Aika: klo Paikka: Vaasan sosiaalikeskus/kokoustila 3 kellarikerros Vöyrinkatu 46, Vaasa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: 29.05.2012 klo 13.00-15.15 Paikka: Vaasan sosiaalikeskus/kokoustila 3 kellarikerros Vöyrinkatu 46, Vaasa"

Transkriptio

1 SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin SOS Pohjanmaan osahanke Ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 2/2012 Aika: klo Paikka: Vaasan sosiaalikeskus/kokoustila 3 kellarikerros Vöyrinkatu 46, Vaasa Osallistujat: Ohjausryhmän varsinainen jäsen/ varajäsenen (x ) Margaretha Wikman ( ) Maria Aho ( ) Alice Backström (x) Esko Kuoppala ( ) ( ) Ritva Heiman ( ) Yvonne Lindén (x) Yvonne Holming ( ) Hedvig Grannas-Honkanen ( ) (x) Leena Storhannus ( ) (x) Katri Viitasalo ( ) ( ) Soc. och kommin edustaja? ( ) (x) Mona Granholm ( ) Pia Höglund-Ingo (x) Tuula Mulju ( ) Eini Pohlajamäki /Tor-Björn Stoor (x) Johanna Yliviitala ( ) Maija Nyystilä (x) Patrica Strömbäck ( ) ( ) Päivi Krook (x) Maarit Pasto (x) Erkki Penttinen 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja Erkki Penttinen avasi kokouksen Todettiin kokouksen osallistujat. 2. Esityslistan hyväksyminen Esitys: Kokouksen esityslista hyväksyttiin asialistaksi, lisätään edellisen pöytäkirjan tarkastuspykälä. 1

2 Päätös: Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin. 3. Edellisen kokouksen 1/2012 pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1/2012 hyväksyttiin seuraavien muutosten jälkeen: Kyseessä ei ole Vaasan sosiaalipsykologinen vaan Vaasan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, joten nimi korjataan. Korjattiin myös muutamien henkilöiden tittelit. Näiden muutosten jälkeen pöytäkirja hyväksytään. 4. Ohjausryhmän järjestäytyminen Keskusteltiin vielä puuttuvista jäsenistä sekä varajäsenistä. Todettiin, että Hedvig Grannas- Honkaselta puuttuu varajäsen, koska Jorma Rantanen on vaihtanut työpaikkaa. Etsitään hänelle uusi varajäsen. Myös Patrica Strömbäckiltä puuttuu varajäsen. Etsitään myös hänelle varajäsen. Ehdotetaan Leena Storhannuksen varajäseneksi Vaasan TE toimiston palvelulinja 3 päällikköä Juha Nummelaa. Ehdotetaan Vaasan alueen asiakasedustajaksi yksilövalmentaja Jarno Högforsia. Ehdotetaan K5 alueen asiakasedustajaksi Janne Rautasta. Päätös: Hyväksytään edellä esitetyt henkilöt ohjausryhmän jäseniksi. 5. Statusraportti Hankekoordinaattori Päivi Ristimäki kävi läpi statusraportin (Liite 2). Merkittiin tiedoksi. 6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen Hankesuunnitelmaan pohjautuvaa toimintasuunnitelmaa on kehitetty Suunta työkalun avulla sekä käymällä keskusteluja eri kuntien koordinaatiotyöryhmien kanssa. Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Toimintasuunnitelmassa on määritelty hankkeen painopistealueita/ tehtäväviä mm. seuraavasti: Prosessi: Asiakas-profiilien määrittely Palvelujen mallintaminen 2

3 Hyviin työkäytäntöihin perehtyminen Toimijamatriisit Ostopalveluna sähköisten työmenetelmien kehittäminen Osallisuus: Asiakaskysely kaikilla hankealueilla viikoilla Asiakasedustajat kaikilta hankealueilta Asiakasraati Suunnitelmaan perustuvan työskentelyn vahvistaminen K5 alue: pilottikokeilu palveluohjauskokeilu, kohderyhmä tarkentuu K4 alue: pilottikokeilu palvelunohjaus maahanmuuttajille K2 alue: pilottikokeilu palvelunohjaus nuorille Vaasa alue: pilottikokeilu palveluohjauskokeilu, kohderyhmä tarkentuu Työntekijät: Työntekijäkysely kaikilla hankealueilla (syyskuun alussa 2012), palauteseminaari Työntekijäklubi hankealueelle Käynnistetään työmenetelmätyöryhmä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa Mentorointi pilotointi alueella Motivoiva keskustelu koulutus Dokumentaatio koulutus Kuvastinmenetelmäkoulutus Opinto- ja seminaarimatka Aikuissosiaalityön päiville tammikuussa 2013 Seminaari yhteistyössä Triangelin 10-vuotisjuhlan kanssa. Päivi Ristimäki esitti miten tietotuotanto osallistuu kaikkiin toimintalinjoihin ja kuinka sitä hyödynnetään kokonaisuuteen niin että saadaan syntymään vaikuttavuusketju. (Liite 2.) Keskustelua: Todettiin, että toimintojen hyvä jäsentely raamittaa työtä. Koska hankesuunnitelma on laaja ja monitahoinen tätä raamitusta tarvitaan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Periaatteessa tämän hetkinen Suunta työkalun runko on hyvä, mutta että harva hanke selviää kolmella tavoitealueella, kuten nyt on esitetty. Tarve on tehdä yhteistyötä kuntien ja eri organisaatiotahojen kanssa. Keskusteltiin hankkeen sisältämiä konkreettisia toimenpiteitä kuten: Osallisuus: hankkeen on pyrittävä kehittämään osallistavia yhteistyörakenteita. Lähtökohtana asiakaslähtöisyys, mutta mukaan olisi saatava muutkin tarvittavat toimijat. 3

4 Asiakaslähtöisyyteen voisi päästä mm. ottamalla nuoret mukaan heti alusta saakka aivan suunnittelutasolle, kuten eräässä gradututkimuksessa oli toimittu. Korostettiin, että tässä hankkeessa asiakkaiden osallisuuteen kannattaa satsata yhdessä asiakkaan kanssa. Tulee löytää sopivat työmuodot ja sitä kautta sopiva struktuuri. Tulee kehittää palveluprosesseja ja yhteistyörakenteita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kuitenkaan ei tule Suunta -työkalussa liikaa sortua hankekieleen. Tällä hetkellä Suunta työkalussa on toiminnallinen jaottelu ajatusmallilla: prosessi - osallisuus -toimijat. Toimijamatriisi: sen kokoamisesta ja käytöstä hankkeen henkilökunta tulee saamaan tietoa Lahden koulutuspäivän yhteydessä. Palveluprosessien mallintaminen: yhteistyö K4 alueella Maahanmuuttajasta Kansalaiseksi hankkeen kanssa on käynnistymässä pilottikokeiluna maahanmuuttajille. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on QPR työkalun avulla luoda toimintamalli aikuissosiaalityön käyttöön. Asiakaskysely: asiakaskysely on jo käynnistetty K4 alueella, missä kyselyyn käytettävä aika on 2 viikkoa, K5 alueella 3 viikkoa ja K2 alueella 2 viikkoa. Vaasassa kysely lähetetään kirjallisesti kaikille alueen aikuissosiaalityön asiakkaille, jotka ovat suorittaneet asiakaskäynnin viikolla 22. Kyselylomake sai kommentteja sitä, onko asiakasedustaja lukenut asiakaskyselylomakkeen läpi ja ovatko kysymykset tarpeeksi asiakasta osallistavia. Etenkin kysymys numero 17 sai kommentteja: Voisiko kysymys kuulua Miksi tarvitset sosiaalityön apua? Todettiin, että koska asiakaskysely on jo käynnistynyt, ei kysymysten asettelua ole kyselyjen yhtenäisyyden vuoksi järkevää muuttaa vain Vaasan osalta. Keskusteltiin myös siitä voiko asiakaskyselyn vastauksia hyödyntää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimustoiminnassa. Koska kyselyjen saatekirjeessä ei ko. käytöstä ole mainintaa, ei kyselyn tuloksia voi käyttää kuin hankkeen piirissä. Päätös: Päätettiin, että Suunta työkalua täsmennetään vielä. Tiimin tueksi tulevat mukaan Erkki Penttinen ja Tuula Mulju. 7. Koulutusyhteistyö Vaasan seudun sosiaali- ja terveysalan opetus- ja tutkimusklinikan Vasaregionens undervisnings- och utvecklingsklinik för social- och hälsovårdenin kanssa Hankekoordinaattori Päivi Ristimäki ja Vaasan seudun sosiaali- ja terveysalan opetus- ja tutkimusklinikan edustajat lehtori Mona Granholm ja suunnittelija Ann-Sophie Blomqvist pitivät palaverin, jossa he hahmottelivat seuraavia mahdollisia yhteistyökuvioita: 1) SOS Pohjanmaan osahanke järjestää syksyllä 2012 ruotsinkielisen Motivoiva haastattelu koulutuksen hankkeen alueella työskenteleville sosiaalityöntekijöille. Tämä kurssi on ns. lyhytkestoinen koulutus. Tavoitteena on, että klinikka voisi vuonna 2013 järjestää saman aihepiirin laajemman kurssin opintopistetasoisena koulutuksena. Näin taataan halukkaille syventävä jatkokoulutus. 4

5 2) SOS Pohjanmaan osahanke pilotoi mentoroinnin hankkeen aikana. Hankkeen päätyttyä tavoitteena on löytää taho, joka ottaa vastuun mentorointi koulutuksen jatkokoulutuksen järjestämisestä. Näin taataan toiminnan jatkuvuus ja juurruttaminen osaksi sosiaalityötä. Mietittiin, että tulee määritellä mitä on mentorointi suhteessa ohjaukseen ja opetukseen. Motivoiva haastattelu koulutus järjestetään syksyllä hankkeen rahoittamana. Keskustelun aikana ilmeni kysymys siitä, voiko hankkeen rahoittamaan koulutukseen osallistua muutkin kuin hankeen sopimuskunnissa työskentelevät. SONetBotnian edustaja Maarit Pasto lupasi selvittää asian. Päätös: asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 8. SOS Pohjanmaan osahankkeen talousarvion liittyvät muutokset suhteessa säästyneisiin varoihin Talousarviota on muutettu siten, että vuoden 2011 ylijäämä on siirretty vuodelle 2012 talousarvion kohtaan Palvelujen ostot. Taloussuunnittelija Simo Koljonen ja hankejohtaja Päivi Krook hoitavat asian sosiaali- ja terveysministeriöön ja Aviin, koska muutos on yli 10%. (Liite 2) Päätös: Merkitään asia tiedoksi. 9. Väli-Suomen S.O.S. hankkeen ohjausryhmälle esitettävät asiat Väli-Suomen ohjausryhmän kokoukseen terveiset toi Erkki Penttinen. Heidän painopisteinä ovat aktivoiva ja kuntouttava sosiaalityö sekä nuoret. Myös sosiaalihyöty käsitteen määrittely on esillä, onhan sen määrittely yksi hankkeen painopistealueita. SOS pääohjausryhmän kokousten pöytäkirjat ovat nähtävissä Päätös: Merkitään asia tiedoksi 10. Talouden seuranta Ohjausryhmä ei vielä käsitellyt säästyneiden varojen käyttöä suhteessa toimintasuunnitelmaan. Talouden seurannan mukaan per 04/2012 kokonaiskustannuksia on syntynyt 8,3%. Tämä vertailuprosenttiluku pohjaa kuitenkin vielä tilanteeseen missä vuoden 2011 ylijäämää ei ole vielä siirretty vuodelle Päätös: Merkitään tiedoksi 5

6 11. Muut asiat Tulosjohtaja Erkki Penttinen kertoi opetusterveyskeskussuunnitelmaan liittyvästä ajatusta moniammatillisesta koulutukseta, jossa olisivat mukana lääkäri- ja sosiaalityön opiskelijat sekä amk opiskelijat yhteistyötyöryhmä. 12. Seuraavat kokoukset Päätettiin, että vuoden 2012 ohjausryhmän kokoukset järjestetään seuraavasti: maanantaina klo maanantaina klo Kokouspaikka on sama eli Vaasan sosiaalikeskus/kokoustila 3 kellarikerros Vöyrinkatu 46, Vaasa. 13. Kokouksen päättäminen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liitteet: Suunta toimintasuunnitelmaluonnos per Asiakaskyselylomake TA -muutosesitys Power Point esitys/päivi Ristimäki 6

Aika: 4.3.2013 klo 9.30-12.05 Paikka: Vaasan sosiaalikeskus/kokoustila 3 kellarikerros Vöyrinkatu 46, Vaasa

Aika: 4.3.2013 klo 9.30-12.05 Paikka: Vaasan sosiaalikeskus/kokoustila 3 kellarikerros Vöyrinkatu 46, Vaasa SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin SOS Pohjanmaan osahanke Ohjausryhmän kokous Pöytäkirja 2/2013 Aika: 4.3.2013 klo 9.30-12.05 Paikka: Vaasan sosiaalikeskus/kokoustila 3 kellarikerros

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013)

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) Etelä-Pohjanmaan osahanke Loppuraportti Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA... 5 3

Lisätiedot

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä ASIALISTA 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai 20.3.2014 klo 12.30 15.00 Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, Neuvotteluhuone 2, 6.kerros Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere

Lisätiedot

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä MUISTIO 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: keskiviikko 5.2.2014 klo 12.00 15.00 Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14 Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere (pj.) (x ) Harri Jokiranta,

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 Kokousaika 9.12.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2009 Aika: 9.11.2009 klo 12 14 Paikka: Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Öja Osallistujat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 5.6.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2015 Kokous 9.1.2015, kello 9-12 Paikka: Oulun kaupungintalo, Kirkkokatu 2a, 90100 Oulu, neuvotteluhuone 120 Osallistujat: Jukka Järvinen, Tampereen

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 28.1.2010 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet - kehittämishanke 17.8.2009 31.10.2011 Sirpa Tuomela-Jaskari, Sari Hintsa, Sari Pöytälaakso ja Auli Romppainen SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti FSKC RAPPORTER 7/2009 Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) FinELib 29.9.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (10) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23 25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio

Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio TOP School -hanke Muistio 12.12.2012 Sivu 1/5 Ohjausryhmän kokouksen nro 1 muistio Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 14.00 Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere Läsnä Riitta Juusenaho, TOP School -hanke

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 (II tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry

Läsnä Simo Hiekkalinna, pj Länsi-Vantaan Kansalliset seniorit ry Maija Leena Mero, vpj Myyrmäen Seudun Eläkkeensaajat ry VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2009 Sosiaali- ja terveysvirasto Vanhusneuvosto 1(7) Aika 8.4.2009 klo 13-15.10 Paikka Kaupungintalo, Asematie 7, h.705, 2.krs ( käynti ravintolasta) Läsnä Simo Hiekkalinna,

Lisätiedot