Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat"

Transkriptio

1 EDUSKUNTAVAALIT 2015 Liitossa Esittelyssä 2015 LAPPI 2 eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat 37 lääkäriehdokasta kertoo vaali teemansa ja keskeiset tavoitteensa eduskuntatyössä. Ehdokkaat esitellään vaalipiireittäin aakkosjärjestyksessä. Vaalipäivä on n Koonnut Tuija Metsäaho Esittelyssä olevien ehdokkaiden määrä vaalipiireissä. SATAKUNTA 2 VARSINAIS- SUOMI 1 VAASA 1 HÄME 6 OULU 1 KESKI-SUOMI 3 PIRKANMAA 5 UUSIMAA 7 HELSINKI 5 SAVO-KARJALA 4 907

2 HELSINGIN KATI JUVA dosentti, neurologian PEKKA PUSKA lääketieteen tohtori VTM, professori PEKKA TUOMOLA LT, Ajan erityisesti vanhojen ihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asiaa ja yritän saada näiden ihmisten oman äänen kuulumaan paremmin. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on välttämätöntä, ja siinä tulee turvata lääketieteellinen osaaminen ja ennaltaehkäisevät toimet. Soteuudistuksessa kannatan maakuntamallia, jossa asioista päättäisi vaaleilla valittu riittävän iso alue. Esteettömyys on huomioitava rakentamisessa ja liikenteessä. Lisäksi ajan monimuotoisten perheiden (adoptio-, sateenkaari- ja monikulttuuriset perheet) tukemista. Tavoitteena on terveyserojen kaventaminen. Vaaliteemojani ovat terveys- ja sosiaalipolitiikka, hyvinvointipolitiikka sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikka. Keskeinen tavoitteeni on sote-uudistus, joka turvaa vahvan julkisen terveydenhuollon sekä vahvistaa vanhusten huoltoa ja hoivaa. Toiseksi haluan vahvistaa julkisia turvaverkkoja sekä yleistä turvallisuutta. Kolmanneksi haluan edistää korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta. Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat väestön terveyden parantaminen ja terveyserojen kaventaminen vaikuttavalla yleisellä terveyspolitiikalla ja hyvällä julkisella terveydenhuollolla, jota yksityinen järjestelmä täydentää. Olen 60-vuotias ja psykoterapeutti. Työelämässä ja vapaa-ajan toiminnassa olen hoitanut kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä: paperittomia Romanian ja Bulgarian romaneja, hiv-positiivisia huumeidenkäyttäjiä. Minulle tärkeitä ovat ihmisarvo ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Olemme kaikki samanvertaisia. Kaikilla meillä on luovuttamaton, syntymässä saatu ihmisarvo. Terveydenhuollossa ihmiset eivät ole tasa-arvoisia, vaan Suomessa on yksi OECD-maiden epätasa-arvoisimmista terveydenhuoltojärjestelmistä. Tämä tulee korjata järkevällä sote-uudistuksella. Arvokas elämä. Kaikille. SARI MÄKIMATTILA dosentti, LT, ETM LAURA RÄTY LL, sosiaalija terveysministeri Puolustan heikoimpien oikeutta saada hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Suomen velkaantuminen pysäytetään hallitusti. Sote-uudistus rahoituksineen on toteutettava terveydenhuollon ammattilaisia kuullen, potilaiden parhaaksi. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja kehitettävä ennaltaehkäisevään suuntaan. Perusterveydenhuolto lähipalveluna säilyy ja integroituu erikoissairaanhoitoon. Verorahoitteinen terveydenhuolto on tasa-arvoisinta, yksityissektori on tarpeellinen tuki. Turhien lausuntojen kirjoittamiset ja päällekkäiset tekemiset karsitaan. Kela-korvauksiin tarvitaan suurremontti. Saattohoito, asiantunteva kivunhoito ja ammattilaisten oikeusturva on saatava kuntoon. Minulle tärkeitä teemoja ovat maailman parhaat palvelut, valinnanvapaus ja yksinäisyyden torjunta. Suomi pärjää vain uudistumalla ja rohkeudella kyseenalaistaa vanhaa. Kansanedustajana olisin rohkea suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistaja. Julkiksen perusterveydenhuollon saatavuutta on pikaisesti parannettava ja epätasa-arvoa on vähennettävä. Valinnanvapaus ja ennaltaehkäisy kuuluvat kaikille. Lääkäreiden on voitava valita työnantajansa ja keskittyä koulutustaan vastaavaan työhön. Osana normien ja säätelyn purkua on kriittisesti arvioitava, mihin kaikkeen tarvitaan lääkärintodistuksia. 908

3 UUDENMAAN Liitossa ANNA AINTILA Kirkkonummi hammas lääkäri RKP KAARINA JÄRVENPÄÄ Espoo johtava SEPPO MÄKINEN Porvoo LKT, nuorisopsykiatrian Miten turvaamme hyvinvointiyhteiskunnan? Talouspolitiikkamme tulee olla vastuullista, kestävää ja kauaskantoista. Osaamiseen ja koulutukseen pitää panostaa. Tarvitsemme lisää työpaikkoja. Uskon yksilöllisiin ratkaisuihin elämän eri tilanteissa. Haluan panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja tehdä töitä koko maan käsittävän korkealaatuisen sosiaali- ja terveydenhuollon puolesta. Haluan siis tehdä töitä yksilön hyvinvointia priorisoivan yhteiskunnan hyväksi. MARJUT FRANTSI- LANKIA Kirkkonummi Teemojani ovat 1) asiakas-/potilaslähtöinen, kestävä ja kustannustehokas sote, 2) ajoissa auttaminen ja nopea kuntoutus, 3) omaishoidon ja kotihoidon kehittäminen sekä 4) perheiden tarpeista lähtevät työelämäjoustot. Haluan olla mukana saattamassa soten maaliin. Tahdon parantaa päätöksenteossa ennakointia, johdonmukaisuutta ja laatua. Uudistuksia tehtäessä kokonaisuudet pitää huomioida paremmin. Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat 1) väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, 2) peruspalveluiden vahvistaminen ja 3) toimintakyvyn tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Vaaliteemani on terveempi Suomi. Keskeiset tavoitteeni ovat Suomen turvallisuuden varmistaminen, talouden tasapainottaminen ja terveyden tasa-arvo. Siihen liittyy perheiden tukeminen oikea-aikaisesti, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, lastensuojelun vahvistaminen sekä vanhusten hoidon turvaaminen. Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat perusterveydenhuollon vahvistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäiseminen ja vähentäminen. Perustana on varhainen ongelmiin puuttuminen, toimiva yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. MIA LAIHO Espoo LT,, emba Sote-uudistuksen onnistunut läpivienti on seuraavan eduskuntakauden tärkein asia ja perusta taloudelle, työllisyydelle ja perheiden hyvinvoinnille. Haluan vaikuttaa siihen, että päätökset tehdään todelliset tiedot, eri osa-alueet ja asiakas tarpeet huomioiden. Peruspalveluiden parantaminen, varhainen puuttuminen perheiden ongelmiin, laadukas vanhustenhoito ja omaishoitajien tukeminen ovat tärkeitä. Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Tuloverotusta ei saa enää kiristää. Vaaliteemani on mielekäs elämä vauvasta vanhuuteen. Yksi tavoitteistani on saada vanhemmuuden ajokortti perheen perustamista suunnitteleville nuorille. Psykososiaalisen tuen saamista pitäisi kehittää. Poikien murrosikä pitää huomioida koulussa, jotta ehkäistään syrjäytymistä. Kannatan myös joustavaa perusopetusta, oppisopimuskoulutusta sekä työkouluja. Työelämässä tarvitaan joustoja. Eläkeläisten ammattitaitoa ja elämänkokemusta voi hyödyntää koulutuksessa ja työelämässä. Terveyspalveluiden pitää olla saatavilla helposti ja oikea-aikaisesti. Haluan edistää eri-ikäisten suomalaisten psykofyysistä hyvinvointia. TIINA TUOMELA Vantaa LKT, lastentautien Vaaliteemani liikkuvat erityisesti lasten ja nuorten asioissa. Sote-uudistuksessa on äärettömän tärkeää säilyttää lähipalvelut, kuten terveyskeskuksen perus- ja neuvolapalvelut. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja on kehitettävä. Lapsiperheille pitää tarjota kotipalvelua, ja entiset kodinhoitajat on saatava takaisin. Kela-korvausten perusteet pitää arvioida esimerkiksi vammaistuen osalta. Nuorten syrjäytymisen estoon on todella panostettava. Nuorisotakuuseen on saatava asuntotakuu mukaan. Oppisopimuskoulutusjärjestelmää pitää laajentaa. Naisvaltaisten matalapalkkaalojen arvostusta on nostettava. 909

4 SATAKUNNAN HÄMEEN JAANA WESSMAN Espoo lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri Vasemmistoliitto Tärkein päämääräni on ilmastonmuutoksen torjunta erityisesti uusiutuvaa energiaa tukemalla. Talouden elvyttäminen vastuullisella julkisten varojen käytöllä ja perustulo ovat myös pääteemojani. Merkittävin terveys poliittinen tavoitteeni on maksuton yksi kanavaisesti rahoitettu julkinen terveydenhuolto. Vahvuuksiani ovat sekä sosiaali- ja terveysalan että tieto yhteiskunnan hyvä tuntemus, yhteistyökyky ja tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksen teossa. VARSINAIS-SUOMEN JUKKA KÄRKKÄINEN Turku LT, OTK ja psykiatrian Vasemmistoliitto Minulla on noin 40 vuotta työkokemusta lääkärinä erilaisissa tehtävissä, erityisosaamisena myös mielenterveysongelmien hoito ja kuntoutus. Vaaliteemojani ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työllistäminen, yhdenvertaiset koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Slogan: Kohti terveempää yhteiskuntaa. Työllisyyttä, sosiaali-, mielenterveysja terveyspalveluja sekä työhyvinvointia on edistettävä. On myös tärkeää kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Tarvitaan elvyttävää talouspolitiikkaa, jolla luodaan uusia työpaikkoja. Nykyinen leikkaava ja ihmisten hyvinvointia heikentävä politiikka ei toimi. MARJA-LEENA ALHO Rauma anestesiologi, Vaaliteemani kuuluu: työ on parasta sosiaaliturvaa. Työn verotusta on kevennettävä ja sivukuluja pienennettävä. Palvelut säilyvät, kun työllisten määrä kasvaa. Ajan vapautta ja vastuuta holhouksen tilalle. Annetaan yrittäjälle vapaus yrittää. Vapautetaan muun muassa kauppojen ja ravintoloiden aukiolo. Ehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä yhdessä. Tuetaan vapaaehtoistyötä. Tarjotaan nuorille opiskelun vaihtoehdoksi kouluttautumista työssä. Perhehoito ja erilaiset yhteisasumismuodot vähentävät ikääntyvien yksinäisyyttä. MARKETTA JUNTUNEN Pori lastenlääkäri, lääketieteen tohtori Vaaliteemani: tiedolla, taidolla ja sydämellä Suomi kuntoon. Keskeiset tavoitteeni eduskuntatyössä ovat lasten ja perheiden asioiden ajaminen sekä maamme turvallisuus, talous, työllisyys ja hyvä tulevaisuus. Puolustan lasten oikeutta isään ja äitiin. Peräänkuulutan myös rohkeutta rakentaa tulevaisuutta edistäen turvallisuutta sekä rohkeutta luoda taloudellista kasvua hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Terveyspoliittisena tavoitteena on ensisijaisesti soten valmistelu ja käytäntöönpano. Kuntien kannalta kestävä ratkaisu olisi selkeä kustannusten jako: erikoissairaanhoito valtion kustannettavaksi ja perusterveydenhoito kunnille. ANTTI HOLOPAINEN Lahti emeritus Vasemmistoliitto Sosiodemografisia terveyseroja tulee kaventaa. Tämä ei toteudu ilman heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien sosiaalisen aseman ja itsetunnon kohentamista ja syrjäytymisen ehkäisyä. On epätasa-arvoista, että pienituloisimmat maksavat terveyskeskuspalveluista, mutta työterveyshuollossa ne saadaan maksutta. Terveyden edistämisen painopiste tulee olla psykososiaalisten ja päihdepalvelujen kehittämisessä. Tulen toimimaan eduskunnassa niiden lääkäreiden ja terveysammattilaisten joukossa, jotka ajavat terveyspalvelujen perusominaisuudeksi sote-uudistuksessa varhaista ongelmien tunnistamista ja helppoa hoitoon pääsyä. LEENA KAARTINEN Lahti lastenlääkäri, kirjailija Vaaliteemani on selkeyttä sote-sotkuun. Haluan turvata lähipalvelut. Ajan ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa otetta sote-palveluihin. Hallintoa pitää järkeistää. Maahanmuuttajien kulttuuritaustaa kannattaa hyödyntää hoito- ja hoivatyössä (ominaista vanhusten kunnioittaminen ja yhteisöllisyys). Sote pitää saada kuntoon järkevällä ja inhimillisellä tavalla kaikissa ikäryhmissä: selkeät hoitoketjut, palvelut yhdeltä luukulta, lääkärit lääkärintöihin, yhteisöiden, perheiden ja yksilöiden omavastuun korostaminen. 910

5 PIRKANMAAN Liitossa PÄIVI RÄSÄNEN Riihimäki LL, kansanedustaja sisäministeri MARTTI TALJA Lahti LKT, professori, keskussairaalan johtaja PIRKKO JARTTI Pirkkala työterveyshuollon KD:n vaalislogan on rohkeus rakentaa tulevaisuutta. Haluan jatkaa työtä erityisesti perheiden hyvinvoinnin puolesta, terveydenhuollon tason parantamiseksi, ihmisarvon ja -oikeuksien toteutumisen puolesta sekä työn ja yrittämisen edistämiseksi. Tulen puolustamaan perheiden valinnanvapautta myös tulevalla vaalikaudella. Toimivat terveyspalvelut ovat osa arjen turvallisuutta. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja painopistettä siirrettävä ennalta ehkäiseviin palveluihin. Sote-uudistus tulee viedä läpi niin, että lähipalvelut turvataan. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy vaati lisäpanostusta. MIRKA SOINIKOSKI Hämeenlinna anestesialääkäri, kuntavaikuttaja Minulle tärkeitä teemoja ovat lapsen oikeudet ja asema yhteiskunnassamme, rajallisten resurssien kustannustehokas käyttö sekä ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Syrjäytymiseen pitää puuttua ja ongelmien kasaantuessa yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia moniammatillisesti ja yhdeltä luukulta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen sijaan kulutuksen ja ympäristöä kuormittavan toiminnan verottamiseen. Elämä on arkisia asioita, joihin kuuluu vastuu omasta elämästä ja läheisistä, talouskasvu ja työllisyyden hyvä hoito sekä hyvin järjestetyt julkiset palvelut. Haluan estää lasten ja nuorten syrjäytymisen. Verotus pitää saada yrittäjyyttä ja työntekoa kannustavaksi. Biotaloudesta voi tulla uusi sampo. Innovaatiotoiminta tukeutuu hyvään koulutukseen. Julkisen talouden tasapainottaminen saadaan aikaan laajalla yhteiskuntasopimuksella. Sote-uudistus pitää toteuttaa maakunnittaisina tuotantovastuualueina säilyttäen järjestämisvastuu maakunnissa. Samalle pohjalle voidaan myöhemmin rakentaa laaja-alaisempi väliportaan hallinto suorine vaaleineen ja verotusoikeuksineen. KIRSI TIMONEN Heinola perusterveydenhuollon Talous pitää saada kuntoon, velaksi emme voi elää. Työllistämistä on helpotettava ja yritystoimintaa haittaavaa byrokratiaa karsittava. Työntekoa estävät kannustinloukut pitää purkaa. Sote-uudistuksen on onnistuttava. Myös yhteistyötä haittaavia ja tehottomuutta luovia säännöksiä on purettava. Nuorilla täytyy olla mahdollisuus koulutukseen perheen varallisuudesta riippumatta. Nuorten syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä. Ennaltaehkäisy tulee halvimmaksi, myös elintapasairauksissa. Alkoholin aiheuttamat kustannukset täytyy saada kuriin, ja terveyseroihin on aktiivisesti puututtava. Vaaliteemani: terveys ja hyvinvointi, turvallisuus, yrittäjyys, lähiruoka ja kulttuuri. Haluan edistää terveydenhuollon toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tahdon parantaa myös liikenneturvallisuutta. Lasten, nuorten, ikääntyneiden ja työikäisten palvelukokonaisuuksia pitää selvittää. Tieteellisen tutkimustyön jatkuvuus on turvattava. Puolustusmäärärahat on taattava. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ratkaisuja tulee tehdä kokonaistaloudellisesti sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimivalla yhteispelillä. Työterveyshuolto tulisi säilyttää. Sairauksia pitää ennaltaehkäistä. Ikäihmiset on huomioitava. MAIJA KAJAN Tampere gynekologi Haluan toimia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden puolesta sekä äänettömien (huonoosaiset, tulevaisuuden sukupolvet, luonto ja eläimet) äänenä. Eduskuntatyössä haluan vahvistaa lainsäädännön vaikutusten analysointia. Analyysia tarvitaan talousvaikutusten lisäksi esimerkiksi sukupuolivaikutuksista, vaikutuksista lapsiin, luontoon, kestävään kehitykseen, palveluiden saatavuuteen ja ihmisten tasavertaisuuteen. Keskeisiä osaamisalueitani ovat seksuaaliterveys ja kehitysyhteistyö. Terveyspolitiikassa toimin ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen mahdollisuuksien parantamiseksi. 911

6 SAVO-KARJALAN SEPPO PARKKILA Narva anatomian professori SARI TANUS Tampere naisten tautien ja synnytysten BJÖRN CEDERBERG Kuopio työterveyslääkäri Vaaliteemani on terve isänmaa. Keskeisiä tavoitteitani ovat hyvinvoiva ikääntyminen, laadukkaampi koulutus ja helpompi työllistäminen. Sote-palvelut pitää saada kuntoon. Tutkimukseen, tuotekehitykseen ja viennin edistämiseen tarvitaan lisäpanoksia. Potilaan pitäisi saada valita hoitopaikka, jatkohoidon ja kuntoutuksen pitäisi olla sujuvaa. Kannatan yhden käynnin periaatetta. Lääkärien ja hoitajien koulutukseen pitää panostaa. Tehokkuutta tarvitaan lisää, jotta saadaan suoraviivainen hallinto ja turha byrokratia ja terveydenhuollon pullonkaulat pois. Tarvitaan yksi yhteinen käyttäjäystävällinen potilastietojärjestelmä. HANNA TAINIO Tampere LT, kirurgian ja urologian, kansan edustaja SDP Vaaliteemani on takuulla terveempi tulevaisuus. Tahdon vaikuttaa sosiaali- ja terveyspoliittiseen lainsäädäntöön siten, että sote- ja rahoitusuudistus etenevät seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteeni on luoda sellainen sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestelmä, joka takaa jokaiselle kansalaiselle laadukkaat, tasavertaiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut asuinpaikasta riippumatta. Keskeinen huomio tulee kiinnittää perusterveydenhuollon resursseihin ja luoda terveyskeskuksiin työolosuhteet, jotka houkuttelevat lääkäreitä. Lisäksi pitää saada toimivat ja yhteensopivat tietotekniset järjestelmät jokaiselle terveydenhuollon tasolle. Olen omantunnonvapaus-kansalaisaloitteen vireillepanija. Suomeenkin on saatava oikeus kunnioittaa ihmiselämää sen koosta tai iästä riippumatta niin, ettei elämän lopettamiseen tarvitse osallistua vastoin vakaumustaan. Kaikille pitää saada yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammattiin. Teknistyvässä, rakenneuudistusten yhteiskunnassa potilas on saatava takaisin keskiöön jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi riittävän ajan kanssa. Ennaltaehkäisyyn on panostettava. Lasten oikeudet isään ja äitiin on taattava. Perinteiselle avioliitolle pitää saada takaisin sille kuuluva asema. Työpaikkoja on luotava ja pk-yrittäjyyttä tuettava. Talous. Työllisyys. Yrittäjyys. Koulutus. Turvallisuus. Näiden varassa on Suomen tulevaisuus. Sote-uudistus pitää saada maaliin. Vähintään toisen asteen koulutus on tavoitteena kaikille nuorille. Suomen talous täytyy saada tasapainoon. Omaishoidon tukea pitäisi maksaa Kelan kautta. Tulonsiirtojen tulee olla luonteeltaan kannustavia, ja ahkeruuden pitää kannattaa. Kansalaisten tulee saada tarvitsemiaan sote-palveluja laadukkaasti, vaikuttavasti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti. MARKKU EESTILÄ Iisalmi kansanedustaja, eläinlääkäri Vahvuuksiani ovat pitkä työelämän kokemus ja yrityselämän tuntemus. Ymmärrän talouden realiteetit. Suomen ongelmat ratkeavat vain työnteolla ja hyvällä johtamisella. Tavoitteeni ovat yritystoiminnan ja julkisen sektorin byrokratian ja sääntelyn purkaminen, vientikilpailukyvyn palauttaminen ja nopeiden liikenneyhteyksien kehittäminen. Terveet elämäntavat ja liikkuminen ovat kansanterveyden perusta. Kannatan potilaan valinnanvapautta. Yliopistollisten sairaaloiden vahva asema sekä koulutuksessa että erikoissairaanhoidossa on turvattava. Lääkäreiden vaikutusvaltaa oman työn sisältöön on ehdottomasti lisättävä. 912

7 VAASAN KESKI-SUOMEN Liitossa JUHA MUSTONEN Joensuu sisätautiklinikan Valittamalla tai ongelmia listaamalla asiat eivät parane. Lääkärintyöstä on se hyöty, että siinä joutuu vaikeissakin tilanteissa päättämään jatkot. Jos on päättämätön, se ei johda minnekään. Tässä on analogiaa poliittiseen päätöksentekoon. Tavoitteena on tehdä työtä sen eteen, että eri sukupolvien on hyvä elää täällä Itä-Suomessa ja että tänne saadaan uutta sykettä. Sote tulee lopulta saada järjestykseen. Se voidaan järjestää ja tuottaa joko kuntayhtymä- tai maakuntamallin mukaan. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tulee integroida yhteen. Monikanavainen rahoitus tulee ratkaista. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkista. HARRI SALONEN Jalasjärvi sydänkirurgi, yrittäjä Suomi nousee ainoastaan työnteolla. Työntekijöiden sivukustannuksia on pienennettävä ja työllistäminen on tehtävä helpommaksi sääntelyä ja byrokratiaa poistamalla. Kokonaisveroasteemme ja valtion velkamme ovat maksimissaan. Jokaiselle suomalaiselle tulee järjestää kiinnostuksensa ja kykyjensä mukainen koulutus. Julkinen sektori maksaa aivan liikaa, kustannuksia on kaikin järkevin tavoin pienennettävä. Tavoitteenani on olla mukana tekemässä päätöksiä, joilla edellä mainitut epäkohdat saadaan poistettua. Tavoitteena on saada tasapuolinen, oikea-aikainen ja monituottajamalliin perustuva kustannustehokas sosiaali- ja terveyspoliittinen uudistus Suomeen. AIRA KORHONEN Laukaa LL, sisätautien ja geriatrian Monipuolisen ja pitkän työkokemuksen perusteella syntyi slogan: Aira Suomea hoitamaan! Haluan työskennellä sen puolesta, että Suomi pysyy siedettävänä paikkana asua sellaisellekin, joka ei pysty ostamaan rahalla itselleen vaihtoehtoja. Yhteiskuntarauhan säilyminen edellyttää sitä, ettei yksikään ihmisryhmä koe tilannettaan toivottomaksi. Sote-uudistus pitää nähdä asiakkaan, potilaan ja työntekijän suunnasta. Meidän tulee pystyä hoitamaan ja palvelemaan myös ne kansalaiset, jotka eivät ole nettikansaa. Kaikkia ihmisiä ei pystytä hoitamaan kotonaan elämänsä loppuun saakka. Terveyden edistäminen ei saa jäädä pääosin kuntien vastuulle. SARI RAASSINA Kuopio hankejohtaja, syöpätautien ja sädehoidon Vaaliteemojani ovat terveet ihmiset, terve talous, kehittyvä ja innovatiivinen Itä-Suomi. Hyvinvointi ei synny vain lainsäädännöllä, siihen tarvitaan ihmisiä, toinen toistemme lähimmäisiä. Lainsäädäntömme valmisteluprosessi kaipaa ravistelua. Tarpeetonta sääntelyä, normeja ja kuntien velvoitteita on purettava. Kansanedustajan tulee olla verkostoitunut laajasti. Olen voimakkaasti sitoutunut soteuudistuksen tavoitteisiin: terveyserojen kaventaminen, laadukkaat ja vaikuttavat terveyspalvelut, integraatio ja uusien työ- ja toimintatapojen sekä uuden teknologian käyttöönotto. Kannatan myös potilaan valinnanvapauden lisäämistä. SIRPA RINTALA Jämsä LT, anestesiologian Perussuomalaiset Työssäni olen aina palvellut yhtä ihmistä kerrallaan. Nyt olen ehdolla tehtävään, jossa palveltavana on kansa. Haluan vaikuttaa keskittämispolitiikan kääntymiseen pienten paikkakuntien elinvoiman palauttamiseksi. Bioteollisuuden ja -talouden kehittämisellä saadaan työtä ja toimeliaisuutta levitettyä tasaisesti myös kaupunkikeskittymien ulkopuolelle. Palvelua tarvitsevan ihmisen tulee sosioekonomisesta asemastaan riippumatta päästä hoitoarvioon ja hoitoon nopeasti. Sallitaan kuntien toteuttaa tämä kustannustehokkaiden tuotantorakenteiden avulla. 913

8 OULUN LAPIN MAUNO VANHALA Jyväskylä yleislääke tieteen professori, osaston Perussuomalaiset Ajan asiantuntijuutta päätöksentekoon. Pyrin jatkamaan sote-uudistuksen parlamentaarisessa ohjausryhmässä ja pyrin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan hoitamaan asioita, jotka osaan. Vien sote-uudistusta eteenpäin ja maaliin. Mielestäni asiaa voisi hoitaa portaittain, eli laittaa ensin erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja vanhusten palveluasuminen yhteen. Samalla terveydenhuollon rahoitus pitäisi saada yksikanavaiseksi. Tätä konetta voidaan viilailla tehokkaaksi, ja kunnille jäisi sosiaalityön osuus. Parin vuoden kuluttua voidaan tarvittaessa sosiaalityö integroida edellä mainittuun kokonaisuuteen. NIILO KERÄNEN Taivalkoski lääkintöneuvos Vaaliteema: työtä tavallisten ihmisten, erityisesti vähäosaisten, sekä syrjäseutujen puolesta. Haluan päästä vaikuttamaan sosiaalija terveydenhuollon rakentamiseen niin, että palvelut kohdistuisivat oikein, olisivat tasaveroisia koko maassa, toimisivat nykyistä paremmin ja palvelujen kustannusten kasvu pysyisi kohtuullisena. Tavoitteeni on myös myötävaikuttaa maan talouden tervehdyttämiseen. Koulutuksen kehittämiseen pitää vaikuttaa niin, että myös köyhien perheiden ja syrjäseutujen nuorten kouluttautuminen on mahdollista. Nuorisotyötä pitää korjata koulusta alkaen niin, että nuorten syrjäytymistä pystytään vähentämään. ANTTI LIIKKANEN Lappi LL, psykiatrian SDP Olen ehdolla kuudetta kertaa, ja tavoitteeni ovat vaaleista toiseen pysyneet samoina. Maahan on pystytettävä toimiva sairauksien hoidon palvelujärjestelmä, jonka tukena tulee olla sekä toimiva valtionhallinto että järkevä kuntarakenne. Soten tulee mielestäni rakentua Tanskan mallilla: ensin säädetään kuntoon rahoitus ja tietoverkot, sitten kunnat ja lopuksi sairaanhoito. Toinen teemani on EU:n itänaapureiden kanssa tarvittava toimiva verkko. 47 Euroopan neuvoston jäsenmaata on koottava keskustelemaan, kehittämään ja yhteistyöllä toteuttamaan Kaukoitä Afrikalle ja Amerikan mantereelle kumppania. LIISA VIRTANEN Tornio terveyskeskuslääkäri, perheterapeutti Vaaliteemani ja -tavoitteeni ovat seuraavat: 1) perustulo pitää ottaa käyttöön seuraavalla vaalikaudella, 2) koulutuksesta ei enää saa säästää ja 3) luontoa pitää suojella nykytasoa enemmän. Terveyspolitiikassa pitää panostaa kaikkeen ennalta ehkäisevään työhön. Toimivat sairaanhoitopiirit kannattaa säilyttää, mutta niiden keskinäistä työnjakoa pitää erva-alueelta ohjata voimakkaammin. Päivystysasetuksen vaatimukset ovat osittain kohtuuttomat pitkien etäisyyksien alueilla. Mukana ovat ehdokkailta tulleet kirjalliset vastaukset, jotka saapuivat määräaikaan mennessä. 914