Vantaan esi- ja perusopetuksen KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan esi- ja perusopetuksen KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Vantaan esi- ja perusopetuksen KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA

2 Julkaisija: Vantaan kaupungin sivistystoimi ja kulttuuripalvelut, 2011 Toimitus: Reeli Karimäki, Risto Kilvelä, Teea Markkula, Ulla Nurmi, Hanna Nyman Kannen valokuvat: vasemmalla: Tiina Kujala, ylhäällä oikealla: Lasten taidetalo Pessi, alhaalla oikealla: Kassandra, Johnny Korkman Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala Paino: Hakapaino Oy, 2011

3 Sisällys 1. KULTTUURIA JA LUOVUUTTA SUUNNITELMALLISESTI 6 TAITEEN OSA-ALUEET ERI LUOKKA-ASTEILLE 7 ESIOPETUS JA LUOKAT 8 1. VISUAALISET TAITEET 8 2. SIRKUS LUOKAT TEATTERI TANSSI MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT LUOKAT ELOKUVA MUSIIKKI SANATAIDE LUOKAT MEDIA JA DIGITAALINEN KULTTUURI ARKKITEHTUURI LUOKAT KULTTUURIPERINTÖ JA MAAILMAN KULTTUURIT KULTTUURITAPAHTUMAT KULTTUURIYHDYSOPETTAJAT JA MENETELMÄOPPAAT KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMAN TUKENA 22 KULTTUURIYHDYSOPETTAJAT 23 TAIKALAMPUN MENETELMÄOPPAITA TAITEEN JA KULTTUURIN TEKEMISEEN KULTTUURIKOHTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA KULTTUURIN JA TAITEEN TEKEMISEEN JA KOKEMISEEN KOKO PERUSKOULUN AJAN 24 KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSIA VANTAALLA 26 TAITEEN PERUSOPETUS 27 3

4 Kuva Taidetalo Pessi. 4

5 "Luovuus syntyy ajatuksista. Ajatuksista syntyy inspiraatio!" (12-vuotias tyttö ja 12-vuotias poika) Kulttuurista iloa ja eväitä elämään Tämä kulttuurikasvatussuunnitelma on osa Vantaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Sen tarkoituksena on tukea sinua työssäsi opettajana. Suunnitelma on laadittu siten, että sen käyttö on helppoa ja selkeää. Suunnitelma on koottu luokka-asteittain eteneväksi kulttuuritarjonnaksi taiteenosa-alueittain. Kulttuurikasvatus ja -opetus ei ole oma oppiaineensa, vaan se sisällytetään muihin oppiaineisiin. Tavoitteena on, että lapsi tutustuu esi- ja perusopetuksen aikana vantaalaiseen kulttuuritarjontaan ja saa monipuolisia kulttuurikokemuksia. Kulttuurin kokeminen ja tekeminen lisäävät lapsen hyvinvointia. Samalla ne kehittävät hänen elämän hallinnan taitojaan ja kasvattavat kykyä kohdata erilaisuutta ja muutoksia. Innostavia kulttuurielämyksiä ja kokemuksia Sinulle ja oppilaillesi! 5

6 1. KULTTUURIA JA LUOVUUTTA SUUNNITELMALLISESTI 6

7 Kulttuurikasvatus on kokonaisvaltainen prosessi. Se tukee ja täydentää opetusta sekä integroituu laajasti eri oppiaineisiin ja koulun/päiväkodin toimintakulttuuriin. Lapsen kannalta luovuuden ja kulttuurin merkitys erilaisten ajattelu- ja toimintamallien kehittymisessä on merkittävä. Kulttuurikasvatuksella lasta rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun ja luoviin ratkaisuihin sekä tarjotaan mahdollisuus elämyksiin. Näin lapsen kulttuuri-identiteetti vahvistuu ja kehittyy. Kulttuurikasvatussuunnitelma on opettajan työväline kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen osana opetussuunnitelman mukaista opetusta antaa lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet tutustua ja osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään antaa päiväkodeille ja kouluille tietoa Vantaan kulttuuritarjonnasta mahdollistaa alueellisen kulttuuritarjonnan hyödyntämisen koulujen ja päiväkotien omissa kulttuuritapahtumissa ja -perinteissä ESIOPETUS JA LUOKAT LUOKAT LUOKAT LUOKAT 9. LUOKAT TAITEEN OSA-ALUEET ERI LUOKKA-ASTEILLE Luokka-astekohtainen toteuttaminen kirjataan lukuvuosi-/työsuunnitelmaan. Taiteen osa-alueiden sisältöjä voidaan toteuttaa kouluissa/päiväkodeissa sekä eri kulttuurikohteissa. Teemoihin voi myös perehtyä esimerkiksi kirjallisuuden ja digitaalisten oppimateriaalien kautta. Kulttuuripalvelut järjestää lukuvuosittain opettajille koulutusta eri taiteen osa-alueista. Opettajana voit itse valita taiteen osa-alueiden sisällöt ja laajuuden sekä mihin oppiaineisiin tai aihekokonaisuuksiin ne haluat sisällyttää. Suunnitelmaan on valittu ensisijaisiksi vaihtoehdoiksi sellaisia vantaalaisia kulttuurikohteita, joihin tutustuminen nähdään jokaiselle lapselle tärkeänä. Lisäksi kohteet ovat ilmaisia tai lähes ilmaisia, joten kouluille/päiväkodeille tulee kustannuksia vain mahdollisesta kuljetuksesta. Osaan tarjotuista kulttuurikohteista on mahdollista hakea sivistystoimelta ilmainen kuljetus. Esitettyjen kulttuurikohteiden lisäksi jokaiselle luokka-asteelle esitetään muita mahdollisia käyntikohteita, joita voi toteuttaa koulun/päiväkodin resurssien puitteissa. 7

8 ESIOPETUS JA LUOKAT LUOKAT LUOKAT LUOKAT 9. LUOKAT ESIOPETUS JA LUOKAT Esi- ja alkuopetuksen kulttuurikasvatuksen painopisteinä ovat visuaaliset taiteet ja sirkus. Nämä taiteen osa-alueet soveltuvat hyvin esi- ja alkuopetusikäisille lapsille, koska ne eivät edellytä luku- ja kirjoitustaitoa. Molempia taiteen osa-alueita voidaan toteuttaa toiminnallisesti. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mikä sinun mielestäsi on sirkusta? Mitkä ovat sirkuksen päälajit? Mikä tekee esityksestä sirkusesityksen? Miten sinä voit harjoitella eri sirkuslajeja? Mitä kokemuksia sinulla on sirkuksesta? Mitä sirkukseen liittyviä ammatteja tiedät? Kuva Taidetalo Pessi. 1. VISUAALISET TAITEET Maalaus, piirustus, valokuva, kuvanveisto, taidegrafiikka, sarjakuva ja ympäristötaide ovat visuaalisen taiteen muotoja. Menetelminä ovat edellä mainittujen muotojen sekä kuvanlukutaidon harjoittelu ja visuaalisten taiteiden tarjonta Vantaalla. Visuaaliset taiteet voi liittää eri oppiaineiden sisältöihin. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Miten teet tarinan ilman tekstiä? Mitä mielikuvia teos sinussa herättää? Mitä yhteistä on taiteella ja tieteellä? Mitä (visuaalisiin) taiteisiin liittyviä ammatteja tiedät? 2. SIRKUS Akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu ja taikuus ovat sirkustaiteen lajeja. Menetelminä ovat mm. kehon hallinnan harjoittelu, temppuilu, esitykset, esittäminen ja sosiaaliset taidot. Sirkus yhdistyy luontevasti osaksi liikuntaa, mutta sirkusaihetta voi käsitellä esimerkiksi osana musiikin tai äidinkielen opetusta. 8

9 KÄYNTIKOHTEITA JA MUITA MAHDOLLISUUKSIA: Vantaan taidemuseon ja Lasten taidetalojen Pessin ja Toteemin näyttelyt ja niiden oheisohjelmistot Galleria Gjutars/ Vantaan Taiteilijaseura Kirjastojen järjestämät näyttelyt Nissbackan kartanon veistosnäyttely Leonardo Da Vilhun veistospuisto Tiedekeskus Heureka (huom. ilmainen ekaluokkalaisille) Hämevaaran ateljee (keramiikkataide) Lasten taidetalojen Pessin ja Toteemin sirkustyöpajat Lastenkulttuurin Sirkusviikon ohjelma Tikkurilan Teatterin ja Sirkuskoulun esitykset ja työpajat Tanssityöpajat Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Dis Tanz, Vantaan Tanssiopisto Lisää kulttuurikohteita ja mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen koko peruskoulun aikana löytyy sivulta 24. www. OPPIMATERIAALIT:www.edu.fi > lastenkulttuuri ja Vantaan taidemuseo (Sirkusopas) Kuva Taidetalo Pessi. 9

10 ESIOPETUS JA LUOKAT LUOKAT LUOKAT LUOKAT 9. LUOKAT LUOKAT Kolmas- ja neljäsluokkalaisille kulttuurikasvatuksen painopisteinä ovat teatteri, tanssi, muotoilu ja kädentaidot. Teatterin tekeminen ja tanssi edellyttävät ryhmätyötaitoja ja kehon hallintaa, joita on jo harjoiteltu esi- ja alkuopetuksessa. Muotoilu ja kädentaidot sopivat opetussuunnitelmallisesti tähän vaiheeseen, jossa käsityö eriytyy omaksi oppiaineekseen. 1. TEATTERI Näytelmät, musikaalit, oopperat, nukke- ja varjoteatteriesitykset jne. ovat tapoja toteuttaa teatteritaidetta. Menetelminä ovat mm. esitysten tekeminen ja esittäminen sekä draama- ja ilmaisuharjoitukset. Teatteritaiteen voi liittää esimerkiksi musiikin, äidinkielen, kuvaamataidon ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä teatterin lajeja tiedät? Mitä kokemuksia sinulla on teatterista? Miten teatterin keinoin kerrotaan tarinoita? Miten teatteriesitys syntyy? Mitä teatteriin liittyviä ammatteja tiedät? 2. TANSSI Valssi, tango, baletti, nykytanssi, kansantanssi, showtanssi, breakdance, jne. ovat tanssitaiteen lajeja. Menetelminä ovat mm. tanssisatu- ja leikki, luovat harjoitteet, rytmi- ja melodiaharjoitukset, tempon vaihtelun harjoitukset sekä koreografioiden (esitysten) tekeminen ja tanssiteatteriesitykset. Tanssitaidekasvatus yhdistyy luontevaksi osaksi liikuntaa ja musiikkia. Vantaalla on otettu käyttöön menetelmiä opettaa tanssin keinoin myös matematiikkaa, kieliä ja biologiaa. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä tanssilajeja tiedät? Miten liikkeestä tulee tanssi? Miten kerrot tanssin keinoin tarinoita? Mitä tanssiin ja tanssiesityksiin liittyviä ammatteja tiedät? 3. MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT Käsityö, taidekäsityö ja teollinen muotoilu ovat muotoilun lajeja. Menetelminä ovat mm. keskustelut tuotteen tehtävästä, esteettisyydestä ja elinkaaresta, omien töiden suunnittelu ja tekeminen sekä tutustuminen paikallisiin veistoksiin, patsaisiin ja tilataideteoksiin. Kuvataiteen ja käsityön lisäksi muotoilua ja kädentaitoja voi sisällyttää esimerkiksi ympäristö- ja luonnontieteeseen. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä sinun mielestäsi on muotoilu? Miten tuotteen muotoilu vaikuttaa sen käytettävyyteen? Miten kestävä kehitys näkyy muotoilussa? Millaisen uuden esineen sinä muotoilisit ja miksi? Mitä käsityöläisammatteja tiedät? 10

11 KÄYNTIKOHTEITA JA MUITA MAHDOLLISUUKSIA Kulttuuripalveluiden järjestämät teatteri- ja tanssiesitykset Lasten taidetalojen Pessin ja Toteemin näyttelyt ja niiden oheisohjelmistot Hurraa!/ Bravo! -Lasten ja nuorten teatterifestivaalit (maaliskuu) Teatteri Vantaa Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Tanssityöpajat Tanssin viikot (huhtikuu) Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Dis Tanz, Vantaan Tanssiopistoo Vantaan taidemuseo ja Kaupunginmuseo sekä niiden oheisohjelmistot ot Vantaan Taiteilijaseura, Galleria Gjutars Vantaalla sijaitseviin julkisiin tila- ja ympäristötaideteoksiin tutustuminen Lisää kulttuurikohteita ja mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen een ja kokemiseen koko peruskoulun aikana löytyy sivulta 24. www. OPPIMATERIAALIT: Kuva Taidetalo Pessi. > lastenkulttuuri ja Vantaan taidemuseo (Tanssinmenetelmäoppaat) minnin_tanssiaskeleet/

12 ESIOPETUS JA LUOKAT LUOKAT LUOKAT LUOKAT 9. LUOKAT LUOKAT Viides- ja kuudesluokkalaisille kulttuurikasvatuksen painopisteinä ovat elokuva, musiikki ja sanataide. Nämä taiteenlajit tukevat alemmilla luokka-asteilla opittujen äidinkielen ja ilmaisun perustaitojen syventymistä ja ne ovat keskenään luontevasti integroitavissa. 1. ELOKUVA Dokumentti, fiktio ja animaatio ovat elokuvalajeja. Menetelminä ovat mm. käsikirjoituksen ja elokuvatehosteiden tekeminen, kuvaaminen ja editointi. Elokuvakasvatus yhdistyy luontevaksi osaksi äidinkielen, kuvataiteen ja musiikin opetusta. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Miksi elokuvia tehdään? Mitä tarvitset elokuvan tekemiseen? Miten erotat faktan ja fiktion elokuvassa? Mitkä ovat elokuvan lajityypit eli genret? Millaisen tarinan kertoisit elokuvan keinoin? Mitä elokuvan tekemiseen liittyviä ammatteja tiedät? 2. MUSIIKKI Lastenmusiikki, klassinen, kansanmusiikki, rock, heavy ovat musiikin lajeja. Menetelminä ovat mm. laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, soittimiin tutustuminen ja esitysten seuraaminen. Musiikkikasvatusta voidaan sisällyttää musiikin opetuksen lisäksi esimerkiksi liikunnan, äidinkielen ja historian opetukseen. Kuva Taidetalo Pessi. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä musiikkityylejä tiedät? Miten musiikki vaikuttaa sinuun? Miten kerrot äänillä tarinan? Mitä musiikkiin ja sen tekemiseen liittyviä ammatteja tiedät? 3. SANATAIDE Kertomukset, sadut ja runot ovat sanataiteen lajeja. Menetelminä ovat mm. luova kirjoittaminen, erilaisiin teksteihin tutustuminen, kuvan ja sanan yhdistäminen sekä lukukokemusten jakaminen. Sanataidekasvatusta voi sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä sanataide mielestäsi sisältää? Mikä vaikutus kulttuurilla on kieleen? (murteet, alakulttuurit, monikulttuurisuus) Miten oma kokemus muuttuu tarinaksi? Miten sanoilla ja kielellä voi leikitellä? Mitä sanataiteeseen liittyviä ammatteja tiedät? 12

13 KÄYNTIKOHTEITA JA MUITA MAHDOLLISUUKSIA Lasten taidetalojen Pessin ja Toteemin oheisohjelmistot Monikulttuuriset työpajat Elokuvakäynti, Koulukinoviikko (edulliset koululaisnäytökset ja tuetut bussikuljetukset) Elokuvateatteri Bio Grand Elokuvateatteri Kino Myyri Vernissan Animaatioasema Koululaiskonsertit ja työpajat Vantaan Sanataidekoulun työpajat Vantaalaiset kirjastot ja kirjallisuusdiplomin suorittaminen Vantaan musiikkiopiston oppilas- ja opettajakonsertit koululuokille Lisää kulttuurikohteita ja mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen koko peruskoulun aikana löytyy sivulta 24. www. OPPIMATERIAALIT: Kuva Vernissan Animaatioasema. 13

14 ESIOPETUS JA LUOKAT LUOKAT LUOKAT LUOKAT 9. LUOKAT LUOKAT Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisille kulttuurikasvatuksen painopisteinä ovat media ja digitaalinen kulttuuri sekä arkkitehtuuri. Tässä iässä lapset toimivat yhä itsenäisemmin tiedon hankkijoina ja informaation tuottajina erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä ja medioissa. Mediakasvatuksella tuetaan kriittistä ajattelua ja vastuullista käyttäytymistä eri ympäristöissä. Arkkitehtuuri painopistealueena lisää lasten tietoisuutta rakennetun ympäristön vaalimisen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. 1. MEDIA JA DIGITAALINEN KULTTUURI Tietokone, puhelin, televisio, radio, lehdet ja pelikonsolit ovat median ja digitaalisen kulttuurin välineitä. Menetelminä ovat mm. omien mediankäyttötottumusten ja tiedonvälityksen kehittäminen, kriittinen mediatekstien ja -kuvien tarkastelu, pelaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen median välityksellä. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä on sosiaalinen media? Miten nykyteknologiaa käytetään taiteissa? Mitä asioita ja ilmiöitä pelikulttuuriin liittyy? Millainen on sinun eettinen ja moraalinen vastuusi median käyttäjänä? Mikä on median eettinen ja moraalinen vastuu? Mitä media- ja kulttuurialaan liittyviä ammatteja tiedät? Kuva Vantaan kaupunki, Tiina Kujala. 2. ARKKITEHTUURI Rakennustyylit eri aikakausina, tila- ja ympäristötaide sekä maisemasuunnittelu ovat arkkitehtuurin osa-alueita. Menetelminä ovat tutustuminen rakennettuun ja luonnon ympäristöön, perehtyminen erilaisiin rakennustyyleihin, omien tila- ja ympäristötaideteosten toteuttaminen. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä kaikkea arkkitehtuuri sisältää? Miten aika vaikuttaa arkkitehtuuriin? Millainen vaikutus rakennetulla ja luonnon ympäristöllä on sinuun? Miten sinä voit vaikuttaa oman lähiympäristösi viihtyisyyteen? Mitä arkkitehtuuriin liittyviä ammatteja tiedät? 14

15 KÄYNTIKOHTEITA JA MUITA MAHDOLLISUUKSIA Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa Lasten taidetalojen Pessin ja Toteemin työpajat Lastenkulttuurin kulttuurikurssit Vantaalaiset kirjastot Arkkitehtuurin näkökulmasta taiteen ja tieteen rakennukset Vantaalla (esim. Heureka, Vantaan kaupunginmuseo, Galleria Gjutars, kartanot ja kirkot) Sotungin kylä Vantaa-Seura / Opastetut kulttuurikävelyt Helsingin pitäjän kirkonkylässä Arkkitehtuurikoulu Arkin työpajat ja kurssit Lisää kulttuurikohteita ja mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen koko peruskoulun aikana löytyy sivulta 24. www. OPPIMATERIAALIT:

16 ESIOPETUS JA LUOKAT LUOKAT LUOKAT LUOKAT 9. LUOKAT 9. LUOKAT Yhdeksäsluokkalaisille kulttuurikasvatuksen painopisteinä ovat kulttuuriperintö ja maailman kulttuurit sekä kulttuuritapahtumat. Nämä painopistealueet tukevat lapsen kasvamista aktiiviseksi kansalaiseksi ja kulttuurin itsenäiseksi käyttäjäksi. Oman kulttuuriperinnön tuntemus lisää ymmärrystä ja kiinnostusta muihin kulttuureihin. 1. KULTTUURIPERINTÖ JA MAAILMAN KULTTUURIT Korkeakulttuuri, työväenkulttuuri, lasten- ja nuortenkulttuuri, kansanperinne, tapakulttuuri sekä ruokaperinne ovat kulttuuriperintöön kuuluvia osa-alueita. Menetelminä ovat mm. oman kotiseudun kulttuuriperintöön tutustuminen, oman ja muiden maiden kulttuuri- ja juhlaperinteeseen tutustuminen ja juhlien järjestäminen. Kulttuuriperintöön ja maailman kulttuureihin tutustuminen voi sisältyä kaikkiin oppiaineisiin. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä tarkoittavat kulttuuriperintö ja maailmanperintö? Mitä tarkoittaa kulttuuri-identiteetti? Millainen vaikutus maantieteellisellä sijainnilla on kulttuuriperintöön? Mitä on nuorisokulttuuri? Miten pukeutumisessa, käyttäytymisessä, syömisessä ja kauneusihanteissa näkyvät paikallinen kulttuuriperintö ja kansainväliset vaikutteet? Millaisissa ammateissa alalla toimitaan? (arkeologi, entisöijä, eräopas, lähetystyöntekijä, rauhanturvaaja jne.) 16 Kuva Taidetalo Toteemi. 2. KULTTUURITAPAHTUMAT Kalenterivuoden eri juhlat ja teemapäivät, kulttuuri- ja taidefestivaalit ja koulun oma juhlaperinne ovat keskeisiä kulttuuritapahtumia. Menetelminä ovat mm. omien juhlien ja tapahtumien järjestäminen, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen sekä vapaa-ajan kulttuurikortin; Valttikortin hyödyntäminen. Lapsille esitettäviä kysymyksiä: Mitä kulttuuri- ja taidetapahtumia Vantaalla järjestetään? Mihin vantaalaisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin olet osallistunut? Miten olet saanut tietoa tapahtumista ja festivaaleista? Miten tapahtumapaikka ja alue vaikuttavat tapahtumiin? Mitkä ovat tapahtumien ja festivaalien yhteiskunnalliset merkitykset ja vaikutukset? Miten sinä voit osallistua tapahtumien järjestämiseen? Millaisia ammatteja alalla on?

17 KÄYNTIKOHTEITA JA MUITA MAHDOLLISUUKSIA Kulttuuritapahtumat ja festivaalit Vantaalla mm. Vantaan kaupunkijuhla (toukokuussa) Hurraa!/ Bravo! -Lasten ja nuorten teatterifestivaalit (maaliskuu) Tikkurilan Teatterin i`mpro-festivaali (toukokuu) Tikkurilan ja Myyrmäen kulttuuriviikot (loka-marraskuussa) Vantaan kaupunginmuseon näyttelyt ja oheisohjelmat Vantaan taidemuseon näyttelyt ja oheisohjelmat Vantaan Maatalousmuseo Sotungin kylä Vantaalaiset kartanot ja kirkot Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa Kaupungin nuorisotalot Lisää kulttuurikohteita ja mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen koko peruskoulun aikana löydät sivulta 24. www. OPPIMATERIAALIT:

18 ESIOPETUS JA LUOKAT LUOKAT LUOKAT 7. 8 LUOKAT 9. LUOKAT Kulttuurikortti eli VALTTIKORTTI Kaikille vantaalaisille 9. luokkalaisille jaetaan kulttuurikortti eli Valttikortti. Valttikortti on 9. -luokkalaisten vapaa-ajalla käytettävä henkilökohtainen etukortti, jonka ideana on innostaa ja aktivoida nuoria löytämään itselleen sopivia, hauskoja ja laadukkaita vapaa-ajanviettomahdollisuuksia oman kuntansa kulttuuritarjonnasta. Valttikortin jakotilaisuudet ovat yleensä oppitunnin mittaisia kulttuuritilaisuuksia, joihin osallistuvat kaikki Vantaan yhdeksännet luokat opettajineen. Kuva Vantaan kaupunki, Heidi Hölttä. 18

19 Kuva Vantaan kaupunginmuseo, Pekka Heiskanen. Kuva Vantaan kaupunki, Eija Välimäki. Kuva Taidetalo Pessi. 19

20 NURMIJÄRVI KERAVA TUUSULA Korso 11 KULOMÄENTIE Kivistö Mikkola SIPOO VIHDINTIE HÄMEENLINNANVÄYLÄ 22 7 Martinlaakso Veromies KEHÄ III Lentokenttä 13 Pakkala TUUSULANVÄYLÄ 5 17, 25 Tikkurila Koivukylä LAHDENVÄYLÄ Itä-Hakkila Hakunila Sotunki ESPOO Hämeenkylä Myyrmäki 3, 15, 24 HELSINKI Talvikkitie 14 2 Kielotie 8 Tikkurilan rautatieasema Jokiniementie Tikkurilantie 9, 20 PORVOONVÄYLÄ ITÄVÄYLÄ 1, 16, Vantaan kaupunki, mittausosasto

21 1. Arkkitehtuurikoulu Arkki, Tikkurilantie 44, Tikkurila 2. Elokuvateatteri Bio Grand, Kielotie 7, Tikkurila 3. Elokuvateatteri Kino Myyri, Kilterinraitti 6, Myyrmäki 4. Galleria Gjutars, Vanha Kuninkaalantie 6, Tikkurila 5. Helsingin pitäjän kirkonkylä (Pyhän Laurin kirkko) 6. Hågansbölen kartano, Vuorilehdontie 7, Hakunila 7. Konserttitalo Martinus, Martinlaaksontie 36, Martinlaakso 8. Kulttuurikeskus Orvokki, Orvokkitie 15, Tikkurila 9. Lasten ja nuorten kultuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36, Tikkurila 10. Leonardo Da Vilhun veistospuisto, Sepänrinne 2, Sotunki 11. Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Korso 12. Sotungin kylä, Sotunki 13. Suomen Ilmailumuseo, Tietotie 3, Veromies 14. Taidetalo Pessi, Kielotie 12 14, Tikkurila 15. Taidetalo Toteemi, Myyrmäentie 6, Myyrmäki 16. Tanssiteatteri Dis Tanz, Tikkurilantie 44, Tikkurila 17. Tanssiteatteri Raatikko, Viertolankuja 4 B, Tikkurila 18. Teatteri Vantaa, Tikkurilantie 44, Tikkurila 19. Tiedekeskus Heureka, Tiedepuisto 1, Tikkurila 20. Tikkurilan Teatteri ja Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu, Tikkurilantie 36, Tikkurila 21. Vantaan kaupunginmuseo, Hertaksentie 1, Tikkurila 22. Vantaan Maatalousmuseo, Nybackankuja 2, Vantaanlaakso 23. Vantaan Sanataidekoulu, Ratatie 2, Tikkurila 24. Vantaan taidemuseo, Paalutori 3, Myyrmäki 25. Vantaan Tanssiopisto, Viertolankuja 4, Tikkurila 21

22 2. KULTTUURIYHDYSOPETTAJAT JA MENETELMÄOPPAAT KULTTUURIKASVATUS- SUUNNITELMAN TUKENA 22

23 TAIKALAMPUN MENETELMÄ- OPPAITA TAITEEN JA KULTTUURIN TEKEMISEEN Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön perustamassa valtakunnallisessa lastenkulttuurikeskusten verkostossa Taikalampussa. Taikalamppu-verkostossa on syntynyt useita innovatiivisia taidekasvatusmenetelmiä eri taiteenaloilta. Osa niistä on jalostettu kirjalliseen muotoon helppokäyttöisiksi menetelmäoppaiksi. Menetelmäoppaan avulla taidekasvattaja, opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa uudenlaisen työpajan, toimintatavan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Kuva Taidetalo Pessi. KULTTUURIYHDYSOPETTAJAT Jokaisessa vantaalaisessa päiväkodissa ja peruskoulussa toimii lukuvuosittain valittava kulttuuriyhdysopettaja. Häntä tiedotetaan kulttuuri - ja taidetapahtumista ja hän välittää tiedon työyhteisössään. Kulttuuriyhdysopettaja osallistuu kulttuuripalveluiden ja sivistystoimen järjestämiin syys- ja kevättapaamisiin, joissa esitellään vantaalaista ajankohtaista kulttuuri- ja taidekasvatustarjontaa sekä työpajoja. Näissä tilaisuuksissa on myös erinomainen mahdollisuus esittää toiveita tulevista kulttuuri- ja taidekasvatuksen täydennyskoulutuksen sisällöistä ja kulttuuritoiminnan kehittämisestä. Kulttuuripalvelut jakaa lukuvuosittain koulujen kulttuuriyhdysopettajille kulttuuripalveluiden vapaakortin, joilla he pääsevät ilmaiseksi Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämiin tilaisuuksiin. Maksullisia menetelmäoppaita voi tilata Taikalamppukeskuksista tai ladata pdfmuodossa: menetelmaeoppaat Taikaloikka -Tanssin menetelmäopas. 23

24 3. KULTTUURIKOHTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA KULTTUURIN JA TAITEEN TEKEMISEEN JA KOKEMISEEN KOKO PERUSKOULUN AJAN 24

25 Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut ja vantaalaiset kulttuuritoimijat tuottavat lapsille ja nuorille suunnattuja teatteri- ja tanssiesityksiä, konsertteja, elokuvia, kursseja ja työpajoja. Kulttuuritarjonta julkaistaan kausittain Koulun Kulttuurikevät/-syksy ja varhaiskasvatuksen Kulttuurikipinät -esitteessä sekä lasten ja nuorten Kulttuurisäpinät -esitteessä. Lisäksi koulujen ja päiväkotien kulttuuriyhdyshenkilöt saavat lisäinformaatiota kunkin kauden tarjonnasta (www.vantaa.fi/lastenkulttuuri). Kulttuurikasvatussuunnitelman toteutumisen tueksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarjotaan vuosittain kulttuuri- ja taidekasvatuskoulutusta. lastenkulttuuri KULTTUURIKOHTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA KOKO PERUSKOULUN AIKANA: Vantaan taidemuseo (ilmainen sisäänpääsy ja opastus) Vantaan kaupunginmuseo, tutustuminen Vantaan historiaan (ilmainen sisäänpääsy ja opastus) Lasten taidetalojen Pessin ja Toteemin näyttelyt ja oheisohjelmat Lastenkulttuurin Pikkukinon elokuvaesitykset (esiopetus, luokat) Helsingin pitäjän kirkonkylä/ Vantaa kiertoajelu Vantaan Taiteilijaseura, Galleria Gjutars Vantaalla sijaitseviin julkisiin tila- ja ympäristötaideteoksiin tutustuminen Asiantuntija- tai taiteilijavierailut, esim. pohjustamaan omia esityksiä ja näyttelyitä Suomen Ilmailumuseo Vantaan Maatalousmuseo Kulttuuripalvelujen tarjoamat teatteriesitykset ja konsertit (edulliset näytökset) Teatteri Vantaa, Tikkurilan Teatteri, Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Kirjastokäynti / kirjavinkkaus (ilmainen), kirjallisuusdiplomit ja näyttelyt Kirjailijavierailut (esim. Kirjailijakeskuksen kautta, kirjaston kotisivut) Vantaan viihdeorkesteri Oopperavierailut ja Kansallisoopperan järjestämä yleisöyhteistyö Tanssiteatteri Raatikko, Tanssiteatteri Dis Tanz, Vantaan Tanssiopisto Kouluille tilattavat vierailevat esitykset. Tapahtumia järjestettäessä yhteistyö muiden koulujen kanssa. Vantaalaiset harrastajateatterit Perehtyminen paikalliseen rakennustaiteeseen ja arkkitehtuuriin Tiedekeskus Heureka (ilmainen ekaluokkalaisille) Taiteen perusopetuksen asiantuntijuuden hyödyntäminen (ks. sivu 27) 25

26 KULTTUURI- JA TAIDELAITOKSIA VANTAALLA Vantaan kaupunginmuseo/ Vantaan taidemuseo/ Vantaan viihdeorkesteri/ Tanssiteatteri Raatikko/ Tanssiteatteri Dis Tanz/ Teatteri Vantaa/ Galleria Gjutars/ Vantaan Taiteilijaseura/ Ilmailumuseo/ Tiedekeskus Heureka/ Kulttuurijärjestöt/ > kulttuurialan yhdistyksiä VANTAAN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT Svensk kulturservice Aviapoliksen palvelualue Hakunilan palvelualue Tikkurilan palvelualue Kielotie 20 C, Vantaa p. (09) (keskus) Lasten taidetalo Pessi Kielotie 12 14, Vantaa p. (09) Lasten taidetalo Toteemi Myyrmäentie 6, Vantaa p. (09) Kuva Taidetalo Pessi. Kuva Varpu Eronen. Myyrmäki-Kivistön palvelualue / Myyrmäkitalo Paalutori 3, Vantaa p. (09) Myyrmäki-Kivistön palvelualue / Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36, Vantaa p. (09) Korso-Koivukylän palvelualue / Monitoimikeskus Lumo Urpiaisentie 14, Vantaa p. (09) Vantaan kaupungin kirjastopalvelut 26

27 Kuva Riikka Åstrand. TAITEEN PERUSOPETUS Taiteen perusopetusjärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 1992 ja opetuksen järjestämisestä päättää kunta. Vaikka taiteen perusopetus on koulun ulkopuolella lapsille ja nuorille järjestettävää vapaaehtoista taidekoulutusta, voivat koulut tehdä yhteistyötä eri taiteenperusopetuslaitosten kanssa ostamalla heiltä taidekasvatus- ja kulttuuripalveluita. Lisäksi Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut tuottaa yhteistyössä taiteenperusopetuslaitosten kanssa eri luokka-asteille taidekasvatustyöpajoja, kursseja ja henkilöstölle suunnattuja koulutuksia. Vantaalla taiteen perusopetusta annetaan arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, tanssissa ja teatteritaiteessa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista, omaan valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan perustuvaa, tasolta toiselle etenevää lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Se antaa lapsille valmiuksia ilmaista itseään ja mahdollisuuden hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 27

28 TAITEEN PERUSOPETUSTA ANTAVAT OPPILAITOKSET VANTAALLA: VANTAAN KAUPUNGIN TAITEEN PERUSOPETUSLAITOKSET: VANTAAN KUVATAIDEKOULU Kielotie 20 C, Vantaa VANTAAN MUSIIKKIOPISTO Lummetie 4, Vantaa MUUT: BLOW BOYS AND GIRLS OY Honkatie 41 B, Vantaa MUSIIKKIOPISTO BBG/BLUESPAJA OY PL 1, Vantaa MODERNIN TANSSIN KANNATUSYHDISTYS RY/ HELSINGIN TANSSIOPISTO Tark`ampujankatu 7 C, Helsinki HÄMEENKYLÄN MUSIIKKILEIKKIKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY Pähkinätie 9, Vantaa LASTEN JA NUORTEN ARKKITEHTUURIKOULU ARKKI RY Tallberginkatu 1 C 106, Helsinki MUSIIKKIKOULU MUSIKEN KANNATUSYHDISTYS RY Pähkinätie 6, Vantaa MUSIIKKILEIKKIKOULU LYSTILEIKKI KY Teijantie 8, Vantaa SUOMEN KUORO-OPISTO Billskogintie 8 A a 5, Siuntio TIKKURILAN TEATTERI TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU Tikkurilantie 36 (Vernissa), Vantaa UUDENMAAN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS RY Veijontie 12, Vantaa UUDENMAAN SUZUKI-INSTITUUTTI RY Lukkitie 22 B, Vantaa VANTAAN SANATAIDEKOULU Ratatie 2, Vantaa VANTAAN TANSSIOPISTO Viertolankuja 4, Vantaa 28

29 "Luovuus on sitä, että yksinkertaisista asioista voi tehdä oman ISON jutun" (12-vuotias tyttö) kuvataidekoulu(at)vantaa.fi musiikkiopisto(at)vantaa.fi toimisto(at)musiikkiopisto.fi info(at)musiikkiopisto.fi hto(at)helsingintanssiopisto.fi muskari.musike(at)kolumbus.fi arkki(at)co.inet.fi muskari.musike(at)kolumbus.fi toimisto(at)lystileikki.fi info(at)suomenkuoro-opisto.com toimisto(at)tikkurilanteatteri.fi spuha(at)suomi24.fi info(at)sanataidekoulu.fi vto(at)vantaantanssiopisto.fi 29

30 TÄRKEIMMÄT TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT JA LAIT Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728 Laki taiteen perusopetuksesta /633 Perusopetuksen lainsäädäntö Esi- ja perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet Vantaan kaupungin, varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden ja koulujen opetussuunnitelmat Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma (KAKO) Vantaan kaupungin, kulttuuripalvelujen ja lastenkulttuurin strategiat Muut lähteet Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma Jyväskylän kaupungin Koulun kulttuuriohjelma KOMPASSI Tämä suunnitelma on tehty Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden ja sivistystoimen yhteistyönä. Suunnitelma on voimassa Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman työryhmä: Karimäki Reeli, lastenkulttuurin päällikkö Kilvelä Risto, Honkapuiston koulun rehtori Markkula Teea, varhaiskasvatuksen asiantuntija Nurmi Ulla, opetustoimen suunnittelija Nyman Hanna, kulttuurituottaja Ohjausryhmä: Askola-Vehviläinen Sole, varhaiskasvatuksen johtaja Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja Larkio Annukka, kulttuurijohtaja 30

31

32

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ LUOKKA TTEENALA TAVOITE MITÄ OPPINEET TYÖTAPA PKKA YHTEISTYÖSSÄ Eskarit Musiikki Elämyksellinen Musiikista KU, MU, Museon Äänekosken Musiikkiopisto taidekokemus kuvaksi työpaja Taidemuseo Taidemuseo 1.lk

Lisätiedot

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Kulttuuriketju Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Mikä Kulttuuriketju? Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

www.vantaanmaatalousmuseo.fi 3.5. Joukkuevoimistelun MM-karsinta ja Suomen Cup II, Lumo

www.vantaanmaatalousmuseo.fi 3.5. Joukkuevoimistelun MM-karsinta ja Suomen Cup II, Lumo Tapahtuu 2010 Toukokuu 4.9. Valokuva- ja videotaidetta, Vantaan taidemuseo 30.9. Pääkaupunkiseudun luontoretket: kevätseurannasta sieniretkiin, Vantaan ympäristökeskus 31.10. Lavatanssit elävän musiikin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma. Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz

Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma. Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz Oulun kaupungin kulttuuriopetuksen suunnitelma Kulttuurivoltti Utajärvi 7.9.2016: Satu Jehkonen ja Katri Tenetz Kulttuurin rooli uuden Valtakunnallisen Opetussuunnitelman perusteissa Kulttuurinen osaaminen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot Ammattikorkeakoulu t ikä 14 16 ikä 7 13 6 Perusopetuksen (7 16 vuotiaat) opetussuunnitelmaa uudistetaan. Taito ja taideaineille

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIPOLKU. Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma Liite siv.ltk 14.6.2016 61 KULTTUURIPOLKU Raili Takolader: Retkellä. Hankasalmen kunnan taidekokoelma Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelma 2016-2017 Vahvistettu siv.ltk 14.6.2016:

Lisätiedot

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen

Lisätiedot

Vantaalle on helppo tulla ja mukava asettua

Vantaalle on helppo tulla ja mukava asettua Keskellä elämää Tervetuloa Vantaalle! Sisältö Otsikko... 2 Otsikko toinen... 4 Vantaalle on helppo tulla ja mukava asettua asumaan. Monipuolisella Vantaalla on pitkä historia, mutta myös rohkeutta uudistua.

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5.

KULTTUURIPOLKU. Hankasalmen lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma. Hyväksytty Hankasalmen sivistyslautakunnassa 17.5. KULTTUURIPOLKU lasten ja nuorten kulttuuriopetussuunnitelma Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.5.2011 27 1 Johdanto Kulttuuripolku on hankasalmelainen tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Kulttuuriopetussuunnitelma

Kulttuuriopetussuunnitelma Oulun kaupungin Kulttuuriopetussuunnitelma luokat 1 9 Toimittajat Terhi Sainio ja Katri Tenetz Tämä kulttuuriopetussuunnitelma sisältyy Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan lukuun 8. Opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille

Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille Leka leikki ja kasvu verkostomainen lastenkulttuurikeskus lapsille ja nuorille Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n hallitus päätti 16.8.2016 perustaa yhdistyksen yhteyteen Leka leikki ja kasvu verkostomaisen

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Sivistystoimen toimiala. Organisaatio

Sivistystoimen toimiala. Organisaatio Sivistystoimen toimiala Organisaatio Sivistystoimi Opetuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Ruotsinkielinen jaosto Johdon tuki Apulaiskaupunginjohtaja Varhaiskasvatus Perusopetus Ruotsinkieliset palvelut

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

KÄSILLÄ TAITOA ILOA MUOTOA!

KÄSILLÄ TAITOA ILOA MUOTOA! KÄSILLÄ TAITOA ILOA MUOTOA! Käsityökoulussa värjätään, maalataan, kirjotaan ja painetaan kangasta. Punotaan pajua, kaislaa, risua ja nauhaa. Huovutetaan, neulotaan, nukitetaan ja vanutetaan villaa. Vuollaan,

Lisätiedot

Lappeenrannan kulttuuripolku

Lappeenrannan kulttuuripolku Lappeenrannan kulttuuripolku Kulttuuripolku on suunnitelma, jonka avulla toteutetaan koulujen taide- ja kulttuurikasvatusta. Sisällöt ja teemat pohjautuvat opetussuunnitelman Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuteen.

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA

Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA Kuva: Tekla Váli Sisällys Keravan kuvataidekoulu... 4 Keravan musiikkiopisto... 6 Keravan tanssiopisto... 8 Taidepäiväkoti Konsti...10 s. 6

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Kulttuuriopetussuunnitelma

Kulttuuriopetussuunnitelma Oulun kaupungin Kulttuuriopetussuunnitelma luokat 1 9 Toimittajat Katri Laiho ja Terhi Sainio Tämä kulttuuriopetussuunnitelma sisältyy Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan lukuun 8. Opetussuunnitelmaa täydentävät

Lisätiedot

Imatran kulttuuripolku. Koulujen kulttuurikasvatusohjelma

Imatran kulttuuripolku. Koulujen kulttuurikasvatusohjelma Imatran kulttuuripolku Koulujen kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuripolku on osa opetussuunnitelmaa Kulttuuripolku on kulttuuri-ja taidekasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin perusopetuksen

Lisätiedot

Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013

Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013 Tiedote 23.8.2012, sivut 1-5 Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustuksia Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINKÄÄLLÄ PIKKU-VETURI Pikku-Veturi on perheiden kohtaamispaikka Perhekeskus Pikku-Veturissa toimii maksuton, kaikille avoin päiväkoti. Avoin päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka,

Lisätiedot

KEVÄT 2015. KULTTUURIKIPINÄT Vantaan varhaiskasvatuksen kurssit ja taidetyöpajat

KEVÄT 2015. KULTTUURIKIPINÄT Vantaan varhaiskasvatuksen kurssit ja taidetyöpajat KEVÄT 2015 KULTTUURIKIPINÄT Vantaan varhaiskasvatuksen kurssit ja taidetyöpajat Esitteen jakelu ja toimitus: Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut Hanna Nyman, Kielotie 14, 01300 Vantaa hanna.nyman@vantaa.fi,

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Esimerkkejä hyvinvointipalveluista

Esimerkkejä hyvinvointipalveluista Esimerkkejä hyvinvointipalveluista ESR-kehittämisohjelmasta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana 2007-2013 Espoon esittävän taiteen koulu Mitä? Sirkusopetusta

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen Elokuu 2008 joulukuu 2011 Opetushallituksen rahoitus Oulun kaupungin

Lisätiedot

Talouden ja resurssien. suunnittelu osana. johtamista. Risto Purhonen 2013

Talouden ja resurssien. suunnittelu osana. johtamista. Risto Purhonen 2013 Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Risto Purhonen 2013 Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen on laadukkaan koulunjohtamisen ydinosaamisaluetta: Pedagoginen johtaminen tähtää opetussuunnitelman

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kiimingin Kulttuuriopetussuunnitelma. Perustuu Oulun kaupungin kulttuuriopetussunnitelmaan

Kiimingin Kulttuuriopetussuunnitelma. Perustuu Oulun kaupungin kulttuuriopetussunnitelmaan Kiimingin Kulttuuriopetussuunnitelma Perustuu Oulun kaupungin kulttuuriopetussunnitelmaan Tämä kulttuuriopetussuunnitelma sisältyy Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan lukuun 8. Opetussuunnitelmaa täydentävät

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Taidetestaajat Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi

Taidetestaajat Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Taidetestaajat 2017-2020 Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 24.11.2016 Anu-Maarit Moilanen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto Veli-Markus Tapio, Suomen Kulttuurirahasto Taide lähtee kasista!

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen TAVOITTEET Minkälaisia kokemuksia itäsuomalaisilla kulttuuritoimijoilla ja luovien alojen yrityksillä on

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA

TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA TAIDEPAINOTTEINEN KERHO MUSIIKKIOPISTOLLA Taidepainotteisen kerhon toteuttavat yhteistyössä Musiikkiopisto ja Niemelä-talon päiväkoti. Toiminnassa painottuvat

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Vantaan kuvataidekoulu

Vantaan kuvataidekoulu Emma Kuusela, 9 v. Vantaan kuvataidekoulu OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2015 2016 Heleanore Mandri, 16 v. Henna Nuorti, 19 v. Tervetuloa Vantaan kuvataidekouluun! TAITEEN PERUSOPETUSTA vuodesta 1982. Taustakuva:

Lisätiedot

Itä-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Itä-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Itä-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin treenitreffit...3 Toukokuu...4 UKK kävelytestit...5

Lisätiedot

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Eero Väätäinen 5.6.2013 Helsinki, Finlandia-talo Kuva: Tiina Kujala Eero Väätäinen, Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 1 Tilanne 1.5.2013

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014:

Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: Pieksämäki VERSO ja MATKALAUKUT 4.4. 2014: EHDOTUS LASTENKULTTUURIPOLIITTISEKSI OHJELMAKSI luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle Helsingissä 14.2.2014,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Yleistä Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen

Lisätiedot

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Riikka Vuorenmaa, projektikoordinaattori Sintija Dutka, kokemusasiantuntija Tavoite projektin alussa Selkeäkielinen ja tiivis Kulttuurialan kotouttamisohjelma

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU

KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU KAUKAMETSÄN SANATAIDEKOULU TAITEEN PERUSOPETUS SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET KAUKAMETSÄN OPISTOSSA 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 SANATAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISTAVOITTEET

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään

Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Opetuskokonaisuus Mikämikä-päivään Tutkivan oppimisen ote u Artikkelien etsiminen ja lukeminen > ymmärryksen syventäminen Mikämikä-päivä Vaajakumpu 8.3.2016 u 3D (Johanna ja Jenni) u 4B (Pauliina ja Tiina)

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Johdanto...3. Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuritoiminta ja sen kehittäminen...4. Päiväkodin kulttuurivastaava...5. Pohdittavaksi...

Johdanto...3. Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuritoiminta ja sen kehittäminen...4. Päiväkodin kulttuurivastaava...5. Pohdittavaksi... Johdanto...3 Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuuritoiminta ja sen kehittäminen...4 Päiväkodin kulttuurivastaava...5 Pohdittavaksi...6 Kulttuurikasvatussuunnitelma...7 Huoneentaulu: Kulttuuri varhaiskasvatuksessa...10

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasaarvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasaarvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria. Isonkyrön kunta Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasaarvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria. Kulttuurikasvatus auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan

Lisätiedot