2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2/2010 Hallituksen kokous Aika: klo 8.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 426 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja esteasia: kohta 5 (Itä-Suomi) Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja esteasia: kohta Jari Hyvärinen jäsen esteasia: kohta 5 (Etelä-Suomi) Oiva Kaltiokumpu jäsen Veli Matti Ojala jäsen Markku Haiko jäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri esteasia: kohta 7.4 Johanna Räsänen ylitarkastaja esteasia: kohta 7.4 Ulla Mönkkönen tarkastaja esteasia: kohta 7.4 Poissa: Jari Larikka jäsen Piia Vähäsalo jäsen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista kahdella muutoksella. Hallituksen jäsenille jaettiin uusi päätösesitys kohtaan 5, muutoksia oli tullut Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston alueiden osalta. Lisäksi hallituksen jäsenille jaettiin palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon valintaraadin nimeämisesitys kaudelle , joka käsitellään Muissa asioissa kohtana Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja muutoksitta. 1

2 4. Palosuojelurahaston yleisavustukset vuodelle 2011; julistaminen haettavaksi ja siirtyminen jälkikäteismaksatukseen alkaen Sihteeri esitteli asian. Yleisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut muutoksia vuoden 2010 yleisavustuksen hakuun verrattuna. Suurin muutos liittyy jälkikäteismaksatukseen siirtymiseen. Hakukirjeessä sanotaan aiheeseen liittyen seuraavasti: maksetaan saajalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. maksetaan kolmessa erässä päätösehtojen mukaisia tilityksiä vastaan. ennakkoa on mahdollista hakea kolme kertaa vuodessa tilityksen yhteydessä erillisellä ennakkohakemuksella mm. palkkakustannuksiin ja muihin säännöllisinä toistuviin ja/tai ennakoitaviin kustannuksiin. Hallitus hyväksyi hakukirjeen sellaisenaan ja päätti julistaa valtionavustuslain 9 :n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden 2011 toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Hakuaika päättyy ja vuoden 2011 yleisavustuspäätökset tehdään hallituksen kokouksessa marras-joulukuussa Hallitus käsitteli myös jälkikäteismaksatukseen ja tilitysrytmiin liittyvät vuosikellon, joka on yleisavustusta saavien keskusjärjestöjen kanssa yhdessä keskusteltu ja hyväksyi esitetyn tilitys- ja avustusennakonhakemisrytmin. Yleisavustustilitysten vuosikello 2011 on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. Sovittiin, että yleisavustusten ennakkohakemisen yksityiskohtiin palataan toukokuun kokouksessa, samalla, kun käsitellään yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilityksen vuodelta Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset 2010 Ylitarkastaja esitteli asian. Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/ ) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM /Tu-394) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. 2

3 Ohjeen mukaan kunnille voidaan myöntää avustusta kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan, rakentamiseen tai perusparannukseen (uusien paloasemien hankinta ja rakentaminen, vanhojen paloasemien peruskorjaukset ja laajennukset). ta ei voida myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille. Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan ohjeen mukaisesti myöntää: - todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistamiseksi - rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi paloasemakäyttöön - ajoneuvopaikkojen lisäämiseksi tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen ta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, kattoremontteihin tai vastaaviin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Hallitus julisti haettavaksi kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoitetut kaluston tai järjestelmän hankintaan (sis. pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, PEKE) sekä rakennushankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset. Alueen pelastustoimen tuli asettaa alueensa kaikki hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen. Hakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle mennessä. Määräaikaan mennessä rahastolle on toimitettu yhteensä 144 hakemusta, jakautuen seuraavasti: Aluehallintovirasto Kalusto Paloasemat Päätelaitteet Etelä-Suomi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lappi Ahvenanmaan maakuntahallitus Yhteensä Hakemusten määrä oli 12 suurempi kuin vuonna 2009 (132 hakemusta). Hallituksen hyväksymän vuoden 2010 varojen käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2010 voidaan antaa uusia päätöksiä yhteensä 3,95 miljoonan euron arvosta: o Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset (kalusto- ja järjestelmähankinnat mukaan lukien PEKE-päätelaitteet) 3

4 o Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset (paloasemien rakennushankkeet) Mikäli hankinnan yhteydessä luovutettavaan vaihto-omaisuuteen on saatu Palosuojelurahaston avustus ja avustuksen käyttöaika ei ole umpeutunut, vähennetään hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista avustusosuutta vastaava osuus (40 % tai 50 %) vaihto-omaisuuden myyntihinnasta. Mikäli luovutettavaan vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta tai avustuksen käyttöikä on umpeutunut (5 tai 10 vuotta), kohdellaan vaihto-omaisuutta samoin kuin muuta omarahoitusosuutta. ten jako on tehty pääosin asukaslukuperusteisesti. Lisäksi on pyritty huomioimaan Palosuojelurahaston vuoden 2010 toimintasuunnitelman painopisteet ja hakuohjeen mukaiset rakennushankkeet. Aluehallintovirastojen toimialueiden asukaslukujen mukaiset osuudet määrärahasta ja euromäärät ovat (Tilastokeskuksen vuoden tietojen mukaan): Laskennallinen määräraha Kalustoh. Päätös Kalustoh. Laskennallinen määräraha Paloasemat Päätös Paloasemat AVI %-osuus Etelä-Suomi 41,28 % Lounais-Suomi 12,90 % Länsi- ja Sisä-Suomi 22,35 % Itä-Suomi 10,65 % Pohjois-Suomi 8,87 % Lappi 3,43 % Ahvenanmaa 0,52 % Yhteensä 100,00 % Koko maasta hyväksyttiin yhteensä 33 kaluston ja järjestelmän hankintaa koskevaa sekä 22 rakennushankkeita koskevaa hakemusta. ensin mainittuihin on euroa ja jälkimmäisiin euroa, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa). Varojen käyttösuunnitelma ylittyi eurolla. PEKE-päätelaitteiden osalta tehtiin myönteinen avustuspäätös 13 hakemukseen. Hankkeiden yhteissumma on euroa. Yllä olevassa taulukossa tätä summaa ei ole huomioitu. PEKE-päätelaitteiden avustukseen varattu määräraha sisältyy kalusto- ja järjestelmähankkeisiin euroa. Palosuojelurahasto tuki seitsemää laajaa paloasemahanketta, joiden avustussumma on yhteensä euroa. Kaksi hanketta näistä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella (Havukosken paloasema Vantaalla ja Niemen pelastusasema Lahdessa) ja kaksi Länsi- ja Sisä-Suomessa (Oriveden kaupungin aluepaloasema ja Pietarsaaren paloasema). Lisäksi Lounais-Suomen (Taivassalon paloasema), Itä-Suomen (Varpaisjärven paloasema) ja Pohjois-Suomen 4

5 aluehallintoviraston alueelta (Haukiputaan paloasema) tuetaan kustakin yhtä isoa paloasemahanketta. Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen. Monia hyviä hankkeita jouduttiin jättämään avustuksen ulkopuolelle hankkeille varattujen määrärahojen täyttymisen vuoksi. Hallitus keskusteli kalusto- ja rakennushankeavustusten jakoperusteista ja aluehallintovirastojen ohjeistuksesta kiireellisyysjärjestyksen laadintaa koskien. Keskusteltiin myös aluehallintovirastojen roolista alueensa hakemusten käsittelyssä. Aluehallintovirastoilta toivottiin enemmän strategistakin näkemystä hakemusten käsittelyssä esim. riskiperusteista analyysiä alueen tarpeista. Keskusteltiin myös siitä tulisiko suurimpia rakennushankehakemuksia käsitellä valtakunnallisesti alueellisen tarkastelun sijaan. Sovittiin, että aiheeseen palataan hallituksen kehittämispäivän yhteydessä elokuun lopussa. Hallitus myönsi kalusto- ja rakennushankeavustukset seuraavasti: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui kokoushuoneesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelta on tehty 41 kaluston hankintaa ja 16 rakennushanketta koskevaa hakemusta keväällä Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että kiireellisyysjärjestystä laadittaessa on pyritty huomioimaan eri alueiden tasapuolinen kohtelu ja pelastusjohtajien esittämät alueelliset puoltojärjestykset. Alueelta hyväksyttiin 12 kalustohakemusta ja 7 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, alitus euroa). 1. Etelä-Karjalan 2. Itä-Uudenmaan 3. Kymenlaakson 4. Etelä-Karjalan 5. Länsi- Uudenmaan 6. Keski- Uudenmaan Kalusto- ja järjestelmähankkeet Nro Hakija Kohde Haettu Enimmäis- kustannus Väestöhälytysjärjestelmä Väestöhälyttimet Johtoyksikkö, Kouvola P3:n käyttöön Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan päivystysalueelle Johtoyksikkö päällystöpäivystäjän P3 käyttöön Lappeenrantaan Johtoyksikkö Espoon keskuspaloasemalle päivystävän päällikön käyttöön Operatiivinen johtoajoneuvo, päivystävän palomestarin ajo

6 neuvo, sijoituspaikka asema 3 7. Helsingin kaupungin Generaattorikontti, sijoitetaan lämpöeristettyyn siirtolavakiskoin ja koukkulaittein varustettuun umpikonttiin. 8. Lahden VPK ry Säiliöauto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueelle 9- Kanta-Hämeen Miehistöauto H171, Hämeenlinnan paloasema 10- Tammisalon VPK Pumppuyksikkö / miehistöauto Tammisalon VPK:n asemalle 11- Riihimäen VPK Miehistönkuljetusauto Riihimäen ry VPK:n käyttöön 12. Tuusulan VPK ry Säiliöauto, sijaintipaikka VPK:n paloasema Hyrylässä 13. Helsingin kaupun- Kalustokuorma-auto 2008 jakelu- gin 14. Kymenlaakson 15. Länsi-Uudenmaan kontilla keskusvaraston käyttöön Johtoyksikkö Kotka P3:n käyttöön, päivystysalueena Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. Johtoyksikkö Lohjan päivystysalueen päivystävän palomestarin käyttöön. 16. Etelä-Karjalan Johto-/miehistöauto Imatran palvelualueelle, sijoitus Parikkala 17. Asolan VPK ry Miehistöauto Asolan VPK:n tiloihin Vantaalle 18. Länsi-Uudenmaan Johtoyksikkö Raaseporin päivystysalueen päivystävän palomestarin 19. Helsingin kaupungin 20. Kymenlaakson käyttöön. Huoltoauto 3/2010, LVIhuoltoauton korvaushankinta Miehistöauto, Kouvolan ja Kuusankosken vakinaisten palokuntien käyttöön, sijoitus Kuusankosken paloas. 21. Idänpään ja ymp vpk Miehistöauto, sijoitus Idänpään ja ympäristön vpk:n asema 22. Rajakylän VPK ry Miehistönkuljetusauto Rajakylän VPK:n paloasemalle 23. Kymenlaakson Miehistöauton hankinta Kouvolan kylän VPK:n paloasemalle 24. Länsi-Uudenmaan Huoltoauto Tammisaaren paloasemalle, huoltoauto on Raaseporin toimialueen huoltohenkilöstön käytössä Tainionkosken Miehistö/pelastusauto VPK ry 26. Helsingin kaupungin Huoltoauto 2/ Keski-Uudenmaan Miehistöajoneuvo, asema Länsi-Uudenmaan Miehistöauto, doppeli, Tammisaaren paloasemalle 29. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Raaseporin palvelualueen päällystön käytössä 31. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Forssan VPK ry Miehistöauto F27, sijoitus Forssan

7 VPK:n paloasema 33. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön 35. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön 37. Länsi-Uudenmaan Kaksi väestöhälytintä Helsingin kaupungin Huoltoauto 3/ Wessö Frivilliga Släckningsbil brandkår rf 40. Länsi-Uudenmaan Kolme alkusammutusperäkärryä Heinäjoen VPK Säiliöauto Heinäjoen paloasemalle Rakennushankkeet 1. Vantaan kaupunki Havukosken paloasema Lahden kaupunki Niemen pelastusasema Vanhan Käpylän VPK 4. Tikkurilan VPK ry Paloaseman uudisrakennus Paloasema Asolan VPK ry Uusi ajoneuvohalli Kouvolan Kylän VPK ry Kouvolan Kylän paloasema, Auto- ja varustetallin saneeraus ja laajennus Tallirakennuksen laajennus Lauritsalan VPR ry 8. Hämeenkosken Hämeenkosken paloaseman peruskorjaus kunta 9. Ekenäs Skärgårds Paloaseman rakennushanke fbk 10. Haminan kaupunki Kympe vakinaisen palokunnan Haminan paloasema 11. Kymenlaakso Virolahden paloasema, paloaseman laajennus 12. Box FBK Box FBK, Paloaseman peruskorjaus ja laajennus 13. Kaipaisten VPK Kaipaisten paloaseman peruskorjaus Padajoen kunta Padasjoen paloaseman, öljyntorjuntakaluston varasto/uudisrakennus 15. Wessö FBK Wessö FBK:n paloasema, paloaseman peruskorjaus

8 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirastosta on tehty 13 kaluston hankintaa ja 6 rakennushankkeita koskevaa avustushakemusta. Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja 4 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Satakunnan Valvomon hälytys-, viesti ja tallennuslaitteisto 2. Satakunnan Väestönhälytysjärjestelmä (Kankaanpää, Huittinen ja Pori 2 kpl) 3. Karjalan VPK Maastoajoneuvo kuljetuskärryineen, sijoituspaikka Karjalan paloasema, Mynämäki 4. Satakunnan Pelastusvene Merikarvialle Kiskon VPK ry Miehistönkuljetusauto Satakunnan Johtoauto Pohjois Satakunnan päivystysalueelle 7. Asikaisten VPK Miehistöauto, Asikaisten ry paloasemalle 8. Kukonharjan Miehistöauto, Kukonharjan VPK ry VPK:n köyttöön 9. Pöytyän VPK ry Miehistöauto Pöytyän kunnan Riihikosken paloasemal- le. 10. Panelian VPK ry Miehistö-/ensivasteauto Karinaisten VPK ry 12. Kiukaisten VPK ry 13. Harjavallan VPK ry Panelian VPK:n käyttöön Miehistö-/ensivasteauto, sijoituspaikka on Pöytyän kunnassa Kyrössä Karinaisten VPK:n paloasemalla Miehistönkuljetusauto, sijoituspaikka Kiukaisten paloasema Miehistöauto Harjavallan paloasemalle Rakennushankkeet 1. Lielax FBK r.f Paloaseman uudisra Kankaanpään VPK kennus Palokunnan hallinnoiman toimitilan saneeraus 3. Nagu FBK r.f. Paloaseman peruskorjaus 4. Risten VPK ry Paloasemakiinteistön laajennus- ja sanee

9 raushanke 5. Taivassalon kunta Paloaseman laajennus ja peruskorjaus 6. Länsi-Euran VPK ry Kalustohallin laajennus säiliöautoa varten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Suomen aluehallintovirastosta on tehty 14 kaluston hankintaa ja 4 rakennushankkeita koskevaa avustushakemusta. Aluehallintoviraston mukaan avustusta tulisi myöntää ensisijassa sellaisille rakennushankkeille, joissa on kyseessä palokunnan toimintavalmiuden kannalta katsottuna hyvällä paikalla sijaitseva ensilähdön palokuntien paloasemarakennusten korjausrakentaminen ja uudisrakentaminen. Sen sijaan paloasemarakennusten laajentamishankkeet ilman erityisen painavaa syytä olisivat aluehallintoviraston käsityksen mukaan toissijaisempia avustuskohteita. Aluehallintoviraston mukaan avustusta tulisi myöntää ensisijassa sellaisiin kalustohankkeisiin, joita käytetään esimerkiksi väestön varoittamiseen vaaratilanteissa, palokuntien hälyttämiseen sekä ensilähdön ja muiden palokuntasopimuksen tehneiden palokuntien keskeisiin kalustohankkeisiin. Alueelta hyväksyttiin 7 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja 4 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Etelä-Pohjanmaan Väestöhälyttimet Keski-Suomen Hälytysjärjestelmän hankkiminen 3. Kemira Chemicals Oy Sammutusauton hankkiminen 4. Jämsänkosken VPK ry Maastomönkijä Polaris Sprtsman XP EPS 850 vetolaite ym varusteet 5. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Johtoauto Kokkolan alueen paloasemalle 6. Pohjanmaan Miehistöauto Kauhajärven VPK ry Miehis Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen tö/ensivasteauto Miehistöauto Perhon kunnassa sijaitsevalle paloasemalle 9. Pohjanmaan Päivystys- /tarkastusauto Isokyröön Salmentaan VPK ry Kalusto-/miehistöauto Etelä-Pohjanmaan - Tarkastusauto liikelaitos 12. Pohjanmaan Päivystys- /tarkastusauto Kris

10 tiinankaupunkiin. 13. Kylmäkosken VPK Miehistöauto Pohjanmaan Päivystys- /tarkastusauto Rakennushankkeet 1. Hankasalmen kunta Paloaseman peruskorjaus Kokkolan kaupunki Paloaseman peruskorjaus Oriveden kaupunki Aluepaloasema Pietarsaaren kaupunki Pietarsaaren uusi paloasema Nurmon VPK ry Paloaseman lisärakennus Itä-Suomen aluehallintovirasto Esteellinen puheenjohtaja Meriläinen poistui kokoushuoneesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Varapuheenjohtaja Rajaniemi toimi kohdan käsittelyn ajan puheenjohtajana. Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt 9 kaluston hankintaa ja yhden rakennushanketta koskevaa avustushakemuksen. Aluehallintovirasto toteaa, että Varpaisjärven paloasemahankkeen lisäksi Pohjois-Savossa on suunniteltu rakennettavaksi uudet paloasemat Lapinlahdelle, Nilsiän Tahkovuorelle, Toivala- Vuorela alueelle ja Kuopion eteläpuolelle. Varpaisjärven paloaseman peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutumista tänä vuonna pidettiin tärkeänä sillä Lapinlahden paloaseman rakentaminen on ajoitettu vuodelle Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja Varpaisjärven rakennushankehakemus, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Pohjois-Savon 2. Etelä-Savon 3. Joensuun VPK ry Säiliöauto Joensuun paloasemalle 4. Pohjois-Savon Ensivaste- ja hinausajoneovo, Vehmersalmi 5. Etelä-Savon 6. Pohjois-Karjalan Kelirikkoaluksen hankinta Joen- 7. Pohjois-Karjalan Johtoyksikkö, Sisä-Savo Väestöhälytysjärjestelmä Korkeapainekompressori suun toimialueelle Kelirikkoaluksen hankinta Pielisen-Karjalan toimialueelle

11 8. Pohjois-Savon 9. Pohjois-Karalan Suurtehohälyttimet Normaaliajan hälytysjärjestelmän uudistaminen Rakennushankkeet 1. Varpaisjärven kunta Paloaseman peruskorjaus ja laajennus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut 7 kaluston hankintaa ja 2 rakennushanketta koskevaa hakemusta. Aluehallintovirasto on asettanut hankinnat pelastustoimen alueiden riskien ja tarpeen perusteella kiireellisyysjärjestykseen. Puoltojärjestyksen määräävinä tekijöinä aluehallintovirasto on huomioinut hankinnan vaikuttavuuden ja seutukunnalliset tarpeet perustuen alueen riskeihin ja palvelutasopäätökseen niin, että hankinta täydentää ja parantaa seutukunnan pelastustoimen valmiutta. Hankkeiden kiireellisyysjärjestystä ratkaistaessa on arvioitu, miten hanke edistää tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa ja Haukiputaan kunnan paloasemahanke, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen pelastussukellusauto sai hankintaan muuta valtionavustusta, joten palosuojelurahasto ei tätä hanketta tukenut. Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Kainuun VSS hälyttimet Oulu-Koillismaan Pelastussukellusauto O pelastusliikelaitos 3. Vuolijoen kunnan Miehistö-/ensivasteauto VPK ry 4. Oulu-Koillismaan Korkeapainesammutuslaitteiston pelastusliikelaitos hankinta Ouluun 5. Oulu-Koillismaan Vesihuoltoperävaunujen ja pelastusliikelaitos moottoriruiskujen hankinta 6. Oulu-Koillismaan Kalustoauton hankinta pelastusliikelaitos 7. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Kuivaniemelle Miehistönkuljetusauto Taivalkoskelle

12 Rakennushankkeet 1. Haukiputaan kunta Paloaseman rakentaminen Siikajoen kunta Ruukin paloasema Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt 10 kaluston hankintaa ja 2 rakennushanketta koskevaa hakemusta. Lausunnossaan aluehallintovirasto toteaa, että puoltojärjestyksen määräävinä tekijöinä huomioidaan hankinnan vaikuttavuus ja seutukunnalliset tarpeet perustuen alueen riskeihin ja palvelutasopäätökseen niin, että hankinta täydentää ja parantaa seutukunnan pelastustoimen valmiutta. Alueelta hyväksyttiin 4 kaluston hankintaa sekä 2 rakentamista koskevaa hakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Lapin Johto-/miehistöauto, Kemijärvi Lapin Johto-/miehistöauto, Salla Lapin Suuronnettomuuskontti koukkulava-auton alustalle, sijoitus- paikka Rovaniemi 4. Simon VPK ry Miehistöauto Sodankylän VPK ry Miehistönkuljetusauto Lapin Säiliöauto säiliön ja putkiston uusiminen sekä pumpun peruskorjaus 7. Lapin Vaarallisten aineiden kontin muutostyöt ja kalustohankinta 8. Lapin Johto-/miehistöauto, Ylitornio Pelkosenniemen VPK 4-vetoinen miehistö/ensivasteajoneuvo R Savukosken VPK 4-vetponen johtoauto R R Rakennushankkeet 1. Pelkosenniemen kunta Pyhän pelastuskeskuksen laajennus ja lämmitysjärjestelmän muutos 2. Tornion VPK ry Autotallin laajennus, sosiaalitilojen rakentaminen

13 Ahvenanmaan maakuntahallitus Ahvenanmaalta on keväällä 2010 lähetetty 4 kaluston hankintaa koskeva hakemusta ja yksi rakennushanke. Alueelta hyväksyttiin yksi kalustohankinta sekä yksi rakennushanke, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Eckerö kommun Miehistöauto Jomala kommun Lämpökamera lisälaitteineen Finström FBK Lämpökamera Saltviks kommun Hälytyssireeni varusteineen Rakennushankkeet 1. Lemlands kommun Paloaseman peruskorjaus Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet PEKE-päätelaitteiden osalta tehtiin 14 hakemukseen päätökset. Oheisena esityksen mukaiset avustukset sataan neljääntoista (114) yksittäiseen PEKEpäätelaitteen hankintaan ovat euroa. Peke päätelaitehankinnat Nro Hakija Kohde Haettu Hyväksytty 1. Oulu-Koillismaan Peke-päätelaite Pohjois-Karjalan Peke-päätelaite Pohjois-Savon Peke-päätelaite Etelä-Savon Peke-päätelaite Etelä-Karjalan Peke-päätelaite Helsingin kaupungin Peke-päätelaite Itä-Uudenmaan Peke-päätelaite Kanta-Hämeen Peke-päätelaite Keski-Uudenmaan Peke-päätelaite Länsi-Uudenmaan Peke-päätelaite Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Peke-päätelaite alueen 12. Keski-Suomen Peke-päätelaite Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos - Peke-päätelaite liikelaitos 14. Oulu-Koillismaan Peke-päätelaite Yhteensä

14 6. ten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 6.1 Muut erityisavustukset Sisäasiainministeriön Pelastusosasto (SMDno/2010/8) Esteellinen varapuheenjohtaja Rajaniemi poistui kokoushuoneesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Sihteeri esitteli asian. Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut Erityisavustusta Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi -tutkimushankkeen jatkoon (SMDno/2010/8). Asumisen paloturvallisuuden kehittämistarpeita selvittävä yhteistyöryhmä, jota hallinnoi sisäasiainministeriön pelastusosasto, on saanut Palosuojelurahaston hallituksen myönteisen päätöksen tutkimushankkeen Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi ensimmäisen vuoden toteutukseen. Myönnetty avustus oli euroa (50 %). ta haettiin tuolloin kaksivuotiseen hankkeeseen ( ) yhteensä (50 %). päätösehdoissa todettiin, että vuoden kustannuksiin avustusta tulee hakea erikseen ja että hankkeen jatkohakemuksen yhteydessä hakijan tulee esittää hankkeen siihenastiset tulokset ja osoittaa hankkeen vaikuttavuus. Sisäasiainministeriön pelastusosasto on päivätyllä hakemuksellaan hakenut jatkorahoitusta tuolle tutkimushankkeelle. Palosuojelurahaston hallitus jätti hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. Hakija on hakemuksensa yhteydessä toimittanut hankkeessa tähän mennessä laaditut selvitykset ja lisäksi toimittanut vaaditun lisäselvityksen, joka on tämän päätösesityksen liitteenä. Hallitus hyväksyy hakemuksen ja myöntää hakijalle euron (50 %) avustuksen hankkeen toteutukseen vuosina saa olla yhteensä enintään euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös muu hankkeeseen saatu rahoitus. 14

15 Perustelut Hakija on toimittanut vaaditut lisäselvitykset ja perustellut sekä hankkeen jatkumisen tärkeyden että nykyisen hallinnointimallin tarkoituksenmukaisuuden. Olisi kohtuutonta mikäli jatkorahoitusta ei myönnettäisi, sillä työ on käynnissä ja etenee sovitusti. Pelastusopisto (SMDno/2009/2074) Sihteeri esitteli asian. Pelastusopistolle on myönnetty euron (89%) avustus (SMDno/2009/2074) pelastustoimea hyödyttävien tieteellisten jatkotutkintojen edistämishankkeeseen. Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, joka sopi apurahan jakamisen periaatteista. Ohjausryhmän muodostavat, Esa Kokki Pelastusopistosta, Esko Koskinen Sisäasiainministeriöstä, Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta, Brita Somerkoski Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta ja Kirsi Virrantaus Aalto yliopistosta. Apuraha julistettiin haettavaksi ilmoituksella mm. Pelastustieto-lehdessä, Pelastusopiston internetsivuilla ja yliopistojen tiedotuskanavilla. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. Ohjausryhmän kriittisen arvioinnin perusteella Pelastusopisto esittää Palosuojelurahaston hallitukselle seuraavaa: Kahden vuoden apurahalla tuetaan Auli Airilan väitöskirjatyötä Pelastajien psyykkinen hyvinvointi ja työn imu 13 vuoden seurantatutkimus. Väitöskirjatutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten pelastajien psyykkiset voimavarat ovat muuttuneet 13 vuoden seuranta-aikana, ja mitkä tekijät ennustavat psyykkisiä voimavaroja? 2. Miten pelastajien työtyytyväisyys on muuttunut 13 vuoden seuranta-aikana, ja millaiset tekijät ennustavat työtyytyväisyyttä? 3. Miten pelastajat kokevat työn imua, ja mitkä tekijät vaikuttavat työn imuun pelastusalalla? Vaikuttaako pelastajan ikä koettuun työn imuun? 4. Mitkä tekijät ennustavat pelastajien työn imua pitkällä aikavälillä? Tutkimusaineistona on Työterveyslaitoksella vuosina 1996, 1999 ja 2009 kerätty kyselyaineisto. Keskeiset menetelmät ovat regressioanalyysi ja rakenneyhtälömallit. Faktorianalyysia käytetään selittävien muuttujien mitta- asteikoiden selvittämiseksi ja summamuuttujien muodostamisessa. Väitöskirja muodostuu artikkeleista, jotka julkaistaan kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä työ- ja organisaatiopsykologian julkaisuissa. Artikkelisuunnitelma kattaa neljä artikkelia, jotka vastaavat väitöskirjan tutkimuskysymyksiin. Väitöstutkimuksen arvioitu valmistumisvuosi on Ohjausryhmä valvoo tutkimuksen edistymistä puolivuosittain kahden vuoden ajan. Hallitus hyväksyi Pelastusopiston ehdotuksen. 15

16 6.2 Sopimuspalokuntien pienavustukset Ylitarkastaja esitteli asian. Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: SMDnro Saaja Kohde Euroa SMDno/2010/315 Jokioisten VPK ry suojavarusteet 254 SMDno/2010/295 Portaan VPK ry pienkalusto 3765 SMDno/2010/296 Tirilän VPK ry kalusto ja varusteet 1340 SMDno/2010/309 Vainikkalan VPK ry pelastuskalusto 2798 SMDno/2010/318 Wessö FBK rf kalusto 3431 SMDno/2010/368 Illon VPK ry mönkijä ja perävaunu SMDno/2010/369 Korson VPK ry suojavarusteet 869 SMDno/2010/370 Vesilahden VPK ry kalusto ja varusteet 2100 SMDno/2010/633 Liedon VPK ry mönkijä ja peräkärry 3961 SMDno/2010/637 Kaarinan VPK ry kalusto ja varusteet 1122 SMDno/2010/639 Kokemäen VPK ry kalusto ja varusteet SMDno/2010/640 Idänpään ja Ympäristön VPK ry kalusto ja varusteet 4517 SMDno/2010/641 Mäntsälän VPK ry palovarusteet SMDno/2010/677 Heinäjoen VPK ry säiliöauto (käytetty) 3999 SMDno/2010/736 Säkylän VPK ry suojavarusteet 3331 SMDno/2010/825 Pirkkalan VPK ry kalusto ja varusteet 6632 SMDno/2010/827 Lappfjärds FBK rf mönkijä ja työkalut 3542 SMDno/2010/828 Bosund FBK rf kalusto ja varusteet 1336 SMDno/2010/879 Vaasan VPK ry varusteet 1908 SMDno/2010/638 Porin VPK ry varusteet ja kalusto 2023 Yhteensä Avustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: Idänpään ja Ympäristön VPK ry SMDno/2010/640 ta ei myönnetty palopostin avaimen ja teräketjujen hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty ensihoitovälineiden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. 16

17 Illon VPK ry SMDno/2010/368 ta ei myönnetty trailerin rekisteröintiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Kaarinan VPK ry SMDno/2010/637 Varsinais-Suomen ei puoltanut Kaarinan VPK:n tekemää palosaappaiden ja alushuppujen hankintaa. Palokuntasopimuksen perusteella hankinnat kuuluvat pelastuslaitoksen hankintoihin. ta ei myönnetty vaahtopistoolin säiliöiden hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Kokemäen VPK ry SMDno/2010/639 ta ei myönnetty lattiakuivaimen, nuohoussetin, työkalupakkien, työkalujen eikä puhaltimen vastusosan hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty kannettavan tietokoneen ja muovilaatikoiden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Korson VPK ry SMDno/2010/369 ta ei myönnetty palveluspaitojen, housujen, nimilogojen, hihamerkkien eikä ohjelman hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Liedon VPK ry SMDno/2010/633 ta ei myönnetty koneiden luovutushuoltoon ja rahtikuluihin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Porin VPK ry SMDno/2010/638 ta ei myönnetty pesukoneen hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Pirkkalan VPK ry SMDno/2010/825 Arvoltaan 789,22 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM /Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 17

18 Wessö FBK rf SMDno/2010/318 ta ei myönnetty sammutustyön kirjallisuuden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty aggregaatin akun hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Bosund FBK rf SMDno/2010/828 ta ei myönnetty adapterin eikä autolaturin hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty ensihoitovälineiden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Lappfjärds FBK rf SMno/2010/827 ta ei myönnetty työkalujen hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. 7. Muut asiat 7.1 Palosuojelurahaston tilinpäätöksen hyväksyminen sisäasiainministeriössä, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan vuosiyhteenveto vuodelta 2009 Sihteeri esitteli asian. Hallitus merkitsi palosuojelurahaston tilinpäätöksen hyväksymisen sisäasiainministeriössä ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 tiedoksi saaduksi. Tilintarkastajan vuosiyhteenvedosta hallitus huomioi seuraavat asiat: 1. Tilinpäätöslaskelmat on johdettu oikein kirjanpidosta. 2. Tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetiedostojen, toimintakertomuksen tilinpäätösanalyysin, sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman, avustusten sisäisen valvonnan ja takaisinperintää koskevien tietojen osalta ei ole olennaista/erityistä huomautettavaa. 3. Toiminnan tehokkuutta, tuotosta ja laadun hallintaa koskevia tietoja voidaan pitää toimintaan nähden oikeina ja riittävinä. Vaikuttavuuden raportoinnin edellytyksien on todettu parantuneen. 18

19 4. prosessin kannalta ongelmallisena voidaan pitää sitä, että lopputilitys avustuksen käytöstä yleisavustusten osalta vaaditaan niinkin myöhään kuin avustusvuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. 5. Menojen kohdentamisen osalta tarkastuksessa on havaittu, että vuoden 2009 kirjanpidon ostolaskuihin on kirjattu vuodelle 2008 suoriteperusteen mukaan kuuluva Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen euron suuruinen tasauslasku. Asiasta on sovittu Palvelukeskuksen ja sisäasiainministeriön kesken. Muilta osin kirjanpidossa ei ole ilmennyt olennaista huomautettavaa. 6. Tarkastuksessa ei ole tullut esiin virheitä tai väärinkäytöksiä. 7. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja ,40 euron alijäämän kattaminen rahaston omasta pääomasta on asianmukainen käsittelytapa eikä sitä vastaan ole huomautettavaa. 8. Kattamisen jälkeen omaa pääomaa jää ,19 euroa. Huomioon 4. liittyen hallitus totesi, että yleisavustusten osalta ollaan siirtymässä pääosin jälkikäteen tapahtuvaan maksatukseen vuoden 2011 alusta alkaen ja osatilitysten yhteydessä avustuksensaajilta vaaditaan myös kirjanpidon toteumatiedot sekä tulos- ja taselaskelmat kyseiseltä ajanjaksolta. Näin ollen saadaan ajantasaista tietoa toiminnan ja talouden toteuman osalta pitkin vuotta. Hallitus on jo siis ryhtynyt toimenpiteisiin tilintarkastajan mainitseman yleisavustusten myöhäisen lopputilityksen aiheuttaman ongelman osalta. Sihteeri kertoi, että huomioon 5. liittyen menojen kohdentumisen osalta on rahaston vuoden 2009 toimintakertomuksessakin selostettu, mistä kustannuksesta on ollut kyse ja miten se on vaikuttanut kyseisen tilin kokonaiskustannuksiin. Hallitus merkitsi muilta osin vuosiyhteenvedon tiedoksi saaduksi. 7.2 Toimintakertomuslyhennelmä Sihteeri esitteli asian. Hallituksen kokouksessa sovittiin, että toimintakertomuksesta laaditaan 4-5 -sivuinen lyhennelmä, jossa painopisteinä ovat toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustuksen kohdentuminen. Hallitukselle esiteltiin ensimmäinen versio lyhennelmästä. Hallitus hyväksyi lyhennelmän ja sovittiin, että vuoden 2011 toimintakertomuslyhennelmä tehdään tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. 19

20 7.3 Talousseuranta tammi-maaliskuu 2010 Sihteeri esitteli asian. Hallitukselle jaettiin kokousaineiston mukana tuotto- ja kululaskelma sekä tase tilanteesta. Alkuvuoden taloudessa ei ole ollut mitään poikkeuksellista ja näiltä osin laadittu arvio esim. toiminnan kulujen osalta ei vaadi tarkennuksia. Hallitus merkitsi talouslaskelmat tiedoksi saaduksi. 7.4 Sihteeristön henkilöstöasiat Asianosaiset sihteeristön edustajat Paakkolanvaara, Räsänen ja Mönkkönen poistuivat kokoushuoneesta kohdan 7.4 käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rajaniemi esitteli asian. 1) Vaativuustason tarkistaminen Sisäasiainministeriön tehtäville on laadittu yleiset toimenkuvat, joita on 9. Jokainen tehtävä sijoitetaan yleisen toimenkuvan mukaiseen vaativuustasoon. Jos tehtävä poikkeaa vaativuudeltaan olennaisesti kyseisen vaativuustason yleisen toimenkuvan mukaisista tehtävistä, voidaan poikkeaman laajuudesta riippuen käyttää vaativuustason sisällä välitasoja (25 %, 50 %, 75 %). Pääsihteerin ja ylitarkastajan virat ovat olleet molemmat vaativuustason vuonna 2006 tapahtuneesta ensimäärittelystä alkaen 8.00 samalla tasolla eikä niitä ole tarkistettu sen jälkeen. Tarkastajan viran vaativuustaso nostettiin uudelleenarvioinnin jälkeen vuonna :sta 5.25 tasolle. Myös monia muita osaston virkoja on arvioitu uudelleen vuosien varrella, joitakin useampaan otteeseenkin. Pääsihteerin ja ylitarkastajan virkoja on aika uudelleenarvioida nykytehtäviä, vastuita ja toiminnanvolyymia ja vaativuutta vastaavaksi. Tehtävien vaativuutta ja vaativuustasoa tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisissä vuotuisissa tuloskeskusteluissa ja lisäksi aina, kun tehtävät muuttuvat äkillisesti ja oleellisesti. Aloitteen tehtävän vaativuuden uudelleenarvioimiseksi voi tehdä esimies, asianomainen virkamies tai häntä edustava luottamusmies. Sisäasiainministeriössä on työnantaja- ja palkansaajaosapuolten yhteinen arviointiryhmä, joka käsittelee uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit ja määrittelee kantansa niihin. Työnantaja vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja -tasot sekä tehtäväkohtaiset palkanosat esimiesten ja arviointiryhmän ehdotukset saatuaan. Kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö Tarja Oksanen on tulos- ja kehityskeskustelussa puoltanut vaativuustasojen tarkistamista ylöspäin niin, että pääsihteerin vaativuustasoksi tulisi 8.50 ja ylitarkastajan vaativuustasoksi Oksanen toivoi kuitenkin, että asia käytetään hallituksen hyväksyttävänä, sillä sihteeristön palkat laskutetaan rahastolta. Rahaston toiminnan kustannukset 20

21 vuonna 2010 on budjetoitu euron suuruisiksi. Tähän budjetoituun kokonaissummaan vaativuustason tarkistuksilla ei ole vaikutusta. 2) Sijaisuuksien jatkaminen Rahaston sihteeristössä on kolme vakituista virkaa. Pääsihteerin virassa toimii Mikko Nygård, joka on virkavapaalla tehtävästään nykyisen virkanimityksen mukaan saakka pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikössä neuvottelevan virkamiehen viransijaisena. Ylitarkastajan virassa toimii Hanna Paakkolanvaara, joka on virkavapaalla omasta tehtävästään ja nimitettynä pääsihteerin viransijaiseksi Ylitarkastajan viransijaisena on toiminut alkaen Johanna Räsänen ja hänen määräaikainen virkasuhde kestää tällä hetkellä saakka. Tarkastajan virassa toimii Ulla Mönkkönen. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että Mikko Nygårdin tehtävä neuvottelevana virkamiehenä jatkuisi Henri Helon virkavapaan ajan Tämä tarkoittaisi sitä, että mikäli Mikko Nygårdille myönnetään virkavapaanjatko saakka, myös pääsihteerin ja ylitarkastajan viransijaisuuksiin tulisi valmistella jatkoaikapäätökset saakka. Palosuojelurahastolain 10 :n 3 momentin 4 kohdan mukaan rahasto päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään. Hallitus hyväksyy esityksen pääsihteerin ja ylitarkastajan vaativuustason korotuksista ja antaa sihteeristölle ja sisäasiainministeriön pelastusosastolle valtuudet valmistella nykyisten viransijaisuuksien jatkot saakka siten että pääsihteerin virkaa hoitaa Hanna Paakkolanvaara ja ylitarkastajan virkaa Johanna Räsänen. Tällä hetkellä rahaston virkoja hoitavat tehtäviinsä hyvin perehtyneet henkilöt. Hallituksen näkökulmasta sihteeristön henkilöstö tulisi saada pysymään mahdollisuuksien mukaan muuttumattomana, koska henkilöstön jatkuva vaihtuvuus vaikeuttaa rahaston toiminnan sujuvuutta. Palkkatasolla voidaan edesauttaa osaltaan henkilöstön pysyvyyttä ja sitoutumista. Rahasto haluaa myös olla palkoissa kilpailukykyinen työnantaja, mikäli rahaston virkoja tulee täytettäviksi. 21

22 7.5 Innovaatiopalkinnon valintaraadin nimeäminen Palosuojelurahaston nykyisen innovaatiopalkinnon valintaraadin toimikausi päättyy Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano kaudella on ollut seuraava: Juhani Meriläinen/Joensuun kaupunki, raadin puheenjohtaja Jaana Rajakko/SM pelastusosasto Ismo Huttu/Pelastusopisto Kimmo Kohvakka/SPEK ry Riitta Kaarenmaa/SPPL ry Silvio Hjelt/SSPL ry Esa Aalto/Pelastustieto Jorma Westerholm/pelastuslaitokset Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto nimeää valintaraadin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä (7) jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisäasiainministeriön pelastusosastoa, pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitoksia. Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston sihteeristön edustaja. Raati tekee hallitukselle esityksen palkinnonsaajasta. Lopullisen päätöksen palkittavasta tekee rahaston hallitus. Rahasto on pyytänyt säännöissä mainittuja tahoja esittämään ehdotuksensa edustajastaan Innovaatiopalkinnon valintaraatiin toimikaudeksi Seuraavia edustajia ehdotettiin: Raadin puheenjohtaja: Kansanedustaja Jari Larikka, rahaston hallituksen edustaja Raadin jäsenet: Yli-insinööri Kati Tillander, sisäasiainministeriön pelastusosasto Koulutusjohtaja Pekka Rantala, Pelastusopisto Toimitusjohtaja Kimmo Kohvakka, SPEK ry SPPL ry:n hallituksen jäsen Riitta Kaarenmaa, SPPL ry SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry Pelastusjohtaja Pekka Vänskä, ten edustaja Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston pääsihteeri. 22

23 Hallitus hyväksyi ehdotetut edustajat valintaraatiin ja nimesi Innovaatiopalkinnon valintaraadin jäsenet kaudeksi Jari Larikan halukkuutta raadin puheenjohtajaksi vielä tiedustellaan. Vuoden 2010 innovaatiopalkinnonsaaja julkistetaan Pelastustoimen ajankohtais-seminaarissa syyskuussa Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 8.30 sisäasiainministeriön neuvotteluhuoneessa Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtaja Juhani Meriläinen Sihteeri Hanna Paakkolanvaara Liite 1 Yleisavustustilitysten vuosikello

24 Liite 1 Yleisavustustilitysten vuosikello 2011 Siirtyminen yleisavustuksen jälkikäteismaksatukseen alkaen PSR tilitysrytmi v vuosikolmannes HUOM! Vuoden 2010 vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja vuosiraportti mennessä. 5. Lopputilitys ajalta haetaan viimeistään , jolloin toimitettava myös 2011 vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja vuosiraportti. Helmi Maalis Huhti Touko 3. Välitilitys ja maksatushakemus syntyneisiin kustannuksiin aikavälillä Mahdollinen ennakkohakemus ajalle ja syyskuun 2011 palkkakulut. Tammi Kesä 2. Ennakkohakemuksen toimittaminen ajalla kulujen ja toukokuun 2011 palkkakulujen osalta. Ennakkohakemus tulee toimittaa mennessä, mikäli haluaa avustuksen tililleen mennessä. Ed. vuoden avustuksen mahdollinen uudelleenallokointihakemus sekä arvio edellisen vuoden suoritemääristä tulee toimittaa ennakkohakemuksen mukana. Seuraavan vuoden avustuspäätös marras-joulukuun vaihteessa Joulu Marras Loka Syys Heinä Elo 2. vuosikolmannes 3. vuosikolmannes 1. Vuoden 2011 Yleisavustushakemus mennessä. 4. Maksatusta ajalta ( ) haettava viimeistään , jolloin toimitettava myös puolivuotisraportti, mahdollinen ennakkohakemus ajalle sekä vuoden 2012 yleisavustushakemus mennessä 24

Simo Tarvainen varajäsen esteasiat: 10.2.3 10.2.4 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Simo Tarvainen varajäsen esteasiat: 10.2.3 10.2.4 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 2/2012 Hallituksen kokous Aika: 14.3.2012 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 10.2.5 10.2.13 Mika Kättö varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5/Itä-Suomi. Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5/Itä-Suomi. Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 3/2009 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 21.4.2009 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 229 a Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5/Itä-Suomi Veikko Peltonen

Lisätiedot

Piia Vähäsalo jäsen esteasia: kohta 6.28 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Piia Vähäsalo jäsen esteasia: kohta 6.28 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 2/2011 Hallituksen kokous Aika: 22.3.2011 klo 13.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasia: kohdat 8.1.9, 8.2.6, 8.2.7 Mika Kättö varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oiva Kaltiokumpu jäsen klo 9.20 alkaen Veikko Peltonen varajäsen este asia 6.2 Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri Johanna Räsänen ylitarkastaja

Oiva Kaltiokumpu jäsen klo 9.20 alkaen Veikko Peltonen varajäsen este asia 6.2 Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri Johanna Räsänen ylitarkastaja PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 6/2009 1 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 3.12.2009 klo 9.00 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 Läsnä: Veli Matti Ojala puheenjohtaja Markku Haiko jäsen Jari Hyvärinen

Lisätiedot

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 5/2011 Hallituksen kokous Aika: 20.10.2011 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 8.1.6, 8.2.1, 8.2.2 Mika Kättö varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jari Hyvärinen jäsen este asia 7.2. Maija-Liisa Lindqvist jäsen klo 9.34-11.07 Piia Vähäsalo jäsen klo 9.45-11.07. Markku Haiko konsultti asia 4

Jari Hyvärinen jäsen este asia 7.2. Maija-Liisa Lindqvist jäsen klo 9.34-11.07 Piia Vähäsalo jäsen klo 9.45-11.07. Markku Haiko konsultti asia 4 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 12.12.2006 klo 9.15 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 425 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä: Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja Veli Matti Ojala jäsen este asia 5.1 ja 5.4. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31.

Läsnä: Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja Veli Matti Ojala jäsen este asia 5.1 ja 5.4. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31. 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 6/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 14.12.2005 klo 9.30 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 Läsnä: Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja Veli Matti Ojala jäsen este asia

Lisätiedot

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen Pöytäkirja 3/2010 Hallituksen kokous Aika: 26.5.2010 klo 8.30 Paikka: Sisäasiainministeriö, kokoushuone 426 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja Oiva Kaltiokumpu jäsen

Lisätiedot

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 1/2012 Hallituksen kokous Aika: 26.1.2012 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 8.2.1-8.2.8 Mika Kättö varapuheenjohtaja pj.

Lisätiedot

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta KALUSTOHANKKEET 2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTOHANKKEET Sija AVI:n Hakija Kohde Kokonaiskustannukset sija sis. alv 1 1 Itä-Uudenmaan 2 2 Etelä-Karjalan 3 3 Kymenlaakson Nostolava-auto (Loviisan

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 15.10.2014 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki (434/2003) Laki

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2013

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Sisällysluettelo 1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2013 1.1. Johdon katsaus.....3 1.2. Vaikuttavuus...4 1.3. Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta..21

Lisätiedot

Vaihtoomaisuus. takaisinperintä

Vaihtoomaisuus. takaisinperintä ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO RAKENNUSHANKKEET 2015 Sija Hakija Kohde Kokonaisset 1 1 Lappeenrannan kaupunki (Lausunnonantaja: Etelä- Karjalan Lappeenrannan länsialueen (uudisrakennus) SMDno-2015-165

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 1 KIRJE 22.10.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku

Lisätiedot

Paloasemia nousee kuin sieniä sateella

Paloasemia nousee kuin sieniä sateella Syynä sisäilmaongelmat ja sijainti Paloasemia nousee kuin sieniä sateella Suomessa monet paloasemat kärsivät ahtaudesta ja sisäilmaongelmista. Myös usean paloaseman sijainti on huono. Lähiaikoina ongelmat

Lisätiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2014... 3 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 Sivu 1 Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 8 Dno Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteet 2015-2017 ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 2 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus rahaston toimintaan...5 1. 2 Tuloksellisuuden kuvaus...7 1.2.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.05.2013 Nro2/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.05.2013 Nro2/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 02.05.2013 Nro2/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi. Palosuojelurahaston 70-vuotinen taival

Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi. Palosuojelurahaston 70-vuotinen taival Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi Palosuojelurahaston 70-vuotinen taival 2 Sisäasiainministeriön julkaisu 39/2012 ISSN: 1236-2840 ISBN: 978-952-491-786-5

Lisätiedot