Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Antti Tonteri j Miia Viitanen vj Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Leni Karisaari pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Leni Karisaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä (pl. 214) (pl. 214) Kari Kotavuopio Berit-Ellen Juuso puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Seppo Alatörmänen Antti Tonteri Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat: 208 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 209 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastuskäytännön muuttaminen 210 Ylikyrön ranta-asemakaavan muutos 211 Esityksen tekeminen Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi toimikaudelle Kunnan osallistuminen Lapin yksityistiehanke hankkeeseen 213 Kannanotto seutukuntajaon muutostarpeista 214 Vuontisjärven koulukiinteistön kauppaan liittyvä vaatimus 215 Moottorikelkkareitin merkitsemisen ja ohjaamisen kieltäminen Karesuvannon kalastuskunnan vesialueilla 216 Lentoliikenteen tappiontakuusopimus Enontekiön kunnan ja Finncom Airlinesin välillä 217 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 218 Ilmoitusasiat 219 Kiinteistöluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 220 Imagomarkkinointihanke 221 Hankintojen jäädyttäminen 222 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 223 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 224 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat

3 Kunnanhallitus Khall 208 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Alatörmänen ja Antti Tonteri. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen kahdella lisäasialla (imagomarkkinointihanke ja hankintojen jäädyttäminen) sekä hyväksyi, että talousarvion ja suunnitelman laatimistilanne annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. -

4 Kunnanhallitus Khall 209 KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN Kuntalain 50 :n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Enontekiön kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntaliiton verkkosivuilla "usein kysyttyjä lakiasioita" -kohdassa todetaan, että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Tällä on merkitystä pöytäkirjan nauttiman julkisen luotettavuuden kannalta. Pöytäkirjantarkastajien hyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Kuntalaki sen enempää kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettu laki tai sähköisestä allekirjoituksesta annettu lakikaan eivät kuitenkaan estä menettelyä, jossa pöytäkirjantarkastajat vain ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjantarkastajien puumerkkejä ei siis välttämättä tarvita. Sähköisesti tapahtuvan pöytäkirjan tarkastamisen käyttöönotto tuo tarkastuskäytäntöön joustavuutta, säästää aikaa ja jonkin verran kustannuksia. Tarkastuskäytännön muuttaminen mahdollistaa sen, että pöytäkirjantarkastaja saatuaan pöytäkirjan sähköpostilla tarkastaa sen, ja lähettää pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymisilmoituksen viimeistään ilmoitettuna päivänä. Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan etusivulle. Pöytäkirjantarkastajan tulee noudattaa ilmoitettuja määräaikoja. Koska sähköposti-ilmoitus liitetään pöytäkirjaan, on syytä antaa seuraava ohje yhtenäisestä käytännöstä sähköpostiviesteissä: Viestin aihe: "Kunnanhallituksen xx.xx.2010 pöytäkirjan tarkastus" Viestin sisältö: "Olen tarkastanut xx.xx.2010 (tarkastuspäivämäärä) kunnanhallituksen pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi." Viestin allekirjoitus: Viestin allekirjoitukseksi laitetaan tarkastajan nimi ja merkintä "pöytäkirjantarkastaja".

5 Kunnanhallitus Em. sähköposti-ilmoitus lähetetään kuntaan sähköpostiosoitteeseen annettuun päivään mennessä. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää siirtyä alkaen käytäntöön, jossa pöytäkirjantarkastajan on mahdollista tarkastaa kunnanhallituksen pöytäkirja etänä em. tavalla sähköpostin välityksellä. Käsittely: Seppo Alatörmänen kannatti esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Merkitään, että kunnanhallitukselle annettiin selvitys talousarvion ja suunnitelman laatimisen tämänhetkisestä tilanteesta. Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano oli kokouksessa klo Kunnanhallitus päätti, että seuraava kunnanhallituksen kokous on klo 10.00, jolloin talousarvion käsittely aloitetaan.

6 Kunnanhallitus Khall 210 YLIKYRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekn.ltk / 93 Ylikyrön ranta-asemakaava alueella (vahvistettu ) korttelissa 121 tilan Tervatieva 2:87 omistaja on esittänyt rantaasemakaavaa muutettavaksi. Kaavamuutoksen on laatinut Seitap oy os. Ainonkatu Rovaniemi. Kaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan ja kaavamuutosehdotus on ollut MRL 27 mukaan julkisesti nähtävillä välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty. Kaavamuutosehdotuksessa ei lisätty rakennusoikeutta, mutta sijoitettiin se tontille uudelleen. MRL 52 mukaan asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta voidaan hyväksymispäätös siirtää johtosäännössä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Enontekiön kunnan hallintosäännössä 42 kohta 42 sivu 20 on määrätty, että merkitykseltään vähäisen kaavamuutospäätöksen tekee kunnanhallitus. Liitteet: 1 Perus- ja tunnistetiedot, 2 Ranta-asemakaavakartta ja 3 Kaavaselostus Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavamuutosehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamuutosehdotus hyväksyttäisiin. Ehdotuksen mukaan. Liitteenä ranta-asemakaavakartta ja kaavaselostus (sisältää perusja tunnistetiedot). (LIITTEET 1,2) Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä Ylikyrön ranta-asemakaava alueella korttelissa 121 tilan Tervatieva 2:87 osalta esitetyn ranta-asemakaavan muutoksen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 211 ESITYKSEN TEKEMINEN LAPIN ALUEELLISEN LIIKUNTANEUVOSTON JÄSENIKSI TOIMIKAUDELLE Aluekehityslain 10 :n mukaan maakunnan liitto asettaa alueelliset liikuntaneuvostot. Lapin liikuntaneuvosto toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteydessä. Lapin liitto pyytää mm. kuntia tekemään esityksensä Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi ja mahdollisiksi varajäseniksi toimikaudelle Esitykset tulee toimittaa Lapin liitolle mennessä. Lapin liikuntaneuvoston asettaminen Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippuurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lain 2 :n mukaan ministeriö, jonka toimialaan kuuluu liikuntatoimi, vastaa liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta liikunnan yhteistyössä valtion hallinnossa. Muutetun liikunta-asetuksen 4 b :n mukaan alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä voi olla alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely kuten: 1. antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista 2. antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaesityksistä 3. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa 4. osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin 5. suorittaa muut alueellisen liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät Lapin liikuntaneuvoston jäsenet määrää Lapin liitto liikunnan eri aloja edustavia alueellisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja kuultuaan. Lapin liitto pyytää kuntia, Saamelaiskäräjiä ja Lapin Liikunta ry:tä tekemään esityksensä Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi ja mahdollisiksi varajäseniksi toimikaudelle Lapin liitto toivoo, että em. tahot ottaisivat esityksessään huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon, erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.

8 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää Enontekiön kunnasta Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi toimikaudelle Heikki Järvistön ja varajäseneksi Jaana Laakson. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Khall 212 KUNNAN OSALLISTUMINEN LAPIN YKSITYISTIEHANKE HANKKEESEEN Lapin metsäkeskus on hakenut rahoitusta Lapin yksityistiehankkeelle. Metsäkeskus toivoo, että mahdollisimman moni lappilainen kunta osallistuisi hankkeeseen ja pyytää, että kunnat tekisivät päätöksen osallistumisesta viimeistään mennessä. Lapin metsäkeskus on jättänyt hankehakemuksen ELY-keskukselle Julkista rahoitusta on haettu Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmasta maaseudun elinkeinoelämän ja maaseudun peruspalvelujen turvaamiseen. Hanke keskittyy nimensä mukaisesti yksityistieasioihin hankkeeseen mukaan lähtevien kuntien alueella. Hankkeen avulla parannetaan edellytyksiä pysyvän asutuksen säilymiselle ja kehittymiselle maaseudulla, annetaan asiantuntijaapua tiekunnille, opastetaan tiekuntia hyödyntämään käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia tienpidon parantamiseksi, opastetaan ja koulutetaan tiekuntien hallinnossa toimivia ihmisiä. Edellytyksenä ohjelman mukaisen julkisen (EU ja kansallinen) rahoituksen saannille on, että kunnat ovat omalta osaltaan mukana rahoittamassa hanketta. Kuntien osuus hankkeen :n kustannuksista on 6 % eli EU:lta tuleva ja kansallinen rahoitus on 84 %. 10 % hankkeen menoista katetaan yksityisillä varoilla, jotka kerätään suunnitelman mukaan pääosin hankkeessa mukana olevilta tiekunnilta. Puolet kuntarahoituksesta kerätään tasasuurina maksuina hankkeessa mukana olevilta kunnilta. Oletuksena hakijalla on, että hankkeeseen lähtee vähintään 10 kuntaa. Toinen puoli kerätään kunnilta palvelun vastaanoton mukaan. Jakokriteerinä on kunnan alueella hankkeen palveluja käyttäneiden tiekuntien määrä suhteessa hankkeen palveluja käyttäneiden tiekuntien yhteismäärään. Lapin yksityistiehanke hankesuunnitelma, joka täydentyy puuttuvilta osilta, on nähtävillä kokouksessa. Metsäkeskus on arvioinut, että Enontekiön kunnan rahoitusosuus on enintään 3200 euroa 3 vuoden aikana. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu Lapin yksityistiehankkeeseen yhteensä enintään 3200 :n kuntaosuudella. Hankkeen kuntarahoitusosuus huomioidaan teknisen lautakunnan talousarviossa ja suunnitelmassa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Khall 213 KANNANOTTO SEUTUKUNTAJAON MUUTOSTARPEISTA Työ- ja elinkeinoministeriö on tiedustellut maakunnan liitoilta näkemyksiä seutukuntajakoon liittyvistä muutostarpeista. Lapin liitto pyytää jäsenkuntia toimittamaan kannanottonsa seutukuntajaon muutostarpeista 19. marraskuuta 2010 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyn aikana seutukuntajakoon vuoden 2011 alusta tulevia muutoksia. Ainakin kuntaliitosten aiheuttamat muutokset tulee ottaa huomioon. Kuntaliitoksia tapahtuu kuusi: - Etelä-Pirkanmaan seutukuntaan kuuluvat Kylmäkoski ja Akaa - Kuopion seutukuntaan kuuluvat Karttula ja Kuopio - Ylä-Savon seutukuntaan kuuluvat Lapinlahti ja Varpaisjärvi - Lahden seutukuntaan kuuluvat Orimattila ja Artjärvi - Vaasan seutukuntaan kuuluvat Vöyri-Maksamaa ja Oravainen - Kaakkois-Pirkanmaan seutukuntaan kuuluva Kuhmalahti yhdistyy Tampereen seutukuntaan kuuluvaan Kangasalaan Näin ollen viisi kuntaliitosta ei vaikuta nykyiseen seutukuntajakoon ja yksi muuttaa sitä (Kuhmalahti-Kangasala). Seutukuntajaon keskeiset tavoitteet ja tehtävät on määritelty Laissa alueiden kehittämisestä ( 31): "Valtioneuvosto voi määrätä maan heikoimmin kehittyneet alueet kehittämistarpeiden perusteella I ja II tukialueiksi. Jako tapahtuu pääosin seutukunnittain. Seutukuntajakoa määrättäessä otetaan huomioon ainakin työssäkäynti, asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Seutukuntajaon vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö sen jälkeen, kun se on kuullut niitä kuntia ja maakunnan liittoja, joita asia koskee. Määräämis- ja jakamisperusteista tukialueisiin säädetään valtioneuvoston asetuksella." Aluekehittämisasetuksen perusteluissa (15 Seutukuntajako) todetaan: "Säännöksessä ehdotetaan, että poikkeustapauksessa seutukunnan voisi muodostaa yksi kunta. Tällainen menettely olisi perusteltua erityisesti silloin, kun kuntarakenteen muuttuessa uusi kunta muodostuu aikaisemmin samaan seutukuntaan kuuluneista kunnista. Uuden kunnan yhteistyön muodostaminen ympäröivien kuntien kanssa voi kunnan toiminnan alkuvaiheessa olla haastavaa samanaikaisesti yhdistymiseen muuten liittyvien tehtävien hoitamisen kanssa. Siksi voisi olla perusteltua säilyttää seutukuntajako ennallaan esimerkiksi erikseen sovittavan siirtymäkauden ajan." Toinen tehtävä seutukuntajaolla on toimia alueluokituksena laadittaessa tilastoja ja selvityksiä alueellisesta kehityksestä. Tilastojen laadinnassa seutukuntajako on kansallinen aluejako maakuntajaon ja kuntajaon välissä. Se ei siis ole osa virallista

11 Kunnanhallitus NUTS -luokitusta, vaan on vapaaehtoinen valinta ns. LOC1 -aluejaoksi (LOC2 on kuntajako). Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen yksikkö tiedustelee maakunnan liitolta näkemystä seutukuntajakoon liittyvistä muutostarpeista. - Riittääkö, että seutukuntajakoon tehdään vain kuntaliitoksista johtuvat muutokset? - Tarvitaanko jotain muita muutoksia ja jos tarvitaan niin millä perusteella? Maakunnan liiton tulee selvittää jäsenkuntiensa kannat seutukuntajaon muutostarpeista. Maakunnan liiton ja jäsenkuntien kannanotot tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 26. marraskuuta 2010 mennessä. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kannanottonaan Lapin liitolle, että Enontekiön kunta pitää perusteltuna, että Tunturi-Lapin seutukunta säilytetään. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Khall 214 VUONTISJÄRVEN KOULUKIINTEISTÖN KAUPPAAN LIITTYVÄ VAATIMUS Aatos Keskitalo ja Riitta O. Keskitalo ovat osoittaneen Enontekiön kunnanvaltuustolle kirjeen, jossa he vaativat Vuontisjärven koulukiinteistöä koskevan kaupan purkua ja sen luovuttamista kyläyhdistykselle. Kirje on liitteenä. (LIITE 3) Enontekiön kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Vuontisjärven koulukiinteistön perustettavalle yhtiölle (Kiinteistöyhtiö Hietamella Oy). Perustettavan yhtiön puolesta toimivat Hilkka Joki ja Sari Keskitalo, ja heidät on merkitty luovutuksensaajiksi kauppakirjaan. Kauppahinta oli 20 euroa. Perustettavaa yhtiötä ei kuitenkaan saatu koskaan rekisteröityä. Sen vuoksi kiinteistön lainhuuto oli myönnetty Hilkka Joelle ja Sari Keskitalolle, joiden nimissä koulukiinteistö on tällä hetkellä. Kiinteistöyhtiö Hietamellan rahankäytöstä tehdyn tutkintapyynnön johdosta, kihlakunnansyyttäjä Anita Haapakoski on päättänyt jättää syytteen nostamatta Jokea ja Keskitaloa vastaa, koska asiassa ei ole näyttöä rikoksesta eivätkä Joki ja Keskitalo ole pyrkineet saamaan hyötyä yhtiöstä. Enontekiön kunta on myynyt käytöstä poistetut koulukiinteistönsä 20 eurolla kyläläisten käyttöön pääasiassa kyläyhdistyksille. Koulukiinteistöjen toiminta kyläläisten hyväksi on ollut etupäässä onnistunutta. Enontekiön kunnanhallitus on Vuontisjärven koulukiinteistöä koskevan asian käsittelyssä vaatinut, että Kiinteistö Oy Hietamellan osalta toteutetaan tilanne, joka oli tarkoitus Vuontisjärven koulurakennuksen kaupantekohetkellä, eli että Kiinteistö Oy Hietamella täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin niillä osakeosuuksilla, joilla alkuperäinen osakepääoma on aikanaan kerätty. Kunnanhallitus merkitsi koulukiinteistön tämänhetkisen tilanteen tiedoksi kokouksessaan / 205. Sari Keskitalolta saadun tiedon mukaan asiaa ollaan järjestämässä niin, että koulukiinteistö siirretään perustettavan Vuontisjärven kylätaloyhdistyksen omistukseen. Kylässä on pidetty useita kyläkokouksia, joissa asiaa on valmisteltu, yhdistyksen säännöt on hyväksytty ja sen rekisteröintiä ollaan valmistelemassa. Kylätalonyhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki kyläläiset. Lisäksi on keskusteltu Maailmankylä-tapahtuman voittorahojen hyödyntämisestä kylätalotoiminnassa ja sen ylläpidossa. Tavoitteena on koulukiinteistön pitäminen kylän yhteisenä kokoontumispaikkana. Ehdotus:

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää todeta ja saattaa valtuustolle tiedoksi seuraavaa: Enontekiön kunnalla ei ole kiinteistön myyjänä laillisia oikeuksia vaatia kaupan purkua. Sillä ei ole myöskään intressiä kiinteistön takaisinostoon. Sari Keskitalon kertoman järjestelyn toteuttamisen jälkeen koulukiinteistö tulee kaikkien Vuontisjärven kylän asukkaiden käyttöön, joten vuonna 2004 tehdyn kaupan alkuperäinen tarkoitus tulee toteutumaan. Käsittely: Sari Keskitalo, Pentti Keskitalo ja Leni Karisaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokoustilasta. Puheenjohtajana toimi vpj. Kari Kotavuopio ja pöytäkirjanpitäjänä Berit-Ellen Juuso. Kunnanhallitus päätti todeta ja saattaa valtuustolle tiedoksi seuraavaa: Enontekiön kunnalla ei ole kiinteistön myyjänä laillisia oikeuksia vaatia kaupan purkua. Sillä ei ole myöskään intressiä kiinteistön takaisinostoon. Sari Keskitalon kertoman järjestelyn toteuttamisen jälkeen koulukiinteistö tulee kaikkien Vuontisjärven kylän asukkaiden käyttöön, joten vuonna 2004 tehdyn kaupan alkuperäinen tarkoitus tulee toteutumaan. Kunnanhallitus edellyttää, että kaupan alkuperäinen tarkoitus tulee toteutumaan.

14 Kunnanhallitus Khall 215 MOOTTORIKELKKAREITIN MERKITSEMISEN JA OHJAAMISEN KIELTÄMINEN KARESUVANNON KALASTUSKUNNAN VESIALUEILLA Karesuvannon kalastuskunta/johtokunta on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan päivätyn kirjeen: Kaaresuvannon kalastuskunta kieltää moottorikelkkareitin merkitsemisen ja ohjaamisen omistamilleen vesialueille toistaiseksi. Perustelut: Aiheuttaa vahinkoa ja haittaa kalastukselle ja kalastukseen liittyvälle virkistyskäytölle. Aiheuttaa vaaratilanteita kalastajille. Kalastuskunta ei ole luovuttanut tai vuokrannut vesialueitaan muuhun käyttöön kuin kalastukseen ja kalastukseen liittyvään virkistyskäyttöön. Moottorikelkkareitit eivät kuulu kalavesien päälle. Esimies Sihteeri Reijo Pahajoki Veikko I. Kotavuopio Jakelu Enontekiön kunta/kunnanhallitus Lapin ely-keskus/pekka Herva Pöytäkirjan liite Liitteet Karttalehti kalastuskunnan vesialueesta Kirje on toimitettu tekniselle toimistolle. Kartta on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää merkitä kirjeen tiedoksi. Käsittely: Keskusteltiin siitä, pitäisikö asiasta vielä neuvotella yhteisymmärryksessä kalastuskunnan kanssa. Kunnanhallitus merkitsi kirjeen tiedoksi.

15 Kunnanhallitus Khall 216 LENTOLIIKENTEEN TAPPIONTAKUUSOPIMUS ENONTEKIÖN KUNNAN JA FINNCOM AIRLINESIN VÄLILLÄ Kunnanjohtaja selosti käyntiään Helsingissä mm. neuvottelemassa valtion ostoliikenteestä. Käsittely: Todettiin, että Antti Tonteri osallistuu sopimusneuvotteluihin. Merkittiin kunnanjohtajan selvitys tiedoksi.

16 Kunnanhallitus Khall 217 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Sivistyslautakunta - Pöytäkirja Tekninen lautakunta - Pöytäkirja Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 218 ILMOITUSASIAT Kirjeet: ELY-keskus - Rakentamista koskeva poikkeamispäätös; Eila ja Taisto Kuru Muoniosta. Myönnetty. Inarin kunta - Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma. Kuntien Eläkevakuutus - Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle Kolpeneen palvelukeskuksen ky - Valtuuston esityslista Lapin Liitto - Valtuuston esityslista Lapin Liitto, pelastuslautakunta - Esityslista Pöytäkirja Lapin läänin Pelastusliitto ry - Sääntömääräinen syyskokous Pohjola-Norden Lapin piiri ry - Syyskokous Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

18 Kunnanhallitus Khall 219 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: Peltotieva, Suonttajärven kylä. Luovuttaja: Juhani Valter Kelottijärven kuolinpesän osakkaat. Luovutuksen saajat: Laulumaa Jorma ja Helli Leppäjärvestä. Kohde: Palo, Palojoensuun kylä. Luovuttaja: Tapani Lasse Olavi Muoniosta. Luovutuksen saaja: Haimakka Katja Maaret Johanna Forssasta. Kohde: , Peltovuoman kylä. Luovuttaja: Kangas Jari Tapio Kerkkoosta. Luovutuksen saajat: Kankaanpää Carita Mariana ja Ikonen Veli Pekka Kauniaisista. Kohde: M602, Kelottijärven kylä. Luovuttaja: Uusitalo Pertti Luopioisista. Luovutuksen saajat: Pudas Jorma Kalevi Saariputaalta,Pudas Erkki Ville Kalevi Saariputaalta, Pudas Lauri Eerik Nikolai Saariputaalta, Rousu Mikko Mikael Kilpisjärveltä ja Pudas Saara Marja Helena Pudasjärveltä. Kohde: Pekkala, Hetan kylä. Luovuttaja: Näkkäläjärvi Maarita Kaarin Enontekiöltä. Luovutuksen saaja: Magga Nils-Heikki Enontekiöltä. Kohde: , Peltovuoman kylä. Luovuttaja: Keskitalo Vesa Johannes Vuontisjärvestä. Luovutuksen saaja: Orava Lauri Eljas Vuontisjärvestä. Luovutuksen kohteet: Kursu ja Korsuntörmä, Palojoensuun kylä sekä Kalala, Kelottijärven kylä. Luovuttaja: TH-Laite Oy Rovaniemeltä. Luovutuksen saaja: Santa Safari Oy Helsingistä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Khall 220 IMAGOMARKKINOINTIHANKE Imagomarkkinointihanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Lapin ja Koillismaan kuntien sekä Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa. Hankkeen kesto on kolme vuotta alkaen ja päättyen Hankkeen keskeisenä päämääränä on Lapin ja Koillismaan yhteisen imagomarkkinoinnin toteuttaminen. Hankkeen ensimmäisenä tärkeänä toimenpiteenä on markkinointisuunnitelman laatiminen toteutukseen valitun konsultin ja Markkinointiryhmän yhteistyönä. Markkinointisuunnitelmassa määritellään tarkemmin kohdemaat ja toimenpiteet/kampanjat kullakin alueella. Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan asian sen hetkisen tilanteen tiedoksi. Hankesuunnitelma on jaettu tuolloin oheismateriaalina. Enontekiön kunnan rahoitusosuus vuosina on 5000 /vuosi. Liitteenä Esko Lotvosen selvitystä asiasta. (LIITE 4) Lapin liitto ja Tunturi-Lapin yritykset neuvottelevat asiasta tällä viikolla. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää antaa päätöksen tekemisen kunnanjohtajan tehtäväksi sen jälkeen kun em. neuvottelut on käyty. Rahoitusosuus huomioidaan talousarviossa ja suunnitelmassa Kunnanjohtajan päätös toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi seuraavassa kokouksessa. Käsittely: Kunnanhallitus evästi keskustelussa kunnanjohtajaa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Khall 221 HANKINTOJEN JÄÄDYTTÄMINEN Kunnan hankinnat ja koulutukset yms., jotka eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä olisi syytä jäädyttää. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää jäädyttää kaikkien hankintojen, jotka eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä, tekemisen. Tämä tarkoittaa, että vain välttämättömiä päivittäistavaroita voidaan hankkia. Edelleen kunnanhallitus päättää, että investointeja, joita ei ole aloitettu, ei aloiteta v Kunnanhallitus antaa hankintojen jäädyttämisen toteutumisen seuraamisen kirjanpidon tehtäväksi siten, että kirjanpito kerää tiedot kaikista hankintakiellon alaisista hankinnoista ja toimittaa tiedon kirjallisena kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus toimittaa asiasta tiedon heti kaikkiin toimipisteisiin ja kaikille tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille. Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Khall 222 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT Kunnanhallituksen kyläkierroksen viimeinen tilaisuus on tänään Hetassa klo Omaishoitajille suunnattu tilaisuus kunnanvirastolla Neuvottelu maaseutuviranomaispalvelujen järjestämisen aluepohjasta Tunturi-Lapin seutukunnassa, Pellossa ja Ylitorniolla Kuntataloustyöryhmän kokous ja käynti ELY-keskuksessa koskien luontaiselinkeinotilojen tonttiasioita Vuoden 2009 tilinpäätökseen perustuva taloustilasto, joka sisältää mm. kustannukset toiminnoittain jaettiin kokouksessa.

22 Kunnanhallitus KHALL 223 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Ulla-Maija Syväjärvi oli osallistunut kalatalousneuvottelukunnan kokoukseen. Jaakko Alamattila oli osallistunut yrittäjäjuhlaan. Bigitta Eira oli menossa Revontuliopiston kokoukseen. Antti Tonteri oli osallistunut teknisen lautakunnan kokoukseen. Satu-Marja Eira-Keskitalo oli osallistunut KOKO-ohjausryhmän kokoukseen. Sari Keskitalo oli osallistunut kylätilaisuuksiin ja kehitysyhtiön hallituksen kokoukseen.

23 Kunnanhallitus Khall 224 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Jaakko Alamattila esitti, että kunta varaisi n euroa kylille kylätalojen ylläpitoon niihin kyliin, jossa ei ole kunnan kiinteistöä kyläläisten käytössä eli Nunnanen, Palojoensuu, Vuontisjärvi, Leppäjärvi. Kari Kotavuopio oli ollut yhteydessä Esa Kaitalaan, ja esitti Ulla-Maija Syväjärven ja Berit-Ellen Juuson valtuustoaloitteeseen katuvalojen jatkamisesta Sakkaravaarantien pohjoispuolelle liittyen, että kunta sitoutuisi maksamaan puolet valotolppien kustannuksista Sakkaravaarantien pohjoispuolelle, mihin valotolppia tarvitaan 5-6 kappaletta, arvio kustannuksista 1000 euroa/tolppa, jolloin kunnan osuus olisi 500 euroa/tolppa. Kunnan avustuksella valotolpat olisi mahdollista saada alueelle. Berit-Ellen Juuso halusi nuorisoneuvoston puheenjohtajan vierailulle kunnanhallituksen kokoukseen. Ulla-Maija Syväjärvi jätti Karesuvannon kyläyhteisön seuraavat aloitteet -matonpesualtaiden hankinta. (LIITE 5) -vanhusten laitoshoidon yhteistyö Ruotsin ja Suomen kanssa. (LIITE 6) Birgitta Eira toivoi informaatiota Kilpisjärvi 2020 hankkeesta kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyvissä ajoin valmisteluvaiheessa, jolloin luottamushenkilöille jäisi aikaa paneutua asioihin. Todettiin, että pyydetään Tapani Honkanen tammikuun kokoukseen.

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi

Lisätiedot

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Tiistai 7.10.2014 klo 11.00-11.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15.2.2016 klo 16.45-17.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.40-17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 14.12.2015 klo 17.40-17.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma ESITYSLISTA Tekninen lautakunta 22.3.2017 Kokousaika Tiistai 22.03.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.4.2014 klo 17.00-17.16 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 1/2014 Kokousaika: 22.1.2014 klo 13.00-16.35 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 16.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 5/2016 Kokousaika: 16.11.2016 klo 13.15 16.20 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 16.8.2017 klo 16.18-16.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Janne

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 17.3.2016 kello 13.10-13.25 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.1.2015 klo 17.00-17.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka ESITYSLISTA Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00 (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot