KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJE Sivu 1/17 Päivärinteen monitoimitalo. Tilaaja: Hattulan kunta Pappilanniementie HATTULA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKONAISSUUNNITTELU. SUUNNITTELUOHJE 4.3.2014 Sivu 1/17 Päivärinteen monitoimitalo. Tilaaja: Hattulan kunta Pappilanniementie 9 13880 HATTULA"

Transkriptio

1 Sivu 1/17 Tilaaja: Hattulan kunta HATTULA Hanke: KOKONAISSUUNNITTELU 1

2 Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKE Asemakaava Tontti Rakennukset ULKOALUEET Ajoneuvoliittymät Liikenne PIHA Yleistä Toiminta-alueet Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Toiminta-alue Pihavarusteet MONITOIMITALO Opetustilat Yleistä Ensimmäinen kerros Toinen kerros Vapaasti sijoitettavat toiminnot Liikuntatilat Yleistä Liikuntasalin koko Lattia ja lattiamerkinnät Välinevarasto Katsomot Varusteet Kiinteät kalusteet Pienvälineet koulu ja liikuntasalin pienkalusta Liikuntatilojen kiintokalusteet ja varaukset Puku- ja pesutilat

3 Sivu 3/17 1. RAKENNUSHANKE 1.1 Asemakaava Asemakaava on saanut lainvoiman 3/2014. Tontti on asemakaavassa korttelin 52 tontti 5 ja se on osoitettu asemakaavassa merkinnällä YO 2/3 k II u 2/3, e= 0,50 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Yleismääräyksenä koulun sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että istutukset, rakennelmat ja rakentaminen sopivat muodoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väreiltään arvokkaan maiseman ja kulttuuriympäristön avoimen alueen reunalle. 1.2 Tontti Tontin pinta-ala on noin 3,2 ha ja rakennusoikeus k-m 2. Kaava sallii rakentamisen yhteen tai useampaan kerrokseen, mutta tontin rakennusalueen koko ja muoto eivät mahdollista kaikkien vaadittujen toimintojen sijoittamista yhteen kerrokseen. Hattulan kunta omistaa tontin. 1.3 Rakennukset Tontti on rakentamaton. 2. ULKOALUEET 2.1 Ajoneuvoliittymät Ajoneuvoliittymät henkilöauto-, taksi-, linja-auto-, tavaran kuljetus-, huolto- ja pelastusliikennettä varten järjestetään ensisijaisesti Opinkujan kautta. Toissijaisena huoltoajoliittymänä tulee huomioida Kalliolantien ajosuunta, joka on osoitettu asemakaavassa kevyenliikenteen väylänä, jolla huoltoajo sallittu. Toissijaista huoltoajoreittiä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa, ei ensisijaisena huoltoajoreittinä. 2.2 Liikenne Tilaaja suorittaa erillisurakkana Opinkujan ja sen jatkeena olevan pudotusalueen rakentamisen (osoitettu erikseen urakkarajakartassa). 3

4 Sivu 4/17 Ajoneuvoliittymän suunnittelu pudotusalueelta pysäköintialueelle ja tontille kuuluu suunnittelijalle. Pysäköintialueet ja huoltoliikenteelle varatut alueet on suunniteltava siten, etteivät ajoneuvoliikennetoiminnot ko. alueilla vaaranna lasten ja aikuisten turvallista jalankulkua, polkupyöräilyä ja muuta toimintaa tontilla. Paikoitus Henkilökunnan ja n muiden käyttäjien sekä tontin viereisen pallokentän käyttäjien autopaikoitus on järjestettävä niin, että saadaan turvallinen kulkuyhteys paikoitusalueelta monitoimitalon piha-alueelle. Paikoitusalueelle sijoitetaan monitoimitalon käyttäjien ja henkilökunnan autopaikat, yhteensä 100 paikkaa, joista 5 tulee olla invapaikkoja. Paikoista 40 varustetaan autolämmityspistorasioilla, joista edelleen 2 tulee olla invapaikkoja. Huoltoliikenne: Huoltoliikenne tulee suunnitella erilleen muusta liikenteestä. Polkupyöräliikenne Polkupyöräliikenne erotetaan auto- ja jalankulkuliikenteestä. Jalankulku: Jalankulku erotetaan auto- ja polkupyöräliikenteestä. Liikennealueiden suunnittelussa noudatetaan RT Koulurakennus ja tilasuunnittelu, liikennealueet ohjeita. 3. PIHA 3.1 Yleistä Pihan leikki- ja toiminta-alueiden suunnittelussa noudatetaan RT Ulkoleikkipaikat ohjeita. Leikki- ja toiminta-alueet erotetaan pysäköintialueesta ja ajoneuvoliikenteeseen varatuista alueen osista ajoneuvoliikenteen estävin rakentein. Erottavana rakenteena tulee käyttää soveltuvia lohkareita Suomessa esiintyvistä kivilajeista, jolloin erottavaa rakennetta voidaan käyttää myös opetusmateriaalina. Kivilajit tulee varustaa lajin nimeävin kyltein. Erottavan rakenteen suunnittelussa tulee huomioida pelastustien vaatimukset. Piha-alueen tulee antaa lapselle mahdollisuus toimia hänelle ominaisella tavalla liikkuen, leikkien, tutkien, oppien ja elämyksiä kokien. Piha-alue tulee nähdä myös opetus- ja oppimisympäristönä kokonaisuudessaan, muutenkin kuin vain liikunta- ja välituntien osalta. Koulun piha-alueiden tulee olla lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottavat. Ulkoalueiden pitää olla turvalliset ja ainakin osaan pihan toimintapaikoista tulee olla esteetön kulku. 4

5 Sivu 5/17 Alueen tulee olla houkutteleva ja aktivoida lapsia liikkumaan ja leikkimään. Pihalla tulee olla lapsille selkeitä merkittyjä avoimia alueita erilaiseen pelaamiseen, hippaleikkeihin yms. Pihalla tulee olla myös leikkialueita, josta löytyy piiloja ja yms. paikkoja, lasten erilaisiin piiloleikkeihin. Piha-aluetta suunnitellessa hyödynnetään paikalla olevaa puustoa, kiviä ja luonnon muotoja. Piha-alueille varataan koululiikuntaan soveltuvat pelialueet, jotka toimivat myös lähiliikunta-alueena kouluaikojen ulkopuolella ja tukevat näin samalla tontin viereisen Pallokentän toimintaa. Piha-alue toimii myös iltapäiväkerhon ulkoilu- ja leikkialueena. Alueen on tarkoitus liittyä myös yhdeksi lähiliikuntapaikaksi, palvellen kaikkia alueen lapsia, nuoria ja perheitä ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden. Piha-alueen tulee olla rajattu ja turvallinen eikä alueella saa olla lapsilta kiellettyjä alueita (kuten esim. laajoja istutusalueita, joihin lapset eivät voi/saa mennä tms. koristeita, joita ei voi hyödyntää lasten toiminnassa). Suunnitelmissa tulee esittää aidan sijainti, tyyppi ja rakenne. Pihan pinnoitteet tulee olla kaikkien koulun kulkukäyntien ympärillä vettä läpäisemätöntä materiaalia esim. asfalttia, laatoitus sallitaan myös pinnoitteena. Toiminta-alueiden ulkopuoliset piha-alueet, joiden pinnoitetta ei ole erikseen määritelty, tulee pinnoittaa asfaltilla tai muulla vastaavalla pinnoitteella. Erillisten helposti hoidettavien istutusalueiden sijoittaminen tontille tulee osoittaa myös asemapiirroksessa. Eri pinnoitetyyppien rajauksiin tulee kiinnittää huomiota ja rajaustapa tulee hyväksyttää tilaajalla ennen toteutusta. Rajauksen tulee minimoida eri pinnoitemateriaalien sekoittuminen ja kasvuston leviäminen istutusalueilta tai luonnonvaraisilta alueilta. Pihajärjestely esitetään asemapiirroksessa. Piha-alueen yleis- ja kohdevalaistus tulee suunnitella siten, että alue on viihtyisä ja turvallinen. 3.2 Toiminta-alueet Piha-alue jakaantuu kuuteen eri teemalliseen toiminta-alueeseen. Alueet voivat olla soveltuvin osin osittain päällekkäisiä toisiinsa nähden. Leikkivälineissä ja niiden asennuksessa noudatetaan standardien SFS-EN 1176 Leikkivälineet ja SFS-EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat ohjeita. Leikkivälineiden sijoitus toiminta-alueittain esitetään asemapiirustuksessa Toiminta-alue 1 Noin 80 x 60 m lähiliikunta-alue. Pinnoitteena kumirouhenurmi keskialueella, kooltaan noin 60 x 50 m. Toiminta-aluetta tulee voida käyttää koululiikunnassa mm. jalkapallo-, pesäpallo- ja luistelukenttänä sekä välituntiliikuntakenttänä. Kenttää käytetään kouluajan ulkopuolella paikallisena lähiliikuntapaikkana. 5

6 Sivu 6/17 Talvella toiminta-alueelle tulee voida sijoittaa jääkiekkokaukalo ja pieni vapaa jääalue koululiikuntaan ja lähiliikuntakentäksi. Kentän valaistus tulee suunnitella. Toiminta-alueen toiselle pitkälle sivulle merkitään maalauksin 4 noin 80 m pituista juoksurataa, jotka mahdollistavat 60 m juoksukilpailun järjestämisen. Esimerkkejä toiminta-alueen 1 välineistöstä: Puistomaali 3x2 m 2 4 kpl, Tress Oy Toiminta-alue 2 Toiminta-alueen 1 yhteyteen osoitetaan erilliselle alueelle erilaisia kiipeilyyn ja tasapainoiluun soveltuvia välineitä, jotka houkuttelevat lasta aktiiviseen liikkumiseen. Alustana pehmeä turvallisuusmääräykset täyttävä putoamissuojamatto niiden toimintojen yhteydessä, jotka sitä vaativat. Esimerkkejä toiminta-alueen 2 välineistöstä: Motoriikkarata, Lappset Oy Surfy tasapainolaite, Lappset Oy Köysipolku, Kompan Oy Palloseinä, noin 10 x 2,5 m Kiipeilykahvat ergohold 92, palloseinän toiselle puolelle, Tress Oy Kiipeilyverkko Macro Spacenet, Kompan Oy Finno karuselli, Lappset Oy Toiminta-alue 3 Toiminta-alueelle suunnitellaan mäki, jonka teossa voi hyödyntää rakennusten perustustyövaiheessa ylijääviä maamassoja. Mäki muotoillaan siten, että siihen saadaan lapsille talveksi liukuri- ja pulkkamäki. Mäkeen sijoitetaan myös isompi liukumäki. Yhteen suuntaan mäen tulee olla jyrkempi (pulkka ja liukurimäki) ja yhteen suuntaan loiva (hiihdon harjoittelu, mäen nousu ja mäenlasku). Mäen tulee olla laajuudeltaan riittävän suuri ja korkeudeltaan korkeimmasta kohdasta vähintään 2,5 m. Esimerkkejä toiminta-alueen 4 välineistöstä: Rinneliuku, Kompan Oy (TR0004P) Toiminta-alue 4 Toiminta-alueelle sijoitetaan keinuja ja mahdollisesti joitakin muita pienempiä välineitä. Keinuissa tulee olla mahdollista pelata erilaisia keinuleikkejä (esim. keinupolttopallo), niitä ei saa sijoittaa liian lähelle toisiaan. Esimerkkejä toiminta-alueen 4 välineistöstä: 6

7 Sivu 7/17 Keinutelineet 4 kpl, Lappset Oy (020415M) / vast. Keinuihin kumilautaistuimet 8 kpl, autonrengasistuimet 2 kpl Keinujen alustojen ja turva-alueiden pinnoitteena turvahiekka määräysten mukaisella vahvuudella tai pihasuunnittelijan esittämällä muulla ko. välineiden käytön mukaisella turvallisuusmääräykset täyttävällä pinnoitteella. Toiminta- ja turva-alueiden ulkopuolinen alue hiekka- tai nurmialuetta tai muuta pihasuunnittelijan esittämää ja tilaajan hyväksymää pinnoitetta Toiminta-alue 5 Asfaltoitu, tai muulla vastaavalla pinnoitteella pinnoitettu alue, jolle sijoitetaan lasta aktiiviseen liikkumiseen houkuttelevia paikkoja, kuten ruutuhyppely-, polttopallo-, tervapata-, katusählykenttä ja katukoripallomaalauksia. Alueelle sijoitetaan myös kiinteät katukoripallotelineet niille kuuluville paikoille. Esimerkkejä toiminta-alueen 5 välineistöstä: Peliareena Arcsport, Lappset Oy Kuumagalvanoitu koulun pihamaali 2 kpl, Tress Oy Skootti- ja skeittiramppeja betonirakenteisina pieninä tempputelineinä Toiminta-alue 6 Toiminta-alue toteutetaan kiinni on. Toiminta-alueelle sijoitetaan pienten piha, joka erotetaan isompien lasten piha-alueesta vähintään 1,2 m korkealla pinnoitetulla metalliaidalla. Aitaamisessa huomioidaan toiminta-alueelle kulku henkilöportein sekä huolto ajoportein. Pienten pihan välineistössä tulee huomioida päiväkoti-ikäisille ja 7 8 vuotiaille lapsille soveltuva leikkivälinemitoitus. Toiminta-alue on päiväkoti-ikäisten (esiopetus) ja alimpien luokka-asteiden lähileikkipiha. 3.3 Pihavarusteet Piha-alueella tulee sijoittaa toiminta-alueille sijoitettavien leikki- ja liikuntavälineiden lisäksi: Lipputanko Polkupyörätelineet 80 pyörälle Opastustaulu sisäänkäynnin läheisyyteen Monitoimitalon nimi rakennuksen seinään valaistuna (nimi tarkentuu myöhemmin) Roska-astiat lajikkeittain (sekajäte 2, paperi 2, pahvi 1) ja niille tarkoituksenmukainen suoja Postilaatikko Istutusalueita monivuotisin alueelle sopivin istutuksin 7

8 Sivu 8/17 4. MONITOIMITALO 4.1 Opetustilat Yleistä Monitoimitalon tilojen suunnittelussa noudatetaan RT Koulurakennus, yleissuunnittelu, RT Koulurakennus, tilasuunnittelu ja soveltuvin osin RT Päiväkotien suunnittelu ohjeita. Monitoimitalon ja ulkoalueiden suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK F1 Esteetön rakennus sekä RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus määräyksiä ja ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisua Päiväkodin turvallisuussuunnittelu (Oppaita 71, Stakes 2008) noudatetaan soveltuvin osin ohjeellisina. Rakennuksen sijoittamisessa tontille tulee huomioida monitoimitalon toiminnalliset vaatimukset, käyttöturvallisuus, fyysinen esteettömyys ja sujuvat ja esteettömät liikkumisyhteydet eri tilojen sekä sisä- ja ulkotilojen välillä. Tilojen tulee olla mahdollisimman monikäyttöiset ja muuntumiskelpoiset eri käyttötarkoituksiin. on kengätön koulu, jossa ulkojalkineiden käyttö on rajattu eteistiloihin ja liikuntahallin ns. likaiseen käytävään. Oppimistoiminnot tulee sijoittaa kahteen kerrokseen, joista toiseen tulee osoittaa monikäyttöiset aineoppimisympäristöt, pienten esi 2 luokka-asteiden tilat sekä ruokapalveluja palvelevat tilat. Toiseen kerrokseen tulee mahdollistaa avoin oppimisympäristö. Henkilökunnan taukotilat ja työtilat ovat yhteiset koko rakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle. Suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari. Ekologisesti kestävä ja kulttuurimaisemaan sopeutuva rakentaminen tulee huomioida rakennuksen sijoittamisessa, suuntaamisessa, rakenteissa ja materiaaleissa. Monitoimitalon tilat suunnitellaan huonetilaohjelman mukaan. Suunnittelussa tulee noudattaa suunnitteluohjeessa, huonetilaohjelmassa, toiminnan kuvauksessa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia sekä huomioida laatuun ja toiminnallisuuteen vaikuttavat asiakirjoissa esitetyt ohjeelliset kuvaukset. Huonetilaohjelma on pinta-aloiltaan ohjeellinen. Kalusteet, varusteet ja laitteet määritellään kaluste- ja varusteluettelossa. 8

9 Sivu 9/17 Monitoimitaloon sijoittuu varsinaisessa opetustoimessa seuraava oppilas- ja henkilökuntamäärä: Esiopetus o 48 lasta o 2 ryhmää o ryhmäkoko 24 lasta o 2 opettajaa 1 6 luokka-asteet o 288 oppilasta o 12 ryhmää o ryhmäkoko 24 oppilasta o 14 opettajaa o 4 avustajaa EMU ryhmät (mukautettu opetus) o 20 oppilasta o 2 ryhmää o ryhmäkoko 10 oppilasta o 2 opettajaa o 2 avustajaa EHA 1 ryhmät (harjaantumisopetus) o 32 oppilasta o 4 ryhmää o ryhmäkoko 8 oppilasta o 4 opettajaa o 8 avustajaa Muu henkilökunta o 1 Oppilashuoltohenkilö o 1 Hallintohenkilö o 2,5 ruokapalveluhenkilökuntaa o 2,5 siivoushenkilökuntaa o 0,5 kiinteistönhoitohenkilö o 2 muuta henkilökuntaa Ensimmäinen kerros Monitoimitalon ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavat tilat ja niiden keskinäisen sijoittumisen vaatimukset: Teknisen työn ja tekstiilityön luokat o tilat yhteydessä toisiinsa yhteisen käsityöpajatilan välityksellä 9

10 Sivu 10/17 Kuumennuskeittiö, ruokasali, kanttiinitila ja liikuntahalli o tilojen sijoittelu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa kouluaikaisen ja kouluajan ulkopuolisen tehokkaan ja toiminnallisen käytön. Ruokasalia käytetään myös monitoimitilana. Ruokasalin tarjoilu-, jakelu- ja astiankeräyslinjastojen sijoitteluun ja toiminnallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Musiikkiluokka Esikoulutoimintojen ryhmä- ja lepotilat, alimman luokka-asteen opetustilat. Tilat lähellä toisiaan. EHA 1 opetustoimintojen tilat, vähintään kaksi opetustilaa Terveydenhoitajan/ koulukuraattorin vastaanotto- ja odotustilat Toiminnan kannalta tarpeelliset oppilas-, henkilökunta- ja muulle käyttäjäkunnalle soveltuvat WC tilat, myös inva WC mitoitetut tilat sekä kerroksen siivousta ja teknistä huoltoa palvelevat tilat Ulkojalkineiden säilytystilat, kuraeteiset Riittävät naulakkotilat Liikennetilat Kiinteistövarastotilat, jätehuoltotilat, huoltoliikennetilat Toinen kerros Monitoimitalon toiseen kerrokseen sijoitettavat tilat ja niiden keskinäisen sijoittumisen vaatimukset: Avoimen oppimisympäristön tilat o avointa oppimisympäristöä palvelevat pienryhmätilat o avointa oppimisympäristöä palvelevat varastotilat Toiminnan kannalta tarpeelliset oppilas-, henkilökunta- ja muulle käyttäjäkunnalle soveltuvat WC tilat, myös inva WC mitoitetut tilat sekä kerroksen siivousta ja teknistä huoltoa palvelevat tilat Osa EHA1 oppimistiloista Liikennetilat

11 4.1.4 Vapaasti sijoitettavat toiminnot SUUNNITTELUOHJE Sivu 11/17 Monitoimitaloon vapaasti sijoitettavat tilat (osa huonetilaohjelmassa), joiden sijoittelussa tulee huomioida tilojen kokonaistoiminnallisuus: 4.2 Liikuntatilat Hallinnon tilat o Toimistotilat o Arkistotilat o Taukotila Sosiaalitilat (puku- ja pesutiloina voi hyödyntää liikuntahalliin sijoitettavia henkilökunnan puku- ja pesutiloja) Monikäyttöisyyttä palvelevat kirjastotoimintojen tilat (limittäin muiden tilojen kanssa, ei omaa kirjastotilaa) Väestönsuojatilat o Väestönsuoja toteutetaan S1 luokkaisena. Yksittäisen S1 luokkaisen väestönsuojan enimmäispinta-ala on 135 m 2. o Väestönsuojan pinta-ala mitoitetaan henkilömäärän mukaan. o Henkilömäärän mukainen väestönsuojan suoja-alueen pinta-ala on 0,75 m 2 / henkilö, eli 325,5 m 2. o Lisäksi VSS tilojen suunnittelussa tulee osoittaa riittävät alueet ja varusteet iv laitteistoille, kuivakäymälöille, sulkuteltoille ja muulle VSS varustelulle o Suojaan sijoitetaan rauhanajan käyttötiloja huonetilaohjelman mukaan Porrastilat Hissit Yleistä Liikuntatilat palvelevat koulukäyttöä erityisesti Päivärinteen koulun oppilaille. Lisäksi tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yläkouluikäisten ja lukioikäisten käyttötarpeet liikuntavälineistön osalta. Urheiluseurojen ja panssariprikaatin pienvälineistö tulee huomioida varastoissa lukittavin säilytyskaapein. Hattulan kunnan suurimpana yhtenäisenä juhla- ja messutilana salin akustiikassa tulee soveltuvin osin huomioida akustiset vaatimukset. Äänentoisto ja esiintymislavavalaistus tulee olla joustavalla tavalla ohjattavissa kahdesta eri pisteestä. Perusvalaistus tulee olla urheilutiloihin soveltuva ja luxeiltaan riittävä mm. TV-tasoiseen kuvaukseen. Sähkösuunnittelussa tulee huomioida bändikäyttö ja konserttikäyttö riittävällä sähköntuotolla. Salin keskiosaan tulee sijoittaa kiinteä AVvälineistö, sekä valkokangas. Liikuntasalin sähköpistokkeet ja valokatkaisijat tulee suojata iskuilta. Salin rakennesuunnittelussa on huomioitava, että sisäpuolelle ei sijoiteta vaarallisia tai pelaamista haittaavia tolppia. Ikkunoiden määrä liikuntahallissa tulee minimoida ja ne tulee voida peittää, sekä suojata. Kattorakenteisiin tulee sijoittaa varaukset ja kiinnityskiskot myös tilapäisille lisävalaistuksille (ja äänentoistolle).

12 Sivu 12/17 Koko koulurakennuksen poikkeuksellisen moninainen ilta- ja viikonloppukäyttö tulee ottaa huomioon lukkojen, ovien ja valojen automatiikassa, sekä kameravalvonnassa Liikuntasalin koko Koulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallitila tulee olla sähköisellä ääntä eristävällä jakoseinillä kolmeen osaan jaettava tila. Tilaan tulee mahtua täysimittainen salibandy/ futsal kenttä suoja-alueineen Lattia ja lattiamerkinnät Liittojoustavan urheilulattian on täytettävä koko rakenteensa osalta liittojoustavan urheilulattian tyypin M3 vaatimukset EN14904:2006 normin mukaisesti. Urheilulattian pintakerros on saumaton PU-pinta, murtovenymä 200 % ja vetolujuus 17 N/mm², joustinkerroksena kumijoustinkerros, ominaispaino 513 kg/m³. Lämmöneristysarvo koko rakenteelle 0,154 m². K/W. Koko rakenteen on oltava yhdessä testattu ja CE-merkitty. Päästöluokitus AgBB (M1 hyväksyntä). Rajamerkinnät salibandyn, futsalin, koripallon ja lentopallon pelaamiseen salin pitkittäissuunnassa. Lisäksi poikittain lentopallon, koripallon (soveltuvin osin), sekä sählyn rajat kuhunkin osioon. Lisäksi poikittain 5-6 sulkapallokenttää mitoituksesta riippuen Välinevarasto Välinevarasto tulee olla pitkällä sivulla siten, että välineet saadaan jokaiseen jako-osioon muiden jako-osioiden toimintoja häiritsemättä Katsomot Kiinteä katsomonosa sijoitetaan hallin pitkälle sivulle. Kiinteään katsomonosaan sijoitetaan n. 250 istumapaikkaa selkänojallisin istuimin, esim. mallia Kerko. Lisäksi urakkaan kuuluvana n. 250 paikkainen siirtokatsomo sähkötoimisena selkänojallisin istuimin, esim. mallia Kerko Varusteet Kiintokalusteina sijoitetaan sähköiset koripallokorit viralliselle kentälle, sekä kahdelle poikittaiskentälle. Erillisen kalustoluettelon mukaisille irrallisille ja kiinteille välineille tulee huomioida asianmukaiset tilavaraukset, kiinnikkeet, johdotukset ja varaukset seiniin lattioihin ja kattoon. Pelikellon ohjaus tulee voida tehdä kahdesta eri paikasta.

13 4.2.7 Kiinteät kalusteet SUUNNITTELUOHJE Sivu 13/17 o Liikuntasalin ääntä eristävät jakoverhot 2 kpl o Koripallokorit 8 kpl o Kiintokatsomo n. 200 paikkaa, jonka lisäksi teleskooppikatsomo n. 300 paikkaa, molemmat selkänojallisina, Malli Kerko, motorisoitu o Katsomosijoittelussa huomioidaan esteettömyys, sekä erityisesti salibandyn, sekä futsalin pelaaja-aitiot ja tuomaripöydän sijoittelu o Lisäksi tulee huomioida pienvälineistön varaukset, varastointitilan riittävyys ja kiinnitykset erillisen jäljempänä olevan välineluettelon mukaan Pienvälineet koulu ja liikuntasalin pienkalusta Liikuntahallin varastotilojen mitoituksessa tulee huomioida seuraavien pienvälineiden ja pienkaluston tilantarve sekä varastointijärjestelmät: PEHMUSTEET JA MATOT Alastulopehmuste 300x200x45 cm 2 KPL Taittomatto 300x200x12,5 cm 1 KPL Rullamatto 1000x120x1,8 cm 2 KPL Mattovaunu rullamatolle 2 KPL Rigmamatto 188x100x5 cm, sin. 20 KPL Voimistelumatto 190x100x4 cm 20 KPL Mattovaunu, lavamalli Rzw 2 KPL Mattovaunu yksipuolinen 1 KPL Voimistelumatto 1820x990x15 mm 20 KPL Aerobic-matto 1200x500x10 mm 20 KPL Aerobic-mattojen säilytysvaunu 1 KPL SOFT LINE Hyppyarkku soft 3-os. iso, vak 1 KPL Hyppyarkku Jr Softline 1 KPL Hyppyjakkara soft-line 1 KPL Volttikaari soft-line 1 KPL Korotuspala volttikaarelle 1 KPL Taittuva kuperkeikkakiila 1 KPL VOIMISTELUKALUSTEET Yhdistelmäarkku 130 cm, 7 osa 1 KPL Hyppyjakkara 1 KPL Hyppypukki matala cm 1 KPL Voimistelupenkki 300x25x30 cm, 6 KPL Pienoistrampoliini minitramp 2 KPL Hyppyteline Softline 1 KPL Ponnistuslauta ala-aste 15 cm 1 KPL Ponnistuslauta yläaste 20 cm 1 KPL Paavo-puomi, pituus 5 m 1 KPL SALIBANDY Minimaali 90x60 cm sis.verkon 6 KPL Minimaali 60 x 45 cm sis.verko 2 KPL Salibandymailavaunu pallotelin 2 KPL Salib.mailasrj Campus 36, grip 1 SETTI Salib.mailasarja Power Blade 1 SETTI KORIPALLO Koripallo Conti pro grip BT 3 20 KPL Koripallo Conti pro grip BT 7 20 KPL Koripallo Opettava 1 KPL Katukoripallo Conti B6 2 KPL Katukoripallo Conti B5 2 KPL KÄSIPALLO Käsipallo naiset/pojat 15 KPL Käsipallo pojat/tytöt 15 KPL Käsipallo-soft valk. 160 mm 15 KPL LENTOPALLO Lentopallo Mikasa MVA KPL Lentopallo Mikasa School 15 KPL Lentopallo vaahtomuovia, halk. 5 KPL Beachlentopallo VCA, pehmeä 10 KPL SULKAPALLO Sulkapallomaila Junior 20 KPL Sulkap.maila Yamasaki School 20 KPL Pomppupallo, 6 kpl/pakkaus 5 PAK TENNIS Tennismaila senior 4 KPL Tennismaila junior 4 KPL Tennispallokoulukäyttöön Rzw 10 KPL JALKAPALLO Jalkapallo Club 5 20 KPL Jalkapallo Club 4 20 KPL Jalkapallo Star 3 20 KPL Harjoitusaitasetti 15 cm 1 SETTI Harjoitusaitasetti 30 cm 1 SETTI Askeltikkaat 9 m, askelharj. 1 KPL SUUNNISTUS Koulukompassilaatikko 1 KPL Rastileimasin A-srj,10 kpl/pak 1 PAK Rastileimasin B-srj,10 kpl/pak 1 PAK Rastilippu 300 x 300 mm 1 KPL JÄÄKIEKKO Jääk.kypärä Reebok 3K Sr musta 15 KPL Ringett a Koho 1 KPL Jääk.maila Ccm V 3 Jun. Left 10 KPL Jääkiekko Jofa virallinen 1 KPL Heittorengas kumia sininen 1 KPL PESÄPALLO Pesäpalloräpylä 150 left 15 KPL Pesäpalloräpylä 250 left 15 KPL Pesäpalloräpylä 300 left 10 KPL

14 Pesäpalloräpylä 450 left 2 KPL Pesäpallomaila 85 cm lasik. 2 KPL Pesäpallomaila 90 cm lasik.2 KPL Pesäpallomaila 95 cm lasik. 1 KPL Tenavapallo 15 KPL Syöttölautanen, pesäpallo 2 KPL Mailakassi mailalle 1 KPL Pesäpallokypärä, punainen 6 KPL LIIKUNTA JA LEIKKI Voimistelupallo pun. halk KPL Voimistelunauha 3 m valk. Spie 2 KPL Softpolo 1 KPL Laskuvarjo halk. 6,1 m 1 KPL Lippurugby-Setti 1 SETTI Peliliivi Junior punainen 10 KPL Peliliivi sininen 10 kpl Peliliivi keltainen 10 kpl SUUNNITTELUOHJE Sivu 14/ Joukkuenauha pun. 10 kpl/pakk. 2 PAK Hernepussi pun. 5 kpl/pakk. 3 PAK Hula-vanne muovia 63 cm 5 KPL Hula-vanne muovia 78 cm 5 KPL Merkkilautaset 40 kpl, 4 väriä 1 SETTI Hyppynaru 280 cm, 10 kpl/pakk. 1 PAK Hyppynaru superpitkä 1 KPL Twist-nauha 1 KPL Vaahtomuovifrisbee 1 KPL Frisbee 1 KPL Moonhopper tasapainopallo 1 KPL Käsipumppu suuttimella 2 KPL Pallokompressori Volcano 1 KPL Pallovaunuja 6 kpl Liikuntatilojen kiintokalusteet ja varaukset Köydet 1 kpl Köysien liukukisko (70x70), pit.7,0 m, mahdolliset sekundäärikannattajat 8 kpl Kiipeämisköysi hamppua, pit. 8,0 m 7 kpl Liukuvaunu köysille RZ 1 kpl Lukkovaunu köysille RZ 1 kpl Lukkosalpa edelliselle RZ 1 srj Asennustarp. köysille (ketju,pidike ) 7 m Yhdysketju, solmuketju 45mm Renkaat 1 kpl Renkaiden liukukisko (70x70), pit.6,0 m, mahdolliset sekundäärikannattajat 14 kpl Kiskon lattakiinitysosa reijät k/k 130, kiinteä 6 kpl Voimistelurenkaita, puisia sisä Ø 180 mm 3 par Voim.renkaiden narut, pit. 7,0 m 5 kpl Liukuvaunu renkaille RZ 1 kpl Lukkovaunu renkaille RZ 1 kpl Lukkosalpa edelliselle RZ 1 srj Asennustarp. renkaille (ketju,pidike ) 6 m Yhdysketju, solmuketju 45mm 2 kpl Sidontahihna renkaille, koukulla. Lentopallo 3 kpl Lentop. Elite kiristäjäpylväs, pyöreä, Ø 100 mm alumiinia, kilpa, verkon portaaton korkeudensäätö 3 kpl Lentop. Elite koukkupylväs, pyöreä, Ø 100 mm alumiinia, kilpa, verkon portaaton korkeudensäätö 3 kpl Säilytyskonsolit 2:lle lentopallo pylväälle.

15 8 kpl Lattiaholkki pyöreä, Ø 100 mm, muovilattia 8 kpl Lattiaholkin kansi (361595) muovilattia 2 kpl Imukuppi Ø 80 mm kannen nostamiseen 3 kpl Lentopalloverkko, kilpamalli pit. 9,5 m 6 kpl Lentopalloverkon antennit lasikuitua tuppeineen 3 kpl Lentopalloverkon säilytysripustin 3 kpl Seinäkoukku edelliselle pit. 150 mm 1 kpl Lentopallotuomarin seisontataso, alumiinia 1 kpl Pehmuste tuomarituolille 2 kpl Lentopallopylv. suojus pyör.pylvälle SUUNNITTELUOHJE Sivu 15/17 Sulkapallo 5 par Sulkapallopylväät, vapaasti seisovat, kuljetuspyörin 5 kpl Sulkapalloverkko pit. 6,1 m 5 kpl Verkkoripustin sulkapalloverkolle 5 kpl Ripustuskoukku edelliselle pit. 150 mm Tennis 1 par Tennispylväät 80x80 mm alumiinia, ruuvikiristäjällä 2 kpl Lattiaholkki, 80 x 80 mm, muovilattia 2 kpl Lattiaholkin kansi (361515) muovilattia 1 kpl Tennisverkko, kilpamalli nelinpelin 1 par Tennisverkon välipylväät (kaksinpeliä varten), sinkittyä terästä 1 kpl Tennispylväiden ja -verkon säilytysvaunu Koripallo 2 kpl Kattoonkääntyvä koripalloteline virallisin läpinäkyvin levyin ja sähköketjunosturein. Mahdolliset sekundäärikannattajat rungolle ja nostimelle sekä nostimen painonapit ja ohjauskeskus Suomen Koripalloliiton hyväksymä. 1 kpl koripallotel. runko 1 kpl rungon kiinnike 2 kpl kulma säätöruuvi korip.levyille 1 kpl koripallorengas, taittuva 1 kpl koripalloverkko, valkoinen 1 kpl koripallolevy 1050x1800 mm, läpinäkyvä 1 kpl koripallolevyn reunapehmuste 60 mm 1 kpl sähköketjunostin, 250 kg (400V) 1 kpl sähköketjunost. kiinnike 1 kpl korkeussäätölaite kilpalevylle 1 kpl veivi kork.säätölaitteelle Käsipallo / Futsal 2 kpl Käsipallomaali virallinen vapaasti seisova. Ruuvikiinnitys

16 lattian sis. lattiahelat, käännettävät takaraudat. Verkkosyvyys 80/100 cm, ilman verkkoa. 1 srj Siirtovaunut, 2 kpl pieniä siirtovaunuja yhdelle maalille 2 kpl Laahusverkko valkoinen silmäkoko 100 mm. SUUNNITTELUOHJE Sivu 16/17 2 kpl Futsalmaaliverkko vahva syvyys 80/100 cm. Silmäkoko 45 mm. Suojaverkko 2 kpl Suojaverkko 4x11 m, silmäkoko 45 mm, vihreä lanka 4 mm. Reunat vahvistettu narulla, kulmat varustettu koussilla. 2 srj Seinäkonsolit/ lattiakiinnikkeet 2 kpl teräskonsoleita köysipyörillä verkkojen nostoon. Lattiakiinnikkeet sekä verkon nostoköysi sisältyy. Puolapuut 2 srj Puolapuut 6- os, kokonaiskorkeus lattiasta 2575 mm leveys 4530 mm (100 mm irti lattiasta)lakattua mäntyä. Puolapuupeili 1 kpl Puolapuupeili vasen auki käännettävä, edessä 2-osaiset puolapuut ja niiden takana peili. Lakattua mäntyä. Leveys 156 cm, korkeus 257 cm ja syvyys 18 cm Sisältää kiinnityspylväs kpl Puolapuupeili oikea auki käännettävä, edessä 2-osaiset puolapuut ja niiden takana peili. Lakattua mäntyä. Leveys 156 cm, korkeus 257 cm ja syvyys 18 cm Sisältää kiinnityspylväs kpl Seinäpeili koko 159x309 cm, lakatulla mäntykehyksellä Puku- ja pesutilat Liikuntasalin yhteyteen rakennetaan puku- ja pesutilat oppilaille, iltakäyttäjille, opettajille sekä tuomareille. Mies- ja naiskäyttäjille osoitetaan omat puku- ja pesutilansa. Pukuhuonetilojen yhteyteen sijoitetaan vähintään 2 WC tilaa/ pukuhuone. Pukuhuonetiloissa tulee olla kiinteät seiniin kiinnitetyt penkkiratkaisut, sekä naulakot. Suihkutilojen suihkujen määrä tulee maksimoida 6-7 suihkua / tila. Pukuhuonetiloihin tulee voida kulkea ns. likaista käytävää. Pukuhuonetiloista liikuntatiloihin kuljetaan puhdasta käytävää. Erityisenä huomiointina on pukuhuonetilojen toiminta mahdollisimman joustavasti myös Parolan Pallokentän tarpeita ajatellen. Yleisö-WC:t kesäkäytössä on otettava huomioon. Lisäksi esteettömyys on suunnittelun lähtökohta eri käyttötarpeita ajatellen.

17 Sivu 17/17 Hattula Hattulan kunta, tekninen toimi

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 SUUNNITTELUOHJE 25.6.2014 Sivu 1/9 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 1 ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 Osa oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmaa Oriveden kaupungin vanhusja vammaisneuvosto Fysioterapeutti Katri Kilpijoki Fysioterapeutti Jaakko Tyni 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Nurmijärven kunta Liikuntatoimi Nuori Suomi ry NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Pirjo Suhonen 2007 NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, 33310 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Päivärinteen monitoimitalon akustiikka

Päivärinteen monitoimitalon akustiikka Ohje 6026-1a Akustiikka-suunnitteluohje Päivärinteen monitoimitalon akustiikka Ohjeen muutokset Numero Päiväys Muutokset Raportti 6026-1a 2(13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Rakennuskohde... 3 1.2

Lisätiedot

Esteetön uimahalliympäristö

Esteetön uimahalliympäristö HELSINKI KAIKILLE Esteetön uimahalliympäristö opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle 2009 Oppaan teksti: Esteettömiä ratkaisuja kuvitettu opas rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamiseen (2006)

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA 21.11.2013 Tilaaja: Lapuan kaupunki Valtuustontie 8 62100 Lapua 2 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 3.2.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Luumi Jari Olsson Birgitta

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä.

Lisätiedot

Palloiluhalli Hankesuunnitelma

Palloiluhalli Hankesuunnitelma Palloiluhalli Hankesuunnitelma Tarkistettu 31.3.2015 1 (15) Sisällys 1 Kaupunginhallituksen päätös Palloiluhallin hankinnan käynnistämisen valmistelusta... 2 2 21.10.2011 valmistuneen Palloiluhallin hankesuunnitelman

Lisätiedot

Palloiluhalli Hankesuunnitelma

Palloiluhalli Hankesuunnitelma Palloiluhalli Hankesuunnitelma Tarkistettu 31.3.2015 1 (15) Sisällys 1 Kaupunginhallituksen päätös Palloiluhallin hankinnan käynnistämisen valmistelusta... 2 2 21.10.2011 valmistuneen Palloiluhallin hankesuunnitelman

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: 13.12.2010 Voimaantulo: 1.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 4 YLEISTÄ... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 RAKENTAMISTAPAOHJEET...

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJEESEEN TEHDYT MUUTOKSET... 5 SUUNNITTELUOHJE... 6 TAVOITTEET... 6 YLEISET VAATIMUKSET... 6 HANKESUUNNITELMA... 6 HUOLTOKIRJA-

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot