Haaga-Helia HeTi-09 1 (20) Outi Virkki, Tiina Mikkola ICT05 Tiedonhallinta ja tietokannat Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haaga-Helia HeTi-09 1 (20) Outi Virkki, Tiina Mikkola ICT05 Tiedonhallinta ja tietokannat 14.1.2010. Johdanto"

Transkriptio

1 Haaga-Helia HeTi-09 1 (20) Johdanto Tieto yrityksessä... 2 Tietojen käsittely... 3 Tietojärjestelmä... 4 Tietovarasto... 5 Tietovarasto tietokoneella = Tiedosto... 6 Tietokanta ja tietokannan hallintajärjestelmä... 7 Tietokannan hallintajärjestelmän palveluja... 8 Sovelluksen 3-taso-arkkitehtuuri... 9 Datataso Ohjelmalogiikka Käyttöliittymätaso Erityyppisiä tietojärjestelmiä Tapahtumankäsittelyjärjestelmät; TPS, OLTP Raportoinnin- ja analysoinnin tietojärjestelmät (OLAP) Toimistoautomaatiojärjestelmät Eri tarkoituksiin erilaisia tietovarastoja Tiedonhallinta Tietohallinto Tällä kurssilla Käsitteitä... 20

2 Haaga-Helia HeTi-09 2 (20) Tieto yrityksessä Organisaatiossa on tyypillisesti mm. työntekijöitä, tuotteita, asiakkaita, tilauksia, Jotta yritys voi tietää, mitä yrityksessä tapahtuu, on sen käsiteltävä ja tallennettava tietoa, esim. työntekijöistä, tuotteista, asiakkaista, tilauksista, Tietoja on varastoitu vuosituhansia, niin kauan kuin ihminen on osannut kirjoittaa. Atk-järjestelmien avulla tiedon käsittely ja varastointi on kehittynyt huimasti: 1. tiedon käsittely on entistä nopeampaa 2. tieto voidaan varastoida entistä pienempään tilaan

3 Haaga-Helia HeTi-09 3 (20) Tietojen käsittely Esim. o Asiakkaaksi rekisteröityminen o Tilauksen tekeminen o Osoitteenmuutos o Opintojaksolle ilmoittautuminen o Kirjan lainaaminen o Junalipun ostaminen o Pankkitilin käytön seuranta ~ reaalimaailman tapahtumia Tietoihin kohdistuvia toimenpiteitä = tietojen käsittelyä 1. Hakutoimenpiteet 2. Päivitystoimenpiteet 1. lisäys 2. muutos 3. poisto 3. Säilytys / Varastointi 4. Siirto Jotta tietoja voidaan hyödyntää toiminnassa, tietojen on oltava luotettavia

4 Haaga-Helia HeTi-09 4 (20) Tietojärjestelmä Tietojärjestelmä = Tietosysteemi (Information system) Systemaattinen tietojen käsittely, joka palvelee jotakin toimintaa (systemaattinen = toistuva & säännönmukainen) tietojenkäsittelylaitteet + ohjelmistot + toimintaohjeet Tietojärjestelmä on ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista koostuva järjestelmä, jonka tarkoituksena on tietojen käsittelyn avulla tehostaa tai helpottaa jotain toimintaa tai tehdä se ylipäätään mahdolliseksi. Käsitteenä tietojärjestelmä on siis laajempi ja monitahoisempi ilmiö kuin tietokoneohjelma tai -ohjelmisto, joiden synonyyminä sitä usein käytetään. (wiki) Esim. o Kirjaston lainausjärjestelmä o Kaupan kassajärjestelmä o Autojen vuokrausjärjestelmä o Nettikirjakauppa o Oppilashallinto Atk-järjestelmä = Atk-systeemi (ADP System) Tietokonetta hyödyntävä tietojärjestelmä 1. Laitteisto tietokone (hardware) oheislaitteet 2. Ohjelmisto varusohjelmisto (system software) (software) sovellusohjelmat (application software) 3. Tietovarastot tiedostot (data store) tietokannat

5 Haaga-Helia HeTi-09 5 (20) Tietovarasto Tiettyä kohdealuetta kuvaavien tietojen organisoitu kokoelma luotettavaa tietoa - pysyy luotettavana tarvittava tieto löytyy varmasti ja nopeasti suojattu varkauksilta, tihutöiltä, luonnonvoimilta jne. esim. o Oppilastietojärjestelmä o Kassajärjestelmä o Nettikirjakauppa o Puhelinmuistio o Oppikirja o Haaga-Helian kirjasto o Tilasto o Yrityksen www-sivut

6 Haaga-Helia HeTi-09 6 (20) Tietovarasto tietokoneella = Tiedosto Kaikki tietokoneessa / atk-pohjaisilla tietovälineillä sijaitsevat tiedot tallennetaan aina tiedostoon (file) Tiedosto = Joukko tietoja, jotka on tallennettu tietovälineellä samaan paikkaan ja joilla on nimi (Eri käyttöjärjestelmissä erilaisia nimeämissääntöjä) Tiedostoja voidaan ryhmitellä hakemistorakenteeksi 1. Hakemisto (Directory) Juurihakemisto (levyn) Muut hakemistot 2. Datatiedostot (Data files) Sisällön mukaan Tekstiä Laskentadataa, taulukoita Kuvia Tehtävän mukaan Kantatiedosto Lokitiedosto Varmuustiedosto 3. Ohjelmatiedostot (Program files) Tekstinkäsittelyohjelma Taulukkolaskentaohjelma Piirrosohjelma Tietokantaohjelma Käyttöjärjestelmä

7 Haaga-Helia HeTi-09 7 (20) Tietokanta ja tietokannan hallintajärjestelmä Mikäli tiedostona toteutettua tietovarastoa käyttää samanaikaisesti useampi käyttäjä eivät tiedostojärjestelmän palvelut enää riitä pitämään tietoja luotettavina Jotta jokaiseen sovellusohjelmaan ei tarvitsisi ohjelmoida mittaavaa tietojen luotettavuuspalvelua kehitettiin tietokannanhallintajärjestelmät Tietokanta on tietovarasto, jossa tiedon tallennuksesta vastaa keskitetysti tietokannanhallintajärjestelmä (DataBase Management System; DBMS) Sovellusohjelmat eivät käsittele tietoa suoraan vaan DBMS:n kautta Moni sovellus voi käyttää yhtä aikaa samaa tietovarastoa luotettavasti Moni käyttäjä voi käyttää yhtä aikaa samaa tietovarastoa luotettavasti Tietovaraston ohjelmariippumattomuus (tiedon rakennetta ei määritellä sovellusohjelmassa) Sovelluksen tietoriippumattomuus (muutos tietorakenteissa ei välttämättä vaadi muutosta ohjelmassa) 1. Verkkotietokannat 70-luku 2. Hierarkkiset tietokannat 70-luku 3. Relaatiotietokannat 80-luvulta

8 Haaga-Helia HeTi-09 8 (20) Tietokannan hallintajärjestelmän palveluja Käyttäjä Sovellus Käsittelee näyttölomakkeen dataa Käsittelee raporttien dataa Luo ja välittää hakuja ja päivityksiä DBMS Lukee tietokannan tietoja Päivittää tietokannan tietoja Luo ja ylläpitää tietokannan tietorakenteita Valvoo tietokannan sääntöjä Huolehtii tapahtumankäsittelystä Kontrolloi käyttöoikeuksia Huolehtii varmuuskopioista Tietokanta Data Metadata Hakemistorakenteet Käyttäjät

9 Haaga-Helia HeTi-09 9 (20) Sovelluksen 3-taso-arkkitehtuuri 1. Datataso eli tietovarastotaso 2. Ohjelmalogiikan taso 3. Käyttöliittymätaso Käyttöliittymä Käyttäjä Tietokanta Sovellusrajapinta Tietokantajärjestelmä Sovelluslogiikka Muu tietojärjestelmä

10 Haaga-Helia HeTi (20) Datataso kuvaa varastoitavat tiedot ja niiden väliset yhteydet loogisella tasolla Järjestelmän perusta on datatasossa ja sen toimivuudessa mallinnetaan usein ensin tiedot voidaan kuvata esim. olioajattelun mukaisesti luokkakaaviossa krs_05 Tietokannat ope_007 Into Valonen opi_01 Usko Oppivainen

11 Haaga-Helia HeTi (20) Ohjelmalogiikka Ohjelmalogiikka kuvaa nimensä mukaisesti palvelujen logiikan Se kuvaa, miten tietoja käsitellään, jotta järjestelmä pystyy tuottamaan siltä vaaditut palvelut Op-hallinto Opiskelija. ilmoittautuminen hyväksyminen Opettaja. arviointi Käyttöliittymätaso kuvaa järjestelmän käyttöliittymän miten käyttäjä näkee järjestelmän ja sinne talletetun tiedon sovelluksen näyttölomakkeet

12 Haaga-Helia HeTi (20) Erityyppisiä tietojärjestelmiä Tapahtumankäsittelyjärjestelmät; TPS, OLTP (Transaction processing systems) Palvelee operatiivista toimintaa (käytännön taso) Lyhyitä pistemäisiä tapahtumia paljon Päivityskäyttöä käyttöliittymän kautta paljon Tiedot elävät ja muuttuvat jatkuvasti Ajantasaisuus usein tärkeää Päivitysten tehokkuus tärkeää Tietojen toisto minimoitu Kuvaa nykytilaa harvemmin historiaa ` ` ` Muuta Poista ` Lisää Lue Operatiivinen tietokanta Esim: Kaupan kassajärjestelmä Verkkokauppa Lainausjärjestelmä

13 Haaga-Helia HeTi (20) Raportoinnin- ja analysoinnin tietojärjestelmät (OLAP) (Online Analytical Processing) Johdon informaatiojärjestelmät (Management Information Systems; MIS) Päätöksenteon tukijärjestelmät (Decision Support Systems; DSS) o Apuna seurannassa ja päätöksenteossa o Vain lukukäyttöä: raportointia & analysointia o Tiedonhaun nopeus tärkeää o Suuria datamäääriä; myös historiatietoja o Tietoja summattu ja toistettu o Tiedot ladataan määräajoin operatiivisista kannoista (ei reaaliaikaisesti ajan tasalla) ` ` ` Muuta Poista ` ` ` Lisää Lue Lue Lue Operatiivinen tietokanta Eräajo Tietovarasta (Data Warehouse) Operatiivinen tietokanta Eräajo

14 Haaga-Helia HeTi (20) Toimistoautomaatiojärjestelmät parantavat toimistotyöntekijöiden työn tuottavuutta tarvitaan nykyään (lähes) kaikissa organisaatioissa esim. tekstinkäsittely, sähköposti, taulukkolaskenta,

15 Haaga-Helia HeTi (20) Eri tarkoituksiin erilaisia tietovarastoja Tietojen luonne? Tietojen käsittelytarpeen luonne? Tiedon käyttäjien lukumäärä? Tietojen määrä? Tiedonkäsittelytehtävän yksinkertaisuus / monimutkaisuus? Tekstitiedostot Tekstipainotteinen tieto Vapaamuotoinen tieto Ei vaativaa tiedonhakua Ei samanaikaista päivitystä Taulukkolaskennan tiedostot Numeropainotteinen tieto Laskentapainotteiset tehtävät Pienehköt tietomäärät Ei vaativaa tiedonhakua Ei samanaikaista päivitystä Kortisto-ohjelmat / Pienet tietokannat Tekstiä, numeroita, kuvia, Monipuolisemmat tiedon hakumahdollisuudet Ei samanaikaista päivitystä Suuret tietokannat Suuret tietomäärät Monimutkaista tiedonhakua Samanaikaista käsittelyä Tiedon suojaus tärkeää

16 Haaga-Helia HeTi (20) Tiedonhallinta Tietokantapohjaisten tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja koordinointi Tiedonhallinnan tavoitteena on suunnitella, toteuttaa, koordinoida ja ylläpitää tietojen tallennusratkaisut siten, että tiedot ovat ristiriidattomia ja ajan tasalla saatavissa halutussa muodossa saatavissa erilaisina yhdistelminä saatavissa nopeasti turvassa erilaisilta häiriöiltä suojassa väärinkäytöksiltä "Data management is the development, execution and supervision of plans, policies, programs and practices that control, protect, deliver and enhance the value of data and information assets." (wiki) Huom: ICT-alan ulkopuolella voi termi Tiedonhallinta tarkoittaa jotian muuta

17 Haaga-Helia HeTi (20) Tietojärjestelmän määrittely Tietokannan suunnittelu & Ohjelman suunnittelu Form Title Raportit Analyysit Arkkitehtuurit ja teknologiat Tietokannan toteutus Data Tietokannan hallinta Data Data Data ETL DataWarehouse Järjestelmän hallinta Operatiiviset tietojärjestelmät Analyyttiset tietojärjestelmät Infrastruktuuri: Palvelimet ja verkot

18 Haaga-Helia HeTi (20) Tietohallinto Organisaation Atk-infrastruktuurin kehittäminen, ylläpito ja koordinointi

19 Haaga-Helia HeTi (20) Tällä kurssilla Tutustutaan operatiivisen tietokannan suunnitteluun Opitaan relaationaalisen tietokannan perusteet Opitaan SQL-kieli Opitaan ymmärtämään tietokannan hallintajärjestelmän toimintaa

20 Haaga-Helia HeTi (20) Käsitteitä Tietojärjestelmä (Information system) Jotakin toimintaa palveleva systemaattinen tapa käsitellä tietoa Ihmisistä, laitteista, ohjelmistoista, tietovarastoista ja ohjeista koostuva tietoja käsittelevä kokonaisuus Atk-järjestelmä (ADP system) Tietokonetta hyödyntävä tietojärjestelmä Tietovarasto (Data store) Tiettyä kohdealuetta kuvaava säilytettävien tietojen organisoitu kokoelma Tiedosto (File) Joukko tietoja, jotka on tallennettu tietovälineellä samaan paikkaan ja joilla on nimi Tietokanta (Database) Tiettyä kohdealuetta kuvaavien tietojen organisoitu kokoelma, joka on käsiteltävissä tietokoneella Tietokannanhallintajärjestelmä (Database Management System) Ohjelmisto, joka keskitetysti vastaa tiedon määrittelystä, hausta ja ylläpidosta Sovellusohjelma (Application software / program) Ihmisen / organisaation tiettyä toimintaa palveleva ohjelma (tai joukko ohjelmia) Varusohjelma (system software) Tietokoneen ja sen oheislaitteiden käytön edellyttämät ohjelmat Tietoväline (storage media) Väline jolle voidaan tallentaa tietoa. Esim. paperi, kiintolevy, korppu, CD-levy, USB-muisti

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA

INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA INFORMAATIOJÄRJESTELMIEN (INFORMAATIOSYSTEEMIEN) KUVAAMINEN TIETOKONEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA Vesa Surakka 16.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2014 ISBN 978-952-6682-19-8 1(24) Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä 2(24) Tietotekniikan arviointi

Lisätiedot

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN

TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN TIETOTEKNIIKAN OSASTO Arto Huhtala TIETOKANTA-ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU JA OPTIMOINTI JOUKKOISTAMISTA HYÖDYNTÄVÄÄN PALVELUUN Diplomityö Informaatioverkostojen koulutusohjelma Huhtikuu 2014 Huhtala A.

Lisätiedot

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA

TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA TIEDONLOUHINTA VAKUUTUSAINEISTOSTA ASIAKKUUDENHALLINNASSA Artturi Alaharjula 28.01.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ennen oli asiakas, joka osti palvelua

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Timo Rauta TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2008 ISBN 978-952-5610-46-8 ISSN 1235-3655 Alkusanat FINAS-oppaan S21/2008 tarkoituksena on yhtenäistää tietojärjestelmien

Lisätiedot

SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY

SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY Minna- Sisko Mustonen SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY Big Data SUURTEN TIETOMASSOJEN KÄSITTELY Big Data Minna- Sisko Mustonen Opinnäytetyö Kevät 2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MIKKO OLIN MUISTINVARAINEN ANALYSOINTITEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN RAPORTOINTITYÖKALUN VALINTA. Diplomityö

MIKKO OLIN MUISTINVARAINEN ANALYSOINTITEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN RAPORTOINTITYÖKALUN VALINTA. Diplomityö MIKKO OLIN MUISTINVARAINEN ANALYSOINTITEKNOLOGIA JA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN RAPORTOINTITYÖKALUN VALINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Mika Hannula Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

IHTE-1900 Seittiviestintä

IHTE-1900 Seittiviestintä IHTE-1900 Seittiviestintä Tietokannat 15.11. Päivän aiheet Tietokantojen perusteita Mihin tietokantoja voidaan käyttää? Mitä hyötyä tietokannoista on? Esimerkkejä tietokantojen käytöstä 1 Mihin tietokantoja

Lisätiedot

IHTE-1900 Seittiviestintä

IHTE-1900 Seittiviestintä IHTE-1900 Seittiviestintä Tietokannat 15.11. Päivän aiheet Tietokantojen perusteita Mihin tietokantoja voidaan käyttää? Mitä hyötyä tietokannoista on? Esimerkkejä tietokantojen käytöstä Mihin tietokantoja

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarno Mäkinen. Opinnäytetyö. Perävaunujen vuokrausjärjestelmä web-sovelluksena

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarno Mäkinen. Opinnäytetyö. Perävaunujen vuokrausjärjestelmä web-sovelluksena Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarno Mäkinen Opinnäytetyö Perävaunujen vuokrausjärjestelmä web-sovelluksena Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 12/2008 Anne-Mari Sainio

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere Professori, KTT Tietoliikenne, Sulautetut järjestelmät Epanet, Seinäjoki Vaasan yliopisto Puh: 029

Lisätiedot

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Lauri Luoma Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 16.12.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Tietovarastointi, OLAP ja tiedon louhinta

Tietovarastointi, OLAP ja tiedon louhinta Vesa Pekkarinen Tietovarastointi, OLAP ja tiedon louhinta Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 10.9.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Pekkarinen,

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

TIMO RAPELI TUOTANTOKONEIDEN SEURANTAOHJELMISTON HYÖDYN- TÄMINEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMISESSA.

TIMO RAPELI TUOTANTOKONEIDEN SEURANTAOHJELMISTON HYÖDYN- TÄMINEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMISESSA. TIMO RAPELI TUOTANTOKONEIDEN SEURANTAOHJELMISTON HYÖDYN- TÄMINEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMISESSA. Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

Tosiaikainen tietovarastointi ja liiketoimintatiedon hallinta

Tosiaikainen tietovarastointi ja liiketoimintatiedon hallinta hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tosiaikainen tietovarastointi ja liiketoimintatiedon hallinta Mika Kukkonen Helsinki 12.9.2010 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO

TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO Palvelinten välisten relaatiotietojen siirtäminen TADDMohjelmasta ServiceNow-alustaan T E K I J Ä : Rene

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö

Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka. esimerkkinä energiayhtiö Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka esimerkkinä energiayhtiö Matti Vartiainen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Joulukuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

L I I K E T A L O U S TUTKINTOTYÖRAPORTTI. SÄHKÖINEN KIRJANPITOAINEISTON ARKISTOINTI Yrityspalvelu Joviaali Oy:ssä

L I I K E T A L O U S TUTKINTOTYÖRAPORTTI. SÄHKÖINEN KIRJANPITOAINEISTON ARKISTOINTI Yrityspalvelu Joviaali Oy:ssä T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U L I I K E T A L O U S TUTKINTOTYÖRAPORTTI SÄHKÖINEN KIRJANPITOAINEISTON ARKISTOINTI Yrityspalvelu Joviaali Oy:ssä Suvi Brax Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1 Sisältö 1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös.............................................. 1 2 Tuotannonohjaus 2 2.1 Tietojärjestelmien tukema tuotannonohjaus.............................. 2 2.2 Pullonkaulat

Lisätiedot