, ainoastaan perjantaisin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin"

Transkriptio

1 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaadittavat tiedot ja selvitykset. Aika , ainoastaan perjantaisin Optio Ostaja varaa mahdollisuuden optiokauden käyttämiseen Ostaja ilmoittaa mahdollisen optiokauden käyttämisestä 2 kuukautta ennen sopimuskauden syntymistä. Määrä Reitit Nykyisen käytännön mukaisesti maksimissaan yksi edestakainen matka/kalenteriviikko (Valpperin paloasema Nummen keskustan linjaautopysäkki (Op:n edusta) Valpperin paloasema). Meno: Valpperin paloasema Nummen keskustan linja-autopysäkki (Op:n edusta); ei siirtymiä reitiltä. Perjantaisin. Paluu: Nummen keskustan linja-autopysäkki (Op:n edusta) Valpperin paloasema; ei siirtymiä reitiltä. Perjantaisin. Ajopäivä Perjantai: Lähtö Valpperin paloasemalta Nummelle klo 10.00, Perjantai: Paluu Nummelta Osuuspankin linja-autopysäkiltä Valpperiin klo Ajo (Valpperi Nummi Valpperi) suoritetaan kutsutaksiperiaatteella (reittiä ei ajeta ellei reitille ole ilmoittautunut matkustajia) Asiointiliikenteessä autoilijan matkustajilta perimä maksu on linjaautoliikenteen kertamaksu. Kunta maksaa tarjouksen mukaisen reittihinnan ja kertyneiden kertamaksujen välisen erotuksen autoilijan esittämän jälkikäteisen virallisen tilityksen mukaan. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on asianmukainen tilausliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kunta pidättää tarjouskilpailutuksen yhteydessä oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat, olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet ja hankinta osoittautuu tarpeettomaksi tai tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä ettei hankintaa myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Kunta voi tarvittaessa siirtyä myös suorahankintaan, jos edellä esitetyt hylkäysperusteet täyttyvät. Kunnalle jätetään mahdollisuus tarvittaessa toteuttaa asiointiliikenne myös kunnan omana toimintana. Nousiaisten kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

2 2 Liikennöitsijä saa käyttää alihankintaa. Alihankkijan käytöstä tulee ilmoittaa tarjouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjousasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijan toimista ostajalle kuin omastaan. Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huoltopalvelut. Tarkistukset eivät vähennä millään muotoa tarjoajan vastuuta. Hankintasopimus ei synny kunnan päätöksentekoelimen päätöksellä, vaan erillisellä hankintasopimuksella. Nousiaisten kunnalla on oikeus purkaa sopimus, jos palveluntuottaja olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (1 kuukausi) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Purkaminen tehdään kirjallisesti. Sopimus päättyy kuukauden kuluttua purkupäivästä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä ja ne toimitetaan ostajalle suomeksi. Tarjous tehdään täyttämällä liitteet nro 1, 2 ja 3 sekä täydentämällä niitä muilla tarvittavilla liitteillä ja palauttamalla ne määräajassa Nousiaisten kuntaan. Saapuneiden tarjousten käsittelyn vaiheet: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella. Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Hintavertailu suoritetaan tarjoajien tarjouksen hintaliitteellä (liite 2) antaman hinnan perusteella. Tarjouksina tarkastellaan määräaikaan mennessä saapuneet kirjalliset tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut ehdot ja ovat siten tarjouspyynnön mukaisia. Hinnat ilmoitetaan euroa / reitti (Valpperi Nummi / Nummi Valpperi) (alv 0 %) sekä euroa / reitti (Valpperi Nummi / Nummi Valpperi) (sis. alv). Hintaan sisältyy myös ne tavarat ja tarvikkeet, joita asiakas joutuu kuljettamaan. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Ostaja tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjouksen hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. Tarjous tulee olla voimassa saakka.

3 3 Mahdolliset riita-asiat käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kirjalliset tarjoukset tulee jättää klo mennessä os. Nousiaisten kunta, Hallintokuja 2, Nousiainen. Kuoreen merkintä Asiointiliikenne. Hintaliite suljetaan omaan kuoreensa tarjouskuoren sisään. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida. Tarjouksia ja niiden liitteitä ei myöskään palauteta. Tarjouskilpailun ratkeamisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. NOUSIAISTEN KUNNANHALLITUS Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi hallintojohtaja LIITTEET Tarjousasiakirja (liite 1) Tarjouksen hintaliite (liite 2) Kalustoluettelo (liite 3) Tarjouskilpailun ehdot (liite 4) Ostoliikenteen ehdot (liite 5)

4 TARJOUSASIAKIRJA (Valpperin asiointiliikenne, liite nro 1) Tarjous tehdään tällä asiakirjalla sekä tämän asiakirjan liitteillä 2 ja 3. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt muut liitteet ja selvitykset. 1. Tarjoaja Nimi: Osoite: Puhelin: Fax: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön puh. ja sähköpostiosoite: 2. Tarjouksen kohde ja sisältö Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään tarjoamiemme kohteiden liikennöimiin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 3. Tarjouksen voimassaolo Tarjous on voimassa / / asti. 4. Päiväys ja allekirjoitus Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

5 HINTALIITE (Valpperin asiointiliikenne, liite nro 2) Tarjoudun järjestämään kohteen (Valpperi Nummi Valpperi) koko sopimuskauden liikennöinnin seuraavaan hintaan: Asiointiliikenne, kutsutaksi periaatteella Menoreitti: Valpperin paloasema Nummen keskustan linja-autopysäkki (Op:n edusta); ei siirtymiä reitiltä. Perjantaisin. euroa / menoreitti (alv 0 %) euroa / menoreitti (alv 10 %) Paluureitti: Nummen keskustan linja-autopysäkki (Op:n edusta) Valpperin paloasema; ei siirtymiä reitiltä. Perjantaisin. euroa / paluureitti (alv 0 %) euroa / paluureitti (alv 10 %) Meno- ja paluureittien hinnat tulee olla samat tarjousten vertailun ja käytännön toteutuksen vuoksi. Lähtö Valpperin paloasemalta Nummelle klo Paluu Nummelta Osuuspankin linjaautopysäkiltä Valpperiin klo Ajo suoritetaan kutsutaksiperiaatteella eli reittiä ei ajeta ellei reitille ole ilmoittautunut matkustajia. Päiväys ja allekirjoitus / / Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

6 KALUSTOLUETTELO (Valpperin asiointiliikenne; liite nro 3) Tällä kaavakkeella tarjoaja ilmoittaa kohteiden liikennöintiin käytettävän autokaluston tiedot: Auto nro 1 Auton rekisterinro: Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Auton katsastuspvm: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Turvavyöt joka istumapaikassa: Autossa alkolukko: Kyllä Ei Kyllä Ei Auto nro 2 (mahdollinen vara-auto yms.) Auton rekisterinro: Auton merkki/malli: Auton vuosimalli: Auton katsastuspvm: Rekisteröity kokonaispaikkamäärä: Istumapaikkoja: Turvavyöt joka istumapaikassa: Autossa alkolukko: Kyllä Ei Kyllä Ei Päiväys ja allekirjoitus Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

7 1 TARJOUSKILPAILUN EHDOT (Valpperin asiointiliikenne, liite nro 4) 1. Lilkenneluvan voimassaolo Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, että liikennöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden. Lisäksi liikennöitsijä vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan lakkaamisesta kesken sopimuskauden. 2. Tiedot liikennöitsijästä Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä oikeushenkilön liikenteestä vastaavan henkilön nimi. Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta myös seuraavat tiedot ja selvitykset: tarjoajan nimi, tarjoajan y-tunnus ja yhteystiedot, jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta verottajan verovelkatodistus todistus YEL-vakuutuksen voimassaolosta vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ajoneuvoluettelo kuljettajaluettelo hyväksytyn liikennöitsijän on toimittava ennen syyslukukauden 2014 alkua lain 504/2001 edellyttämä rikosrekisteriote. Palveluntuottaja huolehtii, että mahdolliset oppilaskuljetukset järjestetään Liikenne- ja viestintäministeriön koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormitusta ja turvallisuusjärjestelyä koskevan asetukset 553/2006 mukaisesti. Lisäksi palveluntuottajan tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) ja joukkoliikennelain (869/2009) vaatimukset soveltuvin osin. Palveluntuottaja on työnantajana velvollinen huolehtimaan lisäksi palveluksessa olevien työntekijöiden rikostaustan selvittämisestä (laki 204/2002). Myös ostaja on hankintalain 54 :n mukaisesti oikeus pyytää tarjoajalta selvitystä rikostaustasta hankintamenettelyn aikana sillä uhalla, että tarjous hylätään, mikäli vaadittua selvitystä ei toimiteta. Autojen tulee toimia moitteettomasti ja niiden on oltava siistejä ja puhtaita. Autoissa tulee olla alkolukko. 3. Kilpailukohde Tarjous tulee tehdä siten kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on määritelty. Tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta koskevaan ratkaisuun. 4. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto Liikennöinnissä käytettävää ajokalustoa ja varusteita koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä nro 5. Liikennöinnissä käytettyjen autojen tulee täyttää siinä mainitut vaatimukset. 5. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:

8 2 - tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen velvoitteet - tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia - tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikokseen - tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja - tarjoajan tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä 6. Tarjoushinta Tarjouskilpailussa tulee ilmoittaa kohteen (meno- ja paluureitti) osalta se kilometrihinta (alviton ja alvillinen), jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin. Hintaan sisältyy myös ne tavarat ja tarvikkeet joita asiakas joutuu kuljettamaan. Tarjoushinta ilmoitetaan Tarjouslomakkeen hintaliitteellä, liite nro 2. Ostaja voi tehdä muutoksia kohteen sopimuksen mukaiseen ajokilometrien määrään siten, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Tämä voi johtaa liikennöintikorvauksen muuttumiseen. 7. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Hankintapäätöksen perusteena on halvin hinta. Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 8. Tarjouskilpailun ratkeamisesta tiedottaminen ja sopimuksen syntyminen Tarjouskilpailun ratkeamisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. 9. Kilpailukohteen muutokset ja tarkennukset Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohdetta sopimuskauden aikana, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. 10. Kilpailukohteista luopuminen Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi luopua tarjouskohteesta kesken sopimuskauden aikana. 11. Asiakirjojen täydentäminen ja tarkennukset Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan autokalusto ja huoltopalvelut. Tarkistukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. 12. Lilkennöintisopimus Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän / taksiautoilijan kesken solmitaan ostoliikennesopimus.

9 1 OSTOLIIKENTEEN EHDOT (Valpperin asiointiliikenne, liite nro 5) Nämä ehdot tullaan liittämään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Liikennöitsijän asema 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän vastuu 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 4. Liikenteestä vastaava henkilö 5. Liikennöinnissä käytettävä autokalusto 6. Alihankinnan käyttö Ostajan asema 7. Ostajan vastuu, liikennöintikorvauksen maksaminen ja liikennöinnin valvonta 8. Liikenteen muutokset 9. Liikennöintikorvauksen muuttaminen 10. Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidentäminen ja kuittaus Ostoliikenteen laatu 11. Asiakaspalvelu 12. Häiriötilanteet 13. Liikennöinnin täsmällisyys 14. Tekninen laatu Sopimuksen purkaminen 15. Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen 16. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen 17. Olosuhteiden muutos 18. Osittainen purkaminen ja purkamisen rajoitukset Sopimuksen siirtäminen ja erimielisyydet 19. Sopimuksen siirtäminen 20. Erimielisyyksien ratkaiseminen Liikennöitsijän asema 1. Liikennöintivelvollisuus Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa määritellyn liikenteen. Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää sovitut vähimmäisvaatimukset. Liikennepalvelun tulee täyttää sovitut laatuvaatimukset. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. 2. Liikennöitsijän vastuu Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Liikennöitsijä vastaa työnantajana henkilökuntansa töistä ja toimenpiteistä niin ostajalle kuin myös ulkopuolisille. Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikennöitsijä on muutoin laiminlyönyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta. Liikennöitsijä vastaa myös matkustajille tai muille ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. Kuljettaja huolehtii järjestyksen ylläpidosta liikennöinnin aikana.

10 2 3. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä, ettei liikennettä voida hoitaa liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta, esim. poikkeukselliset luonnonvoimat tai vaikutuksiltaan niihin verrattavat esteet (ns. sopimusoikeudellinen force majeure -tilanne). 4. Liikenteestä vastaava henkilö Liikennöitsijän tulee heti ilmoittaa ostajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. 5. Liikennöinnissä käytettävä autokalusto Käytössä olevan autokaluston on oltava liikennöintikunnossa Suomen voimassaolevan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti. Pyörätuoliasiakkaat tulee huomioida autokalustossa. Auton rekisteröidyn paikkamäärän tulee olla riittävä reitillä kulkevien määrään. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Autoissa on oltava käytössä alkolukot. 6. Alihankinnan käyttäminen Liikennöitsijällä on oikeus käyttää vakituisesti alihankkijanaan ostoliikennesopimuksessa mainittua liikennöitsijää. Liikennöitsijä vastaa alihankkijansa toimista kuin omistaan. Ostajan antama suostumus alihankkijan käyttämiseen ei vähennä liikennöitsijän vastuuta. Liikennöitsijä voi myös kesken sopimuskauden ottaa ostajan suostumuksella vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikennöitsijän. Ostaja voi kieltää alihankkijan käyttämisen, mikäli alihankkija ei täytä ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Alihankintana ajetun liikenteen tulee täyttää samat vaatimukset kuin ostosopimuksessa sovitun liikenteen. Ostajan asema 7. Ostajan vastuu, liikennöintikorvauksen maksaminen ja Iiikennöinnin valvonta Ostaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on rikkonut sopimusta. Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle kultakin ostoliikennesopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyltä kuukaudelta sopimuksen mukaisen korvauksen. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvolisäveron. Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen liikennöitsijän laskun perusteella. Laskun liitteenä tulee olla selkeät liikenteen seurantatiedot (mm. ajopäivät sekä matkustajien määrä). Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli maksu viivästyy ostajaa tai rahalaitosta koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, viivästyskorkoa ei makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata. Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä. Ylimääräisestä ajosta ei makseta mitään korvausta. 8. Liikenteen muutokset Ostajalla on oikeus tehdä muutoksia kohteen sopimuksen mukaiseen reittiin ja aikatauluihin, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet siten, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa aiemmin sovitulla tavalla.

11 3 9. Liikennöintikorvauksen muuttaminen Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa, jos kohteen liikennöintiä on muutettu edellä kohdan 8 tarkoittamalla tavalla. Liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen perusteena laadittua ostoliikennesopimusta. 10. Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus Kuljetusreitin jäädessä ajamatta ostaja voi vähentää liikennöintikorvauksesta määrän, joka vastaa ajamattomien vuorojen laskennallista osuutta korvauksesta. Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun liikennöitsijä on laiminlyönyt sopimusvelvollisuutensa. Ostajalla on oikeus käyttää erääntynyttä liikennöintikorvausta sellaisten saataviensa kuittaamiseen, jotka ovat syntyneet ostoliikenteen järjestämiseen liittyvässä sopimussuhteessa. Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikennöitsijälle erillinen selvitys täysimääräisestä liikennöintikorvauksesta tehdyistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista. Ostoliikenteen laatu 11. Asiakaspalvelu Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Matkustajia tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen liittyvissä asioissa. Kuljettajan tulee tietää, mistä matkustaja voi saada lisätietoja matkustamiseen liittyvissä asioista. Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää sen ostajalle. 12. Häiriötilanteet Kuljettajan on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi tai ilmoitettava häiriötilanteesta (rikkoutunut auto, 15 minuuttia ylittävä myöhästyminen, yllättävä lisäkaluston tarve, vakava järjestyshäiriö) viivytyksettä työnantajalle, jonka on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kuljettajan on tiedotettava matkustajille häiriöstä ja mahdollisesta viivästyksen kestosta. 13. Liikennöinnin täsmällisyys Liikennöitäessä on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. 14. Tekninen laatu Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Sopimuksen purkaminen 15. Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos: 1) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi-, velkajärjestely- tai yrityssaneeraushakemus; 2) liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan; 3) liikennöitsijä on tuomittu tai liikennöitsijän käyttämät kuljettajat on toistuvasti tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä; 4) liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen;

12 4 5) liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikenne- tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden eikä lupaa uudisteta, tai lupaan ei myönnetä liikennöitsijän liikenteen hoidon edellyttämää automäärän lisäystä; 6) ostajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä. Jos liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. Jos sopimus purkautuu tässä kohdassa 15 mainitulla alakohdan 6 perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 16. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö edellä kohdassa 7 mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksessä saatuaan siitä liikennöitsijältä huomautuksen. 17. Olosuhteiden muutos Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken sopimuskauden muu kuin edellä kohdassa 16 tarkoitettu olennainen muutos, kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen sopimussuhteen jatkamisen edellytyksistä kahdessa viikossa, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisesti ilmoittaa neuvotteluiden päättämisestä ja purkaa sopimus. Sopijapuolen tulee ryhtyä toimenpiteisiin sopimuksen purkamiseksi viimeistään kuukauden kuluessa neuvottelujen päättymisestä. Muussa tapauksessa purkamiseen oikeutetun sopijapuolen katsotaan menettäneen oikeutensa purkamiseen tällä perusteella. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Purkuilmoitukseen on liitettävä selvitys olosuhteiden muutoksesta. Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 18. Osittainen purkaminen ja purkamisen rajoitukset Milloin purkuperuste rajoittuu vain tiettyyn sopimuksen tarkoittamaan kohteeseen, sopimus voidaan purkaa vain tämän kohteen osalta. Jos sopimus purkautuu sellaisen olosuhdemuutoksen johdosta, jonka ei voida katsoa johtuvan sopijapuolista, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen noudattamatta jättäminen johtuu sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä, esim. poikkeukselliset luonnonvoimat tai vaikutuksiltaan niihin verrattavat esteet (ns. sopimusoikeudellinen force majeure tilanne). Sopimuksen siirtäminen ja erimielisyydet 19. Sopimuksen siirtäminen Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta. 20. Erimielisyyksien ratkaiseminen

13 Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään ostajan kotipaikkakunnan mukaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi (Varsinais-Suomen käräjäoikeus). 5

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

Ostoliikennesopimuksen liite 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen.

HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. HAUSJÄRVEN KUNTA Tarjouskilpailuasiakirja no 3 PALVELULINJA OSTOLIIKENNESOPIMUKSEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 1. Liikennöintivelvollisuus 2. Liikennöitsijän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus 18.3.2014 Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot