Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 1 Kokousaika Maanantai kello Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjantarkastajien valinta 91 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 92 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat 93 ohm Määräalan myynti Fanis Ganieville 94 on Lappeenranta-Imatra kaupunkiseutuyhteistyö 95 ohm Kiinteistöjen myynti SF-Caravan Saimaan seutu ry:lle 96 ohm Ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen 97 ohm Mikkelin kaupungin, Ristiinan kunnan ja Suomenniemen kunnan yhdistyminen 98 ohm Määräalan myynti Igor Koroleville ja Andrei Alekseeville 99 Yhtiökokouksia 100 Indekon oy:n muuttaminen yksityisenemmistöiseksi pääomasijoitusrahastoksi Suomenniemen kunnan osakeomistuksen realisointi 101 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suunnitelmaan muokata Kaakkois-Suomen TE-toimistoverkkorakennetta 102 Vuokra-asuntojen realisointihake - tilannekatsaus 103 Suomenniemen Master Plan hankesuunnitelman hankinta 104 Raimo Ruotsalainen ym. kuntalaisaloitteet vastaus aloitteeseen nro 2

2 2 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kauppi Marja pj. 9/9 Kilkki Hannu vpj. 7/9 Hakuli Ossi j. 8/9 Heikkilä Markku j. 8/9 Heikkinen Isto j 8/9 Kosunen Aili j. 8/9 Särkkä Niina vj. 1/1 Muut saapuvilla olleet Salopelto Mika kv:n I vpj Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Poissa Ruottinen Outi j. Salmensuo Johanna j. 1/9 Nirkko Juha kv:n pj Laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 89- Pöytäkirjan tarkastajat 90 Tarkastusvuorossa ovat Aili Kosunen ja Niina Särkkä. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aili Kosunen ja Niina Särkkä. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi Matti Muukkonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Pöytäkirja pidetään nähtävänä Aili Kosunen Kunnanvirastossa Niina Särkkä klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 3 ILMOITUSASIAT Khall Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Kuntatyönantajat ; työterveyshuoltolaki muuttuu : työntekijän työkyky on arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävän varhain merkitään tiedoksi 2. Etelä-Suomen AVI : kunniamerkkiesitykset päätetään siirtää asia valmisteluun, päätettiin delegoida päätösvalta asiassa kunnanjohtajalle; 3. Kuntatyönantajat : Lappeenrantaseminaari merkitään tiedoksi; 4. Saimaan Syöpäyhdistys : Kiitoskirje kuntajäsenmaksusta ei toimenpiteitä; Kj 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että pidetyssä seutusoten Suomenniemellä pidetyssä kuntatapaamisessa kunnan edustajille on kerrottu, että Soten Mikkelin PTY tulee käymään keskusteluja Eksoten kanssa perusterveydenhuollon palvelusopimuksen täytäntöönpanosta. Seutusoten ja Mikkelin PTY:n kanta on, että niille suomenniemeläisille, jotka haluavat siirtää koko perusterveydenhuollon asiointinsa Eksoten puolelle, voidaan myöntää maksusitoumus. Tämä edellyttää kuitenkin Eksoten suostumusta.

4 4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan, koulun johtajan ja rakennustarkastajan päätökset ajalla Toimielinten pöytäkirjat: Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten pöytäkirjat: 1. Mikkelin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantolautakunta; kokous ; esityslista luettavissa osoitteessa atokset/ 2. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: atokset/ 3. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 4. Kansalaisopistolautakunta, kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj 1. merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 5 MÄÄRÄALAN MYYNTI FANIS GANIEVILLE Khall Fanis Ganiev, Kirova 27-4, Svetogorsk, , Russia, on tarjoutunut ostamaan Suomenniemen kylässä Väliahon asuntoalueella sijaitsevan määräalan korttelissa 34 ja jonka pinta-ala on n m 2. Kaavamerkintä AO- I 2/3 e=0,20 (erillispientalojen korttelialue). Kiinteistötunnus Kauppahinta on 510,00 (0,17 /m 2 ) ja se maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa mikäli ostaja laiminlyö rakentamisvelvoitteen. Kaupan purku on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä. Kaikki kaupan purkamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa ostaja. Muut ehdot ilmenevät oheismateriaalina olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Määräala on aiemmin päätetty myydä Vladimir Zarubinille, joka kuitenkin on ilmoittanut peruvansa kaupan ennen kaupantekoa. Näin ollen määräala on luovutettavissa esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: hyväksyy määräalan myynnin Fanis Ganieville oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Esitys Kj 1. hyväksyä määräalan myynnin Fanis Ganieville. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 6 LAPPEENRANTA-IMATRA KAUPUNKISEUTUYHTEISTYÖ Khall KOKO-ohjelman työvaliokunta kokoontui Liitteenä olevassa kokouksen pöytäkirjassa on käsitelty yhteistyötä ja sen jatkoa. Suomenniemen kunta on sitoutunut KOKO -hankkeeseen vuodelle KOKO-ohjelman tultua valtakunnallisesti lakkautetuksi vuoden 2011 lopussa, aiemmat sitoumukset ovat kuitenkin päättyneet. Tilalle on esitetty Lappeenranta-Imatra-kaupunkiseutuohjelman perustamista alueelle. Suomenniemen kunta on viime aikoina tiiviimmin osallistunut Mikkelin seutuelinten toimintaan sekä osallistunut elinkeinostrategian laadintaan Mikkelin seudulla. Lisäksi käynnissä ovat kuntaliitosneuvottelut Mikkelin ja Ristiinan kanssa, jotka toteutuessaan profiloivat kuntaa selvemmin Mikkelin alueeseen. Tässä yhteydessä on myös sovittu, etteivät neuvotteluissa mukana olevat kunnat tee uusia sitoumuksia, jotka vaikutuksiltaan ulottuisivat uuden kaupungin aikaan. Tämän vuoksi Suomenniemen kunnalla ei ole enää perustetta osallistua uuteen käynnistyvään ohjelmaan. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Esitys Kj 1. Suomenniemen kunta ei osallistu Lappeenranta-Imatra kaupunkiseutuohjelmaan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 7 KIINTEISTÖJEN MYYNTI SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY:LLE Khall SF-Caravan Saimaan seutu ry on tarjoutunut ostamaan Suomenniemen kunnan Laamalan kylässä sijaitsevat tilat Kansakoulu Rno 3:1 rakennuksineen ja Kilpala Rno 3:4. Kiinteistötunnukset ja Alueesta on voimassaoleva vuokrasopimus SF-Caravan Saimaan seutu ry:n kanssa. Tilalla Kansakoulu Rno 3:1 sijaitsee vanha koulu (valmistunut 1920, kerrosala 171 m 2 ), sauna (valmistunut 1989 kerrosala 50 m 2, omistusoikeus vuokralaisella) ja talousrakennus (valmistunut 1996 kerrosala 55 m 2 ). Tilan pinta-ala on 2,2000 ha. Tilan Kilpala Rno 3:4 pinta-ala on 0,5200 ha. Tila Kansakoulu Rn:o 3:1 on merkitty Saimaan alueen rantayleiskaavassa matkailupalvelujen alueeksi ja Kilpala Rn:o 3:4 maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella toimii Laamalansaaren asuntovaunualue, osoite Koulukuja 55, Pellosniemi. Kauppahinta on Kiinteistöillä Kilpala ja Tiloilla ei ole kiinteistörekisterissä merkintää osuudesta yhteisiin alueisiin. Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen yhdistymissopimuksessa on sovittu, että talousarvion ulkopuolisista taloudellisesti merkittävistä hankkeista konsultoidaan neuvottelukumppaneita. Kunnanjohtaja on pyytänyt sähköpostitse näkemystä kuntajakoselvityksen johtoryhmään kuuluneilta Mikkelin ja Ristiinan edustajilta kaupasta. Kyselyyn vastanneet Mikkelin edustajat eivät ole katsoneet syytä olevan rajoittaa kunnanhallituksen harkintaa asiassa. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Valmistelijan päätösehdotus: hyväksyy kiinteistön myynnin SF- Caravan Saimaan seutu ry:lle kauppakirjaluonnoksen mukaisena. Kj 1. jättää asian pöydälle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi Ossi Hakulin poistuneen esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ajaksi.

8 8 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINEN Khall Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Mikkelin kaupunkia ja Hirvensalmen, Ristiinan, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Suomenniemen kuntia koskevat ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut. Ympäristönsuojelumääräykset on lähetetty hyväksyttäviksi kaupungin- ja kunnanhallituksiin ja valtuustoihin. Kun ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupungin- / kunnanvaltuustoissa, ne saavat lain voiman, mikäli valtuustojen päätöksestä ei esitetä valituksia. Lisätietoja: Hanna Pasonen, Kj 1. hyväksyä ympäristönsuojelumääräykset; sekä 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi ympäristönsuojelumääräykset ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9 MIKKELIN KAUPUNGIN, RISTIINAN KUNNAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN YHDISTYMINEN Khall MIKKELIN KAUPUNGIN, RISTIINAN KUNNAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN YHDISTYMINEN YHDISTYMISESITYKSEN KUULUTTAMINEN Khall Mikkelin kaupunki, Ristiinan kunta ja Suomenniemen kunta ovat marrasjoulukuussa 2011 päättäneet käynnistää kuntajaon muuttamiseen tähtäävät neuvottelut. Neuvotteluissa on helmikuussa 2012 saavutettu neuvottelutulos, jonka pohjalta on laadittu yhdistymisesitys valtioneuvostolle kuntien valtuustojen käsittelyä varten. Kunnat ovat myös valmistelleet neuvottelujen kuluessa kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittaman yhdistymissopimuksen, joka tulee liittää yhdistymisesitykseen. Yhdistymissopimus liitteineen on tämän kokousasiakirjan liitteenä 1. Kuntajakolain 5 :n mukaan [e]sityksen kuntien yhdistymisestä tekevät muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot yhdessä. Kuntien tekemä esitys on toimitettava ministeriölle. Tarkoituksena on, että Mikkelin kaupunginvaltuusto, Ristiinan kunnanvaltuusto ja Suomenniemen kunnanvaltuusto hyväksyvät lopullisen esityksen kuntajaon muuttamisesta kokouksissaan Kuntajakolain 6 :n mukaan: [k]untien esityksessä on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät. Esitykseen on liitettävä kuntien valtuustojen yhtäpitävät päätökset kuntien yhdistymisesityksestä niihin liittyvine asiakirjoineen sekä 8 :ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Esityksestä tai siihen liitetyistä asiakirjoista on ilmettävä, millä tavoin kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, on varattu 7 :n mukaisesti mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi esityksen valmistelussa. Kuntien välisissä neuvotteluissa on päätetty esittää, että Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen yhdistyminen parantaisi kaikkia neljää kuntajakolain 4 1 mom. lueteltua edellytystä kuntajaon muutoksen toteuttamiseksi. Perustelu on yhdistymissopimuksen liitteessä 1. Kuntajakolain 7 :n mukaan kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, on varattava tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin

10 10 kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle. Edelleen kuntalain (365/1995) 27 :n mukaisesti yhdistymisselvityksen etenemisestä on tiedotettu sekä kokoustiedottein että kuntajakoselvityksen verkkojen kautta. Suomenniemellä on järjestetty ja Ristiinassa järjestetään kuntalaisille myös mielipidetiedustelut liitoksesta. Kunnissa on myös järjestetty ja järjestetään vuorovaikutuksellisia kuntalaistilaisuuksilla. Kunnanhallitukset päättävät kuuluttamisesta kokouksissaan. Yhdistymisesitys kuulutetaan alkaen siten, että viimeinen päivä tehdä huomautus on Koska kuntien esitysten tulee olla yhdensisältöisiä, käsitellään kuntakohtaiset arviot kuntajaon muuttamisesta ja neuvottelutuloksesta erillisessä tätä asiakohtaa edeltävässä asiakohdassa. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj päättää: 1. merkitä saadun selvityksen tiedoksi; 2. varata kuntajakolain 7 :n mukaisesti kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus kuntien yhdistymisesitykseen sisältyvästä ehdotuksesta yhdistää Mikkelin kaupunki, Ristiinan kunta ja Suomenniemen kunta; 3. todeta, että huomautukset on annettava mennessä; 4. todeta, että se antaa lausuntonsa mahdollisista huomautuksista ja tekee ehdotuksensa valtuustolle Mikkelin kaupungin, Ristiinan kunnan ja Suomenniemen kunnan yhdistämisestä pidettävässä kokouksessaan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kuntajakolain 4 :ssä esitettyjen kuntajaon muutoksen edellytysten täyttyminen on todettu yhdistymissopimuksessa sekä erityisesti sen liitteessä 1. Kuntajakolain 7 :n 1 momentin mukaan yhdistymisesityksen valmistelussa kunkin kunnan velvollisuudesta huolehtia kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään kuntalain ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta henkilöille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kuntien yhdistymisellä voi olla huomattava vaikutus, säädetään hallintolain. Saman pykälän toisen momentin mukaan yhdistymisesityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetään.

11 11 on ollut virallisesti nähtävillä huomautusten tekemistä varten. Lisäksi Suomenniemen kunta on järjestänyt yleisölle avoimet keskustilaisuudet käynnissä olevista kuntaliitosneuvotteluista ja Suomenniemen kunnalle jätettiin nähtävillä olo aikana yksi huomautus (liite 2). Kuntajakolain 7 :n mukaan kunnanhallituksen on annettava huomautuksesta lausunto (liite 3), joka toimitetaan kunnanvaltuustolle. Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien kuntajakoselvityksen ohjausryhmään on varattu mahdollisuus pääsopijajärjestöille nimetä jokaisesta järjestöstä yksi edustaja. Lisäksi kuntajakoselvityksen etenemistä ja yhdistymissopimusluonnosta liitteineen on käsitelty kunnan yhteistoimielimessä ja Kuopion hallinto-oikeus on päättänyt kumota Ristiinan kunnanvaltuuston päätöksen , missä kunnanvaltuusto on päättänyt, että määräaikainen kunnanjohtajan virka vakinaistetaan lukien ja määräaikainen kunnanjohtaja siirretään sivistysjohtajan virasta vakinaiseen kunnanjohtajan virkaan samasta ajankohdasta lukien. Ristiinan kunnanhallitus on päättänyt valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Koska Kuopion hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen, yhdistymissopimusta ei ole tarvetta muuttaa Ristiinan kunnanjohtajan asemaan liittyen. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus päättäisi esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto: 1. hyväksyy Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhteisesti tekemän kuntajakoselvityksen perusteella laaditun ehdotuksen valtioneuvostolle: Kuntajakoa muutetaan siten, että Ristiinan ja Suomenniemen kunnat lakkaavat ja ne yhdistyvät Mikkelin kaupunkiin Kuntien yhdistymisen tuloksena syntynyttä kuntaa kutsutaan Mikkeliksi, se käyttää kaupunkinimitystä ja ottaa vaakunakseen nykyisen Mikkelin kaupungin vaakunan. 2. hyväksyy Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhteisesti laatiman päivätyn yhdistymissopimuksen liitteineen. Keskustelun aikana Niina Särkkä esitti, että kunnanhallitus päättäisi hylätä Mikkelin kaupungin, Ristiinan kunnan ja Suomenniemen kunnan kuntajakoselvityksen perusteella laaditun esityksen sekä ei hyväksy Mikkelin kaupungin, Ristiinan kunnan ja Suomenniemen kunnan yhteisesti laatimaa päivättyä yhdistymissopimusta. Perusteluina Särkkä esitti, että ennen kuin edellä mainitut voidaan hyväksyä, pitää selvittää millaisilla ehdoilla voisimme tehdä kuntaliitoksen Savitaipaleen kanssa. Pelkkien porkkanarahojen takia on turha kiirehtiä. voidaan tehdä vasta kun käytössämme on

12 12 vertailukelpoinen yhdistymissopimus myös Savitaipaleen kanssa. Tämän jälkeen voidaan valita sopimuksista se meille parempi vaihtoehto. Seurakuntauudistus etenee yhdessä kuntauudistuksen kanssa, jolloin seurakunnan itsenäisyys olisi mahdollisuus säilyttää riippumatta kunnan ratkaisuista. Koska Särkän ehdotus ei saanut kannatusta, puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksenteon jälkeen Särkkä ilmoitti jättävänsä ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen päätökseen.

13 13 MÄÄRÄALAN MYYNTI IGOR KOROLEVILLE JA ANDREI ALEKSEEVILLE Khall Igor Korolev ja Andrei Alekseev, Lenynskiy pr , St-Petersburg, , Russia, ovat tarjoutuneet ostamaan Suomenniemen kylässä Väliahon asuntoalueella sijaitsevan määräalan korttelissa 33 ja jonka pinta-ala on n m 2. Kaavamerkintä AO- I 2/3 e=0,20 (erillispientalojen korttelialue). Kiinteistötunnus Kauppahinta on 510,00 (0,17 /m 2 ) ja se maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostajat sitoutuvat rakentamaan tontille omakotitalon kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa mikäli ostajat laiminlyövät rakentamisvelvoitteen. Kaupan purku on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä. Kaikki kaupan purkamisesta aiheutuvat kustannukset maksavat ostajat. Muut ehdot ilmenevät oheismateriaalina olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Määräala on aiemmin päätetty myydä Vitali Shkutille, joka kuitenkin on ilmoittanut peruvansa kaupan ennen kaupantekoa. Näin ollen määräala on luovutettavissa esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: hyväksyy määräalan myynnin Igor Koroleville ja Andrei Alekseeville oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Esitys Kj 1. hyväksyä määräalan myynnin Igor Koroleville ja Andrei Alekseeville. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 14 YHTIÖKOKOUKSIA Khall Suomenniemen kunnalle on saapuneet seuraavat yhtiökokouskutsut: - Suur-Savon Sähkö oy o Kunnanjohtaja on osallistunut asemavaltuutuksen perusteella; - Metsä-Sairila oy o Taloussihteeri on osallistunut asemavaltuutuksella kunnanjohtajan ollessa estynyt osallistumaan; - Kuntien Tiera oy o Kunnanjohtaja on osallistunut kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti; - Kunnan Taitoa oy o Kunnanjohtaja on osallistunut asemavaltuutuksen perusteella; - Wirma Lappeenranta oy klo 9 o määrää yhtiökokousedustajan; kunnanjohtaja; - As Oy Käkilehto klo 13 o määrää yhtiökokousedustajan; kunnanjohtaja; - As Oy Suomenniemenkäki klo 13 o määrää yhtiökokousedustajan; kunnanjohtaja; - As Oy Suomenniemen Teerilehto klo 13 o määrää yhtiökokousedustajan; kunnanjohtaja; - Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry klo 16 o päättää ettei edustajaa lähetetä. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. merkitä pidetyt yhtiökokoukset tiedoksi; 2. nimetä yhtiökokousedustajat; sekä 3. todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajalla on oikeus nimetä kunnanjohtajaa kuultuaan edustaja niihin yhtiökokouksiin, joihin edustajaa ei kokousrytmityksestä johtuen ehditä nimetä kunnanhallituksessa tai joihin ei ole aiemmin nimetty edustajaa. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

15 15 INDEKON OY:N MUUTTAMINEN YKSITYISENEMMISTÖISEKSI PÄÄOMASIJOITUSRAHASTOKSI SUOMENNIEMEN KUNNAN OSAKEOMISTUKSEN REALISOINTI Khall Indekon Oy on Kaakkois-Suomen alueella toimiva pääomasijoitusrahasto, joka on perustettu vuonna 1990 ja jonka rahastotoiminta on aloitettu Rahaston hallinnoinnista vastaa Innofinance Oy. Rahaston hallitus on muodostunut eri omistajien edustajista. Yhtiön suurimmat omistajat tilikauden 2010 lopussa ovat olleet Veraventure Oy, Lappeenrannan kaupunki, UPM Kymmene, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Stora Enso. Muita omistajia ovat kunnat, osuuspankkiryhmä ja muutama yhtiö. Rahaston omistajista julkisyhteisöjen osuus on 70 %, joten rahasto on julkisenemmistöinen. Vuonna 2011 neljä eri osuuspankkia on merkinnyt Indekon oy:n osakkeita yhteensä ,00 euron arvosta ( kpl) merkintähintaan 9,4 euroa. Julkisenemmistöisyydestä johtuen Indekon oy:öön sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä. Indekon oy:n vapauttamiseksi valtiontukisäännösten rajoituksista ja toiminnan aktivoimiseksi rahastoa on pyritty jo pitkään muuttamaan yksityisenemmistöiseksi. Nyt on laadittu suunnitelma, jonka mukaan Kaakkois-Suomen alueen osuuspankit sijoittavat noin miljoona euroa lisää pääomaa rahastoon sekä ostavat kuntien tai muiden julkisyhteisöjen omistamia Indekon Oy:n osakkeita. Suomenniemen kunnalle on esitetty, että kunta myisi omistamansa 100 Indekon oy:n osaketta Etelä-Karjalan Osuuspankille 9,4 euron hinnalla yhteiskauppahintaan 940 euroa. Suomenniemen kunnan taseessa osakkeet on arvostettu 2 102,35 euron hintaan, joten kaupasta syntyy 1 162,35 euron myyntitappio, joka kirjataan vuoden 2012 tilinpäätökseen satunnaiseksi eräksi. Liittyen yhdistymissopimuksen klausuuliin koskien omaisuuden luovutusta, kunnanjohtaja on pyytänyt Mikkelin kaupungin kantaa asiaan. Mikkelillä ei ole huomauttamista myyntiaikeesta. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. myydä Indekon oy:n osakkeet Etelä-Karjalan Osuuspankille kauppahintaan 940 euroa (100 kpl). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 16 LAUSUNTO KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN SUUNNITELMAAN MUOKATA KAAKKOIS-SUOMEN TE-TOIMISTOVERKKORAKENNETTA Khall Kaakkois-Suomen ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa kunnilta koskien Kaakkois- Suomen TE-toimistoverkkorakennetta. Aiemmin Kaakkois-Suomen ELY on pyytänyt lausuntoa koskien yhden hallinnollisen TE-toimiston muodostamista. Suomenniemen kunta on tuolloin kannattanut järjestelyä. Nyt esillä olevassa mallissa Kaakkois-Suomen TE-toimistossa olisi vuoden 2013 alusta lähtien toimipaikat Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Näin ollen Savitaipaleen, Luumäen ja Iitin toimipaikat lakkautettaisiin. Parikkalan yhteispalvelupisteen toimintamallin toimintaedellytykset selvitetään kuluvan vuoden aikana. Suomenniemen kunnan kannalta merkittävää on Savitaipaleen toimipisteen lakkauttaminen. Suomenniemen kunta on aiemmin esittänyt vahvempaa vastuuta kunnille työllisyyden hoidossa. Kunta ei kuitenkaan, johtuen liitoshankkeestaan, ole päättänyt osallistua TEM:n tarjoamaan kuntakokeiluun. Suomenniemen kunta, mikäli kuntaliitos toteutuu, siirtyy Etelä-Savon ELY:n alueelle, joka tarkoittaa myös hallinnollista siirtymää pois Kaakkois-Suomen TEtoimiston ja lakkautusuhan alla olevan Savitaipaleen toimipisteen alueelta. Näin ollen asialla ei ole todellista vaikutusta Suomenniemen palveluihin, mikäli liitos toteutuu. Mikäli liitos ei toteudu 2013 vuoden alusta, tulee kunta selvittämään mahdollisuutta siirtyä muutoinkin Mikkelin TE-toimiston piiriin. Tämä olisi perusteltua johtuen kunnan osallistumisesta sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen juuri Mikkelin seudulla. Jo nyt TYP-toiminnan osalta on sovittu, että uudet asiakkaat tulevat Mikkelin tuottaman toiminnan piiriin. Lausuntonaan Suomenniemen kunta toteaa, ettei se vastusta suunnitelmaa. Suomenniemen kunta kannattaa lämpimästi Suomenniemen kunnantalolla olevan etäpalvelupisteen kehittämistä myös TE-toimistojen palvelujen osalta. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. antaa lausunnon Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle koskien Kaakkois- Suomen TE-toimiston toimistoverkkorakennetta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 17 VUOKRA-ASUNTOJEN REALISOINTIHANKE TILANNEKATSAUS Khall on päättänyt kokouksessaan 17/2011 käynnistää vuokraasuntojen realisointihankkeen. Kokouksessaan 1/2012 kunnanhallitus on osaltaan hyväksynyt vuokralaisille lähetettävän kirjeen. on kokouksessaan 6/2012 myynyt As oy Suomenniemen Kauralassa omistuksessaan olleen osakehuoneiston. Vuokra-asuntojen realisointia on viety eteenpäin SP-Kotien ja Suomenniemen Säästöpankin kanssa. Lisäksi apuna on käytetty Mikkelin kaupungin lakimiestä. Selvityksissä on käynyt ilmi, että Kirkonkyläntie 16 on vapautunut aravarajoituksista ja Koulutie 10 vapautuu As Oy Suomenniemenkäen rajoitukset ovat voimassa , As oy Käkilehdon ja As Oy Suomenniemen Teerilehdon Näistä kolmessa jälkimmäisessä on voimassa omaksilunastusoikeus, jonka mukainen hinta lasketaan Ara:n kaavakkeella 5e/11. Koska Kirkonkyläntie 16 ja Koulutie 10 eivät ole asunto-osakeyhtiömuotoisia, ei niistä osakkeita ole mahdollista myydä ilman yhtiöittämistä. Näin ollen niiden myyminen olisi mahdollista ainoastaan kokonaisina, jolloin tosin niille tulisi lohkoa tontit kunnan kiinteistöstä. Asunto-osakeyhtiömuotoon muuttaminen johtaisi nyt selvitetyllä arvolla noin euron varainsiirtoveroseuraamukseen. Tehtyjen selvitysten mukaan myöskään varainsiirtoverolain (43 a ) kunnallista veronpalautusjärjestelmää ei tässä tilanteessa voida soveltaa, koska kyseessä on ns. jatkorajoitukset, joihin ei kohdistu hintarajoituksia. Tehtyjen selvitysten perusteella näyttäisi siltä, että ilman merkittäviä veroseuraamuksia ei Kirkonkyläntie 16 ja Koulutie 10 taloja voida myydä. Toisaalta mikäli kuntaliitos toteutuu, tulee ne joka tapauksessa saattaa osakeyhtiömuotoon, jotta ne olisivat siirtokelpoisia Mikkelin kaupungissa vuokraasuntotoiminnasta vastaavalle Mikalo Oy:lle. Näin ollen yksi mahdollisista toimintamalleista voi olla joko asuntojen muuttaminen kokonaan toiseen käyttötarkoitukseen, veroseuraamusten suorittaminen taikka rakennusten purkaminen. Kunnanjohtaja on myös pyrkinyt vaikuttamaan ministeriöön ja kuntaliittoon, että varainsiirtoverolain määräaikaista muuttamista jatkettaisiin siten, että myös tällaiset tilanteet huomioitaisiin veroseuraamuksissa. As oy muotoisten kiinteistöjen osalta omaksilunastushinnat on selvittämättä. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. merkitä saadun selvityksen tiedoksi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 18 SUOMENNIEMEN MASTER PLAN HANKESUUNNITELMAN HANKINTA Khall Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnanjohtaja on pyytänyt Miset oy:ltä tarjousta koskien Suomenniemen Master plan hankkeen hankesuunnitelman laatimista. Hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatimiseen on laskettu menevän 5-7 työpäivän panos ja 1-2 käyntiä Suomenniemellä. Tarjous on hinnaltaan on seuraava 1250 euroa (sis. 0 alv.) ja matkakulut sekä 1000 euroa bonuspalkkio, mikäli rahoitushakemus on myönteinen. Hintaperusteena työajankäyttö. Työ olisi valmis viikolla 21. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. hyväksyä tehdyn tarjouksen; sekä 2. osoittaisi siihen määrärahat elinkeinotoimen määrärahoista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 19 RAIMO RUOTSALAINEN YM. KUNTALAISALOITTEET VASTAUS ALOITTEESEEN NRO 2 Khall Khall Kauriansalmen kylät ry ja kuntalaiset (19 kpl), ensimmäisenä allekirjoittaneena Raimo Ruotsalainen ovat jättäneet viideksi eri kuntalaisaloitteeksi tulkittavan asiakirjan. Asiakirjassa, joka on kokousasiakirjan liitteenä, on esitetty viittä eri kehittämiskohdetta, joista valmistelu voidaan aloittaa. Tällaisia ovat: 1. Jätevesien käsittelylaitoksen laajennus sakokaivovesille toimenpide-ehdotus (kj.): Suomenniemen kunta on siirtänyt teknisen toimen valmisteluvastuun Mikkelin kaupungille alkaen. Samassa yhteydessä on sovittu, että vesilaitoksen osalta tehdään erillinen sopimus, joka on tarkoitus hyväksyä pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Aloitteen sisältö viedään tämän jälkeen tiedoksi ja jatkovalmisteluun Mikkelin vesilaitokselle. 2. Toimivan valokuitupohjaisen laajakaistaverkon toteutus Suomenniemellä toimenpide-ehdotus (kj.): Suomenniemen kunta on asetettu laajakaistahankkeessa ns. 8 %:n tukiluokkaan. Tämä luokitus tulee säilymään myös liitoksen jälkeen. on antanut Etelä-Karjalan liitolle mandaatin jatkovalmistella hanketta. Mikäli kuntaliitos toteutuu, vastaa Mikkelin kaupunki hankkeen toteutuksesta yhdessä maakuntaliiton kanssa. Pyydetään Etelä-Karjalan liitolta lausunto aloitteeseen liittyen. 3. Suomenniemen koulun perusparantaminen -> toimenpide-ehdotus (kj.): perusopetuspalvelujen säilyttämisestä on sovittu yhdistymissopimuksessa, jonka kolmen kunnan valtuustot käsittelevät Tässä sopimuksessa on sovittu, että Suomenniemellä on kolmiopettajainen 1-6- luokkainen koulu ilman oppilasrajaa. Kolmivuotisen yhdistymissopimuksen jälkeen koulu säilyy jos siellä on oppilaita. Tärkeää on, että tältä osin koko Suomenniemen nykyinen alue säilyy koulun oppilaaksi oton piirissä. on myös käynnistänyt toimet teknisentyönluokan saattamiseksi asianmukaiseksi. Tällä hetkellä asia on valmistelussa koululla ja yhdyskuntapalvelut toimintoalueella. 4. Metsätähden laajentaminen toimenpide-ehdotus (kj.): Suomenniemen kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun seudulliselle tilaajalautakunnalle alkaen. Asia siirretään seudullisen lautakunnan käsittelyyn. Tässä yhteydessä pyydetään myös ottamaan kantaa siihen kuinka Metsätähden hallinto tulisi tulevaisuudessa järjestää ottaen huomioon nykyinen järjestely, jossa rakennus on jaettu kunnan ja tukiasuntoyhdistyksen kesken. 5. Kauriansalmen kehittämissuunnitelman tekeminen toimenpide-ehdotus (kj.): on jo aiemmin linjannut tarpeen käynnistää kehittämissuunnitelman laadinta. Kunnanjohtaja on neuvotellut aiheesta Miset oy:n toimitusjohtajan ja kehittämispäällikön kanssa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Edelleen on keskusteltu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa hankkeen rahoituksesta. on linjannut mahdollisuuden sijoittaa kuntarahaa hankkeeseen. Tehdään tilaus Miset oy:lle hankehakemuksen valmistelusta kunnan omalla rahalla sekä pidätetään oikeus päättää hankkeen käynnistämisestä jatkorahoituksen varmistumisen jälkeen.

20 20 Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. merkitä asian tiedoksi; sekä 2. päättää käynnistää valmistelun esittelytekstissä mainitulla tavalla. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suomenniemen kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä Etelä-Karjalan liitolta ja saanut seuraavan vastauksen: Valokuituverkon rakentaminen Etelä-Karjalaan Laajakaista kaikille 2015 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 prosenttia väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitutai kaapeliverkosta. Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan noin haja-asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella. Maakunnallinen suunnitelma laadittin 2009 Maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja-asutusalueiden hankkeista, joihin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea. Ohjelmat sisältävät noin 800 yksittäistä hanketta, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina Etelä-Karjalan liitto on laatinut suunnitelman. Kuntien varovaisesta sitoutumisesta rahoitukseen johtuen suunnitelman toteuttamisesta ei ole voitu pyytää tarjouksia. Kunnan osuus kustannuksista on 8, 22 tai 33 prosenttia riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydestä, laajakaistahankkeen laajuudesta ja teknisestä toteutustavasta sekä asukasta kohden lasketuista kustannuksista. Suomenniemi kuuluu 8% alueeseen. Laajakaistakysely tehtiin kesällä 2011 Etelä-Karjalan kuntien laajakaistakyselyyn vastasi lähes 1200 henkilöä. Kunnat tahtoivat kuulla kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarpeista.

21 21 - Raportteja työstetään parhaillaan kuntien käyttöön. Jos jotain yhteistä viestiä miettii, niin varmaan se on haja-asustusalueiden kaipuu olla tietoliikenneyhteyksien osalta samanarvoisia kuntakeskusten kanssa tässä on kyse maaseudun elinvoimaisena pitämisestä, projektipäällikkö Heli Pajuvirta Tietomaakunta ekarjala Oy:stä toteaa. Vastausten perusteella etenkin yrittäjät ja etätyötä tekevät kaipaavat kipeästi nopeita ja varmoja nettiyhteyksiä. Myös julkisia asiointipalveluja on siirtynyt verkkoon ja esimerkiksi ajanvarauksia tehdään paljon netissä. Myös liikkuva kuva tarvitsee paljon kaistaa. Nopeita yhteyksiä tarvitaan myös erilaiseen kaupankäyntiin ja sosiaaliseen mediaan. Markkina-analyysit valmistuivat 2011 Keväällä 2011 Etelä-Karjalan liitto kysyi kunnilta kiinnostusta markkina-analyysien tekemiseen. Markkina-analyysit valmistivat lokakuun loppuun mennessä koko Etelä-Karjalan osalta. Tämän jälkeen Etelä-Karjalan liitto olisi voinut pyytää tarjouksia hankkeiden toteuttamiseen, mutta koska operaattoreiden kiinnostusta valokuituverkkojen rakentamiseen on ollut heikko, päätettiin ensin laatia jakeluverkkosuunnitelma. Verkkosuunnitelma Sadan megan maakunta-hankkeeseen liittyen laaditaan maakuntaan valokuituverkon runkoja tilaajaverkkoyhteydet sisältävän suunnitelma. Se antaa hyvän pohjaa toteutukseen ja tarjouspyyntöihin. Suunnitelmassa tullaan tarkentamaan aiemmin laadittua maakunnallista suunnitelmaa. Suunnitelma valmistuu kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Suunnitelman pohjalta voi tulla alueellisia toteutuksia (Kyläverkkoja), varsinkin jos kuntakohtaisiin tarjouksiin ei löydy kiinnostuneita. Tarjouksien pyytäminen verkonrakentamisesta. Kesäkuun 2012 jälkeen, jakeluverkkosuunnitelman perustuen Etelä-Karjalan liitto pyytää tarjouksia valokuituverkon rakentamisesta. Toiveena on että tarjouksiin tulisi vastauksia, mutta varmuutta ei ole. Mikäli operaattori eivät ole kiinnostuneita, on tutkittava myös osuuskunta- ja kyläverkkototeutuksia. Mikäli osuuskunnallisiin tai kylähankkeisiin löytyy kiinnostusta, voidaan niitä pyrkiä saamaan jo kesällä tehtävän tarjouspyynnön toteutuksessa. Yhteenveto Laajakaista kaikille 2015 hankkeen tavoitteiden saavuttaminen on osoittautunut vaikeaksi valtakunnallisesti, maakuntien tasolla, maakunnallisesti että kuntatasolla. Suurin vaikeus on ollut löytää rakentamisesta kiinnostuneita operaattoreita. Elisa, DNA ovat

22 22 erittäin vähän jättäneet tarjouksia ja Sonerakin on vasta viimeaikoina osallistunut hankehakuihin. Asiakaskohtaiset liittymismaksut ovat muodostaneet merkittävän esteen jos liittymismaksu on noussut yli 2000 euron. Kuntien taloustilanne ja sitoutuminen rahoitukseen on myös hidastanut toteuttamista, Etelä- Karjalan osalta nyt ollaan pääsemässä vauhtiin ja kesällä päästään useiden kuntien alueelle pyytämään tarjouksia toteutuksesta. Melko pitkän varovaisen suhtautumisen jälkeen Etelä-Karjalassa on hyvässä vaiheessa, mutta tuloksesta ei vielä ole varmuutta (kiinnostuuko rakentajat). Suomenniemen kunta on pyytänyt Etelä-Karjalan liittoa kilpailuttamaan rakentamisen, mikä tullaan toteuttamaan verkkosuunnitelman valmistumisen jälkeen. Jari Lantta Edelleen kunnanjohtaja on tavannut Soneran seniorikonsultti Tuomo Puhakaisen ja ollut yhteydessä MPY:n Juha Putkoseen, Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkkiin sekä Etelä- Savon Tietohallinto oy:n toimitusjohtaja Jarmo Tiaiseen. Tarkoituksena on, että liitospäätöksen käsittelyn jälkeen kyseiset tahot kokoontuisivat miettimään Suomenniemen laajakaistaverkon toteuttamista. Kj. 1. merkitä saadun selvityksen tiedoksi; sekä 2. merkitä aloitteen loppuunkäsitellyksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Torstai kello 17.45-19:55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 16.5.2011 Käsiteltävät asiat 100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 102. Tietomaakunta ekarjala Oy:n

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot