Johdatus SQL-kyselykieleen ja relaatiotietokantoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus SQL-kyselykieleen ja relaatiotietokantoihin"

Transkriptio

1 KURSSIT 1. Tietotekniikan nuorisoryhmien kurssit Ryhmät: TT13S1E, TT12S1E, TT11S1E, TT10S1E * ryhmien kurssitarjonnat löytyvät tämän dokumentin seuraavilta sivuilta 2. Tietotekniikan aikuisryhmien iltakurssit Ryhmät: TT13S2E, TT12S2E, TT11S2E, TT10S2E * aikuisten kurssilista ja puolen vuoden lukkarit löytyvät Tuubista TiVi Leppävaara: opinto-ohjaus -työtilasta 3. Erikoiskurssit / Special Courses Tarjonta ja kurssikuvaukset https://tuubi.metropolia.fi/portal/group/tuubi/opiskelijoille/opintotarjonta/vapaasti-valittavat-opinnot/erikoiskurssit * Listaa päivitetään sitä mukaa kun tietoa erikoiskursseista tulee. Lukujärjestys Lukujärjestys löytyy lukkariohjelmasta (lukkarit. metropolia.fi) ryhmätunnuksella SPECIAL 6. Metropolian vapaasti valittavat kurssit Kielet ja muut https://tuubi.metropolia.fi/portal/group/tuubi/opiskelijoille/opintotarjonta/vapaasti-valittavat-opinnot/tarjonta 5. Muiden koulutusohjelmien kurssit Mediatekniikan ja tuotantotalouden kurssilistat löytyvät Tuubista TiVi Leppävaara: opinto-ohjaus -työtilasta KESÄKURSSIT 1. Tietotekniikan Summer School elokuussa Uusi monialainen Summer School -kurssi kesäkuussa VERKKOKURSSIT / ETÄKURSSIT 1. Viope: Tarjolla olevat kurssit: Nimi Viopessa Nimi WinhaWillessä, todistuksessa C itseopiskelu Johdatus C-ohjelmointiin C++ itseopiskelu Johdatus C++ -ohjelmointiin PHP itseopiskelu Johdatus PHP-ohjelmointiin Java itseopiskelu Johdatus Java-ohjelmointiin J2SE itseopiskelu Johdatus J2SE-ohjelmointiin Python itseopiskelu Johdatus Python-ohjelmointiin Ruby itseopiskelu Johdatus Ruby-ohjelmointiin C# itseopiskelu Johdatus C#-ohjelmointiin Laiteläheinen ohjelmointi C-kielellä itseopiskelu Johdatus laiteläheiseen ohjelmointiin C-kielellä Game Programming with Unity Selfstudy Introduction to Game Programming with Unity Android Programming Selfstudy Introduction to Android Programming SLQ ja relaatiotietokannat itseopiskelu Johdatus SQL-kyselykieleen ja relaatiotietokantoihin Kurssit, joiden nimen lopussa on itseopiskelu, ovat Markku Karhun hallinnoimia * laajuus 2 op * ei sisällä lähitunteja tai lähitenttejä * kurssit sisältävät noin 30 tehtävää + monivalintakysymyksiä * kursseja voi suorittaa milloin tahansa, myös kesällä Ilmoittautuminen * Ilmoittaudu kurssille Viopen sivuilla (EI WinhaWillessä) * Viopen etusivulla klikkaa Ilmoittaudu kurssille. * Ilmoittautuminen luo tunnarit ja siitä lähtee hyväksymispyyntö Markku Karhulle 2. Virtuaaliammattikorkeakoulu Lue ohjeet: https://tuubi.metropolia.fi/portal/group/tuubi/opiskelijoille/opintotarjonta/virtuaali-amk HUOM! * Valitse kursseja harkitusti, koska Markku Karhu joutuu maksamaan kursseista. * Älä ilmoittaudu Metropolian järjestämille kursseille Virtuaali-AMK-järjestelmän kautta vaan ottamalla suoraan sähköpostitse yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön. Pilvi- ja Palvelinjärjestelmät -moduuli * Toteutetaan iltaopintoina: aikataulu löytyy aikuiskoulutuksen TT10S2E-lukujärjestyksestä Moduulissa opiskelijat perehtyvät käytännössä avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja VMware-virtualisointiympäristöön perustuviin palvelinjärjestelmiin. Moduuli jakautuu kahteen osioon. Esitietovaatimuksina moduuliin osallistumiselle ovat CCNA1-, CCNA2- ja Unix/Linux-peruskurssia vastaavat tiedot. Lisäksi opintojaksokohtaiset vähimmäisesitietovaatimukset ovat: 1.osio Linux-järjestelmät: Palvelinalustat 4 op Viestijärjestelmät 3 op Multimediajärjestelmät 3 op Tietokantapalvelut 3 op Tallennusjärjestelmät 3 op Järjestelmänhallintapalvelut 4 op Virtualisointi ja pilvipalveluiden perusteet 5 op Aloituskurssi. Kaikkien muiden moduulin kurssien suorittaminen edellyttää tämän kurssin suorittamista ensin. Edellyttää palvelinalustat -kurssin lisäksi myös viestijärjestelmät-kurssin suorittamista ensin. Edellyttää palvelinalustat-kurssin lisäksi myös viestijärjestelmät ja tietokantapalvelut -kurssien suorittamista ensin Edellyttää kokemusta Linux-palvelimesta (palvelinalustat -kurssin lisäksi myös esim. viestijärjestelmät tai linuxin asennus ja ylläpito -kurssin aiempaa suoritusta) sekä sujuvaa linuxin komentorivipohjaista käyttökokemusta 2.osio VMware-virtualisointi: VMware vspheren asennus, määrittelyt ja hallinta 6 op edellyttää vähintään kahden Linux-järjestelmät -osion kurssin suorittamista ennen (tai vastaavia tietoja). VMware View asennus, määrittelyt ja hallinta 5 op Toteutetaan keväällä Edellyttää, että VMware vspheren asennus, määrittelyt ja hallinta -kurssi on suoritettu ensin hyväksytysti. Lisätietoja opinto-oppaasta: TT13S2E Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmat > tutkintoon johtava koulutus > Aikuiskoulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka, aikuiskoulutus, Espoo

2 TT13S1E Päivitetty OPETTAJATUUTORIT Ryhmätunnukset: TT13S1EA, TT13S1EB, TT13S1EC, TT13S1ED Ryhmä A: Sami Sainio Ryhmä B: Peter Hjort Ryhmä C: Erik Pätynen Ryhmä D: Jarkko Vuori JAKSO tot. Koodi Nimi op OPETTAJA 3045 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 0,75 0,75 0,75 0,75 Ulla Forsström Matematiikka 3012 XX00AA56 Vektorit ja matriisit 3 3,0 Birgitta Nenonen-Andersson 3012 XX00AA55 Funktiot ja kompleksiluvut 3 3,0 Birgitta Nenonen-Andersson 3012 XX00AA57 Differentiaalilaskenta 3 3,0 Birgitta Nenonen-Andersson 3009 XX00AA59 Digitaalitekniikan matematiikka 3 3,0 Keijo Länsikunnas Fysiikka 3010 XX00AA63 Mekaniikka ja lämpöopin perusteet, AB-ryhmät 3 3,0 Timo Salin 3013 XX00AA64 Mekaniikka ja lämpöopin perusteet, CD-ryhmät x Berit Mannfors 3010 XX00AA64 Sähköoppi 3 1,5 1,5 Pekka Valtonen 3012 XX00AA65 Magnetismi 3 1,5 1,5 Pekka Valtonen 3008 XX00AA67 Fysiikan laboratoriotyöt 3 0,75 0,75 0,75 0,75 Pekka Valtonen, Martti Vaittinen 3048 XX00AC51 Ammatillinen englanti 3 1,5 1,5 Ulla Paatola Johdantoprojekti (CDIO) 3018 XX00AA02 Tietotekniikan perusteet, ryhmät ABC 3 3 Sami Sainio 3021 XX00AA02 Tietotekniikan perusteet, ryhmä D x Sami Sainio 3003 XX00AC48 Ohjelmoinnin perusteet (C), ryhmät ABC 3 3 Sami Sainio 3004 XX00AC48 Ohjelmoinnin perusteet (C), ryhmä D x Sami Sainio 3007 XX00AA73 PC:n käyttöönotto, ryhmä A 3 3 Mikko Mäkelä 3008 XX00AA73 PC:n käyttöönotto, ryhmä B x Arto Rekonen 3009 XX00AA73 PC:n käyttöönotto, ryhmä C x Mikko Mäkelä 3010 XX00AA73 PC:n käyttöönotto, ryhmä D x Arto Rekonen 3018 XX00AA68 Tekniikan suomi ja viestintä 3 1,5 1,5 Pasi Lankinen AMMATTIOPINNOT Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot 3009 XX00AA74 Unix/Linux-peruskurssi 3 3 Markku Nuutinen 3010 XX00AA89 Tietoturvallisuuden perusteet 3 3 Markku Nuutinen 3004 XX00AA76 Digitaalitekniikka (piirit) 3 3 Keijo Länsikunnas (lu), Lepola (lab) 3009 TT00AA12 Ohjelmoinnin jatko (C), ryhmät ABC 3 3 Kimmo Sauren 3010 TT00AA12 Ohjelmoinnin jatko (C), ryhmä D x Kimmo Sauren 3009 XX00BA49 Lähiverkot (CCNA1) ryhmä A Harri Ahola 3010 XX00BA49 Lähiverkot (CCNA1) ryhmä B x x Heikki Rahkonen 3011 XX00BA49 Lähiverkot (CCNA1) ryhmä C x x Erik Pätynen 3012 XX00BA49 Lähiverkot (CCNA1) ryhmä D x x Matti Puska 3005 XX00BA50 Reititinverkot (CCNA2) ryhmä A Harri Ahola 3006 XX00BA50 Reititinverkot (CCNA2) ryhmä B x x Heikki Rahkonen 3007 XX00BA50 Reititinverkot (CCNA2) ryhmä C x x Erik Pätynen 3008 XX00BA50 Reititinverkot (CCNA2) ryhmä D x x Matti Puska Suositellaan aol-pohjaisille ja lyhyen mat. suorittaneille XX00AC56 Matematiikan perusteet 3 3,0 Birgitta Nenonen-Andersson 3010 XX00AC57 Fysiikan perusteet, ryhmät AB 3 3,0 Timo Salin 3011 XX00AC57 Fysiikan perusteet, ryhmät CD x Pekka Valtonen HARJOITTELU Suoritetaan opiskelijan valitsemana ajankohtana, esim. kesällä. Ohjeet Tuubissa "Tekniikka harjoittelu" -työtilassa. TX00AD58 Työharjoittelu 1 15 TX00AD59 Työharjoittelu 2 15

3 TT12S1E Päivitetty Ryhmätunnukset: TT12S1EAB, TT12S1EC JAKSO tot. Koodi Nimi op Opettaja 3008 XX00AA58 Integraalilaskenta 3, Birgitta Nenonen-Andersson 3001 XX00AA60 Integraalimuunnokset 3,00 3 1,5 1,5 Pekka Valtonen 3011 XX00AA66 Värähtelyt ja aaltoliike 3,00 3 1,5 1,5 Pekka Valtonen 3006 XX00AA71 Tietotekniikan englanti ja viestintä 3,00 3 1,5 1,5 Ulla Paatola 3004 XX00AA07 Projektinhallinta 3,00 3 1,5 1,5 Markku Karhu 3004 XX00AA05 Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3 3 Virpi Tevä-Helminen 3005 XX00AA15 Investointilaskenta ja päätöksenteko 3 3 Virpi Tevä-Helminen AMMATTTIOPINNOT 1) Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot 3005 XX00AA79 Tiedonhallinnan perusteet 3, Olli Hämäläinen 3003 XX00AA80 Tietoliikenteen perusteet 3 3 Antti Koivumäki (lu+harj), Anttalainen (lab) 3003 TT00AA13 Tietoliikenneverkot 3 3 Antti Koivumäki (lu+harj), Anttalainen (lab) 3003 XX00AA75 Elektroniset järjestelmät 3,00 3 1,5 1,5 Timo Leinonen, Valtonen(lab) 3003 XX00AA82 Mikroprosessorit 3, Länsikunnas (lu), Lepola (lab) 3004 XX00AA77 Tietokoneen arkkitehtuuri 3, Keijo Länsikunnas Valitse jompikumpi ammatillisesti suuntaava projekti 3005 TT00AA14 1. Ammatillisesti suuntaava projekti: 6, Ikonen, Sauren, Lankinen Robotti (ohjelmistotekniikka + sulautettu) * HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa 3006 TT00AA14 2. Ammatillisesti suuntaava projekti: 6 x x Pätynen, Matti Antila Assemblyn verkotus (tietoverkot) * HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa 2) Valinnaiset ammattiopinnot Opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan valinnaisista ammattiopinnoista ohjelmistotekniikan, sulautetun tietotekniikan tai/ja tietoverkkojen kursseja. Kursseja voi ottaa useammasta suuntautumisvaihtoehdosta. Löydät kurssikuvaukset: 2.1) Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot 3004 TT00AC59 Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3 3 Peter Hjort 3001 TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java) 3 3 Peter Hjort 2.2) Sulautetun tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot 3001 TT00AA50 Piirianalyysi 3 1,5 1,5 Pekka Valtonen 3001 TT00AA53 Elektroniikan sovellukset 3, Timo Leinonen 3001 TT00AA54 Sulautettujen ohjelmien kehitys 3 3 Kimmo Sauren Tietokonetekniikka 3001 TT00AB35 Printed Circuit Boards 3 3 Joseph Hotckiss 2.3) Tietoverkkojen yhteiset ammattiopinnot IP-verkot 3004 TT00AA94 Virtuaalilähiverkot (CCNA 3), ryhmä Juho Vesanen 3005 Virtuaalilähiverkot (CCNA 3), ryhmä 2 3 x Harri Ahola 3004 TT00AA95 Laajaverkot (CCNA 4), ryhmä Harri Ahola 3005 Laajaverkot (CCNA 4), ryhmä 2 3 x Juho Vesanen Special module Osallistujat ovat valittu ennakkoon 3001 TT00BF88 Developing Game Engine in C# Environment Lucas Cosson 3001 TT00BF89 Developing Game in Unity Environment Lucas Cosson 3003 TX00AB71 Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3 1,5 1,5 NN

4 TT11S1E Päivitetty Ryhmätunnus: TT11S1E tot. Koodi Aine op Opettaja Matematiikka Opiskelija suorittaa minimissään yhden alla mainituista kursseista: 3003 TT00AA03 Diskreetti matematiikka 3,00 3 1,5 1,5 Jaakko Pitkänen 3002 XX00AA61 Tilastomatematiikka 3,00 3 x x Pasi Ranne Kieliopinnot 3009 XX00AA69 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja 3,00 viestintä 3 1,5 1,5 Pasi Lankinen AMMATTTIOPINNOT OHJELMISTOTEKNIIKKA Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot 3003 TI00AC30 Tietorakenteet ja algoritmit 5 5 Hannu Laine 3003 TI00AA50 C++-ohjelmointi 5 5 Hannu Laine 3001 TT00BF38 Ohjelmistotuotanto Panu Leppäniemi 3001 XX00AA22 Tietokantarakenteet 3, Olli Hämäläinen 3001 TT00AA22 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3, Jaana Holvikivi Web-ohjelmointi 3003 TT00AA39 Verkkosovellusten ohjelmointi 5 2,5 2,5 Pasi Ranne 3003 TT00AA40 XML-perustaiset teknologiat 5,00 5 2,5 2,5 Jaana Holvikivi Peliohjelmointi tulossa TT00BA53 Game Design 5 2,5 2,5 Juha Huhtakallio * järjestetään Hämeentien toimipisteessä 3002 TT00BF87 Peliohjelmointi 5 2,5 2,5 Teemu Saukonoja * alkaa vkolla 36 tulossa TI00AC38 Game Art 5 2,5 2,5 Nick Sweetman * järjestetään Tikkurilan toimipisteessä tulossa TT00AC29 Player-Centred Game Design 3 1,5 1,5 Benjamin Cowley SULAUTETTU TIETOTEKNIIKKA Computer Engineering 3001 XX00AA34 Interfacing PC 3,00 3 1,5 1,5 NN 3001 XX00AA36 Programmable Logic Devices 3, Anssi Ikonen 3001 TI00AB87 Embedded Networking 3 3 Vesanen Digital Signal Processing 3001 XX00AA33 Basics of Digital Signal Processing 3, Jarkko Vuori 3001 TI00AB49 Analysis of Measurement Data 5 2,5 2,5 Jaakko Pitkänen Measurement Systems 3001 XX00AA38 Virtual Instrumentation 5,00 5 2,5 2,5 Ikonen, Hotchkiss 2004 XX00AA41 Sensor Technology 3 3 Ikonen, Leinonen 3001 TI00AC11 Measurement Systems Project 6 6 Joseph Hotchkiss

5 TIETOLIIKENNE JA TIETOVERKOT Tietoliikennetekniikan yhteiset ammattiopinnot 3001 TT00AA62 Tiedonsiirtomenetelmät 6, Tarmo Anttalainen 3001 TT00AA63 Digitaalinen siirtotekniikka 3, Tarmo Anttalainen 3001 TI00BE75 Radio Technology 5 2,5 2,5 Antti Koivumäki Tietoverkkojen yhteiset ammattiopinnot Yritysverkot 3002 TT00AC22 Advanced Routing (CCNP Route) 5 2,5 2,5 Erik Pätynen 3002 TT00AC23 Multilayer Switching (CCNP Switch) 5 5 Juho Kauppinen 3002 TT00AC24 Network Troubleshooting (CCNP Tshoot) 5 5 Juho Kauppinen Tietoturvallisuus 3001 TT00AB18 Tekninen tietoturva 3, Kimmo Sauren Palvelinteknologiat 3001 T0203 Linuxin asennus ja ylläpito 5 2,5 2,5 Nuutinen, Ahola INNOVAATIO-OPINNOT 10 Ilmoittaudu WinhaWillessä INNOTIVI-TIETOTEK toteutukselle. Työtilassa tiedotetaan tarkemmin innovaatioprojektimahdollisuuksista Tulossa olevia projekteja: 3022 XX00AC55 Game Portal Innovation Project 10 x x Huhtakallio, Saukonoja * Kevään 2013 pelikursseille osallistuneille * Leppävaarassa, perjantaisin klo XX00AC55 Pelikehittämisen innovaatioprojekti 10 x x Juha Huhtakallio * Jokin kolmesta pelikurssista on oltava käytynä: Ohjelmointi, Design tai Art * Leppävaarassa, perjantaisin klo XX00AC55 Tietoverkkoprojekti 10 x x Pätynen, Puska SPECIAL AND INTENSIVE COURSES Kurssikuvaukset ja tarkat ajankohdat Tuubissa: https://tuubi.metropolia.fi/portal/group/tuubi/opiskelijoille/opintotarjonta/vapaasti-valittavat-opinnot/erikoiskurssit Kaikki erikoiskurssit löytyvät lukkarikoneesta myös ryhmäkoodilla SPECIAL 3001 TT00AC65 Concurrent Programming 5 2,5 2,5 Peter Hjort 3001 XX00AB94 English conversation, intermediate 3 1,5 1,5 Colum McOireachtaigh Tuotantotalouden vapaasti valittavat opinnot (ajat ja tilat löytyvät lukkarikoneesta TUTAE-ryhmäkoodilla tai kurssikoodeilla) Tarkemmat kurssitiedot tulossa PIDETÄÄN LUKUVUONNA XX00BE33 Ammatillisen ruotsin perusteet 3 x valmennuskurssi XX00AB53 Työelämän ruotsi 3 x

6 TT10S1E Päivitetty Ryhmätunnus: TT10S1E tot Koodi Nimi op Opettaja INSINÖÖRITYÖ TIETOTEK INSTYO Insinöörityö (postituslista opinnäytetyötä tekeville) 15 x x x x Markku Karhu Tuotantotalous 3008 XX00AA25 Teknologiayrityksen johtaminen 3 3 Antero Putkiranta AMMATTTIOPINNOT OHJELMISTOTEKNIIKKA Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot 3001 TT00AC54 Software Testing and Management (iltatoteutus) 3 3 Matti Oosi Mobiiliohjelmointi 3001 TT00AC63 Mobiiliohjelmoinnin suunnittelumenetelmät 5 5 Peter Hjort, Jaana Holvikivi 3001 TT00AC60 Android-sovelluskehitys 5 5 Peter Hjort 3002 TT00AC40 Windows Phone Application Development 3 3 Paul Houghton, Sakari Niiniskorpi Reaaliaikajärjestelmät 3001 TI00AA57 Real-Time Operating Systems (iltatoteutus) 5 2,5 2,5 Markku Nuutinen 3001 TT00AA36 Reaaliaikaohjelmointi (iltatoteutus) 5,00 5 2,5 2,5 Hannu Laine 3001 TI00AA64 Embedded Linux Device Drivers 5 2,5 2,5 Markku Nuutinen Web-ohjelmointi 3001 TT00AA41 Palvelinohjelmointi 5 Peter Hjort Ohjelmistoarkkitehtuurit 3001 TZ40AA02.NET perusteet (iltatoteutus) 2,5 2,5 Pasi Ranne Peliohjelmointi tulossa TT00BA53 Game Design 5 2,5 2,5 Juha Huhtakallio * järjestetään Hämeentien toimipisteessä 3002 TT00BF87 Peliohjelmointi 5 2,5 2,5 Teemu Saukonoja * alkaa vkolla 36 tulossa TI00AC38 Game Art 5 2,5 2,5 Nick Sweetman * järjestetään Tikkurilan toimipisteessä tulossa TT00AC29 Player-Centred Game Design 3 1,5 1,5 Benjamin Cowley SULAUTETTU TIETOTEKNIIKKA Computer Engineering 3001 TI00AB87 Embedded Networking 3 3 Juho Vesanen Measurement systems 3001 XX00AA40 Practical EMC NN 2004 XX00AA41 Sensor Technology 3 3 Anssi Ikonen

7 TIETOLIIKENNE JA TIETOVERKOT Henkilökohtainen tietoliikenne 3001 TT00AA68 Mobiiliverkot 3 3 Pertti Jäppinen 3001 TI00AC12 3G Technology 3 3 Tero Nurminen 3001 TI00AB85 LTE 4G Technology 3 Tero Nurminen 3001 TT00AB26 IP Multimedia Systems (iltatoteutus) 3 3 Matti Puska, Rahkonen Langaton multimedia 3001 TI00AA84 Mobile Messaging 3 3 Tero Nurminen Tietoliikennejärjestelmät 3001 TI00AA82 Signaling in Telecommunication Networks 3 3 Tero Nurminen IP-verkot 3001 TZ40AA30 Network Management in IP Networks (iltatoteutus) Matti Puska, Bruk Tietoturvallisuus 3001 TT00AB19 Käytännön hyökkäys- ja puolustustekniikat 3, Kimmo Sauren 3001 TI00AB06 Network Security 5 2,5 2,5 Erik Pätynen 3001 TI00AC26 Corporate Information Security (iltatoteutus) 5 5 Jarno Niemelä 3001 TI00AB01 Enterprise Security Management Products (iltatoteutus) 3 3 Jarkko Girs SPECIAL AND INTENSIVE COURSES Kurssikuvaukset ja tarkat ajankohdat Tuubissa: https://tuubi.metropolia.fi/portal/group/tuubi/opiskelijoille/opintotarjonta/vapaasti-valittavat-opinnot/erikoiskurssit Kaikki erikoiskurssit löytyvät lukkarikoneesta myös ryhmäkoodilla SPECIAL 3001 TT00AC65 Concurrent Programming 5 2,5 2,5 Peter Hjort 3001 TT00AC67 Rule Based Programming (iltatoteutus) 3 3 Jarno Niemelä 3001 TI00AC08 Advanced Algorithms 3 Jarkko Vuori 3001 TI00BF61 Mobile IMS 3 3 Tero Nurminen 3001 TI00AC35 Software Project Management (iltatoteutus) 3 3 Matti Oosi Tuotantotalouden vapaasti valittavat opinnot (ajat ja tilat löytyvät lukkarikoneesta TUTAE-ryhmäkoodilla tai kurssikoodeilla) Tarkemmat kurssitiedot tulossa

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) Informaatioteknologian instituutin toteuttamat tekniikan ja liikenteen koulutusalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: päivätoteutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO

SUORITETTAVA TUTKINTO Tietotekniikan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opiskelijan näkökulma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista tietotekniikka-alan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot TIETOTEKNIIKKA Perusopinnot Digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään The Impact of Digitalization Koodi: TITE1150 Ajankohta: syyslukukausi 2015 Edellytykset: Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot

TIETOTEKNIIKKA. Perusopinnot TIETOTEKNIIKKA Perusopinnot Johdatus verkkoliiketoimintaan Introduction to e-business Koodi: TITE1110 Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään e-liiketoiminnan keskeisimmät

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten

Lisätiedot

Microsoft-teollisuussertifikaatit Metropolian testauskeskuksessa

Microsoft-teollisuussertifikaatit Metropolian testauskeskuksessa Cisco Networking Academy Metropolia Ammattikorkeakoululla ja sen edeltäjällä (Helsingin ammattikorkeakoulu) on vuodesta 1997 (ensimmäisenä Suomessa) toiminut Cisco Networking Academy. Metropolian kurssit

Lisätiedot

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT 3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä on seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE03 sähkötekniikan koulutusohjelma ES03 tietotekniikan

Lisätiedot

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9 Tietojenkäsittelytiede...1 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9.3 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)...4 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajille...5

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2006-2007 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2006 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OSASTON

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry PitkynPiiri 2/2007 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN...

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN... 1. Tieto- ja viestintätekniikka..................................................................................... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2007 ISNN 1795-8318 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Kulje omia polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Reitti uuteen ammattiin. Väylä osaamisen täydentämiseen. Tutkimusmatka korkeakouluopintoihin. SISÄLTÖ Polkuopinnot Mitä polkuopinnot ovat? 7 Polkuopinnot

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2006-2007

OPINTO-OPAS 2006-2007 TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA ESPOO 2006 OPINTO-OPAS 2006-2007 Toimittanut: Kati Voutilainen Perttu Puska Opintotoimisto Erilliset laitokset ISSN 1795-844X HELSINKI Picaset Oy Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden osaamisen ja toimialan tarpeiden kohtaaminen Keski-Suomessa

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden osaamisen ja toimialan tarpeiden kohtaaminen Keski-Suomessa Ville Lappalainen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden osaamisen ja toimialan tarpeiden kohtaaminen Keski-Suomessa Tietotekniikan kandidaatintutkielma 6. kesäkuuta 2012 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT SISÄLLYSLUETTELO 1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT...1 1.1 Tietotekniikan osasto...1 1.1.1 Yleistä...1 1.1.2 Hallinto ja yhteystiedot...1 1.1.3 Laboratoriot...2 1.2 Automaatio-

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

ACM/IEEE CURRICULA JA TIETOTEKNIIKAN OSASTON KANDIDAATIN TUTKINNON VERTAILU, ARVIOINTI JA SOVELTAMINEN

ACM/IEEE CURRICULA JA TIETOTEKNIIKAN OSASTON KANDIDAATIN TUTKINNON VERTAILU, ARVIOINTI JA SOVELTAMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma ACM/IEEE CURRICULA JA TIETOTEKNIIKAN OSASTON KANDIDAATIN TUTKINNON VERTAILU, ARVIOINTI JA SOVELTAMINEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri

Lisätiedot