Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esittelyssä. eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat"

Transkriptio

1 EDUSKUNTAVAALIT 2015 Liitossa Esittelyssä 2015 LAPPI 2 eduskuntavaalien lääkäriehdokkaat 37 lääkäriehdokasta kertoo vaali teemansa ja keskeiset tavoitteensa eduskuntatyössä. Ehdokkaat esitellään vaalipiireittäin aakkosjärjestyksessä. Vaalipäivä on n Koonnut Tuija Metsäaho Esittelyssä olevien ehdokkaiden määrä vaalipiireissä. SATAKUNTA 2 VARSINAIS- SUOMI 1 VAASA 1 HÄME 6 OULU 1 KESKI-SUOMI 3 PIRKANMAA 5 UUSIMAA 7 HELSINKI 5 SAVO-KARJALA 4 907

2 HELSINGIN KATI JUVA dosentti, neurologian PEKKA PUSKA lääketieteen tohtori VTM, professori PEKKA TUOMOLA LT, Ajan erityisesti vanhojen ihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asiaa ja yritän saada näiden ihmisten oman äänen kuulumaan paremmin. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on välttämätöntä, ja siinä tulee turvata lääketieteellinen osaaminen ja ennaltaehkäisevät toimet. Soteuudistuksessa kannatan maakuntamallia, jossa asioista päättäisi vaaleilla valittu riittävän iso alue. Esteettömyys on huomioitava rakentamisessa ja liikenteessä. Lisäksi ajan monimuotoisten perheiden (adoptio-, sateenkaari- ja monikulttuuriset perheet) tukemista. Tavoitteena on terveyserojen kaventaminen. Vaaliteemojani ovat terveys- ja sosiaalipolitiikka, hyvinvointipolitiikka sekä koulutus- ja tutkimuspolitiikka. Keskeinen tavoitteeni on sote-uudistus, joka turvaa vahvan julkisen terveydenhuollon sekä vahvistaa vanhusten huoltoa ja hoivaa. Toiseksi haluan vahvistaa julkisia turvaverkkoja sekä yleistä turvallisuutta. Kolmanneksi haluan edistää korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta. Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat väestön terveyden parantaminen ja terveyserojen kaventaminen vaikuttavalla yleisellä terveyspolitiikalla ja hyvällä julkisella terveydenhuollolla, jota yksityinen järjestelmä täydentää. Olen 60-vuotias ja psykoterapeutti. Työelämässä ja vapaa-ajan toiminnassa olen hoitanut kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä: paperittomia Romanian ja Bulgarian romaneja, hiv-positiivisia huumeidenkäyttäjiä. Minulle tärkeitä ovat ihmisarvo ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Olemme kaikki samanvertaisia. Kaikilla meillä on luovuttamaton, syntymässä saatu ihmisarvo. Terveydenhuollossa ihmiset eivät ole tasa-arvoisia, vaan Suomessa on yksi OECD-maiden epätasa-arvoisimmista terveydenhuoltojärjestelmistä. Tämä tulee korjata järkevällä sote-uudistuksella. Arvokas elämä. Kaikille. SARI MÄKIMATTILA dosentti, LT, ETM LAURA RÄTY LL, sosiaalija terveysministeri Puolustan heikoimpien oikeutta saada hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Suomen velkaantuminen pysäytetään hallitusti. Sote-uudistus rahoituksineen on toteutettava terveydenhuollon ammattilaisia kuullen, potilaiden parhaaksi. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja kehitettävä ennaltaehkäisevään suuntaan. Perusterveydenhuolto lähipalveluna säilyy ja integroituu erikoissairaanhoitoon. Verorahoitteinen terveydenhuolto on tasa-arvoisinta, yksityissektori on tarpeellinen tuki. Turhien lausuntojen kirjoittamiset ja päällekkäiset tekemiset karsitaan. Kela-korvauksiin tarvitaan suurremontti. Saattohoito, asiantunteva kivunhoito ja ammattilaisten oikeusturva on saatava kuntoon. Minulle tärkeitä teemoja ovat maailman parhaat palvelut, valinnanvapaus ja yksinäisyyden torjunta. Suomi pärjää vain uudistumalla ja rohkeudella kyseenalaistaa vanhaa. Kansanedustajana olisin rohkea suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistaja. Julkiksen perusterveydenhuollon saatavuutta on pikaisesti parannettava ja epätasa-arvoa on vähennettävä. Valinnanvapaus ja ennaltaehkäisy kuuluvat kaikille. Lääkäreiden on voitava valita työnantajansa ja keskittyä koulutustaan vastaavaan työhön. Osana normien ja säätelyn purkua on kriittisesti arvioitava, mihin kaikkeen tarvitaan lääkärintodistuksia. 908

3 UUDENMAAN Liitossa ANNA AINTILA Kirkkonummi hammas lääkäri RKP KAARINA JÄRVENPÄÄ Espoo johtava SEPPO MÄKINEN Porvoo LKT, nuorisopsykiatrian Miten turvaamme hyvinvointiyhteiskunnan? Talouspolitiikkamme tulee olla vastuullista, kestävää ja kauaskantoista. Osaamiseen ja koulutukseen pitää panostaa. Tarvitsemme lisää työpaikkoja. Uskon yksilöllisiin ratkaisuihin elämän eri tilanteissa. Haluan panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan ja tehdä töitä koko maan käsittävän korkealaatuisen sosiaali- ja terveydenhuollon puolesta. Haluan siis tehdä töitä yksilön hyvinvointia priorisoivan yhteiskunnan hyväksi. MARJUT FRANTSI- LANKIA Kirkkonummi Teemojani ovat 1) asiakas-/potilaslähtöinen, kestävä ja kustannustehokas sote, 2) ajoissa auttaminen ja nopea kuntoutus, 3) omaishoidon ja kotihoidon kehittäminen sekä 4) perheiden tarpeista lähtevät työelämäjoustot. Haluan olla mukana saattamassa soten maaliin. Tahdon parantaa päätöksenteossa ennakointia, johdonmukaisuutta ja laatua. Uudistuksia tehtäessä kokonaisuudet pitää huomioida paremmin. Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat 1) väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, 2) peruspalveluiden vahvistaminen ja 3) toimintakyvyn tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Vaaliteemani on terveempi Suomi. Keskeiset tavoitteeni ovat Suomen turvallisuuden varmistaminen, talouden tasapainottaminen ja terveyden tasa-arvo. Siihen liittyy perheiden tukeminen oikea-aikaisesti, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, lastensuojelun vahvistaminen sekä vanhusten hoidon turvaaminen. Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat perusterveydenhuollon vahvistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäiseminen ja vähentäminen. Perustana on varhainen ongelmiin puuttuminen, toimiva yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. MIA LAIHO Espoo LT,, emba Sote-uudistuksen onnistunut läpivienti on seuraavan eduskuntakauden tärkein asia ja perusta taloudelle, työllisyydelle ja perheiden hyvinvoinnille. Haluan vaikuttaa siihen, että päätökset tehdään todelliset tiedot, eri osa-alueet ja asiakas tarpeet huomioiden. Peruspalveluiden parantaminen, varhainen puuttuminen perheiden ongelmiin, laadukas vanhustenhoito ja omaishoitajien tukeminen ovat tärkeitä. Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Tuloverotusta ei saa enää kiristää. Vaaliteemani on mielekäs elämä vauvasta vanhuuteen. Yksi tavoitteistani on saada vanhemmuuden ajokortti perheen perustamista suunnitteleville nuorille. Psykososiaalisen tuen saamista pitäisi kehittää. Poikien murrosikä pitää huomioida koulussa, jotta ehkäistään syrjäytymistä. Kannatan myös joustavaa perusopetusta, oppisopimuskoulutusta sekä työkouluja. Työelämässä tarvitaan joustoja. Eläkeläisten ammattitaitoa ja elämänkokemusta voi hyödyntää koulutuksessa ja työelämässä. Terveyspalveluiden pitää olla saatavilla helposti ja oikea-aikaisesti. Haluan edistää eri-ikäisten suomalaisten psykofyysistä hyvinvointia. TIINA TUOMELA Vantaa LKT, lastentautien Vaaliteemani liikkuvat erityisesti lasten ja nuorten asioissa. Sote-uudistuksessa on äärettömän tärkeää säilyttää lähipalvelut, kuten terveyskeskuksen perus- ja neuvolapalvelut. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja on kehitettävä. Lapsiperheille pitää tarjota kotipalvelua, ja entiset kodinhoitajat on saatava takaisin. Kela-korvausten perusteet pitää arvioida esimerkiksi vammaistuen osalta. Nuorten syrjäytymisen estoon on todella panostettava. Nuorisotakuuseen on saatava asuntotakuu mukaan. Oppisopimuskoulutusjärjestelmää pitää laajentaa. Naisvaltaisten matalapalkkaalojen arvostusta on nostettava. 909

4 SATAKUNNAN HÄMEEN JAANA WESSMAN Espoo lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri Vasemmistoliitto Tärkein päämääräni on ilmastonmuutoksen torjunta erityisesti uusiutuvaa energiaa tukemalla. Talouden elvyttäminen vastuullisella julkisten varojen käytöllä ja perustulo ovat myös pääteemojani. Merkittävin terveys poliittinen tavoitteeni on maksuton yksi kanavaisesti rahoitettu julkinen terveydenhuolto. Vahvuuksiani ovat sekä sosiaali- ja terveysalan että tieto yhteiskunnan hyvä tuntemus, yhteistyökyky ja tutkimustiedon hyödyntäminen päätöksen teossa. VARSINAIS-SUOMEN JUKKA KÄRKKÄINEN Turku LT, OTK ja psykiatrian Vasemmistoliitto Minulla on noin 40 vuotta työkokemusta lääkärinä erilaisissa tehtävissä, erityisosaamisena myös mielenterveysongelmien hoito ja kuntoutus. Vaaliteemojani ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työllistäminen, yhdenvertaiset koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Slogan: Kohti terveempää yhteiskuntaa. Työllisyyttä, sosiaali-, mielenterveysja terveyspalveluja sekä työhyvinvointia on edistettävä. On myös tärkeää kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Tarvitaan elvyttävää talouspolitiikkaa, jolla luodaan uusia työpaikkoja. Nykyinen leikkaava ja ihmisten hyvinvointia heikentävä politiikka ei toimi. MARJA-LEENA ALHO Rauma anestesiologi, Vaaliteemani kuuluu: työ on parasta sosiaaliturvaa. Työn verotusta on kevennettävä ja sivukuluja pienennettävä. Palvelut säilyvät, kun työllisten määrä kasvaa. Ajan vapautta ja vastuuta holhouksen tilalle. Annetaan yrittäjälle vapaus yrittää. Vapautetaan muun muassa kauppojen ja ravintoloiden aukiolo. Ehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä yhdessä. Tuetaan vapaaehtoistyötä. Tarjotaan nuorille opiskelun vaihtoehdoksi kouluttautumista työssä. Perhehoito ja erilaiset yhteisasumismuodot vähentävät ikääntyvien yksinäisyyttä. MARKETTA JUNTUNEN Pori lastenlääkäri, lääketieteen tohtori Vaaliteemani: tiedolla, taidolla ja sydämellä Suomi kuntoon. Keskeiset tavoitteeni eduskuntatyössä ovat lasten ja perheiden asioiden ajaminen sekä maamme turvallisuus, talous, työllisyys ja hyvä tulevaisuus. Puolustan lasten oikeutta isään ja äitiin. Peräänkuulutan myös rohkeutta rakentaa tulevaisuutta edistäen turvallisuutta sekä rohkeutta luoda taloudellista kasvua hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Terveyspoliittisena tavoitteena on ensisijaisesti soten valmistelu ja käytäntöönpano. Kuntien kannalta kestävä ratkaisu olisi selkeä kustannusten jako: erikoissairaanhoito valtion kustannettavaksi ja perusterveydenhoito kunnille. ANTTI HOLOPAINEN Lahti emeritus Vasemmistoliitto Sosiodemografisia terveyseroja tulee kaventaa. Tämä ei toteudu ilman heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien sosiaalisen aseman ja itsetunnon kohentamista ja syrjäytymisen ehkäisyä. On epätasa-arvoista, että pienituloisimmat maksavat terveyskeskuspalveluista, mutta työterveyshuollossa ne saadaan maksutta. Terveyden edistämisen painopiste tulee olla psykososiaalisten ja päihdepalvelujen kehittämisessä. Tulen toimimaan eduskunnassa niiden lääkäreiden ja terveysammattilaisten joukossa, jotka ajavat terveyspalvelujen perusominaisuudeksi sote-uudistuksessa varhaista ongelmien tunnistamista ja helppoa hoitoon pääsyä. LEENA KAARTINEN Lahti lastenlääkäri, kirjailija Vaaliteemani on selkeyttä sote-sotkuun. Haluan turvata lähipalvelut. Ajan ennalta ehkäisevää ja kuntouttavaa otetta sote-palveluihin. Hallintoa pitää järkeistää. Maahanmuuttajien kulttuuritaustaa kannattaa hyödyntää hoito- ja hoivatyössä (ominaista vanhusten kunnioittaminen ja yhteisöllisyys). Sote pitää saada kuntoon järkevällä ja inhimillisellä tavalla kaikissa ikäryhmissä: selkeät hoitoketjut, palvelut yhdeltä luukulta, lääkärit lääkärintöihin, yhteisöiden, perheiden ja yksilöiden omavastuun korostaminen. 910

5 PIRKANMAAN Liitossa PÄIVI RÄSÄNEN Riihimäki LL, kansanedustaja sisäministeri MARTTI TALJA Lahti LKT, professori, keskussairaalan johtaja PIRKKO JARTTI Pirkkala työterveyshuollon KD:n vaalislogan on rohkeus rakentaa tulevaisuutta. Haluan jatkaa työtä erityisesti perheiden hyvinvoinnin puolesta, terveydenhuollon tason parantamiseksi, ihmisarvon ja -oikeuksien toteutumisen puolesta sekä työn ja yrittämisen edistämiseksi. Tulen puolustamaan perheiden valinnanvapautta myös tulevalla vaalikaudella. Toimivat terveyspalvelut ovat osa arjen turvallisuutta. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja painopistettä siirrettävä ennalta ehkäiseviin palveluihin. Sote-uudistus tulee viedä läpi niin, että lähipalvelut turvataan. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy vaati lisäpanostusta. MIRKA SOINIKOSKI Hämeenlinna anestesialääkäri, kuntavaikuttaja Minulle tärkeitä teemoja ovat lapsen oikeudet ja asema yhteiskunnassamme, rajallisten resurssien kustannustehokas käyttö sekä ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Syrjäytymiseen pitää puuttua ja ongelmien kasaantuessa yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia moniammatillisesti ja yhdeltä luukulta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen sijaan kulutuksen ja ympäristöä kuormittavan toiminnan verottamiseen. Elämä on arkisia asioita, joihin kuuluu vastuu omasta elämästä ja läheisistä, talouskasvu ja työllisyyden hyvä hoito sekä hyvin järjestetyt julkiset palvelut. Haluan estää lasten ja nuorten syrjäytymisen. Verotus pitää saada yrittäjyyttä ja työntekoa kannustavaksi. Biotaloudesta voi tulla uusi sampo. Innovaatiotoiminta tukeutuu hyvään koulutukseen. Julkisen talouden tasapainottaminen saadaan aikaan laajalla yhteiskuntasopimuksella. Sote-uudistus pitää toteuttaa maakunnittaisina tuotantovastuualueina säilyttäen järjestämisvastuu maakunnissa. Samalle pohjalle voidaan myöhemmin rakentaa laaja-alaisempi väliportaan hallinto suorine vaaleineen ja verotusoikeuksineen. KIRSI TIMONEN Heinola perusterveydenhuollon Talous pitää saada kuntoon, velaksi emme voi elää. Työllistämistä on helpotettava ja yritystoimintaa haittaavaa byrokratiaa karsittava. Työntekoa estävät kannustinloukut pitää purkaa. Sote-uudistuksen on onnistuttava. Myös yhteistyötä haittaavia ja tehottomuutta luovia säännöksiä on purettava. Nuorilla täytyy olla mahdollisuus koulutukseen perheen varallisuudesta riippumatta. Nuorten syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä. Ennaltaehkäisy tulee halvimmaksi, myös elintapasairauksissa. Alkoholin aiheuttamat kustannukset täytyy saada kuriin, ja terveyseroihin on aktiivisesti puututtava. Vaaliteemani: terveys ja hyvinvointi, turvallisuus, yrittäjyys, lähiruoka ja kulttuuri. Haluan edistää terveydenhuollon toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tahdon parantaa myös liikenneturvallisuutta. Lasten, nuorten, ikääntyneiden ja työikäisten palvelukokonaisuuksia pitää selvittää. Tieteellisen tutkimustyön jatkuvuus on turvattava. Puolustusmäärärahat on taattava. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ratkaisuja tulee tehdä kokonaistaloudellisesti sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimivalla yhteispelillä. Työterveyshuolto tulisi säilyttää. Sairauksia pitää ennaltaehkäistä. Ikäihmiset on huomioitava. MAIJA KAJAN Tampere gynekologi Haluan toimia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden puolesta sekä äänettömien (huonoosaiset, tulevaisuuden sukupolvet, luonto ja eläimet) äänenä. Eduskuntatyössä haluan vahvistaa lainsäädännön vaikutusten analysointia. Analyysia tarvitaan talousvaikutusten lisäksi esimerkiksi sukupuolivaikutuksista, vaikutuksista lapsiin, luontoon, kestävään kehitykseen, palveluiden saatavuuteen ja ihmisten tasavertaisuuteen. Keskeisiä osaamisalueitani ovat seksuaaliterveys ja kehitysyhteistyö. Terveyspolitiikassa toimin ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen mahdollisuuksien parantamiseksi. 911

6 SAVO-KARJALAN SEPPO PARKKILA Narva anatomian professori SARI TANUS Tampere naisten tautien ja synnytysten BJÖRN CEDERBERG Kuopio työterveyslääkäri Vaaliteemani on terve isänmaa. Keskeisiä tavoitteitani ovat hyvinvoiva ikääntyminen, laadukkaampi koulutus ja helpompi työllistäminen. Sote-palvelut pitää saada kuntoon. Tutkimukseen, tuotekehitykseen ja viennin edistämiseen tarvitaan lisäpanoksia. Potilaan pitäisi saada valita hoitopaikka, jatkohoidon ja kuntoutuksen pitäisi olla sujuvaa. Kannatan yhden käynnin periaatetta. Lääkärien ja hoitajien koulutukseen pitää panostaa. Tehokkuutta tarvitaan lisää, jotta saadaan suoraviivainen hallinto ja turha byrokratia ja terveydenhuollon pullonkaulat pois. Tarvitaan yksi yhteinen käyttäjäystävällinen potilastietojärjestelmä. HANNA TAINIO Tampere LT, kirurgian ja urologian, kansan edustaja SDP Vaaliteemani on takuulla terveempi tulevaisuus. Tahdon vaikuttaa sosiaali- ja terveyspoliittiseen lainsäädäntöön siten, että sote- ja rahoitusuudistus etenevät seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteeni on luoda sellainen sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestelmä, joka takaa jokaiselle kansalaiselle laadukkaat, tasavertaiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut asuinpaikasta riippumatta. Keskeinen huomio tulee kiinnittää perusterveydenhuollon resursseihin ja luoda terveyskeskuksiin työolosuhteet, jotka houkuttelevat lääkäreitä. Lisäksi pitää saada toimivat ja yhteensopivat tietotekniset järjestelmät jokaiselle terveydenhuollon tasolle. Olen omantunnonvapaus-kansalaisaloitteen vireillepanija. Suomeenkin on saatava oikeus kunnioittaa ihmiselämää sen koosta tai iästä riippumatta niin, ettei elämän lopettamiseen tarvitse osallistua vastoin vakaumustaan. Kaikille pitää saada yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammattiin. Teknistyvässä, rakenneuudistusten yhteiskunnassa potilas on saatava takaisin keskiöön jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi riittävän ajan kanssa. Ennaltaehkäisyyn on panostettava. Lasten oikeudet isään ja äitiin on taattava. Perinteiselle avioliitolle pitää saada takaisin sille kuuluva asema. Työpaikkoja on luotava ja pk-yrittäjyyttä tuettava. Talous. Työllisyys. Yrittäjyys. Koulutus. Turvallisuus. Näiden varassa on Suomen tulevaisuus. Sote-uudistus pitää saada maaliin. Vähintään toisen asteen koulutus on tavoitteena kaikille nuorille. Suomen talous täytyy saada tasapainoon. Omaishoidon tukea pitäisi maksaa Kelan kautta. Tulonsiirtojen tulee olla luonteeltaan kannustavia, ja ahkeruuden pitää kannattaa. Kansalaisten tulee saada tarvitsemiaan sote-palveluja laadukkaasti, vaikuttavasti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti. MARKKU EESTILÄ Iisalmi kansanedustaja, eläinlääkäri Vahvuuksiani ovat pitkä työelämän kokemus ja yrityselämän tuntemus. Ymmärrän talouden realiteetit. Suomen ongelmat ratkeavat vain työnteolla ja hyvällä johtamisella. Tavoitteeni ovat yritystoiminnan ja julkisen sektorin byrokratian ja sääntelyn purkaminen, vientikilpailukyvyn palauttaminen ja nopeiden liikenneyhteyksien kehittäminen. Terveet elämäntavat ja liikkuminen ovat kansanterveyden perusta. Kannatan potilaan valinnanvapautta. Yliopistollisten sairaaloiden vahva asema sekä koulutuksessa että erikoissairaanhoidossa on turvattava. Lääkäreiden vaikutusvaltaa oman työn sisältöön on ehdottomasti lisättävä. 912

7 VAASAN KESKI-SUOMEN Liitossa JUHA MUSTONEN Joensuu sisätautiklinikan Valittamalla tai ongelmia listaamalla asiat eivät parane. Lääkärintyöstä on se hyöty, että siinä joutuu vaikeissakin tilanteissa päättämään jatkot. Jos on päättämätön, se ei johda minnekään. Tässä on analogiaa poliittiseen päätöksentekoon. Tavoitteena on tehdä työtä sen eteen, että eri sukupolvien on hyvä elää täällä Itä-Suomessa ja että tänne saadaan uutta sykettä. Sote tulee lopulta saada järjestykseen. Se voidaan järjestää ja tuottaa joko kuntayhtymä- tai maakuntamallin mukaan. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tulee integroida yhteen. Monikanavainen rahoitus tulee ratkaista. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkista. HARRI SALONEN Jalasjärvi sydänkirurgi, yrittäjä Suomi nousee ainoastaan työnteolla. Työntekijöiden sivukustannuksia on pienennettävä ja työllistäminen on tehtävä helpommaksi sääntelyä ja byrokratiaa poistamalla. Kokonaisveroasteemme ja valtion velkamme ovat maksimissaan. Jokaiselle suomalaiselle tulee järjestää kiinnostuksensa ja kykyjensä mukainen koulutus. Julkinen sektori maksaa aivan liikaa, kustannuksia on kaikin järkevin tavoin pienennettävä. Tavoitteenani on olla mukana tekemässä päätöksiä, joilla edellä mainitut epäkohdat saadaan poistettua. Tavoitteena on saada tasapuolinen, oikea-aikainen ja monituottajamalliin perustuva kustannustehokas sosiaali- ja terveyspoliittinen uudistus Suomeen. AIRA KORHONEN Laukaa LL, sisätautien ja geriatrian Monipuolisen ja pitkän työkokemuksen perusteella syntyi slogan: Aira Suomea hoitamaan! Haluan työskennellä sen puolesta, että Suomi pysyy siedettävänä paikkana asua sellaisellekin, joka ei pysty ostamaan rahalla itselleen vaihtoehtoja. Yhteiskuntarauhan säilyminen edellyttää sitä, ettei yksikään ihmisryhmä koe tilannettaan toivottomaksi. Sote-uudistus pitää nähdä asiakkaan, potilaan ja työntekijän suunnasta. Meidän tulee pystyä hoitamaan ja palvelemaan myös ne kansalaiset, jotka eivät ole nettikansaa. Kaikkia ihmisiä ei pystytä hoitamaan kotonaan elämänsä loppuun saakka. Terveyden edistäminen ei saa jäädä pääosin kuntien vastuulle. SARI RAASSINA Kuopio hankejohtaja, syöpätautien ja sädehoidon Vaaliteemojani ovat terveet ihmiset, terve talous, kehittyvä ja innovatiivinen Itä-Suomi. Hyvinvointi ei synny vain lainsäädännöllä, siihen tarvitaan ihmisiä, toinen toistemme lähimmäisiä. Lainsäädäntömme valmisteluprosessi kaipaa ravistelua. Tarpeetonta sääntelyä, normeja ja kuntien velvoitteita on purettava. Kansanedustajan tulee olla verkostoitunut laajasti. Olen voimakkaasti sitoutunut soteuudistuksen tavoitteisiin: terveyserojen kaventaminen, laadukkaat ja vaikuttavat terveyspalvelut, integraatio ja uusien työ- ja toimintatapojen sekä uuden teknologian käyttöönotto. Kannatan myös potilaan valinnanvapauden lisäämistä. SIRPA RINTALA Jämsä LT, anestesiologian Perussuomalaiset Työssäni olen aina palvellut yhtä ihmistä kerrallaan. Nyt olen ehdolla tehtävään, jossa palveltavana on kansa. Haluan vaikuttaa keskittämispolitiikan kääntymiseen pienten paikkakuntien elinvoiman palauttamiseksi. Bioteollisuuden ja -talouden kehittämisellä saadaan työtä ja toimeliaisuutta levitettyä tasaisesti myös kaupunkikeskittymien ulkopuolelle. Palvelua tarvitsevan ihmisen tulee sosioekonomisesta asemastaan riippumatta päästä hoitoarvioon ja hoitoon nopeasti. Sallitaan kuntien toteuttaa tämä kustannustehokkaiden tuotantorakenteiden avulla. 913

8 OULUN LAPIN MAUNO VANHALA Jyväskylä yleislääke tieteen professori, osaston Perussuomalaiset Ajan asiantuntijuutta päätöksentekoon. Pyrin jatkamaan sote-uudistuksen parlamentaarisessa ohjausryhmässä ja pyrin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan hoitamaan asioita, jotka osaan. Vien sote-uudistusta eteenpäin ja maaliin. Mielestäni asiaa voisi hoitaa portaittain, eli laittaa ensin erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja vanhusten palveluasuminen yhteen. Samalla terveydenhuollon rahoitus pitäisi saada yksikanavaiseksi. Tätä konetta voidaan viilailla tehokkaaksi, ja kunnille jäisi sosiaalityön osuus. Parin vuoden kuluttua voidaan tarvittaessa sosiaalityö integroida edellä mainittuun kokonaisuuteen. NIILO KERÄNEN Taivalkoski lääkintöneuvos Vaaliteema: työtä tavallisten ihmisten, erityisesti vähäosaisten, sekä syrjäseutujen puolesta. Haluan päästä vaikuttamaan sosiaalija terveydenhuollon rakentamiseen niin, että palvelut kohdistuisivat oikein, olisivat tasaveroisia koko maassa, toimisivat nykyistä paremmin ja palvelujen kustannusten kasvu pysyisi kohtuullisena. Tavoitteeni on myös myötävaikuttaa maan talouden tervehdyttämiseen. Koulutuksen kehittämiseen pitää vaikuttaa niin, että myös köyhien perheiden ja syrjäseutujen nuorten kouluttautuminen on mahdollista. Nuorisotyötä pitää korjata koulusta alkaen niin, että nuorten syrjäytymistä pystytään vähentämään. ANTTI LIIKKANEN Lappi LL, psykiatrian SDP Olen ehdolla kuudetta kertaa, ja tavoitteeni ovat vaaleista toiseen pysyneet samoina. Maahan on pystytettävä toimiva sairauksien hoidon palvelujärjestelmä, jonka tukena tulee olla sekä toimiva valtionhallinto että järkevä kuntarakenne. Soten tulee mielestäni rakentua Tanskan mallilla: ensin säädetään kuntoon rahoitus ja tietoverkot, sitten kunnat ja lopuksi sairaanhoito. Toinen teemani on EU:n itänaapureiden kanssa tarvittava toimiva verkko. 47 Euroopan neuvoston jäsenmaata on koottava keskustelemaan, kehittämään ja yhteistyöllä toteuttamaan Kaukoitä Afrikalle ja Amerikan mantereelle kumppania. LIISA VIRTANEN Tornio terveyskeskuslääkäri, perheterapeutti Vaaliteemani ja -tavoitteeni ovat seuraavat: 1) perustulo pitää ottaa käyttöön seuraavalla vaalikaudella, 2) koulutuksesta ei enää saa säästää ja 3) luontoa pitää suojella nykytasoa enemmän. Terveyspolitiikassa pitää panostaa kaikkeen ennalta ehkäisevään työhön. Toimivat sairaanhoitopiirit kannattaa säilyttää, mutta niiden keskinäistä työnjakoa pitää erva-alueelta ohjata voimakkaammin. Päivystysasetuksen vaatimukset ovat osittain kohtuuttomat pitkien etäisyyksien alueilla. Mukana ovat ehdokkailta tulleet kirjalliset vastaukset, jotka saapuivat määräaikaan mennessä. 914

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Askeleet sote-muutokseen

Askeleet sote-muutokseen Askeleet sote-muutokseen Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 9.9.2016 1 Perustat kuntoon Perustason palvelut vahvistuvat Rahat ja osaajat riittämään So + Te - integraatio - sujuvat palveluketjut

Lisätiedot

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa?

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 21.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Missä mennään SOTEssa? Suomen Senioriliike ry, Laivaseminaari Kerttu Perttilä

Missä mennään SOTEssa? Suomen Senioriliike ry, Laivaseminaari Kerttu Perttilä Missä mennään SOTEssa? Suomen Senioriliike ry, Laivaseminaari 13.3.2017 Kerttu Perttilä MISSÄ MENNÄÄN SOTESSA? Lähde: www.alueuudistus.fi 1. Miksi sote-uudistus? 2. Mitä uudistus tarkoittaa? 3. Uudistuksen

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee 3. Rohkeammin digiaikaan 4. Hyva n hoidon ketju 5. Tekijaẗ ja asiakkaat

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus,

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus, Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus, HB #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja Uudenmaan maakunta #Uusimaa2019 Etunimi Sukunimi Tarve muutokselle - Ikääntyminen Mahdollisuus muutokseen

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten

15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten 15.11.2011 Tulosyhteenveto kansalaisten ajatuksista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen Projektin tavoite ja tulos Projektin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Eduskuntavaaliehdokastutkimus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 18.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa ayliikkeen teemoihin

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Sosiaalibarometri 2015. Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 14.4.2015 Tyyne Hakkarainen

Sosiaalibarometri 2015. Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 14.4.2015 Tyyne Hakkarainen Sosiaalibarometri 2015 Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 14.4.2015 Tyyne Hakkarainen Aineisto Kysely tehtiin marras-joulukuussa 2014 Kokonaistutkimus Kolme vastaajatahoa: - Sosiaali- ja terveysjohtajat

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun askelmerkit Kanta-Hämeen vetovoima- ja kuntapäivä Jukka Lindberg Projektipäällikkö Hämeen liitto Hämeen parasta kehittämistä! 2015 Kanta-Hämeen sote-valmistelun

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II

Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II Sote Integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmä II pj Tanja Matikainen, Janakkalan kunta siht. Reetta Sorjonen, Hämeen liitto Tehtävä 1. Valitkaa taulukosta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Valtio säästää miten käy kehitysvammaisen ihmisen. Anneli Pohjola Sosiaalityön professori Lapin yliopisto

Valtio säästää miten käy kehitysvammaisen ihmisen. Anneli Pohjola Sosiaalityön professori Lapin yliopisto Valtio säästää miten käy kehitysvammaisen ihmisen Anneli Pohjola Sosiaalityön professori Lapin yliopisto 4.11.2015 Kysymys enemmän kuin ajankohtainen Kaikkialla puhutaan järjestelmäkieltä Asiakas, ihminen,

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

POSKE-PÄIVÄT Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski

POSKE-PÄIVÄT Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski SOTE-uudistus POSKE-PÄIVÄT 13.6.2013 Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski Esityksen sisältö Hallitusohjelman painoalueet Toimintaympäristön muutos Tavoitetila Palvelurakenneuudistuksen linjaukset Palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari

Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Suomen lääketieteen filosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari Tieteiden talo, Helsinki 8.11.2014 Potilaan omavastuu KTM Vesa Ekroos VE 1 Esityksen sisältöä Järjestämisestä, tuotannosta ja rahoituksesta

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus osana sotea

Työterveyshuollon tulevaisuus osana sotea Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon tulevaisuus osana sotea Jorma Mäkitalo TTL KEVA päivä 16.3.2017 17.3.2017 Työterveyslaitos Jorma Mäkitalo www.ttl.fi 2 Työterveyslaitoksen strategiset kärjet 17.3.2017

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE Tehyn neljä pointtia Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tulevaisuudessa tarpeeksi hoitajia? Riittävätkö rahat? 1. 2. 3. 4. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena TERVIS hyvinvointifoorumi 02.09.2015 Kuopio Neuvottelevavirkamies Heli Hätönen Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Lapin digiaika -seminaari Sodankylä

Lapin digiaika -seminaari Sodankylä Lapin digiaika -seminaari Sodankylä 27.4.2017 Hankkeen perustiedot Aikataulu: 1.9.2014 30.8.2017 Toimintalinja: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite: Tutkimus-, osaamis-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö SOTE JA MAKU TAVOITTEET + Terveys ja hyvinvointi + Yhdenvertaisuus Terveyserot VÄLINEET Digitalisaatiolla

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. Marjut Putkinen

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. Marjut Putkinen FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmä: Työikäiset osatyökykyiset henkilöt 2 OTE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot.

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot. FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE. Silja Paavola, SuPer ry

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE. Silja Paavola, SuPer ry SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE Silja Paavola, SuPer ry Sote-uudistuksen tavoitteet Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot