Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset 2010"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset 2010 Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/ ) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM /Tu-394) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. Ohjeen mukaan kunnille voidaan myöntää avustusta kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan, rakentamiseen tai perusparannukseen (uusien paloasemien hankinta ja rakentaminen, vanhojen paloasemien peruskorjaukset ja laajennukset). ta ei voida myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille. Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan ohjeen mukaisesti myöntää: - todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistamiseksi - rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi paloasemakäyttöön - ajoneuvopaikkojen lisäämiseksi tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen ta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, kattoremontteihin tai vastaaviin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Hallitus julisti haettavaksi kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoitetut kaluston tai järjestelmän hankintaan (sis. pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, PEKE) sekä rakennushankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset. Alueen pelastustoimen tuli asettaa alueensa kaikki hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen. Hakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle mennessä. Määräaikaan mennessä rahastolle on toimitettu yhteensä 144 hakemusta, jakautuen seuraavasti: Aluehallintovirasto Kalusto Paloasemat Päätelaitteet Etelä-Suomi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Lappi Ahvenanmaan maakuntahallitus Yhteensä Hakemusten määrä oli 12 suurempi kuin vuonna 2009 (132 hakemusta).

2 Hallituksen hyväksymän vuoden 2010 varojen käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2010 voidaan antaa uusia päätöksiä yhteensä 3,95 miljoonan euron arvosta: o Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset (kalusto- ja järjestelmähankinnat mukaan lukien PEKE-päätelaitteet) o Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset (paloasemien rakennushankkeet) Mikäli hankinnan yhteydessä luovutettavaan vaihto-omaisuuteen on saatu Palosuojelurahaston avustus ja avustuksen käyttöaika ei ole umpeutunut, vähennetään hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista avustusosuutta vastaava osuus (40 % tai 50 %) vaihto-omaisuuden myyntihinnasta. Mikäli luovutettavaan vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta tai avustuksen käyttöikä on umpeutunut (5 tai 10 vuotta), kohdellaan vaihto-omaisuutta samoin kuin muuta omarahoitusosuutta. ten jako on tehty pääosin asukaslukuperusteisesti. Lisäksi on pyritty huomioimaan Palosuojelurahaston vuoden 2010 toimintasuunnitelman painopisteet ja hakuohjeen mukaiset rakennushankkeet. Aluehallintovirastojen toimialueiden asukaslukujen mukaiset osuudet määrärahasta ja euromäärät ovat (Tilastokeskuksen vuoden tietojen mukaan): Laskennallinen määräraha Kalustoh. Päätös Kalustoh. Laskennallinen määräraha Paloasemat Päätös Paloasemat AVI %-osuus Etelä-Suomi 41,28 % Lounais-Suomi 12,90 % Länsi- ja Sisä-Suomi 22,35 % Itä-Suomi 10,65 % Pohjois-Suomi 8,87 % Lappi 3,43 % Ahvenanmaa 0,52 % Yhteensä 100,00 % Koko maasta hyväksyttiin yhteensä 33 kaluston ja järjestelmän hankintaa koskevaa sekä 22 rakennushankkeita koskevaa hakemusta. ensin mainittuihin on euroa ja jälkimmäisiin euroa, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa). Varojen käyttösuunnitelma ylittyi eurolla. PEKE-päätelaitteiden osalta tehtiin myönteinen avustuspäätös 13 hakemukseen. Hankkeiden yhteissumma on euroa. Yllä olevassa taulukossa tätä summaa ei ole huomioitu. PEKE-päätelaitteiden avustukseen varattu määräraha sisältyy kalusto- ja järjestelmähankkeisiin euroa. Palosuojelurahasto tuki seitsemää laajaa paloasemahanketta, joiden avustussumma on yhteensä euroa. Kaksi hanketta näistä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella (Havukosken paloasema Vantaalla ja Niemen pelastusasema Lahdessa) ja kaksi Länsi- ja Sisä- Suomessa (Oriveden kaupungin aluepaloasema ja Pietarsaaren paloasema). Lisäksi Lounais- Suomen (Taivassalon paloasema), Itä-Suomen (Varpaisjärven paloasema) ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelta (Haukiputaan paloasema) tuetaan kustakin yhtä isoa paloasemahanketta. Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen. Monia hyviä hankkeita jouduttiin jättämään avustuksen ulkopuolelle hankkeille varattujen määrärahojen täyttymisen vuoksi. Rakennushankkeiden ylittymisen johdosta kalustohankkeita tuettiin hieman suunniteltua vähemmän. Kustannuksiin on mahdollista hakea tukea myös jälkikäteen. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt, tulee avustusta

3 hakea yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuun saattamisesta. Kaluston osalta aika lasketaan hankinnan viimeisen maksuerän suorituksesta. Rakentamista tai perusparannusta koskevissa hakemuksissa aika lasketaan rakennuksen käyttöönottokatselmuspäivämäärästä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelta on tehty 41 kaluston hankintaa ja 16 rakennushanketta koskevaa hakemusta keväällä Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että kiireellisyysjärjestystä laadittaessa on pyritty huomioimaan eri alueiden tasapuolinen kohtelu ja pelastusjohtajien esittämät alueelliset puoltojärjestykset. Alueelta hyväksyttiin 12 kalustohakemusta ja 7 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, alitus euroa). 1. Etelä-Karjalan 2. Itä-Uudenmaan 3. Kymenlaakson 4. Etelä-Karjalan 5. Länsi-Uudenmaan 6. Keski-Uudenmaan 7. Helsingin kaupungin Väestöhälytysjärjestelmä Väestöhälyttimet Johtoyksikkö, Kouvola P3:n käyttöön Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan päivystysalueelle Johtoyksikkö päällystöpäivystäjän P3 käyttöön Lappeenrantaan Johtoyksikkö Espoon keskuspaloasemalle päivystävän päällikön käyttöön Operatiivinen johtoajoneuvo, päivystävän palomestarin ajoneuvo, sijoituspaikka asema 3 Generaattorikontti, sijoitetaan lämpöeristettyyn siirtolavakiskoin ja koukkulaittein varustettuun umpikonttiin. 8. Lahden VPK Säiliöauto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueelle 9- Kanta-Hämeen Miehistöauto H171, Hämeenlinnan paloasema 10- Tammisalon VPK Pumppuyksikkö / miehistöauto Tammisalon VPK:n asemalle 11- Riihimäen VPK Miehistönkuljetusauto Riihimäen VPK:n käyttöön 12. Tuusulan VPK Säiliöauto, sijaintipaikka VPK:n paloasema Hylässä 13. Helsingin kaupungin Kalustokuorma-auto 2008 jakelukontilla keskusvaraston käyttöön 14. Kymenlaakson Johtoyksikkö Kotka P3:n käyttöön, päivystysalueena Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. 15. Länsi-Uudenmaan Johtoyksikkö Lohjan päivystysalueen päivystävän palomestarin käyttöön. 16. Etelä-Karjalan Johto-/miehistöauto Imatran palvelualueelle, sijoitus Parikkala 17. Asolan VPK Miehistöauto Asolan VPK:n tiloihin Vantaalle 18. Länsi-Uudenmaan Johtoyksikkö Raaseporin päivystysalueen päivystävän 19. Helsingin kaupungin 20. Kymenlaakson palomestarin käyttöön. Huoltoauto 3/2010, LVI-huoltoauton korvaushankinta Miehistöauto, Kouvolan ja Kuusankosken vakinaisten palokuntien käyttöön, sijoitus Kuusankosken paloas Idänpään ja ymp vpk Miehistöauto, sijoitus Idänpään ja ympäristön vpk:n asema 22. Rajakylän VPK Miehistönkuljetusauto Rajakylän VPK:n

4 paloasemalle 23. Kymenlaakson Miehistöauton hankinta Kouvolan kylän VPK:n paloasemalle 24. Länsi-Uudenmaan Huoltoauto Tammisaaren paloasemalle, huoltoauto on Raaseporin toimialueen huoltohenkilöstön käytössä 25. Tainionkosken VPK Miehistö/pelastusauto Helsingin kaupungin Huoltoauto 2/ Keski-Uudenmaan Miehistöajoneuvo, asema Länsi-Uudenmaan Miehistöauto, doppeli, Tammisaaren paloasemalle 29. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Raaseporin palvelualueen päällystön käytössä 31. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Forssan VPK Miehistöauto F27, sijoitus Forssan VPK:n paloasema 33. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön 35. Keski-Uudenmaan Tarkastusauto, asema Länsi-Uudenmaan Tarkastusauto, Espoon palvelualueen päällystön käyttöön 37. Länsi-Uudenmaan Kaksi väestöhälytintä Helsingin kaupungin Huoltoauto 3/ Wessö Frivilliga Släckningsbil brandkår rf 40. Länsi-Uudenmaan Kolme alkusammutusperäkärä Heinäjoen VPK Säiliöauto Heinäjoen paloasemalle Vantaan kaupunki Havukosken paloasema Lahden kaupunki Niemen pelastusasema Vanhan Käpylän Paloaseman uudisrakennus VPK 4. Tikkurilan VPK Paloasema Asolan VPK Uusi ajoneuvohalli Kouvolan Kylän Kouvolan Kylän paloasema, Auto- ja VPK varustetallin saneeraus ja laajennus 7. Lauritsalan VPR Tallirakennuksen laajennus Hämeenkosken kunta Hämeenkosken paloaseman peruskorjaus 9. Ekenäs Skärgårds fbk Paloaseman rakennushanke Haminan kaupunki Kympe vakinaisen palokunnan Haminan paloasema 11. Kymenlaakso Virolahden paloasema, paloaseman laajennus 12. Box FBK Box FBK, Paloaseman peruskorjaus ja laajennus 13. Kaipaisten VPK Kaipaisten paloaseman peruskorjaus Padajoen kunta Padasjoen paloaseman, öljyntorjuntakaluston varasto/uudisrakennus 15. Wessö FBK Wessö FBK:n paloasema, paloaseman peruskorjaus

5 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirastosta on tehty 13 kaluston hankintaa ja 6 rakennushankkeita koskevaa avustushakemusta. Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja 4 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). 1. Satakunnan 2. Satakunnan Valvomon hälytys-, viesti- ja tallennuslaitteisto Väestönhälytysjärjestelmä (Kankaanpää, Huittinen ja Pori 2 kpl) 3. Karjalan VPK Maastoajoneuvo kuljetuskärineen, sijoituspaikka Karjalan paloasema, Mynämäki Satakunnan Pelastusvene Merikarvialle Kiskon VPK Miehistönkuljetusauto Satakunnan Johtoauto Pohjois-Satakunnan päivystysalueelle 7. Asikaisten VPK Miehistöauto, Asikaisten paloasemalle 8. Kukonharjan Miehistöauto, Kukonharjan VPK VPK:n köyttöön 9. Pöytyän VPK Miehistöauto Pöytyän kunnan Riihikosken paloasemalle. 10. Panelian VPK Miehistö-/ensivasteauto Panelian VPK:n käyttöön 11. Karinaisten VPK Kiukaisten VPK 13. Harjavallan VPK Miehistö-/ensivasteauto, sijoituspaikka on Pöytyän kunnassa Kyrössä Karinaisten VPK:n paloasemalla Miehistönkuljetusauto, sijoituspaikka Kiukaisten paloasema Miehistöauto Harjavallan paloasemalle Lielax FBK r.f Paloaseman uudisrakennus 2. Kankaanpään Palokunnan hallinnoiman VPK toimitilan saneeraus 3. Nagu FBK r.f. Paloaseman peruskorjaus Risten VPK Paloasemakiinteistön laajennus- ja saneeraushanke Taivassalon kunta 6. Länsi-Euran VPK Paloaseman laajennus ja peruskorjaus Kalustohallin laajennus säiliöautoa varten

6 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi-Suomen aluehallintovirastosta on tehty 14 kaluston hankintaa ja 4 rakennushankkeita koskevaa avustushakemusta. Aluehallintoviraston mukaan avustusta tulisi myöntää ensisijassa sellaisille rakennushankkeille, joissa on kyseessä palokunnan toimintavalmiuden kannalta katsottuna hyvällä paikalla sijaitseva ensilähdön palokuntien paloasemarakennusten korjausrakentaminen ja uudisrakentaminen. Sen sijaan paloasemarakennusten laajentamishankkeet ilman erityisen painavaa syytä olisivat aluehallintoviraston käsityksen mukaan toissijaisempia avustuskohteita. Aluehallintoviraston mukaan avustusta tulisi myöntää ensisijassa sellaisiin kalustohankkeisiin, joita käytetään esimerkiksi väestön varoittamiseen vaaratilanteissa, palokuntien hälyttämiseen sekä ensilähdön ja muiden palokuntasopimuksen tehneiden palokuntien keskeisiin kalustohankkeisiin. Alueelta hyväksyttiin 7 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja 4 rakennushankehakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). 1. Etelä-Pohjanmaan Väestöhälyttimet Keski-Suomen Hälytysjärjestelmän hankkiminen 3. Kemira Chemicals Oy Sammutusauton hankkiminen 4. Jämsänkosken VPK Maastomönkijä Polaris Sprtsman XP EPS 850 vetolaite ym varusteet Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen Johtoauto Kokkolan paloasemalle 6. Pohjanmaan Miehistöauto Kauhajärven VPK Miehistö/ensivasteauto Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen Miehistöauto Perhon kunnassa sijaitsevalle paloasemalle 9. Pohjanmaan Päivystys-/tarkastusauto Isokyröön. 10. Salmentaan VPK Kalusto-/miehistöauto Etelä-Pohjanmaan -liikelaitos Tarkastusauto Pohjanmaan Päivystys-/tarkastusauto Kristiinankaupunkiin. 13. Kylmäkosken VPK Miehistöauto Pohjanmaan Päivystys-/tarkastusauto Hankasalmen kunta Paloaseman peruskorjaus Kokkolan kaupunki Paloaseman peruskorjaus Oriveden kaupunki Aluepaloasema Pietarsaaren kaupunki Pietarsaaren uusi paloasema Nurmon VPK Paloaseman lisärakennus

7 Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt 9 kaluston hankintaa ja yhden rakennushanketta koskevaa avustushakemuksen. Aluehallintovirasto toteaa, että Varpaisjärven paloasemahankkeen lisäksi Pohjois-Savossa on suunniteltu rakennettavaksi uudet paloasemat Lapinlahdelle, Nilsiän Tahkovuorelle, Toivala-Vuorela alueelle ja Kuopion eteläpuolelle. Varpaisjärven paloaseman peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutumista tänä vuonna pidettiin tärkeänä sillä Lapinlahden paloaseman rakentaminen on ajoitettu vuodelle Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa koskevaa hakemusta ja Varpaisjärven rakennushankehakemus, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Nro Hakija Kohde Haettu Enimmäis kustannus 1. Pohjois-Savon Johtoyksikkö, Sisä-Savo Etelä-Savon Väestöhälytysjärjestelmä Joensuun VPK Säiliöauto Joensuun paloasemalle Pohjois-Savon Ensivaste- ja hinausajoneovo, Vehmersalmi 5. Etelä-Savon Korkeapainekompressori Pohjois-Karjalan Kelirikkoaluksen hankinta Joensuun toimialueelle 7. Pohjois-Karjalan Kelirikkoaluksen hankinta Pielisen Karjalan toimialueelle 8. Pohjois-Savon Suurtehohälyttimet Pohjois-Karalan Normaaliajan hälytysjärjestelmän uudistaminen Varpaisjärven kunta Paloaseman peruskorjaus ja laajennus

8 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut 7 kaluston hankintaa ja 2 rakennushanketta koskevaa hakemusta. Aluehallintovirasto on asettanut hankinnat pelastustoimen alueiden riskien ja tarpeen perusteella kiireellisyysjärjestykseen. Puoltojärjestyksen määräävinä tekijöinä aluehallintovirasto on huomioinut hankinnan vaikuttavuuden ja seutukunnalliset tarpeet perustuen alueen riskeihin ja palvelutasopäätökseen niin, että hankinta täydentää ja parantaa seutukunnan pelastustoimen valmiutta. Hankkeiden kiireellisyysjärjestystä ratkaistaessa on arvioitu, miten hanke edistää tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Alueelta hyväksyttiin 3 kaluston hankintaa ja Haukiputaan kunnan paloasemahanke, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen pelastussukellusauto sai hankintaan muuta valtionavustusta, joten palosuojelurahasto ei tätä hanketta tukenut. 1. Kainuun 2. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 3. Vuolijoen kunnan VPK 4. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 5. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 6. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos 7. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos VSS hälyttimet Pelastussukellusauto O Miehistö-/ensivasteauto Korkeapainesammutuslai tteiston hankinta Ouluun Vesihuoltoperävaunujen ja - moottoriruiskujen hankinta Kalustoauton hankinta Kuivaniemelle Miehistönkuljetusauto Taivalkoskelle Haukiputaan Paloaseman rakentaminen kunta 2. Siikajoen kunta Ruukin paloasema

9 Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt 10 kaluston hankintaa ja 2 rakennushanketta koskevaa hakemusta. Lausunnossaan aluehallintovirasto toteaa, että puoltojärjestyksen määräävinä tekijöinä huomioidaan hankinnan vaikuttavuus ja seutukunnalliset tarpeet perustuen alueen riskeihin ja palvelutasopäätökseen niin, että hankinta täydentää ja parantaa seutukunnan pelastustoimen valmiutta. Alueelta hyväksyttiin 4 kaluston hankintaa sekä 2 rakentamista koskevaa hakemusta, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). 1. Lapin 2. Lapin 3. Lapin, Johto-/miehistöauto, Kemijärvi Johto-/miehistöauto, Salla Suuronnettomuuskontti koukkulava-auton alustalle, sijoituspaikka Rovaniemi Simon VPK Miehistöauto Sodankylän VPK Miehistönkuljetusauto Lapin Säiliöauto säiliön ja putkiston uusiminen sekä pumpun Lapin peruskorjaus Vaarallisten aineiden kontin muutostyöt ja kalustohankinta Lapin Johto-/miehistöauto, Ylitornio 9. Pelkosenniemen 4-vetoinen VPK miehistö/ensivasteajoneuvo 10. Savukosken VPK 4-vetponen johtoauto Pelkosenniemen kunta Pyhän pelastuskeskuksen laajennus ja lämmitysjärjestelmän muutos 2. Tornion VPK Autotallin laajennus, sosiaalitilojen rakentaminen

10 Ahvenanmaan maakuntahallitus Ahvenanmaalta on keväällä 2010 lähetetty 4 kaluston hankintaa koskeva hakemusta ja yksi rakennushanke. Alueelta hyväksyttiin yksi kalustohankinta sekä yksi rakennushanke, yhteensä euroa (laskennallinen osuus euroa, ylitys euroa). 1. Eckerö Miehistöauto kommun 2. Jomala kommun Lämpökamera lisälaitteineen Finström FBK Lämpökamera Saltviks kommun Hälytyssireeni varusteineen Lemlands kommun Paloaseman peruskorjaus Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet PEKE-päätelaitteiden osalta tehtiin 14 hakemukseen päätökset. Oheisena esityksen mukaiset avustukset sataan neljääntoista (114) yksittäiseen PEKE-päätelaitteen hankintaan ovat euroa. Peke päätelaitehankinnat Nro Hakija Kohde Haettu Hyväksytty 1. Oulu-Koillismaan Peke-päätelaite Pohjois-Karjalan Peke-päätelaite Pohjois-Savon Peke-päätelaite Etelä-Savon Peke-päätelaite Etelä-Karjalan Peke-päätelaite Helsingin kaupungin Peke-päätelaite Itä-Uudenmaan Peke-päätelaite Kanta-Hämeen Peke-päätelaite Keski-Uudenmaan Peke-päätelaite Länsi-Uudenmaan Peke-päätelaite Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren Peke-päätelaite alueen 12. Keski-Suomen Peke-päätelaite Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos - Peke-päätelaite liikelaitos 14. Oulu-Koillismaan Peke-päätelaite Yhteensä LIITTEET Liite 1 Kalustohankintojen enimmäiskustannukset vuonna 2010

11 LIITE 1. KALUSTOHANKINTOJEN ENIMMÄISKUSTANNUKSET VUONNA 2010 Kalustohankintojen euromääräiset enimmäiskustannukset avustuksia myönnettäessä vuonna 2010 ovat seuraavat: Pelastustoimen alueet Sopimuspalokunnat Alv 0 % Alv 22 % Alv 0 % Alv 22 % Tarkastusauto, miehistöauto, miehistö/ensivasteauto Johtoauto, johto/miehistöauto Johtoyksikkö Säiliöauto (ei miehistötilaa) Säiliöpaloauto (laajennettu miehistötila) Sammutusauto Raivausauto yms. sekä palovene

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta

Avustus euroa. Vaihtoomaisuus/ takaisinperintä. 992 000 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta. 533 200 180 000 72 000 Ei vaihtoomaisuutta KALUSTOHANKKEET 2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto KALUSTOHANKKEET Sija AVI:n Hakija Kohde Kokonaiskustannukset sija sis. alv 1 1 Itä-Uudenmaan 2 2 Etelä-Karjalan 3 3 Kymenlaakson Nostolava-auto (Loviisan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 1 KIRJE 22.10.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 15.10.2014 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki (434/2003) Laki

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

Vaihtoomaisuus. takaisinperintä

Vaihtoomaisuus. takaisinperintä ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO RAKENNUSHANKKEET 2015 Sija Hakija Kohde Kokonaisset 1 1 Lappeenrannan kaupunki (Lausunnonantaja: Etelä- Karjalan Lappeenrannan länsialueen (uudisrakennus) SMDno-2015-165

Lisätiedot

Paloasemia nousee kuin sieniä sateella

Paloasemia nousee kuin sieniä sateella Syynä sisäilmaongelmat ja sijainti Paloasemia nousee kuin sieniä sateella Suomessa monet paloasemat kärsivät ahtaudesta ja sisäilmaongelmista. Myös usean paloaseman sijainti on huono. Lähiaikoina ongelmat

Lisätiedot

Jari Hyvärinen jäsen este asia 7.2. Maija-Liisa Lindqvist jäsen klo 9.34-11.07 Piia Vähäsalo jäsen klo 9.45-11.07. Markku Haiko konsultti asia 4

Jari Hyvärinen jäsen este asia 7.2. Maija-Liisa Lindqvist jäsen klo 9.34-11.07 Piia Vähäsalo jäsen klo 9.45-11.07. Markku Haiko konsultti asia 4 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 12.12.2006 klo 9.15 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 425 Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oiva Kaltiokumpu jäsen klo 9.20 alkaen Veikko Peltonen varajäsen este asia 6.2 Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri Johanna Räsänen ylitarkastaja

Oiva Kaltiokumpu jäsen klo 9.20 alkaen Veikko Peltonen varajäsen este asia 6.2 Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri Johanna Räsänen ylitarkastaja PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 6/2009 1 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 3.12.2009 klo 9.00 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 Läsnä: Veli Matti Ojala puheenjohtaja Markku Haiko jäsen Jari Hyvärinen

Lisätiedot

Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5/Itä-Suomi. Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5/Itä-Suomi. Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 3/2009 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 21.4.2009 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 229 a Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5/Itä-Suomi Veikko Peltonen

Lisätiedot

Läsnä: Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja Veli Matti Ojala jäsen este asia 5.1 ja 5.4. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31.

Läsnä: Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja Veli Matti Ojala jäsen este asia 5.1 ja 5.4. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31. 1 PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 6/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 14.12.2005 klo 9.30 Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 Läsnä: Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja Veli Matti Ojala jäsen este asia

Lisätiedot

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 5/2011 Hallituksen kokous Aika: 20.10.2011 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 8.1.6, 8.2.1, 8.2.2 Mika Kättö varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Simo Tarvainen varajäsen esteasiat: 10.2.3 10.2.4 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Simo Tarvainen varajäsen esteasiat: 10.2.3 10.2.4 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 2/2012 Hallituksen kokous Aika: 14.3.2012 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 10.2.5 10.2.13 Mika Kättö varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Piia Vähäsalo jäsen esteasia: kohta 6.28 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Piia Vähäsalo jäsen esteasia: kohta 6.28 Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 2/2011 Hallituksen kokous Aika: 22.3.2011 klo 13.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasia: kohdat 8.1.9, 8.2.6, 8.2.7 Mika Kättö varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja

Simo Tarvainen varajäsen Hanna Paakkolanvaara sihteeri Johanna Herrala ylitarkastaja Ulla Mönkkönen tarkastaja Pöytäkirja 1/2012 Hallituksen kokous Aika: 26.1.2012 klo 10.00 Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 8.2.1-8.2.8 Mika Kättö varapuheenjohtaja pj.

Lisätiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2013

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Sisällysluettelo 1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2013 1.1. Johdon katsaus.....3 1.2. Vaikuttavuus...4 1.3. Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta..21

Lisätiedot

Heinä-elokuun 2010 rajuilmat tutkintaselostuksen liitteet 2 18

Heinä-elokuun 2010 rajuilmat tutkintaselostuksen liitteet 2 18 Tutkintaselostuksen liitteet S2/2010Y Heinä-elokuun 2010 rajuilmat tutkintaselostuksen liitteet 2 18 LIITTEET Liite 2. Hätäkeskusten toiminta Liite 3. Pelastuslaitosten toiminta Liite 4. Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 Sivu 1 Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 8 Dno Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteet 2015-2017 ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 299. Laki. eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

SISÄLLYS. N:o 299. Laki. eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009 N:o 299 304 SISÄLLYS N:o Sivu 299 Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta...

Lisätiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2014... 3 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2. Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja

Lisätiedot

SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA!

SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO 1 SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! sspl 2014 ISBN (sid.) 978-952-68096-4-9 ISBN (PDF) 978-952-68096-5-6 Toimittaja Pekka Koivunen JULKAISIJA

Lisätiedot

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso 2014-2017

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso 2014-2017 Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso 2014-2017 Palvelutasopäätösesitys 3.9.2013 1 1 Yleistä... 4 Pirkanmaan pelastuslaitoksen organisaatio... 5 Henkilöstörakenne... 6 Talouden rakenne... 6 1.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 2 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus rahaston toimintaan...5 1. 2 Tuloksellisuuden kuvaus...7 1.2.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Opetusministeriö KTPO/AM/Tarja Olenius 19.6.2008 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän

Lisätiedot