HAUKIPUTAAN KUNTA. Viestintäohjeet ja graafinen ilme 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA. Viestintäohjeet ja graafinen ilme 2010"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Viestintäohjeet ja graafinen ilme

2 SISÄLTÖ 1. VIESTINTÄOHJEITA 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1.2 Tiedotus- ja viestintäsuunnitelman laatiminen 1.3 Viestintäsuunnitelmassa huomioitavaa 1.4 Tiedotustilaisuus 1.5 Tiedote 1.6 Ilmoitukset ja kuulutukset 1.7 Kunnan tiedotuslehti Tilitori 1.8 Esitteet 2. GRAAFINEN ILME 2.1. Vaakuna 2.2. Hyvän tuulen Haukipudas -tunnus 2.3 Viralliset leimat 3. TYPOGRAFIA 4. LOMAKKEISTOT 4.1 Kirjelomake 4.2 Kirjekuoret 4.3 Käyntikortit 4.4 Kalvosarjat ja -esitykset 4.5 Paperi- ja kartonkilaadut 4.6 Vakiokoot 5. YHTEISTYÖ TOTEUTTAJAN KANSSA 6. TILAAJAN VASTUU

3 HYVÄN TUULEN HAUKIPUDAS Haukiputaan kunta uusi perinpohjaisesti graafisen ilmeensä vuonna Silloin otettiin käyttöön perinteisen vaakunatunnuksen rinnalle epävirallisemmassa yhteydessä käytettävä Haukipudas-tunnus. Vaakuna säilytti edelleen asemansa keskeisten toimielinten virallisessa käytössä. Ilmeen uudistamisen yhteydessä kunta toteutti myös graafisen linjan uudistamisen ja yhtenäistämisen graafisten ohjeiden muodossa. Graafisen ja visuaalisen ilmeen uudistamisella tuettiin vireillä olevaa kunnan toimintaympäristön muutosprosessia. Strategiaprosessissa vuosille katsottiin tarpeelliseksi täydentää Haukipudas-tunnusta strategiatyössä syntyneellä sloganilla Hyvän tuulen Haukipudas. Graafinen ohjeisto on työkalu kunnan henkilöstölle, joka vastaa Haukiputaan kunnan ulospäin suuntautuvasta viestinnästä ja markkinoinnista. Tavoite on, että Haukiputaan tiedotus- ja markkinointimateriaali vahvistaa kunnan tunnettavuutta ja yhdenmukaistaa laadukasta kuntaviestintää.

4 1. VIESTINTÄOHJEITA 1.1 Ohjeiden tarkoitus Ohjeet on tarkoitettu Haukiputaan kunnan palveluksessa oleville henkilöille, jotka suunnittelevat kunnan tiedotusta ja tekevät tai teettävät julkaisumateriaalia. Ohjeita voivat käyttää myös graafikot, monistuskeskus, nettisivujen suunnittelijat ja ylläpitäjät jne. Tässä julkaisussa on luotu ohjeet Haukiputaan kunnan nimen, vaakunan ja logon käytölle sekä niiden graafisen ilmeen soveltamiselle erilaisissa Haukiputaan kuntaa koskevissa painotuotteissa. Lisäksi annetaan muutamia käytännön ohjeita, kuinka viestintää suunnitellaan ja toteutetaan. Ohjeet koskevat kunnan ilmoituslehteä, esitteitä, lomakkeita, kirjekuoria, kirjelomakkeita, käyntikortteja, saatteita, kutsuja, lehti-ilmoituksia, lehdistötiedotteita, kalvoja, monisteita jne. Tunnuksen käytön lisäksi materiaalista on käytävä ilmi, että kyseessä on Haukiputaan kunnan julkaisu. 1.2 Tiedotus- ja viestintäsuunnitelman laatiminen Viestintäsuunnitteluun kuuluvat olennaisina osina; - arvio nykytilanteesta - viestinnän tavoitteet - kohde- ja yhteistyöryhmät - asiasisältö, ydinviesti - viestinnän keinot ja välineet, kustannukset - seuranta ja tulosten mittaaminen Suppeimmillaan viestintäsuunnitelma voi olla yksinkertainen luettelo tiedotustoimenpiteistä aikatauluineen.

5 1.3 Viestintäsuunnitelmassa huomioitavaa Määrittele kohderyhmät, joille tiedotus ja viestintä halutaan osoittaa. Muista erottaa toisistaan ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen. Sisäinen tiedottaminen = tiedottamista, jossa kohderyhmänä ovat Haukiputaan kunnan palveluksessa olevat eri toimijat ja tekijät. Ulkoinen tiedottaminen = tiedottamista, jossa kohderyhmänä ovat suuri yleisö, ne, joita asia välittömästi koskee oikeuttaen tai velvoittaen. Viestintäsuunnitelmassa on oltava aikataulu sekä kustannukset. Viestinnän välineitä ovat; - tiedotteet, - tiedotus- ja muut keskustelutilaisuudet, - asiakaspalvelu, - verkkoviestintä, - esitteet, - muut julkaisut, - messu- ja näyttelyesittäytymiset jne.

6 1.4 Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus kannattaa pitää silloin, kun on; - jotain tärkeää, uutta kerrottavaa eli uutinen, - halutaan varmistaa, että uutinen/asia kerrotaan kaikille samalla tavalla ja yhtä aikaa, - jos on jotain näytettävää, - jos on kyse henkilöistä, joita ei muuten saada yhtä aikaa paikalle. Tiedotuksen ajoitus on tärkeä. Parhaita ajankohtia ovat alkuviikko ja aamupäivä. Ota myös selville alueen tiedotusvälineiden uutispäivien vilkkaus. Lähetä kirjallinen kutsu enintään viikko etukäteen ja varmista puhelinsoitolla osallistuminen edellisenä päivänä. Muistettavia asioita tiedotustilaisuuden järjestämiseen: - valmistaudu, mieti oma viestisi etukäteen, sillä sen on oltava tilaisuuden pääasia ja sitä on toistettava - mieti mahdolliset kysymykset etukäteen - ota toimittajat vastaan - ota tiedotustilaisuus haltuun ja pidä se käsissäsi - muista, että aloitus on tärkein - kaikki esitykset on jaettava myös kirjallisina - tee yksinkertaiset ja havainnollistavat kalvot - sopiva tiedotustilaisuuden kesto on 0,5-1 tunti - kahvi, tee, vesi ja/tai virvoitusjuoma riittää tarjoiluksi - muista kutsua kaikki, joille tiedotus on tarkoitettu.

7 1.5 Tiedote Otsikko on tiedotteen tärkein osa, koska se on ensimmäinen tieto, jonka lukija havaitsee. Sen on tästä syystä oltava mahdollisimman tiedottava, dynaaminen ja lyhyt. Ingressi eli ensimmäinen kappale on otsikon ohella tiedotteen tärkein osa. Otsikko ja ingressi kertovat kaiken oleellisen. Niiden perusteella lukijan pitää päästä selville, mistä on kyse. Teksti Hyvä tiedote vastaa viiteen ämmään ja kahteen koohon eli; - mitä - missä - milloin - miksi - miten - kuka - kenelle. Tiedotteessa on käytettävä lyhyitä kappaleita, lyhyitä virkkeitä ja selkeää yleiskieltä. Ammattisanat on suomennettava. Mitä lyhyempi tiedote, sen parempi. Tiedotteen rakenteen tulee olla yksinkertainen. Tärkeimmät asiat sijoitetaan alkuun ja vähemmän tärkeät niiden jälkeen.

8 1.6 Ilmoitukset ja kuulutukset Kunnan virallisissa ilmoituksissa käytetään joko kahden palstan levyistä ilmoituspohjaa tai yhden palstan pohjaa. Ilmoitusaineisto toimitetaan kirjaamoon julkaistavaksi ilmoitustaululla ja netissä sekä monistuskeskukseen valmistettavaksi painokelpoiseen muotoon. Monistuskeskuksesta valmis ilmoitus toimitetaan sovittuun lehteen määräpäivänä sähköpostilla. Kuva malli-ilmoituksesta 1.7 Kunnan tiedotuslehti Tilitori Kunnan tiedotuslehdessä noudatetaan hyväksyttyä graafista ilmettä soveltuvin osin siten, että selkeys ja luettavuus säilyvät. 1.8 Esitteet Esitteissä noudatetaan hyväksyttyä graafista ilmettä ja suositaan materiaalin vakio standardikokoja.

9 2. GRAAFINEN ILME 2.1 Vaakuna Haukiputaan perustunnuksena on kunnan vaakuna. Vaakunoiden historia alkaa Euroopasta 1100-luvulta ja silloin mm. ritareiden tunnistamisen helpottamiseksi haarniskassa, kilvessä, hevosen loimissa, lipuissa ja viireissä alettiin käyttää tunnusmerkkejä. Myöhemmin henkilökohtaiset tunnukset muuttuivat sukujen tunnuskuviksi ja kaikilla säädyillä saattoi olla oma vaakuna. Vaakunoiden ulkonäköä säätelevät heraldiset säännöt. Vaakunoita käytetään myös kuntien ja kaupunkien tunnuksina. Vaakunoissa käytetyt kuvat ovat yksinkertaisia ja pelkistettyjä, jotta ne näkyisivät kaukaakin. Haukiputaan kunnan vaakunan selitys on seuraava: Suunnittelija Olof Eriksson. Sinisessä kentässä alakkain kolme uivaa hopeahaukea, joiden varukset punaiset, alapuolella sahakoroinen hopeatyviö. Aihe kuvaa paikkakunnan nimen syntyhistoriaa ja sahateollisuutta. Kuva vaakunasta Vaakuna löytyy intranetistä nimellä Värivaakuna.eps.

10 Haukiputaan vaakunaa käytetään virallisissa asiayhteyksissä kuten esimerkiksi: - valtuuston ja hallituksen päätökset - kuulutukset - arvonimi- ja kunniamerkkianomukset - kunniakirjat - adressit Vaakuna Kunnanhallitus MV.tif Haukiputaan kunnan nimi on kirjoitettu 11 pisteen normaalilla tekstityypillä vaakunan viereen oikealle puolelle siten, että sen tekstin ylälaita on samalla tasolla vaakunan ylälaidan kanssa. Haukiputaan kunnan eri yksikköjen nimi sijoitetaan Haukiputaan kunnan nimen alapuolelle 10 pisteen normaalilla tekstityypillä. Mittasuhteita ei saa muuttaa, vaikka koko muuttuisi. Kunnan vaakunan tunnusvärit ovat: Punainen Pantone 485 C C 0.0 M Y 91.0 K 0.0 Sininen Pantone 2728 C C M 69.0 Y 0.0 K 0.0 Hopea Pantone DC C C 28 M 14 Y 17 K 1

11 2.2 Hyvän tuulen Haukipudas -tunnus Tunnusta käytetään päivittäisissä painotuotteissa ja käyttögrafiikassa Määritelmä Haukipudas-tunnus muodostuu kunnalle ominaisista elementeistä; meri, joki ja virkistysalueet sekä kunnan elinkeinoelämä ja historia. Värit noudattelevat kunnan vaakunan värejä. Tummansininen aaltoviiva kuvaa merta, vaaleansininen aaltoviiva jokea ja vihreä ylöspäin suuntautuva, kasvava viiva dynaamisuutta, viljelysalueita, metsää ja Virpiniemen virkistysalueita. Haukipudas-sanan i-kirjaimen päällä oleva punainen pallo kuvaa aurinkoa ja positiivisuutta sekä elinkeinoelämän historiallisia perinteitä sahateollisuuden alkuvaiheilta asti. Hyvän tuulen Haukipudas -slogani kuvaa eteenpäin menemistä, energisyyttä, positiivisuutta ja merellisyyttä.

12 2.2.2 Värit Suoja-alueet Tunnusta ympäröivä suoja-alue on jätettävä tyhjäksi eikä sitä saa sijoittaa toisen kuvan päälle. Tunnuksen elementtejä ei saa hajottaa eikä sen keskinäisiä suhteita saa muuttaa.

13 2.2.5 Tunnus yksivärisenä Haukipudas_tunnus MV.tif Tunnusta käytetään pääsääntöisesti värillisenä tai mustavalkoisena ja positiivisena. Haukipudas_tunnus spottiväri.eps Spottiväristä tunnusta käytetään kirjekuorissa. Erityistapauksissa tunnus voi olla myös negatiivinen Haukipudas_tunnus negatiivinen.eps Hyvän tuulen Haukipudas -tunnus löytyy intranetistä.

14 2.2.4 Tunnus ja yhteystiedot Yhteystiedot sijoitetaan tunnuksen alle vasen reuna suorana. Tekstityyppi on Humanist 521 BT (Gill Sans) Käyttö Koko Tunnusta voidaan suurentaa tai pienentää, kunhan sen mittasuhteita ei muuteta. Tunnuksen minimikorkeus on 8 mm, maksimikokoa ei ole määritelty. Käyttö muiden logojen kanssa Tasapainoisesti sijoitellen painotuotteeseen. Haukiputaan kunnan vaakuna tai tunnus vaihtoehtoisesti, yleensä ensisijaisena. Mittasuhteet täytyy muistaa säilyttää. Epäselvissä asioissa neuvoa ja opastusta saat monistuskeskuksesta.

15 2.2.6 Kuvan käyttö Painotyön kuvamateriaalina tulee käyttää ensisijaisesti digitaalikuvia tai hyviä paperioriginaalivedoksia, joissa on riittävä erottelutarkkuus (resoluutio). Kuvan vähimmäisresoluutio määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Internet Sanomalehti Neliväriesite Taidepainatus 72 dpi 180 dpi/väri, 200 dpi mv 250 dpi 300 dpi Valokuvia, grafiikkaa, maalauksia ym. teoksia käytettäessä on huomioitava tekijänoikeudet. 2.3 Viralliset leimat Leiman koko Leiman halkaisija on 35 mm.

16 3. TYPOGRAFIA Haukiputaan tekstityyppi Humanist 521 BT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=? Humanist 521 Italic BT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=? Humanist 521 Bold BT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=? Humanist 521 BT Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=? Leipätekstissä käytetään kokoa 11 Pt. Otsikoissa ja ingressissä voidaan käyttää lisäksi Bistream Iowan fontteja Iowan Old Style ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ƒ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzâ ˆ !î# %&/()=? Korvaava fontti on Arial.

17 4. LOMAKKEISTOT 4.1 Kirjelomake Kirjepohjat voi ladata sekä värillisenä että mustavalkoisena intranetistä. Ylä- ja alatunnisteet on muokattava kunkin asiakirjan tarpeiden mukaan. 4.2 Kirjekuoret Käytetään valmiiksi painettuja kirjekuoria, joissa on Hyvän tuulen Haukipudas -tunnus ja osoite. Käytössä on tarpeen mukaan valittavaksi ikkunattomia ja ikkunallisia kuoria sekä vastauslähetys- ja postikuoria. Vastauslähetys- ja postikuoria saa monistuskeskuksesta. 4.3 Käyntikortit Käyntikortit tilataan monistuskeskuksesta.

18 4.4 Kalvosarjat ja -esitykset Omia kalvoja tehtäessä tulee muistaa seuraavat nyrkkisäännöt: - kalvopohjassa käytetään joko kunnan vaakunaa tai Hyvän tuulen Haukipudas -tunnusta - käytetään mieluummin pystykalvoja - kirjoitetaan vain yksi asia/kalvo - kirjoitetaan yhdelle kalvolle vain 7-10 riviä tekstiä - rivit kannattaa jättää lyhyiksi niin, että rivillä on keskimäärin 6-7 sanaa - älä käytä suuraakkosia, sillä ne ovat vaikeammin luettavia - fonttina hyväksytyt kunnan fontit - tekstin pistekoon on oltava vähintään 24, jotta se näkyy ja otsikon pistekoon kalvojen teksteissä ei käytetä kursivoitua eikä harvennettua tekstiä, teksti voi olla lihavoitu - yleensä kalvoilla esitetään vain esityksen ydinkohdat - samasta asiasta korkeintaan 2 kalvoa - kunnan yhteiset kalvopohjat löytyvät intranetistä 4.5 Paperi- ja kartonkilaadut Paperi on yksi suunnittelun peruselementeistä, jolla voidaan vaikuttaa julkaisun laatuun ja näkyvyyteen. Se on tärkeä viestijä. Paperi vaikuttaa aina painetun viestin sävyyn, ulkonäköön ja viestin perillemenoon. 4.6 Vakiokoot Tunnetuin papereita koskeva järjestelmä on saksalaiseen Din-normistoon perustuva A-sarja. A-sarja on pääsarja, jota suositellaan käytettäväksi aina, jollei ole jotain erityistä syytä käyttää muita kokoja. B-sarjaa käytetään yleisimmin lehti- ja kirjatuotteissa. C-sarjaa käytetään kirjekuorissa.

19 5. YHTEISTYÖ TOTEUTTAJAN KANSSA Painatustarjoukset pyydetään keskitetysti monistuskeskuksesta. Yhteistyössä painatussihteerin kanssa arvioidaan aikataulu ja työn kustannustaso. Materiaalin työstäminen painovalmiiseen muotoon jo kunnassa alentaa työn kokonaishintaa. Kirjapainosta on syytä pyytää vedos tarkastettavaksi, oikolukea se ja tehdä tarvittavat korjaukset. Hyväksymisen jälkeen vastuu työhön mahdollisesti jäävistä virheistä jää tilaajalle. Kun työ saapuu painosta vastaanottaja kuittaa lähetyksen saapuneeksi ja tarkistaa mahdollisuuksien mukaan, että koko lähetys on saapunut sekä hyväksyy painotyön ja jälkikäsittelyn laadun. Huomautukset tulee tehdä 8 päivän aikana. 6. TILAAJAN VASTUU Työn tulisi olla painovalmis kun se toimitetaan painoon. Kaikki muutokset, jotka tehdään sen jälkeen kun työ on toimitettu painolaitokseen, hinnoitellaan erikseen, mikäli niistä ei ole tarjousvaiheessa sovittu (esim. ylimääräiset tekstimuutokset). Tehty tilaus on molempia osapuolia sitova sopimus. Tilaajan on syytä huolehtia, että tilaus on riittävän tarkka, jotta työstä saadaan halutun ja sovitun hinnan mukainen. Tilaaja vastaa aineiston toimittamisesta painoon määräaikana. Aikataulun muutoksista on aina sovittava painon kanssa. Tilaaja vastaa työn hyväksymisestä painettavaksi yhden tai kahden vedoksen tarkistamisen jälkeen. Tilaaja vastaa valmiin työn tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Tilaaja vastaa myös laskun tarkistamisesta ja maksamisesta.

20

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin

Hankeviestinnän opas. Laatua EMOTR -hankkeisiin Hankeviestinnän opas Laatua EMOTR -hankkeisiin HANKE- VIESTINNÄN OPAS Laatua EMOTR -hankkeisiin Sisällysluettelo Johdanto 1. Mitä viestintä, yhteisöviestintä ja tiedotus ovat? 2. Miksi hankkeesta tiedotetaan

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

päivitetty 25.1.2013

päivitetty 25.1.2013 GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 25.1.2013 Tämä Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Voikukkia-verkostohankkeen graafinen ohjeistus on laadittu avuksi kaikkien hankkeen graafisten tuotteiden suunnitteluun ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFISEN OHJEISTUKSEN PÄIVITYS Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Visuaalinen suunnittelu Kevät 2009 Katja Malinen 1 JOHDANTO... 4 1.1 TUTKINTOTYÖNI

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3

Oulun Yrittäjät. Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Oulun Yrittäjät ry Työkirja Versio 1.3 Versiohistoria pvm versio muutos Tekijä(t) 12.8.2008 1.0 työkirja koottu/täydennetty Niina Rantala, Jorma Ketola 13.8.2008 1.1 asia muutoksia, liite Tuula Koski-Tervo,

Lisätiedot

Viestintäohjeita Porvoon kaupunki

Viestintäohjeita Porvoon kaupunki Viestintäohjeita Porvoon kaupunki Kokoustiedottamisen ohje Mediaviestinnän ohje Malli viestintäsuunnitelmalle Kriisiviestinnän periaatteet Poikkeusolojen tiedotussunnitelma KOKOUSTIEDOTTAMISEN OHJE Kuntalaki

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot