Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta , voimaan lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2"

Transkriptio

1 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta , voimaan lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT NEUVOLATOIMINTA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO AVOSAIRAANHOITO PERHENEUVOLA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKESKUS SUUN TERVEYDENHUOLTO POLIKLINIKAT Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Kirurgia Anestesia Synnytys- ja naistentaudit Ihotaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit KOTI- JA LAITOSPALVELUT TOIMENPITEET KOTISAIRAANHOITO LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS HOIVA- JA KUNTOUTUSOSASTOHOITO PERUSHOITOPÄIVÄ (YLE2) AKUUTTIOSASTON HOITOPÄIVÄ (SISHP) VALVONTAYKSIKÖN/TEHOSTETUN HOIDON HOITOPÄIVÄ (VALVHP) OPERATIIVINEN HOITOPÄIVÄ (HPV) ERITYISHOITOPÄIVÄ...17

2 2 1 HINNOITTELUPERUSTEET Palvelut jaetaan avo- ja osastohoidon palveluihin. Palvelutarveryhmä, tuoteryhmätaso ja varsinainen tuote muodostavat hierarkkisen rakenteen. Tuoteryhmätasolla käynnin, hoitopäivän tai toimenpiteen vaatiman ajan tai vaativuuden perusteella tuotteet on luokiteltu kahdesta kuuteen eri ryhmään. Palvelutarve- ja tuoteryhmätieto yhdessä muodostavat tuotteen koodin. Hinnastossa esitetään suppeat tuotekuvaukset, varsinaiset tuotekuvaukset sisältömäärittelyineen esitetään käsillä olevassa kuvauksessa. Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. Kalliit sytostaatti- ja lääkehoidot (yli 350 /hoitokerta) lisälaskutetaan sekä avo- että osastohoidossa. Erikoissairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystyskäynnit laskutetaan erikoisaloittain. Leikkauksessa tarvittava yli 200 /toimenpide maksava materiaali laskutetaan erikseen. Perusterveydenhuollon osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Narkoosissa tehtävissä polikliinisissa ja hammashuollon toimenpiteissä on erillinen polikliininen/hammashuollon ja anestesian laskutus. Osastojen hoitopäivät ja leikkaustoimenpiteet ovat keskihintatuotteita, operatiivisen hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivien lukumäärästä ja tehdystä toimenpiteestä. Toimenpiteet on ryhmitelty viiteen luokkaan toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Aika lasketaan anestesian / puudutuksen alkamisesta leikkauksen loppumiseen. Proteesit ja implantit laskutetaan erikseen. Jos toimenpide tehdään molemminpuolisena, se siirtyy seuraavaan ryhmään (esim. suonikohjut, vaivaisenluuleikkaus).

3 3 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 2.1 Neuvolatoiminta Neuvolatoiminnan tavoitteena on terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen. Työssä noudatettavia keskeisiä periaatteita ovat perhekeskeisyys, jatkuvuus, pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus. Palvelut edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä. Neuvolakäyntejä ovat kaikki äitiys-, lasten-, perhesuunnittelu- ja vanhusneuvolan sekä terveysneuvonnan käynnit (kohderyhmä 2, 3, 4, 7 ja 8). Käyntien vaatiman ajan ja vaativuuden perusteella ne on luokiteltu neljään ryhmään. Käynnit kirjataan muuten entiseen tapaan, mutta Muut erittelyt ensimmäiseen kenttään merkitään tuotetta kuvaava raportointikoodi, joka siirtyy tilastoinnin perusteeksi. Raportointikoodin valinnan ja tallennuksen tekee tarkastuksen suorittanut henkilö. Aikaisemmin käytössä olleet ns. vapaat raportointikoodit ovat edelleen käytettävissä tehtyjen sopimusten mukaisesti. NLAS Sairaanhoitokäynti tai lyhyt terveydenhoitokäynti neuvolassa Gynekologinen näytteenotto terveydenhoitajan vastaanotolla, influenssarokotus/muu rokotus, muu alle 15 min. kestävä neuvontakäynti, sairaanhoitokäynti terveydenhoitajan vastaanotolla (esim. hoitoloma, sairasloma). NLA1 Perustarkastus Terveydenhoitajien suorittamat perustarkastukset ovat kestoltaan keskimäärin alle 60 minuuttia. Äitiysneuvolan terveydenhoitajien suorittamilla perustarkastuksilla seurataan raskauden normaalia Etenemistä. Lastenneuvolan perustarkastuksia ovat ikäkausitarkastukset, joilla varmistetaan lapsen normaali kehitys. Tarkastuksen yhteydessä pyritään tunnistamaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat, joihin voidaan puuttua ja uhkaavat häiriötilanteet ennaltaehkäistä. Perhesuunnitteluneuvolassa perustarkastus muodostuu terveydenhoitajan antamasta ehkäisyneuvonnasta. Kun asiakas tuo raskaustestin tutkittavaksi ja soittaa myöhemmin tuloksesta, kirjataan se tämän ryhmän käynniksi (kohderyhmä 4, raportointikoodi NLA1). Vanhusneuvolan 70-vuotiaan tai tarvittaessa muun ikäisen perustarkastuksen mahdollinen jatkokäynti esim. muistitestaus. Kaikki terveysneuvontakäynnit mukaan lukien terveydenhoitajan suorittamat joukkoseulontatutkimukset ovat perustarkastuksia. Terveysneuvontakäyntien yhteydessä asiakkaalle annetaan yksilöllistä terveysneuvontaa kuten erityisruokavalio- ja elämäntapaohjeita. NLA2 Laajennettu tarkastus Äidin, lapsen tai muun asiakkaan käynti neuvolan lääkärin vastaanotolla. Käynteihin liittyy yleensä terveydenhoitajan suorittamia valmisteluja (mittaukset, ohjaus ym.), mutta lääkäri merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi. Terveydenhoitajan suorittama laajennettu tarkastus kestää yli 60 minuuttia. Äidin ensimmäinen käynti raskauden vuoksi neuvolassa ja terveydenhoitajan ensimmäinen kotikäynti synnytyksen jälkeen ovat tällaisia tarkastuksia. Laajennettu tarkastus voi olla moniongelmaisen ja monisairaan asiakkaan aikaa vievä tarkastus. Laajennettuja tarkastuksia ovat lastenneuvolan lääkärin suorittamat ikäkausitarkastukset. Lastenneuvolan terveydenhoitajan suorittama ensimmäinen kotikäynti tai vastaava ensimmäinen käynti neuvolassa sekä lasten 5-vuotistarkastukset kuuluvat tähän ryhmään.

4 4 Laajennettu tarkastus on lääkärin suorittama tutkimus tai toimenpide perhesuunnittelun toteuttamiseksi. Moniongelmaisen tai monisairaan asiakkaan aikaa vievä terveysneuvonta kuuluu tähän ryhmään. Vanhusneuvolan asiakkaille 70-vuotiaana tai tarpeen mukaan muulloin suoritettavissa terveystarkastuksissa terveydenhoitaja kartoittaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä, suorittaa mittauksia (verenpaine, verensokeri, paino, pituus, virtsan liuskatutkimus) ja asiakas vastaa terveyskyselyyn. Käynti kestää keskimäärin 90 minuuttia. NLAR Ensimmäinen ryhmäkäynti Asiakkaan ensimmäinen käynti terveysneuvonta-, valmennus- tai eläkeikäisten 65-vuotisryhmässä merkitään asiakkaan tietoihin käynniksi raportointikoodilla NLAR. Muilta osin ryhmien merkitseminen tapahtuu kuten aikaisemminkin. Moniammatillisissa ryhmissä päävastuunkantaja merkitsee käynnin. Esimerkki: äitiysneuvolan valmennusryhmissä äitiysneuvolan terveydenhoitaja merkitsee käynnit (kohderyhmä 2, käyntitapa 1, käyntityyppi 1, muut erittelyt: NLAR) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä ja näin luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Koulu- ja opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen kiinnitetään myös huomiota. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit ovat kohderyhmä 5 ja 6 mukaisia käyntejä. Käyntityypiltään käynnit ovat joko terveyden- tai sairaanhoitokäyntejä. KOP1 Perustarkastus Koululaisen tai opiskelijan terveystarkastus tai sairaanhoitokäynti kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Fysioterapeutin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon puitteissa suorittama tarkastus kirjataan KOP1. KOP2 Laajennettu tarkastus Lääkärin suorittama koululaisen tai opiskelijan terveystarkastus, johon voi liittyä esim. lausuntojen laatiminen. Terveydenhoitaja suorittaa tarvittaessa etukäteismittaukset (kuten näkö, kuulo, paino, pituus tmv.), mutta lääkäri merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi. Terveydenhoitajan suorittama kouluuntulotarkastus. Vaativa terveydenhoitajan ja koululaisen sekä mahdollisesti hänen perheensä tapaaminen/tarkastus, joka vie aikaa yli tunnin Avosairaanhoito Sairausvastaanottoa toteutetaan väestövastuuperiaatteella lääkäri-hoitaja työparina. Terveyskeskus vastaa päivystyksestä arkipäivisin klo pääterveysasemalla, jonka jälkeen päivystys jatkuu yhteispäivystyksenä ensiavussa (ks. kohta 2.7/Poliklinikat). Sairausvastaanoton käynnit ovat kohderyhmä 1 mukaisia käyntejä. Sairausvastaanoton käynneistä on kirjattu yksi tilastoituva käynti, joka laskutetaan keskimääräisellä hinnalla kiireellistä hoitoa vaativilta ulkokuntalaisilta. Avosairaanhoidon kuten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelujen tuotteistamisessa lähtökohtana oli vastaanottokäyntiin käytetty aika, käynnin vaativuus ja mahdollisesti tehtävät toimenpiteet tai otetut laboratorio- ja röntgentutkimukset.

5 5 AVO1 Peruskäynti hoitajavastaanotolla Terveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotolle ajanvarauksella tai ilman tehtävät terveyden- ja sairaanhoitokäynnit, joihin voi kuulua ompeleiden poisto, injektion antaminen, verenpaineen mittaus tai muu vastaava toimenpide. Asiakkaasta voidaan ottaa näytteitä tai asiakas tuo tutkittavaksi näytteitä, joiden vastauksista soittaa myöhemmin (pvk, verensokeri, La, PLV, raskaustesti tmv.). Käynnit ovat kestoltaan alle 60 min. Lääkäri voi kirjata käynniksi puhelinkontaktin, kun asiakas soittaa (tai lääkäri soittaa asiakkaalle) esimerkiksi tutkimustulosten tai hoito-ohjeiden saamiseksi. Puhelu korvaa käynnin vastaanotolla ja siitä tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. AVO2- Vaativa tai aikaa vievä käynti hoitajavastaanotolla Terveyden- tai sairaanhoitajan itsenäisesti suorittama vaativa hoito, jonka kesto on yli 60 min. AVO3 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynnit lääkärillä ovat kestoltaan alle 20 minuuttia. Käynti ei sisällä toimenpiteitä, mutta siihen voi liittyä tavallisimpia laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Päiväsairaalakäynti on avohoitoa, johon kuuluu asiakkaan saama hoito ja matkakustannukset ko. päivänä. Peruskäynti ilman toimenpiteitä kirjataan tähän ryhmään. Myös ravitsemusterapeutin käynnit kirjataan tähän ryhmään AVO4 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käynnit ovat kestoltaan yleensä yli 20 minuuttia, käyntiin liittyy toimenpideryhmä II tai III mukaisia toimenpiteitä tai laboratorio- ja röntgentutkimuksia otetaan keskimääräistä enemmän. Lääkärin käynti kutsuttuna vanhainkodilla luokitellaan AVO4- ryhmään. AVO5 Rasitusergometrit, ultraääni- ja varjoainetutkimukset sekä osteoporoositutkimukset AVO6 Käynti, jossa tehdään lähete CT- ja/tai EEG-tutkimukseen EAP1 Sairaanhoitajan päivystysvastaanottokäynti Ilman ajanvarausta sairaanhoitajalle tehty, alle 20 min kestävä, vastaanottokäynti, joka voi sisältää yksinkertaisen toimenpiteen. EAP 2 Sairaanhoitajan aikaa vievä (> 20 min) päivystysvastaanottokäynti tai lääkärin päivystyksellinen peruskäynti EAP 3 Vaativa lääkärin päivystyskäynti Vaativa, toimenpiteitä sisältävä tai yli 30 min kestävä käynti lääkärille.

6 6 EAP4 Erittäin vaativa lääkärin päivystyskäynti Yli 45 min kestävä, erikoislääkärikonsultaatioita tai vaativia tutkimuksia ja ensiaputoimenpiteitä sisältävä käynti. 2.4 Perheneuvola AVO1 Puheterapeutin, psykologin tai sosiaalityöntekijän antama puhelinneuvonta Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. AVO2 Alle 45 min. kestävä puheterapiakäynti, seurantakäynti psykologilla tai vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona Lääkinnällisen kuntoutuksen mukainen puheterapiakäynti, esimerkiksi lapsen kielenkehityksen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, änkytys-, afasia-, tai ääniterapia. Tavanomainen seurantakäynti psykologilla vie työaikaa alle 45 minuuttia. Käynti on seurantaluontoista, esimerkiksi vanhemmuutta tukevaa keskustelua. Lyhyehköt konsultaatiot esimerkiksi päivähoidon tai sosiaalityöntekijöiden kanssa kuuluvat tähän ryhmään. Alle 45 min. kestävä vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona on neuvontaa ja ohjausta tietyn /tiettyjen sosiaalipalveluun tai sosiaaliturvaan kuuluvan/kuuluvien etuuden/etuuksien suhteen, avustamista tarvittaessa konkreettisessa hakemuksen teossa, lyhyempi neuvonta potilasasiamiehen apua tarvitsevan kanssa (informaatioluonteinen), muu alle 45 min. kestävä tapaaminen. AVO3 Yli 45 min. kestävä tutkimus- ja neuvontakäynti puheterapiassa, käynti psykologin luona tai vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona Asiakkaan ensikäynti puheterapiassa: selvitetään puhe-, kieli-, ääni- ja kommunikaatiohäiriöiden luonne ja vaikeusaste, puheterapeuttinen diagnoosi ja puheterapiatarve, tehdään tarvittava kuntoutussuunnitelma aikuis- ja lapsiasiakkaille. Kuntoutuspalaverit (esim. päivähoito tai MKS). Vaativa käynti psykologin luona vie työaikaa yli 45 minuuttia. Käynti voi olla: - ensimmäinen käynti psykologin vastaanotolla - perhekäynti - tutkimuskerta lapsen kanssa - tutkimuspalaute - konsultaatiotyyppinen keskustelu lapsen asioissa esim. päivähoidon henkilökunnan kanssa - verkostopalaveri - mahdollinen kotikäynti esim. terveydenhoitajan kanssa Vaativa yli 45 min. kestävä vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona on laajempi sosiaalisen tilanteen kartoitus/mahdollinen sosiaalinen tutkimus esim. kuntoutusasiakkaan kanssa, sosiaalipalvelujen ja sosiaaliturvan kattavampi selvitys, monia palveluja kotiuduttuaan tarvitsevan asiakkaan kotiutuspalaverissa sosiaalityön asiantuntijana oleminen, perhetapaaminen esim. vanhuksen ja omaistensa kanssa, päihdeongelmaisen asiakkaan kanssa perusteellinen keskustelu jatkohoitoselvityksineen, vakavasti sairaan asiakkaan kriisissä tukea antava keskustelu, potilasasiamiehenä perusteellisempi tapaaminen, johon sisältyy konkreettista avun antamista asiakirjojen laadinnassa tai keskustelua, ryhmässä tai kerhossa/yhdistyksessä tms. sosiaalityöntekijän esityksen pitäminen (edeltää valmistamisajan) tai muu yli 45 min. kestävä asiakastapaaminen.

7 7 2.5 Päihde- ja mielenterveyskeskus PAH1 Päihdehuollon avokatkaisukäynti, päivystyskäynti, arviointikäynti, hoitosuhdekäynti, lääkkeenjakokäynti tai ajokorttiseurantakäynti Ajokorttiseurantakäynti = 3 5 tutkimuskäyntiä ajolupa-asioissa päihdepoliklinikalla. PAH2 Päihdehuollon selvittelykäynti; perhekäynti, verkostopalaveri, kriisikäynti. Lääkärikäynti. Käynnin kesto max. 1½ tuntia. PAH3 Päihdehuollon vaativa selvittely Normaalia arviointia vaativampi tilanteen selvittely. Kesto 2 tuntia. Kotikäynti. PAH4 Päihdehuollon verkostokokous Verkostokokous ja perhekartoitus, jonka toteuttamiseen osallistuu vähintään kaksi päihdepoliklinikan työntekijää. Kesto vähintään 2 tuntia. PAH5 Päihdehuollon ryhmäkäynti tai akupunktioryhmäkäynti Hoidolliset ryhmät. Kun päihdepoliklinikan työryhmään osallistuu useampi työntekijä, yksi työntekijä merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi ja muut osallistujat merkitsevät käynnin ei-tilastoituvaksi käynniksi. Asiakkaalla voi olla päihdepoliklinikalla yksi tilastoituva käynti/päivä. PKL2 Psykiatrian lääkehoito- tai hoitosuhdekäynti vastaanotolla tai käynnin korvaava puhelinneuvonta TU14 hoitosuhdekäynti TU16 lääkehoitokäynti TU28 käynnin korvaava puhelinkontakti PKL3 Psykiatrian kuntoutuskäynti, sis. 3-6 tuntia ryhmätoimintaa, tarv. käynnit psyk.pkl:n työntekijän vastaanotolla tai noin tunnin mittainen peruskartoituskäynti TU12 perhekäynti TU17 kuntoutuskäynti, ryhmätoiminta TU24 sairaanhoitajan tai kuntoutusohjaajan tutkimus, muu kuin hoitosuhdekäynti, kesto 1 tunti TU26 sosiaalityöntekijän tutkimus PKL4 Psykiatrian keskimäärin tunnin kestävä tutkimuskäynti tai hoitosopimukseen perustuva terapiakäynti TU04 kriisiterapiakäynti, kesto 1 tunti TU06 pariterapia I, kesto 1 tunti TU08 psykoterapia I, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU09 psykoterapia II, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU10 perheterapia 1, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU18 psykiatrin tutkimus I, kesto 1 tunti, konsultaatiot TU20 psykologin tutkimus I, kesto 1 tunti TU22 psykologin tutkimuspalaute, kesto 1 tunti

8 8 PKL5 Psykiatrian keskimäärin 2 tuntia kestävä tutkimus- ja hoitokäynti TU01 työryhmä tapaa asiakkaan TU05 kotikäynti TU13 perhekäynti II, kesto 2 tuntia TU15 hoitosuhdekäynti II, kesto 2 tuntia TU25 sairaanhoitajan tai kuntoutushoitajan tutkimus, muu kuin hoitosuhdekäynti, kesto 2 tuntia TU27 sosiaalityöntekijän tutkimus, kesto 2 tuntia PKL6 Keskimäärin 2 tuntia tai enemmän kestävä vastaanotto, johon osallistuu yksi tai useampi työntekijä TU02 pidennetty työryhmässä käynti, kesto yli tunnin TU03 verkostokokous TU07 pariterapia, 2 työntekijää, kesto 2 tuntia TU11 perheterapia II, 2 työntekijää, kesto 2 tuntia TU19 psykiatrin tutkimus, kesto 2 tuntia, lausunnot TU21 psykologin tutkimus II, kesto 2 tuntia TU23 psykologin tutkimuspalaute, yksi tai useampi työntekijä Kun psykiatrian poliklinikan työryhmään osallistuu useampi työntekijä, yksi työntekijä merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi ja muut osallistujat merkitsevät käynnin ei-tilastoituvaksi käynniksi. Asiakkaalla voi olla psykiatrian poliklinikalla yksi tilastoituva käynti/päivä. Laskutuskohde muu kuin potilasta koskeva laskutus: TU32 yksilötyönohjaus Tu33 ryhmätyönohjaus Tu34 ryhmä-, yleisö- tai koulutustilaisuus

9 9 2.6 Suun terveydenhuolto Käynti hammaslääkärin vastaanotolla Käynti suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolla Hammashoito yleisanestesiassa 2.7 Poliklinikat Poliklinikkatoiminta koostuu sisätautien, kirurgian, silmätautien, synnytys- ja naistentautien, psykiatrian, ihotautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, neurologian sekä keuhkosairauksien erikoissairaanhoidon vastaanotoista. Lisäksi poliklinikan tiloissa toimii ensiapu, johon akuutisti sairastuneet potilaat hakeutuvat joko lähetteellä tai kiireellisissä tapauksissa ilman lähetettä. Ensiapu on avoinna joka päivä klo Ensiapuun osallistuvat sekä terveyskeskuksen että aluesairaalan lääkärit, poliklinikan henkilökunta ja päivystyspalveluita käyttävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä avohoidon että osastojen potilaat. Ensiavun vastaanottokäynneissä käytetään raportointikoodeja EAP1, EAP2, EAP3 ja EAP Sisätaudit PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti sisätautien erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotolla. Käynti on kestoltaan keskimäärin alle 60 min. Käynnin aikana asiakkaalle voidaan tehdä lääkärin määräämiä toimenpiteitä kuten injektion antaminen, ompeleiden poistaminen tai Holter-laitteen asentaminen. Diabetes- ja infarktihoitajan vastaanottokäynnit kuuluvat tähän ryhmään. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynti sisätautien poliklinikalla lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa. Käynti sisältää perustason laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Käynnin kesto on alle 15 min. Tutkimukset: luuydinnäytteen ottaminen, asiakas tulee myöhemmin erilliselle vastaanotolle kuulemaan tulokset. PKL3 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Vaativa käynti sisätautien poliklinikalla lääkärin vastaanotolla. Käynti voi sisältää perusteellisen tilannearvion tai yhteenvedon potilaan tilanteesta kuten työkyvyn arvioinnin tai lähetteen tehtyjen tutkimusten perusteella jatkohoitoon. Tutkimukset: - rasitussydänfilmi lausuntoineen - sigmoideoskopia (PAD ja lausunto) - gastroskopia (PAD ja lausunto)

10 10 Käyntiin liittyen on tehty seuraavia tutkimuksia: - gi-kanavan varjoainetutkimukset - UÄ-tutkimukset - urografia, venografia, arthrografia - luuydintutkimus, EEG, ENMG, HLA-B27, trombosyyttivasta-aineet - SPR:n hyytymistekijätutkimus, diffuusiokapasiteetin mittaus - Holter-tutkimus lausuntoineen Käynteihin liittyy hoitajan antamaa ohjausta ja neuvontaa. PKL4 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää laajan tilannearvion tai yhteenvedon potilaan tilanteesta (esim. lähete avosydänkirurgiaan). Yli 350 /hoitokerta maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Tutkimukset: - kolonoskopia - muu toimenpide-endoskopia - sydämen tarkka doppler-menetelmät käsittävä ultraäänitutkimus Käyntiin liittyen on tehty seuraavia tutkimuksia: - isotooppitutkimus - HLA-tyypitys - kromosomitutkimus tai muu vastaavan hintatason tutkimus - radiojodihoito Käynteihin liittyy runsaasti hoitajan antamaa ohjausta ja neuvontaa. PKL5 Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Keuhkosairaudet PKL1 Keuhkolääkärin puhelinneuvonta, reseptien uusinta, paperikonsultaatio tai hoitajakäynti Astmahoitajan neuvonta ja ohjaus, 30 min. PKL2 Keuhkolääkärin kontrollikäynti Käynti sisältää perustutkimukset, esim. keuhkokuvat ja laboratoriokokeet. Kontrollikäynti lääkärillä sisältää myös spinometrian. Astmahoitajan neuvonta ja ohjaus, yli 30 min. PKL3 Keuhkolääkärin ensikäynti tai ohjauskäynti hoitajan luona Ensikäynti lääkärin vastaanotolla sisältää mm. PEF-mittausta. PKL4 Laaja keuhkolääkärin vastaanotolla käynti Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

11 11 PKL5 Ensitietopäivä Astmaa sairastavien ryhmäohjaus, johon osallistuu lääkäri, astmahoitaja, fysioterapeutti, Kelan sekä Hengitysliiton edustaja. PKL6 Unitutkimus Neurologia PKL1 Neurologian erikoislääkärin puhelinneuvonta tai reseptien uusiminen ilman vastaanottoa, paperikonsultaatio, hoitajavastaanotto (alle 20 min) Sisältää neurologin merkinnät sairauskertomukseen. Hoitajan vastaanotto, minimental-testi, hoitajan ohjaus tai puhelinohjaus. PKL2 Neurologinen kontrollikäynti (20-30 min) Käynti sisältää kohdennetun neurologisen tutkimuksen ja peruslaboratoriotutkimukset tai selkäydinnestenäytteen oton, jos käyntiin sisältyy MRI = ryhmä 4. PKL3 Neurologinen ensikäynti (30-45 min), laaja uusintakäynti tai hoitajan aikaa vievä (60 min) vastaanotto Käynti sisältää kliinisen neurologisen tutkimuksen ja laboratoriokokeet. Hoitajan tekemä serate-testi tai ohjaus neurologin vastaanoton jälkeen. PKL4 Laaja neurologinen käynti (45-60 min), esim. työkyvyn arviointi, kuntoutussuunnitelma jne. Käynti sisältää magneettikuvauksen, CT-tutkimuksen tai EEG-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Kirurgia PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti kirurgian poliklinikalla hoitajan vastaanotolla. Käynti on kestoltaan alle 60 minuuttia ja käynnin aikana asiakkaalle voidaan tehdä lääkärin määräämiä toimenpiteitä kuten injektion antaminen, haavahoidot ja ompeleiden poisto. Lääkärillä käyntiä ei ole samana päivänä kirurgian poliklinikalla. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynti kirurgian erikoisalan lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa. Käynti sisältää perustason laboratorio-/röntgentutkimuksia sekä toimenpiteitä, jotka eivät vaadi etukäteisvalmisteluja. Käynnin kesto alle 15 min. PKL3 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynnin aikana tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet - prokto- ja rektoskopiat - biopsiat (PAD) - kipsit (rtg-kuvat) - sigmoideoskopia (lasunto ja PAD), gastroskopia, peräpukamien kumilenkkihoito Käyntiin liittyy hoitaja antamaa neuvontaa tai ohjausta.

12 PKL4 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynnin aikana tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet: - kolonoskopia (biopsiat) - ENMG / unitutkimukset - sytostaattihoito, suonikohjujen vaahtoruiskutushoito Käynnin perusteella laaditaan vaativa lähete jatkohoitoon tai tehdään päätös päiväkirurgisesta toimenpiteestä. Käyntiin voi liittyä erityisen paljon hoitajan antamaa neuvontaa tai ohjausta. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). PKL5 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää magneettikuvauksen tai CT-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Anestesia PKL1 Anestesialääkärikäynnin korvaava puhelinneuvonta PKL2 Anestesialääkärin konsultaatio tai cardioversion anestesia PKL3 Kipuepiduraalipuudutus tai esim. gastroskopian anestesia PKL4 Anestesialääkäri + 2 hoitajaa esim. suun terveydenhuollon tp. Narkoosissa tehtävissä polikliinisissa ja hammashuollon toimenpiteissä on erillinen polikliininen/hammashuollon ja anestesian laskutus Synnytys- ja naistentaudit Naistentautien ja äitiyspoliklinikan tuoteryhmät (GYN / STY) on yhdistetty. Suorituspaikkojen/ raportointikoodien perusteella tuoteryhmät voidaan erotella toisistaan. Käynnit ovat kestoltaan alle 60 min. PKL1 Naistentautilääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käyntiä korvaava gynekologin antama neuvonta puhelimitse tai kirjeitse sairaskertomusmerkinnöin. Erikoisalan sairaanhoitajan suorittamat toimenpiteet esim. sikiön sydänäänikäyrän otto ja UÄ:llä sikiön sydäntoiminnan varmennus. PKL2 Peruskäynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa sairaanhoitajan käynti Lääkärillä käyntiin ei sisälly laboratoriotutkimuksia. Kyseessä voi olla esim. synnyttäjän jälkitarkastus, kohdunsuun tutkimukset, yksinkertaiset sikiön UÄ-mittaukset, itsekatetroinnin opetus, tamponointi.

13 13 PKL3 Vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotto Käyntiin liittyen voidaan tehdä seuraavia tutkimuksia ja toimenpiteitä: - aikaa vievä perustutkimus tai UÄ-tutkimus - perus-/kontrollitutkimus + UÄ - gynekologiset bakteerinäytteet - follikkeli-uä - PCT - IUD:n asettaminen tai poisto/vaihto - Prolapsirenkaan vaihto - virtsarakon katetrointi - gestaatiodiabetes, gemini Käynti voi olla erityisen vaativa erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotto sisältäen mm. sikiön niskapoimu / elinkohtais-uä. PKL4 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla Vastaanottokäyntiin liittyy mm. röntgen- ja laboratoriotutkimuksia (mm. hormonitutkimukset), virtsarakontähystys, (AIH), lääkkeellinen raskauden keskeytys, kryo, slinga tai keittosuolatäyttö- UÄ, Cystofix, PAPA, Endobrush/Pintolet, Askites-pkt, Sonohysterografia. PKL5 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Ihotaudit Käynnin kesto alle 60 min. PKL1 Ihotautilääkärin puhelinneuvonta, peruskäynti sairaanhoitajan vastaanotolla tai SUPsarjahoito Käyntiä korvaava ihotautilääkärin antama puhelinneuvonta sairaskertomusmerkinnöin. Epikutaanitestien laitto, erilaiset haava tai muut hoitajan toteuttamat ihohoidot. SUP-sarjahoito. PKL2 Peruskäynti ihotautilääkärin vastaanotolla Käynti sisältää tutkimuksen ja peruslaboratoriotutkimukset. PKL3 Vaativa käynti ihotautien erikoislääkärin vastaanotolla Tutkimuksen yhteydessä otettavat koepalat ja bakteerinäytteet. Laajemmat allergiatutkimukset. Erilaiset toimenpiteet kuten luomien poistot ja jäädytyshoidot (KRYO). SUP-valohoidon suunnittelukäynti.

14 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit PKL1 KNK-lääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan tai kuulontutkijan vastaanotolla Käyntiä vastaava korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärin antama puhelinneuvonta sairaskertomusmerkinnöin. Kuulontutkijan tekemät erilliset kuulokäyrät, ei sisällä lääkärissä käyntiä. PKL2 Peruskäynti KNK-lääkärin vastaanotolla Ryhmä sisältää potilaan ensi- ja kontrollikäynnin lääkärin vastaanotolla mahdollisine peruslaboratorio- ja rtg-tutkimuksineen, ei sisällä toimenpiteitä. PKL3 Vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla Lääkärin käynnin yhteydessä suoritetaan mm. seuraavia toimenpiteitä: poskiontelopunktio, parasenteesi, lavaatio leikattuun poskionteloon, polypectomia, otomikroskopia ja kasvojen ihon pienet extirpaatiot. Kuulokäyrän teko ja arvio lääkärin vastaanotolla. PKL4 Erityisen vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää magneetti- tai ct-kuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Silmätaudit PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti silmätautien poliklinikalla sairaanhoitajan vastaanotolla (yhdistetty SIL1, SIH1, SIH2). Käynti on kestoltaan alle 60 min. ja se voi sisältää silmänpohjavalokuvauksen, ortoptisen harjoitushoidon tai näkökenttätutkimuksen ilman lääkärin vastaanottoa. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla, sairaanhoitajan suorittama näkökenttätutkimus ja silmänpohjakuvaus PKL3 Vaativa käynti silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla Käynti sisältää aikaa vieviä tutkimuksia kuten näkökentät, valokuvauksen tai karsastusstatuksen. Toimenpiteet: - vaativa päivystyskäynti - lyhyt laserhoito (kuten LTP, FAG) - polikliiniset toimenpiteet PKL4 Erityisen vaativa käynti silmälääkärin vastaanotolla Toimenpiteinä mm. vaativa silmänpohjan laserointi, silmänpohjan varjoainetutkimus, luomiplastiat, arteriabiopsiat. Käyntiin voi liittyä laboratorio- ja röntgentutkimuksia. PKL5 Erityisen vaativa käynti silmälääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

15 15 3 KOTI- JA LAITOSPALVELUT 3.1 Toimenpiteet Leikkaustoimenpiteet ryhmitellään varsinaisiin leikkauksiin (A Q, W ja Y koodit), jotka sisältävät kaikki toimenpidenimikkeistössä mainitut toimenpiteet, jotka tehdään leikkaussalissa ja ne muualla tehdyt toimenpiteet, joissa tarvitaan anestesiahenkilökunnan apua tai on käytetty laajaa puudutusta. T-, U- ja X-koodit luetaan toimenpiteiksi, ei leikkauksiksi. Päiväkirurgia on ennalta suunniteltua toimintaa, jossa potilas saapuu ja kotiutetaan sairaalasta leikkauspäivänä. Päiväkirurginen toimenpide sisältää leikkaussalissa tai leikkaussalinomaisissa olosuhteissa tehtävän elektiivisen toimenpiteen, joka edellyttää joko laskimosedaation, laajan puudutuksen tai yleisanestesian käyttämistä. Päiväkirurgia on avohoitoa, josta tilastoidaan sekä käynti että toimenpide. Päiväkirurgiset toimenpiteet kirjataan kuten avohoitokäynnit ja tilastoidaan Pegasoksen tilastointiohjelmaan PÄIKI 1, PÄIKI 2, PÄIKI 3, PÄIKI 4 ja PÄIKI 5. Koodit ovat kaikilla samat riippumatta erikoisalasta. Leikkaussalissa kirjataan tietokonepohjaiseen leikkauspäiväkirjaan kaikki toimenpiteet ja tulosteina saadaan kunnittain ja erikoisaloittain eri ryhmien toimenpidetietojen lukumäärät halutulta aikaväliltä. Tulosteet toimivat suoraan tilastoinnin ja ulkokuntalaskutuksen perusteena. Suoritettu toimenpideryhmittely perustuu suoritettujen toimenpiteiden keskimääräiseen kestoon anestesian alusta leikkauksen loppuun. Tiedot on kerätty sähköisestä leikkauspäiväkirjasta. Molemminpuolinen toimenpide siirtyy seuraavaan hintaryhmään (esim. suonikohjut, vaivaisenluu). Kaksi eri toimenpidettä samalla potilaalla, kummastakin eri maksuryhmä. Kaikki proteesit ym. ylimääräinen materiaali laskutetaan erikseen. Tmp Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Kesto alle 40 min min min. Kesto n. 90 min tai enemmän. Kesto yli 120 min. Leikkauskestoajat toimenpideryhmissä vaihtelevat eri erikoisalojen välillä. Polvi- ja lonkkaproteesileikkaukset ovat aina ryhmässä 5.

16 Kotisairaanhoito Tavallinen käynti Tehostettu käynti Lisäksi lääkkeet ja hoitotarvikkeet todellisten kustannusten mukaan. 3.3 Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja antavat fysioterapeutit ja kuntohoitajat sekä avohoidon että osastojen potilaille. Läheisesti toimintaan liittyy myös apuvälinelainaamon asiakkaat. Tilastoituviksi kirjatuista avohoitokäynneistä on muodostunut keskimääräisellä hinnalla kuntalaskutettavia käyntejä. Ryhmässä annetut fysioterapiapalvelut on kirjattu suoritetietoihin, mutta ne eivät ole olleet välittömästi laskutettavaa toimintaa. Avohoitokäynnit ovat kohderyhmä 12 ja 13 mukaisia käyntejä, pääasiallisia suorittajia ovat fysioterapeutit ja kuntohoitajat. FAVH Apuvälinelainaus ja -ohjauskäynti Käynnit on kirjattu aikaisemmin raportointikoodilla FAVH, joka on ollut pakollinen tieto. Tätä käytäntöä voidaan edelleen jatkaa. Kohderyhmä = 13. Apuvälinelainaamon käynnit ovat kestoltaan minuuttia. LKU2 Fysioterapiakäynti Lääkinnällisen kuntoutuksen mukaiset käynnit (kohderyhmä 12), joihin kuuluvat yksilöllinen fysioterapia, kotikäynnit, tutkimus-, ohjaus- ja neuvontakäynnit. Myös apuvälinekotikäynnit, jotka kestävät yli 30 minuuttia, kirjataan tähän ryhmään. LKUR Asiakkaan ensimmäinen käynti ryhmässä Asiakkaan ensimmäinen käynti terveysneuvonta-, valmennus- tai kuntoutus ryhmässä merkitään asiakkaan tietoihin käynniksi raportointikoodilla LKUR, käyntitapa = 1. Muilta osin ryhmien merkitseminen tapahtuu kuten aikaisemmin. Moniammatillisissa ryhmissä päävastuunkantaja merkitsee tilastoituvan käynnin. Osastojen potilaat Fysioterapiapalvelut sisältyvät hoitopäivän hintaan ja kirjaaminen jatkuu entiseen tapaan. 3.4 Hoiva- ja kuntoutusosastohoito Terveyskeskuksella on 4 osastoa, joissa on yhteensä n. 67 sairaansijaa. Hoivaosastolla hoidetaan sekä pitkä- että lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita, turvaosastolla pitkäaikaista hoitoa vaativia dementiapotilaita ja kuntoutusosastolla kuntoutusta vaativia mm. jälkihoitopotilaita. PERUSP Perushoitopäivä Potilaalla on lääkärin tekemä pitkäaikaishoitopäätös. HOITO Hoiva- turva tai kuntoutuspotilaan hoitopäivä

17 Osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen. Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana kuntayhtymän ulkopuolella tutkimuksissa (myös magneettirekka tai Vaalijalan EEG-tutkimus), laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista Perushoitopäivä (HOITO) Perushoitopäivä on perusterveydenhuollon lyhytaikaisen potilaan hoitopäivä, jota käytetään myös erikoissairaanhoidon kaikilla osastoilla lääkärin päätöksellä ja lääkärin harkinnan mukaan. 3.6 Akuuttiosaston hoitopäivä (HOITO) Sisätautiosastolla on käytössä kaksi hoitopäivien hintaluokkaa. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. 3.7 Valvontayksikön/tehostetun hoidon hoitopäivä (HOITO) Valvontayksikön hoitopäivä ja tehostetun hoidon sisältävät hoitopäiväryhmät on yhdistetty. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sydäninfarktin liuotushoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. 3.8 Operatiivinen hoitopäivä (HOITO) Operatiivisella osastolla (osasto 5) on käytössä kaksi hintaluokkaa. Kirurgian, naistentautien, silmätautien tai muiden erikoisalojen hoitopäivä osasto 5:lla on samanhintainen. Hoitopäivien määriä seurataan edelleen erikoisaloittain kuten aikaisemminkin. Suoritettavat leikkaustoimenpiteet laskutetaan erikseen. Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. Osastojen hoitopäivät ja leikkaustoimenpiteet ovat keskihintatuotteita. Operatiivisen hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivien lukumäärästä ja tehdystä toimenpiteestä (proteesit, implantit ja erityisen kalliit lääkkeet lisälaskutetaan). 3.9 Erityishoitopäivä Jos respiraattorihoidosta tai muusta hoidollisesta erityisongelmasta johtuen potilas tarvitsee jatkuvasti oman hoitajan, hoitopäivällä on oma erillishinta (esim. hengityshalvaus-potilas/eristyspotilas).

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT.

TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. PALVELUTARJOUS 2011 LIITE 1 TERVEYSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Vastaanotto Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynti 119,05 600 71 428,44 Käynti lääkärinvastaanotolla Käynti 79,58 5800 461

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7 HOITOPAIKAN VALINTAOPAS 2012 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja Nro 1/2012 2 Sisältö OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT...

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS Terveyspalvelut 2 SISÄLLYS TERVEYSPALVELUIDEN OSASTON KEHITYSKATSAUS JA KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA...3 VÄESTÖN TERVEYDENTILA...8 TERVESPALVELUIDEN MÄÄRÄ

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu Kokkolan terveyskeskuksen harjoitteluympäristössä 1 (29) SISÄLTÖ JOHDANTO I YLEINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS HILMO Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus 2 2011 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 2/2012 HILMO Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot