JATKETTU VÄLITÖN NEUVONPITO LIITTYEN HOITAJAVASTAANOTTOTYÖTÄ JA SIIHEN VARATUN JÄRJESTELYERÄN ( ) JAKAMISTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JATKETTU VÄLITÖN NEUVONPITO LIITTYEN HOITAJAVASTAANOTTOTYÖTÄ JA SIIHEN VARATUN JÄRJESTELYERÄN (1.2.2013) JAKAMISTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEELLA"

Transkriptio

1 JATKETTU VÄLITÖN NEUVONPITO LIITTYEN HOITAJAVASTAANOTTOTYÖTÄ JA SIIHEN VARATUN JÄRJESTELYERÄN ( ) JAKAMISTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEELLA Neuvotteluajat ja paikat: klo 9 11, Biomedicum huone klo 14-16, Biomedicum huone klo , Iso kabinetti hallintokeskus Osallistujat: Saara Suominen-Niemelä, henkilöstöpäällikkö, puheenjohtaja Sari Leppälä, henkilöstösuunnittelija, sihteeri Johtavat ylihoitajat: paikalla: Marja Renholm 3.2, 2.3 Kirsi Huttunen 30.3 Inger Mäenpää 3.2, 2.3 Sirkka Ekola 3.2 Anniina Lahtinen 2.3 Vuokko Kolhonen 3.2, 2.3 Taina Ala-Nikkola 3.2 Arja Tuokko 3.2, 2.3, 30.3 Riitta Vuorinen 3.2, 2.3, 30.3 Eija Rissanen 3.2, 2.3 Anna-Maija Kaira 3.2, 2.3, 30.3 Tarja Särkioja 3.2, 2.3, 30.3 Maarit Virta-Helenius 3.2, 2.3, 30.3 Kirsi Heino 2.3 klo alk. ja 30.3 Järjestöjen edustajat: paikalla: Maarit Ovaska, SuPer 3.2, 2.3, 30.3 Kalevi Kannisto, KAU/JHL 3.2, 2.3, 30.3 Anja Lehtosaari, Jyty 3.2 Airi Järvinen, Jyty 2.3 Leena Piironen, Tehy 3.2, 2.3 Päivi Törö, Tehy 30.3 Reija Sjöholm, Tehy 3.2 Jyri Saarinen, Tehy 3.2, 2.3, 30.3 Mikael Salakka, Tehy Neuvottelun avaus n tarkastajiksi neuvottelussa 3.2 valittiin Anja Lehtosaari, Jyri Saarinen ja Marja Renholm.Neuvottelussa 2.3 pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Järvinen, Jyri Saarinen ja Marja Renholm ja neuvottelussa 30.3 pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Ovaska, Kirsi Heino ja Jyri Saarinen.

2 2. Hoitajavastaanotto ja siihen varatun järjestelyerän ( ) jakaminen Asiasta neuvoteltiin ensimmäisen kerran , josta on erillinen pöytäkirja. Neuvotteluiden 3.2, 2.3 ja osalta sovittiin että tehdään yhdistetty pöytäkirja. Taustaa järjestelyerästä HYKS ja Tehy sopivat euron kohdentamisesta tehyläisille hoitajavastaanottoa tekeville. Raha jätettiin odottamaan päätöstä hoitajavastaanotoista. Toisen asteen koulutetuille jätettiin KVTES rahaa 3000 euroa laajennettua tehtäväkuvaa tai tehtäväsiirtoa varten. Hoitajavastaanoton kriteereiden työstäminen ja siihen liittyneet käytännön ongelmat veivät aikaa kuitenkin luultua kauemmin. Jaettavat rahasummat laskettiin korotetusti, koska tähän varattua järjestelyerää oli maksamatta 23 kuukaudelta. KT:n ohjeistuksen mukaisesti 0,6 % kerrotaan 23 kuukaudella, saadaan prosenttiosuudeksi 13,8 %. Tällä prosenttimäärällä korotettiin edellä mainitut potit: (13,8 % x ) = ,00 euroa ja 3000+(13,8% x 3000)= 3414,00 eu roa. Korotuksia ei näin makseta taannehtivasti vaan alkaen. Joulukuun 2014 neuvottelun jälkeen valmistelua jatkettiin siten, että esityksissä oli mukana sekä uudet että vanhat saajat eli ne joille on jo maksettu joko henkilökohtaisena tai tehtävälisänä korvausta hoitajavastaanotoista. Neuvottelu Kaikki neuvottelijat saivat esityslistan liitteenä tiedoston, jossa oli tulosyksiköiden esitykset henkilöistä tehyläisittäin ja kvtes-saajat, joille maksettiin tällä hetkellä hoitajavastaanottotoiminnasta korvauksia. Lisäksi tiedostoissa oli esitykset uusista tehyläisistä ja kvtes-saajista jotka vielä odottavat korvausta. Järjestöperusteisesta rahan jakamisesta keskusteltiin, koska se tekee työnantajalle tästä todella haasteellisen. Järjestöperusteisuus rahan kohdentumisessa aiheuttaa korvaustasoeroja yksiköissä. Samassa yksikössä toimivien mahdollisesti syntyviä korvaustasoeroja pyritään jatkossa kaventamaan/poistamaan, jotta mahdollinen eriarvoisuus poistuu. Järjestöt halusivat, että työnantaja kohdentaa tähän ylimääräistä rahaa järjestelyerän lisäksi. Järjestöt toivat esille, että jatkossa järjestelyeriä ei enää haluta sitoa etukäteen, kuten nyt hoitajavastaanoton osalta tehtiin. Rahan jakaminen viivästyi kaksi vuotta. Sopimus hoitajavastaanotosta ja tehtäväsiirrosta on määräaikainen (enintään 5 vuotta) ja henkilökohtainen. Sopimuksen uusimisen yhteydessä arvioidaan ohjeen mukaisesti, onko kyse edelleen hoitajavastaanotosta tai tehtäväsiirrosta. Neuvottelussa kävi ilmi, että järjestöjen edustajat eivät hyväksy viiden vuoden vanhenemissääntöä. Määräajasta sopivat kuitenkin työnantaja ja työntekijä keskenään. Laajennetussa tehtäväkuvassa määräaika sovitaan vuosittain. Sovittiin, että korvaussummina käytetään kahta tasoa, eli 117 euroa ja 235 euroa eli ylemmästä korvaustasosta luovutaan. HUS-tasoisesti neuvottelussa on käytössä tieto, että johtajaylilääkärin ohje 7/2013 ei muutu, mutta korvaustaso tulee alenemaan. Malliryhmiä ei lähdetä tässä vaiheessa muuttamaan, koska tva-uudistus on käynnissä.

3 Pääpaino esityksien osalta kohdistetaan uusille saajille, koska hoitajavastaanottoa tekevien määrä on kasvamassa. Henkilökohtaiset lisät ja tehtävälisät, joita on maksettu hoitajavastaanotosta poistuvat. Johtajaylilääkärin ohjeen mukaisesti uudet ja vanhat tehtävälisät, jotka ovat tässä neuvottelussa mukana korjataan oikeille palkkalajikoodeille alkaen. Hoitajavastaanottotoiminnan koodi on 1604 ja tehtäväsiirto ja laajennettu tehtäväkuva kirjataan koodille Näin yhdenmukaistetaan tehtävälisän maksaminen ja samalla seuranta ja budjetointi helpottuu alkaen. Tällä tavalla noudatetaan johtajaylilääkärin antamaa ohjetta 7/2013. Sovittiin, että tulosyksiköt lähettävät esityksensä 16.2 mennessä Sari Leppälälle ja neuvottelua jatketaan klo Neuvottelu Neuvottelussa todettiin, että kaikkien osalta tarvittavat luvat olivat kunnossa. Lisäksi sovittiin, että apulaisosastonhoitajat poistetaan listoilta (ne sairaanhoitajat, jotka vovat tu aoh:ksi ovat mukana), koska heille ei hoitajavastaanottotyöstä pitäisi erikseen kor vata, vaan se on jo huomioitu korkeammassa tehtäväkohtaisessa palkassa (hvotyöryhmän linjaus). Uusien KVTES saajien osalta sovittiin laitettavaksi korvaussummiksi kaikille 117 euroa ja Jorvin päivystyspoliklinikalla toimiville korvaussummaksi kaikille 149,57 euroa, koska samassa yksikössä toimivilla halutaan olevan sama korvaustaso. Perusteista keskusteltiin. Hoitajavastaanotto on aina kuntalaskutettavaa ja korvaa lääkärikäynnin. Neuvottelussa todettiin, että kipuhoitajat eivät näin ollen kuulu tähän ryhmään. Johtavat ylihoitajat tarkistivat henkilökohtaisten lisien osalta mikä osuus siitä oli maksettu korvauksena hoitajavastaanotosta ja tarkistetut tiedot lähetettiin Sari Leppälälle mennessä. Neuvottelussa painotettiin sitä, että sekä tehyn että kvtes rahan osalta tulee pysyä annetussa raamissa, tämän takia osa esityksistä jouduttiin tässä vaiheessa karsimaan. Neuvottelu Henkilökohtaiset lisät johtavat ylihoitajat tarkistivat siten, että listoilta vähennettiin tai poistettiin kokonaan sellainen henkilökohtainen lisä, jota maksetaan muilla perusteilla kuin hoitajavastaanotosta. Muilla perusteilla myönnettyjä henkilökohtaisia lisiä ei ole poistettu. Neuvottelussa 30.3 sovittiin, että ryhmässä vanhat KVTES saajat korvaustaso pysyy samana kuin aiemmin, korvaustasoa ei nosteta, koska rahaa ei ole. Ainut mikä muuttuu on palkkakoodi ja se että aiemmin maksetut lisät maksetaan vain tehtävälisänä (= henkilökohtainen lisä, jota maksettu hvo:sta, TS:stä ja LT:sta siirtyy tehtävälisään). Ylimääräistä rahaa tähän ei kulu. Järjestöjen edustajat esittivät huolensa, että henkilökohtaisten lisien prosenttiosuudet vähenevät. Uusien KVTES saajien ryhmässä korvaustaso tulee olemaan kaikilla 117 euroa. Heille kohdennetaan järjestelyerää 3510 euroa.

4 Uusissa Tehy saajien ryhmässä, korvaustasot voivat olla joko 117 euroa tai 235 euroa. Dialyysihoitajille sovittiin kaikille sama korvaustaso eli 117 euroa. Uusille tehyläisille kohdennettiin järjestelyerää 6801 euroa. Vanhat Tehy saajat ryhmässä Jorvin päivystyspolikilinikalla kaikille sovittiin korvaus tasoksi 149,57 e (myös kvtes). Aiemmin maksettuja korvaustasoja ei ole alennettu, mutta kahdelle sairaanhoitajalle jää poikkeuksellisesti yli 235 euron korvaus vanhastaan. Korvaustasojen nostamisiin kuluu rahaa 4326,12 euroa. Neuvottelua sovittiin jatkettavaksi sähköpostilla. Sovittujen linjausten jälkeen työnantaja teki vielä muutamia lisäyksiä/korjauksia. Tehyn kannanotto jo poistettujen kipuhoitajien osalta oli, että heidät tulee lisätä esitykseen, koska he tekevät laajennettua tehtäväkuvaa. Kipuhoitajat lisättiin esitykseen. Liitteenä (liite 1) Tehyn kannanotto esitykseen. Hoitajavastaanottoa ja laajennettua tehtäväkuvaa tai tehtäväsiirtoa ei enää jatkossa saa ella korvata käyttämällä henkilökohtaisia lisiä. Jatkossa kaikki uudet johtajaylilääkärin ohjeen mukaiset toiminnot kirjataan tehtävälisäksi kyseisiä palkkakoodeja käyttäen, korvaustaso on 117 euroa tai 235 euroa. Lopuksi todettiin, että hoitajavastaanottotyön pitäisi tienata itse itsensä. 3. Neuvottelutulos Järjestelyerä jakautuu seuraavasti: - KVTES-uudet saajat 3510 e - Tehy-uudet saajat 6801 e - Tehy-vanhat saajat 4326,12 Eli yhteensä ,12 euroa. Liite 2 henkilölistat. Hoitajavastaanoton liittyvä järjestelyerä laitetaan maksuun alkaen. 4. Neuvottelun päättäminen Puheenjohtaja päätti neuvottelun. Saara Suominen-Niemelä Puheenjohtaja Sari Leppälä Sihteeri

5 n tarkastajat: Anja Lehtosaari Jyri Saarinen Marja Renholm Airi Järvinen Maarit Ovaska Kirsi Heino

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 2 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 10.6.2009 klo 10.00 10.40 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kunta-alan uudet sopimukset

Kunta-alan uudet sopimukset Sopimukset 2010-2011 Kunta-alan uudet sopimukset Seppo Haavisto/Fotex Kunta-alan sopimukset allekirjoitettiin 15. helmikuuta Helsingissä. Kuntatyönantajien puolesta sopimukset allekirjoitti työmarkkinajohtaja

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 13.00 13.23 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa. NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Nukarin jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. Osuuskunnan toimialana on

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 Kokousaika Torstai 2.12.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 3 09 F MUUT JULKAISUT Työnjakomallit Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2.

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 1 (19) Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset vuonna

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille

TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS. Luottamusmiehille ja esimiehille 1 12 TEHYN JULKAISUSARJA F MUUT PALKKAUSOPAS Luottamusmiehille ja esimiehille Sisältö LUKIJALLE 3 1 Luottamusmiehen rooli palkkauksen edistämisessä 5 2 Esimiehen rooli palkkauksen edistämisessä 6 2.1 Esimiehellä

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal.

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Poukaman leirikeskus, Kuopio Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo,

Lisätiedot

Säännöt Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

Säännöt Pernajan Saariston Vesiosuuskunta Säännöt Pernajan Saariston Vesiosuuskunta 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pernå Skärgårds Vattenandelslag, suomeksi Pernajan Saariston Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Loviisa. 2

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Arolan-Jokelanseudun-Halkian Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 2 TOIMIALA

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

1. Asiakasraadin jäsenten valokuvaus ja tutustuminen Tammirinteen päiväkodin tiloihin

1. Asiakasraadin jäsenten valokuvaus ja tutustuminen Tammirinteen päiväkodin tiloihin JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika keskiviikko 22.1.2014 klo 18.00 20.00 Paikka Tammirinteen päiväkoti, Jyskäntie 4, 40420 JYSKÄ Läsnä Aalto Sanni Autere Katri, poissa

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot