Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät:"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ VIITE: Ilmoitus Hilma-tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi), Juankosken kaupungin www-sivuilla sekä sanomalehti Savon Sanomissa ja Koillis-Savossa PALVELU- JA LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 1. HANKINNAN KOHDE Juankosken kaupunki järjestää tarjouskilpailun palvelu-, asiointi- ja syöttöliikenteestä sekä linja-autoliikenteestä (+ optiot 1 v. + 1 v.). välisenä aikana. Aikataulut ja ajopäivät on esitetty liitteessä 2. Palvelu-, asiointi- ja syöttöliikenne (myöhemmin tässä asiakirjassa palveluliikenne ) on lukuvuosittain ollut arvoltaan kokoluokkaa (ilman arvonlisäveroa ja matkustajilta saatuja asiakastuloja). Linja-autoliikenne (kolme eri kuljetusreittiä yhteensä) on lukuvuosittain ollut arvoltaan kokoluokkaa (arvonlisäverollinen, ilman matkustajatuloja). Tarjous annetaan liitteellä 1. Tärkeät päivämäärät: mikäli kysyttävää tarjouspyynnöstä, kysymykset on lähetettävä pe 8.4. klo mennessä tarjous jätettävä ke klo HANKINTAMENETTELY JA TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankinnan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Julkisissa hankinnoissa tarjoukset voidaan hyväksyä vain, mikäli ne vastaavat tarjouspyyntöä ja tarjous on annettu tarjouspyynnössä määritetyllä tavalla. Tarjous annetaan liitteellä 1. Tarjoukseen tulee liittää liitteen 1 lisäksi verottajan todistus ennakonpidätysten suorittamisesta sekä, mikäli tarjoajalla on työntekijöitä, todistukset maksetuista eläkevakuutusmaksuista. Mikäli liikennöitsijä käyttää alihankkijoita, tarjoukseen tulee liittää samat todistukset myös alihankkijoista. Todistukset eivät saa olla yli 3 kk vanhempia. Liite 1 allekirjoitettuna ja edellä mainitut todistukset lähetetään kirjeitse ke klo mennessä osoitteeseen: Juankosken kaupunki Sivistystoimi Juankoskentie Juankoski

2 Tarjouskuoreen merkitään tunnus " Palvelu- ja linja-autoliikenteen kilpailuttaminen " sekä tarjouksen antajan nimi ja yhteystiedot. Vain kirjekuoressa toimitetut tarjoukset hyväksytään, tarjoaja voi toimia postitse tai tuomalla tarjouksen kaupungintalolle koulutoimistoon. Kirjekuoreen saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Määräajan jälkeen jätettyjä tai saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden muuttaa palveluliikenteen reittiä, mikäli reitin tarve muuttuu (lukujärjestyksen muutokset, oppilaiden määrä, kouluverkkoratkaisut tms.). Kaupunki pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli tarjoushinnat ylittävät sopimusvuosille näihin kuljetuksiin budjetoidun määrärahan. 3. LISÄTIEDOT Tarjouksen jättämiseen liittyvät kysymykset tulee esittää kirjallisesti pe klo mennessä osoitteella Kysymykset voi esittää myös kirjeitse tai viemällä kysymykset kirjallisena koulutoimistoon (Juankoskentie 13, Juankoski). Kysymyksiä ei voi kysyä enää 8.4. jälkeen. Kaupunki kerää kysymykset yhteen, ja vastaa kaikkiin niihin kerralla julkaisemalla ne sivustolla viimeistään , josta kaikki tarjoajat voivat käydä ne lukemassa (mikäli haluat vastaukset kirjeitse tai sähköpostitse, ilmoita tästä tai koulutoimistoon 8.4. klo mennessä). JUANKOSKEN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA Liitteet Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Reitit ja aikataulut Liite 3 Ostoliikenteen ehdot Liite 4 Ostoliikennesopimus

3 TARJOUSLOMAKE Liite 1 Tämä on tarjouksen etusivu. Lomakkeen voi täyttää käsin. Lomake on täytettävissä myös tietokoneella seuraavasti: Vie kursori ensimmäisen rivin "Nimi" sanan alapuolelle, vasempaan reunaan ja klikkaa hiiren vasenta painiketta yhden kerran. Aloita kirjoittaminen. 1 Perustiedot 1.1. Tarjoajan tiedot Tarjoajan nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Liikenteestä vastaava henkilö (henkilön nimi ja puhelin) Yhteyshenkilö jos eri kuin yllä (henkilön nimi ja puhelin) 1.2. Tarjouksen kohde ja sisältö Tarjoaja voi jättää tarjouksen haluamistaan alla olevista. Tarjoaja voi tarjota kaikkia alla olevia kohtia tai yhtä/useampaa kohdista. Tarjous koskee seuraavia kohteita (merkitkää rasti viivalle niiden kohdalle, mitä tarjoatte): 1) Palveluliikennettä (päivittäin n km) 2) Linja-autoliikennettä a) Kaavi klo 7.35-Luikonlahti klo 7.50-Sivakkavaara klo 8.00-Kortteinen klo Rasimäki klo 8.20-Kaavi klo Reitin pituus 41 km. Matkustajamäärä syyslukukaudella 2010 oli 2322 henkilöä, ajopäiviä 86 kpl. b) Juankoski-Ruostepuron th.-ruostepurontie-pyöräkkä-muuruvesi klo Akonpohja klo 8.30-Juankoski klo Reitin pituus 64 km. Matkustajamäärä syyslukukaudella 2010 oli 3440 henkilöä, ajopäiviä 86 kpl. c) Juankoski klo Kaavi klo Reitin pituus 15 km. Matkustajamäärä syyslukukaudella 2010 oli 2150 henkilöä, ajopäiviä 86 kpl Automäärää koskeva rajoitus Tämän tarjouksen kohteiden liikennöintiin olemme varanneet autoja seuraavasti:

4 1.4. Alihankkija 1) Palveluliikenteeseen kpl 2) Linja-autoliikenteeseen kpl Yllä mainitut lukumäärät sisältävät omassa käytössämme olevat ja hankittavat autot samoin kuin myös alihankkijamme autot. Liikennöitsijän oikeutta ottaa osaa tarjouskilpailuun ei rajoiteta viran puolesta hänen liikenneluvassaan määritellyn automäärän perusteella. Liikennöitsijä voi siten tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän. Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjousta tehdessään ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Tähän määrään tulee sisällyttää niin liikennöitsijän omassa käytössä olevat autot kuin myös alihankkijan käytössä olevat autot sekä mahdollisesti hankittavat autot, jotka yhdessä on tarkoitettu kohteiden liikennöintiin. Mikäli liikennöitsijä ei tee edellä mainitun kaltaista automäärää koskevaa rajoitusta, hän vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos syntynyt ostoliikennesopimus purkautuu siitä syystä, että liikennöitsijän automäärää ei riitä liikennöinnin hoitamiseen. Mikäli liikennöitsijä on hakenut lupaa automääränsä lisäämiseen, hänen tulee esittää uusi lupansa ostajalle viimeistään 14 päivän kuluessa ostoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta. Alihankkijan tiedot Alihankkijan nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Liikenteestä vastaava henkilö (henkilön nimi ja puhelin) Liikenteestä hoidetaan alihankintana seuraavat osat:

5 1.5. Kalusto Kalusto kuvataan alle sopimuksen alkamisajankohdan, mukaisesti. Mikäli kalustoon tulee sopimusaikana muutoksia, muutoksista tulee ilmoittaa kaupungille. Täyttäkää niiltä osin, mitä tarjoatte. Mikäli tarjoatte useampia autoja kuin alle mahtuu, lomakkeita voi kopioida. 1 Palveluliikenne Auton rekisterinumero: Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Seisomapaikkoja: Korin malli/merkki: Kori uusittu (vuosi / kuukausi): Lisätietoja: Auto 1 Palveluliikenne Auto 2 Palveluliikenne Auton rekisterinumero: Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Seisomapaikkoja: Korin malli/merkki: Kori uusittu (vuosi / kuukausi): Lisätietoja:

6 2 Linja-autoliikenne Auto 1 Auton rekisterinumero: Linjaautoliikenne Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Seisomapaikkoja: Korin malli/merkki: Kori uusittu (vuosi / kuukausi): Lisätietoja: Auto 2 Auton rekisterinumero: Linjaautoliikenne Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Seisomapaikkoja: Korin malli/merkki: Kori uusittu (vuosi / kuukausi): Lisätietoja:

7 Auto 3 Auton rekisterinumero: Linjaautoliikenne Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Seisomapaikkoja: Korin malli/merkki: Kori uusittu (vuosi / kuukausi): Lisätietoja: Auto 4 Auton rekisterinumero: Linjaautoliikenne Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Seisomapaikkoja: Korin malli/merkki: Kori uusittu (vuosi / kuukausi): Lisätietoja:

8 1.6. Tarjoushinta 1 Palveluliikenne (palveluliikennettä tarjoavat täyttävät) Tarjoudumme järjestämään palvelun seuraavaan hintaan: Keskimäärin 250 km, tarjoushinta ilman arvonlisäveroa euroa/päivä Keskimäärin 300 km, tarjoushinta ilman arvonlisäveroa euroa/päivä Keskimäärin 350 km, tarjoushinta ilman arvonlisäveroa euroa/päivä 350 km ylittävältä osalta, tarjoushinta ilman arvonlisäveroa euroa/km Laskutusvaiheessa lisätään 9 % arvonlisävero. Tarjousvertailussa käytetään keskiarvoa tarjouksen hinnoista /päivä, jotka annettu 250 km:lle, 300 km:lle ja 350 km:lle. Halvin hinta voittaa. Sopimusaikana laskutus toteutetaan alkuperäisten tarjouksessa annettujen hintojen mukaisesti. Ostajan maksamasta liikennöintikorvauksesta vähennetään liikennöitsijän saamat matkustajatulot. Liikennöintikorvauksen muuttaminen, kts. liite 4. 2 Linja-autoliikenne (linja-autoliikennettä yhdelle tai useammalle reitille tarjoavat täyttävät) Tarjoudumme järjestämään linja-autoliikenteen seuraavaan hintaan (syötä hinnat viivoille niiden reittien osalta, mitä tarjoat). Hinnat annetaan euroa / lukuvuosi, koulupäiviä lukuvuodessa on enintään 190 kpl. a) Kaavi klo 7.35-Luikonlahti klo 7.50-Sivakkavaara klo 8.00-Kortteinen klo Rasimäki klo 8.20-Kaavi klo Reitin pituus 41 km. Tarjoushinta ilman arvonlisäveroa euroa / lukuvuosi b) Juankoski-Ruostepuron th.-ruostepurontie-pyöräkkä-muuruvesi klo 8.15-Akonpohja klo 8.30-Juankoski klo Reitin pituus 64 km. Tarjoushinta ilman arvonlisäveroa euroa / lukuvuosi c) Juankoski klo Kaavi klo Reitin pituus 15 km. Tarjoushinta ilman arvonlisäveroa euroa / lukuvuosi Laskutusvaiheessa lisätään 9 % arvonlisävero. Kaikki kohdat a-c vertaillaan erikseen tarjousten vertailussa, halvin hinta voittaa. Ts. eri linjoille voi tulla eri sopimuskumppani. HUOM! Yllä olevien tarjoushintojen tulee sisältää kaikki reitin kustannukset, mukaan lukien siirtymäajojen kustannukset. Ts. siirtymäajoja ei laskuteta erikseen.

9 Yllä mainittuun tarjoushintaan eivät sisälly matkustajatulot, vaan ostajan maksaman liikennöintikorvauksen lisäksi liikennöitsijä saa pitää perimänsä matkustajatulot ja ulkopuolisilta perityt rahtitulot. Liikennöintikorvauksen muuttamisehdot sopimusaikana on kuvattu liitteen 4 kohdassa Ajokilometrin hinnat sopimusaikaa varten Linja-autoliikenne (täytä niiden reittien osalta, mitä tarjoat) a) Kaavi klo 7.35-Luikonlahti klo 7.50-Sivakkavaara klo 8.00-Kortteinen klo Rasimäki klo 8.20-Kaavi klo Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat (enintään kokonaisarvo, josta on vähennetty arvioidut tulot ja joka on jaettu ajokilometreillä): M-P koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) L koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) b) Juankoski-Ruostepuron th.-ruostepurontie-pyöräkkä-muuruvesi klo Akonpohja klo 8.30-Juankoski klo 8.45 Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat (enintään kokonaisarvo, josta on vähennetty arvioidut tulot ja joka on jaettu ajokilometreillä): M-P koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) L koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.)

10 c) Juankoski klo Kaavi klo Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat (enintään kokonaisarvo, josta on vähennetty arvioidut tulot ja joka on jaettu ajokilometreillä): M-P koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) L koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) 1.8. Aikataulua ja reittiä koskevat muutosesitykset Tarjoaja voi halutessaan esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteenhoidon kustannuksia vähentäviä pieniä muutosehdotuksia tarjouspyynnössä esitettyihin aikatauluihin ja reitteihin. Teemme seuraavat muutosehdotukset tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin aikatauluihin:

11 2 Tarjoajan kelpoisuus 2.1 Yleiset kelpoisuusehdot Tarjoaja sitoutuu tarjouksen allekirjoituksellaan, että hänellä on sopimuskauden alkaessa joukkoliikennelupa/linjaliikennelupa. Voittaneet liikennöitsijät toimittavat kopiot luvista kaupungille sopimuskauden alkaessa. Luvan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä kilpailuun osallistumista, uusi lupa tulee toimittaa kaupungille. Tarjoajan tulee olla täyttänyt velvollisuutensa suorittaa verot ja sosiaaliturvamaksut. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen mukana todistus ennakonpidätysten suorittamisesta ja todistukset eläkevakuutusmaksuista (HUOM! jälkimmäinen vain, mikäli tarjoajalla on palveluksessaan työntekijöitä. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia.) Mikäli tarjoajalla on verovelkaa tai maksamattomia sosiaaliturvamaksuja, tarjoajalla tulee olla näistä maksusuunnitelma, jotta hän pääsee läpi tarjoajan kelpoisuusvaatimuksista. Tarjoaja liittää tarjoukseen selvityksen verovelasta ja/tai maksamattomista sosiaaliturvamaksuista sekä maksusuunnitelmasta. Mikäli liikennöitsijä käyttää alihankkijoita, tarjoukseen tulee liittää samat todistukset myös alihankkijoista. 2.2 Kalustoon liittyvät kelpoisuusehdot Autoissa on pystyttävä turvallisesti kuljettamaan asiakkaita. Kalusto tulee pitää hyvässä ja siistissä kunnossa. Tarjoaja todistaa tarjouksen allekirjoituksellaan, että alla olevat ehdot täyttyvät. 1 Palveluliikenteen vähimmäisvaatimukset kalustolle Auton tyyppi: pienoislinja-auto Auton rekisteröity paikkamäärä: istumapaikkojen määrän vähimmäisvaatimus on 17 paikkaa. Pyörätuoli- tai lastenvaunupaikkoja vähintään 1 paikka. Auton ikä: enintään n. 5 vuotta. Auton tulee pystyä kääntymään säteeltään 15 metrin tilassa. Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) hyväksymä laitekokoonpano, johon voidaan lähettää reittejä GPRS-viestinä. Kts. liite 2. Rahastuslaitteet: autossa tulee olla kontaktillisen älykortin lukijalaite. Asiakkaalle tulee aina pyydettäessä antaa kuitti.

12 Mahdollisuuksien mukaan tulee kalustoluetteloon liittää kalustosta tarkemmat tekniset tiedot. 2 Linja-autoliikenteen vähimmäisvaatimukset kalustolle Auton tyyppi: linja-auto Auton rekisteröity paikkamäärä: istumapaikkamäärä vähintään 45 paikkaa tai vähintään istumapaikka kaikille matkustajille. Linjakilvet: autossa tulee olla vähintään linjan reittiä osoittavat etulinjakilvet. Tavaratila: auton tavaratilaan tulee sopia oppilaiden mukanaan kuljettamat urheiluvälineet ja muut matkustajien mukanaan kuljettamat matkatavarat. Rahastuslaitteet: autossa tulee olla kontaktillisen älykortin lukijalaite. Asiakkaalle tulee aina pyydettäessä antaa kuitti. Autossa tulee lisäksi olla: paikkakohtaiset lukuvalot ja mikrofoni. 3 Tarjouksen kelpoisuus 4 Allekirjoitukset Tarjottavan palvelun tulee täyttää tämän tarjouspyynnön ehdot ja tarjouslomake tulee olla täytetty hyväksytysti. Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjouksen päivämäärä ja allekirjoitus..2011

13 REITIT JA AIKATAULUT Liite 2 1 Palveluliikenne Yleistä Tilaukset Juankosken palveluliikenteen rungon muodostaa pienoislinja-autolla (PALI) arkipäivinä ajettava syöttö- ja asiointiliikenne. Toiminnan tavoitteena on että liikenne mahdollisimman hyvin palvelee myös vammaispalvelulain mukaisia kuljetustarpeita. Liikenne hoidetaan tällä hetkellä yhdellä PALI-autolla. Kilpailutettava liikenne koskee PALI-autolla hoidettavaa liikennettä. PALIn liikennöintialue kattaa koko kaupungin ja sen aikataulu ilmenee alta. Aikataulun mukainen liikenne toteutetaan alempana olevan taulukon mukaisesti. Päivittäinen ajomatka on keskimäärin km, v toteutui yhteensä km ja matkustajaa. Liikenne on avointa joukkoliikennettä. Aamu- ja iltapäivällä liikenteellä on vakioreitit, joihin aikataulun antamissa rajoissa vapaiden paikkojen puitteissa voi tehdä poikkeuksia matkojenyhdistelykeskukseen (MYK) tehdyistä etukäteiskutsuista tulevan kysynnän mukaan. Liikennöintialueilla matkustajat noudetaan/viedään heidän haluamiinsa asioimispaikkoihin. Tilauksia varten vaaditaan seuraavat laitevaatimukset: MobiRouterVehicle- käyttöön soveltuvien laitteiden vaatimukset 1) Kämmenmikro tai muu vastaanottolaite, mikä tahansa Windows, Windows CE tai Windows Mobile 6- laite jossa on GPRS- yhteys. -Suositeltavia laitteita ovat (tällä hetkellä) Motorola ES400, HTC HD2, HTC HD mini, HTC Touch 2 ja DDS Vector ) Ajoneuvo-ohjelma Mobisoftilta. Ohjelmaan tarvitaan lisenssi ja lisäksi tulevat asennus- ja ylläpitokustannukset. lisenssin hinta 03/ e, ylläpito 20 % /lisenssin hinnasta/vuosi. Asennus n. 2 h työ, 120 e/tunti. Ohjelman vuokralisenssi noin 40e-45 e/kk, vuokralisenssin avausmaksu 400 e., lisäksi tulevat asennuskulut. 3) Matkapuhelinliittymä, jossa on data-ominaisuus (gprs). Matkapuhelinliittymälle ei ole operaattorirajoituksia Autolaitteet pitää hyväksyttää Pohjois-Savon matkojen yhdistelykeskuksella ja Mobisoftilla. Lisätietoja: Päivi Pakarinen, projektisihteeri, Pohjois-Savon Matkojenyhdistelykeskus, puh.(017) , ,

14 Asiakkaat ja heiltä perittävät maksut Muuta Palveluliikenteen asiakkaiden on kyettävä omatoimisesti saapumaan sovittuun noutopaikkaan ja kuljettajan on tarvittaessa autettava asiakkaita mm. autoon nousemisessa. Liikennöintikorvauksesta vähennettävät matkustajilta perittävät hinnat noudattavat yleisiä joukkoliikenteen taksoja seuraavin poikkeuksin: 1. yli 65 -vuotiaat maksavat aina 2,5 matkan pituudesta riippumatta 2. alle 4-vuotias lapsi, saattaja ja vaunut/rattaat matkustavat korvauksetta 3. pyörätuolista ja rollaattorista ei peritä korvausta 4. jos pyörätuolia käyttävälle on saattaja välttämätön, ei saattajasta peritä maksua. PALI-autossa on hyväksyttävä kaikki yleiset joukkoliikenteen maksuvälineet. Liikenteen suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon monia eri osatekijöitä. Muutoksiin on kuitenkin perusteltua varautua. Liikenteestä tiedottaminen toteutetaan yhteistyössä Juankosken kaupungin ja liikennöitsijän kesken. Liikenteeseen tulevan auton on oltava tarvittaessa kuljettajineen käytettävissä testikäyttöä varten yhden päivän ajan heinäkuun 2011 aikana. Palveluliikennettä ajetaan osittain myös kesällä koulujen lomien aikana, mutta supistetulla aikataululla. Aikataulu laaditaan aina keväisin tarpeellisten kohteiden mukaan. Kesällä koulujen loma-aikojen liikennöinti muodostuu vammaispalvelu- ja asiointiliikenteestä.

15 Asiointi- ja palveluliikenteen reitit 2 Linja-autoliikenne Linja-autoliikenteen ajopäiviä ovat koulupäivät ( kpl). Linja-autoliikenteen kohteet ovat: a) Kaavi klo 7.35-Luikonlahti klo 7.50-Sivakkavaara klo 8.00-Kortteinen klo Rasimäki klo 8.20-Kaavi klo Reitin pituus 41 km. b) Juankoski-Ruostepuron th.-ruostepurontie-pyöräkkä-muuruvesi klo Akonpohja klo 8.30-Juankoski klo Reitin pituus 64 km. c) Juankoski klo Kaavi klo Reitin pituus 15 km. Linja-autoreitin kartan voi pyytää: puh

16 Liite 3 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin sovittu. Liikennöitsijän asema 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Alihankkijan käyttäminen 3. Liikennöinnissä käytettävä autokalusto 4. Vara-autot 5. Tiedottaminen 6. Liikennöitsijän vastuu 7. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 8. Liikenteestä vastaava henkilö 9. Ostajalle annettava vakuus Ostajan asema 10. Ostajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen 11. Liikennöintikorvauksen muuttaminen 12. Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus 13. Liikenteen muutokset Ostoliikenteen laatu 14. Asiakaspalvelu 15. Häiriötilanteet 16. Liikennöinnin täsmällisyys 17. Tekninen laatu Liikennöinnin valvonta ja seuranta 18. Valvonta ja seurantatiedot 19. Tutkimukset ja matkustajatiedot Sopimuksen purkaminen 20. Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen 21. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen Olosuhteiden muutos 22. Matkustajamäärän tai -tulojen väheneminen 23. Muu olosuhteiden muutos 24. Olosuhteiden muutokseen liittyvä sopimuksen purkaminen

17 LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen. Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Mikäli liikennöitsijä on tarjouksessaan esittänyt kohteen aikatauluun muutoksia ja ostaja on ne hyväksynyt, tulee muutettu aikataulu ottaa kokonaisuudessaan ostoliikennesopimuksen liitteeksi. Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää sovitut vähimmäisvaatimukset. Liikennepalvelun tulee täyttää sovitut laatuvaatimukset. 2. Alihankkijan käyttäminen Liikennöitsijällä on oikeus käyttää vakituisesti alihankkijanaan ostoliikennesopimuksessa mainittua liikennöitsijää. Liikennöitsijä voi myös kesken sopimuskauden ottaa ostajan suostumuksella vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikennöitsijän. Ostaja voi kuitenkin kieltää alihankkijan käyttämisen, jos esitetty alihankkija ei täytä ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Liikennöitsijä voi ilman ostajan suostumusta häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti käyttää alihankkijanaan myös muuta kuin ostoliikennesopimuksessa mainittua liikennöitsijää. Tästä tulee kuitenkin ilmoittaa viivytyksettä ostajalle. Alihankintana ajetun liikenteen tulee täyttää ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa määritellyt edellytykset. Liikennöitsijä vastaa alihankkijansa toimista kuin omistaan. Ostajan antama suostumus alihankkijan käyttämiseen ei vähennä liikennöitsijän vastuuta. 3. Liikennöinnissä käytettävä autokalusto 4. Vara-autot Liikennöinnissä käytettävien autojen tulee täyttää hankinta-asiakirjoissa esitetyt vähimmäisvaatimukset. Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa autokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa ostajalle, jos tällaisia autoja käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä päivänä. Mikäli sopimuksesta poikkeavan kaluston käyttö on toistuvaa tai jos se kestää pitempään kuin neljä päivää, ostajalla on oikeus pienentää kuukausittaista liikennöintikorvausta siinä suhteessa kuin liikennöintipalvelujen katsotaan huonontuneen, enintään kuitenkin 20 % maksamastaan kuukausittaisesta liikennöintikorvauksesta. Mikäli sopimuksesta poikkeavan kaluston käyttö on usein toistuvaa tai se voidaan katsoa jatkuvaksi, ostajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus (katso kohta 19 jäljempänä). Liikennöitsijä on velvollinen asettamaan liikenteeseen tilapäisesti vara-autoja, jos matkustajamäärä sitä edellyttää ja jos vara-autot on järjestettävissä kohtuullisin kustannuksin. Ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa vara-autojen käytöstä erillistä korvausta.

18 5. Tiedottaminen 6. Liikennöitsijän vastuu Jos tarvetta vara-autojen käyttöön ei enää voida pitää tilapäisenä, on asiasta ilmoitettava ostajalle, joka ryhtyy toimenpiteisiin riittävän kalustomäärän hankkimiseksi. Palveluliikenteen tiedottamisesta vastaa kaupunki. Linja-autoliikenteen osalta liikennöitsijä huolehtii tämän sopimuksen mukaisen liikenteen tiedottamisesta matkustajille liittämällä aikataulunsa matkustajille jaettavaan aikataulujulkaisuunsa. Liikennöitsijä toimittaa tiedon sopimuksen mukaisesta liikenteestä Oy Matkahuolto Ab:lle. Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja annettavien tietojen oikeellisuudesta. Liikennöitsijä vastaa työnantajana ostoliikennettä palvelevan henkilökuntansa töistä ja toimenpiteistä niin ostajalle kuin myös ulkopuolisille. Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikennöitsijä on muutoin laiminlyönyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta. Liikennöitsijä vastaa myös ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. 7. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta taikka, jos liikennöinti estyy liikennöitsijää koskevan lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta. 8. Liikenteestä vastaava henkilö Liikennöitsijän tulee ilmoittaa ostajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. 9. Ostajalle annettava vakuus OSTAJAN ASEMA Liikennöitsijä on sopimuskauden alkaessa ostajan niin pyytäessä valmiina antamaan vakuuden, joka voi enimmillään olla 5 % ostajalle maksettavasta koko sopimuskauden liikennöintikorvauksesta. 10. Ostajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen Ostaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on rikkonut sopimusta.

19 Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle kultakin ostoliikennesopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyltä kuukaudelta sopimuksen mukaisen korvauksen. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn yhdeksän (9) %:n arvonlisäveron ja tavarankuljetukselle säädetyn 23 %:n arvonlisäveron. Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. Korvaus pannaan maksuun liikennöitsijän laskutuksen perusteella viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivänä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy ostajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata. Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä. 11. Liikennöintikorvauksen muuttaminen Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa, jos kohteen liikennöintiä on muutettu. Liikenteen muuttamisen perusteista on tarkemmin määrätty jäljempänä kohdassa 12. Liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen perusteena OSTOLIIKENNESOPIMUKSESSA sovittuja ajokilometrin hintoja. Muutos voi merkitä maksettavan korvauksen lisäämistä tai vähentämistä. 12. Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus 13. Liikenteen muutokset Ostaja voi vähentää liikennöintikorvausta edellä kohdassa 3 sovitulla tavalla, mikäli liikenteessä on käytetty poikkeavaa autokalustoa. Vuorojen jäädessä ajamatta ostaja voi vähentää liikennöintikorvauksesta määrän, joka vastaa ajamattomien vuorojen laskennallista osuutta korvauksesta. Vuoro katsotaan ajamattomaksi myös, jos lähtö myöhästyy vähintään viisitoista (15) minuuttia tai jos auto lähtee etuajassa tai myöhemmin kuin seuraava aikataulun mukainen lähtö. Ostajalla ei ole oikeutta korvauksen vähentämiseen, jos vuoron ajaminen keskeytyy tai lähtö myöhästyy liikennöitsijästä riippumattomasta syystä kuten esimerkiksi jatkoyhteyksiä turvattaessa, taikka jos sen keskeytyksestä tai lähdön myöhästymisestä huolimatta voidaan katsoa olennaisilta osin täyttäneen alkuperäisen tarkoituksensa matkustajille annettuna palveluna. Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun liikennöitsijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa. Ostajalla on oikeus käyttää erääntynyttä liikennöintikorvausta sellaisten liikennöitsijältä olevien saataviensa kuittaamiseen, jotka ovat syntyneet ostoliikenteen järjestämiseen liittyvästä sopimussuhteesta. Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikennöitsijälle erillinen selvitys täysimääräisestä liikennöintikorvauksesta tehdyistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista. Neuvoteltuaan liikennöitsijän kanssa ostaja voi tehdä vähäisiä muutoksia kohteen sopimuksen mukaiseen vuotuiseen ajokilometrien määrään siten, että lisäys tai vähennys on enintään 20 %

20 vuodessa, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Tässä mainituista muutoksista ostajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen niiden toteuttamista. Liikenteen muutokset eivät saa vaikeuttaa tai estää liikennöitsijän muuta liikennettä koskevien velvoitteiden hoitamista. Muutoksia tehtäessä on otettava huomioon työehtosopimusten ja työsopimusten työaikaa koskevat määräykset. Poiketen siitä, mitä edellä tässä kohdassa on todettu oikeudesta liikenteen muuttamiseen, ostajalla on mainitun lisäksi oikeus vähentää sopimuksen vuotuista ajokilometrimäärää harkintansa mukaan, jos valtuuston myöntämät määrärahat vähenevät merkittävästi. Liikennöitsijän oikeudesta sopimuksen purkamiseen on sovittu jäljempänä kohdassa 21. OSTOLIIKENTEEN LAATU 14. Asiakaspalvelu Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Matkustajia tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen liittyvissä asioissa. Vammaisten, vanhusten ja lasten erityistarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Kuljetettavien ollessa suureksi osaksi koululaisia kuljetuksissa on tärkeää jatkuvuus ja kuljetettavien tunteminen. Kuskien vaihtuvuus tulee olla mahdollisimman pientä. Kuljettajien tiheän vaihtuvuuden haitatessa asiakaspalvelun laatua kaupunki voi antaa huomautuksen asiasta, ja liikennöitsijän tulee antaa selvitys, miten asian korjaa. Kuljettaja on vastuussa myös kurinpidosta kuljetuksen aikana. Mikäli ongelmia ilmenee, kuljettajan velvollisuus ilmoittaa koululle ja kaupungille, kenen oppilaiden kanssa ongelmia. Kuljetuksen aikana ovat käytössä koulun järjestyssäännöt. Kuljettajan tulee tietää, mistä matkustaja voi saada lisätietoja matkustamiseen liittyvistä asioista. Liikennöitsijän tulee pitää matkustajien saatavilla käsiaikatauluja ja aikatauluyhdistelmiä sekä liikennöinnissä noudatettava hinnasto. Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää sen ostajalle. Autossa/kuljettajalla tulee olla puhelin ja puhelimeen on oltava handsfree laite. Kuljettajalla tulee olla nimilappu. Kuljettajilla tulee olla hyvä terveys ja suomen kielen taito. Liikennöitsijällä ja kuljettajilla on vaitiolovelvollisuus oppilaiden ja sivistystoimen asioista. Mikäli kaupungilla on kuljetuksiin liittyviä ohjeistuksia (esim. esi- ja peruskoululaisten oppilaskuljetusohjeet), kaupunki toimittaa ohjeistukset liikennöitsijälle ja niitä tulee noudattaa sopimusaikana.

21 15. Häiriötilanteet Kuljettajan on ilmoitettava häiriötilanteesta (rikkoutunut auto, 15 minuutin ylittävä myöhästyminen, yllättävä lisäkaluston tarve) viivytyksettä työnjohdolle, jonka on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kuljettajan on tiedotettava matkustajille häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta. Häiriötilanteessa kuljettajan on tarvittaessa opastettava matkustajia jatkoyhteyden valinnassa. 16. Liikennöinnin täsmällisyys 17. Tekninen laatu Liikennöitäessä on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. Lähtöpisteessä matkustajien tulee päästä autoon riittävän ajoissa ottaen huomioon myös huonojen säiden asettamat erityisvaatimukset. Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Autot on siivottava kerran vuorokaudessa. Kuljettajan on vuoron päätepisteessä otettava talteen löytötavarat ja samalla huolehdittava auton siisteydestä. Tupakointi ostoliikennettä harjoittavissa autoissa on kokonaan kielletty. Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. LIIKENNÖINNIN VALVONTA JA SEURANTA 18. Valvonta ja seurantatiedot Ostaja valvoo reittien ja aikataulujen sekä kalustoa ja palvelutasoa koskevien määräysten noudattamista. Ostajalla on oikeus tarkastaa ostoliikenteestä saatavia tuloja koskevia ja autojen käyttöön liittyviä asiakirjoja ja saada nähdäkseen niistä tietokannoissa olevia tietoja sekä ottaa niistä jäljennöksiä ja otteita. Ostajalla on myös oikeus tutustua liikennöitsijän autoihin ja tiloihin. Liikennöitsijä valvoo kohteiden liikennöintiä. Sen tulee toimittaa ostajan pyytäessä; 1) kirjallinen yhteenveto ajamattomista ja myöhästyneistä vuoroista, 2) kirjallinen yhteenveto niistä vuoroista, jotka on ajettu muilla kuin sopimuksen vähimmäisvaatimukset täyttävillä autoilla, ja 3) kirjallinen yhteenveto niistä vuoroista, joilla on tarvittu vara-autoa. Liikennöitsijän tulee toimittaa ostajalle tilinpäätösasiakirjansa kahden (2) kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

22 19. Tutkimukset ja matkustajatiedot Ostaja voi suorittaa kustannuksellaan ostoliikenteen palvelutasoon, linjastoon ja liikenteen suunnitteluun tarvittavat tutkimukset. Liikennöitsijän henkilökunta avustaa tarvittaessa tutkimusten teossa. Tästä ei makseta erillistä korvausta. Liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi liikennöitsijän tulee suorittaa matkustajalaskennat sekä selvitykset lippu- ja rahtituloista ostajan sitä pyytäessä. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 20. Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, mikäli: 1) ostaja päättää käyttää oikeuden pyytää kohdassa 9 tarkoitetun vakuuden, eikä liikennöitsijä ole 14 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta sitä antanut 2) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus, 3) liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan, 4) liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, 5) liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä tai 6) liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai lupaan ei myönnetä liikennöitsijän liikenteen hoidon edellyttämää automäärän lisäystä. Jos liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä, palvelun laatua tai edellä kohdassa 3 liikennöinnissä käytettävää autokalustoa koskevia määräyksiä taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. 21. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö edellä kohdassa 9 mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikennöitsijältä huomautuksen. Jos liikennöitsijä ei hyväksy edellä kohdassa 13 tarkoitettua määrärahojen supistumiseen perustuvaa liikenteen muutosta, liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus. Mikäli sopimus purkautuu tällä perusteella, ei kummallakaan sopijapuolella ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

23 OLOSUHTEIDEN MUUTOS 22. Matkustajamäärän tai -tulojen väheneminen Jos matkustajamäärä tai -tulot jäävät olennaisesti pienemmiksi kuin se, mikä aikaisemman matkustajalaskennan tai muiden selvitysten perusteella on ollut tarjouskilpailun järjestämisen ajankohtana odotettua, eikä tämän voida katsoa olevan luonteeltaan tilapäistä taikka johtuvan henkilöliikenteelle ominaisista kausivaihteluista, sen sopijapuolen, joka haluaa vedota tähän seikkaan, on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle haluavansa neuvotella sopimuksen muutoksista, joita hän pitää tarpeellisina olosuhteiden muutoksesta johtuen. Ilmoitukseen tulee liittää selvitys matkustajamäärien tai -tulojen vähenemisestä. Neuvotteluihin tulee ryhtyä viivytyksettä ilmoituksen tapahduttua. Neuvotteluissa tulee pyrkiä sopimaan niistä toimenpiteistä ja mahdollisista muutoksista sopimukseen, joilla sopimussuhdetta olisi mahdollista jatkaa sopimuskauden loppuun. 23. Muu olosuhteiden muutos Jos muusta kuin edellä kohdissa mainitusta syystä sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken sopimuskauden olennainen muutos, sen sopijapuolen, joka haluaa vedota tähän seikkaan, on kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle haluavansa käynnistää edellä kohdassa 22 tarkoitetut neuvottelut. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys olosuhteiden muutoksesta. 24. Olosuhteiden muutokseen liittyvä sopimuksen purkaminen Ellei kohdassa 22 tai 23 tarkoitetuissa neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen sopimussuhteen jatkamisen edellytyksistä kahdessa viikossa, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisesti ilmoittaa neuvotteluiden päättämisestä ja purkaa sopimus. Sopijapuolen tulee ryhtyä toimenpiteisiin sopimuksen purkamiseksi viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa neuvottelujen päättämisestä. Muussa tapauksessa purkamiseen oikeutetun sopijapuolen katsotaan menettäneen oikeutensa sopimuksen purkamiseen tällä perusteella. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Milloin purkuperuste rajoittuu vain tiettyyn sopimuksen tarkoittamaan kohteeseen, sopimus voidaan purkaa vain tämän kohteen osalta. Jos sopimus purkautuu sellaisen olosuhdemuutoksen johdosta, jonka ei voida katsoa johtuvan sopijapuolista, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen noudattamatta jättäminen johtuu sodasta, liikekannallepanosta, poikkeuksellisista luonnonvoimista tai muusta vaikutuksiltaan niihin verrattavasta sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä.

24 Liite 4 OSTOLIIKENNESOPIMUS Ostoliikennesopimus solmitaan ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken. 1. Sopijapuolet Juankosken kaupunki Ostajan edustaja ja yhteystiedot: Liikennöitsijä/-t ja yhteystiedot: 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 3. Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella ostaja ostaa järjestetyssä tarjouskilpailussa valitulta liikennöitsijältä (+ optiot 1 v. + 1 v.). harjoitettavan ostoliikenteen, jonka järjestämiseen liikennöitsijä on tarjouksen tehdessään sitoutunut tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: 1. OSTOLIIKENTEEN EHDOT 2. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ liitteineen 3. TARJOUS liitteineen Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on yllä mainitun mukainen. Ennen liikennöinnin alkamista tulee tarjouskilpailun voittajan tarvittaessa osallistua 1 työpäivän kestävään asiakaspalvelu- ja järjestelmäkoulutukseen korvauksetta. 1 Palveluliikenne Sopimus koskee Juankosken syöttö-, asiointi- ja palveluliikenteen hoitoa liitteenä olevan alustavan aikataulun mukaisesti. 2 Linja-autoliikenne Sopimus koskee linja-autoliikenteen seuraavaa/-via reittejä liitteenä olevan alustavan aikataulun mukaisesti:

25 4. Liikennöinti 5. Liikennöintikorvaus Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Sopimuskauden aikana ostaja voi tehdä muutoksia kohteen liikennöintiin. Muutoksista ja niihin liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty OSTOLIIKENTEEN EH- DOISSA kohdassa 12. Liikennöitsijällä on oikeus kuljettaa sopimuksen mukaisessa liikenteessä ulkopuolisen toimeksiannosta myös tavaraa niin, että se ei haittaa matkustajien kuljetusta eikä ostajan toimeksiannosta tapahtuvaa tavarankuljetusta. Palveluliikenteen osalta myös ostajan puolelta voi tulla pientavarakuljetuksia. Vara-autojen käytöstä on määräys OSTOLIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa 4. Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle seuraavan korvauksen liikenteen hoitamisesta. 1 Palveluliikenne 250 km x euroa/päivä, hinta ilman arvonlisäveroa euroa/päivä 300 km x euroa/päivä, hinta ilman arvonlisäveroa euroa/päivä 350 km x euroa/päivä, hinta ilman arvonlisäveroa euroa/päivä 350 km ylittävältä osalta, hinta ilman arvonlisäveroa euroa/km Laskutusvaiheessa lisätään 9 % arvonlisävero. 2 Linja-autoliikenne (lukuvuosihinnat) a) Kaavi klo 7.35-Luikonlahti klo 7.50-Sivakkavaara klo 8.00-Kortteinen klo Rasimäki klo 8.20-Kaavi klo Reitin pituus 41 km. Hinta ilman arvonlisäveroa euroa / lukuvuosi b) Juankoski-Ruostepuron th.-ruostepurontie-pyöräkkä-muuruvesi klo Akonpohja klo 8.30-Juankoski klo Reitin pituus 64 km. Hinta ilman arvonlisäveroa euroa / lukuvuosi c) Juankoski klo Kaavi klo Reitin pituus 15 km. Hinta ilman arvonlisäveroa euroa / lukuvuosi

26 Linja-autoliikenne (ajokilometrien hinnat) a) Kaavi klo 7.35-Luikonlahti klo 7.50-Sivakkavaara klo 8.00-Kortteinen klo Rasimäki klo 8.20-Kaavi klo Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat (enintään kokonaisarvo, josta on vähennetty arvioidut tulot ja joka on jaettu ajokilometreillä): M-P koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) L koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) b) Juankoski-Ruostepuron th.-ruostepurontie-pyöräkkä-muuruvesi klo Akonpohja klo 8.30-Juankoski klo 8.45 Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat (enintään kokonaisarvo, josta on vähennetty arvioidut tulot ja joka on jaettu ajokilometreillä): M-P koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) L koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) c) Juankoski klo Kaavi klo Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat (enintään kokonaisarvo, josta on vähennetty arvioidut tulot ja joka on jaettu ajokilometreillä):

27 M-P koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) L koulupäivinä /km (ilman alv.) arvonlisävero 9 % /km yhteensä /km (sis.alv.) Korvaus maksetaan jälkikäteen erikseen kultakin kuukaudelta liikennöitsijän laskutuksen perusteella. Mikäli laskua ei makseta määräaikana, on ostaja velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään. Mikäli korvauksen maksu viivästyy ostajaa tai rahalaitosta koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavien työtaistelutoimenpiteiden johdosta viivästyskorkoa ei makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata. Tarjouspyyntövaiheessa esitetyt matkustajamääriä ja lipputuloja koskevat tiedot ovat ohjeellisia. Liikennöitsijällä ei ole oikeutta lisäkorvaukseen, vaikka matkustajamäärät tai lipputulot jäävät sopimuskautena alle ilmoitettujen ohjeellisten lukujen. 6. Matkustaja- ja rahtitulot Palveluliikenne Ostajan maksamasta liikennöintikorvauksesta vähennetään liikennöitsijän perimät matkustajatulot ja ulkopuolisilta perityt muut tulot. Matkustajilta perittävät maksut määrittelee ostaja: liikennöintikorvauksesta vähennettävät matkustajilta perittävät hinnat noudattavat yleisiä joukkoliikenteen taksoja, paitsi yli 65 -vuotiaat maksavat aina 2,5 matkan pituudesta riippumatta. Linja-autoliikenne Ostajan maksaman liikennöintikorvauksen lisäksi liikennöitsijä saa pitää perimänsä matkustajatulot ja ulkopuolisilta perityt rahtitulot. 7. Liikennöintikorvauksen muuttaminen Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa silloin, kun kohteen liikennöintiä on muutettu. Liikennöintikorvauksen muuttamisen perusteista ja siihen liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty OSTOLIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa 11. Linja-autoliikenteen osalta laskettaessa liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutusta korvaukseen, käytetään kohdassa 5 määritettyjä perusteita.

28 8. Palvelun laatu 9. Alihankkija Hintojen tulee olla sitovia 1 vuoden ajan. Kaupunki kutsuu tarjoajat hinnantarkistusneuvotteluihin elokuun alussa Mikäli neuvotteluissa päädytään hinnankorotuksiin, niille tulee olla perusteltu syy (kuten poltto-aineen hinnan muutokset). Mikäli ensimmäinen optiovuosi päätetään käyttää, optiovuoden käytöstä ilmoitetaan tammikuussa Kaupunki kutsuu tarjoajat hinnantarkistusneuvotteluihin elokuun alussa Mikäli toinen optiovuosi käytetään, optiovuoden käytöstä ilmoitetaan tammikuussa 2014 ja kaupunki kutsuu tarjoajat hinnantarkistusneuvotteluihin elokuun alussa Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä, asiallista ja luotettavaa. Tarjoaja sitoutuu kiinnittämään erityistä huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on matkustajien erityisistä tarpeista johtuvan yksilöllisen ja ystävällisen palvelun toteuttaminen. Kuljettajan tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen ja asiointiin liittyvissä asioissa. Tupakointi on tarjottavaan palveluun käytettävissä autoissa kokonaan kielletty. Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää sen ostajalle. Liikennöitäessä on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. Liikennöitsijällä on oikeus liikennöintivelvollisuutensa täyttämisessä käyttää vakituisesti alihankkijanaan seuraavaa liikennöitsijää: Tarjouskilpailussa valittu liikennöitsijä voi erityisestä syystä esittää vielä ostoliikennesopimuksen syntymisen jälkeenkin ostajan hyväksyttäväksi alihankkijansa, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa ostoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta. Muun alihankkijan käyttämisestä on määrätty OSTOLIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa Liikenteestä vastaava henkilö Liikenteestä vastaavana henkilönä sopimuskauden alkaessa on: Liikennöitsijän tulee ilmoittaa ostajalle, jos sopimuksessa nimetyt henkilöt vaihtuvat kesken sopimuskauden.

29 11. Liikennöitsijän vastuu 12. Ostajan vastuu Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikennöitsijä on muuten laiminlyönyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta. (Ei kuitenkaan, mikäli kyseessä on liikennöitsijästä riippumaton ylivoimainen este). Liikennöitsijällä on palvelutuotantoon liittyvät tarvittavat vakuutukset. Liikennöitsijä vastaa matkustajille ja ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. Ostaja vastaa sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on rikkonut sopimusta. 13. Liikennöinnissä käytettävät autot Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää OSTOLIIKENTEEN TARJOUS- PYYNNÖN liitteen 2 mukaiset vaatimukset. Erityisestä syystä hyväksytty, vähimmäisvaatimuksista poikkeava kalusto ja sen käyttö on määriteltävä erikseen tämän sopimuksen liitteeksi otettavassa asiakirjassa. Sovituista vähimmäisvaatimuksista poikkeavien autojen käytöstä ja sen vaikutuksesta liikennöintikorvaukseen on määrätty OSTOLIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa Sopimuksen purkaminen Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos: 1) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi- tai akordihakemus 2) liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan 3) liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä 4) liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkityksellisen vähäisenä 5) liikennöitsijälle myönnetty lupa päättyy kesken sopimuskauden eikä lupaa uudisteta, tai 6) ostajana toimineen kaupungin viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä 7) liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla 6) alakohdan perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

30 15. Laskutustiedot Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikennöitsijältä huomautuksen. Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken sopimuskauden olennainen muutos (esim. matkustajamäärien oleellinen väheneminen), kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Purkuilmoitukseen on liitettävä selvitys olosuhteiden muutoksesta. Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Laskun tulee tulla kaupungille aina sopimusliikennöitsijältä, ei alihankkijalta. Laskutus-, tai muita vastaavia lisiä sekä toimisto-, tai hallintokuluja ei hyväksytä. Maksuehto on 14 päivää netto. Kuljetusten laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa yhdellä laskulla. Laskun yhteydessä tulee toimittaa kaupungin pyytämät selvitykset. 16. Sopimuksen siirtäminen Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. 17. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensin neuvottelemalla. Erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään ostajan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 18. Sopimuksen voimassaolo Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy Mikäli tilaaja päättää käyttää optiovuosia, ensimmäisen optiovuoden käytöstä sovitaan vuoden 2013 tammikuussa ja toisen 2014 tammikuussa.

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta.

1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE. Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. 1 (7) OSTOSOPIMUKSEN EHDOT PALVELULIIKENNE Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT

KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT Liite 2 KOULULAISLIIKENTEEN OSTOSOPIMUKSEN EHDOT Sisällysluettelo: YHTEISTYÖN PERIAATE 1. Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 2. Liikennöitsijän vastuu 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 4. Liikenteestä

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS

SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS SODANKYLÄN KUNNAN VPL JA SHL KULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne Sopimus 1 (21) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA (LUONNOS) Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten kilpailutus 2012, liite 13 SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA Allekirjoittaneet Loviisan kaupunki palvelun ostajana (jäljempänä kaupunki)

Lisätiedot

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7

Asiakaskuljetusten kilpailutus LIITE 7 12.3.2015 Sivu 1/11 LUONNOS PUITESOPIMUS / TILAUS- JA VAIHTUVIEN KULJETUSTEN HANKINTA 1. Osapuolet 1.1. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja) Myllyojantie 2 21520 Naskarla

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Koulun kiinteistö sijaitsee osoitteessa Aholantie 28, 88400 Ristijärvi.

Koulun kiinteistö sijaitsee osoitteessa Aholantie 28, 88400 Ristijärvi. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILASKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä tai muuta joukkoliikennemuotoa käyttäen. Mikäli linjaliikenteen

Lisätiedot