Henri Haapakanni, Markus Jylhä, Jyri Leppänen. Symbian Tower Battles (STB) Vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henri Haapakanni, Markus Jylhä, Jyri Leppänen. Symbian Tower Battles (STB) Vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 Symbian Tower Battles (STB) Vaatimusmäärittely

2 1. Peli-idea ja vaatimukset Käsitteitä Kaaviot Tilakaaviot Sekvenssikaaviot Käyttötapauskaaviot Näyttöalue ja kokoasetukset Luonnokset Näkymät Hyökkäys Puolustus Valikot Kehitysehdotuksia Yksinpeli Hyökkääjien ajastaminen Toiminta Rajoitteita Hyökkääjien grafiikan kääntö Toiminta Rajoitteita Torneihin piiput Tornien ostaminen/päivittäminen kesken puolustuksen Toiminta Maanjäristys -toiminto puolustajalle Toiminta Rajoitteita Ympäristöt ja liittymät Kohdeympäristö Kehitysympäristö Liittymät LIITEET Vyötiäisten yhteystiedot Pelitilanteen demo Java 2 - Microedition MIDP alustalla... 17

3 1. Peli-idea ja vaatimukset Peliin tarvitaan kaksi pelaajaa (molemmilla oma puhelin). Molemmat pelaajat aloittavat samalla rahamäärällä, jolla pelaajat ostavat puolustustorneja sekä hyökkäysjoukkoja. Edellä mainittu rahamäärä peli alussa voidaan vaihtaa pelaajan toimesta pelin asetuksista. Torneja voi myös myydä pelin kuluessa. Rahaa saa lisää kun puolustustornit tappavat vihollisen hyökkääjiä tai kun hyökkääjät keräävät matkan varrella olevia bonuksia. Rahojen käyttäminen on rajoitettu niin, että maksimissaan 70 % koko pelin aikana käytetyistä rahoista voi olla sijoitettuna yksistään puolustukseen tai hyökkäykseen. Edellä mainittu hyökkäyksen ja puolustuksen suhdetta voidaan säätää pelaajan toimesta pelin asetuksista. Hyökkäyksen ja puolustuksen suhteella on tarkoitus estää pattitilanteiden syntyminen ja zerg rushit. Pelikierroksen alkaessa pelaajat ostavat ja sijoittavat puolustustorninsa ja ostavat hyökkäysjoukkonsa. Kun molemmat pelaajat ovat valmiita, vastustajan hankkimat hyökkäysjoukot aloittavat hyökkäyksen puolustajan ruudulla. Näin tapahtuu molempien pelaajien ruuduilla. Hyökkäysjoukot kulkevat vastustajan pelialueella ennalta määrättyä reittiä, jonka varrelle puolustaja on asettanut puolustustorninsa, ja pyrkivät pääsemään alueen läpi vastustajan linnoitukseen. Kun hyökkääjiä ei enää ole kentällä (ovat joko kuolleet tai läpäisseen puolustuksen) synkronoidaan pelitilanteet pelaajien kesken ja näytetään pelaajalla vastustajan viimeisin tornien asettelu (hyökkäyksen jälkeinen tilanne). Tämän jälkeen aloitetaan uusi kierros ostamalla uudet hyökkääjät ja vahvistamalla puolustusta. Kun hyökkäysjoukot ovat onnistuneet saamaan pelin asetuksista säädettävän määrän hyökkääjiä puolustajan linnoitukseen, katsotaan ko. puolustajan hävinneen pelin. 1

4 2. Käsitteitä Lives (elämät) o Pelin alussa molemmilla pelaajilla on asetuksissa määritellyn määrän elämiä (oletuksena 20). Elämät vähenevät yhdellä aina kun yksi vihollishyökkääjä pääsee puolustuksen lävitse. Pelin päättyminen o Peli päättyy, kun toisen pelaajan elämät loppuvat ko. pelaaja häviää pelin. Mikäli molempien pelaajien elämät loppuvat samalla vuorolla, se pelaaja, jonka hyökkääjiä on viimeisen kierroksen jälkeen päässyt vastustajan puolustuksen läpi enemmän, voittaa. Jos luvut ovat samat, päättyy peli tasapeliin. Creature (Hyökkääjä) o Hyökkääjällä tarkoitetaan vastustajan valitsemaa yksittäistä pelikentällä määrättyä reittiä pitkin liikkuvaa olentoa, joka pyrkii pääsemään pelaajan linnoitukseen eli kulkemaan koko ennalta määrätyn reitin alusta loppuun kuolematta. Health (Elämäpisteet) o Hyökkääjällä on sen tyypistä riippuen erimäärä elämäpisteitä. Hyökkääjä menettää elämäpisteitä kun se sattuu tornien ampumien ammusten vaikutusalueelle ja kuolee kun elämäpisteet saavuttavat nollan. Vieras armeija/hyökkäysjoukot ja Oma armeija/hyökkäysjoukot o Kaikki pelivuorolla vastustajan valitsemat hyökkääjät, jotka pyrkivät pelaajan linnoitukseen. o Vastaavasti omalla armeijalla tarkoitetaan hyökkääjiä, jotka pelaaja on valinnut vastustajan linnoitusta valloittamaan. Damage (Ammuksen teho) o Erityyppiset tornit tekevät tietyn suuruista vahinkoa. Tornin ampuessa vihollista, vahinko vähennetään vihollisen elämäpisteistä. Blast radius (Ammuksen vaikutusalue) o Vaikutusalue on pyöreä kehä hyökkääjään osuneen ammuksen osumapaikan ympärillä. Ammus vaikuttaa täydellä teholla ainoastaan kohteena olleeseen hyökkääjään. Tämän kehän sisällä osuma hetkellä olevien hyökkääjien elämäpisteitä vähennetään. Ammuksen vaikutusalueet vaihtelevat tornien mukaan. Kohteen lisäksi muut vaikutusalueen sisällä olevat hyökkääjät kärsivät vahinkoa sen mukaan kuinka lähellä kohdetta ne ovat. Mitä lähempänä kohdetta hyökkääjä on ammuksen osuma hetkellä, sitä enemmän vahinkoa se kärsii. Kaikilla torneilla ei ole vaikutusaluetta kohteena ollutta hyökkääjää lukuun ottamatta. Range (Ammusten kantama) o Ammuksen pisin mahdollinen lentomatka tornista hyökkääjään. Type (Tornien/hyökkääjien tyyppi) o Tietyntyyppinen torni pystyy ampumaan ainoastaan tietyntyyppisiä hyökkääjiä. Esimerkiksi ilmaan ampuva torni voi ampua vain lentäviä hyökkääjiä. Osa torneista voi ampua sekä ilmaan, että maahan. Joillakin torneilla on erikoisvaikutuksia, esim. vihollisen liikkumisnopeutta hidastava vaikutus. Firing speed (Ampuma nopeus) 2

5 o Tornit ampuvat tyypistä riippuen tietyllä nopeudella. Pääsääntöisesti tehokkaimmat tornit ampuvat hitaampaa tahtia kuin tehottomammat tornit. Money/cost (Raha) o Molemmat pelaajat aloittavat asetuksissa määrätyllä rahamäärällä, jolla ostetaan hyökkäysjoukkoja ja puolustustorneja. Level/Upgrading (Taso/Päivitys) o Torneilla ja hyökkääjillä on olemassa erilaisia tasoja. Tasoja voi päivittää, jonka jälkeen tornin/hyökkääjän ominaisuudet paranevat, esim. lisääntynyt teho tai nopeus. Päivittäminen maksaa tietyn rahasumman riippuen tornin/hyökkääjän tyypistä ja aiemmasta tasosta. o Yksittäiset tornit ostetaan aina perustasoisina (level 1) ja niitä päivitetään jälkeenpäin. Tornien ominaisuuksista päivitykset voivat vaikuttaa tehoon, ampumanopeuteen, kantamaan ja vaikutusalueeseen. o Hyökkääjiä on pelin alkaessa saatavilla vain perustasoisina (level 1). Korkeampi tasoisia hyökkääjiä voi ostaa vasta kun ko. hyökkääjärotu on päivitetty, jonka jälkeen ko. rotuiset hyökkääjät ostetaan aina uudella, korkeammalla päivitys tasolla. Hyökkääjien päivittäminen voi vaikuttaa hyökkääjän elämäpisteisiin, nopeuteen ja hintaan. Map/Road/Path (Kartta/Tie/Reitti) o Hyökkääjäät kulkevat yhtä neljästä vaihtoehtoisesta reitistä, kartalla olevaa tietä pitkin. Gold (Kulta, bonus) o Hyökkääjät keräävät talteen kullan reitiltä, jos kulkevat sen kautta. Hyökkäävän pelaajan rahamäärää lisätään kerätyn kullan arvon verran. 3

6 3. Kaaviot 3.1. Tilakaaviot Kuva 1 - Symbian Tower Battles koko pelin tilakaavio Kuva 2 - Pelin aloituksen tilakaavio 4

7 Kuva 3 - Pelaamisvaiheen tilakaavio Kuva 4 - Hyökkääjän toiminta hyökätessä 5

8 Kuva 5 - Tornin ammuntalogiikka pelitilanteessa 6

9 3.2. Sekvenssikaaviot Kuva 6 - Pelin yksittäisen kierroksen alustava luokkien välinen vuorovaikutus 7

10 3.3. Käyttötapauskaaviot Kuva 7 - Korkean tason käyttötapauskaavio koko pelistä 8

11 4. Näyttöalue ja kokoasetukset Kokomääreet ilmoitetaan pikseleinä leveys kertaa korkeus. Näytön yläpalkin koko on 240x23px. Näytön pelialueen koko on 240x238px, josta käytännön pelialue, johon torneja asetellaan ja hyökkääjiä kulkee teitä pitkin, on neliö, jonka koko on 238x238px. Ylijäävät kaksi pikselisaraketta jätetään pois pelialueelta, jotta tornien ja tien leveys menisi tasan pelialueen kanssa. Ylimääräisten pikselien pois jättö ei juuri näy pelaajalle, koska ne piirretään näkymään osana pelikentää. Näytön alapalkin koko on 240x59px. Pelikenttä jaetaan 196:n osaan (14 x 14), jotka kukin ovat neliöitä, joiden sivut ovat 17 pikseliä. Tien mutkia on siis maksimissaan 17:a pikselin välein ja se seuraa pelikentän (kuvitteellista) 14 x 14 ruudukkoa. Tornien koko on 17 x 17 pikseliä ja niitä mahtuu siis kentälle 14 kummassakin akselissa. Hyökkääjät ovat 21 x 21 pikselin kokoisia, mutta osa tästä on useimmiten läpinäkyvää. Hyökkääjän yläpuolelle piirretään kaksi pikseliä paksu viiva, jonka pituus muuttuu lineaarisesti hyökkääjän elämäpisteiden mukaan (täydet elämäpisteet = 21 pikseliä). 9

12 5. Luonnokset 5.1. Näkymät Hyökkäys Kuva 8 Hyökkäyssuunnittelunäkymät pelaajan matkapuhelimen näytöllä Kuvan yläreunan symbolit antavat pelaajalle erilaista tietoa. Punainen sydän kertoo pelaajan jäljellä olevien elämien määrän. Musta sydän kertoo vastustajan elämät. Dollarin merkki kuvaa käytettävää rahamäärää, ja miekka/kilpi kertovat, kuinka paljon rahaa on käytetty hyökkäykseen ja puolustukseen (huomaa hyökkäys/puolustus suhteen rajoitus). Pelaaja liikkuu sivuttaisnäppäimillä ruudun alalaidassa olevien hyökkääjiä edustavien symbolien ja vasemman alalaidan näppäinten välillä. Kulloinkin aktiivisena olevan hyökkääjän tiedot (taso, elämäpisteet, nopeus, hinta ja tyyppi) esitetään ikkunassa. Ok-napin painaminen aktivoi ostotilan ja siirtää kursorin suoraan määrä-kentän kohdalle. Pelaaja voi myös painaa ylöspäin-näppäintä, jolloin valinta siirtyy Upgraden kohdalle. Kaikki ikkunan lukuarvot voidaan syöttää joko numeroina näppäimistöltä tai ylös/alas napeilla kelaamalla numeroita. Kentän kohdalla ensimmäinen Ok-napin painallus aktivoi muokkaustilan ja toinen Ok-napin painallus tallentaa annetun arvon kenttään Kaikki kentät ovat oletuksena 1. Määrä-kentän maksimiarvo on 50, entry- ja destination-kenttien vaihtoehdot ovat 1 ja 2. 10

13 Puolustus Cost-kenttä kertoo koko ostoksen summan. Jos pelaaja on ostamassa kahta kappaletta 200 kultarahan hyökkääjää, kentässä on summa 400. Summa menee punaiseksi, jos ostosta ei voi suorittaa (ts. rahaa ei ole riittävästi, tai pelaaja on panostamassa liikaa hyökkäykseen suhteessa puolustukseen). Purchase-napin painaminen suorittaa oston pelaajan antamilla valinnoilla. Jos pelaaja siirtää osoittimen Upgrade-napin ylle, aukeaa sivulle päivitys-ikkuna. Ikkunassa on tiedot päivityksen hinnasta ja siitä, millä tavalla hyökkääjän attribuutit muuttuvat päivityksen myötä. Ok-napin painaminen suorittaa päivityksen. Ostoikkunasta pääsee pois siirtymällä Upgrade-napista vielä yhden pykälän alemmas. Hyökkääjäsymbolien vasemmalla puolella oleva menu-valinta avaa valikon, josta löytyy "Defence", "Settings" ja "Exit". Defence-valinnalla pelaaja pääsee sijoittamaan puolustustornejaan. Puolustusasettelusta pääsee samalla tavalla takaisin hyökkäysasetteluun. Settings-painikkeen kautta pelaaja voi säätää äänet päälle/pois. Exit sulkee pelin ja siirtyy päävalikkoon. Kun pelaaja on sijoitellut torninsa ja valinnut hyökkääjänsä, hän painaa "Send Army" nappia, jolloin ruudulle aukeaa tiedot siitä, minkälaisia hyökkääjiä pelaaja on lähettämässä hyökkäykseen. Path-sarakkeessa on punaisella esitetty, minkälaista reittiä kukin hyökkääjä on kulkemassa. Cancel-napilla voi vielä perua hyökkäyksen, remove-napilla voi poistaa valitun hyökkääjän ja send-army ilmoittaa pelille pelaajan olevan valmis. Kuva 9 - Puolustussuunnittelunäkymät pelaajan matkapuhelimen näytöllä 11

14 Puolustusasettelu toimii perusperiaatteeltaan samoin kuin hyökkäyksen suunnittelu. Alalaitaan on sijoitettu torneja kuvaavat symbolit, joiden välillä liikutaan sivunuolinäppäimillä. Aktiivisena olevan tornin tiedot (kantama, teho, tulinopeus ja tyyppi) näytetään ikkunassa ruudulla. OK-napin valinta ostaa tornin (samaan aikana tarkistetaan, onko rahaa ostaa torni ja voidaanko puolustusta lisätä suhteessa hyökkäykseen) ja valinta siirtyy peliruudulla yhteen yhdeksästä laajemmasta alueesta. Alueiden välillä liikutaan nuolinäppäimillä ja oston voi perua oikeanpuoleisella valintanäppäimellä. Alue valitaan ok:lla, jolloin siirrytään liikkumaan alueen sisällä nuolinäppäimillä. OK sijoittaa tornin ja oikea valintanäppäin palaa takaisin valitsemaan isompaa aluetta. Vasemmasta alalaidasta löytyy kolme nappia. Menun painaminen avaa valikon, jonka sisältö on muuten sama kuin hyökkäyksessä, mutta "defence" on korvattu "offence":lla. Offence-valinta siirtyy hyökkäyssuunnitteluun. Exit sulkee pelin ja siirtyy päävalikkoon. Updaten painamisen jälkeen peli siirtyy samantyyppiseen tilaan kuin tornin ostossakin, mutta tällä kertaa Ok:n valinta piirtää ruudulle kaksi ikkunaa, toisessa nykyisen tornin tiedot ja toisessa tornin tiedot päivitettynä sekä päivityksen hinta. Sell-nappi toimii samalla tavalla, mutta tuloksena torni häviää kartalta ja pelaajalle annetaan asetuksissa määritelty määrä (oletuksena 75 %) torniin kuluneesta rahasta takaisin. Tornin sijoituksen (=ostaminen), päivityksen ja myynnin jälkeen kontrolli säilyy kyseessä olleessa toiminteessa, ts. torneja voi ostaa, päivittää tai myydä monta peräkkäin ilman, että pelaajan täytyy joka kerran jälkeen erikseen hakea toiminto alalaidasta. Pelaajan täytyy siirtyä menu-valikon kautta hyökkäyssuunnitteluun ja kuitata sieltä valmiutensa "Send Army" -napin kautta. 12

15 Valikot Taulukko 1 Valikon nimi Toiminnon nimi Kuvaus Main Menu New Game Aloittaa pelin Settings Pelaaja pääsee säätämään pelin asetuksia Quit Sammuttaa pelin New Game Host Game Käynnistää pelin ja jää odottamaan toista pelaajaa Pelaaja liittyy toisen hostaamaan peliin bluetoothin Join Game välityksellä Settings Lives Säätää elämien määrää Offence/Defence Spend Balance Hyökkäykseen ja puolustukseen käytetyn rahanmäärän suhde Back Palaa takaisin päävalikkoon Menu hyökkäyssuunnittelussa Defence Siirtyy puolustusasetteluun Enemy Defence Näyttää vastustajan puolustustilanteen edellisen kierroksen jälkeen Exit Lopettaa pelin ja siirtyy päävalikkoon Menu puolustussuunnittelussa Offence Siirtyy hyökkäysasetteluun Enemy Defence Näyttää vastustajan puolustustilanteen edellisen kierroksen jälkeen Exit Lopettaa pelin ja siirtyy päävalikkoon 13

16 6. Kehitysehdotuksia 6.1. Yksinpeli Yksinpelissä pelaaja aloittaa pelin rahamäärällä, jota voidaan muuttaa pelaajan toimesta pelin asetuksissa. Pelaaja aloittaa pelin ostamalla torneja ja sijoittamalla ne kartalle. Kun pelaaja on valmis, siirrytään hyökkäysvaiheeseen, jossa tietokone lähettää hyökkääjiä pelaajan puolustusta vastaan. Hyökkäyksen torjuttua pelaajalle annetaan mahdollisuus päivittää vanhoja torneja ja/tai ostaa uusia torneja torjuakseen seuraavan kierroksen hyökkäyksen. Hyökkääjät vaikeutuvat pelin edetessä aina samalla tavalla vaikeustasosta riippuen. Hyökkääjien käyttämät hyökkäysreitit kuitenkin arvotaan kierroskohtaisesti. Pelin läpäiseminen vaatii, että pelaaja pystyy puolustamaan vaikeusasteen mukaisen määrän kierroksia ilman, että elämät loppuvat Hyökkääjien ajastaminen Toiminta Rajoitteita Pelaaja voi ostaessaan hyökkääjiä valita hyökkääjien järjestyksen, sekä ajoittaa hyökkääjien ilmestymisen pelikentälle hyökkäyksen alkaessa. Kaikkien hyökkääjien tulee kuitenkin ilmestyä pelin asetuksista säädettävän kokonaisaikarajan puitteissa pelikentälle. Jos kokonaisaikaraja tulee täyteen, lähetetään kaikki jäljellä olevat hyökkääjät kentälle oletusaikavälein, jota voidaan niin ikään säätää pelaajan toimesta pelin asetuksista. Hyökkääjiä ei voi lähettää pelikentälle samanaikaisesti Hyökkääjien grafiikan kääntö Toiminta Rajoitteita Hyökkääjän kääntäminen tehdään kuva kuvalta toistettavana animaationa, joka aloitetaan hieman ennen hyökkääjän saapumista tien mutkaan. Tuleeko suorituskyky vastaan kun tarvitsee tutkia muun hyökkääjän liikkeen tutkimisen lisäksi pitääkö hyökkääjän grafiikkaa kääntää..? 14

17 6.4. Torneihin piiput Tornien päälle voisi piirtää vektoreille lyhyehkön piipun, joka piirrettäisiin jossain (melko tiuhaan kuitenkin) ja jonka suunta olisi itargetin suuntaan. Luultavasti havainnollistaisi ampumista ja tekisi torneista coolimpia Tornien ostaminen/päivittäminen kesken puolustuksen Toiminta Päivittäminen pelaaja voi kesken puolustuksen valita tornin ja päivittää yhtä näppäintä painamalla tornin seuraavalle tasolle mikäli se on mahdollista rahan ja muiden rajoitteiden puitteissa. Ostaminen Pelaaja voi kesken puolustuksen klikata yhden näppäimen painalluksella esiin tornivalikon ja valita ostettavan tornin, jonka jälkeen kun pelaaja on asettanut tornin pelikentälle veloitetaan tornin hinta. Edellyttää kuten päivittämisessäkin, että pelaajalla on tarpeeksi rahaa ja puolustus-/hyökkäysmenojen suhde on riittävä Maanjäristys -toiminto puolustajalle Toiminta Rajoitteita Pelaaja voi puolustuksen aikana yhtä nappia klikkaamalla aiheuttaa maanjäristyksen, josta aiheutuu railo reitille, jota hyökkääjät kulkevat. Tähän railoon tipahtaa [x] määrä sen kautta kulkevia hyökkääjiä, jonka jälkeen railon vaikutus lakkaa, koska railo on täynnä. Toimintoa voi käyttää vain [x] kertaa koko pelin aikana. 15

18 7. Ympäristöt ja liittymät 7.1. Kohdeympäristö Symbian Tower Battle peli toimii S60 FP1-käyttöjärjestelmällä varustetuissa Nokian matkapuhelimissa, joissa on 240x320 pikselin kokoinen näyttö, sekä niin sanottu joystick-ohjain tai sitä vastaavilla neljällä ilmansuunnalla varustettu nuolinäppäimistö. Edellä mainitut vaatimuksen täyttävät matkapuhelimet ovat listattu Taulukko 2. Peli saattaa toimia myös muilla malleilla, mutta pelikokemus ei välttämättä vastaa suunniteltua. Taulukko 2 - Symbian Tower Battle pelin tukemat matkapuhelimet Puhelin Näyttö (px) Käyttöjärjestelmä Tuki lisätty Nokia N82 240x320 S60 3rd FP Nokia N95-3 NAM 240x320 S60 3rd FP Nokia E51 240x320 S60 3rd FP Nokia N81 240x320 S60 3rd FP Nokia N81 8GB 240x320 S60 3rd FP Nokia N95 8GB 240x320 S60 3rd FP Nokia 6121 classic 240x320 S60 3rd FP Nokia 6120 classic 240x320 S60 3rd FP Nokia 5700 XpressMusic 240x320 S60 3rd FP Nokia 6110 Navigator 240x320 S60 3rd FP Nokia N76 240x320 S60 3rd FP Nokia x320 S60 3rd FP Nokia N95 240x320 S60 3rd FP Kehitysympäristö Peli koodataan Symbian C++ -kielellä, Carbide.c++ -kehitysympäristössä, mikäli toiminnallisessa määrittelyssä tullaan siihen tulokseen, että projekti on toteutettavissa aikataulun puitteissa. Jos todetaan että toteutus Symbian C++:lla ei onnistu aikataulun mukaisesti, peli koodataan J2ME:llä Eclipsessä Liittymät Kaksinpelissä puhelimien välinen yhteys toteutetaan bluetoothilla. Pelin siirtäminen puhelimeen tapahtuu joko suoraan internetistä GPRS, EDGE tai 3G tekniikoilla, tai tietokoneelta USB kaapelilla, bluetoothilla tai infrapunalla. Pelin asentamisen apuna voidaan käyttää esim. Nokian PC-Suite ohjelmistoa. Pelin siirto-, osto- ja asennusmekanismeihin ei oteta enempää kantaa tulevista markkinointiratkaisuista johtuen, sillä jakelu jätetään todennäköisesti kolmannen osapuolen toteutettavaksi. 16

19 LIITEET Vyötiäisten yhteystiedot o Henri Haapakanni (GSM) o Markus Jylhä (GSM) o Jyri Leppänen (GSM) Pelitilanteen demo Java 2 - Microedition MIDP alustalla KUVAUS Liite 1 on vaatimusmäärittelyn perusteella tehty karkea demo pelin toiminnasta, kun pelaaja on hyökkäyksen ja puolustuksen suunniteltuaan valinnut toiminnon Send army. TEKNISET TIEDOT Demo on tehty Java 2 Microedition alustalle ja käyttää Nokian S60 Java ohjelmistoalustaa. Demo on testattu toimivaksi Nokia N95 ja HTC S710 matkapuhelimilla. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Taulukko 2 MATKAPUHELIMIIN Siirry matkapuhelimen oletusselaimella osoitteeseen asennus osoitteeseen (http://www.haapakanni.com/stb/jtb.jar), jonka jälkeen puhelin alkaa valmistelemaan demon asennusta. Seuraavaksi puhelin kysyy haluatko varmasti asentaa valitun sovelluksen puhelimeen ja tähän vastataan kyllä. Tämän jälkeen asennus kysyy asennetaanko demo puhelimeen vai muistikortille, johon suosittelemme valitseman muistikortille asennuksen. Pian tämän jälkeen asennus on valmis. Demo ajetaan valitsemalla seuraavasti: Menu Sovellukset JTB. Demon ajamisen voi lopettaa painamalla nelisuuntaohjaimen valinta -painiketta (OK). ASENNUSOSOITE 17

Doris Browser. v1.10. Käyttäjän opas

Doris Browser. v1.10. Käyttäjän opas Doris Browser v1.10 Käyttäjän opas 1. Johdanto 3 2. Ohjelman asennus 4 3. Rekisteröinti 7 4. Verkkoasetukset 8 5. Verkkoyhteyden muodostaminen ja purkaminen 10 6. Sivun katselu ja kohteen valinta 12 7.

Lisätiedot

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID OMISTAJAN KÄSIKIRJA DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. DoGPS NET DoGPS NETin avulla, joka on osa ohjelmiston DoGPS+ palvelua,

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

1. Pikaohje Ekapeliin... 3. 2. Tärkeitä huomioita... 3. 3. Ekapelin lataaminen... 4. 3.1. Ekapelin lataaminen Internet Explorer selaimella...

1. Pikaohje Ekapeliin... 3. 2. Tärkeitä huomioita... 3. 3. Ekapelin lataaminen... 4. 3.1. Ekapelin lataaminen Internet Explorer selaimella... EKAPELIN KÄYTTÖOHJE 1. Pikaohje Ekapeliin... 3 2. Tärkeitä huomioita... 3 3. Ekapelin lataaminen... 4 3.1. Ekapelin lataaminen Internet Explorer selaimella... 4 4. Käyttäjän tiedot... 16 4.1. Näytä käyttäjän

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

Manual. Käyttöohje / Bruksanvisning / Bedienungsanleitung English / Suomeksi / På Svenska / Auf Deutsch

Manual. Käyttöohje / Bruksanvisning / Bedienungsanleitung English / Suomeksi / På Svenska / Auf Deutsch Manual Käyttöohje / Bruksanvisning / Bedienungsanleitung English / Suomeksi / På Svenska / Auf Deutsch 1 Sisältö / Table of content / Innehållsförteckning / Inhaltsangabe Suomeksi... 6 Tracker G500...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Varoitus laajakuvatelevisioiden omistajille! Varoitus epileptisistä kohtauksista. Pelin aikana noudatettavaksi suositeltavia varomääräyksiä

SISÄLTÖ. Varoitus laajakuvatelevisioiden omistajille! Varoitus epileptisistä kohtauksista. Pelin aikana noudatettavaksi suositeltavia varomääräyksiä Varoitus laajakuvatelevisioiden omistajille! Liikkumattomat kuvat tai kuviot saattavat pysyvästi vahingoittaa näytön kuvaputkea tai jättää jälkiä näytön katodisädeputken pintaan. Vältä tietokonepelien

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

AVACK SMS 2.0 Käyttöohje

AVACK SMS 2.0 Käyttöohje SMS SMS AVACK SMS 2.0 Käyttöohje AVACK AVACK OY, Opiskelijankatu 5, 33720 TAMPERE Puh. (03) 358 0800, Fax. (03) 358 0850, Email: av-osasto@avack.fi www.avack.info SMS AVACK SMS 2.0 23.11.2005 AVACK SMS

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Luku 1 Ennen kuin aloitat...

Luku 1 Ennen kuin aloitat... TomTom NAVIGATOR Luku 1 Ennen kuin aloitat... Ennen kuin aloitat... Asennus Valitse painikkeet Aktivointi Jos olet ostanut TomTom NAVIGATORin TomTom-muistikortilla, laita muistikortti laitteeseen. Jatka

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Installationsinstruktion Pointer Magnum. Versio/version 1.0

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Installationsinstruktion Pointer Magnum. Versio/version 1.0 KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Installationsinstruktion Pointer Magnum Versio/version 1.0 17.8.2008 Ohjeen lukeminen on välttämätöntä sovelluksen käyttökuntoon saattamiseksi. Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus KÄYTTÖOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Versio 1.00 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma KÄYTTÖOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA SATEL 1 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Lautapeli - 2 - neljälle pelaajalle.

Lautapeli - 2 - neljälle pelaajalle. Juha Salmijärvi Suomi Valmistaudu, sillä Neljäs Valtakunta on laskeutumassa pöydällesi Lautapeli Vuonna 45 ensimmäiset Valtakunnan avaruusalukset laukaistiin salaisesta Antarktikselle rakennetusta tukikohdasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MIO C220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183411

Käyttöoppaasi. MIO C220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183411 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MIO C220. Löydät kysymyksiisi vastaukset MIO C220 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko,

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Ksenos DVR -käyttöohje, versio D. Turun Turvatekniikka Oy

Ksenos DVR -käyttöohje, versio D. Turun Turvatekniikka Oy Ksenos DVR -käyttöohje, versio D Turun Turvatekniikka Oy 11. syyskuuta 2008 Sisältö 1 Tallentimen käyttöliittymä 3 1.1 Pääikkuna................................................. 3 1.1.1 Kuvakkeet.............................................

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot