TeliaSonera Finland Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TeliaSonera Finland Oyj"

Transkriptio

1 v (7) Sonera Cable Ducts Kaapelin sijoitusoikeus Palvelukuvaus

2 (7) Yleistä...3 Vuokrattavat kohteet Sijoitusoikeustuotteet Kaapelin sijoitusoikeus, katuluokat 1 ja 2, sekä kivetys Kaapelin sijoitusoikeus, muut katu- ja tieluokat Kaapelin sijoitusoikeus kadunalitusputkeen Kaapelin sijoitusoikeus erityiskohteisiin Kaapelin sijoitusoikeus kaapelihyllylle Kaapelijatkoksen sijoitusoikeus kaapelikaivoon tai tunneliin Kaapelipääte Pylväspaikka Hinnoittelu Toimittaminen Asiakaspalvelu Saatavuuskysely Tilaus Toimitus Sopimusehdot Töistä ilmoittaminen Töiden järjestely Kaapeleiden asentaminen Sijaintitiedot Viankorjaus Siirtokustannukset Sopimuksen irtisanominen...7

3 (7) Yleistä Tässä dokumentissa esitetyt Vuokrausehdot koskevat Viestintämarkkinalain /393 mukaista TeliaSoneran kaapelikanavien vapaiden käyttökuntoisten putkien vuokraamista. Vuokrattavat kohteet vuokraa kaapelikanavien, putkitusten ja muiden kaapeleiden sijoitukseen tarkoitettujen tilojensa vapaata kapasiteettia telekaapeleiden sijoittamista varten. Pääsääntöisesti sijoitusoikeuden voi saada enintään 25 mm halkaisijaltaan oleville kaapeleille. Liittyminen sijoitusoikeusreitille tulee tapahtua joko kaapelikaivosta tai maahan päätetystä putkesta. Vuokrattavan putken saatavuus selvitetään aina tapauskohtaisesti. Vuokrauksesta tehdään vuokrasopimus kohteittain. Vuokrausehdot esitetään vuokrasopimuksessa. Kaapelikanava on betonielementeistä tai betoniin valetuista muoviputkista rakennettu kokonaisuus, joka on ainakin toisesta päästä päätetty kaapelikaivoon tai kiinteistön kaapelikellariin, huonetilaan tai kaapelitunneliin. Maavaraputkitus on hiekkatäytteiseen kaivantoon asennettu yhden tai useamman muoviputken muodostama kokonaisuus, joka on päätetty kaivoon tai alkaa maavaraisesti.

4 (7) 1 Sijoitusoikeustuotteet 1.1 Kaapelin sijoitusoikeus, katuluokat 1 ja 2, sekä kivetys Kaapelin sijoitusoikeus kanavaputkeen tai maavaraputkeen vilkkaasti tai erittäin vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla (katuluokat 1 ja 2). Kivetyskohteet ovat joko laatoitettuja, mukulakiviä ym. kivipäällysteisiä osuuksia. 1.2 Kaapelin sijoitusoikeus, muut katu- ja tieluokat 1.3 Kaapelin sijoitusoikeus kadunalitusputkeen 1.4 Kaapelin sijoitusoikeus erityiskohteisiin 1.5 Kaapelin sijoitusoikeus kaapelihyllylle Kaapelin sijoitusoikeus kanavaputkeen tai maavaraputkeen (muut katuluokat kuin 1 ja 2) Sijoitusoikeus tien tai kadun ali rakennettuun kaapeliputkitukseen. Hinnoittelussa käytettävä vähimmäispituus kunkin tienalitusputken osalta on 20 metriä. Sijoitusoikeus erityiskohteisiin, kuten siltaputkituksiin, kiinteistöön johtaviin putkituksiin käsitellään kuten kohdassa 1.3. Pitkille reiteille maaseudulla, sovitaan ja hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Laiteaseman sisälle asennettaville kaapeleille tarvittava tila kaapelihyllyillä tai vastaavilla kaapeliteillä. Halkaisijaltaan maksimissaan 25 mm kaapelille tarvittava tila. 1.6 Kaapelijatkoksen sijoitusoikeus kaapelikaivoon tai tunneliin Kaapelikaivoon ja -tunneleihin sijoitettavista kaapelijatkoksista sovitaan erikseen. Kaapelikaivoihin sijoitetuista jatkoksista tai tehdyistä kaapeliaukoista peritään erillinen sijoitusoikeusvuokra. Kaapelikaivo on yleensä teräsbetonista rakennettu, kanavaputkituksia toisiinsa yhdistävä maanalainen tila, johon kaapelit asennetaan niitä varten rakennetuille konsoleille. Yli 10 metriä pitkä kaapelikaivo luokitellaan kaapelitunneliksi. Kaapeleiden sijoitusoikeus kaapelikaivoon rinnastetaan sijoitusoikeuteen kanavaputkeen. Kaapelitunneli on vaaka- tai pystysuunnassa oleva maanalainen kallioon louhittu tai avokaivantoon teräsbetonista rakennettu tunneli, johon kaapelit asennetaan niitä varten rakennetuille telineille tai arinoille.

5 (7) 1.7 Kaapelipääte Kuparikaapelipäätteen paikan vuokra alkavalta 100 parilta laskutetaan hinnaston mukaan. Valokaapelin päätepaneelin paikan vuokra laskutetaan vastaavasti alkavalta 24 yhteydeltä. 1.8 Pylväspaikka Asiakas vuokraa kaapelilleen sijoituspaikan TeliaSoneran pylväästä. Sijoitusoikeus maksetaan kertaluonteisesti ja sen vuokraus on voimassa liitteessä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Hinta vahvistetaan vuosittain. Liite: SÄHKÖVERKONHALTIJAIN PJ-PYLVÄIDEN JA TELEYRITYSTEN PYLVÄIDEN YHTEISKÄYTTÖÄ KOSKEVA TOIMINTAOHJE > Sähkö- ja televerkostojen yhteistyöneuvottelukunta (STYNK ) 2 Hinnoittelu Sijoitusoikeuden hinnat on esitetty Kaapelin sijoitusoikeushinnastossa. 3 Toimittaminen 3.1 Asiakaspalvelu 3.2 Saatavuuskysely Saatavuuskyselyt sekä tilaukset osoitetaan :n asiakaspalveluun sähköpostina osoitteeseen: tai wwwtarjous/tilausrajapinta sopimusasiakkaille https://operaattorit.sonera.fi/. Kaapelireitin edellyttämän vapaan kapasiteetin saatavuudesta on aina ensin tehtävä selvitys. Mikäli saatavuuskyselyyn (Tarjouspyyntöön) on vastattu määräajassa ja sijoitusoikeus on voitu myöntää, mutta se ei johda tilaukseen, saatavuuskyselyn perusteella tehdystä selvitystyöstä peritään hinnaston mukainen korvaus. Tilatuista sijoitusoikeuksista ei peritä saatavuuskyselymaksua. Saatavuuskyselyssä tulee esittää vähintään seuraavat tiedot: 1. Tilaavan asiakkaan yhteystiedot ja laskutusosoite 2. Sijoitusoikeuden kohdetiedot ja käyttötarkoitus 3. Sijoitusoikeuden reittitiedot (osoitteet, karttaote) 4. Yhdyshenkilön yhteystiedot ja vastaavan urakoitsijan tiedot Saatavuuskyselyihin pyritään vastaamaan 10 työpäivän kuluessa kyselyn saapumisesta.

6 (7) 3.3 Tilaus Sijoitusoikeuden tilauksen yhteydessä tulee esittää seuraavat tiedot: 1. Tilaavan asiakkaan yhteystiedot ja laskutusosoite 2. Viittaus mahdolliseen saatavuuskyselyyn 3. Työn kuvaus (uusi, muutos, siirto, purku) 4. Ehdotus työn ajankohdasta 5. Yhdyshenkilön yhteystiedot ja vastaavan urakoitsijan tiedot 3.4 Toimitus nimeää työlle yhteyshenkilön, jonka yhteystiedot ilmenevät vuokrasopimuksesta. Kaapelin sijoitusoikeuden toteutuksen yhteydessä tehtävän suunnittelun, reitin näytön ja lopputarkastuksen osalta peritään Sijoitusoikeuden toimitusmaksu, joka käsittää maksimissaan kolme tuntia maastossa tapahtuvaa valvontatyötä. Ylimääräisistä töistä, kuten kaapelikanavan tai putken ennakkotarkastus, sovitaan erikseen. Ennakkotarkastuksella varmistetaan reitin käytettävyys. Kaapelin asennustyön tarkka suoritusajankohta sovitaan yhteyshenkilöiden toimesta. vastaa työkohteen ja sovitun sijoitusoikeuden mukaisen reitin näytöstä ja tarkastaa kohteen työn valmistuttua. Tilannut asiakas vastaa itse työn suorituksesta ja myös reitin soveltuvuudesta, mikäli ennakkotarkastusta ei ole tehty. Työn valmistuttua asiakkaan tulee toimittaa sijoitusoikeuteen liittyvän kaapelin dokumentaatio :n määrittämälle yhteyshenkilölle sijaintitietojen päivitystä varten. 4 Sopimusehdot 4.1 Töistä ilmoittaminen 4.2 Töiden järjestely Sijoitusoikeuden vuokrannut asiakas on velvollinen ilmoittamaan sijoitusoikeusreitillä kaapeleihin kohdistuvista asennustöistä kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista :n asiakaspalveluun. Sijoitusoikeuden vuokrannut asiakas vastaa kaikista kaapeleidensa asennukseen liittyvien töiden järjestelyistä, kuten tarvittavista rakennus/asennusluvista, liikennejärjestelyistä ja kaivojen tyhjennyksestä mahdollisesta vedestä. 4.3 Kaapeleiden asentaminen Asennukset tulee suorittaa annettujen ohjeiden mukaan hyvää asennustapaa noudattaen. Kaapelitunnelissa, kaapelikaivoissa,

7 (7) välivetokaivoissa ja -montuissa, rakennusten sisääntulojen läheisyydessä ja rakennusten sisällä tulee asiakkaan merkitä kaapelinsa selkeästi tunnistettavalla ja pysyvällä tavalla (esim. teipillä). Asennuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattava sovitussa ajassa tai TeliaSonera Finland Oyj korjauttaa ne ja laskuttaa niistä asiakasta. 4.4 Sijaintitiedot Asiakas laatii omiin kaapeleihinsa liittyvät dokumentit sijoitusoikeusputkiensa sijainnista sekä niihin sijoitettujen kaapeleiden määrästä ja laadusta. Dokumentit tulee luovuttaa TeliaSonera Finland Oyj:n määrittämälle yhteyshenkilölle sijaintitietojen ylläpitoa varten viipymättä (1 kk:n kuluessa) työn päätyttyä. :n määrittelee luovutettavat dokumentit tapauskohtaisesti (kaivokortit yms.) 4.5 Viankorjaus Sijoitusoikeuden vuokrannut asiakas on vastuussa omiin kaapeleihinsa syntyneiden vikojen korjaamisesta. vastaa putkituksiinsa, kaivoihinsa ja tunneleihinsa syntyneiden vaurioiden korjaamisesta. 4.6 Siirtokustannukset 4.7 Sopimuksen irtisanominen Mikäli kaapelireittejä joudutaan muuttamaan kunnossapitotöiden vuoksi tai kolmannen osapuolen vaatimuksesta vastaa kukin asiakas omien kaapeleidensa siirtokustannuksista, elleivät ne kuulu kolmannen osapuolen maksettavaksi. ei ole velvollinen hankkimaan korvaavaa reittiä tai suorittamaan sijoitusoikeuden vuokranneelle muuta korvausta. :llä on oikeus irtisanoa sijoitusoikeussopimus 12 kk irtisanomisajalla, jos se tarvitsee kyseisen kaapelin sijoitusoikeuden omaan käyttöönsä. Kirjallisessa irtisanomisilmoituksessa TeliaSonera Finland Oyj:n tulee yksilöidä sijoituskapasiteetin tarve. Asiakas voi irtisanoa sijoitusoikeuden kirjallisella irtisanomisilmoituksella vuokrasopimuksessa sovitulla irtisanomisajalla. Kertakorvauksella asiakkaan käyttöön luovutettua sijoitusoikeutta koskevaa sopimusta ei voida irtisanoa ennen sopimusajan umpeutumista. Mikäli tällaisen putken käyttö kuitenkin jostain syystä joudutaan lopettamaan, hyvitetään maksetusta kertakorvauksesta sovitun käyttöajan jäljellä olevan osuuden arvo.

TILAAJAVERKON JA SEN KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PALVELUOPERAATTORIHINNASTO:

TILAAJAVERKON JA SEN KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PALVELUOPERAATTORIHINNASTO: Alv 0 % 1/ 8 TILAAJAVERKON JA SEN KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PALVELUOPERAATTORIHINNASTO: Kaikki seuraavassa esitetyt hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat

Lisätiedot

Sonera Turvallinen laitetilaratkaisu. Palvelutasokuvaus

Sonera Turvallinen laitetilaratkaisu. Palvelutasokuvaus 1 (11) Sonera Turvallinen laitetilaratkaisu Palvelutasokuvaus Yritystiedot TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15, 00510 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus 1475607-9, ALV REK Yhteystiedot Vaihde

Lisätiedot

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN...

1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 TELINEPAIKAT... 2 2 VIRRANSYÖTTÖ JA JÄÄHDYTYS... 3 3 TOIMITUS JA KÄYTTÖÖNOTTO... 3 4 KAAPELIREITIT LAITETILAAN... 4 5 KULKU LAITETILAAN... 5 6 VUOKRAUKSEN EHDOT... 6

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 25.2.2014 alkaen Kokemäen Teollisuuskylä Oy 1 1. YLEISTÄ Näillä yleisillä sopimusehdoilla määritellään liittymäsopimuksen

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄLÄHETYSASEMIEN BROADCASTING LAITETILAPALVELU

PÄÄLÄHETYSASEMIEN BROADCASTING LAITETILAPALVELU Palvelukuvaus Broadcasting-laitetila 27.7.2015 PÄÄLÄHETYSASEMIEN BROADCASTING LAITETILAPALVELU 1 Johdanto Tätä palvelukuvausta sovelletaan kun Asiakas vuokraa Digita Networks Oy:n ( Digita ) Päälähetysasemilla

Lisätiedot

Blue Lake Communications Oy:n TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Blue Lake Communications Oy:n TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Blue Lake Communications Oy:n TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET 1.1 Käsitteet Toimittaja Blue Lake Communications Oy, TV-palvelut ja/tai

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

Viestintäviraston suosituksia

Viestintäviraston suosituksia 21.2.2005 MENETTELYTAVAT TILAAJAYHTEYK- SIEN, TILAAJAYHTEYDEN SIIRTO- KAPASITEETIN JA LAITETILOJEN VUOKRAUKSESSA Viestintäviraston suosituksia VIESTINTÄVIRASTO 304/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 304/2005

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj

TeliaSonera Finland Oyj v.2.1 31.1.2013 1 (8) Sonera Colocation Laitetilapalvelut Palvelukuvaus == = = = = PNKNKOMNP= 31.1.2013 2 (8) 1 YLEISTÄ... 3 1.2 Palveluiden saatavuus... 3 1.3 Palveluiden ehdot... 3 2 TUOTTEET JA PALVELUT...

Lisätiedot

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja Paikallinen Lumotv-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava puhelinyhtiö tai puhelinyhtiön

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ

SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ 1(8) SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Rakennuttaja: (sopimustekstissä rakennuttaja) Savitaipaleen

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Elisa Oyj PALVELUKUVAUS 1 (5)

Elisa Oyj PALVELUKUVAUS 1 (5) PALVELUKUVAUS 1 (5) ELISA YRITYSKIINTEISTÖKUITU, PALVELUKUVAUS, 10.12.2009 Palvelun sisältö Kuituyhteys Elisa Yrityskiinteistökuitu on palvelu, jossa asiakkaan kiinteistö liitetään Elisan optisen verkon

Lisätiedot