Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman uusiminen: Järjestöjen turvallisuusroolit?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman uusiminen: Järjestöjen turvallisuusroolit?"

Transkriptio

1 Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman uusiminen: Järjestöjen turvallisuusroolit? Järjestötyöpaja Suunnittelun pohjana on käytetty voimassa olevaa Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelmaa mennessä tulleet koonnit järjestöiltä merkattu punaisella Sisältö: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTTUMINEN (vanhan suunnitelman jäsentely) 3.1. Väestö ja työllisyys 3.2. Infrastruktuuri 3.3. Kaupungin palvelurakenteet ja palvelutarpeet 3.4. Yleinen turvallisuus 3.5. Lapset ja nuoret 3.6. Monikulttuurisuus 3.7. Päihteiden käyttö TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE (järjestötyöpajan luonnos ) 4.1 Rakennettu ympäristö - Kaupunkikeskustayhdistys

2 Kylien valokuituverkon kehittäminen Sähköverkon kestävyys myrskyissä Kylätalot (turvallisuustyön keskuksina) Monikulttuurisuusteemasta liikenneturvallisuuteen: opasteita, liikenneopasteita suomen lisäksi englanniksi ja venäjäksi. Esteettömyyden edistäminen 4.2 Palvelurakenteiden muutokset /palveluiden saavutettavuus - Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Osaako kuntalainen oikeisiin palveluihin, kun palvelujen organisaatiot muuttuvat (mm. sote-alue)/ Saavatko kuntalaiset tarvitsemiaan palveluja Valtion virastot kaupungin ylläpitämissä yhteispalvelupisteissä Ikääntyvät, vammaiset ja maahanmuuttajat eivät osaa tai pysty käyttämään kunnolla sähköisiä palveluita kriisitilanteissa ja verkkojen kaaduttua Asukkaiden osallistuminen arjen turvaa edistävien SOTE-palveluiden kehittämiseen 1. Palveluista tiedottaminen kaikille kuntalaisille soveltuvalla tavalla: sähköiset, lehdistö, kirjeet kohderyhmittäin, suullinen neuvonta/pksotu 2. Annetaan kunnille toimintamalleja ja mahdollisesti koulutusta ottaa huomioon erilaiset ihmiset (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys) 3. Järjestöjen toiminnat näkyvät yhteispalvelupisteissä/pksotu 4.3 Paikallisyhteisöjen turvallisuustyö Pohjois-Karjalan Kylät ry Joensuun Paikallistoimijat ry kyläyhdistykset ja -toimikunnat, muut kylätalojen ylläpitäjät Martat MLL:n SPR:n paikallisyhdistykset ja Vapepan paikallistoimijat metsästysseurat Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry

3 Kylien ja asukkaiden ottaminen mukaan turvallisuustyöhön ja tiedottamiseen Kylätalojen ja tietoverkkojen kehittäminen turvallisuustyön edistämiseksi paikallistasolla 1. Kylien (myös asukasyhdistysten) turvallisuussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä kaupungin ja turvaviranomaisten kanssa 2. Turvallisuuskoulutus asukkaille ja paikallisyhteisöille 3. Kylien pelastusryhmätoiminnan edistäminen yhdessä kylien ja pelastuslaitoksen kanssa 4. VAPEPA-toiminnan kehittäminen ja yhteistyö pelastusryhmien kanssa 5. Kylien turvallisuusviestinnän ja yhteyshenkilöjärjestelmän kehittäminen 6. Joensuun seudun Nuorisoasuntoyhdistyksellä on asuntoja Joensuussa yhteensä noin 50 ja 18 eri taloyhtiössä. Levittämällä asumistietoutta vuokranantajien, isännöitsijöiden ja asukkaiden keskuudessa madalletaan kynnystä aloittaa eri tahojen vuoropuhelu esimerkiksi taloyhtiön tai talon ympäristön häiriötilanteessa. Tällä luodaan sekä Josnan nuorille asiakkaille että heidän naapureilleen turvallinen naapurusto. 7. VPK:t ja palomiesyhdistykset kansalaisten valistajina/ Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry 4.4 Ikääntyvä väestö eläkeläisjärjestöt P-K kansanterveyden keskus (terveyden edistäminen), Joen Severit (kansalaisten tietotekniikkaosaaminen), kaupungin vanhusneuvosto Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Miten pääsee kotoaan turvallisesti yhteisöihin Yksinäisyyden torjunta Miten pääsee arjen palveluihin Miten osaa käyttää sähköisiä palveluita 1. Tiedon kerääminen ja tiedottaminen ikäihmisten arjen turvallisuudesta (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, Karelia amk ikäosaamisen osaajien kanssa (amk:n sote-keskus)) 2. SPR: terveyspisteet edistävät ikäihmisten terveyttä ja turvallisuutta, turvallisuutta senioreiden arkeen- koulutukset, Terho-kerhotoiminta ikäihmisten ja lasten kohtauspaikka, työ-ja tukea arkeen- hankkeessa ikäihmisten avustajat./spr

4 4.5 Lapset ja nuoriso Pelastakaa Lapset ry MLL MoKiPe JOVA (vanhempain yhdistykset) nuorisotyön järjestöt: Popmuusikot, liikuntaseurat (suunnitelman tekoon Pokalin kautta), JosNA, teatteri- ja kulttuuriyhdistykset, Joensuun Setlementti Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry - Nuorten asumisturvallisuuden ja itsenäistymisen tukeminen - Turvallisuustiedon välittäminen - Sisäisen turvallisuuden ohjelma: syrjäytyminen 1. Ohjaamalla nuoria asumisneuvonnan, tukipalvelun ja muun palveluohjauksen puitteissa parannetaan yksilötasolla nuoren turvallisuudentunnetta. Levittämällä asumistietoutta yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa parannetaan ikäluokittain nuorten valmiuksia itsenäistyä turvallisesti sekä pitää huolta asuinympäristöstään ja naapureistaan./josna 2. Palokuntanuorityötä tehdään Joensuun alueen kaikilla paloasemilla./ Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry 3. SPR Nuori nuorelle ystävätoiminta syrjäytymisen ehkäisymuotona 4.6 Monikulttuurisuus PKSotu JoMoni MoKiPe SPR Pelastakaa Lapset ry Safe Joensuu Turvallinen Joensuu Yleensäkin avoimen ilmapiirin luominen lisää (monikulttuuristen ihmisten) turvallisuutta Monikulttuurisuuden edistäminen kaikilla tasoilla ja kaikilla toiminnan sektoreilla, positiivisesti näkyvä erilaisuus Rasistinen rikollisuus (rasistisin perustein tapahtuva ilkivalta, väkivalta, kunnianloukkaukset, ) 1. Rasismin vastaisen työryhmän toiminta: valmiusryhmä, jatkuva tilanteen tarkkailu, teemoittainen työskentely vuosittain, kokoukset noin 1 krt/v iso kokoontuminen, työryhmä noin 2-4 krt/v.

5 2. Monikulttuurisuus-, yhdenvertaisuus- ja laillisuuskampanjointi: järjestöt tekevät kouluissa, kaduilla, kaupunki tukee. 3. Monikulttuuristen toimintojen lisääminen, sellaisten joissa myös kantasuomalaiset ovat mukana/pksotu lasten kokema rasistinen kiusaaminen päiväkodeissa ja kouluissa rasistiseen kiusaamiseen puuttuminen (päiväkodeissa ja kouluissa) kaiken henkilökunnan tietoisuus kaiken henkilökunnan taidot ja kyvyt puuttua rasistiseen kiusaamiseen heti paikan päällä maahanmuuttajien turvattomuuden tunne päiväkotien kiusaamisen vastaiseen toimenpideohjelmaan myös rasistinen kiusaaminen sisään (tarkistettava onko jo ja miten osataan toteuttaa eri päiväkodeissa) kaikkialla pitäisi olla monikielistä henkilökuntaa, mikä tekee olon turvallisemmaksi, erityisesti päiväkodeissa neuvonta 4.7 Osallisuus ja kansalaistoiminta PKSOTU: voisiko tämä otsikko olla Kansalaistoiminta ja ihmisten osallistuminen (Siinä tapauksessa osallisuus paremmin esille kaikessa, esim. johdannossa.) PKSotu Pohjois-Karjalan Kylät ry/kylät Joensuun Paikallistoimijat ry/kylät ViaDia Soroppi Pelastakaa Lapset ry Kaikki järjestöt tarjoavat osallistumisen paikkoja oman harrastustoimintansa kautta. Yksinäisyys ja syrjäytyminen Matalan kynnyksen tiedottaminen Laajempi osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Matalan kynnyksen kohtaamispaikat, katutyö Vertaisryhmät Kylien ja järjestöjen yhteistyö arjen turvan edistämisessä Jellin käyttäminen matalan kynnyksen tiedottamisen välineenä, joka tavoittaa monenlaisia joensuulaisia /PKSOTU Osallisuutta lisäävät tiedon keruutavat, koska ne lisäävät myös tiedon käyttöä /PKSOTU

6 Kohtaamispaikkojen ylläpitäjät: Soroppi Parempi arki ViaDia kylätalojen ylläpitäjät seurakunnat Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys /Kansalaistalo SPR/ Vatakka Joensuun setlementti/tyttöjen ja poikien tuvat Perheentalo/Pelastakaa Lapset ry Katutyö: seurakunnat Vertaisryhmätoiminta: AA-, NA-, MA-ryhmät 4.8 Päihteet Soroppi Joensuun Siniristi Parempi arki? Ennaltaehkäisevät toimenpiteet (kohteena nuoret) 1. Vertaisryhmätoiminta (AA-, NA-, MA-ryhmät) 2. Festareille päihdevalistus/spr 4.9 Rikollisuus Rikosuhripäivystys (RIKU) Väkivaltaan puuttuminen ja puheeksi ottaminen sen kaikissa muodoissa Asiakasohjaavuuden tehostaminen rikosuhripalveluihin Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytoimintamallien kehittäminen Seksuaalirikosten uhrien palveluiden ja tukitoimien kehittäminen Internetin kautta tapahtuvien rikosten tunnistamisen vahvistaminen ja ennaltaehkäisy Parantaa ihmiskaupan uhrien auttamista sekä vaikuttamistyötä Väkivallan huomioiminen kuntien turvallisuussuunnittelussa

7 1. RIKU tuo Joensuun turvallisuustyöhön rikosuhriasioihin liittyvää asiantuntijuutta sekä olemassa olevat palvelut. RIKU on mukana vaikuttamassa väkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen Joensuun kaupungissa tarjoamalla mm. tukipalveluita, koulutuksia ja tiedotustyötä. 2. Tukipalveluiden osalta RIKU tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Autetaan rikoksen uhria toimimaan oikeuksiensa mukaisesti ja tuetaan hänen selviytymistään rikoskokemuksesta. 3. Vaikutetaan uhrin asemaan osallistumalla rikoksen uhrin asemaa parantavien työryhmien työhön yhdessä viranomaisten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 4. RIKUn toiminta tukeutuu kansainvälisiin ja kansallisiin tavoitteisiin. Rikosuhriasioihin vaikuttaa mm. vuoden 2014 alussa voimaan tullut uusi esitutkintalaki, joka velvoittaa poliisin ohjaamaan rikoksen uhrit tukipalveluihin. Lisäksi on tulossa vuonna 2015 lainsäädäntöä, joka liittyy myös kolmanteen sektoriin, ja nämä tulisi huomioida turvallisuustyön kehittämistavoitteissa ja toimenpiteissä (uhridirektiivin täytäntöönpano 11/2015) Onnettomuudet Pelastustoiminta SPR, VAPEPA SPEK Järvipelastajat Joensuun seudun palveluskoirayhdistys Maanpuolustusyhdistys Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry metsästysseurat Ei osata toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa Pelastustoiminta 1. Koulutukset: SPEK, SPR ym. pelastuskoulutus, ensiapukurssit, muut turvallisuuskurssit 2. Valmiudessa olevat ja valmiudessa pidettävät ryhmät: SPR ensiapuryhmät, henkisen tuen ryhmä, Vapepa-ryhmät, kylien pelastusryhmät (joista enemmän yllä), joilla on omia konkreettisia tavoitteita (toiminnan maantieteellinen kattavuus, valmiuden ylläpito) 3. Paloasemaverkoston mukainen, paikalliset toimijat mukana/ Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry 4. Pelastuskoiratoiminta/Joensuun seudun palveluskoirayhdistys Liikenneturvallisuus Liikenneturva Joensuun polkijat

8 kylä- ja asukasyhdistykset Kehittämistarpeet: Pyöräilyturvallisuus erityisesti ydinkeskustassa Liikkuminen vauvasta vaariin, työmatkaliikenne, joukkoliikenne, koulukyydit ->tieliikenne 1. Koulutus ja tiedotus. Liikenneturva Vapaa-ajan tapaturmat (?) Järvipelastajat Pursiseura metsästysseurat veneturvallisuuden edistäminen Kaupungin keskellä kulkevaan Pielisjokeen hukkumiset metsästysonnettomuuksien ehkäisy liikuntaonnettomuuksien ehkäisy 1. Joensuun kaupunki sijoittaa silloille ja jokivarteen tasaisin välien pelastusvälineitä (pelastusrenkaita, heittoliinoja, veneitä), jotta sivulliset voivat ryhtyä pelastustoimiin avun hälyttämisen lisäksi. 2. Koulutus: Joella sattuvissa vaaratilanteissa osallisena on usein nuoria ihmisiä, jotka viettävät aikaa joen rannoilla. Joensuun veneilykoulun järjestöt voivat, niin sovittaessa, osallistua kaupungin oppilaitoksille järjestettäviin tilaisuuksiin, jossa esimerkiksi aloittavat opiskelijat perehdytetään pelastusvälineiden käyttöön ja avun hälyttämiseen Tulipalot SPEK Kiertävä pysäkki toiminta kyläyhdistykset muita? Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry Kehittämistarpeet: Maahanmuuttajat eivät osaa toimia hätä- ja onnettomuustilanteissa Puutteita asukkaiden osaamisessa ja tiedoissa tulipalotilanteissa..

9 1. Pelastuslaitoksen koulutukset ja esittelyt kylien ja järjestöjen järjestämissä yleisötilaisuuksissa. 2. kiinteistöjen ja työpaikkojen turvallisuussuunnitelma ja -ohjeet suomen lisäksi englanniksi ja venäjäksi. 3. Asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstön koulutukset, paikallinen valistustyö, Alkusammutuskoulutukset/ Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry 4.12 Suurtapahtumat Joensuun popmuusikot SPR (ensiapuryhmät), Kehittämistarpeet:? SPR: ensiapupäivystyksien järjestäminen erilaisiin tilaisuuksiin Väestön omatoimisen varautumisen tukeminen Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry Pohjois-Karjalan Martat ry Koulutukset koulututus, seminaarit/ Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry Kotivara-koulutukset, eli kotitalouksien varautumiseen liittyvien asioiden läpi käynti/pohjois- Karjalan Martat Tiedotus ja viestintä kuntalaisille Ohjeistukset huomioitava monikielinen väestö 4.14 Järjestöjen roolit turvallisuustyössä TAULUKKO, johon eri järjestöt kuvaavat itse ydintehtävänsä ja teemansa turvallisuustyössä

10 Suunnitelman liitteeksi tulee järjestöjen nykyisen turvallisuustoiminnan esittely. Turvallisuussuunnitelman ohjausryhmä (laitetaan tiedoksi, kun loput nimet saadaan) pj. kaupunginsihteeri Jari Horttanainen siht. Pertti Virolainen vapaa-aika Jouni Erola varhaiskasvatus ja koulutus Kirsi Asikainen sosiaali ja terveys Leena Korhonen tekninen toimi ilmoittaa myöhemmin Pelastuslaitos Lari Parkkinen Poliisi ilmoittaa myöhemmin Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, varalla Sari Toivonen SPR:n edustaja

KESKI-KARJALAN TURVALLISUUS- SUUNNITELMA vuosiksi 2010 2012 Kesälahti Kitee Tohmajärvi Rääkkylä

KESKI-KARJALAN TURVALLISUUS- SUUNNITELMA vuosiksi 2010 2012 Kesälahti Kitee Tohmajärvi Rääkkylä KESKI-KARJALAN TURVALLISUUS- SUUNNITELMA vuosiksi 2010 2012 Kesälahti Kitee Tohmajärvi Rääkkylä LUONNOS 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMIJAT JA TOIMIJOIDEN ROOLIT... 6 2.1 Kuntien keskushallinto... 6 2.2

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan turvallisuussuunnitelma 2010

Etelä-Savon maakunnan turvallisuussuunnitelma 2010 Etelä-Savon maakunnan turvallisuussuunnitelma 2010 Etelä-Savon maakuntaliitto 2010 Turvallinen Etelä-Savo - asua, elää ja yrittää Etelä-Savon maakunnan turvallisuussuunnitelma 2010 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN

Lisätiedot

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja

Lukijalle. Terttu Savolainen Ylijohtaja 2 Lukijalle Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman - Turvallisempi huominen. Se on osa hallitusohjelman toimeenpanoa. Ohjelma liittyy laajemmin hyvinvoinnin vahvistamiseen

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 2018

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 2018 Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 5 2 TAVOITTEET... 6 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 7 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 12.4.2010 (Kannen kuva: Kouvolalle 2008 myönnetyn Turvallinen kunta -sertifikaatin tunnus) Sisällysluettelo Tavoitteena Turvallinen Kouvolan

Lisätiedot

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSOHJELMA 2015 2017 Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo Sisältö 1 Johdanto... 4 Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma... 4 Turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma

Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 8.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Osa I: Osa II: Osa III: Suunnitelman lähtökohdat ja toteuttaminen Asukasnäkökulman loppuraportti:

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017

Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 14.4.2014 29 SISÄLLYSLUIETTELO 1 Johdanto... 1 2 Turvallisuussuunnittelun työryhmät... 1 2.1 Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä...

Lisätiedot

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Kuntalaisten arkiturvallisuus Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Kuin yhtä perhettä Kuva: Kimmo Kirves Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa _. _.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. Johdanto..3 1. Kotouttamisohjelman lähtökohdat...4

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kuva; Eija Laihinen 2011 Koillinen suurpiiri Latokartano, Pukinmäki, Malmi, Suutarila, Puistola, Jakomäki 24.5.2012 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TURVALLISUUSYHTEISTYÖN SATEENVARJO...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a214 * 2014 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a214 * 2014 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a214 * 2014 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014, TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN

Lisätiedot

IMATRAN SEUTUKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015-2016

IMATRAN SEUTUKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015-2016 IMATRAN SEUTUKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 1.1 Sisäinen turvallisuus 2 1.2 Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012 2 1.3 Imatran seutukunnan turvallisuusryhmä

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 2 - Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:2 ISSN 1785-0301 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 3 - Sisältö TIIVISTELMÄ...-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3 2. Kauhava toimintaympäristönä...4 3. Turvallisuussuunnitelman toteutus...4 4. Toimintaympäristön analyysi ja nykytilanteen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 Porin kaupunki TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RISKIKARTOITUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1. Turvallisuussuunnitelmien

Lisätiedot

Turvallinen kylä. Opas kylien turvallisuustyöhön. Turvalliseen huomiseen

Turvallinen kylä. Opas kylien turvallisuustyöhön. Turvalliseen huomiseen Turvallinen kylä Opas kylien turvallisuustyöhön Turvalliseen huomiseen Turvallinen kylä www.spek.fi 2 Lukijalle Tämä julkaisu on kehitetty kylien omatoimisen varautumisen oppaaksi ja kylillä toimivien

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI

PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Helsingin poliisilaitos Itäkeskuksen poliisipiiri Myllypuro-Seura Helsingin kaupunki Turvallisuus- ja valmiusosasto Kontula-Seura Puotila-Seura PAIKALLINEN TURVALLISUUSANALYYSI Kontula, Kivikko, Kurkimäki,

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma 2014

Turvallisuussuunnitelma 2014 Turvallisuussuunnitelma 2014 Teuvan kunta Khall 1.4.2014 86 Kv 12.5.2014 21 Turvallisuus- ja hyvinvointityöryhmä 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Teuvan kunta... 4 3 Väestörakenne ja kunnan nykytila... 4 4

Lisätiedot

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Hyväksytty Oriveden kaupunginvaltuustossa 29.11.2010 Tarkistettu Oriveden kaupunginvaltuustossa Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma 2009 2012. Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Turvallisuussuunnitelma 2009 2012. Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Turvallisuussuunnitelma 2009 2012 Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 2 3 4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet 4 1.2 Suunnittelun

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot