50a / Tekla Katuosuus, jota valitus koskee LIITE 50b / Tekla Teknisen keskuksen kunnallistekninen osasto on laatinut pyydetyn lausunnon hallinto-oikeudelle. Lausunto LIITE 50c / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää antaa liitteen 50c mukaisen lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh ,

31 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 28 OPETTAJAIN HUONEEN RAKENTAMIEN KAUHAJÄRVEN KOULULLE Tekla Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh , Kauhajärven koulun opetushenkilöstön taholta on tullut pyyntö uuden opettajanhuoneen rakentamiseksi koulun laajennusosan eteisaulan ylätilaan. LIITE 51a / Tekla Koulussa vuonna 1982 tehdyssä koulun laajennuksessa ja vanhan osan peruskorjauksessa opettajainhuone oli sijoitettuna keittiön viereiseen tilaan ja kouluruokailu tapahtui luokkahuoneissa. Koulussa on myöhemmin otettu käyttöön yksi asuinhuoneisto, jolloin koululle saatiin tilajärjestelyin uusi ruokailutila ja joitain erityisopetustiloja. Nykyisin käytössä oleva opettajainhuone on koulun asuntolasiivessä. Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää, että 1. teknisen keskuksen asunto- ja tilapalvelun toimesta tutkitaan, onko mahdollista rakentaa anottu opettajainhuonetila ja laaditaan piirustukset kustannusarvioineen. 2. opetustilan rakentamista varten esitetään määrärahan varausta vuoden 2009 talousarvion investointimenoihin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh ,

32 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 29 LIUHTARIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN ANOMUS LIUHTARIN KOULU N PIHAN JA TU LOTIEN VALAIS- TUKSEN LISÄÄMISESTÄ Tekla Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh , Liuhtarin koulun vanhempainyhdistyksen johtokunta on esittänyt huolensa lasten koulutien ja piha-alueen turvallisuudesta ja toivoo sen parantamista valaistuksen lisäämisen avulla. Vanhempainyhdistyksen kirje LIITE 52a / Tekla Liuhtarin koululle on laadittu lähiliikuntapaikkasuunnitelma, jossa on huomioitu mm. valaistuksen rakentaminen koulupihaan. Lähiliikuntapaikkarakentaminen on siirtynyt ja myös valaistuksen suhteen tilanne on ennallaan. Muilta osin pihaa on vähitellen paranneltu vuosittain. Koulun liittymän sijoittuminen risteysalueelle tekee ruuhka-aikoina liikkumisesta haastavan. Valoja koetaan tarvittavan lisää sekä koulun pihaan että katujen laitaan koulun kohtaan. Lähiliikuntapaikkasuunnitelma LIITE 52b / Tekla Kaupunginpuutarhurin esitys: Lautakunta päättää, että Liuhtarin koulun pihan sekä Ränkimäentien ja Ritakalliontien risteysalueen lisävalaisun tarve kartoitetaan ja alueille laaditaan nyt valaistussuunnitelma, jota tekninen keskus toteuttaa mahdollisimman pian määrärahojen sallimassa laajuudessa. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupunginpuutarhurin esityksen. Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Aili Tamminen puh ,

33 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 30 TONTIN MYYNT I / SAARI JA HAAPA-AHO Tekla Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh , Johanna Saari ja Hannu Haapa-Aho ovat pyytäneet saada ostaa tontin numero 4 Ritamäen kaupunginosan korttelissa 791 ( ). Tontin pinta-ala on n.1409 m² ja se sijaitsee osoitteessa Koivurita 2. Neliöhinnaksi on vahvistettu 6,90 /m². Tontin hinta: 1409 m² x 6,90 /m² = 9722,10 Kartta LIITE 53a / Tekla Maankäyttöinsinöörin esitys: Lautakunta päättää, että Johanna Saarelle ja Hannu Haapa-Aholle myydään tontti numero 4 Ritamäen kaupunginosan korttelista 791 ( ) yhdeksäntuhannen seitsemänsadankahdenkymmenenkahden euron kymmenen sentin (9722,10) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy maankäyttöinsinöörin esityksen. Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh ,

34 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 31 TONTIN MYYNT I / HAUTALA JA LATVALA Tekla Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh , Marika Hautala ja Pasi Latvala ovat pyytäneet saada ostaa tontin numero 14 Lapuan kaupungin Härsilän kaupunginosan korttelissa 909 ( ). Tontti sijaitsee osoitteessa Niilontie 4. Tontti on pinta-alaltaan n m². Alueelle on hinnaksi vahvistettu 2,80 /m². Tontin hinta: 1371 m² x 2,80 /m² = 3838,80 Kartta LIITE 54a / Tekla Maankäyttöinsinöörin esitys: Lautakunta päättää, että Marika Hautalalle ja Pasi Latvalalle myydään tontti nro 14 Lapuan kaupungin Härsilän kaupunginosan korttelissa 909 ( ) kolmentuhannen kahdeksansadankolmenkymmenenkahdeksan euron kahdeksankymmenen sentin (3838,80) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy maankäyttöinsinöörin esityksen. Lisätietoja: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh ,

35 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 32 MAA-ALUEEN VUOKRAUS MATKAPUHELIMIEN TUKIASEMALLE / ECOSITE OY Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh , Ecosite Oy on suunnittelemassa matkapuhelimien tukiasemaverkon tihentämistä taajamakeskusten alueilla varautuakseen 3G-järjestelmän toimivuuteen. Lapua on yksi niistä taajamakeskuksista, johon uusia tukiasemia tarvitaan. Ecosite Oy on ehdottanut yhden tukiaseman paikaksi Ritamäen pohjoisosassa olevaa aluetta. Kaupunki on laatinut samaan aikaan ko. alueella Ritavuoren asuntoalueen II-vaiheen asemakaavaa, jonka yhteydessä ko. esitys on tutkittu. Viime vuoden joulukuussa hyväksytyssä asemakaavassa on Vanhatien varteen osoitettu mastolle rakennusala ja 30 kr-m² rakennusoikeus. Lähimpään asutukseen ko. paikasta on noin 80 metriä. Ecosite Oy esittää nyt ko. noin 200 m² alueen vuokraamista 20 vuodeksi 4000 kokonaishintaan. Kahdenkymmenen vuoden jälkeen vuokra-aika jatkuisi 5 vuotta kerrallaan, ellei toinen osapuoli irtisano sopimusta yhtä vuotta ennen sopimusjakson päättymistä. Yrityksellä on tarkoitus pystyttää ko. paikalle 40 metriä korkea antenniputkipylväs -mallinen tukiasemamasto ja noin 15 kr-m² suuruinen laitetila. Hanke edellyttää rakennuslupaa, jossa yhteydessä naapureita tullaan vielä kuulemaan suunnitellun rakennushankkeen johdosta. Asemapiirustus ja yleissijaintikartta LIITE 55a / Tekla Piirustus mastosta ja laiterakennuksesta LIITE 55b / Tekla Ote asemakaavakartasta LIITE 55c / Tekla Vuokrasopimus LIITE 55d / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Ecosite Oy:lle vuokrataan tilasta Ellala noin 200 m² suuruinen alue matkapuhelimien tukiasemapaikaksi 20 vuodeksi 4000 kokonaisvuokrahintaan ja muine oheisen vuokrasopimuksen mukaisine ehtoineen (Liite 55d). K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

36 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 33 Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh ,

37 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 34 POIKKEAMISL UPA / 8. LIUHTARI, 885/2 / TMI HEIKKI KORNILOFF / PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh , Hakemus ja liitekartat Tmi Heikki Korniloff hakee poikkeamislupaa saada sijoittaa rivitalorakennuksen länsipääty noin 4 m rakennusalan yli ja sijoittamalla autokatos / varastorakennus kokonaisuudessaan kaavan mukaiselle tontin istutettavalle osalle. Ote pohjakartasta LIITE 56a / Tekla Ote asemakaavakartasta LIITE 56b / Tekla Ote tonttijakokartasta LIITE 56c / Tekla Ote asemapiirustuksesta LIITE 56d / Tekla Ote julkisivupiirroksesta LIITE 56e / Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa eikä asemakaava-alueelle saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Lain 171 :n mukaan kunta voi antaa luvan poiketa lain säännöksistä. MRL 172 :n mukaan edellytyksenä on, että poikkeaminen ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kuuleminen Naapurit on kuultu kaupungin toimesta ja määräaikaan mennessä saatiin yksi kirjallinen kannanotto. As Oy Lapuan Feetun puolesta isännöitsijä Pirkko Pöntinen esittää toivomuksen pyykinkuivaus- ja tamppaustelineen paikan siirtämisestä tontilla ja autokatos-/varastorakennuksen ikkunoiden tarpeellisuudesta. Heikki Korniloffin ja naapurikiinteistön edustajien välillä käytyjen keskusteluiden jälkeen telineen paikasta on löytynyt yhteisymmärrys. Muut naapurikiinteistön mielipiteessä esille nostetut asiat eivät liity vireillä olevaan poikkeamislupaasiaan.

38 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 35 As Oy Lapuan Feetun mielipide LIITE 56f / Tekla Päätöksen perustelut Rakennushankkeessa on kysymys viimeisen korttelissa 885 vapaana olevan rivitalotontin rakentamisesta. Vireillä oleva rakennushanke täydentää luontevalla tavalla kortteleissa vallitsevaa asuinympäristöä ja rakennuskannan sijoittaminen asemapiirustuksessa esitetyllä tavalla edesauttaa suojaisen ja tarkoituksenmukaisen sisäpihan muodostumista tontin keskiosaan. Näin ollen rakennushankkeelle on olemassa erityisiä syitä. MKR 172 :n edellytykset poikkeamiselle ovat täten olemassa, koska suunniteltu rakennushanke ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla lain 58 :n säännöksestä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh ,

39 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 36 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / TILA / KIINTEISTÖ OY ILKANSIVU Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh , Hakemus Kiinteistö Oy Ilkansivu hakee lupaa saada rakentaa kaksi autokatosta ja niihin liittyvän varaston ja jätekatoksen tilan 1:326 muodostavalle rakennuspaikalle. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta kylläkin oikeusvaikutteinen yleiskaava. Hakemus LIITE 57a / Tekla Rakennushanke Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella sijoittuen AK-merkinnällä osoitetulle asuinkerrostalojen alueelle. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 5000 m² ja sen alueella sijaitsee 1970-luvulla rakennettu kerrostalo. Ote yleiskaavasta LIITE 57b / Tekla Suunnitellut katokset ja talousrakennukset on sijoitettu Alanurmontien puolella olevan ajoliittymän yhteyteen siten, että ne rajaavat rakennuspaikalla erillisen ajopiha-alueen. Loppuosa piha-alueesta jää suojaiseksi oleskelupiha-alueeksi. Suunnitellut katokset ja talousrakennukset ovat puujulkisivuisia, I-kerroksisia ja ne käsittävät yhteensä 49 kr-m². Ote asemapiirroksesta LIITE 57c / Tekla Ote julkisivuista LIITE 57d / Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että: - se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

40 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 37 Kuuleminen Rakennuspaikan naapurikiinteistöt on kuultu kaupungin toimesta ja määräaikaan mennessä ei ole tullut muistutuksia hankkeen johdosta. Päätöksen perustelut Suunnitelluilla autokatospaikoilla korvataan osaltaan asukkaiden aiemmin hankkimia erilaisia kevytrakenteisia autosuojia ja mahdollistetaan nyt myös kaikille asukkaille omat autokatospaikat ja tarpeelliset varastotilat. Rakennushankkeen johdosta piharakennusten ulkoinen ilme yhtenäistyy ja rakennuspaikan piha-alueen käyttö jäsentyy selkeästi ajopihaksi ja oleskelupihaksi. Näin ollen voidaan katsoa, että rakennushanke ei tuota haittaa vastaiselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, että edellä mainitut MRL 137 :n mukaiset edellytykset rakentamiselle ovat olemassa, jonka vuoksi lautakunta päättää tehdä ko. rakennushanketta koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Merkitään, että Jussi Kontola, Anneli Mäenpää ja Sisko Nyrhilä Kiinteistö Oy Ilkansivun hallituksen jäseninä katsoivat itsensä esteellisiksi käsittelemään asiaa ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh ,

41 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 38 LAUSUN TO POIKKEAM ISLUPAHAKEM UKSE STA / TILA MESIKÄMMEN 1:32 / VUORENMAA REIJO Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh , Reijo Vuorenmaa hakee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeamislupaa saada rakentaa loma-asunto Lapuan kaupungin Haapakosken kylään kuuluvan tilan Mesikämmen 1:32 alueelle Tiisijärven rantaan. Tiisijärven alueella on voimassa vahvistettu ranta-asemakaava, jossa ko. alue on osoitettu MU-merkinnällä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Tilan pinta-ala on noin 2,66 ha ja suunniteltu rakentaminen käsittää 100 kr-m² suuruisen loma-asunnon. Hakemus LIITE 58a / Tekla Ote peruskartasta 1: LIITE 58b / Tekla Ote ranta-asemakaavasta LIITE 58c / Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 58d / Tekla Tila Mesikämmen 1:32 on rantakaavan laatimisen ajankohtana ollut yhdessä tilojen 6:63 (nykyisin 6:125) ja 6:65 kanssa Lapuan kaupungin omistuksessa ja näistä tila 1:32 on myöhemmin siirtynyt vaihtokaupassa vuonna 2005 Reijo Vuorenmaan omistukseen. Tiisijärven rantakaavakartasta ilmenee, että kaupungin omistuksessa olleille alueille on osoitettu vain yksi tavanomainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), joka ei kuitenkaan rajoitu rantaan ja on edelleen rakentamattomana. Muut kaupungin omistamat alueet on kaavaselostuksen kohdan 3.1 yleisperusteluiden mukaisesti osoitettu yleiseen käyttöön virkistys- ja vapaa-alueiksi kaavamerkinnöillä RV, VR, LV, VV ja MU. Näin ollen kantatilaperiaatteella näille alueille kuuluvaa rakennusoikeutta ei ole otettu kokonaisuudessaan huomioon ko. Tiisijärven rantakaavassa. Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemen selvityksen perusteella Tiisijärven rantakaavassa osoitetusta 67 loma-asunnon rakennuspaikasta on tällä hetkellä toteutettu 39 kpl. Rantakaavan vahvistamisen jälkeen on rakennettu 10 kpl uutta loma-asuntoa, joista vain 4 on rakennettu rakentamattomille rakennuspaikoille.

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 9.10.2006 klo 14.30-16.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 19 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.10 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-17.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Kari

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.00 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. toimistosihteeri, sihteeri. 25.1.2006, tekninen keskus

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. toimistosihteeri, sihteeri. 25.1.2006, tekninen keskus LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot