Java & Components. Timo Jalonen Lead Architect (SW) Enterprise Web Services - Finland Sun Client Solutions.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Java & Components. Timo Jalonen Lead Architect (SW) Enterprise Web Services - Finland Sun Client Solutions. Email: Timo.Jalonen@sun."

Transkriptio

1 Java & Components Timo Jalonen Lead Architect (SW) Enterprise Web Services - Finland Sun Client Solutions

2 Aiheita Java yleistä Eri komponenttimallit (JEE 5.0) (SOA) 2

3 Yleistä 3

4 Java - maisema Java APIs JAINTM JMI JiniTM JXTA Java Programming Language Java WebStart Java Virtual Machine Shared Data Toolkit Java DMK OSS/J JavaSpacesTM 4

5 Virtuaalikone (J)VM = (Java) Virtual Machine Javalla kirjoitetut ohjelmat käännetään välikielelle Välikieli on kaikissa toteutuksissa sama Virtuaalikone on ajoympäristöön toteutettu ohjelma, joka suorittaa välikieltä 5

6 APIt Luokkakirjasto Joukko pakkauksia, joissa olevat luokat tarjoavat yleisimmän perustoiminnallisuuden Eri painoksissa eri kokoelma luokkia java.lang katsotaan kuuluvaksi kieleen > ei tarvitse erikseen ottaa mukaan käännökseen 6

7 Painokset Java Technology Enabled Devices Java Technology Enabled Desktop Workgroup Server High-End Server 7

8 Painosten erot Jokaiselle alustalle oma sopiva JVM ja APIt communicator server pager PDA J2EE Core APIs J2SE Core APIs J2ME Core APIs Java Language Java HotSpot Java Virtual Machine (JVM) KVM Card VM 8

9 JavaBeans Javan komponenttimalli Usein, muttei välttämättä, visuaalisia kompenentteja Perusominaisuudet: > Introspection - kehitysvälineet saavat selville > > > > komponentin ominaisuudet Customization - ominaisuuksia voidaan muuttaa suunnitteluvaiheessa Events - eventtipohjainen kommunikointi Properties - komponentin ominaisuudet näkyvät ja niitä voidaan muuttaa ajonaikaisesti Persistence - kustomoidut ominaisuudet voidaan säilyttää Yksinkertainen ohjelmointimalli 9

10 Appletit Selaimessa ajettavia Java-sovelluksia Periytyvät java.applet.applet-luokasta Applet-luokan määrittelemä rajapinta > Appletin kontrolloimiseen > Tarjoaa myös appletille mahdollisuuden saada tietoa ympäristöstään Sama luokka voi toimia sekä itsenäisenä sovelluksena, että applettina 10

11 Java 2 Micro Edition JavaOne 1999: KVM (Palm Pilot V) Vahvasti optimoitu runtime Kaksi virtuaalikonetta: KVM ja JVM Sama tavukoodisetti ja luokkaformaatti kuin J2SE:ssä 11

12 J2ME Konfiguraatiot (CDC ja CLDC) määrittelevät minimivaatimukset joita sovelluskehittäjä voi odottaa java-kirjastoilta ja virtuaalikoneelta tietyn konfiguraation laitteilta Profiilit lisäävät laiteryhmäkohtaisia ominaisuuksia tiettyyn konfiguraatioon Midlet Mobile Information Device Profile J2ME core APIs KVM DSP chip (esim. ARM) 12

13 J2ME komponentit = Midlet J2ME:n komponentit ovat midlettejä Erittäin analoginen Appletin kanssa, mutta ajoympäristönä ei ole selain, vaan esim. puhelin Ei kuitenkaan sovellusten koostamisen väline 13

14 J2ME Sovellusten lataus Sovelluksen Käyttäjä mainonta valitsee webbisivulla sovelluksen JAM lataa sovelluksen Web Page (Name, Version, Descriptor Size, File Network Transfer Java Application Manager ) Jar File 14

15 MSA Technical Approach MSA will: 1)Choose the base set of Component APIs that will be available on all next-generation JavaME devices. 2)Define clarifications that will define the proper behavior of the Component APIs 3)Define roadmap for the future versions of the platform. Guiding principles: > Reduce fragmentation. > Minimize optional features. > Focus on the needs of mass-market handsets. 15

16 MI18N (JSR 238) Payment API (JSR 229) Adv. media (JSR 234) WMA 2.0 (JSR 205) SVG (JSR 226) CHAPI (JSR 211) 3DGraphics (JSR 184) SIP (JSR 180) Location (JSR 179) SATSA (JSR 177) Web Services (JSR 172) MMAPI 1.1 (JSR 135) Bluetooth/Obex (JSR 82) PDAOP (JSR 75) MSA/CLDC 1.0 Platform J2ME MSA/CLDC Platform 1.0 (JSR 248) MIDP 2.0 (JSR 118) CLDC 1.1 (JSR 139) 16

17 MSA Status MSA/CLDC 1.0 Specification Public Review was completed in October Final Review and Final Release expected in spring Devices expected to ship in mid-to-late

18 MIDP3 Overview MIDP3 (JSR 271) will define a new version of the highly popular Mobile Information Device Profile standard. Main goals: > Maintain and enhance the role of MIDP as the > > > > leading mobile application environment. Add functionality requested by the developer community. Maintain backwards compatibility with MIDP 2.0. Maintain focus on high-volume mobile handsets. Reduce ambiguity & tighten specification in all areas. 18

19 MIDP3 Feature Highlights Multitasking (MVM) support: Shared libraries for MIDlets (LIBlets) UI enhancements Secure/Removable/Remote RMS stores Networking enhancements: Multiple network interfaces IPv6, VPN, IPSEC, MobileIP (to be decided) 19

20 MIDP3 Status MIDP3 is still in an early stage. > > > > Expert group work was started in May Use case analysis completed in Sep/Oct Requirements work is nearly complete. API design work started recently. Early Draft Review planned for Spring Public Review by JavaOne 2006 (?) Final Release by the end of year

21 J2EE ja sen komponenttimallit 21

22 Java 2 Enterprise Edition Laajojen hajautettujen sovellusten kehitykseen Joukko API-laajennoksia Sovelluskehitysmalli Referenssitoteutus Yhteensopivuustestit 22

23 J2EE-tuotteet Toisin kuin perusversiossa, Sun ei tarjoa valmista ympäristöä, vaan määrittelyt Viitetoteutus on toimiva ympäristö, mutta ei tarkoitettu tuotantokäyttöön Lukuisia kaupallisia ja avoimen lähdekoodin tuotteita saatavilla 23

24 J2EE Arkkitehtuuri Client-Side Presentation Server-Side Presentation Server-Side Business Logic EIS MIDP Devices XHTML/WML SOAP/HTTP JDBC EJB Servlet Rich Clients DBMS RMI/IIOP XML/HTTP Browsers HTML/XML B2B Application SOAP/HTTP J2CA JSP EJB CORBA Web Container EJB Container JMS J2EE Application Server ERP CMS SOAP 24

25 J2EE komponentit eri tasoilla 25

26 J2EE säiliöt ja komponentit Säiliöiden tehtävät Rinnakkaisuus Tietoturva Saatavuus Skaalatuvuus Pysyvyys Tapahtumat Elinkaari Hallinta Komponenttien tehtävät Esitys Liiketoimintalogiikka (Tietovarastoyhteydet) 26

27 J2EE komponentit Servlet JSP EJB 27

28 J2EE - Servlet WWW-palvelinkontekstissa ajettava ohjelma, joka ottaa vastaan pyyntöjä ja lähettää vastauksia Ohjelmoija toteuttaa minimissään muutaman yksinkertaisen funktion, joita palvelin osaa kutsua Tarjoaa myös ohjelmoijalle joukon luokkia helpottamaan tehtävää 28

29 J2EE - JavaServer Pages Tekstitiedosto (esim. HTML-sivu), johon kirjoitetaan laajennuselementtejä: > ohjelmakoodia > JSP-tagejä > Itse tehtyjä tageja Ajoympäristö kääntää sivusta Servletohjelman 29

30 J2EE - Enterprise JavaBeans Hajautettu komponenttimalli Kolme päätyyppiä: Session, Entity ja Message Driven > Session Bean voi olla tilallinen tai tilaton > Entity Bean voi hallita pysyvyytensä itse tai jättää sen säiliön huoleksi > Message Driven Beania kutsutaan kun sovelluspalvelin saa määritellyn viestin Transaktionaalisia 30

31 J2EE - EJB Komponenteilla on: > Home/LocalHome-rajapinta (luonti, haku, tuhoaminen) > Local/Remote-rajapinta (toiminnallisuus) > Toteutus > Käyttöönottokuvain 31

32 EJB Arkkitehtuuri 32

33 Muita J2EE-ominaisuuksia J2EE Connectors J2EE Deployment API J2EE Management Enterprise JavaBeans to CORBA Mapping Java API for XML Processing Java API for XML Registries Java API for XML-based RPC Java Naming and Directory Interface Java Message Service Java Transaction API / Java Transaction Service JavaMail API SOAP with Attachments API for Java... 33

34 Sovelluksen paketointi 34

35 J2EE sovellusten kokoamisprosessi Creation Assembly Deployment Created by J2EE Modules Component Developer Assembled and Augmented J2EE APP by Application Assembler Processed by Deployer Deploy J2EE Container Enterprise Components 35

36 JEE

37 Java EE 5 TM Introduction Theme: Ease of Development Simplified EJB models: EJB 3.0 Java Technology Object Persistence Extensive use of annotations: Common Annotations Web Services Annotations Java API for XML Binding (JAXB) 2.0: But also... Streaming API for XML (StaX) Asynchronous Web Services (JAX-WS 2.0) JavaServer Faces technology Updates to servlets, JavaServer Pages (JSP ), JavaMail APIs, etc. 37

38 The J2EE Challenge TM J2EE is enormously powerful > The industry standard for robust enterprise apps But that power sometimes gets in the way > Too difficult to get started > Even simple apps need boring boilerplate Can we keep the power, but make typical development tasks simpler? YES: and that is the focus of Java EE 5! 38

39 Java EE 5 Major Features TM Greatly simplified EJBTM development New persistence API Easy web applications with JavaServerTM Faces Simplified web services support More web service standards support 39

40 EJB 2.1 Very powerful, but complex to use > Too many classes, interfaces > Java Naming and Directory Interface > > > > > (JNDI) API lookups javax.ejb interfaces Awkward programming model Deployment descriptors Entity bean anti-patterns... 40

41 Ease of Development in EJB 3.0 Makes EJB technology easier to learn and use > > > > > > > > Extensive use of annotations Fewer classes and interfaces Dependency injection Simple lookups No required container interfaces No required deployment descriptor Simplified persistence Object/relational mapping Improves developer productivity > Designed to draw new developers to J2EE platform 41

42 Simplification of EJB Bean Types Elimination of requirement for EJB component interfaces > Business interfaces are plain Java interfaces Elimination of requirements for Home interfaces > Only need business interface, not home Elimination of requirements for javax.ejb.enterprisebean interfaces > Annotations for (optional) callbacks Elimination of need for use of JNDI API > Use dependency injection, simple lookup method 42

43 Simplified Client View Session beans have plain Java language business interface > No more EJB(Local)Home interface > No more EJB(Local)Object interface Bean class implements interface > Looks like normal Java class to bean developer Looks like normal Java language interface to client (POJI) 43

44 EJB 2.1 Bean Example public class PayrollBean implements javax.ejb.sessionbean { SessionContext ctx; DataSource empdb; public void setsessioncontext(sessioncontext ctx) { this.ctx = ctx; } public void ejbcreate() { Context initialcontext = new InitialContext(); empdb = (DataSource)initialContext.lookup( java:comp/env/jdbc/empdb ); } public void ejbactivate() {} public void ejbpassivate() {} public void ejbremove() {} public void setbenefitsdeduction (int empid, double deduction) { Connection conn = empdb.getconnection(); } } 44

45 EJB 2.1 DD Example <session> <ejb-name>payrollbean</ejb-name> <local-home>payrollhome</local-home> <local>payroll</local> <ejb-class>com.example.payrollbean</ejb-class> <session-type>stateless</session-type> <transaction-type>container</transaction-type> <resource-ref> <res-ref-name>jdbc/empdb</res-ref-name> <res-ref-type>javax.sql.datasource</res-ref-type> <res-auth>container</res-auth> </resource-ref> </session>... <assembly-descriptor>... </assembly-descriptor> 45

46 EJB 3.0 public interface Payroll { public void setbenefitsdeduction(int empid, double deduction); public class PayrollBean implements Payroll DataSource empdb; public void setbenefitsdeduction(int empid, double deduction){ Connection conn = empdb.getconnection();... return; } } 46

47 EJB 2.1 Client Example... Context initialcontext = new InitialContext(); ShoppingCartHome mycarthome = (ShoppingCartHome)initialContext.lookup( java:comp/env/ejb/cart ); ShoppingCart mycart= mycarthome.create(); //Use the bean Collection widgets = mycart.starttoshop( widgets )... // Don't forget code to handle javax.ejb.createexception... 47

48 EJB 3.0 Client ShoppingCart mycart;... Collection widgets = mycart.starttoshop( widgets );... 48

49 Persistence Model in EJB 3.0 Entities are simple Java classes > Concrete classes support use of new > Getter/setter property methods or persistent instance variables > No required bean interfaces > No required callback interfaces Usable as detached objects in other application tiers > No more need for DTOs (Data Transfer Objects) 49

50 EntityManager EntityManager serves as untyped home for entity operations > Methods for lifecycle operations > Persist, remove, merge, flush, refresh, etc. > Similar in functionality to Hibernate Session, JDO PersistenceManager, etc. > Manages persistence context 50

51 JavaServer Faces (JSF) Framework Is A server side user interface (UI) component framework for Java technology-based web applications. Drag-and-drop UI components to build a web Application. 51

52 JSF Architecture Server JSF Page Desktop Browser HTML HTML RenderKit Front ctrl JSF Page App Backend WML RenderKit Phone WML 52

53 Java EE 5 Status TM All Specs available for review now Specs at Proposed Final Draft stage Q Java EE 5 SDK Beta release Q Java EE 5 Final release Q

54 SOA 54

55 What is SOA? (the obligatory definition slide) SOA is an architectural style that emphasizes loosely coupled, coarse-grained, shareable, secure, network based services to enable business flexibility in an interoperable technology agnostic manner. SOA is a business & technical strategy to expose business functionality & data within and between enterprises SOA is a design paradigm for the creation of applications via the orchestration of stateless services that interact through a variety of standards based interfaces SOA is an integrated software infrastructure and design approach based on best practices 55

56 Accidental Architecture? Silo Oriented Architecture Mature information systems grow old disgracefully as successive waves of hacking result in accidental architectures which resist the reflection of on-going business process change. - Anthony Lauder & Stuart Kent; University of Kent. (2000) Rigid Complex Expensive Slow to Market Monolithic Hard to Integrate 56

57 Promise of SOA Interoperability Federation Dynamic Discovery Loose Coupling Reuse and Composition Evolution, not Revolution Wrap and Reuse; Not Rip and Replace Standards based approach Alignment of Business and Technology 57

58 SOA Conceptual Model 58

59 Layering Principle Shared Network-based Layered Services Access Layer Process Layer Service Layer Resource Layer 59

60 Pragmatic SOA: What It Is Not SOA SOA SOA SOA SOA SOA Products Middleware Software Enterprise Service Bus Web Services... 60

61 SOA Big Rules Eye Chart Layered Modular & Autonomous Service Reuse Interoperable Coarse-Grained Business Services Composable Stateless XML Doc-Based Asynchronous Conversational Policy-Driven Described Orchestrated Loosely Coupled Versioned Self Healing Reliable Messaging Secure Choreographed Registered & Discovered 61

62 Composite Application Set of reusable services composed into a new application Consumes existing services Exposes new service interfaces Encapsulates business processes/collaboration Unit of deployment for services May or May not expose a user interface 62

63 The Move to Service Orientation Accidental Rigid Silo-Oriented Layered Extensible Service-Oriented 63

64 IT Silo Field Service Scheduling Order Processing Accounts Management Check Customer Status Check Customer Status Calculate Shipping Charges Determine Product Availability Determine Product Availability Order Status Verify Customer Credit Verify Customer Credit Monolithic Applications Order Status Data Repository Custom Marketing System AS400 Sales System Oracle CRM System SAP Finance System Red Prairie Warehouse Mgmt. System Another Business Unit External Trading Partner 64

65 IT Silo Field Service Scheduling Order Processing Check Customer Status Check Customer Status Determine Product Availability Determine Product Availability Verify Customer Credit Accounts Management Calculate Shipping Charges Order Status Verify Customer Credit Monolithic Applications Order Status Data Repository Custom Marketing System AS400 Sales System Oracle CRM System SAP Finance System Red Prairie Warehouse Mgmt. System Another Business Unit External Trading Partner 65

66 Reuse Services Via Re-composition Field Service Scheduling Check Customer Status Order Processing Check Credit Check Inventory Accounts Management Check Order Status Create Invoice Elemental Business Services Data Repository Custom Custom Marketing Marketing System System AS400 AS400 Sales Sales System System Oracle Oracle CRM CRM System System SAP SAP Finance Finance System System Red Red Prairie Prairie Warehouse Warehouse Mgmt. Mgmt. System System Another Another Business Business Unit Unit External External Trading Trading Partner Partner 66

67 Reuse Services Via Re-composition Field Service Scheduling Order Processing Accounts Management Check Customer Inventory Status Installation Scheduling Check Customer Status Process Customer Order Check Credit Check Inventory Bill Presentment/Payment Check Order Status Create Invoice Composed Business Processes Elemental Business Services Data Repository Custom Marketing System AS400 Sales System Oracle CRM System SAP Finance System Red Prairie Warehouse Mgmt. System Another Business Unit External Trading Partner 67

68 Field Service Scheduling Order Processing Accounts Management Composite Apps Business Processes Are Composed Hierarchically to Create Composite Applications Check Customer Status Check Credit Check Inventory Check Order Status Create Invoice Elemental Business Services Data Repository Custom Marketing System AS400 Sales System Oracle CRM System SAP Finance System Red Prairie Warehouse Mgmt. System Another Business Unit External Trading Partner 68

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Kenkäpuhelin ja sähköaivo

Kenkäpuhelin ja sähköaivo Kenkäpuhelin ja sähköaivo Mobiilipuhelimen kehitys lähti mielikuvitustasolla liikkeelle jo kuusikymmenluvulla agentti Maxwell Smartin kenkäpuhelimesta. Tämä vekotin hämmästytti ja nauratti silloin kansakoulun

Lisätiedot

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus IBM Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus Liiketoiminnan IT-riskien hallinta ja IT riskienhallinnan tukena IBM Corporation 29.1.2009 Copyright IBM Corporation 2009 AGENDA 14:00 Seminaarin aloitus,

Lisätiedot

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES REPORTS IN INFORMATION SCIENCES 22 TAMPERE 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION

Lisätiedot

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible Digile Digital Services update Petra Söderling, October 17, 2014 Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle 16-17.9. Kirkkonummen Långvikissä pidettiin Digital Services

Lisätiedot

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Lighting Technology Degree Program Satu Marttila Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Arkkitehtuurisuunnittelun haasteet: tänään SOA ja Web Services, mitä huomenna?

Arkkitehtuurisuunnittelun haasteet: tänään SOA ja Web Services, mitä huomenna? Arkkitehtuurisuunnittelun haasteet: tänään SOA ja Web Services, mitä huomenna? Sytyke laivaseminaari 8.9.2004 Lauri Keltikangas TietoEnator Digital Innovations lauri.keltikangas@tietoenator.com 08.09.2004

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja English user s Manual from page 61 CE Elisa ADSL Premium...28 IP-osoitteet...27 ISP...22 Kuinka muutan laitteen asetuksia...23 Laitteen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 Toiminnanohjausjärjestelmät -tuoteselvitys Versio 1.1 12.6.2002 Yhteystiedot Tuula Käpylä VTT Tietotekniikka PL 1201, FIN-02044 VTT Katuosoite: Tekniikantie

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja English user s Manual from page 32 CE TW-EA510 Elisa ADSL Premium...26 IP-osoitteet...25 Kuinka muutan laitteen asetuksia...21

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

Always select a proper tool for the task at hand.

Always select a proper tool for the task at hand. Welcome! 1 Agenda 9.00 Opening words Janne Kalliola, Exove Oy 9.10 ez Publish Jani Tarvainen, Exove Oy Case: Kauppa.fi Mari Flink, Suomen Kaupan liitto 9.35 Drupal Kalle Virta, Exove Oy 10.00 Break Case:

Lisätiedot

Enterprise Architectures

Enterprise Architectures Enterprise Architectures, Paavo Kotinurmi, Matti Hämäläinen 1 In the early days... Input Output Automation of manual tasks Payroll Bookkeeping Order entry Invoicing Statistics Data Program Computer 2 The

Lisätiedot

Software Projects 2008 2009

Software Projects 2008 2009 Timo Poranen (ed.) Software Projects 2008 2009 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D 2009 6 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D

Lisätiedot

TeleWell TW-EA400 ADSL -modeemi ja kytkin 4 kpl 10/100 Mbps Ethernet porttia

TeleWell TW-EA400 ADSL -modeemi ja kytkin 4 kpl 10/100 Mbps Ethernet porttia TeleWell TW-EA400 ADSL -modeemi ja kytkin 4 kpl 10/100 Mbps Ethernet porttia Pikaohje Finnish and English User s Manual Versio 2 Pikaohje DHCP + NAT asetukset eri operaattoreille...25 DHCP+ NAT asetukset...25

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Jyrki J. Niekkamaa FM, MHT. Suitable Assignments. Personal Info q Date of birth 25.3.1964. Education q Kokemäen Lukio, Ylioppilas 31.5.

Jyrki J. Niekkamaa FM, MHT. Suitable Assignments. Personal Info q Date of birth 25.3.1964. Education q Kokemäen Lukio, Ylioppilas 31.5. Jyrki J. Niekkamaa FM, MHT Suitable Assignments q Group leader, visionary q IT development director, Leading Technology architect q Mentor and teacher in the areas of business analysis, object-oriented

Lisätiedot

TechNet TV Windows 8.1

TechNet TV Windows 8.1 TechNet TV Windows 8.1 BYODiin liittyvät ominaisuudet Petri Paavola Windows Client MVP Names.fi 22.10.2013 Petri Paavola Windows Client MVP Petri.Paavola@names.fi Windows 8.1 BYOD-käytössä Web Application

Lisätiedot

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual TW-525 WLAN 802.11n Ethernet Access Point User Manual Last revised on Jan 2011 Safety Warnings 1. Do not use the adapter in high humidity or high temperature environment. 2. Do not open or repair the case

Lisätiedot

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN PROJECT REPORT KOTEL 56 3..8 INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN KOTEL 56 Page FOREWORD The traditional and still dominating method for product design is focused on optimising

Lisätiedot

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma POHJOIS KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Markus Törrönen SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO SEKÄ SOVELTUVUUS OPETUSKÄYTTÖÖN Opinnäytetyö Kesäkuu 2009

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Contents

Sisällysluettelo / Contents Sisällysluettelo / Contents Pääkirjoitus / Editorial 4 ABB 6 Accenture 7 Agnico Eagle Finland Oy 8 BDO Oy 9 Boliden 10 Business Kitchen 11 BusinessOulu 12 Codemate Oy 13 Codenomicon Oy 14 Componenta 15

Lisätiedot

InfraBIM-sanasto. Dokumentin lisätiedot

InfraBIM-sanasto. Dokumentin lisätiedot Doc Id 42625EB1C630 Versio 0.7 Luokitus T - Technical reports Pvm 2014-08-01 Status Luonnos InfraBIM-sanasto Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t) Dokumentin omistaja Julkisuus InfraTM/InfraFINBIM

Lisätiedot

VMware vsphere 5.0 FINLAND. Antti Mäkinen, EMC Santeri Stolt, VMware FINLAND. Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved.

VMware vsphere 5.0 FINLAND. Antti Mäkinen, EMC Santeri Stolt, VMware FINLAND. Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. VMware vsphere 5.0 FINLAND Antti Mäkinen, EMC Santeri Stolt, VMware Copyright 2011 EMC Corporation. All rights reserved. FINLAND 1 Agenda Tota mitähän mun sillä vspherellä oikein pitikään tehdä? vsphere

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Pasi Ahonen, 30.9.2009

Pasi Ahonen, 30.9.2009 Käyttöönotettavan järjestelmän tietoturvallisuuden evaluointi (& TITAN Data Security for Industrial Automation - A project funded within TEKES Safety and security Program) Pasi Ahonen, 30.9.2009 Esityksen

Lisätiedot

ISTQB:n testaussanasto

ISTQB:n testaussanasto ISTQB:n testaussanasto Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.0 (dd. December 2 nd, 2007) Produced by the Glossary Working

Lisätiedot

Web-sovelluksen toimintalogiikka palvelimelta käyttäjän selaimeen

Web-sovelluksen toimintalogiikka palvelimelta käyttäjän selaimeen Sami Tiilikainen Web-sovelluksen toimintalogiikka palvelimelta käyttäjän selaimeen Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot