Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas"

Transkriptio

1 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 1 Biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas Tutkintovaatimukset , ja

2 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 2

3 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 3 Sisällysluettelo Dekaanin esipuhe Opinto-oppaan käyttäjälle HELSINGIN YLIOPISTO Ilmoittautuminen yliopistoon Yliopiston hallinto Opiskelijapalvelut Muita palveluita Kirjastot BIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Tiedekunnan hallinto Tiedekunnan kanslia Tiedekuntaan kuuluvat laitokset ja yksiköt Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristöekologian laitos Biologiset asemat Kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittaminen biotieteellisessä tiedekunnassa Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Kieliopinnot Työelämään orientoivat opinnot Kandidaatintutkielman yleisohjeet Kypsyysnäyte Filosofian maisterin tutkinto Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Kieliopinnot Harjoittelu Pro gradu -tutkielman yleisohjeet Kypsyysnäyte Sivuaineopinnot Vapaasti valittavat opinnot Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma Muita tutkintojen suorittamiseen liittyviä seikkoja Etappi-järjestelmän periaatteet biotieteellisessä tiedekunnassa Opintoaikojen rajauslaki Opiskelijatuutorointi Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta myönnettävät opintopisteet Opetusperiodit Valmistuminen ja tutkintotodistuksen saaminen Tieteellinen jatkokoulutus Jatko-opintokelpoisuus ja jatkokoulutuksen tavoitteet Jatko-opiskelijaksi hakeminen Jatko-opiskelijan opintosuunnitelma ja rekisteriseuranta Jatko-opiskelijan ohjaus Tiedekunnan yleiset jatkotutkintovaatimukset Filosofian tohtorin tutkinto Filosofian lisensiaatin tutkinto Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen arvostelu Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen käsittely tiedekuntaneuvostossa

4 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 4 Valmistuminen filosofian tohtoriksi tai filosofian lisensiaatiksi ja tutkintotodistuksen saaminen Tiedekunnan opintoneuvonta jatko-opiskelijalle Aineenopettajan koulutus Yliopiston tukema harjoittelujärjestelmä Tiedekunnan opiskelijoiden opiskeluoikeudet ja -mahdollisuudet muissa tiedekunnissa ja yliopistoissa Sivuaineopiskelumahdollisuudet muissa tiedekunnissa JOO-opiskelu muissa yliopistoissa Kansainvälinen opiskelijavaihto Helsingin yliopiston avoin yliopisto-opetus Opiskeluoikeudet biotieteellisessä tiedekunnassa Tutkinnonsuoritusoikeudet Sivuaineopinto-oikeudet Erilliset opinnot ja tutkintoa täydentävät opinnot Koulutuksen kehittämissuunnitelma BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS I Perustutkinto-opiskelijoiden (pääaineopiskelijat) tutkintovaatimukset Biokemian koulutusohjelma Biokemia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Biologian koulutusohjelma / Utbildningsprogrammet för biologi Tavoitteet Tutkinnon rakenne ja suoritusaikataulu biologian koulutusohjelmassa Svenskspråkig undervisning Biologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Ekologia ja evoluutiobiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Fysiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Hydrobiologia (akvaattiset tieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Kasvibiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Perinnöllisyystiede Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Yleinen mikrobiologia Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Ympäristöbiologia (ympäristötieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelma Biotekniikka Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelma Limnologia ja kalataloustiede (akvaattiset tieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

5 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 5 Filosofian maisterin tutkinto Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelma Ympäristönsuojelutiede (ympäristötieteet) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Muita ohjeita ja kokonaisuuksia II Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon tutkintovaatimukset biologian koulutusohjelmassa Luonnontieteiden kandidaatti Filosofian maisteri Ekologia ja evoluutiobiologia Fysiologia Hydrobiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Yleinen mikrobiologia Ympäristöbiologia III Degree Requirements for the Master s Degree Programmes (Maisteriohjelmien tutkintovaatimukset) Master s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) Master s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) IV Jatkotutkintojen tutkintovaatimukset Akvaattiset tieteet Biokemia Biotekniikka Ekologia ja evoluutiobiologia Fysiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Yleinen mikrobiologia Ympäristötieteet V Sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimukset Biokemian koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Biokemia Biologian koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Yleisbiologia Molekyyli- ja solubiologia Ekologia ja evoluutiobiologia Boreal Biota and Ecology Fysiologia Neurobiologia Hydrobiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Geneettinen bioinformatiikka Yleinen mikrobiologia Ympäristöbiologia Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Limnologia ja kalataloustiede

6 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 6 Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelmaan liittyvät sivuainekokonaisuudet Ympäristönsuojelutiede Ilmansuojelu VI Opintojaksokuvaukset Yhteisiä opintojaksoja Biokemian koulutusohjelma Biologian koulutusohjelma Yleisbiologia Ekologia ja evoluutiobiologia Fysiologia Hydrobiologia Kasvibiologia Perinnöllisyystiede Yleinen mikrobiologia Ympäristöbiologia Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelma (HEBIOT) Limnologian ja kalataloustieteen koulutusohjelma Limnologia Kalataloustiede Ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelma Master s Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) Master s Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) YMPÄRISTÖEKOLOGIAN LAITOS Ympäristöekologian koulutusohjelma Tutkintovaatimukset Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Filosofian maisterin tutkinto Jatkotutkinnot Sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimukset Opintojaksokuvaukset TUTKIJAKOULUT JA TUTKIMUSKESKUKSET Finnish Graduate School in Plant Biology (FGSPB) Finnish Graduate School of Neuroscience (FGSN) Finnish School in Wildlife Biology, Conservation and Management (LUOVA) Helsinki Graduate School in Biotechnology and Molecular Biology (GSBM) Viikki Graduate School in Biosciences (VGSB) Biotekniikan Instituutti Neurotieteen tutkimuskeskus OPISKELIJAJÄRJESTÖT Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Tiedekuntajärjestöt Ainejärjestöt OPINTOJEN SUORITTAMISTA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston opintosuoritusten arvostelua ja kuulusteluja sekä opintosuoritusten tutkintolautakuntaa koskeva johtosääntö

7 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 7 Dekaanin esipuhe Tervetuloa opiskelemaan biotieteelliseen tiedekuntaan Toivotan sinut tervetulleeksi opiskelemaan Helsingin yliopiston biotieteelliseen tiedekuntaan. Toivon, että tämä opinto-opas antaa sinulle selkeän kuvan opintoihin liittyvistä asioista ja erityisesti niistä opinnoista, joita tiedekunnassa voi suorittaa. Suuri opintoihin ja opiskeluun vaikuttava tutkintorakenteen uudistus eli siirtyminen ns. Bolognan - mallin mukaisiin opintoihin on nyt saatettu loppuun. Vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelleet ovat joko valmistuneet tai siirtyneet uuteen järjestelmään, joten kaikki opiskelijat opiskelevat nyt uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti. Tämä tilanne selkiyttää opiskelijan arkea ja yksinkertaistaa ohjeistusta sekä tätä opinto-opasta. Biotieteellinen tiedekunta on vielä melko nuori, sillä se aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa. Tiedekunta koostuu kahdesta ainelaitoksesta ja kolmesta biologisesta asemasta, jotka tukevat ainelaitosten opetustoimintaa. Tiedekunnan laitoksista suurin bio- ja ympäristötieteiden laitos toimii Viikissä ja toinen ympäristöekologian laitos sijaitsee Lahdessa. Biologiset asemat sijaitsevat Tvärminnessä Hankoniemellä, Lammilla ja Kilpisjärvellä. Tällaisella laitos- ja tiedekuntarakenteella tavoitellaan tehokasta, eri biologian sekä ympäristötieteiden osa-alueet yhteensovittavaa opetusta. Tiedekunnan alkutaival on osoittanut, että nämä tavoitteet toteutuvat, mutta erilaisessa opetukseen liittyvässä kehittämistyössä samoin kuin uuden tutkintorakenteen vakiinnuttamisessa riittää vielä tekemistä. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen tähän työhön on ensiarvoisen tärkeää. Helsingin yliopisto ja biotieteellinen tiedekunta panostavat voimakkaasti opetuksen ja opintojen laatuun. Yliopiston tutkintojen ja opetuksen laatu on arvioitu, minkä tuloksena toteutettiin useita kehittämishankkeita ja vuosina yliopistossa arvioidaan opetustoiminnan johtaminen. Lisäksi yliopiston laatujärjestelmä on auditoitu ja hyväksytty samalla, kun arviointiryhmä esitti joukon opetukseen liittyviä kehittämiskohteita. Kehittämistyötä siis riittää. Biotieteellisen tiedekunnan tavoitteena on yksiköidensä välisen yhteistyön tehostamisen lisäksi ylläpitää ja edelleen edistää opetuksen korkeaa laatua panostamalla mm. opiskelijakeskeisyyteen. Laatuun panostamisen tavoitteena on yhtäältä parantaa opetuksemme tasoa opiskelijoiden hyödyksi ja toisaalta viestittää ulospäin, esimerkiksi tänne hakeutuville vaihto-opiskelijoille, että opetuksemme laatu on korkea. Lisäksi laajennamme ja kehitämme ruotsin- ja englanninkielisen opetuksen tarjontaa sekä edistämme tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Kaikki nämä ovat kunnianhimoisia tehtäviä, joiden toteuttaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Jari Niemelä dekaani 7

8 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 8 Opinto-oppaan käyttäjälle Tämä biotieteellisen tiedekunnan opinto-opas sisältää tutkintovaatimukset lukuvuosiksi , ja , tutkintojen ja opintojen suorittamista koskevia yleisiä ohjeita ja määräyksiä sekä tiedot tiedekunnasta, sen laitoksista ja muista yksiköistä. Lisäksi oppaassa on perustietoja Helsingin yliopistosta, yliopistoon ilmoittautumisesta sekä erilaisista opiskelijoille tarjolla olevista palveluista Kaikki biotieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat opintonsa alkaen yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti. Opinnot on mitoitettu opintopisteinä siten, että opiskelijan vuoden työmäärä on 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistettä. Tutkintorakenne on perustutkintojen osalta kaksiportainen, eli luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tulee suorittaa ennen filosofian maisterin tutkintoa. Kaikki vanhojen tutkintoasetusten mukaan opintojaan suorittaneet siirtyvät lukuvuoden 2008 alusta opiskelemaan tutkintoasetuksen 794/2004 mukaan. Lukuvuoden alusta lähtien biotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset on esitetty myös OpasOodi-järjestelmässä, Koska tämä opinto-opas sisältää tiedot kolmea lukuvuotta varten, opas on syytä säilyttää huolellisesti. Opas julkaistaan myös biotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla. Tutkintovaatimusten mahdolliset muutokset - kuten esimerkiksi kirjamuutokset - keväällä 2009 ja keväällä 2010 käyvät ilmi mm. biotieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta. Tiedekunnan laitokset - bio- ja ympäristötieteiden laitos ja ympäristöekologian laitos - julkaisevat opetusohjelmaansa koskevat tiedot lukuvuosittain ainakin verkkosivuillaan. Opetusohjelma sisältää tiedot annettavan opetuksen ajoista, paikoista ja opettajista sekä tiedot tenttipäivistä. Opetusohjelman lisäksi kannattaa seurata aktiivisesti mm. laitosten verkkosivuja. Tässä opinto-oppaassa esitetyt tiedot on koottu keväällä ja alkukesällä Esimerkiksi erilaiset yhteystiedot on syytä tarkistaa ainakin esimerkiksi verkkosivuilta. Lisäksi tässä oppaassa on esitetty tärkeimpien hallintoelinten kokoonpanot hallintokaudella Uuden yliopistolain on kuitenkin määrä astua voimaan , ja yliopistot aloittavat uuden lain mukaisen toimintansa Biotieteellisessä tiedekunnassa opintoneuvonta annetaan kahdella eri tasolla. Tiedekunnan kansliassa opintoneuvoja ja opintoasiainpäällikkö antavat opiskelijavalintoja, opinto-oikeuksia (mm. JOO-opinto-oikeudet, sivuaineopinto-oikeudet), tutkinnon rakennetta ja tutkinnon suorittamista sekä valmistumista koskevaa neuvontaa. Laitoksilla pääainekohtaiset opintoneuvojat antavat kyseistä oppiainetta koskevaa neuvontaa pää- ja sivuaineopiskelijoille (mm. opintojen suorittaminen, kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen). Tiedekunnan opintoneuvojan ja opintoasiainpäällikön yhteystiedot on esitetty tiedekunnan verkkosivuilla. Pääainekohtaisten opintoneuvojien yhteystiedot on esitetty laitosten opetusohjelmissa sekä tiedekunnan ja laitosten verkkosivuilla. 8

9 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 9 HELSINGIN YLIOPISTO Ilmoittautuminen yliopistoon Tutkinto-opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava yliopistoon läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisaika alkaa toukokuun 1. päivä ja päättyy elokuun 31. päivä tai milloin päättymispäivä on lauantai tai sunnuntai, päättymispäivä on sitä seuraava arkipäivä. Ilmoittautumisaika koskee sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita. (Rehtorin päätös 12/2008, intranetissä ks. alma.helsinki.fi > Hallinto-, talous- ja henkilöstöasiat > Päätökset, ohjeet ja vaalit > Päätökset > Rehtorin päätökset) Ilmoittautuminen läsnäolevaksi Läsnäolevaksi ilmoittautuvan perustutkintoopiskelijan on maksettava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu. Maksu muodostuu varsinaisesta jäsenmaksusta sekä terveydenhoitomaksusta, jolla HYY ostaa terveydenhoitopalveluita Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä (YTHS). Vapaaehtoisia maksuja ovat osakunnan jäsenmaksu, HYYn kehyprojekti, HYYn sukukansaohjelma ja SYL:n kehyprojekti. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Lukuvuosi-ilmoittautuminen tai Jatkotutkinto-opiskelija voi halutessaan maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Mikäli opiskelijalla on sekä jatko- että perustutkinnon suoritusoikeus, on jäsenyys pakollinen ja jäsenmaksu on perustutkinto-opiskelijan maksu. Jatko-opiskelijajäsen on oikeutettu YTHS:n palveluihin tietyin rajauksin ja HYY:n ateriatukeen UniCafe-ravintoloissa. Jatkotutkinto-opiskelijat eivät saa matka-alennuksia. Automaattinen ilmoittautuminen Helpoin ja vaivattomin tapa ilmoittautua on tehdä se WebOodin kautta: Jos sinulla on yliopiston myöntämä käyttäjätunnus ja Nordean, Pohjolan, Sampon tai Aktian verkkopankkisopimus, voit ilmoittautua ja maksaa jäsenmaksun WebOodin kautta. WebOodin löydät osoitteesta Seuraa tarkoin weboodin sivuilla annettuja ohjeita. Jos valitset tämän vaihtoehdon, kirjautuu ilmoittautumisesi yliopistoon välittömästi. Verkkopankin kautta: Jos sinulla on verkkopankkisopimus ja opiskelijanumero, mutta ei yliopiston myöntämää käyttäjätunnusta, voit ilmoittautua ja maksaa HYY:n maksusivun kautta. Käytä viitteenä opiskelijanumeroa. Tällä vaihtoehdolla ilmoittautumisesi kirjautuu noin kahden pankkipäivän kuluttua. Pankissa tai maksuautomaatilla: Jos maksat jäsenmaksusi maksuautomaatilla tai pankin tiskillä ja käytät viitteenä omaa opiskelijanumeroasi, ilmoittautumisesi rekisteröityy automaattisesti noin kahden pankkipäivän kuluttua. HUOM! Opiskelijanumerosi on 01-alkuinen numerosarja, joka näkyy opiskelijakortissa, läsnäolotodistuksessa sekä opintosuoritusotteessa. Kun käytät viitteenä opiskelijanumeroasi, jätä siitä ensimmäinen nolla pois. Henkilökohtainen ilmoittautuminen Yleisviitteellä tai Lyyra-palvelupisteessä maksaminen: Jos maksat yleisviitteellä pankkiin tai käteisellä Lyyra-palvelupisteeseen (Mannerheimintie 5 A, 2.krs; aukioloajat ks. sinun on käytävä erikseen ilmoittautumassa läsnäolevaksi johonkin opiskelijaneuvonnan kampuspalvelupisteeseen tai johonkin muuhun ilmoittautumisten vastaanottopisteeseen (ks. osoitteet ja aukioloajat Almasta: Alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut tai viimeistään ilmoittautumisajan viimeisenä päivänä (ilmoittautumisajankohta on pääsääntöisesti toukokuun alusta elokuun loppuun). Ota mukaasi tosite suoritetusta jäsenmaksusta. Ilmoittautuminen poissaolevaksi Myös poissaoloilmoitus on tehtävä ilmoittautumisaikana (ilmoittautumisajankohta on pääsääntöisesti toukokuun alusta elokuun loppuun). Poissaolevaksi voi ilmoittautua WebOodin kautta (ks. Automaattinen ilmoittautuminen), sähköpostiosoitteella 9

10 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 10 Ilmoittautuminen yliopistoon sinki.fi (nimi, opiskelijanumero tai henkilötunnus ehdottomasti mainittava), puhelimitse (09) , (09) tai (09) tai käymällä jossakin opiskelijaneuvonnan palvelupisteessä tai muussa ilmoittautumisten vastaanottopisteessä tai postitse. Uudelleenkirjoittautuminen Opiskelija (koskee sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita), joka ei ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, menettää opiskeluoikeutensa (Yliopistolaki 18 c ( /715) ja Rehtorin päätös 12/2008). Tämän jälkeen opiskelijan pitää anoa opiskeluoikeutta tiedekunnastaan erillisellä lomakkeella. Lisäksi opiskelija joutuu maksamaan uudelleenkirjoittautumismaksun (lukuvuonna : 35 ). Jos opiskelija ilmoittautumisen laiminlyötyään kuitenkin haluaa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman vuoden joulukuun 31. päivään mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää uudelleenkirjoittautumismaksun suorittaminen eikä palautusta tarvitse anoa erikseen tiedekunnalta. Kysy lisätietoja opiskelijaneuvonnasta, p. (09) , (09) , (09) tai oman tiedekuntasi kansliasta/opintotoimistosta. Rajoituksia läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumiseen Etappi-järjestelmä otettiin käyttöön ja se koskee uuden tutkintojärjestelmän mukaan kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavia. Etappi eli tutkintojen valmistumisen seurantaja tukijärjestelmä muodostuu viidestä tarkistuspisteestä. Tarkistuspisteissä otetaan yhteyttä niihin opiskelijoihin, joilla ei ole kertynyt opiskelijarekisteriin edistymistavoitteiden mukaista määrää opintopisteitä tai jotka eivät ole suorittaneet tutkintoaan tavoiteajassa. Läsnäolevaksi ilmoittautuminen edellyttää tiedekunnan hyväksymää opintosuunnitelmaa (lukuun ottamatta ensimmäisen vuoden Etappi-tarkistuspistettä kandidaatin tutkinnossa). Alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija, joka on ilmoittautunut kolmena peräkkäisenä vuonna poissaolevaksi, ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi ennen kuin hän on esittänyt hyväksyttävän suunnitelman valmistumisesta. Opintosuunnitelman toteutumista seurataan yhteisesti sovitulla tavalla. Tiedekunta voi päättää myös muista opintojen jatkamisen edellytyksistä (esim. opintosuoritusten vanheneminen). Lisätietoja alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Lukuvuosi-ilmoittautuminen. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautuksesta Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevaksi voi kuitenkin ilmoittautua edellyttäen, että kaikki tutkintoon kuuluvat suoritukset on tehty edeltävän lukukauden loppuun mennessä. Opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi koko lukuvuodeksi, vaikka hän suorittaa syyslukukaudella tutkinnon. Tutkinnonsuoritusoikeus päättyy tällöin lukuvuoden lopussa. Jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi koko lukuvuodeksi ja valmistut syyslukukauden aikana, saat kevätlukukauden jäsenmaksun takaisin. Valmistumisen jälkeen voit pyytää kevätlukukauden ilmoittautumisen mitätöintiä opiskelijaneuvonnasta. Mitätöintiä on haettava lukuvuonna viimeistään ja jäsenmaksun palautusta viimeistään Jäsenmaksun saat takaisin Lyyraasiakaspalvelusta (Mannerheimintie 5 A, 2 krs, puh ) esittämällä opiskelijakortin ja alkuperäisen kuitin. Jatko-opiskelijoiden rekisteriseurannassa poimitaan opiskelijarekisteristä sellaiset kirjoilla olevat jatko-opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeutensa seitsemän vuotta aikaisemmin eivätkä ole suorittaneet tutkintoaan seuranta-ajankohtaan mennessä. Seurantaan otetut jatko-opiskelijat eivät voi ilmoittautua läsnäolevaksi seuraavana lukuvuonna ilman opiskelijan pääaineessa hyväksyttyä jatko-opintosuunnitelmaa. 10

11 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 11 Yliopiston hallinto Yliopiston yleistä hallintoa hoitavat konsistori, rehtori ja vararehtorit, tiedekuntien hallintoa tiedekuntaneuvosto ja dekaani sekä laitosten hallintoa johtoryhmä ja johtaja. Toimielinten valinnasta ja tehtävistä, ks. Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö: alma.helsinki.fi > Keskushallinto > Johtosäännöt > Hallintojohtosääntö Yliopistouudistuksen etenemistä voi seurata osoitteessa alma.helsinki.fi > Hallinto-, talousja henkilöstöasiat > Yliopiston kehittäminen > Yliopistouudistus Kansleri Kanslerinvirasto, PL 3 (Yliopistonkatu 2), Helsingin yliopisto. Kansleri Ilkka Niiniluoto, FT, prof. Ks. Kansleri on yliopiston ylin päättävä viranomainen. Kanslerin tehtävinä on mm. edistää tieteitä ja valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Kanslerilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä Helsingin yliopistoa koskevia asioita. Rehtorit PL 33 (Yliopistonkatu 4), Helsingin yliopisto. ja Yliopistossa on rehtori, ensimmäinen vararehtori sekä kaksi tai kolme muuta vararehtoria. Rehtori: Thomas Wilhelmsson Ensimmäinen vararehtori: Hannele Niemi Vararehtori: Matti Tikkanen Vararehtori: Johanna Björkroth Vararehtori: Markku Löytönen Rehtori johtaa yliopiston toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee yliopiston yleistä hallintoa koskevat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai yliopiston sisäisissä määräyksissä toisin säädetä tai määrätä. Vararehtorit avustavat rehtoria tämän tehtävissä. Vararehtoreille voidaan osoittaa opetukseen, tutkimukseen tai muihin yliopiston toimintoihin liittyviä tehtäviä siten kuin yliopiston kollegio vararehtorien valinnan yhteydessä rehtorin esityksestä päättää. Tarkemmasta tehtävien ja päätösvallan jakamisesta rehtorin ja vararehtorien kesken päättää rehtori. Konsistori Konsistori on yliopiston ylin päättävä elin, jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Konsistoriin kuuluu rehtorin lisäksi tiedekuntien virkaan nimitettyjä professoreita, yliopiston muita opettajia ja tutkijoita, yliopiston muuhun henkilöstöön kuuluvia jäseniä, opiskelijoita sekä yksi yliopiston kollegion kutsumana yliopiston ulkopuolinen jäsen. Konsistorin tehtävänä on mm. kehittää yliopiston toimintaa, hyväksyä yliopiston taloutta ja toimintaa koskevat sekä muut laajakantoiset suunnitelmat, päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista, antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa, hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset, päättää yliopiston strategiasta, päättää konsistorin kohdennettavien virkojen tai tehtävien alasta, sijoituspaikasta ja täyttämisen periaatteista, sekä päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä ja yleisistä valintaperusteista. Hallintovirasto PL 33 (Yliopistonkatu 4), Helsingin yliopisto. Yliopistossa on hallintovirasto, jonka tehtävänä on huolehtia konsistorin ja rehtorin toimivaltaan kuuluvista asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta. Hallintoviraston työjärjestys on osoitteessa alma.helsinki.fi > Keskuskushallinto > Hallintoviraston dokumentteja > Hallintoviraston työjärjestys Kampukset Helsingin yliopisto toimii neljällä kampuksella: keskustassa, Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä. Yliopiston kampuspalvelukeskusten toiminta on käynnistynyt asteittain keväästä 2007 lähtien. Lisätietoja kampuspalveluista löydät Almasta. Tiedekunnat Yliopistossa on biotieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasian, humanistinen, käyttäytymistieteellinen, lääketieteellinen, maatalousmetsätieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. 11

12 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 12 Yliopiston hallinto Tiedekuntaneuvosto Tiedekuntaneuvosto valitaan yliopistossa toimitettavilla vaaleilla. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu dekaanin lisäksi tiedekuntien virkaan nimitettyjä professoreita, muita opettajia ja tutkijoita, muuhun henkilöstöön kuuluvia jäseniä sekä opiskelijoita. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi ja päättää määrärahojen jakamisen perusteista. Tiedekuntaneuvosto tekee esityksen tiedekuntaan valittavien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista. Tiedekuntaneuvosto päättää tutkintovaatimuksista. Tiedekuntaneuvosto valitsee myös dekaanin ja yhden tai useamman varadekaanin tiedekunnan virkaan nimitettyjen professorien joukosta. Opintosuoritusten tutkintolautakunta Opintosuoritusten tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä muutoksenhakuasteena yliopistoasetuksen 17 :n ja 18 :n mukaisia oikaisupyyntöjä ja muistutuksia sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä. Opintosuoritusten tutkintolautakunnasta ja opiskelijoiden oikeusturvasta määrätään tarkemmin johtosäännössä. Lisätietoja: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot > Oikeusturva. Laitos Tiedekunnassa voi olla yhden tai useamman opetus- ja tutkimusalan muodostamia laitoksia. Laitoksen johtoryhmään valitaan yliopistossa toimitettavilla vaaleilla. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Johtoryhmään kuuluu virkaan ja virkasuhteeseen nimitettyjä professoreita, muita opettajia ja tutkijoita, muuta henkilöstöä sekä opiskelijoita. Johtoryhmän tehtävänä on mm. arvioida ja kehittää laitoksen opetusta ja tutkimusta, tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys tutkintovaatimuksiksi ja tutkintoon liittyviksi pysyväismääräyksiksi. Johtoryhmä tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen laitoksen uusien opiskelijoiden määrästä, esityksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskeviksi suunnitelmiksi. Johtoryhmä edistää laitoksessa työskentelevien ja opiskelevien yhteistoimintaa ja tiedonkulkua 12

13 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 13 Opiskelijapalvelut OPISKELIJANEUVONTA- JA OPINTOTUKI- PALVELUT Keskustan palvelupiste: Fabianinkatu 33, 1. krs, postiosoite: PL 3, Helsingin yliopisto, puh. (09) Avoinna ma , ke , ti, to, pe alkaen ma, ke , ti, to ja pe Muutokset aukioloaikoihin ilmoitetaan Almassa: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut. Huom! Varmista muiden lukuvuosien aukioloajat esim. Almasta. Viikin palvelupiste: Biokeskus 1, Impact Factory (Viikinkaari 9), postiosoite: PL 56, Helsingin yliopisto, puh. (09) Avoinna ma, ke-pe , ti Aukioloaika alkaen ma-pe Muutokset aukioloaikoihin ilmoitetaan Almassa: Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut Huom! Varmista muiden lukuvuosien aukioloajat esim. Almasta. Sähköposti: Internet: Intranet: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opintopalvelut ja kansainväliset asiat > Neuvonta- ja ohjauspalvelut. Kumpulan palvelupiste: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimisto (Jyrängöntie 2), postiosoite: PL 44, Helsingin yliopisto, puh. (09) ja Avoinna ma pe tai sopimuksen mukaan. Sähköposti: Meilahden palvelupiste (lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille): Lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimisto (Tukholmankatu 8 B, 3-4.krs), postiosoite: PL 20, Helsingin yliopisto, puh. (09) ja Avoinna ma to Sähköposti: Opiskelijaneuvonnan palvelupisteet keskustakampuksella ja Viikissä sekä Kumpulan kampuksen palvelupiste matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistossa palvelevat kaikkien tiedekuntien opiskelijoita. Palvelupisteet ottavat vastaan lukuvuosiilmoittautumiset, antavat läsnäolo-, poissaoloja opintojen keskeyttämistodistuksia, *)opintosuoritusotteita ja erilaisia opiskelijalippujen ostotodistuksia. Palvelupisteissä saa myös opintotukineuvontaa, otetaan vastaan opintotukihakemuksia sekä niihin liittyviä lisäys- ja muutosilmoituksia. Nähtävillä on apurahojen hakuoppaita sekä saatavilla rajoitetusti erilaisia apurahojen hakulomakkeita. Palvelupisteissä huolehditaan opinto-oppaiden, lukuvuositarrojen ja ylioppilaskunnan kalentereiden keskitetystä jakelusta. Lisäksi jaetaan yleistietoa opiskeluaikaan liittyvistä rajoituksista (rajauslaki, Etappi). Lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimisto Meilahden kampuksella tarjoaa lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille yleisneuvontaan ja opiskelijarekisteriin liittyviä palveluita lukuun ottamatta opintotukineuvontaa. Opintotoimistoon voi jättää opintotukihakemuksia. *) Läsnäoleva opiskelija saa yhden maksuttoman opintosuoritusotteen lukukaudessa. Lisäkappaleet 2,50 /kpl voi maksaa keskustassa Unicafe päärakennuksen kahvila, Fabianinkatu 33, Kumpulassa Unicafe Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 ja Viikissä Unicafe Biokeskus 1:n kahvila, Viikinkaari 9. Postitse lähetettävät opintosuoritusotteiden tilaukset maksullisesta puhelinnumerosta (1,83 /min. + pvm). Maksuttoman, epävirallisen opintosuoritusotteen voi tilata yliopiston sähköpostiosoitteeseen Almasta: Alma > etusivu > weboodi tai Huom! Lukuvuoden tietoja. Vammaisten opiskelijoiden neuvonta. Jos vamman tai sairauden vuoksi tarvitset erityisjärjestelyjä eri opiskelutilanteissa sekä tietoja käytettävissä olevista palveluista, ota yhteyttä opintoneuvojaan, puh. (09) Sähköposti: 13

14 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 14 Opiskelijapalvelut Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden palvelut Fabianinkatu 33 (PL 3), Helsingin yliopisto. Kv-opiskelijaliikkuvuuden palveluista saa tietoa Helsingin yliopiston perustutkintoopiskelijoiden opiskelijavaihtomahdollisuuksista. Yksikkö palvelee myös Helsingin yliopistossa vaihdossa olevia ulkomaalaisia opiskelijoita. Vaihto-ohjelmien koordinointi ja vaihtoon lähtevien opiskelijoiden neuvonta: Kv-opiskelijaliikkuvuuden palvelut -yksikkö koordinoi yliopiston yhteisiä vaihto-ohjelmia. Ohjelmista vastaavilta koordinaattoreilta voit kysyä esimerkiksi vaihtoon hakemisesta ja hakuajoista. Tiloissamme on Opiskelu ulkomailla -kirjasto, jossa voit tutustua partneriyliopistojemme toimittamiin oppaisiin sekä löydät maakohtaista yleisinfoa. Kirjaston tietokoneella voit lisäksi selailla ulkomaisten yliopistojen www-sivuja. Alma -intranetin Opiskelu ulkomailla -palveluikkuna auttaa sinua silloin, kun suunnittelet vaihtoon hakeutumista tai valmistelet vaihtoon lähtöä (alma.helsinki.fi -> Opiskelu, tuet ja palvelut -> Opintopalvelut ja kansainväliset asiat -> Opiskelu ulkomailla). Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta palveluikkunasta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen Ohjelmista vastaavat koordinaattorit tavoitat vastaanottoaikoina ma to klo Puhelimitse voit sopia tapaamisen vastaanottoajan ulkopuolelle. Aasian, Afrikan, Euroopan ja Venäjän vaihtomahdollisuuksista ja ohjelmien apurahoista voit tiedustella puhelimella numerosta (09) Erasmus -neuvontaa saat paitsi laitokseltasi, myös numerosta (09) ISEP-, AEN-, MAUI -ohjelmista, kansainvälisten opiskelijapalveluiden intensiivikursseista, vaihto-opiskelusta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Uudessa Seelannissa sekä Free Mover -apurahasta voit tiedustella puhelimella numerosta (09) Pohjoismaihin kohdentuvista Nordplusja Nordlys -vaihtomahdollisuuksista saat tietoa (09) tai sähköpostitse osoitteesta Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden neuvonta (International Student Adviser): Fabianinkatu 33, 1. krs, postiosoite: PL 3, Helsingin yliopisto, p. (09) , vastaanotto ma-pe klo 12 14, s-posti: (in English) Opintotuki PL 3, Yliopistonkatu 2 F, Helsingin yliopisto Tietoa opintotuesta löytyy alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opiskelijan tuet, arki ja hyvinvointi ja >opiskelijalle. Opintotukineuvontaa on saatavilla Keskustan ja Viikin kampuksilla opiskelijaneuvonnassa sekä Kumpulan kampuksen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistossa. Opintotuen sähköinen neuvontapalvelu löytyy Almasta sekä yliopiston www-sivuilta. Palvelusta saa vastauksen omaan sähköpostiin. Opintotuen ratkaisuyksikössä tehdään Helsingin yliopiston opiskelijoiden opintotukipäätökset, tulovalvonta ja opintojen edistymisen seuranta yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Opintotuen puhelinneuvonta arkisin klo 9-10 p. (09) sekä opiskelijaneuvonnan aukioloaikoina p. (09) Asiakaskäynnit hoidetaan keskustan, Viikin ja Kumpulan opiskelijaneuvonnan palvelupisteissä, aukioloajat ks. Alma. Ura- ja rekrytointipalvelut Asiakaspalvelu: Fabianinkatu 33, 1. krs., muut toiminnot: Yliopistonkatu 2 F Helsinki (yliopiston päärakennus). Asiakaspalvelu avoinna ma-pe klo sekä sopimuksen mukaan. Posti: PL 3, Helsingin yliopisto Puh. (09) , faksi (09) , sähköposti: Alma: Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot> Neuvonta- ja ohjauspalvelut > Opinnot ja työelämä, internet: Olitpa sitten fuksi tai jo opintojen loppusuoralla, ura- ja rekrytointipalveluista saa tietoa ja tukea työllistymiseen ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Ura- ja rekrytointipalveluiden puoleen voi kääntyä, kun työnhaku tai tulevaisuuden urasuunnitelmat askarruttavat. Opastusta saa myös, mikäli haluaa tehdä gradun toimeksiantona, lähteä töihin tai harjoitteluun ulkomaille tai kaipaa tukea harjoittelupaikan hankkimisessa. Ura- ja rekrytointipalvelut seuraa myös opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Ura- ja rekrytointipalvelut järjestää kaikille opiskelijoille avointa Opinnot ja ura: Taidolla työelämään - koulutusta. Koulutuksen eri osissa keskitytään itsetuntemuksen lisäämiseen, eri mahdollisuuksien löytämiseen työmarkkinoilla, päätöksentekoon sekä käytännön työnhakutaitoihin, kuten hakemuksen ja cv:n laatimiseen sekä työhaastatteluun. Osallistua voi koulutus- 14

15 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 15 Opiskelijapalvelut kokonaisuuteen tai vain yksittäiseen sessioon. Verkkosivuilta saa lisätietoa koulutuksesta sekä kurssien ajankohdat. Ura- ja rekrytointipalvelut tukee myös laitosten omien työelämäorientaatio-opintojen toteuttamista. Pysy ajan tasalla tilaa uutiskirje sähköpostiisi osoitteesta > RekryForum. RekryForumilta löydät myös avoimet työpaikat. Hakijapalvelut PL 3 (Fabianinkatu 33, 2. krs), Helsingin yliopisto. Puh. (09) Hakijapalvelut tarjoaa tietoa ja palveluita Helsingin yliopiston opinnoista kiinnostuneille kotimaisille ja kansainvälisille hakijoille. Myös tiedekuntien hakulomakkeet ja hakuoppaat ovat saatavissa hakijapalveluista. Lisätietoja: Palveluosoitteet hakijoille: 15

16 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 16 Muita palveluita Nyyti ry. Halu puhua on riittävä syy ottaa yhteyttä! Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti tarjoaa luottamuksellista tukea erilaisiin elämäntilanteisiin, kun on neuvoton olo tai kun et jaksa yksin. Virtuaaliolkapää päivystää aina osoitteessa Nyytin nettiryhmät toimivat lukukausien aikana (www.nyyti.fi). Keskiviikon te tojen, Nyytin ryhmien sekä Elämäntaitokurssin ohjelma löytyy myös nettisivuiltamme. Lisäksi löydät sieltä hyödyllistä opiskeluun ja elämään liittyvää tietoa. Opintopsykologit Opintopsykologit tarjoavat ohjausta Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajankäyttöön, jaksamiseen tai tutkielmien tekoon liittyvissä kysymyksissä. Ohjausta annetaan ryhmissä tai yksilöllisesti. Lisätiedot alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opiskelijan tuet, arki ja hyvinvointi > Hyvinvointi ja terveys > Opintopsykologit tai sähköpostitse Yliopistopastori Helsingin seurakuntayhtymän yliopistotyö, Kolmas linja 22, Helsinki, korkeakoulupastori, puh ja Lukukausien aikana päivystys ke keskustan kampuksella, Unioninkatu 34, p ja to Viikissä, Infokeskus pohjakerros. Voit sopia tapaamisesta myös päivystysaikojen ulkopuolella. Ota yhteyttä, kun tarvitset luottamuksellista keskusteluapua tai kirkollisia toimituksia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Helsingin toimipiste: Töölönkatu 37 A, Helsinki. Ajanvaraus lääkäreiden vastaanotoille Helsingin toimipisteessä klo ajanvarauspisteestä tai puh Vaihde puh (ei ajanvarausta). Katso lisätietoja osoitteesta Oikeudellista neuvontaa Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunta antaa opiskelijoille oikeudellista neuvontaa kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti. Neuvonta on maksutonta. Päivystysvastaanotot lukukausien aikana Pykälä ry:n toimistolla ma ja ke klo 17-19, os. Mannerheimintie 3 B (5.krs), HELSINKI, puh. (09) Sähköposti: Helsingin yliopiston kielikeskus Helsingin yliopiston kielikeskus Vuorikatu 5C Postiosoite: PL 4, Helsingin yliopisto. Huom! Kielikeskus on osoitteessa Vuorikatu 5 C vain Fabianinkatu 26:n remontin ajan. Opintotoimiston puh. (09) ja Lisätietoja opintotoimiston aukioloajoista ja palveluista Almasta: alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot > Opetustarjonta > Kieliopinnot. Itseopiskelu Oppimiskeskus Aleksandria, Fabianinkatu 28, 1. krs, puh. (09) ,sähköposti: Itseopiskelutiloissa voi opiskella kieliä monimuotoisesti kirjojen, videoiden, äänitteiden, tietokoneohjelmien, verkko-ohjelmien ja satelliittitelevision avulla. Itseopiskeluhenkilökunta ja opettajatuutorit ohjaavat opiskelua ja auttavat käytännön kysymyksissä. Lisätietoja Almasta alma.helsinki.fi > Opiskelu, tuet ja palvelut > Opinnot, opetus ja tutkinnot > Opetustarjonta > Kieliopinnot tai itseopiskelun verkkosivuilta kksc/itseopiskelu. Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkaosasto tarjoaa tietotekniikkapalveluita yliopiston yksiköille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Yliopiston tietotekniikkapalveluiden käyttöön tarvitaan käyttöoikeudet, mm. Almaan (Helsingin yliopiston intranet) kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella. alma.helsinki.fi/tab/2898 Käyttölupa Uudet opiskelijat voivat aktivoida itselleen käyttöluvan aktivointipalvelun avulla heti kun opiskelijan tiedot löytyvät opiskelijarekisteristä. Tiedot talletetaan rekisteriin sen jälkeen kun opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikan ja toimittanut kirjoittautumisasiakirjat tiedekuntaan. Käyttöluvan aktivointipalvelua varten on oltava suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset tai poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti. Uudet opiskelijat saavat lisäoh- 16

17 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 17 Muita palveluita jeita käyttöluvan saamiseksi yliopistosta lähetettävän hyväksymiskirjeen mukana. Käyttölupapisteet Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai sähköistä henkilökorttia, voit noutaa käyttölupasi tietotekniikkaosaston käyttölupapisteistä. Lupaa noudettaessa henkilöllisyys on todistettava virallisella henkilöllisyystodistuksella. Tietotekniikkaosaston käyttölupapisteet palvelevat kaikilla kampuksilla. Atk-neuvonta Tietotekniikan neuvonta ja käyttötuki Helppari auttavat yliopistolaisia tietotekniikkaan liittyvissä ongelmatilanteissa. Jos sinulla on ongelmia tietokoneen, ohjelmistojen, käyttölupien tms. kanssa, ota yhteyttä Helppariin: puh. (09) (Ma - pe ). Keskustan, Kumpulan ja Viikin kampuksella toimii myös neuvontapäivystys. Ohjehakemistosta löydät ratkaisuja arkipäivän ongelmatilanteisiin. Hakemistosta löytyy lyhyet ja selkeät toimintaohjeet useimmin kysyttyihin atk-ongelmiin. Kannettavien tietokoneiden tukipiste auttaa henkilökohtaisten kannettavien ja niihin asennettujen ohjelmistojen toimivuuteen liittyvissä ongelmissa. Tietotekniikkaosasto julkaisee syksyisin ohjelehden, johon on koottu neuvoja ja ohjeita osaston tarjoamista palveluista. Ohjelehden voi noutaa tietotekniikkaosaston palvelupisteistä. Palvelupisteiden yhteystiedot ja aukioloajat poikkeuksineen: Atk-tilat Keskustassa, Kumpulassa ja Viikissä on tietotekniikkaosaston ylläpitämiä atk-tiloja, joista osaa on mahdollista käyttää ympäri vuorokauden. Käytettävissä on laaja valikoima ohjelmistoja sekä tulostimia ja erikoislaitteita. Ohjelmistojakelu Tietotekniikkaosaston ohjelmistojakelusta on ladattavissa kotikoneelle ilmaiseksi joitain yliopiston lisensoimia ohjelmistoja. Ohjelmavalikoimassa on mm. virustorjunta- ja palomuuriohjelmistoja sekä elektronisten aineistojen etäkäytön mahdollistava OpenVPN-ohjelma. ohjelmistojakelu.helsinki.fi HUPnet vierailijaverkko Useimmissa yliopiston tiloissa on käytettävissä HUPnet eli Helsingin yliopiston vierailijaverkko, johon yliopiston käyttöluvan haltija voi kytkeytyä omalla kannettavalla tietokoneellaan. Verkon käyttöön ei tarvita mitään erityisiä ohjelmistoja. Yhteys Internetiin avataan suorittamalla käyttäjätunnistus kirjautumissivulla, joka avautuu WWW-selaimeen automaattisesti Yliopistoliikunta Hyvinvointia liikunnasta lähellä opiskelupaikkaasi! Liikuntatilat ja asiakaspalvelupisteet Hallintorakennuksen ja Kumpulan liikuntakeskukset sekä Viikin monitoimitalo avoinna joka päivä. Muissa pisteissä asiakaspalvelu arki-iltaisin. Sähköposti: Puhelin: (09) Keskustakampus: Hallintorakennus, Fabianinkatu 20 C; Porthania, Yliopistonkatu 3; Siltavuorenpenger 20 G, sisäpiha Kumpulan kampus: Kumpulan liikuntakeskus, Väinö Auerin katu 11; Nilsiänkatu 3 Viikin kampus: Viikin monitoimitalo, Talonpojantie 8; Viikin normaalikoulu, Kevätkatu 2 Meilahden kampus: Meilahden yläaste, Kuusitie 12 (ei asiakaspalvelupistettä) Fuksisivut Fuksisivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja linkkejä erilaisiin tietotekniikkaosaston palveluihin. Sivuston tarkoituksena on esitellä Helsingin yliopiston tarjoamia tietotekniikkapalveluja sekä toimia niiden käyttöönoton punaisena lankana uusille opiskelijoille. alma.helsinki.fi/doclink/

18 biotiet.08-11_30.6.korj :05 Sivu 18 Muita palveluita Liikuntatarjonta: ryhmäliikunta (mm. aerobic, jooga, salsa, kuntonyrkkeily), kuntosalit, palloilu ja mailapelit, seinäkiipeily, kamppailulajit, ulkoliikunta (mm. hiihtopäivät),. yksilö- ja tilauspalvelut (mm. hieronta, kuntotestit, team training), uintikurssit ja alennukset uimahalleista Aloittaminen Liikuntamaksun maksettuasi pääset kaikille ohjatuille tunneille, kuntosalille ja palloilemaan. Erikseen maksat yksilö- ja ryhmäpalveluista, vakiovuoroista (peliporukat, squash ja sulkapallo), kursseista sekä palloilusarjoista ja -turnauksista. Liikuntamaksun voit maksaa Yliopistoliikunnan verkkosivuilla sekä liikuntatilojen asiakaspalvelupisteissä. Ota opiskelijakortti tai -todistus mukaan! Lisätietoja Yliopistopaino Puh. (09) (vaihde) Yliopistopaino palvelee opiskelijoita värikopiointi-, monistus-, kansitus- ja painoasioissa sekä kirjakustannus- ja myyntiasioissa. Jokaisella kampuksella toimii pikapaino. Lisätiedot 18

19 biotiet.08-11_30.6.korj :06 Sivu 19 Opiskelija, Turvaa selustasi, liity ympäristöasiantuntijoiden kasvavaan joukkoon! ympäristötieteet luonnontieteet vesistötieteet työttömyyskassa työsuhdeneuvonta edunvalvonta Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL 19

20 biotiet.08-11_30.6.korj :06 Sivu 20 Kirjastot VIIKIN TIEDEKIRJASTO Viikinkaari 11 A, PL 62, Helsingin yliopisto, puh. lainaus (09) , kaukopalvelu (09) , tietopalvelu (09) , faksi (09) , sähköposti Helsingin yliopiston Viikin tiedekirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, joka sijaitsee Viikin kampuksella Infokeskuksessa. Kirjastolla on yhdeksän toimialaa: biotieteet ja biotekniikka; ekologia, systematiikka ja ympäristöala; elintarvikeala; eläinlääketiede; farmasia; kotitalous- ja kuluttaja-ala; maatalousala; metsä- ja puuala; talous- ja yhteiskuntatieteet. Kirjasto palvelee kampuksen opiskelijoita ja tutkijoita sekä valtakunnallisesti toimialojensa kaikkia tiedontarvitsijoita. Tietoaineistot Helsingin yliopiston kirjastojen tietoaineistot löytyvät kattavimmin NELLI-portaalin kautta. Se sisältää mm. painettujen aineistojen HELKA- ja LINDA-tietokannat sekä Viikin tiedekirjaston oman eviikki-tietokannan. NELLI tarjoaa myös etäyhteyden elektronisiin aineistoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla. Näin opiskelijoiden ja henkilökunnan ulottuvilla ovat laajat lehtien, kirjojen ja tietokantojen e-kokoelmat. Painetut tietoaineistot ovat kirjaston kaikkien asiakkaiden käytettävissä avokokoelmissa ja tilattavissa kampuksella sijaitsevasta etävarastosta. Kirjaston kaukopalvelu välittää asiakkaille muista Suomen kirjastoista ja ulkomailta tietoaineistoa, jota kirjaston omista kokoelmista ei löydy. Tämä palvelu on maksullista. Palvelut Kirjasto tarjoaa asiakkailleen lainaus- ja kaukopalveluja, neuvontaa, koulutuspalveluja ja tietopalvelua. Jokainen lainaaja tarvitsee kirjastokortin, jonka käytön ehtoihin hän sitoutuu kirjoittaessaan nimensä Helsingin yliopiston kirjastojen HELKA-lainauskorttiin tai kun kirjaston henkilökunta lainauspisteessä aktivoi voimassa olevan opiskelijakortin kirjastokortiksi. Tiedonhankinnan koulutus Viikin tiedekirjastossa järjestetään tiedonhankinnan koulutusta kaikille yliopistolaisille avoimina vakiokursseina ja ainelaitosten kursseihin integroituna koulutuksena. Se on suunniteltu sopivan tasoiseksi opintojen eri vaiheisiin, ensimmäisestä opiskeluvuodesta jatko-opintojen suorittamiseen saakka. Pyydettäessä järjestetään koulutusta tilaajan tarpeen mukaan seminaari- ym. ryhmille. Kirjastossa on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta. Tietoa koulutuksesta kirjaston sivulla x.htm MUITA YLIOPISTON KIRJASTOJA Tietoa muista yliopiston kirjastoista on wwwsivulla Opiskelu- ja työskentelytilat Kirjastossa on asiakkaiden käytettävissä erikokoisia ryhmätyötiloja, tutkijansoppia sekä atktyöasemia, joiden käytön edellytyksenä ovat Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset. Infokeskuksessa on iso atk-luokka, kaksi pienempää atk-luokkaa ja ympärivuorokautinen lukusali. 20

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma

HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA. OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma HELSINGIN YLIOPISTO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2014-2015 Eläinlääketieteen koulutusohjelma Eläinlääketieteen koulutusohjelma Helsinki 2014 OPINTO-OPAS 2014-2015 Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

4. Opintojen ohjaus ja neuvonta...11 Opetus- ja opiskelijapalvelut...11 Esteetön korkeakouluopiskelu ja Design for all...11

4. Opintojen ohjaus ja neuvonta...11 Opetus- ja opiskelijapalvelut...11 Esteetön korkeakouluopiskelu ja Design for all...11 opiskelijan opas 0 sisällysluettelo 1. Ilmoittautuminen...3 Myöhästynyt ilmoittautuminen...3 Opintojen keskeyttäminen...3 Nimen ja osoitteenmuutos...3 Henkilötietojen käyttölupa...4 Läsnäolotodistus...4

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 SISÄLTÖ Lukijalle...6 Dekaanin terveiset...7 LUKU I OPINNOT OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Oikeustieteelliset tutkinnot...8

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2011 2012 Luentokaudet: Syyslukukausi Kevätlukukausi 1. periodi viikot 35 41 29.08.2011 16.10.2011 2. periodi

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006

Toimittaja: Hanna Pesonen Kannen suunnittelu: Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2006-2007 Toimittaja: Kannen suunnittelu: Hanna Pesonen Raimo Ahonen ISSN 0782-9310 Painopaikka: Kalevaprint Oulu 2006 SISÄLLYS HYVÄ OPISKELIJA...5 OPISKELU LÄÄKETIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 1.4 Tutkintorakenteen uudistaminen...4 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...5 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...8

Lisätiedot