KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJE Sivu 1/17 Päivärinteen monitoimitalo. Tilaaja: Hattulan kunta Pappilanniementie HATTULA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJE 4.3.2014 Sivu 1/17 Päivärinteen monitoimitalo. Tilaaja: Hattulan kunta Pappilanniementie 9 13880 HATTULA"

Transkriptio

1 Sivu 1/17 Tilaaja: Hattulan kunta HATTULA Hanke: KOKONAISSUUNNITTELU 1

2 Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKE Asemakaava Tontti Rakennukset ULKOALUEET Ajoneuvoliittymät Liikenne PIHA Yleistä Toiminta-alueet Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Pihavarusteet MONITOIMITALO Opetustilat Yleistä Ensimmäinen kerros Toinen kerros Vapaasti sijoitettavat toiminnot Liikuntatilat Yleistä Liikuntasalin koko Lattia ja lattiamerkinnät Välinevarasto Katsomot Varusteet Kiinteät kalusteet Pienvälineet koulu ja liikuntasalin pienkalusta Liikuntatilojen kiintokalusteet ja varaukset Puku- ja pesutilat

3 Sivu 3/17 1. RAKENNUSHANKE 1.1 Asemakaava Asemakaava on saanut lainvoiman 3/2014. Tontti on asemakaavassa korttelin 52 tontti 5 ja se on osoitettu asemakaavassa merkinnällä YO 2/3 k II u 2/3, e= 0,50 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Yleismääräyksenä koulun sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että istutukset, rakennelmat ja rakentaminen sopivat muodoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väreiltään arvokkaan maiseman ja kulttuuriympäristön avoimen alueen reunalle. 1.2 Tontti Tontin pinta-ala on noin 3,2 ha ja rakennusoikeus k-m 2. Kaava sallii rakentamisen yhteen tai useampaan kerrokseen, mutta tontin rakennusalueen koko ja muoto eivät mahdollista kaikkien vaadittujen toimintojen sijoittamista yhteen kerrokseen. Hattulan kunta omistaa tontin. 1.3 Rakennukset Tontti on rakentamaton. 2. ULKOALUEET 2.1 Ajoneuvoliittymät Ajoneuvoliittymät henkilöauto-, taksi-, linja-auto-, tavaran kuljetus-, huolto- ja pelastusliikennettä varten järjestetään ensisijaisesti Opinkujan kautta. Toissijaisena huoltoajoliittymänä tulee huomioida Kalliolantien ajosuunta, joka on osoitettu asemakaavassa kevyenliikenteen väylänä, jolla huoltoajo sallittu. Toissijaista huoltoajoreittiä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa, ei ensisijaisena huoltoajoreittinä. 2.2 Liikenne Tilaaja suorittaa erillisurakkana Opinkujan ja sen jatkeena olevan pudotusalueen rakentamisen (osoitettu erikseen urakkarajakartassa). 3

4 Sivu 4/17 Ajoneuvoliittymän suunnittelu pudotusalueelta pysäköintialueelle ja tontille kuuluu suunnittelijalle. Pysäköintialueet ja huoltoliikenteelle varatut alueet on suunniteltava siten, etteivät ajoneuvoliikennetoiminnot ko. alueilla vaaranna lasten ja aikuisten turvallista jalankulkua, polkupyöräilyä ja muuta toimintaa tontilla. Paikoitus Henkilökunnan ja n muiden käyttäjien sekä tontin viereisen pallokentän käyttäjien autopaikoitus on järjestettävä niin, että saadaan turvallinen kulkuyhteys paikoitusalueelta monitoimitalon piha-alueelle. Paikoitusalueelle sijoitetaan monitoimitalon käyttäjien ja henkilökunnan autopaikat, yhteensä 100 paikkaa, joista 5 tulee olla invapaikkoja. Paikoista 40 varustetaan autolämmityspistorasioilla, joista edelleen 2 tulee olla invapaikkoja. Huoltoliikenne: Huoltoliikenne tulee suunnitella erilleen muusta liikenteestä. Polkupyöräliikenne Polkupyöräliikenne erotetaan auto- ja jalankulkuliikenteestä. Jalankulku: Jalankulku erotetaan auto- ja polkupyöräliikenteestä. Liikennealueiden suunnittelussa noudatetaan RT Koulurakennus ja tilasuunnittelu, liikennealueet ohjeita. 3. PIHA 3.1 Yleistä Pihan leikki- ja toiminta-alueiden suunnittelussa noudatetaan RT Ulkoleikkipaikat ohjeita. Leikki- ja toiminta-alueet erotetaan pysäköintialueesta ja ajoneuvoliikenteeseen varatuista alueen osista ajoneuvoliikenteen estävin rakentein. Erottavana rakenteena tulee käyttää soveltuvia lohkareita Suomessa esiintyvistä kivilajeista, jolloin erottavaa rakennetta voidaan käyttää myös opetusmateriaalina. Kivilajit tulee varustaa lajin nimeävin kyltein. Erottavan rakenteen suunnittelussa tulee huomioida pelastustien vaatimukset. Piha-alueen tulee antaa lapselle mahdollisuus toimia hänelle ominaisella tavalla liikkuen, leikkien, tutkien, oppien ja elämyksiä kokien. Piha-alue tulee nähdä myös opetus- ja oppimisympäristönä kokonaisuudessaan, muutenkin kuin vain liikunta- ja välituntien osalta. Koulun piha-alueiden tulee olla lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottavat. Ulkoalueiden pitää olla turvalliset ja ainakin osaan pihan toimintapaikoista tulee olla esteetön kulku. 4

5 Sivu 5/17 Alueen tulee olla houkutteleva ja aktivoida lapsia liikkumaan ja leikkimään. Pihalla tulee olla lapsille selkeitä merkittyjä avoimia alueita erilaiseen pelaamiseen, hippaleikkeihin yms. Pihalla tulee olla myös leikkialueita, josta löytyy piiloja ja yms. paikkoja, lasten erilaisiin piiloleikkeihin. Piha-aluetta suunnitellessa hyödynnetään paikalla olevaa puustoa, kiviä ja luonnon muotoja. Piha-alueille varataan koululiikuntaan soveltuvat pelialueet, jotka toimivat myös lähiliikunta-alueena kouluaikojen ulkopuolella ja tukevat näin samalla tontin viereisen Pallokentän toimintaa. Piha-alue toimii myös iltapäiväkerhon ulkoilu- ja leikkialueena. Alueen on tarkoitus liittyä myös yhdeksi lähiliikuntapaikaksi, palvellen kaikkia alueen lapsia, nuoria ja perheitä ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden. Piha-alueen tulee olla rajattu ja turvallinen eikä alueella saa olla lapsilta kiellettyjä alueita (kuten esim. laajoja istutusalueita, joihin lapset eivät voi/saa mennä tms. koristeita, joita ei voi hyödyntää lasten toiminnassa). Suunnitelmissa tulee esittää aidan sijainti, tyyppi ja rakenne. Pihan pinnoitteet tulee olla kaikkien koulun kulkukäyntien ympärillä vettä läpäisemätöntä materiaalia esim. asfalttia, laatoitus sallitaan myös pinnoitteena. Toiminta-alueiden ulkopuoliset piha-alueet, joiden pinnoitetta ei ole erikseen määritelty, tulee pinnoittaa asfaltilla tai muulla vastaavalla pinnoitteella. Erillisten helposti hoidettavien istutusalueiden sijoittaminen tontille tulee osoittaa myös asemapiirroksessa. Eri pinnoitetyyppien rajauksiin tulee kiinnittää huomiota ja rajaustapa tulee hyväksyttää tilaajalla ennen toteutusta. Rajauksen tulee minimoida eri pinnoitemateriaalien sekoittuminen ja kasvuston leviäminen istutusalueilta tai luonnonvaraisilta alueilta. Pihajärjestely esitetään asemapiirroksessa. Piha-alueen yleis- ja kohdevalaistus tulee suunnitella siten, että alue on viihtyisä ja turvallinen. 3.2 Toiminta-alueet Piha-alue jakaantuu kuuteen eri teemalliseen toiminta-alueeseen. Alueet voivat olla soveltuvin osin osittain päällekkäisiä toisiinsa nähden. Leikkivälineissä ja niiden asennuksessa noudatetaan standardien SFS-EN 1176 Leikkivälineet ja SFS-EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat ohjeita. Leikkivälineiden sijoitus toiminta-alueittain esitetään asemapiirustuksessa Toiminta-alue 1 Noin 80 x 60 m lähiliikunta-alue. Pinnoitteena kumirouhenurmi keskialueella, kooltaan noin 60 x 50 m. Toiminta-aluetta tulee voida käyttää koululiikunnassa mm. jalkapallo-, pesäpallo- ja luistelukenttänä sekä välituntiliikuntakenttänä. Kenttää käytetään kouluajan ulkopuolella paikallisena lähiliikuntapaikkana. 5

6 Sivu 6/17 Talvella toiminta-alueelle tulee voida sijoittaa jääkiekkokaukalo ja pieni vapaa jääalue koululiikuntaan ja lähiliikuntakentäksi. Kentän valaistus tulee suunnitella. Toiminta-alueen toiselle pitkälle sivulle merkitään maalauksin 4 noin 80 m pituista juoksurataa, jotka mahdollistavat 60 m juoksukilpailun järjestämisen. Esimerkkejä toiminta-alueen 1 välineistöstä: Puistomaali 3x2 m 2 4 kpl, Tress Oy Toiminta-alue 2 Toiminta-alueen 1 yhteyteen osoitetaan erilliselle alueelle erilaisia kiipeilyyn ja tasapainoiluun soveltuvia välineitä, jotka houkuttelevat lasta aktiiviseen liikkumiseen. Alustana pehmeä turvallisuusmääräykset täyttävä putoamissuojamatto niiden toimintojen yhteydessä, jotka sitä vaativat. Esimerkkejä toiminta-alueen 2 välineistöstä: Motoriikkarata, Lappset Oy Surfy tasapainolaite, Lappset Oy Köysipolku, Kompan Oy Palloseinä, noin 10 x 2,5 m Kiipeilykahvat ergohold 92, palloseinän toiselle puolelle, Tress Oy Kiipeilyverkko Macro Spacenet, Kompan Oy Finno karuselli, Lappset Oy Toiminta-alue 3 Toiminta-alueelle suunnitellaan mäki, jonka teossa voi hyödyntää rakennusten perustustyövaiheessa ylijääviä maamassoja. Mäki muotoillaan siten, että siihen saadaan lapsille talveksi liukuri- ja pulkkamäki. Mäkeen sijoitetaan myös isompi liukumäki. Yhteen suuntaan mäen tulee olla jyrkempi (pulkka ja liukurimäki) ja yhteen suuntaan loiva (hiihdon harjoittelu, mäen nousu ja mäenlasku). Mäen tulee olla laajuudeltaan riittävän suuri ja korkeudeltaan korkeimmasta kohdasta vähintään 2,5 m. Esimerkkejä toiminta-alueen 4 välineistöstä: Rinneliuku, Kompan Oy (TR0004P) Toiminta-alue 4 Toiminta-alueelle sijoitetaan keinuja ja mahdollisesti joitakin muita pienempiä välineitä. Keinuissa tulee olla mahdollista pelata erilaisia keinuleikkejä (esim. keinupolttopallo), niitä ei saa sijoittaa liian lähelle toisiaan. Esimerkkejä toiminta-alueen 4 välineistöstä: 6

7 Sivu 7/17 Keinutelineet 4 kpl, Lappset Oy (020415M) / vast. Keinuihin kumilautaistuimet 8 kpl, autonrengasistuimet 2 kpl Keinujen alustojen ja turva-alueiden pinnoitteena turvahiekka määräysten mukaisella vahvuudella tai pihasuunnittelijan esittämällä muulla ko. välineiden käytön mukaisella turvallisuusmääräykset täyttävällä pinnoitteella. Toiminta- ja turva-alueiden ulkopuolinen alue hiekka- tai nurmialuetta tai muuta pihasuunnittelijan esittämää ja tilaajan hyväksymää pinnoitetta Toiminta-alue 5 Asfaltoitu, tai muulla vastaavalla pinnoitteella pinnoitettu alue, jolle sijoitetaan lasta aktiiviseen liikkumiseen houkuttelevia paikkoja, kuten ruutuhyppely-, polttopallo-, tervapata-, katusählykenttä ja katukoripallomaalauksia. Alueelle sijoitetaan myös kiinteät katukoripallotelineet niille kuuluville paikoille. Esimerkkejä toiminta-alueen 5 välineistöstä: Peliareena Arcsport, Lappset Oy Kuumagalvanoitu koulun pihamaali 2 kpl, Tress Oy Skootti- ja skeittiramppeja betonirakenteisina pieninä tempputelineinä Toiminta-alue 6 Toiminta-alue toteutetaan kiinni on. Toiminta-alueelle sijoitetaan pienten piha, joka erotetaan isompien lasten piha-alueesta vähintään 1,2 m korkealla pinnoitetulla metalliaidalla. Aitaamisessa huomioidaan toiminta-alueelle kulku henkilöportein sekä huolto ajoportein. Pienten pihan välineistössä tulee huomioida päiväkoti-ikäisille ja 7 8 vuotiaille lapsille soveltuva leikkivälinemitoitus. Toiminta-alue on päiväkoti-ikäisten (esiopetus) ja alimpien luokka-asteiden lähileikkipiha. 3.3 Pihavarusteet Piha-alueella tulee sijoittaa toiminta-alueille sijoitettavien leikki- ja liikuntavälineiden lisäksi: Lipputanko Polkupyörätelineet 80 pyörälle Opastustaulu sisäänkäynnin läheisyyteen Monitoimitalon nimi rakennuksen seinään valaistuna (nimi tarkentuu myöhemmin) Roska-astiat lajikkeittain (sekajäte 2, paperi 2, pahvi 1) ja niille tarkoituksenmukainen suoja Postilaatikko Istutusalueita monivuotisin alueelle sopivin istutuksin 7

8 Sivu 8/17 4. MONITOIMITALO 4.1 Opetustilat Yleistä Monitoimitalon tilojen suunnittelussa noudatetaan RT Koulurakennus, yleissuunnittelu, RT Koulurakennus, tilasuunnittelu ja soveltuvin osin RT Päiväkotien suunnittelu ohjeita. Monitoimitalon ja ulkoalueiden suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK F1 Esteetön rakennus sekä RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus määräyksiä ja ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisua Päiväkodin turvallisuussuunnittelu (Oppaita 71, Stakes 2008) noudatetaan soveltuvin osin ohjeellisina. Rakennuksen sijoittamisessa tontille tulee huomioida monitoimitalon toiminnalliset vaatimukset, käyttöturvallisuus, fyysinen esteettömyys ja sujuvat ja esteettömät liikkumisyhteydet eri tilojen sekä sisä- ja ulkotilojen välillä. Tilojen tulee olla mahdollisimman monikäyttöiset ja muuntumiskelpoiset eri käyttötarkoituksiin. on kengätön koulu, jossa ulkojalkineiden käyttö on rajattu eteistiloihin ja liikuntahallin ns. likaiseen käytävään. Oppimistoiminnot tulee sijoittaa kahteen kerrokseen, joista toiseen tulee osoittaa monikäyttöiset aineoppimisympäristöt, pienten esi 2 luokka-asteiden tilat sekä ruokapalveluja palvelevat tilat. Toiseen kerrokseen tulee mahdollistaa avoin oppimisympäristö. Henkilökunnan taukotilat ja työtilat ovat yhteiset koko rakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle. Suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari. Ekologisesti kestävä ja kulttuurimaisemaan sopeutuva rakentaminen tulee huomioida rakennuksen sijoittamisessa, suuntaamisessa, rakenteissa ja materiaaleissa. Monitoimitalon tilat suunnitellaan huonetilaohjelman mukaan. Suunnittelussa tulee noudattaa suunnitteluohjeessa, huonetilaohjelmassa, toiminnan kuvauksessa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia sekä huomioida laatuun ja toiminnallisuuteen vaikuttavat asiakirjoissa esitetyt ohjeelliset kuvaukset. Huonetilaohjelma on pinta-aloiltaan ohjeellinen. Kalusteet, varusteet ja laitteet määritellään kaluste- ja varusteluettelossa. 8

9 Sivu 9/17 Monitoimitaloon sijoittuu varsinaisessa opetustoimessa seuraava oppilas- ja henkilökuntamäärä: Esiopetus o 48 lasta o 2 ryhmää o ryhmäkoko 24 lasta o 2 opettajaa 1 6 luokka-asteet o 288 oppilasta o 12 ryhmää o ryhmäkoko 24 oppilasta o 14 opettajaa o 4 avustajaa EMU ryhmät (mukautettu opetus) o 20 oppilasta o 2 ryhmää o ryhmäkoko 10 oppilasta o 2 opettajaa o 2 avustajaa EHA 1 ryhmät (harjaantumisopetus) o 32 oppilasta o 4 ryhmää o ryhmäkoko 8 oppilasta o 4 opettajaa o 8 avustajaa Muu henkilökunta o 1 Oppilashuoltohenkilö o 1 Hallintohenkilö o 2,5 ruokapalveluhenkilökuntaa o 2,5 siivoushenkilökuntaa o 0,5 kiinteistönhoitohenkilö o 2 muuta henkilökuntaa Ensimmäinen kerros Monitoimitalon ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavat tilat ja niiden keskinäisen sijoittumisen vaatimukset: Teknisen työn ja tekstiilityön luokat o tilat yhteydessä toisiinsa yhteisen käsityöpajatilan välityksellä 9

10 Sivu 10/17 Kuumennuskeittiö, ruokasali, kanttiinitila ja liikuntahalli o tilojen sijoittelu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa kouluaikaisen ja kouluajan ulkopuolisen tehokkaan ja toiminnallisen käytön. Ruokasalia käytetään myös monitoimitilana. Ruokasalin tarjoilu-, jakelu- ja astiankeräyslinjastojen sijoitteluun ja toiminnallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Musiikkiluokka Esikoulutoimintojen ryhmä- ja lepotilat, alimman luokka-asteen opetustilat. Tilat lähellä toisiaan. EHA 1 opetustoimintojen tilat, vähintään kaksi opetustilaa Terveydenhoitajan/ koulukuraattorin vastaanotto- ja odotustilat Toiminnan kannalta tarpeelliset oppilas-, henkilökunta- ja muulle käyttäjäkunnalle soveltuvat WC tilat, myös inva WC mitoitetut tilat sekä kerroksen siivousta ja teknistä huoltoa palvelevat tilat Ulkojalkineiden säilytystilat, kuraeteiset Riittävät naulakkotilat Liikennetilat Kiinteistövarastotilat, jätehuoltotilat, huoltoliikennetilat Toinen kerros Monitoimitalon toiseen kerrokseen sijoitettavat tilat ja niiden keskinäisen sijoittumisen vaatimukset: Avoimen oppimisympäristön tilat o avointa oppimisympäristöä palvelevat pienryhmätilat o avointa oppimisympäristöä palvelevat varastotilat Toiminnan kannalta tarpeelliset oppilas-, henkilökunta- ja muulle käyttäjäkunnalle soveltuvat WC tilat, myös inva WC mitoitetut tilat sekä kerroksen siivousta ja teknistä huoltoa palvelevat tilat Osa EHA1 oppimistiloista Liikennetilat

11 4.1.4 Vapaasti sijoitettavat toiminnot SUUNNITTELUOHJE Sivu 11/17 Monitoimitaloon vapaasti sijoitettavat tilat (osa huonetilaohjelmassa), joiden sijoittelussa tulee huomioida tilojen kokonaistoiminnallisuus: 4.2 Liikuntatilat Hallinnon tilat o Toimistotilat o Arkistotilat o Taukotila Sosiaalitilat (puku- ja pesutiloina voi hyödyntää liikuntahalliin sijoitettavia henkilökunnan puku- ja pesutiloja) Monikäyttöisyyttä palvelevat kirjastotoimintojen tilat (limittäin muiden tilojen kanssa, ei omaa kirjastotilaa) Väestönsuojatilat o Väestönsuoja toteutetaan S1 luokkaisena. Yksittäisen S1 luokkaisen väestönsuojan enimmäispinta-ala on 135 m 2. o Väestönsuojan pinta-ala mitoitetaan henkilömäärän mukaan. o Henkilömäärän mukainen väestönsuojan suoja-alueen pinta-ala on 0,75 m 2 / henkilö, eli 325,5 m 2. o Lisäksi VSS tilojen suunnittelussa tulee osoittaa riittävät alueet ja varusteet iv laitteistoille, kuivakäymälöille, sulkuteltoille ja muulle VSS varustelulle o Suojaan sijoitetaan rauhanajan käyttötiloja huonetilaohjelman mukaan Porrastilat Hissit Yleistä Liikuntatilat palvelevat koulukäyttöä erityisesti Päivärinteen koulun oppilaille. Lisäksi tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yläkouluikäisten ja lukioikäisten käyttötarpeet liikuntavälineistön osalta. Urheiluseurojen ja panssariprikaatin pienvälineistö tulee huomioida varastoissa lukittavin säilytyskaapein. Hattulan kunnan suurimpana yhtenäisenä juhla- ja messutilana salin akustiikassa tulee soveltuvin osin huomioida akustiset vaatimukset. Äänentoisto ja esiintymislavavalaistus tulee olla joustavalla tavalla ohjattavissa kahdesta eri pisteestä. Perusvalaistus tulee olla urheilutiloihin soveltuva ja luxeiltaan riittävä mm. TV-tasoiseen kuvaukseen. Sähkösuunnittelussa tulee huomioida bändikäyttö ja konserttikäyttö riittävällä sähköntuotolla. Salin keskiosaan tulee sijoittaa kiinteä AVvälineistö, sekä valkokangas. Liikuntasalin sähköpistokkeet ja valokatkaisijat tulee suojata iskuilta. Salin rakennesuunnittelussa on huomioitava, että sisäpuolelle ei sijoiteta vaarallisia tai pelaamista haittaavia tolppia. Ikkunoiden määrä liikuntahallissa tulee minimoida ja ne tulee voida peittää, sekä suojata. Kattorakenteisiin tulee sijoittaa varaukset ja kiinnityskiskot myös tilapäisille lisävalaistuksille (ja äänentoistolle).

12 Sivu 12/17 Koko koulurakennuksen poikkeuksellisen moninainen ilta- ja viikonloppukäyttö tulee ottaa huomioon lukkojen, ovien ja valojen automatiikassa, sekä kameravalvonnassa Liikuntasalin koko Koulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallitila tulee olla sähköisellä ääntä eristävällä jakoseinillä kolmeen osaan jaettava tila. Tilaan tulee mahtua täysimittainen salibandy/ futsal kenttä suoja-alueineen Lattia ja lattiamerkinnät Liittojoustavan urheilulattian on täytettävä koko rakenteensa osalta liittojoustavan urheilulattian tyypin M3 vaatimukset EN14904:2006 normin mukaisesti. Urheilulattian pintakerros on saumaton PU-pinta, murtovenymä 200 % ja vetolujuus 17 N/mm², joustinkerroksena kumijoustinkerros, ominaispaino 513 kg/m³. Lämmöneristysarvo koko rakenteelle 0,154 m². K/W. Koko rakenteen on oltava yhdessä testattu ja CE-merkitty. Päästöluokitus AgBB (M1 hyväksyntä). Rajamerkinnät salibandyn, futsalin, koripallon ja lentopallon pelaamiseen salin pitkittäissuunnassa. Lisäksi poikittain lentopallon, koripallon (soveltuvin osin), sekä sählyn rajat kuhunkin osioon. Lisäksi poikittain 5-6 sulkapallokenttää mitoituksesta riippuen Välinevarasto Välinevarasto tulee olla pitkällä sivulla siten, että välineet saadaan jokaiseen jako-osioon muiden jako-osioiden toimintoja häiritsemättä Katsomot Kiinteä katsomonosa sijoitetaan hallin pitkälle sivulle. Kiinteään katsomonosaan sijoitetaan n. 250 istumapaikkaa selkänojallisin istuimin, esim. mallia Kerko. Lisäksi urakkaan kuuluvana n. 250 paikkainen siirtokatsomo sähkötoimisena selkänojallisin istuimin, esim. mallia Kerko Varusteet Kiintokalusteina sijoitetaan sähköiset koripallokorit viralliselle kentälle, sekä kahdelle poikittaiskentälle. Erillisen kalustoluettelon mukaisille irrallisille ja kiinteille välineille tulee huomioida asianmukaiset tilavaraukset, kiinnikkeet, johdotukset ja varaukset seiniin lattioihin ja kattoon. Pelikellon ohjaus tulee voida tehdä kahdesta eri paikasta.

13 4.2.7 Kiinteät kalusteet SUUNNITTELUOHJE Sivu 13/17 o Liikuntasalin ääntä eristävät jakoverhot 2 kpl o Koripallokorit 8 kpl o Kiintokatsomo n. 200 paikkaa, jonka lisäksi teleskooppikatsomo n. 300 paikkaa, molemmat selkänojallisina, Malli Kerko, motorisoitu o Katsomosijoittelussa huomioidaan esteettömyys, sekä erityisesti salibandyn, sekä futsalin pelaaja-aitiot ja tuomaripöydän sijoittelu o Lisäksi tulee huomioida pienvälineistön varaukset, varastointitilan riittävyys ja kiinnitykset erillisen jäljempänä olevan välineluettelon mukaan Pienvälineet koulu ja liikuntasalin pienkalusta Liikuntahallin varastotilojen mitoituksessa tulee huomioida seuraavien pienvälineiden ja pienkaluston tilantarve sekä varastointijärjestelmät: PEHMUSTEET JA MATOT Alastulopehmuste 300x200x45 cm 2 KPL Taittomatto 300x200x12,5 cm 1 KPL Rullamatto 1000x120x1,8 cm 2 KPL Mattovaunu rullamatolle 2 KPL Rigmamatto 188x100x5 cm, sin. 20 KPL Voimistelumatto 190x100x4 cm 20 KPL Mattovaunu, lavamalli Rzw 2 KPL Mattovaunu yksipuolinen 1 KPL Voimistelumatto 1820x990x15 mm 20 KPL Aerobic-matto 1200x500x10 mm 20 KPL Aerobic-mattojen säilytysvaunu 1 KPL SOFT LINE Hyppyarkku soft 3-os. iso, vak 1 KPL Hyppyarkku Jr Softline 1 KPL Hyppyjakkara soft-line 1 KPL Volttikaari soft-line 1 KPL Korotuspala volttikaarelle 1 KPL Taittuva kuperkeikkakiila 1 KPL VOIMISTELUKALUSTEET Yhdistelmäarkku 130 cm, 7 osa 1 KPL Hyppyjakkara 1 KPL Hyppypukki matala cm 1 KPL Voimistelupenkki 300x25x30 cm, 6 KPL Pienoistrampoliini minitramp 2 KPL Hyppyteline Softline 1 KPL Ponnistuslauta ala-aste 15 cm 1 KPL Ponnistuslauta yläaste 20 cm 1 KPL Paavo-puomi, pituus 5 m 1 KPL SALIBANDY Minimaali 90x60 cm sis.verkon 6 KPL Minimaali 60 x 45 cm sis.verko 2 KPL Salibandymailavaunu pallotelin 2 KPL Salib.mailasrj Campus 36, grip 1 SETTI Salib.mailasarja Power Blade 1 SETTI KORIPALLO Koripallo Conti pro grip BT 3 20 KPL Koripallo Conti pro grip BT 7 20 KPL Koripallo Opettava 1 KPL Katukoripallo Conti B6 2 KPL Katukoripallo Conti B5 2 KPL KÄSIPALLO Käsipallo naiset/pojat 15 KPL Käsipallo pojat/tytöt 15 KPL Käsipallo-soft valk. 160 mm 15 KPL LENTOPALLO Lentopallo Mikasa MVA KPL Lentopallo Mikasa School 15 KPL Lentopallo vaahtomuovia, halk. 5 KPL Beachlentopallo VCA, pehmeä 10 KPL SULKAPALLO Sulkapallomaila Junior 20 KPL Sulkap.maila Yamasaki School 20 KPL Pomppupallo, 6 kpl/pakkaus 5 PAK TENNIS Tennismaila senior 4 KPL Tennismaila junior 4 KPL Tennispallokoulukäyttöön Rzw 10 KPL JALKAPALLO Jalkapallo Club 5 20 KPL Jalkapallo Club 4 20 KPL Jalkapallo Star 3 20 KPL Harjoitusaitasetti 15 cm 1 SETTI Harjoitusaitasetti 30 cm 1 SETTI Askeltikkaat 9 m, askelharj. 1 KPL SUUNNISTUS Koulukompassilaatikko 1 KPL Rastileimasin A-srj,10 kpl/pak 1 PAK Rastileimasin B-srj,10 kpl/pak 1 PAK Rastilippu 300 x 300 mm 1 KPL JÄÄKIEKKO Jääk.kypärä Reebok 3K Sr musta 15 KPL Ringett a Koho 1 KPL Jääk.maila Ccm V 3 Jun. Left 10 KPL Jääkiekko Jofa virallinen 1 KPL Heittorengas kumia sininen 1 KPL PESÄPALLO Pesäpalloräpylä 150 left 15 KPL Pesäpalloräpylä 250 left 15 KPL Pesäpalloräpylä 300 left 10 KPL

14 Pesäpalloräpylä 450 left 2 KPL Pesäpallomaila 85 cm lasik. 2 KPL Pesäpallomaila 90 cm lasik.2 KPL Pesäpallomaila 95 cm lasik. 1 KPL Tenavapallo 15 KPL Syöttölautanen, pesäpallo 2 KPL Mailakassi mailalle 1 KPL Pesäpallokypärä, punainen 6 KPL LIIKUNTA JA LEIKKI Voimistelupallo pun. halk KPL Voimistelunauha 3 m valk. Spie 2 KPL Softpolo 1 KPL Laskuvarjo halk. 6,1 m 1 KPL Lippurugby-Setti 1 SETTI Peliliivi Junior punainen 10 KPL Peliliivi sininen 10 kpl Peliliivi keltainen 10 kpl SUUNNITTELUOHJE Sivu 14/ Joukkuenauha pun. 10 kpl/pakk. 2 PAK Hernepussi pun. 5 kpl/pakk. 3 PAK Hula-vanne muovia 63 cm 5 KPL Hula-vanne muovia 78 cm 5 KPL Merkkilautaset 40 kpl, 4 väriä 1 SETTI Hyppynaru 280 cm, 10 kpl/pakk. 1 PAK Hyppynaru superpitkä 1 KPL Twist-nauha 1 KPL Vaahtomuovifrisbee 1 KPL Frisbee 1 KPL Moonhopper tasapainopallo 1 KPL Käsipumppu suuttimella 2 KPL Pallokompressori Volcano 1 KPL Pallovaunuja 6 kpl Liikuntatilojen kiintokalusteet ja varaukset Köydet 1 kpl Köysien liukukisko (70x70), pit.7,0 m, mahdolliset sekundäärikannattajat 8 kpl Kiipeämisköysi hamppua, pit. 8,0 m 7 kpl Liukuvaunu köysille RZ 1 kpl Lukkovaunu köysille RZ 1 kpl Lukkosalpa edelliselle RZ 1 srj Asennustarp. köysille (ketju,pidike ) 7 m Yhdysketju, solmuketju 45mm Renkaat 1 kpl Renkaiden liukukisko (70x70), pit.6,0 m, mahdolliset sekundäärikannattajat 14 kpl Kiskon lattakiinitysosa reijät k/k 130, kiinteä 6 kpl Voimistelurenkaita, puisia sisä Ø 180 mm 3 par Voim.renkaiden narut, pit. 7,0 m 5 kpl Liukuvaunu renkaille RZ 1 kpl Lukkovaunu renkaille RZ 1 kpl Lukkosalpa edelliselle RZ 1 srj Asennustarp. renkaille (ketju,pidike ) 6 m Yhdysketju, solmuketju 45mm 2 kpl Sidontahihna renkaille, koukulla. Lentopallo 3 kpl Lentop. Elite kiristäjäpylväs, pyöreä, Ø 100 mm alumiinia, kilpa, verkon portaaton korkeudensäätö 3 kpl Lentop. Elite koukkupylväs, pyöreä, Ø 100 mm alumiinia, kilpa, verkon portaaton korkeudensäätö 3 kpl Säilytyskonsolit 2:lle lentopallo pylväälle.

15 8 kpl Lattiaholkki pyöreä, Ø 100 mm, muovilattia 8 kpl Lattiaholkin kansi (361595) muovilattia 2 kpl Imukuppi Ø 80 mm kannen nostamiseen 3 kpl Lentopalloverkko, kilpamalli pit. 9,5 m 6 kpl Lentopalloverkon antennit lasikuitua tuppeineen 3 kpl Lentopalloverkon säilytysripustin 3 kpl Seinäkoukku edelliselle pit. 150 mm 1 kpl Lentopallotuomarin seisontataso, alumiinia 1 kpl Pehmuste tuomarituolille 2 kpl Lentopallopylv. suojus pyör.pylvälle SUUNNITTELUOHJE Sivu 15/17 Sulkapallo 5 par Sulkapallopylväät, vapaasti seisovat, kuljetuspyörin 5 kpl Sulkapalloverkko pit. 6,1 m 5 kpl Verkkoripustin sulkapalloverkolle 5 kpl Ripustuskoukku edelliselle pit. 150 mm Tennis 1 par Tennispylväät 80x80 mm alumiinia, ruuvikiristäjällä 2 kpl Lattiaholkki, 80 x 80 mm, muovilattia 2 kpl Lattiaholkin kansi (361515) muovilattia 1 kpl Tennisverkko, kilpamalli nelinpelin 1 par Tennisverkon välipylväät (kaksinpeliä varten), sinkittyä terästä 1 kpl Tennispylväiden ja -verkon säilytysvaunu Koripallo 2 kpl Kattoonkääntyvä koripalloteline virallisin läpinäkyvin levyin ja sähköketjunosturein. Mahdolliset sekundäärikannattajat rungolle ja nostimelle sekä nostimen painonapit ja ohjauskeskus Suomen Koripalloliiton hyväksymä. 1 kpl koripallotel. runko 1 kpl rungon kiinnike 2 kpl kulma säätöruuvi korip.levyille 1 kpl koripallorengas, taittuva 1 kpl koripalloverkko, valkoinen 1 kpl koripallolevy 1050x1800 mm, läpinäkyvä 1 kpl koripallolevyn reunapehmuste 60 mm 1 kpl sähköketjunostin, 250 kg (400V) 1 kpl sähköketjunost. kiinnike 1 kpl korkeussäätölaite kilpalevylle 1 kpl veivi kork.säätölaitteelle Käsipallo / Futsal 2 kpl Käsipallomaali virallinen vapaasti seisova. Ruuvikiinnitys

16 lattian sis. lattiahelat, käännettävät takaraudat. Verkkosyvyys 80/100 cm, ilman verkkoa. 1 srj Siirtovaunut, 2 kpl pieniä siirtovaunuja yhdelle maalille 2 kpl Laahusverkko valkoinen silmäkoko 100 mm. SUUNNITTELUOHJE Sivu 16/17 2 kpl Futsalmaaliverkko vahva syvyys 80/100 cm. Silmäkoko 45 mm. Suojaverkko 2 kpl Suojaverkko 4x11 m, silmäkoko 45 mm, vihreä lanka 4 mm. Reunat vahvistettu narulla, kulmat varustettu koussilla. 2 srj Seinäkonsolit/ lattiakiinnikkeet 2 kpl teräskonsoleita köysipyörillä verkkojen nostoon. Lattiakiinnikkeet sekä verkon nostoköysi sisältyy. Puolapuut 2 srj Puolapuut 6- os, kokonaiskorkeus lattiasta 2575 mm leveys 4530 mm (100 mm irti lattiasta)lakattua mäntyä. Puolapuupeili 1 kpl Puolapuupeili vasen auki käännettävä, edessä 2-osaiset puolapuut ja niiden takana peili. Lakattua mäntyä. Leveys 156 cm, korkeus 257 cm ja syvyys 18 cm Sisältää kiinnityspylväs kpl Puolapuupeili oikea auki käännettävä, edessä 2-osaiset puolapuut ja niiden takana peili. Lakattua mäntyä. Leveys 156 cm, korkeus 257 cm ja syvyys 18 cm Sisältää kiinnityspylväs kpl Seinäpeili koko 159x309 cm, lakatulla mäntykehyksellä Puku- ja pesutilat Liikuntasalin yhteyteen rakennetaan puku- ja pesutilat oppilaille, iltakäyttäjille, opettajille sekä tuomareille. Mies- ja naiskäyttäjille osoitetaan omat puku- ja pesutilansa. Pukuhuonetilojen yhteyteen sijoitetaan vähintään 2 WC tilaa/ pukuhuone. Pukuhuonetiloissa tulee olla kiinteät seiniin kiinnitetyt penkkiratkaisut, sekä naulakot. Suihkutilojen suihkujen määrä tulee maksimoida 6-7 suihkua / tila. Pukuhuonetiloihin tulee voida kulkea ns. likaista käytävää. Pukuhuonetiloista liikuntatiloihin kuljetaan puhdasta käytävää. Erityisenä huomiointina on pukuhuonetilojen toiminta mahdollisimman joustavasti myös Parolan Pallokentän tarpeita ajatellen. Yleisö-WC:t kesäkäytössä on otettava huomioon. Lisäksi esteettömyys on suunnittelun lähtökohta eri käyttötarpeita ajatellen.

17 Sivu 17/17 Hattula Hattulan kunta, tekninen toimi

KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET Liitetään tarjoukseen

KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET Liitetään tarjoukseen KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET Liitetään tarjoukseen Tarjouksen tekijä täyttää Tuote / vaaditut ominaisuudet Hankittava määrä Tarjottu tuote Tarjouksen tekijä täyttää VAADITUT OMINAISUUDET/

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 SUUNNITTELUOHJE 25.6.2014 Sivu 1/9 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille

TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille TERVETULOA SALOHALLIIN! Ohjeita Salohallin käyttäjille TERVETULOA SALOHALLIIN! TEKNISET TIEDOT Palloiluhalli Koko 52x32 m, yhteensä 1.664 m 2. Vapaa korkeus 12,5 m. Tila jaettavissa väliverhoin kolmeen

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA 1 (9)

KITTILÄN KUNTA 1 (9) KITTILÄN KUNTA 1 (9) SIRKAN KOULUN LAAJENNUKSEN 21.4.2016 LIIKUNTASALIN VARUSTEET 1. KERROS Koripallo 117 Liikuntasali Koripallo Pro, virallinen 8 kpl koko 7, malli Kerkosport tai Ji Sport 117A Liikuntasalin

Lisätiedot

Kerko Group Oy 1.1.2013. www.kerkosport.com info@kerkosport.com 2

Kerko Group Oy 1.1.2013. www.kerkosport.com info@kerkosport.com 2 Kerko Sport Oy 2013 Kerko Group Oy 1.1.2013 www.kerkosport.com info@kerkosport.com 2 Kerko Sport Oy yritysfaktat Perustettu 1916 Kuuluu Kerko Group -konserniin Toimipisteet: Porvoo, Tampere, Oulainen,

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit

Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit 1 Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit Koulujen liikuntavarustus ja -puitteet Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen kouluissa Katja Rajala, Virpi Inkinen, Henna Haapala

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 4 Tilauskoodi: V1558 Hinta 14,90. KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 5 Tilauskoodi: V1557 Hinta 14,90

KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 4 Tilauskoodi: V1558 Hinta 14,90. KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 5 Tilauskoodi: V1557 Hinta 14,90 PuuhaSport Sport KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 4 Tilauskoodi: V1558 Hinta 14,90 KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 5 Tilauskoodi: V1557 Hinta 14,90 MOLTEN LENTOPALLO PEHMEÄ Tilauskoodi: V9904 Keltainen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Yhteistyössä Unisport ja Kompan

Yhteistyössä Unisport ja Kompan Yhteistyössä Unisport ja Kompan TEKONURMI JALKAPALLOKENTÄLLE TEKONURMI MAISEMOINTIIN TEKONURMI GOLFKENTÄLLE VOIMISTELU- JA KUNTOSALI LIIKUNTAHALLIEN LATTIAT TENNIS PADEL KATSOMOT Unisport on jalkapallokentille,

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

170 VL. LPA (169) 60 ap. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 9.9.2015 SIPARK Oy. et et. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100

170 VL. LPA (169) 60 ap. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 9.9.2015 SIPARK Oy. et et. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 ap LAPPS 0808... PYKÖINTI PK AP 6. 6. 8P00 8-990-00 8P00 6..0..0. 6..6 8 8 I 9 ak II ak 69 68 8.. 6. 8..8 6. 8.8 6. Pp.tie Sp. 6 ös 6 II 960 960 0 9606 Lämpökeskus Isoholmintie.9 960 Kesälänpolku Pp.tie.9

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

LPA. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 14.8.2015 SIPARK Oy. (169) 60 ap. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 28P100

LPA. ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 14.8.2015 SIPARK Oy. (169) 60 ap. le vu 1:50 28P100 28-9903-100 28P100 28-9903-100 28P100 ap LAPPS 0808... PYKÖINTI PK AP 6. 6. 8P00 8-990-00 8P00 6..0..0. 6..6 8 8 I 9 ak II ak 69 68 8.. 6. 8..8 6. 8.8 6. Pp.tie Sp. 6 ös 6 II 960 960 0 9606 Lämpökeskus Isoholmintie.9 pp/h SUVITIE 960 Kesälänpolku

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot

TESC Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

TESC Tampereen Messu- ja Urheilukeskus tuhansia tilaisuuksia TESC Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tampereen Messu- ja Urheilukeskus (TESC)...2 Hallit... 3 Kokous-, VIP- ja seminaaritilat... 4 Sijainti kartalla... 5 Fouga / Tuisku / Viima...

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja: Hattulan kunta 13880 HATTULA Sivu 1/7 Hanke: KOKONAISSUUNNITTELU, 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 Yleistä... 3 2 Hankintailmoitus... 3 3 Hankintamenettely... 3 4 Tarjous...

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 30.06.2014 Sivu 1/10 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI KIINTOKALUSTESELOSTUS 30.06.2014 VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014 Sivu 2/10 13311_001 Asuinhuoneen kaapit 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124,

Lisätiedot

Koti lähellä kaupungin keskustaa

Koti lähellä kaupungin keskustaa Koti lähellä kaupungin keskustaa Laadustaan tunnettu Jopera rakentaa upeita koteja viihtyisään ja pidettyyn Haapalehtoon. Alueella on runsaasti palveluja ja hyvät liikenneyhteydet. Matkaa Oulun kaupungintalolle

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA! .4 Kiipeily Kiipeilyverkko yli -vuotiaille POSITIO NRO.4.1 vahva alumiiniseos. Köydet (19/22 mm) koostuvat kuudesta (6) toisiinsa kiedotusta. Betonointi 3,0 m 3 mahdollisuus pinta-asenteisena kysyttävä.

Lisätiedot

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %)

Muut Sovella tuotteet. Vaatteiden ripustaminen. Verraton varasto KODIN SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT. 535,20 (sis. alv 22 %) Muut Sovella tuotteet Vaatteiden ripustaminen Housunkannatin naulakkoon, kpl pss,0 Tuuletusteline Tamppausteline 0 0 Naulakko, koukkua, 0 Naulakko, koukkua,00, 0, 0 0 Vaatteiden kannatinputki,, sinkitty,0

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä. LIITE 4 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ/ Toffela-hanke Tarjous saapunut YRITYS saapunut Hankintamenettely Avoimen menettelyn mukainen hankintailmoitus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivulla

Lisätiedot

Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi

Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi Liikkuva koulu seminaari 9.10.2013 Lassi-Pekka Risteelä KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEN VALIKKO Liikuntatunnit Muut oppiaineet - toiminnallisuus Lasten vanhemmat

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Tuoteluettelo 2015 Yli 40 vuotta metallituotteita kodeille, pihoille ja katoille KPPR-Steel Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus metallituotteiden valmistuksesta.

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

Aluelähtökohdat: - maisemalliset tekijät, miten iso rakennus istuu rantamaisemassa, järvimaiseman näkyminen

Aluelähtökohdat: - maisemalliset tekijät, miten iso rakennus istuu rantamaisemassa, järvimaiseman näkyminen Aurlahden kesäteatterin ja ravintolan sijoitus Vertailu, vaihtoehdot A, B2, C ja D Lähtökohdat: Rakennus: - kesäteatterin katsomo on määritetty 700-720 hengelle, on selvityksen mukaan edellytys kannattavalle

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi Pihapiirin tuotteet Tuoteluettelo 2016 Markki pihapiirisi merkki Talon ja pihapiirin suomalainen laatumerkki MARKKI Kotipihan viihtyisyys ja toimivuus on meille suomalaisille tärkeää, oli kyseessä kaupunkipiha,

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot