A TIETOKANNAT, 4 op Kevät TI09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A271117 TIETOKANNAT, 4 op Kevät 2010 - TI09"

Transkriptio

1 A TIETOKANNAT, 4 op Kevät TI09 Teemu Saarelainen, lehtori Tietotekniikka

2 A TIETOKANNAT Tavoitteet Oppia tietokantojen suunnitteluperiaatteet Osata käyttää SQL-kieltä ja tietokantojen hallintajärjestelmiä Luoda LAMP-ympäristössä toimiva tietokantaa käyttävä websovellus

3 A TIETOKANNAT Sisältö: Tietokannat Relaatiotietokannat SQL-kieli MySQL käytännössä (+ pakolliset PHP-skriptit)

4 A TIETOKANNAT Arviointi: Osallistuminen harjoituksiin 60 %, jos enemmän lisäpisteitä kokeeseen (max 6p) Harjoitustyö 1: SQL perusteet, 3. periodin loppuun mennessä Harjoitustyö 2: Pieni MySQL-kanta + Web-sovellus (+PHP), 4. periodin loppuun mennessä Koe: ajankohta xx.xx.2010 (4 tehtävää, max 24p) Arvosana 0-5: Harjoitustyö 1 20 % Harjoitustyö 2 30 % Koe + bonukset 50 % Huom! Kurssi on useimmille melko työläs mutta tällä kurssilla myös oppii aika paljon!

5 A TIETOKANNAT Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin opintomoniste Eri web-lähteet Kurssin web-sivu ilmestyy osoitteeseen:

6 TIETOKANNAT Suunnitelma luentojen ja harjoitusten sisällöstä 1. Tietokannat, luentokerrat 1 ja 2 Johdantoa Mitä ovat tietokannat? Miksi tietokantoja tarvitaan? Historiaa 2. Relaatiotietokannat, luentokerrat 3, 4 ja 5 Relaatiokantojen idea Relaatiokantojen suunnitteluperiaatteita Käsitekaaviosta relaatiotietokantaan 3. SQL, luentokerrat 6, ja 7 Relaatiokannan implementointi SQL:n avulla SQL-lauseet Perusharjoittelua SQL:llä 4. MySQL, luentokerrat 8-12 MySQL:n suhde SQL:ään MySQL:n peruskäyttö komentoriviltä MySQL:n käyttö eri ohjelmointikielten avulla Yksinkertainen tietokantaa käyttävä web-sovellus LAMP-ympäristöllä

7 Tieto ja tiedon merkitys Tiedon määrä maailmassa lisääntyy koko ajan Hyödyllisen tiedon seulonta vaikeaa Esim. hakukoneet ja metatieto yhä tärkeämpiä Tietokantojen koot esim. web-sovelluksissa voivat olla valtavia Google, YouTube, Facebook, Yhä useammassa järjestelmässä data on kuvia, videota, musiikkia

8 Tieto ja tiedon merkitys Tieto on valtaa Yritysten kannattavuus yhä useammin kiinni tiedon saatavuudesta ja sen hyödyntämisestä Samaan tietoon pitää päästä käsiksi monista eri sovelluksista INTEGROINTI

9 Historiaa Ensimmäistä kertaa tietokanta-sana (Data base) on esiintynyt vuonna 1963 Yhdyssanan database käyttö yleistyi 1970-luvulla Tietokantojen hallintajärjestelmiä alettiin tehdä luvulla Yhdysvaltalainen Charles Bachman oli ensimmäisiä alan kehittäjiä (GE, IDS-database) Bachmanin työ perustui navigointimalliin, mikä oli sen ajan tietokoneilla tehokasta

10 Historiaa Brittiläinen Edgar F. Codd kehitti relaatiotietokannan ja sen perusteoriaa IBM:llä Coddin työtä ei otettu heti mukaan IBM:n tuotteisiin ja mm. Relational Software (nyk. Oracle) ehti mukaan kilpailuun IBM kuitenkin kehitti Coddin työn pohjalta tutkimusprojektina System R:n ja SEQUEL-kyselykielen Koska SEQUEL oli erään toisen yhtiön tavaramerkki, se nimettiin myöhemmin SQL:ksi Ensimmäinen ei-kaupallinen relaatiotietokanta Ingres kehitettiin 1974 Berkeleyn yliopistossa Ensimmäinen kaupallinen relaatiotietokantatuote Oracle V2 ehti markkinoille ennen IBM:n uutta System/38:aa 1979

11 Historiaa Relaatiomallin suosio kasvoi 1980-luvulla Codd ei ollut tyytyväinen kaikkiin relaatiotietokantoina itseään markkinoiviin tuotteisiin ja kirjoitti 12 sääntöään 1985 SQL standardoitiin 1986 (ANSI) ja 1987 (ISO) Useita päivityksiä SQL-standardiin on tehty, tärkeimpänä ehkä triggerit Viimeisin SQL:n revisio on vuodelta 2006 (lisätty XML:n käsittelyä)

12 Historiaa 1980-luvulla alettiin myös kehittää rinnakkaisia tietokantajärjestelmiä 1990-luvulla siirryttiin tutkimaan oliotietokantoja, jotka ovat käyttökelpoisia tietyillä sovellusalueilla Ensimmäiset avoimen lähdekoodin tietokannat MySQL ja PostgreSQL ilmestyivät 1990-luvun puolessa välissä 2000-luvulla suosiossa ovat XML-tietokannat, joiden tavoitteena on poistaa perinteinen tiedosto/tietokanta-jako

13 Johdantoa Mikä sitten käytännössä on tietokanta? Eräs määritelmä voisi olla: Mikä tahansa tarkasti määritelty tapa säilyttää rakenteellista tietoa Ensimmäiset tietokantajärjestelmät kehitettiin jo 1960-luvulla Perinteisiä tietokantaesimerkkejä: Puhelinluettelo, kirjasto, opiskelijarekisteri, Etunimi Sukunimi Puhelinnumero Postitoimipaikka Ahto Simakuutio Herwood Ilmo Insinööri Imatra

14 Johdantoa Tietokannan perusominaisuuksia 1. Halutaan tallettaa hyödyllistä tietoa 2. Tiedolla on olemassa rakenne 3. Tiedot liittyvät toisiinsa 4. Talletussäännöt on selkeästi määritelty

15 Johdantoa Tietokanta voidaan toteuttaa monella eri tavalla Paperi ja kynä, kortisto, tekstitiedosto, XML-tiedosto, binääridata, tietokantaohjelmisto (DBMS), Riippuu sovelluksesta, mikä tapa on järkevin Ammattikielessä: tietokantaohjelmisto == tietokanta

16 Johdantoa Tietokantaohjelmistolla tarkoitetaan kokonaista tietokannan hallintajärjestelmää Tiedon varastointi, haku ja hallinta Tietokannan hallintajärjestelmä mahdollistaa uuden tietokannan luonnin ja sen ylläpidon Esimerkkejä tietokannan hallintaohjelmistoista MySQL, Oracle, MS SQL Server, DB2, PostgreSQL, Firebird, MS Access, Sybase Adaptive Server, Tietokantaohjelmisto voidaan toki ohjelmoida itsekin omien tarpeiden mukaan (usein kallista ja hankalaa)

17 Tietokannan ominaisuuksista Tietokanta-käsite on yleiskielessä hyvin laaja Kurssilla (ja tietotekniikassa yleensä) tietokannalla tarkoitetaan tietokannan hallintajärjestelmällä hallittavaa tietojoukkoa Tietokannan hallintajärjestelmässä varsinainen data ja rakennetta kuvaava metadata pidetään erillään toisistaan Tietokantaa (eli tietoa tietokannan hallintajärjestelmän kautta) käyttävät varsinaiset sovellusohjelmat Sovellusohjelmat ovat riippumattomia tietokannasta

18 Tietokannan ominaisuuksista Tietokannan hallintajärjestelmä (TKHJ) saa käsiteltäväkseen kyselyjä ja päivityksiä Esimerkkejä CREATE DATABASE Kanta; USE Kanta; CREATE TABLE MunOmaTaulu(ID INT, Nimi CHAR(32)); INSERT INTO MunOmaTaulu VALUES(1, Niilo N ); SELECT * FROM MunOmaTaulu;

19 Tietokannan ominaisuuksista TKHJ vastaa tietojen sekä rakenteen muutoksista ja ylläpidosta Tietokannan tietosisällön kuvaus on ns. metatietoa Metatieto talletetaan tietohakemistoon (system catalog) kuinka, mitä, kuka, oikeudet, sallitut arvot, Äskeisessä esimerkissä metatietoa olivat mm. luodun taulun nimi MunOmaTaulu sekä sen sarakkeiden nimet, tietotyypit ja koot

20 Laitteistot, käyttöjärjestelmät ja tietokanta Tietokanta on sijoitetaan tyypillisesti yrityksen palvelimelle IT-osasto vastaa laitteistoista ja käyttöjärjestelmistä Tietokannan tarvitsija on tyypillisesti ohjelmointitaitoinen (insinööri) muut eivät yleensä tiedä TKHJ:sta mitään Vastuu TKHJ:n asentamisesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta on yleensä yhdellä ja samalla henkilöllä Pitää tietää asioita käyttöjärjestelmästä, tietoverkosta, turvallisuudesta, käyttöoikeuksista, näkyvyyksistä jne. eli ymmärtää TKHJ:n toimintaa hieman syvällisemmin

21 Laitteistot, käyttöjärjestelmät ja tietokanta Esimerkki Keskikokoisen yrityksen käytössä on useita Windowspalvelimia Yrityksen sisäistä sovellusta varten tarvitaan SQLtietokanta ja ohjelmointiin on käytetty MS Visual Studiota Hyvä valinta voisi olla MS SQL Server 2008 Express Ilmainen Wizard-tyyppinen asennus ja käyttö Oppimiskynnys matala (jos on käytetty MS-työkaluja) Suorituskyky riittää pieneen käyttöön

22 Laitteistot, käyttöjärjestelmät ja tietokanta Kurssilla käytetään: Virtuaalikoneella ajettava Linux-palvelin (Fedora Core 9) MySQL-tietokanta, Apache web-palvelin, PHP-skriptikieli Jokaisella käyttäjällä oma käyttäjätunnus sekä palvelimelle että MySQL:ään Käyttöoikeudet rajoitettu omaan henk.koht. tietokantaan saa vapaasti kokeilla, ei pelkoa TKHJ:n hajoamisesta, kestää paljonkin kuormaa ja yhtäaikaisia käyttäjiä

23 Tietokantojen etuja tietojen monistumisen hallinta tietojen yhdenmukaisuus informaatio on tiivistä tiedon jakaminen tiedon oikeellisuuden hallinta paremmat suojaukset ja turvallisuus tiedon saatavuus ja vastaavuus tuottavuuden nousu ylläpito helpottuu varmuuskopiointi yms. palveluiden keskittäminen

24 Tietokantojen haittapuolia monimutkaisuus koko hinta, peruskustannukset, laitteisto (?) suorituskyky vakava vika voi lamauttaa monta palvelua/järjestelmää

25 Tietokantamallit Hierarkkinen (Hierarchical model) Verkko (Network model) Relaatio (Relational model) Tähän keskitymme kurssilla Käsite (Entity-relationship model) Olio-relaatio (Object-relational model) Olio (Object model)

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2011 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Jani Nikula Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

Eteläpohjalaiset Kylät ry. TIETOA JA TAITOA MAASEUDUN YHDISTYKSILLE

Eteläpohjalaiset Kylät ry. TIETOA JA TAITOA MAASEUDUN YHDISTYKSILLE Eteläpohjalaiset Kylät ry. TIETOA JA TAITOA MAASEUDUN YHDISTYKSILLE Ohjelma: YHDISTYSTEN KOTISIVUT JA SOSIAALINEN MEDIA Sosiaalinen media Miksi? Millä välineillä? Hyötyjä ja haittoja Kotisivut Vaihtoehdot

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä?

Mikä on Azure, ja miten yrityksesi voi hyötyä siitä? Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Mikä on Azure?... 3 Pilven ja pilvipalveluiden määritelmä... 3 Windows Azure... 3 Miten yrityksesi voi hyötyä Azuresta?... 5 Miksi pilveen mennään?... 5 Kompozure ja Azure...

Lisätiedot

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 2/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 3 Geologian tutkimuskeskukselle geologisten karttojen tuotantojärjestelmä 6 ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 9 ArcIMS 9.0 10 Uudistuksia,

Lisätiedot

Mikko Juhani Kaunismäki VERKKOKAUPPAOHJELMISTOJEN VERTAILU JA VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN. Tekniikka ja liikenne

Mikko Juhani Kaunismäki VERKKOKAUPPAOHJELMISTOJEN VERTAILU JA VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN. Tekniikka ja liikenne Mikko Juhani Kaunismäki VERKKOKAUPPAOHJELMISTOJEN VERTAILU JA VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 2 ALKUSANAT Opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulussa tietotekniikan koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2013 Antti Sillanpää SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Case: HK Ruokatalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä

Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Rauno Widing Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä Insinöörityö 10.4.2008 Ohjaaja: tuottaja Jussi Meling Ohjaava opettaja: lehtori Ilkka Kylmäniemi

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot