Henri Haapakanni, Markus Jylhä, Jyri Leppänen. Symbian Tower Battles (STB) Vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henri Haapakanni, Markus Jylhä, Jyri Leppänen. Symbian Tower Battles (STB) Vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 Symbian Tower Battles (STB) Vaatimusmäärittely

2 1. Peli-idea ja vaatimukset Käsitteitä Kaaviot Tilakaaviot Sekvenssikaaviot Käyttötapauskaaviot Näyttöalue ja kokoasetukset Luonnokset Näkymät Hyökkäys Puolustus Valikot Kehitysehdotuksia Yksinpeli Hyökkääjien ajastaminen Toiminta Rajoitteita Hyökkääjien grafiikan kääntö Toiminta Rajoitteita Torneihin piiput Tornien ostaminen/päivittäminen kesken puolustuksen Toiminta Maanjäristys -toiminto puolustajalle Toiminta Rajoitteita Ympäristöt ja liittymät Kohdeympäristö Kehitysympäristö Liittymät LIITEET Vyötiäisten yhteystiedot Pelitilanteen demo Java 2 - Microedition MIDP alustalla... 17

3 1. Peli-idea ja vaatimukset Peliin tarvitaan kaksi pelaajaa (molemmilla oma puhelin). Molemmat pelaajat aloittavat samalla rahamäärällä, jolla pelaajat ostavat puolustustorneja sekä hyökkäysjoukkoja. Edellä mainittu rahamäärä peli alussa voidaan vaihtaa pelaajan toimesta pelin asetuksista. Torneja voi myös myydä pelin kuluessa. Rahaa saa lisää kun puolustustornit tappavat vihollisen hyökkääjiä tai kun hyökkääjät keräävät matkan varrella olevia bonuksia. Rahojen käyttäminen on rajoitettu niin, että maksimissaan 70 % koko pelin aikana käytetyistä rahoista voi olla sijoitettuna yksistään puolustukseen tai hyökkäykseen. Edellä mainittu hyökkäyksen ja puolustuksen suhdetta voidaan säätää pelaajan toimesta pelin asetuksista. Hyökkäyksen ja puolustuksen suhteella on tarkoitus estää pattitilanteiden syntyminen ja zerg rushit. Pelikierroksen alkaessa pelaajat ostavat ja sijoittavat puolustustorninsa ja ostavat hyökkäysjoukkonsa. Kun molemmat pelaajat ovat valmiita, vastustajan hankkimat hyökkäysjoukot aloittavat hyökkäyksen puolustajan ruudulla. Näin tapahtuu molempien pelaajien ruuduilla. Hyökkäysjoukot kulkevat vastustajan pelialueella ennalta määrättyä reittiä, jonka varrelle puolustaja on asettanut puolustustorninsa, ja pyrkivät pääsemään alueen läpi vastustajan linnoitukseen. Kun hyökkääjiä ei enää ole kentällä (ovat joko kuolleet tai läpäisseen puolustuksen) synkronoidaan pelitilanteet pelaajien kesken ja näytetään pelaajalla vastustajan viimeisin tornien asettelu (hyökkäyksen jälkeinen tilanne). Tämän jälkeen aloitetaan uusi kierros ostamalla uudet hyökkääjät ja vahvistamalla puolustusta. Kun hyökkäysjoukot ovat onnistuneet saamaan pelin asetuksista säädettävän määrän hyökkääjiä puolustajan linnoitukseen, katsotaan ko. puolustajan hävinneen pelin. 1

4 2. Käsitteitä Lives (elämät) o Pelin alussa molemmilla pelaajilla on asetuksissa määritellyn määrän elämiä (oletuksena 20). Elämät vähenevät yhdellä aina kun yksi vihollishyökkääjä pääsee puolustuksen lävitse. Pelin päättyminen o Peli päättyy, kun toisen pelaajan elämät loppuvat ko. pelaaja häviää pelin. Mikäli molempien pelaajien elämät loppuvat samalla vuorolla, se pelaaja, jonka hyökkääjiä on viimeisen kierroksen jälkeen päässyt vastustajan puolustuksen läpi enemmän, voittaa. Jos luvut ovat samat, päättyy peli tasapeliin. Creature (Hyökkääjä) o Hyökkääjällä tarkoitetaan vastustajan valitsemaa yksittäistä pelikentällä määrättyä reittiä pitkin liikkuvaa olentoa, joka pyrkii pääsemään pelaajan linnoitukseen eli kulkemaan koko ennalta määrätyn reitin alusta loppuun kuolematta. Health (Elämäpisteet) o Hyökkääjällä on sen tyypistä riippuen erimäärä elämäpisteitä. Hyökkääjä menettää elämäpisteitä kun se sattuu tornien ampumien ammusten vaikutusalueelle ja kuolee kun elämäpisteet saavuttavat nollan. Vieras armeija/hyökkäysjoukot ja Oma armeija/hyökkäysjoukot o Kaikki pelivuorolla vastustajan valitsemat hyökkääjät, jotka pyrkivät pelaajan linnoitukseen. o Vastaavasti omalla armeijalla tarkoitetaan hyökkääjiä, jotka pelaaja on valinnut vastustajan linnoitusta valloittamaan. Damage (Ammuksen teho) o Erityyppiset tornit tekevät tietyn suuruista vahinkoa. Tornin ampuessa vihollista, vahinko vähennetään vihollisen elämäpisteistä. Blast radius (Ammuksen vaikutusalue) o Vaikutusalue on pyöreä kehä hyökkääjään osuneen ammuksen osumapaikan ympärillä. Ammus vaikuttaa täydellä teholla ainoastaan kohteena olleeseen hyökkääjään. Tämän kehän sisällä osuma hetkellä olevien hyökkääjien elämäpisteitä vähennetään. Ammuksen vaikutusalueet vaihtelevat tornien mukaan. Kohteen lisäksi muut vaikutusalueen sisällä olevat hyökkääjät kärsivät vahinkoa sen mukaan kuinka lähellä kohdetta ne ovat. Mitä lähempänä kohdetta hyökkääjä on ammuksen osuma hetkellä, sitä enemmän vahinkoa se kärsii. Kaikilla torneilla ei ole vaikutusaluetta kohteena ollutta hyökkääjää lukuun ottamatta. Range (Ammusten kantama) o Ammuksen pisin mahdollinen lentomatka tornista hyökkääjään. Type (Tornien/hyökkääjien tyyppi) o Tietyntyyppinen torni pystyy ampumaan ainoastaan tietyntyyppisiä hyökkääjiä. Esimerkiksi ilmaan ampuva torni voi ampua vain lentäviä hyökkääjiä. Osa torneista voi ampua sekä ilmaan, että maahan. Joillakin torneilla on erikoisvaikutuksia, esim. vihollisen liikkumisnopeutta hidastava vaikutus. Firing speed (Ampuma nopeus) 2

5 o Tornit ampuvat tyypistä riippuen tietyllä nopeudella. Pääsääntöisesti tehokkaimmat tornit ampuvat hitaampaa tahtia kuin tehottomammat tornit. Money/cost (Raha) o Molemmat pelaajat aloittavat asetuksissa määrätyllä rahamäärällä, jolla ostetaan hyökkäysjoukkoja ja puolustustorneja. Level/Upgrading (Taso/Päivitys) o Torneilla ja hyökkääjillä on olemassa erilaisia tasoja. Tasoja voi päivittää, jonka jälkeen tornin/hyökkääjän ominaisuudet paranevat, esim. lisääntynyt teho tai nopeus. Päivittäminen maksaa tietyn rahasumman riippuen tornin/hyökkääjän tyypistä ja aiemmasta tasosta. o Yksittäiset tornit ostetaan aina perustasoisina (level 1) ja niitä päivitetään jälkeenpäin. Tornien ominaisuuksista päivitykset voivat vaikuttaa tehoon, ampumanopeuteen, kantamaan ja vaikutusalueeseen. o Hyökkääjiä on pelin alkaessa saatavilla vain perustasoisina (level 1). Korkeampi tasoisia hyökkääjiä voi ostaa vasta kun ko. hyökkääjärotu on päivitetty, jonka jälkeen ko. rotuiset hyökkääjät ostetaan aina uudella, korkeammalla päivitys tasolla. Hyökkääjien päivittäminen voi vaikuttaa hyökkääjän elämäpisteisiin, nopeuteen ja hintaan. Map/Road/Path (Kartta/Tie/Reitti) o Hyökkääjäät kulkevat yhtä neljästä vaihtoehtoisesta reitistä, kartalla olevaa tietä pitkin. Gold (Kulta, bonus) o Hyökkääjät keräävät talteen kullan reitiltä, jos kulkevat sen kautta. Hyökkäävän pelaajan rahamäärää lisätään kerätyn kullan arvon verran. 3

6 3. Kaaviot 3.1. Tilakaaviot Kuva 1 - Symbian Tower Battles koko pelin tilakaavio Kuva 2 - Pelin aloituksen tilakaavio 4

7 Kuva 3 - Pelaamisvaiheen tilakaavio Kuva 4 - Hyökkääjän toiminta hyökätessä 5

8 Kuva 5 - Tornin ammuntalogiikka pelitilanteessa 6

9 3.2. Sekvenssikaaviot Kuva 6 - Pelin yksittäisen kierroksen alustava luokkien välinen vuorovaikutus 7

10 3.3. Käyttötapauskaaviot Kuva 7 - Korkean tason käyttötapauskaavio koko pelistä 8

11 4. Näyttöalue ja kokoasetukset Kokomääreet ilmoitetaan pikseleinä leveys kertaa korkeus. Näytön yläpalkin koko on 240x23px. Näytön pelialueen koko on 240x238px, josta käytännön pelialue, johon torneja asetellaan ja hyökkääjiä kulkee teitä pitkin, on neliö, jonka koko on 238x238px. Ylijäävät kaksi pikselisaraketta jätetään pois pelialueelta, jotta tornien ja tien leveys menisi tasan pelialueen kanssa. Ylimääräisten pikselien pois jättö ei juuri näy pelaajalle, koska ne piirretään näkymään osana pelikentää. Näytön alapalkin koko on 240x59px. Pelikenttä jaetaan 196:n osaan (14 x 14), jotka kukin ovat neliöitä, joiden sivut ovat 17 pikseliä. Tien mutkia on siis maksimissaan 17:a pikselin välein ja se seuraa pelikentän (kuvitteellista) 14 x 14 ruudukkoa. Tornien koko on 17 x 17 pikseliä ja niitä mahtuu siis kentälle 14 kummassakin akselissa. Hyökkääjät ovat 21 x 21 pikselin kokoisia, mutta osa tästä on useimmiten läpinäkyvää. Hyökkääjän yläpuolelle piirretään kaksi pikseliä paksu viiva, jonka pituus muuttuu lineaarisesti hyökkääjän elämäpisteiden mukaan (täydet elämäpisteet = 21 pikseliä). 9

12 5. Luonnokset 5.1. Näkymät Hyökkäys Kuva 8 Hyökkäyssuunnittelunäkymät pelaajan matkapuhelimen näytöllä Kuvan yläreunan symbolit antavat pelaajalle erilaista tietoa. Punainen sydän kertoo pelaajan jäljellä olevien elämien määrän. Musta sydän kertoo vastustajan elämät. Dollarin merkki kuvaa käytettävää rahamäärää, ja miekka/kilpi kertovat, kuinka paljon rahaa on käytetty hyökkäykseen ja puolustukseen (huomaa hyökkäys/puolustus suhteen rajoitus). Pelaaja liikkuu sivuttaisnäppäimillä ruudun alalaidassa olevien hyökkääjiä edustavien symbolien ja vasemman alalaidan näppäinten välillä. Kulloinkin aktiivisena olevan hyökkääjän tiedot (taso, elämäpisteet, nopeus, hinta ja tyyppi) esitetään ikkunassa. Ok-napin painaminen aktivoi ostotilan ja siirtää kursorin suoraan määrä-kentän kohdalle. Pelaaja voi myös painaa ylöspäin-näppäintä, jolloin valinta siirtyy Upgraden kohdalle. Kaikki ikkunan lukuarvot voidaan syöttää joko numeroina näppäimistöltä tai ylös/alas napeilla kelaamalla numeroita. Kentän kohdalla ensimmäinen Ok-napin painallus aktivoi muokkaustilan ja toinen Ok-napin painallus tallentaa annetun arvon kenttään Kaikki kentät ovat oletuksena 1. Määrä-kentän maksimiarvo on 50, entry- ja destination-kenttien vaihtoehdot ovat 1 ja 2. 10

13 Puolustus Cost-kenttä kertoo koko ostoksen summan. Jos pelaaja on ostamassa kahta kappaletta 200 kultarahan hyökkääjää, kentässä on summa 400. Summa menee punaiseksi, jos ostosta ei voi suorittaa (ts. rahaa ei ole riittävästi, tai pelaaja on panostamassa liikaa hyökkäykseen suhteessa puolustukseen). Purchase-napin painaminen suorittaa oston pelaajan antamilla valinnoilla. Jos pelaaja siirtää osoittimen Upgrade-napin ylle, aukeaa sivulle päivitys-ikkuna. Ikkunassa on tiedot päivityksen hinnasta ja siitä, millä tavalla hyökkääjän attribuutit muuttuvat päivityksen myötä. Ok-napin painaminen suorittaa päivityksen. Ostoikkunasta pääsee pois siirtymällä Upgrade-napista vielä yhden pykälän alemmas. Hyökkääjäsymbolien vasemmalla puolella oleva menu-valinta avaa valikon, josta löytyy "Defence", "Settings" ja "Exit". Defence-valinnalla pelaaja pääsee sijoittamaan puolustustornejaan. Puolustusasettelusta pääsee samalla tavalla takaisin hyökkäysasetteluun. Settings-painikkeen kautta pelaaja voi säätää äänet päälle/pois. Exit sulkee pelin ja siirtyy päävalikkoon. Kun pelaaja on sijoitellut torninsa ja valinnut hyökkääjänsä, hän painaa "Send Army" nappia, jolloin ruudulle aukeaa tiedot siitä, minkälaisia hyökkääjiä pelaaja on lähettämässä hyökkäykseen. Path-sarakkeessa on punaisella esitetty, minkälaista reittiä kukin hyökkääjä on kulkemassa. Cancel-napilla voi vielä perua hyökkäyksen, remove-napilla voi poistaa valitun hyökkääjän ja send-army ilmoittaa pelille pelaajan olevan valmis. Kuva 9 - Puolustussuunnittelunäkymät pelaajan matkapuhelimen näytöllä 11

14 Puolustusasettelu toimii perusperiaatteeltaan samoin kuin hyökkäyksen suunnittelu. Alalaitaan on sijoitettu torneja kuvaavat symbolit, joiden välillä liikutaan sivunuolinäppäimillä. Aktiivisena olevan tornin tiedot (kantama, teho, tulinopeus ja tyyppi) näytetään ikkunassa ruudulla. OK-napin valinta ostaa tornin (samaan aikana tarkistetaan, onko rahaa ostaa torni ja voidaanko puolustusta lisätä suhteessa hyökkäykseen) ja valinta siirtyy peliruudulla yhteen yhdeksästä laajemmasta alueesta. Alueiden välillä liikutaan nuolinäppäimillä ja oston voi perua oikeanpuoleisella valintanäppäimellä. Alue valitaan ok:lla, jolloin siirrytään liikkumaan alueen sisällä nuolinäppäimillä. OK sijoittaa tornin ja oikea valintanäppäin palaa takaisin valitsemaan isompaa aluetta. Vasemmasta alalaidasta löytyy kolme nappia. Menun painaminen avaa valikon, jonka sisältö on muuten sama kuin hyökkäyksessä, mutta "defence" on korvattu "offence":lla. Offence-valinta siirtyy hyökkäyssuunnitteluun. Exit sulkee pelin ja siirtyy päävalikkoon. Updaten painamisen jälkeen peli siirtyy samantyyppiseen tilaan kuin tornin ostossakin, mutta tällä kertaa Ok:n valinta piirtää ruudulle kaksi ikkunaa, toisessa nykyisen tornin tiedot ja toisessa tornin tiedot päivitettynä sekä päivityksen hinta. Sell-nappi toimii samalla tavalla, mutta tuloksena torni häviää kartalta ja pelaajalle annetaan asetuksissa määritelty määrä (oletuksena 75 %) torniin kuluneesta rahasta takaisin. Tornin sijoituksen (=ostaminen), päivityksen ja myynnin jälkeen kontrolli säilyy kyseessä olleessa toiminteessa, ts. torneja voi ostaa, päivittää tai myydä monta peräkkäin ilman, että pelaajan täytyy joka kerran jälkeen erikseen hakea toiminto alalaidasta. Pelaajan täytyy siirtyä menu-valikon kautta hyökkäyssuunnitteluun ja kuitata sieltä valmiutensa "Send Army" -napin kautta. 12

15 Valikot Taulukko 1 Valikon nimi Toiminnon nimi Kuvaus Main Menu New Game Aloittaa pelin Settings Pelaaja pääsee säätämään pelin asetuksia Quit Sammuttaa pelin New Game Host Game Käynnistää pelin ja jää odottamaan toista pelaajaa Pelaaja liittyy toisen hostaamaan peliin bluetoothin Join Game välityksellä Settings Lives Säätää elämien määrää Offence/Defence Spend Balance Hyökkäykseen ja puolustukseen käytetyn rahanmäärän suhde Back Palaa takaisin päävalikkoon Menu hyökkäyssuunnittelussa Defence Siirtyy puolustusasetteluun Enemy Defence Näyttää vastustajan puolustustilanteen edellisen kierroksen jälkeen Exit Lopettaa pelin ja siirtyy päävalikkoon Menu puolustussuunnittelussa Offence Siirtyy hyökkäysasetteluun Enemy Defence Näyttää vastustajan puolustustilanteen edellisen kierroksen jälkeen Exit Lopettaa pelin ja siirtyy päävalikkoon 13

16 6. Kehitysehdotuksia 6.1. Yksinpeli Yksinpelissä pelaaja aloittaa pelin rahamäärällä, jota voidaan muuttaa pelaajan toimesta pelin asetuksissa. Pelaaja aloittaa pelin ostamalla torneja ja sijoittamalla ne kartalle. Kun pelaaja on valmis, siirrytään hyökkäysvaiheeseen, jossa tietokone lähettää hyökkääjiä pelaajan puolustusta vastaan. Hyökkäyksen torjuttua pelaajalle annetaan mahdollisuus päivittää vanhoja torneja ja/tai ostaa uusia torneja torjuakseen seuraavan kierroksen hyökkäyksen. Hyökkääjät vaikeutuvat pelin edetessä aina samalla tavalla vaikeustasosta riippuen. Hyökkääjien käyttämät hyökkäysreitit kuitenkin arvotaan kierroskohtaisesti. Pelin läpäiseminen vaatii, että pelaaja pystyy puolustamaan vaikeusasteen mukaisen määrän kierroksia ilman, että elämät loppuvat Hyökkääjien ajastaminen Toiminta Rajoitteita Pelaaja voi ostaessaan hyökkääjiä valita hyökkääjien järjestyksen, sekä ajoittaa hyökkääjien ilmestymisen pelikentälle hyökkäyksen alkaessa. Kaikkien hyökkääjien tulee kuitenkin ilmestyä pelin asetuksista säädettävän kokonaisaikarajan puitteissa pelikentälle. Jos kokonaisaikaraja tulee täyteen, lähetetään kaikki jäljellä olevat hyökkääjät kentälle oletusaikavälein, jota voidaan niin ikään säätää pelaajan toimesta pelin asetuksista. Hyökkääjiä ei voi lähettää pelikentälle samanaikaisesti Hyökkääjien grafiikan kääntö Toiminta Rajoitteita Hyökkääjän kääntäminen tehdään kuva kuvalta toistettavana animaationa, joka aloitetaan hieman ennen hyökkääjän saapumista tien mutkaan. Tuleeko suorituskyky vastaan kun tarvitsee tutkia muun hyökkääjän liikkeen tutkimisen lisäksi pitääkö hyökkääjän grafiikkaa kääntää..? 14

17 6.4. Torneihin piiput Tornien päälle voisi piirtää vektoreille lyhyehkön piipun, joka piirrettäisiin jossain (melko tiuhaan kuitenkin) ja jonka suunta olisi itargetin suuntaan. Luultavasti havainnollistaisi ampumista ja tekisi torneista coolimpia Tornien ostaminen/päivittäminen kesken puolustuksen Toiminta Päivittäminen pelaaja voi kesken puolustuksen valita tornin ja päivittää yhtä näppäintä painamalla tornin seuraavalle tasolle mikäli se on mahdollista rahan ja muiden rajoitteiden puitteissa. Ostaminen Pelaaja voi kesken puolustuksen klikata yhden näppäimen painalluksella esiin tornivalikon ja valita ostettavan tornin, jonka jälkeen kun pelaaja on asettanut tornin pelikentälle veloitetaan tornin hinta. Edellyttää kuten päivittämisessäkin, että pelaajalla on tarpeeksi rahaa ja puolustus-/hyökkäysmenojen suhde on riittävä Maanjäristys -toiminto puolustajalle Toiminta Rajoitteita Pelaaja voi puolustuksen aikana yhtä nappia klikkaamalla aiheuttaa maanjäristyksen, josta aiheutuu railo reitille, jota hyökkääjät kulkevat. Tähän railoon tipahtaa [x] määrä sen kautta kulkevia hyökkääjiä, jonka jälkeen railon vaikutus lakkaa, koska railo on täynnä. Toimintoa voi käyttää vain [x] kertaa koko pelin aikana. 15

18 7. Ympäristöt ja liittymät 7.1. Kohdeympäristö Symbian Tower Battle peli toimii S60 FP1-käyttöjärjestelmällä varustetuissa Nokian matkapuhelimissa, joissa on 240x320 pikselin kokoinen näyttö, sekä niin sanottu joystick-ohjain tai sitä vastaavilla neljällä ilmansuunnalla varustettu nuolinäppäimistö. Edellä mainitut vaatimuksen täyttävät matkapuhelimet ovat listattu Taulukko 2. Peli saattaa toimia myös muilla malleilla, mutta pelikokemus ei välttämättä vastaa suunniteltua. Taulukko 2 - Symbian Tower Battle pelin tukemat matkapuhelimet Puhelin Näyttö (px) Käyttöjärjestelmä Tuki lisätty Nokia N82 240x320 S60 3rd FP Nokia N95-3 NAM 240x320 S60 3rd FP Nokia E51 240x320 S60 3rd FP Nokia N81 240x320 S60 3rd FP Nokia N81 8GB 240x320 S60 3rd FP Nokia N95 8GB 240x320 S60 3rd FP Nokia 6121 classic 240x320 S60 3rd FP Nokia 6120 classic 240x320 S60 3rd FP Nokia 5700 XpressMusic 240x320 S60 3rd FP Nokia 6110 Navigator 240x320 S60 3rd FP Nokia N76 240x320 S60 3rd FP Nokia x320 S60 3rd FP Nokia N95 240x320 S60 3rd FP Kehitysympäristö Peli koodataan Symbian C++ -kielellä, Carbide.c++ -kehitysympäristössä, mikäli toiminnallisessa määrittelyssä tullaan siihen tulokseen, että projekti on toteutettavissa aikataulun puitteissa. Jos todetaan että toteutus Symbian C++:lla ei onnistu aikataulun mukaisesti, peli koodataan J2ME:llä Eclipsessä Liittymät Kaksinpelissä puhelimien välinen yhteys toteutetaan bluetoothilla. Pelin siirtäminen puhelimeen tapahtuu joko suoraan internetistä GPRS, EDGE tai 3G tekniikoilla, tai tietokoneelta USB kaapelilla, bluetoothilla tai infrapunalla. Pelin asentamisen apuna voidaan käyttää esim. Nokian PC-Suite ohjelmistoa. Pelin siirto-, osto- ja asennusmekanismeihin ei oteta enempää kantaa tulevista markkinointiratkaisuista johtuen, sillä jakelu jätetään todennäköisesti kolmannen osapuolen toteutettavaksi. 16

19 LIITEET Vyötiäisten yhteystiedot o Henri Haapakanni (GSM) o Markus Jylhä (GSM) o Jyri Leppänen (GSM) Pelitilanteen demo Java 2 - Microedition MIDP alustalla KUVAUS Liite 1 on vaatimusmäärittelyn perusteella tehty karkea demo pelin toiminnasta, kun pelaaja on hyökkäyksen ja puolustuksen suunniteltuaan valinnut toiminnon Send army. TEKNISET TIEDOT Demo on tehty Java 2 Microedition alustalle ja käyttää Nokian S60 Java ohjelmistoalustaa. Demo on testattu toimivaksi Nokia N95 ja HTC S710 matkapuhelimilla. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Taulukko 2 MATKAPUHELIMIIN Siirry matkapuhelimen oletusselaimella osoitteeseen asennus osoitteeseen (http://www.haapakanni.com/stb/jtb.jar), jonka jälkeen puhelin alkaa valmistelemaan demon asennusta. Seuraavaksi puhelin kysyy haluatko varmasti asentaa valitun sovelluksen puhelimeen ja tähän vastataan kyllä. Tämän jälkeen asennus kysyy asennetaanko demo puhelimeen vai muistikortille, johon suosittelemme valitseman muistikortille asennuksen. Pian tämän jälkeen asennus on valmis. Demo ajetaan valitsemalla seuraavasti: Menu Sovellukset JTB. Demon ajamisen voi lopettaa painamalla nelisuuntaohjaimen valinta -painiketta (OK). ASENNUSOSOITE 17

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest

Task list Submit code Submissions Messages Scoreboard View queue Edit contest Jäätelö Edit task Translate 1.00 s Uolevi aikoo ostaa kaksi jäätelötötteröä: yhden Maijalle ja yhden itselleen. Tiedossasi on jokaisen myynnissä olevan jäätelötötterön hinta ja paino sekä suurin summa,

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin Ampumahiihto 1 Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin hiihdetään ammuntapaikalle rämpyttämällä nuolinäppäimiä ja sen jälkeen yritetään ampua maalitaulut mahdollisimman nopeasti aikasakot välttäen.

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

Kenguru 2016 Ecolier (4. ja 5. luokka)

Kenguru 2016 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 13 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Muumion kirous. Pelisuunnitteludokumentti. Veikkauksen pelisuunnittelukilpailua (Peliskaba2015) varten

Muumion kirous. Pelisuunnitteludokumentti. Veikkauksen pelisuunnittelukilpailua (Peliskaba2015) varten Pelisuunnitteludokumentti Muumion kirous Veikkauksen pelisuunnittelukilpailua (Peliskaba2015) varten Tekijä: Esko Vankka Osoite: Yliopistonkatu 39 E 51, 33500 Tampere Puh: 0400 832 907 Email: esko.pj.vankka@gmail.com

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS

PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS PIKAOHJE NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9356506 Issue 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. NOKIA MODEM OPTIONSIN ASENTAMINEN...1 3. NOKIA 6600:N YHDISTÄMINEN PC-TIETOKONEESEEN...2

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Radan luominen OCad llä

Radan luominen OCad llä Radan luominen OCad llä 1. Avataan ratojen suunnittelu menemällä ensiksi ohjelmistopalkin yläreunaan Tiedosto-kohtaan ja alavetovalikosta valikoidaan Uusi -kohta. Valinta hyväksytään hiiren vasemman puoleista

Lisätiedot

Racetime Catcher One 0.02 ohje Tekijä: Jere Mäki RACETIME CATCHER ONE 0.02

Racetime Catcher One 0.02 ohje Tekijä: Jere Mäki RACETIME CATCHER ONE 0.02 RACETIME CATCHER ONE 0.02 Selaimen välimuistin tyhjennys... 1 Aloita kilpailu muuttamalla kilpailuaika... 2 Lähtölista/oikean sivun vieritettävä numeropalkki... 2 Ajanottaminen... 3 Ajansiirto/poistaminen...

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Kasveja ja kukkia suoraan kasvattajilta. Kasveja ja kukkia suoraan kasvattajilta. Verkkokaupan ohjeet

Kasveja ja kukkia suoraan kasvattajilta. Kasveja ja kukkia suoraan kasvattajilta. Verkkokaupan ohjeet Kasveja ja kukkia suoraan kasvattajilta Verkkokaupan ohjeet Mahdollistaa yhteyden kasvattajan ja yrittäjän välillä Verkkokauppa ohjeet RM Flora-direct toimittaa täyden valikoiman korkealaatuisia kasveja

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Eclipse, SVN ja HelloWorld

Eclipse, SVN ja HelloWorld Eclipse, SVN ja HelloWorld Lähtökohtana tälle harjoitukselle on, että tietokoneeseen on jo asennettu Eclipse ja siihen SVN-lisäke. Kun käynnistät Eclipsen ensimmäistä kertaa uudella työtilalla, se näyttää

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot:

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot: Lisenssit ja niiden tarkistus ottelupaikalla / lisenssinumerot Joukkueella tulee olla ottelupaikalla mukana lisenssilista, jonka perusteella tuomari voi tarkistaa lisenssien olevan maksettu. Listan saat

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua

S: siirtää listan ensimmäisen luvun viimeiseksi V: vaihtaa keskenään listan kaksi ensimmäistä lukua A Lista Sinulle on annettu lista, joka sisältää kokonaisluvut 1, 2,, n jossakin järjestyksessä. Tehtäväsi on järjestää luvut pienimmästä suurimpaan käyttäen seuraavia operaatioita: S: siirtää listan ensimmäisen

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot