Sisätilan lämmitin PLANAR 8DM 12, PLANAR 8DM 24, PLANAR 8DM 12 TM, PLANAR 8DM 24 TM PLANAR 8DM 12 GP - TM, PLANAR 8DM 24 GP - TM. Käyttäjän käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisätilan lämmitin PLANAR 8DM 12, PLANAR 8DM 24, PLANAR 8DM 12 TM, PLANAR 8DM 24 TM PLANAR 8DM 12 GP - TM, PLANAR 8DM 24 GP - TM. Käyttäjän käsikirja"

Transkriptio

1 Sisätilan lämmitin PLANAR 8DM 12, PLANAR 8DM 24, PLANAR 8DM 12 TM, PLANAR 8DM 24 TM PLANAR 8DM 12 GP - TM, PLANAR 8DM 24 GP - TM Käyttäjän käsikirja ADVR RE 2014

2 PLANAR 8DM 12 PLANAR 8DM 24 Standardimalli PLANAR 8DM 12 - TM PLANAR 8DM 24 - TM PLANAR 8DM 12 GP -TM PLANAR 8DM 24 - GP- TM Mukana toimitetaan Thomas Magnete -polttoainepumppu Mukana toimitetaan Thomas Magnete polttoainepumppu ja japanilainen hehkutulppa HUOMIO! 1. Tuotteiden, joiden nimessä on kirjainyhdistelmä GP, mukana toimitetaan japanilainen hehkutulppa. Tarkista GP-tulppien toimivuus 9V:n jännitteellä (laitteet, joiden syöttöjännite on 12V) tai 18V:n jännitteellä (laitteet, joiden syöttöjännite on 24V). 2. Tuotteissa, joiden nimessä ei ole GP-kirjainyhdistelmää, on kiinalainen hehkutulppa (LMyhtiön valmistama). Näiden hehkutulppien toimivuuden tarkastukseen käytetään vain 12V:n jännitettä!!! HUOMIO! GP- ja LM tulppia ei saa vaihtaa keskenään! Jos haluat vaihtaa tulpan toiseen, sinun on vaihdettava ohjausyksikkö tai ohjelmoitava se uudelleen ja asennettava tulppaan välikaapelit.

3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja ominaisuudet 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö 6 6 Ohjauspaneeli ja sen toiminta 9 7 Toimituksen sisältö 14 8 Asennusvaatimukset 16 9 Lämmittimen testaus asennuksen jälkeen Suositukset Lämmittimen mahdolliset käynnistysongelmat ja niiden korjaus Kuljetus ja varastointi Takuu 25

4 2 1 Johdanto Tämän Käyttäjän käsikirjan tarkoitus on perehdyttää käyttäjä PLANAR 8DM- 12, PLANAR-8DM-24, PLANAR-8DM-12-TM, PLANAR-8DM-24-TM, PLANAR- 8DM-12-GP-TM ja PLANAR-8DM-24-GP-TM -lämmittimien rakenteeseen ja toimintaan sekä niiden asennukseen ja käyttöohjeisiin. Lämmitin on tarkoitettu moottoriajoneuvon ohjaamon ja muiden tilojen lämmittämiseen jopa -45 С minimilämpötilassa. Käsikirjassa ei välttämättä ole huomioitu kaikkia merkitykseltään vähäisiä rakenteellisia muutoksia, jotka valmistaja on tehnyt kirjan laatimisen jälkeen. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä laitteen rakenteeseen muutoksia, jotka eivät heikennä sen teknisiä ominaisuuksia. Tilausta tehtäessä tai lämmittimeen muiden laitteiden yhteydessä viitattaessa on mainittava lämmittimen merkki ja koodi, esim.: Sisätilalämmitin PLANAR 8DM-12 TU , Sisätilalämmitin PLANAR 8DM-12-TM TU Tärkeimmät arvot ja ominaisuudet Lämmittimen tärkeimmät arvot on listattu Taulukossa 1. Tärkeimmät arvot on ilmoitettu 10% toleranssilla 20 С lämpötilassa nimellisjännitteellä. Taulukko 1 Parametri PLANAR-8DM-12 PLANAR-8DM-12-TM PLANAR-8DM-12-GP-TM Malli PLANAR-8DM-24 PLANAR-8DM-12-TM PLANAR-8DM-12-GP-TM Nimellissyöttöjännite, V Polttoaine ympäristön lämpötilaan sopiva dieselpolttoaine Lämmitysteho: max. kw min. kw max. kw min. kw 6 3,2 7,5 3,2 Lämmitettävä ilmatilavuus: max. m 3 /h min. m 3 /h max. m 3 /h min. m 3 /h ,5 70 Polttoaineen kulutus: max. teholla, l/h min. teholla, l/h max. teholla, l/h min. teholla, l/h 0,76 0,42 0,9 0,42 Tehontarve eri max. W min. W max. W min.w käyttömoodeissa Käynnistys-/pysäytystapa manuaalinen Max. paino kg 12

5 3 3 Turvamääräykset 3.1 Lämmittimen ja sen liitososien asennuksen saa tehdä vain valtuutettu yritys. 3.2 Lämmitintä saa käyttää vain tässä määritettyyn tarkoitukseen. 3.3 Polttoaineputkea ei saa asentaa moottoriajoneuvon matkustamoon tai ohjaamoon. 3.4 Lämmittimen sähköjohtoja (kaapeleita) ei saa vetää polttoaineputken lähelle. 3.5 Ajoneuvossa, johon lämmitin on asennettu, on oltava palosammutin. 3.6 Lämmitintä ei saa käyttää ympäristössä, jossa on herkästi syttyviä höyryjä tai kaasuja tai paljon pölyä. 3.7 Pakokaasumyrkytyksen välttämiseksi lämmitintä ei saa käyttää, kun ajoneuvo on suljetussa tilassa (autotalli, korjaamo tms.). 3.8 Ajoneuvoa tankattaessa lämmitin on kytkettävä pois päältä. 3.9 Lämmitin on irrotettava akusta, kun ajoneuvossa tehdään hitsaustöitä tai lämmitintä korjataan Lämmitintä asennettaessa tai irrotettaessa on noudatettava polttoainejärjestelmää ja ajoneuvon sähköjärjestelmää koskevia turvamääräyksiä Lämmitintä ei saa kytkeä ajoneuvon sähköpiiriin moottorin käydessä tai kun akku on irti Lämmittimen sähkösyöttöä ei saa kytkeä irti ennen puhallusjakson päättymistä Lämmittimen sähkönsyötön on tultava akusta ajoneuvon rungosta riippumatta Lämmittimen liittimiä ei saa kytkeä tai irrottaa kun lämmittimeen on kytketty sähköt Lämmittimen päälle ei saa astua eikä laskea mitään esineitä Lämmitintä ei saa peittää vaatteilla, kankaalla tms. eikä sen ulos- tai sisäänpuhalluksen eteen saa asettaa mitään vaatetta tai kangasta Ennen lämmittimen uudelleenkäynnistystä on odotettava 5-10 sekuntia Jos käynnistys epäonnistuu kaksi kertaa peräkkäin, ota turvallisuuden vuoksi yhteys valtuutettuun korjaamoon vian selvittämiseksi ja korjaamiseksi Ota lämmittimen vikaantuessa yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltokorjaamoon Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos yllämainittuja määräyksiä ei ole noudatettu. 4

6 4. Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus Lämmitin toimii ajoneuvon moottorista riippumattomana. Lämmitin saa sähkösyötön ajoneuvosta tai itsenäisestä virtalähteestä. Lämmittimen sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 4.1. Lämmitin on itsenäinen lämmityslaite, jonka osat ovat: - lämmitin (sen pääkomponentit on esitetty kuvassa 4.2); - polttoainepumppu, joka syöttää polttoaineen polttokammioon; - käynnistys- ja näyttölaite (ohjauspaneeli); - kaapelit, joilla lämmittimen osat liitetään ajoneuvon akkuun. - polttoainesäiliö Lämmittimen toiminta perustuu lämmittimen lämmönvaihtimen läpi ajettavan ilman lämpenemiseen. Lämmönlähteenä ovat polttokammiosta tulevat polttoaineseoksen palamisesta syntyvät kaasut. Syntyvä lämpö kuumentaa lämmönvaihtimen seinämät, joihin ulkopuolelta puhalletaan ilmaa. Ilma kulkee lämmönvaihtimen ripojen läpi ja etenee matkustamoon tai ajoneuvon muihin tiloihin. Kun lämmitin kytketään päälle, sen ohjausyksikkö tarkistaa seuraavien lämmittimen osien toimivuuden: liekinilmaisin, ylikuumenemisanturi, ilmapumpun sähkömoottori, tulpat, polttoainepumppu ja niiden sähköpiirit. Jos kaikki on kunnossa, käynnistyy sytytysprosessi. Sytytysprosessin alussa tapahtuu polttokammion puhtaaksi puhallus ja hehkutulpan kuumennus tarvittavaan lämpötilaan, minkä jälkeen alkaa polttoaineen ja ilman syöttö. Polttokammiossa alkaa palamisprosessi. Kun palaminen on vakaata, hehkutulppa kytkeytyy pois päältä. Liekinilmaisin valvoo palamista. Ohjausyksikkö ohjaa kaikkia lämmittimen toimintaprosesseja. Ohjausyksikkö valvoo lämmönvaihtimen lämpötilaa ja pysäyttää polttoprosessin heti kun lämpötila ylittää asetusarvon ja kuuman ilman lämpötilan. Lämmitin voidaan myös kytkeä pois päältä milloin tahansa. Lämmittimen pysäytyskäsky pysäyttää polttoaineen tulon ja polttokammio tuuletetaan ilmalla. Lämmittimen automaattiohjauksessa häiriö- ja poikkeustilanteissa on huomattava seuraavaa: 1) lämmittimen käynnistyksen epäonnistuttua prosessi toistetaan automaattisesti. Lämmitin kytkeytyy pois päältä kahden peräkkäisen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen; 2) jos lämpötila-anturi on rikki, lämmitin ei käynnisty ja näytössä näkyy vikakoodi 32; 3) lämmitin kytkeytyy pois päältä, jos liekki sammuu lämmittimen käytön aikana; 4) lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos lämmönvaihdin ylikuumenee (esimerkiksi lämmittimen tulo-/ulospuhalluskanavien tukkeutumisen vuoksi); 5

7 5) jos lämpimän ilman lämpötila on liian korkea (esim. lämmittimen ulospuhallusaukko on tukossa) lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä; 6) lämmitin kytkeytyy pois päältä, jos jännite putoaa alle 20V:n (10V:n) tai ylittää 30V (16V); suluissa oleva jännitearvo koskee lämmittimiä, joiden nimellissyöttöjännite on 12V; 7) häiriösammutustilanteessa ohjauspaneelin näytössä syttyy vikakoodi (katso taulukko 6.1). Huomio! Jos ylikuumenemisvika lämmitintä käynnistettäessä tai sen toimiessa toistuu 3 kertaa peräkkäin, lämmitin lukkiutuu. Lukituksen aiheuttaa ylikuumeneminen riippumatta siitä, mitkä anturit vikaa näyttävät. Lukitustilanteessa ohjauspaneelissa näkyy koodi 33. Ota lukituksen poistamiseksi yhteyttä huoltoliikkeeseen. Suosittelemme, ettet jää odottamaan lämmittimen lukkiutumista, vaan ryhdyt heti ensimmäisen ylikuumenemisen jälkeen etsimään vian syytä ja korjaamaan sitä. 1. Varmista, että kuuma ilma pääsee vapaasti kulkemaan lämmittimen sisäänja ulospuhallusputkista. 2. Tarkista lämmönvaihtimen ylikuumenemisanturi ja vaihda se tarvittaessa. 5. Ohjausyksikkö Ohjausyksikköä ja ohjauspaneelia käytetään lämmittimen ohjaukseen. Ohjausyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: а) lämmittimen osien alkutesti (toimivuustarkistus) käynnistyksen aikana; b) lämmittimen osien toiminnan valvonta koko käytön ajan; c) lämmittimen käynnistys/pysäytys ohjauspaneelista; d) polttoprosessin ohjaus; e) tuuletuksen automaattinen käynnistäminen polttoprosessin päätyttyä; f) lämmittimen automaattinen sammutus: - minkä tahansa valvottavan osan vikaantuessa; - lämmönvaihtimen lämpötilan, lämpimän ilman lämpötilan tai syöttöjännitteen arvojen ylittäessä sallitut raja-arvot; - liekin sammuessa polttokammiossa. 6

8 1. Näkymä kytkentäpuolelta (ei johdon puolelta) 2. *merkintäväri johdoissa Kuva 4.1- Kytkentäkaavio 7

9 Kuva 4.2 Lämmittimen pääkomponentit 8

10 9 6. Ohjauspaneeli ja sen toiminta 7.1 Ohjauspaneelissa on seuraavat toiminnot: - lämmittimen käynnistys ja pysäytys manuaalisesti; - toimintatavan valinta joko tehon tai lämpötilan mukaan; - asetetun lämpötilan tai tehon näyttö; - toisen anturin lämpötilan näyttö (lämmittimeen tai ohjauspaneeliin asennetun anturin); - vikakoodin näyttö lämmittimen vikaantuessa käytön aikana. Ohjauspaneelin etupuolella sijaitsevat: neljänumeroinen LED-näyttö, kaksi LEDvaloa ja kolme painiketta. Painikkeiden ja LED-valojen toiminnot on esitetty kuvassa 6.1. LED indicator N2 (power mode) LED indicator N1 (temperature mode) mode selecting/ decreasing of power or temperature 12 Setting of operation mode/ heater ON- OFF knob Kuva 6.1 Ohjauspaneeli Cabin temperature sensor (if connected) Control panel temperature sensor Heater temperature sensor Sensor selecting/ increasing of power or temperature Kun lämmitin kytketään auton sähköpiiriin, paneelissa näkyy siihen asennetun anturin näyttämä lämpötila. Jos lämpötila on alle 0 astetta, se näkyy paneelissa -merkkisenä (ks. kuva 6.2). 12 Kuva 6.2- Näyttö lämmittimen sähkön kytkemisen jälkeen (lämmittimen levyyn asennetun anturin lämpötila -12ºC)

11 Energian säästämiseksi näyttö sammuu 20 sekuntia sen jälkeen, kun jotain painiketta on viimeksi painettu. Tällöin valittu LED 1 tai LED 2: - palaa koko ajan, kun lämmitin on käynnissä; - vilkkuu harvakseen (kerran 1,5 sekunnissa), jos lämmitin ei ole päällä; - vilkkuu vikatilanteessa (kerran sekunnissa); - vilkkuu tiheästi (5 kertaa sekunnissa), kun lämmitin kytketään pois päältä (tuuletuksen ajan). Näyttöön tulee taas valot, kun painat jotain painiketta. 6.2 Ohjauspaneelin käyttö Toimintatavan asetus Ennen lämmittimen käynnistystä on valittava sen toimintatapa. Painikkeesta jossa on nuoli valitaan lämmittimen toimintatapa tehon tai lämpötilan mukaan. Valinnasta riippuen joko LED 1 tai LED 2 syttyy. Lämpötila toimintatavan valinnan jälkeen painetaan painiketta, jossa on nuoli eli valitaan anturi, joka valvoo lämmittimen toimintaa Käynnistys ja tehon tai lämpötilan valinta Toimintatavan valinnan jälkeen painetaan painiketta O, minkä jälkeen lämmitin käynnistyy ja näyttöön syttyy valinnasta riippuen Teho-asetuksen tai Lämpötilaasetuksen valo (ks. kuva 6.3 tai 6.4). 12 Kuva 6.3 (teho-valinta) Kuva 6.4 (lämpötila-valinta) Jos olet valinnut tehon säätöön perustuvan käytön, valitse haluamasi teho painamalla nuolipainikkeita; pienentää tehoa ja suurentaa tehoa (ks. kuva 6.3), jota voit säätää minimistä maksimiin. Näytössä näkyy tehoasteikko. Jos olet valinnut lämpötilan säätöön perustuvan käytön, valitse haluamasi lämpötila painamalla nuolipainikkeita; laskee lämpötilaa ja nostaa lämpötilaa (ks. kuva 6.4). Lämpötila voidaan valita välillä C. Huomio! 1. Lämmittimen toiminta-asetus (Teho tai Lämpötila) pysyy samana kunnes se muutetaan. 10

12 2. Jos toiminta-asetusta ei ole valittu lämmitintä käynnistettäessä, on painettava nappia O kerran, jos näytön valo palaa, ja kahdesti, jos valo ei ole pala Lämmittimen kytkeminen pois päältä Kytke lämmitin pois päältä painamalla O-painiketta. Tällöin polttoaineen syöttö lakkaa, polttokammion tuuletus käynnistyy 3-5 minuutiksi ja LED#1 tai LED#2 vilkkuu tiuhaan, kunnes tuuletusprosessi päättyy (ks. kuva 6.5 tai 6.6) 12 Kuva Tuuletus Kuva Tuuletus Huom! Sähkönsyöttöä ei saa katkaista ennen tuuletusvaiheen päättymistä Lämmittimen vikakoodit Lämmitintä käynnistettäessä ja sen käytön aikana saattaa ilmetä vikoja. Vikatapauksessa ohjausyksikkö sammuttaa lämmittimen automaattisesti. Jokaisella vialla on oma koodinsa, joka ilmestyy automaattisesti näyttöön (ks. Kuva 6.7). Samalla vikakoodi ja lämmittimen toiminta-asetuksen näyttävä LED vilkkuvat harvakseen. Lämmittimen vikakoodit on esitetty taulukossa 6.1. Kun painat mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta, vikakoodi häviää näytöstä ja ohjauspaneeli palaa alkutilaan. 02 Kuva 6.7 Vikakoodin näyttö ohjauspaneelilla 11

13 Taulukko 6.1 Vikakoodit Vikakoodi Vian kuvaus Kommentit ja vian korjaus 01 Lämmönvaihdin ylikuumenee Tarkista, pääseekö ilma virtaamaan vapaasti lämmittimen tulo- ja lähtöputkista. Tarkista lämmönvaihtimen ylikuumenemisanturi, vaihda tarvittaessa Mahdollinen lämpöanturin ylikuumeneminen. Anturin lämpötila (ohjausyksikkö) on yli 55 C Ohjausyksikkö ei ole käynnistystä edeltävän 5 minuutin tuuletuksen aikana jäähtynyt tarpeeksi tai ohjausyksikkö ylikuumenee käytössä. Tarkista, pääseekö ilma virtaamaan vapaasti lämmittimen tulo- ja lähtöputkista ja käynnistä laite uudelleen lämmittimen jäähdyttämiseksi. 04 Ohjausyksikön sisäisen lämpötilaanturin Vaihda ohjausyksikkö vika 05 Liekinilmaisimen vika Tarkista, ettei liekinilmaisinpiiri ole poikki anturin ollessa irti levystään. Kontaktien välinen vastus saa olla enintään10 Ω. Vaihda viallinen ilmaisin. 08 Ei liekkiä Tarkista polttoaineen määrä ja syöttö. Tarkista polttoilman tulo ja kaasunpoistoputki. Jos lämmitin käynnistyy, tarkista polttoainepumppu ja vaihda se tarvittaessa. 09 Vika hehkutulpassa Tarkista tulppa ja vaihda tarvittaessa. 10 Puhallinmoottorin vika Tarkista puhaltimen moottorin kaapelointi, vaihda moottori tarvittaessa. 12 Häiriöpysäytys, jännite korkea Tarkista akku, jännitteensäädin ja virransyöttökaapelit. Liittimen XS4 kontaktien 1 ja 2 välinen jännite saa olla enintään 30 V (16 V) (ks. kytkentäkaavio, kuva 4.1) 13 Käynnistysyrityksiä ei jäljellä Jos sallitut käynnistysyritykset on käytetty, tarkista hehkutulppa sekä polttoaineen määrä ja syöttö. Tarkista polton tuloilma ja kaasunpoistoputki.

14 15 Häiriöpysäystilanne, jännite alhainen Tarkista akku, jännitteensäädin ja virransyöttökaapelit. Liittimen XS4 kontaktien 1 ja 2 välinen jännite ei saa olla alle 20 V (10 V) (ks. kytkentäkaavio, kuva 4.1). 16 Tuuletusvaihe kestää liian kauan Lämmitin ei jäähdy riittävästi tuuletuksen aikana. Tarkista polton ilmasyöttöjärjestelmä ja kaasunpoistoputki. Tarkista liekinilmaisin ja vaihda tarvittaessa. 17 Polttoainepumppu viallinen Tarkista, ettei polttoainepumpun kaapeloinnissa ole oikosulkua tai johto irti. Vaihda pumppu tarvittaessa. 20 Ohjauspaneelin ja lämmittimen välillä ei yhteyttä 27 Puhallinmoottori viallinen. Moottori ei pyöri. 28 Puhallinmoottori viallinen. Moottori ei pysähdy, vaan jatkaa pyörimistä. 30 Liekki polttokammiossa sammuu jännitteen laskun vuoksi 31 Lämpötila-anturi näyttää ylikuumenemista Tarkista kaapelointi ja liitin. Tarkista puhaltimen moottorin kaapelointi, vaihda moottori tarvittaessa. Tarkista puhaltimen moottorin kaapelointi, vaihda moottori tarvittaessa. Tarkista akku ja kaapelointi. (Jännite voi laskea, jos sähkökäynnistin on pitkään päällä). Tarkista, pääseekö ilma virtaamaan vapaasti lämmittimen tulo- ja lähtöputkista. Tarkista anturi, vaihda tarvittaessa. 32 Lämpötila-anturin vika Tarkista liitosjohdot. Ulostulo ja jännite ovat lineaarisesti riippuvaiset lämpötilasta (0ºC vastaa 2.73 V:a ja lämpötilan noustessa 1 ºC lähdön arvo kasvaa vastaavasti 10mV). Tarkista anturi ja vaihda tarvittaessa. Huomio! Jos lämpötila-anturia ei ole asennettu lämmittimeen tai se on rikki, lämmitin käynnistyy, mutta toiminnan jälkeen näyttöön tulee vikakoodi Ohjauspaneelin asennus Ohjauspaneeli asennetaan ohjaamoon tai matkustamoon paikkaan, jossa sitä voidaan käyttää. Ohjauspaneeli kiinnitetään kaksipuoleisella teipillä. Ohjauspaneeli kytketään kaapeleihin kytkentäkaavion mukaisesti. 13

15 7. Toimituksen sisältö Kuvassa 7.1 esitetään toimituksen sisältö ja PLANAR-8DM-lämmittimen pääkomponenttien kytkentäkaavio. Lämmittimen pääkomponentit on listattu taulukossa 7.1. Yksityiskohtaisemmin osat on lueteltu pakkauslistassa. Kuva 7.1 Lämmittimen pääkomponenttien kytkentäkaavio 14

16 Taulukko 7.1 No. Nimitys Kpl/erä 1 Lämmitin 1 2 Polttoaineenottoputki ** 1 3 Polttoainesäiliö 1 4 Kulmapala ja tiiviste 3 5 Ilmanotto 1 6 Ilmanpoistoputki 1 7 Polttoainepumpun kaapelit 1 8 Pidike 1 9 Virransyöttökaapelit 1 10 Ohjauspaneeli PU Liitoskaapelit 1 15 Asennuslevy* 1 20 T-putki** 1 21 Kannake 1 22 Muhvi (kuminen L=70mm) 4 23 Pidike 1 24 Polttoaineputki (polyamidiputki L=4000mm) 1 25 Polttoaineputki (polyamidiputki L=1000mm) 1 26 Tiiviste 1 27 Pidike 1 30 Pultti M6x Pultti M6x Pultti M8x Ruuvi 6,4x16 (itsekiertyvä) 4 35 Mutteri M Mutteri M Aluslevy 6 (suurennettu) 6 40 Aluslevy 8 (suurennettu) 6 41 Aluslevy Aluslevy Naarasliitin 1 54 Pidike Bosal Pidike ABA mini 10/ Pidike Mikalor 10x16/9 W1** 2 57 Pidike Mikalor 25x40/9 W Muovipidike 200x3, Polttoainepumppu 1 Tulpan korjaussarja** 1 * lisätilauksesta ** ei sisälly mallien PLANAR-8DM-12 ja PLANAR-8DM-24 toimitukseen 15 14

17 8 Asennusvaatimukset 8.1 Lämmittimen asennus Lämmitin asennetaan kuvan 8.1 mukaisesti tasaiselle alustalle. Lämmittimen ilmanottoaukko asennetaan sellaiseen asentoon, etteivät ajoneuvon ja lämmittimen pakokaasut tavallisessa käyttötilanteessa kulkeudu sinne. Lämmittimen ilmanottoputken pään ja erilaisten seinämien yms. välissä tulee olla 100 mm tilaa (ks. kuva 8.1). Lämmittimen ilmanpoistoputken pään ja erilaisten seinämien yms. välissä on oltava vähintään 250 mm tilaa. Lämmitintä asennettaessa ja käytettäessä on varmistettava, ettei mitään ulkopuolisia esineitä pääse tulo/poistoputkiin. Asenna lämmitin sellaiseen paikkaan, että se on tarvittaessa helppo purkaa ja sen huolto käy kätevästi. Asenna lämmitin siten, ettei sen runko kosketa lattiaa eikä muitakaan hytin tai lämmitettävän tilan osia. Tee lämmittimen asennusreiät ajoneuvon runkoon (kun rungon (lattian) paksuus on enintään 3 mm) kuvan 8.2 mukaisesti. HUOMIO!! Lämmittimen toiminnan varmistamiseksi yllä olevia suosituksia on noudatettava tarkasti. Lämmitin asennetaan vaakasuoraan kuvan 8.1 mukaisesti. Kuva 8.1 Lämmittimen asennus 16

18 Kuva 8.2 Lämmittimen asennusreiät Jos ajoneuvon rungon (lattian) paksuus on yli 3 mm, on lämmittimen asennusta varten: 1. ajoneuvon runkoon tehtävä suorakaiteen muotoinen aukko, jonka mitat ovat 180 x 95 mm; 2. lämmittimeen kiinnitettävä asennuslevy, ks. kuva 7.1 (levy voidaan valmistaa vähintään 2,5 mm:n paksuisesta teräslevystä, ks. kuva 8.3); 3. lämmittimeen liitettävä ilmanpoistoputki, ilmanottoputki ja polttoaineputki, minkä jälkeen tämä kokoonpano kiinnitetään itsekiertyvillä ruuveilla auton runkoon. Kuva 8.3- Asennuslevy Lämmitin on kiinnitettävä auton runkoon ilmatiiviillä liitoksella. Pakokaasujen auton sisätiloihin pääsyn estämiseksi asennuslevyn alle voidaan laittaa kumilevy tai asennuslevy voidaan asentaa tiivisteaineen päälle. 17

19 8.2 Ilmanottoputken asennus Polttoon otettavaa ilmaa ei saa imeä auton matkustamosta, ohjaamosta tai tavaratilasta. Sijoita ilmanoton suuaukko siten, ettei sinne pääse lunta, ja että sinne mahdollisesti tullut vesi pääsee vapaasti valumaan pois. Ilmanoton aukkoa ei saa sijoittaa ajossa syntyvää virtausta vastaan. 8.3 Ilmanpoistoputken asennus Ilmanpoistoputkea asennettaessa on muistettava, että se kuumenee hyvin kuumaksi käytön aikana. Putki kiinnitetään pidikkeillä. Pakokaasut johdetaan ulos. Kaasujen poistoputki ja polttoon tulevan ilman tuloputki on sijoitettava niin, ettei poistokaasuja imetä uudestaan lämmittimeen. Poistoputkea asennettaessa on huolehdittava siitä, etteivät poistokaasut pääse auton ohjaamoon ja ettei puhallin ime niitä lämmittimen kautta ohjaamoon. Poistokaasut eivät myöskään saa haitata ajoneuvon muiden laitteiden toimintaa. Sijoita poistoputken suuaukko siten, ettei sinne pääse lunta, ja että sinne mahdollisesti tullut vesi pääsee vapaasti valumaan pois. Poistoputken aukkoa ei saa sijoittaa ajossa syntyvää virtausta vastaan. Poistoputken päässä on suojus, joka varmistaa lämmittimen vakaan toiminnan alhaisellakin teholla. 8.4 Lämmittimen polttoainejärjestelmän asennus Vaaratilanteiden välttämiseksi on tärkeää, että noudatat tarkasti alla olevia ohjeita Lämmittimen polttoainesäiliön ja -pumpun asennus Polttoainesäiliö on kiinnitettävä lujasti paikalleen siten, että säiliöstä, sen täyttöaukosta tai liitoksista mahdollisesti vuotava polttoaine valuu maahan. Polttoainesäiliön täyttöaukko ei saa sijaita matkustamossa, tavaratilassa eikä moottoritilassa. Jos täyttöaukko on ajoneuvon sivulla, sen kiinni oleva korkki ei saa ulottua auton ulkomittoja ulommas. Huolehdi siitä, ettei polttoainetta säiliötä täytettäessä pääse ilmanpoistojärjestelmään eikä sähköjohtoihin. Asenna polttoainepumppu mieluiten lähelle polttoainesäiliötä ja säiliössä olevan polttoaineen alatason alapuolelle. Jotta polttoaine ei pääsisi itsekseen vuotamaan säiliöstä polttoainepumpun tiivisteen vahingoituttua, polttoainesäiliö kannattaa sijoittaa niin, että polttoaineen max. taso on lämmittimen polttoaineputken leikkauskohdan loven alapuolella. HUOMIO! Tarkista polttoainesäiliö ennen lämmityskauden alkua. Jos säiliössä on pitkään ollut polttoainetta (esim. edellisestä lämmityskaudesta lähtien), se on tyhjennettävä! Huuhtele säiliö bensiinillä tai kerosiinilla ja täytä se uudella dieselpolttoaineella. Näin säiliöstä poistuu polttoaineeseen pitkän säilytysajan aikana muodostunut sakka. Jos tällaista puhdistusta ei tehdä, polttoainepumppu saattaa tukkeentua tai mennä epäkuntoon ja polttokammio nokeentua. 18

20 PLANAR-8DM-12 ja PLANAR-8DM-24 lämmittimissä on ADVERSin valmistama polttoainepumppu. Pumppu asennetaan kuvan 8.4 mukaiseen asentoon (suositellaan pystyasentoa). а imukorkeus max. 700 mm; b polttoainepumpun ja lämmittimen välinen nostokorkeus max mm. Kuva 8.4 Polttoainepumpun sallittu asennusasento PLANAR-8DM-12-TM ja PLANAR-8DM-24-TM lämmittimissä on Thomas Magneten polttoainepumppu. Pumppu asennetaan kuvan 8.4a mukaiseen asentoon, eli + 5º kulmaan vaakatasosta. Kuva 8.4a Polttoainepumpun sallittu asennusasento Polttoaineen otto auton tankista polttoaineenottoputken avulla (polttoaineenottoputki tilattava erikseen) Polttoaineenottoputki asennetaan polttoainetankkiin kuvan 8.5 mukaisesti. a) Asenna tankin aukkoon erityinen aluslevy ja polttoaineenottoputki kuvan 8.5 mukaisesti. b) Asenna polttoaineenottoputkesta lämmittimeen menevä polttoaineputki kuvan 8.6 mukaisesti. Huomio!!! Kun teet reikää polttoainetankkiin, noudata palavaa ja räjähdysherkkää polttoainetta sisältäneen säiliön käsittelyä koskevia turvallisuusohjeita. 19

21 2 3 1 Wall of a fuel tank polttoaineenottoputki 4 - aluslevy 8 (pienennetty) 2 - mutteri M8 5 - erityisaluslevy 3 - aluslevy 8 (suurennettu) 6 tiivisterengas Kuva 8.5 Polttoaineenottoputken asennus 1 - polttoainetankki 5 - muhvi 2 - polttoaineenottoputki 6 polttoaineputki d y = 5mm 3 - polttoaineputki d y = 4mm 7 - polttoaineputki d y = 2mm 4 - polttoainepumppu Kuva 8.6 Polttoaineenottoputkella varustettu polttoainejärjestelmä Lämmittimen polttoaineenotto T-putken avulla: Polttoaine voidaan ottaa T-putkella moottorista säiliöön polttoaineen poistoputkesta (paluuvirtauksesta). Poistoputkessa ei saa olla painetta ja sen on päätyttävä polttoainetankin pohjaan. T-putki asennetaan kuvan 8.7 mukaisesti. 20

22 1 - auton polttoainetankki 4 polttoaineputki d y = 2mm 2 polttoaineputki, jota pitkin poltto- 5 - T-putki ainetta lasketaan tankkiin moottorista 3 muhvi 6 polttoainepumppu Kuva 8.7 Lämmittimen T-putkella varustetun polttoainejärjestelmän asennuskaavio Polttoaineputkia asennettaessa liitosmuhveja ei saa taivuttaa. Polttoaineputken katkaisuun on käytettävä terävää veistä kuvan 8.8. mukaisesti. Putken sisäläpimitta ei saa pienentyä leikkauskohdassa eikä siinä saa olla koloja eikä purseita. Oikein Правильно Väärin Неправильно Kuva 8.8 Putken katkaisu ennen asennusta HUOMIO! 1. Polttoaineputki ja -pumppu on suojattava kuumuudelta. Niitä ei saa asentaa poistoilmaputken lähelle eikä moottorin päälle. 2. Asenna polttoainepumpusta lämmittimeen menevä polttoaineputki niin, ettei sen nousukulma muutu. 8.5 Lämmittimen kaapeloinnin asennus Lämmittimen kaapelit asennetaan kuvassa 4.1 olevan lämmittimen kytkentäkaavion mukaisesti. Kaapelit on asennettava niin, että ne eivät pääse kuumenemaan, muuttamaan muotoaan eivätkä siirtymään paikaltaan auton käytön aikana. Kaapelit kiinnitetään muovipidikkein auton osiin. Huomio! Sulake on poistettava ennen asennusta. 21

23 Kuva Naarasliittimen ja jakin sijainti ennen asennusta 9 Lämmittimen testaus asennuksen jälkeen 9.1 Varmista asennuksen aikana että: - polttoainejärjestelmän polttoaineputket eivät vuoda ja kaikki pidikkeet ovat lujasti kiinni; - kaapelit ja lämmitinelementtien sähköliitokset on asennetaan kunnolla. 9.2 Laita 25А:n sulake paikalleen. 9.3 Täytä polttoainelinja polttoaineella polttoaineen pumppauslaitteen avulla (polttoaineen pumppauslaite on ostettava erikseen). 9.4 Kytke lämmitin päälle ja tarkasta, että se toimii: - minimiteholla; - maksimiteholla. Käynnistysprosessi alkaa nopealla polttokammion tuuletuksella. Tuuletuksen jälkeen alkaa polttoprosessi ja lämmitin käynnistyy valittuun toimintaan. 9.5 Kytke lämmitin pois päältä. Kun lämmitin kytketään pois päältä, polttoaineen syöttö lakkaa ja polttokammion ja lämmönvaihtimen tuuletusprosessi käynnistyy. 9.6 Kytke lämmitin päälle auton moottorin käydessä ja varmista että lämmitin toimii oikein. HUOMIO! 1. Kun lämmitin kytketään päälle ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, on suositeltavaa täyttää polttoainelinja pumppauslaitteen avulla lämmittimen tuloliittimeen asti. Jos pumppauslaitetta ei ole käytettävissä, käynnistä lämmitin muutama kerta, kunnes polttoainelinja täyttyy. 2. Muista, että aina kun lämmitys laitetaan päälle, ohjausyksikkö käynnistää lämmittimen uudelleen automaattisesti, jos lämmitin ei käynnisty ensimmäisellä yrityksellä. 10. Suositukset 10.1 Luotettavan toiminnan varmistamiseksi lämmitintä tulisi käyttää 5-10 minuuttia joka kuukausi ympäri vuoden, myös lämpiminä vuodenaikoina, jos lämmitintä ei muuten käytetä. Näin polttoainepumpun liikkuviin osiin ei pääse

24 muodostumaan tahmeita kalvoja. Jos lämmitintä ei lainkaan käytetä pitkään aikaan, se saattaa mennä epäkuntoon Jotta lämmitin toimisi kunnolla, siinä on käytettävä ulkolämpötilan mukaista polttoainetta Jos et ajoissa vaihda polttoainetta talvilaaduksi, polttoainetankissa mahdollisesti olevan polttoaineenottoputken suodattimeen ja polttoainepumppuun saattaa tulla parafiinitukos, joka estää lämmittimen käynnistymisen tai kytkee sen pois päältä kesken käytön. Vikojen korjaus: 1) Irrota polttoainepumppu autosta. Pidä 17 mm:n kiintoavaimella kiinni pinnasta A ja kierrä liitin auki. Ota suodatin pois paikaltaan (ks. kuva 10, älä tartu pumpun muihin osiin liitintä auki tai kiinni kiertäessäsi); 2) huuhtele suodatin bensiinillä ja paineilmalla; 3) asenna suodatin polttoainepumppuun, ja käytä liitintä asentaessasi tiivistysainetta, jos liittimessä ei ole tiivistettä; 4) asenna polttoainepumppu paikalleen ja tarkista lämmittimen toiminta. Kuula Suodatin Lähtö Tulo Jousi Kuva10.1 Polttoainepumppu Liitin 10.4 Tarkista akun varaustaso säännöllisesti On suositeltavaa, että maadoituskatkaisin on kiinni, kun lämmitin kytketään päälle Jos ajoneuvo on kauan pois käytöstä, on suositeltavaa kytkeä lämmitin irti ajoneuvon akusta sen purkautumisen välttämiseksi (virrankulutus off-tilassa on ma). 11. Lämmittimen mahdolliset käynnistysongelmat ja niiden korjaus 11.1 Seuraavat viat voit korjata itse. Jos lämmitin ei päälle kytkemisen jälkeen käynnisty: 1) tarkista, onko tankissa ja polttoainepumpun perässä olevassa polttoaineputkessa polttoainetta; 2) tarkasta sulake 25А, 3) tarkista, että liittimien ja sulakelohkon kaikki kontaktit ovat kunnolla kiinni (ne ovat saattaneet hapettua);

25 11.2 Kaikki muut viat voit tunnistaa ohjauspaneeliin tulevista ledien vilkkuhälytyksistä tai vikakoodeista. Taulukossa 6.1 selitetään vilkkuhälytysten ja vikakoodien merkitykset Muiden kuin kohdassa 11.1 kuvattujen vikojen ilmaantuessa on otettava yhteyttä valtuutettuun huoltokorjaamoon. 12. Kuljetus ja varastointi 12.1 Lämmitin ei aiheuta mitään vaaraa kuljetuksessa ja se voidaan kuljettaa millä tahansa kulkuvälineellä, mm. lento- ja rautateitse, siten että se on pakkauksessaan suojassa sateelta ja muilta ilmasto-olosuhteilta 5 GOST normin määräysten mukaisesti sekä mekaanisilta vaurioilta C GOST normin mukaisesti Lämmitintä on säilytettävä valmistajan pakkauksessa 2 GOST normin mukaisissa olosuhteissa Lämmitintä voidaan säilyttää valmistajan pakkauksessa 24 kuukautta. 13. Takuuehdot 13.1 Lämmittimen takuuaika päättyy jonkun seuraavista ehdoista täyttyessä: - lämmittimen myyntipäivästä on kulunut 18 kuukautta; - lämmitintä on käytetty yli 1000 tuntia; - autolla on siinä olevan lämmittimen asennuksen jälkeen ajettu yli km Lämmittimen suunniteltu käyttöikä on 3000 tuntia Jos myyntitositteessa ei ole myyntipäivän osoittavaa myyjän leimaa, takuuaika lasketaan lämmittimen valmistuspäivästä Valmistaja ei hyväksy reklamaatioita, jotka myynnin tapahduttua koskevat lämmitintoimituksen puutteellisuutta tai sen mekaanisia vaurioita Valmistaja takaa tuotteensa normaalin toiminnan, kun sen käyttäjä noudattaa kaikkia tässä ohjekirjassa mainittuja tuotteen kuljetusta, käyttöä ja säilytystä koskevia määräyksiä. Jos vika havaitaan takuuaikana, se korjataan maksutta. Laitteen asennuksen saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama yritys ja asennuksen jälkeen sitä koskevat tiedot merkitään laitteen takuulomakkeeseen ao. kohtaan. Takuu ei kata vikoja, joiden syynä on: - force majeur -tilanne: salamanisku, tulipalo, vesivahinko, tulva, merkittävä jännitteen heittely, liikenneonnettomuus tms.; - ohjekirjassa esitettyjen käyttö-, säilytys- ja kuljetusohjeiden noudattamatta jättäminen; - muun kuin valmistajan valtuuttaman henkilön tai yrityksen suorittama lämmittimen asennus, korjaus tai säätö; - se, että lämmitin ei toimi polttokammion likaantumisen vuoksi; - auton sähkölaitteiden rikkoutuminen; - laitteen itse suoritettu korjaus tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö. Sivustollamme on luettelo yrityksistä, jotka suorittavat Lämmin Tuuli OY tuotteiden takuukorjauksia. Huomio! Takuulomake laitetaan tämän käsikirjan sisään. 23

26

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ 5-2017 ESITTELY. Tämä ohje on osa PLANAR käyttöohjetta ja opastaa laitteen turvalliseen käyttöön. Mikäli käytössä esiintyy ongelmia tai epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan

Lisätiedot

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel FI Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel Arvoisa asiakas! Kiitämme tekemäsi valinnan johdosta! Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tuote olisi vaatimustesi mukainen

Lisätiedot

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 2 (24) Käyttäjän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO sivu Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja spesifikaatiot 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo

TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo TT-THERMO moottorilämmitin 1 Asennus- ja käyttöohje v 2,0 Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo s.1 2. Toimitus sisältää s.1 3. Toimintaperiaate s.2 4. Lämmittimien tekniset tiedot s.3 5. Lämmittimien rakenne

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Binar 5S ohjaustaulun käyttöohje, suomi Oy Esco Ab

Binar 5S ohjaustaulun käyttöohje, suomi Oy Esco Ab Binar 5S ohjaustaulun käyttöohje, suomi 4.1.2017 Oy Esco Ab Ohjaustaulun osat 1- Digitaalinen näyttö 2- Validoiodit kellonäytölle, ajastimille ja kellon säädölle painikkeet valikoissa ja valinnoissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Käyttöohje. Ilmalämmitin Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Käyttöohje. Ilmalämmitin Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 FI Käyttöohje Ilmalämmitin Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 1.1 Asiakirjan tarkoitus Tämä käyttöohje on osa tuotetta ja sisältää laitteen turvallista käyttöä koskevaa

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori.

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. 010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. Mittaa jännite pistokkeen B1 liittimen 1 (2,5mm 2 punainen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Solkungen tekniset tiedot - SUN 600: Pinta-ala 0,75m2 Koko 1000 x 750 x 80mm Asennus Pysty- tai vaakatasoon Tuulettimen teho n. 40m3/h Maksimiteho 600W Vuosituotto

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Binar 5B, Binar 5D, moottorin esilämmitin nestejäähdytettyihin ajoneuvoihin

Binar 5B, Binar 5D, moottorin esilämmitin nestejäähdytettyihin ajoneuvoihin VALMISTAJA: ADVERS Limited Liability Company Myyntiosasto 11 Lesnaya str. Samara 443100 Venäjä Puh.(846) 270-68-64 Fax (846) 270-65-09 E-mail: advers - ts @ yandex.ru Binar 5B, Binar 5D, moottorin esilämmitin

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon

Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212 Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon 1.1.2008 Yleistä Auto on rekisteröity 4 hengelle. Kuljettajalle ja jokaiselle matkustajalle on kolmipisteturvavyöt.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

HYDRONIC II ECO VIKAKOODIT

HYDRONIC II ECO VIKAKOODIT 19 000 Ei häiriötä 009 Ilmanpainetiedot epäuskottavia Yhteyden häviäminen ohjainlaitteen ja ilmanpaineanturin väliltä. 010 Poiskytkentä ylijännitteen vuoksi (lämmityslaite ilman toimintaa) 011 Poiskytkentä

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Hydronic 10 Vikakoodit

Hydronic 10 Vikakoodit Toiminta ja vianetsintä 000 Ei vikaa - 001 Varoitus ylijännitteestä Ylijännite lämmittimen elektronisella ohjainlaitteella - Avaa, käynnistä moottori, mittaa jännite - Jos jännite on yli 15 V/30 V, tarkista

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YLEISÖLJYLÄMMITIN HP115 JA HP125

KÄYTTÖOHJE YLEISÖLJYLÄMMITIN HP115 JA HP125 KÄYTTÖOHJE YLEISÖLJYLÄMMITIN HP115 JA HP125 Kuva I 1. Ylilämpösuoja 2. Polttimen kansi 3. Öljyputki 4. Palokammion termostaatti 5. Pumppu ja ohjauspaneli 6. Polttoainetankki 7. Sylinteri 8. Kehä 9. Rengas

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot