Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta , voimaan lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2"

Transkriptio

1 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta , voimaan lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT NEUVOLATOIMINTA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO AVOSAIRAANHOITO PERHENEUVOLA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKESKUS SUUN TERVEYDENHUOLTO POLIKLINIKAT Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Kirurgia Anestesia Synnytys- ja naistentaudit Ihotaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit KOTI- JA LAITOSPALVELUT TOIMENPITEET KOTISAIRAANHOITO LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS HOIVA- JA KUNTOUTUSOSASTOHOITO PERUSHOITOPÄIVÄ (YLE2) AKUUTTIOSASTON HOITOPÄIVÄ (SISHP) VALVONTAYKSIKÖN/TEHOSTETUN HOIDON HOITOPÄIVÄ (VALVHP) OPERATIIVINEN HOITOPÄIVÄ (HPV) ERITYISHOITOPÄIVÄ...17

2 2 1 HINNOITTELUPERUSTEET Palvelut jaetaan avo- ja osastohoidon palveluihin. Palvelutarveryhmä, tuoteryhmätaso ja varsinainen tuote muodostavat hierarkkisen rakenteen. Tuoteryhmätasolla käynnin, hoitopäivän tai toimenpiteen vaatiman ajan tai vaativuuden perusteella tuotteet on luokiteltu kahdesta kuuteen eri ryhmään. Palvelutarve- ja tuoteryhmätieto yhdessä muodostavat tuotteen koodin. Hinnastossa esitetään suppeat tuotekuvaukset, varsinaiset tuotekuvaukset sisältömäärittelyineen esitetään käsillä olevassa kuvauksessa. Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. Kalliit sytostaatti- ja lääkehoidot (yli 350 /hoitokerta) lisälaskutetaan sekä avo- että osastohoidossa. Erikoissairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystyskäynnit laskutetaan erikoisaloittain. Leikkauksessa tarvittava yli 200 /toimenpide maksava materiaali laskutetaan erikseen. Perusterveydenhuollon osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Narkoosissa tehtävissä polikliinisissa ja hammashuollon toimenpiteissä on erillinen polikliininen/hammashuollon ja anestesian laskutus. Osastojen hoitopäivät ja leikkaustoimenpiteet ovat keskihintatuotteita, operatiivisen hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivien lukumäärästä ja tehdystä toimenpiteestä. Toimenpiteet on ryhmitelty viiteen luokkaan toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Aika lasketaan anestesian / puudutuksen alkamisesta leikkauksen loppumiseen. Proteesit ja implantit laskutetaan erikseen. Jos toimenpide tehdään molemminpuolisena, se siirtyy seuraavaan ryhmään (esim. suonikohjut, vaivaisenluuleikkaus).

3 3 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 2.1 Neuvolatoiminta Neuvolatoiminnan tavoitteena on terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen. Työssä noudatettavia keskeisiä periaatteita ovat perhekeskeisyys, jatkuvuus, pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus. Palvelut edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä. Neuvolakäyntejä ovat kaikki äitiys-, lasten-, perhesuunnittelu- ja vanhusneuvolan sekä terveysneuvonnan käynnit (kohderyhmä 2, 3, 4, 7 ja 8). Käyntien vaatiman ajan ja vaativuuden perusteella ne on luokiteltu neljään ryhmään. Käynnit kirjataan muuten entiseen tapaan, mutta Muut erittelyt ensimmäiseen kenttään merkitään tuotetta kuvaava raportointikoodi, joka siirtyy tilastoinnin perusteeksi. Raportointikoodin valinnan ja tallennuksen tekee tarkastuksen suorittanut henkilö. Aikaisemmin käytössä olleet ns. vapaat raportointikoodit ovat edelleen käytettävissä tehtyjen sopimusten mukaisesti. NLAS Sairaanhoitokäynti tai lyhyt terveydenhoitokäynti neuvolassa Gynekologinen näytteenotto terveydenhoitajan vastaanotolla, influenssarokotus/muu rokotus, muu alle 15 min. kestävä neuvontakäynti, sairaanhoitokäynti terveydenhoitajan vastaanotolla (esim. hoitoloma, sairasloma). NLA1 Perustarkastus Terveydenhoitajien suorittamat perustarkastukset ovat kestoltaan keskimäärin alle 60 minuuttia. Äitiysneuvolan terveydenhoitajien suorittamilla perustarkastuksilla seurataan raskauden normaalia Etenemistä. Lastenneuvolan perustarkastuksia ovat ikäkausitarkastukset, joilla varmistetaan lapsen normaali kehitys. Tarkastuksen yhteydessä pyritään tunnistamaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat, joihin voidaan puuttua ja uhkaavat häiriötilanteet ennaltaehkäistä. Perhesuunnitteluneuvolassa perustarkastus muodostuu terveydenhoitajan antamasta ehkäisyneuvonnasta. Kun asiakas tuo raskaustestin tutkittavaksi ja soittaa myöhemmin tuloksesta, kirjataan se tämän ryhmän käynniksi (kohderyhmä 4, raportointikoodi NLA1). Vanhusneuvolan 70-vuotiaan tai tarvittaessa muun ikäisen perustarkastuksen mahdollinen jatkokäynti esim. muistitestaus. Kaikki terveysneuvontakäynnit mukaan lukien terveydenhoitajan suorittamat joukkoseulontatutkimukset ovat perustarkastuksia. Terveysneuvontakäyntien yhteydessä asiakkaalle annetaan yksilöllistä terveysneuvontaa kuten erityisruokavalio- ja elämäntapaohjeita. NLA2 Laajennettu tarkastus Äidin, lapsen tai muun asiakkaan käynti neuvolan lääkärin vastaanotolla. Käynteihin liittyy yleensä terveydenhoitajan suorittamia valmisteluja (mittaukset, ohjaus ym.), mutta lääkäri merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi. Terveydenhoitajan suorittama laajennettu tarkastus kestää yli 60 minuuttia. Äidin ensimmäinen käynti raskauden vuoksi neuvolassa ja terveydenhoitajan ensimmäinen kotikäynti synnytyksen jälkeen ovat tällaisia tarkastuksia. Laajennettu tarkastus voi olla moniongelmaisen ja monisairaan asiakkaan aikaa vievä tarkastus. Laajennettuja tarkastuksia ovat lastenneuvolan lääkärin suorittamat ikäkausitarkastukset. Lastenneuvolan terveydenhoitajan suorittama ensimmäinen kotikäynti tai vastaava ensimmäinen käynti neuvolassa sekä lasten 5-vuotistarkastukset kuuluvat tähän ryhmään.

4 4 Laajennettu tarkastus on lääkärin suorittama tutkimus tai toimenpide perhesuunnittelun toteuttamiseksi. Moniongelmaisen tai monisairaan asiakkaan aikaa vievä terveysneuvonta kuuluu tähän ryhmään. Vanhusneuvolan asiakkaille 70-vuotiaana tai tarpeen mukaan muulloin suoritettavissa terveystarkastuksissa terveydenhoitaja kartoittaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä, suorittaa mittauksia (verenpaine, verensokeri, paino, pituus, virtsan liuskatutkimus) ja asiakas vastaa terveyskyselyyn. Käynti kestää keskimäärin 90 minuuttia. NLAR Ensimmäinen ryhmäkäynti Asiakkaan ensimmäinen käynti terveysneuvonta-, valmennus- tai eläkeikäisten 65-vuotisryhmässä merkitään asiakkaan tietoihin käynniksi raportointikoodilla NLAR. Muilta osin ryhmien merkitseminen tapahtuu kuten aikaisemminkin. Moniammatillisissa ryhmissä päävastuunkantaja merkitsee käynnin. Esimerkki: äitiysneuvolan valmennusryhmissä äitiysneuvolan terveydenhoitaja merkitsee käynnit (kohderyhmä 2, käyntitapa 1, käyntityyppi 1, muut erittelyt: NLAR) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä ja näin luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Koulu- ja opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen kiinnitetään myös huomiota. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit ovat kohderyhmä 5 ja 6 mukaisia käyntejä. Käyntityypiltään käynnit ovat joko terveyden- tai sairaanhoitokäyntejä. KOP1 Perustarkastus Koululaisen tai opiskelijan terveystarkastus tai sairaanhoitokäynti kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Fysioterapeutin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon puitteissa suorittama tarkastus kirjataan KOP1. KOP2 Laajennettu tarkastus Lääkärin suorittama koululaisen tai opiskelijan terveystarkastus, johon voi liittyä esim. lausuntojen laatiminen. Terveydenhoitaja suorittaa tarvittaessa etukäteismittaukset (kuten näkö, kuulo, paino, pituus tmv.), mutta lääkäri merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi. Terveydenhoitajan suorittama kouluuntulotarkastus. Vaativa terveydenhoitajan ja koululaisen sekä mahdollisesti hänen perheensä tapaaminen/tarkastus, joka vie aikaa yli tunnin Avosairaanhoito Sairausvastaanottoa toteutetaan väestövastuuperiaatteella lääkäri-hoitaja työparina. Terveyskeskus vastaa päivystyksestä arkipäivisin klo pääterveysasemalla, jonka jälkeen päivystys jatkuu yhteispäivystyksenä ensiavussa (ks. kohta 2.7/Poliklinikat). Sairausvastaanoton käynnit ovat kohderyhmä 1 mukaisia käyntejä. Sairausvastaanoton käynneistä on kirjattu yksi tilastoituva käynti, joka laskutetaan keskimääräisellä hinnalla kiireellistä hoitoa vaativilta ulkokuntalaisilta. Avosairaanhoidon kuten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelujen tuotteistamisessa lähtökohtana oli vastaanottokäyntiin käytetty aika, käynnin vaativuus ja mahdollisesti tehtävät toimenpiteet tai otetut laboratorio- ja röntgentutkimukset.

5 5 AVO1 Peruskäynti hoitajavastaanotolla Terveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotolle ajanvarauksella tai ilman tehtävät terveyden- ja sairaanhoitokäynnit, joihin voi kuulua ompeleiden poisto, injektion antaminen, verenpaineen mittaus tai muu vastaava toimenpide. Asiakkaasta voidaan ottaa näytteitä tai asiakas tuo tutkittavaksi näytteitä, joiden vastauksista soittaa myöhemmin (pvk, verensokeri, La, PLV, raskaustesti tmv.). Käynnit ovat kestoltaan alle 60 min. Lääkäri voi kirjata käynniksi puhelinkontaktin, kun asiakas soittaa (tai lääkäri soittaa asiakkaalle) esimerkiksi tutkimustulosten tai hoito-ohjeiden saamiseksi. Puhelu korvaa käynnin vastaanotolla ja siitä tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. AVO2- Vaativa tai aikaa vievä käynti hoitajavastaanotolla Terveyden- tai sairaanhoitajan itsenäisesti suorittama vaativa hoito, jonka kesto on yli 60 min. AVO3 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynnit lääkärillä ovat kestoltaan alle 20 minuuttia. Käynti ei sisällä toimenpiteitä, mutta siihen voi liittyä tavallisimpia laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Päiväsairaalakäynti on avohoitoa, johon kuuluu asiakkaan saama hoito ja matkakustannukset ko. päivänä. Peruskäynti ilman toimenpiteitä kirjataan tähän ryhmään. Myös ravitsemusterapeutin käynnit kirjataan tähän ryhmään AVO4 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käynnit ovat kestoltaan yleensä yli 20 minuuttia, käyntiin liittyy toimenpideryhmä II tai III mukaisia toimenpiteitä tai laboratorio- ja röntgentutkimuksia otetaan keskimääräistä enemmän. Lääkärin käynti kutsuttuna vanhainkodilla luokitellaan AVO4- ryhmään. AVO5 Rasitusergometrit, ultraääni- ja varjoainetutkimukset sekä osteoporoositutkimukset AVO6 Käynti, jossa tehdään lähete CT- ja/tai EEG-tutkimukseen EAP1 Sairaanhoitajan päivystysvastaanottokäynti Ilman ajanvarausta sairaanhoitajalle tehty, alle 20 min kestävä, vastaanottokäynti, joka voi sisältää yksinkertaisen toimenpiteen. EAP 2 Sairaanhoitajan aikaa vievä (> 20 min) päivystysvastaanottokäynti tai lääkärin päivystyksellinen peruskäynti EAP 3 Vaativa lääkärin päivystyskäynti Vaativa, toimenpiteitä sisältävä tai yli 30 min kestävä käynti lääkärille.

6 6 EAP4 Erittäin vaativa lääkärin päivystyskäynti Yli 45 min kestävä, erikoislääkärikonsultaatioita tai vaativia tutkimuksia ja ensiaputoimenpiteitä sisältävä käynti. 2.4 Perheneuvola AVO1 Puheterapeutin, psykologin tai sosiaalityöntekijän antama puhelinneuvonta Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. AVO2 Alle 45 min. kestävä puheterapiakäynti, seurantakäynti psykologilla tai vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona Lääkinnällisen kuntoutuksen mukainen puheterapiakäynti, esimerkiksi lapsen kielenkehityksen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, änkytys-, afasia-, tai ääniterapia. Tavanomainen seurantakäynti psykologilla vie työaikaa alle 45 minuuttia. Käynti on seurantaluontoista, esimerkiksi vanhemmuutta tukevaa keskustelua. Lyhyehköt konsultaatiot esimerkiksi päivähoidon tai sosiaalityöntekijöiden kanssa kuuluvat tähän ryhmään. Alle 45 min. kestävä vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona on neuvontaa ja ohjausta tietyn /tiettyjen sosiaalipalveluun tai sosiaaliturvaan kuuluvan/kuuluvien etuuden/etuuksien suhteen, avustamista tarvittaessa konkreettisessa hakemuksen teossa, lyhyempi neuvonta potilasasiamiehen apua tarvitsevan kanssa (informaatioluonteinen), muu alle 45 min. kestävä tapaaminen. AVO3 Yli 45 min. kestävä tutkimus- ja neuvontakäynti puheterapiassa, käynti psykologin luona tai vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona Asiakkaan ensikäynti puheterapiassa: selvitetään puhe-, kieli-, ääni- ja kommunikaatiohäiriöiden luonne ja vaikeusaste, puheterapeuttinen diagnoosi ja puheterapiatarve, tehdään tarvittava kuntoutussuunnitelma aikuis- ja lapsiasiakkaille. Kuntoutuspalaverit (esim. päivähoito tai MKS). Vaativa käynti psykologin luona vie työaikaa yli 45 minuuttia. Käynti voi olla: - ensimmäinen käynti psykologin vastaanotolla - perhekäynti - tutkimuskerta lapsen kanssa - tutkimuspalaute - konsultaatiotyyppinen keskustelu lapsen asioissa esim. päivähoidon henkilökunnan kanssa - verkostopalaveri - mahdollinen kotikäynti esim. terveydenhoitajan kanssa Vaativa yli 45 min. kestävä vastaanottokäynti sosiaalityöntekijän luona on laajempi sosiaalisen tilanteen kartoitus/mahdollinen sosiaalinen tutkimus esim. kuntoutusasiakkaan kanssa, sosiaalipalvelujen ja sosiaaliturvan kattavampi selvitys, monia palveluja kotiuduttuaan tarvitsevan asiakkaan kotiutuspalaverissa sosiaalityön asiantuntijana oleminen, perhetapaaminen esim. vanhuksen ja omaistensa kanssa, päihdeongelmaisen asiakkaan kanssa perusteellinen keskustelu jatkohoitoselvityksineen, vakavasti sairaan asiakkaan kriisissä tukea antava keskustelu, potilasasiamiehenä perusteellisempi tapaaminen, johon sisältyy konkreettista avun antamista asiakirjojen laadinnassa tai keskustelua, ryhmässä tai kerhossa/yhdistyksessä tms. sosiaalityöntekijän esityksen pitäminen (edeltää valmistamisajan) tai muu yli 45 min. kestävä asiakastapaaminen.

7 7 2.5 Päihde- ja mielenterveyskeskus PAH1 Päihdehuollon avokatkaisukäynti, päivystyskäynti, arviointikäynti, hoitosuhdekäynti, lääkkeenjakokäynti tai ajokorttiseurantakäynti Ajokorttiseurantakäynti = 3 5 tutkimuskäyntiä ajolupa-asioissa päihdepoliklinikalla. PAH2 Päihdehuollon selvittelykäynti; perhekäynti, verkostopalaveri, kriisikäynti. Lääkärikäynti. Käynnin kesto max. 1½ tuntia. PAH3 Päihdehuollon vaativa selvittely Normaalia arviointia vaativampi tilanteen selvittely. Kesto 2 tuntia. Kotikäynti. PAH4 Päihdehuollon verkostokokous Verkostokokous ja perhekartoitus, jonka toteuttamiseen osallistuu vähintään kaksi päihdepoliklinikan työntekijää. Kesto vähintään 2 tuntia. PAH5 Päihdehuollon ryhmäkäynti tai akupunktioryhmäkäynti Hoidolliset ryhmät. Kun päihdepoliklinikan työryhmään osallistuu useampi työntekijä, yksi työntekijä merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi ja muut osallistujat merkitsevät käynnin ei-tilastoituvaksi käynniksi. Asiakkaalla voi olla päihdepoliklinikalla yksi tilastoituva käynti/päivä. PKL2 Psykiatrian lääkehoito- tai hoitosuhdekäynti vastaanotolla tai käynnin korvaava puhelinneuvonta TU14 hoitosuhdekäynti TU16 lääkehoitokäynti TU28 käynnin korvaava puhelinkontakti PKL3 Psykiatrian kuntoutuskäynti, sis. 3-6 tuntia ryhmätoimintaa, tarv. käynnit psyk.pkl:n työntekijän vastaanotolla tai noin tunnin mittainen peruskartoituskäynti TU12 perhekäynti TU17 kuntoutuskäynti, ryhmätoiminta TU24 sairaanhoitajan tai kuntoutusohjaajan tutkimus, muu kuin hoitosuhdekäynti, kesto 1 tunti TU26 sosiaalityöntekijän tutkimus PKL4 Psykiatrian keskimäärin tunnin kestävä tutkimuskäynti tai hoitosopimukseen perustuva terapiakäynti TU04 kriisiterapiakäynti, kesto 1 tunti TU06 pariterapia I, kesto 1 tunti TU08 psykoterapia I, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU09 psykoterapia II, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU10 perheterapia 1, kesto 1 tunti, yksi työntekijä TU18 psykiatrin tutkimus I, kesto 1 tunti, konsultaatiot TU20 psykologin tutkimus I, kesto 1 tunti TU22 psykologin tutkimuspalaute, kesto 1 tunti

8 8 PKL5 Psykiatrian keskimäärin 2 tuntia kestävä tutkimus- ja hoitokäynti TU01 työryhmä tapaa asiakkaan TU05 kotikäynti TU13 perhekäynti II, kesto 2 tuntia TU15 hoitosuhdekäynti II, kesto 2 tuntia TU25 sairaanhoitajan tai kuntoutushoitajan tutkimus, muu kuin hoitosuhdekäynti, kesto 2 tuntia TU27 sosiaalityöntekijän tutkimus, kesto 2 tuntia PKL6 Keskimäärin 2 tuntia tai enemmän kestävä vastaanotto, johon osallistuu yksi tai useampi työntekijä TU02 pidennetty työryhmässä käynti, kesto yli tunnin TU03 verkostokokous TU07 pariterapia, 2 työntekijää, kesto 2 tuntia TU11 perheterapia II, 2 työntekijää, kesto 2 tuntia TU19 psykiatrin tutkimus, kesto 2 tuntia, lausunnot TU21 psykologin tutkimus II, kesto 2 tuntia TU23 psykologin tutkimuspalaute, yksi tai useampi työntekijä Kun psykiatrian poliklinikan työryhmään osallistuu useampi työntekijä, yksi työntekijä merkitsee käynnin tilastoituvaksi käynniksi ja muut osallistujat merkitsevät käynnin ei-tilastoituvaksi käynniksi. Asiakkaalla voi olla psykiatrian poliklinikalla yksi tilastoituva käynti/päivä. Laskutuskohde muu kuin potilasta koskeva laskutus: TU32 yksilötyönohjaus Tu33 ryhmätyönohjaus Tu34 ryhmä-, yleisö- tai koulutustilaisuus

9 9 2.6 Suun terveydenhuolto Käynti hammaslääkärin vastaanotolla Käynti suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolla Hammashoito yleisanestesiassa 2.7 Poliklinikat Poliklinikkatoiminta koostuu sisätautien, kirurgian, silmätautien, synnytys- ja naistentautien, psykiatrian, ihotautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, neurologian sekä keuhkosairauksien erikoissairaanhoidon vastaanotoista. Lisäksi poliklinikan tiloissa toimii ensiapu, johon akuutisti sairastuneet potilaat hakeutuvat joko lähetteellä tai kiireellisissä tapauksissa ilman lähetettä. Ensiapu on avoinna joka päivä klo Ensiapuun osallistuvat sekä terveyskeskuksen että aluesairaalan lääkärit, poliklinikan henkilökunta ja päivystyspalveluita käyttävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä avohoidon että osastojen potilaat. Ensiavun vastaanottokäynneissä käytetään raportointikoodeja EAP1, EAP2, EAP3 ja EAP Sisätaudit PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti sisätautien erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotolla. Käynti on kestoltaan keskimäärin alle 60 min. Käynnin aikana asiakkaalle voidaan tehdä lääkärin määräämiä toimenpiteitä kuten injektion antaminen, ompeleiden poistaminen tai Holter-laitteen asentaminen. Diabetes- ja infarktihoitajan vastaanottokäynnit kuuluvat tähän ryhmään. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynti sisätautien poliklinikalla lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa. Käynti sisältää perustason laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Käynnin kesto on alle 15 min. Tutkimukset: luuydinnäytteen ottaminen, asiakas tulee myöhemmin erilliselle vastaanotolle kuulemaan tulokset. PKL3 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Vaativa käynti sisätautien poliklinikalla lääkärin vastaanotolla. Käynti voi sisältää perusteellisen tilannearvion tai yhteenvedon potilaan tilanteesta kuten työkyvyn arvioinnin tai lähetteen tehtyjen tutkimusten perusteella jatkohoitoon. Tutkimukset: - rasitussydänfilmi lausuntoineen - sigmoideoskopia (PAD ja lausunto) - gastroskopia (PAD ja lausunto)

10 10 Käyntiin liittyen on tehty seuraavia tutkimuksia: - gi-kanavan varjoainetutkimukset - UÄ-tutkimukset - urografia, venografia, arthrografia - luuydintutkimus, EEG, ENMG, HLA-B27, trombosyyttivasta-aineet - SPR:n hyytymistekijätutkimus, diffuusiokapasiteetin mittaus - Holter-tutkimus lausuntoineen Käynteihin liittyy hoitajan antamaa ohjausta ja neuvontaa. PKL4 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää laajan tilannearvion tai yhteenvedon potilaan tilanteesta (esim. lähete avosydänkirurgiaan). Yli 350 /hoitokerta maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Tutkimukset: - kolonoskopia - muu toimenpide-endoskopia - sydämen tarkka doppler-menetelmät käsittävä ultraäänitutkimus Käyntiin liittyen on tehty seuraavia tutkimuksia: - isotooppitutkimus - HLA-tyypitys - kromosomitutkimus tai muu vastaavan hintatason tutkimus - radiojodihoito Käynteihin liittyy runsaasti hoitajan antamaa ohjausta ja neuvontaa. PKL5 Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Keuhkosairaudet PKL1 Keuhkolääkärin puhelinneuvonta, reseptien uusinta, paperikonsultaatio tai hoitajakäynti Astmahoitajan neuvonta ja ohjaus, 30 min. PKL2 Keuhkolääkärin kontrollikäynti Käynti sisältää perustutkimukset, esim. keuhkokuvat ja laboratoriokokeet. Kontrollikäynti lääkärillä sisältää myös spinometrian. Astmahoitajan neuvonta ja ohjaus, yli 30 min. PKL3 Keuhkolääkärin ensikäynti tai ohjauskäynti hoitajan luona Ensikäynti lääkärin vastaanotolla sisältää mm. PEF-mittausta. PKL4 Laaja keuhkolääkärin vastaanotolla käynti Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

11 11 PKL5 Ensitietopäivä Astmaa sairastavien ryhmäohjaus, johon osallistuu lääkäri, astmahoitaja, fysioterapeutti, Kelan sekä Hengitysliiton edustaja. PKL6 Unitutkimus Neurologia PKL1 Neurologian erikoislääkärin puhelinneuvonta tai reseptien uusiminen ilman vastaanottoa, paperikonsultaatio, hoitajavastaanotto (alle 20 min) Sisältää neurologin merkinnät sairauskertomukseen. Hoitajan vastaanotto, minimental-testi, hoitajan ohjaus tai puhelinohjaus. PKL2 Neurologinen kontrollikäynti (20-30 min) Käynti sisältää kohdennetun neurologisen tutkimuksen ja peruslaboratoriotutkimukset tai selkäydinnestenäytteen oton, jos käyntiin sisältyy MRI = ryhmä 4. PKL3 Neurologinen ensikäynti (30-45 min), laaja uusintakäynti tai hoitajan aikaa vievä (60 min) vastaanotto Käynti sisältää kliinisen neurologisen tutkimuksen ja laboratoriokokeet. Hoitajan tekemä serate-testi tai ohjaus neurologin vastaanoton jälkeen. PKL4 Laaja neurologinen käynti (45-60 min), esim. työkyvyn arviointi, kuntoutussuunnitelma jne. Käynti sisältää magneettikuvauksen, CT-tutkimuksen tai EEG-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Kirurgia PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti kirurgian poliklinikalla hoitajan vastaanotolla. Käynti on kestoltaan alle 60 minuuttia ja käynnin aikana asiakkaalle voidaan tehdä lääkärin määräämiä toimenpiteitä kuten injektion antaminen, haavahoidot ja ompeleiden poisto. Lääkärillä käyntiä ei ole samana päivänä kirurgian poliklinikalla. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti lääkärin vastaanotolla Peruskäynti kirurgian erikoisalan lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa. Käynti sisältää perustason laboratorio-/röntgentutkimuksia sekä toimenpiteitä, jotka eivät vaadi etukäteisvalmisteluja. Käynnin kesto alle 15 min. PKL3 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynnin aikana tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet - prokto- ja rektoskopiat - biopsiat (PAD) - kipsit (rtg-kuvat) - sigmoideoskopia (lasunto ja PAD), gastroskopia, peräpukamien kumilenkkihoito Käyntiin liittyy hoitaja antamaa neuvontaa tai ohjausta.

12 PKL4 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla Käynnin aikana tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet: - kolonoskopia (biopsiat) - ENMG / unitutkimukset - sytostaattihoito, suonikohjujen vaahtoruiskutushoito Käynnin perusteella laaditaan vaativa lähete jatkohoitoon tai tehdään päätös päiväkirurgisesta toimenpiteestä. Käyntiin voi liittyä erityisen paljon hoitajan antamaa neuvontaa tai ohjausta. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). PKL5 Erityisen vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää magneettikuvauksen tai CT-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Anestesia PKL1 Anestesialääkärikäynnin korvaava puhelinneuvonta PKL2 Anestesialääkärin konsultaatio tai cardioversion anestesia PKL3 Kipuepiduraalipuudutus tai esim. gastroskopian anestesia PKL4 Anestesialääkäri + 2 hoitajaa esim. suun terveydenhuollon tp. Narkoosissa tehtävissä polikliinisissa ja hammashuollon toimenpiteissä on erillinen polikliininen/hammashuollon ja anestesian laskutus Synnytys- ja naistentaudit Naistentautien ja äitiyspoliklinikan tuoteryhmät (GYN / STY) on yhdistetty. Suorituspaikkojen/ raportointikoodien perusteella tuoteryhmät voidaan erotella toisistaan. Käynnit ovat kestoltaan alle 60 min. PKL1 Naistentautilääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käyntiä korvaava gynekologin antama neuvonta puhelimitse tai kirjeitse sairaskertomusmerkinnöin. Erikoisalan sairaanhoitajan suorittamat toimenpiteet esim. sikiön sydänäänikäyrän otto ja UÄ:llä sikiön sydäntoiminnan varmennus. PKL2 Peruskäynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa sairaanhoitajan käynti Lääkärillä käyntiin ei sisälly laboratoriotutkimuksia. Kyseessä voi olla esim. synnyttäjän jälkitarkastus, kohdunsuun tutkimukset, yksinkertaiset sikiön UÄ-mittaukset, itsekatetroinnin opetus, tamponointi.

13 13 PKL3 Vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotto Käyntiin liittyen voidaan tehdä seuraavia tutkimuksia ja toimenpiteitä: - aikaa vievä perustutkimus tai UÄ-tutkimus - perus-/kontrollitutkimus + UÄ - gynekologiset bakteerinäytteet - follikkeli-uä - PCT - IUD:n asettaminen tai poisto/vaihto - Prolapsirenkaan vaihto - virtsarakon katetrointi - gestaatiodiabetes, gemini Käynti voi olla erityisen vaativa erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotto sisältäen mm. sikiön niskapoimu / elinkohtais-uä. PKL4 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla Vastaanottokäyntiin liittyy mm. röntgen- ja laboratoriotutkimuksia (mm. hormonitutkimukset), virtsarakontähystys, (AIH), lääkkeellinen raskauden keskeytys, kryo, slinga tai keittosuolatäyttö- UÄ, Cystofix, PAPA, Endobrush/Pintolet, Askites-pkt, Sonohysterografia. PKL5 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Ihotaudit Käynnin kesto alle 60 min. PKL1 Ihotautilääkärin puhelinneuvonta, peruskäynti sairaanhoitajan vastaanotolla tai SUPsarjahoito Käyntiä korvaava ihotautilääkärin antama puhelinneuvonta sairaskertomusmerkinnöin. Epikutaanitestien laitto, erilaiset haava tai muut hoitajan toteuttamat ihohoidot. SUP-sarjahoito. PKL2 Peruskäynti ihotautilääkärin vastaanotolla Käynti sisältää tutkimuksen ja peruslaboratoriotutkimukset. PKL3 Vaativa käynti ihotautien erikoislääkärin vastaanotolla Tutkimuksen yhteydessä otettavat koepalat ja bakteerinäytteet. Laajemmat allergiatutkimukset. Erilaiset toimenpiteet kuten luomien poistot ja jäädytyshoidot (KRYO). SUP-valohoidon suunnittelukäynti.

14 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit PKL1 KNK-lääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan tai kuulontutkijan vastaanotolla Käyntiä vastaava korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärin antama puhelinneuvonta sairaskertomusmerkinnöin. Kuulontutkijan tekemät erilliset kuulokäyrät, ei sisällä lääkärissä käyntiä. PKL2 Peruskäynti KNK-lääkärin vastaanotolla Ryhmä sisältää potilaan ensi- ja kontrollikäynnin lääkärin vastaanotolla mahdollisine peruslaboratorio- ja rtg-tutkimuksineen, ei sisällä toimenpiteitä. PKL3 Vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla Lääkärin käynnin yhteydessä suoritetaan mm. seuraavia toimenpiteitä: poskiontelopunktio, parasenteesi, lavaatio leikattuun poskionteloon, polypectomia, otomikroskopia ja kasvojen ihon pienet extirpaatiot. Kuulokäyrän teko ja arvio lääkärin vastaanotolla. PKL4 Erityisen vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää magneetti- tai ct-kuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa Silmätaudit PKL1 Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Käynti silmätautien poliklinikalla sairaanhoitajan vastaanotolla (yhdistetty SIL1, SIH1, SIH2). Käynti on kestoltaan alle 60 min. ja se voi sisältää silmänpohjavalokuvauksen, ortoptisen harjoitushoidon tai näkökenttätutkimuksen ilman lääkärin vastaanottoa. Lääkäri voi käyttää ryhmää käynnin korvaavan puhelinkontaktin kirjaamiseen. PKL2 Peruskäynti silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla, sairaanhoitajan suorittama näkökenttätutkimus ja silmänpohjakuvaus PKL3 Vaativa käynti silmätautien erikoislääkärin vastaanotolla Käynti sisältää aikaa vieviä tutkimuksia kuten näkökentät, valokuvauksen tai karsastusstatuksen. Toimenpiteet: - vaativa päivystyskäynti - lyhyt laserhoito (kuten LTP, FAG) - polikliiniset toimenpiteet PKL4 Erityisen vaativa käynti silmälääkärin vastaanotolla Toimenpiteinä mm. vaativa silmänpohjan laserointi, silmänpohjan varjoainetutkimus, luomiplastiat, arteriabiopsiat. Käyntiin voi liittyä laboratorio- ja röntgentutkimuksia. PKL5 Erityisen vaativa käynti silmälääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

15 15 3 KOTI- JA LAITOSPALVELUT 3.1 Toimenpiteet Leikkaustoimenpiteet ryhmitellään varsinaisiin leikkauksiin (A Q, W ja Y koodit), jotka sisältävät kaikki toimenpidenimikkeistössä mainitut toimenpiteet, jotka tehdään leikkaussalissa ja ne muualla tehdyt toimenpiteet, joissa tarvitaan anestesiahenkilökunnan apua tai on käytetty laajaa puudutusta. T-, U- ja X-koodit luetaan toimenpiteiksi, ei leikkauksiksi. Päiväkirurgia on ennalta suunniteltua toimintaa, jossa potilas saapuu ja kotiutetaan sairaalasta leikkauspäivänä. Päiväkirurginen toimenpide sisältää leikkaussalissa tai leikkaussalinomaisissa olosuhteissa tehtävän elektiivisen toimenpiteen, joka edellyttää joko laskimosedaation, laajan puudutuksen tai yleisanestesian käyttämistä. Päiväkirurgia on avohoitoa, josta tilastoidaan sekä käynti että toimenpide. Päiväkirurgiset toimenpiteet kirjataan kuten avohoitokäynnit ja tilastoidaan Pegasoksen tilastointiohjelmaan PÄIKI 1, PÄIKI 2, PÄIKI 3, PÄIKI 4 ja PÄIKI 5. Koodit ovat kaikilla samat riippumatta erikoisalasta. Leikkaussalissa kirjataan tietokonepohjaiseen leikkauspäiväkirjaan kaikki toimenpiteet ja tulosteina saadaan kunnittain ja erikoisaloittain eri ryhmien toimenpidetietojen lukumäärät halutulta aikaväliltä. Tulosteet toimivat suoraan tilastoinnin ja ulkokuntalaskutuksen perusteena. Suoritettu toimenpideryhmittely perustuu suoritettujen toimenpiteiden keskimääräiseen kestoon anestesian alusta leikkauksen loppuun. Tiedot on kerätty sähköisestä leikkauspäiväkirjasta. Molemminpuolinen toimenpide siirtyy seuraavaan hintaryhmään (esim. suonikohjut, vaivaisenluu). Kaksi eri toimenpidettä samalla potilaalla, kummastakin eri maksuryhmä. Kaikki proteesit ym. ylimääräinen materiaali laskutetaan erikseen. Tmp Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Kesto alle 40 min min min. Kesto n. 90 min tai enemmän. Kesto yli 120 min. Leikkauskestoajat toimenpideryhmissä vaihtelevat eri erikoisalojen välillä. Polvi- ja lonkkaproteesileikkaukset ovat aina ryhmässä 5.

16 Kotisairaanhoito Tavallinen käynti Tehostettu käynti Lisäksi lääkkeet ja hoitotarvikkeet todellisten kustannusten mukaan. 3.3 Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja antavat fysioterapeutit ja kuntohoitajat sekä avohoidon että osastojen potilaille. Läheisesti toimintaan liittyy myös apuvälinelainaamon asiakkaat. Tilastoituviksi kirjatuista avohoitokäynneistä on muodostunut keskimääräisellä hinnalla kuntalaskutettavia käyntejä. Ryhmässä annetut fysioterapiapalvelut on kirjattu suoritetietoihin, mutta ne eivät ole olleet välittömästi laskutettavaa toimintaa. Avohoitokäynnit ovat kohderyhmä 12 ja 13 mukaisia käyntejä, pääasiallisia suorittajia ovat fysioterapeutit ja kuntohoitajat. FAVH Apuvälinelainaus ja -ohjauskäynti Käynnit on kirjattu aikaisemmin raportointikoodilla FAVH, joka on ollut pakollinen tieto. Tätä käytäntöä voidaan edelleen jatkaa. Kohderyhmä = 13. Apuvälinelainaamon käynnit ovat kestoltaan minuuttia. LKU2 Fysioterapiakäynti Lääkinnällisen kuntoutuksen mukaiset käynnit (kohderyhmä 12), joihin kuuluvat yksilöllinen fysioterapia, kotikäynnit, tutkimus-, ohjaus- ja neuvontakäynnit. Myös apuvälinekotikäynnit, jotka kestävät yli 30 minuuttia, kirjataan tähän ryhmään. LKUR Asiakkaan ensimmäinen käynti ryhmässä Asiakkaan ensimmäinen käynti terveysneuvonta-, valmennus- tai kuntoutus ryhmässä merkitään asiakkaan tietoihin käynniksi raportointikoodilla LKUR, käyntitapa = 1. Muilta osin ryhmien merkitseminen tapahtuu kuten aikaisemmin. Moniammatillisissa ryhmissä päävastuunkantaja merkitsee tilastoituvan käynnin. Osastojen potilaat Fysioterapiapalvelut sisältyvät hoitopäivän hintaan ja kirjaaminen jatkuu entiseen tapaan. 3.4 Hoiva- ja kuntoutusosastohoito Terveyskeskuksella on 4 osastoa, joissa on yhteensä n. 67 sairaansijaa. Hoivaosastolla hoidetaan sekä pitkä- että lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita, turvaosastolla pitkäaikaista hoitoa vaativia dementiapotilaita ja kuntoutusosastolla kuntoutusta vaativia mm. jälkihoitopotilaita. PERUSP Perushoitopäivä Potilaalla on lääkärin tekemä pitkäaikaishoitopäätös. HOITO Hoiva- turva tai kuntoutuspotilaan hoitopäivä

17 Osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen. Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana kuntayhtymän ulkopuolella tutkimuksissa (myös magneettirekka tai Vaalijalan EEG-tutkimus), laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista Perushoitopäivä (HOITO) Perushoitopäivä on perusterveydenhuollon lyhytaikaisen potilaan hoitopäivä, jota käytetään myös erikoissairaanhoidon kaikilla osastoilla lääkärin päätöksellä ja lääkärin harkinnan mukaan. 3.6 Akuuttiosaston hoitopäivä (HOITO) Sisätautiosastolla on käytössä kaksi hoitopäivien hintaluokkaa. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. 3.7 Valvontayksikön/tehostetun hoidon hoitopäivä (HOITO) Valvontayksikön hoitopäivä ja tehostetun hoidon sisältävät hoitopäiväryhmät on yhdistetty. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sydäninfarktin liuotushoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. 3.8 Operatiivinen hoitopäivä (HOITO) Operatiivisella osastolla (osasto 5) on käytössä kaksi hintaluokkaa. Kirurgian, naistentautien, silmätautien tai muiden erikoisalojen hoitopäivä osasto 5:lla on samanhintainen. Hoitopäivien määriä seurataan edelleen erikoisaloittain kuten aikaisemminkin. Suoritettavat leikkaustoimenpiteet laskutetaan erikseen. Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana oman sairaalan ulkopuolella tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus, echo-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan 400 ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista. Osastojen hoitopäivät ja leikkaustoimenpiteet ovat keskihintatuotteita. Operatiivisen hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivien lukumäärästä ja tehdystä toimenpiteestä (proteesit, implantit ja erityisen kalliit lääkkeet lisälaskutetaan). 3.9 Erityishoitopäivä Jos respiraattorihoidosta tai muusta hoidollisesta erityisongelmasta johtuen potilas tarvitsee jatkuvasti oman hoitajan, hoitopäivällä on oma erillishinta (esim. hengityshalvaus-potilas/eristyspotilas).

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Pieksämäen kaupungin perusturva Perusturvalautakunta 19.1.2015 TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Voimaan 1.2.2015 alkaen PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSTURVA TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 16.12.2013, voimaan 1.1.2014 lukien, 1.4.2014 koodin muutokset

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 16.12.2013, voimaan 1.1.2014 lukien, 1.4.2014 koodin muutokset 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 16.12.2013, voimaan 1.1.2014 lukien, 1.4.2014 koodin muutokset TUOTEKUVAUKSET 2014 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET

Lisätiedot

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä TARJOUSLOMAKE 1: PALVELUJA KOSKEVAT VAATIMUKSE Pos. Palvelut Palvelun sisältö ja laajuus Palvelun suorittaja 1. RINTATUTKIMUKSET 1.1. Mammografiatutkimus (ei seulonta) Mammografiatutkimus ja lausunto Lääkäri

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 01.01.2015 ALKAEN Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys, työpaikkakäynti,

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 111 27.05.2015 Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 111 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(5) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT

TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Säkylän kunta 1.1.2018 Sosiaali- ja terveystoimi Työterveyshuolto Välskärinte 5 27800 Säkylä TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUT TYÖTERVEYSHUOLLON YLEISMAKSU Yleismaksu/työntekijä 24 ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi / itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2018 2019 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Tuotenumero A1 YLE

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Työryhmä Apulaisylilääkäri Kyllikki Hyvönen ja Kaj Korhonen Terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Kuvaus Coxa Dextra

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa, Uusikaupunki)

Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa, Uusikaupunki) Osastot AVH-valvonta Tyks kuntoutusosasto neurokirurgian osasto neurologian osasto Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa,

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

STLK 19.5.2015 1.1.2015 ALKAEN 1.6.2015 ALKAEN HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA

STLK 19.5.2015 1.1.2015 ALKAEN 1.6.2015 ALKAEN HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA 1 (7) Yleisesti noudatettavat periaatteet: Kaikissa palveluissa peritään lisäksi asiakaskohtainen asiakasmaksu, paitsi niissä joissa siitä on erikseen maininta. Laskutushintaan lisätään tutkivan laitoksen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä KUNTAMAKSUT VUOSINA Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI. Perusterveydenhuolto

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä KUNTAMAKSUT VUOSINA Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI. Perusterveydenhuolto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Perusterveydenhuolto KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Vuoden 2017 tarjouksen liite FORSSAN KAUPUNKI Toiminto Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon

Lisätiedot

STLK 17.12.2013 1.1.2014 ALKAEN 2013 HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA

STLK 17.12.2013 1.1.2014 ALKAEN 2013 HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA Yleisesti noudatettavat periaatteet: Kaikissa palveluissa peritään lisäksi asiakaskohtainen asiakasmaksu. Laskutushintaan lisätään tutkivan laitoksen röntgen- ja laboratoriotutkimuksista perimä hinta lukuunottamatta

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot ja hoidon alkamistiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 8.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Lokakuu

Kuukausiseuranta. Lokakuu Kuukausiseuranta kuu 18.11.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5, 4 5, 4, 3 5, 3, 2 5, 2, 1 5, 1, 5,, Työvoima koko hyto (keskiarvo vuoden alusta) 4 639,7 4 695,3 4 72,5 212 213 214 6 5 Työvoima 4 471,6 4 464, 4

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA. Liite 2 Ehdokkaan referenssit KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINTA Liite 2 Ehdokkaan referenssit EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti Kohta

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2017 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014

Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Helsinkiläisten toimeentulotuen asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö v. 2014 Keskeiset tulokset: Terveyspalveluja käyttäneillä toimeentulotuen asiakkailla on ikävakioituna muita terveyspalveluja käyttäneitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot