Lukion opinto-opas 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukion opinto-opas 1"

Transkriptio

1 Lukion opinto-opas 1

2 2 Elias-koulu Yhteystiedot Elias-koulun lukio Ehrensvärdintie 31-35, Helsinki, sähköposti kotisivut Wilma (lukujärjestykset, aikataulut, opinnot) Rehtori Salme Sulander p / Opinto-ohjaaja Tiina Oksanen, p Opettajat p , Erityisopettaja Gitte Forsberg, p Toimisto Merja Haapasalo p avoinna klo Kouluterveydenhoitaja Seija Mäkelä p / Psykologi Saana Hirvas p Kouluisäntä Maija Valmunen p Keittiö p LUKUVUODEN TYÖAJAT LUKUVUODEN LOMAT Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Joululoma Talviloma LAUANTAITYÖPÄIVÄT: / / 8.3. JAKSOT 1. jakso jakso jakso jakso jakso Uusintakuulustelut: syksy 2013: , , kevät 2014: 30.1., 6.3., 10.4., 12.5., Hyväksytyn kurssiarvosanan korotustentit: ja Koko lukion oppimäärän korotustentti: kevään yo-kirjoitusten jälkeen Kannen kuva: Elisa Saarikivi Taitto: Andreas Saari

3 Lukion opinto-opas 3 Tervetuloa Elias-lukioon! Heitä tylsät lukiotehtävät roskakoriin ja tule muuttamaan maailmaa omista lähtökohdistasi käsin! Elias-lukiossa tutkitaan taustoja, perehdytään ennakkoluulottomasti kokonaisuuksiin, havainnoidaan mielenkiintoisia ilmiöitä, etsitään henkilökohtaista näkemystä, ollaan kriittisiä ja saavutetaan laaja-alainen sekä syvällinen tuntemus maailmasta. Opiskelu Elias-lukiossa on käytännönläheistä, keskustelevaa ja taiteellista. Steinerpedagogisen erityistehtävän saaneille lukioille, kuten Elias-lukiolle, on lukiolaissa annettu oikeus tehdä asioita omalla tavalla. Elias-lukion erityispiirteitä ovat opiskelijalähtöisyys, mahdollisuus keskittyä opiskeluun, monipuolinen opiskelun tuki, selkeä ja vaivaton eteneminen opinnoissa, kotiluokka ja hyvä luokkahenki, byrokratiaa ei ole, tiivis kansainvälinen yhteistyö, pätevät aineopettajat ja asiantuntijat, monipuolinen taide- ja taitoaineiden opetus, mielenkiintoiset ja haastavat projektit sekä mahdollisuus lukion päättöluokalla keskittyä vain yo-tutkinnossa suoritettaviin aineisiin. Elias-lukiosta saat valmiuden jatkaa opiskelua korkeakoulutasolla millä alalla tahansa Suomessa tai ulkomailla. Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen yksilöllisintä ja innovatiivisinta lukiota! Salme Sulander Rehtori Oppilaskunnan esittely Koulumme oppilaskunnan hallitus on aktiivinen lukiomme asioissa. Jokaiselta luokalta 9-12 on kaksi omaa edustajaa, jolloin jokaisella luokalla on mahdollisuus vaikuttaa lukion asioihin, kuten esim. kurssitarjontaan, yleiseen viihtyvyyteen ja tapahtumiin. Oppilaskunnan hallitukseen luokan edustajaksi voi hakea kuka tahansa. Positiivinen asenne, muutoksenhalu ja silloin tällöin julkinen esiintyminen koulun tilaisuuksissa ovat ainoat kriteerit. Huomatkaa, että kaikki lukiomme oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Ole aktiivinen ja muista, että luokkanne edustajalle saa, ja pitää mennä puhumaan ideoista ja ehdotuksista, jotka luokkanne edustajat vievät oppilaskunnan hallituksen kokoukseen. Toivotammekin näin ollen hyvää ja idearikasta lukuvuotta kaikille! Ella Hallman Oppilaskunnan puheenjohtaja

4 4 Elias-koulu Lukio-opintojen suorittaminen Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen luokilla opiskeltavat oppiaineet jakautuvat kursseihin, joiden laajuus on noin 38 oppituntia. Jokaisen kurssin alussa opiskelijalle selvitetään kurssin sisältö sekä arvioinnin ja arvosanan perusteet. Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointiin eivät vaikuta oppiaineen muiden kurssien arvosanat. Kurssit jakautuvat (1) valtakunnallisiin pakollisiin, (2) valtakunnallisiin syventäviin ja (3) koulukohtaisiin soveltaviin sekä (4) steinerkoulun erityisen koulutustehtävän mukaisiin kursseihin. Saadakseen Elias-koulusta lukion päättötodistuksen oppilaan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Näihin sisältyy yleensä valtakunnallista pakollista kurssia (riippuen matematiikan valinnoista), 10 valtakunnallista syventävää kurssia ja 20 erityisen koulutustehtävän mukaista kurssia. Näiden lisäksi opiskelija voi valita koulukohtaisia soveltavia kursseja oman mielenkiintonsa mukaan. Lopullisessa kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan suorittamat kurssit. Kurssimäärälle ei ole ylärajaa. Kursseille ilmoittautuminen Elias-lukiossa opiskelija opiskelee luokkamuotoisesti, eli työjärjestys laaditaan koko lukuvuodelle pääosin valmiiksi. Valinnaisille, syventäville ja soveltaville kursseille ilmoittaudutaan kuitenkin Wilman kurssitarjottimessa oman mielenkiinnon mukaan. Kurssien pois jättäminen eli huojentaminen Elias-koulussa noudatetaan steinerpedagogista opetussuunnitelmaa. Erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa, kuten Elias-lukiossa, opiskelijalla on oikeus erityisestä syystä hieman poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. a) Vapautus steinerkoulun erityistehtävän mukaisista kursseista Opiskelija / huoltaja voi anoa rehtorilta vapautusta steinerkoulun erityistehtävän mukaisista kursseista. Allekirjoitettu anomus käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä ja päätöksen vapautuksesta tekee rehtori. Hakemuksessa tulee mainita syy, johon vedotaan, esim. ammattimainen harrastus, erityisen tuen tarve lukuaineissa, oppimisvaikeus. a) Huojennusmahdollisuus lukion pakollisiin kursseihin Opiskelija voi perustellusta syystä anoa vapautusta enintään kahdeksan lukion pakollisen kurssin suorittamisesta. Opiskelijan tulee suorittaa kuitenkin vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista. Ylioppilaskirjoituksissa suoritettavasta aineesta ei voi jättää pois pakollisia kursseja. Anomus huojentamisesta täytyy tehdä erillisellä lomakkeella ennen ao. kurssin alkamista rehtorille. Taide- ja taitoaineiden lukiodiplomi Lukiodiplomi on valtakunnallinen taide- ja taitoaineissa suoritettava opinnäyte. Elias-koulussa lukiodiplomin voi suorittaa seuraavissa aineissa musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja eurytmia (tanssi). Lisätietoa diplomin suorittamisesta saat kyseisten aineiden opettajilta Opetushallituksen sivut

5 Lukion opinto-opas 5 Vaihto-opiskelu ulkomailla Elias-lukiossa on hyvät mahdollisuudet opiskella muissa steinerkouluissa ympäri maailman. Suositeltava vaihto-opiskelun ajankohta on 11. luokan aikana. Vaihto-opiskeluhakemus tehdään rehtorille. Anomukseen liitetään lyhyt kuvaus itsestä ko. kohdekielellä. Lisätietoja vaihto-opiskelumahdollisuuksista saa rehtorilta. Poissaolot Lukiolain 25 :n mukaan lukiolaisen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppitunneilta voi olla pois vain, jos siihen on hyväksyttävä syy. Tällaisia syitä ovat esim. sairastuminen, oppilaskunnan hallituksen kokoukset, kutsunnat, yms. Sen sijaan esim. autokoulu ei ole hyväksyttävä syy olla poissa oppitunneilta. Lupa poissaoloon pyydetään etukäteen. Yli kolmen päivän mittaiseen poissaoloon pyydetään lupa rehtorilta ja sitä lyhyempiin poissaoloihin luokanvalvojalta (lomake koulun kotisivulla). Kaikki poissaolot täytyy aina selvittää ao. aineopettajalle. Opiskelijan tulee suorittaa poissaolon ajalta jääneet suoritukset asianmukaisesti. Alle 18-vuotiaan huoltajat tarkistavat ja selvittävät opiskelijan poissaolot Wilmassa. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat selvittää itse poissaolonsa. Jos poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä on kertynyt liikaa, kurssi keskeytyy (K). Tällöin opiskelija joutuu suorittamaan koko kurssin uudestaan. Jos poissaolot johtuvat hyväksyttävästä syystä, niin opettaja voi harkita poissaolojen korvaamista täydentävillä suorituksilla. Oppikirjat Lukiossa opiskelija on velvollinen hankkimaan ja kustantamaan oppikirjat itse. Jos käytät vanhoja oppikirjoja, pidäthän huolen, että tehtäväkirjat ovat puhtaat. Säilytä kaikki oppikirjasi ylioppilaskirjoituksiin kertaamista varten. Kirjaluettelo päivitetään koulun kotisivuille kevään 2013 aikana. Opintojen keskeyttäminen vaihto-opiskelun ajaksi tai koulusta eroaminen Lähtiessäsi vaihto-opiskelijaksi keskustele asiasta hyvissä ajoin rehtorin kanssa. Jos joudut eroamaan koulusta esim. muuton vuoksi tai jonkin muun syyn takia, sinun tulee jättää eroamisesta kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja. OPISKELUN TUKI Luokanvalvojat lukuvuonna lk Marjut Sipilä p lk Tekla Tierala p lk Raija Felgueroso p lk Gitte Forsberg p Opo Tiina Oksanen, p

6 6 Elias-koulu Luokilla luokanvalvoja perehdyttää opiskelijat koulunkäytänteisiin, seuraa ja tukee opiskelijoiden etenemistä opinnoissa, pitää yhteyttä koteihin (vanhempainillat ja tapaamiset), myöntää alle kolmen päivän mittaisen vapautuksen koulutyöstä sekä toimii luokan yhdyshenkilönä opiskelijahuoltoryhmän suuntaan. Luokanvalvoja pitää kerran viikossa luokanvalvojantunnin, jolla käsitellään opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja tiedotetaan koulunkäyntiä koskevista ajankohtaisista asioista. 13. luokalla opinto-ohjaaja ohjaa ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opiskeluun liittyvissä asioissa ja luokanvalvoja auttaa muissa asioissa. Opinto-ohjaus Opinto-ohjaaja vastaa opiskelijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta kaikissa opiskeluun sekä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajan yhteystiedot: Tiina Oksanen, puh , sähköposti: Opiskelijahuolto Koulussa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa opiskelijan hyvinvointia edistäviä toimia. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja opinto-ohjaaja ja tarvittaessa terveydenhoitaja. Opiskelijahuoltoryhmä tai osa sen jäsenistä suunnittelee opiskelijan kanssa yksilöllisiä tukitoimia lukioopintojen sujumiseksi. Koulupsykologi Koulupsykologilta voi saada keskusteluapua koulunkäyntiin, oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologille voit varata ajan puhelimitse. Psykologin yhteystiedot: Saana Hirvas puh sähköposti: Kouluterveydenhoitaja Terveydenhoitaja on tavattavissa erikseen ilmoitettavina ajankohtina koulun 2. kerroksessa. Terveydenhoitajan yhteystiedot: Seija Mäkelä puh / Erityisopetus Erityisopettaja tukee opiskelijoita erilaisissa oppimiseen liittyvissä pulmissa. Tuki perustuu yksilön tarpeisiin. Erityisopettajan yhteystiedot: Gitte Forsberg puh sähköposti: Erityisopettaja toimii oppilaiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä. Tuki perustuu yksilön tarpeisiin.

7 Lukion opinto-opas 7 Lukitestaus Erityisopettaja tekee kaikille uusille opiskelijoille lukiseulatestin, joista vanhemmat saavat kirjallisen palautteen postitse. Seulan perusteella erityisopettaja tapaa ne oppilaat, jotka ovat saaneet jollakin testin osaalueella heikon tuloksen. Seulatestin tulosten ja opiskelijan opiskeluun liittyvien huomioiden perusteella erityisopettaja voi suositella opiskelijalle lukivaikeutta kartoittavien yksilötestien tekemistä HERO:ssa. Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksissa Oppilaan suoriutumista ylioppilaskirjoituksissa voidaan tukea erityisjärjestelyin mikäli lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Yleisin erityisjärjestely on lisäaika kirjallisissa kokeissa. Erityisjärjestelyjä voi hakea myös vamman tai sairauden perusteella. Alustavan lukiseulan jälkeen oppilaan ja huoltajan tulee olla aktiivisia Ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävien lausuntojen suhteen. Lukilausunnon edellyttämät testit ja lausunnot (HERO, lääkäri) kannattaa hankkia jo ensimmäisen lukiovuoden aikana, mutta viimeistään 11. luokalla. Lukilausunnosta ja erityisjärjestelyistä lisää YTL:n kotisivuilla WILMA, wilma.edu.hel.fi Wilmassa on mm. lukujärjestykset, kouluviikon aikataulut ja kurssisuoritukset. Wilman salasanat saat lukuvuoden alussa. Tavoitat myös opettajat Wilman pikaviestien kautta. Opintotuki Lukiolainen, joka ei saa lapsilisää, voi hakea KELA:lta opintotukea jättämällä opintotukihakemuksen ensin täydennettäväksi koulun toimistoon ja sen jälkeen palauttamalla hakemuksen KELA:n toimistoon. Opintotukea myönnetään säännöllisiin päätoimisiin opintoihin opiskelukuukausien ajaksi. Myöntämisperusteina ovat mm. hakijan ikä ja taloudellinen tilanne (myös vanhempien tulot vaikuttavat). Opintotuen saaminen edellyttää myös, että opiskelu on päätoimista:opiskelija suorittaa vähintään 10 lukiokurssia tai osallistuu kahteen yo-kokeeseen lukukauden aikana. Muussa tapauksessa tuki päättyy ja se voidaan periä takautuvasti. Hakulomakkeita ja lisätietoja saat koulusihteeriltä. Lisätietoja : Koulumatkatuki Koulumatkatuesta saat lisätietoja koulusihteeriltä ja Ruokailu Ruokalistat löytyvät koulun kotisivuilta Keittiö: p Tarjolla on aina myös kasvisvaihtoehto. Kasvisruokavaliosta ilmoitetaan lukuvuoden alussa luokanvalvojalle. Erityisruokavalioon tarvitaan lääkärintodistus, josta toimitetaan kopio luokanvalvojalle.

8 8 Elias-koulu Arviointi Oppimisen arvioinnissa annetaan palautetta opiskelijalle opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä opintojen aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa omien tavoitteittensa asettamisessa ja työskentelytapojen tarkentamisessa. Kurssin arviointi Opiskeltu kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan monipuolisesti ottamalla huomioon kokeet, tuntityöskentely, suullinen ja kirjallinen näyttö sekä muilla tavoin osoitettu osaaminen. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään opiskelijoille kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Opiskelija saa kahden viikon sisällä kurssin päättymisestä tiedon arvioinnista. Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät Kunkin aineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin (4-10). Muut kurssit arvioidaan opetussuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla. Hyväksytty kurssi Hyväksytyn (arvosana 5-10) kurssin saa uusia yhden kerran erityisenä korotustenttipäivänä. Suorituksista parempi jää lopulliseksi arvosanaksi. Hyväksytyn kurssin korotustenttipäiviä järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Suoritusmerkinnällä (S) arvioitu kurssi Soveltavia kursseja voidaan arvioida suoritusmerkinnällä (S). Arviointitavasta on kerrottu Elias-koulun opetussuunnitelmassa koulun kotisivuilla Itsenäisesti suoritettu kurssi Opiskelija voi suorittaa esim. vaihto-oppilasajan tai sairauden takia suorittamatta jääneen kurssin tai sen osan itsenäisesti sopimalla kirjallisesti opiskeltavasta aineistosta ja suoritustavasta ja ajasta aineenopettajan kanssa. Suoritusoikeuden kurssille myöntää rehtori. Hylätty kurssi (4) Kun opiskelija on osallistunut opetukseen, tehnyt tehtävät ja osallistunut kurssikokeeseen, mutta ei ole saanut kurssista hyväksyttävää arvosanaa, on kurssi hylätty.varsinaisen kurssikokeen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus uusia hylätty kurssi kaksi kertaa uusintakuulustelussa. Ilmoittautuminen uusintakokeeseen jätetään kirjallisesti kaksi viikkoa ennen koepäivää ko. aineen opettajalle. Hylätyn kurssin uusintakoe on suoritettava kurssia seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

9 Lukion opinto-opas 9 Keskeytynyt kurssi (K) Poissaolojen takia tai opiskelijan itse ilmoittamana keskeytynyt kurssi merkitään arvosanalla K. Keskeytynyt kurssi tulee pääsääntöisesti suorittaa muualla esim. aikuislukiossa. Poikkeustapauksissa rehtori voi myöntää oikeuden kurssin uudelleen suorittamiseen. Erityisen koulutustehtävän mukaiset kurssit Koulukohtaisesta soveltavasta kurssista voi saada arvosanan 5 10 tai S-merkinnän. Jos kurssia ei ole suorittanut hyväksytysti, kurssi keskeytyy (K). Soveltavat kurssit kuuluvat oppiaineen oppimäärään opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla ja ne voivat vaikuttaa oppimäärän arviointiin lisänäyttönä. Puutteellinen kurssisuoritus (O) Jos osia kurssisuorituksesta puuttuu, kurssi merkitään arvosanalla O (osallistunut). Tällaisen kurssin loppuun suorittamista ja hyväksytyn numeroarvioinnin saamisesta sovitaan kirjallisesti ko. aineen opettajan kanssa. Kurssin puuttuva osa on palautettava ennen seuraavan lukukauden loppua. Etenemiseste Opinnoissa etenemisen este syntyy, jos jonkin aineen kahdesta peräkkäin opiskellusta kurssista tulee hylätty arvosana (4). Jotta opiskelija voi jatkaa aineen opiskelua, tulee hänen laatia opiskelusuunnitelma ko. aineessa yhdessä aineenopettajan / opinto-ohjaajan kanssa ja korottaa vähintään toinen hylätyistä arvosanoista. Etenemiseste jossakin oppiaineessa ei estä etenemistäsi muissa aineissa. Lukemis-ja kirjoittamishäiriöt sekä muut diagnosoidut vammat Lukemis- ja kirjoittamishäiriöt sekä muut diagnosoidut vammat, jotka vaikeuttavat opiskelijan osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa tietonsa ja taitonsa muutenkin kuin kirjallisessa näytössä. Kyseiset vaikeudet otetaan huomioon määrättäessä kurssiarvosanaa. Opintojen hyväksilukeminen Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimääränopinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan ( MAA 1-MAB1, MAA3-MAB2, MAA6-MAB5, MAA7-MAB4, MAA8-MAB3). Tasoa vaihdettaessa kurssien arvosanat pysyvät ennallaan. Jos pitkän matematiikan kursseja jää tasoryhmää vaihdettaessa ylimääräisiksi niin ao. kurssit hyväksi luetaan lyhyen matematiikan soveltavina kursseina. Kieliopinnoissa opettaja arvioi tapauskohtaisesti tasoryhmää vaihdettaessa kurssien hyväksi lukemisen kielen taitotasoasteikon perusteella (esim. A-kielestä vaihtaminen B2-kieleen). Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen: Opiskelijan tulee erikseen hakea muualla suorittamiensa opintojen hyväksi lukemista ennen kyseisen opintokokonaisuuden alkamista sekä esittää selvitys opinnoistaan ja osaamisestaan. Lukion oppimäärään voidaan hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.

10 10 Elias-koulu Ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan hyväksi lukea lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Opiskelija voi joutua tarvittaessa antamaan lisänäyttöjä. Oppiaineen oppimäärän arviointi Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien kaikkien valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvosanana. Jälkikäteen ei voi poistaa mitään kurssiarvosanaa. Osa kunkin oppiaineen pakollisten kurssien arvosanoista saa olla kuitenkin hylättyjä (4). Sallittu lukumäärä määräytyy seuraavasti: Pakollisten ja valtakunnallisten Hylättyjen kurssiarvosanojen maksimimäärä syventävien kurssien lkm tai enemmän 3 Pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa - koko oppimäärän korotuskuulusteluissa 13. luokalla ylioppilaskirjoitusten jälkeen - arvioinnista päättävien opettajien harkinnan perusteella, mikäli viimeiset kurssiarvosanat osoittavat asioiden parempaa osaamista - koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä Lukion päättötodistus Opiskelija saa Elias-lukion päättötodistuksen suoritettuaan steinerlukion oppimäärän. Todistukseen merkitään opiskelijan opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta. Opiskelijan kirjallisesta anomuksesta on hän oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän (S) liikunnasta ja sellaisista oppiaineista joista hän on suorittanut lukion aikana vain yhden kurssin (filosofia, fysiikka, terveystieto, psykologia) sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

11 Lukion opinto-opas 11 Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tutkinnon suorittaminen Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana (ks. kuitenkin kohta Hylätyn kokeen uusiminen ). Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineessa järjestettävä koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu. Yksi vaativamman tason koe täytyy suorittaa tutkinnon pakollisissa aineissa. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää lisäksi lukion päättötodistuksen saamista. Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin Kevään 2014 tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään ja syksyn 2014 tutkintoon viimeistään päivänä kirjallisella lomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, et voi jälkikäteen muuttaa. Tutkintomaksut Kokelaskohtaiset tutkintomaksut koostuvat perusmaksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta., Ylioppilaskokeen uusiminen Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa. Mikäli olet ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Hylättyä pakollista koetta uusiessa voi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyempään oppimäärään perustuvaan kokeeseen, jos tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy toisellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen. Jos ylimääräinen koe hylätään, tästä ei tule merkintää todistukseen. Tällaisen kokeen voit uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei koetta uusittaessa voi vaihtaa. Valmista yo-tutkintoa voi täydentää kuitenkin suorittamalla eri tason kokeen. Ylioppilastutkinnon täydentäminen Tutkintoa voi täydentää uusilla kokeilla sen jälkeen, kun olet suorittanut tutkinnon.

12 12 Elias-koulu Kompensaatio Kompensaatiossa huomioidaan ylioppilastutkintotodistukseen kuuluvien sekä pakollisten että ylimääräisten kokeiden arvosanat. Tutkintoa täydentämällä ei voi kuitenkaan kompensoida hylättyä koetta. Kompensoitua arvosanaa voi korottaa kaksi kertaa ilman aikarajaa. Lääkärintodistukset, lukitodistukset, selvitykset vieraskielisyydestä ja muut puoltolauseet Lautakunta on antanut erilliset määräykset lääkärintodistusten, lukitodistusten, vieraskielisyyttä koskevien selvitysten ja muiden puoltolauseiden ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa. Saat niistä tietoa opintoohjaajalta tai lautakunnan verkkosivuilta. Tarkemmat tiedot: ja abin opas (noudettavissa koulun toimistosta).

13 Lukion opinto-opas 13 Elias-lukion kurssikuvaukset Äidinkieli ja kirjallisuus Pakolliset kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1) Harjaannutaan tulkitsemaan ja tuottamaan tekstejä. Harjoitellaan käsitteet konteksti, tekstilaji ja tekstityyppi. Syvennetään ryhmäviestinnän taitoja. Tutustutaan tekstitaidon vastaukseen. (10. lk) Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2) Tarkastellaan ja kirjoitetaan erityisesti asiatekstejä. Kiinnitetään huomio tekstin rakenteeseen ja kieleen. Myös tiedonhankinta ja lähteiden kriittinen tarkastelu ovat kurssin keskeisiä asioita. (10. lk) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) Kurssilla keskitytään kaunokirjallisuuteen. Tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin ja tarkastellaan kaunokirjallisia tekstejä. Harjoitellaan kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa. Tutustutaan myös elokuvan ja sarjakuvan keinoihin. (11. lk) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Avainsana on vaikuttaminen. Kurssilla tarkastellaan vaikuttamisen kohteena olemista ja vaikuttajana toimimista sekä niitä kuvan ja kielen keinoja, joita vaikuttamaan pyrkivät käyttävät. Keskeisiä käsitteitä ovat retoriset keinot ja argumentaatio. Tehdään väittelyharjoituksia! (11. lk) Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Keskeistä on oppia tuntemaan länsimaisen kirjallisuuden historiaa. Kurssilla tutustutaan eri aikakausien kirjallisuuteen. Myös esseen keinoja harjoitellaan. (12. lk) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Tarkastellaan kieltä pääasiassa suomen kieltä ja suomalaista kirjallisuutta sekä pohditaan, miten kieli ja kirjallisuus ovat yhteydessä ihmisen omaan ja kansalliseen identiteettiin. Keskeistä on myös lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen. (12. lk)

14 14 Elias-koulu Syventävät kurssit Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Tehdään käytännön harjoituksia ryhmissä ja itsenäisesti. Käsitellään verbaalia ja nonverbaalia viestintää. (Valinnainen kurssi luokille 10 13) Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. Syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Kurssi edellyttää tekstilajeihin ja tekstien erittelyyn liittyvien peruskäsitteiden hallintaa. (13. lk) Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Kurssilla on keskeistä pohtia nykykulttuurin, yhteiskunnan ja median ajankohtaisia teemoja. Pohdinnassa tarvitaan kriittistä lukutaitoa, tekstien arvioimista eettisin ja esteettisin perustein sekä ajattelun ja kirjoittamisen taitoja. Kurssin käytyään opiskelijan pitäisi olla äidinkielen taidoiltaan valmis niin ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen kuin koulun jälkeisten opintojenkin vaatimuksiin. (13. lk) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Sanataide (ÄI10) Kurssin aikana perehdytään länsimaisen sanataiteen muotoihin, tyyleihin ja sisältöihin eri aikakausina. Sisältöinä ovat lyriikka, draama, epiikka antiikista 1800-luvulle. Tutustutaan kirjallisuuden historian merkkihenkilöihin ja teoksiin. (10. lk) Draamakurssi (ÄI11) Kurssilaiset valmistelevat yhdessä näytelmän. Oppilaat valitsevat keskuudestaan ohjaajan, lavastajan, puvustajan, ääni- ja valomiehen. Lavasteet rakennetaan yhdessä lavastajan tai lavastustiimissä syntyneen suunnitelman mukaan. Kurssilla opitaan ymmärtämään tavoitteellisen yhteistyön vaatimukset ja vastuu. Opettaja seuraa työskentelyä ja tukee tarvittaessa. (12. lk) Ruotsi Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: Oppimäärä Kuullunymm. Puhuminen Luetunymm. Kirjoittaminen B(1) B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 Kielen taitotasot löytyvät tarkemmin kuvattuina liitteestä 2.

15 Lukion opinto-opas 15 Pakolliset kurssit Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston japerusrakenteiden hallintaa. Aiheina ovat opiskelu ja harrastukset. Kieli on tuttavallista ja arkipäiväistä. (10. lk) Arkielämää pohjoismaissa (RUB2) Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden javapaa-ajan tarkastelua. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa. (10. lk) Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) Aiheina ovat Suomi, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin. Suomenruotsalaisuutta voidaan käsitellä vaikkapa taiteen, teatterin, elokuvan avulla. (11. lk) Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. (12. lk) Elinympäristömme (RUB5) Aiheina ovat luonto, muuttuva elinympäristö sekä joukkoviestimet. Harjoitellaan ymmärtävää lukemista ja kirjallista ilmaisua. (12. lk) Syventävät kurssit Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) Harjoitellaan ruotsin kielen puhumista ja keskustelua ajankohtaisilla aiheilla ja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Pidetään suullinen esitys itse valitsemasta aiheesta. Kurssin päätteeksi on mahdollista tehdä ruotsin kielen ylioppilaskokeen valinnainen suullinen koe. (Valinnainen kurssi luokille 12 13) Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Aihealueina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Tarkoituksena on tutustuttaa oppilas Euroopan ja muun maailman kehitykseen. Kerrataan edelleen kielioppia ja käsitellään edellisten vuosien ylioppilaskirjoituksia. (13. lk)

16 16 Elias-koulu Koulukohtaiset soveltavat kurssit Ruotsin perusteiden kertauskurssi (RUBK1) Kurssin aikana kerrataan perusasteen oppisisällöt ja valmennetaan ruotsin lukio-opintoihin. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti niille opiskelijoille, joiden ruotsin kielen perusasteen päättöarvioinnin arvosana on alle 7. (10. lk) Abikurssi (RUB8) Harjoitellaan keskipitkän ja pitkän ruotsin ylioppilaskirjoituksia varten: kirjoitelma, luetun ymmärtäminen ja kuullunymmärtäminen sekä rakennetehtävät ja avovastaukset. Kurssin lopussa pidetään yo-kirjoituksia simuloiva preliminäärikoe (6 tuntia). Kurssin arvosana voi vaikuttaa korottavasti ruotsin kielen päättöarviointiin. (13. lk) Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (RUB9) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Kerrataan syventävästi kielioppia. Harjoitellaan kirjallista tuottamista sekä kuullun- ja tekstinymmärtämistä. (11. lk) A-kieli Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: Oppimäärä Kuullunymm. Puhuminen Luetunymm. Kirjoittaminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 Saksa A B1.1- B1.2 B1.1 B1.2 B1.1- B1.2 Venäjä A B1.1- B1.2 B1.1 B1.2 B1.1- B1.2 Englanti (A1) Pakolliset kurssit Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta. Tavoitteena on vahvistaa sanastoa ja perusrakenteiden hallintaa sekä antaa valmiuksia keskeisten opiskelustrategioiden hallintaan. Aihepiirit liittyvät nuoren jokapäiväiseen elämään, perheeseen, ystävyyteen, identiteettiin ja ihmissuhteisiin. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. (10. lk)

17 Lukion opinto-opas 17 Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa ja harjoitellaan puheviestintää monipuolisesti. Aihepiirit liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin, matkailuun, luonnossa liikkumiseen, musiikkiin, mediaan ja lukemiseen. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Huomiota kiinnitetään myös kulttuurierojen merkitykseen viestinnässä. (10. lk) Opiskelu ja työ (ENA3) Kurssi keskittyy opiskeluun ja työelämään liittyvään kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Aiheita ovat muun muassa opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, kesätyö, työpaikan hakeminen ja omien kykyjen löytäminen. Muodollisissa tilanteissa tarvittavan kielen ymmärtämistä ja tuottamista harjoitellaan. (11. lk) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Kurssin tavoitteena on tutustua Suomen ja englantia puhuvien maiden yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kurssi harjoittaa tekstien ymmärtämistä ja kirjallista ilmaisua vaativahkolla tasolla. Kurssilla keskitytään myös erilaisiin ymmärtävän lukemisen strategioihin ja laajennetaan yhteiskunnallisen sanaston hallintaa. (11. lk) Kulttuuri (ENA5) Kurssilla käsitellään kirjallisuutta, musiikkia, kuvataidetta, teatteria ja elokuvaa meillä ja muualla. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Oppilaat valmistavat laajahkon kulttuuriaiheisen tuotoksen ja esittelevät sen. (12. lk) Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Kurssilla hiotaan kirjallista ilmaisua ja painotetaan kieliaineksen ymmärtämistä vaativalla tasolla. Aiheita ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja historia, viestinnän eri muodot ja talouselämä. (12. lk) Syventävät kurssit Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Kurssi antaa oppilaalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla kerrataan rakenteita ja käsitellään edellisten vuosien ylioppilaskokeita. (13. lk) Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Harjoitellaan englannin kielen puhumista ja keskustelua ajankohtaisilla aiheilla ja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Pidetään suullinen esitys itse valitsemasta aiheesta. Kurssin päätteeksi on mahdollista tehdä englannin kielen ylioppilaskokeen valinnainen suullinen koe. (Valinnainen kurssi luokille 12 13)

18 18 Elias-koulu Koulukohtaiset soveltavat kurssit Englannin perusteiden kertauskurssi (ENAK1) Kurssin aikana kerrataan perusasteen oppisisällöt ja valmennetaan englannin lukio-opintoihin. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti niille opiskelijoille, joiden englannin kielen perusasteen päättöarvioinnin arvosana on alle 7. (10. lk) Englannin kertauskurssi (ENAK2) Kurssin aikana kerrataan lukion englannin sanastoa, rakenteita ja kielioppia. (10-13.lk) Abikurssi (ENA9) Harjoitellaan pitkän englannin ylioppilaskirjoituksia varten: kirjoitelma, luetun ymmärtäminen ja kuullunymmärtäminen sekä rakennetehtävät ja avovastaukset. Kurssin lopussa pidetään yo-kirjoituksia simuloiva preliminäärikoe (6 tuntia). Kurssin arvosana voi vaikuttaa korottavasti englannin kielen päättöarviointiin. (13. lk) Saksa (A2) Pakolliset kurssit Viestintä ja vapaa-aika (SAA1) Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan sanastoa ja perusrakenteiden (aikamuodot, sijamuodot, prepositiot) hallintaa. Teksteissä käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, ihmissuhteita ja verkostoja sekä vapaa-ajan viettoa. Kurssin painopistealueena on suullinen viestintä. (10. lk) Nuori ja hänen maailmansa (SAA2) Kurssin teksteissä käsitellään nuorten maailmaa vapaa-ajan näkökulmasta sekä matkailua ja uusia medioita. Tutustutaan Itävaltaan ja Sveitsiin. Kieliopissa kerrataan artikkelin käyttöä, maantieteellisiä nimiä, genetiiviä, possessiivipronomineja sekä vaihtoprepositioita. (10. lk) Opiskelu ja työ (SAA3) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät kouluun, ammatinvalintaan, opiskeluun sekä työelämään. Opiskellaan myös kotimaahan liittyvää sanastoa. Kurssilla harjoitellaan aiheille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Kieliopissa opiskellaan adjektiiveja ja partisiippeja. (11. lk) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4) Kurssilla käsitellään yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä sekä nykypäivän että historian näkökulmasta ja tutustutaan saksankielisten maiden nykyiseen elämään ja yhteiskuntaan sekä historiaan. Kieliopissa opiskellaan imperatiivia, konditionaalia ja passiivia. (11.lk)

19 Lukion opinto-opas 19 Tiede, talous ja tekniikka (SAA5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti (kirjallisuus, musiikki, tanssi, kuvataide, teatteri ja elokuva) ja tutustutaan saksankielisen ja suomalaisen kulttuurin edustajiin eri kulttuurin alueilta. Kieliopissa kerrataan sijamuotoja, opiskellaan relatiivipronominit sekä rektioverbejä. (11. ja 12. lk) Kulttuuri (SAA6) Kurssilla painotetaan vaativamman kieliaineksen ymmärtämistä. Lähtökohtana ovat eri tieteenalat, talouselämä ja tekniikan saavutukset sekä ympäristö. Kieliopissa kerrataan ja opiskellaan sanajärjestystä, konjunktioita sekä pronomineja. (12. lk) Syventävät kurssit Yhteinen maapallomme (SAA7) Kurssilla käsitellään ajankohtaisia yhteiskuntaan, politiikkaan ja ympäristöön liittyviä tekstejä. Kerrataan kielioppia syventävästi ja harjoitellaan ylioppilaskokeiden osa-alueita: kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä tekstin tuottamista. (12. lk) Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA8) Kurssilla harjoitellaan saksan kielen puhumista ja keskustelua ajankohtaisista aiheista ja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Pidetään suullinen esitys itse valitusta aiheesta. Kurssin päätteeksi on mahdollista tehdä saksan kielenylioppilaskokeen valinnainen suullinen koe. (Valinnainen kurssi luokille 12 13) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Abikurssi (SAA9) Harjoitellaan saksan kielen ylioppilaskirjoituksia varten: kirjoitelma, kuullun- ja tekstinymmärtäminen sekä rakennetehtävät ja avovastaukset. Kurssin lopussa pidetään yo-kirjoituksia simuloiva preliminäärikoe (6 tuntia). Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa suoritusmerkinnän. (13. lk) Venäjä (A2) Pakolliset kurssit Nuori ja hänen maailmansa (VEA1) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, koulunkäyntiin, harrastuksiin, ihmissuhteisiin sekä kanssakäymiseen perheen ja ystävien kanssa. Kieliopissa kerrataan ja laajennetaan nominien sijataivutukseen liittyviä rakenteita painottaen erityisesti monikkomuotojen käyttöä. (10. lk)

20 20 Elias-koulu Opiskelu ja työ (VEA2) Kurssilla tutustutaan opiskelua, ammattitoiveita, tulevaisuuden suunnitelmia ja työelämää käsitteleviin aiheisiin. Vertaillaan suomalaista ja venäläistä kouluelämää ja opiskeluympäristöä. Kieliopissa käsitellään verbioppia: aspektimuotoja, etuliitteisiä liikeverbejä, refleksiiviverbejä sekä konditionaali- ja imperatiivimuotoja. (10. lk) Viestintä ja vapaa-aika (VEA3) Kurssilla painotetaan vapaa-ajan harrastuksissa tarvittavaa suullista kielitaitoa, kykyä asioida erilaisissa tilanteissa kodin ulkopuolella, kaupassa, ravintolassa ja matkalla. Kerrataan käytännön puhetilanteisiin liittyviä rakenteita ja ilmauksia. (11. lk) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (VEA4) Aihepiirit käsittelevät Suomea ja sen historiaa erityisesti Venäjän naapurina, suomalaista ja venäläistä nykyyhteiskuntaa. Kieliopissa käsitellään numeraaleja etenkin ajanilmausten yhteydessä sekä kerrataan ja syvennetään adjektiivien ja adverbien käyttöä. (11. lk) Kulttuuri (VEA5) Kurssin aihepiirit käsittelevät suomalaisen ja venäläisen kulttuurin eri osa-alueita ja ilmiöitä, sen merkkihenkilöitä eri aikoina opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kieliopissa harjoitellaan relatiivilauseiden ja indefiniittipronominien käyttöä. Kerrataan nominien sijataivutus ja laajennetaan siihen liittyviä verbi- ja prepositiorakenteita. (11. ja 12. lk) Tiede, talous, tekniikka (VEA6) Kurssilla käsitellään tieteen ja tekniikan saavutuksiin, tietotekniikkaan, viestintään ja mediaan liittyviä aihepiirejä sekä talouselämää. Kieliopissa käsitellään verbioppia: partisiippi-, gerundi- ja passiivimuotoja. (12. lk) Syventävät kurssit Luonto ja ympäristö (VEA7) Kurssilla tutustutaan ihmisen lähiympäristöön, asumiseen kaupungissa ja maalla, luonnonsuojeluun. Kerrataan syventävästi kaikkia kieliopin osa-alueita ja harjoitellaan erityisesti kirjallista tuottamista. (12. lk) Puhu ja ymmärrä paremmin (VEA8) Harjoitellaan venäjän kielen puhumista ja keskustelua ajankohtaisilla aiheilla ja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Pidetään suullinen esitys itse valitsemasta aiheesta. Kurssin päätteeksi on mahdollista tehdä venäjän kielen ylioppilaskokeen valinnainen suullinen koe. (Valinnainen kurssi luokille 12 13)

21 Lukion opinto-opas 21 Koulukohtaiset soveltavat kurssit Abikurssi (VEA9) Harjoitellaan venäjän kielen ylioppilaskirjoituksia varten: kirjoitelma, luetun ymmärtäminen ja kuullunymmärtäminen sekä rakennetehtävät ja avovastaukset. Kurssin lopussa pidetään yo-kirjoituksia simuloiva preliminäärikoe (6 tuntia). (13. lk) B3-KIELI, LUKIOSSA ALKAVA VIERAS KIELI Ranska Syventävät kurssit Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB1) Perusvuorovaikutukseen liittyvä kieli: tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, itsestä kertominen, kysyminen, perhe, ystävät, arkipäivän viestintätilanteet. Kurssilla painotetaan suullista kielitaitoa. Näin asiat hoituvat (RAB2) Kurssin aihepiireinä suku ja elämisen rutiinit, ostosten tekeminen, majoittuminen, ruokailu. Kurssilla painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB3) Nuorten jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto, harrastukset, mielipiteen ilmaiseminen ja kielen perusrakenteiden tuntemus ovat kurssin asiasisältöjä. Meillä ja muualla (RAB4) Aiheena kurssilla ovat Ranskan kulttuurin tuntemus: nähtävyydet, ihmiset, historia, turismi ja maantiede. Kirjoittamista harjoitellaan yksinkertaisten viestintätehtävien avulla. Perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan. Ennen ja nyt (RAB5) Yksilön elämä ennen ja nyt tarkastelun kohteena. Keskitytään esim. terveyteen ja hyvinvointiin. Viestinnällisiä perustehtäviä ja perusrakenteiden harjoittelua.

22 22 Elias-koulu Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB6) Kurssin aiheet liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää monipuolisesti. Espanja Syventävät kurssit Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB1) Perusvuorovaikutukseen liittyvä kieli: tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, itsestä kertominen, kysyminen, perhe, ystävät, arkipäivän viestintätilanteet. Kurssilla painotetaan suullista kielitaitoa. Näin asiat hoituvat (EAB2) Kurssin aihepiireinä suku ja elämisen rutiinit, ostosten tekeminen, majoittuminen, ruokailu. Kurssilla painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB3) Nuorten jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto, harrastukset, mielipiteen ilmaiseminen ja kielen perusrakenteiden tuntemus ovat kurssin asiasisältöjä. Meillä ja muualla (EAB4) Aiheena kurssilla ovat Espanjan kulttuurin tuntemus: nähtävyydet, ihmiset, historia, turismi ja maantiede. Kirjoittamista harjoitellaan yksinkertaisten viestintätehtävien avulla. Perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan. Ennen ja nyt (EAB5) Yksilön elämä ennen ja nyt tarkastelun kohteena. Keskitytään esim. terveyteen ja hyvinvointiin. Viestinnällisiä perustehtäviä ja perusrakenteiden harjoittelua. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (EAB6) Kurssin aiheet liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää monipuolisesti.

23 Lukion opinto-opas 23 Venäjä Syventävät kurssit Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB1) Perusvuorovaikutukseen liittyvä kieli: tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, itsestä kertominen, kysyminen, perhe, ystävät, arkipäivän viestintätilanteet. Kurssilla painotetaan suullista kielitaitoa. Näin asiat hoituvat (VEB2) Kurssin aihepiireinä suku ja elämisen rutiinit, ostosten tekeminen, majoittuminen, ruokailu. Kurssilla painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB3) Nuorten jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto, harrastukset, mielipiteen ilmaiseminen ja kielen perusrakenteiden tuntemus ovat kurssin asiasisältöjä. Meillä ja muualla (VEB4) Aiheena kurssilla ovat venäjän kulttuurin tuntemus: nähtävyydet, ihmiset, historia, turismi ja maantiede. Kirjoittamista harjoitellaan yksinkertaisten viestintätehtävien avulla. Perusrakenteiden hallintaa vahvistetaan. Ennen ja nyt (VEB5) Yksilön elämä ennen ja nyt tarkastelun kohteena. Keskitytään esim. terveyteen ja hyvinvointiin. Viestinnällisiä perustehtäviä ja perusrakenteiden harjoittelua Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB6) Kurssin aiheet liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää monipuolisesti.

24 24 Elias-koulu Pitkä matematiikka Pakolliset kurssit Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Kurssilla kerrataan ja syvennetään potensseja, juuria ja verrantoja. Lisäksi uusina aiheina tutustutaan eksponentti- ja logaritmifunktioihin sekä käänteisfunktion käsitteeseen sekä ratkaistaan näihin liittyviä yhtälöitä. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa varmat laskurutiinit potenssien, juurten sekä edellä mainittujen funktioiden ja yhtälöiden suhteen ja osaa myös soveltaa niitä. (10. lk) Polynomifunktiot (MAA2) Kurssilla käsitellään toisen ja korkeamman asteen yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä rationaaliyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii ratkaisemaan edellä mainittuja yhtälöitä sekä epäyhtälöitä ja soveltamaan oppimaansa. (10. lk) Geometria (MAA3) Kurssilla kerrataan sekä taso- että avaruusgeometrian ja trigonometrian perusteet. Uusina asioina käsitellään mm. sini- ja kosinilause, ympyrän tangentti sekä geometristen todistusten laatiminen. Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa ja syventää geometrian taitojaan sekä oppii matemaattisen todistamisen perusteet. (10. lk) Analyyttinen geometria (MAA4) Kurssilla perehdytään analyyttisen geometrian perusteisiin suoran, paraabelin ja ympyrän yhtälöiden kautta. Lisäksi syvennetään itseisarvon ja yhtälöryhmien hallintaa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää analyyttisen geometrian luoman yhteyden algebrallisten ja geometristen käsitteiden välillä oivaltamalla pistejoukon yhtälön käsitteen sekä ymmärtää itseisarvon käsitteen ja hallitsee yhtälöryhmien sekä itseisarvoyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisen. (11. lk) Vektorit (MAA5) Kurssilla tutustutaan vektorin käsitteeseen, opitaan vektorilaskennan perusteet sekä käsitellään suoria, tasoja sekä vektorilaskennan sovelluksia.tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen ja saavuttaa vektorilaskennan perustaidot. (11. lk)

25 Lukion opinto-opas 25 Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) Kurssilla opitaan tilastotieteestä havainnollistamaan erilaisia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan niiden tunnuslukuja. Todennäköisyyslaskennassa kerrataan ja syvennetään klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden perusteita ja kombinatoriikkaa. Uusina aiheina käsitellään diskreetin ja jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteitä, Gaussin käyrää ja tiheysfunktion käsitettä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii käsittelemään ja ymmärtämään erilaisia tilastoja, hallitsee klassisen todennäköisyyslaskennan rutiininomaisesti ja tutustuu edellä mainittuihin uusiin aiheisiin. (12. lk) Derivaatta (MAA7) Kurssilla kerrataan rationaalilausekkeiden, -yhtälöiden ja -epäyhtälöiden käsittelyä. Tältä pohjalta perehdytään raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan käsitteisiin. Opitaan polynomifunktioiden derivoimissääntöjä ja niiden soveltamista ääriarvolaskennassa. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan käsitteet, kykenee määrittämään polynomifunktioiden derivaattoja ja osaa soveltaa edellä mainittuja taitoja. (11. lk) Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) Kurssilla kerrataan ja syvennetään juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden sekä -yhtälöiden hallintaa. Opitaan myös derivoimaan kyseisiä funktioita. Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa juuri- ja eksponenttifunktioiden sekä logaritmien hallintaa ja oppii derivoimaan edellä mainittuja funktioita sekä soveltamaan niitä.(12. lk) Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) Kurssilla perehdytään trigonometristen funktioiden symmetriaan ja jaksollisuuteen, opitaan derivoimaan niitä sekä ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä. Lisäksi tutustutaan lukujonoihin, erityisesti aritmeettisiin, geometrisiin ja rekursiivisiin jonoihin. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee trigonometriset yhtälöt ja trigonometristen funktioiden derivoinnin, lukujonoihin liittyvät peruskäsitteet sekä -kaavat ja osaa soveltaa niitä. (12. lk) Integraalilaskenta (MAA10) Kurssilla tutustutaan integraalin käsitteeseen, opitaan määrittämään alkeisfunktioiden integraaleja, perehdytään määrätyn integraalin käsitteeseen, opitaan laskemaan pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla sekä sovelletaan opittua. Tavoitteena on ymmärtää integraalin käsite, oppia määrittämään integraalifunktioita sekä soveltamaan sitä erityisesti pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämisessä. (12. lk)

26 26 Elias-koulu Syventävät kurssit Lukuteoria ja logiikka (MAA11) Väitelauseiden formalisointi, väitelauseen totuusarvon tutkiminen, avoimen lauseen käsite, kvanttorit, todistusperiaatteet, lukuteorian peruskäsitteet ja lakulukujen ominaisuudet, kokonaislukujen jaollisuuden tutkiminen, Eukleideen algoritmi. (Valinnainen kurssi luokille 10 13) Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) Absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet, likiarvolaskun tarkkuutta koskevat säännöt, iteroinnin käsite, yhtälön numeerinen ratkaisu, polynomien jaollisuuden tutkiminen, polynomin tekijöiden määrittäminen, algoritminen ajattelu, nykyaikaisten matemaattisten välineiden käyttö, muutosnopeuden ja pinta-alan numeerinen määrittäminen. (Valinnainen kurssi luokille 11 13) Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden syventäminen, integraalilaskennan taitojen täydentäminen ja soveltaminen mm. jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen, lukujonon raja-arvot, sarjat ja niiden summat. (13. lk) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Abikurssi 1 (MAA14) Kurssilla kerrataan kurssien 1-10 sisällöt sekä tutustutaan vanhoihin ylioppilastehtäviin. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kurssisisältöjen hallintaa ja valmistaa häntä ylioppilaskirjoituksiin. (13. lk) Projektiivinen geometria (MAA15/MAB10) Kurssilla tutustutaan projektiivisen geometrian perusteisiin käytännön harjoitusten kautta. Kurssi soveltuu sekä pitkän matematiikan että lyhyen matematiikan opiskelijoille. (10., 11. ja 12. lk)

27 Lukion opinto-opas 27 Lyhyt matematiikka Pakolliset kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) Kurssilla kerrataan lineaarinen riippuvuutta, verrannollisuutta, polynomilausekkeita sekä ensimmäisen asteen yhtälöiden algebrallinen ja graafinen ratkaisemista. Tutustutaan toisen asteen polynomifunktioon ja opitaan toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Lisäksi sovelletaan näitä taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa yhtälönratkaisuaan, oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä ja oppii yhtälönratkaisun soveltamista. (10. lk) Geometria (MAB2) Kurssilla kerrataan trigonometrian ja taso- sekä avaruusgeometrian keskeiset sisällöt, kuten trigonometriset funktiot, Pythagoraan lause ja erilaiset kuvioiden sekä kappaleiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa laskurutiinin keskeisempien geometrian aiheiden suhteen ja kykenee soveltamaan oppimaansa. (10. lk) Matemaattiset mallit I (MAB3) Kurssilla kerrataan lineaarisen mallin perusteet. Uusina aiheina tutustutaan eksponentiaaliseen malliin ja opitaan ratkaisemaan sekä potenssi- että eksponenttiyhtälöitä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa ratkaista potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä, hallitsee edellä mainitut mallit ja osaa soveltaa niitä. (11. lk) Matemaattinen analyysi (MAB4) Kurssilla tutustutaan derivaatan käsitteeseen, perehdytään ääriarvolaskentaan ja opitaan käyttämään sitä funktion kulun tutkimiseen sekä sovelluksiin. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee tutkimaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin, ymmärtää derivaatan muutosnopeuden mittana ja kykenee tutkimaan derivaatan avulla polynomifunktion kulkua sekä sovelluksissa määrittämään derivaatan avulla ääriarvoja. (11. lk) Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) Kurssilla opitaan havainnollistamaan erilaisia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan niiden tunnuslukuja. Lisäksi perehdytään kombinatorisiin menetelmiin, kerrataan todennäköisyyden käsitettä ja sen laskusääntöjä. Tutustutaan normaalijakaumaan. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee tuottamaan ja tulkitsemaan erilaisia tilastoja ja niiden tunnuslukuja, hallitsee klassisen todennäköisyyslaskennan perusteet sekä normaalijakauman käyttämisen. (12. lk)

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot