PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU"

Transkriptio

1 PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU NORMAALI- JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Jyrki Auronen Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/ ) ja pelastusasetukseen (787/ ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä.

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. TURVALLISUUSKÄVELY KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT JA HENKILÖMÄÄRÄT LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN RISKIEN KARTOITUS JA SISÄISET TURVALLISUUSTARKASTUKSET HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET PALOTURVALLISUUSLAITTEET TURVALLISUUSORGANISAATIO YLEISOHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI HÄTÄ- JA VIKAILMOITUSNUMEROT YLEINEN VAARAMERKKI SISÄISET HÄLYTYSJÄRJESTELYT OHJE ONNETTOMUUDEN TAI SAIRAUSKOHTAUKSEN VARALTA OHJE TULIPALOTILANNETTA VARTEN OHJE KAASUVAARATILANNETTA VARTEN OHJE SÄTEILYVAARATILANNETTA VARTEN OHJE VÄKIVALTATILANTEITA VARTEN OHJE POMMIUHKATILANNETTA VARTEN OHJE NESTEKAASUVUOTOA VARTEN OHJE LAAJAN SÄHKÖ- JA VESIKATKON VARALLE OHJE RUOKAMYRKYTYKSEN VARALLE OHJE LUONNON AIHEUTTAMAA ONNETTOMUUTTA VARTEN OHJE PETOELÄINTEN AIHEUTTAMAA VAARATILANNETTA VARTEN MUU TURVALLISUUS VÄESTÖNSUOJAT HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMAT SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, TARKASTAMINEN JA JAKELU LIITTEET Suojelujohtajan tehtävät 2. Apulaissuojelujohtajan(opettajan )tehtävät 3. Toiminta tulipalon sattuessa 4. Sisäisen palotarkastuksen pöytäkirja 5. Tiedot väestönsuojasta 6. Poistumistiet

3 3 Pelastussuunnitelma esitetään palotarkastuksen yhteydessä palotarkastajalle. Koulun koko henkilökunnan kanssa pelastussuunnitelman asioita käsitellään työpaikkakokouksessa lukuvuoden alussa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä koulun turvallisuusasioihin vastaa lähiesimies. Pelastussuunnitelman hyväksyy koulun rehtori (sivu 19). Suunnitelman päivittämisestä kerran vuodessa vastaa rehtori. 1. TURVALLISUUSKÄVELY Kerran lukuvuodessa henkilökunnan kanssa tulee tehdä ns. turvallisuuskävely, jonka aikana kerrataan keskeiset koulun turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja käytänteet. Uusien työntekijöiden kanssa turvallisuuskävelyyn menee aikaa noin tunti ja vanhojen työntekijöiden kanssa välituntikin riittänee. Turvallisuuskävelyn sisältö Voisalmessa - turvallisuuskansion sijainti sisältö - keskusradion toiminta - ensisammutusvälineet - ensiapuvälineet o terveydenhoitajan ea-kaappi - poistumistiet - poistumistiemerkinnät - ilmastoinnin hätä seis- painike - hälytinlaitteiden toiminta o automaattiset palohälyttimet o vanhan puolen perinteiset palohälyttimet (katossa olevat patterilliset) o muiden hälyttimien toiminta ja tunnukset o liiketunnistimet - megafonin käyttö ja sijainti - avainturvallisuus - sähköpääkeskuksen sijainti - vesimittarin sijainti (vedentulon katkaiseminen) - väestönsuojat - välituntialueet - keskeiset välituntisäännöt - välituntiliivit (johtohenkilöille liivit päälle vaaratilanteissa esim. tulipalo) - oman luokan oppilaiden nimiluettelot yhteystietoineen kotiin - henkilökunnan nimiluettelo yhteystietoineen kotiin - seinälle laitettavat ohjeet luokissa o poistumisohjeet o hätä- ja vikailmoitusnumerot o toimintaohjeet hätätilanteessa

4 2. KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT 4 Suojelusta vastaa koulukiinteistöjen osalta koulun rehtori puh tai Voisalmen koulu jaetaan tässä suunnitelmassa kuuteen (6) työpaikkaan, joista työpaikat 1-3 kuuluvat kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen, koulun keittiö (4) kuuluu ruoka- ja puhtauspalvelun alaisuuteen, Voisalmen sivukirjasto (5) kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen ja Voisalmen kerhokeskus (6) kuuluu liikunta- ja nuorisotoimen alaisuuteen. Eri työpaikoilla työskentelevien esimiesten on huolehdittava, että kaikki kiinteistössä työskentelevät saavat tiedon mahdollisesta uhka- tai vaaratilanteesta. 1. Yleisopetus (uusi puoli ja vanha puoli) Voisalmentie 19 - puhelin ja vuosiluokat ruokala, liikuntasali ja lasiluokka - terveydenhoitaja - liikuntasalin iltakäytöstä vastaa liikuntatoimi 2. Harjaantumisopetus 1 (vanha puoli) Voisalmentie 19 - puhelin tai kehitysvammaisia oppilaita, vuosiluokat tekninen käsityö ja tekstiilityö - iltapäivähoitoa koulupäivinä klo saakka 3. Harjaantumisopetus 2 Lönnrotinkatu 7 (keskustassa) - puhelin tai kehitysvammaisia oppilaita, vuosiluokat iltapäivähoitoa koulupäivinä klo saakka 4. Voisalmen aluekeittiö Voisalmentie 19 - puhelin suurtalousesimies - ruoan valmistus klo 6 19 joka päivä ympäri vuoden 5. Voisalmen sivukirjasto (pohjoispääty, alakerta) Voisalmentie 19 - puhelin Voisalmen Kerhokeskus (koilliskulma alakerta) Voisalmentie 19 - puhelin HENKILÖMÄÄRÄT Työpaikka nro Rakennus Oppilaita Henkilökuntaa Yhteensä 1-2 Voisalmen koulu EHA2 Lönnrotinkatu Aluekeittiö Sivukirjasto Kerhokeskus 2 2

5 3. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN 5 Pelastuslaitos : Etelä-Karjalan pelastuslaitos Lappeenranta, Armilankatu 35, puh a. Vuoromestari (24h vuorokaudessa) Poikkeusolojen johtokeskus: Maakuntakirjaston alakerta, Valtakatu 47, puh Muu ylempi poikkeusolojen johtopaikka (suojeluyksikkö, suojelulohko): 4. RISKIEN KARTOITUS JA SISÄISET TURVALLISUUSTARKASTUKSET Koulun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä selvitettäessä on otettava huomioon toiminnan luonne normaali- ja poikkeusoloissa, rakennuksessa asuvien, oleskelevien ja työskentelevien henkilöiden omatoiminen toimintakyky onnettomuustilanteissa sekä henkilökunnan osuus turvallisuuden ylläpidossa. Koulun riskien kartoitus on osa koulun henkilökunnan normaalia päivittäistä toimintaa. Henkilökunnan on omatoimisesti poistettava vaaratekijä, jos se on mahdollista. Turvallisuusriskeistä, jotka vaativat lisätoimenpiteitä, on ilmoitettava rehtorille tai vararehtorille. Riskien kartoitus tehdään kerran lukuvuodessa. Ohjeet kartoituksen tekemiseen löytyvät kaupungin intrasta esim. hakusanalla riskit Pelastusviranomaiset tekevät palotarkastuksen koulukiinteistöissä kerran lukuvuodessa. Onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa perusperiaatteena on, että ne henkilöt, jotka työskentelevät ko. työpaikassa vastaavat sen työpaikan turvallisuudesta (mm. hälyttäminen, ensiapu, riskien kartoitus). Opettaja on vastuussa siitä ryhmästä, joka hänellä on opetettavanaan.

6 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET 6 Alla olevaan luetteloon on kartoitettu koulun mahdollisia vaaratilanteita Vaaratilanne Toimintaohjeet ko. tilanteeseen 1. Onnettomuus tai sairauskohtaus s. 10, ensiapuohjeet liitteenä 2. Tulipalo s. 11 ja liite 3 3. Toiminta väkivaltatilanteissa s Kaasuvaara s Kaasuvuoto teknisen työn tiloissa s Säteilyvaara s Pommiuhkatilanne s Sähkökatko, vesikatko s Ruokamyrkytys s Luonnon aiheuttama onnettomuus s Petoeläin s PALOTURVALLISUUSLAITTEET LAITTEIDEN SIJAINTI JA HUOLTO Ensisammutusvälineitä on ympäri koulua. Jokaisen työntekijän on tiedettävä välineiden sijainti ja osattava käyttää niitä. Ilmanvaihdon pysäyttämispainike sijaitsee uuden puolen pääsisäänkäynnin tuulikaapissa ja vanhan puolen pääsisäänkäynnin tuulikaapissa. Palovaroittimet sijaitsevat ulkona, ruokalassa, uuden puolen ala-aulassa ja yläkäytävässä. Vanhalla puolella palovaroittimia ei ole. Talonmies / siistijät ilmoittavat vioista huoltomiehelle. Merkki- ja turvavalaistus on juhlasalissa, keittiössä, ruokalassa, kirjastossa, kerhokeskuksessa ja käytävillä uudella puolella. Vanhalla puolella opastus tarroilla. Savunpoistoluukkuja rakennuksessa ei ole. Palo-ovilla voidaan erottaa teknisen työn luokka, harjaantumisluokat, vanhan ja uuden puoleen liittymä (ns. junavaunu) ja uuden puolen aula. Automaattinen paloilmoitin on asennettu kaikkiin uuden puolen tiloihin. Keskusyksikkö sijaitsee uuden puolen pääoven tuulikaapissa. Talonmies testaa kerran kuussa automaattisen palohälytyksen toimivuuden. Sitä huolletaan säännöllisesti kerran vuodessa. Automaattinen sammutuslaitteisto on vain uudella puolella.

7 7. TURVALLISUUSORGANISAATIO 7 Voisalmen koulussa noudatetaan ns. työpaikkasuojeluperiaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että vaara tai onnettomuustilanteessa paikalla olevat henkilöt vastaavat ensiapu-, pelastus- ja sammutustoiminnasta parhaan kykynsä mukaan. Koko koulun suojelujohtaja on rehtori. Yleisopetus ja harjaantumisopetus Voisalmessa(uusi puoli ja vanha puoli) - suojelujohtaja on rehtori, jonka varamiehenä toimii vararehtori - vararehtorin sijaisena toimii apulaisrehtori - apulaissuojelujohtajina toimivat kaikki opettajat - kaikki muut työntekijät toimivat suojeluhenkilöstönä Harjaantumisopetus 2 (Lönnrotinkatu 7) - suojelujohtaja on yksikkövastaava - apulaissuojelujohtajina toimivat opettajat - kaikki muut työntekijät toimivat suojeluhenkilöstönä Voisalmen aluekeittiö - suojelujohtaja on suurtalousesimies - kaikki muut työntekijät toimivat suojeluhenkilöstönä Voisalmen sivukirjasto - suojelujohtajana kirjaston esimies Voisalmen kerhokeskus - suojelujohtajana kerhokeskuksen esimies - kaikki muut työntekijät toimivat suojeluhenkilöstönä

8 8. YLEISOHJEET ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEKSI 8 TULIPALO Perehdy huolella kaikkiin palon varalta annettuihin toiminta- ym. ohjeisiin. Noudata niitä. Noudata ehdottomasti avotulen käyttöä koskevia määräyksiä (tupakointi, kynttilät, hitsaus, kuumennus/sulatus) Pidä poistumisreitit, käytävät, porrashuoneet ja alkusammuttimien sekä sähkönjakokeskusten edustat vapaana kaikesta tavarasta. Älä peitä alkusammuttimien ja poistumisreittien merkintöjä. Huolehdi, että palo-ovet pidetään suljettuina. Irrota työajan päätyttyä verkosta sellaiset sähkölaitteet, joita ei käytetä työajan ulkopuolella. Älä peitä sähkökäyttöisiä lämmitys- ym. laitteita. Ilmoita viallisista sähkölaitteista talonmiehelle. Toimita roskat ja jätteet niille varattuihin paikkoihin. Huolehdi, että roska-astiat ja -laatikot tyhjennetään mahdollisimman pian niiden täytyttyä. Tutustu sammutusvälineiden sijaintiin ja käyttöön. Tutustu poistumisreitteihin. Selvitä itsellesi kuinka paloilmoitus tehdään. MUUT ONNETTOMUUDET JA TAPATURMAT Noudata työkoneiden ja -laitteiden turvallisuusohjeita. Noudata vaarallisten kemikaalien käsittelyä koskevia ohjeita sekä huolehdi aineiden asianmukaisesta merkinnästä. Käytä henkilökohtaisia suojaimiasi oikein. Tee työsi ergonomisesti oikeita työtapoja noudattaen. Pidä työympäristösi järjestyksessä ja siistinä. Ilmoita liukastumisvaaraa aiheuttavista paikoista talonmiehelle. Ilmoita kaikista vaaratilanteista ja havaitsemistasi turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista esimiehellesi tai turvallisuusorganisaatioon kuuluvalle.

9 9. HÄTÄ- JA VIKAILMOITUSNUMEROT 9 Palokunta 112 Poliisi 112 koulun lankapuhelimista soitettaessa 0 eteen Ambulanssi 112 Hätäkeskuksen varanumero Poliisin varanumero Myrkytystietokeskus , varanumero Etelä-Karjalan keskussairaala keskus Ensiapupoliklinikka Terveyskeskus Armila Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimisto o vuoromestari (24h) Hammaslääkäri Armila Talonmies / huoltoyhtiö: talonmies Liisa Mustola pihatyöt: Lassila & Tikanoja (24h vrk) Kiinteistöjen vika-ilmoitukset virka-aikana klo Lappeenrannan kaupungin tilakeskus/ vikailmoitukset ja tai vaihteen kautta Virka-ajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja arkipyhinä Turvatiimi Sähkölaitoksen vikailmoitukset: 24h vuorokaudessa Lappeenrannan Energia Oy puh Vesilaitoksen vikailmoitukset (vesi, viemäri, putkistot): Arkisin klo Vesilaitos, Huhtiniemen vedenottamon valvomo Viikonloppuisin pe klo maanantai klo 6.00 sekä arkipyhinä Turvatiimi Puhelinyhtiön vikailmoitukset: Kaupungin puhelinkeskus Koulukiinteistön vartioinnista ja hälytyslaitteista vastaa Turvatiimi Katujen auraus Virka-aikana klo asioista vastaa Lappeenrannan kaupungin palvelutuotanto/ tiemestarit puh. vaihteen kautta Arkisin klo ja viikonloppuisin päivystävä tiemestari

10 10. YLEINEN VAARAMERKKI 10 Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa! Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva hälyttimen ääni. Siirry sisätiloihin. Pysy sisällä. Katkaise kiinteistön ilmastointi, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot. Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä. Vältä puhelimen käyttöä. Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta. Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestönsuojaan tai muuhun suojatilaan. Lähimmän ulkoisen hälyttimen sijainti ja kuuluvuus taloon: Voisalmen koulun opettajahuonesiiven katolla Hälytyksen varmentaminen jokaiseen huoneistoon: Keskusradiolla, megafonilla ja käymällä luokissa.

11 11. SISÄISET HÄLYTYSJÄRJESTELYT Rakennuksesta poistuminen 11 Kun havaitset tai saat tiedon sellaisesta vaarasta (esim. tulipalo), jolloin kaikkien on poistuttava rakennuksesta, toimi seuraavalla tavalla: Voisalmen koulu 1. Säilytä maltti, älä hätäile! 2. Anna keskusradion välityksellä palohälytys; - jos et voi käyttää keskusradiota, tee hälytys megafonilla ja / tai huutamalla palohälytys -- palohälytys -- palohälytys 3. Hälytä tarvittavat apuvoimat hätäkeskuksesta numero (0) Varmista, että kaikki (myös keittiö, kirjasto ja kerhokeskus) ovat saaneet tiedon palohälytyksestä Hälytyksen saatuaan luokat siirtyvät opettajan johdolla varsinaisia tai varapoistumisteitä käyttäen kokoontumisalueelle koulun kentälle Mikäli poistuminen luokkahuoneesta on mahdotonta savun tai tulen takia ovien kautta, rikotaan ikkunoita tarpeen mukaan ja poistutaan ulos. Jos poistuminen luokkahuoneesta on mahdotonta, tukitaan oven raot esim. märällä vaatteella ja jäädään odottamaan avun saapumista. Jos koulualueelta joudutaan poistumaan, kokoontumispaikkana on Kaislarannan leirikeskus. TEHTÄVÄT Rehtori, vararehtori tai apulaisrehtori: - johtaa pelastustoimia viranomaisten saapumiseen saakka - varmistaa koneellisen ilmanvaihdon pysäyttämisen tulipalotilanteessa - varmistaa, että aluekeittiötä, kirjastoa ja kerhokeskusta tiedotetaan tilanteen vaatimalla tavalla - tarkistaa henkilökunnalta, että kaikki henkilöt ovat poistuneet rakennuksesta - auttaa viranomaisia tarpeen mukaan Opettajat - johtavat opettamansa ryhmän toimintaa huolehtien jokaisen oppilaan turvallisuudesta - vastaavat tarvittaessa myös toisen ryhmän oppilaista - sulkevat ovet ja ikkunat poistuttaessa luokkahuoneesta - varmistavat, että kaikki oppilaat on saatu turvaan - auttavat pelastustöissä (esim. sammutus tai ensiapu) mahdollisuuksien mukaan Alakerran luokanopettaja - huolehtii, että liikuntatunnilla salissa tai kentällä olevat saavat tiedon tilanteesta Koulunkäyntiavustajat - toimivat opettajien apuna - auttavat pelastustöissä (esim. sammutus tai ensiapu) mahdollisuuksien mukaan

12 Siistijät ja talonmies - aloittavat alkusammutuksen ja auttavat muuta henkilökuntaa tilanteen vaatimalla tavalla - varmistavat ettei luokkiin, vessoihin, terveydenhoitajan tiloihin ym. ole jäänyt henkilöitä - talonmies varmistaa ilmastoinnin pysäyttämisen 12 Aluekeittiön henkilökunta - huolehtii oman henkilökunnan turvallisuudesta - varmistaa alueillaan ovien ja ikkunoiden sulkemisen - auttavat muuta henkilökuntaa tilanteen vaatimalla tavalla Erityistehtävät - ensiapu- ja pelastustehtäviin määrätyt ryhtyvät toimintaan välittömästi kun he ovat varmistuneet oman ryhmänsä oppilaiden turvallisuudesta KOKOONTUMISPAIKKA ON KENTTÄ VARAKOKOONTUMISPAIKKA ON KAISLARANNAN LEIRIKESKUS

13 12. OHJE ONNETTOMUUDEN TAI SAIRAUSKOHTAUKSEN VARALTA 13 Mieti vaatiiko vamma ammattilaisten apua o Tutustu jo etukäteen ensiapuvälineiden sijaintiin o Terveydenhoitajan huoneen ensiapuvälineet ovat myös muun henkilökunnan käytössä tarvittaessa Terveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti ma, ti ja ke o Puh o Kännykästä mahdollista tavoittaa kaikkina viikonpäivinä Ellei terveydenhoitaja ole tavoitettavissa, apua saa Armilan terveyskeskuksesta puh o Esim. ommeltavat haavat ja murtumaepäilyt o Oppilas voidaan viedä omalla autolla tai taksilla Aina saattaja mukaan. o Kiireettömissä tapauksissa pyydetään ensisijaisesti huoltajia viemään lapsi lääkäriin Vakavissa tapauksissa tilataan ambulanssi tai viedään keskussairaalan ensiapupoliklinikalle puh o Oppilaalle saattaja mukaan Onnettomuustapauksissa on aina otettava yhteys huoltajiin Sairasta lasta ei saa lähettää kotiin ilman vanhempien lupaa o Saattaja tarvittaessa mukaan

14 OHJE TULIPALOTILANNETTA VARTEN Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen! PELASTA ja varoita muita ihmisiä Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet, ikkunat, luukut ja ilmastointi. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä. HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänumerosta 112 Kerro kuka olet ja mistä soitat. Kerro mikä palaa/mitä on tapahtunut. Missä osoitteessa palaa/on tapahtunut. Onko ihmisiä vaarassa. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan. OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille palokohteeseen Koska uudella puolella on automaattinen paloilmoitin, hälyttäminen voidaan tehdä myös paloilmoitinpainikkeella, mutta hälytys on aina varmistettava soittamalla hätänumeroon.

15 14. OHJE KAASUVAARATILANNETTA VARTEN 15 Älä poistu alueelta ilman viranomaisen lupaa. Voit joutua vaaraan matkalla! Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä (kohta13), ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion välityksellä. Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin tai väestönsuojaan Pysäytä koneellinen ilmanvaihto, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta. 15. OHJE SÄTEILYVAARATILANNETTA VARTEN Suojautuminen vähentää ihmiseen kohdistuvaa säteilyä ja estää radioaktiivisten aineiden joutumista elimistöön. Oikealla suojautumisella säteilyn terveyshaittoja voi ratkaisevasti pienentää! Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä (ks. kohta 13), ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion, television ja internetin välityksellä. Parhaan suojan saat rakennuksen keskiosassa tai kellarikerroksessa. Sulje ikkunat ja ovet, tiivistä tuuletusaukot. Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa. Suojaa ruokatavarat pölytiiviisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin. Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua. Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehottaessa. Kouluterveydenhoitaja säilyttää joditabletteja.

16 16. OHJEITA VÄKIVALTATILANTEITA VARTEN Uhkatilanteissa on toimittava tilanteen vaatimalla tavalla. Jokaiseen tilanteeseen sopivia toimintaohjeita ei ole olemassa. Tärkeintä on henkilövahinkojen välttäminen. 16 Tappelu Älä mene väliin yksin, ellei kyseessä ole pienet oppilaat Pyydä apua Arvioi tilanne etäältä Huomio mahdolliset teräaseet tms. Muista omat fyysiset rajasi, älä leiki pelastajasankaria Käske sivullisia poistumaan kauemmas Tuo selkeästi esille, kuka olet Erota tappelijat toisistaan, jos mahdollista Siirrä tappelijat eri tiloihin Mikäli tilannetta ei saada rauhoittumaan koulun omin voimin, soita hätäkeskukseen Puuttuessasi tappeluun, älä käytä tarpeetonta voimaa Huolehdi tarvittavista jatkotoimenpiteistä Uhkailu Käyttäydy rauhallisesti, puhu rauhallisesti ja selkeästi Vältä tilanteen kärjistymistä esimerkiksi kiinni tarttumalla tai vastauhkauksilla Säilytä etäisyys uhkaajaan, mieti pakoreitti valmiiksi Pyri estämään voimankäyttö; pakene Huolehdi oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta o Oppilaat pois vaara-alueelta Hälytä apua heti, kun se on mahdollista Huolehdi tarvittavista jatkotoimenpiteistä (tiedottaminen, jälkipuinti, vaaratilanneilmoitus) Ampuma-aseella uhkailu Älä lähesty uhkaajaa, vaan pakene Vältä näköyhteyttä uhkaajaan, vältä avoimia paikkoja Hakeudu suojaan paksun seinän taakse Lukitse ovet Soita hätäkeskukseen (0) 112 Tiedota asiasta esimiehellesi ja muille kohtaamillesi henkilöille Evakuoi oppilaat pois vaara-alueelta, jos se on turvallista Mikäli evakuointi ei onnistu turvallisesti, paetaan lukittavaan tilaan lujimman seinän taakse o Käske oppilaat makuulle, kännykät äänettömälle, hiljaisuus o Ilmoita pelastajille olinpaikkasi o Poistu tilasta, vasta kun siihen annetaan lupa Tilanteen rauhoituttua huolehdi tarvittavista jatkotoimenpiteistä (esim. kriisiryhmä kokoon, tiedottaminen)

17 17. OHJE POMMIUHKATILANNETTA VARTEN 17 Pommiuhkaus: Jos pommiksi epäilty esine löydetään tai saadaan pommiuhkaus puhelimitse tai muulla tavoin, toimi seuraavasti: Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteista, itse pommista, sen sijainnista ym. Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat. Älä sulje puhelinta. Ilmoita pommiuhkauksesta heti esimiehellesi. Esimies ilmoittaa välittömästi hätäkeskukseen. Täytä uhkatilanneilmoituslomake puhelun päätyttyä (löytyy puhelinkopista, rehtorilta ja koulusihteeriltä) Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta alueelta, myös yläja alapuoliset tilat. Suojeluorganisaatiosta järjestetään tilapäinen vartiointi alueen ulkopuolelle. Samalla tarkkaillaan onko havaittavissa epäilyttäviä esineitä. Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea. Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin ohjeiden mukaan. 18. OHJE NESTEKAASUVUOTOA VARTEN Kaasuvuoto teknisen työn tiloissa Teknisen työn tiloissa on kaasupulloja. Käytön jälkeen on aina varmistettava, että pullon venttiili on suljettu. Oppilaat eivät saa käyttää pulloa ilman opettajan ohjeita ja asianmukaista valvontaa. Jos epäillään kaasuvuotoa, niin oppilaat on välittömästi poistettava ko. tilasta. Opettaja sulkee vuotavan venttiilin ja huolehtii tilojen tuuletuksesta. Jos vuoto on suuri, oppilaat ja opettajat siirtyvät ulos ja soitetaan hätäkeskukseen.

18 19. OHJE LAAJAN SÄHKÖ- JA VESIKATKON VARALLE 18 Yleensä sähköt katkeavat vain lyhyeksi ajaksi, eikä koululla tarvitse ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin. Jos sähkökatko jatkuu, eikä vika ole esim. palaneissa sulakkeissa, niin lisätietoa saa: - Lappeenrannan energia puh Lappeenrannan energian nettisivuilta esim. rehtorin kännykällä - radio Suomen kanavalta 98,5mhz Vesikatkoksen pitkittyessä lisätietoa saa vesilaitokselta (yhteystiedot sivulla 9) ja kaupungin kotisivuilta. Koulun toimenpiteet: - Sähkö- tai vesikatkon pitkittyessä kokoa koulun kriisiryhmä, talonmies, emäntä ja siistijät palaveriin, jossa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä esim. opetuksen järjestäminen ruokailut vessojen käyttö juomavesi käsihygienia - Tiedota asioista henkilökunnalle, oppilaille, huoltajille ja aluerehtorille. - Koulutyötä pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalisti turvallisuuden vaarantumatta. - Varaudu ajoissa poikkeusjärjestelyihin. Huomioitavia asioita - Veden tulo lakkaa sähkökatkon aikana lähituntien aikana. Varaa vettä runsaasti kanistereihin. - Vessan voi vetää vain kerran, jos vedentulo on lakannut. Vessanpöntön voi huuhdella kaatamalla sinne vähintään puoli ämpärillistä vettä. - Jos katko pitkittyy, vesilaitos aloittaa veden jakelun. - Sähkökatkon aikana koulun tietokoneet eivät toimi. Yhteyden nettiin saa kannettavalla, jossa on nettiyhteys tai esim. rehtorin kännykällä. - Internet- ja puhelinyhteydet on yleensä suojattu sähkökatkojen varalta eli niiden pitäisi toimia useita päiviä. - Lankapuhelimet toimivat. - Matkapuhelimen ja kannettavan tietokoneen voi ladata auton savukkeensytyttimeen laitettavalla laturilla. - Sähkökatkon aikana lämmitys lakkaa toimimasta. - Sähkölaitteet tulee ottaa pois päältä katkon alettua esim. teknisen työn koneet, liesi, kahvinkeitin, silitysrauta ja pesukone. Laitteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen tai tulipalon, jos ne jäävät päälle sähköjen palauduttua. Jätä valot päälle kertomaan, milloin sähköt palaavat. - Varaa koululle radio pattereita taskulamppuja kynttilöitä tulitikkuja laturi, jolla voi ladata kännyköitä ja tietokoneita autossa

19 20. OHJE RUOKAMYRKYTYKSEN VARALLE 19 Jos useat oppilaat saavat pahoinvointioireita ruokailun jälkeen, on syytä epäillä ruokamyrkytystä. Koulun toimenpiteet - Tiedota koulun keittiötä tilanteesta. Keittiö tiedottaa asiasta eteenpäin ruoka- ja puhtauspalvelun (nykyisin Satu) johtoon ja terveysviranomaisille. - Ruokailu keskeytetään, jos mahdollista. - Tiedota henkilökunnalle ja oppilaille aluerehtorille ja hallintovirastoon (perusopetusjohtajalle ja toimialajohtajalle) huoltajille terveydenhoitajalle rehtori vastaa tiedottamisesta koulun osalta rehtori ei saa arvailla syitä mahdolliseen myrkytykseen varmista tiedon oikeellisuus ja pyri neutraaliin tiedottamiseen yleisen hysterian välttämiseksi - Sairastuneet oppilaat pyritään lähettämään kotiin. - Sairasta lasta ei saa lähettää kotiin ilman vanhempien lupaa. - Järjestetään asian jälkipuinti. 21. OHJE LUONNON AIHEUTTAMAA ONNETTOMUUTTA VARTEN Koulutyö voi vaikeutua ja turvallisuus vaarantua esim. poikkeuksellisen kovan lumimyrskyn vuoksi. Uhkakuvat - Sähköt poikki. tietokoneet ei toimi, ei lämpöä, ei valaistusta - Vedet poikki. vessoja ei voi käyttää juomavettä ei saatavilla - Ruokahuolto vaikeutunut. - Tiet ummessa. - Ulkona liikkuminen vaarallista mahdollisesti kaatuvien puiden vuoksi. Koulun toimenpiteet - Koulun kriisiryhmä kokoon. - Selvitys käytettävissä olevia kanavia pitkin (puhelin, radio,televisio, internet, lähetti) siitä, kuinka laajasta ja pitkäkestoisesta ongelmasta on kyse. - Vesihuollon järjestäminen. - Vessojen käytön ohjeistus. - Koulutyötä pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalisti. Turvallisuus ei saa vaarantua. - Jos koulumatka on vaarallinen, oppilaiden on pysyttävä kotona. - Koulussa olevat oppilaat pidetään koulussa siihen saakka kunnes vaara on ohi tai huoltajia on pyydettävä hakemaan lapsensa koulusta. - Tiedottaminen käytettävissä olevia kanavia pitkin henkilökunnalle ja oppilaille aluerehtorille huoltajille - Huoltajia pyydetään seuraamaan tiedotusvälineitä. - Ainoastaan terveysviranomaiset voivat tehdä päätöksen koulun sulkemisesta.

20 22. OHJE PETOELÄINTEN AIHEUTTAMAA VAARATILANNETTA VARTEN 20 Koulun lähistöllä liikkuvat petoeläimet aiheuttavat oppilaissa pelkoa. Yleensä todellista vaaraa oppilaille ei eläimistä kuitenkaan aiheudu. Koulun toimenpiteet esim. karhuhavainnon jälkeen - Oppilaiden ja henkilökunnan on siirryttävä sisätiloihin. - Ilmoitus hätäkeskukseen. - Oppilaille ja henkilökunnalle tiedotetaan asiasta keskusradion välityksellä. - Ulos ja kotiin voidaan mennä vasta, kun poliisilta on saatu varmistus, että vaara on ohi. - Huoltajille tiedottaminen Koulun nettisivuille tiedote Kirjallinen tiedote oppilaiden mukana kotiin - Huoltajia pyydetään noutamaan oppilaita koulusta autolla, jos vaaratilanne jatkuu koulupäivän päätyttyä. - Tarvittaessa asian jälkipuinti koulussa seuraavana päivänä. 23. MUU TURVALLISUUS Murtosuojaus ja lukitus : Koulurakennuksessa sekä uudella että vanhalla puolella on oma ja aluekeittiössä oma murtohälytysjärjestelmänsä. Aamulla ensimmäisenä työpaikalle tuleva kytkee hälytyksen pois päältä ja työpäivän päätyttyä viimeisenä työpaikalta lähtevä kytkee hälytyslaitteet päälle. Jos koulutiloihin esim. murtaudutaan tai hälytysjärjestelmä muuten menee päälle (myös vikahälytyksissä) hälytysjärjestelmä lähettää automaattisesti tiedon vartiointiliikkeeseen. Vartioliike lähettää paikalle tarvittaessa poliisin ja/tai kaupungin teknisen keskuksen talo-osaston kiinteistöpäivystäjän sekä tarvittaessa kutsutaan koulun henkilökuntaa paikalle jälkiselvityksiä varten. Talonmies tai siistijät vastaavat pääsääntöisesti koulun ovien aukaisemisesta ja lukitsemisesta. Koulun avaimia säilytetään kansliassa sijaitsevassa, aina lukossa olevassa, arkistokaapissa. Avaimia luovutetaan käyttöön ainoastaan kirjallista kuittausta vastaan. Tietoturvallisuus : Salassa pidettäviä asiakirjoja säilytetään kansliassa sijaitsevassa, aina lukossa olevassa, arkistokaapissa. Opettajien ja avustajien hallussa olevia luottamuksellisia / salassa pidettäviä asiakirjoja on käsiteltävä siten, etteivät ne joudu asiattomien silmäiltäviksi. Tarpeettomat luottamukselliset asiapaperit tuhotaan silppurilla. Tuhotöiden ehkäisy : Koulukiinteistön vartioinnista koulun työajan ulkopuolisina aikoina vastaa Turvatiimi puh

21 VÄESTÖNSUOJAT Rakennus / sijainti Väestönsuojan Suojan Henkilömäärä Suojan hoitaja luokitus koko Uuden puolen alakerroksessa S 1 70 m2 117 Liisa Mustola Vanhan puolen alakerroksessa C 33 m2 55 Liisa Mustola TILAPÄISSUOJAT Tilapäissuojan sijainti : Rakennus / sijainti Tilapäissuoja Suojan Henkilömäärä koko Uuden puolen alakerran käytävä Tilapäissuoja 60 m2 100 Vanhan puolen alakerta Tilapäissuoja 65 m2 108 Liisa Mustola Tilapäisenä säteilysuojana esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuuden jälkeisessä radioaktiivisen laskeuman aiheuttamassa säteilytilanteessa voidaan käyttää olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakennuksen tulee kuitenkin täyttää tietyt edellytykset : Rakennuksen ulkoseinän tulisi mielellään olla massaltaan vähintään 180 kg / m 2 eli käytännössä betoni tai tiilirakenteinen. Minimissään puurakennekin käy. Rakennuksen ulkovaipassa olevat venttiilit, säleiköt, korvausilma-aukot ym. reiät on tukittava esim. muovin ja teipin avulla. Rakennuksessa tulee olla koneellinen ilmanvaihto, jolla aikaansaadaan rakennukseen lievä ylipaine. Tuloilmakojeen normaalisuodattimen tilalle asennetaan suojautumistilanteessa erityinen mikrosuodatin, joka suodattaa ulkoilmasta säteilevät hiukkaset. Tuloilmakoje laitetaan päälle käsikäytöllä. Poistoilmakoje suljetaan. Rakennukselle tulee olla laadittu yksityiskohtainen ohjeisto säteilysuojan kuntoon saattamiseksi. Nimetään henkilöt, jotka vaihtavat suodattimet ja tukkivat korvausilma-aukot. Määritellään suojautumisaika ( esim. 2 3 vrk ) ja sen edellyttämät tarvikkeet (juomavesi, kuivamuona / hätävara, tilapäiskäymälät ym. )

22 25. HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 22 Koulutettavat Uudet työntekijät Kaikki työntekijät Annettava koulutus Pelastussuunnitelmaan ja kriisisuunnitelmaan perehdyttäminen ensimmäisen työviikon aikana Turvallisuuskävely ensimmäisen viikon aikana Pelastussuunnitelman muutoksista tiedottaminen mahdollisimman nopeasti Poistumisharjoitus kerran vuodessa Alkusammutus- ja ensiapukoulutusta mahdollisuuksien mukaan Keskeisten turvallisuusasioiden kertaus kerran lukuvuodessa Koulutuksesta vastaava Lähiesimies rehtori apulaisrehtori 26. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, JAKELU JA TARKASTAMINEN Hyväksyminen: Tämän suunnitelman hyväksyy koulun rehtori. Voisalmen aluekeittiö, Voisalmen sivukirjasto ja Voisalmen kerhokeskus laativat ja hyväksyvät omat suunnitelmansa. Jakelu ja säilytys: Tämä pelastussuunnitelma kopioidaan jokaiselle koulun työpaikalle. Työntekijän tulee tutustua suunnitelmaan ja pystyä toimimaan suunnitelmien mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tarpeellisilta osiltaan pelastussuunnitelman tulee olla eri työpisteissä / luokissa henkilökunnan ja oppilaiden nähtävillä ja käytettävissä. Opettajainhuoneessa on ns. turvallisuuskansio, jossa pelastussuunnitelman lisäksi säilytetään muutakin turvallisuuteen liittyvää materiaalia. Aluekeittiössä, Voisalmen sivukirjastossa ja Voisalmen kerhokeskuksessa on omat suunnitelmansa. Tarkistaminen: Rehtori tarkistaa suunnitelman vuosittain. Muutokset korjataan kaikkiin kappaleisiin. Pelastusviranomainen tarkastaa pelastussuunnitelman palotarkastuksen yhteydessä Yleinen palotarkastus tehdään kohteessa 1 vuoden välein. Päiväys: Allekirjoitus:

23 27. LIITTEET 23 Liitteen nro Sisältö 1 Suojelujohtajan (rehtorin) tehtävät 2 Apulaissuojelujohtajan (opettajan) tehtävät 3 Toiminta tulipalon sattuessa (ohje seinään laitettavaksi) 4 Toiminta hätätilanteessa (ohje seinään laitettavaksi) 5 Poistumistiet 6 Tiedot väestönsuojasta 7 Ensiapuohjeet

24 LIITE 1 24 SUOJELUJOHTAJAN TEHTÄVÄT Johtaa koulun suojelutoimintaa Huolehtia, että palonehkäisyä, sammutusta ja muuta turvallisuutta koskevat ohjeet ovat ajan tasalla. Huolehtia, että henkilöstö osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaikuttaa muutostöiden yhteydessä siihen, että turvallisuusasiat otetaan huomioon ja että turvallisuusnäkökohtien kehittämistarpeet toteutetaan. Vastata valtuuksien puitteissa siitä, että kiinteistön turvallisuuteen liittyvät rakenteelliset ja muut näkökohdat ovat määräysten edellyttämällä tasolla. Tehdä johdolle esityksiä turvallisuuteen liittyvien asioiden korjaamiseksi ja kehittämiseksi. Huolehtia henkilökunnan vaihtuessa muutoksista turvallisuusorganisaatiossa sekä tämän yhteydessä tarvittavasta koulutuksesta. Valvoa, että suojelutoiminnasta annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Tutkia jokaisen tulipalon ja onnettomuuden jälkeen sen syyt ja harkita mihin toimenpiteisiin olisi vastaisen varalta ryhdyttävä. Käsitellä vähintään kerran vuodessa suojeluvalvojien kanssa koulun turvallisuusasioita ja niiden kehittämistä. Tehdä sisäisiä turvallisuus-/palotarkastuksia ja valvoa, että niissä havaitut puutteellisuudet tulee korjatuiksi. Huolehtia siitä, että palontorjunta-, kulunvalvonta-, murtosuojaus- ym. laitteita ylläpidetään, huolletaan ja kokeillaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Huolehtia pelastussuunnitelman päivittämisestä vähintään kerran vuodessa. Osallistua viranomaisen suorittamiin palotarkastuksiin kiinteistön edustajana.

25 SUOJELUJOHTAJAN (REHTORIN) TEHTÄVÄT POIKKEUSOLOISSA 25 Suojeluhenkilöstön hälyttämisestä päättäminen Alijohtajien informointi ja ohjeistaminen Henkilöstön informointi Jatkuvan päivystyksen järjestäminen Suojeluelinten perustaminen Suojelumateriaalin jaon toimeenpanosta huolehtiminen Väestönsuojien kunnostamisen määrääminen Palonehkäisyn tehostamisesta huolehtiminen Ilmoittaminen suojelutilanteesta kasvatus- ja opetustoimen johdolle sekä paikalliselle väestönsuojelun johdolle Koulun hälytyskokeilujen tekeminen

26 LIITE 2 26 APULAISSUOJELUJOHTAJAN (OPETTAJAN)TEHTÄVÄT Valvoa jatkuvasti alueensa turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja suojelutoiminnasta annettujen ohjeiden noudattamista. Huolehtia, että havaitut viat, virheellisyydet ja epäkohdat korjataan tai poistetaan. Ilmoittaa paloista, palon aluista sekä muista onnettomuuksista viipymättä suojelujohtajalle. Tehdä ehdotuksia alueensa turvallisuuden tehostamiseksi. Pitää suojelujohtajaa ajan tasalla alueensa henkilöstön suojeluun liittyvästä ( esim. ensiapu- ja alkusammutus ) koulutuksesta ja koulutustarpeesta. Osallistua omalla alueellaan sisäisiin turvallisuustarkastuksiin. Huolehtia siitä, että omalla alueella: poistumisreitit ovat vapaat ja reiteillä olevat ovet ovat lukitsemattomat palo-ovet ovat kiinni (ellei niissä ole palotilanteessa automaattisesti toimivaa sulkijalaitteistoa ) alkusammutuskalusto on käyttökuntoista ja helposti saavutettavissa turva- ja merkkivalaisimet ovat toimintakuntoisia henkilökunta tietää oman vastuualueensa ja tehtävänsä palo-, tapaturma-, sähkökatko- ym. häiriötilanteessa. Huolehtia ja valvoa, että hätätilanteessa poistuttaessa kaikki omalla alueella olevat poistuvat sovitulle kokoontumispaikalle. APULAISSUOJELUJOHTAJAN TEHTÄVÄT POIKKEUSOLOISSA Suojeluelimen materiaalin hankinta ja sijoittaminen työpaikalla Apulaisten ja työpaikan muun henkilöstön perehdyttäminen suojeluvalmiuteen liittyviin asioihin Työpaikan paloturvallisuuden tehostamisen varmistaminen ja tarkastaminen Huolehtia siitä, että kaikki, myös ulkopuoliset henkilöt ohjataan työpaikalta väestönsuojaan käskettäessä

27 Liite 3 27 TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen! PELASTA ja varoita muita ihmisiä Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön Suuntaa sammute palavaan kohteeseen älä liekkeihin. Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä. HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänumerosta 112 Kerro kuka olet ja mistä soitat Mitä on tapahtunut Missä osoitteessa on tapahtunut Onko ihmisiä vaarassa Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ilmastointi. OPASTA tai järjestä opastus pelastusyksikölle. Varmista pelastusyksiköille esteetön pääsy palokohteeseen.

28 Liite 4 28 YLEINEN HÄTÄNUMERO HÄTÄILMOITUS varanumero (05) * Kerro kuka olet ja mistä puhelinnumerosta soitat * Mitä ja missä on tapahtunut * Kerro, onko joku vaarassa * Vastaa kysymyksiin * Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan TOIMINTA TULIPALON SATTUESSA * PELASTA vaarassa olevat * ILMOITA palosta hätänumeroon * SAMMUTA palo lähimmällä alkusammuttimella * RAJOITA paloa sulkemalla ovet ja ikkunat * OPASTA palokunta paikalle YLEISEN VAARAMERKIN KUULTUASI Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni. * Siirry sisälle, pysy siellä * Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtolaitteet * Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita * Toimi ohjeiden mukaan * Vältä puhelimen käyttöä * Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla VÄESTÖNSUOJA Älä suojaudu väestönsuojaan ennen kuin viranomaiset kehottavat siihen. Sijainti: Suojelujohtaja: Osoite: Puh.nro: ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Armilankatu LAPPEENRANTA

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA 27.2.2013 As Oy Sveitsin Aleksis Pelastussuunnitelma 27.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty 10.10.2014 HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie 5 12.8.2014 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA... 4 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT... 5 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 5 4. PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

WWW.NUMMENKORVA.FI PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Nummenkorva. VIK/10.7.2012 Rev 1.1

WWW.NUMMENKORVA.FI PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Nummenkorva. VIK/10.7.2012 Rev 1.1 WWW.NUMMENKORVA.FI PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Nummenkorva VIK/10.7.2012 Rev 1.1 As Oy Nummenkorvan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita As Oy:ssä asuvien henkilöiden omatoimiseen varautumiseen,

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET Tornion Kauppakadun (Minerva) toimipiste Juha Perkkiö 10.10.2014 SISÄLTÖ Hätäilmoitus... 2 Tulipalo... 3 Ensiapu... 4 Vesivahinko... 5 Sähkö-, vesi- tai lämpökatkos... 6 Pommiuhka...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Ristikukkula Talot: Kohmankaari 22 Kohmankaari 24 Kohmankaari 26 33310 Tampere Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011, 15 ) ja pelastusasetukseen (407/2011)

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot