Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta , voimaan lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2"

Transkriptio

1 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta , voimaan lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT NEUVOLATOIMINTA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO AVOSAIRAANHOITO PERHENEUVOLA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKESKUS SUUN TERVEYDENHUOLTO POLIKLINIKAT Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Kirurgia Anestesia Synnytys- ja naistentaudit Ihotaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit KOTI- JA LAITOSPALVELUT TOIMENPITEET KOTISAIRAANHOITO LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS HOIVA- JA KUNTOUTUSOSASTOHOITO PERUSHOITOPÄIVÄ (YLE2) AKUUTTIOSASTON HOITOPÄIVÄ (SISHP) VALVONTAYKSIKÖN/TEHOSTETUN HOIDON HOITOPÄIVÄ (VALVHP) OPERATIIVINEN HOITOPÄIVÄ (HPV) ERITYISHOITOPÄIVÄ...17

2 2 1 HINNOITTELUPERUSTEET Palvelut jaetaan avo- ja osastohoidon palveluihin. Palvelutarveryhmä, tuoteryhmätaso ja varsinainen tuote muodostavat hierarkkisen rakenteen. Tuoteryhmätasolla käynnin, hoitopäivän tai toimenpiteen vaatiman ajan tai vaativuuden perusteella tuotteet on luokiteltu kahdesta kuuteen eri ryhmään. Palvelutarve- ja tuoteryhmätieto yhdessä muodostavat tuotteen koodin. Hinnastossa esitetään suppeat tuotekuvaukset, varsinaiset tuotekuvaukset sisältömäärittelyineen esitetään käsillä olevassa kuvauksessa. Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. Kalliit sytostaatti- ja lääkehoidot (yli 350 /hoitokerta) lisälaskutetaan sekä avo- että osastohoidossa. Erikoissairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystyskäynnit laskutetaan erikoisaloittain. Leikkauksessa tarvittava yli 200 /toimenpide maksava materiaali laskutetaan erikseen. Perusterveydenhuollon osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Narkoosissa tehtävissä polikliinisissa ja hammashuollon toimenpiteissä on erillinen polikliininen/hammashuollon ja anestesian laskutus. Osastojen hoitopäivät ja leikkaustoimenpiteet ovat keskihintatuotteita, operatiivisen hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivien lukumäärästä ja tehdystä toimenpiteestä. Toimenpiteet on ryhmitelty viiteen luokkaan toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Aika lasketaan anestesian / puudutuksen alkamisesta leikkauksen loppumiseen. Proteesit ja implantit laskutetaan erikseen. Jos toimenpide tehdään molemminpuolisena, se siirtyy seuraavaan ryhmään (esim. suonikohjut, vaivaisenluuleikkaus).

3 3 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 2.1 Neuvolatoiminta Neuvolatoiminnan tavoitteena on terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen. Työssä noudatettavia keskeisiä periaatteita ovat perhekeskeisyys, jatkuvuus, pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus. Palvelut edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä. Neuvolakäyntejä ovat kaikki äitiys-, lasten-, perhesuunnittelu- ja vanhusneuvolan sekä terveysneuvonnan käynnit (kohderyhmä 2, 3, 4, 7 ja 8). Käyntien vaatiman ajan ja vaativuuden perusteella ne on luokiteltu neljään ryhmään. Käynnit kirjataan muuten entiseen tapaan, mutta Muut erittelyt ensimmäiseen kenttään merkitään tuotetta kuvaava raportointikoodi, joka siirtyy tilastoinnin perusteeksi. Raportointikoodin valinnan ja tallennuksen tekee tarkastuksen suorittanut henkilö. Aikaisemmin käytössä olleet ns. vapaat raportointikoodit ovat edelleen käytettävissä tehtyjen sopimusten mukaisesti. NLAS Sairaanhoitokäynti tai lyhyt terveydenhoitokäynti neuvolassa Gynekologinen näytteenotto terveydenhoitajan vastaanotolla, influenssarokotus/muu rokotus, muu alle 15 min. kestävä neuvontakäynti, sairaanhoitokäynti terveydenhoitajan vastaanotolla (esim. hoitoloma, sairasloma). NLA1 Perustarkastus Terveydenhoitajien suorittamat perustarkastukset ovat kestoltaan keskimäärin alle 60 minuuttia. Äitiysneuvolan terveydenhoitajien suorittamilla perustarkastuksilla seurataan raskauden normaalia Etenemistä. Lastenneuvolan perustarkastuksia ovat ikäkausitarkastukset, joilla varmistetaan lapsen normaali kehitys. Tarkastuksen yhteydessä pyritään tunnistamaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat, joihin voidaan puuttua ja uhkaavat häiriötilanteet ennaltaehkäistä. Perhesuunnitteluneuvolassa perustarkastus muodostuu terveydenhoitajan antamasta ehkäisyneuvonnasta. Kun asiakas tuo raskaustestin tutkittavaksi ja soittaa myöhemmin tuloksesta, kirjataan se tämän ryhmän käynniksi (kohderyhmä 4, raportointikoodi NLA1). Vanhusneuvolan 70-vuotiaan tai tarvittaessa muun ikäisen perustarkastuksen mahdollinen jatkokäynti esim. muistitestaus. Kaikki terveysneuvontakäynnit mukaan lukien terveydenhoitajan suorittamat joukkoseulontatutkimukset ovat perustarkastuksia. Terveysneuvontakäyntien yhteydessä asiakkaalle annetaan yksilöllistä terveysneuvontaa kuten erityisruokavalio- ja elämäntapaohjeita. NLA2 Laajennettu tarkastus Äidin, lapsen tai muun asiakkaan käynti neuvolan lääkärin vastaanotolla. Käynteihin liittyy yleensä terveydenhoitajan suorittamia valmisteluja (mittaukset, ohjaus ym.), mutta lääkäri merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi. Terveydenhoitajan suorittama laajennettu tarkastus kestää yli 60 minuuttia. Äidin ensimmäinen käynti raskauden vuoksi neuvolassa ja terveydenhoitajan ensimmäinen kotikäynti synnytyksen jälkeen ovat tällaisia tarkastuksia. Laajennettu tarkastus voi olla moniongelmaisen ja monisairaan asiakkaan aikaa vievä tarkastus. Laajennettuja tarkastuksia ovat lastenneuvolan lääkärin suorittamat ikäkausitarkastukset. Lastenneuvolan terveydenhoitajan suorittama ensimmäinen kotikäynti tai vastaava ensimmäinen käynti neuvolassa sekä lasten 5-vuotistarkastukset kuuluvat tähän ryhmään.

4 4 Laajennettu tarkastus on lääkärin suorittama tutkimus tai toimenpide perhesuunnittelun toteuttamiseksi. Moniongelmaisen tai monisairaan asiakkaan aikaa vievä terveysneuvonta kuuluu tähän ryhmään. Vanhusneuvolan asiakkaille 70-vuotiaana tai tarpeen mukaan muulloin suoritettavissa terveystarkastuksissa terveydenhoitaja kartoittaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä, suorittaa mittauksia (verenpaine, verensokeri, paino, pituus, virtsan liuskatutkimus) ja asiakas vastaa terveyskyselyyn. Käynti kestää keskimäärin 90 minuuttia. NLAR Ensimmäinen ryhmäkäynti Asiakkaan ensimmäinen käynti terveysneuvonta-, valmennus- tai eläkeikäisten 65-vuotisryhmässä merkitään asiakkaan tietoihin käynniksi raportointikoodilla NLAR. Muilta osin ryhmien merkitseminen tapahtuu kuten aikaisemminkin. Moniammatillisissa ryhmissä päävastuunkantaja merkitsee käynnin. Esimerkki: äitiysneuvolan valmennusryhmissä äitiysneuvolan terveydenhoitaja merkitsee käynnit (kohderyhmä 2, käyntitapa 1, käyntityyppi 1, muut erittelyt: NLAR) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä ja näin luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Koulu- ja opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen kiinnitetään myös huomiota. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit ovat kohderyhmä 5 ja 6 mukaisia käyntejä. Käyntityypiltään käynnit ovat joko terveyden- tai sairaanhoitokäyntejä. KOP1 Perustarkastus Koululaisen tai opiskelijan terveystarkastus tai sairaanhoitokäynti kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Fysioterapeutin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon puitteissa suorittama tarkastus kirjataan KOP1. KOP2 Laajennettu tarkastus Lääkärin suorittama koululaisen tai opiskelijan terveystarkastus, johon voi liittyä esim. lausuntojen laatiminen. Terveydenhoitaja suorittaa tarvittaessa etukäteismittaukset (kuten näkö, kuulo, paino, pituus tmv.), mutta lääkäri merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi. Terveydenhoitajan suorittama kouluuntulotarkastus. Vaativa terveydenhoitajan ja koululaisen sekä mahdollisesti hänen perheensä tapaaminen/tarkastus, joka vie aikaa yli tunnin Avosairaanhoito Sairausvastaanottoa toteutetaan väestövastuuperiaatteella lääkäri-hoitaja työparina. Terveyskeskus vastaa päivystyksestä arkipäivisin klo pääterveysasemalla, jonka jälkeen päivystys jatkuu yhteispäivystyksenä ensiavussa (ks. kohta 2.7/Poliklinikat). Sairausvastaanoton käynnit ovat kohderyhmä 1 mukaisia käyntejä. Sairausvastaanoton käynneistä on kirjattu yksi tilastoituva käynti, joka laskutetaan keskimääräisellä hinnalla kiireellistä hoitoa vaativilta ulkokuntalaisilta. Avosairaanhoidon kuten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelujen tuotteistamisessa lähtökohtana oli vastaanottokäyntiin käytetty aika, käynnin vaativuus ja mahdollisesti tehtävät toimenpiteet tai otetut laboratorio- ja röntgentutkimukset.

5 5 AVO1 Peruskäynti hoitajavastaanotolla Terveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotolle ajanvarauksella tai ilman tehtävät terveyden- ja sairaanhoitokäynnit, joihin voi kuulua ompeleiden poisto, injektion antaminen, verenpaineen mittaus tai muu vastaava toimenpide. Asiakkaasta voidaan ottaa näytteitä tai asiakas tuo tutkittavaksi näytteitä, joiden vastauksista soittaa myöhemmin (pvk, verensokeri, La, PLV, raskaustesti tmv.). Käynnit ovat kestoltaan alle 60 min. Lääkäri voi kirjata käynniksi puhelinkontaktin, kun asiakas soittaa (tai lääkäri soittaa asiakkaalle) esimerkiksi tutkimustulosten tai hoito-ohjeiden saamiseksi. Puhelu korvaa käynnin vastaanotolla ja siitä tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. AVO2- Vaativa tai aikaa vievä käynti hoitajavastaanotolla Terveyden- tai sairaanhoitajan itsenäisesti suorittama vaativa hoito, jonka kesto on yli 60 min. AVO3 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynnit lääkärillä ovat kestoltaan alle 20 minuuttia. Käynti ei sisällä toimenpiteitä, mutta siihen voi liittyä tavallisimpia laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Päiväsairaalakäynti on avohoitoa, johon kuuluu asiakkaan saama hoito ja matkakustannukset ko. päivänä. Peruskäynti ilman toimenpiteitä kirjataan tähän ryhmään. Myös ravitsemusterapeutin käynnit kirjataan tähän ryhmään AVO4 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käynnit ovat kestoltaan yleensä yli 20 minuuttia, käyntiin liittyy toimenpideryhmä II tai III mukaisia toimenpiteitä tai laboratorio- ja röntgentutkimuksia otetaan keskimääräistä enemmän. Lääkärin käynti kutsuttuna vanhainkodilla luokitellaan AVO4- ryhmään. AVO5 Rasitusergometrit, ultraääni- ja varjoainetutkimukset sekä osteoporoositutkimukset AVO6 Käynti, jossa tehdään lähete CT- ja/tai EEG-tutkimukseen EAP1 Sairaanhoitajan päivystysvastaanottokäynti Ilman ajanvarausta sairaanhoitajalle tehty, alle 20 min kestävä, vastaanottokäynti, joka voi sisältää yksinkertaisen toimenpiteen. EAP 2 Sairaanhoitajan aikaa vievä (> 20 min) päivystysvastaanottokäynti tai lääkärin päivystyksellinen peruskäynti EAP 3 Vaativa lääkärin päivystyskäynti Vaativa, toimenpiteitä sisältävä tai yli 30 min kestävä käynti lääkärille.

6 6 EAP4 Erittäin vaativa lääkärin päivystyskäynti Yli 45 min kestävä, erikoislääkärikonsultaatioita tai vaativia tutkimuksia ja ensiaputoimenpiteitä sisältävä käynti. 2.4 Perheneuvola AVO1 Puheterapeutin, psykologin tai sosiaalityöntekijän antama puhelinneuvonta Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. AVO2 Alle 45 min. kestävä puheterapiakäynti, seurantakäynti psykologilla tai vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona Lääkinnällisen kuntoutuksen mukainen puheterapiakäynti, esimerkiksi lapsen kielenkehityksen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, änkytys-, afasia-, tai ääniterapia. Tavanomainen seurantakäynti psykologilla vie työaikaa alle 45 minuuttia. Käynti on seurantaluontoista, esimerkiksi vanhemmuutta tukevaa keskustelua. Lyhyehköt konsultaatiot esimerkiksi päivähoidon tai sosiaalityöntekijöiden kanssa kuuluvat tähän ryhmään. Alle 45 min. kestävä vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona on neuvontaa ja ohjausta tietyn /tiettyjen sosiaalipalveluun tai sosiaaliturvaan kuuluvan/kuuluvien etuuden/etuuksien suhteen, avustamista tarvittaessa konkreettisessa hakemuksen teossa, lyhyempi neuvonta potilasasiamiehen apua tarvitsevan kanssa (informaatioluonteinen), muu alle 45 min. kestävä tapaaminen. AVO3 Yli 45 min. kestävä tutkimus- ja neuvontakäynti puheterapiassa, käynti psykologin luona tai vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona Asiakkaan ensikäynti puheterapiassa: selvitetään puhe-, kieli-, ääni- ja kommunikaatiohäiriöiden luonne ja vaikeusaste, puheterapeuttinen diagnoosi ja puheterapiatarve, tehdään tarvittava kuntoutussuunnitelma aikuis- ja lapsiasiakkaille. Kuntoutuspalaverit (esim. päivähoito tai MKS). Vaativa käynti psykologin luona vie työaikaa yli 45 minuuttia. Käynti voi olla: - ensimmäinen käynti psykologin vastaanotolla - perhekäynti - tutkimuskerta lapsen kanssa - tutkimuspalaute - konsultaatiotyyppinen keskustelu lapsen asioissa esim. päivähoidon henkilökunnan kanssa - verkostopalaveri - mahdollinen kotikäynti esim. terveydenhoitajan kanssa Vaativa yli 45 min. kestävä vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona on laajempi sosiaalisen tilanteen kartoitus/mahdollinen sosiaalinen tutkimus esim. kuntoutusasiakkaan kanssa, sosiaalipalvelujen ja sosiaaliturvan kattavampi selvitys, monia palveluja kotiuduttuaan tarvitsevan asiakkaan kotiutuspalaverissa sosiaalityön asiantuntijana oleminen, perhetapaaminen esim. vanhuksen ja omaistensa kanssa, päihdeongelmaisen asiakkaan kanssa perusteellinen keskustelu jatkohoitoselvityksineen, vakavasti sairaan asiakkaan kriisissä tukea antava keskustelu, potilasasiamiehenä perusteellisempi tapaaminen, johon sisältyy konkreettista avun antamista asiakirjojen laadinnassa tai keskustelua, ryhmässä tai kerhossa/yhdistyksessä tms. sosiaalityöntekijän esityksen pitäminen (edeltää valmistamisajan) tai muu yli 45 min. kestävä asiakastapaaminen.

7 7 2.5 Päihde- ja mielenterveyskeskus PAH1 Päihdehuollon avokatkaisukäynti, päivystyskäynti, arviointikäynti, hoitosuhdekäynti, lääkkeenjakokäynti tai ajokorttiseurantakäynti Ajokorttiseurantakäynti = 3 5 tutkimuskäyntiä ajolupa-asioissa päihdepoliklinikalla. PAH2 Päihdehuollon selvittelykäynti; perhekäynti, verkostopalaveri, kriisikäynti. Lääkärikäynti. Käynnin kesto max. 1½ tuntia. PAH3 Päihdehuollon vaativa selvittely Normaalia arviointia vaativampi tilanteen selvittely. Kesto 2 tuntia. Kotikäynti. PAH4 Päihdehuollon verkostokokous Verkostokokous ja perhekartoitus, jonka toteuttamiseen osallistuu vähintään kaksi päihdepoliklinikan työntekijää. Kesto vähintään 2 tuntia. PAH5 Päihdehuollon ryhmäkäynti tai akupunktioryhmäkäynti Hoidolliset ryhmät. Kun päihdepoliklinikan työryhmään osallistuu useampi työntekijä, yksi työntekijä merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi ja muut osallistujat merkitsevät käynnin ei-tilastoituvaksi käynniksi. Asiakkaalla voi olla päihdepoliklinikalla yksi tilastoituva käynti/päivä. PKL2 Psykiatrian lääkehoito- tai hoitosuhdekäynti vastaanotolla tai käynnin korvaava puhelinneuvonta TU14 hoitosuhdekäynti TU16 lääkehoitokäynti TU28 käynnin korvaava puhelinkontakti PKL3 Psykiatrian kuntoutuskäynti, sis. 3-6 tuntia ryhmätoimintaa, tarv. käynnit psyk.pkl:n työntekijän vastaanotolla tai noin tunnin mittainen peruskartoituskäynti TU12 perhekäynti TU17 kuntoutuskäynti, ryhmätoiminta TU24 sairaanhoitajan tai kuntoutusohjaajan tutkimus, muu kuin hoitosuhdekäynti, kesto 1 tunti TU26 sosiaalityöntekijän tutkimus PKL4 Psykiatrian keskimäärin tunnin kestävä tutkimuskäynti tai hoitosopimukseen perustuva terapiakäynti TU04 kriisiterapiakäynti, kesto 1 tunti TU06 pariterapia I, kesto 1 tunti TU08 psykoterapia I, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU09 psykoterapia II, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU10 perheterapia 1, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU18 psykiatrin tutkimus I, kesto 1 tunti, konsultaatiot TU20 psykologin tutkimus I, kesto 1 tunti TU22 psykologin tutkimuspalaute, kesto 1 tunti

8 8 PKL5 Psykiatrian keskimäärin 2 tuntia kestävä tutkimus- ja hoitokäynti TU01 työryhmä tapaa asiakkaan TU05 kotikäynti TU13 perhekäynti II, kesto 2 tuntia TU15 hoitosuhdekäynti II, kesto 2 tuntia TU25 sairaanhoitajan tai kuntoutushoitajan tutkimus, muu kuin hoitosuhdekäynti, kesto 2 tuntia TU27 sosiaalityöntekijän tutkimus, kesto 2 tuntia PKL6 Keskimäärin 2 tuntia tai enemmän kestävä vastaanotto, johon osallistuu yksi tai useampi työntekijä TU02 pidennetty työryhmässä käynti, kesto yli tunnin TU03 verkostokokous TU07 pariterapia, 2 työntekijää, kesto 2 tuntia TU11 perheterapia II, 2 työntekijää, kesto 2 tuntia TU19 psykiatrin tutkimus, kesto 2 tuntia, lausunnot TU21 psykologin tutkimus II, kesto 2 tuntia TU23 psykologin tutkimuspalaute, yksi tai useampi työntekijä Kun psykiatrian poliklinikan työryhmään osallistuu useampi työntekijä, yksi työntekijä merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi ja muut osallistujat merkitsevät käynnin ei-tilastoituvaksi käynniksi. Asiakkaalla voi olla psykiatrian poliklinikalla yksi tilastoituva käynti/päivä. Laskutuskohde muu kuin potilasta koskeva laskutus: TU32 yksilötyönohjaus Tu33 ryhmätyönohjaus Tu34 ryhmä-, yleisö- tai koulutustilaisuus

9 9 2.6 Suun terveydenhuolto Käynti hammaslääkärin vastaanotolla Käynti suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolla Hammashoito yleisanestesiassa 2.7 Poliklinikat Poliklinikkatoiminta koostuu sisätautien, kirurgian, silmätautien, synnytys- ja naistentautien, psykiatrian, ihotautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, neurologian sekä keuhkosairauksien erikoissairaanhoidon vastaanotoista. Lisäksi poliklinikan tiloissa toimii ensiapu, johon akuutisti sairastuneet potilaat hakeutuvat joko lähetteellä tai kiireellisissä tapauksissa ilman lähetettä. Ensiapu on avoinna joka päivä klo Ensiapuun osallistuvat sekä terveyskeskuksen että aluesairaalan lääkärit, poliklinikan henkilökunta ja päivystyspalveluita käyttävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä avohoidon että osastojen potilaat. Ensiavun vastaanottokäynneissä käytetään raportointikoodeja EAP1, EAP2, EAP3 ja EAP Sisätaudit PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti sisätautien erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotolla. Käynti on kestoltaan keskimäärin alle 60 min. Käynnin aikana asiakkaalle voidaan tehdä lääkärin määräämiä toimenpiteitä kuten injektion antaminen, ompeleiden poistaminen tai Holter-laitteen asentaminen. Diabetes- ja infarktihoitajan vastaanottokäynnit kuuluvat tähän ryhmään. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynti sisätautien poliklinikalla lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa. Käynti sisältää perustason laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Käynnin kesto on alle 15 min. Tutkimukset: luuydinnäytteen ottaminen, asiakas tulee myöhemmin erilliselle vastaanotolle kuulemaan tulokset. PKL3 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Vaativa käynti sisätautien poliklinikalla lääkärin vastaanotolla. Käynti voi sisältää perusteellisen tilannearvion tai yhteenvedon potilaan tilanteesta kuten työkyvyn arvioinnin tai lähetteen tehtyjen tutkimusten perusteella jatkohoitoon. Tutkimukset: - rasitussydänfilmi lausuntoineen - sigmoideoskopia (PAD ja lausunto) - gastroskopia (PAD ja lausunto)

10 10 Käyntiin liittyen on tehty seuraavia tutkimuksia: - gi-kanavan varjoainetutkimukset - UÄ-tutkimukset - urografia, venografia, arthrografia - luuydintutkimus, EEG, ENMG, HLA-B27, trombosyyttivasta-aineet - SPR:n hyytymistekijätutkimus, diffuusiokapasiteetin mittaus - Holter-tutkimus lausuntoineen Käynteihin liittyy hoitajan antamaa ohjausta ja neuvontaa. PKL4 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää laajan tilannearvion tai yhteenvedon potilaan tilanteesta (esim. lähete avosydänkirurgiaan). Yli 350 /hoitokerta maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Tutkimukset: - kolonoskopia - muu toimenpide-endoskopia - sydämen tarkka doppler-menetelmät käsittävä ultraäänitutkimus Käyntiin liittyen on tehty seuraavia tutkimuksia: - isotooppitutkimus - HLA-tyypitys - kromosomitutkimus tai muu vastaavan hintatason tutkimus - radiojodihoito Käynteihin liittyy runsaasti hoitajan antamaa ohjausta ja neuvontaa. PKL5 Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Keuhkosairaudet PKL1 Keuhkolääkärin puhelinneuvonta, reseptien uusinta, paperikonsultaatio tai hoitajakäynti Astmahoitajan neuvonta ja ohjaus, 30 min. PKL2 Keuhkolääkärin kontrollikäynti Käynti sisältää perustutkimukset, esim. keuhkokuvat ja laboratoriokokeet. Kontrollikäynti lääkärillä sisältää myös spinometrian. Astmahoitajan neuvonta ja ohjaus, yli 30 min. PKL3 Keuhkolääkärin ensikäynti tai ohjauskäynti hoitajan luona Ensikäynti lääkärin vastaanotolla sisältää mm. PEF-mittausta. PKL4 Laaja keuhkolääkärin vastaanotolla käynti Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

11 11 PKL5 Ensitietopäivä Astmaa sairastavien ryhmäohjaus, johon osallistuu lääkäri, astmahoitaja, fysioterapeutti, Kelan sekä Hengitysliiton edustaja. PKL6 Unitutkimus Neurologia PKL1 Neurologian erikoislääkärin puhelinneuvonta tai reseptien uusiminen ilman vastaanottoa, paperikonsultaatio, hoitajavastaanotto (alle 20 min) Sisältää neurologin merkinnät sairauskertomukseen. Hoitajan vastaanotto, minimental-testi, hoitajan ohjaus tai puhelinohjaus. PKL2 Neurologinen kontrollikäynti (20-30 min) Käynti sisältää kohdennetun neurologisen tutkimuksen ja peruslaboratoriotutkimukset tai selkäydinnestenäytteen oton, jos käyntiin sisältyy MRI = ryhmä 4. PKL3 Neurologinen ensikäynti (30-45 min), laaja uusintakäynti tai hoitajan aikaa vievä (60 min) vastaanotto Käynti sisältää kliinisen neurologisen tutkimuksen ja laboratoriokokeet. Hoitajan tekemä serate-testi tai ohjaus neurologin vastaanoton jälkeen. PKL4 Laaja neurologinen käynti (45-60 min), esim. työkyvyn arviointi, kuntoutussuunnitelma jne. Käynti sisältää magneettikuvauksen, CT-tutkimuksen tai EEG-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Kirurgia PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti kirurgian poliklinikalla hoitajan vastaanotolla. Käynti on kestoltaan alle 60 minuuttia ja käynnin aikana asiakkaalle voidaan tehdä lääkärin määräämiä toimenpiteitä kuten injektion antaminen, haavahoidot ja ompeleiden poisto. Lääkärillä käyntiä ei ole samana päivänä kirurgian poliklinikalla. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynti kirurgian erikoisalan lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa. Käynti sisältää perustason laboratorio-/röntgentutkimuksia sekä toimenpiteitä, jotka eivät vaadi etukäteisvalmisteluja. Käynnin kesto alle 15 min. PKL3 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynnin aikana tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet - prokto- ja rektoskopiat - biopsiat (PAD) - kipsit (rtg-kuvat) - sigmoideoskopia (lasunto ja PAD), gastroskopia, peräpukamien kumilenkkihoito Käyntiin liittyy hoitaja antamaa neuvontaa tai ohjausta.

12 PKL4 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynnin aikana tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet: - kolonoskopia (biopsiat) - ENMG / unitutkimukset - sytostaattihoito, suonikohjujen vaahtoruiskutushoito Käynnin perusteella laaditaan vaativa lähete jatkohoitoon tai tehdään päätös päiväkirurgisesta toimenpiteestä. Käyntiin voi liittyä erityisen paljon hoitajan antamaa neuvontaa tai ohjausta. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). PKL5 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää magneettikuvauksen tai CT-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Anestesia PKL1 Anestesialääkärikäynnin korvaava puhelinneuvonta PKL2 Anestesialääkärin konsultaatio tai cardioversion anestesia PKL3 Kipuepiduraalipuudutus tai esim. gastroskopian anestesia PKL4 Anestesialääkäri + 2 hoitajaa esim. suun terveydenhuollon tp. Narkoosissa tehtävissä polikliinisissa ja hammashuollon toimenpiteissä on erillinen polikliininen/hammashuollon ja anestesian laskutus Synnytys- ja naistentaudit Naistentautien ja äitiyspoliklinikan tuoteryhmät (GYN / STY) on yhdistetty. Suorituspaikkojen/ raportointikoodien perusteella tuoteryhmät voidaan erotella toisistaan. Käynnit ovat kestoltaan alle 60 min. PKL1 Naistentautilääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käyntiä korvaava gynekologin antama neuvonta puhelimitse tai kirjeitse sairaskertomusmerkinnöin. Erikoisalan sairaanhoitajan suorittamat toimenpiteet esim. sikiön sydänäänikäyrän otto ja UÄ:llä sikiön sydäntoiminnan varmennus. PKL2 Peruskäynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa sairaanhoitajan käynti Lääkärillä käyntiin ei sisälly laboratoriotutkimuksia. Kyseessä voi olla esim. synnyttäjän jälkitarkastus, kohdunsuun tutkimukset, yksinkertaiset sikiön UÄ-mittaukset, itsekatetroinnin opetus, tamponointi.

13 13 PKL3 Vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotto Käyntiin liittyen voidaan tehdä seuraavia tutkimuksia ja toimenpiteitä: - aikaa vievä perustutkimus tai UÄ-tutkimus - perus-/kontrollitutkimus + UÄ - gynekologiset bakteerinäytteet - follikkeli-uä - PCT - IUD:n asettaminen tai poisto/vaihto - Prolapsirenkaan vaihto - virtsarakon katetrointi - gestaatiodiabetes, gemini Käynti voi olla erityisen vaativa erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotto sisältäen mm. sikiön niskapoimu / elinkohtais-uä. PKL4 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla Vastaanottokäyntiin liittyy mm. röntgen- ja laboratoriotutkimuksia (mm. hormonitutkimukset), virtsarakontähystys, (AIH), lääkkeellinen raskauden keskeytys, kryo, slinga tai keittosuolatäyttö- UÄ, Cystofix, PAPA, Endobrush/Pintolet, Askites-pkt, Sonohysterografia. PKL5 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Ihotaudit Käynnin kesto alle 60 min. PKL1 Ihotautilääkärin puhelinneuvonta, peruskäynti sairaanhoitajan vastaanotolla tai SUPsarjahoito Käyntiä korvaava ihotautilääkärin antama puhelinneuvonta sairaskertomusmerkinnöin. Epikutaanitestien laitto, erilaiset haava tai muut hoitajan toteuttamat ihohoidot. SUP-sarjahoito. PKL2 Peruskäynti ihotautilääkärin vastaanotolla Käynti sisältää tutkimuksen ja peruslaboratoriotutkimukset. PKL3 Vaativa käynti ihotautien erikoislääkärin vastaanotolla Tutkimuksen yhteydessä otettavat koepalat ja bakteerinäytteet. Laajemmat allergiatutkimukset. Erilaiset toimenpiteet kuten luomien poistot ja jäädytyshoidot (KRYO). SUP-valohoidon suunnittelukäynti.

14 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit PKL1 KNK-lääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan tai kuulontutkijan vastaanotolla Käyntiä vastaava korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärin antama puhelinneuvonta sairaskertomusmerkinnöin. Kuulontutkijan tekemät erilliset kuulokäyrät, ei sisällä lääkärissä käyntiä. PKL2 Peruskäynti KNK-lääkärin vastaanotolla Ryhmä sisältää potilaan ensi- ja kontrollikäynnin lääkärin vastaanotolla mahdollisine peruslaboratorio- ja rtg-tutkimuksineen, ei sisällä toimenpiteitä. PKL3 Vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla Lääkärin käynnin yhteydessä suoritetaan mm. seuraavia toimenpiteitä: poskiontelopunktio, parasenteesi, lavaatio leikattuun poskionteloon, polypectomia, otomikroskopia ja kasvojen ihon pienet extirpaatiot. Kuulokäyrän teko ja arvio lääkärin vastaanotolla. PKL4 Erityisen vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää magneetti- tai ct-kuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Silmätaudit PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti silmätautien poliklinikalla sairaanhoitajan vastaanotolla (yhdistetty SIL1, SIH1, SIH2). Käynti on kestoltaan alle 60 min. ja se voi sisältää silmänpohjavalokuvauksen, ortoptisen harjoitushoidon tai näkökenttätutkimuksen ilman lääkärin vastaanottoa. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla, sairaanhoitajan suorittama näkökenttätutkimus ja silmänpohjakuvaus PKL3 Vaativa käynti silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla Käynti sisältää aikaa vieviä tutkimuksia kuten näkökentät, valokuvauksen tai karsastusstatuksen. Toimenpiteet: - vaativa päivystyskäynti - lyhyt laserhoito (kuten LTP, FAG) - polikliiniset toimenpiteet PKL4 Erityisen vaativa käynti silmälääkärin vastaanotolla Toimenpiteinä mm. vaativa silmänpohjan laserointi, silmänpohjan varjoainetutkimus, luomiplastiat, arteriabiopsiat. Käyntiin voi liittyä laboratorio- ja röntgentutkimuksia. PKL5 Erityisen vaativa käynti silmälääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

15 15 3 KOTI- JA LAITOSPALVELUT 3.1 Toimenpiteet Leikkaustoimenpiteet ryhmitellään varsinaisiin leikkauksiin (A Q, W ja Y koodit), jotka sisältävät kaikki toimenpidenimikkeistössä mainitut toimenpiteet, jotka tehdään leikkaussalissa ja ne muualla tehdyt toimenpiteet, joissa tarvitaan anestesiahenkilökunnan apua tai on käytetty laajaa puudutusta. T-, U- ja X-koodit luetaan toimenpiteiksi, ei leikkauksiksi. Päiväkirurgia on ennalta suunniteltua toimintaa, jossa potilas saapuu ja kotiutetaan sairaalasta leikkauspäivänä. Päiväkirurginen toimenpide sisältää leikkaussalissa tai leikkaussalinomaisissa olosuhteissa tehtävän elektiivisen toimenpiteen, joka edellyttää joko laskimosedaation, laajan puudutuksen tai yleisanestesian käyttämistä. Päiväkirurgia on avohoitoa, josta tilastoidaan sekä käynti että toimenpide. Päiväkirurgiset toimenpiteet kirjataan kuten avohoitokäynnit ja tilastoidaan Pegasoksen tilastointiohjelmaan PÄIKI 1, PÄIKI 2, PÄIKI 3, PÄIKI 4 ja PÄIKI 5. Koodit ovat kaikilla samat riippumatta erikoisalasta. Leikkaussalissa kirjataan tietokonepohjaiseen leikkauspäiväkirjaan kaikki toimenpiteet ja tulosteina saadaan kunnittain ja erikoisaloittain eri ryhmien toimenpidetietojen lukumäärät halutulta aikaväliltä. Tulosteet toimivat suoraan tilastoinnin ja ulkokuntalaskutuksen perusteena. Suoritettu toimenpideryhmittely perustuu suoritettujen toimenpiteiden keskimääräiseen kestoon anestesian alusta leikkauksen loppuun. Tiedot on kerätty sähköisestä leikkauspäiväkirjasta. Molemminpuolinen toimenpide siirtyy seuraavaan hintaryhmään (esim. suonikohjut, vaivaisenluu). Kaksi eri toimenpidettä samalla potilaalla, kummastakin eri maksuryhmä. Kaikki proteesit ym. ylimääräinen materiaali laskutetaan erikseen. Tmp Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Kesto alle 40 min min min. Kesto n. 90 min tai enemmän. Kesto yli 120 min. Leikkauskestoajat toimenpideryhmissä vaihtelevat eri erikoisalojen välillä. Polvi- ja lonkkaproteesileikkaukset ovat aina ryhmässä 5.

16 Kotisairaanhoito Tavallinen käynti Tehostettu käynti Lisäksi lääkkeet ja hoitotarvikkeet todellisten kustannusten mukaan. 3.3 Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja antavat fysioterapeutit ja kuntohoitajat sekä avohoidon että osastojen potilaille. Läheisesti toimintaan liittyy myös apuvälinelainaamon asiakkaat. Tilastoituviksi kirjatuista avohoitokäynneistä on muodostunut keskimääräisellä hinnalla kuntalaskutettavia käyntejä. Ryhmässä annetut fysioterapiapalvelut on kirjattu suoritetietoihin, mutta ne eivät ole olleet välittömästi laskutettavaa toimintaa. Avohoitokäynnit ovat kohderyhmä 12 ja 13 mukaisia käyntejä, pääasiallisia suorittajia ovat fysioterapeutit ja kuntohoitajat. FAVH Apuvälinelainaus ja -ohjauskäynti Käynnit on kirjattu aikaisemmin raportointikoodilla FAVH, joka on ollut pakollinen tieto. Tätä käytäntöä voidaan edelleen jatkaa. Kohderyhmä = 13. Apuvälinelainaamon käynnit ovat kestoltaan minuuttia. LKU2 Fysioterapiakäynti Lääkinnällisen kuntoutuksen mukaiset käynnit (kohderyhmä 12), joihin kuuluvat yksilöllinen fysioterapia, kotikäynnit, tutkimus-, ohjaus- ja neuvontakäynnit. Myös apuvälinekotikäynnit, jotka kestävät yli 30 minuuttia, kirjataan tähän ryhmään. LKUR Asiakkaan ensimmäinen käynti ryhmässä Asiakkaan ensimmäinen käynti terveysneuvonta-, valmennus- tai kuntoutus ryhmässä merkitään asiakkaan tietoihin käynniksi raportointikoodilla LKUR, käyntitapa = 1. Muilta osin ryhmien merkitseminen tapahtuu kuten aikaisemmin. Moniammatillisissa ryhmissä päävastuunkantaja merkitsee tilastoituvan käynnin. Osastojen potilaat Fysioterapiapalvelut sisältyvät hoitopäivän hintaan ja kirjaaminen jatkuu entiseen tapaan. 3.4 Hoiva- ja kuntoutusosastohoito Terveyskeskuksella on 4 osastoa, joissa on yhteensä n. 67 sairaansijaa. Hoivaosastolla hoidetaan sekä pitkä- että lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita, turvaosastolla pitkäaikaista hoitoa vaativia dementiapotilaita ja kuntoutusosastolla kuntoutusta vaativia mm. jälkihoitopotilaita. PERUSP Perushoitopäivä Potilaalla on lääkärin tekemä pitkäaikaishoitopäätös. HOITO Hoiva- turva tai kuntoutuspotilaan hoitopäivä

17 Osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen. Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana kuntayhtymän ulkopuolella tutkimuksissa (myös magneettirekka tai Vaalijalan EEG-tutkimus), laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista Perushoitopäivä (HOITO) Perushoitopäivä on perusterveydenhuollon lyhytaikaisen potilaan hoitopäivä, jota käytetään myös erikoissairaanhoidon kaikilla osastoilla lääkärin päätöksellä ja lääkärin harkinnan mukaan. 3.6 Akuuttiosaston hoitopäivä (HOITO) Sisätautiosastolla on käytössä kaksi hoitopäivien hintaluokkaa. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. 3.7 Valvontayksikön/tehostetun hoidon hoitopäivä (HOITO) Valvontayksikön hoitopäivä ja tehostetun hoidon sisältävät hoitopäiväryhmät on yhdistetty. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sydäninfarktin liuotushoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. 3.8 Operatiivinen hoitopäivä (HOITO) Operatiivisella osastolla (osasto 5) on käytössä kaksi hintaluokkaa. Kirurgian, naistentautien, silmätautien tai muiden erikoisalojen hoitopäivä osasto 5:lla on samanhintainen. Hoitopäivien määriä seurataan edelleen erikoisaloittain kuten aikaisemminkin. Suoritettavat leikkaustoimenpiteet laskutetaan erikseen. Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. Osastojen hoitopäivät ja leikkaustoimenpiteet ovat keskihintatuotteita. Operatiivisen hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivien lukumäärästä ja tehdystä toimenpiteestä (proteesit, implantit ja erityisen kalliit lääkkeet lisälaskutetaan). 3.9 Erityishoitopäivä Jos respiraattorihoidosta tai muusta hoidollisesta erityisongelmasta johtuen potilas tarvitsee jatkuvasti oman hoitajan, hoitopäivällä on oma erillishinta (esim. hengityshalvaus-potilas/eristyspotilas).

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(5) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi 1 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi Virpi Sillanpää Tampereen teknillinen yliopisto Loppuraportti TEPA projekti 12.8.2016 2 Tavoitteet Tutkimushankkeen

Lisätiedot

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 15.12.2015 95) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet Riitta Pylvänen 29.9.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä varten on luotu

Lisätiedot

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015

Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Monisairas potilas erikoissairaanhoidossa Terveydenhuollon XII laatupäivä 25.3.2015 Eeva Leino, neurol erl, kuntoutuksen dos, Kuntoutusylilääkäri Tays Hoidon vaikuttavuus riippuu Diagnoosin ja hoitomenetelmien

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Palvelulinjakohtaiset standardit

Palvelulinjakohtaiset standardit kansaneläkelaitos Kysymykset ja vastaukset 1(7) Kelan kuntoutuksena toteutettava harkinnanvarainen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus, yleis- ja neurologinen palvelulinja vuosina 2016 2019 Tarjoajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT Sivu 1/8 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä HINNASTO JÄSENKUNNILLE JA ASIAKASMAKSUT 2016 Sivu 2/8 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT JÄSENKUNNILLE

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4 LABORATORIO JA RÖNTGEN 5 FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET 6 NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot