IHTE-1900 Seittiviestintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IHTE-1900 Seittiviestintä"

Transkriptio

1 IHTE-1900 Seittiviestintä Tietokannat Päivän aiheet Tietokantojen perusteita Mihin tietokantoja voidaan käyttää? Mitä hyötyä tietokannoista on? Esimerkkejä tietokantojen käytöstä Mihin tietokantoja tarvitaan? Monien seittisovellusten toteuttaminen olisi muuten vaikeata, esim. - verkkolehdet (StudiaMedia, MTV3 ) - verkkokaupat (kirjat, levyt, tietokoneet ) - lipunmyyntijärjestelmät (Finnair, VR ) - pankkipalvelut - mitkä tahansa todella laajat sivustot (Yahoo, TTY:n Haavi, Tutka ja julkiset sivut) - sivustot joiden sisältö usein muuttuvaa (esim. OINFOn sivut kaikille käyttäjille erilaiset) 1

2 Tiedostoihin perustuvat järjestelmät Myynnin järjestelmä Suunnittelu Laskutus asiakkaat tilaukset asiakkaat hinnat lähetetyt laskut Tiedostoihin perustuvat järjestelmät Myynnin järjestelmä Suunnittelu Laskutus asiakkaat tilaukset asiakkaat lähetetyt laskut 2

3 Tiedostoihin perustuvat järjestelmät Myynnin järjestelmä Suunnittelu Laskutus tilaukset asiakkaat lähetetyt laskut Tiedostoihin perustuvat järjestelmät Jokainen sovellus määrittelee itse tarvitsemansa tiedot ja määrittelee niitä Ongelmia ja rajoitteita: - tietojen eriytyminen ja eristyminen - tiedon monistuminen - tiedon riippuvuus sovelluksesta - yhteensopimattomat tiedostomuodot - tiedonhaun joustamattomuus sovelluksissa Tietokantajärjestelmät Myynnin järjestelmä Suunnittelu Laskutus Tietokannanhallintajärjestelmä (TKHJ) lähetetyt tilaukset laskut asiakkaat 3

4 Tietokanta Tietokokoelma - muodostaa hallinnollisen kokonaisuuden Tiedon oletetaan olevan suhteellisen pysyvää - tietoja voidaan haluta säilyttää jopa useiden (kymmenien) vuosien ajan Tietokannanhallintajärjestelmällä (TKHJ) hallitaan joukkoa loogisesti toisiinsa liittyvää tietoa Tietokannanhallintajärjestelmä TKHJ on yleensä ainoa sallittu tapa käsitellä tietokantaa TKHJ tarjoaa rajapinnat tietokannan käsittelyyn: - työkalut suurten tietomäärien käsittelyyn - tietojen tallennus ja hakeminen - tietojen suojaaminen luvattomalta käytöltä ja vahingoilta - useiden käyttäjien hallittu yhtäaikainen tiedonkäsittely Tietokantakieli Käyttäjä voi luoda tietokannan ja määritellä sen loogisen tietorakenteen - DDL: data definition language Tiedonhaku- ja käsittelyoperaatiot määritellään omalla kielellään - DML: data manipulation language - query language 4

5 Metatieto Tietoa tiedosta (vrt. HTML:n metadata) Mitä informaatiota tietyissä tallennetuissa tiedoissa on ja kuinka tiedot on tallennettu Esim. tietoa - käyttäjistä - käyttöoikeuksista - omistajista - tilastotiedoista - sallituista arvoista Tallennettu TKHJ:n tietohakemistoon Tietokantojen käytön etuja Tietojen - Monistumisen ja oikeellisuuden hallinta sekä yhdenmukaisuus - Jakaminen - Parempi saatavuus ja vastaavuus Enemmän informaatiota samassa tietomäärässä Skaalaedut Yhtenäistää käytäntöjä Tuottavuuden nousu Ylläpito helpottuu - Varmuuskopioinnin yms. Keskittäminen - Paremmat suojaukset ja turvallisuus Tietokantojen käytön ongelmia Monimutkaisuus Koko TKHJ:n hinta (peruskustannukset) Mahdollisesti tarvittava lisälaitteisto Suorituskyky (esim. reaaliaikajärjestelmissä) Vakavan vian sattuessa suurempi vaikutus 5

6 Tietokantoihin liittyviä rooleja Loppukäyttäjät - Yleensä erillisten sovellusten kautta Sovellusten tekijät, tietokantasuunnittelijat Tietokannan hoitaja - Takaa tietokannan toimivuuden - Käyttöoikeudet, suorituskyky, konfigurointi, tk-suunnittelu, konsultointi, käyytötuki, käytön seuranta, varmistukset, levytila jne Lisäksi ehkä esim. operaattorit, työkalukehittäjät jne Tietokantojen jaottelua Henkilökohtaiset tietokannat - henkilökohtaisella koneella, yksi käyttäjä, yksi käyttötarkoitus Työryhmätietokannat - paikallisverkko, yleensä < 25 henkilöä, yksi käyttötarkoitus Osasto/pienyritystietokannat - paikallisverkko, yleensä < 100 henkilöä, useita käyttötarkoituksia Yritystason tietokannat - koko organisaation päätöksentekoa tulevia, suuria Ensimmäiset tietokannat Ensimmäiset kaupalliset TKHJ:t 1960-luvulla - kehitetty tiedostojärjestelmien pohjalta Eivät tukeneet korkean tason kyselykieliä Täytetyt tietomallit kuvastivat tiedon talletusrakenteita Talletettu tieto muodostui useista pienistä tietoalkioista ja tietoihin kohdistuvat kyselyt ja päivitykset yleisiä Esim. lentoyhtiön paikkavarausjärjestelmään talletettiin tietoalkioina paikkavaraukset, lentoaikataulut ja hinnasto 6

7 Tietokantojen rakenne Yleisimmät tietomallit - Hierarkkinen tietomalli - Verkkomalli - Relaatiomalli - Oliomalli - Olio-relaatiomalli Esimerkit Johdatus tietokantajärjestelmiin -kurssin materiaalista (Jari Peltonen, TTY) 90% nykyisistä tietokannoista relaatiomallin mukaisia - lähtökohtana 1970-luvulla kirjoitettu artikkeli A relational model for large shared data banks (Codd) - ideana esittää tieto käyttäjälle tauluina (relaatioina): varsinainen tiedon talletusrakenne peitetään käyttäjältä Hierarkkinen tietomalli Y1 Oy Aikon Ab Tampere T1 Känny A 100 anaani 50 Green Spiece ltd. Temmes T1 anaani 30 Päärynä 40 T3 Omena 50 Verkkomalli Y 1 Oy Aikon Ab Tampere Y1 Y1 T1 T1 Känny anaani Y 2 Green-spiece ltd. Temmes T3 T4 T3 T4 Päärynä Omena 7

8 Relaatiomalli Valmistus TuoteID YritysID Määrä T1 Y1 100 Tuotteet TuoteID T1 T_nimi Känny Ryhmä A Y anaani T3 40 T3 Päärynä T4 50 T4 Omena Yritys YritysID Y_nimi Kaupunki Y1 Oy Aikon Ab Tampere Greenspiece ltd Temmes SQL Yleisesti käytetty relaatiomalliin perustuva standardoitu kyselykieli (Structured Query Language) Lähes kaikki relaatiotietokannat ymmärtävät SQL:ää Esim. SELECT Y_nimi FROM Yritys WHERE Kaupunki = Tampere Tietokantaliitynnät Valikko/lomakepohjaiset, graafiset, viivakoodi, luonnollinen kieli, seittiliitynnät jne Avoimet ja yhtenäiset rajapinnat (API) Hajautus: - tietojen ja/tai tietojenkäsittelyn teknistä hajauttamista Asiakas-palvelin arkkitehtuuri - tietovarastojen ja käyttäjäosuuden toisistaan erottaminen 8

9 Asiakas-palvelin arkkitehtuuri Tietokantajärjestelmissä voidaan asiakas-palvelin arkkitehtuuria soveltaa usealla tavalla Miten tehtävät jaetaan asiakkaan ja palvelimen välillä: - koko TKHJ on palvelin, mutta ainoastaan käyttöliittymä on asiakas. Käyttöliittymä kommunikoi käyttäjän ja palvelimen kanssa (yksinkertaisin tapa) Miten tehtävät jaetaan asiakkaan ja palvelimen välillä: - asiakkaan tehtävien lisääminen tasoittaa järjestelmän kuormitusta, koska kuormituksen kasvaessa palvelimista tulee pullonkauloja - pullonkauloja pyritään poistamaan esim. valmiiksi tallennetuilla proseduureilla Tapahtumankäsittely OLTP, OnLine Transaction Processing Tarkoituksena estää yhteisen tietokannan samanaikaisesta käytöstä aiheutuvat ongelmat OLTP-järjestelmät sisältävät paljon lyhyitä tapahtumia joissa käsitellään aina ajantasaista tietoa Tyypillisiä OLTP-järjestelmiä esim. pankkijärjestelmät ja suuret varausjärjestelmät: yhtäaikaisia käyttäjiä saattaa olla kymmeniä tuhansia Asiakkaiden ja palvelinten välillä toimii tapahtumankäsittelymonitori Tietovarastotekniikka Yksi tapa toteuttaa suorituskyvyltään hyviä päätöksentekojärjestelmiä suurissa ympäristöissä Käytetään nykyisen toiminnan pohjana tulevan toiminnan ennustamiseksi Keskeisenä tavoitteena liiketoiminnan kehittäminen, kannattavuuden parantaminen - kerätään yhteen tiedot, jotka erityisesti tukevat päätöksentekoa - laitetaan tiedot tehokkaaseen TKHJ:ään - tarjotaan helppo käyttömahdollisuus 9

10 Nykyajan vaatimuksia Yhä nopeammin vaihtuvia tieto- ja raportointitarpeita Organisaatiotasoinen tietojen käyttö ja analysointi - eri järjestelmien tietojen yhdistäminen Tieto pitää olla saatavilla kaikkialla Yhä pienempiä järjestelmiä Yhä suurempia järjestelmiä - Enemmän käyttäjiä - Suurempia tietomääriä Tietokannat seitissä: etuja Uusi graafinen, helposti muokattava käyttöliittymä - yleinen, helposti lähestyttävä - riippumaton verkkojärjestelmistä, laitteistosta, käyttöjärjestelmästä - voidaan kutsua myös muita verkossa ajettavia sovelluksia - eri tietotyyppien esitystavat ratkaistu valmiiksi - voi säästää kehitystyötä Uusi jakelukanava tietokantojen tiedoille Seitin suosio Saatavilla mistä vaan, koska vaan Edulliset asennus- ja käyttökustannukset Helppo tapa C/S-toteutuksiin Tietokannat seitissä: ongelmia Luotettavuus: esim. meneekö tieto perille? Turvallisuus: käyttäjätunnistus, turvattu tiedonsiirto Kustannukset: monimuotoisten sivujen ylläpito Järjestelmän skaalautuvuus HTML:n rajoitukset ja keskeneräinen kehitystyö Yhteyden tilattomuus Kaistanleveys Tehokkuus/suorituskyky Tietokantaosaamisen lisäksi perustamisessa tarvitaan TCP/IP-toteutusosaamista Ei yhdenmukainen perinteisten C/S toteutusten kanssa 10

11 Tietokannat seitissä: miksi? Dynaamisesti rakennettavat sivustot - sisältö aina ajan tasalla, ylläpito vähenee erityisesti suurissa sivustoissa Sisällön ja ulkoasun erottaminen Helppo laajennettavuus Vuorovaikutteisuuden lisääminen Kompleksisuuden hallinta Loppukäyttäjän ei osattava HTML-kieltä WSamanaikaiset käyttäjät Tietokannat seitissä: miten? Seittiohjelmointi avuksi, esim. - CGI: yleinen, yksinkertainen, kieliriippumaton, palvelinriippumaton - Perl, Python jne - Piparit: pyrkimys eroon tilattomuudesta - Server API: laajennuksia palvelimiin - JAVA: appletit, servletit - Javascript - Active Srves Pages (ASP) - jne Tehtävä 8 viikko 45 Esimerkin mukainen www-lomake, jossa on - Valintanappeja (radiobutton) - Tarkistusruutuja (checkbox) - Tekstikenttiä - Painikkeita Oppimispäiväkirja, n merkkiä Dedis torstaina klo

12 Lähteet Esimerkit: - Kurssin Johdatus tietokantajärjestelmiin luentomoniste (Jari Peltonen) Johdatus tietokantajärjestelmiin kurssin linkkisivu - 12

A271117 TIETOKANNAT, 4 op Kevät 2010 - TI09

A271117 TIETOKANNAT, 4 op Kevät 2010 - TI09 A271117 TIETOKANNAT, 4 op Kevät 2010 - TI09 Teemu Saarelainen, lehtori Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi A271117 TIETOKANNAT Tavoitteet Oppia tietokantojen suunnitteluperiaatteet Osata käyttää

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Timo Rauta TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

KURSSIMONISTE KEVÄT 2015

KURSSIMONISTE KEVÄT 2015 1 CT60A4301 Tietokannat 5 op KURSSIMONISTE KEVÄT 2015 Koonnut: Erja Mustonen-Ollila Lisäykset vuodelle 2015: 1.1.2015/Erja Mustonen-Ollila CT60A4301 Tietokannat -kurssin sisältö ja suorittaminen Kevään

Lisätiedot

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA Vesa Surakka 16.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA Artturi Alaharjula 28.01.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ennen oli asiakas, joka osti palvelua

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä

Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä Sami Hirvikallio..006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämä Pro gradu tutkielma käsittelee asiakas/palvelin

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä Sami Somero Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Pro gradu tutkielma Syyskuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Sami Somero:

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Jarno Lehto WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Työn tarkastaja: Professori Kari Smolander

Lisätiedot

TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö

TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.2.2012 Tarkastajat: Professori Hannu

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Jyrki Hällström 28.5.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Verkkosovellusten toteuttamiseksi on useita käyttöympäristöjä.

Lisätiedot

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan Tuomas-Matti Soikkeli NoSQL-tietokannat: vertailu relaatiotietokantoihin ja luokittelu tietomallin sekä käyttökohteiden mukaan JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu

Tuomas-Matti Soikkeli. NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu Tuomas-Matti Soikkeli NoSQL-tietokannat: perusominaisuudet ja luokittelu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Soikkeli, Tuomas-Matti Kandidaatintutkielma Jyväskylä:

Lisätiedot