Energiatehokkuus rakennuttamisessa ja suunnittelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuus rakennuttamisessa ja suunnittelussa"

Transkriptio

1 Juha Muttilainen Energiatehokkuus rakennuttamisessa ja suunnittelussa Intelligent Energy Management seminaari HTC Center

2 Katsaus toteutettuihin hankkeisiin ja havainnot niistä Toteutetut yli 2 milj. investoinnit vuosilta tiedot Kulutus RYHDISTÄ ja hanketietokannasta kohteet käytössä 1,5 2 vuotta valmistumisen jälkeen Kriteerien mukaisia hankkeita yhteensä 210 kpl uudisrakennushankkeita 120 kpl peruskorjaushankkeita 90 kpl

3 Senaatin energiankulutuksen viitearvot käyttötarkoituksen mukaan Kulutusseurannassa olevat kohteet on jaettu käyttötarkoituksen mukaan 15 luokkaan. Saadut tulokset ovat keskimääräisiä eivät siis yksittäisten hankkeiden tavoitteita. 3

4 Havainnot Raportoivuus Yksikäsitteiset tiedot saatiin investointien energiavaikutuksista: 26 uudisrakennushankkeesta (22 % ko. hankkeista) 18 peruskorjaushankkeesta (20 % ko. hankkeista) Investointien energiavaikutusten todentaminen on siis ollut mahdollista erittäin huonosti. Syitä kulutustietojen puuttumiseen on monia. Pääasiallinen syy on, että hanke ja kulutusseurannassa oleva kohde eivät vastaa toisiaan: pienehkö osakorjaus useita rakennuksia yhden mittauksen takana erikoishanke, jolla ei vaikutusta energiatalouteen 4

5 Havainnot Investointien vaikutus kulutuksiin Uudisrakennushankkeet (1,2 milj. m3): Hankkeiden keskimääräiset kulutusluvut olivat: lämpö 31,3 kwh/m3*a (23 % alle Sk:n keskiarvon 40,9 kwh/m3*a) sähkö 33,7 kwh/m3*a (26 % yli Sk:n keskiarvon 26,8 kwh/m3*a) Kun käyttötarkoitus otetaan huomioon ja verrataan kulutuksia painotettuna eri käyttötarkoituksien mukaisiin keskiarvokulutuksiin, niin poikkeamat olivat: lämmön painotettu ominaiskulutus oli 39 % pienempi kuin vastaavan kannan sähkön painotettu ominaiskulutus oli 6 % suurempi kuin vastaavan kannan 5

6 Havainnot Investointien vaikutus kulutuksiin Peruskorjaushankkeet (0,85 milj. m3): lämmön ominaiskulutus nousi 3 % (47 kwh/m3*a => 48 kwh/m3*a) sähkön ominaiskulutus nousi 24 % (25 kwh/m3*a => 31 kwh/m3*a) veden ominaiskulutus laski 50 % (0,22 m3/m3*a => 0,11 m3/m3*a) Valmistuneiden hankkeiden tilannetta verrattiin myös vastaavan käyttötarkoituksen mukaisiin hankkeisiin painoarvonsa mukaan samoin kuin uudisrakennushankkeissa. lämmön painotettu ominaiskulutus oli 14 % yli koko vastaavan kannan sähkön painotettu ominaiskulutus oli 9 % yli koko vastaavan kannan 6

7 Laskelma tulevasta kehityksestä nykyisellä toimintatavalla Laskelmassa korjausten vaikutus muutoksiin on 2 % vuodessa ja uudisrakennusten 0,5 % vuodessa. Osuudet perustuvat 40 vuoden pitoaikaan ja uudisrakennushankkeiden 20 % osuuteen kaikista rakennushankkeista. Ilman muita toimenpiteitä (ylläpito ym.) vuosien toimintatavalla rakentamisen teoreettinen vaikutus koko kiinteistökannan keskimääräisiin ominaiskulutuksiin vuodesta 2008 vuoteen 2016 olisi: lämmön kulutus laskisi 1 % sähkön kulutus nousisi 5 % veden kulutus laskisi 10 % Kokonaisenergiankulutus nousisi 1,4 % vuoteen 2016 mennessä. Näin lyhyellä aikavälillä rakentamisen vaikutukset olisivat siis vähäiset, mutta osittain vääränsuuntaiset 7

8 Energiatavoitteiden asettaminen Kategoristen yleistavoitteiden asettaminen ei ole mahdollista! Vertaaminen vastaavaan rakennukseen käy vain peruskorjaushankkeissa Virastotalot Sääkorjattu ominaislämpö Tilavuus m^3 8

9 Yhteenveto esimerkkikohteen tavoitteenasettelusta Tavoitteen asettelun menetelmä Tavoite kwh/m3*a Keskimääräinen vastaava kohde 38 Asiantuntijan arvaus 27 Hyvä vastaava 25 Hyvä vastaava 25% 19 TAKU 21 Simulointi WinEtana, normitalo (kesto 1 min) 19 Simulointi WinEtana, paranneltu (kesto 3 min) 16 9

10 Energiatavoitteiden asettaminen Realistisena voidaan kuitenkin pitää: lämpö uudisrakennuksissa 50 % alle käyttötarkoituksen mukaisen keskiarvon lämpö peruskorjauksissa 20 % alle entisen kulutuksen sähkö uudisrakennuksissa nykyisen kannan keskiarvossa sähkö peruskorjauksissa samalla tasolla kuin ennen korjausta Tämä johtaa koko kannan kulutuksessa 2 % vähenemiseen vuoteen 2016 Mikäli lisäksi uudisrakennushankkeista 20 % toteutetaan matalaenergiahankkeina, on kokonaisvähennys noin 2,2 % 10

11 % 110 Ylläpidon osuuden muutos Senaatin ominaisenergiankulutuksen kehitys Kokonaisenergia Suhteellinen ominaisenergia Nykyinen toimintatapa jatkuu 100 Rakentamisen vaikutus, parannetut tavoitteet 20 % matalaenergiarakentamista 90 Rakentamisen ja käyttäjän vaikutus Ylläpidon osuus Kokonaistavoite Vuosi 11

12 Senaatin suhteelliset ominaisenergiankulutukset (2007 = 100%) Nykyinen toimintatapa jatkuu lämpö sähkö 80 kokonais vuosi 1978 Tavoite Rakentamisen vaikutus Lämpö: Uudis = nykytaso 50% Korjaus = nykytaso 20% Sähkö: Uudis = nykytaso Korjaus = kulutus ennallaan

13 Johtopäätökset energiatehokkuuden parantamiseksi rakennuttamisen ja suunnittelun keinoin: tavoitteita on merkittävästi kiristettävä tavoitteen asettelun menetelmiä parannettava erityishuomio sähkön kulutukseen vaatimusten toteutumista seurattava kaikissa vaiheissa raportoivuutta parannettava rakennushankkeiden yhteydessä tavoitteen asettelun ja raportoinnin vastattava toisiaan kulutus saatava hallintaan heti hankkeen vastaanoton jälkeen Rakentaminen ja suunnittelu ohjeistetaan Senaatin investointiprosessissa: 13

14 Vaiheet sidotaan investointiprosessiin (www.tova.fi) Asiakas ja omistajatavoitteet Suunnitteluedellytykset Järjestelmäratkaisut Rakentamisedellytykset Vastaanottomenettelyn varmistaminen Vastaanja käyttöönoton varmistaminen Käytön varmistaminen 14

15 Asiakas ja omistajatavoitteet (VP 1) 1 Onko hankesuunnitelma kunnossa: miten hankkeen energiatalous suhtautuu Senaatin yleisiin tavoitteisiin? onko ylevät tavoitteet otettu huomioon kustannuksissa? onko käyttäjä kärryillä asioista? välittyvätkö tavoitteet eteenpäin? 15

16 Suunnitteluedellytykset (VP 2) 2 Ovatko toimeksiannot kunnossa: onko projektiohjelma hankesuunnitelman mukainen? vastaavatko konsulttitehtävät hankkeen vaativuutta? vastaavatko rakennuttajan kustannukset toimeksiantoja? tarvitaanko työn tekemiseen tarkentavia ohjeita? 16

17 Järjestelmäratkaisut (VP 3) 3 Onko tavoitteiden saavuttamiseen paneuduttu? onko ehdotus ja yleissuunnittelu ollut perusteellista? onko energialaskelmat tehty asiallisesti? saavutetaanko tavoitteet paperilla? onko valvonnan suunnittelu käynnistynyt? 17

18 Rakentamisedellytykset (VP 4) 4 Onko hanke valmis toteutukseen: onko valvonnasta sovittu ja se on suunniteltu? eihän suunnittelu ole rönsyillyt? ovatko laitevaatimukset tavoitteita toteuttavia? ovatko tavoitteet todennettavissa? 18

19 Vastaanottomenettelyn varmistaminen (VP 5) 5 Etenevätkö rakennustyöt hallitusti: onko laitteiden suoritusarvot tarkastettu ja hyväksytty? onko suunnitelmat päivitetty todellisilla laitteilla? onko kaikki asennustapatarkastukset pidetty? onko toimintakoevalmius saavutettu? 19

20 Vastaan ja käyttöönoton varmistaminen (VP 6) 6 Onko laitos koestettu: onko toimintakokeet tehty ja dokumentoitu? onko laitteiden suoritusarvot mitattu? onko virtaamat tarkastettu? onko koekäytöt tehty? 20

21 Käytön varmistaminen (VP 7) 7 Onko rakennus valmiina käyttöön: seurataanko olosuhteita ja niiden poikkeamia? onko takuuaikana sovitut koestukset tehty? onko lopulliset asetusarvot selvitetty? onko lopulliset käyttöajat selvitetty? onko energialaskenta tehty ylläpitoa varten? 21

22 Kaikkiin laadunvarmistuspisteisiin on tehty yksinkertaiset tarkastuslomakkeet: suunnittelija rakennuttajakonsultti rakennuttajakonsultti tilaaja Lisäksi on ohjeet laskelmien laatimista ja mittauksia varten 22

23 Yhteistyössä Insinööritoimisto Granlundin kanssa on laadittu tekninen ohje Poimintoja sisällöstä: 23

24 24

25 25

26 Tavoitteenmukaisuuden hallinta 26

27 Kiinteistön energiaraportoivuuteen liittyvät järjestelmät ja palvelut Kiinteistökannan johtamisen työkalut Olosuhde ja ongelmatilaselvitykset Executiveraportointi (RYHTI) PTS (RYHTI) Huoltokirja (RYHTI, FacilityInfo) Kiinteistökohtaiset seuranta ja raportointijärjestelmät sekä palvelut Kulutusseurant a (RYHTI) Energianmittaus Onlineraportointi (Taloinfo) Energiaselvitykset ja auditoinnit Talotekniikan toimivuuden jatkuva seuranta Kiinteistön ulkopuolinen tiedon keräys Ubiikkitieto (Elisa) Kaukoluettava energiatieto (Energiakolmio) S Kiinteistön tekniset valvonta ja ohjausjärjestelmät Rakennusautomaatio Kulunvalvonta Kiinteistön mittausinstrumentointi... muu järjestelmä TE ME M M LM LM LM 27

28 Raportoivuuden huomioon ottaminen 28

29 Esimerkki: tavoitehallintaa tukevan mittausjärjestelmän periaate KIINTEISTÖN TEKNISET VALVONTA JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT JA KIINTEISTÖN ULKOPUOLINEN TIEDONKERÄYS 3. KRS KOJEET JA LAITTEET JAKOKESKUS PISTORASIAT VALAISTUS M M M YKSI TILA ALUE /KÄYTTÄJÄ MIKÄLI KIINTEISTÖSSÄ ON VAIN YKSI KÄYTTÄJÄ,KÄYTTÄJÄN JAKOKESKUKSIEN SÄHKÖENERGIAN MITTAUS TOTEUTETAAN KYSEISISSÄ KESKUKSISSA. KÄYTTÄJÄN LASKUTUSMITTAUS TOTEUTETAAN PÄÄKESKUKSEN PÄÄMITTAUKSENA KOJEET JA LAITTEET JAKOKESKUS PISTORASIAT VALAISTUS M M X KPL. KÄYTTÄJIÄ TILA ALUE / MONTA KÄYTTÄJÄÄ MIKÄLI KIINTEISTÖSSÄ MONTA KÄYTTÄJÄÄ, KÄYTTÄJIEN JAKOKESKUSTEN LASKUTUSMITTAUS TOTEUTETAAN PÄÄKESKUKSEN NOUSUSSA JAKOKESKUKSELLE 3. KRS KOJEET JA LAITTEET JAKOKESKUS PISTORASIAT VALAISTUS KOJEET JA LAITTEET JAKOKESKUS PISTORASIAT VALAISTUS 2. KRS 1. KRS M M M KOJEET JA LAITTEET JAKOKESKUS PISTORASIAT VALAISTUS M M M ERILLISTILOJEN JAKOKESKUKSET (ESIM. RAVINTOLAT) JAKOKESKUS KOJEET JA PISTORASIAT VALAISTUS LAITTEET M M 2. KRS 1. KRS KIINTEISTÖSÄHKÖN X KPL. MITTAUKSIA OSAJÄRJESTELMÄKOHTAINEN M1..Mx SÄHKÖNMITTAUS JÄÄHDYTYKSEN SÄHKÖNKULUTUS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SÄHKÖNKULUS ILMANVAIHDON SÄHKÖNKULUTUS MUU LVI SÄHKÖNKULUTUS TARVITTAESSA MÄÄRITELTÄVIEN LAITTEIDEN SÄHKÖNKULUTUS (ESIM. TIETYT IV KONEET) LM KIINTEISTÖSÄHKÖN JAKOKESKUKSET LM Päämittaus SÄHKÖNSYÖTTÖ PÄÄKESKUS ENERGIALAITOKSEN LASKUTUSMITTAUS LM LM X KPL. MITTAUKSIA (MONTA KÄYTTÄJÄÄ) LM M = ENERGIALAITOKSEN LASKUTUSMITTAUS = JÄLKIMITTAUS = MONTA JÄLKIMITTAUSTA = TAVOITEHALLINNAN MAHD. LISÄMITTAUSVIESTIT = ENERGIATODISTUKSEN MUKAINEN MITTAUSVIESTI = LASKUTUSTA PALVELEVA MITTAUSVIESTI = KATKOVIIVALLA ESITETTY VAIHTOEHTOISET RATKAISUT 29

30 Kiitos tarkkaavaisuudestanne 30

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004

Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2004 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 24 1 Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 24 Juha Tiuraniemi Suomen toimitila- ja rakennuttaja liitto RAKLI

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 12/2012 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ 3.11.2014 ST 41.08 ELINKAARISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ELINK12 RT 10-111XX LVI 03-105XX KH X4-005XX OHJEET marraskuu 2014 1 (16) ELINK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Juhani Heljo, Antti Kurvinen, Jaakko Vihola Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Liitteet III Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous.

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

tulokset. Sisäilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet

tulokset. Sisäilmasto- ja energiatehokkuustavoitteet Sisäilmasto- ja energiatehokkuustavoitteiden asettaminen ja valvonta elinkaarihankkeissa Jarek Kurnitski, Dosentti, TkT Tutkimuspäällikkö, TKK LVI-tekniikka jarek.kurnitski@tkk.fi 488 Elinkaarihankkeiden

Lisätiedot

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa

Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Ympäristö- ja elinkaarimittareiden hyödyntäminen ARA-kohteissa Loppuraportti, 25. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä rakennusten elinkaari-

Lisätiedot

Tavoitteiden toteuttaminen ja todentaminen. Rakentaminen. 4. Hankinta- ja rakentamis - edellytysten varmistus. 5. Toimintakokeiden. säätöjen varmistus

Tavoitteiden toteuttaminen ja todentaminen. Rakentaminen. 4. Hankinta- ja rakentamis - edellytysten varmistus. 5. Toimintakokeiden. säätöjen varmistus ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2413 Tavoitteiden asettaminen Tavoitteet järjestelmille Asiakastarpeiden, vaatimusten ja määräysten hallinta Tavoitteiden toteuttaminen ja todentaminen Sisäolosuhteiden, kulutusten

Lisätiedot

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Elinkaariasioiden huomioon ottaminen rakennushankkeessa Tuomas Suur-Uski, diplomi-insinööri Elinkaariasiantuntija, Pöyry Building Services Oy tuomas.suur-uski@poyry.com 1 Elinkaaren hallinta rakennushankkeessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten Laatujärjestelmä sisäilman laadun parantamiseksi ja energiakulutuksen vähentämiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE YLEISOHJE VERSIO 1.1

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE YLEISOHJE VERSIO 1.1 HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE YLEISOHJE VERSIO 1.1 22.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. YLEISTÄ 1.1 Kansainväliset ja kansalliset sopimukset sekä Helsingin velvoitteet

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 1 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Aija Tasa Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tapio Jalo

Lisätiedot

Energiatehokkuus & hankinnat - teematyöpaja 13.6.2013 Energiansäästötavoitteiden toteuttaminen peruskorjaushankkeiden toteutuksissa case LähiTapiola

Energiatehokkuus & hankinnat - teematyöpaja 13.6.2013 Energiansäästötavoitteiden toteuttaminen peruskorjaushankkeiden toteutuksissa case LähiTapiola Energiatehokkuus & hankinnat - teematyöpaja 13.6.2013 Energiansäästötavoitteiden toteuttaminen peruskorjaushankkeiden toteutuksissa case LähiTapiola Sisältö: 1. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy 2.

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot