KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai 02.04.2007 klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7 / 2007 Aika Maanantai klo 9.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2007 ASIA LIITE 133 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 134 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 135 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 137 KUNTALAISALOITE / NINA HANNILA / SOSIAALINEN LUOTOTUS 138 KUNTALAISALOITE / LIISA MANNINEN / PERHEPÄIVÄHOI- TAJIEN PALKKAUS 139 HÄRKKÄMÖN-KOPSAPERÄ ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON VESIHUOLTOSUUNNITELMA SOPIMUS KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PYLKÖNMÄEN KUNTIEN JA SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLISESTÄ SEUDULLISESTA SOSIAALIPÄI- VYSTYKSESTÄ RIANSAAREN TONTTIEN HINNOITTELU 142 JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET 143 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 144 YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA 145 KIVI-SÄÄTIÖN TILIN LOPETTAMINEN Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. SIRKKA KAUPPINEN SIRKKA KAUPPINEN Kunnanhallituksen puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone X Kauppinen Sirkka, pj. Piispanen Johanna, vj. X Holm Risto Saarenketo Kaarle, vj. X Kinnunen Markku Puranen Tuomo, vj. X Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. X Moisio Erja Kotilainen Niina, vj. X Piispanen Risto Hakkarainen Olavi, vj. - Ruusuvirta Seppo X Thorström Tarmo, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) - Anne Kalmari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja - Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja X Heikki Näsi, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Taina Kokkinen, kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Päivi Hakkarainen, kirjanpitäjä, 136, kello Pirkko Korpiaho-Hakala, kirjastonhoitaja, 136, kello Vuokko Hilmola, rehtori, 136, kello Erkki Leppänen, maaseutuyritysasiamies, 136, kello Seppo Sekki, kunnanrakennusmestari, 136, kello LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 133 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 134 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Sirkka Kauppinen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Taina Kokkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Marjatta Liimatainen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Risto Piispanen Allekirjoitus Taina Kokkinen

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Kivijärven kunnanhallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja kunnanhallituksen kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. valitsee Marjatta Liimataisen ja Risto Piispasen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Liimataisen ja Risto Piispasen KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä lisäasiana 146 / Eron myöntäminen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Kalmarille 147 / Kunnanvaltuuston puheenjohtajan vaali

5 VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Khall Liite 13 Kuntalain 68 :. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on kuntalain 73 :n mukaan tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Vastuualueittainen katsaus tilinpäätöksen toteutumisesta esitetään seuraavan aikataulun mukaisesti: klo 9.30 klo 9.45 klo klo klo klo sivistystoimi / kirjasto, kulttuuri Pirkko Korpiaho Hakala sivistystoimi / koulut Vuokko Hilmola maaseutu / elinkeinotoimi / Erkki Leppänen kunnanhallitus, yleishallinto / Taina Kokkinen ruokatauko tekninen toimi Seppo Sekki Sosiaalijohtaja Heli Vertanen ja vapaa-aikaohjaaja Hannu Ahonen ovat estyneitä saapumaan kokoukseen ja he esittelevät oman hallinnonalansa tilinpäätökset seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh esittää kunnanvaltuustolle, että 1. tilikauden tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos ,38 euroa kirjataan ylijäämä/alijäämätilille 2. alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä

6 allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa olivat asiantuntijoina läsnä kirjanpitäjä Päivi Hakkarainen kello 12.35, kirjastonhoitaja Pirkko Korpiaho-Hakala kello , rehtori Vuokko Hilmola kello , maaseutuyritysasiamies Erkki Leppänen kello ja kunnanrakennusmestari Seppo Sekki kello Kunnanhallituksen kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi.

7 KUNTALAISALOITE / NINA HANNILA / SOSIAALINEN LUOTOTUS Khall Nina Hannila ehdottaa saapuneessa kuntalaisaloitteessa, että Kivijärven kunta ottaisi käyttöön ns. sosiaaliluoton. Laki sosiaalisesta luototuksesta määrittelee sosiaalisen luototuksen tarkoituksen seuraavasti: Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Saman lain mukaan kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa ja tehtäviä hoitaa kunnassa sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu kunnan määräämä monijäseninen toimielin. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh antaa aloitteen jatkovalmistelun perusturvalautakunnan tehtäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 KUNTALAISALOITE / LIISA MANNINEN / PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALKKAUS Khall Perhepäivähoitaja Liisa Manninen ehdottaa saapuneessa kuntalaisaloitteessa, että Kivijärven kunta korottaisi omassa kodissaan työskentelevien palkkausta 20 %. Kivijärven kunnassa noudatetaan KVTESin määräyksiä omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkauksessa. Perhepäivähoito on perusturvalautakunnan alaista toimintaa. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh antaa asian jatkovalmistelun perusturvalautakunnan tehtäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 HÄRKKÄMÖN-KOPSAPERÄ ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON VESIHUOLTO- SUUNNITELMA Teknltk Liite nro 15. MVT Oy/Hannu Kytölä on tehnyt tarkennuksen kunnallisen vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, jonka perusteella on mahdollisuus viedä hanketta eteenpäin mikäli hankkeelle saadaan perusteet kustannusarvion avustusten ja liittyjämäärän suhteen. Tehtyä täydennystyötä voidaan pitää perustana mahdolliselle suunnitelman tarjouspyynnölle. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: 1. Pidetään alueen asukkaille esittelytilaisuus Ins.tsto MVT Oy laatiman suunnitelmaluonnoksen ja kustannusarvion pohjalta klo alkaen valtuustosalissa. 2. Paikalle tulevat Hannu Kytölä MVT Oy:stä ja tarkastaja Kai Voutilainen K-S Ympäristökeskuksesta. 3. Annetaan kiinteistöjen omistajille vastausaikaa päätökseensä vesihuoltoverkostoon liittymiseen asti. 4. Lautakunta käsittelee asiaa syyskaudella sitovien liittymispäätösten ja arvioidun vesihuoltoavustuksen perusteella. Päätösehdotus hyväksyttiin sellaisenaan Teknltk Liite nro 19. Vesihuoltohankkeen esittelytilaisuus pidettiin valtuustosalissa jossa oli mukana 18 henkilöä. Ympäristökeskuksesta Kai Voutilainen ja suunnittelija Hannu Kytölä. Tilaisuudessa päätettiin lähestyä kiinteistöjen omistajia Hannu Kytölän laatimalla selvityksellä ja pyytää vastaukset mahdollisen liittymän osalta mennessä. Yhteenvetoliitteessä ilmenee liittymishalukkuus yhteenvetona. Lisätietoja; Seppo Sekki puh

10 Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee seuraavia vaihtoehtoja hankkeen kannalta: 1. Hanketta viedään normaalissa järjestyksessä eteenpäin. 2. Järjestetään uusi informaatiotilaisuus kiinteistöjen omistajille. 3. Luovutaan hankkeesta tarpeettomana. Täydennetään vesihuoltosuunnitelmaa ns. Kouvanniemen alueen osalta, jonka jälkeen pidetään uusi informaatiotilaisuus kiinteistöjen omistajille ja tiedustellaan liittymishalukkuutta uudemman kerran. Toteutuneen tuloksen jälkeen tehdään ratkaisumallista ehdotus Teknltk Liite nro 30. Hannu Kytölän toimesta valmistuu viikolla 46 täydennetty alustava vesihuoltosuunnitelma. Suunnitelmaa täydennetään lautakunnan päätöksen perusteella. Todettiin, että suunnitelmaa on tarkistettu lautakunnan päätöksen mukaisesti. Virallinen kustannusarvio on Lisätietoja: kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Suunnitelma kustannusarvioineen esitellään alueen kiinteistöjen omistajille Tammikuun 2007 loppuun mennessä. Hankkeen etenemisen perustat kunnan päätöksen teossa on: Liittyjiä saadaan suunnitelmassa mukana olevista kiinteistöistä mukaan %. Valtion osuus hankkeeseen on vähintään 35 %. Kiinteistöjen omistajille lähetettävässä kirjeessä selvitellään vesi- ja jätevesiasetuksen voimaantuloperusteita. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

11 Teknltk Hankkeen puitteista oli yleisötilaisuus valtuustosalissa, jossa oli mukana 22 henkilöä. Hankkeen perusteita selviteltiin kunnan, ympäristökeskuksen ja suunnittelijan taholta. Hankkeen eteenpäin viemiseksi suhtautuminen oli myönteinen, hanketta jopa kiirehdittiin. Kunnan ja alueella olevien kiinteistönomistajien kannalta asian ratkaisu olisi tärkeätä, että tiedettäisiin pystytäänkö etenemään keskitetyn vesihuollon perusteella vai joudutaanko kiinteistökohtaisiin vesihuoltoratkaisuihin. Molempien kyselyiden perusteella tuli yhteensä 20 vastausta liittymishalukkuuden suhteen ja kielteisen kannan esitti 21 kiinteistön omistajaa. Suunnitelman mukaan liittymismahdollisuus on 95 kiinteistöllä. Hankkeesta oli yleisötilaisuuden jälkeen informoitu kuntalaisia kuntatiedotteen kautta. Lisäksi kuntatiedotteen juttu on ollut luettavissa kunnan kotisivuilla. Saarijärveläinen julkaisi vesihuoltohankkeesta jutun Heikki Näsin ja Kari Voutilaisen kirjoittamana. Pelkästään 20 liittyjän mukaan tulo ei ole riittävä peruste hankkeen toteuttamiselle. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle hankkeen eteenpäin viemistä seuraavilla perusteilla: Hankkeeseen on sitoutunut 20 kiinteistöä Toiminta-alueeseen tulee mukaan lentokentän ranta-asemakaava-alue, Martti ja Liisa Kastikaisen omistama RM alue Toteutuu yhdysvesijohto välille Murrontie Yrittäjätie Luotetaan, että hankkeen kehittymisen myötä tulee lisää liittyjiä Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen tehdään rahoitushakemus ympäristökeskukselle ja jatketaan varsinaisten rakennussuunnitelmien tekoa suunnittelutarjouspyynnön jälkeen. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että hanketta viedään eteenpäin. Rahoitushakemus tehdään ympäristökeskukselle ja suunnittelua jatketaan. Lopullinen rakentamispäätös tehdään valtionavustuspäätöksen jälkeen

12 Khall Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen 2. päättää hankkeen toteutuksesta valtionosuuspäätöksen jälkeen. Päätösehdotuksen kohdat 1-2 hyväksyttiin.

13 SOPIMUS KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PYLKÖN- MÄEN KUNTIEN JA SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLISESTÄ SEUDULLISESTA SO- SIAALIPÄIVYSTYKSESTÄ Per.turvaltk Liite nro 9. Sosiaalialan kehittämishanke lähti siitä,että vuoteen 2007 mennessä koko maassa on kattava sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämistä virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella. Saarijärven seutukunnalla on joidenkin kuntien kesken järjestetty päivystystä jo jonkin aikaa yhteistyönä. Vuoden 2007 alusta alkaen seudullinen päivystysjärjestely kattaa kaikki 6 kuntaa. Liitteenä nro 9 on luonnos sopimukseksi seudullisesta päivystyksestä. Lisätietoja; sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy sopimuksen seuraavat kohdat Kivijärven kunnan osalta 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen perusteet ja tarkoitus 3. Palvelujen sisältö 4. Palvelujen laajuus 5. Sosiaalipäivystyksen organisointi 6. Henkilöstön toimivalta ja sopimusosapuolten vastuut 7. Työaikajärjestelyt 10. Kustannusten jakaminen 11. Tiedottaminen palveluista 12. Toiminnan arviointi ja seuranta 13. Salassapito,tietojen anto ja asiakirjahallinto 14. Muutoksenhaku viranhaltijoiden päätöksiin 15. Sopimuksen voimassaoloaika 16. Erimielisyyksien ratkaiseminen 17. Sopimuskappaleet

14 Perusturvalautakunta siirtää kunnanhallituksen päätettäväksi sopimuksen kohdat 8. Korvaus aktiivityöajasta (paikallinen sopimus) 9. Korvaus työn vaativuudesta Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotusta siten, että myös kohta 7 Työaikajärjestelyt siirretään kunnanhallituksen päätettäväksi. Perusturvalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen Khall Liite nro 14 Kuuden (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki, Saarijärvi) kunnan edustajien kokouksessa päätettiin esittää seudullisen sosiaalipäivystyksen vaikutuksesta päivystäjien palkkaukseen seuraavaa: Päätettiin esittää Saarijärven seudun kunnille, että alueella olisi yhtenäinen käytäntö sopimuksen suhteen. Sopimusluonnokseen esitetään seuraavia muutoksia: 1. TVA korvauksen maksaminen nähtiin perusteltuna toimintaalueen laajenemisen, yöhön painottuvan työn sekä vaikeiden ja ennakoimattomien tilanteiden vuoksi. Korvaussumma todettiin kuitenkin liian korkeaksi ja se lasketaan 40 euroon 2. Sopimusluonnoksessa kohdassa 8 mainittu 30 euron suuruinen lähtöraha jätetään pois. Sen sijaan maksetaan hälytysraha KVTES:n mukaisesti 3. Sopimusluonnoksen kohdan 8 mukainen korvaus matkaajalta poistetaan 4. muilta osin sopimusluonnosta ehdotetaan hyväksyttäväksi. Lisäksi sovittiin päivystyskorvaukseksi 30 % (KVTESin mukaan %) työntekijän tuntipalkasta. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh

15 päättää, että 1. seudulliseen sosiaalipäivystykseen osallistuvan viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 40 euroa /kk, sopimuksen kohta 9. Perusteluna työn vaativuuden oleellinen lisääntyminen: toiminta-alue laajenee, yöhön painottuva työn, vaikeat ja ennakoimattomat tilanteet. 2. Päivystyskorvauksena maksetaan 30 %:n suuruinen korvaus työntekijän tuntipalkasta, jolloin 7. kohta voidaan hyväksyä sellaisenaan. 3. Sopimuksen 8 kohdassa tarkoitettua paikallista sopimusta ei tehdä vaan noudatetaan kulloinkin voimassa olevan KVTE- Sin määräyksiä. päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

16 RIANSAAREN TONTTIEN HINNOITTELU Teknltk Liite nro 5. Tonttien hinnoittelun perusteeksi haetaan Kivijärvellä myytyjen tonttien hintataso vuodelta Hinnoittelussa otetaan mukaan Kivijärven ja Heitjärven tonttien myyntihinnat. Mantereella myytyjen tonttien keskihinnasta huomioidaan 55% saaresta myydyistä tonteista kauppahinta huomioidaan sellaisenaan. Muodostunut tonttien hinta asetetaan pohjahinnaksi, jonka jälkeen ne asetetaan myyntiin lopullisen hinnan vahvistuksen jälkeen. Lisätietoja antaa rakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta esittää liitteen mukaisesti laskettua hintaa myytävien Riansaaren tonttien pohjahinnaksi. Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin pohjahinnaksi tonteille Tonttien koot ovat n. 0,3 ha Khall Liite nro 15. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh esittää valtuustolle, että Riansaaren 0,3 ha:n suuruisten tonttien pohjahinnaksi vahvistetaan euroa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET Khall Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kivijärvi, Kuivaniemi Töyriniemi , pinta-ala 0,6100 ha. Luovuttaja Finsilva Oyj, Tampere. Luovutuksen saaja Peiponen Marja-Liisa ja Peiponen Pentti, Karstula. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh merkitsee kiinteistönluovutusilmoituksen tiedoksi ja päättää ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kaupassa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Sivistystoimen lautakunta / 1/2007 Tekninen lautakunta / 2 / 2007 Lisätietoja: kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja toteaa samalla, että päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA Khall Sammakkokangas Oy esittää, että Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, ja Pylkönmäen kunnat sekä Saarijärven kaupunki alkavat valmistella yhteisen jätelautakunnan perustamista siten, että lautakunnan toiminta voi alkaa viimeistään seuraavan valtuustokauden alussa v Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja esittää, että perustetaan valmisteleva työryhmä työryhmän koollekutsujana on Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen kunnat nimeävät edustajansa työryhmään mennessä Lisätietoja: kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh hyväksyy yhteistä jätelautakuntaa valmistelevan työryhmän perustamisen 2. nimeää kunnan edustajiksi työryhmään varsinaisiksi edustajiksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Näsin ja kunnanrakennusmestari Seppo Sekin ja Näsin varalle kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka Kauppisen ja Sekin varalle kunnanjohtaja Taina Kokkisen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 KIVI-SÄÄTIÖN TILIN LOPETTAMINEN Khall Kivi-säätiölle on avattu tili Keski-Suomen Osuuspankin Kivijärven konttoriin ja pankista saadun tiedon mukaan tilillä ei ole ollut tapahtumia. Patentti- ja rekisterihallituksesta on antanut korjauskehoituksen, jolla pyydetään mennessä täydentämään päivättyä perustamisilmoitusta uhalla, että ilmoituksen käsittely ja säätiön perustaminen raukeaa puhelimitse saadun tiedon mukaan Patentti- ja rekisterihallitukseen ei ole toimitettu pyydettyjä lisätietoja, joten säätiön perustaminen on rauennut. Kivi-säätiöllä ei ole sääntöjen mukaista hallintoa tällä hetkellä. Tilin on avannut Kivi-säätiön ensimmäisen hallituksen puheenjohtaja Olavi Hakkarainen. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh päättää lakkauttaa tarpeettomana Kivi-säätiön tilin Keski-Suomen Osuuspankin Kivijärven konttorissa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 ERON MYÖNTÄMINEN KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA ANNE KALMARIL- LE Khall Anne Kalmari on jättänyt kunnanvaltuustolle osoitetun seuraavan kirjeen: Pyydän kohteliaimmin eroa kunnanvaltuuston puheenjohtajuudesta, sillä katson, että en kykene jatkossa eduskuntatyön ohella hoitamaan puheenjohtajan tehtävääni sen edellyttämällä tavalla. Samalla kuitenkin haluan todeta, että työ kuntamme eteen tulee jatkumaan osaltani. Kivijärvisyys ei lähde minusta kulumallakaan. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kunnioittaen Anne Kalmari, kivijärven kunnanvaltuuston pj. Kuntalain 38 : Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee kunnanvaltuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy Anne Kalmarin eronpyynnön kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä 2. myöntää eron Anne Kalmarille kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä.

22 Päätösehdotuksen kohdat 1-2 hyväksyttiin.

23 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI Khall Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Kalmari on pyytänyt eron kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä. Kuntalain 12 :n mukaan: "Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa". Kuntalain 60 :n mukaan: "Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee." Kunnanvaltuuston työjärjestys 1: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 :n osalta kunnanvaltuusto päätti ( 50), että kunnanvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi on kaksi (2) vuotta. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh

24 esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 1. kunnanvaltuuston puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnanhallituksen jäsenen tai varajäsenen, mikäli valtuuston puheenjohtajaksi valitaan kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen. Päätösehdotuksen kohdat 1-2- hyväksyttiin.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 15/2008 ASIA LIITE 236 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2006 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo 10.00 Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai 19.2.2009 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2009 Aika Torstai klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantai klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 1/2009 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot