Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Kokousaika Keskiviikko kello :24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien valinta 246 Ilmoitusasiat / ajankohtaiset asiat 247 on Viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat 248 Määrärahamuutokset vuodelle on Saatavien tileistä poistaminen/rakennuslupamaksut 2009 Luettelo vuoden 2012 kuntalaisaloitteista Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän purkaminen Muut esille tulevat asiat

2 Kokousaika Keskiviikko klo :24 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kauppi Marja pj. 22/22 Kilkki Hannu vpj. 20/22 Heikkinen Isto j 20/22 Ruottinen Outi j. 21/22 Hakuli Ossi j. 21/22 19:17-19:24 Heikkilä Markku j. 20/22 19:17-19:24 Kosunen Aili j. 21/22 19:17-19:24 Muut saapuvilla olleet Nirkko Juha kv:n pj Salopelto Mika kv:n I vpj Muukkonen Matti kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Poissa Salmensuo Johanna j. 1/22 Korhonen Kirsi kv:n II vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastajat 245 Tarkastusvuorossa ovat Hannu Kilkki ja Isto Heikkinen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kilkki ja Isto Heikkinen. Pöytäkirjan allekirjoitus Marja Kauppi puheenjohtaja Matti Muukkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Suomenniemi Pöytäkirja pidetään nähtävänä Hannu Kilkki Kunnanvirastossa Isto Heikkinen klo Päivi-Kristiina Erola, ilmoitustaulunhoitaja

3 ILMOITUSASIAT Khall Kuntaan on saapunut seuraavat kokouspöytäkirjat ja asiakirjat: 1. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus oy ; kertaraportti Suomenniemen jätevedenpuhdistamoà merkitään tiedoksi Esitys Kj 1. merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Khall Pöytäkirjan liitteenä ovat kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, päiväkodin johtajan, koulun johtajan ja rakennustarkastajan päätökset ajalla Toimielinten pöytäkirjat: Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotiilla osoitteessa Yhteistoimintaelinten esityslistat ja pöytäkirjat: 1. Yhdistymishallitus; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 2. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 3. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 4. Mikkelin seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 5. Ympäristölautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa: okset/ 6. Mikkelin kaupunginvaltuusto; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 7. Mikkelin kaupunginhallitus; kokous ; pöytäkirja luettavissa osoitteessa okset/ 8. Sivistyslautakunta; kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa: 9. Kansalaisopistolautakunta, kokous ; pöytäkirja luettavissa ositteessa:

5 Esitys Kj Lisätietoja: Matti Muukkonen, merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat; 2. merkitä tiedoksi yhteistoimintaelinten pöytäkirjat; sekä 3. todeta, ettei otto-oikeutta käytetä otto-oikeuskelpoisiin päätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ajalta viranhaltijapäätökset lähetetään Mikkelin kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.

6 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUODELLE 2012 Khall Khall VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall Käyttötalouden talousarvioehdotus on laadittu kuluvaa vuotta yhä synkempien ennusteiden pohjalta. Käyttötalousmenot ovat kasvaneet mm. sosiaalitoimessa lasten ja perheiden palveluissa. Toimintatuotoissa tapahtuu oleellista vähennystä edellisvuosiin nähden. Toimielinten ja kunnanhallituksen valmistelemassa vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuottojen vähennys on 23,4 % ja toimintakulujen vähennys 0,6 % vuoden 2011 muutettuun talousarvioon verrattuna. Vuoden 2010 tilinpäätökseen nähden toimintatuotot vähenevät talousarviossa ,4 % ja toimintakulut kasvavat 3,2 %. Talousarvio 2012 on oheismateriaalina. Talousarvio on laadittu alijäämäiseksi, alijäämä on talousarvioesityksessä euroa. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton syyskuussa käytössä olleiden laskelmien mukaisina. Vuoden 2012 investointien määrä on euroa. Investoinnit painottuvat uuden asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamiseen. Investointi on tarkoitus kattaa lainarahoituksella. Maksuvalmiutta voidaan ylläpitää pankkitilin limiitillä ja kuntatodistuksilla. Talousarvio esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Valtuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan Valtuuston käsittelyn jälkeen kunnanhallitus antaa hallintokunnille tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta. Hallintokunnat vahvistavat käyttösuunnitelmissaan menomäärärahat ja tuloarviot vastaamaan valtuuston tulosaluetasolla vahvistamia menomäärärahoja ja tuloarvioita. Kj Kunnanhallitus esittää oheismateriaalina olevan vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tulosaluetasolla valtuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Kvalt ehdotus hyväksyttiin.

7 Khall Suomenniemen kunnan talousarvio on hyväksytty Talousarvion mukaan Suomenniemen kunnan alijäämäksi muodostuu vuonna 2012, euroa. Talousarviossa tämä on virheellisesti kirjattu ylijäämäksi, kuten myös positiivinen vuosikate. Lähtötilanne on kuitenkin ollut todellisuudessa ollut euroa negatiivinen vuosikate, joka poistoilla täydennettynä on muodostanut juuri kyseisen noin 210 tuhannen euron alijäämän. Vuoden 2012 aikana Suomenniemen kunnassa on tehty useita toimenpiteitä tilanteen kääntämiseksi. Erityisesti toiminnan uudelleen järjestelyillä on pyritty hillitsemään henkilöstökuluja, joskaan kaikin osin näissä ei ole onnistuttu. Lisäksi kunta on merkittävästi myynyt omaisuuttaan. Näiden toimien seurauksena näillä näkymin tilikauden tulos kääntyy selvästi positiiviseksi. Kuntien talousarviota ja määrärahojen käyttöä koskevasta lainsäädännöstä johtuen, talousarviota joudutaan kuitenkin muuttamaan lähinnä menojen osalta. Tässä vaiheessa ei tarkoituksenmukaista ole kirjata tulolisäyksiä, vaan ne kirjautuvat lopullisen toteuman mukaisesti tilinpäätökseen. Talousarviossa hallinto- ja talouspalveluiden palveluiden ostoihin ja muihin toimintakuluihin varattu määräraha tulee ylittymään. Toisaalta esimerkiksi palkkoihin, palkkioihin ja kuiluihin käytettävä määräraha ei todennäköisesti tule täysin käytettyä. Tämä pienentää mahdollisen lisämäärärahan tarvetta. Hallinto- ja talouspalveluissa kustannuspaikalla kunnanhallitus ja kunnanjohtaja mainonnan, kokous-, matkustus- sekä seminaari ym. menojen vuoksi määräraha palveluiden ostoissa tulee ylittymään. Näihin ylityksiin vaikuttavat erityisesti kuntaliitos, kuntarakenneuudistus sekä niihin liittyvä ennakoitua suurempi määrärahojen tarve. Tuloslaskelma muissa menoissa ei talousarviossa ole myöskään varauduttu tavanomaisesta poikkeaviin menoihin kuten vahingonkorvaukseen ja Indekon osakkeiden myynnistä kirjattuun tappioon. Yhteensä nostettavaksi esitettävät määrärahat, euroa, pystytään kattamaan muussa toiminnassa muodostuvasta ylijäämästä. Suurin osa nyt esitettävistä määrärahalisäyksistä pystytään kattamaan, jopa toimielintason sisällä, joten todennäköistä on, että tarvetta valtuustotason lisämäärärahoille nettotasolla ei edes välttämättä ole. Hallinto- ja talouspalvelut ovat kuitenkin halunneet tuoda esityksensä määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi toimielimen käsittelyyn. Työterveyshuoltoon varattu määräraha on myös ylittynyt ja marras - joulukuun työterveyden kuukausilaskut ovat vielä saapumatta. Hallinto- ja talouspalveluiden lisämäärärahatarpeet: 3121 kunnanhallitus ja kj työterveyshuolto Sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa perusopetuksen kustannuspaikalle on vielä kirjautumassa menoja hankinnoista, kuten toimisto- ja opetustarvikkeista sekä liikuntavälineistä, joiden arvioidut menot tulevat olemaan yhteensä noin euroa. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden lisämäärärahatarpeet: 3311 opetustoimi Sosiaali- ja terveyspalveluihin menot määräytyvät Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutusten perusteella. Todetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion määräraha on käytetty, kun sairaanhoitopiirin laskutuksista on marraskuu ja joulukuu vielä toteutumatta. Erikoissairaanhoidon määrärahasta on käyttämättä euroa ja aikaisemman perusteella raha riittää enintään toisen kuukauden laskun maksamiseen. Mikkelin sosiaali- ja terveystoimen ennakkolaskut on laskutettu koko vuodelta, mutta mahdollinen tasauslasku tulee vielä loppuvuodelle. Toimitila- ja vuokrauspalveluissa aine-, tarvike- ja tavaraostot ylittyvät useassa kustannuspaikassa. Pääasiallisesti talousarviosta suuremmat menot johtuvat lämmitysöljystä. Teerilehdon kohdalla

8 yhtiövastikemenot vuonna 2012 ovat talousarvion arviota suuremmat. Määrärahatarve toimitila- ja vuokrauspalveluissa on yhteensä Toimitila- ja vuokrauspalveluiden lisämäärärahatarpeet: 5511 Rivitalo 1 (Kirkonkylätie 16) Kaurala Teerilehto Kunnanvirasto Metsätähti (kunta 62 %) Valmistelija: Suvi Hyrkkänen, taloussihteeri, Kj Esitän, että kunnanhallitus 1. päättäisi varautua mahdollisiin määrärahamuutoksiin esitetyllä tavalla. Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että valtuustolle annettava esitys käsitellään klo 17 aloitettavassa hallituksen kokouksessa. Esityksen laatiminen edellyttää vielä tarkennuksia. Khall Merkittiin tiedoksi Suvi Hyrkkäsen osallistuneen kokoukseen asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan , jolloin ajanpuutteen vuoksi ei kuitenkaan esitystä valtuustolle ole saatu valmiiksi. Viranhaltijaesitys lähetetään samanaikaisesti hallitukselle ja valtuustolle, joista edellinen laatii oman esityksensä juuri ennen valtuuston kokousta. Tämän hetkinen talouden ennuskuva on hyvä. Tilikaudelle ennustettiin talousarviossa euron alijäämää, joka jo hyväksytyillä muutosmäärärahoilla on muuttunut euron alijäämäksi. Tämän hetkisen tilanteen (toteuma ) mukaan kunnan tilikauden tulos olisi kuitenkin reilut 690 tuhatta euroa ylijäämäinen. Eroa tällä hetkellä on siten noin 913 tuhatta euroa. Tämän hetkinen laskenta ei kuitenkaan anna täysin selvää kuvaa tilinpäätösennusteesta, sillä 690 tuhannen euron ylijäämä ei sisällä poistoja (suunnitelman mukaisesti euroa, kertapoistojen nettovaikutus n euroa), jolloin tulos heikkenee noin 573 tuhanteen euroon. Edelleen on syytä huomioida nyt esitettävät määrärahamuutokset, joiden kokonaisarvo on vajaa euroa, jolloin tilikauden tulos muodostunee tuhannen euron välillä ylijäämäiseksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä on käsitelty valtuustotason määrärahoja. Tässä yhteydessä on todettu seuraavaa ( ajolla): HALLINTOTOIMISTO (sis. sivistys, tekninen) - kohta 111 vaalit, ei ylitystarvetta - kohta 211 tilintarkastus, toteuma 94 %, ei ylitystarvetta - kohta 311 hallinto- ja talouspalvelut, ylitys tällä hetkellä noin euroa o ylitys perustuu ylempänä mainittuihin kohtiin, erityisesti ylitys on tapahtunut muissa toimintakuluissa, joihin kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat päättäneet lukuisista lisäkustannuksista (mm. määräaikaiset palkankorotukset, mainonta, kokous, matkustus, luottotappiot, osakkeiden myynti-

9 tappiot, vahingonkorvaukset). Kunnanhallituksen käsitellessä talousarvioon kuulumattomiin määrärahoihin sitoutumista on valtuuston puheenjohtajan kanssa sovittu, että esitys lisämäärärahoista tuodaan kokonaissummana talousarvion muutosmäärärahana loppuvuonna Vastaavasti kunnanjohtaja on konsultoinut kunnanhallituksen puheenjohtajaa mahdollisista sitoumustarpeista. Yhteensä esitetään euron määrärahalisäystä talousarvion kohtaan 311, joka tosiasiallisesti lienee selvästi suurempi kuin ennakoitu tarve. Muutosmääräraha olisi mahdollista kattaa hallintotoimiston sisältä joko sivistys/vapaa-aikapalvelujen, teknisten palvelujen tai yhdyskuntapalvelujen talousarviosta. Teknisesti esitetään, että hallinto- ja talouspalveluihin varataan lisämääräraha, joka tosiasiallisesti tulee katetuksi yhdyskuntapalveluihin syntyneistä satunnaisista tuotoista ( kirjattuna euroa). o Lisäksi valtuustolle esitetään 8400 euron lisämäärärahaa tietotekniikan vuokriin. Tällä määrärahalla lunastetaan tietotekniikan leasingsopimukset niiden laitteiden osalta, joita Tiera ei ota Mikkelin kaupungin käyttöön. Näiden koneiden realisoinnista kuitenkin tulee loppuvuonna vielä tuottoja. - kohta 321 elinkeinopalvelut, ei todennäköisesti perustoiminnan ylitystarvetta, sillä momentilla on käyttämättä edelleen lähes 2400 euroa. Kunnanhallitus on kuitenkin kokouksessaan euron kuntarahoitusosuuteen koskien Suomenniemen Master Plan -hanketta. Tämä on sovittu maksettavaksi vuoden 2012 puolella, vaikka hanke toteutetaankin vuonna Elinkeinopalveluihin esitetään euron lisämäärärahaa kohtaan muut toimintakulut. - kohta 331 varhaiskasvatus, ei lisämäärärahatarvetta. Varhaiskasvatuksen toteuma on 70 %:a budjetista, johon kustannuksina kirjataan vielä määräaikaisten palkkoja. Varhaiskasvatus tullee selvästi alittamaan budjetin. Syinä tähän ovat ylittävät maksutuotot sekä erityisesti alittuvat henkilöstökulut ja niihin sidoksissa olevat kulut sekä palvelujen ostot. - kohta 332, ei lisämäärärahatarvetta, kirjautumatta vielä joitain määräaikaisten palkkoja. - kohta 334 vapaa-aikapalvelut. Muutosmäärärahoja esitetään avustuksiin yhteensä 4450 euroa. Kokonaisuudessaan määrärahat tullevat kuitenkin jo nykyisellään riittämään. - kohta 511 tekniset palvelut, ei muutosmäärärahatarvetta. - kohta 521 yhdyskuntapalvelut, ei muutosmäärärahatarvetta. Merkitään tiedoksi vuosikatteen toteuman olevan noin euroa, kun siihen on ollut budjetoituna 400 euroa. Edelleen merkitään tiedoksi, että kohdan tulos satunnaisten erien jälkeen vähennettynä poistoilla on yli 500 tuhatta, kun yhdyskuntapalvelut on budjetoitu nettona euroa alijäämäiseksi. - kohta 531 Toimitila- ja vuokrauspalvelut, ei muutosmäärärahatarvetta. Merkitään tiedoksi, että toteuma ei ole ennakoitu. Erityisesti myyntituotoissa ja muissa toimintatuotoissa on jääty selvästi. Osaltaan tähän vaikuttaa uudelleenjärjestelyt koskien vuokra-asuntotoimintaa, mutta myös ongelmat vuokranmaksussa. Lisäksi momentilla on jouduttu tekemään korjaustoimenpiteitä ennakoitua enemmän. - kohta 541 vesihuolto, ei muutosmäärärahatarpeita. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

10 - kohta 341 seutusote hallinto, ylittää budjetin 20 %:a, joka tarkoittaa noin euron määrärahalisäystarvetta. - kohta 342 lasten ja perheiden palvelut, ei lisämäärärahatarvetta. - kohta 343 vanhusten ja vammaisten palvelut, ylittää budjetin noin vajaa 15 %:a, joka tarkoittaa noin euron määrärahalisäystarvetta. - kohta 344 aikuissosiaalipalvelut, ei lisämäärärahatarvetta. - kohta 345 perusterveydenhuolto, ei lisämäärärahatarvetta. o Kokonaisuudessaan kohdat on mennessä laskutettu koko vuodelta, jolloin enää tasauslasku on tulematta. Tuotantolautakunnan 10/2012 vertailussa on todettu Suomenniemen pysyvän kokonaisuudessaan budjetissa (silloin 78 %). Ongelman kuitenkin muodostaa se, että Suomenniemen kunnan ja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarviot eivät täsmää. Osittain tämä johtuu siitä, että kunta on edelleen ostanut joitain palveluja Eksotelta, jonka lisäksi kunta on myös ostanut joitain kuljetuspalveluja tuotantolautakunnan budjetin ulkopuolella. Näin korjattuna Suomenniemen kunta on budjetoinut sote-palvelujen ostoihin (käytännössä seutu-sote) 1,991 miljoonaa euroa, kun taas tuotantolautakunta on nettona budjetoinut 2,189 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa euroa enemmän. Tästä kuitenkin osa selittyy sillä, että osa määrärahoista on kirjattu avustuksiksi. Kokonaisuudessaan toteuma on tällä hetkellä 2,257 miljoonaa euroa, kun kunnan budjettiin on varattu 2,217 miljoonaa euroa. Näin ollen koko soten lisämäärärahatarve on noin tuhatta euroa. Lisämäärärahaksi sosiaali- ja terveystoimelle esitetään nettona 50 tuhatta euroa. Muutosmääräraha katetaan yhdyskuntapalvelujen satunnaisista tuotoista. - kohta 346 erikoissairaanhoito, määrärahatarve merkittävä. o Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu n. 850 tuhatta euroa. Toteuma on euroa (99 %), joka ei sisällä joulukuun laskutusta. Laskutus on vaihdellut kuukausittain noin 60 tuhannesta aina lähes 100 tuhanteen saakka. Erikoissairaanhoidon toteuma on sairaanhoitopiirin hallituksen mukaan seurannassa 10/2012 ollut 91,2 %:a, kun se tasaisella vauhdilla olisi pitänyt olla 83,3 %:a. Uusimman (marraskuu) laskun suuruus on ollut 98 tuhatta euroa. Muutosmäärärahaksi esitetään, käyttämättä olevat määrärahat huomioiden 90 tuhannen euron muutosmäärärahaa, joka katetaan yhdyskuntapalvelujen satunnaisilla tuotoilla. Kokonaisuudessaan Suomenniemen kunnan talousarviota on siten muutettava seuraavalla tavalla: - hallinto- ja talouspalveluihin esitetään euron lisämäärärahaa; - elinkeinopalveluihin esitetään euron lisämäärärahaa; - vapaa-aikapalveluihin esitetään euron lisämäärärahaa; - sosiaali- ja terveystoimeen (seutusote) esitetään euron lisämäärärahaa; sekä - erikoissairaanhoitoon (sairaanhoitopiiri) esitetään euron lisämäärärahaa.

11 Yhteensä määrärahamuutoksia tehdään näin ollen euron edestä. Tässä yhteydessä merkitään tiedoksi, että yhdyskuntapalvelujen satunnaisiin tuottoihin kirjautuu noin 423 tuhatta euroa. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Esitys Kj. 1. hyväksyä esitetyt määrärahamuutokset; sekä 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi esitetyt määrärahamuutokset. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 SAATAVIEN TILEISTÄ POISTAMINEN / RAKENNUSLUPAMAKSUT 2009 Khall Kunnan tasetilillä 1722 rakennuslupamaksut on saatavia vanhoista rakennuslupamaksuista vuoden 2011 tase-erittelyliitteen mukaisesti. Kyseiset rakennuslupamaksut koskivat rivitalon rakentamista Kauriansalmeen. Lupapäätöstä kiirehdittiin sääolosuhteiden vuoksi. Taloyhtiön osakkeiden yksi merkitsijä olisi ollut Suomenniemen kunta. Kyseinen hanke ei kuitenkaan toteutunut ja luvat ovat rauenneet kolmen vuoden kuluttua lupapäätöksestä. Lisätietoja: Suvi Hyrkkänen, ja Kari Mankkinen, Valmistelijan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esitettyjen saatavien luottotappio-/alaskirjaukset yhteensä euroa, kustannuspaikalle 5411 rakennusvalvonta. Kj 1. kirjata luottotappiot valmistelijan esityksen mukaisesti ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 LUETTELO VUODEN 2012 KUNTALAISALOITTEISTA Khall Valtuuston työjärjestyksen 5 :ssä säädetään valtuutettujen aloitteista. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen perusteella tehdyt toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteet. Hallintosääntö 54 :ssä säädetään myös kunnan asukkaiden aloitteista. Pykälässä todetaan, että kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä, kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden vuoksi suoritetuista toimenpiteitä. Aloite on kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluva silloin kuin - aloitteessa tarkoitettu asia kuuluu valtuuston toimivaltaan. - aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Tässä pykälässä tuodaan valtuustolle tiedoksi valtuustoaloitteet. Kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet, joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi, tuodaan valtuustolle tiedoksi erillisenä asiana. 1. KUNTALAISALOITE; KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN RAKENTAMINEN KAURIANSALMEN JA KIRKONKY- LÄN VÄLILLE Tekn.ltk Kauriansalmen kyläyhdistykselle, joka on aloitteen tekijä, todetaan Mt. 409 olevan ns. seututie, jota hallinnoi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY. Suomenniemen kunta on joissakin Tiehallinnon kanssa käydyissä palavereissa tuonut esille kevyenliikenteenväylän tarpeellisuuden, mutta hanke on jätetty pois hankelistalta lähinnä taloudellisten syiden vuoksi, samoin kuin kevyenliikenteenväylän rakentaminen kirkonkylän taajamaan. Kyseiselle kirkonkylä-kauriansalmi tieosuudelle rakentuu lähivuosina uusi Myllysillan asuntoalue, mikä myös puoltaa kevyenliikenteenväylän rakentamisen tarpeellisuutta. Oheismateriaalina on adressi nimilistoineen. krkm

14 Tekninen lautakunta lausuntonaan kunnanhallitukselle esittää, että kevyenliikenteenväylän tarpeellisuus nostetaan esille tätä hanketta varten ELY-keskuksen kanssa järjestettävässä palaverissa, jotta ainakin väylän hankesuunnittelu saataisiin käyntiin ja päästäisiin arvioimaan rakentamisen mahdollisuuksia ja kustannuksia. Hankesuunnittelun jälkeen voitaisiin rakentamiselle hakea rahoituskanavia Khall kj ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: Kari Mankkinen, hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2. KUNTALAISALOITE; KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN VÄLILLE MULTAMÄEN RISTEYS KARKAUKSEN RISTEYS Tekn.ltk krkm Khall kj Kauriansalmen Kyläyhdistykselle, joka on aloitteen tekijä todetaan, että Valtatie 13 olevan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY:n ) hallinnoima. Valtatien 13 parantaminen välillä Ostolahti-Kauriansalmi tiesuunnitelma, mikä on hyväksytty Tiehallinnon keskushallinnossa ulottuu eteläpäässä ns. matalan siltojen kohtaan. Kevyenliikenteenväylä välillä Mt 409 risteys-karkauksentien risteys ei ole ko. suunnitelmassa. Suomenniemen kunnanvaltuuston hyväksymässä liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmassa vuodelta 2004 ei ole mainintaa kyläyhdistyksen esittämästä kevyenliikenteen väylästä. VT 13:lla on vireillä PRO VT 13 liike, jonka tarkoitus on koko tieosuuden parantaminen välillä Lappeenranta Mikkeli. PRO VT 13 on ensisijaisesti parantamassa Myttiömäen kohtaa Savitaipaleen kunnan puolella, mikäli rahoitus saadaan järjestettyä. Oheismateriaalina adressi nimilistoineen. Tekninen lautakunta lausuntonaan kunnanhallitukselle esittää, että kevyenliikenteen väylän tarpeellisuus nostetaan esille seuraavassa ELY-keskuksen kanssa käytävässä yhteispalaverissa. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: Kari Mankkinen, hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3. RAIMO RUOTSALAINEN YM. KUNTALAISALOITTEET VASTAUS ALOITTEESEEN NRO 2 Khall Khall Kauriansalmen kylät ry ja kuntalaiset (19 kpl), ensimmäisenä allekirjoittaneena Raimo Ruotsalainen ovat jättäneet viideksi eri kuntalaisaloitteeksi tulkittavan asiakirjan. Asiakirjassa, joka on kokousasia-

15 kirjan liitteenä, on esitetty viittä eri kehittämiskohdetta, joista valmistelu voidaan aloittaa. Tällaisia ovat: 1. Jätevesien käsittelylaitoksen laajennus sakokaivovesille à toimenpide-ehdotus (kj.): Suomenniemen kunta on siirtänyt teknisen toimen valmisteluvastuun Mikkelin kaupungille alkaen. Samassa yhteydessä on sovittu, että vesilaitoksen osalta tehdään erillinen sopimus, joka on tarkoitus hyväksyä pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Aloitteen sisältö viedään tämän jälkeen tiedoksi ja jatkovalmisteluun Mikkelin vesilaitokselle. 2. Toimivan valokuitupohjaisen laajakaistaverkon toteutus Suomenniemellä à toimenpide-ehdotus (kj.): Suomenniemen kunta on asetettu laajakaistahankkeessa ns. 8 %:n tukiluokkaan. Tämä luokitus tulee säilymään myös liitoksen jälkeen. Kunnanhallitus on antanut Etelä- Karjalan liitolle mandaatin jatkovalmistella hanketta. Mikäli kuntaliitos toteutuu, vastaa Mikkelin kaupunki hankkeen toteutuksesta yhdessä maakuntaliiton kanssa. Pyydetään Etelä-Karjalan liitolta lausunto aloitteeseen liittyen. 3. Suomenniemen koulun perusparantaminen -> toimenpide-ehdotus (kj.): perusopetuspalvelujen säilyttämisestä on sovittu yhdistymissopimuksessa, jonka kolmen kunnan valtuustot käsittelevät Tässä sopimuksessa on sovittu, että Suomenniemellä on kolmiopettajainen 1-6-luokkainen koulu ilman oppilasrajaa. Kolmivuotisen yhdistymissopimuksen jälkeen koulu säilyy jos siellä on oppilaita. Tärkeää on, että tältä osin koko Suomenniemen nykyinen alue säilyy koulun oppilaaksi oton piirissä. Kunnanhallitus on myös käynnistänyt toimet teknisentyönluokan saattamiseksi asianmukaiseksi. Tällä hetkellä asia on valmistelussa koululla ja yhdyskuntapalvelut toimintoalueella. 4. Metsätähden laajentaminen à toimenpide-ehdotus (kj.): Suomenniemen kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun seudulliselle tilaajalautakunnalle alkaen. Asia siirretään seudullisen lautakunnan käsittelyyn. Tässä yhteydessä pyydetään myös ottamaan kantaa siihen kuinka Metsätähden hallinto tulisi tulevaisuudessa järjestää ottaen huomioon nykyinen järjestely, jossa rakennus on jaettu kunnan ja tukiasuntoyhdistyksen kesken. 5. Kauriansalmen kehittämissuunnitelman tekeminen à toimenpide-ehdotus (kj.): Kunnanhallitus on jo aiemmin linjannut tarpeen käynnistää kehittämissuunnitelman laadinta. Kunnanjohtaja on neuvotellut aiheesta Miset oy:n toimitusjohtajan ja kehittämispäällikön kanssa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Edelleen on keskusteltu Kaakkois- Suomen ELY-keskuksen kanssa hankkeen rahoituksesta. Kunnanhallitus on linjannut mahdollisuuden sijoittaa kuntarahaa hankkeeseen. Tehdään tilaus Miset oy:lle hankehakemuksen valmistelusta kunnan omalla rahalla sekä pidätetään oikeus päättää hankkeen käynnistämisestä jatkorahoituksen varmistumisen jälkeen. Lisätietoja: Matti Muukkonen, Kj. 1. merkitä asian tiedoksi; sekä 2. päättää käynnistää valmistelun esittelytekstissä mainitulla tavalla. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suomenniemen kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä Etelä-Karjalan liitolta ja saanut seuraavan vastauksen: Valokuituverkon rakentaminen Etelä-Karjalaan

16 Laajakaista kaikille 2015 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 prosenttia väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan noin haja-asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella. Maakunnallinen suunnitelma laadittin 2009 Maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja-asutusalueiden hankkeista, joihin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea. Ohjelmat sisältävät noin 800 yksittäistä hanketta, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina Etelä-Karjalan liitto on laatinut suunnitelman. Kuntien varovaisesta sitoutumisesta rahoitukseen johtuen suunnitelman toteuttamisesta ei ole voitu pyytää tarjouksia. Kunnan osuus kustannuksista on 8, 22 tai 33 prosenttia riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydestä, laajakaistahankkeen laajuudesta ja teknisestä toteutustavasta sekä asukasta kohden lasketuista kustannuksista. Suomenniemi kuuluu 8% alueeseen. Laajakaistakysely tehtiin kesällä 2011 Etelä-Karjalan kuntien laajakaistakyselyyn vastasi lähes 1200 henkilöä. Kunnat tahtoivat kuulla kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarpeista. - Raportteja työstetään parhaillaan kuntien käyttöön. Jos jotain yhteistä viestiä miettii, niin varmaan se on haja-asustusalueiden kaipuu olla tietoliikenneyhteyksien osalta samanarvoisia kuntakeskusten kanssa tässä on kyse maaseudun elinvoimaisena pitämisestä, projektipäällikkö Heli Pajuvirta Tietomaakunta ekarjala Oy:stä toteaa. Vastausten perusteella etenkin yrittäjät ja etätyötä tekevät kaipaavat kipeästi nopeita ja varmoja nettiyhteyksiä. Myös julkisia asiointipalveluja on siirtynyt verkkoon ja esimerkiksi ajanvarauksia tehdään paljon netissä. Myös liikkuva kuva tarvitsee paljon kaistaa. Nopeita yhteyksiä tarvitaan myös erilaiseen kaupankäyntiin ja sosiaaliseen mediaan. Markkina-analyysit valmistuivat 2011 Keväällä 2011 Etelä-Karjalan liitto kysyi kunnilta kiinnostusta markkina-analyysien tekemiseen. Markkina-analyysit valmistivat lokakuun loppuun mennessä koko Etelä-Karjalan osalta. Tämän jälkeen Etelä-Karjalan liitto olisi voinut pyytää tarjouksia hankkeiden toteuttamiseen, mutta koska operaattoreiden kiinnostusta valokuituverkkojen rakentamiseen on ollut heikko, päätettiin ensin laatia jakeluverkkosuunnitelma. Verkkosuunnitelma Sadan megan maakunta-hankkeeseen liittyen laaditaan maakuntaan valokuituverkon runko- ja tilaajaverkkoyhteydet sisältävän suunnitelma. Se antaa hyvän pohjaa toteutukseen ja tarjouspyyntöihin. Suunnitelmassa tullaan tarkentamaan aiemmin laadittua maakunnallista suunnitelmaa. Suunnitelma valmistuu kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Suunnitelman pohjalta voi tulla alueellisia toteutuksia (Kyläverkkoja), varsinkin jos kuntakohtaisiin tarjouksiin ei löydy kiinnostuneita. Tarjouksien pyytäminen verkonrakentamisesta. Kesäkuun 2012 jälkeen, jakeluverkkosuunnitelman perustuen Etelä-Karjalan liitto pyytää tarjouksia valokuituverkon rakentamisesta. Toiveena on että tarjouksiin tulisi vastauksia, mutta varmuutta ei ole. Mikäli operaattori eivät ole kiinnostuneita, on tutkittava myös osuuskunta- ja kyläverkkototeutuksia. Mikäli osuuskunnallisiin tai kylähankkeisiin löytyy kiinnostusta, voidaan niitä pyrkiä saamaan jo kesällä tehtävän tarjouspyynnön toteutuksessa. Yhteenveto Laajakaista kaikille 2015 hankkeen tavoitteiden saavuttaminen on osoittautunut vaikeaksi valtakunnallisesti, maakuntien tasolla, maakunnallisesti että kuntatasolla. Suurin vaikeus on ollut löytää rakentamisesta kiinnostuneita operaattoreita. Elisa, DNA ovat erittäin vähän jättäneet tarjouksia ja Sonerakin on vasta viimeaikoina osallistunut hankehakuihin.

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot