KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJE Sivu 1/17 Päivärinteen monitoimitalo. Tilaaja: Hattulan kunta Pappilanniementie HATTULA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJE 4.3.2014 Sivu 1/17 Päivärinteen monitoimitalo. Tilaaja: Hattulan kunta Pappilanniementie 9 13880 HATTULA"

Transkriptio

1 Sivu 1/17 Tilaaja: Hattulan kunta HATTULA Hanke: KOKONAISSUUNNITTELU 1

2 Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKE Asemakaava Tontti Rakennukset ULKOALUEET Ajoneuvoliittymät Liikenne PIHA Yleistä Toiminta-alueet Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Pihavarusteet MONITOIMITALO Opetustilat Yleistä Ensimmäinen kerros Toinen kerros Vapaasti sijoitettavat toiminnot Liikuntatilat Yleistä Liikuntasalin koko Lattia ja lattiamerkinnät Välinevarasto Katsomot Varusteet Kiinteät kalusteet Pienvälineet koulu ja liikuntasalin pienkalusta Liikuntatilojen kiintokalusteet ja varaukset Puku- ja pesutilat

3 Sivu 3/17 1. RAKENNUSHANKE 1.1 Asemakaava Asemakaava on saanut lainvoiman 3/2014. Tontti on asemakaavassa korttelin 52 tontti 5 ja se on osoitettu asemakaavassa merkinnällä YO 2/3 k II u 2/3, e= 0,50 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Yleismääräyksenä koulun sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että istutukset, rakennelmat ja rakentaminen sopivat muodoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väreiltään arvokkaan maiseman ja kulttuuriympäristön avoimen alueen reunalle. 1.2 Tontti Tontin pinta-ala on noin 3,2 ha ja rakennusoikeus k-m 2. Kaava sallii rakentamisen yhteen tai useampaan kerrokseen, mutta tontin rakennusalueen koko ja muoto eivät mahdollista kaikkien vaadittujen toimintojen sijoittamista yhteen kerrokseen. Hattulan kunta omistaa tontin. 1.3 Rakennukset Tontti on rakentamaton. 2. ULKOALUEET 2.1 Ajoneuvoliittymät Ajoneuvoliittymät henkilöauto-, taksi-, linja-auto-, tavaran kuljetus-, huolto- ja pelastusliikennettä varten järjestetään ensisijaisesti Opinkujan kautta. Toissijaisena huoltoajoliittymänä tulee huomioida Kalliolantien ajosuunta, joka on osoitettu asemakaavassa kevyenliikenteen väylänä, jolla huoltoajo sallittu. Toissijaista huoltoajoreittiä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa, ei ensisijaisena huoltoajoreittinä. 2.2 Liikenne Tilaaja suorittaa erillisurakkana Opinkujan ja sen jatkeena olevan pudotusalueen rakentamisen (osoitettu erikseen urakkarajakartassa). 3

4 Sivu 4/17 Ajoneuvoliittymän suunnittelu pudotusalueelta pysäköintialueelle ja tontille kuuluu suunnittelijalle. Pysäköintialueet ja huoltoliikenteelle varatut alueet on suunniteltava siten, etteivät ajoneuvoliikennetoiminnot ko. alueilla vaaranna lasten ja aikuisten turvallista jalankulkua, polkupyöräilyä ja muuta toimintaa tontilla. Paikoitus Henkilökunnan ja n muiden käyttäjien sekä tontin viereisen pallokentän käyttäjien autopaikoitus on järjestettävä niin, että saadaan turvallinen kulkuyhteys paikoitusalueelta monitoimitalon piha-alueelle. Paikoitusalueelle sijoitetaan monitoimitalon käyttäjien ja henkilökunnan autopaikat, yhteensä 100 paikkaa, joista 5 tulee olla invapaikkoja. Paikoista 40 varustetaan autolämmityspistorasioilla, joista edelleen 2 tulee olla invapaikkoja. Huoltoliikenne: Huoltoliikenne tulee suunnitella erilleen muusta liikenteestä. Polkupyöräliikenne Polkupyöräliikenne erotetaan auto- ja jalankulkuliikenteestä. Jalankulku: Jalankulku erotetaan auto- ja polkupyöräliikenteestä. Liikennealueiden suunnittelussa noudatetaan RT Koulurakennus ja tilasuunnittelu, liikennealueet ohjeita. 3. PIHA 3.1 Yleistä Pihan leikki- ja toiminta-alueiden suunnittelussa noudatetaan RT Ulkoleikkipaikat ohjeita. Leikki- ja toiminta-alueet erotetaan pysäköintialueesta ja ajoneuvoliikenteeseen varatuista alueen osista ajoneuvoliikenteen estävin rakentein. Erottavana rakenteena tulee käyttää soveltuvia lohkareita Suomessa esiintyvistä kivilajeista, jolloin erottavaa rakennetta voidaan käyttää myös opetusmateriaalina. Kivilajit tulee varustaa lajin nimeävin kyltein. Erottavan rakenteen suunnittelussa tulee huomioida pelastustien vaatimukset. Piha-alueen tulee antaa lapselle mahdollisuus toimia hänelle ominaisella tavalla liikkuen, leikkien, tutkien, oppien ja elämyksiä kokien. Piha-alue tulee nähdä myös opetus- ja oppimisympäristönä kokonaisuudessaan, muutenkin kuin vain liikunta- ja välituntien osalta. Koulun piha-alueiden tulee olla lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottavat. Ulkoalueiden pitää olla turvalliset ja ainakin osaan pihan toimintapaikoista tulee olla esteetön kulku. 4

5 Sivu 5/17 Alueen tulee olla houkutteleva ja aktivoida lapsia liikkumaan ja leikkimään. Pihalla tulee olla lapsille selkeitä merkittyjä avoimia alueita erilaiseen pelaamiseen, hippaleikkeihin yms. Pihalla tulee olla myös leikkialueita, josta löytyy piiloja ja yms. paikkoja, lasten erilaisiin piiloleikkeihin. Piha-aluetta suunnitellessa hyödynnetään paikalla olevaa puustoa, kiviä ja luonnon muotoja. Piha-alueille varataan koululiikuntaan soveltuvat pelialueet, jotka toimivat myös lähiliikunta-alueena kouluaikojen ulkopuolella ja tukevat näin samalla tontin viereisen Pallokentän toimintaa. Piha-alue toimii myös iltapäiväkerhon ulkoilu- ja leikkialueena. Alueen on tarkoitus liittyä myös yhdeksi lähiliikuntapaikaksi, palvellen kaikkia alueen lapsia, nuoria ja perheitä ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden. Piha-alueen tulee olla rajattu ja turvallinen eikä alueella saa olla lapsilta kiellettyjä alueita (kuten esim. laajoja istutusalueita, joihin lapset eivät voi/saa mennä tms. koristeita, joita ei voi hyödyntää lasten toiminnassa). Suunnitelmissa tulee esittää aidan sijainti, tyyppi ja rakenne. Pihan pinnoitteet tulee olla kaikkien koulun kulkukäyntien ympärillä vettä läpäisemätöntä materiaalia esim. asfalttia, laatoitus sallitaan myös pinnoitteena. Toiminta-alueiden ulkopuoliset piha-alueet, joiden pinnoitetta ei ole erikseen määritelty, tulee pinnoittaa asfaltilla tai muulla vastaavalla pinnoitteella. Erillisten helposti hoidettavien istutusalueiden sijoittaminen tontille tulee osoittaa myös asemapiirroksessa. Eri pinnoitetyyppien rajauksiin tulee kiinnittää huomiota ja rajaustapa tulee hyväksyttää tilaajalla ennen toteutusta. Rajauksen tulee minimoida eri pinnoitemateriaalien sekoittuminen ja kasvuston leviäminen istutusalueilta tai luonnonvaraisilta alueilta. Pihajärjestely esitetään asemapiirroksessa. Piha-alueen yleis- ja kohdevalaistus tulee suunnitella siten, että alue on viihtyisä ja turvallinen. 3.2 Toiminta-alueet Piha-alue jakaantuu kuuteen eri teemalliseen toiminta-alueeseen. Alueet voivat olla soveltuvin osin osittain päällekkäisiä toisiinsa nähden. Leikkivälineissä ja niiden asennuksessa noudatetaan standardien SFS-EN 1176 Leikkivälineet ja SFS-EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat ohjeita. Leikkivälineiden sijoitus toiminta-alueittain esitetään asemapiirustuksessa Toiminta-alue 1 Noin 80 x 60 m lähiliikunta-alue. Pinnoitteena kumirouhenurmi keskialueella, kooltaan noin 60 x 50 m. Toiminta-aluetta tulee voida käyttää koululiikunnassa mm. jalkapallo-, pesäpallo- ja luistelukenttänä sekä välituntiliikuntakenttänä. Kenttää käytetään kouluajan ulkopuolella paikallisena lähiliikuntapaikkana. 5

6 Sivu 6/17 Talvella toiminta-alueelle tulee voida sijoittaa jääkiekkokaukalo ja pieni vapaa jääalue koululiikuntaan ja lähiliikuntakentäksi. Kentän valaistus tulee suunnitella. Toiminta-alueen toiselle pitkälle sivulle merkitään maalauksin 4 noin 80 m pituista juoksurataa, jotka mahdollistavat 60 m juoksukilpailun järjestämisen. Esimerkkejä toiminta-alueen 1 välineistöstä: Puistomaali 3x2 m 2 4 kpl, Tress Oy Toiminta-alue 2 Toiminta-alueen 1 yhteyteen osoitetaan erilliselle alueelle erilaisia kiipeilyyn ja tasapainoiluun soveltuvia välineitä, jotka houkuttelevat lasta aktiiviseen liikkumiseen. Alustana pehmeä turvallisuusmääräykset täyttävä putoamissuojamatto niiden toimintojen yhteydessä, jotka sitä vaativat. Esimerkkejä toiminta-alueen 2 välineistöstä: Motoriikkarata, Lappset Oy Surfy tasapainolaite, Lappset Oy Köysipolku, Kompan Oy Palloseinä, noin 10 x 2,5 m Kiipeilykahvat ergohold 92, palloseinän toiselle puolelle, Tress Oy Kiipeilyverkko Macro Spacenet, Kompan Oy Finno karuselli, Lappset Oy Toiminta-alue 3 Toiminta-alueelle suunnitellaan mäki, jonka teossa voi hyödyntää rakennusten perustustyövaiheessa ylijääviä maamassoja. Mäki muotoillaan siten, että siihen saadaan lapsille talveksi liukuri- ja pulkkamäki. Mäkeen sijoitetaan myös isompi liukumäki. Yhteen suuntaan mäen tulee olla jyrkempi (pulkka ja liukurimäki) ja yhteen suuntaan loiva (hiihdon harjoittelu, mäen nousu ja mäenlasku). Mäen tulee olla laajuudeltaan riittävän suuri ja korkeudeltaan korkeimmasta kohdasta vähintään 2,5 m. Esimerkkejä toiminta-alueen 4 välineistöstä: Rinneliuku, Kompan Oy (TR0004P) Toiminta-alue 4 Toiminta-alueelle sijoitetaan keinuja ja mahdollisesti joitakin muita pienempiä välineitä. Keinuissa tulee olla mahdollista pelata erilaisia keinuleikkejä (esim. keinupolttopallo), niitä ei saa sijoittaa liian lähelle toisiaan. Esimerkkejä toiminta-alueen 4 välineistöstä: 6

7 Sivu 7/17 Keinutelineet 4 kpl, Lappset Oy (020415M) / vast. Keinuihin kumilautaistuimet 8 kpl, autonrengasistuimet 2 kpl Keinujen alustojen ja turva-alueiden pinnoitteena turvahiekka määräysten mukaisella vahvuudella tai pihasuunnittelijan esittämällä muulla ko. välineiden käytön mukaisella turvallisuusmääräykset täyttävällä pinnoitteella. Toiminta- ja turva-alueiden ulkopuolinen alue hiekka- tai nurmialuetta tai muuta pihasuunnittelijan esittämää ja tilaajan hyväksymää pinnoitetta Toiminta-alue 5 Asfaltoitu, tai muulla vastaavalla pinnoitteella pinnoitettu alue, jolle sijoitetaan lasta aktiiviseen liikkumiseen houkuttelevia paikkoja, kuten ruutuhyppely-, polttopallo-, tervapata-, katusählykenttä ja katukoripallomaalauksia. Alueelle sijoitetaan myös kiinteät katukoripallotelineet niille kuuluville paikoille. Esimerkkejä toiminta-alueen 5 välineistöstä: Peliareena Arcsport, Lappset Oy Kuumagalvanoitu koulun pihamaali 2 kpl, Tress Oy Skootti- ja skeittiramppeja betonirakenteisina pieninä tempputelineinä Toiminta-alue 6 Toiminta-alue toteutetaan kiinni on. Toiminta-alueelle sijoitetaan pienten piha, joka erotetaan isompien lasten piha-alueesta vähintään 1,2 m korkealla pinnoitetulla metalliaidalla. Aitaamisessa huomioidaan toiminta-alueelle kulku henkilöportein sekä huolto ajoportein. Pienten pihan välineistössä tulee huomioida päiväkoti-ikäisille ja 7 8 vuotiaille lapsille soveltuva leikkivälinemitoitus. Toiminta-alue on päiväkoti-ikäisten (esiopetus) ja alimpien luokka-asteiden lähileikkipiha. 3.3 Pihavarusteet Piha-alueella tulee sijoittaa toiminta-alueille sijoitettavien leikki- ja liikuntavälineiden lisäksi: Lipputanko Polkupyörätelineet 80 pyörälle Opastustaulu sisäänkäynnin läheisyyteen Monitoimitalon nimi rakennuksen seinään valaistuna (nimi tarkentuu myöhemmin) Roska-astiat lajikkeittain (sekajäte 2, paperi 2, pahvi 1) ja niille tarkoituksenmukainen suoja Postilaatikko Istutusalueita monivuotisin alueelle sopivin istutuksin 7

8 Sivu 8/17 4. MONITOIMITALO 4.1 Opetustilat Yleistä Monitoimitalon tilojen suunnittelussa noudatetaan RT Koulurakennus, yleissuunnittelu, RT Koulurakennus, tilasuunnittelu ja soveltuvin osin RT Päiväkotien suunnittelu ohjeita. Monitoimitalon ja ulkoalueiden suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK F1 Esteetön rakennus sekä RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus määräyksiä ja ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisua Päiväkodin turvallisuussuunnittelu (Oppaita 71, Stakes 2008) noudatetaan soveltuvin osin ohjeellisina. Rakennuksen sijoittamisessa tontille tulee huomioida monitoimitalon toiminnalliset vaatimukset, käyttöturvallisuus, fyysinen esteettömyys ja sujuvat ja esteettömät liikkumisyhteydet eri tilojen sekä sisä- ja ulkotilojen välillä. Tilojen tulee olla mahdollisimman monikäyttöiset ja muuntumiskelpoiset eri käyttötarkoituksiin. on kengätön koulu, jossa ulkojalkineiden käyttö on rajattu eteistiloihin ja liikuntahallin ns. likaiseen käytävään. Oppimistoiminnot tulee sijoittaa kahteen kerrokseen, joista toiseen tulee osoittaa monikäyttöiset aineoppimisympäristöt, pienten esi 2 luokka-asteiden tilat sekä ruokapalveluja palvelevat tilat. Toiseen kerrokseen tulee mahdollistaa avoin oppimisympäristö. Henkilökunnan taukotilat ja työtilat ovat yhteiset koko rakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle. Suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari. Ekologisesti kestävä ja kulttuurimaisemaan sopeutuva rakentaminen tulee huomioida rakennuksen sijoittamisessa, suuntaamisessa, rakenteissa ja materiaaleissa. Monitoimitalon tilat suunnitellaan huonetilaohjelman mukaan. Suunnittelussa tulee noudattaa suunnitteluohjeessa, huonetilaohjelmassa, toiminnan kuvauksessa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia sekä huomioida laatuun ja toiminnallisuuteen vaikuttavat asiakirjoissa esitetyt ohjeelliset kuvaukset. Huonetilaohjelma on pinta-aloiltaan ohjeellinen. Kalusteet, varusteet ja laitteet määritellään kaluste- ja varusteluettelossa. 8

9 Sivu 9/17 Monitoimitaloon sijoittuu varsinaisessa opetustoimessa seuraava oppilas- ja henkilökuntamäärä: Esiopetus o 48 lasta o 2 ryhmää o ryhmäkoko 24 lasta o 2 opettajaa 1 6 luokka-asteet o 288 oppilasta o 12 ryhmää o ryhmäkoko 24 oppilasta o 14 opettajaa o 4 avustajaa EMU ryhmät (mukautettu opetus) o 20 oppilasta o 2 ryhmää o ryhmäkoko 10 oppilasta o 2 opettajaa o 2 avustajaa EHA 1 ryhmät (harjaantumisopetus) o 32 oppilasta o 4 ryhmää o ryhmäkoko 8 oppilasta o 4 opettajaa o 8 avustajaa Muu henkilökunta o 1 Oppilashuoltohenkilö o 1 Hallintohenkilö o 2,5 ruokapalveluhenkilökuntaa o 2,5 siivoushenkilökuntaa o 0,5 kiinteistönhoitohenkilö o 2 muuta henkilökuntaa Ensimmäinen kerros Monitoimitalon ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavat tilat ja niiden keskinäisen sijoittumisen vaatimukset: Teknisen työn ja tekstiilityön luokat o tilat yhteydessä toisiinsa yhteisen käsityöpajatilan välityksellä 9

10 Sivu 10/17 Kuumennuskeittiö, ruokasali, kanttiinitila ja liikuntahalli o tilojen sijoittelu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa kouluaikaisen ja kouluajan ulkopuolisen tehokkaan ja toiminnallisen käytön. Ruokasalia käytetään myös monitoimitilana. Ruokasalin tarjoilu-, jakelu- ja astiankeräyslinjastojen sijoitteluun ja toiminnallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Musiikkiluokka Esikoulutoimintojen ryhmä- ja lepotilat, alimman luokka-asteen opetustilat. Tilat lähellä toisiaan. EHA 1 opetustoimintojen tilat, vähintään kaksi opetustilaa Terveydenhoitajan/ koulukuraattorin vastaanotto- ja odotustilat Toiminnan kannalta tarpeelliset oppilas-, henkilökunta- ja muulle käyttäjäkunnalle soveltuvat WC tilat, myös inva WC mitoitetut tilat sekä kerroksen siivousta ja teknistä huoltoa palvelevat tilat Ulkojalkineiden säilytystilat, kuraeteiset Riittävät naulakkotilat Liikennetilat Kiinteistövarastotilat, jätehuoltotilat, huoltoliikennetilat Toinen kerros Monitoimitalon toiseen kerrokseen sijoitettavat tilat ja niiden keskinäisen sijoittumisen vaatimukset: Avoimen oppimisympäristön tilat o avointa oppimisympäristöä palvelevat pienryhmätilat o avointa oppimisympäristöä palvelevat varastotilat Toiminnan kannalta tarpeelliset oppilas-, henkilökunta- ja muulle käyttäjäkunnalle soveltuvat WC tilat, myös inva WC mitoitetut tilat sekä kerroksen siivousta ja teknistä huoltoa palvelevat tilat Osa EHA1 oppimistiloista Liikennetilat

11 4.1.4 Vapaasti sijoitettavat toiminnot SUUNNITTELUOHJE Sivu 11/17 Monitoimitaloon vapaasti sijoitettavat tilat (osa huonetilaohjelmassa), joiden sijoittelussa tulee huomioida tilojen kokonaistoiminnallisuus: 4.2 Liikuntatilat Hallinnon tilat o Toimistotilat o Arkistotilat o Taukotila Sosiaalitilat (puku- ja pesutiloina voi hyödyntää liikuntahalliin sijoitettavia henkilökunnan puku- ja pesutiloja) Monikäyttöisyyttä palvelevat kirjastotoimintojen tilat (limittäin muiden tilojen kanssa, ei omaa kirjastotilaa) Väestönsuojatilat o Väestönsuoja toteutetaan S1 luokkaisena. Yksittäisen S1 luokkaisen väestönsuojan enimmäispinta-ala on 135 m 2. o Väestönsuojan pinta-ala mitoitetaan henkilömäärän mukaan. o Henkilömäärän mukainen väestönsuojan suoja-alueen pinta-ala on 0,75 m 2 / henkilö, eli 325,5 m 2. o Lisäksi VSS tilojen suunnittelussa tulee osoittaa riittävät alueet ja varusteet iv laitteistoille, kuivakäymälöille, sulkuteltoille ja muulle VSS varustelulle o Suojaan sijoitetaan rauhanajan käyttötiloja huonetilaohjelman mukaan Porrastilat Hissit Yleistä Liikuntatilat palvelevat koulukäyttöä erityisesti Päivärinteen koulun oppilaille. Lisäksi tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yläkouluikäisten ja lukioikäisten käyttötarpeet liikuntavälineistön osalta. Urheiluseurojen ja panssariprikaatin pienvälineistö tulee huomioida varastoissa lukittavin säilytyskaapein. Hattulan kunnan suurimpana yhtenäisenä juhla- ja messutilana salin akustiikassa tulee soveltuvin osin huomioida akustiset vaatimukset. Äänentoisto ja esiintymislavavalaistus tulee olla joustavalla tavalla ohjattavissa kahdesta eri pisteestä. Perusvalaistus tulee olla urheilutiloihin soveltuva ja luxeiltaan riittävä mm. TV-tasoiseen kuvaukseen. Sähkösuunnittelussa tulee huomioida bändikäyttö ja konserttikäyttö riittävällä sähköntuotolla. Salin keskiosaan tulee sijoittaa kiinteä AVvälineistö, sekä valkokangas. Liikuntasalin sähköpistokkeet ja valokatkaisijat tulee suojata iskuilta. Salin rakennesuunnittelussa on huomioitava, että sisäpuolelle ei sijoiteta vaarallisia tai pelaamista haittaavia tolppia. Ikkunoiden määrä liikuntahallissa tulee minimoida ja ne tulee voida peittää, sekä suojata. Kattorakenteisiin tulee sijoittaa varaukset ja kiinnityskiskot myös tilapäisille lisävalaistuksille (ja äänentoistolle).

12 Sivu 12/17 Koko koulurakennuksen poikkeuksellisen moninainen ilta- ja viikonloppukäyttö tulee ottaa huomioon lukkojen, ovien ja valojen automatiikassa, sekä kameravalvonnassa Liikuntasalin koko Koulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallitila tulee olla sähköisellä ääntä eristävällä jakoseinillä kolmeen osaan jaettava tila. Tilaan tulee mahtua täysimittainen salibandy/ futsal kenttä suoja-alueineen Lattia ja lattiamerkinnät Liittojoustavan urheilulattian on täytettävä koko rakenteensa osalta liittojoustavan urheilulattian tyypin M3 vaatimukset EN14904:2006 normin mukaisesti. Urheilulattian pintakerros on saumaton PU-pinta, murtovenymä 200 % ja vetolujuus 17 N/mm², joustinkerroksena kumijoustinkerros, ominaispaino 513 kg/m³. Lämmöneristysarvo koko rakenteelle 0,154 m². K/W. Koko rakenteen on oltava yhdessä testattu ja CE-merkitty. Päästöluokitus AgBB (M1 hyväksyntä). Rajamerkinnät salibandyn, futsalin, koripallon ja lentopallon pelaamiseen salin pitkittäissuunnassa. Lisäksi poikittain lentopallon, koripallon (soveltuvin osin), sekä sählyn rajat kuhunkin osioon. Lisäksi poikittain 5-6 sulkapallokenttää mitoituksesta riippuen Välinevarasto Välinevarasto tulee olla pitkällä sivulla siten, että välineet saadaan jokaiseen jako-osioon muiden jako-osioiden toimintoja häiritsemättä Katsomot Kiinteä katsomonosa sijoitetaan hallin pitkälle sivulle. Kiinteään katsomonosaan sijoitetaan n. 250 istumapaikkaa selkänojallisin istuimin, esim. mallia Kerko. Lisäksi urakkaan kuuluvana n. 250 paikkainen siirtokatsomo sähkötoimisena selkänojallisin istuimin, esim. mallia Kerko Varusteet Kiintokalusteina sijoitetaan sähköiset koripallokorit viralliselle kentälle, sekä kahdelle poikittaiskentälle. Erillisen kalustoluettelon mukaisille irrallisille ja kiinteille välineille tulee huomioida asianmukaiset tilavaraukset, kiinnikkeet, johdotukset ja varaukset seiniin lattioihin ja kattoon. Pelikellon ohjaus tulee voida tehdä kahdesta eri paikasta.

13 4.2.7 Kiinteät kalusteet SUUNNITTELUOHJE Sivu 13/17 o Liikuntasalin ääntä eristävät jakoverhot 2 kpl o Koripallokorit 8 kpl o Kiintokatsomo n. 200 paikkaa, jonka lisäksi teleskooppikatsomo n. 300 paikkaa, molemmat selkänojallisina, Malli Kerko, motorisoitu o Katsomosijoittelussa huomioidaan esteettömyys, sekä erityisesti salibandyn, sekä futsalin pelaaja-aitiot ja tuomaripöydän sijoittelu o Lisäksi tulee huomioida pienvälineistön varaukset, varastointitilan riittävyys ja kiinnitykset erillisen jäljempänä olevan välineluettelon mukaan Pienvälineet koulu ja liikuntasalin pienkalusta Liikuntahallin varastotilojen mitoituksessa tulee huomioida seuraavien pienvälineiden ja pienkaluston tilantarve sekä varastointijärjestelmät: PEHMUSTEET JA MATOT Alastulopehmuste 300x200x45 cm 2 KPL Taittomatto 300x200x12,5 cm 1 KPL Rullamatto 1000x120x1,8 cm 2 KPL Mattovaunu rullamatolle 2 KPL Rigmamatto 188x100x5 cm, sin. 20 KPL Voimistelumatto 190x100x4 cm 20 KPL Mattovaunu, lavamalli Rzw 2 KPL Mattovaunu yksipuolinen 1 KPL Voimistelumatto 1820x990x15 mm 20 KPL Aerobic-matto 1200x500x10 mm 20 KPL Aerobic-mattojen säilytysvaunu 1 KPL SOFT LINE Hyppyarkku soft 3-os. iso, vak 1 KPL Hyppyarkku Jr Softline 1 KPL Hyppyjakkara soft-line 1 KPL Volttikaari soft-line 1 KPL Korotuspala volttikaarelle 1 KPL Taittuva kuperkeikkakiila 1 KPL VOIMISTELUKALUSTEET Yhdistelmäarkku 130 cm, 7 osa 1 KPL Hyppyjakkara 1 KPL Hyppypukki matala cm 1 KPL Voimistelupenkki 300x25x30 cm, 6 KPL Pienoistrampoliini minitramp 2 KPL Hyppyteline Softline 1 KPL Ponnistuslauta ala-aste 15 cm 1 KPL Ponnistuslauta yläaste 20 cm 1 KPL Paavo-puomi, pituus 5 m 1 KPL SALIBANDY Minimaali 90x60 cm sis.verkon 6 KPL Minimaali 60 x 45 cm sis.verko 2 KPL Salibandymailavaunu pallotelin 2 KPL Salib.mailasrj Campus 36, grip 1 SETTI Salib.mailasarja Power Blade 1 SETTI KORIPALLO Koripallo Conti pro grip BT 3 20 KPL Koripallo Conti pro grip BT 7 20 KPL Koripallo Opettava 1 KPL Katukoripallo Conti B6 2 KPL Katukoripallo Conti B5 2 KPL KÄSIPALLO Käsipallo naiset/pojat 15 KPL Käsipallo pojat/tytöt 15 KPL Käsipallo-soft valk. 160 mm 15 KPL LENTOPALLO Lentopallo Mikasa MVA KPL Lentopallo Mikasa School 15 KPL Lentopallo vaahtomuovia, halk. 5 KPL Beachlentopallo VCA, pehmeä 10 KPL SULKAPALLO Sulkapallomaila Junior 20 KPL Sulkap.maila Yamasaki School 20 KPL Pomppupallo, 6 kpl/pakkaus 5 PAK TENNIS Tennismaila senior 4 KPL Tennismaila junior 4 KPL Tennispallokoulukäyttöön Rzw 10 KPL JALKAPALLO Jalkapallo Club 5 20 KPL Jalkapallo Club 4 20 KPL Jalkapallo Star 3 20 KPL Harjoitusaitasetti 15 cm 1 SETTI Harjoitusaitasetti 30 cm 1 SETTI Askeltikkaat 9 m, askelharj. 1 KPL SUUNNISTUS Koulukompassilaatikko 1 KPL Rastileimasin A-srj,10 kpl/pak 1 PAK Rastileimasin B-srj,10 kpl/pak 1 PAK Rastilippu 300 x 300 mm 1 KPL JÄÄKIEKKO Jääk.kypärä Reebok 3K Sr musta 15 KPL Ringett a Koho 1 KPL Jääk.maila Ccm V 3 Jun. Left 10 KPL Jääkiekko Jofa virallinen 1 KPL Heittorengas kumia sininen 1 KPL PESÄPALLO Pesäpalloräpylä 150 left 15 KPL Pesäpalloräpylä 250 left 15 KPL Pesäpalloräpylä 300 left 10 KPL

14 Pesäpalloräpylä 450 left 2 KPL Pesäpallomaila 85 cm lasik. 2 KPL Pesäpallomaila 90 cm lasik.2 KPL Pesäpallomaila 95 cm lasik. 1 KPL Tenavapallo 15 KPL Syöttölautanen, pesäpallo 2 KPL Mailakassi mailalle 1 KPL Pesäpallokypärä, punainen 6 KPL LIIKUNTA JA LEIKKI Voimistelupallo pun. halk KPL Voimistelunauha 3 m valk. Spie 2 KPL Softpolo 1 KPL Laskuvarjo halk. 6,1 m 1 KPL Lippurugby-Setti 1 SETTI Peliliivi Junior punainen 10 KPL Peliliivi sininen 10 kpl Peliliivi keltainen 10 kpl SUUNNITTELUOHJE Sivu 14/ Joukkuenauha pun. 10 kpl/pakk. 2 PAK Hernepussi pun. 5 kpl/pakk. 3 PAK Hula-vanne muovia 63 cm 5 KPL Hula-vanne muovia 78 cm 5 KPL Merkkilautaset 40 kpl, 4 väriä 1 SETTI Hyppynaru 280 cm, 10 kpl/pakk. 1 PAK Hyppynaru superpitkä 1 KPL Twist-nauha 1 KPL Vaahtomuovifrisbee 1 KPL Frisbee 1 KPL Moonhopper tasapainopallo 1 KPL Käsipumppu suuttimella 2 KPL Pallokompressori Volcano 1 KPL Pallovaunuja 6 kpl Liikuntatilojen kiintokalusteet ja varaukset Köydet 1 kpl Köysien liukukisko (70x70), pit.7,0 m, mahdolliset sekundäärikannattajat 8 kpl Kiipeämisköysi hamppua, pit. 8,0 m 7 kpl Liukuvaunu köysille RZ 1 kpl Lukkovaunu köysille RZ 1 kpl Lukkosalpa edelliselle RZ 1 srj Asennustarp. köysille (ketju,pidike ) 7 m Yhdysketju, solmuketju 45mm Renkaat 1 kpl Renkaiden liukukisko (70x70), pit.6,0 m, mahdolliset sekundäärikannattajat 14 kpl Kiskon lattakiinitysosa reijät k/k 130, kiinteä 6 kpl Voimistelurenkaita, puisia sisä Ø 180 mm 3 par Voim.renkaiden narut, pit. 7,0 m 5 kpl Liukuvaunu renkaille RZ 1 kpl Lukkovaunu renkaille RZ 1 kpl Lukkosalpa edelliselle RZ 1 srj Asennustarp. renkaille (ketju,pidike ) 6 m Yhdysketju, solmuketju 45mm 2 kpl Sidontahihna renkaille, koukulla. Lentopallo 3 kpl Lentop. Elite kiristäjäpylväs, pyöreä, Ø 100 mm alumiinia, kilpa, verkon portaaton korkeudensäätö 3 kpl Lentop. Elite koukkupylväs, pyöreä, Ø 100 mm alumiinia, kilpa, verkon portaaton korkeudensäätö 3 kpl Säilytyskonsolit 2:lle lentopallo pylväälle.

15 8 kpl Lattiaholkki pyöreä, Ø 100 mm, muovilattia 8 kpl Lattiaholkin kansi (361595) muovilattia 2 kpl Imukuppi Ø 80 mm kannen nostamiseen 3 kpl Lentopalloverkko, kilpamalli pit. 9,5 m 6 kpl Lentopalloverkon antennit lasikuitua tuppeineen 3 kpl Lentopalloverkon säilytysripustin 3 kpl Seinäkoukku edelliselle pit. 150 mm 1 kpl Lentopallotuomarin seisontataso, alumiinia 1 kpl Pehmuste tuomarituolille 2 kpl Lentopallopylv. suojus pyör.pylvälle SUUNNITTELUOHJE Sivu 15/17 Sulkapallo 5 par Sulkapallopylväät, vapaasti seisovat, kuljetuspyörin 5 kpl Sulkapalloverkko pit. 6,1 m 5 kpl Verkkoripustin sulkapalloverkolle 5 kpl Ripustuskoukku edelliselle pit. 150 mm Tennis 1 par Tennispylväät 80x80 mm alumiinia, ruuvikiristäjällä 2 kpl Lattiaholkki, 80 x 80 mm, muovilattia 2 kpl Lattiaholkin kansi (361515) muovilattia 1 kpl Tennisverkko, kilpamalli nelinpelin 1 par Tennisverkon välipylväät (kaksinpeliä varten), sinkittyä terästä 1 kpl Tennispylväiden ja -verkon säilytysvaunu Koripallo 2 kpl Kattoonkääntyvä koripalloteline virallisin läpinäkyvin levyin ja sähköketjunosturein. Mahdolliset sekundäärikannattajat rungolle ja nostimelle sekä nostimen painonapit ja ohjauskeskus Suomen Koripalloliiton hyväksymä. 1 kpl koripallotel. runko 1 kpl rungon kiinnike 2 kpl kulma säätöruuvi korip.levyille 1 kpl koripallorengas, taittuva 1 kpl koripalloverkko, valkoinen 1 kpl koripallolevy 1050x1800 mm, läpinäkyvä 1 kpl koripallolevyn reunapehmuste 60 mm 1 kpl sähköketjunostin, 250 kg (400V) 1 kpl sähköketjunost. kiinnike 1 kpl korkeussäätölaite kilpalevylle 1 kpl veivi kork.säätölaitteelle Käsipallo / Futsal 2 kpl Käsipallomaali virallinen vapaasti seisova. Ruuvikiinnitys

16 lattian sis. lattiahelat, käännettävät takaraudat. Verkkosyvyys 80/100 cm, ilman verkkoa. 1 srj Siirtovaunut, 2 kpl pieniä siirtovaunuja yhdelle maalille 2 kpl Laahusverkko valkoinen silmäkoko 100 mm. SUUNNITTELUOHJE Sivu 16/17 2 kpl Futsalmaaliverkko vahva syvyys 80/100 cm. Silmäkoko 45 mm. Suojaverkko 2 kpl Suojaverkko 4x11 m, silmäkoko 45 mm, vihreä lanka 4 mm. Reunat vahvistettu narulla, kulmat varustettu koussilla. 2 srj Seinäkonsolit/ lattiakiinnikkeet 2 kpl teräskonsoleita köysipyörillä verkkojen nostoon. Lattiakiinnikkeet sekä verkon nostoköysi sisältyy. Puolapuut 2 srj Puolapuut 6- os, kokonaiskorkeus lattiasta 2575 mm leveys 4530 mm (100 mm irti lattiasta)lakattua mäntyä. Puolapuupeili 1 kpl Puolapuupeili vasen auki käännettävä, edessä 2-osaiset puolapuut ja niiden takana peili. Lakattua mäntyä. Leveys 156 cm, korkeus 257 cm ja syvyys 18 cm Sisältää kiinnityspylväs kpl Puolapuupeili oikea auki käännettävä, edessä 2-osaiset puolapuut ja niiden takana peili. Lakattua mäntyä. Leveys 156 cm, korkeus 257 cm ja syvyys 18 cm Sisältää kiinnityspylväs kpl Seinäpeili koko 159x309 cm, lakatulla mäntykehyksellä Puku- ja pesutilat Liikuntasalin yhteyteen rakennetaan puku- ja pesutilat oppilaille, iltakäyttäjille, opettajille sekä tuomareille. Mies- ja naiskäyttäjille osoitetaan omat puku- ja pesutilansa. Pukuhuonetilojen yhteyteen sijoitetaan vähintään 2 WC tilaa/ pukuhuone. Pukuhuonetiloissa tulee olla kiinteät seiniin kiinnitetyt penkkiratkaisut, sekä naulakot. Suihkutilojen suihkujen määrä tulee maksimoida 6-7 suihkua / tila. Pukuhuonetiloihin tulee voida kulkea ns. likaista käytävää. Pukuhuonetiloista liikuntatiloihin kuljetaan puhdasta käytävää. Erityisenä huomiointina on pukuhuonetilojen toiminta mahdollisimman joustavasti myös Parolan Pallokentän tarpeita ajatellen. Yleisö-WC:t kesäkäytössä on otettava huomioon. Lisäksi esteettömyys on suunnittelun lähtökohta eri käyttötarpeita ajatellen.

17 Sivu 17/17 Hattula Hattulan kunta, tekninen toimi

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ASIKKALAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapito LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELOT 1. YLEISTÄ URAKKAAN

Lisätiedot

KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 4 Tilauskoodi: V1558 Hinta 14,90. KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 5 Tilauskoodi: V1557 Hinta 14,90

KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 4 Tilauskoodi: V1558 Hinta 14,90. KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 5 Tilauskoodi: V1557 Hinta 14,90 PuuhaSport Sport KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 4 Tilauskoodi: V1558 Hinta 14,90 KUBLER LENTOPALLO OFFICIAL KOKO 5 Tilauskoodi: V1557 Hinta 14,90 MOLTEN LENTOPALLO PEHMEÄ Tilauskoodi: V9904 Keltainen

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA 1 (9)

KITTILÄN KUNTA 1 (9) KITTILÄN KUNTA 1 (9) SIRKAN KOULUN LAAJENNUKSEN 21.4.2016 LIIKUNTASALIN VARUSTEET 1. KERROS Koripallo 117 Liikuntasali Koripallo Pro, virallinen 8 kpl koko 7, malli Kerkosport tai Ji Sport 117A Liikuntasalin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1 .1 Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO.1.1 Palloseinä. Leveys 250. Perustussyvyys 65. Perustamisessa tarvitaan betonia. Päämateriaalit: mänty puu ja metalli. PALLOSEINÄ 175015 Yli 6-vuotiaille

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

TAMMELAN JALKAPALLOSTADION AINEISTO KAAVAEHDOTUSTA VARTEN

TAMMELAN JALKAPALLOSTADION AINEISTO KAAVAEHDOTUSTA VARTEN TAMMELAN JALKAPALLOSTADION AINEISTO KAAVAEHDOTUSTA VARTEN 6.11.2015 TAMMELAN JALKAPALLOSTADION / LIITTYY ASEMAKAAVAAN NRO 8570 L NÄKYMÄ ILMARINKADULTA 6.11.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O J K

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi Pihapiirin tuotteet Tuoteluettelo 2016 Markki pihapiirisi merkki Talon ja pihapiirin suomalainen laatumerkki MARKKI Kotipihan viihtyisyys ja toimivuus on meille suomalaisille tärkeää, oli kyseessä kaupunkipiha,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010)

Liite ELY-keskuksen lausunto (PIRELY/905/07.01/2010) Liite 8 Muistutukset, lausunnot ja vastineet. Kaava nro 8246, Teiskontien ja Kuntokadun liikennejärjestelyt sekä TAYS:n pääsisäänkäynnin pysäköintijärjestelyt. Kaavaehdotus nro 8246 oli virallisesti nähtävillä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS kate 2.11.2016 71 liite 25 PROJEKT KUUBIS OÜ VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS ALUSTAVA Nietoinkuja 1, 03400 Vihti Arkkitehti: Projektinjohtaja: Katrin Männik Jarmo Nikland 07.10.2016 Tatari

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI Sastamalan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistaman tontin myymistä varten. Sastamalan kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontin ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo Taiteilijan näkemys ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 MARIA JOTUNINKATU 2, 06100 PORVOO Arvioitu valmistuminen 5/2017 Hornhattula

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot