Tampere Mwanza paikallishallintojen yhteistyöhanke PÖYTÄKIRJA. Johtoryhmän kokous klo 14. Kokouksen osallistujat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere Mwanza paikallishallintojen yhteistyöhanke PÖYTÄKIRJA. Johtoryhmän kokous 26.11.2007 klo 14. Kokouksen osallistujat:"

Transkriptio

1 Tampere Mwanza paikallishallintojen yhteistyöhanke PÖYTÄKIRJA Johtoryhmän kokous klo 14 Kokouksen osallistujat: Satu Vuorinen, pj Veijo Kajan Vesa Komonen Katri Laihosalo Eija Uurtamo Riikka Juuma, sihteeri 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. 3. Arvio Mwanza päivistä ja vierailuohjelmasta Projektikoordinaattori Riikka Juuma esitteli Mwanza päivien ja vierailujen tulokset. Mwanza päivät keräsivät hyvin väkeä ja erityisesti Mwanza Nite klubi Tullinkamarin Klubilla sai paljon kiitosta. Tilaisuuteen myytiin yli 300 pääsylippua ja esiintyjäkaarti oli erittäin korkeatasoinen. Mwanza päivien järjestelyissä tärkeä kumppani jo vuosia on ollut tanssinopettaja Menard Mponda, joka tekee ympäri vuoden merkittävää työtä kulttuurien kohtaamisen saralla (tanssin opetus, Fest Africa, erilaiset tapahtumat). Yhtä aikaa Mwanza päivien kanssa oli myös mwanzalaisten palomiesten sekä Mwanzan jätehuollosta vastaavan Mathias Kapizon työmatka/ opintomatka. Palomiesten matkaohjelman laatimisesta ja toteuttamisesta vastasi Tampereen palolaitos. Opetuskokonaisuus oli monipuolinen ja tuntui vastaavan hyvin Mwanzan tarpeita. Matkan aikana saatiin myös tehtyä yhdessä suunnitelmat kolmivuotiskaudelle Mwanzan Health Officer:n Mathias Kapizon vierailu oli niin ikään hyvin tärkeä. Kävi ilmi, että hän on hyvin keskeinen henkilö kaupungissa, etenkin jätehuollosta puhuttaessa ja istuu myös kaupungin johtoryhmässä. Kapizo oli matkaansa hyvin valmistautunut ja hänen pitämänsä esitelmät Tampereen työryhmälle auttoivat merkittävästi jatkosuunnitelmia tehtäessä. Kapizo myös innostui hankkeesta matkan aikana ja lupasi sitouttaa alaisensakin paremmin tehtyihin suunnitelmiin. Ennen matkaa Kapizolla ei ollut juurikaan käsitystä projektin tavoitteista, joka kertoo tarpeesta varmistaa, että tieto siirtyy Mwanzan ohjausryhmästä oikeille tahoille. Merkittiin tiedoksi esitetyt arviot. Päätettiin, että jatkossa sovitaan hyvissä ajoin ohjausryhmän vastuista vierailujen ja ohjelmien käytännön toteuttamisessa ja sitoutetaan ohjausryhmää ja työryhmiä myös iltojen isänniksi.

2 4. Riikan matkalla esiin tulleet asiat Riikan Mwanzan matkalla kävi ilmi muutamia seikkoja, jotka vaativat jatkotoimenpiteitä. Toisin kuin Mwanzan ohjausryhmästä on kerrottu, Mwanzan kaupungissa on sähköinen kirjanpito ja tili Tampere Mwanza hankkeelle. Ei siis ole mitään järkevää syytä, miksi tili säilyisi erillisenä projektitilinä. Epäselväksi jäi, miten voi olla mahdollista ettei ohjausryhmä tiedä asiasta. Asiasta keskusteltiin Mwanzan kirjanpitäjien kanssa ja sovittiin, että vuoden 2008 alusta alkaen tilinä on kaupungin tili. Toinen esille tullut asia oli koordinaattorin työsuhteeseen liittyvät epäselvyydet. Riikka otti asian esille Mwanzan ohjausryhmän kokouksessa ja vaati selvitystä. Ohjausryhmä kertoi uskoneensa, että kaupungin talous ja henkilöstöhallinto huolehtii asiasta. Sovittiin, että koordinaattorin työsopimus ja muut työsuhteeseen liittyvät asiat on oltava myös Mwanzan ohjausryhmän tiedossa seuraavan hankekauden alusta alkaen (tammikuu 2008). Päätettiin, että Mwanzan projektikoordinaattorin työsopimukset on saatava myös Tampereelle tiedoksi. Mwanzassa suoritettavassa erityistilintarkastuksessa pyydetään erityisesti selvittämään työsuhteeseen liittyviä asioita. Päätettiin, että Riikka kysyy lähetystöltä listaa suositeltavista tilintarkastajista. 5. Ohjausryhmien kokoonpano Tampere Kj:n päätös : johtoryhmä vuosille pj kv.asioiden päällikkö Pertti Paltila, jäsenet ympäristösihteeri Harri Willberg, kehityskoordinaattori Vesa Komonen, kuntademokratian kehittämispäällikkö Outi Teittinen ja aluepalomestari Matti Isotalo, sekä sihteeriksi projektikoordinaattori Riikka Juuma. Eläköitymisen ja muiden muutosten takia johtoryhmän jäsenet ovat muuttuneet, kokoonpanon ollessa tällä hetkellä: pj kv.asioiden päällikkö Satu Vuorinen, jäsenet ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo, suunnittelupäällikkö Vesa Komonen, kuntademokratiasuunnittelija Eija Uurtamo ja tiedotuspäällikkö Veijo Kajan. Kaupungin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan Tampere Mwanza projektin suunnitelman seuraavaksi kaudeksi Johtoryhmä hyväksyi suunnitelman. Ennen hakemuksen jättöä pormestari tekee projektin hakemisesta päätöksen. Samaan päätökseen voidaan liittää myös ohjausryhmän nimeäminen. Johtoryhmä keskusteli ohjausryhmän tulevasta kokoonpanosta ja teki esityksen nimettävistä. Päätettiin esittää jäseniksi ohjausryhmään kaudelle : Harri Willberg, Veijo Kajan, Eija Uurtamo, Vesa Komonen, Leena Viitasaari, pj. Satu Vuorinen Mwanza Mwanzan kaupunki esittää oman ohjausryhmänsä kokoonpanon. Päätettiin esittää mwanzalaisille toive, että puheenjohtajana toimisi kaupungin organisaatioon kuuluva henkilö. Toisaalta ohjausryhmä näkee perusteltuna, että

3 Mwanzan ohjausryhmässä on edelleen myös kolmannen sektorin toimijoita koska Mwanzassa kolmannella sektorilla on monia sellaisia tehtäviä ja vastuita jotka Tampereella kuuluvat kunnalle. Ryhmässä oltiin myös huolestuneita kouluyhteistyön edustajan puuttumisesta Mwanzan ohjausryhmässä. Nykyinen edustaja on niin kiireinen, ettei juurikaan ehdi kokouksiin. 6. Vierailijoiden valmentaminen ja palautteiden kerääminen (kaikki työvierailut) Vierailujen tehokkuuden ja tulosten parantamiseksi on syytä panostaa aiempaa enemmän valmentamiseen ja palautteiden keräämiseen. Päätettiin, että matkaraportit vaaditaan tiukemmin myös mwanzalaisilta ennen poislähtöä kaikkien kanssa käydään ohjausryhmässä loppukeskustelu matkaraportin pohjalta matkalle lähtijöitä (niin mwanzalaisia kuin tamperelaisiakin) pyydetään ennen matkaa listaamaan matkan tavoitteet ohjausryhmät varmistavat, että myös organisaation tavoitteet ovat tiedossa ja kirjattuna matkaraportin kirjoittajia ohjeistetaan miettimään mitkä olivat matkan KESKEISET tavoitteet ja miten ne onnistuivat vieraiden kanssa käydään joka ilta käydä läpi sen päivän oppimistuloksia varmistetaan, että vierailun tavoitteet ovat selkeästi näkyvillä ohjausryhmä valmentaa matkalle lähtijöitä kulttuurin kohtaamiseen liittyvissä asioissa (molemmissa kaupungeissa) Todettiin, että matkaraportin laadinta ja tavoitteiden pohdinta voivat olla vaikeita tehtäviä henkilölle, joka ei ole tottunut projektityöskentelyyn. Ohjausryhmän tuleekin tukea ja ohjeistaa niin, ettei kenenkään raportti jää tästä syystä palauttamatta. Päätettiin, että asiaan palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 7. Suunnitelmien läpikäynti (liitteet 1 ja 2) Projektikoordinaattori esitteli suunnitelmat. Erityistä huomiota pyydettiin kiinnittämään punaisella korostusvärillä merkittyihin kohtiin. Päätettiin hyväksyä suunnitelmat esityksen mukaisesti, seuraavilla korjauksilla: Komponentti 4: poistetaan ehdotetusta suunnitelmasta muut kohdat paitsi suunnitteluseminaari Komponentti 1: ei ole tarpeellista sisällyttää budjettiin suojavarusteita vaan edellytetään että Mwanzan sitoutuminen täytyy näkyä niin että he itse hankkivat. Koulutus ei onnistu jos varusteita ei saada. Sitoudutaan varustamaan muutama palomies esimerkkinä. Edellytetään että Mwanza budjetoi, jotta voidaan jatkaa. Mwanzalaiset hankkivat varusteet. Komponentti 2: Unicef raha päivärahoista? 3000 euroa muihin projektin kuluihin. Keskustellaan Leenan kanssa. Komponentti 3: Suunnitelma jatkolle, ei enää rahoiteta 2009 Komponentti 4: alkutekijöissä Komponentti 6: aloitetaan, selvitystyö, laaditaan suunnitelma, tarkistetaan ketkä ihmiset löydetään, Komponentti 7: selkeä vastuutus

4 Komponentti 8: Lisäselvitys Kaoumbwen suunnitelmiin 8. Rahoituspäätöksen aikataulu ja varautuminen what if tilanteeseen Aikataulu: UM johtoryhmä kokoontuu Päätös maalis huhtikuussa 2008 Merkittiin aikataulu tiedoksi. Seurataan tilannetta. 9. Uuden kauden aloitustilaisuus 10. Muut asiat Suunniteltu ajankohta: Tammikuun loppu Sisältö: illanvietto, jossa on mahdollista tutustua muihin projektissa mukana oleviin ja saada kokonaiskäsitys projektin tavoitteista. Keille: kaikille työryhmissä ja ohjausryhmässä toimiville Päätettiin uuden kauden aloitustilaisuudesta esitettyjen suunnitelmien pohjalta. Tarkemmasta ajankohdasta sovitaan tammikuussa. Garbon free rahojen käyttö Mwanzassa Tampereen kaupunki alkaa kompensoimaan lentomatkailun päästöjä ja kerättävät varat suunnataan ainakin nyt alkuvaiheessa Mwanzan ympäristöprojekteihin. Asiaa valmistelevat Kari Kankaala, Paulu Välimäki, Suvi Holm, Kirsi Hämäläinen ja Riikka Juuma Elinkeinojohtaja Kari Kankaalan matka Mwanzaan Kari Kankaala matkustaa Mwanzaan 2008, aika ei ole vielä varmistunut. Suunnitelma 2007 vuoden käyttämättömille varoille. Vuoden 2007 budjetista on jäänyt ylijäämää, koska muutama matka peruuntui. Päätettiin, että metsäpäällikkö Kaoumbwen tekemä budjetti metsänhoitajien koulutustilaisuudesta ja pienistä materiaalihankinnoista metsänhoitajille hyväksytään. Päätettiin, että koordinaattorille hankitaan kannettava tietokone rikki menneen tilalle ja projektille hankitaan dataprojektori Mwanzaan. Igoman koulun opettajan Winfrida Majungan vierailu Lamminpäässä jatkuu Virkamieskoulutuksen arviointi Tampereen yliopiston opiskelija Katja Lehtinen on arvioinut osana Pro Gradu työtään Tampere Mwanza projektin hyvän hallinnon koulutusta virkamiehille. Gradu ei ole vielä valmis mutta selvityksen tulokset on saatu lokakuussa. Yliopistolla on oltu tyytyväisiä yhteistyöhön ja seuraavalla projektikaudella tullaan tekemään vastaavia arviointeja ainakin opettajien koulutukseen liittyen.

5 Päätettiin, että gradun tuloksia käsitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Marjo Riitta Saloniemen esitys Vapriikilta tullut yhteistyöesitys (Vapriikki Bujora) tukee parhaiten projektin kapasiteetin vahvistamisen tavoitetta. Päätettiin sijoittaa kapasiteetin vahvistamisen komponentin alle. Koulu ja ympäristöyhteistyö On järkevää etsiä synergia etuja eri komponenttien välillä. Ainakin kouluyhteistyö ja ympäristöyhteistyö lähestyvät tavoitteissaan toisiaan seuraavalla projektikaudella, kun kouluihin perustetaan ympäristökerhoja ja projektikouluille rakennetaan kompostit. Myös projektikoulujen yhteistyölle mietitään sisältöjä ympäristöteemalla esim. kuvaamataidon töiden aiheena voi olla näin me kierrätetään Pikkujoulut Päätettiin, että koko projektiporukka kutsutaan jouluillalliselle klo Seuraava kokous Seuraavasta kokouksesta päätetään tammikuussa. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Poukaman leirikeskus, Kuopio Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo,

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

Turun konservatorion johtokunnan kokous ti 14.1.2014 klo 9-11

Turun konservatorion johtokunnan kokous ti 14.1.2014 klo 9-11 Turun konservatorion johtokunnan kokous ti 14.1.2014 klo 9-11 Osallistujat: Juha Järvinen (pj.), Reijo Borman (vpj.), Ulrika Kauniskangas (siht.), Outi Heiskanen, Pia Karaspuro, Hanna Kourula, Jouni Kuorikoski,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Tekemisen tyyli. - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja

Tekemisen tyyli. - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja Tekemisen tyyli - Metropolian kulttuurin ja luovan alan kehittävän hanketoiminnan käsikirja Sisällys Käsikirjan käyttäjälle....................................................................................................

Lisätiedot

Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille

Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille Oppilaskuntatoiminnan opas peruskouluille Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team 3. Kokoustamisen jalo taito 4. Oppilaskunnan vastuunjako 5. Ohjaava

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:N 29. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6.-7.6.2013 Aika: 6.-7.6.2013 klo 15.00 Paikka: Axevallan Kansankorkeakoulu Läsnä: Osallistujaluettelo

Lisätiedot

Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O IT TA A H A N K E T TA

Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O IT TA A H A N K E T TA Tuu mukaan, tehdään yhdessä! Opiskelijakuntatoiminnan opas R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Johdanto Tähän oppaaseen on koottu ohjeita opiskelijakuntatoiminnan toteuttamiseen toisella asteella.

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 5.6.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot