KOUVOLAN YRITYSTEN VALMIUDET TOIMIA PIETARIN YMPÄRISTÖALAN MARKKINOILLA ESISELVITYS Maaliskuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN YRITYSTEN VALMIUDET TOIMIA PIETARIN YMPÄRISTÖALAN MARKKINOILLA ESISELVITYS Maaliskuu 2014"

Transkriptio

1 KOUVOLAN YRITYSTEN VALMIUDET TOIMIA PIETARIN YMPÄRISTÖALAN MARKKINOILLA ESISELVITYS Maaliskuu 2014

2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAVOITTEET Tunnistaa Pietarin alueen luomia mahdollisuuksia toimijoille. Kartoittaa Kouvolan alueen toimijoiden valmiustasoa (osaaminen, tekniikka, kielitaito, asenne, riskinhallinta, jne.) puutteineen. KÄYTETYT MENETELMÄT Kouvolalaisten yritysten haastattelut, yhteensä 37 kpl Kansallisten asiantuntijoiden haastattelut Pietarilaisten asiantuntijoiden haastattelut Tutkimus- ja asiakirja- aineistoanalyysi Työpaja kouvolalaisille yrityksille Selvitys liittyy Kouvola Innovation Oy:n osaprojektiin SmartCityHub Alusta älykkäiden ympäristöratkaisujen kehittämiseksi (A32450) hankkeessa. Hankkeen kokonaistavoitteenan on luoda SmartCityHubkehittämisalusta, joka yhdistää vihreän talouden tarpeet, kehitystrendit ja edelläkävijämahdollisuudet.

3 YRITYSTEN KIINNOSTUS PIETARIN MARKKINOITA KOHTAAN OSA 1

4 YRITYSTEN AIKEET PIETARIN MARKKINOILLE Useat yritykset kokevat Venäjän markkinat periaatteessa kiinnostavaksi mahdollisuudeksi, mutta kynnys nähdään liian suureksi. Taloudellinen tilanne Suomessa heijastuu yritysten kasvu- ja liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin: nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei haluta/pystytä ottamaan riskejä ja tekemään kasvuinvestointeja uusille markkinoille. Yhdelläkään haastatellulla yrityksellä (joka ei jo toiminut Pietarin markkinoilla) ei ollut aktiivisia suunnitelmia liiketoiminnan laajentamiseksi Pietarin markkinoille. Muutamat haastatellut yritykset näkivät Pietarin tarjoamat kasvumahdollisuudet kiinnostavina: kaikilla näillä yrityksillä oli joko aikaisempaa kokemusta Venäjän markkinoista (tai entisistä Neuvostoliiton maista) tai olemassa olevaa liiketoimintaa Venäjällä.

5 PIETARIN MARKKINOILLE MIKSI EI? Haastatteluissa toistuneet vastaukset.. KOTIMAASSA RIITTÄÄ TYÖTÄ Ei tarvetta tai uskallusta laajentaa liiketoimintaa. EI MAHDOLLISUUKSIA INVESTOINTEIHIN JA RISKINOTTOON Taloudellinen taantuma Suomessa vaikuttaa siihen, että ei olla valmiita tekemään riskin ottamista vaativia investointeja vientiin. VENÄLÄINEN YRITYSKULTTUURI LIIAN ERILAINEN Venäläinen yrityskulttuuri koetaan hyvin erilaiseksi kuin kotimaassa. Tässä nähdään merkittäviä riskejä. EI VALMIITA KONTAKTEJA Ei sopivia yhteyksiä valmiina. YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN TASO Ympäristötietoisuus ei ole Pietarin markkinoilla vielä niin vahvaa, että liiketoiminta kaikilla toimialoilla kannattaisi. Venäjän lainsäädäntö ei tue liiketoimintaa (ympäristöalan markkinat on luotu usein regulaatiolla). MARKKINATIEDON PUUTE Pitäisi olla enemmän tietoa spesifeistä markkinoista.

6 HAASTATELTUJEN YRITYSTEN TYYPITTELY JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, EI NÄE MAHDOLLISUUKSIA Aikaisemmat kokemukset eivät ole rohkaisseet; markkina on liian vaikea eivätkä verkostomme ole riittävän vahvoja. EI KOKEMUSTA EIKÄ K IINNOSTUSTA Venäjän markkinat eivät sovi yrityksen strategiaan, liiketoimintamalliin tai tuotteisiin. JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, ON HALUA LAAJENTAA LIIKETOIMINTAA PIETARISSA Aikaisempaa kokemusta Venäjältä isomman suomalaisen yrityksen alihankkijana; Venäjän tarjoamat mahdollisuudet koetaan kiinnostaviksi. EI KOKEMUSTA VENÄJÄN MARKKINOILTA, MUTTA KIINNOSTAA Suuren markkinan potentiaali kiinnostaa.

7 HAASTATELTUJEN YRITYSTEN TYYPITTELY JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, EI NÄE MAHDOLLISUUKSIA 10 % EI KOKEMUSTA EIKÄ KIINNOSTUSTA 60 % JONKIN VERRAN KOKEMUSTA, ON HALUA LAAJENTAA LIIKETOIMINTAA PIETARISSA 20 % EI KOKEMUSTA VENÄJÄN MARKKINOILTA, MUTTA KIINNOSTAA 10 %

8 PIETARIN MARKKINOILLE HAASTEET, KOKEMUKSIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN HEIKKO ENNUSTETTAVUUS Liiketoimintaan vaikuttaa yleinen taloudellisen tilanteen muutos. Lainsäädännön muutokset ovat toisinaan ennakoimattomia. YHTEISTYÖ ASIAKKAAN KANSSA VAATII PALJON Päätöksenteko asiakkailla voi olla hidasta ja yhteistyö olla työlästä. Aiemmin kielitaito oli isompi haaste, nykyisin englantia puhutaan usein riittävästi. LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTÖJEN ERILAISUUS Tarvitaan paikallista tukea moniin toimenpiteisiin. Esimerkiksi suunnittelutyön hyväksyttämiskäytännöt ovat erilaiset. Maksatuskäytännöt poikkeavat suomalaisista (ja valtaosasta muiden maiden käytännöistä). Venäjällä maksetaan usein ennen toimitusta. Varaa ylimääräistä rahaa aina mukaan, kun johonkin hankkeeseen lähtee. Tällä hetkellä kenellekään ei ole sellaista puskuria, että voisi lähteä ottamaan riskiä. Ei näiden vuosien aikana, mitä siellä olen käynyt, niin olen sitä mieltä ettei täältä ulkopuolelta auta mikään. Jos ei siellä tapahdu muutosta energiapolitiikassa niin ei mikään auta. Onneksi on käynyt niin, että vaikka on myyty maksuajoilla niin on saatu kaikki rahat. Agenttikin sanoi, että kun nyt on tekeillä sopimuksia sinne, niin rahat pitää olla ehdottomasti meillä ennen kuin toimitus lähtee.

9 PIETARIN MARKKINAT OSA 2

10 PIETARIN YMPÄRISTÖTOIMIALAN MARKKINOISTA YLEISESTI Markkinarakenne ei ole alikehittyneisyytensä vuoksi vakiintunut. Suurin osa ympäristöalan yrityksistä toimii seuraavilla osa-alueilla: Hule- ja jätevesien huolto ja käsittely, jätevesipuhdistamot Jätteiden keruu ja kierrätys Jätteiden käsittely ja sijoitus Maaperän puhdistus ja kunnostus Ilma-, maaperä-, vesistö-, jäte- sekä muiden fyysisten ympäristöön vaikuttavien haittatekijöiden mittaus ja analysointi Ympäristöjohtaminen (Ecology Management)

11 PIETARIN YMPÄRISTÖN TILA Ilman saastuminen ja laatu Päästöjä 492,3 tuhatta tonnia vuodessa Suurimmat lähteet liikenne sekä teollisuus (vähemmin) Kasvu noin 10 % vuodessa (toisaalta päästöt ovat Venäjän normien mukaisia) Viheralueet 7,69 tuhatta ha Uudistusten määrä nelinkertaistunut viime vuosina (mm. valtion tukien kautta) Maaperän saastuminen Suurin saastuttava tekijä kemianteollisuus Saastuneisuus tasolla Zc<32 eli tyydyttävä Maaperää kunnostettu rajoitetusti kysyntä edelleen kova (rahoitusongelma) Vesistöjen saastuminen ja laatu Suurin osa vesistöistä on joko erittäin tai osittain saastuneita Radioaktiivisuus On normaalia tasoa, vaikka radioaktiivisuutta löytyykin paikoittain Luonnonsuojelualueet 14 aluetta, 6 004,4 ha eli 4,17 % Pietarin pintaalasta Suurin osa Suomenlahden ranta-aluetta Vuoteen 2025 mennessä luonnonsuojelualueet ja erikoisluontoalueet yhteensä kymmenesosan kaupungin pinta-alasta Jätteiden käsittely 10 miljoonaa m 3 jätettä 25,1 tuhatta väliaikaisen jätteen sijoituspistettä Yhteensä 33,5 tuhatta jäteastiaa Viranomaiset käynnistäneet jätevision 2025, jolla pyritään ennakoimaan jätetilannetta pitkäjänteisesti

12 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET TOIMIALOITTAIN 01 Jätteet 02 Ympäristöpalvelut 04 Vesi 05 Energiatehokas rakentaminen 03 Energiaratkaisut

13 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET VESI TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Vesihuollon suunnittelu ja rakennustoimitukset (kokemusta on jo Neuvostoajoilta) 2 Kotitalousjätevesien puhdistaminen: Kaupallisesti sertifioiduilla saostuskaivoilla on suuri kysyntä 3 Vedenpuhdistussuodattimet: Markkinoiden volyymi on noin 150 miljoonaa euroa ja kasvuvauhti 20 % p/a

14 PIETARIN MARKKINAT VESI Taustatietoa Pietarin tilanteesta Vuonna 2010 Pietari kulutti noin 1268 milj. m 3 vettä. Vuonna 2010 jätevettä syntyi vastaavasti noin 1233 milj. m 3, joista peräti 180 milj. m 3 laskettiin puhdistamatta. Hulevettä (sadevesi ym.) laskettiin taas noin 220 milj. m 3 (92 milj. m 3 puhdistamatta). Kaupungin pääviemäröintijärjestelmän käyttöönoton jälkeen vuonna 2013, noin 98,4 % jätevedestä on ohjattu puhdistuslaitoksille. Pietarin vesihuollosta vastaa julkinen sektori, Pietarin Vodokanal- yhtiö. PIETARIN VESIHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN KUULUU: 6865,7 км vesijohtoa 198 pumppuasemaa 9 vesijohtoasemaa 2 natriumin hypokloriittitehdasta 8240,6 км viemäröintiputkistoa 241,1 км tunneliviemäriä 141 viemäröintipumppu- asemaa 15 jätevesilaitosta 3 sedimentinpolttotehdasta

15 PIETARIN MARKKINAT VESI Taustatietoa Pietarin tilanteesta Keskeisin ongelma ja kysyntä on tällä hetkellä putkistojen uusinnassa, sillä ne ovat pääosin vanhoja ja päällystämättömiä. Tämä aiheuttaa niin ruosteongelmia ja putkirikkoja kuin veden laadun ongelmiakin. Pietarissa erityisesti vaarana raudan välittyminen putkistoista loppukäyttäjille. Vuonna 2011 aloitetun valtakunnallisen Clean Water - ohjelman yhtenä tavoitteena on uusia vanhentunutta välineistöä. Vielä heikohkon vesialan osaamisen johdosta Venäjän viranomaiset tarvitsevat tähän huomattavaa apua kansainvälisiltä yrityksiltä.

16 PIETARIN MARKKINAT VESI Juomavesi Venäjällä on ollut runsaasti juomaveden laatuongelmia ja monet venäläiset käyttävät päivittäin terveyden kannalta riskialtista vettä. Esimerkiksi Karjalassa yli 70 % vesinäytteistä ei täytä normeja. 62 % juomavedestä otetaan pintavesistä, jotka ovat useimmiten saastuneempia kuin pohjavedet. 82 % venäläisistä käyttää hanavettä juomavetenä, mutta kaupunkien ulkopuolisilla alueilla hanavettä juo vain noin 15 %. Heikoin tilanne veden saatavuudessa on pohjoisen alueen kylmillä seuduilla ja eteläisen alueen kuivilla seuduilla. Pietarin vesilaitos Vodokanal on ilmoittanut, että Pietarin juomavesi vastaa täysin kaikkia voimassa olevia normeja: vesijohtovesi ei ylitä annettuja vaarallisten aineiden ja mikrobien pitoisuuksien raja- arvoja.

17 PIETARIN MARKKINAT VESI Jätevedet Pietari on viime vuosina parantanut jätevesien käsittelyään monin tavoin. Vodokanalin mukaan Pietarin jätevesien puhdistuksessa päästään jo 97 %:iin. Yleisesti Venäjällä 7 % jätevedestä ei kuitenkaan käsitellä lainkaan ja käsitellystä jätevedestä vain noin puolet saavuttaa suositustasot. Kysyntä jätevedenkäsittelyn laitteistoille kasvaa arvioiden mukaan noin 20 % vuosittain.

18 PIETARIN MARKKINAT VESI Liiketoimintamahdollisuudet vedenpuhdistuksessa Vedenpuhdistussuodattimet: Markkinoiden kokonaisvolyymi on arviolta 150 miljoonaa euroa ja markkinoiden kasvuvauhti on yli 20 % vuodessa. Alalla on suuri potentiaali terveellisen hanajuomaveden saatavuuden ongelmien takia. Kotitalousjätevesien puhdistaminen: Suurimmat markkinat ovat kaupallisilla sertifioiduilla saostuskaivoilla. Näitä myydään kohteisiin, joihin rakennetaan itsenäinen viemäröintijärjestelmä, jossa saostuskaivokäsittelyn jälkeen tapahtuu maaperän käsittely. Saostuskaivot: Nykyisin käytetyt kaupalliset saostuskaivot ovat uuden sukupolven laitteita, jotka toimivat kuten tehostetut biologiset puhdistamot ja joilla saavutetaan kotitalousjätevesien korkea puhtausaste. Jätevedenkäsittelyn laitteistot: Kysyntä kasvaa arvioiden mukaan noin 20 % vuosittain.

19 PIETARIN MARKKINAT VESI Markkinoille pääsyn tueksi Pietarissa on toiminut vuoden 2011 alusta lähtien Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC, joka perustettiin yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen (SUE Vodokanal of St. Petersburg) ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n kanssa. Pietarin vesilaitoksen tiloissa toimiva vesiosaamiskeskus tarjoaa eteläsuomalaisille yrityksille mahdollisuuden markkinoida omaa osaamistaan ja avata vientiä Venäjälle. Vesiosaamiskeskus järjestää vienninedistämistilaisuuksia, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä puhtaan veden tuotannosta ja jäteveden käsittelystä sekä esitellään uusia vesisektorin teknologioita.

20 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Infran rakentamis- ja suunnittelupalvelut 2 Energian säästämistä tukevat ratkaisut 3 Uusiutuvan energian ratkaisuille ei vielä laajoja markkinoita; kasvua odotettavissa kyllä

21 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Tietoa Pietarin energiahuollosta 1 ydinvoimala Rosenergoatom konserni 15 lämpösähkövoimalaa (10 kpl kuuluu Gazpromin TGK- 1 konserniin), 726 kattilalaitosta Laaja, mutta melko huonokuntoinen energiaverkosto: 7874 км lämpöputkea; 6665 км vesiputkea; 8270 км viemäröintiverkostoa; 6448 км kaasuputkea; км sähkönsiirtoverkkoa 9301 muuntaja- asemaa Neuvostoliiton ajoilta osittain säilyneitä verkostoja on jo uusittu, mutta tarve yhä suuri. Vuosina remontoitiin 2469 km lämpöverkkoa, joista 719 km rahoitettiin Pietarin julkisrahoituksella. Verkostohäviöt ovat Pietarin suurimpia infrastruktuuriongelmia. KESKEISIMPIÄ YRITYKSIÄ: Lenenergo» (sähkönsiirto ja myynti - monopoli) TEK Sankt- Peterburg» 40 % Pietarin lämpöenergian tuotannosta Teploset Sankt- Peterburga» (TGK- 1 omistajana) 50 % Pietarin lämpöenergian siirrosta

22 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Uusiutuva energia ja energiatehokkuus Venäjä kuuluu edelleen niiden maiden joukkoon, joilla on hyvin suuri energiankulutus suhteessa BKT:hen. Energiatehokkuuden kasvattaminen on keskeinen Venäjän taloudellisen kasvun edellytys. Taloudellisen kehityksen ministeriön mukaan % energiankulutuksen kasvun tarpeista täytyy kattaa energiatehokkuuden kasvulla. Noin 15 % sähköntuotannosta tulee vesivoimasta. Pääosa tuotannosta on kuitenkin veden ohella lämpö- ja ydinenergiaa, joista lämpövoimaloissa käytetään pääasiassa öljyä, hiiltä ja kaasua.

23 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen hidasteet Uudet energiamuodot eivät ole kehittyneet juuri lainkaan. Perinteisten energialähteiden helppo ja suhteellisen halpa saatavuus yhdessä kehittymättömän uusiutuvia energialähteitä koskevan lainsäädännön kanssa ei luo kannusteita energiasektorin kehittämiseen. Uusi energialaki mahdollistaa kuitenkin pienten uusiutuvan energian tuotantolaitosten olemassaolon. Energiatuotannon järjestäminen kuuluu Venäjällä valtiolle, eikä muita suuria toimijoita lähtökohtaisesti hyväksytä.

24 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuksia Kiinnostus uusiutuvaan energiaan on lisääntynyt Venäjän johdossa viime vuosina. Tavoitteeksi on muun muassa asetettu, että 4,5 % kaikesta sähköntuotannosta tapahtuisi uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Venäjällä on paljon potentiaalia kaikkien uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Maassa on järjestelmä, joka yhdistää noin 70 paikallista energiajärjestelmää mahdollistaen sähkönjakelun valtakunnallisessa verkossa. Maataloustuotteista tehdyllä biokaasulla olisi potentiaalia vastata noin 0,015 % maan kaasun tuotannosta. 250 miljoonaa tonnia orgaanista jätettä maataloudesta vuosittain 50 miljoona tonnia orgaanista jätettä kotitalouksista

25 PIETARIN MARKKINAT ENERGIARATKAISUT JA -TEHOKKUUS Markkinoille pääsyä tukevia toimijoita Vuonna 2012 sovittiin valtiotasolla Suomen ja Venäjän yhteistyöstä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden saralla. Yhteistyösopimuksen pohjalta sai alkunsa Suomalais- venäläinen Energiaklubi ry, joka toimii yhteistyöelimenä suomalaisten yritysten ja Venäjän Energiaviraston välillä. Suomalais- venäläinen Kauppakamari tarjoaa kaikenlaisille yrityksille energia- alalla kansainvälistymispalveluita, joiden tarkoituksena on lisätä suomalaisten yritysten mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla.

26 NS. VIHREÄ ENERGIA EI OLE KEHITTYNYT JUURI OLLENKAAN. HAASTEENA PERINTEISTEN ENERGIALÄHTEIDEN HELPPO JA SUHTEELLISEN HALPA SAATAVUUS.

27 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET JÄTEHUOLTO TOP 4 MAHDOLLISUUDET 1 Jätekeruun ja käsittelyn prosessisuunnittelu 2 Kokonaisvaltaiset jätehuoltosuunnitelmat 3 Jätekuljetuskalusto ja logistiikka 4 Jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö

28 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Taustatietoa jätteen syntymisestä Pietarissa Pietari tuottaa noin 4 milj. tonnia jätettä vuosittain: Kotitalousjätettä 1,5 milj. tonnia; Yritysjätettä 1 milj. tonnia (käytännössä luku suurempi, sillä vain 20 % yrityksistä raportoi); Rakennusjätettä 1,5 milj. tonnia (käytännössä luku lähenee 3 milj. tonnia). Erityisesti teollisuusjätettä syntyy Venäjällä valtava määrä: keskimäärin 3 miljardia tonnia vuodessa, mikä on 75 % koko jätteen määrästä. Pietarissa jätettä tuotetaan 232 kg asukasta kohden (vertailuna Suomessa 488 kg asukasta kohden). Reilu 70 % jätteestä päätyy kaatopaikoille. Venäjällä kokonaisuudessaan kaatopaikalle päätyy % jätteistä (vertailuna Suomessa vastaava luku oli vuonna 2012 noin 64%). Suuri osa kaatopaikoista on ylitäytettyjä ja niiden päivittämiselle olisi tarvetta. Pietarissa suurin osa jätteistä sijoitetaan kaupungin omistamille jätepoligoneille. Toisaalta löytyy myös esimerkkejä yksityispoligoneista, jotka ovat paljon pienempiä (alle 1000 tuhatta vs tuhatta tonnia jätettä).

29 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Tietoa jätehuollosta Pietarissa Venäjän jätteenkäsittelyä koskeva lainsäädäntö pyrkii pääasiassa vain ympäristön kannalta myrkyllisten jätteiden sääntelyyn, toissijaisen jätteen käsittelystä taas ei käytännössä ole lainsäädäntöä. Muutoksia valtiolliseen jätehuoltolainsäädäntöön odotetaan parhaillaan. Vasta vuonna 2010 Pietarissa ruvettiin systemaattisesti keräämään vaarallisia jäteaineita kaupungissa kiertävien Ekomobiilien (eko-auto) avulla. Laillisia kaatopaikkoja on murto-osa siitä mitä laittomia. SUURIN OSA YRITYKSISTÄ TOIMII: Jätteen keruussa (yli 200 yritystä kerää paperia, sähkötuotteita, polymeerejä yms.), Muutama kymmenen materiaalien kierrätyksessä (mm. lopputuotteiden valmistus kierrätetystä tavarasta) Vain pari julkista yritystä (Spetstrans 1 ja Spetstrans 6) jätelogistiikassa (jäteastioiden keruu kaupungissa, vienti loppusijoitukseen)

30 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Kierrättäminen Kierrätystä ei juuri tapahdu, sillä sitä ei vaadita lainsäädännössä; julkinen tietämys kierrätyksestä on huonoa eikä kierrätyksen mahdollistavaa välineistöä ole. Kokonaisjätteestä kierrätetään eri arvioiden mukaan 3-8 %. Kierrätettäviä materiaaleja ovat lähinnä muun muassa nestemäiset jätteet, metalliromu, lasimurska sekä teräs- kemian- ja rakennusalan jätteet. Lajiteltuja jätteen keruumahdollisuuksia ei juurikaan luoda kotitalouksille, vaan kaikki kotona syntynyt jäte viedään samassa pussissa yhteen jätteenkeruuastiaan. Pietarissa on kaksi kompostointilaitosta, joiden lopputuotos on kuitenkin vietävä kaatopaikalle sen huonolaatuisuuden vuoksi. VTT:n EcoGrad hankkeen kyselyn mukaan pietarilaiset pitävät jäte- ja kierrätysratkaisuja hyvin ajankohtaisena ja tärkeänä asiana.

31 PIETARIN MARKKINAT JÄTEHUOLTO Liiketoimintamahdollisuudet jätehuollon alalla Pietarin väkiluku kasvaa ja elämäntaso paranee tästä johtuen kasvaa myös jätteen määrä. Kasvun ennustetaan tapahtuvan ennen kaikkea jätteiden keruussa, kierrätyksessä ja käsittelyssä. Jätteen lajittelu ja nimenomaan lajiteltu jätteen keruu on hyvin kehittymätöntä Pietarissa. Ala on ehdottomasti mielenkiintoisin mahdollisuus ulkomaalaisyritykselle (joilla on logistiikka- ja organisointitaitoa sekä kokemusta). Venäjän jäte- ja jätevedenkäsittelymarkkinoilla toimimiseen kannattavasti vaaditaan usein suurta volyymiä. Liiketoiminta vaatii oman hankintajärjestelmän luomisen. Haasteena ovat suuret kuljetusetäisyydet.

32 SUOMALAISTEN YRITYSTEN JÄTTEEN KERUUN, KIERRÄTYKSEN JA KÄSITTELYN OSAAMINEN SEKÄ ORGANISOINTIKOKEMUS TULISI KONSEPTOIDA VENÄJÄN MARKKINOILLE.

33 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET YMPÄRISTÖPALVELUT TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Asiantuntijapalvelut 2 Laboratorio- ja analyysipalvelut 2 Maaperän puhdistaminen

34 PIETARIN MARKKINAT YMPÄRISTÖPALVELUT Pietarin ympäristöpalvelumarkkinat on jaettu tässä seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Operatiiviset ympäristöpalvelut Palvelut, jotka liittyvät suoranaisesti esimerkiksi alueiden siivoamiseen, eri jätteiden keräämiseen ja viemiseen loppusijoituspaikoille 2. Laboratorio- ja analyysipalvelut Kokeiden, testien ja muiden laboratorioanalyysien tekeminen 3. Yritysten ympäristökonsultointi ja projektihallintapalvelut, esim: Juridiset palvelut Vakuutuspalvelut Auditointipalvelut Hyväksyttämisprosessikonsultointi valtion tutkimuslaitoksissa (lupaviranomaiset) Projektidokumentaation ympäristöosioiden kartoitus ja asiakirjojen laatiminen Ympäristömaksujen suunnittelu ja toteutus Ympäristöpalvelujen tarjoaminen on varsin paikallista liiketoimintaa, jonka piirissä toimii jo paljon yrityksiä.

35 PIETARIN MARKKINAT YMPÄRISTÖPALVELUT Maaperän puhdistaminen Maaperän puhdistamiselle on tunnistettavissa paljon tarvetta: Teollisuusalueiden puhdistaminen asuin- ja liikekäyttöön: Pietari on vuosisatojen ajan ollut suuri teollisuuskeskus, viime vuosikymmenten aikana monet isot yritykset ovat siirtyneet pois keskustan läheisyydestä. Entisten kaatopaikkojen ja jätemaiden kunnostus Laboratorio- ja analyysipalvelut Venäjällä on tarjolla laadukkaita laboratorio- ja analyysipalveluita paikallisten toimijoiden tuottamana. Joissain tapauksissa ulkomaista ja puolueetonta toimijaa voidaan kuitenkin pitää luotettavampana ja rooli markkinoilla voi liittyä tähän statukseen.

36 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET RAKENTAMISEN RATKAISUT TOP 3 MAHDOLLISUUDET 1 Energiatehokkuuden kokonaisratkaisut 2 Lämmön talteenoton ratkaisut 3 Puhtaan sisäilman ratkaisut

37 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Tietoa Pietarin rakentamisen markkinoista Pietarin rakennusala on kaupungin tärkeimpiä talouden kulmakiviä, joka on kasvanut huimasti viime vuosina. Asuinneliömetrejä nousee vuosittain noin 3 miljoonaa m 2 ja rakennustyömaita on yhtä paljon suunnitteilla. Lisäksi Pietarissa rakennetaan toimisto-, varasto- ja kauppatiloja yhteensä yli 1 milj. m 2 vuosittain (reilun 2 miljoonan m 2 :n jo olemassa olevien lisäksi). Teollisuusrakentaminen on asuin- ja kauppa-/ toimistotilojen lukuihin verrattuna maltillista, vaikka uusia tehtaita nouseekin koko ajan (esim. autotehtaat Ford, Nissan, Toyota). Tähän vaikuttaa muun muassa paikallisuuteen kannustava lainsäädäntö. KESKEISIMPIÄ YRITYKSIÄ: GDSK LenSpetSmu L1 Megalit TsDS YIT Melko pienellä osuudella NCC,SRV ja Lemminkäinen ympäristöystävällisyyden edelläkävijöitä

38 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Ympäristöystävällisen rakentamisen haasteet Ympäristöystävällinen rakentaminen tunnetaan Pietarissa lähinnä paperilla käytännössä kohteita, jotka olisivat luokiteltu esim. LEED:in tai BREEAM:in (kansainväliset vihreät rakennusstandardit) mukaan ei juuri ole, sillä markkinat vetävät muutenkin hyvin. Rakennusalan markkinoille pääsy on haastavaa ja edellyttää yrityskontaktien lisäksi hyviä viranomaissuhteita. Asumiseen ja rakentamiseen kytkeytyy lainsäädännöllisiä, poliittisia, hallinnollisia sekä lupa- ja hankintakäytäntöihin liittyviä tekijöitä, joiden vuoksi alan liiketoiminta on säännellympää ja vahvemmin viranomaisten ohjauksessa kuin monella muulla toimialalla. Rakennusalan markkinat ovat Pietarissa keskittyneet. Pk-yrityksen on vaikea saada markkinoilta jalansijaa.

39 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Liiketoimintamahdollisuudet Premium ja upper-premium kohteet (mukaan lukien asuinrakennukset, hotellit ja toimistot) huolehtivat jo ympäristöystävällisistä ratkaisuista käytännön tasolla. Hyvä ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä ja puhdas käyttövesi ovat näille kohteille tärkeitä myyntiargumentteja. Näissä kohteissa kysyntää on tunnistettu erityisesti seuraavilla osa-alueilla: Työmaat ja rakennusalueet kokonaisuudessaan (työn organisointi, sisäinen logistiikka, turvallisuus, johtaminen ym.) Energia ja ilmasto (energiaa säästävät ratkaisut, ilmastoa parantavat ratkaisut, kulutuksen seuranta ja kontrollointimenetelmät) Materiaalit ja resurssit (rakennustehokkaiden materiaalien käyttö, tarpeiden mitoitus, täsmälliset upon-need ratkaisut) Sisäilma ja vesi (ilmankierto, ilmanvaihto, ilman laatu, veden laatu, veden kulutuksen vähentäminen, mittarointi ym.) Muut tärkeät innovaatiot mm. arkkitehtuuri, alueiden suunnittelu, asuinympäristön mukavuus ja LVISA. (jotka parantavat, helpottavat ja tehostavat asuinneliöiden käyttöä niin taloyhtiöiden kuin loppukäyttäjienkin kannalta)

40 RAKENTAMISEN RATKAISUT TAUSTATIETOA Yhteistyötä tukevat tahot ja hankkeet Käynnissä VTT:n ja RYM:n tutkimus- ja testausyhteishanke Pietarin rakennuskomitean kanssa, tavoitteena kehittää muun muassa energiatehokkuusnormisto; tuki energiatehokkaan rakentamisen korttelisaneeraushankkeelle.

41 LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET YKSITYINEN VS. JULKINEN SEKTORI Useita vaihtoehtoja tehdä liiketoimintaa, ei edellytä tytäryhtiötä. 01 Yritykset 02 Julkinen sektori Julkinen sektori ostajana Merkittävä ostaja ja ympäristötietoisuuden kasvaessa rooli vahvistuu yhä Julkisessa hankinnassa hyvä olla venäläinen tarjoaja Tärkeää kontaktoida viranomaisia, hyvä suhteet (kumppaneiden kautta)

42 OSA 3 TOIMIMINEN PIETARIN MARKKINOILLA OSA 3

43 ULKOMAALAISTEN YRITYSTEN VAHVUUDET PIETARIN MARKKINOILLA Ulkomaisten yritysten liiketoiminnallisia etuja paikallisiin yrityksiin verrattuna ovat tyypillisesti: luotettavuus auktoriteetti (nimi tai brändi markkinoilla) ammattitaito kansainvälinen kokemus länsimainen johtamistapa kehittynyt teknologia kustannustehokkaat ratkaisut hankkeiden viimeistelykokemus (pyrkimys ja taito viedä projektit loppuun). Ympäristövastuullinen kansainvälinen liiketoiminta (ulkomaiset yritykset) toimii esimerkkinä (benchmark) venäläisyrityksille ja viranomaisille painostaen näitä myös siirtymään vihreiden ja ympäristönsuojelun kannalta nykyaikaisten ja kustannustehokkaiden teknologioiden (vihreän liiketoiminnan) käyttäjiksi.

44 SUOMALAISTEN YRITYSTEN ERITYISPIIRTEET PIETARIN MARKKINOILLA Vahvuudet Suomalaisia tuotteita ja palveluita pidetään perinteisesti korkealaatuisina ja ympäristöystävällisinä. Pietarin markkinoiden maantieteellinen läheisyys on selkeä suomalaisten yritysten etu, luo erityisen hyvät olosuhteet läheiselle yhteistyölle ja kokemuksen vaihdolle. Suomalainen liiketoiminta on hyvin edustettuna Pietarissa (esimerkiksi lobbaustahot ja edistämisorganisaatiot). Suomalaisilla on pitkäaikainen kokemus venäjänkaupasta ja hyvä maine Venäjän markkinoilla. Heikkoudet Suomalaisyritysten tulisi olla aktiivisempia toimintansa kehittämisessä (esimerkiksi markkina- ja maariskien hyväksyminen), näkyvyydessä yms. Samoin yritysten on hyvä perehtyä paremmin paikallisiin liiketoiminnan pelisääntöihin sekä lainsäädäntöön, vaikka ne eivät olekaan yhtä pysyviä ja vakiintuneita kuin Euroopassa.

45 VENÄJÄN MARKKINOIDEN SWOT Vahvuudet Erikoisosaaminen Positiivinen kokemus (Suomen luonto ja ympäristö, jota venäläiset rehellisesti ihailevat) Läheisyys muihin maihin nähden Hyvät historialliset ja poliittiset suhteet Venäjään Made in Finland Mahdollisuudet Muutosten ennakointi Mahdollisuus vaikuttaa lainsäädännön muutoksiin yhteistyön kautta valtion tasolla (useita ympäristökomissioita yms.) Suomalaisten suuryritysten kasvunäkymät Venäjän markkinoilla Venäjän vihertyminen pitkällä jänteellä ja sieltä muodostuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet Heikkoudet Hinta (euro vs. rupla - kurssi) Joustavuuden puute Suomalaiset yritykset eivät hyväksy markkinan pelisääntöjä Suomalaisten yritysten matala riskisietokyky Ei haluta ymmärtää ja kokeilla Venäjää Ympäristönsuojelutoimenpiteitä rahoitetaan Venäjällä vähän tai ei ollenkaan ympäristö ei kuulu eri tason budjettien kärkiteemoihin Riskit Venäjän sisäinen politiikka ja lainsäädäntö Paikallismarkkinoiden vaihtelevat pelisäännöt Venäjän taloudellinen epävakaus Venäjän geopoliittinen ja kansainvälinen taloudellinen eristäminen (Krimin tilanne ja kv - sanktiot) Suomalaisen laadun heikentyminen pitkällä tähtäimellä

46 VENÄJÄN MARKKINOILLE MENON ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET KUMPPANIT JA SUHTEET Erittäin vahva paikallinen (venäläinen) yhteistyökumppani Hyvät sidosryhmäsuhteet Suhteet Viranomaisiin päätöksenteon kaikilla tasoilla Venäläisten ympäristöorganisaatioiden edustajiin Pietarin markkinoilla jo toimiviin suomalaisiin yrityksiin HENKILÖSTÖ Henkilöstö, jolla on kokemusta niin ulkomailla työskentelystä kuin Venäjälläkin, koska täytyy: ymmärtää, mitä venäläisten tilaajien (asiakkaiden) ja viranomaisten mentaliteetti sekä ulkomaistoimijoiden realiteetit ovat perehtyä paikallisen lainsäädännön erityispiirteisiin, jotka eroavat länsimaisesta KNOW- HOW + KNOW- WHO = DOING SUCCESSFUL BUSINESS IN RUSSIA

47 VENÄJÄN MARKKINOILLE MENON ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET MYYNTI JA MARKKINOINTI Tuotteiden ja palveluiden laatu ja hinnoittelu (hinta- laatu suhde oltava kohdallaan) Kohderyhmän mukaan räätälöity PR- toiminta Markkinointiaineiston muokkaaminen venäläisille markkinoille, esim. verkkosivut ja esitteet Hyvin aktiivinen myyntityö; nyt suomalaiset yritykset eivät yleensä näy niin aktiivisesti kuin muut ulkomaiset yritykset MUITA HUOMIOITA Suomalaisen yrityksen on tärkeää muodostaa oma kantansa venäläiselle kaupankäynnille tyypilliseen voiteluun. KNOW- HOW + KNOW- WHO = DOING SUCCESSFUL BUSINESS IN RUSSIA

48 VENÄJÄN MARKKINOILLE MENON HAASTEET - LAINSÄÄDÄNTÖ Monimutkainen ja osin ristiriitainen ympäristölainsäädäntö on taakka ja este, joka vaikeuttaa ympäristöliiketoimintaa Venäjällä ja Pietarissa (ei pelkästään ulkomaisyrityksille vaan kaikille). Pietarilaiset asiantuntijat nostavat esille muun muassa seuraavia ongelmia: Jatkuvasti muuttuvat ympäristöön liittyvät säädökset (yritysten vaikeaa ennakoida ja valmistautua, kehityksen suunnittelu ja budjetointi vaikeutuvat huomattavasti) Lain ja säädösten soveltamisen vaikeus ja epäselvyys Jatkuva pelisääntöjen muuttuminen ympäristömarkkinoilla Täytäntöönpano ristiriitaista ja osin satunnaista (asiaa hoitavan viranomaisen mieltymykset ratkaisevat) Ympäristölainsäädäntö eroaa lähtökohdiltaan länsimaisesta

49 MITEN PIETARIN MARKKINOILLE? OSA 4

50 KOUVOLALAISTEN YRITYSTEN VIENTISTRATEGIAT Suomi Venäjä Kouvolalainen ympäristöalan yritys Oma vienti Loppuasiakas Suora vienti Välikäsi Välikäsi Toinen suomalainen yritys Epäsuora vienti

51 ETABLOITUMINEN PIETARIN MARKKINOILLE Agentuurin eli kaupallisen edustajan käyttäminen on kevyin etabloitumismuoto ja myös etabloitumiskustannukset ovat tässä pienimmät. Kaupallinen edustaja markkinoi yrityksen tuotteita ja palveluita Venäjällä. Yrityksen ei tarvitse perustaa omaa juridista yksikköään maahan ja näin ollen sen riskit ovat myös pieniä. Lisensointi ja sopimusvalmistus tarjoaa mahdollisuuden etabloitua Venäjälle ilman juridista yksikköä tai tytäryhtiötä. Sopimusvalmistuksessa venäläinen yritys valmistaa tuotteita tilaajan ehtojen ja spesifikaation mukaisesti. Tilaaja itse vastaa tuotteen markkinoinnista ja myynnistä. Lisenssivalmistuksessa lisenssinantaja antaa tuotteen tai palvelun valmistuslisenssioikeuden lisäksi markkinoinnin ja jakelun venäläiselle kumppanilleen. Tytäryhtiön perustaminen on raskain etabloitumisen muoto ja vaatii yritykseltä eniten investointeja. Samalla yrityksen riskit myös kasvavat. Tytäryhtiön perustaminen antaa parhaat edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen Venäjän markkinoilla. Yrityksellä on suora kontaktipinta asiakkaisiin ja se saa muihin vaihtoehtoihin verrattuna parhaiten markkinatietoa.

52 PIETARIN MARKKINOILLE EDELLYTYKSET A. KONTAKTIT VENÄJÄLLÄ Henkilökohtaiset kontaktit tärkeitä Venäläiset ostajat pitävät keskinäistä luottamusta tärkeänä. Tämä on helpompi saavuttaa jatkuvaluonteisessa kaupankäynnissä, kertatoimituksissa luottamusta ei ole valmiina. Paikallinen agentti tai myyntihenkilö Pietarissa keskeistä. B. VERKOSTOT KOTIMAASSA Pk- yritykset toimivat usein usein suuremman suomalaisen yrityksen alihankkijana tai osana suomalaista laajempaa konsortiota. Oikeanlainen yritys- ja osaamiskombinaatio. Vientirenkaat Verkosto on se taikasana. Jokaisella toimialalla on ne tietyt toimijat, jotka pitäisi tuntea ja vientirenkaat tukevat tätä. Isojen firmojen kautta on turvallisempaa käydä kauppaa.

53 PIETARIN MARKKINOILLE TARVITTAVA TUKI Mitä yritykset tarvitsevat viennin tueksi.. 1. VIENTIRENKAAT JA KONTAKTOINTIMATKAT Kontaktien luominen Venäjälle. Yhteistyörakenteiden luominen vientiin. Tukea kumppaneiden ja asiakkaiden löytämiseksi ja näiden kanssa toimimiseksi. 2. KOULUTUKSET JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Tarvitaan tietoa ihan perusasioista alkaen. Logistiikkaan liittyvää koulutusta: kansainvälinen oikeus, normit vs. käytännöt. Kokemuksiin perustuvaa tietoa todellisista käytännöistä. 3. YHTEINEN MARKKINOINTI Tuotteita ja palveluita pitäisi pystyä tuomaan paremmin esiin, tuotetiedon jakaminen. Seudun yritysten yhteiset markkinointitoimet. Saman alan yritystietojen etsiminen ja yritysten edustajien tapaamisten järjestäminen. RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ 1. Onko Kouvola yksinään riittävän laaja alue vientiyhteistyön kehittämiseksi? Tarvitaanko laajempaa yhteistyötä? 2. Mitkä toimialat tai palvelualueet ovat potentiaalisimpia Kouvolan näkökulmasta? Mitkä nämä ovat viennin näkökulmasta?

54 SEUDULLISET CLEANTECHIN VIENTIALLIANSSIT MIKÄ ON VIENTIALLIANSSI? MITÄ PERUSTAMINEN EDELLYTTÄÄ? Vientiallianssi on seudun yritysten yhteinen, sopimuspohjainen vientiprojekti Allianssiin voi kuulua 4-7 yritystä, joiden tuotteet ja toiminta täydentävät toisiaan. Allianssin vetovastuu on yhdellä yrityksellä, mutta koordinaatiosta ja tuesta voisi vastata Kinno. Tarvitaan veturiyritys, jolla riittävä kiinnostus ja voimavarat 4-7 sitoutunutta yritystä, joiden tuote- ja asiakasportfolio tai jakelukanavat täydentävät toisiaan oikealla tavalla. Vähintään osalla yrityksiä tulee olla aiempaa kokemusta Venäjän markkinoilla toimimisesta. MIKSI VIENTIALLIANSSI? Kustannustehokas tapa mennä uusille markkinoille Vähentää yksittäisen yrityksen riskiä Mahdollisuus jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan Mahdollisuus päästä kiinni isompiin asiakkuuksiin ja mahdollisuuksiin

55 KOLMEN TASON TOIMENPITEET 3 SEUDULLISET CLEANTECHIN VIENTIALLIANSSIT Allianssi 1 Allianssi 2 Allianssi 3 2 VENÄJÄN MARKKINOINTI Vientimatkat Yhteismarkkinointi Markkinoinnin tuki MIKSI VIENTIALLIANSSI? 1 MARKKINATIETO JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Markkinatietoa Venäjä- osaaminen Vientiosaaminen

56

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Tietoisku ja yritystapaamiset Kouvola 02.04.2009 Sergei Usoltsev Markkinatutkimuspäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari www.finruscc.fi

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA

ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA 2.11.2011 Hannu Koponen ILMASTONMUUTOS, KESKI-SUOMI JA LIIKETOIMINTA Ilmastonmuutos ja vastuullinen liiketoiminta 1.11.2011 1 Vuoden keskilämpötila Talvi (J-T-H) Kesä (K-H-E) +15 +15 +15 +14,0 o C 2100

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 Rakennetun ympäristönkehittäminen virtuaalisuus mahdollistajana Ajankohtaista vesialalla Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 7.12.2010 Anne Salminen, Ohjelman koordinaattori Pöyry Finland Oy DM 11-2009 Vesiala

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015 % Rakennusten elinkaarimittarit Heli Kotilainen 22.5.2015 Green Building Council FINLAND ympäristöluokitusjärjestelmät RAKENNUSTEN Elinkaarimittarit Kansainvälinen verkosto World GBC Kestävän rakennetun

Lisätiedot

VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2

VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2 Rakennusalan suomalaisvenäläinen kontaktifoorumi VERA 2-Projekti VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2 HANKKEEN TAUSTA VERA OHJELMA 1997-2000 Venäjän rakennustalouden

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat harrastajasarjasta ammattilaiskehään Vesa Arvonen

Vesiosuuskunnat harrastajasarjasta ammattilaiskehään Vesa Arvonen Vesiosuuskunnat harrastajasarjasta ammattilaiskehään 13.11.2017 Vesa Arvonen Vesiosuuskunnat Suomessa Vesiosuuskuntia perustettu Suomessa 110 vuoden ajan Nyt Suomen n 4800 osuuskunnasta n 1300 on vesihuoltoosuuskuntaa

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Lassila & Tikanoja lyhyesti Suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut ympäristönhuoltoon

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Venäjä metsäalan liiketoimintaympäristönä suomalaisille yrityksille

Venäjä metsäalan liiketoimintaympäristönä suomalaisille yrityksille Venäjä metsäalan liiketoimintaympäristönä suomalaisille yrityksille Sari Karvinen, tutkija sari.karvinen@luke.fi, puh. 029 532 3256 1 29.4.2015 1. Luoteis-Venäjän puumarkkinat Suomalaisten ostajien ja

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.

Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse. Voiko ilmasto- ja energiapolitiikalla olla odottamattomia vaikutuksia? Jarmo Vehmas Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.tse.fi/tutu Esityksen sisältö Suomen energiajärjestelmän ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Kansainvälistymisen palvelut

Kansainvälistymisen palvelut 1 Kansainvälistymisen palvelut Tilannekartoitus (henkilökohtainen tapaaminen) Toimenpide-ehdotukset (kirjallinen ehdotus) Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman laadinta voi pitää sisällään mm. Kansainvälistymisvalmiuksien

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio

Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Energiatehokkuus kannattaa vai kannattaako? Risto Larmio Risto Larmio Energiatehokkuusasiantuntija Motivassa 2011 alkaen, työtehtävät mm. pk-teollisuuden energiatehokkuusneuvonta (Teknologia-, Elintarvike-,

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Bioenergiayrittäjyyden mahdollisuudet pk-sektorilla

Bioenergiayrittäjyyden mahdollisuudet pk-sektorilla Bioenergiayrittäjyyden mahdollisuudet pk-sektorilla Tulevaisuusfoorumi, Joensuu metsät ja ilmastopolitiikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 15.3.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalous Bioenergia-alan

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Hankeiltapäivä 19.11.2015 Lähde: International Synergies www.international-synergies.com 2 Teolliset Symbioosit Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija:

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 2 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201

Lisätiedot

Kevät 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Kevät 2009. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 6 0 000 00 00 003 00 005 006 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti

Lisätiedot

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Novagon Sparrausfoorumi 13.03.2012 Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry Trendejä ja lähtökohtia 1/2 Ilmastomuutoksen seurauksena

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi 2 Nopeas8 kehi1yvä Vietnam 89 milj. asukasta ja BKT n. 142 miljardia USD

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Pia Salokoski EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot