74. KESKIVIIKKONA 3. SYYSKUUTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "74. KESKIVIIKKONA 3. SYYSKUUTA 2014"

Transkriptio

1 PTK 74/2014 vp 74. KESKIVIIKKONA 3. SYYSKUUTA 2014 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaalit... 3 Ensimmäinen käsittely 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 :n muuttamisesta... 3 Hallituksen esitys HE 204/2013 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2014 vp Toimenpidealoite TPA 52/2013 vp Keskustelu 3) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Stubb, Rinne, Tuomioja, Risikko, Vapaavuori, Haavisto, Räsänen, Niinistö, Henriksson, Kiuru, Ihalainen, Huovinen, Haglund, Viitanen, Orpo, Toivakka, Räty)... 4 Valtioneuvoston kirjelmä VN 3/2014 vp Ainoa käsittely 4) Valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä... 4 Muu asia M 4/2014 vp Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 5/2014 vp

2 2 Keskiviikkona Mietintöjen pöydällepano 5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 12/2014 vp Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/2014 vp 6) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta Kertomus K 3/2014 vp Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 8/2014 vp Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( ) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ). Puhemies Eero Heinäluoma: Aloitamme myöhässä eduskunnan suuren valiokunnan kokouksen pitkittymisen takia. Matti Saarinen /sd (e) Kimmo Sasi /kok (e) Erkki Tuomioja /sd (e) Kauko Tuupainen /ps (e) Anne-Mari Virolainen /kok Ville Vähämäki /ps (s) Uusi edustaja Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Thomas Blomqvist /r Christina Gestrin /r Maria Guzenina /sd (e) Leena Harkimo /kok (e) Pertti Hemmilä /kok (s) Anne Holmlund /kok Saara Karhu /sd Mika Kari /sd (s) Krista Kiuru /sd (e) Eero Lehti /kok Lasse Männistö /kok Markku Mäntymaa /kok (s) Mats Nylund /r Leena Rauhala /kd (e) Markku Rossi /kesk (e) Päivi Räsänen /kd (e) Annika Saarikko /kesk (p) Puhemies Eero Heinäluoma: Helsingistä oleva kätilö, sairaanhoitaja Terhi Peltokorpi, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta lukien vapautuksen saaneen Mari Kiviniemen sijaan, on tänään esittänyt minulle edustajanvaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan. Tervetuloa eduskuntatyöhön! Pyydän edustajaa ottamaan paikkansa. Uusi edustaja ohjattiin paikalleen täysistuntosalissa. Edustajan nimenmuutos Puhemies Eero Heinäluoma: Maria Guzenina- Richardson on muuttanut nimensä Maria Guzeninaksi.

3 74/1 PTK 74/2014 vp 3 Toimielinten jäsenet Puhemies Eero Heinäluoma: Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä Outi Mäkelä ja Jukka Kopra, hallintovaliokunnan jäsenyydestä Johanna Ojala-Niemelä ja Outi Mäkelä, liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä Outi Mäkelä ja Arto Satonen, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä Arto Satonen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä Sanni Grahn-Laasonen ja varajäsenyydestä Pauli Kiuru, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä Arto Satonen ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä Pirkko Ruohonen-Lerner. Pyyntöihin suostuttiin. Puhemies Eero Heinäluoma: Täydennysvaalit toimitetaan torstaina kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina kello 13. hallintovaliokunnan jäseneksi Mika Raatikaisen, lakivaliokunnan jäseneksi Jani Toivolan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Sari Sarkomaan, talousvaliokunnan varajäseneksi Heikki Auton ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Jani Toivolan. 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 :n muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 204/2013 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2014 vp Toimenpidealoite TPA 52/2013 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Nyt käsitellään muutosehdotukset. Päätökset 1. lakiehdotus PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Valiokuntien täydennysvaalit Vaaleja Puhemies Eero Heinäluoma: Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi Elina Lepomäen ja varajäseneksi Pirkko Ruohonen-Lernerin, perustuslakivaliokunnan jäseneksi Harry Wallinin, ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi Pia Kauman, valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi Sanni Grahn-Laasosen, tarkastusvaliokunnan jäseneksi Katja Hännisen, 20b Esko Kiviranta /kesk: Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen 20 b :ään. Mika Lintilä /kesk: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Esko Kiviranta on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Selonteko hyväksyttiin. Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 20 b :n mietinnön mukaisena äänin jaa 102, ei 33, tyhjiä 37; poissa 27. (Ään. 1)

4 4 Keskiviikkona /3 20 e Esko Kiviranta /kesk: Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen tähän pykälään. Mika Lintilä /kesk: Arvoisa puhemies! Kannatan. Puhemies Eero Heinäluoma: Esko Kiviranta on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Selonteko hyväksyttiin. Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 20 e :n mietinnön mukaisena äänin jaa 104, ei 35, tyhjiä 36; poissa 24. (Ään. 2) Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 3) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Stubb, Rinne, Tuomioja, Risikko, Vapaavuori, Haavisto, Räsänen, Niinistö, Henriksson, Kiuru, Ihalainen, Huovinen, Haglund, Viitanen, Orpo, Toivakka, Räty) Keskustelu Valtioneuvoston kirjelmä VN 3/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Esitellään pääministeri Stubbin ja ministerien Rinne, Tuomioja, Risikko, Vapaavuori, Haavisto, Räsänen, Niinistö, Henriksson, Kiuru, Ihalainen, Huovinen, Haglund, Viitanen, Orpo, Toivakka ja Räty selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Keskustelua ei syntynyt. Asian käsittely päättyi. 4) Valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä Ainoa käsittely Muu asia M 4/2014 vp Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 5/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö. Keskustelu 1 Tuija Brax /vihr (esittelypuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Kysymys on tarkastusvaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä koskien Senaatti-kiinteistöjen toimintaa ja roolia sekä valtiovarainministeriön roolia Senaatti-kiinteistöjen tulosohjaajana, ohjeistajana ja omistajaohjaajana. Erityisen paljon kiitoksia jo tässä vaiheessa valtiovarainministeri Rinteelle läsnäolosta ainakin tässä alkuvaiheessa. On erittäin arvostettavaa, että tarkastusvaliokunnan raportista päästään debatoimaan tarkastuksen kohteen kanssa. Tarkastusvaliokunta on, niin kuin mietinnöstä näette, perehtynyt tähän asiaan kuuntelemalla kymmeniä ja kymmeniä asiantuntijoita ja kirjallisesti saanut lausuntoja yli sadalta taholta. Kaikki nämä, myös suullisten kuulemisten asiakirjat, ovat julkisia, ja yksityiskohtaisesti epäkohdiksi koetut asiat löytyvät niistä asiakirjoista, mutta olemme päätyneet eduskunnan käsittelyn helpottamiseksi kokoamaan havaintoja, ja ne kokoavat johtopäätökset tässä seuraavassa esittelen. Illan mittaan olemme valmiita esittelemään lukuisia yksityiskohtia ja niitä riittää. Valiokunta on tullut siihen johtopäätökseen, että Senaatti-kiinteistöjen toimintaa on merkittävästi kehitettävä muun muassa jäljempänä esitettävillä keinoilla. Valtion virastojen ja laitosten toimitilojen vuokraus ja siihen liittyvä toimitilapalveluiden järjestäminen keskitetysti Senaattikiinteistöjen toimesta on valiokunnan mielestä periaatteessa tarkoituksenmukaista. Siis se perusratkaisu vuodelta 95 voi olla hyvä, kunhan tässä mietinnössä tunnistetut epäkohdat korjataan. Vuokrausjärjestelmään ja sen ohjaukseen liittyy valiokunnan mielestä ongelmia, jotka vaarantavat valtion kokonaisedun toteuttamisen ja vaikeuttavat yksittäisten virastojen ja laitosten

5 74/4/1 PTK 74/2014 vp 5 toimintaa kasvattamalla kustannuksia, joihin ne eivät voi itse toiminnallaan vaikuttaa. Arvoisa puhemies! Jossain määrin hälinä vaikeuttaa jopa kokeneen tarkkailuluokan opettajan puhetta olen siis ollut sellainen. Puhemies Eero Heinäluoma: Arvoisat edustajat, jos noudatetaan vanhaa hyvää tapaa, että keskitytään puhujaan ja sitten, jos on tarve pitää neuvonpitoja, siirretään ne salin ulkopuolelle. Odotetaanpas nyt hetki, että saadaan tämä hiljaisuus aikaan. Olkaa hyvä. Puhuja: Toistan vielä päähavaintomme: valiokunnan mukaan ongelmat ovat senkaltaisia, että ne vaarantavat valtion kokonaisedun toteuttamisen ja vaikeuttavat yksittäisten virastojen ja laitosten toimintaa kasvattamalla kustannuksia, joihin ne eivät voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Valiokunta katsoo, että nykyaikaisen ja hyvän tavan toimia tulee jatkossa olla sellainen, että osapuolet kokevat aidosti olevansa neuvottelutilanteessa, jossa Senaatti-kiinteistöillä on intressi ja asiantuntemus tarjota yksittäistapauksessa kokonaistaloudellisesti kustannustehokkainta vaihtoehtoa, ja että vuokralainen voi tähän lähtökohtaan luottaa. Löydätte mietinnöstä tähän asti noudatetun palkitsemisjärjestelmän, myös toimitusjohtajan ja johdon palkkatiedot, ne löytyvät sieltä kaikki. Palkitsemisjärjestelmä on ennen nykyistä vuotta 2014 perustunut keskeisesti siihen, että on saavutettu sovitut tavoitteet kerätä mahdollisimman paljon vuokria. Nyt ilokseni voin kertoa, että 2014 palkitsemisjärjestelmä on muuttunut enemmän valtion kokonaisetua korostavaksi. Siitä kehuja, ja ymmärrän, ja valiokunta katsoo, että tällä tiellä valtion kokonaisedun hakemisella eikä mahdollisimman suurella sisäisellä vuokran keräämisellä on jatkettava. Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion virastoille ja laitoksille saamansa vuokratuottojen voitot. Vuonna 2013 tämä tuloutus oli 120 miljoonaa. Samaa mittaluokkaa, joskus jopa suurempiakin summia, tai 100 miljoonaa, on ollut useana viime vuotena. Valiokunta pitää tällaista keinotekoista voiton tuloutusta perusteettomana ja samalla virastojen toimintamenoihin kohdistuvana piiloleikkauksena, jonka läpinäkymättömyys on eduskunnan budjettivallan kannalta ongelmallista. Olisikin tärkeätä ja vielä kerran kehun ministeriä läsnäolosta että ministeri kertoisi omia ajatuksiaan tästä valiokuntakuulemisessa aika monien asiantuntijoiden Afrikan tähti -rahaksi kutsumasta rahasta, joka valtion sisällä siirtyy. Siis veronmaksajien omistamien rakennuksien käyttämisestä maksetusta vuokrasta vielä tuloutetaan ikään kuin voittoa valtiovarainministeriöön, pyörimään kehää ympäri. Mitä olisi voitu tehdä tai voitaisiin tehdä jatkossa, koska hallitusneuvotteluthan lähenevät tässä asiassa toisin? Mikä olisi se todellisuus, jossa tästä voitontavoittelun kierrättämisestä nyt lainaan asiantuntijoita: "Afrikan tähti -rahan" kierrättämisestä luovuttaisiin? Valiokunta pitää perusajatusta Senaatti-kiinteistöistä ja myös on korostettava, että yksittäisten Senaatti-kiinteistöjen työntekijöiden ahkeruudesta ja vilpittömyydestä ei ollut mitään epäilystä ja sitä, että ammattilaiset hoitavat kiinteistöosaamisen ja virkamiehet hoitavat omat ajatuksensa, mahdollisena, mutta nämä selkeät monopolipiirteet ja roolien sekavuus aiheuttavat tosiasiassa ristiriitaisia ja hämmentäviä tilanteita. In-house-toimintana toimitaan pääsääntöisesti, mutta ei kuitenkaan kokonaan. Maksimissaan noin 10 prosenttia liikevaihdosta voi olla myös ulospäin toimimista. Senaatti-kiinteistöt toimii suljetuilla markkinoilla, eikä sen vuokraamille kohteille ole läheskään aina saatavissa markkinahintaa, varsinkaan erityistiloille: museot, poliisilaitokset, vankilat ja teatterit, Rajavartiolaitos, Tulli. Mikä on Turun linnan markkinahinta? Missä teillä on referenssikohde Turun linnalle? (Erkki Virtanen: Kysytään Kustaa Vaasalta!) Kustaa Vaasalta on vaikea kysyä, arvoisa edustaja. Valiokunnan mukaan erikoistilojen osalta onkin perusteltua luopua niin sanotusta markkinahinnoittelusta ja siirtyä kustannusperusteisiin malleihin. Senaatti-kiinteistöjen erityisasemasta johtuen sen toiminnan takana on viime kädessä valtio. Näin ollen se luku, mikä tuotto-oletuksessa on riskiprosentti valiokunnan mietinnöstä löytyvillä tavoilla, on kyseenalaistettavissa, koska viime kädessä riski on lähes olematon ja takuuna on aina veronmaksaja. Korkotuottovaatimus pääomalaskelmille, joista niistäkin voimme tänä iltana puhua enemmän, on koko toiminnan ajan, 20 vuotta, ollut 3 prosentista 3,5 prosenttiin, ja se on, näin ymmärrän, tällä hetkellä 3. Jos katsotaan 20 vuoden aikana kiinteistömarkkinoiden

6 6 Keskiviikkona /4/1 normaaleilla markkinoilla ollutta korkotuottoodotusta, niin joka vuodelta 3:n tai 3,5 prosentin korkotuotto ei ole markkinakorko. On ollut selvästi huonompia vuosia välissä. Vuokra-ajat ovat olleet erityisen pitkiä. Nyt valtiovarainministeriö, ja tästä paljon kiitoksia, on linjaamassa uudessa kiinteistöstrategiassaan vuokra-ajat nykyistä lyhyemmiksi, mutta yhä tämän uudenkin linjausehdotuksen näkökulmasta ne ovat pitkiä verrattuna Ruotsiin: uusien rakennusten vuokra-ajat saattavat hyvinkin olla yli 10 vuotta, monissa vanhoissakin, kun uusitaan, viisi vuotta. Kun samaan aikaan valtionhallinnon rakenneuudistukset jylläävät todella kovalla vauhdilla, vuokraajavirastot joutuvat usein tilanteisiin, joissa valtion omien päätösten johdosta kiinteistöstä on luovuttava, kun keskitetään toimintoja, mutta vuokraava virasto tai ministeriö jatkaa vuokranmaksua. Hetkinen, kenelle? Valtiolle, veronmaksajille. Sitä kautta vuokranmaksaja joutuu leikkaamaan omia toimintojaan. Veikkausvoittovaroja joudutaan käyttämään tämänkin takia myös tarkoituksiin, joihin niitä ei kuulu käyttää, eli vuokranmaksuun. Varsinkaan niitä ei kuulu käyttää missään tapauksessa vajaasti käytettyjen tai tyhjien tilojen vuokriin. Asiassa on siis selvästi tapahtunut muutos, mutta muutoksen suunta jatkukoon. Se on vieläkin joustamatonta, ja erityisesti ja siitä tulette kuulemaan seuraavissa puheenvuoroissa tänään esimerkkejä joskus on vuokrasopimuksesta ollut jopa mahdotonta päästä eroon, vaikka tilojen käyttö on käsketty tosiasiassa lopettaa. Tarkastusvaliokunta pitää kuitenkin tilatehokkuuden parantamista oikeana, ja valtiovarainministeriö on koko ajan ollut oikeassa siinä, että julkisella sektorilla on varsinkin toimistotiloissa vielä tehotonta tilankäyttöä. Tältä osin uskon, että asiat ovat myös muuttumassa, mutta toistaiseksi ne eivät ole vielä muuttuneet: ei ole julkilausuttu, mitä on hyvä tilankäyttö. Mutta niin kauan, kun käytetään laiskasti ja huonosti tavallista toimistotilaa, valiokunnan mielestä ajatus siitä, että indeksikorotuksia ei kateta kokonaan budjetissa, on sikäli oikea, että se ohjaa käyttämään kiinteistöjä tehokkaasti ja oikein. Sen sijaan erikoistilojen osalta, vankiloiden, teattereiden, museoiden ja vastaavien osalta, tämänkaltainen toiminta ensin nostetaan indeksit, mutta niitä ei toimintamenoissa katetakaan, vaan pakotetaan joko luopumaan rakennuksista, kuten kokonaisesta vankilasta, tai leikkaamaan henkilöstömenoja, jopa irtisanomaan ihmisiä kattamattomien indeksikorotusten osalta on perusteetonta silloin, kun on kysymys erikoistilojen indeksien korottamisesta. Valiokunta kuvailee aika tarkkaan Ruotsin järjestelmän, ei vähiten sen takia, että Ruotsissa kaikki muut paitsi turvallisuuden kannalta tärkeät kiinteistöt ymmärrettävistä syistä ovat julkisessa tietorekisterissä, jossa kuka tahansa yrittäjä tai veronmaksaja pystyy arvioimaan, onko vastaava vuokrataso oikea, markkinaehtoinen, kohtuullinen ja järkevä, ja ehdotammekin, että vastaava rekisteri syntyy Suomeen. Erityiskiinteistöihin palaan vielä sen verran, arvoisa puheenjohtaja, että vuosina , joilta meillä on viimeiset seurantatiedot, valtion perimä vuokra näiltä erityiskiinteistöiltä, itse itseltään, on noussut 63 prosenttia. Puhumme merkittävistä kustannuksista, jotka ovat pois poliisilta, tuomioistuimilta, vankiloilta, museoilta. 63 prosenttia oli vuokrannousu Senaatti-kiinteistöjen raportoinnin tietopohjasta olemme esittäneet lukuisia esityksiä, joita en käy nyt ajanpuutteen vuoksi tässä tarkemmin esittelemään. Hallitus on, ja tästäkin kehut, viimeisessä kehysriihessä päättänyt osittain siksi, että tarkastusvaliokunta moitti tätä rakennetta jo tämän vaalikauden alussa mietinnöissään näyttää indeksikorotukset budjettikirjassa erillisenä summana ja näyttää toimintamenoihin vastaavan korotuksen. Ongelma tuleekin niin sanotussa pienessä printissä jälkeenpäin, joka on siteerattu siellä valiokunnan mietinnössä, josta käykin ilmi, että vastaava summa kuitenkin peritään sittenkin hieman toisella laskukaavalla, hieman eri tavalla eri ministeriöiltä leikkauksena toimintamenoista. Tämä on hallinnon näkökulmasta erittäin hankala tilanne. Arvoisa puhemies! Kun meille tätä asiaa esiteltiin, hyvin varteenotettavat ja keskeiset tahot luulivat päättäneensä, että nyt viimeinkin tämän indeksikorotuksen piiloleikkausosuus on kokonaan peruutettu, että nämä ovat jatkossa eduskunnalle näkyviä. Tässä viimeisessä lauseessa, joka löytyy ministeriöstä, kerrotaan, että "jotta kehyspäätöksessä mainittu leikkaukseen johtava toimintamenojen vähennys toteutuisi, on määrärahoja kuitenkin leikattava siten, että leikkauksella voidaan kattaa tämä sama vaikutus". Kirjoitettu valtiovarainministeriön ohjeessa ministeriöille, joten tosiasiassa: luvattua korjausta indeksikorotusten kattamisessa ei olekaan toteutettu.

7 74/4/2 PTK 74/2014 vp 7 Aivan viimeiseksi yliopistokiinteistöistä, se on ehkä yksityiskohdiltaan surullisin tarina. Kun yliopistot saivat itsenäisyyden, ne kuitenkin kiinteistöpuolella pakotettiin järjestelyyn, jossa yliopistokiinteistöistä kolmannes on Senaatti-kiinteistöillä, ja tässä sopimuksessa on määrätty myös yliopistot maksamaan omista rakennuksistaan näitä samoja tuottoprosentteja. Järjestely pakottaa yliopistot tosiasiassa vähentämään omista toimistaan maksaakseen Senaatti-kiinteistöille oman osuutensa, vaikka kysymys on rakennuksista, jotka on tarkoitettu nimenomaan tieteen tekemiseen ja joista yliopistot mielellään ostaisivat sen osuuden ja pitäisivät niistä itse huolta tilanteessa, jossa yliopisto katsoo pystyvänsä paljon paremmin huolehtimaan rahojen osumisesta tutkimukseen ja opetukseen kuin tähän Afrikan tähti -pelin pyörittämiseen. Sen takia valiokunta yksimielisesti esittääkin, että tältä osin etsitään keino, millä yliopistot saavat ostaa Senaatti-kiinteistöt pois näistä yliopistokiinteistöistä. Eduskunnan byrokratia vaatii, että lopuksi luen esittämämme ponnet: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää riippumattomalla tavalla, millä tavoin edellä mietinnössä valiokunnan esittämät kannanotot havaittujen epäkohtien korjaamiseksi voidaan toteuttaa valtion kokonaisetua korostavalla tavalla, ja tekee tarvittavat muutosehdotukset. Erityisen tärkeänä on pidettävä muutoksia koskien vuokrasopimusten ehtoja ja pituutta sekä mietinnössä vaadittuja indeksikorotusten ja voitontuloutuksen muutoksia." Kiitos. Puhemies Eero Heinäluoma: Tämän jälkeen otamme neljä ensimmäistä puheenvuoroa. Sitten ministeri Rinne, ja sen jälkeen debatti. 2 Sirkka-Liisa Anttila /kesk: Arvoisa puhemies! Aivan aluksi minäkin kiitän sitä, että ministeri Rinne on täällä paikalla, koska se kertoo siitä, että tämä valiokunnan mietintö varmasti otetaan myöskin hallituksen piirissä ja valtiovarainministeriössä vakavasti. Aluksi kauniit kiitokset valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille erittäin perusteellisesta käsittelystä, jonka me teimme Senaatti-kiinteistöjen mietintöä laatiessamme. Tätä tilannetta helpotti merkittävästi se, että osalla valiokunnan jäsenistä valiokunnan puheenjohtajalla ja allekirjoittaneella on omakohtaisia kokemuksia vuokrankorotusten piilovaikutuksista, kun olemme joutuneet tekemään ministereinä säästöjä muualta, jotta Senaatin vuokrankorotusmaksut on saatu katetuksi toimintamenoista. Eli tämä on ollut meillä konkreettisesti käytännön työtä viime vaalikaudella. Nämä korotukset ovat tulleet kuin manulle illallinen, ja valtiovarainministeriö on niistä korvannut pienen osan, ja se loppu on jouduttu sitten hakemaan sieltä toimintamenoista karsimalla jopa henkilöstöäkin. Täällä valiokunnan puheenjohtaja jo kertoikin näistä pitkistä vuokrasopimuksista, joita valitettavasti ainakaan tutkimuslaitosten osalta, MTT:n osalta, ei ole kyetty sanomaan irti. Sinne on sitouduttu 15 vuodeksi, ja jos on tehty peruskorjauksia, jälleen on sitouduttu uudelleen 15 vuodeksi maksamaan sitä vuokraa, mikä peruskorjauksen jälkeen on määritelty. Suomen maatalousmuseo Sarka, joka toimii Loimaalla, sen menoista vuokrien osuus on 63,9 prosenttia 63,9 prosenttia! Ei ole ollenkaan ihme, että museon johtaja sanoutui irti mahdottoman taloustilanteen johdosta, johon nämä vuokrat ovat johtaneet. Erityisen ongelmaisia ovat olleet tilanteet, niin kuin valiokunnan puheenjohtaja täällä totesikin, tutkimuslaitoksien, vankiloiden, museoiden, siis näiden niin sanottujen erityistoimitilojen, osalta. Täällä jo puheenjohtaja totesi senkin, että vuosina erityiskiinteistöjen vuokrat nousivat 63 prosenttia, toimistokiinteistöjen 58 prosenttia. Ruotsissa 9 vuoden aikana, vuosina , vuokrien nousu on ollut vain 35 prosenttia. Eikö tämäkin nyt kerro siitä, että jotakin järjestelmässä täytyy olla, ja pahasti, pielessä? Miksi meillä vuokrien korotusvauhti on ollut näin kovaa? Selitys löytyy sieltä, että valtiovarainministeriölle ja valtiolle, valtiovarainministeriön asettamana, on vaadittu tietty tuloutus Senaatti-kiinteistöiltä, miljoonaa euroa vuositasolla. Tällaisesta tuloutuksesta pitää jatkossa luopua, koska se tuloutus on tapahtunut vuokralaisten vuokratasoa nostamalla, ja sitä kautta valtio omia kiinteistöjään rasittaa tällä tavalla. Sitten otan toisen esimerkin, joka liittyy Maaja elintarviketalouden tutkimuslaitokseen Jokioisilla. Siellä on ollut tyhjillään vuodesta 2011 vuoteen 2013, kolmen vuoden aikana, R-talo, siinä on kaksi kerrosta, ja Senaatille on maksettu vuokria tänä aikana tiloista, joita ei ole voitu käyttää eikä ole pystytty käyttämään, koska on pakko ollut säästää, ja henkilökunta on ahdettu

8 8 Keskiviikkona /4/3 pienempiin tiloihin, mutta vuokranmaksu on silti jatkunut: melkein euroa. L-talosta siinä vieressä on samana ajankohtana maksettu euroa, eli tyhjistä tiloista edelleen. Kaiken kaikkiaan melkein euroa on Senaatille maksettu siitä, että tiloja ei ole voitu käyttää eikä niitä ole tarvittu. Tässä järjestelmässä täytyy olla jokin aika pahasti vialla. Samalla puolueettoman arvioijan toimesta ja huomautan, että tämä puolueeton arviointi on hankittu valtiovarainministeriön aloitteesta kolmelta riippumattomalta arvioijalta on todettu, että on peritty 36 prosenttia ylivuokraa vuositasolla, ja tämä tarkoittaa noin euron ylihintaa Maa- ja elintarviketalouden Jokioisten tiloista. Senaatti ei ole suostunut aikaisemmin kohtuullistamaan näitä. Nyt olisi minusta vielä tärkeää selvittää, voidaanko jotain kautta jatkossa hakea Senaatilta korvauksia näistä ylivuokrista, tavallaan vuokrien kiskonnasta. Tätä asiaa mielestäni ei pidä jättää tähän, vaikka MTT ja Senaatti ovat nyt sopineet tietyistä järjestelyistä tyhjillään olevien kiinteistöjen osalta ensi vuoden alusta alkaen. Tällainen vuokrien kiskonta ei ole sopusoinnussa valtion kokonaisedun kanssa. Vetoankin vakavasti valtiovarainministeri Rinteeseen tämän epäkohdan pikaiseksi korjaamiseksi. Lisäksi valiokunta tekee matkan Ruotsiin, ja sieltä me saatamme saada hyviä eväitä myöskin siihen, miten tätä järjestelmää pitää kehittää. Se on kuitenkin lopputulema, että jatkossa valtion vuokraamia kiinteistöjä pitää hoitaa sillä tavalla, etteivät vuokralaiset koe, niin kuin tällä hetkellä meidän asiantuntijakuulemisessamme lähes järjestään ovat kokeneet, että tämä järjestelmä rankaisee heitä, vaikka pitäisi järjestelmää kehittää. Kiitoksia, puhemies. 3 Anu Urpalainen /kok: Arvoisa puhemies! Kun tarkastusvaliokunta alkoi selvittämään tilannetta Senaatti-kiinteistöjen ja valtiovarainministeriön toimintatapojen ja eduskunnan tiedonsaannin ja riittävän tiedon osalta, niin tavoitteena on ollut todellakin se, että meillä olisi riittävä tieto, oikeanlainen tieto, läpinäkyvä tieto siitä, kun budjetista päätämme, kuinka eri ministeriöiden toimintamenot kulkeutuvat ministeriöille ja että ne menevät siihen, mitä tässä salissa päätetään. Meitä tietysti kiinnostaa varmasti tässä salissa myös se, että ei tällaisia piiloleikkureita myönnettävissä varoissa ole. Valitettavasti tämä selvitys toi esille sen, että vuokrien korotukset ovat olleet toimintamenojen piiloleikkureita, aivan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja Brax tuossa kertoi. Kohtuullista on se, että nämä leikkurit näkyvät, ja se on hyvin olennainen asia. Me tiedämme, että me elämme velaksi ja on pakko supistaa toimintoja, käydä prioriteettikeskustelua, ja sen takia tämä tiedon läpinäkyvyys kaikessa on olennaista, kun päätämme asioista. On todellakin eduskunnan budjettivallan kannalta ongelmallista, jos eduskunnalla ei ole käytettävissä tietoa siitä, kuinka vuokramenot ja toimitilamenot ovat kehittyneet ja mikä niiden merkitys on viranomaisten varsinaisen toiminnan kannalta. Ainahan on helppoa, arvoisa puhemies, tehdä päätöksiä yleisellä tasolla, mutta yksityiskohdat kertovat sen todellisuuden ja tuovat sitten myös vastuullisen päättäjän pöytään faktat. Tähän haluamme parannusta. Jokainen meistä tässäkin salissa on varmaan omilla kotikentillään istunut monenkin toimijan, valtion viranhaltijan kanssa yhteisissä keskustelutilaisuuksissa, joissa on kerrottu probleemista, ongelmista, siitä, kun täytyy säästää, täytyy toimintoja tehostaa ja siitä, millä tavalla kiinteistömenot näyttelevät osaa tässä kokonaisbudjetissa. Se tarina ei ole positiivista vaan hyvinkin ikävää kuultavaa ja ongelmallista ratkaista. Sen takia läpinäkyvyys, selkeys, selkeät vastuut ja niiden toimintaohjeiden antaminen, mitä valtiovarainministeriön tulee tehdä omistajaohjauksen näkökulmasta, ovat hyvin olennaisia asioita. Tavoite on yhteinen, ja sen tulee olla yhteinen. Meillä on paljon toimimattomia tiloja, meillä on kosteus- ja homeongelmia. Me tiedämme, että ne eivät todellakaan ole Senaatin aiheuttamia, ne ovat vuosikymmenten aikana syntyneitä ongelmia, ja sitäkin suuremmalla syyllä tämän läpinäkyvyyden tulee olla selvää. Valtion kokonaisetu ja aito in-house-toiminta luovat pohjaa toimiville tiloille ja kustannustehokkuudelle, ja kun tehdään päätöksiä rakenteista, niin kokonaisuuden pitää olla hallinnassa. Haluan vielä nostaa esille erityisesti opetusministeriön toimitilakustannusten voimakkaan kasvun. Oli aivan järkyttävää huomata, kuinka opetus- ja kulttuuriministeriössä on jouduttu paikkaamaan tätä vuokratarvetta taiteen tukemiseen varatuista Veikkaus-voittovaroista ja sen myötä

9 74/4/4 PTK 74/2014 vp 9 varsinaiseen taiteen tukemiseen tarkoitettuja avustuksia on vastaavasti jäänyt vähemmän. Monet esille nousseet ongelmat todellakin liittyvät erityistiloihin ja niiden vuokrien hinnoitteluun ja tuloutukseen. Oli kysymys sitten opetusja kulttuuriministeriön erityiskiinteistöistä, kulttuuri- ja taidevirastoista, Rajavartiolaitoksesta tai Rikosseuraamusvirastosta, kaikilla on se yhteinen iso huoli ja näkemys, että vuokrakäytäntöjä tulisi muuttaa siten, että rakennusten erityisluonne otettaisiin huomioon tuottovaatimusta määriteltäessä. Viimeiseksi, arvoisa puhemies, tulen yliopistokiinteistöihin. Silloin kun yliopistouudistusta tehtiin, käytiin tiukkaakin vääntöä siitä, kuinka kiinteistöjen kohdalla toimitaan. Ratkaisuksi tuli se, jossa nyt olemme, eli yliopistot omistavat kiinteistöyhtiöistä kaksi kolmasosaa ja Senaattikiinteistöt kolmasosan. Aivan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja tuossa totesi, olemme nähneet aivan niin kuin yliopistot itsekin että tämä asia tulee laittaa toisenlaiseen muotoon: on arvioitava Senaatti-kiinteistöjen asemaa ja katsottava, löytyykö siihen ratkaisu, jossa voidaan luopua Senaatti-kiinteistöjen omistuksesta yliopistokiinteistöyhteisössä. Hyvä onkin jo tässä todeta, että tämän asian osalta hallitusohjelmaan, kesäiseen sellaiseen, on kirjattu, että hallitus käynnistää keskustelut Senaatti-kiinteistöjen osittain omistamien yliopistokiinteistöjen myymisestä yliopistoille tai muille mahdollisille ostajille ensi vuonna. Kiitos. 4 Pirkko Ruohonen-Lerner /ps: Arvoisa puhemies! On ollut oikein miellyttävä osallistua tarkastusvaliokunnan jäsenenä tämän mietinnön syntymiseen. Itse olen seurannut erittäin tiiviisti Senaatti-kiinteistöjen toimintaa vuodesta 2010 alkaen. Kiinnostukseni heräsi, kun tutustuin Senaatti-kiinteistöjen kauppaan silloin, kun se myi Konnunsuon vankilan kiinteistöt kiinteistösijoitusyhtiö Royal House Oy:lle. Sittemmin tämä yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö on tehnyt erinomaisia tilejä pilkkoessaan Konnunsuon vankilaa sellaisiksi osiksi, että on voinut myydä ja vuokrata sitä edelleen jopa valtiolle. Eli valtio myy kiinteistön ja vuokraa sen sitten osittain takaisin, ja kovalla hinnalla. Näin on tapahtunut Konnunsuon kohdalla, ja hämmästyttävää on, että samoihin aikoihin kun Senaatti-kiinteistöt ja Royal House Oy hieroivat tätä kauppaa, neuvoteltiin siitä, että Maahanmuuttovirastolla on tarpeita juuri siellä alueella. Tämän johdosta tein kirjallisen kysymyksen asiasta, siitä, ovatko kiinteistön myynti ja vuokraus ja siitä aiheutuneet kustannukset oikeassa suhteessa. Saadessani silloisen valtiovarainministeri Jyrki Kataisen vastauksen 2011 tähän kysymykseeni minulle vakuuteltiin, kuinka valtion kokonaisetu toteutui ja kuinka parempaa vaihtoehtoa ei ollut tarjolla. Sillä tavalla sitten kuitattiin tämä minun mielestäni valtion kannalta, veronmaksajien kannalta, hyvin epäedullinen kauppa. Tämän jälkeen olen seurannut Senaatti-kiinteistöjä hyvin huolella, ja nyt sitten kiitos kaikille niille henkilöille, jotka osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen ja myös antoivat meille informaatiota siitä, kuinka Senaatti-kiinteistöt toimii, kun se rahastaa näitä muita valtionhallinnon yksiköitä. Arvoisa puhemies! Kuten valiokuntamme puheenjohtaja Brax otti esille tehdessään vertailun Ruotsin tilanteeseen, on aika käsittämätöntä, kuinka Suomessa voivat toimitilojen hinnat valtiolla nousta lähes tuplaten verrattuna Ruotsiin samana ajankohtana. Jos Ruotsilla 35 prosenttia on kustannusten nousu noin vuoden aikana, niin kuinka se Suomessa voi olla noin 60 prosenttia? Aivan käsittämätön yhtälö. Mitä tästä toimitilakustannusten noususta on seurannut? Siitä on seurannut se, että kun entuudestaan valtion tuottavuusohjelmalla ja sittemmin 2011 vaalien jälkeen korvaavalla uudemmalla ohjelmalla joudutaan leikkaamaan kustannuksia, eri virastot ovat joutuneet henkilöstökustannuksia leikkaamaan, jotta pystyvät Senaattikiinteistöille maksamaan kovia vuokria. Sillä tavalla sitten, kun Senaatti-kiinteistöt on tehnyt meheviä tilejä tämän tuottoisan vuokraustoiminnan johdosta, myös Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöä on palkittu hyvillä korvauksilla. Kuten mietinnön sivulla 12 todetaan, henkilöstökulut ovat kasvaneet merkittävästi Senaatti-kiinteistöillä, 11,5 prosenttia vuodessa, ja henkilötyövuosia on tullut plus 22 lisää. Sitten, kun tässä henkilöstön keskimääräinen palkka on ollut euroa eli lähes euroa, niin samanaikaisesti valtionhallinnossa noin yleensä ottaen ovat hieman yli euroa vuodessa nämä kustannukset henkilöstöstä, mikä tarkoittaa sitä, että Senaatti-kiinteistöissä tienataan merkittävästi enemmän kuin valtiolla muuten. Ja kun on tämä tulospalkkio, niin toimitusjohtajan tulos-

10 10 Keskiviikkona /4/5 palkkio voi olla enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen. Vuonna 2014 henkilökohtaisen palkkion keskeisenä perusteena on valtion kokonaisetu, ja enintään 30 prosenttia palkkiosta saa perustua Senaatti-kiinteistöjen tulokseen. Tässä sitten nähdään, mitä siitä seuraa, kun tavallaan valtion yhtiö tai liikelaitos pääsee tällä tavalla tekemään voittoa monopoliasemassa, mikä sillä käytännössä on verrattuna näihin kaikkiin muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että Senaatti-kiinteistöjen toiminta ja vuokrausjärjestelmä pitää saada läpinäkyvämmäksi ja myös täytyy selkeästi määritellä, mistä tämä valtion kokonaisetu koostuu. Arvoisa puhemies! Haluan ottaa vielä tässä lopuksi esille sen, että meille on esitetty hyvin erilaisia lukuja siitä, kuinka paljon nämä valtion toimitilakustannukset ovat. Kun valtiovarainministeriö ilmoittaa, että luku on 600 miljoonaa euroa, niin sitten kyselyn pohjalta on saavutettu semmoinen luku kuin 845 miljoonaa euroa, eli siinä on erotusta 250 miljoonaa euroa. Miten tämä on mahdollista, kun otetaan huomioon, että kysymys on valtion laitoksista, virastoista, joilla pitäisi olla samanlaiset laskentasysteemit ja joiden pitäisi pystyä tuottamaan vertailukelpoisia tietoja hallinnolle? On erittäin tärkeätä, että tätä järjestelmää muutetaan sillä tavalla, että nämä luvut ovat yksiselitteisesti vertailukelpoisia keskenään, vertailukelpoisia ja luotettavia lukuja, niin että ei tule näin suuria eroja siinä, kun näitä esitetään ikään kuin vertailun pohjaksi, että on heittoa 250 miljoonaa euroa. Sitten aivan lopuksi otan esille Hyvinkään maistraatin lakkauttamisen, mikä on aivan käsittämätöntä siihen nähden, että Hyvinkään maistraatin yksikkö perustettiin, se muutti upouusiin tiloihin Hyvinkäällä syyskuussa 2012, ja nyt sitten tätä Hyvinkään maistraattia ollaan lakkauttamassa. Siihen itse asiassa myös Porvoo liittyy läheisesti. Hyvinkää ja Porvoo ollaan lakkauttamassa ja niitten toiminnat siirretään ilmeisesti Vantaalle, missä ei ole valmiina tarkoitukseen soveltuvia toimitiloja. On hyvin hämmästyttävää, että valtiovarainministeriössä ei ole etukäteen voitu selvittää tätä kysymystä niin, että ennen tämmöisiä muuttoja ja uusien tilojen hankkimista olisi jonkinlainen strategia: osattaisiin sitten investoida oikealla tavalla niin, että ei tehdä tiloja toisaalle kun sitten parin vuoden kuluttua ollaan sulkemassa niitä ja toiminnot siirretään jonnekin aivan muualle. Tällainen toiminta vaatii kyllä huolellista läpikäymistä: mitkä työvaiheet ovat johtaneet näin kurjaan lopputulokseen, että tavallaan heitetään hukkaan yhteiskunnan rahoja, kun ei osata katsoa viittä vuotta nenää pidemmälle? 5 Heli Paasio /sd: Arvoisa puhemies! Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde ja asiantuntijakuuleminen tarkastusvaliokunnassa. Täytyy muistaa se, että vaikka kohteena on Senaatti, vaikka Senaatti saa kritiikkiä kohdalleen, niin eihän se ole ainoastaan Senaatin itsensä ongelma, että siellä on ongelmia tai jonkinlaisia epämääräisyyksiä tai läpinäkymättömyyksiä. Kysymyshän on myös siitä, että valtiovarainministeriö on se ohjaava ministeriö, ja siellä on se taho, jota kautta näitä asioita pitäisi katsoa ehkä laajemmalti. Täälläkin on kuultu yksittäisiä tarinoita siitä, minkälaisia epäoikeudenmukaisuuksia on ollut, koetaan ja yhä on, mutta nyt täytyy miettiä myös sitä, että tämä mietintö kertoo paljon siitä, miten korjaamalla asioita päästään eteenpäin, koska tässä on myös hyvät puolensa. Valiokunta toteaa selkeästi, että periaatteessa systeemi on kannatettava ja hyvä, kunhan muutamia korjauksia tehdään, se täytyy muistaa. Samantyyppisiä järjestelmiä on monessa kunnassa. Puhutaan just siitä, että on keskitetty se erinäinen vuokrahankinta tai kiinteistöjen omistus ja niistä ylläpito. Ongelma on yhtäläinen, puhutaan kuntataloudesta tai valtiosta, siinä, miten tämä niin kutsuttu akuankkaraha kiertää valtion tai kunnan sisällä. Ongelma on siinä, että näitä käsitellään eri sektorin alla, kun budjetteja laaditaan, ja juuri siinä, että kun vuokria nostetaan, sitä kautta tulee isommat kustannukset sinne toimialasektorin kohdalle, jonka määrärahoja ei kyetä nostamaan, kun sanotaan, että on tiukkaa. Kerätään vuokrien kautta voittoa, joka tulee yleiskatteeseen, ja kysymys on, kuka huijaa tässä ketä. Pitäisi kenties katsoa ennen kaikkea juuri erityiskiinteistöjen osalta sitä, mikä on tarkoituksenmukaista ja mikä on sitä käyttöperusteista kustannusta ennemminkin kuin markkinahintaiset vuokrat. Täällä on otettu esimerkiksi vaikka juuri vankilat. Menepä sitten vankilanjohtajana tai Rikosseuraamusviraston johtajana kysymään tuolta vapailta markkinoilta, että olisiko teillä vertailukohtaista kiinteistöä tähän antaa: tuskin niitä löy-

11 74/4/5 PTK 74/2014 vp 11 tyy kauheasti. Meidän täytyy ymmärtää myös täällä, että on olemassa erityistarpeita, ja niitä varten luodaan rakennuksia tai meillä on olemassa olevia, joita täytyy kunnostaa erityistarpeisiin ja niitten kohtelua tässä meidän yhteisessä konsernissamme pitäisi katsoa yhtäläisesti, eikä niin, että koetetaan vaan tehdä mahdollisimman paljon voittoa ja jokainen kiristää omalla tahollaan niin, että loppukädessä siinä ei ole enää yhtään mitään järkeä. Puhun parista yksittäistapauksesta, toinen on Turun linna. Muistan silloin viime vuodenvaihteessa, kun puhuttiin, että Museovirastolta siirtyy tietty määrä kiinteistöjä Senaatille, niin uutisissakin näkyi, kun Turun linna taustalla sanottiin, että tämä on tosi hieno juttu ja nyt me pääsemme siihen, että meistä pidetään hyvää huolta. Minä toivon, että näin on. Todellisuus on kuitenkin ollut sellainen, että kun Turun kaupunki on hoitanut kohdetta, Turun kaupunki on arvioinut, että hoitokustannukset olivat noin euroa vuodessa, kun taas Senaatti arvioi niiden olevan 1,19 miljoonaa euroa per vuosi. Siitä on toki kuultu, että onko hoitosopimusten sisältö samanlainen vai erilainen, mutta aika erilainen täytyy olla, jos skaala on näinkin suuri. Toivon toki, että asiat saavat selvyyden ja luvut saavat niille kuuluvan tarkoituksen, eikä ole niin kuin silloin on epäilty nimenomaan tässä isossa hankkeessa, että kun kulttuurihistoriallisesti tärkeitä kohteita siirretään tänne markkinaehtoisen vuokrasääntelyn alle, niin mikä on se todellisuus siinä eihän kukaan tule tekemään myyntiesitystä tai ostoesitystä Turun linnasta, tai sitä ei ainakaan varmasti myydä. Joten pikkuisen suhdetta ja suhtautumista siihen, mitä kohteita kohdellaan milläkin lailla. Toinen ehkä surullisen kuuluisia kohde meillä Turussa on Kakola. Se on Turun kauneinta mäkeä siellä, ja on yritetty pitkään miettiä, mitä tehdään Kakolalle. Alkuun kuultiin, aikanaan, että verottaja siirtyy Kakolan tiloihin, ja oli vähän surkuhupaisaakin todeta siitä, että entinen vankila ja nyt menee verottaja sinne, että miten tässä näin kävikään. Senaatti ja Verohallinto aloittivat nämä neuvottelut syksyllä Kului vuosi jos toinenkin, mennään eteenpäin, ja allekirjoitettiin jo vuokrasopimus 2012, kolme vuotta myöhemmin. Vasta sen jälkeen on todettu Senaatin puolesta, että Kakolan tilat eivät olleetkaan siinä kunnossa, mitä kuviteltiin. Niiden kunnostaminen Verohallinnon käyttöön olisi tullut aivan liian kalliiksi, eikä olisi ollut mitenkään järkevää, että Verohallinto siirtyy sinne. Ei tässä ole mitään muuta ongelmaa, mutta vuosia meni hukkaan. Vuosia meni hukkaan sen suhteen, että tämä olisi voitu todeta jo kenties aikaisemminkin. Erinäisiä käytäntöjä pitää voida muuttaa, erinäisiä käytäntöjä pitää voida hyödyntää silloin, kun on kysymys myös järkevästä yhteistyön etsimisestä valtion sisällä. Se, että Verohallinto olisi tullut näihin tiloihin, olisi ollut sinänsä järkevää, koska me emme tiedä tänä päivänäkään varmaan, mikä on Kakolan kohtalo, miten sitä tulee hyödyntää. Jos se olisi saatu hyödynnettyä Verohallinnolle, siinä olisi ollut yhteinen intressi, mutta vuosikaupalla asiat lykkääntyvät, lykkääntyvät, tai niihin ei saada selvyyttä kuin vasta sen jälkeen, kun sopimukset on allekirjoitettu. No, siitä seuraa sitten mitä seuraa, ja mielenkiinnolla odotetaan, kuinka käy. Täällä on puhuttu eripituisista vuokrasopimuksista ja -joustoista. Se on ymmärrettävää, että vaaditaan tilatehokkuutta, mutta jos vuokranottajalla, vuokranmaksajalla, ei ole mitään mahdollisuutta irtautua vuokrasopimuksesta, vaan se joutuu maksamaan vuokraa siitä riippumatta, onko tila käytössä vai ei, niin eihän sillä ole mitään intressiä ruveta katsomaan järkevällä tavalla käyttökelpoisempia tiloja tai pienentää niitä. Tai on puhuttu, että jos saat energiankulutusta alas, vedenkulutusta alas, niin se ei näy missään vuokrassa. Ja se surkeus on siinä, että semmoisen panos tuotos-suhteen luulisi näkyvän normaalivuokramarkkinoillakin jossain kohtaa. Sitten tyhjistä tiloista vielä tähän lopuksi. Jälleen kerran on yksittäisiä tapauksia, joissa tiedetään, että tyhjien ennen kaikkea toimistotilojen myynti on varmaan kaikkein helpointa ollut. Jos Senaatille jää tyhjiä tiloja, on tarkoituksenmukaista, jos niitä ei saada eteenpäin vuokrattua, että ne myydään. Mutta oli myös valiokunnassa sellaista käsitystä ja tietoa, että on tehty tarjouksia tyhjillään olevista tiloista tai myynnissä olevista tiloista, mutta Senaatin puolelta ei ollut minkäänlaista intressiä jatkaa keskustelua, ei ollut minkäänlaista kontaktia siitä yhteydenotosta. Joskus tulee mieleen kanssa se, että jospa me olisimme ihan arjessa mukana ja hyödyntäisimme niitä puitteita, että jos joku tekee ostotarjouksen, niin reagoidaan edes siihen, todetaan, onko hinta riittävä vai riittämätön, jatketaanko neuvotteluja vai ei, koska me olemme kuitenkin yhteisellä asialla veronmaksajien varoilla tässä.

12 12 Keskiviikkona /4/6 Toivon todella, että nämä piiloleikkurit eivät jatkossa tule toteutumaan, kun niistä tuli nyt läpinäkyviä kuitenkin tänne budjettiin, se on yksi erittäin hyvä asia. Erittäin hyvä asia on se, että varmasti vuorokeskustelu jatkuu Senaatin kanssa. Valtiovarainministeriö toivon mukaan ottaa onkeensa tästä mietinnöstä, ja päästään ainakin astetta pidemmälle kuin mitä nyt vuodet on tässä kenties oltu. Puhemies Eero Heinäluoma: Seuraavaksi ministeri Rinne, 5 minuuttia puhuja-aitiosta, olkaa hyvä. 6 Valtiovarainministeri Antti Rinne: Arvoisa puhemies! Edustaja Paasion puheenvuoroon voin yhtyä täysimääräisesti siitä lähtökohdasta, että näiden ongelmien tai epäkohtien taustalla ei missään tapauksessa ole pelkästään Senaatin sisäinen toiminta, vaan kysymys on kyllä siitä, että omistajan ohjauksessa on epäonnistuttu, ja se on syytä tässä selkeästi todeta. Tuolla Senaatissa on osaavaa joukkoa tekemässä tätä työtä, ja minä toivon, että kun tässä kehitystyössä lähdetään liikkeelle, niin voidaan sitä osaamista käyttää arvokkaasti ja arvokkaalla tavalla hyväksi. (Tuija Brax: Hyvä!) Totean sen verran, että tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä liittyen Senaatti-kiinteistöihin on monia tärkeitä havaintoja. Minä joudun pikkuisen toistamaan näitä asioita, koska minä haluan osoittaa sen, että me olemme ymmärtäneet kritiikkiä ja ymmärtäneet niitä kohtia, mitkä te olette esille nostaneet. (Sirkka-Liisa Anttila: Totta on!) Minun mielestäni me voimme kiteyttää seuraaviin havaintoihin nämä valiokunnan keskeiset näkemykset: Senaatin on haluttu toimivan liiketaloudellisin perustein, mutta yhtiö ei kuitenkaan toimi normaalilla tavalla markkinoilla. Senaatilla on ristiriitainen rooli toisaalta edullisia tilaratkaisuja erityisesti valtionhallinnolle tarjoavana konsulttina ja samaan aikaan tuottotavoitteita toteuttavana liikelaitoksena. Yhtiöllä on nykyoloihin korkea tuottovaatimus. Perityistä vuokrista saatava tuotto omalle pääomalle eli noin 3 miljardille eurolle on kolmisen prosenttia. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan tuotto olisi laskettava reilun 600 miljoonan euron peruspääomalle, jolloinka tuo tuotto nousee 15 prosenttiin. Tuottotavoitteita, lasketaan ne sitten kummalla tavalla tahansa, ei ole kovin paljon tarkisteltu viimeisen 20 vuoden jälkeen, sen vuoden 95 päätöksen jälkeen. Senaatin toiminta perustuu valiokunnan mietinnön mukaan pitkiin ja vuokralaista poikkeuksellisen vahvasti sitoviin vuokrasopimuksiin, vuokralaisten vahvasti alisteiseen suhteeseen vuokranantajaan. Valiokunnan arvion mukaan Senaatin ja vuokralaisten yhteistyö ei ole kaikilta osin toiminut riittävän hyvin sillä seurauksella, että tilojen käyttö on silloin tällöin tehotonta, että Senaatti ei valiokunnan käsityksen mukaan tunne asiakkaitten tarpeita riittävän hyvin ja että Senaatin keräämien vuokrien täysmääräisesti kompensoitumattomuus indeksikorotuksiin on johtanut toimintamenojen piiloleikkauksiin. Valiokunta kiinnittää minun mielestäni huomiota hyvin siihen, että valtionhallinnon eri toimialojen toimitiloista kerättävät vuokrat jäävät eduskunnan budjettivallan toteutumisen näkökulmasta ainakin osin piiloon. Minun mielestäni valiokunta haluaa perustellusti toimitilakustannusten läpinäkyvyyden lisäämistä ja Senaatin raportoinnin selkeyttämistä. Valiokunnan havaintojen mukaan hallinnonaloilla ei ole riittäviä työkaluja vaikuttaa vuokramenoihinsa eikä Senaatin toiminta kaikilta osin tue tilojen tehokkaampaa käyttöä. Valiokunnan mukaan, niin kuin tässä tänäänkin kuultiin jo muutamassa puheenvuorossa, hallinnonaloilla on vaikeaa päästä eroon tarpeettomista tiloista. Valiokunta esittää minun mielestäni perustellusti, että erityistilojen osalta vankilat, teatterit, museot ja niin edelleen vuokramalli pitää muuttaa kustannusperusteiseksi, ja valiokunnan näkemyksen mukaan tulee selvittää, olisiko Senaatin luovuttava yliopistokiinteistöistä. Yliopistoilla on tämä halu, ja tämä on nyt kirjattu myöskin hallitusohjelmaan, ja tätä selvitetään tällä hetkellä, eteenpäin viedään asiaa. Valiokunta toteaa myös, että valtionhallinnon toimitilojen kustannusseuranta on puutteellista ja erilaiset käytännöt estävät asianmukaisen vertailun. Näihin näkemyksiin voi pääosin yhtyä, niin kuin tuli todettua tuossa kommentoinnin aikana. On myös syytä todeta, että valtiovarainvaliokunta on useamman vuoden aikana mietinnöissään kiinnittänyt huomiota näihin epäkohtiin. Meillä on asetettu nyt sisäinen työryhmä valtiovarainministeriössä miettimään Senaatin jatkokehitystä, tulevaisuutta. Täytyy todeta, että nykytilanne ei kaikilta osin ole järkevä ja tyydyttävä. Me tulemme ottamaan valtiovarainministeriössä huo-

13 74/4/7 PTK 74/2014 vp 13 mioon nämä näkemykset valiokunnan mietinnöstä täysmääräisesti ja sillä tavalla, että ne näkyvät Senaatin toimintaa kehitettäessä. Arvoisa puhemies! Haluan vielä todeta sen, että kun tässä esitettiin puheenjohtaja Braxin suulla kysymys siitä, mitä tämä tarkoittaa rahojen kierrätyksen näkökulmasta, niin se on selvää, että siellä pyörii semmoinen 90 miljoonaa euroa vuositasolla menojen puolella, toimintamenoissa, ja tietenkin se on samalla tuloutusta elikkä valtion tuloja, mutta se on sama veroraha, mikä siellä pyörii, että aidot tulot tulevat tämän järjestelmän puitteissa niistä myyntituloista, mitkä Senaatti sitten tulouttaa valtiolle. Tämä on sikäli hankala kysymys, kun meillä on menokehys valtion budjettia rakennettaessa, että tämä 90 miljoonaa on siellä menoissa, toimintamenoissa, sisällä, ja tätä kohtaa voisi käyttää järkevälläkin tavalla. Arvoisa puhemies! Tällä tavalla kommentoin tätä mietintöä. Kiitos. Puhemies Eero Heinäluoma: Pyydän edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta osallistua debattiin, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. 7 Tuija Brax /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kiitoksia ministerille. Minusta on uskomattoman palkitsevaa, kun valiokunta on tehnyt monta kuukautta töitä ja ollut välillä aika ahdistunutkin, kun tuntuu, että eikö kukaan nyt näe, kun kaikki asiantuntijat toisensa jälkeen tulevat samoilla todisteilla, samalla näkemyksellä ja sitten meille tulee ministeri, joka näkee. Kiitoksia näistä kommenteista, ja hienoa, että tämä sisäinen ryhmä on jo käynnissä. 8 Kari Rajamäki /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On todella tärkeä päivä ihan myöskin eduskunnan budjettikäsittelyjen näkökulmasta, että tämä pomminvarma liikeidea, mikä Senaatilla on, tulee nyt läpivalaistua ja että voidaan myös katsoa kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tämän betonoidun vuokraosuuden paisumista myös kriittisesti, niin kuin tässä tarkastusvaliokunnankin kannanotossa on. Tässä on myöskin syitä. Esimerkiksi hätäkeskusuudistuksessa, poliisin uudistuksissa ja monissa muissa on jäänyt pitkien vuokrasopimusten tiloja roikkumaan. Eli kyllähän tämä on ollut hölmöläisen hommaa, kun on tehty vain yksi näkökohta silmillä tätä hommaa. Tässä mielessä myös valtiovarainvaliokunnan puolesta, joka on budjettikäsittelyssä liian ohuesti mutta kyllä oikein puuttunut asiaan, on kiitettävä sitä, että nyt tarkastusvaliokunta ja valtiovarainministeri Rinne ottavat tämän asian nyt framille, niin kuin se pitää ottaa. Tällä on erittäin iso vaikutus tervehdyttävästi ja myönteisesti koko hallintoon ja palveluihin. 9 Sirkka-Liisa Anttila /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Nyt ministeri lähti, mutta silti lausun hänelle kiitokset puheenjohtaja Tuija Braxin tavoin, että meidän viestimme on mennyt perille. Todella toivon, että nyt tämä sisäinen työryhmä, joka valtiovarainministeriössä asioita valmistelee, etenisi sillä tavalla, että ensi kevään hallitusneuvotteluihin saisimme selkeästi nämä tässä mietinnössä olevat korjaustarpeet huomioiduiksi. Kysymys kuuluu, että esimerkiksi juuri näissä erityistiloissa, joista täällä on todettu moneen otteeseen, museot, tutkimuslaitokset ja niin edelleen, siirrytään pois tämmöisestä rahan kierrättämisestä. Minä koen, että tämmöinen rahan kierrättäminen voisi olla silloin vasta mahdollista, kun puhutaan sellaisista tiloista, joiden kanssa voidaan markkinoilla tehdä vertailevaa vuokratasotutkimusta ja -selvitystä. Niin kuin nyt on esimerkiksi Jokioisissa selvitetty, niin siellä on merkittävästi korkeampi vuokrataso ollut kuin alueella on, ja se on kolmen eri laitoksen toimesta tehty. Minä toivon, että nämä ongelmat hoidetaan viimeistään ensi vuoden hallitusneuvotteluissa kuntoon. Siihen saatiin hyviä lupauksia. 10 Jari Myllykoski /vas (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Hyviä puheenvuoroja tässä ennen ministerin puheenvuoroa, ja niitä voisi kaikkia siteerata tässä, mutta yksillä sanoilla: kiitos niistä puheenvuoroista. On tärkeätä, että kun tätä toiminnallisuutta arvioidaan, niin arvioidaan myös sitä todellista toiminnallisuutta, että ylisuurilla vuokrilla pakotetaan ehkä pois niistä tiloista, jotka ovat sen toiminnan kannalta keskeisellä paikkaa. Kyllä meillä merenkulussakin on tapahtunut ratkaisuja, missä laitoksen veneitä on jouduttu siirtämään kauemmaksi siitä toiminnallisesta keskiöstä, missä se oikeasti oli, juuri korkeiden, ylikorkeiden vuokrien takia, eli ollaan halvaannutettu sitä

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 PTK 124/2014 vp 124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 6 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Alexander

Lisätiedot

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 PTK 143/2014 vp 143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011

88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011 PTK 88/2011 vp 88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011 kello 10.05 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012; Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011

65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 PTK 65/2011 vp 65. TIISTAINA 8. MARRASKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus huippukokouksesta ja ajankohtaisesta tilanteesta Euroopan taloudessa... 3 Pääministerin

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

26.11.2014. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

26.11.2014. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 19 2014 Kokousaika: klo 17.00 22.14 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

5.5.2010. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

5.5.2010. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 8 2010 Kokousaika: klo 18.00 22.09 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 PTK 123/2014 vp 123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 kello 14.08 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:N 29. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6.-7.6.2013 Aika: 6.-7.6.2013 klo 15.00 Paikka: Axevallan Kansankorkeakoulu Läsnä: Osallistujaluettelo

Lisätiedot

Päivitykset: kommentaari, II painos

Päivitykset: kommentaari, II painos 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta

Lisätiedot

Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014

Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014 Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014 TAUSTA-AINEISTOA JA NORMATIIVISTA AINEISTOA 2. Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja PTK 91/2009 vp, Liikenneja viestintävaliokunnan

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Vesa Kuusistoa kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Harri Niinimäki.

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2012 Työministeri Ihalaisen johdolla kohti Euroopan parasta työelämää s. 10 > Monikäyttäjätiloista hyötyvät kaikki s. 16 > Miksi valtio perii vuokraa

Lisätiedot

17/03 Palvelujen kilpailuttamiseen tarvitaan selkeämmät pelisäännöt

17/03 Palvelujen kilpailuttamiseen tarvitaan selkeämmät pelisäännöt SOSIAALITURVA 17/03 Palvelujen kilpailuttamiseen tarvitaan selkeämmät pelisäännöt Pääkirjoitus 4. marraskuuta 2003 Sopiiko kilpailuttaminen sosiaalihuoltoon? Sosiaalihuollossa on pitkään toiminut monituottajamalli:

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

"Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.

Kaavoituksen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä ensisijaisesti taajamien pirstoutuneen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. lause: "Taajamissa liikkumistarvetta vähennetään tiivistämällä kaupunkirakennetta." Täällä se on sanottu terveesti ja saman kaltaisin periaattein esitän kohtaan 7. täydennystä seuraavan sisältöisenä: "Kaavoituksen

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Helpottaakseni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon.

Lisätiedot