BL40A2600 Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BL40A2600 Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta"

Transkriptio

1

2 BL40A2600 Tuuli- ja aurinkovoimateknologia ja liiketoiminta Tuulivoima osana uusiutuvia energiajärjestelmiä

3 EU tavoite vuodelle % -20% 100% +20% Kasvihuonekaasut Energian käyttö Uusiutuvien osuus 8,5% Source; Matti Supponen, EU 3

4 Vähäpäästöinen yhteiskunta -50 % ei riitä, % tarvitaan Energy Technology Perspectives 2008, International Energy Agency

5 % Jäsenmaiden tavoitteet Source; Matti Supponen, EU Sw eden Latvia Finland Austria Portugal Denmark Estonia Slovenia Romania France Lithuania EU 27 Spain Germany Greece Italy Bulgaria Ireland Poland United Kingdom Netherlands Slovakia Belgium Cyprus Czech Republic Hungary Luxembourg 5 Malta

6 GWh EU:n komission käsitys uusiutuvien kehityksestä T =Liikenne Biofuel import Advanced biofuels Traditional biofuels Heating - Solar thermal and hot w ater Heating - Solid biomass (non-grid) Heat pumps Heating - Geothermal (grid) Heating - Biow aste (grid) Heating - Solid biomass (grid) Heating - Biogas (grid) Wind offshore H Wind onshore Tide & w ave = Lämpö Electricity - Solar thermal Maatuuli Merituuli Photovoltaics Electricity - Geothermal Electricity - Biow aste Electricity - Solid biomass Electricity - Biogas Hydro small-scale Biomassa E Hydro large-scale = Sähkö Vesivoima Source; Matti Supponen, EU 6

7 Sähkön ylijäämä- ja alijäämäalueet TWh TWh 20 TWh TWh Ylijäämä Alijäämä 40 Varasto Tuuliylijäämä Source; Matti Supponen, EU 7

8 Energiankulutus Suomessa vuonna % Energian loppukäyttö 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % BAU 2050 Visio Muut Kaukolämpö Sähkö o o o Energian kulutus vähentyy Sähkön osuus energian loppukäytöstä kasvaa nykyisestä 28 %:sta 42 %:iin o osa sähköstä tuotetaan käyttöpaikan läheisyydessä Kaukolämmön osuus pysyy samana (10 %), vaikka lämmöntarve rakennuksissa pienentyy Source; Energiateollisuuden visio

9 Sähkön ja kaukolämmön tuotanto, ET:n visio 2050 Kaukolämmön tuotanto vuonna TWh/a Sähköenergian tuotanto vuonna 2050, TWh/a o vesivoima TWh o ydinvoima TWh o sähkön ja lämmön yhteistuotanto TWh o tuulivoima TWh o hajautettu pienimuotoinen sähköntuotanto 3 7 TWh o erillinen sähköntuotanto fossiilisilla polttoaineilla (yhteistuotantolaitosten yhteydessä) TWh Source; Energiateollisuuden visio

10 Sähkö ja kaukolämpö vs. energiatehokkuustavoitteet Päästöt vuonna 2050 o Sähkön tuotanto g/kwh ( g/kwh nykyisin) o Kaukolämmön tuotanto 25 g/kwh (220 g/kwh nykyisin) o Sähkön ja kaukolämmöntuotannon kokonaispäästöt 5-7 MtCO2/a (nykyisin MtCO2/a) Sähkö ja kaukolämpö korvaavat muuta energian käyttöä, vaikutukset päästöihin 12 MtCO2/a o lämmitys (öljy korvattu), -8 MtCO2/a o liikenne (suuri osa maaöljystä korvattu), -3 MtCO2/a o teollisuus, -1 MtCO2/a Source; Energiateollisuuden visio

11 250 % Sähkö ja kaukolämpö vs. energiatehokkuustavoitteet 200 % Sähkön käytön tehostuminen Rakentamisen tehostuminen Henkilöautoliikenteen sähköistyminen CO2-päästöt 150 % 100 % Uusiutuvat Ydinvoima 50 % 0 % BAU 2050 Visio CCS Sähkön ja kaukolämmön käyttö on tehokas tapa toteuttaa ilmastotavoitteita Energiankäytön tehostumisen ja tuotantorakenteen muutosten vaikutukset CO2-päästöihin. Kuvassa tarkastellut päästöt sisältävät sähkön ja kaukolämmön tuotannon, henkilöautoliikenteen sekä rakennusten lämmityksen polttoainekäytön CO2- päästöt (n. 66 % Suomen CO2-päästöistä) Source; Energiateollisuuden visio

12 Wind power economics and market integration 12

13 Tuulivoiman ominaisuuksia Puhdasta energiaa 2. Rajaton kapasiteetti 3.Polttoaine ilmaista 1. Tuotantoa ei voida kontrolloida; vaatii rinnalle nopeasti säädettävää säätövoimaa (esim. vesivoimaa) 2. Kalliit investoinnit; 1.4 M /MW. Merituuliinvestoinnit vielä kalliimpia -> tukiehtoiset investoinnit 3. Ympäristöhaitat; välkyntä, maisema, ääni tornin vieressä 4. Verkkovaikutukset 13

14 Source: EWEA,

15 Lähienergia Paikallinen sähköntuotanto; tuuli, aurinko, bio Pientuuli; heikko hyötysuhde (30-50 kwh/m 2 /a ), huollettavia osia, maston viritystä, merkitys jäänee vähäiseksi Tuulipuistot MW; hyvä hyötysuhde (750 kwh/m 2 /a), ympäristökysymykset, merkittävä lähienergialähde, suuria pääomia ja toimijoita Pienaurinko; kohtuullinen hyötysuhde (150 kwh/m 2 /a), huoleton, helppo asentaa, massavalmistus, hajautunut omistus suuri globaali potentiaali Bioenergia; huono hyötysuhde (0,5-1,0 kwh/m 2 /a), puuhaa ja touhua, Suomessa merkitystä, suuria ja pieniä yksiköitä, globaalisti haasteellinen 15 15

16 Tuulivoiman kustannusrakenne Esimerkki tuulivoiman kustannusrakenteesta; 3 MW tuulivoimala, pitoaika 20 a, korko 8 %, käyttöaika 97 %, sähköinen hyötysuhde 90 % Investointi 3*1,4 M = 4,2 M investoinnin annuiteetti = 0,10*4,2 M = 0,428 M /a huipputehon käyttöaika 2200 h/a vuotuinen tuotanto = 3*2200*0,97*0,9 MWh/a = 5762 MWh/a investointikustannus energiayksikköä kohti /MWh /5762 /MWh = 74,3 /MWh tasesähkökustannukset 2,0 /MWh siirtomaksut 0,7 /MWh Kustannusrakenne on erittäin voimakkaasti paikasta riippuvainen (investointi, tuulisuus) huolto- ja ylläpito kiinteistövero maavuokrat Yhteensä 10,0 /MWh 2,0 /MWh X /MWh 89 + X /MWh 16

17 Tuulivoiman kustannusrakenne Investointikustannukset sisältävät seuraavia osakustannuksia Tuulipuiston kehityskustannukset; Työ, asiantuntijalausunnot, kaavoitus, ymv. Turbiinien hankintahinta Tuulipuiston sisäinen sähköverkko Sähköverkon liittymismaksut 110 kv siirtojohto + 110/20 kv sähköasema Tuulipuiston perusinfra; maaperätutkimukset, perustukset, tiet, Rakentamisen aikainen projektointi; työt, valvonta, rahoitus Rahoituksen hankintakustannukset Kustannusrakenne on erittäin voimakkaasti paikasta riippuva 17

18 Fingrid grid liittymismaksut Source: Fingrid,

19 Tuulivoiman kustannusrakenne Esimerkki tuulivoiman kustannusrakenteesta; 3 MW tuulivoimala, pitoaika 20 a, korko 8 %, käyttöaika 97 %, sähköinen hyötysuhde 90 % Investointi 3*1,4 M = 4,2 M investoinnin annuiteetti = 0,10*4,2 M = 0,428 M /a huipputehon käyttöaika 2200 h/a vuotuinen tuotanto = 3*2200*0,97*0,9 MWh/a = 5762 MWh/a investointikustannus energiayksikköä kohti /MWh /5762 /MWh = tasesähkökustannukset siirtomaksut huolto- ja ylläpito kiinteistövero Yhteensä 74,3 /MWh 2,0 /MWh 0,7 /MWh 10,0 /MWh 2,0 /MWh 89,0 /MWh Sähkön markkinahinta on ollut viime vuosina /MWh ilman tukitoimia tuulivoima ei ole taloudellisesti kannattavaa 19

20 Price of electricity Elspot prices Realised spot prices: system price and area price for Finland /MWh Nasdaq OMX Commodities quotations for future system prices /MWh Source: Noordpool Spot, daily prices for Nordic markets Source: Finnish Energy Industries, Electricity market review

21 Tuulivoiman takuuhintajärjestelmä - syöttötariffi Tuulivoimainvestointeja ei toteudu laajassa mittakaavassa ilman yhteiskunnan tukitoimia tilanne on samankaltainen kaikkialla maailmassa. Tukitoimien tavoitteena on aikaansaada tuulivoimainvestointeja ja kiihdyttää teknologista ja taloudellista kehitystä siten, että lopulta tuulivoima on kilpailukykyinen tuote sähköenergiamarkkinoilla ilman tukitoimia. Suomessa valtioneuvosto ja eduskunta ovat asettaneet tavoitteen, jossa vuonna 2020 Suomessa sähköä tuotetaan 6 TWh/a tuulivoimalla. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 2500 MVA uutta tuulivoimatuotantoa eli lähes 1000 uutta tuulivoimalaa. 21

22 Tuulivoiman takuuhintajärjestelmä - syöttötariffi Tuulivoiman syöttötariffin pääpiirteet uusille tuulivoimaloille, joiden teho on vähintään 500 kva voimalan sähkö syötetään sähköverkkoon ja siitä maksetaan takuuhinta 83,50 /MWh 12 vuoden ajan voimalaitoksen käyttöönotosta laskettuna. Aikajaksolla saakka maksetaan korotettua takuuhintaa 105,30 /MWh, kuitenkin enintään 3 vuoden ajan tuki maksetaan tuotantoyhtiölle takuuhinnan ja markkinasähkön 3 kuukauden keskihinnan erotuksena. Esimerkiksi, jos markkinasähkön (pörssin spot-hinta) keskihinta on ollut 50 /MWh, maksetaan tukena 33,50 /MWh (korotettu tuki 55,30 /MWh) tukea ei makseta siltä osin kuin markkinahinnan keskiarvo alittaa 30 /MWh (esim. jos 3 kk keskihinta on 20 /MWh, tuki on 83,5 30 = 53,5 /MWh) 22

23 Tuulivoiman takuuhintajärjestelmä - syöttötariffi Tuulivoiman syöttötariffin pääpiirteet takuuhinnan maksusta aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion talousarviosta (budjetista). Arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat noin 330 M /a (riippuu voimakkaasti sähkön markkinahinnasta) tuen piiriin hyväksytään enintään 2500 MVA tuulituotantoa Energiavirasto (EV) on vastuussa järjestelmän käyttöönoton valmistelusta ja käytännön toteutuksesta 23

24 Tuulivoima ja tasesähkö Tasesähkö Fingrid ylläpitää kansallisesti kulutuksen ja tuotannon tehotasapainoa osana tehotasapainon hallinta toteutetaan säätö- ja tasesähkömarkkinoita tehotasapainon ylläpito on sitä helpompaa mitä tarkemmin kulutus ja tuotanto pystytään ennakoimaan sähkötuottajan tasesähkö on erotus ennustetusta ja toteutuneesta tuotannosta, näin myös tuulisähkön tuottajalla tuottajan taloudellinen tulos paranee, jos tuottaja pystyy ennustamaan tuotantonsa hyvin. Tuulivoiman kohdalla tämä on erityisen tärkeää mutta samalla myös haasteellista Seuraavissa kalvoissa on kuvattu sähkön markkinahinnan muodostusta pörssissä sekä tasesähkömarkkinoiden toteutusta Suomessa 24

25 Tehotasapaino 25

26 Sähkökauppa Tukkusähkö- ja vähittäismyyntimarkkinat Asiakas G G G Tukkusähkö Markkinat; pörssi ja OTC-kauppa Vähittäismyynti Asiakas Asiakas Asiakas Asiakas G Sähkön hintataso määräytyy pääosin tukkusähkömarkkinoilla Asiakas = sähkönkäyttäjä G = sähkön tuottaja 26

27 Sähköpörssin (Nord Pool) markkinat/tuotteet Sähköjohdannaiset Fyysinen sähköpörssikauppa Tase- ja säätösähkökauppa Nord Pool/OTC Nord Pool EL-EX Systeemioperaattorit Futuurit Hinta Hinta Viikot Blokit Forwardit MW MW ¼-vuodet Vuodet Jatkuva kaupankäynti Elspotin Systeemihinta referenssihintana Selvitystoiminta ELSPOT-markkina Day-ahead Yksi päivittäinen kaupankäyntikierros 365 päivää vuodessa ELBAS-markkina Jatkuva-aikainen kaupankäynti 24 h/päivä 365 päivää vuodessa Säätösähkökauppa -- Epätaseiden korjaus Tasesähkökauppa -- Taloudellinen korvaus/ hyvitys tase-eroista 27

28 Nord Pool ELSPOT Tuote erilliset tunti- ja blokkituotteet 0.1 MWh:n kiinteä sähköntoimitus koskien seuraavan päivän toimitustunteja (12-36h kaupankäyntikierroksesta eteenpäin) Kaupankäyntimuoto suljettu huutokauppapörssi (markedskryss), tarjoukset tehdään tietämättä muiden osapuolien tarjouksia Kaupankäynti 7 pv/viikossa, 365 pv vuodessa Tarjousten teko kerran päivässä elektronisesti (EDIEL, internet) ehdollinen rajatarjous, samalle tunnille ostoa tai myyntiä blokkitarjous ja tuntitarjous Kaupankäyntikierros joka päivä klo yksi markkinahinta kaikille osapuolille 28

29 Spot-hinta eli systeemihinta Tarjonta Kysyntä Systeemihinta määritetään vuorokauden jokaiselle tunnille Vuorokautinen systeemihinta on kaikkien 24 tunnin systeemihinnan volyymipainottamaton keskiarvo 29

30 Sähköenergian markkinahinnan muodostuminen KYSYNTÄ Muuttuvat tuotantokustannukset [ /M Wh] SYSTEEMIHINTA Ves ivoima TARJONTA Ydinvoima CHP Hiililauhde Öljylauhde Kaasuturbiini TUOTANTO [TWh] VAIHTO 30

31 Price of electricity Elspot prices Realised spot prices: system price and area price for Finland /MWh Nasdaq OMX Commodities quotations for future system prices /MWh Source: Noordpool Spot, daily prices for Nordic markets Source: Finnish Energy Industries, Electricity market review

32 Valtakunnallisen sähkötaseen hallinta - tasesähkökauppa Jokaiselle tasevastaavalle (tuottajalle/myyjälle) määritetään erikseen Tuotantotase Kulutustase Tase kertoo suunnitellun ja toteutuneen toiminnan vastaavuuden, + tai merkkinen ero 32

33 Tuotantotase Tuotantotaseeseen lasketaan kuuluvaksi voimalaitoksen generaattori, joka on nimellisteholtaan 1 MVA tai sitä suurempi. Alle 1 MVA generaattorit lasketaan kuuluvaksi osaksi kulutustasetta ja käsitellään siellä kulutusta pienentävästi. Mikäli tasevastaava tuottaa vähemmän sähköä kun on suunnitellut tuottavansa eli toteutunut tuotanto on pienempi kuin kokonaistuotantosuunnitelma syntyy tuotantotaseeseen alijäämää, jonka kattamiseksi tasevastaava ostaa tasesähköä Fingridiltä. Vastaavasti mikäli tasevastaava tuottaa enemmän sähköä kun on suunnitellut tuottavansa eli toteutunut tuotanto on suurempi kuin kokonaistuotantosuunnitelma syntyy tuotantotaseeseen ylijäämää, eli tasevastaavan tasesähkön myyntiä Fingridille. Tuotantotaseen tasesähköön sovelletaan ns. kaksihintajärjestelmää eli tasesähkön osto- ja myyntihinnalle lasketaan oma hinta. Tuotantotaseen tasesähkölle ei kohdisteta volyymimaksua. 33

34 Kulutustase Tasevastaavan kulutustase muodostuu tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelmasta, kiinteistä kaupoista sekä toteutuneesta kulutuksesta. Kulutustaseen tasepoikkeama syntyy toteutuneen kulutuksen ja sähkönhankinnan (kiinteät kaupat, tuotantosuunnitelma) erotuksena seuraavasti: Mikäli tasevastaava kuluttaa enemmän sähköä kun on suunnitellut kuluttavansa, syntyy kulutustaseeseen alijäämää, jonka kattamiseksi tasevastaava ostaa tasesähköä Fingridiltä. Vastaavasti mikäli tasevastaava kuluttaa vähemmän sähköä kun on suunnitellut kuluttavansa, syntyy kulutustaseeseen ylijäämää, eli tasevastaavan tasesähkön myyntiä Fingridille. Kulutustaseen tasesähköön sovelletaan ns. yksihintajärjestelmää eli tasesähkön osto- ja myyntihinta on samansuuruinen. Kulutustaseen tasesähkölle kohdistetaan volyymimaksu. 34

35 Tasesähkön hintajärjestelmä Kaksihintajärjestelmässä (tuotantotase) tasesähkön ostolle ja myynnille lasketaan oma hinta. Tasesähkön myyntihinta: Fingridin tasevastaavalle myymän tuotantotaseen tasesähkön hinnaksi tulee tunnin ylössäätöhinta. Mikäli ylössäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty alassäätötunniksi, käytetään tuotantotaseen tasesähkön myyntihintana spothintaa (Elspot FIN). Tasesähkön ostohinta: Fingridin tasevastaavalta ostaman tuotantotaseen tasesähkön hinnaksi tulee tunnin alassäätöhinta. Mikäli alassäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty ylössäätötunniksi, käytetään tuotantotaseen tasesähkön ostohintana spothintaa (Elspot FIN). Perusmaksu 200 /kk, tuotantomaksu 0,035 /MWh Yksihintajärjestelmässä (kulutustase) tasesähkön osto- ja myyntihinnat ovat samansuuruiset. Tasesähkön hinnaksi tulee ylössäätötunnilla ylössäätöhinta ja alassäätötunnilla alassäätöhinta. Mikäli tunnilla ei ole tehty säätöjä, käytetään tasesähkön hintana spothintaa (Elspot FIN). Kulutusmaksu 0,075 /MWh Volyymimaksu 0,5 /MWh (tasesähkön määrästä) 35

36 Tasesähkön hintajärjestelmä Tuottaja, jonka poikkeama on tarvitun säädön suuntaan, maksaa jonka poikkeama auttaa säädön toteutuksessa, ei maksa 36

37 Valtakunnallisen sähkötaseen hallinta - tasesähkökauppa Hinta ( /MWh) Hinta ( /MWh) Ylössäätöhinta Tasesähkön myyntihinta, tuotantotase - MW + MW - MW + MW Alassäätöhinta Tasesähkön ostohinta, tuotantotase Säätösähkö Säätösähkön ja tasesähkön hinnan yhteys Tasesähkö 37

38 SPOT-hinta vs. säätö- ja tasesähkö SPOT-hinta Säätösähkön hinta 38

39 Wind power and Balancing power trade Balancing power of wind power producer is determined as the marginal between the forecasted (planned) production and realised production (similarly for all types of producers) Balancing power is always required, in practice it is impossible to end up in balanced situation between realised and planned production Wind power producer has to buy balancing service from balance provider, in Finland from Fingrid For balance provider, the easier is the balancing, the better are the forecasts for production and consumption Similarly for the wind power producer: The better are the production forecasts, the smaller is the error between planned and realised and the less producer has to buy balancing power Good forecasts reduce efficiently the costs due to balancing power! Forecasting is challenging but at the same time crucial both from the perspectives of the producer itself and the power system operator 39

40 Sources of balancing power Domestic hydro power, import/export and condensing power plants (steam turbines) Daily balancing (average): - Hydro 40 % - Scandinavian import 30 % - Condensing power plants 15 % - Other sources 15 % Source: Reima Päivinen, Fingrid,

41 Tuulivoimalat; verkkoliityntöjä roottori vaihde laatikko generaattori verkko U s I s kompensointikondensaattorit Oikosulkumoottori generaattorina (Squirrel cage induction generator) 41

42 roottori Kaksoissyötetty epätahtigeneraattori (Doubly fed wound rotor induction generator) vaihde laatikko epätahti generaattori U r Ir konvertteri verkko I c roottori tahtigeneraattori konvertteri verkko Taajuusmuuttajan kautta syötetty tahtigeneraattori (Syncronous generator and inverter) U s I s 42

43 Tuulivoiman verkkokoodit, perusteet tuulivoimalaitoksen samoin myös muiden voimalaitosten verkkoliitännälle ja voimalaitoksen käyttöominaisuuksille on laadittu sääntöjä eli ns. verkkokoodeja. verkkokoodien avulla pyritään varmistamaan voimalaitosten turvallinen luotettava tehokas koordinoitu käyttö osana sähköenergiajärjestelmää - Verkkoliitäntään liittyvien sääntöjen ymmärtäminen on välttämätöntä verkkoyhtiöiden, tuulivoimalatoimijan ja laitetoimittajien näkökulmasta 43 43

44 Verkkokoodit; Osapuolia 20 kv 110 kv Generation company 20 kv 20 kv Electricity Energy DSO Environment = Distribution system operator TSO = Transmission system operator 44 44

45 Tehotasapainon ylläpito tehovajeen tai ylituotannon seurauksena on nopeasti säädettävä tuotantoa ylös- tai alaspäin tarvitaan pyörivää hetkellistä reserviä jokainen voimalaitos osallistuu säätöön, jos taajuus poikkeaa nimellisestä 50 Hz 50 Hz Aika Taajuus Taajuus Taajuudesta riippuva kuorman Liike-energia pieneneminen Kuorma Nopea reservi (minuuttitasolla) Teho Hetkellinen reservi Hidas reservi (tuntitasolla) Aika 0 Sekunteja Minuutteja Tunteja 45 45

46 Tuulivoiman verkkokoodit, perusteet Tuulivoimalaitoksen verkkoliitännälle ja käyttöominaisuuksille on laadittu sääntöjä eli ns. verkkokoodeja. Koodien tavoitteena on turvata sähköenergiajärjestelmän toiminta erilaisissa käyttötilanteissa. Sähköjärjestelmän toimintavaatimuksia Voimalaitokselle asettava vaatimus Tehotasapaino normaalitilassa pätotehon asettelumahdollisuus Tehotasapaino häiriötilanteissa pätötehon automaattinen säätö taajuuden funktiona vaatimus pysyä verkossa tietty aika Jännitteen ylläpito jännitteen säätö/loistehon automaattinen säätö Hallittu saarekekäyttö saarekekäytön esto/vaatimukset Vikavirtasuojauksen selektiivinen toiminta yhteensopivuus verkon suojauksen kanssa Vikavirtasuojauksen nopea toiminta 46 46

47 Tuulivoiman verkkokoodit, perusteet Tuulivoimalaitoksen verkkoliitännän vaatimukset, kansanomainen tiivistys On tuettava kaikissa tilanteissa sähköenergiajärjestelmän tehotasapainon ylläpitoa On oltava ohjattavissa verkko-operaattorin toimesta On pysyttävä kiinni verkossa verkkohäiriöiden aikana ja kyettävä jatkamaan toimintaansa niiden selvittämisen jälkeen. On irrottauduttava verkosta, jos uhkana on jäädä osaksi muusta verkosta irrallista saareketta Ei saa haitata verkon suojauksen toimintaa eikä vaarantaa verkossa käytössä olevien pikajälleenkytkentöjen toimintaa 47 47

48 Tuulivoiman verkkokoodit Tuulivoimalaitoksen verkkoliitännän toimintavaatimukset Jänniterajat jatkuvassa tilassa Taajuusrajat jatkuvassa tilassa Pätötehon säätövaatimukset Loistehon säätövaatimukset Jännitesietoisuus häiriötilanteissa (FRT, Fault Ride Through) Nopeat jännitevaihtelut Harmoniset yliaallot Jälleenkytkennät Saarekekäyttö Verkkoliitynnän suojalaitteet Verkkokoodit ovat erilaiset eri maissa. Euroopassa tavoitteena on yhtenäistää koodisto. ENTSO E:n koodistosakin on erilaisia vaatimuksia eri maantieteellisille alueille Suomessa Fingridin määrittämät liitäntävaatimukset ovat voimassa yli 10 MVA tuulipuistoille 48 48

49 Muita vaatimuksia, Suomi Tuulipuiston yksiköt eivät saa pysähtyä yhtäaikaisesti suuren tuulennopeuden takia. Pysäytyksen tulee olla porrastettu Tuulipuiston kauko-ohjaus on oltava mahdollista ja mittausten tulee olla Fingridin käytettävissä Tuulivoimalan ja tuulipuiston simulointimalli tulee toimittaa Fingridille Erilliset kokeet liittymisvaatimusten täyttymisen testaamiseksi sovitaan Fingridin kanssa 49

50 Muita vaatimuksia, Suomi Kun tuulivoimapuiston teho 250 MVA, on liitettävä 400 kv verkkoon Kun tuulivoimapuiston teho 250 MVA, voidaan liittää 110 kv verkkoon. Verkon siirtokyky on tarkistettava Enintään 25 MVA tuulipuisto voidaan liittää harkiten suoraan 110 kv voimajohtoon haarajohdon pituus enintään puolet etäisyydestä lähimpään 110 kv johdon suojaavaan katkaisijaan + suuri joukko muita tapauskohtaisia ehtoja Yli 25 MVA tuulipuisto on liitettävä kytkinlaitoksen kautta 50

51 Kotitehtäviä 1. Tuulivoimalan teho on 3 MW. Tuulisuusolojen perusteella määritetty huipun käyttöaika on 2900 h/a. Korko on 6 % ja pitoaika 12 a. Laske tuulivoimalan investointikustannukset kustannukset/energiayksikkö ( /MWh) 2. Mitä muita kustannuksia on otettava huomioon tuulivoimalan taloudellista kannattavuutta laskettaessa. Kuinka suuria ne ovat? 3. Millä tavoin voidaan kiihdyttää tuulivoimainvestointeja 4. Mitkä ovat keskeisimmät haasteet tuulivoiman hyödyntämisessä osana sähköenergiajärjestelmää 5. Miksi tuulivoimalalle asetetaan verkkoliityntävaatimuksia. Poikkeavatko ne muille voimalaitoksille asetetuista vaatimuksista 51

52 References 1. Hallituksen esitys HE 152_2010 vp.pdf, 2. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta /1396, (vaatii vielä Euroopan Unionin notifioinnin ennen voimaantuloa) 3. SYÖTTÖTARIFFITYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI; Ehdotus tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffiksi, 4. ENTSO-E, Network Code on Requirements for Grid Connection applicable to all Generators (RfG), available: https://www.entsoe.eu/major-projects/network-codedevelopment/requirements-for-generators/ 5. ENTSO-E, Network Codes Mini Website: 6. Fingrid, Technical requirements for generators (Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset) 2013, available: lmätekniset%20vaatimukset%20vjv2013.pdf 7. Fingrid, Grid connection guidelines, available: 52

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

YRITYSTEN SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTON TUOTTEIS- TAMINEN

YRITYSTEN SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTON TUOTTEIS- TAMINEN LAPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Sähkötekniikka Sami Tolonen YRITYSTEN SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTON TUOTTEIS- TAMINEN Työn tarkastajat: Professori Jarmo Partanen TkT Samuli Honkapuro

Lisätiedot

Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle

Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Aleksi Helander Tasesähkön hinnoittelumallit tuulivoimalle Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö

OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA. Diplomityö OLLI VILPPO LIIKENNEVIRASTON RATAJOHTOVERKKOTOIMINNAN VELVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET AVOIMILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja professori Pertti Järventausta Tarkastajat

Lisätiedot

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Olli Vaittinen Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi Diplomityö,

Lisätiedot

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla Price of

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

LIITE 1. EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti

LIITE 1. EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti LIITE 1 EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti Alkusanat Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa (myöh. ilmasto- ja energiastrategia) asetetaan haastavat tavoitteet

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA 2509 Maija Ruska & Göran Koreneff Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2509 Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun

Lisätiedot

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN?

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Marraskuu 2012 MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Loppuraportti I (123) Konsultit Ari Aalto Niina Honkasalo Pekka Järvinen Jaakko Jääskeläinen Markku Raiko Anni Sarvaranta Energiateollisuus ry Fingrid

Lisätiedot

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Sami Repo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen

Lisätiedot

Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa

Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikko Holmgren Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa Diplomityö,

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT Aino-Kaisa Manninen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

TEM raportteja 28/2013

TEM raportteja 28/2013 TEM raportteja 28/2013 Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet kaukolämmön yhteydessä Suomessa Pöyry Management Consulting Oy Energiaosasto Raportti 5.7.2013 LOPPURAPORTTI 52X116181 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ,

Lisätiedot

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, ENERGIATEOLLISUUS RY LOPPURAPORTTI. Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet kaukolämmön yhteydessä Suomessa

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, ENERGIATEOLLISUUS RY LOPPURAPORTTI. Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet kaukolämmön yhteydessä Suomessa LOPPURAPORTTI 52X116181 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, ENERGIATEOLLISUUS RY Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet kaukolämmön yhteydessä Suomessa 1 Yhteystiedot PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Johdanto Jarmo Partanen 7.9.2015

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Johdanto Jarmo Partanen 7.9.2015 BL20A0400 Sähkömarkkinat Johdanto Jarmo Partanen 7.9.2015 Sähkömarkkinat, johdanto Luennot maanantaisin 8-10 (2209), tiistaisin 15-17 (2310) Harjoitukset to 8-10, sali 2209 Jarmo Partanen Salla Annala

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A1 Energiamarkkinat Puheenjohtaja: Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Lisätiedot

EU:N ILMASTO JA ENERGIAPAKETIN VELVOITTEET SUOMELLE

EU:N ILMASTO JA ENERGIAPAKETIN VELVOITTEET SUOMELLE EU:N ILMASTO JA ENERGIAPAKETIN VELVOITTEET SUOMELLE EU:N ILMASTO JA ENERGIAPAKETIN VELVOITTEET SUOMELLE Tutkas-seminaari 22.4.2008 16.00 16.10 Tilaisuuden avaus Kansanedustaja Kimmo Kiljunen 16.10 16.30

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Bioenergiatavoitteet ja kansalliset tukitoimenpiteet

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Bioenergiatavoitteet ja kansalliset tukitoimenpiteet Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Bioenergiatavoitteet ja kansalliset tukitoimenpiteet Ylitarkastaja Aimo Aalto Kuopio 30.10.2009 Bioenergia - yksi Itä-Suomen mahdollisuuksista -seminaari CO

Lisätiedot