Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Kokousaika Maanantai kello :36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien valinta 148 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 149 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat 150 Kiinteistön ja määräalan myynti Luotolahden Kuntoutus Oy:lle 151 on Sopimus kirjaston johtamispalvelujen ostamisesta ajalla on Suomenniemen Master Plan -hankesuunnitelma 153 Poikkeamishakemus Juntunen Heli ja Jukka sekä Hyysalo Rita ja Tuomo 154 Suomenniemen koulun johtajajärjestelyt lukuvuonna ohm Talousarvion toteutuminen vallan delegointi koskien Suomijärven leirintäalueen myyntiä Muut esille tulevat asiat

2 Kokousaika Maanantai klo :36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kauppi Marja pj. 13/13 Kilkki Hannu vpj. 11/13 Hakuli Ossi j. 12/13 Heikkilä Markku j. 12/ /17:34- Heikkinen Isto j 12/13 Kosunen Aili j. 12/13 Ruottinen Outi j. 12/13 Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj -150 /18:43. Salopelto Mika kv:n I vpj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Hyrkkänen Suvi taloussihteeri -155 /19:19 Poissa Salmensuo Johanna j. 1/13 Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 147 Tarkastusvuorossa ovat Aili Kosunen ja Outi Ruottinen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aili Kosunen ja Outi Ruottinen. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi Hannu Kilkki Matti Muukkonen Puheenjohtaja vpj, ptkpit. pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Pöytäkirja pidetään nähtävänä Aili Kosunen Kunnanvirastossa Outi Ruottinen klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMOITUSASIAT Khall 148 Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy ; Suomenniemen suljetun kaatopaikan vesientarkkailu keväällä 2012 merkitään tiedoksi Kj 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti tiedoksi selvityksen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksesta. Edelleen kunnanhallituksen puheenjohtaja toi tiedoksi Mikkelin kaupungin YT-neuvottelukunnan kokouksen sisällön ja kuulumiset. Isolla YT-neuvottelukunnalle ei enää jatketa. Jatkossa henkilöstöjärjestöjen edustajat osallistuvat kuntaliitoksen toimeenpanon valmisteluryhmään. Edelleen kunnanhallituksen puheenjohtaja toi tiedoksi yhdistymishallituksen kuulumiset. Yhdistymishallituksen kokouksen sisällön selostamisen yhteydessä kunnanhallitus päätti esittää yhdistymishallitukselle erityisen väestönkasvu- ja työllisyysohjelman toteuttamista. Perusteluna esitykselle on väestönkasvun ja työllisyyden leikkaus- ja veronkorotuspainetta helpottava vaikuttavuus. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää yhdistymishallitukselle tuottavuusohjelman käynnistämistä, millä pyrittäisiin hyödyntämään eläköitymiset ja sairaanhoitopiirin kaupungille siirtyvistä tehtävistä aiheutuva uudelleenjärjestelyvara maksimaalisesti toimintakatteen parantamiseksi. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja toi tiedoksi ELY-keskuksen liikennetapaamisen annin. Kunnanhallituksen jäsen Outi Ruottinen kertoi Sote:n Maisemaseminaarista. Merkittiin kaikki tietoon saatetuiksi.

4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall 149 Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan, koulun johtajan ja rakennustarkastajan päätökset ajalla Toimielinten pöytäkirjat: Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten esityslistat ja pöytäkirjat: 1. Yhdistymishallitus; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 2. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 3. Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 4. Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 5. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: okset/ 6. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 7. Kansalaisopistolautakunta, kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj 1. merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä

5 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin. Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan jäävänneen (yhteisöjäävi) itsensä kunnanjohtajan yleiset päätökset päätöksen nro 58 ajaksi ja poistuneen kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja. Merkittiin tiedoksi, että Suomenniemen terveyskeskuksen aikoja on priorisoitu. Kunnanhallitus pyytää selvitystä Mikkelin PTY:ltä asiasta. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LUOTOLAHDEN KUNTOUTUS OY:LLE Khall 150 Khall KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LUOTOLAHDEN KUNTOUTUS OY:LLE Luotolahden Kuntoutus Oy/ Rautio Ari, Sikolammentie 42A, Suomenniemi, on tarjoutunut ostamaan Luotolahden kylässä sijaitsevan kiinteistön Töllikkö Rno 9:41 sekä kaksi määräalaa kiinteistöstä Koivula Rno 7:140. Kiinteistön Töllikkö pinta-ala on 3,8 ha ja määräalat Koivula tilasta yhteensä 500 m 2. Kiinteistötunnukset ja Kiinteistö Töllikkö hankittaisiin terapiatarkoituksessa ja se olisi erinomainen kotieläinten (kilit, lampaat yms.) laidunmaaksi. Suurin osa tontista on vanhaa pellonpohjaa, joka risukkoineen on raivattava. Pohjoinen osa n. ¼ on mäntymetsää. Luotolahden Kuntoutus Oy tarjoaa maa-aloista , josta ensimmäinen erä maksettaisiin kaupanteon yhteydessä ja loput kesä- ja elokuun lopussa Lisätietoja: Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kiinteistön ja määräalojen myynnin Luotolahden Kuntoutus Oy:lle oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Esitys Kj 1. hyväksyä kiinteistön ja määräalojen myynnin Luotolahden Kuntoutus Oy:lle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 150 Kauppakirjassa oli virheellisesti mainittu Koivula tilan määräala. Oikea määräala on m 2, jota on käytetty niin karttaliitteessä kuin määräalan hinnan määrittelyssäkin. Esitys Kj 1. korjata määräalan m 2 :ksi Luotolahden Kuntoutus Oy:lle myytyjen kiinteistön ja määräalojen kauppakirjassa (liite). ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 SOPIMUS KIRJASTON JOHTAMISPALVELUJEN OSTAMISESTA AJALLA Khall 151 JATKOTOIMENPITEET LIITTYEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN MIKKELIN KAUPUNGIN, RISTIINAN KUNNAN JA SUOMENNIEMEN KUNNAN YHDISTYMISTÄ Khall Suomenniemen kunnanvaltuusto, Mikkelin kaupunginvaltuusto ja Ristiinan kunnanvaltuusto ovat torstaina päättäneet kuntien yhdistymisesityksestä. Ehdotuksen perusteella Ristiinan ja Suomenniemen kunnat lakkaavat ja yhdistyvät Mikkelin kaupunkiin alkaen. Valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen asiassa mennessä. Syksyllä 2012 toimitetaan yhteiset kunnallisvaalit. Kuntajakolain mukaan yhdistymishallitus aloittaa toimintansa heti yhdistymisesityksestä päättämisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa kesäkuun alkupuolta, sillä Mikkelin kaupunki on ilmoittanut valitsevansa edustajansa kesäkuun valtuustossa. Suomenniemi ja Ristiina valitsevat edustajansa alustavan aikataulun mukaisesti toukokuun lopun valtuustoissa. Suomenniemellä on yhdistymishallituksessa kolme (3) edustajaa ja kolme (3) varaedustajaa. Paikkojen poliittisesta jakaumasta on sovittu puolueiden piirijärjestöjen kesken. Edustajat valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanjohtaja on irtisanonut tekemillään päätöksillä ne sopimukset, jotka on tullut irtisanoa lukuvuoden loppuun mennessä ja joihin kunnanhallitus on delegoinut toimivallan. Lisäksi on irtisanottu muut tarpeettomat sopimukset. Edelleen Lappeenrannan kaupungille ja muille Wirma Lappeenranta oy:n osakkaille on ilmoitettu halukkuudesta myydä yhtiön 8 osaketta. Suomenniemen hallinto-organisaatio on jo aiemmin sopeutettu liitosvalmiuteen. Liitospäätöksen varmistuttua olisi kuitenkin hyvä muokata tosiasiallisten johtosuhteiden osalta vastaamaan uutta organisaatiota. Tällä hetkellä Suomenniemen kunnan omassa toiminnassa on kunnan keskushallinto, joka voidaan toistaiseksi säilyttää kunnan ja kunnanjohtajan alaisuudessa. Yhdyskuntapalveluiden johto on jo aiemmin siirretty Mikkelin kaupungin alaisuuteen. Edelleen tarkoituksenmukaista olisi siirtää tosiasiallinen johto rakennustarkastuksen, päivähoidon, perusopetuksen 1-6 luokkien ja kirjastotoimen osalta Mikkelin kaupungin organisaation vastaaville viranhaltijoille. Näin ollen erityisesti päivähoidon ja perusopetuksien 1-6 luokkien koordinaatio tapahtuisi Mikkelin vastaavien organisaatioiden johtamana jo ensi lukuvuoden alusta. Tarvittaessa myös toimivaltaa on siirrettävissä näille viranhaltijoille. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaisi yhdistymishallituksen jäsenten (3) ja varajäsenten (3) vaalin; sekä 2. esittää Mikkelin kaupungille, että se ottaisi hoitoonsa rakennustarkastuksen, päivähoidon ja perusopetuksen 1-6 luokkien sekä kirjaston, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen johdon mahdollisimman nopeasti. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Khall 151 Johtamispalvelujen siirtämisestä jo ennen varsinaisen kuntaliitoksen toteutumista on neuvoteltu Mikkelin kanssa ja päädytty siihen, että sopimus johtamispalvelujen myynnistä tehdään kirjastopalvelujen osalta ja muiden edellä mainittujen palvelujen osalta yhteistyötä lisätään voimakkaasti, mutta varsinaista sopimusta ei ole tarpeen tehdä. Neuvoteltu sopimus kirjaston johtamispalveluista on liitteenä. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. Esitän, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kirjaston johtamispalvelujen myynnistä laaditun sopimuksen ajalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 SUOMENIEMEN MASTER PLAN HANKESUUNNITELMA Khall 152 SUOMENNIEMEN MASTER PLAN HANKESUUNNITELMAN HANKINTA Khall Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnanjohtaja on pyytänyt Miset Oy:ltä tarjousta koskien Suomenniemen Master plan -hankkeen hankesuunnitelman laatimista. Hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatimiseen on laskettu menevän 5-7 työpäivän panos ja 1-2 käyntiä Suomenniemellä. Tarjous on hinnaltaan on seuraava 1250 euroa (sis. 0 alv.) ja matkakulut sekä 1000 euroa bonuspalkkio, mikäli rahoitushakemus on myönteinen. Hintaperusteena työajankäyttö. Työ olisi valmis viikolla 21. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. hyväksyä tehdyn tarjouksen; sekä 2. osoittaisi siihen määrärahat elinkeinotoimen määrärahoista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 152 Hankesuunnitelma on valmistunut ja esitetään liitteenä. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj Esitän, että kunnanhallitus: 1. hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman; 2. sitoutuu rahoittamaan hankkeen omarahoitusosuuden (9629 euroa), sekä; 3. toimittaa hakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin pyytää audienssia Keski-Suomen ELY-keskukseen asian tiimoilta. Päätettiin antaa asiakirja palvelusihteerille stilisoitavaksi.

10 POIKKEAMISHAKEMUS JUNTUNEN HELI JA JUKKA SEKÄ HYYSALO RITA JA TUOMO Khall 153 Juntunen Heli ja Jukka sekä Hyysalo Rita ja Tuomo, Vihnusjärvenkatu 3 A 1, Nokia, hakevat poikkeamispäätöstä Kuolimo-Hanhijärven osayleiskaavan määräyksistä. Määräysten mukainen rakennusoikeus ylittyy 50 m 2. Rakennuspaikka, jonka pinta-ala on 2930 m 2, sijaitsee Pajulahden kylässä tilalla Kivikoti Rno 2:93. Tilalle on aikaisemmin rakennettu sauna 22 m 2. Tieyhteys on valmiina. Jätevesisuunnitelma teetetään ja toteutetaan alueen vaatimusten mukaisesti. Hakijat esittävät perusteluina, että rakennetaan lomarakennus jota käytetään ympärivuotiseen lomanviettoon ja, että rinneratkaisu vaatii enemmän kerrosalaa kuin 1-kerrosratkaisu. Seuraavia naapureita on kuultu: Elmén-Turkia Merja Lahnalammentie Suomenniemi Lahnalampi 2:94 Masalin Tom Peter Oliver Masalin Elina Aulikki Päivärannantie Kotka Katrinpirtti 2:89 Naapureilla ei ole huomautettavaa. Lisätietoja: rakennustarkastaja Valmistelijan päätösehdotus:

11 Kunnanhallitus myöntää Heli ja Jukka Juntuselle sekä Rita ja Tuomo Hyysalolle poikkeamisen haetussa muodossaan, koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muullekaan järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on hakijan saatava paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Jätehuolto on järjestettävä asianomaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla sekä noudattaen voimaan tullutta talousvesien käsittelystä annettua valtioneuvoston asetusta, joka koskee vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisia alueita. Tämä lupa on voimassa 2 vuotta tästä päivästä lukien. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava sanotun ajan kuluessa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1 ja 2 mom ja 3 mom Kj 1. myöntää Heli ja Jukka Juntuselle sekä Rita ja Tuomo Hyysalolle poikkeamisen haetussa muodossaan valmistelijan esityksen mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 SUOMENNIEMEN KOULUN JOHTAJAJÄRJESTELYT LUKUVUONNA Khall 154 KOULUN JOHTAJAN NIMITTÄMINEN LUKUVUODEKSI Khall Suomenniemen koulun johtaminen on hoidettu vuosittain nimittämällä yksi opettajista koulun johtajaksi. Lukuvuonna koulun johtajana on oman toimensa ohessa toiminut Ulla Rannanheimo. Kunnanjohtaja on tiedustellut Mikkelin kaupungilta täyttölupaa koulun johtajan tehtävälle. Tehtävä saadaan täyttää lukuvuodeksi , jonka jälkeen hallintoa tarkistetaan. Ulla Rannanheimolla on rehtorin pätevyys. Hänellä on kokemusta koulun johtajan tehtävästä Suomenniemen koulussa. Ulla Rannanheimo on suostuvainen tehtävään. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. nimetä Ulla Rannanheimon Suomenniemen koulun johtajaksi lukuvuodeksi Merkittiin tiedoksi Outi Ruottisen poistuneen esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin tiedoksi, että Aili Kosunen toimi pöytäkirjantarkastajana. Khall 154 Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että asia jätettäisiin pöydälle kunnes yhdistymishallitus on käsitellyt koulua koskevan hallinnon. Isto Heikkinen kannatti tehtyä esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kunnanjohtaja on keskustellut asiasta Mikkelin kaupungin ja Ristiinan kunnan kanssa. Tuloksena on päädytty siihen, että koulun johtajajärjestely voitaisiin suorittaa aluerehtorimallin avulla. Suomenniemen kunta ja Ristiinan kunta voivat sopia keskenään lukuvuoden rehtorijärjestelyistä. Asia voidaan ratkaista joko toimisella viralla tai ostopalveluna. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat neuvotelleet rehtoriratkaisusta Ristiinan kunnan kanssa. Näissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että koulunjohtopalvelut voitaisiin hoitaa aluerehtorimallilla siten, että Pellosniemen koulun rehtori toimisi toimisesti myös Suomenniemen koulun rehtorina. Hallintosäännön mukaan koulunjohtajasta päättää kunnanjohtaja. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj

13 1. merkitä saadun selvityksen tiedoksi; sekä 2. todeta kunnanjohtajalla olevan oikeus sopia rehtorijärjestelyistä Ristiinan kunnan edustajien ja Pellosniemen koulun rehtorin kanssa. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Khall Suomenniemen kunnanhallituksen kokouksessaan , 35 hyväksymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintokuntien tilivelvolliset antavat kunnanhallitukselle ja valtuustolle talousarvioon perustuvat raportit seuraavasti: Aika Raportti Kesäkuun aikana kunnanhallitukselle Lokakuun aikana kunnanhallitukselle ja valtuustolle Tilinpäätöksen yhteydessä tilinpäätöksen laatimisohjeiden mukaisesti Raportoinnissa tulee huomioida - keskeiset muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä - määrärahojen käyttö ja ennuste koko vuoden toteutumasta - miten asetetut tavoitteet on saavutettu ja - keskeiset tiedot toiminnan laajuudesta. Lisätietoja: Suvi Hyrkkänen, Kj Kunnanhallitus merkitsee toteutumaraportit tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI KOSKIEN SUOMIJÄRVEN LEIRINTÄALUEEN MYYNTIÄ Khall 156 Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat käyneet neuvotteluja Suomijärven leirintäalueen myynnistä. Myynnissä olleen alueen lisäksi mahdollinen ostaja on kiinnostunut myös n. 2 ha lisäalueesta. Näin ollen kiinnostus kohdistuu noin 6 ha alueeseen. Elinkeinopoliittisista kiinteistöistä hallintosäännön mukaan päättää kunnanhallitus. Ostajaehdokas on toimittanut kunnanjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle liiketoimintasuunnitelmaluonnoksen. Kunnanhallituksen tulisi päättää lisäalueen hinnasta. Lisäksi kunnanhallituksen tulee pohtia, voidaanko päätösvalta asiassa tietyin ehdoin siirtää kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Selostus Vpj. 1. delegoida päätösvallan asiassa kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle yhdessä; 2. todeta, että valtuutus on voimassa ainoastaan, mikäli kauppahinta koko n. 6 ha alueelta on euroa. Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan poistuneen esteellisenä (henkilökohtainen jäävi) asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Khall 157 Päätettiin, että kunnanhallitus kokoontuu jos on tarpeen kokoontua. Edelleen päätettiin, että elokuussa palataan normaalirytmiin, jolloin kokoukset ovat 1. ja 3. maanantai. Näin ollen elokuun ensimmäinen kokous on Kj. 1. merkitä asiat tiedoksi; sekä 2. vahvistaisi kokousaikataulun. ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

17 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 152, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 153, 156 HLL 5 :n 2 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 157 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, postiosoite Suomenniemen kunnanhallitus Kirkonkyläntie Suomenniemi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

18 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C PL KOUVOLA fax Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot