Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo"

Transkriptio

1 Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo Sisäilmatutkimus Tutkimusraportti Projekti

2 Asiakas Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos PL ESPOON KAUPUNKI Yhteyshenkilö c/o Jouni Kolppanen Tutkimusten tekijä Heikkiläntie 7, Helsinki Puh : Riitta Katajamaa, asiantuntija, RTA Eurofins Expert Services Rakentamisen sertifikaatti rakennusterveysasiantuntija C Eurofins Expert Services Rakentamisen sertifikaatti sisäilma-asiantuntija C Beata Kluczek-Turpeinen, asiantuntija, FT Heikkiläntie 7, Helsinki Puhelin

3 Tutkimusraportti 3/ Sisällysluettelo 1. Yleistä Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus Kohteen kuvaus Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet Saadut lähtötiedot Tutkimusten rajaus lähtötietojen perusteella Tutkimusmenetelmät Kosteusmittaukset Pintakosteusmittaukset Havainnot ja mittaustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Viiltomittaukset Havainnot ja mittaustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset VOC-mittaukset Sisäilman VOC-mittaukset Havainnot ja mittaustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Materiaali-VOC-mittaukset Havainnot ja mittaustulokset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Johtopäätökset... 7 Liitteet: Liite 1: Pohjapiirustus merkinnöin Liite 2: Ilmanäytteen VOC-analyysi TL Liite 3: Materiaalinäytteen VOC-analyysi JLa

4 Tutkimusraportti 4/ Yleistä 1.1. Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sisäilman laatua mahdollisesti heikentäviä tekijöitä. Tutkimustulosten perusteella esitettyjä korjaustoimenpidesuosituksia voidaan käyttää korjaussuunnittelun lähtötietoina Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus Tutkimusmenetelmiin liittyy aina tiettyjä epävarmuustekijöitä. Mikäli näytteet otetaan otantana hetkellisesti sisäilmasta, ei voida täysin poissulkea esimerkiksi kemiallisten yhdisteiden esiintymistä sisäilmassa muina aikoina tai muissa tiloissa. Lisäksi materiaalinäytteitä otettaessa paikallisesti ei voida todeta muiden rakenteiden tai rakennusmateriaalien olevan vaurioitumattomia. Yleensä pyritään kuitenkin kohdentamaan näytteenotto todennäköisimpään mahdolliseen vauriopaikkaan. Tämä raportti sisältää lisätutkimusehdotuksia ja suoria havaittuja toimenpide-ehdotuksia korjaustoimenpiteistä, mutta ennen korjaustöitä on tehtävä korjaussuunnittelu, jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. Myös mahdolliset lisätutkimukset ovat suositeltavaa suorittaa ennen laajamittaisiin korjauksiin ryhtymistä Kohteen kuvaus Rakennus on valmistunut vuonna 2007 koulu- ja päiväkotikäyttöön. Rakennus on 2-kerroksinen. Tutkimukset käsittivät ainoastaan 1. kerroksen tiloja. Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet tavanomaiset työkalut Gann Hydrotest LG1 pintakosteudenilmaisin viiltomittaus: Vaisala lukulaite ja HM42 mittapäät näytteenottovälineet VOC-mittauksiin sisäilmasta näytteenottovälineet materiaali-voc-näytteiden ottamista varten 1.5. Saadut lähtötiedot Rakennuspiirustuksia 1.6. Tutkimusten rajaus lähtötietojen perusteella Tutkimukset on suoritettu tilaajan hyväksymän tutkimussuunnitelman perusteella. 2. Tutkimusmenetelmät Tutkimussuunnitelman perusteella päätettiin tehdä tarkempi pintakosteuskartoitus kahdeksaan eri tilaan keskittyen alueisiin, joissa on maanvarainen alapohja. Myös muualta mitattiin pintakosteuksia pistokokein.

5 Tutkimusraportti 5/ Viiltomittauksia lattianpäällysteen alta tehtiin 6 eri tilassa. Sisäilman VOC-mittaukset tehtiin 3 eri tilassa. Lisäksi otettiin 4 materiaalinäytettä materiaali-voc-analyysiin. Tutkimukset suorittivat Riitta Katajamaa ja Beata Kluczek-Turpeinen. 3. Kosteusmittaukset 3.1. Pintakosteusmittaukset Pintakosteusmittauksia tehtiin pistokokein eri puolilla 1. kerroksessa koulun ja päiväkodin alueella. Tarkemmat pintakosteuskartoitukset tehtiin 8 tilassa: 1001, 1025, 1064, 1104, 1105, 1118, 1121 ja Mittaukset tehtiin pintakosteudenilmaisimella Gann Hydrotest LG Havainnot ja mittaustulokset Tarkemmissa pintakosteuskartoituksissa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia vastaavaan materiaaliin verrattuna. Pintakosteuskartoituksen perusteella valittiin kohdat viiltomittauksille Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Pintakosteusmittauksissa on virhelähteitä, joten mittausten perusteella ei voi vetää varmoja johtopäätöksiä rakenteiden kosteudesta. Mittaustulokset voivat ainoastaan antaa viitteitä mahdollisesta kosteuspitoisuuden noususta pintarakenteessa. Tutkimusten perusteella aihetta jatkotoimenpiteille ei ole Viiltomittaukset Havainnot ja mittaustulokset Viiltomittausten avulla haluttiin varmistaa lattianpäällysteen alla oleva kosteuspitoisuus. Viiltomittaukset tehtiin yhteensä 6 tilaan: 1022, 1048, 1064, 1105, 1121 ja Viiltomittausten tulokset on merkitty Taulukkoon 1. Viiltomittauskohdat on merkitty liitteenä olevaan pohjakarttaan. Taulukko 1 Viiltomittausten tulokset. Mittauspäivä Näyte Tila RH [%] T [ C] Abs. kosteus g/m 3 V ,1 24,5 14,63 V ,4 24,5 12,51 V ,8 26,1 13,96 V ,1 18,8 7,47 V ,4 22,0 11,98 V ,9 21,0 9, Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Liimojen ja mattojen suhteellisen kosteuden kriittisenä kosteuspitoisuutena pidetään yleensä 85 %RH päällystämisen jälkeen. Missään mittauspisteessä kosteuspitoisuudet eivät ole lähelläkään tätä arvoa. Tutkimustulokset eivät aiheuta toimenpiteitä.

6 Tutkimusraportti 6/ VOC-mittaukset 4.1. Sisäilman VOC-mittaukset Havainnot ja mittaustulokset Sisäilman VOC-mittaukset tehtiin 3 eri tilassa: 1049, 1104 ja Näytteiden TVOC-pitoisuudet olivat melko alhaisia. Korkein pitoisuus 92 µg/m 3 saatiin tilassa 1049 eli voimisteluvälinevarastossa. Yksittäisistä yhdisteistä korkeimpia pitoisuuksia oli tilassa 1049 styreeni 13 µg/m 3 ja oktametyylisyklotetrasiloksaani 16 µg/m 3. Analyysilausunto raportin liitteenä Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudelle (TVOC) ei ole terveysperusteista ohjearvoa. Puhtaassa toimistoympäristössä yli 100 μg/m 3 TVOC- pitoisuus viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin (Työterveyslaitos, 2017). Tulosten tulkinnassa kiinnitetään huomiota kokonaispitoisuuksien (TVOC) lisäksi myös yksittäisiin yhdisteisiin, jotka viittaavat poikkeavaan lähteeseen tai joiden esiintyminen sisäilmassa on liitetty tilojen käyttäjien kokemiin oireisiin. Yksittäisen yhdisteen pitoisuus sisäilmassa ylittää harvoin 50 μg/m³ - tavallisesti se on alle 5 μg/m³. Sisäilmassa esiintyvät haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) voivat haihtua kiinteistä tai nestemäisistä aineista. Ne voivat emittoitua esim. rakennus- ja sisustusmateriaaleista, erilaisista kemikaaleista, kosmetiikasta jne. Yleisiä lähteitä ovat rakennusmateriaalit. Materiaalien emissio vähenee ajan myötä. TVOC-pitoisuudet mitatuissa tiloissa ovat suhteellisen pieniä. Ainoastaan tilan 1049 TVOC pitoisuus on lähellä TTL:n puhtaalle toimistoympäristölle annettua viite-arvoa (100 µg/m 3 ), mutta ei ylitä sitä. Voimisteluvälinevarastossa on paljon voimisteluun liittyvää välineistöä ja siellä oli aistittavissa ao. varastolle tyypillinen haju. Styreenin pitoisuus ei ylitä STM:n antamaa toimenpiderajaa. Oktametyylisyklotetrasiloksaania käytetään silikonipolymeerien valmistuksessa, käyttöpuhdistus- ja kiillotusaineena sekä kosmetiikassa. Analyysitulosten perusteella aihetta jatkotoimenpiteille ei ole Materiaali-VOC-mittaukset Havainnot ja mittaustulokset Lattianpinnoitteista otettiin bulk-näytteet materiaali-voc-mittauksiin. Mattopalat irrotettiin neljästä tilasta: 1049, 1104, 1121 ja Näytteet 1 (1049) ja 3 (1121) ovat muovimattoa ja näytteet 2 (1104) ja 4 (1134) linoleumia. Näytteenottokohdat on merkitty liitteenä olevaan pohjakarttaan. Analyysilausunto on raportin liitteenä. Ainoastaan näytteessä 1 (h1049) TVOC-pitoisuus on koholla, pitoisuus oli 570 µg/m 3 g. Myös 2-etyyli-1-heksanolipitoisuus 160 µg/m 3 g on yli viitearvojen. Lisäksi C9-alkoholien pitoisuus on kohonnut Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 2-Etyyli-1-heksanoli (2-EH) on yhdiste, jota käytetään muun muassa pehmittimien, pinnoitteiden ja liimojen tuotannossa. Sisäilmaan sitä voi vapautua muun muassa PVC-muovima-

7 Tutkimusraportti 7/ ton pehmittimen dietyyliheksaftalaatin (DEPH) ja liimojen akrylaattikopolymeerien hajoamisen seurauksena. Yleensä syynä hajoamiseen ovat rakenteiden ja materiaalien kosteusongelmat. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu kohonneita kosteuspitoisuuksia betonilaatassa urheiluvälinevaraston alueella. Tämän tutkimuksen perusteella voitiin päätellä, että kosteus on alkanut hajottaa lattianpinnoitteena olevaa muovimattoa. Vaikka tila on ns. toissijainen tila, eikä siellä oleskella pitkiä aikoja, on tilasta kuitenkin ilmayhteyksiä muihin tiloihin. Suositellaan vaurioituneiden materiaalien poistamista ja uusimista. Myös muovimaton alla oleva tasoite suositellaan poistettavaksi ja uusittavaksi. Ennen uusien pintamateriaalien asentamista tulee varmistua siitä, että alusta on kuiva ja lisäksi päästötön esimerkiksi FLEC-mittauksen avulla. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty, johtuuko alapohjalaatan kosteus maasta nousevasta kapillaarisesta kosteudesta vai rakennusaikaisesta kosteudesta. Mikäli kostuminen on kapillaarista kosteudennousua, suositellaan, että lattia pinnoitetaan hyvin vesihöyryä läpäisevällä pintamateriaalilla. Tällainen on esimerkiksi laattalattia pienellä laattakoolla. 5. Johtopäätökset Tutkimuksessa selvitettiin Koulumestarin koulun ja päiväkodin sisäilmaa lisätutkimuksin. Tutkimukset keskittyivät rakennuksen 1. kerrokseen. Tarkempi pintakosteuskartoitus tehtiin 8 eri tilaan ja viiltomittaukset 6 tilaan. Kosteusmittauksissa ei havaittu poikkeavaa. Sisäilman VOC-mittaus tehtiin 3 eri tilassa. Yhdisteiden kokonaispitoisuudet eivät ylittäneet viitearvoja. Bulk-näytteet otettiin 4 tilasta. Voimisteluvälinevarastosta otetussa näytteessä TVOC-pitoisuus oli kohonnut. Samoin yksittäisistä yhdisteistä 2-EH oli yli viitearvojen. Lisäksi C9-alkoholit olivat näytteessä koholla. Suositellaan urheiluvälinevaraston lattianpinnoitteen poistamista ja uusimista, kun on varmistuttu, että alusta on riittävän kuiva ja päästötön. Helsingissä Riitta Katajamaa Sisäilma-asiantuntija Eurofins Expert Services Rakentamisen sertifikaatti rakennusterveysasiantuntija C Eurofins Expert Services Rakentamisen sertifikaatti sisäilma-asiantuntija C Tarkastanut: Olli Lipponen Tiimipäällikkö, DI

8 PINTAKOSTEUSMITTAUS V=VIILTOMITTAUS B=BULKMITTAUS B3 V5 PINTAKOSTEUSMITTAUS V6 B4 VOC1 PINTAKOSTEUSMITTAUS PINTAKOSTEUSMITTAUS V1 PINTAKOSTEUSMITTAUS PINTAKOSTEUSMITTAUS V4 V2 VOC3 PINTAKOSTEUSMITTAUS B2 B1 VOC2 V3 PINTAKOSTEUSMITTAUS

9 ANALYYSIVASTAUS TL 1 (3) Tilaaja Riitta Katajamaa Heikkiläntie Helsinki Ilmanäytteen VOC-analyysi Näytteenottaja Riitta Katajamaa Näytteenottopaikka Koulumestarin koulu, Espoo Näytteenottopäivämäärä Vastaanottopäivämäärä Näytemäärä 3 kpl Analyysimenetelmä Adsorptioputkeen (Tenax-TA) kerätty näyte analysoitiin TD-GC-MS laitteistolla (Markes Unity 2, Agilent GC-MS (7890A/5975C) standardin ISO :2011 (muunneltu) mukaisesti. Yhdisteet tunnistettiin puhtaiden vertailuaineiden / massaspektrikirjaston (NIST) avulla. Kvantitointiin käytettiin puhtaiden vertailuaineiden vastetta tai tolueenivastetta. Tolueenivasteella määritetty tulos on semikvantitatiivinen. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) on määritetty tolueeniekvivalentteina väliltä n-heksaani-heksadekaani (C6-C16) nämä mukaan lukien. Analyysimenetelmän laajennettu kokonaismittausepävarmuus 95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa on % yhdisteestä riippuen ollen keskimäärin 29 % pitoisuusalueella 4-60 µg/m3. Pitoisuusalueella 1-4 µg/m3 kokonaismittausepävarmuus 95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa on % yhdisteestä riippuen. Määritysraja (LOQ) on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 3 ng/näyte eli 0,6 µg/m3 laskettuna 5 litran näytteelle. Tulosten ilmoittamisraja on 1,0 µg/m3. Yhdistekohtaiset mittausepävarmuudet sekä määritysrajat on tarvittaessa saatavissa laboratoriosta. Näytteistä voidaan määrittää myös TVOC-alueen ulkopuolella olevien yhdisteiden pitoisuuksia, mikäli niiden pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä Kympinkatu 3 B

10 ANALYYSIVASTAUS TL 2 (3) Tulokset Näyte/mittauskohde: Näyte 1, h 1134, Koulumestarin koulu, Espoo Keräin: Näytteen tilavuus: 9,29 l Analysointipvm: Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus (µg/m 3 ) Aldehydit Bentsaldehydi 1,0 Nonanaali* <1,0 Aromaattiset hiilivedyt Styreeni* <1,0 Alkoholit 2-etyyli-1-heksanoli 1,6 Karboksyylihapot Bentsoehappo* 4,7 Orgaaniset piiyhdisteet Heksametyylisyklotrisiloksaani* 3,1 TVOC MS* 15 *Tolueenivaste 1) TVOC-alueen ulkopuolella Näyte/mittauskohde: Näyte 2, h 1049, Koulumestarin koulu, Espoo Keräin: Näytteen tilavuus: 9,68 l Analysointipvm: Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus (µg/m 3 ) Aldehydit Bentsaldehydi 1,9 Nonanaali* 5,6 Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt Alifaattisia ja alisyklisiä hiilivetyjä (yht.)* 10 Aromaattiset hiilivedyt Etyylibentseeni 1,8 Styreeni* 13 Alkoholit 2-etyyli-1-heksanoli 4,1 Esterit Bentsoehapon 1-metyylipropyyliesteri* 1,6 TXIB (1 1,8 Karboksyylihapot 2-etyyliheksaanihappo* 3,0 Nonaanihappo* 1,1 Orgaaniset piiyhdisteet Oktametyylisyklotetrasiloksaani* 16 Dekametyylisyklopentasiloksaani* 2,1 TVOC MS* 92 *Tolueenivaste 1) TVOC-alueen ulkopuolella Kympinkatu 3 B

11 ANALYYSIVASTAUS TL 3 (3) Näyte/mittauskohde: Näyte 3, h 1104, Koulumestarin koulu, Espoo Keräin: Näytteen tilavuus: 9,25 l Analysointipvm: Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus (µg/m 3 ) Aldehydit Bentsaldehydi 1,0 Nonanaali* 1,4 Dekanaali* 1,1 Alkoholit 2-etyyli-1-heksanoli 1,1 Karboksyylihapot Bentsoehappo* 5,3 Orgaaniset piiyhdisteet Oktametyylisyklotetrasiloksaani* 12 Dekametyylisyklopentasiloksaani* 3,0 TVOC MS* 30 *Tolueenivaste 1) TVOC-alueen ulkopuolella Laboratoriopalvelut Sisäilmalaboratorio Jenni Lehtinen tutkija Sisäilmalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T283, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC Akkreditoinnin pätevyysalue: Asumisterveyskemia ja mikrobiologia; sisäilmanäyte VOC ja TVOC (ISO :2011-muunneltu), sisä- ja ulkoilmanäyte (Andersen), Rakennusmateriaalinäyte, pintanäyte (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016). Akkreditointi ei koske lausuntoa tai tulosten tulkintaa. Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Raportissa mainitut tulokset koskevat vain testattuja kohteita näytteenottohetkellä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Osittaisesta kopioinnista on oltava :n lupa Kympinkatu 3 B

12 ANALYYSIVASTAUS JLa 1 (6) Tilaaja Riitta Katajamaa Heikkiläntie Helsinki VOC-analyysi materiaalinäytteestä Näytteenottaja Riitta Katajamaa Näytteenottopaikka Koulumestarin koulu, Espoo Näytteenottopäivämäärä Vastaanottopäivämäärä Näytemäärä 4 kpl Näytteenotto- ja analyysimenetelmä Materiaalin pinnoilta kerättiin ilmanäyte VOC-analyysiä varten Markes µcte-250- mikrokammiolaittella adsorptioputkeen (Tenax-TA). Kaasuna oli instrumenttityppi. Näyte analysoitiin TD-GC-MS laitteistolla (Markes Unity 2, Agilent GC-MS (7890A/5975C) standardin ISO :2011 (muunneltu) mukaisesti. Yhdisteet tunnistettiin puhtaiden vertailuaineiden / massaspektrikirjaston (NIST) avulla. Kvantitointiin käytettiin puhtaiden vertailuaineiden vastetta tai tolueenivastetta. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) on määritetty tolueeniekvivalentteina väliltä n-heksaaniheksadekaani (C6-C16) nämä mukaan lukien. Analyysimenetelmän laajennettu kokonaismittausepävarmuus 95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa on % yhdisteestä riippuen ollen keskimäärin 29 % pitoisuusalueella 5-68 µg/m3g. Pitoisuusalueella 1-5 µg/m3g kokonaismittausepävarmuus 95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa on % yhdisteestä riippuen. Määritysraja (LOQ) on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 3,0 ng/näyte eli 0,8 µg/m3 g laskettuna 2,0 gramman ja 2,0 litran näytteelle. Tulosten ilmoittamisraja on 1,0 µg/m3 g. Yhdistekohtaiset määritysrajat ja mittausepävarmuudet on tarvittaessa saatavissa laboratoriosta. Näytteistä voidaan määrittää myös TVOC-alueen ulkopuolella olevien yhdisteiden pitoisuuksia, mikäli niiden pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Analyysi kertoo, mitä yhdisteitä ja missä suhteessa niitä emittoituu koeolosuhteissa. Tällä menetelmällä analysoitujen näytteiden tulokset eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eikä materiaalien päästöluokitusta (M-luokat) Kympinkatu 3 B

13 ANALYYSIVASTAUS JLa 2 (6) Tulokset Näyte/mittauskohde: Näyte 1, h 1049, Koulumestarin koulu, Espoo Materiaali: lattiamatto Analysointipvm: Keräin: Näytepalan koko: 3,13 g Ilmanäytteen tilavuus: 1,97 l Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus (µg/m 3 g) Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt 2,2,4,6,6-pentametyyliheptaani* 9,3 Muut alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt (yht.)* 240 Aromaattiset hiilivedyt Styreeni 6,0 Alkoholit 1-butanoli* 1,7 2-etyyli-1-heksanoli** 160 Sykloheksanoli* 2,1 6-metyyli-1-oktanoli (C9-alkoholi)* 61 1-nonanoli (C9-alkoholi) 16 Muita C9-alkoholeja* 57 Esterit/laktonit TXIB (1 2,2 Glykolit ja glykolieetterit 2-butoksietanoli* 2,5 Terpeenit Alfa-pineeni 5,0 TVOC MS* 570 *Tolueenivaste 1) TVOC-alueen ulkopuolella ** Tulos yli lineaarisuusalueen, laitteen kapasiteetti ylittynyt. Tulokseen sisältyy tavanomaista suurempi epävarmuus Kympinkatu 3 B

14 ANALYYSIVASTAUS JLa 3 (6) Näyte/mittauskohde: Näyte 2, h 1104, Koulumestarin koulu, Espoo Materiaali: lattiamatto Analysointipvm: Keräin: Näytepalan koko: 2,80 g Ilmanäytteen tilavuus: 1,99 l Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus (µg/m 3 g) Aldehydit Heksanaali 19 Heptanaali* 11 Oktanaali* 24 2-oktenaali* 1,2 Bentsaldehydi 1,7 Nonanaali* 30 Dekanaali* 3,7 2-dekenaali* 8,4 3-isopropyylibentsaldehydi* 2,3 Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt Tetradekaani* 2,7 Heksadekaani 4,4 Muut alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt (yht.)* 23 Aromaattiset hiilivedyt Styreeni* 2,2 Alkoholit 1-butanoli* 4,1 2-etyyli-1-heksanoli 34 1-pentanoli* 2,0 1-heksanoli* 1,6 1-heptanoli* 11 1-oktanoli* 9,5 Esterit/laktonit TXIB (1 <1,0 2-(2-butoksietoksi)etanoliasetaatti* 22 Allyyliheptanoaatti* 6,7 Glykolit ja glykolieetterit 2-butoksietanoli 4,9 2-(2-butoksietoksi)etanoli* 63 Karboksyylihapot Etikkahappo*(1 16 Propaanihappo* 16 Pentaanihappo* 21 Heksaanihappo* 84 Heptaanihappo* 20 Oktaanihappo* 7,6 Nonaanihappo* 10 Ketonit 2-heptanoni* 8,8 2-oktanoni* 8,7 2-nonanoni* 19 4-dekanoni* 4,2 Terpeenit Alfa-pineeni <1, Kympinkatu 3 B

15 ANALYYSIVASTAUS JLa 4 (6) Dihydroterpineoli* 5,7 Muut Etyylidihydrofuranoni* 7,3 TVOC MS* 640 *Tolueenivaste 1) TVOC-alueen ulkopuolella Näyte/mittauskohde: Näyte 3, h 1121, Koulumestarin koulu, Espoo Materiaali: lattiamatto Analysointipvm: Keräin: Näytepalan koko: 4,34 g Ilmanäytteen tilavuus: 1,97 l Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus (µg/m 3 g) Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt 2,2,4,6,6-pentametyyliheptaani* 8,2 Muut alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt (yht.)* 8,9 Aromaattiset hiilivedyt 2-tert-butyylitolueeni* 1,0 Alkoholit 1-butanoli* 1,8 2-etyyli-1-heksanoli 27 6-metyyli-1-oktanoli (C9-alkoholi)* 8,7 1-nonanoli* 1,1 Esterit/laktonit TXIB (1 1,7 Butaanihapon 3-metyylibutyyliesteri* 5,3 Muut esterit (yht.)* 14 Ketonit 3-metyylisyklopentanoni* 4,0 3-heptanoni* 1,2 Terpeenit Alfa-pineeni 5,5 Beta-pineeni* 1,6 TVOC MS* 110 *Tolueenivaste 1) TVOC-alueen ulkopuolella Kympinkatu 3 B

16 ANALYYSIVASTAUS JLa 5 (6) Näyte/mittauskohde: Näyte 4, h 1134, Koulumestarin koulu, Espoo Materiaali: lattiamatto Analysointipvm: Keräin: Näytepalan koko: 3,08 g Ilmanäytteen tilavuus: 2,00 l Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus (µg/m 3 g) Aldehydit Heksanaali 13 Heptanaali* 7,7 Oktanaali* 19 Dekanaali* 2,3 2-dekenaali* 8,0 3-isopropyylibentsaldehydi* 2,5 Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt 1-hepteeni* 1,3 Heptaani* 5,1 Heksadekaani* 1,6 Muut alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt (yht.)* 12 Alkoholit 1-butanoli* 1,7 1-pentanoli* 1,5 2-etyyli-1-heksanoli 48 1-heksanoli* 1,8 1-heptanoli* 10 1-oktanoli* 9,5 Esterit/laktonit TXIB (1 <1,0 2-(2-butoksietoksi)etanoliasetaatti* 20 Allyyliheptanoaatti* 7,0 Glykolit ja glykolieetterit 2-butoksietanoli* 7,4 2-(2-butoksietoksi)etanoli* 62 Karboksyylihapot Etikkahappo*(1 11 Propaanihappo* 9,9 Butaanihappo* 4,1 Pentaanihappo* 30 Heksaanihappo* 100 Heptaanihappo* 22 Nonaanihappo* 8,6 Ketonit 2-heptanoni* 6,4 2-oktanoni* 6,2 Terpeenit Alfa-pineeni <1,0 Muut Etyylidihydrofuranoni* 7,1 TVOC MS* 500 *Tolueenivaste 1) TVOC-alueen ulkopuolella Kympinkatu 3 B

17 ANALYYSIVASTAUS JLa 6 (6) Laboratoriopalvelut Sisäilmalaboratorio Jenni Lehtinen tutkija Sisäilmalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T283, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC Akkreditoinnin pätevyysalue: Asumisterveyskemia ja mikrobiologia; sisäilmanäyte VOC ja TVOC (ISO :2011-muunneltu), sisä- ja ulkoilmanäyte (Andersen), Rakennusmateriaalinäyte, pintanäyte (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016). Akkreditointi ei koske lausuntoa tai tulosten tulkintaa. Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Raportissa mainitut tulokset koskevat vain testattuja kohteita näytteenottohetkellä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Osittaisesta kopioinnista on oltava :n lupa Kympinkatu 3 B

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 2019 Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 12.4.2019 1 Sisällys Sisällys... 1 1.TAUSTATIETOA TUTKIMUKSESTA... 2 1.1 Tutkimuskohde... 2 1.2 Tilaaja... 2 1.3 Vastaava tutkija...

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Metsolan koulu Allintie 9 48220 KOTKA Työ nro T10067 Kotka 20.1.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 562 E-MAIL

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Sisäilmamittaus. Luumäen hyvinvointiasema. Marttilantie Luumäki. Aikuissosiaalityön tilat

Sisäilmamittaus. Luumäen hyvinvointiasema. Marttilantie Luumäki. Aikuissosiaalityön tilat Aikuissosiaalityön tilat Marttilantie 28 54500 Luumäki Työnro 2645 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 2 Perustiedot kohteesta... 3 3 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset... 4 4 Ilma VOC-analyysi... 5 4.1

Lisätiedot

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI S i v u - 1 - RAPORTTI VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA JA LATTIAPINNOITTEISTA Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie 10 00900 HELSINKI 30.12.2010 RAPORTIN NUMERO: 21039 TILAAJA: Petri Sorola, PJS IV- ja sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI RAPORTTI 31.7.2018 ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE 6 04500 KELLOKOSKI 04500 KELLOKOSKI 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja...

Lisätiedot

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT Tutkimusraportti 1249111 23.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS 13.6.2013 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 20.6.2017 Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 20.6.2017 PROJEKTI Höyrynsulkumuovin olemassaolon selvitys TILAAJA Helsingin kaupunki, kiinteistöviraston tilakeskus KOHDE Arabian peruskoulu, Berliininkatu

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Helena Järnström, FT VTT Expert Services Oy, Tuotepäällikkö Sisäilmanäytteenotto Ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,1 metrin korkeudelta.

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

Tutkimusraportti WO VOC-näytteenotto. Koukkarinkadun päiväkoti, Koukkarinkatu 3, Turku

Tutkimusraportti WO VOC-näytteenotto. Koukkarinkadun päiväkoti, Koukkarinkatu 3, Turku Tutkimusraportti WO-00742591 5.3.2019 -näytteenotto Koukkarinkadun päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku -NÄYTTEENOTTO 5.3.2019 Koukkarinkadun päiväkoti 2 (5) WO-00742591 Tutkimuksen tilaaja Turun kaupunki

Lisätiedot

Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset Tutkimusraportti 17.4.2018 Projekti 309076 Tilaaja Porvoon Kaupunki Toimitilajohto Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo Yhteyshenkilö Pekka Koskimies

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Sisäilmamittaukset 02-04/2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston

Lisätiedot

RIIHIKALLION KOULU PELLAVAMÄENTIE Tuusula

RIIHIKALLION KOULU PELLAVAMÄENTIE Tuusula PELLAVAMÄENTIE 15 04320 Tuusula SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI 21.6.2017 2 / 13 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 3 TOIMEKSIANNON YLEISTIEDOT... 4 3.1 Tutkimuksen tavoite...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti

Sisäilmatutkimusraportti Sisäilmatutkimusraportti Sivu: 1 (3) Työnumero: 500180 Raportti laadittu: 28.11.2018 Päivitys: Asiakas Kohde ja osoite Yhteyshenkilö Kartoittaja Keravan kaupunki Kaupunkitekniikan toimiala Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Jatkotutkimusraportti

Jatkotutkimusraportti Jatkotutkimusraportti Päiväys 3.5.2018 Projekti Harjurinteen koulukeskus Jatkotutkimukset Tilaaja Loviisan kaupunki/tilapalvelut Kohde Harjurinteen koulukeskus Ratakatu 1 07900 Loviisa Raportti 1/21 Harjurinteen

Lisätiedot

Jatkotutkimusraportti

Jatkotutkimusraportti Jatkotutkimusraportti Sivu: 1 (3) Työnumero: 500180 Raportti laadittu: 28.11.2018 Päivitys: 18.1.2019 Asiakas Kohde ja osoite Yhteyshenkilö Keravan kaupunki Kaupunkitekniikan toimiala Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku Tutkimusraportti WO-00739697 6.3.2019 VOC-ilmanäytteenotto Lausteen koulu Raadinkatu 7 20750 Turku VOC-ILMANÄYTTEENOTTO 6.3.2019 Lausteen koulu 2 (6) WO-00739697 Tutkimuksen tilaaja Turun kaupunki Soile

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2017 Raportti 2 (6) Sisällysluettelo 1 Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

SAIRAALAYMPÄRISTÖN KEMIALLISISTA YHDISTEISTÄ

SAIRAALAYMPÄRISTÖN KEMIALLISISTA YHDISTEISTÄ ppb ppm SAIRAALAYMPÄRISTÖN KEMIALLISISTA YHDISTEISTÄ - TAPAUSTUTKIMUS LEIF WIRTANEN 1, MIIKA KOLJONEN 1, HARRI LYLY 1, TONY LAPPETELÄINEN 1, KIIA MIETTUNEN 1, KIRSI TORIKKA-JALKANEN 2, PAULI TARNA 3 1

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Tutkimusasetelma ja tutkimukset A. Kirjallisuusosio B. Kenttätutkimukset tutkimuskohteessa=t, vertailukohteessa=v 1. Kosteusmittaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tutkimusselostus Lattiapäällysteen emissiomittaukset

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810415 13.3.2015 Tilastovertailu 1810415 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2015 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA Sivu 1/7 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Kohteen pinta-ala: - Lukio Kohteen tilavuus: - Hakalahdenkatu 8 Kerrosluku: 2 Ylivieska Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: Koulu

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohje haasteet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta Helena Järnström, FT, Tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Sisältö Sisäilman tutkimukseen liittyvät VOC-

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 26.3.2019 Espoon kaupunki 22500344 065 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos elisa.vene@espoo.fi Kohde Kuninkaantien palvelutalo, Kuninkaantie 7, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2908719 13.3.2019 Tilastovertailu 2908719 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2019 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, kuvaamataidon luokka Sisäilmamittaus ja kosteuskartoitus 24.10. 3.11.2014 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 1. Yleistiedot Kohde

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 15.6.2011 OSITTAINEN JULKAISEMINEN KIELLETTY! Sisäilman tutkimusraportti 2(11)

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2

SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset tekijät 2 SISÄILMAN TUTKIMUSRAPORTTI kemialliset LAPIN YLIOPISTO F osa Yliopistonkatu 8 96300 ROVANIEMI ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus 22.2.2011 Sisäilman tutkimusraportti, kemialliset LAPIN YLIOPISTO /

Lisätiedot

ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA

ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA ERI TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILUA LAAJA-ALAISEN MUOVIMATTO-ONGELMAN (VOC) TUTKIMISESSA RTA-lopputyöseminaari 24.9.2015 Kimmo Lähdesmäki Difina Oy OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTA Opinnäytetyö pohjautuu laajaan

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1970 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Länsitie 64 Kerrosluku: 2 66400 Laihia Näytteenoton tilaaja: Laihian

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1254011 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI. Lohja Perttilän koulu KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Lohja Perttilän koulu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 31.01.2017 Projektinumero P30652 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (18) 31.1.2017 Yhteenveto Perttilän

Lisätiedot

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin Laura Salo Sitowise Oy Sisäilmastoseminaari 218 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Suuri osa sisäilman kemiallisista epäpuhtauksista on peräisin rakennusmateriaaleista

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1270012 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia Tutkimusselostus Virkkalan päiväkoti 5.6.2019 1/11 Virkkalan päiväkoti Sisäilmatutkimus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Virkkalan päiväkoti Lähdehaankuja 6 08700 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot