HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007. Kokousaika: Keskiviikko klo Käsiteltävät asiat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007. Kokousaika: Keskiviikko 14.11.2007 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6/2007 Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali 3 4 Verontasaus- ja varausrahaston säännön kumoaminen Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit Perhepäivähoitajien palkkaaminen Liite 1 TITUS- hankkeeseen osallistuminen Sairaankuljetussopimuksen irtisanominen/tiedoksi Ensivastetoiminnan järjestäminen vuonna 2008 Fysioterapeutin toimi/haettavaksi ilmoittaminen Vastaavan lääkärin tehtävä/ haettavaksi ilmoittaminen Takauksen myöntäminen/hailuodon Vesihuolto Oy Päivähoitolasten vanhempien kirja/tiedoksi Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa keskiviikkona klo Kunnanvaltuuston pj Paavo Isola Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Pirjo Laurila

2 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 46 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 12 mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä annettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 13 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.

3 98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Kvalt. 47 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo , ja pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaisu Kangas ja Ahti Patokoski.

4 99 VERONTASAUS- JA VARAUSRAHASTON SÄÄNNÖN KUMOAMINEN JA PÄÄOMAN SIIRTÄMINEN EDELLISVUOSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄTILILLE K.hall 166 Kunnallislain (953/76) mukaan kunnalla oli oltava veroäyrin hinnan vaihteluiden tasoittamista varten verontasausrahasto sekä maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttörahasto. Hailuodon kunnassa verotasaus- ja varausrahasto on perustettu kunnanvaltuuston päätöksellä Rahaston pääoma on ollut aloittavassa taseessa ,23 euroa. Siirtyminen kirjanpitolain soveltamiseen muutti kunnan oman pääoman rakennetta, sisältöä ja sen muodostamista. Kirjanpitolakia sovellettaessa pakollisilla rahastoilla ei ole samaa merkitystä kuin aiemmin, eikä kuntalaissa (365/1995) ole säännöksiä rahastoista. Tilintarkastuksen yhteydessä on todettu, että rahasto tulisi siirtää ylijäämä- /alijäämätilille Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että verontasaus- ja varausrahaston sääntö kumotaan lakiin perustumattomina ja rahastoissa olevat pääomat yhteensä ,23 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. K.valt 48 Toimeksi: Pirjo Laurila Tiedoksi: Paula Hellén -Toivanen

5 100 KUNNAN TULOVEROPROSENTTI VUONNA 2007 K.hall. 167 Kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava verohallitukselle kuntalain (365/95) 66 :ssä tarkoitettu kunnan tuloveroprosentti seuraavaa vuotta varten. Kunnan tuloveroprosentti on ollut 17,0 % vuodet Vuodet tuloveroprosentti on ollut 17,50 % ja vuodet tuloveroprosentti on ollut 18,0 %. Vuonna 2002 tuloveroprosentti oli %:ia. Vuodelle 2006 veroprosentti nostettiin %:iin. Tuloveroprosentti vuonna 2007 on ollut sama 19,25 %. Kunnallisverokertymä tilinpäätösten ja talousarvion 2007 sekä arvio vuodelle ,25 %:n mukaan laskettuna ja vastaavat vuosimuutosprosentit osoittavat seuraavaa: Tilivuosi 1000 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TA 2007 TA 2008 Kunnan verotulo Muutos ed.v. % +3,0 +9,0-6,0 +1,2 +10,2 + 3,4 % Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2004 kuukaudet 1-10 oli Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2005 kuukaudet 1-10 oli Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2006 kuukaudet 1-10 on Kunnallisveron tuoton kertymä vuodelta 2007 kuukaudet 1-10 on Tämän hetkisen arvion mukaan verotulot tulevat toteutumaan TA 2007 arvioidun mukaisesti. Verohallinnon ennakkotiedon mukaan vuoden 2006 lopullinen kunnallisveron määrä on euroa. Kunnallisveron tilityksen määrä kuluvalta vuodelta I-IX kuukausien osalta on edellisen vuoden tasolla. Kunnalta marraskuussa perittävä määrä jää kuitenkin ennakkotiedon mukaan edellisvuotta huomattavasti pienemmäksi ja kunnallisveron tuotto päätyy siten varovaisen arvion mukaan euroon.. Arvio vuodelle 2008 on tehty olettamalla, että vuoden 2007 tilinpäätösennusteeseen voidaan ottaa 3,4 % kasvu. Alustavan taloussuunnitelman ja lautakuntien esityksen perusteella vuosien toiminnallisiin yleistavoitteisiin sisältyy pyrkimys nykyisen palvelutason säilyttämiseen. Kunnan palvelutuotantoa tullaan tarkastelemaan kunnanvaltuuston 2006 hyväksymän talouden tasapainottamisen lähtökohdista. Kokouksessa esitellään alustavaa tuloslaskelmaa hallintokuntien esityksen pohjalta. Kunnan verotulokertymään vaikuttaa oleellisesti myös työllisyys- ja väestökehitys. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotilitykset kasvavat 2008 noin 6 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla ( lopullinen veronmäärä vuonna 2006 oli euroa, jossa on kasvua aikaisempaan vuoteen nähden peräti 50 %). Heikosta yrityspohjasta johtuen yhteisöveron

6 101 merkitys on edelleen erittäin pieni kokonaistulopohjassa. Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää em. perusteluihin viitaten, että valtuusto vahvistaisi kunnan tuloveroprosentiksi % vuodelle K.valt 49 Lisäselvityksenä alustava tuloslaskelma vuoden 2008 valmistelusta Tiedoksi: verohallinto, Kuntaliitto

7 102 KUNNAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUONNA 2008 K.hall. 168 Kiinteistön sijaintikunnalle tuleva kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa ko. kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistöverolain 11 :n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa kunnallisveroprosentin. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälirajat ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00 - vakituiset asuinrakennukset 0,22-0,50 - muut asuinrakennukset: veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä mainittua alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä; alarajan ollessa 0,00 Asuntotarkoitukseen kaavoitetulle, rakentamattomalle rakennuspaikalle voitiin määrätä ensimmäisen kerran vuodelle 2001 erillisen, muita kiinteistöveroprosentteja korkeamman veroprosentin, jonka on oltava vähintään 1,00 % ja enintään 3,00 % korkeampi vero. V kiinteistöveroprosentit ovat olleet: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - voimalaitokset 2,50 % - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % Suomen kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2007 ovat seuraavat: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - muut asuinrakennukset 0,87 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 % - voimalaitos 2,47 % Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määräisi nykyiset kiinteistöveroprosentit vuodelle 2008 seuraavasti: - vakituiset asuinrakennukset 0,29 % - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - voimalaitos 2,50 % - rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % K.valt 50

8 103 tiedoksi: verohallinto, Kuntaliitto

9 104 PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALKKAAMINEN Perusturvaltk 56 Jo vuoden 2007 budjetin valmistelussa todettiin, että mahdollinen lasten hoidon tarpeen kasvu merkitsee lisäresurssien tarvetta. Perhepäivähoitajien palkkaukseen ei budjetissa ollut euroakaan. Tuomikan lisäksi. Paikkakunnalle muutto on selkeästi kasvattanut päivähoidon tarvetta. Päivähoitolain velvoittavuuden takia henkilökuntaa on ollut pakko palkata lisää. Kesän aikana onkin haettu lehti-ilmoituksella/kuntatiedotteella ja paikallisella ilmoittelulla perhepäivähoitajia. Yhden ryhmäperhepäivähoitajan toimen täyttöön on ollut valtuuston lupa (Tuomikka) ja palkkakustannukset on budjetoitu. Syyskuun alusta alkaen on palkattu perheeseen perhepäivähoitaja, jonka palkkakustannusten osalta päivähoidon budjetti tulee ylittymään. Syksyn mittaan on todennäköisesti lisätarvetta olemassa, ellei Vatukan tai Tuomikan lapsista joku jää pois hoidosta ja sitä kautta vapaudu tilaa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perhepäivähoitajan palkkaaminen hyväksytään ja että perhepäivähoitajia voidaan tarvittaessa palkata päivähoitoon siten, että päivähoitolakia pystytään noudattamaan. Kustannusten osalta toistaiseksi perusturvan raami on kestänyt, mutta lopullisesti asia selviää vasta terveydenhuollon ostopalvelukustannusten selvittyä vuoden lopussa. Tiedoksi myös sivistyslautakunnalle. Esityksen mukaan. K.hall 181 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen K.valt 51 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

10 105 OULUN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI, TITUS- HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN VUOSINA Perusturvaltk 9 Seudullisten sosiaali- ja terveyspalvelujen TITUS -hanke kuuluu Oulun seudun palvelustrategian 2013 kärkihankkeisiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Oulun seudun kunnille (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä) uusi seudullinen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli vuosien aikana. Hankkeen strategisena tavoitteena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä turvata laadukkaiden ja kustannustehokkaiden sosiaalipalveluiden saatavuus kuntarajoista riippumatta. Hanke tukee ja toteuttaa Paras -hankkeen tavoitteita Oulun seudulla. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää Oulun seudulle yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelurakenteet - ja prosessit. Niiden pohjalta määritellään jokaiselle palvelualueelle tilaaja-tuottajamallin mukaiset palvelukonseptit. Hankkeen toimintasuunnitelman osana toteutetaan johdon ja henkilöstön muutosvalmennus, jolla ylläpidetään ja kehitetään seudullisia henkilöstövoimavaroja. Hankkeen toiminta-aikana on myös tarkoitus työstää seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen teknologiaohjelma perustaksi jatkuvalle teknologiselle kehitystyölle. Hankkeen päämääränä on osoittaa uusien seudullisten toimintamallien merkitys kustannustehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. TITUS -hankkeelle haetaan jatkorahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hanke on saanut vuodelle 2006 valtionavustusta , joka on noin 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista ( ). Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuosille on ( /vuosi). STM:ltä haettavan valtionavustuksen suuruus on 75% eli /vuosi (yhteensä ) ja omarahoitusosuuden suuruus 25% eli /vuosi (yhteensä ). Hankkeen painopistealueina tulee vuosien aikana olemaan terveydenhuolto ja vanhustyö. Hankkeen kustannusarvio sisältää muutosvalmennuskoulutuksen vanhustyön ja sosiaalityön henkilöstölle sekä luottamushenkilökoulutuksen. Hankkeeseen on budjetoitu määrärahat projektipäällikön, kahden suunnittelijan, projektityöntekijän ja kustannuslaskija palkkaukseen. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Oulun seutu, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää seutuvaltuusto. Seutuvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2007 talousarvioon :n määrärahavarauksen TITUS -hankkeeseen. Yksittäiset kunnat eivät varaa talousarvioonsa määrärahaa hankkeeseen. Hankesuunnitelma luonnos ( ) esityslistan liitteenä 3. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle

11 106 että Hailuodon kunta sitoutuu TITUS- hankkeen toteutukseen vuosina sillä edellytyksellä, että muutkin Oulun seudun kunnat sitoutuvat jatkohankkeeseen. Perusturvajohtaja kertoi, että asiasta oli keskusteltu myös kunnan johtoryhmässä 5.2. Johtoryhmä oli yksimielisesti esityksen takana. Lautakunta hyväksyi päätösesityksen. K.hall 51 Päätösehdotus: Kunnanhallitus yhtyy perusturvalautakunnan päätösesitykseen ja toteaa, että kunnanhallituksen sitoutuminen tässä vaiheessa riittää. Todetaan myös, että hankkeesta ei ilmene miten seudullinen tilaaja-tuottajamalli käytännössä toimisi. Hankesuunnitelma liitteenä.(jaetaan myös seminaarissa) Kunnanhallituksen päätös annetaan valtuustolle tiedoksi. Kvalt Hyväksyttiin yksimielisesti Perusturvaltk 60 TITUS-hankkeen jatkon tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin seutuhallituksessa Tarkennustarpeen aiheutti mm. hankkeen kytkeminen PARAShankkeeseen. TITUS-hanke suunniteltiin toteutettavaksi vuosina Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ( ) on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön analyysi jokaisella palvelualueella (päivähoito, terveydenhuolto, vanhustyö- ja laitoshoito sekä sosiaalityö- ja erityispalvelut). Hankkeen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa strategiaprosessi sekä organisaatiomuutos, joka integroidaan osaksi PARAS-hankkeen mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueselvitystyötä. Hankkeessa ovat mukana kaikki Oulun seudun kunnat sekä Yli-Iin kunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen suunnittelun pohjana on isäntäkuntamalli, jossa Oulun kaupunki toimii isäntäkuntana. Kuntayhtymävaihtoehtokaan ei ole poissuljettu. Palveluiden ja organisaation kehittämisessä hyödynnetään TITUShankkeen ensimmäisen vaiheen selvitystyön tuloksia. Palvelut organisoidaan tilaaja-tuottajamallin mukaisesti ja suunnittelun lähtökohtana on sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestäminen eheänä toiminnallisena kokonaisuutena. Palvelurakenteiden uudistamisen pohjana on palveluprosessien kehittäminen ja tuotteistaminen. Tuotteistamista hyödynnetään palvelutuotannon osalta kuntien välisessä kustannustenjaossa.

12 107 Perusterveydenhuollon tuotteistamisessa tehdään yhteistyötä STM:n ja Stakesin kanssa. Hanke on aktiivisesti mukana kehittämässä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän roolia erikoissairaanhoidossa ja kehitysvammaisten erityishuollossa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että Hailuodon kunta sitoutuu Liitteen 3 mukaiseen TITUS- hankkeen toteutukseen vuosina Esityksen mukaan. K.hall 182 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Liite 1 K.valt 52 Liitteenä suunnitelma. Liite 1. Tiedoksi: Perusturvalautakunta, Riitta Pitkänen

13 108 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS / SAIRAANKULJETUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Perusturvaltk 62 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on kirjeellään irtisanonut Hailuodon kunnan kanssa alkaen voimassa olleen sairaankuljetussopimuksen siten, että sopimus päättyy Päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy irtisanomisen. Asia esitetään tiedoksi kunnanhallitukselle/ valtuustolle. Sairaankuljetuksen jatkoa selvitellään vuoden 2008 aikana. Esityksen mukaan. K.hall 183 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. K.valt 53 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

14 109 ENSIVASTETOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2008 Perusturvaltk 65 Kansanterveyslain 66/ :n mukaan kunnan tulee mm. huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä siten kuin asetuksessa 565/1994 tarkemmin säädetään. Lakisääteinen velvoite Hailuodon kunnassa toteutuu yhteistyösopimuksessa ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisestä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa vuoden 2008 loppuun. Jatkosta päätetään myöhemmin. Jatko osaltaan liittynee PARAS-yhteistoiminta-alueen toimintaan. Sairaankuljetuksen lisäksi hailuotolaisia on kiireellisissä tapauksissa palvellut SEPE, jonka toiminta jatkuu edelleen. Poikkeuksellisista olosuhteista ja sairaankuljetuksen lauttaviiveestä johtuen Hailuodossa on kehitetty kolmikantayhteistyönä ensivastetoimintaa, joka pohjautuu SPR:n vapaaehtoisryhmän, kunnan perusturvan ja sairaankuljetuksen yhteistyösopimukseen. Nyt yhteistoimintasopimuksen ovat irtisanoneet sekä SPR että Oulu- Koillismaan pelastuslaitos. Käytännössä toiminta päättyy Viime kädessä toiminnan jatkaminen kulminoituu rahaan. Toisaalta Oulu-Koillismaan pelastuslaitos haluaa yhdenmukaistaa sopimuksiaan ja toisaalta SPR:n vapaaehtoistyöntekijät haluavat jatkossa toiminnastaan rahakorvauksen. Vapaaehtoistyötä on tehty 14 vuotta, eikä toiminnassa enää ole riittävästi vapaaehtoisia mukana. Rahakorvauksen ajatellaan motivoivan uusia päivystäjiä mukaan. Ensivasteen toiminta on alun sairaankuljetusta odottavan vierellä olemisesta kehittynyt yhä enemmän ammattitaitoa vaativaksi. Ryhmällä on käytössään hyvin varustettu pelastuslaitoksen lahjoittama auto. Laitteiden täysipainoinen hyödyntäminen on edellyttänyt kouluttautumista. Kasvanut osaamisvelvoite lienee osaltaan karsinut vapaaehtoisjoukkoa. Toisaalta on niin, ettei ensivastetoiminta Hailuodossa edes nykyisessä muodossaan ole sitä, mitä ensivastetoiminnalla tänä päivänä virallisesti tarkoitetaan. Vastaavan lääkärin mielestä olisi harkittava toiminnan palauttamista enemmän alkuperäiseen suuntaansa: vapaaehtoisuuteen joka on enemmän rinnalla olemista ja virallisen sairaankuljetuksen odottamista. Perusturva on viimeisten vuosien aikana joutunut tarkastelemaan kaikkia toimintojaan erittäin tiukasti talouden näkökulmasta. Lakisääteisiin velvoitteisiin pystytään vielä vastaamaan ja sen takaamisesta lähtee myös vuoden 2008 talousarvion suunnittelu. SPR:n esittämä ensivasteen rahoittaminen esityksen mukaan tarkoittaisi ei-lakisääteisiä lisäkustannuksia kokonaisuudessaan n (vastaa yhden hoitoapulaisen vuosipalkkaa ja sotu-kustannuksia). Ottaen huomioon kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet tähän ei ole mitään mahdollisuutta. Perusturvan ensivastekustannukset eivät rajoitu em. summaan. Kokonaiskustannuksina on otettava huomioon Oulu-Koillismaan

15 110 pelastuslaitoksen ensivastetoiminnasta perimä korvaus, jonka suuruus on tässä vaiheessa auki. Nykyinen korvaus on 1500 /vuosi. Lisäksi tulevat toimipaikkakoulutuskustannukset, ensivasteyksikön hoitovälineiden ja tarvikkeiden ja lääkkeellisen hapen sekä välinehuollon kustannukset. Lisäksi on todettava, että virka-aikana perusturvan henkilöstö lähtee ensivastehälytykseen. Ensivasteen voidaan ajatella säästäneen jonkin verran kunnan kuluja esim. poliklinikkakäyntien osalta, aina ei ole tarvinnut viedä hälytyksen tehnyttä mantereelle. Kuntalaiselle ensivasteen paikallinen toiminta on merkinnyt parempaa turvallisuuden kokemusta. Ensivastetoiminnalla on epäilemättä Hailuodon kuntalaisten kannatus. Tilanteessa, jossa perusturvan resurssit eivät riitä takaamaan toiminnan jatkumista on aiheellista yrittää löytää uusia ratkaisukeinoja vapaaehtoistoiminnan turvaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla laajalla yhteisvastuulla koottu summa avustuksia SPR:n toimintaan ja sitä kautta vapaaehtoisen päivystystoiminnan rahalliseen korvaamiseen. Neuvottelu toiminnan jatkamisesta on sovittu osapuolten kesken Liitteessä 5 Yhteistoimintasopimus ensivastetoiminnan järjestämisestä Hailuodon kunnan alueella, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kirje (sopimuksen irtisanominen), SPR:n Hailuodon osaston kirje (sopimuksen irtisanominen) ja SPR:n Hailuodon osaston kirje (anomus päivystyskorvauksista). Päätösesitys: Perusturvalautakunta pyrkii neuvottelussa sopimaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa ensivastetoiminnan jatkamisen vuonna 2008 ja rahoittamaan budjetistaan pelastuslaitoksen korvauksen, mikäli korotus on kohtuullinen. Vapaaehtoistoiminnan päivystyskorvauksen osalta lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se varaisi omista kohdeavustuksistaan summan SPR:n Hailuodon osastolle kohdennettavaksi ensivasteen päivystyskorvauksiin. Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle / -valtuustolle, että vapaaehtoisten päivystyskorvausten rahankeruu otetaan koko kunnan yhteiseksi asiaksi, johon haastetaan paikalliset yhdistykset, yritykset, luottamushenkilöt ja yksittäiset kuntalaiset sillä periaatteella, että vuoden 2008 toiminta pystyttäisiin turvaamaan. Esityksen mukaan. Merkittiin, että Aila Tampio poistui kokouksesta klo K.hall 185 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. SPR:n avustusasia käsitellään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

16 111 K.valt 54 Lisäselvityksenä neuvottelumuistio SPR /APL/Kunta Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä, että: Valtuuston jäsenet Jussi Vuotikka, Tuula Paltakari-Piekkola, Hannu Viitaluoma, Raija Juola sekä kunnanjohtaja Matti Soronen ja perusturvajohtaja Pirkko Lastikka muodostavat työryhmän, joka selvittelee ensivastetoiminnan järjestämistä ja rahoitusta. Tiedoksi: työryhmän jäsenet, Mika Haverinen, SPR Hailuoto

17 112 FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN ILMOITTAMINEN HAETTAVAKSI Perusturvaltk 67 Fysioterapeutin toimi on vapautunut Jaana Junnosen irtisanouduttua Toimi on ilmoitettu haettavaksi ja siihen on valittu perusturvajohtajan päätöksellä fysioterapeutti Sakari Jokela. Päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle, että fysioterapeutin toimen ilmoittaminen haettavaksi ja toimen täyttäminen hyväksytään. Esityksen mukaan K.hall 186 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Kj: täydensi päätösesitystä seuraavasti: Kunnanhallitus määritelee peruspalkaksi 1891,44 e. K.valt 55 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

18 113 VASTAAVAN LÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN ALKAEN Perusturvaltk 68 Vastaavan lääkärin äitiysloman/ vanhempainloman vuoksi vastaavan lääkärin viransijaisuus on ilmoitettu haettavaksi mennessä. Yhtään hakemusta ei saapunut. Päätösesitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle, että vastaavan lääkärin viransijaisuuden ilmoittaminen haettavaksi hyväksytään. Lisäksi esitetään perusturvajohtajalle valtuus neuvotella sijaisuuden täyttämisestä niin palkkauksen kuin työajankin osalta mahdollisesti tehtävästä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Esityksen mukaan K.hall 187 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. K.valt 56 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

19 114 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN HAILUODON VESIHUOLTO OY.LLE K.hall 199 Hailuodon kunta on myöntänyt Hailuodon Vesihuolto Oy:lle euron suuruisen korottoman pääomalainan, joka on Vesiyhtiön maksettava takaisin Hailuodon kunnalle viimeistään Kunnan tähän tarkoitukseen ottama laina Kuntarahoitus Oy:lta erääntyy myös samana päivänä. Kunta on sitoutunut pääomalainan palautuksen yhteydessä myöntämään Hailuodon Vesihuolto Oy:lle enintään pääomalainan suuruisen omavelkaisen takauksen yhtiön mahdollisesti tarvitsemalle viemäröinti-investointiin kohdistuvalle lainalle. Hailuodon Vesihuolto Oy on pyytänyt kunnan omavelkaista takausta enintään euron pitkäaikaiselle lainalle (liite) Aikaisemmat takaukset: Hailuodon kunta on myöntänyt vuonna 2000 takaussitoumuksen markan suuruiselle korkotukilainalle, jota on jäljellä tällä hetkellä noin euroa. Lisäksi vuonna 2005 (kv ) on kunnanvaltuusto myöntänyt omavelkaisen takauksen euron käyttöpääomalainalle. Lainan pääoma on tällä hetkellä euroa ja takaisinmaksu luotolle on kertalyhennys Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää euron omavelkaisen takauksen lainalle, jolla Hailuodon Vesihuolto Oy maksaa Hailuodon kunnalle takaisin saamansa euron antolainan. Laina on kilpailutettava. Omavelkainen takaus on voimassa 10 vuotta. K.valt 57 Tiedoksi: Hailuodon Vesihuolto Oy, Pirjo Laurila Hailuodon Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Jouni Marjaniemi esitteli ennen kokouksen aloittamista yhtiön taloudellista tilannetta. Kalevi Tönkyrä esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

20 115 PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMPIEN KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE Perusturvaltk 55 Päivähoitolasten vanhemmat ovat lähettäneet kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, jonka kunnanhallitus on merkinnyt kokouksessaan tiedoksi ja lähettänyt edelleen perusturvalle toimenpiteitä varten. Kirje liitteenä 2. Toimenpiteet, joita tehty: Kirjeen esiin nostamista päivähoidon resurssipulasta ja vuorotyöläisten lastenhoito-ongelmista on keskusteltu ja niihin on pyritty löytämään ratkaisuja. Vatukan/Tuomikan aukioloaikoja on työjärjestelyin tarkistettu niin, että paremmin pystyttäisiin huomioimaan mantereella työssäkäyvät. Mahdollisen ilta- tai viikonloppuhoidon kasvuun vastaaminen tulee olemaan todella vaikeaa. Nykyisin resurssein siihen ei pystytä. Paikkakunnalle muutto on viimeisen vuoden aikana yllättävän paljon lisännyt päivähoidon tarvetta. Vatukka ja Tuomikka ovat täynnä ja lisätarpeeseen on haettu perhepäivähoitajia, joiden saaminen on vaikeaa. Valtuuston tiukka ohjeistus henkilöstön palkkauksesta ei aivan käy yksiin päivähoitolaissa olevan subjektiivisen päivähoito-oikeuden kanssa. Resurssien ja palvelutarpeen välistä ristiriitaa pyritään koko ajan sovittelemaan niin pitkälle kuin mahdollista. Tilojen osalta on kiirehditty päivähoitoryhmän työtä ja tuotu esiin kasvava lapsimäärä, joka tulee huomioida päivähoidon suunnittelussa ja vuoden 2008 talousarvion valmistelussa päivähoidon kokonaisuuden siirtyessä alkaen sivistystoimen vastuulle. Päätösesitys: Esitetään em. toimenpiteet tiedoksi lasten vanhemmille, sivistyslautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Esityksen mukaan. Myös lautakunta kiirehtii päivähoitotyöryhmän työtä. K.hall 180 Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. K.valt 58 Tiedoksi: Perusturvalautakunta

21 116 VALITUSOSOITUS Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksi saannista. Muutosta valtuuston päätökseen voidaan hakea Oulun hallinto-oikeudelta, osoite: PL 189, OULU / Isokatu 4, OULU, kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 306, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 617, 30.10.2017 306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.11.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.11.2009 kello 17.00 18.52 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 24.10.2014 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A7/31000/2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / 2016 KOKOUSAIKA 9.11.2016 kello 19.30-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HUMPPILAN KUNTA Kokouskutsu KUNNANVALTUUSTO KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2016 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 40 41 42 43 44 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 26 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT.

VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 18.10.2017 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A1/31000/2017 VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2013

PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2013 99 PÖYTÄKIRJA Nro 9 /2013 KOKOUSAIKA 11.11.2013 klo 19.30 19.53 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio, I vpj Jari Anttikoski Matti

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylä/sitoutuminen rahoitukseen 10 11 12 13 14

Kevyen liikenteen väylä/sitoutuminen rahoitukseen 10 11 12 13 14 HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika: Keskiviikko 18.6.2008 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Nro5/2015

Kunnanvaltuusto Nro5/2015 Nro5/2015 Kokousaika Maanantai 16.11.2015 kello 19.00 - Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla Liite nro 1 olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi Hallinto-

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 168 23.10.2017 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2018 2471/02.03.01.01/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 168 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (7)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (7) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (7) 13.11. n kokous Aika Maanatai 13.11. klo 19.00 20.29 Paikka Seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSAIKA Torstai 7.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 30 31 32 33 1 34 2 35 3 36 4 37 5 38 Kunnanvirasto Asia nro, asia, liite nro Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali

Keskiviikkona alk. klo Kunnantalon valtuustosali Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 6/2011 Valtuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 alk. klo 18.00 Kunnantalon valtuustosali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

28.9.2015 klo 9.00 15.00 kunnanvirastossa

28.9.2015 klo 9.00 15.00 kunnanvirastossa KUNNANHALLITUS 14/2015 KOKOUSAIKA Maanantai 21.9.2015 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 186 187 188 189 190 191 192 193 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/07. Kokousaika: Keskiviikko 31.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/07. Kokousaika: Keskiviikko 31.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/07 Kokousaika: Keskiviikko 31.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot