TURVAOPAS Kokkolan Satama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVAOPAS www.portofkokkola.fi Kokkolan Satama"

Transkriptio

1 TURVAOPAS Kokkolan Satama

2 2 Turvaopas Kokkolan Satama SISÄLLYS Tärkeitä puhelinnumeroita... 3 Tervetuloa työskentelemään satama-alueelle... 4 Velvollisuudet ja vastuut Toimittajan velvollisuudet ja vastuut Yleiset järjestysohjeet Vartiointi - Kulunvalvonta - Liikenne - Raideliikenne - Valokuvaaminen ja videointi - Matkapuhelimet - Tupakointi ja avotulen teko - Vaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet - Huumaavat aineet Yleiset turvallisuusohjeet Yleistä - Työlupajärjestelmä - Palavat ja vaaralliset aineet sekä kaasupullot - Rakennustyömaa - Työskentelyalueiden merkitseminen.. ja rajaaminen Ympäristönsuojelu Ympäristövahingoista ja päästöistä ilmoittaminen - Öljyvahingot - Jätehuolto Kartat Alueen lajitteluohje Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Toiminta vahinkotilanteissa - toiminta kaasuonnettomuustilanteessa - Yleinen vaaramerkki - Kokeilumerkki Toiminta suuronnettomuuden varalle Toiminta kaasuvaaratilanteessa

3 Turvaopas Kokkolan Satama 3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA HÄTÄNUMERO 112 Palohälytys Suuronnettomuushälytys Sairaankuljetusauto Poliisi Satamavalvojat Päivystävä pelastusviranomainen Meripelastuskeskus Myrkytystiedotuskeskus, Hki , VR Transpoint Kokkolan Junatoimisto Port Tower Satama-alueen yritykset: Liikelaitos Kokkolan Satama Mecarlos Oy Oy M. Rauanheimo Ab Oy Hacklin Bulk Service Ltd A.Jalander Oy Kone Salonen Oy Koukkukuljetus Oy Oy Yxpila Hinaus-Bogsering Ab Oy Backman - Trummer Ab Merimieskirkko Boliden Kokkola Baltic Tank Oy Oy Adolf Lahti Yxpila Ab Maintpartner Oy

4 4 Turvaopas Kokkolan Satama Tervetuloa työskentelemään satama-alueelle Tämä opas sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita kaikkien satama-alueella työskentelevien on noudatettava. Ohjeet ja määräykset perustuvat Kokkolan Sataman satamajärjestykseen ja satamatoimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Liikenne- ja viestintäministeriö 2/2006 valmiusohje Raideliikenteen turvallisuuslupa /2012 Pelastuslaki 468/2003 Turvatoimilaki (ISPS) 485/2004 Työturvallisuuslaki 738/2002 Vaaralliset aineet 251/2005 Öljyvahinkojen torjunta 1673/2009 Satamajärjestys Kaupunginvaltuuston / hyväksymä Turvaopas on tarkoitettu kaikkien satama-alueella työskentelevien käyttöön. Toimittajan on huolehdittava siitä, että oma henkilöstö ja mahdollisten alihankkijoiden henkilöstö tuntee tämän ohjeen ja noudattaa sitä työssään. Velvollisuudet ja vastuut Toimijan velvollisuudet ja vastuut Toimijan tulee noudattaa sopimuksien velvoitteita ja vastuita sekä satama-alueen turvallisuusohjeita ja määräyksiä sekä vastata lakien ja asetusten noudattamisesta. Toimijan on perehdytettävä henkilöstönsä sataman turvaohjeisiin. Satama-alueella työskentely edellyttää jokaiselta työtehtävän vaatimaa ammattitaitoa ja turvallisuuden hallintaa. Satama antaa alueella sijaitsevien toimijoiden avainhenkilöstölle turvaopaskoulutuksen, jotta he voivat omassa organisaatiossa antaa koulutuksen omalle henkilöstölle. Toimija vastaa omien materiaalien ja työvälineiden asianmukaisesta säilytyksestä tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Toimija vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä työkohteessaan. Poikkeavista tilanteista (vahinko- ja vaaratilanteet, järjestyshäiriöt) tulee välittömästi ilmoittaa Kokkolan Satamalle. Välittömästi töiden valmistuttua toimittajan tulee: poistaa työpaikalta kaikki välineet ja tarvikkeet, asennusjätteet, tilapäiset rakennelmat ja telineet huolehtia työskentely alueen siivouksesta ja puhdistamisesta ilmoittaa työn valmistumisesta työn tilaajalle palauttaa kaikki annetut kulunvalvonta-avaimet

5 Turvaopas Kokkolan Satama 5 Sataman alueella olevien satamarakenteiden, teknisten laitteiden ja rakennuksissa havaituista käytönaikaisista vioista ja puutteista tulee laitteen käyttäjän aina ilmoittaa Kokkolan Sataman huoltopäivystykseen puhelinnumero Satamalaitteiden ja rakenteiden korjaaminen tehdään aina sataman toimesta ja käyttäjät saavat korjata omatoimisesti laitteita vain, kun Kokkolan Satama on siihen erikseen antanut luvan ja koulutuksen. Muista kuin käytönaikaisista vioista tulee toimijan ilmoittaa Kokkolan Satamalle PDS -järjestelmän kautta. Mikäli yrityksellä/henkilöllä ei ole tunnuksia PDS -järjestelmän käyttöön, tehdään ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen Yleiset järjestysohjeet Vartiointi Alue on aidattu ja vartioitu. Valvonta tapahtuu mm. kamera- ja kulunvalvontajärjestelmien avulla sekä kiertävän vartijan toimesta. Alueella toimivat yritykset sekä toimijat ovat velvollisia huolehtimaan käytössään olevien tilojensa lukitsemisesta. Kulunvalvonta Liikkuminen alueella on luvanvaraista. Alueelle pääsee voimassa olevalla kulkuluvalla. Jokaisen toimijan on huolehdittava siitä, että työntekijöillään on voimassa oleva kulkulupa. Kulkuluvat annetaan Port Towerista. Vieraista tehdään vierailuilmoitus Port Toweriin mikäli vieras tarvitsee kulkuluvan. Muussa tapauksessa vierailun isäntä noutaa vieraat portilta ja vastaa heidän liikkumisesta satamaalueella. Ajoneuvokohtaisen kulkuluvan haltija vastaa siitä, että ajoneuvoa käyttävät henkilöt ovat perehtyneet sataman turvallisuusohjeisiin. Liikenne Satama-alueella noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä sekä sataman erikseen antamia ohjeita. Ajoreittien ulkopuolella (mm.laiturit/kentät) on ajoneuvoissa pidettävä hätävilkut tai vilkkuva keltainen valo päällä. Laitureilla ja kentillä ajaminen tapahtuu omalla vastuulla ja niillä ajamista pitää vältellä. Näillä alueilla on työkoneita töissä, joita muun liikenteen tulee varoa. Alueella liikuttaessa on otettava huomioon ahtaus- ja korjaustyöt sekä alueella olevat putkisillat, vesi-, viemäri- ym. verkostot. Mikäli olet epävarma käytettävistä ajoreiteistä tulee ne varmistaa tapauskohtaisesti Kokkolan Satamalta. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Ajoneuvolla ajaminen satama-alueella on sallittu ainoastaan nimettyjä teitä pitkin (kartat sivuilla 8 9). Raideliikenne Kokkolan Satama vastaa kaikesta kunnossapidosta ja ratatöistä mitä Kokkolan Sataman hallinnoimilla raiteilla tai niiden läheisyydessä tapahtuu. Kaikkiin raiteilla tapahtuviin kun-

6 6 Turvaopas Kokkolan Satama nossapitotöihin tai raiteiden läheisyydessä tapahtuviin töihin, jotka saattavat häiritä raideliikennettä tarvitaan Kokkolan Sataman lupa. Varovaisuutta tulee noudattaa aina. Pysäköinti on kielletty sekä junaraiteilla että nosturiraiteilla. Kun pysäköidään laiturialueelle on varmistettava että nosturit ja junat pystyvät vapaasti liikkumaan. Valokuvaaminen ja videointi Valokuvaaminen ja videointi ilman lupaa on kielletty. Luvan myöntää Kokkolan Satama. Matkapuhelimet Matkapuhelinten käyttö on kielletty matkapuhelinten kieltomerkillä merkityissä tiloissa. Moottoriajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta. Matkapuhelimen käyttöä varten ajoneuvo tulee pysäyttää turvalliseen paikkaan, missä ei ole häiriöksi muulle liikenteelle. Tupakointi ja avotulen teko Palavien nesteiden satama- ja varastoalueilla, öljylaiturilla ja IMO-alueella on avotulen teko ja tupakointi ulkona kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä varastoalueista, laitureista ja aluksista. Vaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueella työskenneltäessä ja liikkuessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta ja suojakypärää. Hengityssuojaimia, kasvo- ja silmäsuojaimia on käytettävä niiltä osin kuin turvaohjekilvissä alueen eri tiloissa määritellään. Vierailijoiden suojavarusteista vastaa isäntä. Huomioi myös räjähdysvaarallisen tilan vaatimukset. Huumaavat aineet Päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty satama-alueella. Tätä määräystä rikkonut poistetaan satama-alueelta ja poistamisesta ilmoitetaan henkilön työnantajalle ja poliisille. Yleiset turvallisuusohjeet Yleistä Työskentely satama-alueella edellyttää voimassaolevaa työturvallisuuskorttia ja toimijan turvaopas perehdytystä. Työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta vastaa työnantaja. Ennen työn aloitusta: ilmoittaudu aina kohteen käytöstä vastaaville henkilöille varmista, että sinulla on tarvittavat työluvat tutustu aluetta, osastoa ja työtehtävää koskeviin turvallisuusohjeisiin selvitä kohteen kemikaalien vaarat ja työympäristöön liittyvät muut vaaratekijät

7 Turvaopas Kokkolan Satama 7 selvitä ensiapu- ja suojavälineiden sekä poistumisteiden ja kokoontumispaikkojen sijainti. Löytyvät alueen kartasta. tarvittaessa työskentely alue tulee eristää puomeilla ja lippusiimoilla. Työkohteen puhdistus kuuluu osana työhön. Varmista työn tai työpäivän päätyttyä, että kulkutiet ovat avoinna ja työkohteesi jää turvalliseksi. Toimijan vastuulla on työn jälkien siivoaminen. Työlupajärjestelmä Kokkolan Satamassa on käytössä työlupajärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan työn suorittajan sekä työkohteen turvallisuus työn aikana ja sen jälkeen mm. raiteilla tapahtuva kunnossapito. Kaikille tehtäville kunnossapitotöille on oltava lupa Kokkolan Satamalta. Palavat ja vaaralliset aineet sekä kaasupullot Palavien ja muiden vaarallisten aineiden säilyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näille tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa. Huomioi, että työkohteessa voi olla myös muita erikoistyölupia. Tarkista laiturien kantavuus ennen kuin tuot nosturin laituri-alueelle. Nosturin käytölle tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa. Rakennustyömaa Työmaan turvajärjestelyistä sovitaan sopimusta tehtäessä. Työskentelyalueiden merkitseminen ja rajaaminen Kokkolan Sataman alueella tapahtuvassa työskentelyssä operaattori, rakennusurakoitsija tai jokin muu taho voi rajata työskentelyalueen turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Alueen rajaamisesta tulee sopia Kokkolan Sataman edustajan kanssa etukäteen. Rajatun alueen merkkien poistamisesta vastaa se taho, joka on huolehtinut alueen rajauksesta, muut eivät saa poistaa merkintöjä. Ympäristönsuojelu Ympäristövahingoista ja päästöistä ilmoittaminen Ympäristövahingoista ja päästöistä on välittömästi ilmoitettava Kokkolan Satamalle. Öljypäästöt mereen Öljypäästöistä mereen ilmoitetaan Kokkolan Satamalle. Jätehuolto Satama-alueella syntyvät jätteet käsitellään ja lajitellaan sovittujen ohjeiden mukaisesti ks. liite. Rakennustyömaan jätehuollosta vastaa pääurakoitsija urakkasopimuksen mukaisesti. Jäteastiat on merkitty jätteen mukaisin tunnuksin. Kukin jätelaji tulee laittaa omaan merkittyyn astiaan.

8 SAHARAN 8 Turvaopas Kokkolan Satama KOKKOLAN SATAMA Syväsatama ja Hopeakiven satama N 1. Hopeakiven laituri 1 2. Hopeakiven laituri 2 3. Varasto nro 1 4. Varasto nro 2 5. Varasto nro 3 6. Varasto nro 4 7. Öljylaituri 7 8. Bolidenin laituri 8 9. Syvälaituri 9, 11m 10. Syvälaituri 10, 13m 11. Syvälaituri 11, 13m 12. Syvälaituri 12, 13m 13. Sinkkivarasto 14. Varasto nro Sprinklerijärjestelmän pumppurakennus 16. Junanvaunun kaatolaite ja terminaali (RWTT) 17. Oy Hacklin Bulk Service Ltd / A. Jalander Oy 18. Varasto nro 5 VÄESTÖNSUOJA / KOKOONTUMISPAIKKA m P P P SYVÄLAITURINTIE DJUPKAJSVÄGEN 14 SYVÄSATAMANTIE P7 E8 SAHARAVÄGEN VAVELSYRAVÄGEN SAHARANTIE RIKKIHAPONTIE E9 17 OUTOKUMMUNTIE OUTOKUMPUVÄGEN SYVÄSATAMANTIE S3 P4 SKORSTENVÄGEN PIIPPUTIE DJUPHAMNSVÄGEN PASUTONTIE P5 KANTASATAMA S1 P6 SATAMATIE HAMNVÄGEN PASUTTOVÄGEN S2 E3 K1 E2 E1 E4 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HOPEAKIVEN SATAMA N1 HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER PASUTONTIE SYVÄSATAMA S3 OUTOKUMMUNTIE P4 P3 P2 P1

9 HAMNTULLSVÄGEN Turvaopas Kokkolan Satama 9 KOKKOLAN SATAMA Kantasatama 5 N 1. Rantalaituri 1 2. Rantalaituri 2 3. Pakkahuoneen laituri 3 4. Jokasään terminaali (AWT) 4 5. Kemikaalilaituri 5 6. Merimieskirkko 7. Satamakonttori 8. Varasto nro 1 9. Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Varasto nro Imo-konttien odotusalue 16. AWT-varasto nro Tulli 18. Oy M.Rauanheimo Ab 19. Korjaamo VÄESTÖNSUOJA / KOKOONTUMISPAIKKA m 2 1 P VÅGBRYTARVÄGEN AALLONMURTAJANTIE P 6 STAMHAMNSVÄGEN RANTALAITURINTIE KANTASATAMANTIE STRANDKAJSVÄGEN RANTALAITURINTIE 17 AHTAAJANTIE STUVARVÄGEN P AALLONMURTAJANTIE SATAMATULLINTIE S2 E6 19 SAHAKATU KONEPAJANTIE VERKSTADSVÄGEN S1 E5 KANTASATAMA SYVÄSATAMA KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN S1 S3 S2 P4 E3 E2 E1 E4 P3 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HOPEAKIVEN SATAMA K1 N1 OUTOKUMMUNTIE P2 P1 SATAMAKATU HAMNGATAN METSÄKATU S4 SKOGSGATAN HAMNVÄGEN SATAMATIE HAMNVÄGEN SATAMATIE HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER

10 10 Turvaopas Kokkolan Satama KOKKOLAN SUURTEOLLISUUS- ALUEEN JÄTELAJITTELUOHJE Jätelajike Työvaihe Minne päätyy Laita/vie KP-JÄTE tarroitettuun keräysastiaan Kaatopaikalle Biojätteenkäsittely- laitokselle jatkokäsittelyyn Laita/vie ENERGIAJAE tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSPAHVI tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSPAPERI tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie BIOJÄTE tarroitettuun keräysastiaan Laita/vie KERÄYSMETALLI tarkoitettuun keräysastiaan Laita/vie TUHOTTAVA PAPERI lukolliseen keräysastiaan Laita/vie SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMUT erikseen sovittuun paikkaan Laita/vie ONGELMA- JÄTTEET merkittyihin keräilyastioihin Polttolaitokselle Uusiopahviksi Uusiopaperiksi Hyötykäyttöön Materiaali silputaan, silppu uusiopaperiksi Kierrätettäväksi/ hyötykäyttöön Ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyyn Lassila & Tikanoja Oyj:n yhteyshenkilöiden puhelinnumerot: Ongelmajätehuolto puh Muut jätelajikkeet puh

11 Turvaopas Kokkolan Satama Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta Kaikista Ilmoittaminen satama-alueella vahinko- tapahtuneista ja vaaratilanteesta tapaturmista ja vahingoista tai vaaratilan välittömästi Kaikista tehtävä satama-alueella ilmoitus tapahtuneista esimiehelle tapaturmista ja Kokkolan ja vahingoista Satamalle. tai vaaratilanteista on välittömästi tehtävä ilmoitus esimiehelle ja Kokkolan Satamalle. Toimenpiteet tapaturman ja sairauden sattuessa sattuessa Ambulanssi Ambulanssi tilataan tilataan puhelinnumerosta Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Käytä palohälytyspainiketta, Käytä jos jos et muuten et muuten voi pyytää voi apua. pyytää apua. Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätäsuihkujen Selvitä sijainti. alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätä jen sijainti. Tapahtumapaikalla annetun ensiavun jälkeen potilas toimitetaan työterveysasemalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapuun. Tapahtumapaikalla annetun ensiavun jälkeen potilas toimitetaan työterveysa terveyskeskukseen Tapaturman tai sairaskohtauksen tai keskussairaalan sattuessa ensiapuun. on paikalle kutsuttava ensiapuryhmä/ ensiaputaitoinen henkilö. Tapaturman Toiminta vahinkotilanteissa tai sairaskohtauksen sattuessa on paikalle ku ensiapuryhmä/ensiaputaitoinen henkilö. PELASTA vaarassa olevat ihmiset. HÄLYTÄ oma organisaatio ja virka-apu. Toiminta vahinkotilanteissa YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 Satamavalvojat RAJOITA vahinkoja: suorita alkusammutus, sulje ovet ja luukut, PELASTA vaarassa pysäytä olevat ilmastointi, ihmiset. ohjaa liikennettä, varoita vaara-alueesta. HÄLYTÄ OPASTA oma organisaatio järjestä satamaportilta ja virka-apu. opastus kohteeseen. YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 Satamavalvojat ILMOITA hälytystä tehtäessä RAJOITA vahinkoja: suorita alkusammutus, - KUKA olet - MITÄ on sulje tapahtunut ovet ja luukut, pysäytä - MISSÄ vahinko ilmastointi, on sattunut ohjaa liikennettä, varoita - ONKO ihmisiä vaara-alueesta. vaarassa tai loukkaantunut OPASTA - sovi opastuksesta apuun tulevia. - vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti ÄLÄ SULJE PUHELINTA ennen kuin saat luvan 11 ILMOITA hälytystä tehtäessä - KUKA olet

12 12 Turvaopas Kokkolan Satama Toiminta kaasuonnettomuustilanteessa Kokkolan suurteollisuusalueella valmistetaan, varastoidaan ja käytetään erilaisia kaasuja Toiminta ja nesteitä. kaasuonnettomuustilanteessa Vaarallisista aineista ammoniakki, kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu ja palavat valmistetaan, nesteet voivat varastoidaan aiheuttaa ja vaaratilanteen käytetään erilaisia kaasuja Kokkolan ja Toiminta vuodon nesteitä. sattuessa. kaasuonnettomuustilanteessa Vaarallisista Toimintaohjeet aineista sivulla ammoniakki, 14. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Kokkolan rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu valmistetaan, ja palavat nesteet varastoidaan voivat aiheuttaa ja käytetään vaaratilanteen erilaisia kaasuja vuodon ja nesteitä. sattuessa. Vaarallisista Kts. toimintaohjeet aineista ammoniakki, takakannesta. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Yleinen vaaramerkki rikkihappo), tai nestekaasu kaasuvara ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen Yleinen vuodon vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen Yleinen vaaramerkki vaaramerkki sattuessa. Kts. on on yhtäjaksoinen toimintaohjeet yhtäjaksoinen minuutin takakannesta. minuutin kestävä kestävä nouseva nouseva ja laskeva ja laskeva sireeniääni. sireeniääni. Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Hälytysten jälkeen kaikkien on on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki Kokeilumerkki Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Testaus kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina n. kello Kaiutinlaitteiden Testaus kuukauden testaus ensimmäisenä arki maanantaisin arkitiistaina n. n. kello n kello Kaiutinlaitteiden testaus arki maanantaisin n. kello

13 Turvaopas Kokkolan Satama

14 14 Turvaopas Kokkolan Satama TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA Väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, johon liittyy radiossa annettava pelastuspalvelun hätätiedote. Toimitaan, kuten kuultaessa yleinen vaaranmerkki kuitenkin seuraavilla poikkeuksilla: Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin (useat myrkylliset kaasut ovat ilmaa raskaampia) ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä. Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja. Hengitä kostean kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua. Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

15 Turvaopas Kokkolan Satama 15

16

7859$23$6 .RNNRODQ 6DWDPD

7859$23$6 .RNNRODQ 6DWDPD 7859$23$6.RNNRODQ 6DWDPD 2 Turvaopas Kokkolan Satama SISÄLLYS Tärkeitä puhelinnumeroita.. 3 Tervetuloa työskentelemään satama-alueelle... 4 Velvollisuudet ja vastuut... 4 - Toimittajan velvollisuudet ja

Lisätiedot

TURVAOP TURV www.portofkokkola.fi Kokkolan Satama

TURVAOP TURV www.portofkokkola.fi Kokkolan Satama TURVAOPAS Kokkolan Satama 2 Turvaopas Kokkolan Satama SISÄLLYS Tärkeitä puhelinnumeroita... 3 Tervetuloa työskentelemään Satama-alueelle... 4 Velvollisuudet ja vastuut... 4 - Toimittajan velvollisuudet

Lisätiedot

TURVAOP TURV Kokkolan Satama

TURVAOP TURV  Kokkolan Satama TURVAOPAS TURVAOPAS Kokkolan Satama 2 3 SISÄLLYS Tärkeitä puhelinnumeroita... 3 Tervetuloa työskentelemään Satama-alueelle... 4 Velvollisuudet ja vastuut... 4 - Toimittajan velvollisuudet ja vastuut Yleiset

Lisätiedot

TURVAOP TURV Kokkolan Satama

TURVAOP TURV  Kokkolan Satama TURVAOPAS TURVAOPAS Kokkolan Satama 2 Turvaopas Kokkolan Satama SISÄLLYS Tärkeitä puhelinnumeroita... 3 Tervetuloa työskentelemään Satama-alueelle... 4 Velvollisuudet ja vastuut... 4 - Toimittajan velvollisuudet

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Talven 2014 2015 kunnossapito

Talven 2014 2015 kunnossapito 1 (8) Talven 2014 2015 kunnossapito Läsnä: Vesa Peltola Oy M. Rauanheimo Ab Tapio Lampinen, Patrik Knutar, Lars Byström, Teemu Petäjävuori, Jyrki Roukala, Tapio Lampinen Liikelaitos Kokkolan Satama Tony

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö TURVALLISUUSOHJE Sisältö 1 Johdanto Kulunvalvonta ja liikenne Vierailijat tehdasalueella Valokuvaaminen Turvallisuusohjeita Työlupakäytäntö Tarkastustoiminta Palosuojelu Hätäilmoitus Toiminta onnettomuustilanteessa

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

SATAMASSALIIKKUJAN TOIMINTAOHJEKIRJA

SATAMASSALIIKKUJAN TOIMINTAOHJEKIRJA SATAMASSALIIKKUJAN TOIMINTAOHJEKIRJA Kemin Satama Oy 05.01.2017 Versio 5 Sisällysluettelo Johdanto...1 Sataman toimintaperiaate...2 Kulkulupakäytäntö...3 Turvallisuus...4 Työturvallisuus...5 Ympäristöasiat...6

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kampinmäki

Kiinteistö Oy Kampinmäki Kiinteistö Oy Kampinmäki Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa Pelastussuunnitelma 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Maakuntaviestin toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 15. - 16.7.2017 KILPAILUOHJE Päivitetty 12.7.2017 KAUHAJOKI TEMPO 15.7.2017 klo 11.00 Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki HYYPÄNLAAKSO MAANTIE 16.7.2017 klo 10.00 Kilpailukeskus:

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

1. Oulun sataman yhteystietoja Oulu, Oritkarin satama Satamavalvonta ja turvayhdyspiste 24/7 0447032759 satamavalvojat@ouka.fi Satamavalvojat Oritkarin portti 0447032754 satamavalvojat@ouka.fi Satamavalvojat

Lisätiedot

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA KYMEN GOLF ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuussuunnitelman tavoite Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Kymen Golf ry:n toiminnan. Suunnitelman päätavoitteita ovat häiriöiden ja onnettomuuksien

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot