PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai 14.04.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6 / 2008 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 86 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 87 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUSTOM -HANKE / OSALLISTUMISPÄÄTÖS 89 KEITTÄJÄ MIRA KUIVANIEMEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN 90 KUNNAN MYYMIEN RAKENTAMATTOMIEN TONTTIEN RAKENTAMISEHTO 91 VALTAKUNNALLINEN SAARISTO-, RANNIKKO- JA VESISTÖALUESEMINAARI 92 VALTUUSTOALOITE / RIANSAAREN TONTTIEN HINTA 93 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 94 YHDISTYSAVUSTUKSET VUONNA ESITYKSET MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ 96 KEHITTÄMISKESKUSTELUT VUONNA 2008 / KESKI- SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 97 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KUNNANJOHTAJA TAINA KOKKISEN VUOSILOMA Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. SIRKKA KAUPPINEN Kunnanhallituksen puheenjohtaja

3

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone X Kauppinen Sirkka, pj. Piispanen Johanna, vj. X Holm Risto Saarenketo Kaarle, vj. X Rekonen Teuvo Puranen Tuomo, vj. X Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. X Moisio Erja Kotilainen Niina, vj. X Piispanen Risto Hakkarainen Olavi, vj. X Ruusuvirta Seppo Thorström Tarmo, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) X Kinnunen Markku, kunnanvaltuuston puheenjohtaja - Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja X Näsi Heikki, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Taina Kokkinen, kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Erkki Leppänen, maaseutuyritysasiamies, kello LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 85 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 86 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä Sirkka Kauppinen :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Sirkka Kauppinen Taina Kokkinen, poissa :t Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Teuvo Rekonen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Seppo Ruusuvirta Allekirjoitus Taina Kokkinen

5 105 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 85 Kivijärven kunnanhallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja kunnanhallituksen kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 86 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. valitsee Erja Moision ja Seppo Ruusuvirran tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Teuvo Rekosen ja Seppo Ruusuvirran KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 87 hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kokouksen aluksi keskusteltiin elinkeinotoimen ajankohtaisista asioista.

6 106 KUSTOM -HANKE / OSALLISTUMISPÄÄTÖS Khall 88 Liite nro 13. Saarijärven- Viitasaaren seutukunnan kehittämistyöryhmä on kokouksessaan yksimielisesti puoltanut KUSTOM kehittyvän asuminen klusterin asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen hankkeen rahoittamista ja esittää kunnille / kehittämisyhtiöille osallistumista hankkeeseen myöntämällä kuntarahoitusta seuraavasti: Kunta /Kehittämisyhtiö Yhteensä Kannonkoski Kivijärvi Kyyjärvi Karstula Pylkönmäki Saarijärvi Witas Oy Kuntaraha on laskettu kehittämistyöryhmän päätöksen mukaisesti asukasluvun (50%) ja hankkeeseen potentiaalisen osallistuvien yritysten määrän (50%) suhteessa. Hankkeen kokonaisrahoitus jakaantuu seuraavasti: % EU ja valtio Yritysrahoitus Kuntarahoitus Hanke on Saarijärven - Viitasaaren seutuedustajiston hyväksymään Kehittyvä asuminen -kärkiohjelman ydinhanke. Hankkeessa lisätään seutukunnan rakennus- ja sisustustuoteteollisuuden elinvoimaisuutta panostamalla yritysten suunnittelu-, tuotekehitys ja markkinointitoimiin. Hankkeeseen palkataan yksi projektipäällikkö ja sihteeri Jyväskylän aikuisopiston Viitasaaren yksikköön. Hankkeen EU-rahoittajana on Keski-Suomen liitto. Hankkeen tuloksia seurataan seutukunnan kehittämistyöryhmässä ja tuloksista raportoidaan kunnille ja kehittämisyhtiöille. Liite: Kehittämistyöryhmän antama hankelausunto Markku Rautiaisen powerpoint- esitys hankkeesta Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh

7 päättää, että Kivijärven kunta osallistuu vuosina KUSTOM -hankkeeseen enintään eurolla 2. ilmoittaa hankehallinnoijalle, että kuntalaskutus tulee hoitaa kalenterivuosittain ja laskun mukaan liittää väliraportti sekä selvitys toimenpiteistä, joita Kivijärvellä on tehty. päätti yksimielisesti, että Kivijärven kunta ei osallistu KUSTOM -hankkeeseen.

8 108 KEITTÄJÄ MIRA KUIVANIEMEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall Tekninen lautakunta on / 19 pitämässään kokouksessa valinnut keittäjän osa-aikaiseen toimeen Mira Kuivaniemen. Kuivaniemi täyttää toimen kelpoisuusehdot. Keittäjien tehtäväkohtainen palkka lukien on 1 614,63 euroa. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh vahvistaa keittäjä Mira Kuivaniemen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1 614,63 euroa. Kuivaniemelle maksettava palkka määräytyy prosentuaalisesti kulloisenkin työajan mukaisesti. yksimielisesti siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen Khall 89 Mira Kuivaniemi on ottanut osa-aikaisen keittäjän toimen vastaan Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh vahvistaa lukien keittäjä Mira Kuivaniemen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1 614,63 euroa. Kuivaniemelle maksettava palkka määräytyy prosentuaalisesti kulloisenkin työajan mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 109 KUNNAN MYYMIEN RAKENTAMATTOMIEN TONTTIEN RAKENTAMISEHTO Teknltk Liite nro 5. Tekninen lautakunta on kokouksessaan keskustellut kunnan myymien, mutta rakentamattomaksi jääneiden tonttien rakentamisehdosta. Lautakunnan puolesta on pyydetty liitteen mukaisella kirjeellä tontin omistajan näkemystä rakentamattomasta tontista kultakin tontin omistajalta. Tonttikaupat on tehty siinä vaiheessa, että tekninen lautakunta ei ole ollut osallisena tonttikaupan valmisteluun. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta miettii mm. seuraavia vaihtoehtoja ratkaisun pohjaksi. 1. Lautakunnan puolesta asia jätetään sikseen. 2. Lautakunta vie asian kauppakirjajäljennöksineen kunnanhallituksen ratkaistavaksi, koska lautakunta ei ole valmistellut missään vaiheessa asiaa. 3. Pyydetään kuntaliiton lakimiehen lausunto menettelytavasta. 4. Joku muu vaihtoehto. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kohtaan 1. perustuen kunta luopuu kauppaehtojen mukaisista rakentamisehtojen vaatimuksista seuraavien myytyjen tonttien osalta: Jouko ja Leena Sepponen, kauppakirja Metallipaja SE-LE, kauppakirja Autotalo Kalevi Drake Oy, kauppakirja JA-VE-MA Oy, kauppakirja Khall 90 Nyt puheena olevissa kauppakirjoissa on rakentamisvelvoitteesta seuraavat maininnat: Jouko ja Leena Sepponen, rakentamisvelvoite 5 vuotta ja sopimussakko euroa ( mk), 2005 Metallipaja SE-LE, rakentamisvelvoite 5 vuotta ja sopimussakko euroa ( mk), 2007

10 110 Autotalo Kalevi Drake Oy, rakentamisvelvoite 2 vuotta ja sopimussakko euroa ( mk) 2002 JA-VE-MA Oy, rakentamisvelvoite 3 vuotta ja sopimussakko euroa ( mk).2002 Kauppakirjan ehdoissa sopimussakosta sanotaan seuraavaa: Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt kohdassa 7 edellytettyä rakentamisvelvoitettaan tai on kohdan 8 vastaisesti luovuttanut tontin rakentamattomana, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle kohdassa 14 mainitun suuruisen sopimussakon. Kunta voi alentaa sopimussakkoa tai luopua kokonaan sen perimisestä, mikäli ostaja myy tontin alkuperäistä kauppahintaa vastaavasta hinnasta takaisin kunnalle tai kunnan osoittamalle ostajalle. Ennen vuotta 2004 velvoitteiden vanhentumista koski vanhentumisasetus (VanhA eli asetus määräajoista velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille), jonka mukainen yleinen vanhentumisaika oli 10 vuotta. Asetuksen mukainen kymmenen vuoden vanhentumisaika alkoi siitä kun "velka tehtiin". Oikeuskäytännössä on katsottu, että vanhentumisasetuksen mukainen saatavan vanhentuminen alkoi velvoitteen syntymisestä eli käytännössä yleensä sopimuksentekohetkestä, jolloin velallinen on sitoutunut sopimuksen mukaiseen suoritukseen, vaikka suorituksen tekemiselle olisi sovittu myöhäisempi ajankohta. Tämän tulkinnan mukaan kaikkien neljän kiinteistökaupan sopimussakko on vanhentunut. Vanhentumisasetusta voidaan tulkita myös niin, että vanhentumisaika on alkanut kulua siitä hetkestä, jolloin sopimussakkoehto on ollut maksuun pantavissa eli silloin kun rakentamisvelvoitteelle asetettu määräaika on päättynyt. Tämänkin tulkinnan mukaan kaikkien neljän kiinteistökaupan sopimussakko on vanhentunut. Velan vanhenemista ei velan voimassaoloaikana ole todisteellisesti katkaistu. Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki puh tai kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh

11 111 Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: toteaa, että sopimussakkosaaminen on vanhentunut, koska vanhentumista ei todisteellisesti ole katkaistu 10 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, eikä kunnalla ole oikeutta sitä enää periä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 112 VALTAKUNNALLINEN SAARISTO-, RANNIKKO- JA VESISTÖALUESEMINAARI Khall 91 Valtakunnallinen saaristo-, rannikko ja vesistöseminaari pidetään Kotkassa Esillä ovat vireillä olevat aluekehitys- ja kunta-asiat, joissa saaristo-, rannikko- ja vesistökunnilla on omat etunsa valvottavana. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh päättää osallistumisesta Kotkassa järjestettävään saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaariin päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

13 113 VALTUUSTOALOITE / RIANSAAREN TONTTIEN HINTA Kvalt Antti Urpilainen teki seuraavan valtuustoaloitteen: Valtuuston vahvistamaa Riansaaren tonttien nykyistä hintaa, euroa, tulee alentaa siten, että myyntihinta on euroa ja tonttien myynnistä saatavilla varoilla tulee kunnostaa kunnan alueella olevia yleisiä uimarantoja, venevalkamia ja ja niille johtavia teitä. Aloite lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi Khall 92 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh antaa aloitteen jatkovalmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 114 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 93 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja Perusturvalautakunta 2 / Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja toteaa samalla, että päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 115 YHDISTYSAVUSTUKSET VUONNA 2008 Khall 94 Kunnanhallituksen vuoden 2008 talousarvioon on varattu 800,00 euron määräraha myönnettäväksi kohdeavustuksina Kivijärvellä toimiville yhdistyksille ja seuroille. Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta. Kivijärven Eläkkeensaajat ry 200,00 Kivijärven Eläkeliitto ry 300,00 Kivijärven Kukkaset työryhmä 200,00 Kivijärven Reserviläiset ry 100,00 Kivijärven Saunakylän kyläyhdistys ry 400,00 Kivijärven Sotaveteraanit ry naisjaosto 250,00 Kivijärven Sotaveteraanit Ry 150,00 Yhteensä 1 600,00 Em. järjestöt eivät ole hakeneet kulttuuritoimen tai liikuntatoimen avustuksia. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh myöntää yhdistysavustukset seuraavasti: Kivijärven Eläkkeensaajat ry 100,00 Kivijärven Eläkeliitto ry 100,00 Kivijärven Kukkaset työryhmä 100,00 Kivijärven Reserviläiset ry 100,00 Kivijärven Saunakylän kyläyhdistys ry 100,00 Kivijärven Sotaveteraanit ry naisjaosto 150,00 Kivijärven Sotaveteraanit Ry 150,00 Yhteensä 800,00 Päätösehdotus hyväksyttiin. Marjatta Liimatainen, Erja Moisio ja Heikki Näsi poistuivat kokouksesta esteellisinä (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

16 116 ESITYKSET MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ Khall 95 Länsi-Suomen lääninhallitus pyytää kunnanhallituksia toimittamaan virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön hallinnonaloilta viimeistään mennessä. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh pyytää hallintokuntia tekemään oman hallinnonalansa perustellut kunniamerkkiesitykset mennessä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 117 KEHITTÄMISKESKUSTELUT VUONNA 2008 / KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Khall 96 Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että kunnat ja alueellinen ympäristökeskus käyvät vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelun, jossa käsitellään kunnan alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin merkittäviin kaava-asioihin sekä kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Kehittämiskeskustelut on tarkoitettu kuntien kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta vastaaville virkamiehille ja luottamushenkilöille. Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien yhteinen kehittämiskeskustelu on Kyyjärven kunnantalolla kello 9.00 nimeää kehittämiskeskustelun osallistujat. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh nimeää kehittämiskeskustelun osallistujat. nimesi kunnan ja Keski-Suomen Ympäristökeskuksen kehittämiskeskusteluun osallistujiksi Jari Hurskaisen, Taina Kokkisen, Heikki Näsin, Risto Piispasen ja Seppo Sekin.

18 118 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 97 Kunnanjohtaja Taina Kokkisen viranhaltijapäätökset, , ovat kokouksessa nähtävänä. Kokkinen ei esteellisenä (palvelussuhdejäävi) osallistu tämän pykälän käsittelyyn. Esittelijä/pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka Kauppinen. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Taina Kokkisen viranhaltijapäätökset eikä käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Taina Kokkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä/pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka Kauppinen.

19 119 KUNNANJOHTAJA TAINA KOKKISEN VUOSILOMA Khall 98 Kunnanjohtaja Taina Kokkiselle on kertynyt vuosilomaa 38 päivää. Kokkinen esittää pitävänsä vuosilomaa seuraavasti: päivä päivää päivää päivää päivää Yhteensä 22 päivää Kokkinen ei esteellisenä (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi) osallistu tämän pykälän käsittelyyn. Esittelijä/pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka Kauppinen. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 1. hyväksyy kunnanjohtajan vuosilomat esityksen mukaisesti 2. oikeuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan sopimaan mahdollisista vuosiloma-ajan muutoksista. Päätösehdotus hyväksyttiin. Taina Kokkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä/pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka Kauppinen.

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo 10.00 Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 15/2008 ASIA LIITE 236 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai 15.12.2006 klo 10.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2006 Aika Perjantai klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantai Valtuustosali Nro 6/2006 ASIA LIITE 53 13 NIMENHUUTO 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina 2.6.2008 klo 10.00 Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2008 Aika Maanantaina klo 10.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Maanantaina Valtuustosali Nro 2/2008 ASIA LIITE 12 4 NIMENHUUTO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2006 Maanantaina 8.5.2006 klo 18.30

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 01.10.2010 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2010 Aika Perjantaina 0 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU Perjantaina 0 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2010 ASIA LIITE 29 10 NIMENHUUTO 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2011 Aika Maanantaina 14.03.2011 klo 19.00 19.25 Paikka Valtuustosali Huom! VALTUUSTON VARSINAISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN VALTUUSTON ILTAKOULU Asia mm: Konsulttiyhtiö FCG:n vetämä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 7/2014 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2014 ASIA LIITE 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00

KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00 KIVI J ÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokousnu mero 7/2010 Aika Ti 28.09.201 0 klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 7/2010 ASIA LIITE 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ma klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 5 / 2015 Aika Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 21.09.2015 klo 19.00 Valtuustosali Nro 5 / 2015 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 6 / 2012 Aika Maanantai 14.05.2012 klo 19.30-21.45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 14.05.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 6 / 2012 ASIA LIITE 58

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 19.00 20.29 Pöytäkirja Kokousnumero 4/ 2014 Aika Maanantaina klo 19.00 20.29 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina klo 19.00 Valtuustosali Nro 4 / 2014 ASIA LIITE 32 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot