Vastuu tulevasta. Pieni opas vastuullisiin valintoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuu tulevasta. Pieni opas vastuullisiin valintoihin"

Transkriptio

1 Vastuu tulevasta Pieni opas vastuullisiin valintoihin

2 2 vastuu tulevasta sisältö

3 3 Sisältö Alkusanat 4 Talous tasapainossa 6 Ihmisen asialla 10 Meidän ympäristömme 14 Lopuksi 18

4 4 vastuu tulevasta alkusanat

5 5 Mitä vastuullisuus tarkoittaa sinulle? Vastuullisuus on oleellinen osa jokapäiväistä arkeamme, mutta sitä on vaikea tiivistää tietosanakirjamääritelmäksi. Ehkä se on roskien lajittelua, luomuruoan suosimista tai avun tarjoamista sitä tarvitseville. Eettinen kuluttaminen, ympäristönsuojelu tai ihmisoikeuksien kunnioittaminen voivat kaikki olla esimerkkejä vastuullisesta toiminnasta. Meitä kaikkia kannustetaan elämään vastuullisesti. Lopulta on kuitenkin itsestä kiinni, miten kutsuun vastaa. Vastuun ottaminen kannattaa tavalla tai toisella. Me orionilaiset uskomme, että vastuullisuus on pohja hyvinvoinnin rakentamiselle. Se on tekoja läheisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Kun vastuullisuuden eri osa-alueet ovat tasapainossa, pienistä teoista voi kasvaa jotain suurta. Tässä taskukirjassa kerromme taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta, ja siitä, mitä Orion tekee niiden hyväksi. Käännä sivua ja lue lisää. Lue Orionin keväällä ilmestyvä yritysvastuuraportti osoitteessa

6 6 vastuu tulevasta taloudellinen vastuu Talous tasapainossa Vakaudesta hyvinvointia Kannattavuus on taloudellisen vastuun ja kestävän yritystoiminnan perusedellytys. Kun Orion pärjää taloudellisesti, menestyksestä eivät hyödy ainoastaan yhtiö ja sen omistajat. Kannattavuus tarkoittaa, että voimme kantaa taloudellisen vastuumme niin työllistäjänä, veronmaksajana kuin terveyden edistäjänä. Kun talous on vakaalla pohjalla, Orion voi tehdä parhaansa ihmis ten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Vastuullisuus eri muodoissaan kuuluu orionilaiseen arkeen. Vastuullisena yhtiönä meidän on helpompi saavuttaa taloudelliset tavoitteemme myös jatkossa. taloudellinen vastuu orionissa: Orion on luotettava palkanmaksaja ja yrityskansalainen, joka huolehtii taloudellisista velvoitteistaan aina ajallaan. Orion on pystynyt tekemään hyvää tulosta myös taloudellisesti haastavina aikoina. Tämä on mahdollistanut perustehtävämme, hyvinvoinnin rakentamisen. Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakaa lahjoituksia ja apurahoja terveydenhuoltoalalle ja lääketieteellisen tutkimuksen tekijöille. Myös unicef on yksi Orionin merkittävistä tukikohteista.

7 1/3 Lähes joka kolmas Suomessa myytävä lääkepakkaus on Orionin. Tahdomme tarjota mahdollisimman moneen perussairauteen edullisen orionilaisen vaihtoehdon. Orionin kustannustehokkaita lääkkeitä on aina saatavilla apteekeissa. 7

8 8 vastuu tulevasta taloudellinen vastuu case Taistelu aikaa vastaan Elokuussa 2009 Orionin lääketieteellinen johtaja, dosentti Paula Rytilä sai yllättävän puhelinsoiton Yhdysvalloista. New Yorkin Montefiore Medical Centerissä oli kriittisessä tilassa oleva potilas, joka kärsi sydämensiirron jälkeisestä hylkimisreaktiosta. Lääkärit halusivat kokeilla Orionin sydämen akuutin vajaatoiminnan hoitoon kehittämää Simdax -lääkettä potilaan pelastamiseksi. Ongelmana oli kuitenkin se, ettei lääkettä ollut Yhdysvalloista saatavilla, sillä tuotteella ei ole paikallista myyntilupaa. Yhdysvaltain lääke viranomainen fda oli jo myöntänyt sairaalalle hätäluvan Orionin lääkkeen käyttöön, mutta lähin oikeilla annostusohjeilla varustettu Simdax-pakkaus löytyi Euroopasta. Pikaisen arvioinnin pohjalta päätettiin, että nopein keino olisi lähettää lääke matkaan Orionilta Suomesta. Alkoi maratonjuoksu, jossa sattumallakin oli sormensa pelissä: sairaalan yhteydenottoa seuraavana aamuna Orionin Espoon tuotantolinjastolla valmistettiin ensimmäistä kertaa englanninkielisiä Simdax-pakkauksia. Vuorokauden kuluttua sairaalan ensimmäisestä kontaktista kuljetusyhtiö kaarsi

9 9 Lue Orionin keväällä ilmestyvä yritysvastuuraportti osoitteessa Orionin pihaan, ja samana yönä paketti lensi jo kohti New Yorkia. Potilaan selviytymisen kannalta tällaisessa hätätilanteessa kyse voi olla tunneista, Paula Rytilä sanoo. Potilaalla oli onnea matkassa, sillä hän alkoi toipua komplikaatioista jo ennen Simdax-lääkeaineen saapumista. Orionin toimittama lääke ei jäänyt kuitenkaan käyttämättä, sillä sitä hyödynnettiin menestyksekkäästi samassa sairaalassa myöhemmin toisen sydänpotilaan hoidossa. Paula Rytilän mukaan lääkäreiden erityislupapyyntöihin pyritään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan, sillä ne saattavat olla potilaille viimeinen oljenkorsi: Orionilaiset ovat aina valmiita auttamaan ja pistämään itsensä likoon, kun ihmishenkiä on vaakalaudalla, hän sanoo. Akuuttihoidon erityislupapyyntöihin vastaaminen testaa Orionin toimintatavan ripeyttä ja joustavuutta. Lisäksi pyynnön esittäneille lääkäreille voidaan tarjota arvokasta tietoa ja kokemusta sellaisesta lääkkeestä, joka tulee mahdollisesti myöhemmin olemaan myyntiluvan piirissä kyseisessä maassa.

10 10 vastuu tulevasta sosiaalinen vastuu Ihmisen asialla Työntekijöiden ja potilaiden turvaa Mistä sinä välität? Ihmisten hyvinvointi esimerkiksi työpaikoilla syntyy usein pienistä asioista: viihtyvyydestä ja ilmapiiristä, työtehtävistä, kouluttautumismahdollisuuksista, palkkatasosta, esimiesten ammattitaidosta, työn ja arjen yhteensovittamisesta. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joihin panostamme Orionilla. Lääkealalla ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. Orionilla tämä tarkoittaa, että suojaamme henkilöstöä työtapaturmilta ja tuotteemme ovat ehdottoman turvallisia käyttää. Laatu on tärkein orionilaista työtä ja sen lopputulosta määrittävä kriteeri, johon koko henkilöstö on sitoutunut. sosiaalinen vastuu orionissa: Orion työllistää yli ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Orionilaiseen yrityskulttuuriin kuuluu työkavereiden kunnioittaminen henkilön asemasta riippumatta. Orionilaiset viihtyvät työssään, mistä kielii pieni vaihtuvuus. Yrityksen työntekijöiden keskimääräinen palvelusaika on yli 11 vuotta. Jotta Orion voi täyttää korkeat laatuvaatimukset, se tarvitsee osaavia yhteistyökumppaneita. Heiltä Orion odottaa samaa vastuullista toimintatapaa kuin itseltään.

11 11 64 % Vuoden 2009 mukaan 64 % orionilaisista piti työyksikön ilmapiiriä kannustavana ja uusia ideoita tukevana, kun vuonna 2008 vastaava luku oli 53 %.

12 12 vastuu tulevasta sosiaalinen vastuu case Terveenä työssä Orionin työsuojelupäällikkö Aino Pippurin äänestä kuuluu innostus. Syy selviää nopeasti. Vuonna 2009 työtapaturmien aiheuttamat poissaolopäivät Orionissa vähenivät yli 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä on hieno suunta. Orionissa on jo vuosia toimittu aktiivisesti työntekoon liittyvien riskien poistamiseksi. Mukaan talkoisiin on sitoutettu koko henkilöstö ylintä johtoa myöten. Turvallisuus on saatettu niin korkealle tasolle, että esimerkiksi koneiden ja kemikaalien käsittelyyn liittyvät tapaturmat ovat erittäin harvinaisia. Sairauspoissaoloihin johtavat tapaturmat ovat Orionissa pääasiassa pienempiä vahinkoja, kuten liukastumisia tai kompastumisia. Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet kirjataan sähköiseen seurantajärjestelmään, johon kerätyn tiedon pohjalta toimintaa kehitetään.

13 13 Lue Orionin keväällä ilmestyvä yritysvastuuraportti osoitteessa Säännölliset turvallisuuskierrokset eri osastoilla, henkilöstön perehdyttäminen ja esimiesten työturvallisuuskoulutus ovat osa Orionin toimintatapaa. Vuonna 2009 Turun tuotantolaitoksella saatettiin päätökseen kaksivuotinen projekti, joka kuului Orionin laajempaan Terveenä työssä -hankkeeseen. Havaittuja puutteita korjaamalla ja henkilöstöä kouluttamalla sairauspoissaolot ja työtapaturmat tehtaalla vähenivät merkittävästi. Orionin tavoitteena on, että kolmen päivän tai sitä pidemmän ajan sairauspoissaoloihin johtavat työpaikkatapaturmat saadaan nollatasolle. Useimmilla Orionin osastoilla näin jo onkin. Uskon, että tavoitteen saavuttaminen koko yrityksen mittakaavassa on täysin realistista. Ihmisistä huolehtiminen kuuluu olennaisena osana Orionin toimintatapaan, Aino Pippuri sanoo.

14 14 vastuu tulevasta ympäristövastuu 8miljoonaa Viimeisen kolmen vuoden aikana Orion on investoinut ympäristönsuojeluun lähes kahdeksan miljoonaa euroa.

15 15 Meidän ympäristömme Puhtaamman elinympäristön puolesta Harva meistä heittää roskia kotinsa lattialle tai kaataa öljyä takapihalleen. Entä kun astumme tonttimme rajojen ulkopuolelle? Joskus meidän on vaikeaa pitää huolta sellaisesta, mitä emme omista. Ympäristö on kuitenkin kaikkien yhteistä pääomaa, jonka hyvinvointi vaikuttaa suoraan omaan ja läheistemme elämänlaatuun. Ympäristönsuojelussa ei ole kyse ainoastaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta. Yhtä lailla ympäristön huomioimisella voidaan vaikuttaa kaupungeissa hengitetyn ilman laatuun tai uimarannan veden puhtauteen. Orion on viime vuosina tehnyt mittavia ympäristöinvestointeja. Olemme kehittäneet tehtaidemme jätteiden kierrätystä, vähentäneet päästöjä ilmaan ja luopuneet tuotantotyössä haitallisten kemikaalien käytöstä kaikkialla, missä se on ollut mahdollista. ympäristövastuu orionissa: Ympäristövastuun painopistealueita ovat Orionissa ilmansuojelu, jätevesiasiat, maaperän suojelu, jätehuolto ja kierrätys. Viimeisen kolmen vuoden aikana Orion on investoinut ympäristönsuojeluun lähes kahdeksan miljoonaa euroa. Mitään Orionin tuotantotoiminnasta syntyvää jätettä ei päästetä luontoon ilman jatkokäsittelyä.

16 16 vastuu tulevasta ympäristövastuu case Viisaita kilometrejä Vuonna 2009 orionilaiset työsuhdeautoilijat osallistuivat talkoisiin, joilla Orion tavoittelee kokonaispäästöihinsä tuntuvaa alennusta. Vuoden loppuun mennessä kaikki lähes 200 työsuhdeautoilijaa olivat osallistuneet yhteistyössä liikenneturvallisuuteen erikoistuneen RingRoadin kanssa järjestettyyn henkilökohtaiseen taloudellisen ajotavan koulutukseen. Koulutuksissa kuljettajia ohjeistettiin vähäpäästöiseen autoiluun esimerkiksi moottorijarrutusten, ennakoimisen ja tilanteeseen sopivan ison vaihteen käytön kautta. Ennakoivalla ajotavalla tähdättiin myös ajoturvallisuuden parantamiseen. Koulutuksen jälkeen autoilijoilta tuli hyvin innostunutta palautetta. Jo koulutustilanteessa polttoaineenkulutus väheni huomattavasti. Tällä on ollut konkreettista

17 17 Lue Orionin keväällä ilmestyvä yritysvastuuraportti osoitteessa vaikutusta ihmisten ajotapaan, sanoo Orionin työsuhdeautoista vastaava päällikkö Tero Pietikäinen. Orionin määrittämä enimmäispäästöraja työsuhdeautoilleen on 160 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohden. Taloudellisen ajotavan koulutuksen myötä keskikulutus pienentyi entisestään noin kahdeksan prosenttia. Tankkausten yhteydessä kuljettajien kirjaamista kilometrimääristä on nähty, että keskikulutus sadalla kilometrillä loppuvuonna 2009 oli yli puoli litraa pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Orionin autoilla ajetaan vuosittain noin 5,8 miljoonaa kilometriä. Taloudellisesta ajotavasta syntyy myös merkittäviä taloudellisia säästöjä, Pietikäinen sanoo. Taloudellisen ajotavan koulutukseen osallistuminen on myös tulevaisuudessa pakollista kaikille Orionin työsuhdeautoilijoille.

18 18 vastuu tulevasta lopuksi 85 miljoonaa Kemianteollisuuden yritysten omaehtoisessa Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmassa mukana olevien yritysten yhteen lasketut ympäristö-, terveys- ja turvallisuusinvestoinnit olivat vuonna 2008 noin 85 miljoonaa euroa. Orion on myös mukana ohjelmassa.

19 19 Vastuu tulevasta Olet juuri lukenut esimerkkejä siitä, miten vastuullisuus mielletään Orionissa. Nyt voit miettiä, mitä se tarkoittaa omassa elämässäsi. Aloita pienistä askelista, ettet hengästy. Tänään voit sammuttaa kodistasi ylimääräiset valot ja ensi viikolla tarjota kaverillesi reilun kaupan kahvit. Toimiminen on paras tapa näyttää, että välität läheisistäsi ja elinympäristöstäsi. Vastuu tulevasta on yhteinen asiamme. Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. orion Orionintie 1 PL Espoo

20 Pieni vastuullisuustesti Vastuulliseen elämäntapaan kuuluu sekä ympäristöstä että muista ihmisistä ja itsestä huolehtiminen. Miten sinä kannat vastuusi? 1. Vaatteet, joita en enää käytä A. heitän suoraan roskiin b. tuunaan uudelleen käyttökelpoisiksi c. vien kierrätykseen tai lahjoitan hyväntekeväisyyteen 2. Kuljen useimmin töihin A. autolla B. julkisilla C. kävellen tai pyörällä 3. Kotona ollessani A. sammutan ja sytytän valoja sitä mukaa, kun siihen on tarvetta B. pukeudun ylimääräiseen villapaitaan, jos voin lämmitystä pienentämällä säästää energiaa C. pidän kotiteatterin aina valmiustilassa 4. Vanhentuneet, kaappiin unohtuneet lääkkeet A. käytän siitä huolimatta, että päivämäärä on umpeutunut jo pari vuotta sitten B. vien apteekkiin C. jätän kaappiin lojumaan, heitän tavalliseen roskikseen tai vedän alas vessanpöntöstä Katso testin tulos Orionin nettisivuilta: