Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Antti Tonteri j Miia Viitanen vj Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Leni Karisaari pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Leni Karisaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä (pl. 214) (pl. 214) Kari Kotavuopio Berit-Ellen Juuso puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Seppo Alatörmänen Antti Tonteri Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat: 208 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 209 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastuskäytännön muuttaminen 210 Ylikyrön ranta-asemakaavan muutos 211 Esityksen tekeminen Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi toimikaudelle Kunnan osallistuminen Lapin yksityistiehanke hankkeeseen 213 Kannanotto seutukuntajaon muutostarpeista 214 Vuontisjärven koulukiinteistön kauppaan liittyvä vaatimus 215 Moottorikelkkareitin merkitsemisen ja ohjaamisen kieltäminen Karesuvannon kalastuskunnan vesialueilla 216 Lentoliikenteen tappiontakuusopimus Enontekiön kunnan ja Finncom Airlinesin välillä 217 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 218 Ilmoitusasiat 219 Kiinteistöluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 220 Imagomarkkinointihanke 221 Hankintojen jäädyttäminen 222 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 223 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 224 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat

3 Kunnanhallitus Khall 208 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Alatörmänen ja Antti Tonteri. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen kahdella lisäasialla (imagomarkkinointihanke ja hankintojen jäädyttäminen) sekä hyväksyi, että talousarvion ja suunnitelman laatimistilanne annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. -

4 Kunnanhallitus Khall 209 KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN Kuntalain 50 :n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Enontekiön kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntaliiton verkkosivuilla "usein kysyttyjä lakiasioita" -kohdassa todetaan, että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Tällä on merkitystä pöytäkirjan nauttiman julkisen luotettavuuden kannalta. Pöytäkirjantarkastajien hyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Kuntalaki sen enempää kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettu laki tai sähköisestä allekirjoituksesta annettu lakikaan eivät kuitenkaan estä menettelyä, jossa pöytäkirjantarkastajat vain ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjantarkastajien puumerkkejä ei siis välttämättä tarvita. Sähköisesti tapahtuvan pöytäkirjan tarkastamisen käyttöönotto tuo tarkastuskäytäntöön joustavuutta, säästää aikaa ja jonkin verran kustannuksia. Tarkastuskäytännön muuttaminen mahdollistaa sen, että pöytäkirjantarkastaja saatuaan pöytäkirjan sähköpostilla tarkastaa sen, ja lähettää pöytäkirjanpitäjälle pöytäkirjan hyväksymisilmoituksen viimeistään ilmoitettuna päivänä. Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan etusivulle. Pöytäkirjantarkastajan tulee noudattaa ilmoitettuja määräaikoja. Koska sähköposti-ilmoitus liitetään pöytäkirjaan, on syytä antaa seuraava ohje yhtenäisestä käytännöstä sähköpostiviesteissä: Viestin aihe: "Kunnanhallituksen xx.xx.2010 pöytäkirjan tarkastus" Viestin sisältö: "Olen tarkastanut xx.xx.2010 (tarkastuspäivämäärä) kunnanhallituksen pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi." Viestin allekirjoitus: Viestin allekirjoitukseksi laitetaan tarkastajan nimi ja merkintä "pöytäkirjantarkastaja".

5 Kunnanhallitus Em. sähköposti-ilmoitus lähetetään kuntaan sähköpostiosoitteeseen annettuun päivään mennessä. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää siirtyä alkaen käytäntöön, jossa pöytäkirjantarkastajan on mahdollista tarkastaa kunnanhallituksen pöytäkirja etänä em. tavalla sähköpostin välityksellä. Käsittely: Seppo Alatörmänen kannatti esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. Merkitään, että kunnanhallitukselle annettiin selvitys talousarvion ja suunnitelman laatimisen tämänhetkisestä tilanteesta. Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano oli kokouksessa klo Kunnanhallitus päätti, että seuraava kunnanhallituksen kokous on klo 10.00, jolloin talousarvion käsittely aloitetaan.

6 Kunnanhallitus Khall 210 YLIKYRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekn.ltk / 93 Ylikyrön ranta-asemakaava alueella (vahvistettu ) korttelissa 121 tilan Tervatieva 2:87 omistaja on esittänyt rantaasemakaavaa muutettavaksi. Kaavamuutoksen on laatinut Seitap oy os. Ainonkatu Rovaniemi. Kaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan ja kaavamuutosehdotus on ollut MRL 27 mukaan julkisesti nähtävillä välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty. Kaavamuutosehdotuksessa ei lisätty rakennusoikeutta, mutta sijoitettiin se tontille uudelleen. MRL 52 mukaan asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta voidaan hyväksymispäätös siirtää johtosäännössä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Enontekiön kunnan hallintosäännössä 42 kohta 42 sivu 20 on määrätty, että merkitykseltään vähäisen kaavamuutospäätöksen tekee kunnanhallitus. Liitteet: 1 Perus- ja tunnistetiedot, 2 Ranta-asemakaavakartta ja 3 Kaavaselostus Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavamuutosehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamuutosehdotus hyväksyttäisiin. Ehdotuksen mukaan. Liitteenä ranta-asemakaavakartta ja kaavaselostus (sisältää perusja tunnistetiedot). (LIITTEET 1,2) Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä Ylikyrön ranta-asemakaava alueella korttelissa 121 tilan Tervatieva 2:87 osalta esitetyn ranta-asemakaavan muutoksen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 211 ESITYKSEN TEKEMINEN LAPIN ALUEELLISEN LIIKUNTANEUVOSTON JÄSENIKSI TOIMIKAUDELLE Aluekehityslain 10 :n mukaan maakunnan liitto asettaa alueelliset liikuntaneuvostot. Lapin liikuntaneuvosto toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteydessä. Lapin liitto pyytää mm. kuntia tekemään esityksensä Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi ja mahdollisiksi varajäseniksi toimikaudelle Esitykset tulee toimittaa Lapin liitolle mennessä. Lapin liikuntaneuvoston asettaminen Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippuurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lain 2 :n mukaan ministeriö, jonka toimialaan kuuluu liikuntatoimi, vastaa liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta liikunnan yhteistyössä valtion hallinnossa. Muutetun liikunta-asetuksen 4 b :n mukaan alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä voi olla alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely kuten: 1. antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista 2. antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaesityksistä 3. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa 4. osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin 5. suorittaa muut alueellisen liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät Lapin liikuntaneuvoston jäsenet määrää Lapin liitto liikunnan eri aloja edustavia alueellisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja kuultuaan. Lapin liitto pyytää kuntia, Saamelaiskäräjiä ja Lapin Liikunta ry:tä tekemään esityksensä Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi ja mahdollisiksi varajäseniksi toimikaudelle Lapin liitto toivoo, että em. tahot ottaisivat esityksessään huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon, erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.

8 Kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää Enontekiön kunnasta Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi toimikaudelle Heikki Järvistön ja varajäseneksi Jaana Laakson. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Khall 212 KUNNAN OSALLISTUMINEN LAPIN YKSITYISTIEHANKE HANKKEESEEN Lapin metsäkeskus on hakenut rahoitusta Lapin yksityistiehankkeelle. Metsäkeskus toivoo, että mahdollisimman moni lappilainen kunta osallistuisi hankkeeseen ja pyytää, että kunnat tekisivät päätöksen osallistumisesta viimeistään mennessä. Lapin metsäkeskus on jättänyt hankehakemuksen ELY-keskukselle Julkista rahoitusta on haettu Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmasta maaseudun elinkeinoelämän ja maaseudun peruspalvelujen turvaamiseen. Hanke keskittyy nimensä mukaisesti yksityistieasioihin hankkeeseen mukaan lähtevien kuntien alueella. Hankkeen avulla parannetaan edellytyksiä pysyvän asutuksen säilymiselle ja kehittymiselle maaseudulla, annetaan asiantuntijaapua tiekunnille, opastetaan tiekuntia hyödyntämään käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia tienpidon parantamiseksi, opastetaan ja koulutetaan tiekuntien hallinnossa toimivia ihmisiä. Edellytyksenä ohjelman mukaisen julkisen (EU ja kansallinen) rahoituksen saannille on, että kunnat ovat omalta osaltaan mukana rahoittamassa hanketta. Kuntien osuus hankkeen :n kustannuksista on 6 % eli EU:lta tuleva ja kansallinen rahoitus on 84 %. 10 % hankkeen menoista katetaan yksityisillä varoilla, jotka kerätään suunnitelman mukaan pääosin hankkeessa mukana olevilta tiekunnilta. Puolet kuntarahoituksesta kerätään tasasuurina maksuina hankkeessa mukana olevilta kunnilta. Oletuksena hakijalla on, että hankkeeseen lähtee vähintään 10 kuntaa. Toinen puoli kerätään kunnilta palvelun vastaanoton mukaan. Jakokriteerinä on kunnan alueella hankkeen palveluja käyttäneiden tiekuntien määrä suhteessa hankkeen palveluja käyttäneiden tiekuntien yhteismäärään. Lapin yksityistiehanke hankesuunnitelma, joka täydentyy puuttuvilta osilta, on nähtävillä kokouksessa. Metsäkeskus on arvioinut, että Enontekiön kunnan rahoitusosuus on enintään 3200 euroa 3 vuoden aikana. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta osallistuu Lapin yksityistiehankkeeseen yhteensä enintään 3200 :n kuntaosuudella. Hankkeen kuntarahoitusosuus huomioidaan teknisen lautakunnan talousarviossa ja suunnitelmassa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Khall 213 KANNANOTTO SEUTUKUNTAJAON MUUTOSTARPEISTA Työ- ja elinkeinoministeriö on tiedustellut maakunnan liitoilta näkemyksiä seutukuntajakoon liittyvistä muutostarpeista. Lapin liitto pyytää jäsenkuntia toimittamaan kannanottonsa seutukuntajaon muutostarpeista 19. marraskuuta 2010 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyn aikana seutukuntajakoon vuoden 2011 alusta tulevia muutoksia. Ainakin kuntaliitosten aiheuttamat muutokset tulee ottaa huomioon. Kuntaliitoksia tapahtuu kuusi: - Etelä-Pirkanmaan seutukuntaan kuuluvat Kylmäkoski ja Akaa - Kuopion seutukuntaan kuuluvat Karttula ja Kuopio - Ylä-Savon seutukuntaan kuuluvat Lapinlahti ja Varpaisjärvi - Lahden seutukuntaan kuuluvat Orimattila ja Artjärvi - Vaasan seutukuntaan kuuluvat Vöyri-Maksamaa ja Oravainen - Kaakkois-Pirkanmaan seutukuntaan kuuluva Kuhmalahti yhdistyy Tampereen seutukuntaan kuuluvaan Kangasalaan Näin ollen viisi kuntaliitosta ei vaikuta nykyiseen seutukuntajakoon ja yksi muuttaa sitä (Kuhmalahti-Kangasala). Seutukuntajaon keskeiset tavoitteet ja tehtävät on määritelty Laissa alueiden kehittämisestä ( 31): "Valtioneuvosto voi määrätä maan heikoimmin kehittyneet alueet kehittämistarpeiden perusteella I ja II tukialueiksi. Jako tapahtuu pääosin seutukunnittain. Seutukuntajakoa määrättäessä otetaan huomioon ainakin työssäkäynti, asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet. Seutukuntajaon vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö sen jälkeen, kun se on kuullut niitä kuntia ja maakunnan liittoja, joita asia koskee. Määräämis- ja jakamisperusteista tukialueisiin säädetään valtioneuvoston asetuksella." Aluekehittämisasetuksen perusteluissa (15 Seutukuntajako) todetaan: "Säännöksessä ehdotetaan, että poikkeustapauksessa seutukunnan voisi muodostaa yksi kunta. Tällainen menettely olisi perusteltua erityisesti silloin, kun kuntarakenteen muuttuessa uusi kunta muodostuu aikaisemmin samaan seutukuntaan kuuluneista kunnista. Uuden kunnan yhteistyön muodostaminen ympäröivien kuntien kanssa voi kunnan toiminnan alkuvaiheessa olla haastavaa samanaikaisesti yhdistymiseen muuten liittyvien tehtävien hoitamisen kanssa. Siksi voisi olla perusteltua säilyttää seutukuntajako ennallaan esimerkiksi erikseen sovittavan siirtymäkauden ajan." Toinen tehtävä seutukuntajaolla on toimia alueluokituksena laadittaessa tilastoja ja selvityksiä alueellisesta kehityksestä. Tilastojen laadinnassa seutukuntajako on kansallinen aluejako maakuntajaon ja kuntajaon välissä. Se ei siis ole osa virallista

11 Kunnanhallitus NUTS -luokitusta, vaan on vapaaehtoinen valinta ns. LOC1 -aluejaoksi (LOC2 on kuntajako). Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisen yksikkö tiedustelee maakunnan liitolta näkemystä seutukuntajakoon liittyvistä muutostarpeista. - Riittääkö, että seutukuntajakoon tehdään vain kuntaliitoksista johtuvat muutokset? - Tarvitaanko jotain muita muutoksia ja jos tarvitaan niin millä perusteella? Maakunnan liiton tulee selvittää jäsenkuntiensa kannat seutukuntajaon muutostarpeista. Maakunnan liiton ja jäsenkuntien kannanotot tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 26. marraskuuta 2010 mennessä. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kannanottonaan Lapin liitolle, että Enontekiön kunta pitää perusteltuna, että Tunturi-Lapin seutukunta säilytetään. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Khall 214 VUONTISJÄRVEN KOULUKIINTEISTÖN KAUPPAAN LIITTYVÄ VAATIMUS Aatos Keskitalo ja Riitta O. Keskitalo ovat osoittaneen Enontekiön kunnanvaltuustolle kirjeen, jossa he vaativat Vuontisjärven koulukiinteistöä koskevan kaupan purkua ja sen luovuttamista kyläyhdistykselle. Kirje on liitteenä. (LIITE 3) Enontekiön kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Vuontisjärven koulukiinteistön perustettavalle yhtiölle (Kiinteistöyhtiö Hietamella Oy). Perustettavan yhtiön puolesta toimivat Hilkka Joki ja Sari Keskitalo, ja heidät on merkitty luovutuksensaajiksi kauppakirjaan. Kauppahinta oli 20 euroa. Perustettavaa yhtiötä ei kuitenkaan saatu koskaan rekisteröityä. Sen vuoksi kiinteistön lainhuuto oli myönnetty Hilkka Joelle ja Sari Keskitalolle, joiden nimissä koulukiinteistö on tällä hetkellä. Kiinteistöyhtiö Hietamellan rahankäytöstä tehdyn tutkintapyynnön johdosta, kihlakunnansyyttäjä Anita Haapakoski on päättänyt jättää syytteen nostamatta Jokea ja Keskitaloa vastaa, koska asiassa ei ole näyttöä rikoksesta eivätkä Joki ja Keskitalo ole pyrkineet saamaan hyötyä yhtiöstä. Enontekiön kunta on myynyt käytöstä poistetut koulukiinteistönsä 20 eurolla kyläläisten käyttöön pääasiassa kyläyhdistyksille. Koulukiinteistöjen toiminta kyläläisten hyväksi on ollut etupäässä onnistunutta. Enontekiön kunnanhallitus on Vuontisjärven koulukiinteistöä koskevan asian käsittelyssä vaatinut, että Kiinteistö Oy Hietamellan osalta toteutetaan tilanne, joka oli tarkoitus Vuontisjärven koulurakennuksen kaupantekohetkellä, eli että Kiinteistö Oy Hietamella täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin niillä osakeosuuksilla, joilla alkuperäinen osakepääoma on aikanaan kerätty. Kunnanhallitus merkitsi koulukiinteistön tämänhetkisen tilanteen tiedoksi kokouksessaan / 205. Sari Keskitalolta saadun tiedon mukaan asiaa ollaan järjestämässä niin, että koulukiinteistö siirretään perustettavan Vuontisjärven kylätaloyhdistyksen omistukseen. Kylässä on pidetty useita kyläkokouksia, joissa asiaa on valmisteltu, yhdistyksen säännöt on hyväksytty ja sen rekisteröintiä ollaan valmistelemassa. Kylätalonyhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki kyläläiset. Lisäksi on keskusteltu Maailmankylä-tapahtuman voittorahojen hyödyntämisestä kylätalotoiminnassa ja sen ylläpidossa. Tavoitteena on koulukiinteistön pitäminen kylän yhteisenä kokoontumispaikkana. Ehdotus:

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää todeta ja saattaa valtuustolle tiedoksi seuraavaa: Enontekiön kunnalla ei ole kiinteistön myyjänä laillisia oikeuksia vaatia kaupan purkua. Sillä ei ole myöskään intressiä kiinteistön takaisinostoon. Sari Keskitalon kertoman järjestelyn toteuttamisen jälkeen koulukiinteistö tulee kaikkien Vuontisjärven kylän asukkaiden käyttöön, joten vuonna 2004 tehdyn kaupan alkuperäinen tarkoitus tulee toteutumaan. Käsittely: Sari Keskitalo, Pentti Keskitalo ja Leni Karisaari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokoustilasta. Puheenjohtajana toimi vpj. Kari Kotavuopio ja pöytäkirjanpitäjänä Berit-Ellen Juuso. Kunnanhallitus päätti todeta ja saattaa valtuustolle tiedoksi seuraavaa: Enontekiön kunnalla ei ole kiinteistön myyjänä laillisia oikeuksia vaatia kaupan purkua. Sillä ei ole myöskään intressiä kiinteistön takaisinostoon. Sari Keskitalon kertoman järjestelyn toteuttamisen jälkeen koulukiinteistö tulee kaikkien Vuontisjärven kylän asukkaiden käyttöön, joten vuonna 2004 tehdyn kaupan alkuperäinen tarkoitus tulee toteutumaan. Kunnanhallitus edellyttää, että kaupan alkuperäinen tarkoitus tulee toteutumaan.

14 Kunnanhallitus Khall 215 MOOTTORIKELKKAREITIN MERKITSEMISEN JA OHJAAMISEN KIELTÄMINEN KARESUVANNON KALASTUSKUNNAN VESIALUEILLA Karesuvannon kalastuskunta/johtokunta on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan päivätyn kirjeen: Kaaresuvannon kalastuskunta kieltää moottorikelkkareitin merkitsemisen ja ohjaamisen omistamilleen vesialueille toistaiseksi. Perustelut: Aiheuttaa vahinkoa ja haittaa kalastukselle ja kalastukseen liittyvälle virkistyskäytölle. Aiheuttaa vaaratilanteita kalastajille. Kalastuskunta ei ole luovuttanut tai vuokrannut vesialueitaan muuhun käyttöön kuin kalastukseen ja kalastukseen liittyvään virkistyskäyttöön. Moottorikelkkareitit eivät kuulu kalavesien päälle. Esimies Sihteeri Reijo Pahajoki Veikko I. Kotavuopio Jakelu Enontekiön kunta/kunnanhallitus Lapin ely-keskus/pekka Herva Pöytäkirjan liite Liitteet Karttalehti kalastuskunnan vesialueesta Kirje on toimitettu tekniselle toimistolle. Kartta on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää merkitä kirjeen tiedoksi. Käsittely: Keskusteltiin siitä, pitäisikö asiasta vielä neuvotella yhteisymmärryksessä kalastuskunnan kanssa. Kunnanhallitus merkitsi kirjeen tiedoksi.

15 Kunnanhallitus Khall 216 LENTOLIIKENTEEN TAPPIONTAKUUSOPIMUS ENONTEKIÖN KUNNAN JA FINNCOM AIRLINESIN VÄLILLÄ Kunnanjohtaja selosti käyntiään Helsingissä mm. neuvottelemassa valtion ostoliikenteestä. Käsittely: Todettiin, että Antti Tonteri osallistuu sopimusneuvotteluihin. Merkittiin kunnanjohtajan selvitys tiedoksi.

16 Kunnanhallitus Khall 217 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Sivistyslautakunta - Pöytäkirja Tekninen lautakunta - Pöytäkirja Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 218 ILMOITUSASIAT Kirjeet: ELY-keskus - Rakentamista koskeva poikkeamispäätös; Eila ja Taisto Kuru Muoniosta. Myönnetty. Inarin kunta - Saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma. Kuntien Eläkevakuutus - Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle Kolpeneen palvelukeskuksen ky - Valtuuston esityslista Lapin Liitto - Valtuuston esityslista Lapin Liitto, pelastuslautakunta - Esityslista Pöytäkirja Lapin läänin Pelastusliitto ry - Sääntömääräinen syyskokous Pohjola-Norden Lapin piiri ry - Syyskokous Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

18 Kunnanhallitus Khall 219 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: Peltotieva, Suonttajärven kylä. Luovuttaja: Juhani Valter Kelottijärven kuolinpesän osakkaat. Luovutuksen saajat: Laulumaa Jorma ja Helli Leppäjärvestä. Kohde: Palo, Palojoensuun kylä. Luovuttaja: Tapani Lasse Olavi Muoniosta. Luovutuksen saaja: Haimakka Katja Maaret Johanna Forssasta. Kohde: , Peltovuoman kylä. Luovuttaja: Kangas Jari Tapio Kerkkoosta. Luovutuksen saajat: Kankaanpää Carita Mariana ja Ikonen Veli Pekka Kauniaisista. Kohde: M602, Kelottijärven kylä. Luovuttaja: Uusitalo Pertti Luopioisista. Luovutuksen saajat: Pudas Jorma Kalevi Saariputaalta,Pudas Erkki Ville Kalevi Saariputaalta, Pudas Lauri Eerik Nikolai Saariputaalta, Rousu Mikko Mikael Kilpisjärveltä ja Pudas Saara Marja Helena Pudasjärveltä. Kohde: Pekkala, Hetan kylä. Luovuttaja: Näkkäläjärvi Maarita Kaarin Enontekiöltä. Luovutuksen saaja: Magga Nils-Heikki Enontekiöltä. Kohde: , Peltovuoman kylä. Luovuttaja: Keskitalo Vesa Johannes Vuontisjärvestä. Luovutuksen saaja: Orava Lauri Eljas Vuontisjärvestä. Luovutuksen kohteet: Kursu ja Korsuntörmä, Palojoensuun kylä sekä Kalala, Kelottijärven kylä. Luovuttaja: TH-Laite Oy Rovaniemeltä. Luovutuksen saaja: Santa Safari Oy Helsingistä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Khall 220 IMAGOMARKKINOINTIHANKE Imagomarkkinointihanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Lapin ja Koillismaan kuntien sekä Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa. Hankkeen kesto on kolme vuotta alkaen ja päättyen Hankkeen keskeisenä päämääränä on Lapin ja Koillismaan yhteisen imagomarkkinoinnin toteuttaminen. Hankkeen ensimmäisenä tärkeänä toimenpiteenä on markkinointisuunnitelman laatiminen toteutukseen valitun konsultin ja Markkinointiryhmän yhteistyönä. Markkinointisuunnitelmassa määritellään tarkemmin kohdemaat ja toimenpiteet/kampanjat kullakin alueella. Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan asian sen hetkisen tilanteen tiedoksi. Hankesuunnitelma on jaettu tuolloin oheismateriaalina. Enontekiön kunnan rahoitusosuus vuosina on 5000 /vuosi. Liitteenä Esko Lotvosen selvitystä asiasta. (LIITE 4) Lapin liitto ja Tunturi-Lapin yritykset neuvottelevat asiasta tällä viikolla. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää antaa päätöksen tekemisen kunnanjohtajan tehtäväksi sen jälkeen kun em. neuvottelut on käyty. Rahoitusosuus huomioidaan talousarviossa ja suunnitelmassa Kunnanjohtajan päätös toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi seuraavassa kokouksessa. Käsittely: Kunnanhallitus evästi keskustelussa kunnanjohtajaa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Khall 221 HANKINTOJEN JÄÄDYTTÄMINEN Kunnan hankinnat ja koulutukset yms., jotka eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä olisi syytä jäädyttää. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää jäädyttää kaikkien hankintojen, jotka eivät ole toimintojen ylläpitämiseksi täysin välttämättömiä, tekemisen. Tämä tarkoittaa, että vain välttämättömiä päivittäistavaroita voidaan hankkia. Edelleen kunnanhallitus päättää, että investointeja, joita ei ole aloitettu, ei aloiteta v Kunnanhallitus antaa hankintojen jäädyttämisen toteutumisen seuraamisen kirjanpidon tehtäväksi siten, että kirjanpito kerää tiedot kaikista hankintakiellon alaisista hankinnoista ja toimittaa tiedon kirjallisena kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus toimittaa asiasta tiedon heti kaikkiin toimipisteisiin ja kaikille tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille. Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Khall 222 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT Kunnanhallituksen kyläkierroksen viimeinen tilaisuus on tänään Hetassa klo Omaishoitajille suunnattu tilaisuus kunnanvirastolla Neuvottelu maaseutuviranomaispalvelujen järjestämisen aluepohjasta Tunturi-Lapin seutukunnassa, Pellossa ja Ylitorniolla Kuntataloustyöryhmän kokous ja käynti ELY-keskuksessa koskien luontaiselinkeinotilojen tonttiasioita Vuoden 2009 tilinpäätökseen perustuva taloustilasto, joka sisältää mm. kustannukset toiminnoittain jaettiin kokouksessa.

22 Kunnanhallitus KHALL 223 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Ulla-Maija Syväjärvi oli osallistunut kalatalousneuvottelukunnan kokoukseen. Jaakko Alamattila oli osallistunut yrittäjäjuhlaan. Bigitta Eira oli menossa Revontuliopiston kokoukseen. Antti Tonteri oli osallistunut teknisen lautakunnan kokoukseen. Satu-Marja Eira-Keskitalo oli osallistunut KOKO-ohjausryhmän kokoukseen. Sari Keskitalo oli osallistunut kylätilaisuuksiin ja kehitysyhtiön hallituksen kokoukseen.

23 Kunnanhallitus Khall 224 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Jaakko Alamattila esitti, että kunta varaisi n euroa kylille kylätalojen ylläpitoon niihin kyliin, jossa ei ole kunnan kiinteistöä kyläläisten käytössä eli Nunnanen, Palojoensuu, Vuontisjärvi, Leppäjärvi. Kari Kotavuopio oli ollut yhteydessä Esa Kaitalaan, ja esitti Ulla-Maija Syväjärven ja Berit-Ellen Juuson valtuustoaloitteeseen katuvalojen jatkamisesta Sakkaravaarantien pohjoispuolelle liittyen, että kunta sitoutuisi maksamaan puolet valotolppien kustannuksista Sakkaravaarantien pohjoispuolelle, mihin valotolppia tarvitaan 5-6 kappaletta, arvio kustannuksista 1000 euroa/tolppa, jolloin kunnan osuus olisi 500 euroa/tolppa. Kunnan avustuksella valotolpat olisi mahdollista saada alueelle. Berit-Ellen Juuso halusi nuorisoneuvoston puheenjohtajan vierailulle kunnanhallituksen kokoukseen. Ulla-Maija Syväjärvi jätti Karesuvannon kyläyhteisön seuraavat aloitteet -matonpesualtaiden hankinta. (LIITE 5) -vanhusten laitoshoidon yhteistyö Ruotsin ja Suomen kanssa. (LIITE 6) Birgitta Eira toivoi informaatiota Kilpisjärvi 2020 hankkeesta kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyvissä ajoin valmisteluvaiheessa, jolloin luottamushenkilöille jäisi aikaa paneutua asioihin. Todettiin, että pyydetään Tapani Honkanen tammikuun kokoukseen.

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA 24.4.2013 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 379 9/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 06.09.2005 kello 15.00-17.34 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot