KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6 / 2013 Aika Maanantai klo Paikka VALTUUSTOSALISSA

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo Valtuustosalissa!! Nro 6 / 2013 ASIA LIITE 109 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 110 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 111 TÄYTTÖLUPA LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN LAUSUNNON ANTAMINEN WITAS-ALUEEN ELINKEINO- OHJELMASTA 113 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N TOIMIKAUDEKSI KIVIJÄRVEN, KANNONKOSKEN JA KYYJÄRVEN KUNTIEN YHTEINEN TYÖNSUUNNITTELUKOKEILU KANNONKOSKEN OIVAN PALVELUNA POISTOSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN 116 MOSAIIKKI RY:N AVUSTUSANOMUS KESKI-SUOMI PORTAALIN KEHITTÄMISEKSI 117 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 118 ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Valtuustosalissa x Erkki Leppänen, pj. Ossi Hämäläinen, vj. x Risto Holm, II vpj. Pentti Aaltonen, vj. x Asko Kauppinen, I vpj. Ari Simonen, vj. x Marjatta Liimatainen Hanna Urpilainen, vj. x Kirsti Möttönen Minna Piispanen, vj. x Heikki Näsi Jari Haapaniemi, vj. x Riitta Sarén Orvokki Karstinen, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x Olavi Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 109 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 110 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kirsti Möttönen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Heikki Näsi Allekirjoitus

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 109 Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 110 Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Kirsti Möttösen ja Heikki Näsin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 TÄYTTÖLUPA LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄN Khall 111 Sivistysosasto hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävän täyttämiseksi alkaen toistaiseksi. Perusopetuslain 37 :n mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia sekä lisäksi tuntiopettajia. Liikunnan ja terveystiedon opettajan tehtävä tulee avoimeksi KM Sakari Harjun irtisanouduttua tehtävästä alkaen. Työvuoden ajan tehtävää on hoitanut sijainen. Kyseinen tuntiopettajuus on yhteinen Kannonkosken kunnan kanssa eli opetustunnit järjestetään siten, että tehtävään valittu voi opettaa kyseisiä oppiaineita molempien kuntien kouluissa. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas puh , sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, puh ) myöntää anotun täyttöluvan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Sivistysosasto

7 LAUSUNNON ANTAMINEN WITAS-ALUEEN ELINKEINO-OHJELMASTA Khall 112 Liite nro 11. Elinkeino-ohjelma on tarkoitettu Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toiminta-alueen (Kinnula-Kivijärvi-Pihtipudas-Viitasaari) elinkeinopolitiikan strategiseksi perustaksi. Ohjelman tarkoituksena on määritellä elinkeinopolitiikan tavoitteet kohdentaa rajalliset resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi ts. määritellä elinkeinopolitiikan painopistealueet ja lähivuosien konkreettiset kehittämistoimenpiteet toimia Kehittämisyhtiö Witas Oy:n omistajaohjauksen työkaluna (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) antaa lausuntonsa liitteenä 11 olevasta elinkeinoohjelmasta. totesi elinkeino-ohjelman olevan oikeansuuntainen ja toimivan pohjana varsinaisen elinkeinostrategian laatimiselle. Tiedoksi Kehittämisyhtiö Witas Oy

8 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY:N TOIMIKAUDEKSI Khall Kivijärven kunta on osakkaana Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:ssä. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) valitsee Kivijärven kunnan edustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi Edustajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Leppänen ja varalle Risto Holm. Tiedoksi Erkki Leppänen Risto Holm Pohjoisen Keski-Suomen verkkopalvelut Khall 113 Yhtiön hallitukseen on valittu Kivijärven kunnan edustajaksi Erkki Leppänen, joka on myös kunnan yhtiökokousedustaja. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) nimeää uuden yhtiökokousedustajansa yhtiökokouksiin. nimesi uudeksi yhtiökokousedustajaksi Olavi Hakkaraisen. Tiedoksi Olavi Hakkarainen Erkki Leppänen

9 KIVIJÄRVEN, KANNONKOSKEN JA KYYJÄRVEN KUNTIEN YHTEINEN TYÖNSUUNNITTELUKOKEILU KANNONKOSKEN OIVAN PALVELUNA Khall 114 Toteutusaika ja alue: , Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi. Kustannukset: 500 /kk + alv 24 %. Hinta sisältää työnsuunnittelijan työpanoksen yhden päivän viikossa kohde kunnassa. Vain tehdyistä päivistä laskutetaan eli jos kuukaudessa vähemmän kuin neljä työpäivää kohdekunnassa, laskutus on 125 /pv + alv 24 %. matkakustannukset laskutetaan 0,45 /km + alv 24 % lähtöpaikkana Nuorisokeskus Piispala. Tavoitteet Tavoitteena on löytää kestävän kehityksen mukainen työllisyyden hoidon malli, jossa työtön kuntalainen ottaa vastuun omasta elämästään ja tulevaisuudestaan. Työnsuunnittelukokeilun taloudellisena tavoitteena on päästä nolla tulokseen, eli työllistämisvaikutuksin kompensoida työnsuunnittelusta kunnalle aiheutuva kustannus. Tätä toteutumaa seurataan kokeilun alusta alkaen ja luvuista raportoidaan palvelun ostajalle neljä kertaa vuodessa. Toimenpiteet ja sisältö Työllisyyden hoito on hyvä olla pienissä kunnissa keskitettyä ja tästä syystä on perusteltua, että kokeilun piirissä ovat verkostot, joissa asiakas ohjautuu suunnitelmallisesti kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille markkinoille. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen, te-toimiston, kuntien, Kannonkosken Oiva Oy:n, yritysten ja yhdistysten kanssa. Työnsuunnittelija selvittää paikkakuntien kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikat, työnantajat joilla on mahdollisuus työllistää osatyökykyisiä sekä ohjaa suoraan avoimille työmarkkinoille suuntautuvat asiakkaat Kannonkosken Oiva Oy:lle. Työnsuunnittelija haastattelee asiakkaat ja ohjaa eteenpäin sekä suunnittelee ja tilaa tarvittavaa työnhakukoulutusta sitä tarvitseville asiakasryhmille. Kokeilu luo uudenlaisen tavan ohjata työnhakijat ja työpaikat kohtaamaan toisensa ja toimii näiden välillä yhdistävänä tekijänä. Tällä yhden luukun periaatteella työllisyysasiat saadaan hoidettua tehokkaasti usean kunnan alueella. Kohderyhmä ja asiakkaiden lukumäärä Kokeilun kohderyhmä on kolmen kunnan alueella kaikki pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistettävät, vajaakuntoiset ja nuoret. Hankkeen ulkopuolelle ei suljeta ketään työttömiä

10 asiakkaita. Suurin kohderyhmä on vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät, joiden motivointi on haastavinta ja joista koituu kunnalle myös eniten maksuja. Asiakkaita yhteensä 30 kuukaudessa eli 10/kunta. ERITTELY KOHDERYHMÄN TYÖTEHTÄVISTÄ Työnsuunnittelijan työtehtävät työttömien valmennukselliset haastattelut yhteistyö verkostojen kanssa kuntien työllisyysasioiden hoito sisältäen kuntouttavan työtoiminnan paikkojen ja palkkatukien selvityksen Kokeilun pääasiallinen tehtävä on haastatella ja kohdata työnhakijat sekä motivoida työnhakijaa ottamaan itse vastuu elämästään ja tulevaisuudestaan. Ohjauksen suunta ja tavoite on kirkkaasti avoimet työmarkkinat, mutta löytäen jokaisen asiakkaan kanssa tavan päästä sinne kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityön kautta. Asiakkaille suunnitellut tehtävät, joita tehdään eri toimenpiteillä eri työnantajille: 1. Kiinteistönhuolto: ulkoalueiden hoito ja kunnossapito (lumien kolaus, polttopuutyöt, pienet korjaustyöt) 2. Siivoustyöt: laitoksissa, yrityksissä, kotisiivous 3. Asiakaspalvelu 4. Hoitotyö (lasten ja vanhustenhoito) 5. Avustavat tehtävät koulussa 6. Toimistotyöt 7. Muut tehtävät, jotka työsuunnittelija ja Oivan työnetsijä löytävät a. työnantajaksi kunnat, seurakunnat, yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt Asiakasseuranta ja tulosten arviointi Asiakkaihin pidetään säännöllisesti yhteyttä, ettei asiakas pääse passivoitumaan. Toiset asiakkaat tarvitsevat enemmän aikaa ja huomiota kuin toiset. Kokeilussa huomio keskitetään asiakkaaseen ja autetaan asiakasta löytämään itselleen paras ratkaisu. Tämä on työllisyydenhoidon ainut keino saada pitkäaikaisia ratkaisuja yksilölähtöisesti. Asiakasseurantaa ja hankearviointia tehdään tiiviissä yhteistyössä te-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa. Kokeilun tuloksia mitataan asteikolla, jolla seurataan asiakkaiden irti pääsemistä työttömyyskierteestä. Asiakkaat liikkuvat asteikolla työllisyysnäkökulmasta ajateltuna, joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan ja sen mukaan osataan suoraan mitata ja

11 päätellä kokeilun vaikutukset. Mittaristossa olevat askelmat: Tuloton - kuntouttava työtoiminta - työkokeilu - palkkatuettu työ - avoimet työmarkkinat Yhteistyöverkosto Saarijärven te-toimisto työnhakijoiden löytyminen So-te kuntayhtymä Saarikan sosiaalitoimi työnhakijoiden löytyminen ja kuntouttavan työtoiminnan suunnitteleminen Saarikka työllistää kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan, joka ohjaa asiakkaita seudullisesti eri kohteissa, mutta he tarvitsevat yhteyshenkilön joka etsii kuntouttavan työtoiminnan järjestämiskohteet Työnantajat: yritykset, yhdistykset, seurakunnat ja kunnat hankkeelle välttämätön, jotta on mihin ohjata työnhakijoita Etsivä nuorisotyöntekijät: Kannonkoski-Kivijärvi yhteinen etsivä, Kyyjärvellä oma nuorten polkujen suunnitteleminen yhdessä. Kannonkosken Oiva Oy ammattitaito ja kokemus tuloksellisesta työllistämisestä avoimille markkinoille paikallinen kouluttaja, joka osaa tehokkaasti toteuttaa koulutukset ja työnohjauksen Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta, mihin tällä kokeilulla pyritään myös osaltaan vastaamaan. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää osallistua edellä selostetusti työnsuunnittelukokeiluun ajalla Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Kannonkosken Oiva Oy

12 POISTOSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN Khall 115 Liite nro 12. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista. Uutta ohjetta on sovellettava vuoden 2013 tilinpäätöksestä alkaen. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Lähtökohtaisesti poistoaika määritellään kyseisen hyödykkeen yksilöllisten tulontuottamis- tai palvelutuotantokyvyn perusteella varovaisuuden periaatteella poisto-ohjeen poistoaikojen rajoissa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee liitteen mukaisen poisto-ohjeen poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Yleisohjeessa otetaan kantaa pienhankinnan euromäärään. Käytännössä tämä tarkoittaa ns. aktivointirajaa, jonka rajan ylittävä hankintameno tulkitaan investoinniksi ja rajan alle jäävät on kirjattava hankintavuoden kuluksi eli käyttötalousmenoksi. Uusitussa yleisohjeessa pienhankinnan raja on enintään euroa (ALV 0 %). Kivijärvellä aktivointiraja on 5000 euroa. Liitteenä on voimassaoleva poistosuunnitelma (Kv ). Tätä voimassa olevaa poistosuunnitelmaa täsmennetään siten, että poistoajat ovat alkaen yleisohjeen mukaiset. Ensisijassa noudatetaan poistosuunnitelman alarajaa, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole hyödykekohtaista perustetta. päättää pidemmän poistoajan käytöstä hyödykekohtaisen perusteen mukaan enintään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisten poistoaikojen ylärajojen mukaisesti. Poistosuunnitelman muutos koskee vain alkavan muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien aikana valmistuvien investointien suunnitelmapoistoja. Poistosuunnitelman muutoksen johdosta ei aiempien tilikausien poistoja oikaista. Poistosuunnitelman muutoksen johdosta ei mennessä valmistuneiden investointien poistosuunnitelmaa muuteta. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää kunnanvaltuustolle, että Kivijärven kunnassa noudatetaan liitteenä olevaa yleissuosituksen mukaista poistosuunnitelmaa alkaen.

13 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Päivi Hakkarainen

14 MOSAIIKKI RY:N AVUSTUSANOMUS KESKI-SUOMI PORTAALIN KEHITTÄMISEKSI Khall 116 Mosaiikki ry jatkaa v kaksikielisen Elämänlaadun maakunta Keski-Suomi-portaalin rakentamista suomeksi ja venäjäksi. stolla kehitetään tiedotusta Keski-Suomesta. Tähän mennessä sivustolla on julkaistu 409 artikkelia suomeksi ja 409 artikkelia venäjäksi. Työn alla on vielä 48 artikkelia. Linkkivinkit -osiossa toimii 184 sivua. Tietoja on laitettu 139 sivulle. Tällä hetkellä työsuunnitelman mukaisesti Kivijärveä koskevat osiot ovat suomeksi ja venäjäksi: Tervetuloa id=dobro-pozhalovat Yleistä tietoa id=obshie-svedeniya Hallinto id=hallinto&open=1 id=administraciya&open=1 Koulutus id=koulutus&open=0 id=obuchenie&open=0 Elinkeinoelämä id=obuchenie&open=0 id=djelovaja-zhizn&open=0 V avataan seuraavat osiot: Palvelut Nähtävyydet

15 Elämänlaadun maakunta Keski-Suomi portaalin rakentaminen ja tiedotuksen kehittäminen suoritetaan Valtion kotouttamisohjelman puitteissa. Alueen taloudellisen kehityksen kannalta tarkoituksena on houkutella alueelle matkailijoita ja liiketoimintaa Venäjältä. Keski-Suomen Liitto ei voi jatkaa projektimme rahoitusta v. 2013, koska se on rahoittanut toimintaa kolmena vuotena: Tästä syystä Mosaiikki ry. pyytää kuntia tukemaan sivuston toimintaa suuremmalla summalla kuin v. 2012, eli kuntien vuosimaksu kasvaa 150 :lla. Niin kuin viime vuonnakin kuntien tukea käytetään seuraaviin toimintoihin: tekstien laatiminen suomeksi (tekstit lähetetään tarkistettavaksi kuntiin), tarkistettujen tekstien kääntäminen venäjäksi suunnittelijan ja ohjelmoijan työ sivuston päivitys kerran kuukaudessa sekä portaalin markkinointi Suomessa ja Venäjällä. myöntää 450,- Mosaiikki ry:lle avustusta sivuston rakentamiseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimeksi Irja Oikari

16 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 117 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Tekninen lautakunta 3 / Sivistyslautakunta 3 / (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja toteaa samalla, että lautakuntien päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n otto-oikeutta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Osastot

17 ILMOITUSASIAT Khall 118 Kivijärven kunnan työttömyysasteet työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan: miehiä naisia ,8% ,30% ,90% ,60% ,00% ,30% ,90% Pöytäkirjat: Kivijärven Vuokratalot Oy yhtiökokous 1 / Asunto Oy Sompalanpuisto yhtiökokous 1 / Asunto Oy Tiaisniemi yhtiökokous 1 / Muut saapuneet asiakirjat: SoTe kuntayhtymän yhtymähallitus esityslista 3 / Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Kutsu pidettävään kuntien yhteiseen kehittämiskeskusteluun (kaavoitus, maankäyttö ja rakennusvalvonta) (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30-21.37 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30-21.37 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 21.37 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 3 / 2015 Aika Maanantai 02.03.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.03.2015 klo 18.30 - Kokoushuone 1 (khall) Nro 3 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 7 / 2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18.30 20.23 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 17.06.2013 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2015 Aika Ti klo 19.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2015 ASIA LIITE 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 6 / 2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 18.05.2015 klo 18.30- Kokoushuone 1 (khall) Nro 6 / 2015 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2014 Aika Ti klo 17.30 Paikka Putkinotko toimintakeskus ASIALISTA Tiistaina Putkinotko toimintakeskus Nro 4/2014 ASIA LIITE 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 13 / 2011 Aika Perjantai 11.11.2011 klo 19.20-19.25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 11.11.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 13 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Valtuustosali Nro 5 / 2015 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2007 ASIA LIITE 133 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 15/2008 ASIA LIITE 236 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2013 Aika Torstai klo 18.00 Paikka Tainionmäen koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU 11.04.13 Tainionmäen koulun neuvotteluhuone Nro 3/2013 ASIA LIITE 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8/2015 Aika Ti klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2015 ASIA LIITE 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot