Vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus globaalin liiketoiminnan mahdollistajana. Jani Saarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus globaalin liiketoiminnan mahdollistajana. Jani Saarinen"

Transkriptio

1 Vesitutkimuksen huippuosaamiskeskus globaalin liiketoiminnan mahdollistajana Jani Saarinen Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin syysseminaari

2 Visio Johtava vesikemian yhtiö Vesikemia tutkii veden vaikutusta muihin järjestelmän elementteihin ja näiden muiden järjestelmän elementtien vaikutusta veden laatuun (American Chemical Society) 2

3 Kemira on globaali 2 miljardin euron kemian yhtiö Toimipaikat: ~100 Maat: 40 Henkilöstö: ~5,000 Pohjois-Amerikka Liikevaihto: EUR 578m (23%) Henkilöstö: 1,298 (26%) Etelä-Amerikka Liikevaihto: EUR 150m (6%) Henkilöstö: 405 (8%) Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Liikevaihto: EUR 1,631m (65%) Henkilöstö : 2,985 (60%) Aasia Liikevaihto : EUR 142m (6%) Henkilöstö : 267 (6%) Maat, joissa on Kemiran toimipaikkoja 3

4 Kemiralla 90-vuotinen historia vesikemiaa jo 40-luvulla Kemikaaleja paperikoneen vesikierron hallintaan Vedenkäsittelykemikaaleja kunnalliselle sektorille 4

5 Vesiteknologian kehitys Kemirassa Ferrosulfaatin hyödyntäminen Ferron hapetusprosessit Uudet alumiinituotteet Kierrätysraaka-aineet Puhtaat ferrituotteet Asiakasvesien tutkimus Lieteprosessit Kokonaisratkaisujen kehittäminen kemikaalien käytön optimointi Uudet teknologiat -typen poisto -adsorbentit -desinfiointi ja hapetus Veden uudelleenkäyttö ja membraaniteknologia Vesi-intensiiviset biomassaprosessit Kestävän kehityksen vesikemia TUOTE- JA PROSESSIKEHITYS ASIAKAS- LÄHTÖISYYS KOKONAIS- RATKAISUT CENTER OF WATER EFFICIENCY EXCELLENCE 5

6 Veden kiertokulku ekosysteemissä Precipitation Cloud Formation Condensing Water Vapour Vettä ei voi poistaa eikä lisätä maapallon ekosysteemiin Ilmastonmuutos vaikuttaa veden saatavuuteen ja käyttöön Snow Evaporation Ocean contributes about 80% of total water vapour in air Lake Surface Runoff Groundwater Impervious Layer Ocean Salt Water Intrusion Source: 6

7 Pula makeasta käyttövedestä 2,5% Freshwater Pula raaka-aineesta on tosiasia useille teollisille sovelluksille 97,5% Saltwater 0,3% Accessible to Humanity 68,9% Glaciers & Snowcover Vesi on aikaisemmin nähty enemmän hyödykkeenä kuin raaka-aineena Käytettävissä olevan veden niukkuus juomavetenä tai teollisten prosessien raakaaineena Pohjavesi: 1% kaikesta vedestä Pintavesi: 0,1% kaikesta vedestä 30,8% Groundwater 7

8 Suuria alueellisia eroja veden saatavuudessa Ennuste vuoteen 2025 mennessä Veden riittävyys asukasta kohden Source: Revenga et al 2000, from Pilot Analysis of Global Ecosystems: Freshwater systems. UNEP/Vital Water Graphics 8

9 Kasvava ero veden maailmanlaajuisen tarjonnan ja kysynnän välillä Veden kysyntä Veden tarjonta CAGR 2% Kunnallinen Teollisuus Kunnallinen Teollisuus Ensisijainen teollisuuden kasvu Aasiassa 40% Pohjavesi Vesipulan ratkaiseminen:. Desalinaatio Jäteveden kierrätys Sadeveden keräys Pintavesi Maatalous Maatalous Nykyinen käyttö 4500 Mrd m3 Käyttö vuonna Mrd m3 Source: Charting Our Water Future by 2030 water Resources Group, Adapted from Water 2030: Global Water Supply and Demand model; agricultural production based on IFPRI IMPACT-WATER base case Nykyinen veden tarjonta 4200 Mrd m3 9

10 Uusi T&K ja teknologia verkosto Atlanta, GA Espoo São Paulo to open 2011 Shanghai Jokaisella T&K keskuksella on oma erityisosaamisensa ja roolinsa 10

11 Center of Water Efficiency Excellence (SWEET) 11

12 SWEET Strategia Globaalit megatrendit Puhdas vesi ja vesi-intensiivisyys Globaalit markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet Vesiteknologia yksi maailman nopeimmin kasvavista markkinoista Asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet Asiakkaiden ja kasvupotentiaalin tunnistaminen Kemiran ja VTT:n vahvan synergian ansiosta Riskinottokyky ja yritysvetoisuus Ympäristöteknologian moottori Ohjelma mahdollistaa agressiivisen kasvun ympäristöteknologian alalla Avoimuus ja yhteistyö Yhteistyön tarve osaamisen yhdistämiselle ja markkinoille pääsyn kiihdyttämiseksi 12

13 SWEET Valmisteluprosessi Valmisteluun osallistuneet: ~50 liiketoiminta-henkilöä ~100 R&D-henkilöä ~50 VTT-läistä Markkina- ja kilpailijaselvityksiä ~ Valmisteluprosessi Kemirassa Projektisuunnitelma -pyyntö Tekesistä Piorisointipyyntö Tekesistä Tekes-hakemus jätettiin Projektikohtaiset kustannussuun. Projektisuunnitelmien lähetys Lisätietopyyntöjä Lisätietopyyntöjen toimitus Reviewseminaari Lisätietopaketti Lisätietopyyntö Tekes päätös (yhteistyössä VTT:n kanssa) 09/ / / / / / / / / /2010 Esittely Kemiran hallitukselle 8.1. Esittely VTT:n hallitukselle SWEET lanseeraus 9.3. Sitra & EK: Elinvoiman lähteet Tehtävä Suomelle

14 SWEET yksi merkittävimmistä ympäristöteknologian investoinneista Suomessa Kemira Oyj ja VTT ovat perustaneet Suomeen vesitutkimuksen keskuksen luomaan uutta ja ainutlaatuista vesiosaamista. Keskuksessa tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan noin 120 milj. euroa sisältäen ulkopuolista rahoitusta. Sen avulla synnytetään jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. Hanke on 4-vuotinen ja työllistää vuosittain noin 200 henkilöä SWEETin tavoitteet Keskuksessa kootaan yhteen tämänhetkinen suomalainen vesiosaaminen - tarkoituksena rakentaa uutta ja globaalisti kilpailukykyistä vesiosaamista Suomeen. Tavoitteena kehittää ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin yhdessä strategisten partnereiden kanssa. Luoda ympäristöteknologia-alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 14

15 SWEET Center of Water Efficiency Excellence Veden uudelleenkäyttö Kuitu / veden erotus Biomassan hyödyntäminen Vesi-intensiiviset biomassaprosessit Energia & vesitehokkuus Kustannustehokkuus Ympäristöystävällisyys Uusiutuvat raaka-aineet Metaalien talteenotto Veden kierrätys & uudelleenkäyttö Kestävän kehityksen vesikemia 15

16 SWEET Veden uudelleenkäyttö Tavoitteet Meri-, murto- ja jätevesien suolanpoiston kemian kehittäminen sekä nykyisin että uusin kemikaalein Uuden teknologian ja tuotteiden kehittäminen jätevesien uudelleenkäytön sovellutuksiin Veden kierrätyksen tehostaminen kemian ja älykkään etädiagnostiikan avulla vesi-intensiivisillä toimialoilla Muutosajurit Veden niukkuus maailmassa pahenee Vesihuollon kustannukset kasvavat Sisältö Veden uudelleenkäytön kemia, mukaan lukien mikrohaitta-aineiden poisto, saostumien hallinta, desinfiointi, ravinteiden kierrätys Membraanisovellutusten kemia, mukaan lukien suolanpoisto- ja jätevesiprosessien tehostus 16

17 SWEET Vesi-intensiiviset biomassaprosessit Tavoitteet Uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen biomassaa hyödyntäviin prosesseihin Raaka-aineiden käytön sekä vesi- ja energiatehokkuuden parantaminen bioprosesseissa Käyttää vesikemian ja kemikaalien tuomat edut biomassan hyödyntämisessä Muutosajurit Ihmiset haluavat kestävää kehitystä Kansainvälinen tahtotila ja toimet uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottamiseksi Biomassan saatavuuden ja siihen pohjautuvien tuotteiden kilpailukyvyn parantuminen Sisältö Uudenlaiset kemian teknologiaratkaisut: edistämään biomassaan perustuvaa tuotantoa parantamaan biomassan säilöntää ja käyttöä 17

18 SWEET Kestävän kehityksen vesikemia Tavoitteet Osaamisperustan kehittäminen kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi Uudenlaisten biopohjaisten, biohajoavien sekä kierrätykseen perustuvien tuotteiden ja konseptien kehittäminen Muutosajurit Sisältö Muutokset asiakastarpeissa ja lainsäädännöissä Öljyn saatavuuden ja hinnan kehitys Muutokset kemian teollisuuden arvoketjuissa Kohti kestävää kehitystä Polymeerien valmistusprosessien kehitys Haitattomampien polymeerien uudet sovellukset Haitattomammat sovelluskonseptit Kierrätysraaka-aineen tehokkaampi hyödyntäminen 18

19 SWEET Rahoituksen kohdentuminen ( ) Center of Water Efficiency Excellence Research programmes 120 M Water Reuse & Membranes Resource Efficient Biomass Utilization Sustainable Product Portfolio Pilot environments Membrane technology Fractionation and biogas Biopolymers and composites - biodegradable Full-scale prototypes (Demonstration)

20 Suomalainen vesiosaamisverkosto on laaja University of Oulu Polymer and Wood Chemistry Process technology Controlling and monitoring Biochemistry University of Jyväskylä Analytical Chemistry Toxicology Åbo Akademi University Biochemistry Analytical Chemistry Polymer Technology Wood and Paper Chemistry Process control Cewic (Centre of Expertise in the Water Industry Cluster) Oulu Aims at bringing the fragment Finnish water sector together and elevate the industry to a higher level by combining the academic, industrial and government research and development expertise into an internationally acknowledged force in the water industry. Oulu Innovation In Oulu, business, research institutes, universities and public bodies seamlessly combine to develop the best in water expertise. Tampere University of Technology Environmental Engineering Biotechnology Water chemistry & Natural waters WANDER Nordic Water and Materials Institute, Rauma Ensuring and promoting the safety of drinking water quality to the tap of the consumer Aalto University Enhancing the safety and service life of materials used in the drinking water mains and Water technology household plumbing Environmental technologies Culminatum Innovation, Espoo Making new and existing know-how more efficiently available for business processes Technopolis Oulu Activities in Technopolis Laanila's operating environment include development of water and environmental management technology. Some 200 persons work at the site. Kuopio Innovation E.g. sensor technology to detect biofilm growth in drinking water systems. Lahti Science and Business Park Environmental expertise in Lahti focuses on soil and water research, clean energy production as well as waste treatment and recycling. Green Net Finland, Vantaa Major thematical focus areas are environmental monitoring and clean energy, with a special focus on energy efficiency in urban environment. University Of Kuopio Biomolecule Biological Chemistry and NMR Toxicology University of Joensuu Biological chemistry Nanochemistry Catalysis Toxicology Lappeenranta Univ. of Tech. Chemistry Chemical technology Membranes University of Helsinki Green chemistry Nanochemistry 20

21 Suomalaisen teollisuuden veturiyritykset Veturiyrityksillä on ollut keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä ja muutoksessa. Veturiyritysten syntyyn ovat vaikuttaneet yleensä seuraavat tekijät: Muutokset toimintaympäristössä ovat pakottaneet yritykset nopeasti fokusoimaan toimintaansa uudelleen. Välttämätön uusi osaaminen on koottu solmimalla strategisia kumppanuuksia muiden yritysten ja partnereiden kanssa. Veturiyritykset ovat luoneet vaurautta, kasvattaneet ammattitaitoista työvoimaa, kilpailleet kansainvälisillä markkinoilla sekä vieneet Suomea maailmankartalle uuden teknologian ja osaamisen avulla. Metalli & sellu Päällystetty aikakauslehtipaperi ICT ja muita yrityksiä Ympäristö- ja energiateknologia Menestystekijät: 1) Fokusointi 2) Riskinottokyky

22 Suomalaisen vesiosaamisen voimavaraksi yhteistyö Kemira haluaa toimia aloitteentekijän roolissa (primus motor) ja mahdollistaa ympäristöteknologia-alan yrityksille Osallistumisen vesiosaamisen kehittämiseen Yhteistyömahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen globaaleilla markkinoilla Kemiran toimintamalli pohjautuu yhteistyöhön ja muiden yritysten haluun osallistua teknologia integraatioon ja kilpailukyvyn parantamiseen. Automation & integrated control systems Processes Chemistry Equipment 22

23 Kemiran rooli kumppanuusyhteistyössä Luoda ympäristöteknologia-alan yrityksille mahdollisuuksia yhdistää osaamista valituilta teknologia-alueilta kilpailukyvyn parantamiseksi Mahdollistaa tietotaidon ja osaamisen vaihtoa erialoilla toimivien yhteistyökumppaneiden kesken. Mahdollistaa erilaisia yhteistyömalleja. Tämä sisältää sekä yhdessä että erikseen tekemisen projektien kautta. Kehittää uutta ja ainutlaatuista osaamista Suomessa Teknologia Korkeatasoinen ja osaava työvoima Yksittäiset komponentit eivät ratkaise, vaan kokonaisuuden kyky toimia hyvin yhdessä 23

24 SWEET Yhteistyömuodot Globaali liiketoiminta vaatii onnistuakseen uudenlaista markkinaosaamista ja kykyä yhdistää eri teknologioita asiakkaan tarpeiden mukaisesti Kemian ja muiden teknologioiden yhdistämiseen tarvitaan erilaisia yhteistyömuotoja Strategiset partnerit Partnerit, joilla kyky teknologioiden integrointiin tai joilla on pääsy markkinoille Esimerkiksi Outotec, Metso Paper, jne. Projektipartnerit Partnerit, joilla projektikohtaista teknologian erityisosaamista Esimerkkinä PK-yritykset Tutkimuspartnerit Partnerit, joilla erityisosaamista ja resursseja Esimerkit: VTT, NTU, University of Alberta, Aalto YO Desalinaatio Öljyhiekat 24

25 Kemira tutkimusyhteistyöhön Albertan yliopiston kanssa Kemira on perustanut yhdessä Outotecin, Kanadan hallituksen ja Albertan vesitutkimuskeskuksen kanssa teollisuuden tukeman professuurin Albertan yliopiston öljyhiekkateollisuuden veden laatua tutkivaan yksikköön. Tutkimusohjelmassa tutkitaan teollisuuden käyttämän veden laatua, kulutusta, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä öljyhiekkaesiintymillä tapahtuvassa öljyn talteenotossa. Tutkimusinvestointi on osa Kemiran Center of Water Efficiency Excellence (SWEET) keskusta Julkistettu

26 Kemira Vuonna 2013 Suomeen on luotu vahva kansallinen osaamisalue ympäristöteknologian alalla, joka houkuttelee kansainvälisiä osaajia: Suomi tunnetaan maailman parhaana osaajana vesitehokkuuden alalla. Kemira on maailmanlaajuisesti tunnettu kaikilla vesi-intensiivisten teollisuusalojen segmenteillä tuotteiden ja palveluiden tarjoajana on kehittänyt strategista liiketoimintaa vesitehokkuuden ympärille yhdessä teknologian tuottajien kanssa kaikissa asiakassegmenteissä (myös pk teknologian tarjoajat otettu mukaan - niiden kanava maailmanmarkkinoille) Veden uudelleenkäyttö Kuitu / veden erotus Biomassan hyödyntäminen Energia & vesitehokkuus Kustannustehokkuus Metaalien talteenotto Veden kierrätys & uudelleenkäyttö Vesi-intensiiviset biomassaprosessit Ympäristöystävällisyys Uusiutuvat raaka-aineet Kestävän kehityksen vesikemia 26

27 Elämä maan päällä on riippuvainen veden, energian ja muiden luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Suomalainen vesiala: tuotteiden ja palvelujen konseptoinnista kohti kansainvälistä menestystä

Suomalainen vesiala: tuotteiden ja palvelujen konseptoinnista kohti kansainvälistä menestystä Suomalainen vesiala: tuotteiden ja palvelujen konseptoinnista kohti kansainvälistä menestystä Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Katri Mehtonen, Finnish Water Forum, toimitusjohtaja Vesiala? Perinteiset

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA. Loppuraportti 6.8.2010

Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA. Loppuraportti 6.8.2010 Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA Loppuraportti Oy Swot Consulting Finland Ltd Markku Antikainen Mikael von Hertzen Jukka Järvinen Tommi

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Vihreä talous suunnannäyttäjänä uudelle ohjelmakaudelle

Vihreä talous suunnannäyttäjänä uudelle ohjelmakaudelle Vihreä talous suunnannäyttäjänä uudelle ohjelmakaudelle EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä Teija Lahti-Nuuttila, Tekes 12.11.2013 DM 1190768 Sisältö Mitä on vähähiilisyys ja vihreä talous Tekesin toimenpiteitä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 elsinki School of Economics Helsinki University of Technology Kemi- Tornio University pplied Sciences Lappeenranta University

Lisätiedot

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT OPAS rakennus- ja kiinteistöklusterille Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA Villa Real Ltd/SA ALKUSANAT Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL:n aloitteesta alkoi syksyllä

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut

Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Projektikatsaus 2007 ONE Oyj Myllykoski Paper Oy Elematic Oy Ab Halton Oy Teleste Oyj ABB Oy orelase Oy Makron Oy Empower Oy Kemppi Oy M-real

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 Pekka Salmi Marko Torkkeli Jukka Hallikas Ville Ojanen TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu Tuotantotalouden

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011 Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4..20 Saija Miina ja Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos Sisällysluettelo Tiivistelmä.... Tausta ja työn tavoite... 4 2. Selvityksen sisältö ja toteutus... 4.

Lisätiedot

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020

Parhaat tuottavat. Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 Parhaat tuottavat Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda 2020 ISBN 978-951-38-7433-9 Copyright Tekes, VTT, TTY, Teknologiateollisuus ry 2011 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, PL 1000, 02044

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.

SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012. Loppuraportti. Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim. Tekesin ohjelmaraportti 5/2012 Loppuraportti SymBio Biotekniikasta tuotantoon -ohjelma Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä (toim.) 2 Teppo Tuomikoski, Solveig Sjöblom ja Marjo Uusikylä

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet: Selvitys Pohjois-Savon liitolle I Keskusteluaiheita Discussion Papers 7.9.2012 No 1281 Pohjois-Savon kilpailukyky ja tulevaisuuden haasteet Selvitys

Lisätiedot