2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2/2010 Hallituksen kokous Aika: klo 8.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 426 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja esteasia: kohta 5 (Itä-Suomi) Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja esteasia: kohta Jari Hyvärinen jäsen esteasia: kohta 5 (Etelä-Suomi) Oiva Kaltiokumpu jäsen Veli Matti Ojala jäsen Markku Haiko jäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri esteasia: kohta 7.4 Johanna Räsänen ylitarkastaja esteasia: kohta 7.4 Ulla Mönkkönen tarkastaja esteasia: kohta 7.4 Poissa: Jari Larikka jäsen Piia Vähäsalo jäsen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista kahdella muutoksella. Hallituksen jäsenille jaettiin uusi päätösesitys kohtaan 5, muutoksia oli tullut Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston alueiden osalta. Lisäksi hallituksen jäsenille jaettiin palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon valintaraadin nimeämisesitys kaudelle , joka käsitellään Muissa asioissa kohtana Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja muutoksitta. 1

2 4. Palosuojelurahaston yleisavustukset vuodelle 2011; julistaminen haettavaksi ja siirtyminen jälkikäteismaksatukseen alkaen Sihteeri esitteli asian. Yleisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut muutoksia vuoden 2010 yleisavustuksen hakuun verrattuna. Suurin muutos liittyy jälkikäteismaksatukseen siirtymiseen. Hakukirjeessä sanotaan aiheeseen liittyen seuraavasti: maksetaan saajalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. maksetaan kolmessa erässä päätösehtojen mukaisia tilityksiä vastaan. ennakkoa on mahdollista hakea kolme kertaa vuodessa tilityksen yhteydessä erillisellä ennakkohakemuksella mm. palkkakustannuksiin ja muihin säännöllisinä toistuviin ja/tai ennakoitaviin kustannuksiin. Hallitus hyväksyi hakukirjeen sellaisenaan ja päätti julistaa valtionavustuslain 9 :n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden 2011 toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Hakuaika päättyy ja vuoden 2011 yleisavustuspäätökset tehdään hallituksen kokouksessa marras-joulukuussa Hallitus käsitteli myös jälkikäteismaksatukseen ja tilitysrytmiin liittyvät vuosikellon, joka on yleisavustusta saavien keskusjärjestöjen kanssa yhdessä keskusteltu ja hyväksyi esitetyn tilitys- ja avustusennakonhakemisrytmin. Yleisavustustilitysten vuosikello 2011 on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. Sovittiin, että yleisavustusten ennakkohakemisen yksityiskohtiin palataan toukokuun kokouksessa, samalla, kun käsitellään yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilityksen vuodelta Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset 2010 Ylitarkastaja esitteli asian. Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/ ) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM /Tu-394) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. 2

3 Ohjeen mukaan kunnille voidaan myöntää avustusta kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan, rakentamiseen tai perusparannukseen (uusien paloasemien hankinta ja rakentaminen, vanhojen paloasemien peruskorjaukset ja laajennukset). ta ei voida myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille. Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan ohjeen mukaisesti myöntää: - todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistamiseksi - rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi paloasemakäyttöön - ajoneuvopaikkojen lisäämiseksi tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen ta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, kattoremontteihin tai vastaaviin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Hallitus julisti haettavaksi kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoitetut kaluston tai järjestelmän hankintaan (sis. pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, PEKE) sekä rakennushankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset. Alueen pelastustoimen tuli asettaa alueensa kaikki hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen. Hakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle mennessä. Määräaikaan mennessä rahastolle on toimitettu yhteensä 144 hakemusta, jakautuen seuraavasti: Aluehallintovirasto Kalusto Paloasemat Päätelaitteet Etelä-Suomi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lappi Ahvenanmaan maakuntahallitus Yhteensä Hakemusten määrä oli 12 suurempi kuin vuonna 2009 (132 hakemusta). Hallituksen hyväksymän vuoden 2010 varojen käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2010 voidaan antaa uusia päätöksiä yhteensä 3,95 miljoonan euron arvosta: o Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset (kalusto- ja järjestelmähankinnat mukaan lukien PEKE-päätelaitteet) 3

4 o Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset (paloasemien rakennushankkeet) Mikäli hankinnan yhteydessä luovutettavaan vaihto-omaisuuteen on saatu Palosuojelurahaston avustus ja avustuksen käyttöaika ei ole umpeutunut, vähennetään hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista avustusosuutta vastaava osuus (40 % tai 50 %) vaihto-omaisuuden myyntihinnasta. Mikäli luovutettavaan vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta tai avustuksen käyttöikä on umpeutunut (5 tai 10 vuotta), kohdellaan vaihto-omaisuutta samoin kuin muuta omarahoitusosuutta. ten jako on tehty pääosin asukaslukuperusteisesti. Lisäksi on pyritty huomioimaan Palosuojelurahaston vuoden 2010 toimintasuunnitelman painopisteet ja hakuohjeen mukaiset rakennushankkeet. Aluehallintovirastojen toimialueiden asukaslukujen mukaiset osuudet määrärahasta ja euromäärät ovat (Tilastokeskuksen vuoden tietojen mukaan): Laskennallinen määräraha Kalustoh. Päätös Kalustoh. Laskennallinen määräraha Paloasemat Päätös Paloasemat AVI %-osuus Etelä-Suomi 41,28 % Lounais-Suomi 12,90 % Länsi- ja Sisä-Suomi 22,35 % Itä-Suomi 10,65 % Pohjois-Suomi 8,87 % Lappi 3,43 % Ahvenanmaa 0,52 % Yhteensä 100,00 % Koko maasta hyväksyttiin yhteensä 33 kaluston ja järjestelmän hankintaa koskevaa sekä 22 rakennushankkeita koskevaa hakemusta. ensin mainittuihin on euroa ja jälkimmäisiin euroa, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa). Varojen käyttösuunnitelma ylittyi eurolla. PEKE-päätelaitteiden osalta tehtiin myönteinen avustuspäätös 13 hakemukseen. Hankkeiden yhteissumma on euroa. Yllä olevassa taulukossa tätä summaa ei ole huomioitu. PEKE-päätelaitteiden avustukseen varattu määräraha sisältyy kalusto- ja järjestelmähankkeisiin euroa. Palosuojelurahasto tuki seitsemää laajaa paloasemahanketta, joiden avustussumma on yhteensä euroa. Kaksi hanketta näistä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella (Havukosken paloasema Vantaalla ja Niemen pelastusasema Lahdessa) ja kaksi Länsi- ja Sisä-Suomessa (Oriveden kaupungin aluepaloasema ja Pietarsaaren paloasema). Lisäksi Lounais-Suomen (Taivassalon paloasema), Itä-Suomen (Varpaisjärven paloasema) ja Pohjois-Suomen 4

5 aluehallintoviraston alueelta (Haukiputaan paloasema) tuetaan kustakin yhtä isoa paloasemahanketta. Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen. Monia hyviä hankkeita jouduttiin jättämään avustuksen ulkopuolelle hankkeille varattujen määrärahojen täyttymisen vuoksi. Hallitus keskusteli kalusto- ja rakennushankeavustusten jakoperusteista ja aluehallintovirastojen ohjeistuksesta kiireellisyysjärjestyksen laadintaa koskien. Keskusteltiin myös aluehallintovirastojen roolista alueensa hakemusten käsittelyssä. Aluehallintovirastoilta toivottiin enemmän strategistakin näkemystä hakemusten käsittelyssä esim. riskiperusteista analyysiä alueen tarpeista. Keskusteltiin myös siitä tulisiko suurimpia rakennushankehakemuksia käsitellä valtakunnallisesti alueellisen tarkastelun sijaan. Sovittiin, että aiheeseen palataan hallituksen kehittämispäivän yhteydessä elokuun lopussa. Hallitus myönsi kalusto- ja rakennushankeavustukset seuraavasti: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui kokoushuoneesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelta on tehty 41 kaluston hankintaa ja 16 rakennushanketta koskevaa hakemusta keväällä Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että kiireellisyysjärjestystä laadittaessa on pyritty huomioimaan eri alueiden tasapuolinen kohtelu ja pelastusjohtajien esittämät alueelliset puoltojärjestykset. Alueelta hyväksyttiin 12 kalustohakemusta ja 7 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, alitus euroa). 1. Etelä-Karjalan 2. Itä-Uudenmaan 3. Kymenlaakson 4. Etelä-Karjalan 5. Länsi- Uudenmaan 6. Keski- Uudenmaan Kalusto- ja järjestelmähankkeet Nro Hakija Kohde Haettu Enimmäis- kustannus Väestöhälytysjärjestelmä Väestöhälyttimet Johtoyksikkö, Kouvola P3:n käyttöön Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan päivystysalueelle Johtoyksikkö päällystöpäivystäjän P3 käyttöön Lappeenrantaan Johtoyksikkö Espoon keskuspaloasemalle päivystävän päällikön käyttöön Operatiivinen johtoajoneuvo, päivystävän palomestarin ajo

6 neuvo, sijoituspaikka asema 3 7. Helsingin kaupungin Generaattorikontti, sijoitetaan lämpöeristettyyn siirtolavakiskoin ja koukkulaittein varustettuun umpikonttiin. 8. Lahden VPK ry Säiliöauto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueelle 9- Kanta-Hämeen Miehistöauto H171, Hämeenlinnan paloasema 10- Tammisalon VPK Pumppuyksikkö / miehistöauto Tammisalon VPK:n asemalle 11- Riihimäen VPK Miehistönkuljetusauto Riihimäen ry VPK:n käyttöön 12. Tuusulan VPK ry Säiliöauto, sijaintipaikka VPK:n paloasema Hyrylässä 13. Helsingin kaupun- Kalustokuorma-auto 2008 jakelu- gin 14. Kymenlaakson 15. Länsi-Uudenmaan kontilla keskusvaraston käyttöön Johtoyksikkö Kotka P3:n käyttöön, päivystysalueena Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. Johtoyksikkö Lohjan päivystysalueen päivystävän palomestarin käyttöön. 16. Etelä-Karjalan Johto-/miehistöauto Imatran palvelualueelle, sijoitus Parikkala 17. Asolan VPK ry Miehistöauto Asolan VPK:n tiloihin Vantaalle 18. Länsi-Uudenmaan Johtoyksikkö Raaseporin päivystysalueen päivystävän palomestarin 19. Helsingin kaupungin 20. Kymenlaakson käyttöön. Huoltoauto 3/2010, LVIhuoltoauton korvaushankinta Miehistöauto, Kouvolan ja Kuusankosken vakinaisten palokuntien käyttöön, sijoitus Kuusankosken paloas. 21. Idänpään ja ymp vpk Miehistöauto, sijoitus Idänpään ja ympäristön vpk:n asema 22. Rajakylän VPK ry Miehistönkuljetusauto Rajakylän VPK:n paloasemalle 23. Kymenlaakson Miehistöauton hankinta Kouvolan kylän VPK:n paloasemalle 24. Länsi-Uudenmaan Huoltoauto Tammisaaren paloasemalle, huoltoauto on Raaseporin toimialueen huoltohenkilöstön käytössä Tainionkosken Miehistö/pelastusauto VPK ry 26. Helsingin kaupungin Huoltoauto 2/ Keski-Uudenmaan Miehistöajoneuvo, asema Länsi-Uudenmaan Miehistöauto, doppeli, Tammisaaren paloasemalle 29. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Raaseporin palvelualueen päällystön käytössä 31. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Forssan VPK ry Miehistöauto F27, sijoitus Forssan

7 VPK:n paloasema 33. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön 35. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön 37. Länsi-Uudenmaan Kaksi väestöhälytintä Helsingin kaupungin Huoltoauto 3/ Wessö Frivilliga Släckningsbil brandkår rf 40. Länsi-Uudenmaan Kolme alkusammutusperäkärryä Heinäjoen VPK Säiliöauto Heinäjoen paloasemalle Rakennushankkeet 1. Vantaan kaupunki Havukosken paloasema Lahden kaupunki Niemen pelastusasema Vanhan Käpylän VPK 4. Tikkurilan VPK ry Paloaseman uudisrakennus Paloasema Asolan VPK ry Uusi ajoneuvohalli Kouvolan Kylän VPK ry Kouvolan Kylän paloasema, Auto- ja varustetallin saneeraus ja laajennus Tallirakennuksen laajennus Lauritsalan VPR ry 8. Hämeenkosken Hämeenkosken paloaseman peruskorjaus kunta 9. Ekenäs Skärgårds Paloaseman rakennushanke fbk 10. Haminan kaupunki Kympe vakinaisen palokunnan Haminan paloasema 11. Kymenlaakso Virolahden paloasema, paloaseman laajennus 12. Box FBK Box FBK, Paloaseman peruskorjaus ja laajennus 13. Kaipaisten VPK Kaipaisten paloaseman peruskorjaus Padajoen kunta Padasjoen paloaseman, öljyntorjuntakaluston varasto/uudisrakennus 15. Wessö FBK Wessö FBK:n paloasema, paloaseman peruskorjaus

8 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirastosta on tehty 13 kaluston hankintaa ja 6 rakennushankkeita koskevaa avustushakemusta. Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja 4 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Satakunnan Valvomon hälytys-, viesti ja tallennuslaitteisto 2. Satakunnan Väestönhälytysjärjestelmä (Kankaanpää, Huittinen ja Pori 2 kpl) 3. Karjalan VPK Maastoajoneuvo kuljetuskärryineen, sijoituspaikka Karjalan paloasema, Mynämäki 4. Satakunnan Pelastusvene Merikarvialle Kiskon VPK ry Miehistönkuljetusauto Satakunnan Johtoauto Pohjois Satakunnan päivystysalueelle 7. Asikaisten VPK Miehistöauto, Asikaisten ry paloasemalle 8. Kukonharjan Miehistöauto, Kukonharjan VPK ry VPK:n köyttöön 9. Pöytyän VPK ry Miehistöauto Pöytyän kunnan Riihikosken paloasemal- le. 10. Panelian VPK ry Miehistö-/ensivasteauto Karinaisten VPK ry 12. Kiukaisten VPK ry 13. Harjavallan VPK ry Panelian VPK:n käyttöön Miehistö-/ensivasteauto, sijoituspaikka on Pöytyän kunnassa Kyrössä Karinaisten VPK:n paloasemalla Miehistönkuljetusauto, sijoituspaikka Kiukaisten paloasema Miehistöauto Harjavallan paloasemalle Rakennushankkeet 1. Lielax FBK r.f Paloaseman uudisra Kankaanpään VPK kennus Palokunnan hallinnoiman toimitilan saneeraus 3. Nagu FBK r.f. Paloaseman peruskorjaus 4. Risten VPK ry Paloasemakiinteistön laajennus- ja sanee

9 raushanke 5. Taivassalon kunta Paloaseman laajennus ja peruskorjaus 6. Länsi-Euran VPK ry Kalustohallin laajennus säiliöautoa varten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Suomen aluehallintovirastosta on tehty 14 kaluston hankintaa ja 4 rakennushankkeita koskevaa avustushakemusta. Aluehallintoviraston mukaan avustusta tulisi myöntää ensisijassa sellaisille rakennushankkeille, joissa on kyseessä palokunnan toimintavalmiuden kannalta katsottuna hyvällä paikalla sijaitseva ensilähdön palokuntien paloasemarakennusten korjausrakentaminen ja uudisrakentaminen. Sen sijaan paloasemarakennusten laajentamishankkeet ilman erityisen painavaa syytä olisivat aluehallintoviraston käsityksen mukaan toissijaisempia avustuskohteita. Aluehallintoviraston mukaan avustusta tulisi myöntää ensisijassa sellaisiin kalustohankkeisiin, joita käytetään esimerkiksi väestön varoittamiseen vaaratilanteissa, palokuntien hälyttämiseen sekä ensilähdön ja muiden palokuntasopimuksen tehneiden palokuntien keskeisiin kalustohankkeisiin. Alueelta hyväksyttiin 7 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja 4 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Etelä-Pohjanmaan Väestöhälyttimet Keski-Suomen Hälytysjärjestelmän hankkiminen 3. Kemira Chemicals Oy Sammutusauton hankkiminen 4. Jämsänkosken VPK ry Maastomönkijä Polaris Sprtsman XP EPS 850 vetolaite ym varusteet 5. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Johtoauto Kokkolan alueen paloasemalle 6. Pohjanmaan Miehistöauto Kauhajärven VPK ry Miehis Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen tö/ensivasteauto Miehistöauto Perhon kunnassa sijaitsevalle paloasemalle 9. Pohjanmaan Päivystys- /tarkastusauto Isokyröön Salmentaan VPK ry Kalusto-/miehistöauto Etelä-Pohjanmaan - Tarkastusauto liikelaitos 12. Pohjanmaan Päivystys- /tarkastusauto Kris

10 tiinankaupunkiin. 13. Kylmäkosken VPK Miehistöauto Pohjanmaan Päivystys- /tarkastusauto Rakennushankkeet 1. Hankasalmen kunta Paloaseman peruskorjaus Kokkolan kaupunki Paloaseman peruskorjaus Oriveden kaupunki Aluepaloasema Pietarsaaren kaupunki Pietarsaaren uusi paloasema Nurmon VPK ry Paloaseman lisärakennus Itä-Suomen aluehallintovirasto Esteellinen puheenjohtaja Meriläinen poistui kokoushuoneesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Varapuheenjohtaja Rajaniemi toimi kohdan käsittelyn ajan puheenjohtajana. Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt 9 kaluston hankintaa ja yhden rakennushanketta koskevaa avustushakemuksen. Aluehallintovirasto toteaa, että Varpaisjärven paloasemahankkeen lisäksi Pohjois-Savossa on suunniteltu rakennettavaksi uudet paloasemat Lapinlahdelle, Nilsiän Tahkovuorelle, Toivala- Vuorela alueelle ja Kuopion eteläpuolelle. Varpaisjärven paloaseman peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutumista tänä vuonna pidettiin tärkeänä sillä Lapinlahden paloaseman rakentaminen on ajoitettu vuodelle Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja Varpaisjärven rakennushankehakemus, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Pohjois-Savon 2. Etelä-Savon 3. Joensuun VPK ry Säiliöauto Joensuun paloasemalle 4. Pohjois-Savon Ensivaste- ja hinausajoneovo, Vehmersalmi 5. Etelä-Savon 6. Pohjois-Karjalan Kelirikkoaluksen hankinta Joen- 7. Pohjois-Karjalan Johtoyksikkö, Sisä-Savo Väestöhälytysjärjestelmä Korkeapainekompressori suun toimialueelle Kelirikkoaluksen hankinta Pielisen-Karjalan toimialueelle

11 8. Pohjois-Savon 9. Pohjois-Karalan Suurtehohälyttimet Normaaliajan hälytysjärjestelmän uudistaminen Rakennushankkeet 1. Varpaisjärven kunta Paloaseman peruskorjaus ja laajennus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut 7 kaluston hankintaa ja 2 rakennushanketta koskevaa hakemusta. Aluehallintovirasto on asettanut hankinnat pelastustoimen alueiden riskien ja tarpeen perusteella kiireellisyysjärjestykseen. Puoltojärjestyksen määräävinä tekijöinä aluehallintovirasto on huomioinut hankinnan vaikuttavuuden ja seutukunnalliset tarpeet perustuen alueen riskeihin ja palvelutasopäätökseen niin, että hankinta täydentää ja parantaa seutukunnan pelastustoimen valmiutta. Hankkeiden kiireellisyysjärjestystä ratkaistaessa on arvioitu, miten hanke edistää tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa ja Haukiputaan kunnan paloasemahanke, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen pelastussukellusauto sai hankintaan muuta valtionavustusta, joten palosuojelurahasto ei tätä hanketta tukenut. Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Kainuun VSS hälyttimet Oulu-Koillismaan Pelastussukellusauto O pelastusliikelaitos 3. Vuolijoen kunnan Miehistö-/ensivasteauto VPK ry 4. Oulu-Koillismaan Korkeapainesammutuslaitteiston pelastusliikelaitos hankinta Ouluun 5. Oulu-Koillismaan Vesihuoltoperävaunujen ja pelastusliikelaitos moottoriruiskujen hankinta 6. Oulu-Koillismaan Kalustoauton hankinta pelastusliikelaitos 7. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Kuivaniemelle Miehistönkuljetusauto Taivalkoskelle

12 Rakennushankkeet 1. Haukiputaan kunta Paloaseman rakentaminen Siikajoen kunta Ruukin paloasema Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt 10 kaluston hankintaa ja 2 rakennushanketta koskevaa hakemusta. Lausunnossaan aluehallintovirasto toteaa, että puoltojärjestyksen määräävinä tekijöinä huomioidaan hankinnan vaikuttavuus ja seutukunnalliset tarpeet perustuen alueen riskeihin ja palvelutasopäätökseen niin, että hankinta täydentää ja parantaa seutukunnan pelastustoimen valmiutta. Alueelta hyväksyttiin 4 kaluston hankintaa sekä 2 rakentamista koskevaa hakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Lapin Johto-/miehistöauto, Kemijärvi Lapin Johto-/miehistöauto, Salla Lapin Suuronnettomuuskontti koukkulava-auton alustalle, sijoitus- paikka Rovaniemi 4. Simon VPK ry Miehistöauto Sodankylän VPK ry Miehistönkuljetusauto Lapin Säiliöauto säiliön ja putkiston uusiminen sekä pumpun peruskorjaus 7. Lapin Vaarallisten aineiden kontin muutostyöt ja kalustohankinta 8. Lapin Johto-/miehistöauto, Ylitornio Pelkosenniemen VPK 4-vetoinen miehistö/ensivasteajoneuvo R Savukosken VPK 4-vetponen johtoauto R R Rakennushankkeet 1. Pelkosenniemen kunta Pyhän pelastuskeskuksen laajennus ja lämmitysjärjestelmän muutos 2. Tornion VPK ry Autotallin laajennus, sosiaalitilojen rakentaminen

13 Ahvenanmaan maakuntahallitus Ahvenanmaalta on keväällä 2010 lähetetty 4 kaluston hankintaa koskeva hakemusta ja yksi rakennushanke. Alueelta hyväksyttiin yksi kalustohankinta sekä yksi rakennushanke, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Kalusto- ja järjestelmähankkeet 1. Eckerö kommun Miehistöauto Jomala kommun Lämpökamera lisälaitteineen Finström FBK Lämpökamera Saltviks kommun Hälytyssireeni varusteineen Rakennushankkeet 1. Lemlands kommun Paloaseman peruskorjaus Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet PEKE-päätelaitteiden osalta tehtiin 14 hakemukseen päätökset. Oheisena esityksen mukaiset avustukset sataan neljääntoista (114) yksittäiseen PEKEpäätelaitteen hankintaan ovat euroa. Peke päätelaitehankinnat Nro Hakija Kohde Haettu Hyväksytty 1. Oulu-Koillismaan Peke-päätelaite Pohjois-Karjalan Peke-päätelaite Pohjois-Savon Peke-päätelaite Etelä-Savon Peke-päätelaite Etelä-Karjalan Peke-päätelaite Helsingin kaupungin Peke-päätelaite Itä-Uudenmaan Peke-päätelaite Kanta-Hämeen Peke-päätelaite Keski-Uudenmaan Peke-päätelaite Länsi-Uudenmaan Peke-päätelaite Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Peke-päätelaite alueen 12. Keski-Suomen Peke-päätelaite Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos - Peke-päätelaite liikelaitos 14. Oulu-Koillismaan Peke-päätelaite Yhteensä

14 6. ten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 6.1 Muut erityisavustukset Sisäasiainministeriön Pelastusosasto (SMDno/2010/8) Esteellinen varapuheenjohtaja Rajaniemi poistui kokoushuoneesta kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Sihteeri esitteli asian. Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut Erityisavustusta Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi -tutkimushankkeen jatkoon (SMDno/2010/8). Asumisen paloturvallisuuden kehittämistarpeita selvittävä yhteistyöryhmä, jota hallinnoi sisäasiainministeriön pelastusosasto, on saanut Palosuojelurahaston hallituksen myönteisen päätöksen tutkimushankkeen Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi ensimmäisen vuoden toteutukseen. Myönnetty avustus oli euroa (50 %). ta haettiin tuolloin kaksivuotiseen hankkeeseen ( ) yhteensä (50 %). päätösehdoissa todettiin, että vuoden kustannuksiin avustusta tulee hakea erikseen ja että hankkeen jatkohakemuksen yhteydessä hakijan tulee esittää hankkeen siihenastiset tulokset ja osoittaa hankkeen vaikuttavuus. Sisäasiainministeriön pelastusosasto on päivätyllä hakemuksellaan hakenut jatkorahoitusta tuolle tutkimushankkeelle. Palosuojelurahaston hallitus jätti hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. Hakija on hakemuksensa yhteydessä toimittanut hankkeessa tähän mennessä laaditut selvitykset ja lisäksi toimittanut vaaditun lisäselvityksen, joka on tämän päätösesityksen liitteenä. Hallitus hyväksyy hakemuksen ja myöntää hakijalle euron (50 %) avustuksen hankkeen toteutukseen vuosina saa olla yhteensä enintään euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös muu hankkeeseen saatu rahoitus. 14

15 Perustelut Hakija on toimittanut vaaditut lisäselvitykset ja perustellut sekä hankkeen jatkumisen tärkeyden että nykyisen hallinnointimallin tarkoituksenmukaisuuden. Olisi kohtuutonta mikäli jatkorahoitusta ei myönnettäisi, sillä työ on käynnissä ja etenee sovitusti. Pelastusopisto (SMDno/2009/2074) Sihteeri esitteli asian. Pelastusopistolle on myönnetty euron (89%) avustus (SMDno/2009/2074) pelastustoimea hyödyttävien tieteellisten jatkotutkintojen edistämishankkeeseen. Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, joka sopi apurahan jakamisen periaatteista. Ohjausryhmän muodostavat, Esa Kokki Pelastusopistosta, Esko Koskinen Sisäasiainministeriöstä, Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta, Brita Somerkoski Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta ja Kirsi Virrantaus Aalto yliopistosta. Apuraha julistettiin haettavaksi ilmoituksella mm. Pelastustieto-lehdessä, Pelastusopiston internetsivuilla ja yliopistojen tiedotuskanavilla. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. Ohjausryhmän kriittisen arvioinnin perusteella Pelastusopisto esittää Palosuojelurahaston hallitukselle seuraavaa: Kahden vuoden apurahalla tuetaan Auli Airilan väitöskirjatyötä Pelastajien psyykkinen hyvinvointi ja työn imu 13 vuoden seurantatutkimus. Väitöskirjatutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten pelastajien psyykkiset voimavarat ovat muuttuneet 13 vuoden seuranta-aikana, ja mitkä tekijät ennustavat psyykkisiä voimavaroja? 2. Miten pelastajien työtyytyväisyys on muuttunut 13 vuoden seuranta-aikana, ja millaiset tekijät ennustavat työtyytyväisyyttä? 3. Miten pelastajat kokevat työn imua, ja mitkä tekijät vaikuttavat työn imuun pelastusalalla? Vaikuttaako pelastajan ikä koettuun työn imuun? 4. Mitkä tekijät ennustavat pelastajien työn imua pitkällä aikavälillä? Tutkimusaineistona on Työterveyslaitoksella vuosina 1996, 1999 ja 2009 kerätty kyselyaineisto. Keskeiset menetelmät ovat regressioanalyysi ja rakenneyhtälömallit. Faktorianalyysia käytetään selittävien muuttujien mitta- asteikoiden selvittämiseksi ja summamuuttujien muodostamisessa. Väitöskirja muodostuu artikkeleista, jotka julkaistaan kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä työ- ja organisaatiopsykologian julkaisuissa. Artikkelisuunnitelma kattaa neljä artikkelia, jotka vastaavat väitöskirjan tutkimuskysymyksiin. Väitöstutkimuksen arvioitu valmistumisvuosi on Ohjausryhmä valvoo tutkimuksen edistymistä puolivuosittain kahden vuoden ajan. Hallitus hyväksyi Pelastusopiston ehdotuksen. 15

16 6.2 Sopimuspalokuntien pienavustukset Ylitarkastaja esitteli asian. Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: SMDnro Saaja Kohde Euroa SMDno/2010/315 Jokioisten VPK ry suojavarusteet 254 SMDno/2010/295 Portaan VPK ry pienkalusto 3765 SMDno/2010/296 Tirilän VPK ry kalusto ja varusteet 1340 SMDno/2010/309 Vainikkalan VPK ry pelastuskalusto 2798 SMDno/2010/318 Wessö FBK rf kalusto 3431 SMDno/2010/368 Illon VPK ry mönkijä ja perävaunu SMDno/2010/369 Korson VPK ry suojavarusteet 869 SMDno/2010/370 Vesilahden VPK ry kalusto ja varusteet 2100 SMDno/2010/633 Liedon VPK ry mönkijä ja peräkärry 3961 SMDno/2010/637 Kaarinan VPK ry kalusto ja varusteet 1122 SMDno/2010/639 Kokemäen VPK ry kalusto ja varusteet SMDno/2010/640 Idänpään ja Ympäristön VPK ry kalusto ja varusteet 4517 SMDno/2010/641 Mäntsälän VPK ry palovarusteet SMDno/2010/677 Heinäjoen VPK ry säiliöauto (käytetty) 3999 SMDno/2010/736 Säkylän VPK ry suojavarusteet 3331 SMDno/2010/825 Pirkkalan VPK ry kalusto ja varusteet 6632 SMDno/2010/827 Lappfjärds FBK rf mönkijä ja työkalut 3542 SMDno/2010/828 Bosund FBK rf kalusto ja varusteet 1336 SMDno/2010/879 Vaasan VPK ry varusteet 1908 SMDno/2010/638 Porin VPK ry varusteet ja kalusto 2023 Yhteensä Avustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: Idänpään ja Ympäristön VPK ry SMDno/2010/640 ta ei myönnetty palopostin avaimen ja teräketjujen hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty ensihoitovälineiden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. 16

17 Illon VPK ry SMDno/2010/368 ta ei myönnetty trailerin rekisteröintiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Kaarinan VPK ry SMDno/2010/637 Varsinais-Suomen ei puoltanut Kaarinan VPK:n tekemää palosaappaiden ja alushuppujen hankintaa. Palokuntasopimuksen perusteella hankinnat kuuluvat pelastuslaitoksen hankintoihin. ta ei myönnetty vaahtopistoolin säiliöiden hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Kokemäen VPK ry SMDno/2010/639 ta ei myönnetty lattiakuivaimen, nuohoussetin, työkalupakkien, työkalujen eikä puhaltimen vastusosan hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty kannettavan tietokoneen ja muovilaatikoiden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Korson VPK ry SMDno/2010/369 ta ei myönnetty palveluspaitojen, housujen, nimilogojen, hihamerkkien eikä ohjelman hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Liedon VPK ry SMDno/2010/633 ta ei myönnetty koneiden luovutushuoltoon ja rahtikuluihin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Porin VPK ry SMDno/2010/638 ta ei myönnetty pesukoneen hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Pirkkalan VPK ry SMDno/2010/825 Arvoltaan 789,22 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM /Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 17

18 Wessö FBK rf SMDno/2010/318 ta ei myönnetty sammutustyön kirjallisuuden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty aggregaatin akun hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Bosund FBK rf SMDno/2010/828 ta ei myönnetty adapterin eikä autolaturin hankintaan; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. ta ei myönnetty ensihoitovälineiden hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. Lappfjärds FBK rf SMno/2010/827 ta ei myönnetty työkalujen hankintaan; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 :ssä tarkoitetulla tavalla. 7. Muut asiat 7.1 Palosuojelurahaston tilinpäätöksen hyväksyminen sisäasiainministeriössä, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan vuosiyhteenveto vuodelta 2009 Sihteeri esitteli asian. Hallitus merkitsi palosuojelurahaston tilinpäätöksen hyväksymisen sisäasiainministeriössä ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 tiedoksi saaduksi. Tilintarkastajan vuosiyhteenvedosta hallitus huomioi seuraavat asiat: 1. Tilinpäätöslaskelmat on johdettu oikein kirjanpidosta. 2. Tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetiedostojen, toimintakertomuksen tilinpäätösanalyysin, sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman, avustusten sisäisen valvonnan ja takaisinperintää koskevien tietojen osalta ei ole olennaista/erityistä huomautettavaa. 3. Toiminnan tehokkuutta, tuotosta ja laadun hallintaa koskevia tietoja voidaan pitää toimintaan nähden oikeina ja riittävinä. Vaikuttavuuden raportoinnin edellytyksien on todettu parantuneen. 18

19 4. prosessin kannalta ongelmallisena voidaan pitää sitä, että lopputilitys avustuksen käytöstä yleisavustusten osalta vaaditaan niinkin myöhään kuin avustusvuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. 5. Menojen kohdentamisen osalta tarkastuksessa on havaittu, että vuoden 2009 kirjanpidon ostolaskuihin on kirjattu vuodelle 2008 suoriteperusteen mukaan kuuluva Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen euron suuruinen tasauslasku. Asiasta on sovittu Palvelukeskuksen ja sisäasiainministeriön kesken. Muilta osin kirjanpidossa ei ole ilmennyt olennaista huomautettavaa. 6. Tarkastuksessa ei ole tullut esiin virheitä tai väärinkäytöksiä. 7. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja ,40 euron alijäämän kattaminen rahaston omasta pääomasta on asianmukainen käsittelytapa eikä sitä vastaan ole huomautettavaa. 8. Kattamisen jälkeen omaa pääomaa jää ,19 euroa. Huomioon 4. liittyen hallitus totesi, että yleisavustusten osalta ollaan siirtymässä pääosin jälkikäteen tapahtuvaan maksatukseen vuoden 2011 alusta alkaen ja osatilitysten yhteydessä avustuksensaajilta vaaditaan myös kirjanpidon toteumatiedot sekä tulos- ja taselaskelmat kyseiseltä ajanjaksolta. Näin ollen saadaan ajantasaista tietoa toiminnan ja talouden toteuman osalta pitkin vuotta. Hallitus on jo siis ryhtynyt toimenpiteisiin tilintarkastajan mainitseman yleisavustusten myöhäisen lopputilityksen aiheuttaman ongelman osalta. Sihteeri kertoi, että huomioon 5. liittyen menojen kohdentumisen osalta on rahaston vuoden 2009 toimintakertomuksessakin selostettu, mistä kustannuksesta on ollut kyse ja miten se on vaikuttanut kyseisen tilin kokonaiskustannuksiin. Hallitus merkitsi muilta osin vuosiyhteenvedon tiedoksi saaduksi. 7.2 Toimintakertomuslyhennelmä Sihteeri esitteli asian. Hallituksen kokouksessa sovittiin, että toimintakertomuksesta laaditaan 4-5 -sivuinen lyhennelmä, jossa painopisteinä ovat toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustuksen kohdentuminen. Hallitukselle esiteltiin ensimmäinen versio lyhennelmästä. Hallitus hyväksyi lyhennelmän ja sovittiin, että vuoden 2011 toimintakertomuslyhennelmä tehdään tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. 19

20 7.3 Talousseuranta tammi-maaliskuu 2010 Sihteeri esitteli asian. Hallitukselle jaettiin kokousaineiston mukana tuotto- ja kululaskelma sekä tase tilanteesta. Alkuvuoden taloudessa ei ole ollut mitään poikkeuksellista ja näiltä osin laadittu arvio esim. toiminnan kulujen osalta ei vaadi tarkennuksia. Hallitus merkitsi talouslaskelmat tiedoksi saaduksi. 7.4 Sihteeristön henkilöstöasiat Asianosaiset sihteeristön edustajat Paakkolanvaara, Räsänen ja Mönkkönen poistuivat kokoushuoneesta kohdan 7.4 käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rajaniemi esitteli asian. 1) Vaativuustason tarkistaminen Sisäasiainministeriön tehtäville on laadittu yleiset toimenkuvat, joita on 9. Jokainen tehtävä sijoitetaan yleisen toimenkuvan mukaiseen vaativuustasoon. Jos tehtävä poikkeaa vaativuudeltaan olennaisesti kyseisen vaativuustason yleisen toimenkuvan mukaisista tehtävistä, voidaan poikkeaman laajuudesta riippuen käyttää vaativuustason sisällä välitasoja (25 %, 50 %, 75 %). Pääsihteerin ja ylitarkastajan virat ovat olleet molemmat vaativuustason vuonna 2006 tapahtuneesta ensimäärittelystä alkaen 8.00 samalla tasolla eikä niitä ole tarkistettu sen jälkeen. Tarkastajan viran vaativuustaso nostettiin uudelleenarvioinnin jälkeen vuonna :sta 5.25 tasolle. Myös monia muita osaston virkoja on arvioitu uudelleen vuosien varrella, joitakin useampaan otteeseenkin. Pääsihteerin ja ylitarkastajan virkoja on aika uudelleenarvioida nykytehtäviä, vastuita ja toiminnanvolyymia ja vaativuutta vastaavaksi. Tehtävien vaativuutta ja vaativuustasoa tarkastellaan henkilön ja hänen esimiehensä välisissä vuotuisissa tuloskeskusteluissa ja lisäksi aina, kun tehtävät muuttuvat äkillisesti ja oleellisesti. Aloitteen tehtävän vaativuuden uudelleenarvioimiseksi voi tehdä esimies, asianomainen virkamies tai häntä edustava luottamusmies. Sisäasiainministeriössä on työnantaja- ja palkansaajaosapuolten yhteinen arviointiryhmä, joka käsittelee uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit ja määrittelee kantansa niihin. Työnantaja vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja -tasot sekä tehtäväkohtaiset palkanosat esimiesten ja arviointiryhmän ehdotukset saatuaan. Kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö Tarja Oksanen on tulos- ja kehityskeskustelussa puoltanut vaativuustasojen tarkistamista ylöspäin niin, että pääsihteerin vaativuustasoksi tulisi 8.50 ja ylitarkastajan vaativuustasoksi Oksanen toivoi kuitenkin, että asia käytetään hallituksen hyväksyttävänä, sillä sihteeristön palkat laskutetaan rahastolta. Rahaston toiminnan kustannukset 20

21 vuonna 2010 on budjetoitu euron suuruisiksi. Tähän budjetoituun kokonaissummaan vaativuustason tarkistuksilla ei ole vaikutusta. 2) Sijaisuuksien jatkaminen Rahaston sihteeristössä on kolme vakituista virkaa. Pääsihteerin virassa toimii Mikko Nygård, joka on virkavapaalla tehtävästään nykyisen virkanimityksen mukaan saakka pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikössä neuvottelevan virkamiehen viransijaisena. Ylitarkastajan virassa toimii Hanna Paakkolanvaara, joka on virkavapaalla omasta tehtävästään ja nimitettynä pääsihteerin viransijaiseksi Ylitarkastajan viransijaisena on toiminut alkaen Johanna Räsänen ja hänen määräaikainen virkasuhde kestää tällä hetkellä saakka. Tarkastajan virassa toimii Ulla Mönkkönen. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että Mikko Nygårdin tehtävä neuvottelevana virkamiehenä jatkuisi Henri Helon virkavapaan ajan Tämä tarkoittaisi sitä, että mikäli Mikko Nygårdille myönnetään virkavapaanjatko saakka, myös pääsihteerin ja ylitarkastajan viransijaisuuksiin tulisi valmistella jatkoaikapäätökset saakka. Palosuojelurahastolain 10 :n 3 momentin 4 kohdan mukaan rahasto päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään. Hallitus hyväksyy esityksen pääsihteerin ja ylitarkastajan vaativuustason korotuksista ja antaa sihteeristölle ja sisäasiainministeriön pelastusosastolle valtuudet valmistella nykyisten viransijaisuuksien jatkot saakka siten että pääsihteerin virkaa hoitaa Hanna Paakkolanvaara ja ylitarkastajan virkaa Johanna Räsänen. Tällä hetkellä rahaston virkoja hoitavat tehtäviinsä hyvin perehtyneet henkilöt. Hallituksen näkökulmasta sihteeristön henkilöstö tulisi saada pysymään mahdollisuuksien mukaan muuttumattomana, koska henkilöstön jatkuva vaihtuvuus vaikeuttaa rahaston toiminnan sujuvuutta. Palkkatasolla voidaan edesauttaa osaltaan henkilöstön pysyvyyttä ja sitoutumista. Rahasto haluaa myös olla palkoissa kilpailukykyinen työnantaja, mikäli rahaston virkoja tulee täytettäviksi. 21

22 7.5 Innovaatiopalkinnon valintaraadin nimeäminen Palosuojelurahaston nykyisen innovaatiopalkinnon valintaraadin toimikausi päättyy Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano kaudella on ollut seuraava: Juhani Meriläinen/Joensuun kaupunki, raadin puheenjohtaja Jaana Rajakko/SM pelastusosasto Ismo Huttu/Pelastusopisto Kimmo Kohvakka/SPEK ry Riitta Kaarenmaa/SPPL ry Silvio Hjelt/SSPL ry Esa Aalto/Pelastustieto Jorma Westerholm/pelastuslaitokset Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto nimeää valintaraadin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä (7) jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisäasiainministeriön pelastusosastoa, pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitoksia. Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston sihteeristön edustaja. Raati tekee hallitukselle esityksen palkinnonsaajasta. Lopullisen päätöksen palkittavasta tekee rahaston hallitus. Rahasto on pyytänyt säännöissä mainittuja tahoja esittämään ehdotuksensa edustajastaan Innovaatiopalkinnon valintaraatiin toimikaudeksi Seuraavia edustajia ehdotettiin: Raadin puheenjohtaja: Kansanedustaja Jari Larikka, rahaston hallituksen edustaja Raadin jäsenet: Yli-insinööri Kati Tillander, sisäasiainministeriön pelastusosasto Koulutusjohtaja Pekka Rantala, Pelastusopisto Toimitusjohtaja Kimmo Kohvakka, SPEK ry SPPL ry:n hallituksen jäsen Riitta Kaarenmaa, SPPL ry SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry Pelastusjohtaja Pekka Vänskä, ten edustaja Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston pääsihteeri. 22

23 Hallitus hyväksyi ehdotetut edustajat valintaraatiin ja nimesi Innovaatiopalkinnon valintaraadin jäsenet kaudeksi Jari Larikan halukkuutta raadin puheenjohtajaksi vielä tiedustellaan. Vuoden 2010 innovaatiopalkinnonsaaja julkistetaan Pelastustoimen ajankohtais-seminaarissa syyskuussa Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 8.30 sisäasiainministeriön neuvotteluhuoneessa Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtaja Juhani Meriläinen Sihteeri Hanna Paakkolanvaara Liite 1 Yleisavustustilitysten vuosikello

24 Liite 1 Yleisavustustilitysten vuosikello 2011 Siirtyminen yleisavustuksen jälkikäteismaksatukseen alkaen PSR tilitysrytmi v vuosikolmannes HUOM! Vuoden 2010 vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja vuosiraportti mennessä. 5. Lopputilitys ajalta haetaan viimeistään , jolloin toimitettava myös 2011 vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja vuosiraportti. Helmi Maalis Huhti Touko 3. Välitilitys ja maksatushakemus syntyneisiin kustannuksiin aikavälillä Mahdollinen ennakkohakemus ajalle ja syyskuun 2011 palkkakulut. Tammi Kesä 2. Ennakkohakemuksen toimittaminen ajalla kulujen ja toukokuun 2011 palkkakulujen osalta. Ennakkohakemus tulee toimittaa mennessä, mikäli haluaa avustuksen tililleen mennessä. Ed. vuoden avustuksen mahdollinen uudelleenallokointihakemus sekä arvio edellisen vuoden suoritemääristä tulee toimittaa ennakkohakemuksen mukana. Seuraavan vuoden avustuspäätös marras-joulukuun vaihteessa Joulu Marras Loka Syys Heinä Elo 2. vuosikolmannes 3. vuosikolmannes 1. Vuoden 2011 Yleisavustushakemus mennessä. 4. Maksatusta ajalta ( ) haettava viimeistään , jolloin toimitettava myös puolivuotisraportti, mahdollinen ennakkohakemus ajalle sekä vuoden 2012 yleisavustushakemus mennessä 24

Päätös Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myöntää pelastustoimen alueille ja kunnille.

Päätös Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myöntää pelastustoimen alueille ja kunnille. Päätös..06 Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset 06 Palosuojelurahastolain (06/00, muutettu 057/006/..006) :n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia

Lisätiedot

Maija-Liisa Lindqvist jäsen Piia Vähäsalo jäsen este asia 6.14. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.34.

Maija-Liisa Lindqvist jäsen Piia Vähäsalo jäsen este asia 6.14. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.34. 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 2.11.2007 klo 9.30 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 610 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen Pöytäkirja 5/2010 Hallituksen kokous Aika: 13.10.2010 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, kokoushuone 426 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja esteasia: kohta 8.1.1 Markku Haiko jäsen Veli Matti

Lisätiedot

Jari Hyvärinen Tero Rönni jäsen klo Maija-Liisa Lindqvist jäsen klo Piia Vähäsalo jäsen klo

Jari Hyvärinen Tero Rönni jäsen klo Maija-Liisa Lindqvist jäsen klo Piia Vähäsalo jäsen klo PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 25.4.2006 klo 9.15 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 425 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Veikko Peltonen varajäsen Seppo Pekurinen

Lisätiedot

Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5 (Itä-Suomi) Joona Vuorenpää. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.

Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5 (Itä-Suomi) Joona Vuorenpää. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10. PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 25.4.2007 klo 9.20 Paikka: Porin keskuspelastusasema Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5 (Itä-Suomi) Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Joona Vuorenpää. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. 2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Joona Vuorenpää. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. 2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 28.8.2007 klo 9.30 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Veli Matti Ojala Jari Hyvärinen. Piia Vähäsalo jäsen este asia 7.2. Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.17.

Veli Matti Ojala Jari Hyvärinen. Piia Vähäsalo jäsen este asia 7.2. Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.17. 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 2/2008 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.3.2008 klo 9.15 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 425 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallinnolliset ja muut päätökset:

Hallinnolliset ja muut päätökset: Päätöstiedote 14.3.2012 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 14.3.2012 Hallinnolliset ja muut päätökset: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiosuositukset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita.

KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita. KALUSTOHANKEAVUTUSPÄÄTÖKSET 26.5.2016 Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl sopimuspalokuntien hankkeita. Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet Hakija Kohde Kokonais % 1 Helsingin SMDno 2016-681

Lisätiedot

Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri. Kutsuttuna paikalla: Ville Similä, EU-sisäasioiden rahasto, asiakohta 9.1

Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri. Kutsuttuna paikalla: Ville Similä, EU-sisäasioiden rahasto, asiakohta 9.1 Pöytäkirja 2/2015 Hallituksen kokous 1 Aika 25.3.2015 klo 9.30 Paikka Postitalo, Postiljooni-kabinetti Läsnä Kari Hannus puheenjohtaja, esteasiat kohdat; 8.2.1 8.2.5 ja 8.2.9 Mika Kättö varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2015

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2015 PÄÄTÖS 28.5.2015 Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2015 Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää

Lisätiedot

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.11.2013) pöytäkirja muutoksitta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.11.2013) pöytäkirja muutoksitta. Pöytäkirja 1/2014 Hallituksen kokous Aika 25.2.2014 klo 9.30 1 Paikka Sisäministeriö, neuvotteluhuone 229 a Läsnä Kari Hannus puheenjohtaja, esteasiat kohdat 9.2.5-9.2.14 Mika Kättö varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Brita Somerkoski varajäsen este asia 7.4 Tero Rönni jäsen klo Maija-Liisa Lindqvist jäsen Piia Vähäsalo

Brita Somerkoski varajäsen este asia 7.4 Tero Rönni jäsen klo Maija-Liisa Lindqvist jäsen Piia Vähäsalo 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 12.12.2007 klo 13.00 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

1. Soveltamisala ja määritelmät

1. Soveltamisala ja määritelmät PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 15.10.2014 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki (434/2003) Laki

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

VUOSI (9) Itä-Uudenmaan Väestöhälyttimet Kanta-Hämeen Väestöhälyttimet

VUOSI (9) Itä-Uudenmaan Väestöhälyttimet Kanta-Hämeen Väestöhälyttimet 1 (9) VUOSI 2012 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hakija Kohde Kokonais 1 1 Etelä-Karjalan Väestöhälytinjärjestelmä 19 000 19 000 7 600 2 2 Itä-Uudenmaan Väestöhälyttimet 49 200 49 200 19 680 3 3 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ja Kumppanuusverkoston uudet tuulet

Pelastuslaitosten ja Kumppanuusverkoston uudet tuulet Pelastuslaitosten ja Kumppanuusverkoston uudet tuulet Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toimii pelastuslaitosten valtakunnallisen yhteistyön alustana. Yhteistyöllä kehitetään pelastuslaitosten palveluita

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 21.2.2006 klo 9.15 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

(PEKE) 91 936 91 936 0 Väestöhälytinjärjestelmä 20 163 20 163 0

(PEKE) 91 936 91 936 0 Väestöhälytinjärjestelmä 20 163 20 163 0 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2 2 Kanta-Hämeen (alv 24 %) Nostolava- /puomitikasaut o 662 543 279 000 111 600 Länsi-Uudenmaan Raivausauto 279 000 279 000 111 600 Keski-Uudenmaan Raivausauto 731

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika: keskiviikko 23.4.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Lista takaisinperintäpäätöksistä SMDno ; Takaisinperintäpäätös Alajärven kaupunki / ent. Lehtimäen kunta

Lista takaisinperintäpäätöksistä SMDno ; Takaisinperintäpäätös Alajärven kaupunki / ent. Lehtimäen kunta Lista takaisinperintäpäätöksistä 31.8.2016 SMDno-2016-1305; Takaisinperintäpäätös Alajärven kaupunki / ent. Lehtimäen kunta Palosuojelurahasto on 25.5.1992 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 16.2.1994 päivätyllä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 20.01.2015 klo 09:30-10:15 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

Lisätiedot / Perustelut / Päätös KALUSTOHANKEAVUSTUSPÄÄTÖKSET 26.5.2016 Hakemuksia yhteensä 80 kpl, joista 17 kpl on sopimuspalokuntien hankkeita Hankkeet ovat listattuina aluehallintovirastoittain ja heidän asettamassaan tärkeysjärjestyksessä.

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysin tuloksia Jaana Määttälä, KTM, tutkija 28.8.2012 Pelastustoimen kokonaiskustannusanalyysi vuosilta 2007 2010: pelastuslaitokset,

Lisätiedot