KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA"

Transkriptio

1 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä Haapaveden kaupunki

2 SISÄLLYS 2 JOHDANTO 3 1. TOIMINNAN TAVOITTEET Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja yhteistyö Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen Eettisen kasvun tukeminen Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen 5 ennaltaehkäiseminen 2. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET HAAPAVEDEN 6 KAUPUNGISSA 2.1 Iltapäivätoiminta Arkissa Toimintapaikka ja aika Toiminnan sisällölliset painotukset Ryhmäkoko ja kuljetus Maksut Henkilöstö Iltapäivätoimintaan hakeminen Iltapäivätoiminta päiväkoti Taikapuistossa (yksityinen) Toimintapaikka ja aika Toiminnan sisällölliset painotukset Ryhmäkoko ja kuljetus Maksut Henkilöstö Iltapäivätoimintaan hakeminen Aamu- ja iltapäivätoiminta Tuuliviirissä Toimintapaikka ja aika Toiminnan sisällölliset painotukset Ryhmäkoko ja kuljetus Maksut Henkilöstö Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Aamupäivätoiminta TUKEA TARVITSEVAT LAPSET AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Aamu- ja iltapäivätoiminta yleisen, tehostetun ja 15 erityisen tuen aikana 3.2 Yhteistyö toiminnan järjestämisessä YHTEISTYÖ Toiminnan järjestäjien ja toteuttajien kanssa Kodin kanssa Koulun kanssa TOIMINNAN ARVIOINTI 20 LIITE Hakemuslomake 21

3 JOHDANTO 3 Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Toiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on ollut turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän, tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaaajanviettotavoille sekä auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä ja ennaltaehkäisemään riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Perusopetuslain 48 a :n 3 momentin mukaisesti Opetushallitus on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet. Haapavedellä

4 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 4 Opetushallituksen hyväksymissä aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda perusta hyvälle kasvulle. Aamuja iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille turvallisen ajanviettopaikan ennen ja jälkeen koulupäivän vanhempien ollessa vielä töissä. Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan sisällöllisistä kokonaisuuksista: eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus leikki ja vuorovaikutus liikunta ja ulkoilu ruokailu ja lepo kulttuuri ja perinteet käden taidot ja askartelu kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu mediataidot arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja yhteistyö Toiminnan tavoitteena on koulun ja kotien kasvatustyön tukeminen. Laadukas iltapäivätoiminta perustuu sujuvaan ja joustavaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun kodin, koulun sekä aamu- ja iltapäiväkerhon välillä. 1.2 Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään olla kiireetön ja turvallinen. Tavoitteena on, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Lasta ohjataan ilmaisemaan erilaisia tunteita ja oppimaan niiden säätelyä. Ihmissuhteiden pysyvyys edistää niin lapsen kokemusta turvallisuudesta kuin ohjaajan mahdollisuutta tukea hänen kehitystään. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on omat järjestyssääntönsä. Lisäksi

5 jokaisessa toimipisteessä luodaan toiminnan alussa omat säännöt. Lapsi osallistuu ikätasonsa mukaisesti yhteisten sääntöjen ja sopimusten muotoiluun. Yhteisten sääntöjen ja rajojen tarkoituksena on antaa lapselle kokemus turvallisuudesta ja välittämisestä. Niiden tarkoituksena on selkeyttää aikuisen vastuuta ja myös lapsen vastuuta siitä, että kaikilla on hyvä olla toiminnassa mukana Eettisen kasvun tukeminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen eettistä kasvua. Eettisen kasvun tukemisessa on tärkeää erityisesti aikuisen antama käyttäytymisen malli, keskinäiset vuorovaikutussuhteet sekä arkipäivän tilanteissa kohdattavat eettiset kysymykset. Lasta ohjataan vastuuseen: omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista toisten hyvinvoinnista, siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista oman käyttäytymisen aiheuttamista seurauksista ja tunteista sekä itselle että toisille ryhmän toimintaan liittyvistä sopimuksista ja annettujen ohjeiden noudattamisesta suhtautumisesta ympäristöön ja luontoon 1.4 Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Toiminnassa luodaan tilanteita, jotka antavat lapsille mahdollisuuden päästä mukaan toiminnan suunnitteluun tai mahdollisuuden tulla kuulluksi. Toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan tyttöjen ja poikien kehityksen erot ja erilaiset tarpeet. Tavoitteena on, että syrjäytymistä aiheuttavat tekijät havaittaisiin mahdollisimman varhain ja että lapsen tukemiseen ja tarvittavan tuen järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

6 2. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 6 Haapaveden kaupunki tarjoaa perusopetuksen 1. ja 2. luokkien oppilaille, ja erityisopetuksen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnan koordinoinnista vastaa sivistyslautakunta, joka hyväksyy toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivitykset. Toimintasuunnitelman, sekä siihen liittyvän lomakkeiston päivittämisestä, huolehtii aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä. Kaupungin tarjoamaa iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille järjestää seurakunta kaupungin ja seurakunnan sopimuksen mukaan. Toimintaa järjestetään seurakunnan tiloissa Arkissa. Lisäksi iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien oppilaille järjestetään yksityisessä päiväkodissa Taikapuistossa. Erityistä tukea tarvitseville lapsille aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään Tuuliviirissä. 2.1 Iltapäivätoiminta Arkissa Toimintapaikka ja aika Arkki Iltapäivätoiminta Käyntiosoite: Pappilantie 6, Haapavesi Postiosoite: Haapaveden seurakunta / Iltapäivätoiminta Tähtelänkuja 5, Haapavesi Puh: Arkki sijaitsee Paakkilan puutarhan välittömässä läheisyydessä. Arkki on kodikas talo, jossa on tilaa erilaisille leikeille ja rauhallisellekin oleskelulle sekä omat tilat ruokailulle. Arkilla on iso rinnepiha, jossa on mahdollista touhuta monenlaisia ulkoleikkejä ja -pelejä. Arkin läheisyydessä sijaitsee kaupungin leikkikenttä, jota voi myös käyttää.

7 Arkki järjestää toimintaa koulun työvuoden aikana arkipäivisin klo Tarvittaessa toiminnan aloituksessa voidaan joustaa, jos koulupäivä päättyy ennen klo Koulun loma-aikoina ei ole toimintaa. Lukukauden viimeisenä koulupäivänä järjestetään toimintaa, jos se on arkipäivä Toiminnan sisällölliset painotukset Seurakunnan iltapäivätoiminnassa, Arkissa, toteutetaan kristillisen kasvatuksen ja oikeudenmukaisuuden periaatteita sekä pyritään koululaisen kaikenpuoliseen tukemiseen ja hyväksymiseen sellaisena yksilönä kuin hän on. Toiminnassa painotetaan kiireettömyyttä, kodinomaisuutta, avointa ja rohkaisevaa ilmapiiriä. Arkin iltapäivätoiminnan suunnittelu tehdään lukukausien alussa. Sisältöjä suunniteltaessa huomioidaan mm. vuodenajat, perinteet ja kirkkovuoden tapahtumat. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan myös lasten tarpeet ja toiveet sekä myös se, ettei iltapäivästä tule lapselle toista koulupäivää. Päivittäiseen toimintaan kuuluu ulkoilua, satu-, leikki- tai lauluhetki sekä välipala. Läksyjen tekoon varataan myös aikaa. Hartaus pidetään

8 kerran viikossa. Viikoittain tarjolla on askartelua ym. kädentaitoja, joita lapset halutessaan saavat tehdä. Muuten toiminta on vapaata, mutta valvottua. Lapsella on mahdollisuus myös lepoon. 8 Iltapäivätoimintaan osallistuva lapsi saa välipalan klo Mikäli lapsi haetaan ennen klo 14.00, hän saa välipalan heti koulusta tultuaan. Myöhemminkin koulusta saapuville lapsille tarjotaan välipala Ryhmäkoko ja kuljetus Arkissa ryhmän maksimikoko on 24 lasta. Jos lapsi tarvitsee kuljetusta Arkkiin, vanhemmat sopivat käytännöistä linja-autoyhtiön tai taksin kanssa. Vanhemmat hakevat iltapäiväkerholaiset Arkista, tai lapsi voi kävellä kotiin, jos siitä on sovittu huoltajan kanssa erikseen Maksut Iltapäivätoiminnan maksuissa noudatetaan eri toiminnoille määriteltyjä maksuohjeita. Kirkkoneuvosto vahvistaa Arkin iltapäivätoiminnan maksuperusteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Huoltaja sitoutuu maksuun ilmoittaessaan lapsensa toimintaan. Maksu sisältää tapaturmavakuutuksen iltapäivätoiminnan aikana, välipalan sekä askartelumateriaalit. Arkin iltapäivätoiminnan maksu on 60 /kk. Jos lapsen hoidontarve on säännöllisesti alle 10 päivää kuukaudessa, maksu on 40 /kk. Satunnaisen hoidon maksu on 5 /päivä (enintään 5 pv/kk). Sisaralennus on 10 %. Jos lapsi on pois sairauden takia yli 10 päivää kuukaudessa, hoitomaksu puolittuu. Koulun lomat vähennetään maksusta elo-, loka-, joulu- ja maaliskuulta Henkilöstö Arkin iltapäivätoiminnassa on kaksi ohjaajaa. Tarvittaessa, esimerkiksi kun toiminta alkaa elokuussa, käytössä on koko lapsityöntiimi, jotta pienten koululaisten iltapäivähoito alkaisi mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti Iltapäivätoimintaan hakeminen Arkin iltapäivätoimintaan haetaan lomakkeella, jota on saatavana kirkkoherranvirastosta ja Arkista. Lomakkeita jaetaan myös kouluille.

9 Lomakkeen voi tulostaa kaupungin www-sivuilta. Ilmoitus avoimista hoitopaikoista on keväällä lehdessä ja hakuaika on huhti-toukokuun vaihteessa. Hakemukset päivätään jättöpäivän mukaan ja ilmoitus hoitopaikasta lähetetään vanhemmille toukokuun aikana. Iltapäivätoimintaan otetaan lapsia läpi vuoden, mikäli vapaita paikkoja on. 9 Valintaperusteissa sovelletaan yhdenvertaisuutta. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaat ovat etusijalla. Hakemuksissa huomioidaan kuitenkin yksinhuoltajat ja vanhempien hankalat työajat, jotka pitkittäisivät lapsen yksinoloa kotona. Varasijoille valitut saavat kirjeitse tiedon. Hoitopaikan irtisanominen tehdään kirjallisella ilmoituksella. 2.2 Iltapäivätoiminta päiväkoti Taikapuistossa (yksityinen) Toimintapaikka ja -aika Taikapuisto Iltapäivätoiminta Käyntiosoite: Urheilutie 62, Haapavesi Postiosoite: PL 10, Haapavesi Puh www-osoite: taikapuisto.com Taikapuisto sijaitsee Mäkirinteen koulukeskuksen läheisyydessä pienen kävelymatkan päässä. Taikapuisto on uusi yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa iltapäivätoimintaa 1- ja 2-luokkalaisille. Taikapuistossa on mahdollisuus tulla samaan paikkaan perheen pienempien sisarusten kanssa viettämään iltapäivää mukavassa kodinomaisessa ympäristössä. Taikapuistossa on myös käytettävissä ihana puistomainen piha keinuineen ja liukumäkineen. Taikapuisto järjestää toimintaa koulujen työvuoden aikana arkipäivisin klo Lukukauden viimeisenä koulupäivänä on iltapäivätoimintaa, jos se on arkipäivä. Koulujen loma-aikoina ei ole iltapäivätoimintaa Toiminnan sisällölliset painotukset Taikapuiston iltapäivätoiminnassa painottuu päiväkodin omat

10 10 painotukset, musiikki ja liikunta. Näiden lisäksi toiminnassa painotetaan kiireettömyyttä ja lapsilähtöisyyttä. Toiminnan tarkoitus on luoda lapselle turvallinen ja leppoisa ilmapiiri, jossa hän voi toimia omana itsenään omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Taikapuiston iltapäivätoiminnan suunnittelu tehdään lukukauden alussa. Sisältöjen pohjana toimivat mm. vuodenajat, liikunta ja musiikki, sekä lasten toiveet ja tarpeet. Sisältöjen ei ole tarkoitus olla liian sitovia tai toimintaa liiaksi ohjaavia, vaan toimintaa voidaan muokata aina lasten jaksamisen ja innostuneisuuden mukaan. Toimintaan kuuluu ulkoilua, välipala, laulua, leikkiä, liikuntaa, satuhetkiä ja askartelua. Läksyjen tekemisestä sovitaan vanhempien kanssa. Iltapäivän aikana on mahdollisuus järjestää lepohetki lapsen sitä tarvitessa. Iltapäivätoimintaan osallistuville tarjoillaan välipala klo Ryhmäkoko ja kuljetus Taikapuistossa ryhmän maksimikoko on 10 lasta. Iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta. Vanhemmat hakevat iltapäiväkerholaiset päiväkodista, tai lapsi voi

11 kävellä kotiin, jos siitä on sovittu huoltajan kanssa erikseen Maksut Taikapuistossa maksu on 120 /kk tai 10 /päivä. Jos iltapäivätoimintaan osallistuu alle 12 päivää kuukaudessa, laskutetaan päivämaksu. Laskutus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden läsnäolopäivien perusteella Henkilöstö Taikapuistossa iltapäivätoiminnasta vastaa päiväkodin henkilöstö, sekä siihen erikseen palkattu ohjaaja Iltapäivätoimintaan hakeminen Taikapuiston järjestämään toimintaan haetaan päiväkodilta ja netistä saatavalla lomakkeella. Ilmoitus avoimista hoitopaikoista on keväällä lehdessä ja päiväkodin nettisivuilla. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja ilmoitus hoitopaikasta lähetetään vanhemmille kirjeitse. Valintaperusteena on hoidon todellinen tarve. Avoimet paikat täytetään siinä järjestyksessä kuin hakemukset ovat tulleet. Etusijalla ovat perheet, joiden lapsia on hoidossa Taikapuistossa. 2.3 Aamu- ja iltapäivätoiminta Tuuliviirissä Toimintapaikka ja -aika Tuuliviiri Aamu- ja iltapäivätoiminta Hyttikallion koulu Raatetie 6, Haapavesi Puh Tuuliviiri sijaitsee Hyttikallion koululla, joten siirtyminen kouluun ja sieltä pois on vaivatonta ja turvallista. Koulun piha-alueella on riittävästi tilaa ulkoilla ja harrastaa pihaleikkejä sekä -pelejä. Käytettävissä ovat

12 myös pihalla olevat välineet ja laitteet. Koulun muita tiloja voidaan myös hyödyntää tarvittaessa Tuuliviirin toimintaa järjestettäessä. 12 Aukioloajat ovat joustavat ja toimintaa järjestetään lasten/nuorten hoidontarpeen mukaan. Aamupäivätoimintaa järjestetään klo Koulupäivinä kouluun siirrytään klo Iltapäivätoimintaa järjestetään klo välisenä aikana. Lapset siirtyvät Tuuliviiriin koulun päätyttyä yhdessä ohjaajan kanssa, osa tulee kuitenkin yksin, samalla harjoitellen itsenäistä kulkemista lyhyellä matkalla. Koulun lomien aikaan Tuuliviiri on auki lasten vanhempien työvuorojen sekä viriketoimintaa tarvitsevien lasten vanhempien kanssa erikseen sovittujen aikojen mukaan. Tällöin Tuuliviirissä tarjotaan aamupalan ja välipalan lisäksi lounas Toiminnan sisällölliset painotukset Aamu- ja iltapäivätoiminta Tuuliviiri on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille lapsille, jotka tarvitsevat toimintaa ja hoitoa ennen ja jälkeen koulupäivän, sekä koulun lomien aikana. Tavoitteena on tukea itsetuntoa ja omatoimisuutta, sosiaalista kasvua ja sekä itsenäistymistä omien edellytysten mukaisesti. Toiminta sisältää erilaisia harrastuksia; kuten liikuntaa, käden taitoja, kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia ja arkiaskareita. Tuuliviiri tarjoaa lapsille/nuorille ohjattua vapaa-aikaa turvallisessa ympäristössä, tukee monipuolisesti kasvua, kehitystä ja sosiaalisia taitoja huomioiden lapsen yksilöllisyyden ja kehitystason, unohtamatta mahdollisuutta myös omaan toimintaan sekä rentoutumiseen ja lepoon. Aamulla tarjotaan aamupala, jonka yhteydessä annetaan tarvittaessa lääkkeet. Lääkkeiden antamisesta ja mahdollisesta säilyttämisestä tehdään erillinen kirjallinen suunnitelma. Iltapäivällä tarjotaan välipala. Tavoitteena on myös, että valmistetaan joka viikko välipalaa yhdessä lasten/nuorten kanssa. Lapsi/nuori voi tehdä läksyt Tuuliviirissä, jos niin sovitaan. Pääsääntöisesti lapset tekevät läksynsä kotona vanhempien ohjauksessa. Tavoitteena on myös ohjata lasta/nuorta tekemään omia valintoja siitä mitä haluaa iltapäivällä tehdä. Erityisopetuksessa olevien oppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon suunnitelma tulee kirjata HOJKS:iin. Tarvittaessa Tuuliviirissä voidaan

13 laatia jokaiselle oma henkilökohtainen suunnitelma. Huoltajien kanssa sovitaan, miten lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivähoidossa. Erityislasta koskeviin tukipalveluihin ja muihin erityisiin tarpeisiin liittyvien tietojen siirtymistä aamu- ja iltapäivähoidon ohjaajille vastaavat ensisijaisesti lapsen vanhemmat Ryhmäkoko ja kuljetus Tuuliviirissä ei ole määritelty ryhmäkokoa. Pääsääntöisesti noudatetaan samaa periaatetta kuin erityispäivähoidossa, lapset ovat kahden lapsen paikalla. Vanhemmat huolehtivat kuljetuksista itse lukuun ottamatta heitä, joille kehitysvammalaki 39 ja -asetus 3 sekä asiakasmaksulaki 4 2 kohta velvoittaa järjestämään maksuttoman kuljetuksen. Tämän vuoksi Tuuliviiristä lähtee taksi kotiin klo sitä tarvitseville. Mahdollisuuksien mukaan kuljetuksissa hyödynnetään järjestettyjä koulukyydityksiä Maksut Kun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n 10 kohdan mukaisena, erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, se kirjataan asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle 16-vuotiaille, ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun jonka aikana lapsi/nuori täyttää 16 vuotta. (Asiakasmaksulaki 4 2 kohta). Yli 16-vuotiailta perittävistä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista päätetään erityishuollon johtoryhmässä avopalveluohjaajan esittelyn ja valmistelun perusteella tapauskohtaisesti. Tuuliviirin toimintaan voi osallistua sen lukuvuoden loppuun, jolloin täyttää 18 vuotta. Tuuliviiri järjestää hoitoa ja toimintaa myös muille kuin erityistä tukea tarvitseville, tai kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Heiltä perittävistä maksuista päätetään yksilökohtaisten hakemusten perusteella. Toimintaa järjestetään koulujen lomien aikana ja kesällä klo välisenä aikana. Toiminnan aikana on voimassa tapaturmavakuutus.

14 2.3.5 Henkilöstö 14 Tuuliviirin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat. Tuuliviirin ohjaajilla on tehtävään soveltuva koulutus. Jos lapsella tai nuorella on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja kouluaikana, hän ei jatka henkilökohtaisena avustajana Tuuliviirissä, vaan kaikki ohjaajat vastaavat yhdessä hoidon toteutumisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Tuuliviiriin haetaan hakulomakkeella, jota on saatavissa Tuuliviiristä ja avopalveluohjaajalta, sekä kaupungin www-sivuilta. Paikan saaminen vahvistetaan avopalveluohjaajan viranhaltijapäätöksellä. Hoitopaikkaa voi hakea läpi vuoden. Erityisiä valintakriteereitä ei ole laadittu, mutta useimmiten suositus on annettu Tahkokankaan tai/ja OYS:n kuntoutussuunnitelmassa, tai tarve on todettu HOJKS:n teon yhteydessä. Aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarve voi perustua vanhempien työssäkäyntiin, lapsen kokonaiskehityksen tukemiseen, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja perheen jaksamisen tukemiseen. Irtisanomisen voi tehdä suullisella tai kirjallisella ilmoituksella jos lapsen/nuoren tai perheen olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hoidontarvetta ei enää ole. 2.4 Aamupäivätoiminta Aamupäivätoiminnan tarve arvioidaan vuosittain ja aamupäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa. Aamupäivätoiminnan järjestämispaikka ja aika sekä maksut kartoitetaan vuosittain

15 3. TUKEA TARVITSEVAT LAPSET AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA 15 Aamu- ja iltapäivätoiminta vahvistaa lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Silloinkin, kun kyse on tukea tarvitsevista lapsista, toiminnan järjestämisen ja toteuttamisen lähtökohtana ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan yleiset tavoitteet ja sisällöt. Työskentelytapojen ja toimintaympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon lasten ikä ja kehitysvaihe sekä yksilölliset tarpeet. Toiminnan tulee tukea itsetunnon ja omatoimisuuden kehitystä, sosiaalista kasvua sekä itsenäistymistä lasten omien edellytysten mukaisesti. Lapsia kannustetaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Heille tarjotaan mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin ja yhdessä toimimiseen. Toiminnan ja ajankäytön suunnittelu ja selkeys sekä tilanteiden ennakointi ovat erityisen tärkeitä kehityksessään tukea tarvitseville lapsille. Leikin merkitys korostuu varsinkin nuorimpien osalta. Monipuolinen toiminta ja toiminnalliset työtavat edistävät lasten kehitystä. Liikunta, pelit ja leikit ovat hyviä välineitä myös sääntöjen noudattamisen ja itsesäätelyn harjaannuttamiseen. Yhdessä toimimisen taitoihin ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tilojen ja välineiden tulee olla myös tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sopivia. Ohjaajien työtä voidaan tukea myös erityisopettajien, avopalveluohjaajan tai oppilashuoltohenkilöstön antaman konsultaation avulla. Yhteistyö koulun kanssa lisää oppilaantuntemusta ja täydennyskoulutus varmistaa osaamista. 3.1 Aamu- ja iltapäivätoiminta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen aikana Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lain ja Opetushallituksen laatimien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppilaan saama tuki voidaan jakaa yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Ne ovat laajuudeltaan ja kestoltaan erilaisia tukiratkaisuja. Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla

16 osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tuen tasot määritellään seuraavasti: 16 Yleinen tuki on osa kaikkea oppilaan kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Tuen tarve on silloin luonteeltaan yleensä lyhytaikaista, oppilas voi tarvita vain yhtä tukimuotoa, kuten tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea hänelle laaditun, pedagogiseen arvioon perustuvan kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Oppilaat, joille on tehty erityishuollon päätös, ovat oikeutettuja aamuja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan. Kunta päättää toiminnan laajuudesta. Mikäli mahdollista, erityistä tukea saavien oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään muun iltapäivätoiminnan yhteydessä. Jos oppilaiden tarpeet sitä edellyttävät, aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Tuuliviirissä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan oman ikäkauden mukaisissa ryhmissä tukee erityistä tukea saavien oppilaiden kehitystä. Kun tehostettua tai erityistä tukea saava oppilas osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan, on tärkeää että aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö ottaa lapsen tuen tarpeet huomioon. Yhtä tärkeää on, että koulussa nähdään aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoamat mahdollisuudet oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseen. 3.2 Yhteistyö toiminnan järjestämisessä Toiminnan järjestelyjä suunniteltaessa yhteistyö huoltajan, koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kesken on erityisen tärkeää. Huoltajan ja

17 mahdollisesti koulun henkilöstön kanssa sovitaan, miten tehostettua tai erityistä tukea saavan oppilaan tarpeet, sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet, otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Moniammatillinen yhteistyö lisää edellytyksiä oppilaan riittävään tukemiseen. Tehostetun tuen aikana käytettävä oppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) voivat tarvittaessa sisältää kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamuja iltapäivätoimintaan sekä yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa. Niissä voidaan kuvata, miten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja toimintamallit tukevat oppilaan kehitystä. Tällä tavoin oppilaan päivästä muodostuu kasvatuksellinen kokonaisuus. 17 Tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Oppilasta koskevien salassa pidettävien tietojen luovuttaminen aamuja iltapäivätoiminnan henkilöstölle edellyttää huoltajan antamaa yksilöityä tiedonsiirtolupaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla. Toiminnan järjestäjänä kunnan tulee huolehtia siitä, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä toimivat henkilöt perehdytetään henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoon ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviin säädöksiin sekä lastensuojelulain velvoitteisiin. Tehostettua tai erityistä tukea saavilla oppilailla voi kunnan päätöksen mukaisesti olla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Silloin kun kuljetukset järjestetään, kunta huolehtii turvallisuudesta, vastuunjaosta ja kaikkien toimijoiden riittävästä ohjeistuksesta.

18 18 4. YHTEISTYÖ 4.1 Toiminnan järjestäjien ja toteuttajien kanssa Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa Haapaveden kaupungin sivistystoimi. Iltapäivätoiminnan toteuttamisesta vastaa Haapaveden seurakunta Arkissa. Erityistä tukea tarvitsevien lapsien aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa Tuuliviiri Hyttikallion koululla. Taikapuisto järjestää muun toimintansa ohella iltapäivätoimintaa. 4.2 Kodin kanssa Toiminnassa tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat lasten vanhemmat. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajilla on vastuu lapsen kasvatuksesta kyseisen yhteisön jäsenenä. Yhteistyö edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta vanhempien kanssa. Iltapäivätoiminnan yhteistyö toimii lasta koskevissa asioissa aina lasten vanhempien luvalla ja ohjaajien salassapitovelvollisuus huomioiden. Toimintakauden alkaessa lapsi vanhempineen kutsutaan tutustumaan toimintaan. Vanhempien ja lapsen kanssa keskustellaan lapsen yksilöllisistä tarpeista ja kerrotaan toiminnan periaatteista. Kunkin lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Käytännön järjestelyistä ja hakumenettelystä tiedotetaan vanhemmille mm. paikallislehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kotiin pidetään yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse. Luontevaa on keskustella lapsen asioista myös lasta haettaessa. Kodin on tiedotettava päivittäiseen toimintaan vaikuttavista asioista kuten poissaoloista, hakuajoista ym. aamu- tai iltapäivätoimintapaikkaan. 4.3 Koulun kanssa Koulun henkilökunta huolehtii käytännön järjestelyihin liittyvästä

19 tiedottamisesta esim. lukujärjestysmuutoksista. Ekaluokkalaisten tutustumispäivänä kouluilta on saatavissa tiedotteita ja hakemuksia iltapäivätoiminnasta. 19

20 5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi 20 Perusopetuslain 8 a luvun 48 c mukaan kaupungin tulee arvioida antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset julkaistaan toimipaikoissa. Laadukas toiminta vaatii toiminnan jatkuvaa seurantaa ja ohjaajien omaa kykyä arvioida työtään. Arviointia ja palautetta kerätään kyselyjen muodossa vanhemmilta, lapsilta, ohjaajilta ja tarvittaessa opetushenkilöstöltä. Toimintaa kehitetään myös lapsilta ja vanhemmilta saatavan jatkuva palautteen perusteella. Arvioinnin järjestämisestä vastaavat aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Arviointiin kuuluu myös valtakunnallisiin opetushallituksen kyselyihin osallistuminen.

21 Henkilötiedot Oppilaan nimi Katuosoite Henkilötunnus Postinumero ja postitoimipaikka 21 Koulun tiedot Terveydentila Muuta huomioitavaa Koulu Luokka Opettaja Puhelinnumero Sairaudet, allergiat ja lääkitys, sekä muut asiat jotka tulee ottaa huomioon toiminta-aikana. Huoltajien tiedot Kuka hakee hoidosta Laskutusosoite Äidin nimi Isän nimi Nimi/nimet Puhelinnumero Puhelinnumero Toimintapaikka johon haetaan ja hakemuksen palautusosoite Kunnallinen iltapäivätoiminta, seurakunnan järjestämä Arkki, Haapaveden seurakunta/iltapäiväkerho, Tähtelänkuja 5, Haapavesi Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, aamu- ja iltapäivähoito Tuuliviiri, Hyttikallion koulu, Raatetie 6, Haapavesi, Avopalveluohjaaja Yksityinen iltapäivätoiminta Taikapuisto, Taikapuisto, PL 10, HAAPAVESI Aamupäivätoiminta Hyttikallion koulu, (Viktoria Agapitova) Raatetie 6 Aamu- ja iltapäivähoidon maksut ja toiminta-aika Toiminnan tarve alkaa / 20 Arkki päivittäin 60,00 /kk Arkki, 40 /kk, jos hoitopäiviä on alle 10 pv/kk Tuuliviirin aamupäivätoiminta toiminnan tarve kello Tuuliviirin iltapäivätoiminta toiminnan tarve kello Oppilaalle on tehty tai haetaan erityshuollon päätöstä. Päätös on tämän hakemuksen liitteenä tai se toimitetaan myöhemmin. (Toimintaa järjestetään myös koulun loma-aikoina.) Jos erityishuollon päätöstä ei ole tehty, toiminnasta peritään samat maksut kuin Arkissa. Taikapuisto, päivittäin 120 /kk 10 /päivä, jos toimintapäiviä on alle 12 pv/kk Huoltajan sitoumus Päätös ja päättäjän allekirjoitus Aamupäivätoiminta alle 10krt/kk 5e/krt 10krt/kk 30e/kk yli 10krt/kk 60e/kk Haapavesi / 20 allekirjoitus ja nimenselvennys Oppilaalle myönnetään toimintapaikka ajalle / 20 - / 20 Arkkiin Tuuliviiriin Taikapuistoon Aamupäivätoiminta Haapavesi / 20 allekirjoitus ja nimenselvennys Irtisanoutuminen Kirjallisena tai muulla sovitulla tavalla. Haapavesi / 20 allekirjoitus

22 22

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen

siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen siv.ltk 26.3.2015 12 liite 2 kv 15.6.2015 13 1 Lappajärvi Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2015 alkaen Sisältö 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat ja toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa. Toimintasuunnitelma

Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa. Toimintasuunnitelma Koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminta Kurikassa Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 2016 Kurikan kaupunki 2 Sisältö Johdanto... 4 1 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 5 1.1 Lainsäädäntö...5

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymä 10.12.2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN

MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUS- PALVELUT PYSYVÄISMÄÄRÄYS 6.5.2015 MUHOKSEN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODESTA 2015-2016 ALKAEN 1 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA

Urjalan kunnan. AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA Urjalan kunnan AAMU- ja ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA 2011 SISÄLTÖ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 1. TOIMNTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2. SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma

Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Koululaisten iltapäivätoiminnan Toimintasuunnitelma Hollolan kunta Sivistyslautakunta 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.2 2. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta..2

Lisätiedot

Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Loviisan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 26.3.2014 31 M- J ILTPÄIVÄTOIMINNN TOIMINTSNNITELM SISÄLTÖ 1. M- J ILTPÄIVÄTOIMINNN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 5.3 Kouvolan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Kunta on velvoitettu tekemään aamu- ja iltapäivätoiminnasta toimintasuunnitelman. Tämä toimintasuunnitelma on tehty kunnan ja palveluntuottajien

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 3.1.

Lisätiedot

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan säädöspohja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos)

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen. (luonnos) NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 alkaen (luonnos) Käsittely: Sivistyslautakunta 9.12.2014 2 Nousiaisten kunta Sivistysosasto Perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 Rauman kaupunki Kasvatus ja opetusvirasto Jutta Liiten SISÄLTÖ 1 Toiminnan järjestämisen periaatteet 1.1 Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3.

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016. Kakola 12.3. LOPEN KUNNAN PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2015 31.7.2016 Kakola 12.3.2015 28, OHEINEN E 2 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. LAKISÄÄTEINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja visio 3. Toiminnan tavoitteet a. Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2. 2. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 2

1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2. 2. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 2 JOENSUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2014 2015 1 Sisältö 1. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 2. Perusopetuksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PYHTÄÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivsuom 10.8.2005 26, 18.1.2005 9, 30.12.2008 49, 23.8.2010 33, 10.8.2011 50, 1.2.2012 5 Bildsve 11.8.2005 9, 18.8.2010 12, 11.8.2011 11 Sivltk 15.4.2008

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot