Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas"

Transkriptio

1 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 1 Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas Tutkintovaatimukset , ja

2 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 2

3 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 3 Sisällysluettelo Dekaanin esipuhe Opinto-oppaan käyttäjälle HELSINGIN YLIOPISTO Ilmoittautuminen yliopistoon Yliopiston hallinto Opiskelijapalvelut Muita palveluita Kirjastot BIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Tiedekunnan hallinto Tiedekunnan kanslia Tiedekuntaan kuuluvat laitokset ja yksiköt Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristöekologian laitos Biologiset asemat Kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittaminen biotieteellisessä tiedekunnassa Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Kieliopinnot Työelämään orientoivat opinnot Kandidaatintutkielman yleisohjeet Kypsyysnäyte Filosofian maisterin tutkinto Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Kieliopinnot Harjoittelu Pro gradu -tutkielman yleisohjeet Kypsyysnäyte Sivuaineopinnot Vapaasti valittavat opinnot Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma Muita tutkintojen suorittamiseen liittyviä seikkoja Etappi-järjestelmän periaatteet biotieteellisessä tiedekunnassa Opintoaikojen rajauslaki Opiskelijatuutorointi Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta myönnettävät opintopisteet Opetusperiodit Valmistuminen ja tutkintotodistuksen saaminen Tieteellinen jatkokoulutus Jatko-opintokelpoisuus ja jatkokoulutuksen tavoitteet Jatko-opiskelijaksi hakeminen Jatko-opiskelijan opintosuunnitelma ja rekisteriseuranta Jatko-opiskelijan ohjaus Tiedekunnan yleiset jatkotutkintovaatimukset Filosofian tohtorin tutkinto Filosofian lisensiaatin tutkinto Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen arvostelu Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen käsittely tiedekuntaneuvostossa

4 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 4 Valmistuminen filosofian tohtoriksi tai filosofian lisensiaatiksi ja tutkintotodistuksen saaminen Tiedekunnan opintoneuvonta jatko-opiskelijalle Aineenopettajan koulutus Yliopiston tukema harjoittelujärjestelmä Tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluoikeudet ja -mahdollisuudet muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa Sivuaineopiskelumahdollisuudet muissa tiedekunnissa JOO-opiskelu muissa yliopistoissa Kansainvälinen opiskelijavaihto Helsingin yliopiston avoin yliopisto-opetus Opiskeluoikeudet biotieteellisessä tiedekunnassa Tutkinnonsuoritusoikeudet Sivuaineopinto-oikeudet Erilliset opinnot ja tutkintoa täydentävät opinnot Koulutuksen kehittämissuunnitelma BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS I Perustutkinto-opiskelijoiden (pääaineopiskelijat) tutkintovaatimukset Biokemian koulutusohjelma Biokemia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Biologian koulutusohjelma / Utbildningsprogrammet för biologi Tavoitteet Tutkinnon rakenne ja suoritusaikataulu biologian koulutusohjelmassa Svenskspråkig undervisning Biologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Ekologia ja evoluutiobiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Fysiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Hydrobiologia (akvaattiset tieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Kasvibiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Perinnöllisyystiede Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Yleinen mikrobiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Ympäristöbiologia (ympäristötieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelma Biotekniikka Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelma Limnologia ja kalataloustiede (akvaattiset tieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

5 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 5 Filosofian maisterin tutkinto Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelma Ympäristönsuojelutiede (ympäristötieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Muita ohjeita ja kokonaisuuksia II Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon tutkintovaatimukset biologian koulutusohjelmassa Luonnontieteiden kandidaatti Filosofian maisteri Ekologia ja evoluutiobiologia Fysiologia Hydrobiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Yleinen mikrobiologia Ympäristöbiologia III Degree Requirements for the Master s Degree Programmes (Maisteriohjelmien tutkintovaatimukset) Master s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) Master s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) IV Jatkotutkintojen tutkintovaatimukset Akvaattiset tieteet Biokemia Biotekniikka Ekologia ja evoluutiobiologia Fysiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Yleinen mikrobiologia Ympäristötieteet V Sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimukset Biokemian koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Biokemia Biologian koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Yleisbiologia Molekyyli- ja solubiologia Ekologia ja evoluutiobiologia Boreal Biota and Ecology Fysiologia Neurobiologia Hydrobiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Geneettinen bioinformatiikka Yleinen mikrobiologia Ympäristöbiologia Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Limnologia ja kalataloustiede

6 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 6 Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Ympäristönsuojelutiede Ilmansuojelu VI Opintojaksokuvaukset Yhteisiä opintojaksoja Biokemian koulutusohjelma Biologian koulutusohjelma Yleisbiologia Ekologia ja evoluutiobiologia Fysiologia Hydrobiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Yleinen mikrobiologia Ympäristöbiologia Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelma (HEBIOT) Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelma Limnologia Kalataloustiede Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelma Master s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) Master s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) YMPÄRISTÖEKOLOGIAN LAITOS Ympäristöekologian koulutusohjelma Tutkintovaatimukset Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Jatkotutkinnot Sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimukset Opintojaksokuvaukset TUTKIJAKOULUT JA TUTKIMUSKESKUKSET Finnish Graduate School in Plant Biology (FGSPB) Finnish Graduate School of Neuroscience (FGSN) Finnish School in Wildlife Biology, Conservation and Management (LUOVA) Helsinki Graduate School in Biotechnology and Molecular Biology (GSBM) Viikki Graduate School in Biosciences (VGSB) Biotekniikan Instituutti Neurotieteen tutkimuskeskus OPISKELIJAJÄRJESTÖT Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Tiedekuntajärjestöt Ainejärjestöt OPINTOJEN SUORITTAMISTA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja sekä opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskeva johtosääntö

7 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 7 Dekaanin esipuhe Tervetuloa opiskelemaan biotieteelliseen tiedekuntaan Toivotan sinut tervetulleeksi opiskelemaan Helsingin yliopiston biotieteelliseen tiedekuntaan. Toivon, että tämä opinto-opas antaa sinulle selkeän kuvan opintoihin liittyvistä asioista ja erityisesti niistä opinnoista, joita tiedekunnassa voi suorittaa. Suuri opintoihin ja opiskeluun vaikuttava tutkintorakenteen uudistus eli siirtyminen ns. Bolognan - mallin mukaisiin opintoihin on nyt saatettu loppuun. Vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelleet ovat joko valmistuneet tai siirtyneet uuteen järjestelmään, joten kaikki opiskelijat opiskelevat nyt uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Tämä tilanne selkiyttää opiskelijan arkea ja yksinkertaistaa ohjeistusta sekä tätä opinto-opasta. Biotieteellinen tiedekunta on vielä melko nuori, sillä se aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa. Tiedekunta koostuu kahdesta ainelaitoksesta ja kolmesta biologisesta asemasta, jotka tukevat ainelaitosten opetustoimintaa. Tiedekunnan laitoksista suurin bio- ja ympäristötieteiden laitos toimii Viikissä ja toinen ympäristöekologian laitos sijaitsee Lahdessa. Biologiset asemat sijaitsevat Tvärminnessä Hankoniemellä, Lammilla ja Kilpisjärvellä. Tällaisella laitos- ja tiedekuntarakenteella tavoitellaan tehokasta, eri biologian sekä ympäristötieteiden osa-alueet yhteensovittavaa opetusta. Tiedekunnan alkutaival on osoittanut, että nämä tavoitteet toteutuvat, mutta erilaisessa opetukseen liittyvässä kehittämistyössä samoin kuin uuden tutkintorakenteen vakiinnuttamisessa riittää vielä tekemistä. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen tähän työhön on ensiarvoisen tärkeää. Helsingin yliopisto ja biotieteellinen tiedekunta panostavat voimakkaasti opetuksen ja opintojen laatuun. Yliopiston tutkintojen ja opetuksen laatu on arvioitu, minkä tuloksena toteutettiin useita kehittämishankkeita ja vuosina yliopistossa arvioidaan opetustoiminnan johtaminen. Lisäksi yliopiston laatujärjestelmä on auditoitu ja hyväksytty samalla, kun arviointiryhmä esitti joukon opetukseen liittyviä kehittämiskohteita. Kehittämistyötä siis riittää. Biotieteellisen tiedekunnan tavoitteena on yksiköidensä välisen yhteistyön tehostamisen lisäksi ylläpitää ja edelleen edistää opetuksen korkeaa laatua panostamalla mm. opiskelijakeskeisyyteen. Laatuun panostamisen tavoitteena on yhtäältä parantaa opetuksemme tasoa opiskelijoiden hyödyksi ja toisaalta viestittää ulospäin, esimerkiksi tänne hakeutuville vaihto-opiskelijoille, että opetuksemme laatu on korkea. Lisäksi laajennamme ja kehitämme ruotsin- ja englanninkielisen opetuksen tarjontaa sekä edistämme tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Kaikki nämä ovat kunnianhimoisia tehtäviä, joiden toteuttaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Jari Niemelä dekaani 7

8 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 8 Opinto-oppaan käyttäjälle Tämä biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas sisältää tutkintovaatimukset lukuvuosiksi , ja , tutkintojen ja opintojen suorittamista koskevia yleisiä ohjeita ja määräyksiä sekä tiedot tiedekunnasta, sen laitoksista ja muista yksiköistä. Lisäksi oppaassa on perustietoja Helsingin yliopistosta, yliopistoon ilmoittautumisesta sekä erilaisista opiskelijoille tarjolla olevista palveluista Kaikki biotieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat opintonsa alkaen yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti. Opinnot on mitoitettu opintopisteinä siten, että opiskelijan vuoden työmäärä on 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistettä. Tutkintorakenne on perustutkintojen osalta kaksiportainen, eli luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tulee suorittaa ennen filosofian maisterin tutkintoa. Kaikki vanhojen tutkintoasetusten mukaan opintojaan suorittaneet siirtyvät lukuvuoden 2008 alusta opiskelemaan tutkintoasetuksen 794/2004 mukaan. Lukuvuoden alusta lähtien biotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset on esitetty myös OpasOodi-järjestelmässä, Koska tämä opinto-opas sisältää tiedot kolmea lukuvuotta varten, opas on syytä säilyttää huolellisesti. Opas julkaistaan myös biotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla. Tutkintovaatimusten mahdolliset muutokset - kuten esimerkiksi kirjamuutokset - keväällä 2009 ja keväällä 2010 käyvät ilmi mm. biotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta. Tiedekunnan laitokset - bio- ja ympäristötieteiden laitos ja ympäristöekologian laitos - julkaisevat opetusohjelmaansa koskevat tiedot lukuvuosittain ainakin verkkosivuillaan. Opetusohjelma sisältää tiedot annettavan opetuksen ajoista, paikoista ja opettajista sekä tiedot tenttipäivistä. Opetusohjelman lisäksi kannattaa seurata aktiivisesti mm. laitosten verkkosivuja. Tässä opinto-oppaassa esitetyt tiedot on koottu keväällä ja alkukesällä Esimerkiksi erilaiset yhteystiedot on syytä tarkistaa ainakin esimerkiksi verkkosivuilta. Lisäksi tässä oppaassa on esitetty tärkeimpien hallintoelinten kokoonpanot hallintokaudella Uuden yliopistolain on kuitenkin määrä astua voimaan , ja yliopistot aloittavat uuden lain mukaisen toimintansa Biotieteellisessä tiedekunnassa opintoneuvonta annetaan kahdella eri tasolla. Tiedekunnan kansliassa opintoneuvoja ja opintoasiainpäällikkö antavat opiskelijavalintoja, opinto-oikeuksia (mm. JOO-opinto-oikeudet, sivuaineopinto-oikeudet), tutkinnon rakennetta ja tutkinnon suorittamista sekä valmistumista koskevaa neuvontaa. Laitoksilla pääainekohtaiset opintoneuvojat antavat kyseistä oppiainetta koskevaa neuvontaa pää- ja sivuaineopiskelijoille (mm. opintojen suorittaminen, kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen). Tiedekunnan opintoneuvojan ja opintoasiainpäällikön yhteystiedot on esitetty tiedekunnan verkkosivuilla. Pääainekohtaisten opintoneuvojien yhteystiedot on esitetty laitosten opetusohjelmissa sekä tiedekunnan ja laitosten verkkosivuilla. 8

9 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 9 HELSINGIN YLIOPISTO Ilmoittautuminen yliopistoon Tutkinto-opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava yliopistoon läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisaika alkaa toukokuun 1. päivä ja päättyy elokuun 31. päivä tai milloin päättymispäivä on lauantai tai sunnuntai, päättymispäivä on sitä seuraava arkipäivä. Ilmoittautumisaika koskee sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita. (Rehtorin päätös 12/2008, intranetissä ks. alma.helsinki.fi > Hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat > Päätökset, ohjeet ja vaalit > Päätökset > Rehtorin päätökset) Ilmoittautuminen läsnäolevaksi Läsnäolevaksi ilmoittautuvan perustutkintoopiskelijan on maksettava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu. Maksu muodostuu varsinaisesta jäsenmaksusta sekä terveydenhoitomaksusta, jolla HYY ostaa terveydenhoitopalveluita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä (YTHS). Vapaaehtoisia maksuja ovat osakunnan jäsenmaksu, HYYn kehyprojekti, HYYn sukukansaohjelma ja SYL:n kehyprojekti. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Lukuvuosi-ilmoittautuminen tai Jatkotutkinto-opiskelija voi halutessaan maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Mikäli opiskelijalla on sekä jatko- että perustutkinnon suoritusoikeus, on jäsenyys pakollinen ja jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijan maksu. Jatko-opiskelijajäsen on oikeutettu YTHS:n palveluihin tietyin rajauksin ja HYY:n ateriatukeen UniCafe-ravintoloissa. Jatkotutkinto-opiskelijat eivät saa matka-alennuksia. Automaattinen ilmoittautuminen Helpoin ja vaivattomin tapa ilmoittautua on tehdä se WebOodin kautta: Jos sinulla on yliopiston myöntämä käyttäjätunnus ja Nordean, Pohjolan, Sampon tai Aktian verkkopankkisopimus, voit ilmoittautua ja maksaa jäsenmaksun WebOodin kautta. WebOodin löydät osoitteesta Seuraa tarkoin weboodin sivuilla annettuja ohjeita. Jos valitset tämän vaihtoehdon, kirjautuu ilmoittautumisesi yliopistoon välittömästi. Verkkopankin kautta: Jos sinulla on verkkopankkisopimus ja opiskelijanumero, mutta ei yliopiston myöntämää käyttäjätunnusta, voit ilmoittautua ja maksaa HYY:n maksusivun kautta. Käytä viitteenä opiskelijanumeroa. Tällä vaihtoehdolla ilmoittautumisesi kirjautuu noin kahden pankkipäivän kuluttua. Pankissa tai maksuautomaatilla: Jos maksat jäsenmaksusi maksuautomaatilla tai pankin tiskillä ja käytät viitteenä omaa opiskelijanumeroasi, ilmoittautumisesi rekisteröityy automaattisesti noin kahden pankkipäivän kuluttua. HUOM! Opiskelijanumerosi on 01-alkuinen numerosarja, joka näkyy opiskelijakortissa, läsnäolotodistuksessa sekä opintosuoritusotteessa. Kun käytät viitteenä opiskelijanumeroasi, jätä siitä ensimmäinen nolla pois. Henkilökohtainen ilmoittautuminen Yleisviitteellä tai Lyyra-palvelupisteessä maksaminen: Jos maksat yleisviitteellä pankkiin tai käteisellä Lyyra-palvelupisteeseen (Mannerheimintie 5 A, 2.krs; aukioloajat ks. sinun on käytävä erikseen ilmoittautumassa läsnäolevaksi johonkin opiskelijaneuvonnan kampuspalvelupisteeseen tai johonkin muuhun ilmoittautumisten vastaanottopisteeseen (ks. osoitteet ja aukioloajat Almasta: Alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut tai viimeistään ilmoittautumisajan viimeisenä päivänä (ilmoittautumisajankohta on pääsääntöisesti toukokuun alusta elokuun loppuun). Ota mukaasi tosite suoritetusta jäsenmaksusta. Ilmoittautuminen poissaolevaksi Myös poissaoloilmoitus on tehtävä ilmoittautumisaikana (ilmoittautumisajankohta on pääsääntöisesti toukokuun alusta elokuun loppuun). Poissaolevaksi voi ilmoittautua WebOodin kautta (ks. Automaattinen ilmoittautuminen), sähköpostiosoitteella 9

10 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 10 Ilmoittautuminen yliopistoon sinki.fi (nimi, opiskelijanumero tai henkilötunnus ehdottomasti mainittava), puhelimitse (09) , (09) tai (09) tai käymällä jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteessä tai muussa ilmoittautumisten vastaanottopisteessä tai postitse. Uudelleenkirjoittautuminen Opiskelija (koskee sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita), joka ei ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, menettää opiskeluoikeutensa (Yliopistolaki 18 c ( /715) ja Rehtorin päätös 12/2008). Tämän jälkeen opiskelijan pitää anoa opiskeluoikeutta tiedekunnastaan erillisellä lomakkeella. Lisäksi opiskelija joutuu maksamaan uudelleenkirjoittautumismaksun (lukuvuonna : 35 ). Jos opiskelija ilmoittautumisen laiminlyötyään kuitenkin haluaa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman vuoden joulukuun 31. päivään mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää uudelleenkirjoittautumismaksun suorittaminen eikä palautusta tarvitse anoa erikseen tiedekunnalta. Kysy lisätietoja opiskelijaneuvonnasta, p. (09) , (09) , (09) tai oman tiedekuntasi kansliasta/opintotoimistosta. Rajoituksia läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumiseen Etappi-järjestelmä otettiin käyttöön ja se koskee uuden tutkintojärjestelmän mukaan kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavia. Etappi eli tutkintojen valmistumisen seurantaja tukijärjestelmä muodostuu viidestä tarkistuspisteestä. Tarkistuspisteissä otetaan yhteyttä niihin opiskelijoihin, joilla ei ole kertynyt opiskelijarekisteriin edistymistavoitteiden mukaista määrää opintopisteitä tai jotka eivät ole suorittaneet tutkintoaan tavoiteajassa. Läsnäolevaksi ilmoittautuminen edellyttää tiedekunnan hyväksymää opintosuunnitelmaa (lukuun ottamatta ensimmäisen vuoden Etappi-tarkistuspistettä kandidaatin tutkinnossa). Alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija, joka on ilmoittautunut kolmena peräkkäisenä vuonna poissaolevaksi, ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi ennen kuin hän on esittänyt hyväksyttävän suunnitelman valmistumisesta. Opintosuunnitelman toteutumista seurataan yhteisesti sovitulla tavalla. Tiedekunta voi päättää myös muista opintojen jatkamisen edellytyksistä (esim. opintosuoritusten vanheneminen). Lisätietoja alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Lukuvuosi-ilmoittautuminen. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautuksesta Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevaksi voi kuitenkin ilmoittautua edellyttäen, että kaikki tutkintoon kuuluvat suoritukset on tehty edeltävän lukukauden loppuun mennessä. Opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi koko lukuvuodeksi, vaikka hän suorittaa syyslukukaudella tutkinnon. Tutkinnonsuoritusoikeus päättyy tällöin lukuvuoden lopussa. Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodeksi ja valmistut syyslukukauden aikana, saat kevätlukukauden jäsenmaksun takaisin. Valmistumisen jälkeen voit pyytää kevätlukukauden ilmoittautumisen mitätöintiä opiskelijaneuvonnasta. Mitätöintiä on haettava lukuvuonna viimeistään ja jäsenmaksun palautusta viimeistään Jäsenmaksun saat takaisin Lyyraasiakaspalvelusta (Mannerheimintie 5 A, 2 krs, puh ) esittämällä opiskelijakortin ja alkuperäisen kuitin. Jatko-opiskelijoiden rekisteriseurannassa poimitaan opiskelijarekisteristä sellaiset kirjoilla olevat jatko-opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeutensa seitsemän vuotta aikaisemmin eivätkä ole suorittaneet tutkintoaan seuranta-ajankohtaan mennessä. Seurantaan otetut jatko-opiskelijat eivät voi ilmoittautua läsnäolevaksi seuraavana lukuvuonna ilman opiskelijan pääaineessa hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa. 10

11 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 11 Yliopiston hallinto Yliopiston yleistä hallintoa hoitavat konsistori, rehtori ja vararehtorit, tiedekuntien hallintoa tiedekuntaneuvosto ja dekaani sekä laitosten hallintoa johtoryhmä ja johtaja. Toimielinten valinnasta ja tehtävistä, ks. Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö: alma.helsinki.fi > Keskushallinto > Johtosäännöt > Hallintojohtosääntö Yliopistouudistuksen etenemistä voi seurata osoitteessa alma.helsinki.fi > Hallinto-, talousja henkilöstöasiat > Yliopiston kehittäminen > Yliopistouudistus Kansleri Kanslerinvirasto, PL 3 (Yliopistonkatu 2), Helsingin yliopisto. Kansleri Ilkka Niiniluoto, FT, prof. Ks. Kansleri on yliopiston ylin päättävä viranomainen. Kanslerin tehtävinä on mm. edistää tieteitä ja valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita. Rehtorit PL 33 (Yliopistonkatu 4), Helsingin yliopisto. ja Yliopistossa on rehtori, ensimmäinen vararehtori sekä kaksi tai kolme muuta vararehtoria. Rehtori: Thomas Wilhelmsson Ensimmäinen vararehtori: Hannele Niemi Vararehtori: Matti Tikkanen Vararehtori: Johanna Björkroth Vararehtori: Markku Löytönen Rehtori johtaa yliopiston toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee yliopiston yleistä hallintoa koskevat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai yliopiston sisäisissä määräyksissä toisin säädetä tai määrätä. Vararehtorit avustavat rehtoria tämän tehtävissä. Vararehtoreille voidaan osoittaa opetukseen, tutkimukseen tai muihin yliopiston toimintoihin liittyviä tehtäviä siten kuin yliopiston kollegio vararehtorien valinnan yhteydessä rehtorin esityksestä päättää. Tarkemmasta tehtävien ja päätösvallan jakamisesta rehtorin ja vararehtorien kesken päättää rehtori. Konsistori Konsistori on yliopiston ylin päättävä elin, jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Konsistoriin kuuluu rehtorin lisäksi tiedekuntien virkaan nimitettyjä professoreita, yliopiston muita opettajia ja tutkijoita, yliopiston muuhun henkilöstöön kuuluvia jäseniä, opiskelijoita sekä yksi yliopiston kollegion kutsumana yliopiston ulkopuolinen jäsen. Konsistorin tehtävänä on mm. kehittää yliopiston toimintaa, hyväksyä yliopiston taloutta ja toimintaa koskevat sekä muut laajakantoiset suunnitelmat, päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista, antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa, hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset, päättää yliopiston strategiasta, päättää konsistorin kohdennettavien virkojen tai tehtävien alasta, sijoituspaikasta ja täyttämisen periaatteista, sekä päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä ja yleisistä valintaperusteista. Hallintovirasto PL 33 (Yliopistonkatu 4), Helsingin yliopisto. Yliopistossa on hallintovirasto, jonka tehtävänä on huolehtia konsistorin ja rehtorin toimivaltaan kuuluvista asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta. Hallintoviraston työjärjestys on osoitteessa alma.helsinki.fi > Keskuskushallinto > Hallintoviraston dokumentteja > Hallintoviraston työjärjestys Kampukset Helsingin yliopisto toimii neljällä kampuksella: keskustassa, Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä. Yliopiston kampuspalvelukeskusten toiminta on käynnistynyt asteittain keväästä 2007 lähtien. Lisätietoja kampuspalveluista löydät Almasta. Tiedekunnat Yliopistossa on biotieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasian, humanistinen, käyttäytymistieteellinen, lääketieteellinen, maatalousmetsätieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. 11

12 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 12 Yliopiston hallinto Tiedekuntaneuvosto Tiedekuntaneuvosto valitaan yliopistossa toimitettavilla vaaleilla. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu dekaanin lisäksi tiedekuntien virkaan nimitettyjä professoreita, muita opettajia ja tutkijoita, muuhun henkilöstöön kuuluvia jäseniä sekä opiskelijoita. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi ja päättää määrärahojen jakamisen perusteista. Tiedekuntaneuvosto tekee esityksen tiedekuntaan valittavien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Tiedekuntaneuvosto päättää tutkintovaatimuksista. Tiedekuntaneuvosto valitsee myös dekaanin ja yhden tai useamman varadekaanin tiedekunnan virkaan nimitettyjen professorien joukosta. Opintosuoritusten tutkintolautakunta Opintosuoritusten tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä muutoksenhakuasteena yliopistoasetuksen 17 :n ja 18 :n mukaisia oikaisupyyntöjä ja muistutuksia sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä. Opintosuoritusten tutkintolautakunnasta ja opiskelijoiden oikeusturvasta määrätään tarkemmin johtosäännössä. Lisätietoja: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot > Oikeusturva. Laitos Tiedekunnassa voi olla yhden tai useamman opetus- ja tutkimusalan muodostamia laitoksia. Laitoksen johtoryhmään valitaan yliopistossa toimitettavilla vaaleilla. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Johtoryhmään kuuluu virkaan ja virkasuhteeseen nimitettyjä professoreita, muita opettajia ja tutkijoita, muuta henkilöstöä sekä opiskelijoita. Johtoryhmän tehtävänä on mm. arvioida ja kehittää laitoksen opetusta ja tutkimusta, tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys tutkintovaatimuksiksi ja tutkintoon liittyviksi pysyväismääräyksiksi. Johtoryhmä tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen laitoksen uusien opiskelijoiden määrästä, esityksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskeviksi suunnitelmiksi. Johtoryhmä edistää laitoksessa työskentelevien ja opiskelevien yhteistoimintaa ja tiedonkulkua 12

13 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 13 Opiskelijapalvelut OPISKELIJANEUVONTA- JA OPINTOTUKI- PALVELUT Keskustan palvelupiste: Fabianinkatu 33, 1. krs, postiosoite: PL 3, Helsingin yliopisto, puh. (09) Avoinna ma , ke , ti, to, pe alkaen ma, ke , ti, to ja pe Muutokset aukioloaikoihin ilmoitetaan Almassa: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut. Huom! Varmista muiden lukuvuosien aukioloajat esim. Almasta. Viikin palvelupiste: Biokeskus 1, Impact Factory (Viikinkaari 9), postiosoite: PL 56, Helsingin yliopisto, puh. (09) Avoinna ma, ke-pe , ti Aukioloaika alkaen ma-pe Muutokset aukioloaikoihin ilmoitetaan Almassa: Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut Huom! Varmista muiden lukuvuosien aukioloajat esim. Almasta. Sähköposti: Internet: Intranet: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut. Kumpulan palvelupiste: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimisto (Jyrängöntie 2), postiosoite: PL 44, Helsingin yliopisto, puh. (09) ja Avoinna ma pe tai sopimuksen mukaan. Sähköposti: Meilahden palvelupiste (lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille): Lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimisto (Tukholmankatu 8 B, 3-4.krs), postiosoite: PL 20, Helsingin yliopisto, puh. (09) ja Avoinna ma to Sähköposti: Opiskelijaneuvonnan palvelupisteet keskustakampuksella ja Viikissä sekä Kumpulan kampuksen palvelupiste matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistossa palvelevat kaikkien tiedekuntien opiskelijoita. Palvelupisteet ottavat vastaan lukuvuosiilmoittautumiset, antavat läsnäolo-, poissaoloja opintojen keskeyttämistodistuksia, *)opintosuoritusotteita ja erilaisia opiskelijalippujen ostotodistuksia. Palvelupisteissä saa myös opintotukineuvontaa, otetaan vastaan opintotukihakemuksia sekä niihin liittyviä lisäys- ja muutosilmoituksia. Nähtävillä on apurahojen hakuoppaita sekä saatavilla rajoitetusti erilaisia apurahojen hakulomakkeita. Palvelupisteissä huolehditaan opinto-oppaiden, lukuvuositarrojen ja ylioppilaskunnan kalentereiden keskitetystä jakelusta. Lisäksi jaetaan yleistietoa opiskeluaikaan liittyvistä rajoituksista (rajauslaki, Etappi). Lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimisto Meilahden kampuksella tarjoaa lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille yleisneuvontaan ja opiskelijarekisteriin liittyviä palveluita lukuun ottamatta opintotukineuvontaa. Opintotoimistoon voi jättää opintotukihakemuksia. *) Läsnäoleva opiskelija saa yhden maksuttoman opintosuoritusotteen lukukaudessa. Lisäkappaleet 2,50 /kpl voi maksaa keskustassa Unicafe päärakennuksen kahvila, Fabianinkatu 33, Kumpulassa Unicafe Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 ja Viikissä Unicafe Biokeskus 1:n kahvila, Viikinkaari 9. Postitse lähetettävät opintosuoritusotteiden tilaukset maksullisesta puhelinnumerosta (1,83 /min. + pvm). Maksuttoman, epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata yliopiston sähköpostiosoitteeseen Almasta: Alma > etusivu > weboodi tai Huom! Lukuvuoden tietoja. Vammaisten opiskelijoiden neuvonta. Jos vamman tai sairauden vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa sekä tietoja käytettävissä olevista palveluista, ota yhteyttä opintoneuvojaan, puh. (09) Sähköposti: 13

14 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 14 Opiskelijapalvelut Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden palvelut Fabianinkatu 33 (PL 3), Helsingin yliopisto. Kv-opiskelijaliikkuvuuden palveluista saa tietoa Helsingin yliopiston perustutkintoopiskelijoiden opiskelijavaihtomahdollisuuksista. Yksikkö palvelee myös Helsingin yliopistossa vaihdossa olevia ulkomaalaisia opiskelijoita. Vaihto-ohjelmien koordinointi ja vaihtoon lähtevien opiskelijoiden neuvonta: Kv-opiskelijaliikkuvuuden palvelut -yksikkö koordinoi yliopiston yhteisiä vaihto-ohjelmia. Ohjelmista vastaavilta koordinaattoreilta voit kysyä esimerkiksi vaihtoon hakemisesta ja hakuajoista. Tiloissamme on Opiskelu ulkomailla -kirjasto, jossa voit tutustua partneriyliopistojemme toimittamiin oppaisiin sekä löydät maakohtaista yleisinfoa. Kirjaston tietokoneella voit lisäksi selailla ulkomaisten yliopistojen www-sivuja. Alma -intranetin Opiskelu ulkomailla -palveluikkuna auttaa sinua silloin, kun suunnittelet vaihtoon hakeutumista tai valmistelet vaihtoon lähtöä (alma.helsinki.fi -> Opiskelu, tuet ja palvelut -> Opintopalvelut ja kansainväliset asiat -> Opiskelu ulkomailla). Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta palveluikkunasta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen Ohjelmista vastaavat koordinaattorit tavoitat vastaanottoaikoina ma to klo Puhelimitse voit sopia tapaamisen vastaanottoajan ulkopuolelle. Aasian, Afrikan, Euroopan ja Venäjän vaihtomahdollisuuksista ja ohjelmien apurahoista voit tiedustella puhelimella numerosta (09) Erasmus -neuvontaa saat paitsi laitokseltasi, myös numerosta (09) ISEP-, AEN-, MAUI -ohjelmista, kansainvälisten opiskelijapalveluiden intensiivikursseista, vaihto-opiskelusta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Uudessa Seelannissa sekä Free Mover -apurahasta voit tiedustella puhelimella numerosta (09) Pohjoismaihin kohdentuvista Nordplusja Nordlys -vaihtomahdollisuuksista saat tietoa (09) tai sähköpostitse osoitteesta Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden neuvonta (International Student Adviser): Fabianinkatu 33, 1. krs, postiosoite: PL 3, Helsingin yliopisto, p. (09) , vastaanotto ma-pe klo 12 14, s-posti: (in English) Opintotuki PL 3, Yliopistonkatu 2 F, Helsingin yliopisto Tietoa opintotuesta löytyy alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opiskelijan tuet, arki ja hyvinvointi ja >opiskelijalle. Opintotukineuvontaa on saatavilla Keskustan ja Viikin kampuksilla opiskelijaneuvonnassa sekä Kumpulan kampuksen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistossa. Opintotuen sähköinen neuvontapalvelu löytyy Almasta sekä yliopiston www-sivuilta. Palvelusta saa vastauksen omaan sähköpostiin. Opintotuen ratkaisuyksikössä tehdään Helsingin yliopiston opiskelijoiden opintotukipäätökset, tulovalvonta ja opintojen edistymisen seuranta yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Opintotuen puhelinneuvonta arkisin klo 9-10 p. (09) sekä opiskelijaneuvonnan aukioloaikoina p. (09) Asiakaskäynnit hoidetaan keskustan, Viikin ja Kumpulan opiskelijaneuvonnan palvelupisteissä, aukioloajat ks. Alma. Ura- ja rekrytointipalvelut Asiakaspalvelu: Fabianinkatu 33, 1. krs., muut toiminnot: Yliopistonkatu 2 F Helsinki (yliopiston päärakennus). Asiakaspalvelu avoinna ma-pe klo sekä sopimuksen mukaan. Posti: PL 3, Helsingin yliopisto Puh. (09) , faksi (09) , sähköposti: Alma: Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot> Neuvonta- ja ohjauspalvelut > Opinnot ja työelämä, internet: Olitpa sitten fuksi tai jo opintojen loppusuoralla, ura- ja rekrytointipalveluista saa tietoa ja tukea työllistymiseen ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Ura- ja rekrytointipalveluiden puoleen voi kääntyä, kun työnhaku tai tulevaisuuden urasuunnitelmat askarruttavat. Opastusta saa myös, mikäli haluaa tehdä gradun toimeksiantona, lähteä töihin tai harjoitteluun ulkomaille tai kaipaa tukea harjoittelupaikan hankkimisessa. Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa myös opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Ura- ja rekrytointipalvelut järjestää kaikille opiskelijoille avointa Opinnot ja ura: Taidolla työelämään - koulutusta. Koulutuksen eri osissa keskitytään itsetuntemuksen lisäämiseen, eri mahdollisuuksien löytämiseen työmarkkinoilla, päätöksentekoon sekä käytännön työnhakutaitoihin, kuten hakemuksen ja cv:n laatimiseen sekä työhaastatteluun. Osallistua voi koulutus- 14

15 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 15 Opiskelijapalvelut kokonaisuuteen tai vain yksittäiseen sessioon. Verkkosivuilta saa lisätietoa koulutuksesta sekä kurssien ajankohdat. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee myös laitosten omien työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista. Pysy ajan tasalla tilaa uutiskirje sähköpostiisi osoitteesta > RekryForum. RekryForumilta löydät myös avoimet työpaikat. Hakijapalvelut PL 3 (Fabianinkatu 33, 2. krs), Helsingin yliopisto. Puh. (09) Hakijapalvelut tarjoaa tietoa ja palveluita Helsingin yliopiston opinnoista kiinnostuneille kotimaisille ja kansainvälisille hakijoille. Myös tiedekuntien hakulomakkeet ja hakuoppaat ovat saatavissa hakijapalveluista. Lisätietoja: Palveluosoitteet hakijoille: 15

16 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 16 Muita palveluita Nyyti ry. Halu puhua on riittävä syy ottaa yhteyttä! Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti tarjoaa luottamuksellista tukea erilaisiin elämäntilanteisiin, kun on neuvoton olo tai kun et jaksa yksin. Virtuaaliolkapää päivystää aina osoitteessa Nyytin nettiryhmät toimivat lukukausien aikana (www.nyyti.fi). Keskiviikon te tojen, Nyytin ryhmien sekä Elämäntaitokurssin ohjelma löytyy myös nettisivuiltamme. Lisäksi löydät sieltä hyödyllistä opiskeluun ja elämään liittyvää tietoa. Opintopsykologit Opintopsykologit tarjoavat ohjausta Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajankäyttöön, jaksamiseen tai tutkielmien tekoon liittyvissä kysymyksissä. Ohjausta annetaan ryhmissä tai yksilöllisesti. Lisätiedot alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opiskelijan tuet, arki ja hyvinvointi > Hyvinvointi ja terveys > Opintopsykologit tai sähköpostitse Yliopistopastori Helsingin seurakuntayhtymän yliopistotyö, Kolmas linja 22, Helsinki, korkeakoulupastori, puh ja Lukukausien aikana päivystys ke keskustan kampuksella, Unioninkatu 34, p ja to Viikissä, Infokeskus pohjakerros. Voit sopia tapaamisesta myös päivystysaikojen ulkopuolella. Ota yhteyttä, kun tarvitset luottamuksellista keskusteluapua tai kirkollisia toimituksia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Helsingin toimipiste: Töölönkatu 37 A, Helsinki. Ajanvaraus lääkäreiden vastaanotoille Helsingin toimipisteessä klo ajanvarauspisteestä tai puh Vaihde puh (ei ajanvarausta). Katso lisätietoja osoitteesta Oikeudellista neuvontaa Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunta antaa opiskelijoille oikeudellista neuvontaa kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti. Neuvonta on maksutonta. Päivystysvastaanotot lukukausien aikana Pykälä ry:n toimistolla ma ja ke klo 17-19, os. Mannerheimintie 3 B (5.krs), HELSINKI, puh. (09) Sähköposti: Helsingin yliopiston kielikeskus Helsingin yliopiston kielikeskus Vuorikatu 5C Postiosoite: PL 4, Helsingin yliopisto. Huom! Kielikeskus on osoitteessa Vuorikatu 5 C vain Fabianinkatu 26:n remontin ajan. Opintotoimiston puh. (09) ja Lisätietoja opintotoimiston aukioloajoista ja palveluista Almasta: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot > Opetustarjonta > Kieliopinnot. Itseopiskelu Oppimiskeskus Aleksandria, Fabianinkatu 28, 1. krs, puh. (09) ,sähköposti: Itseopiskelutiloissa voi opiskella kieliä monimuotoisesti kirjojen, videoiden, äänitteiden, tietokoneohjelmien, verkko-ohjelmien ja satelliittitelevision avulla. Itseopiskeluhenkilökunta ja opettajatuutorit ohjaavat opiskelua ja auttavat käytännön kysymyksissä. Lisätietoja Almasta alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot > Opetustarjonta > Kieliopinnot tai itseopiskelun verkkosivuilta kksc/itseopiskelu. Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkaosasto tarjoaa tietotekniikkapalveluita yliopiston yksiköille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Yliopiston tietotekniikkapalveluiden käyttöön tarvitaan käyttöoikeudet, mm. Almaan (Helsingin yliopiston intranet) kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella. alma.helsinki.fi/tab/2898 Käyttölupa Uudet opiskelijat voivat aktivoida itselleen käyttöluvan aktivointipalvelun avulla heti kun opiskelijan tiedot löytyvät opiskelijarekisteristä. Tiedot talletetaan rekisteriin sen jälkeen kun opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ja toimittanut kirjoittautumisasiakirjat tiedekuntaan. Käyttöluvan aktivointipalvelua varten on oltava suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset tai poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti. Uudet opiskelijat saavat lisäoh- 16

17 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 17 Muita palveluita jeita käyttöluvan saamiseksi yliopistosta lähetettävän hyväksymiskirjeen mukana. Käyttölupapisteet Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai sähköistä henkilökorttia, voit noutaa käyttölupasi tietotekniikkaosaston käyttölupapisteistä. Lupaa noudettaessa henkilöllisyys on todistettava virallisella henkilöllisyystodistuksella. Tietotekniikkaosaston käyttölupapisteet palvelevat kaikilla kampuksilla. Atk-neuvonta Tietotekniikan neuvonta ja käyttötuki Helppari auttavat yliopistolaisia tietotekniikkaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Jos sinulla on ongelmia tietokoneen, ohjelmistojen, käyttölupien tms. kanssa, ota yhteyttä Helppariin: puh. (09) (Ma - pe ). Keskustan, Kumpulan ja Viikin kampuksella toimii myös neuvontapäivystys. Ohjehakemistosta löydät ratkaisuja arkipäivän ongelmatilanteisiin. Hakemistosta löytyy lyhyet ja selkeät toimintaohjeet useimmin kysyttyihin atk-ongelmiin. Kannettavien tietokoneiden tukipiste auttaa henkilökohtaisten kannettavien ja niihin asennettujen ohjelmistojen toimivuuteen liittyvissä ongelmissa. Tietotekniikkaosasto julkaisee syksyisin ohjelehden, johon on koottu neuvoja ja ohjeita osaston tarjoamista palveluista. Ohjelehden voi noutaa tietotekniikkaosaston palvelupisteistä. Palvelupisteiden yhteystiedot ja aukioloajat poikkeuksineen: Atk-tilat Keskustassa, Kumpulassa ja Viikissä on tietotekniikkaosaston ylläpitämiä atk-tiloja, joista osaa on mahdollista käyttää ympäri vuorokauden. Käytettävissä on laaja valikoima ohjelmistoja sekä tulostimia ja erikoislaitteita. Ohjelmistojakelu Tietotekniikkaosaston ohjelmistojakelusta on ladattavissa kotikoneelle ilmaiseksi joitain yliopiston lisensoimia ohjelmistoja. Ohjelmavalikoimassa on mm. virustorjunta- ja palomuuriohjelmistoja sekä elektronisten aineistojen etäkäytön mahdollistava OpenVPN-ohjelma. ohjelmistojakelu.helsinki.fi HUPnet vierailijaverkko Useimmissa yliopiston tiloissa on käytettävissä HUPnet eli Helsingin yliopiston vierailijaverkko, johon yliopiston käyttöluvan haltija voi kytkeytyä omalla kannettavalla tietokoneellaan. Verkon käyttöön ei tarvita mitään erityisiä ohjelmistoja. Yhteys Internetiin avataan suorittamalla käyttäjätunnistus kirjautumissivulla, joka avautuu WWW-selaimeen automaattisesti Yliopistoliikunta Hyvinvointia liikunnasta lähellä opiskelupaikkaasi! Liikuntatilat ja asiakaspalvelupisteet Hallintorakennuksen ja Kumpulan liikuntakeskukset sekä Viikin monitoimitalo avoinna joka päivä. Muissa pisteissä asiakaspalvelu arki-iltaisin. Sähköposti: Puhelin: (09) Keskustakampus: Hallintorakennus, Fabianinkatu 20 C; Porthania, Yliopistonkatu 3; Siltavuorenpenger 20 G, sisäpiha Kumpulan kampus: Kumpulan liikuntakeskus, Väinö Auerin katu 11; Nilsiänkatu 3 Viikin kampus: Viikin monitoimitalo, Talonpojantie 8; Viikin normaalikoulu, Kevätkatu 2 Meilahden kampus: Meilahden yläaste, Kuusitie 12 (ei asiakaspalvelupistettä) Fuksisivut Fuksisivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja linkkejä erilaisiin tietotekniikkaosaston palveluihin. Sivuston tarkoituksena on esitellä Helsingin yliopiston tarjoamia tietotekniikkapalveluja sekä toimia niiden käyttöönoton punaisena lankana uusille opiskelijoille. alma.helsinki.fi/doclink/

18 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 18 Muita palveluita Liikuntatarjonta: ryhmäliikunta (mm. aerobic, jooga, salsa, kuntonyrkkeily), kuntosalit, palloilu ja mailapelit, seinäkiipeily, kamppailulajit, ulkoliikunta (mm. hiihtopäivät),. yksilö- ja tilauspalvelut (mm. hieronta, kuntotestit, team training), uintikurssit ja alennukset uimahalleista Aloittaminen Liikuntamaksun maksettuasi pääset kaikille ohjatuille tunneille, kuntosalille ja palloilemaan. Erikseen maksat yksilö- ja ryhmäpalveluista, vakiovuoroista (peliporukat, squash ja sulkapallo), kursseista sekä palloilusarjoista ja -turnauksista. Liikuntamaksun voit maksaa Yliopistoliikunnan verkkosivuilla sekä liikuntatilojen asiakaspalvelupisteissä. Ota opiskelijakortti tai -todistus mukaan! Lisätietoja Yliopistopaino Puh. (09) (vaihde) Yliopistopaino palvelee opiskelijoita värikopiointi-, monistus-, kansitus- ja painoasioissa sekä kirjakustannus- ja myyntiasioissa. Jokaisella kampuksella toimii pikapaino. Lisätiedot 18

19 biotiet.08-11_30.6.korj :06 Sivu 19 Opiskelija, Turvaa selustasi, liity ympäristöasiantuntijoiden kasvavaan joukkoon! ympäristötieteet luonnontieteet vesistötieteet työttömyyskassa työsuhdeneuvonta edunvalvonta Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL 19

20 biotiet.08-11_30.6.korj :06 Sivu 20 Kirjastot VIIKIN TIEDEKIRJASTO Viikinkaari 11 A, PL 62, Helsingin yliopisto, puh. lainaus (09) , kaukopalvelu (09) , tietopalvelu (09) , faksi (09) , sähköposti Helsingin yliopiston Viikin tiedekirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, joka sijaitsee Viikin kampuksella Infokeskuksessa. Kirjastolla on yhdeksän toimialaa: biotieteet ja biotekniikka; ekologia, systematiikka ja ympäristöala; elintarvikeala; eläinlääketiede; farmasia; kotitalous- ja kuluttaja-ala; maatalousala; metsä- ja puuala; talous- ja yhteiskuntatieteet. Kirjasto palvelee kampuksen opiskelijoita ja tutkijoita sekä valtakunnallisesti toimialojensa kaikkia tiedontarvitsijoita. Tietoaineistot Helsingin yliopiston kirjastojen tietoaineistot löytyvät kattavimmin NELLI-portaalin kautta. Se sisältää mm. painettujen aineistojen HELKA- ja LINDA-tietokannat sekä Viikin tiedekirjaston oman eviikki-tietokannan. NELLI tarjoaa myös etäyhteyden elektronisiin aineistoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla. Näin opiskelijoiden ja henkilökunnan ulottuvilla ovat laajat lehtien, kirjojen ja tietokantojen e-kokoelmat. Painetut tietoaineistot ovat kirjaston kaikkien asiakkaiden käytettävissä avokokoelmissa ja tilattavissa kampuksella sijaitsevasta etävarastosta. Kirjaston kaukopalvelu välittää asiakkaille muista Suomen kirjastoista ja ulkomailta tietoaineistoa, jota kirjaston omista kokoelmista ei löydy. Tämä palvelu on maksullista. Palvelut Kirjasto tarjoaa asiakkailleen lainaus- ja kaukopalveluja, neuvontaa, koulutuspalveluja ja tietopalvelua. Jokainen lainaaja tarvitsee kirjastokortin, jonka käytön ehtoihin hän sitoutuu kirjoittaessaan nimensä Helsingin yliopiston kirjastojen HELKA-lainauskorttiin tai kun kirjaston henkilökunta lainauspisteessä aktivoi voimassa olevan opiskelijakortin kirjastokortiksi. Tiedonhankinnan koulutus Viikin tiedekirjastossa järjestetään tiedonhankinnan koulutusta kaikille yliopistolaisille avoimina vakiokursseina ja ainelaitosten kursseihin integroituna koulutuksena. Se on suunniteltu sopivan tasoiseksi opintojen eri vaiheisiin, ensimmäisestä opiskeluvuodesta jatko-opintojen suorittamiseen saakka. Pyydettäessä järjestetään koulutusta tilaajan tarpeen mukaan seminaari- ym. ryhmille. Kirjastossa on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta. Tietoa koulutuksesta kirjaston sivulla x.htm MUITA YLIOPISTON KIRJASTOJA Tietoa muista yliopiston kirjastoista on wwwsivulla Opiskelu- ja työskentelytilat Kirjastossa on asiakkaiden käytettävissä erikokoisia ryhmätyötiloja, tutkijansoppia sekä atktyöasemia, joiden käytön edellytyksenä ovat Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset. Infokeskuksessa on iso atk-luokka, kaksi pienempää atk-luokkaa ja ympärivuorokautinen lukusali. 20

Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas biotiet.sivut 05 1.7.2005 16:11 Sivu 1 Biotieteellisen tiedekunnan into-as Tutkintovaatimukset 2005-2006, 2006-2007 ja 2007-2008 H E L S I N G I N YLIOPISTON O H J E L M A 2 0 0 8 biotiet.sivut 05 1.7.2005

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta TERVETULOA OPISKELEMAAN! Tutkinnot Kaksi itsenäistä tutkintoa: alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto Luonnontieteiden kandidaatti (LuK), laajuus 180 op, 3 vuotta Filosofian maisteri

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017

Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2016 2017 Opintopalveluista Kampusareenan 2. kerroksesta löytyy opintotoimiston, avoimen yliopiston, opintotuen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Orientoiva info I uusille opiskelijoille Maanantaina 26.8.2013 klo 12.00-15.30 Porthania I 26.8.2013 1 Ohjelma klo 12.15 Klo 12.30 klo 12.45 Dekaanin tervetulotoivotus Dekaani Patrik Scheinin Laitosjohtajat

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010. Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Opinto-opas 2009 2010. Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2009 2010 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2009 OPINTO-OPAS 2009-2010 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Toimitus: Tiedekunnan

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2015-2016 Yliopistolain 39 mukaan opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee asianomaisen yliopiston määräämällä

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(15) HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12. päivänä toukokuuta 2005, muutettu

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(21) Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7. päivänä toukokuuta 2008 HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Näitä pysyväismääräyksiä

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2003 2004 2004 2005 Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot

Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 (10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.6.2015 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA NIIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 3.9.2013 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016 BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTOIHIN ORIENTOIVA JAKSO SYKSYLLÄ 2016 Tiedekunnan opintoihin orientoivan jakson ohjelma (kaikille tiedekunnan opiskelijoille) Maanantai 29.8.2016 Infokeskus

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2012-2013 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2012-2013 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2012-2013 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2012 OPINTO-OPAS 2012-2013 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 9.6.2015 klo 14-15 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON INFOTILAISUUTEEN!

TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON INFOTILAISUUTEEN! TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON INFOTILAISUUTEEN! Kesäopinnot 2017 Avoin yliopisto 2 https://www.youtube.com/watch?v=1cyilqbggxq KESKUSTELE VIERUSKAVERIN KANSSA Voit kertoa esim. Miksi olet tullut Avoimen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 15.6.2010 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Erilliset erityisopettajan

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Johanna Bovellán

Johanna Bovellán 5.6.2009 Johanna Bovellán Ohjaus tiedekunnassa: kanslia, opintoneuvoja, opettajat, opettajatuutorit Ohjaus killassa: ISOhenkilöt, opiskelijatuutorit (jo pidemmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita) Tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

OPISKELIJAREKISTERIN OHJEET TIEDEKUNNILLE UUSIEN OPISKELIJOIDEN KIRJOITTAUTUMISEEN

OPISKELIJAREKISTERIN OHJEET TIEDEKUNNILLE UUSIEN OPISKELIJOIDEN KIRJOITTAUTUMISEEN Opiskelijarekisterin kirjoittautumisohjeet 1(6) 15.3.2011 OPISKELIJAREKISTERIN OHJEET TIEDEKUNNILLE UUSIEN OPISKELIJOIDEN KIRJOITTAUTUMISEEN Sisältö 1 Oodin käyttölupa...1 2 Opiskelijoilta vaadittavat

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2010-2011 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2010 OPINTO-OPAS 2010-2011 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot