Yhteistyötä, uusia näkökulmia ja näkyvyyttä. Suomi EU:n Kulttuuri-ohjelmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyötä, uusia näkökulmia ja näkyvyyttä. Suomi EU:n Kulttuuri-ohjelmassa 2007 2013"

Transkriptio

1 Yhteistyötä, uusia näkökulmia ja näkyvyyttä Suomi EU:n Kulttuuri-ohjelmassa

2 2

3 SISÄLTÖ Saatesanat Ministeri Paavo Arhinmäki 4 Johtaja Pasi Sahlberg 5 Mitä EU-rahalla voisi rakentaa? 6 EU:n Kulttuuri-ohjelma Faktaa: Kulttuuri-ohjelma 8 Tilastoja: 7 vuotta, yli 120 hanketta, 45 miljoonaa euroa 10 Kokemuksia: Yhteistyötä, uusia näkökulmia ja näkyvyyttä 11 Suomi mukana eurooppalaisessa yhteistyössä Turku 2011 tehtiin kansainvälisin voimin Tilastoja: Käännoshankkeiden avulla levitetään eurooppalaista kirjallisuutta 40 Sammandrag Summary 42 Maatunnuksia ja verkko-osoitteita 43 Glass Is Tomorrow oli hanke, joka yhdisti muotoilijoita, lasinpuhaltajia ja alan yrityksiä työskentelemään yhdessä. Muotoilijat saivat konkreettisen kosketuksen lasinpuhaltamiseen osallistumalla residenssijaksoihin lasitehtailla tai -pajoilla. Kuvassa Nový Borin työpaja helmikuussa James Bort 3

4 SAATESANAT Hyvät kulttuuritoimijat, EU:n ensimmäinen kaikki taide- ja kulttuurialat kattava Kulttuuri-ohjelma päättyy tänä vuonna. Seitsemän vuoden aikana ohjelmasta on rahoitettu hanketta, joista yli 120:ssa on ollut mukana suomalainen kulttuurialan organisaatio. Ohjelman tärkeimmät valintakriteerit ovat olleet hankkeiden taiteelliset ja kulttuuriset ansiot sekä eurooppalainen yhteistyö. Suomalaisten kannalta ohjelmakausi huipentui viimeiseen vuoteen, jolloin ohjelmasta tuettiin kolmea suomalaisten pääjärjestäjän ja 10 suomalaisen yhteisjärjestäjän hanketta. Monivuotisia hankkeita oli tuloslistalla vain 14 ja niistä peräti kaksi tuli Suomesta. Monivuotisten hankkeiden menestyminen on ollut yksi päätavoitteistamme ohjelmalle. Kulttuuri-ohjelma on vaikuttanut merkittävästi suomalaisen kulttuurikentän kansainväliseen verkostoitumiseen. EU-yhteistyö on vahvistanut suomalaisten toimijoiden ammattitaitoa ja osaamista, tarjonnut mahdollisuuksia uusille toimijoille ja nuorille taiteilijoille sekä ollut alku pidemmälle yhteistyölle. Myös ministeriömme on ollut mukana tukemassa menestyneitä hankkeita ja näin tulemme toimimaan myös jatkossa. Anders G. Warne Ensi vuoden alusta Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmien paikan ottaa Luova Eurooppa -ohjelma. Ohjelman hakukierrokset käynnistyvät syksyllä Luova Eurooppa -ohjelma vastaa edeltäviin ohjelmiin verrattuna entistä paremmin kulttuurikentän toiveisiin. Hankekriteerejä on vähemmän ja ne keskittyvät kahteen päätavoitteeseen: kansainvälisten toimintaedellytysten parantamiseen sekä toimijoiden ja teosten liikkuvuuden lisäämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa edistää eurooppalaista taide- ja kulttuuriperintöalan yhteistyötä ja sitä, että mahdollisimman moni toimija hyötyy tulevasta Luova Eurooppa -ohjelmasta. Tähän pyrimme vilkkaassa vuoropuhelussa teidän kanssanne. Paavo Arhinmäki Kulttuuri- ja urheiluministeri EU-yhteistyö vahvistaa suomalaisten ammattitaitoa ja osaamista. 4

5 Hyvä lukija, Tähän julkaisuun on koottu EU:n Kulttuuri-ohjelman suomalaishankkeita ja tuloksia vuosilta Näiltä sivuilta ilmenee, miten aktiivisesti monialainen kulttuurin ja luovien alojen kenttä on osallistunut EU:n tukemaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Kulttuuri-ohjelman tulokset toteuttavat hienosti Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn yhtä strategista päämäärää: haluamme kansainvälistää suomalaista osaamista ja kulttuuria. CIMO on toiminut Kulttuuri-ohjelman ja sen edeltäjän Kulttuuri ohjelman kansallisena yhteyspisteenä vuodesta CIMOn perustehtävä on yhteiskuntamme kansainvälistymisen edistäminen koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO edistää kansainvälistymistä ja rakentaa entistä avarakatseisempaa Suomea liikkuvuuden ja yhteistyön avulla. Damir Klaic-Kljuc Kulttuuri- ja muiden EU-ohjelmien hallinnointi samassa organisaatiossa on tuonut synergiaa organisaatiomme käytännön työhön. Se on myös palvellut monipuolisesti asiakkaitaan: kulttuuritoimijoille on löytynyt tukea useista CIMOn hallinnoimista EU-ohjelmista. Vuonna 2014 käynnistyy EU:n Luova Eurooppa -ohjelma. Nyt päättyvän Kulttuuri-ohjelman tavoin se tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. CIMO tarjoaa tulevallakin ohjelmakaudella asiantuntijapalveluitaan ja kannustaa suomalaisia osallistumaan EU:n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pasi Sahlberg Johtaja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO CIMO haluaa kansainvälistää suomalaista osaamista ja kulttuuria. 5

6 Mitä EU-rahalla voisi rakentaa? 1. Mikä merkitys EU-rahoituksella on tai voisi olla omalle alallesi? 2. Mitä suomalainen oman alasi kenttä voisi saavuttaa EU-rahalla? Kimmo Levä, pääsihteeri, Suomen Museoliitto 1. Käytännössä museoiden normaalilla toimintarahoituksella ei investoida kehittämishankkeisiin. Uuden luomiseen tarvittavan rahoituksen on tultava museoiden normaalin budjetin ulkopuolelta. EU-rahoitus on tässä keskeistä. Rahoituksen avulla tarvittava työpanostus on mahdollista, ja kehittämishankkeisiin liittyvä riski voidaan ottaa. Caravan, Belgia (Fantasy Design ) Fantasy Design 2. EU-rahalla museoiden on mahdollista käynnistää kehittämishankkeita, jotka luovat pohjan uudenlaisille toimintamalleille. Useimmiten tämä tarkoittaa, että osa museon aikaisemmin yksin tekemästä työstä hoidetaan yhdessä hankkeen aikana syntyneiden kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Lisäksi projektit tuottavat uusia tuote- ja palvelumalleja, joista tulee osa museoiden pysyvää toimintaa. EU-hankkeissa ja muissa projekteissa on jo vuosia korostettu, että projektien pitää tuottaa pysyviä tuloksia. Tämä on museoalallakin edelleen huomiotava. Suomalaiset museot ovat koordinoineet ohjelmakaudella kahta Kulttuuri-ohjelman tukemaa yhteistyöhanketta (Turun taidemuseo: Museums in Motion ; Designmuseo: Fantasy Design ). Lisäksi suomalaisia museotoimijoita on ollut yhteisjärjestäjänä yhdeksässä muualta koordinoidussa hankkeessa. Fantasy Design s. 20 6

7 Meille on tärkeää nähdä oma tekeminen kansainvälisessä kontekstissa. Kalle Hakkola, toiminnanjohtaja, Suomen sarjakuvaseura Sanna Rekola, toiminnanjohtaja, Tanssin tiedotuskeskus Johanna Tuukkanen, taiteellinen johtaja ja vastaava tuottaja, ANTI-festivaali 1. Rahoituksella on merkittävä vaikutus pienelle taiteenalalle. EU-raha auttaisi järjestäytymään ja tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä organisaatioiden välillä. Se voisi myös synnyttää rakenteita ja toimintatapoja, jotka ilman tällaista rahoitusta jäisivät syntymättä. 2. Taiteilijat saisivat merkittävästi enemmän mahdollisuuksia toimia taiteilijoina kotimaassa ja ulkomailla. Pienellä kieli- ja kulttuurialueella kaupallinen potentiaali ei riitä. EU-rahoitus toisi tähän tärkeän lisän. Haaveena olisi pohjoismainen sarjakuvakeskus, joka voisi toimia yhteistyöhankkeiden keskitettynä koordinaattorina ja auttaisi lähialueiden toimijoita kehittämään toimintaansa. Suomen sarjakuvaseura aloitti ensimmäisen EU:n tukeman yhteistyöhankkeensa CUNE Comics-in-Residence Programme keväällä Kyseessä on eurooppalaisittain uraauurtava sarjakuvataiteilijoiden residenssihanke. s Monella tapaa aliresursoidulle suomalaiselle tanssin kentälle EU-rahoitus on tärkeää. Tanssin kansainvälistyminen asettuu enemmän erilaisiin yhteistyöhankkeisiin kuin puhtaasti kulttuurivientiin, joten EU-tuet sopivat siihen hyvin. Kun kulttuuriyhteistyörahaa on kansallisesti tarjolla erittäin vähän, EU:n tuki on joillekin toimijoille keskeinen. 2. Tulevaisuuden kehityssuuntana toivoisin, että entistä useammat pienet toimijat pystyisivät tavalla tai toisella hyötymään EU:n tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälistymiseensä. Se saattaisi EU:n ohjelmahallinnossa olla vaikka omarahoitusosuuden muuttamista tai helpotettua hallinnointia. Tanssin tiedotuskeskus on osallistunut kahteen Kulttuuri-ohjelman tukemaan laajamittaiseen tanssin pohjoismais-baltialaiseen keðja-hankkeeseen ( ja ). Molemmissa on kehitetty tanssijoiden ja koreografien yhteistyötä ja residenssitoimintaa. s Kulttuuri-ohjelman hankkeiden myötä ANTI on onnistunut kasvamaan hädin tuskin pystyssä pysyvästä, taiteilijoiden ja henkilöstön hyväntekeväisyyteen perustuvasta tapahtumasta vuotuiseksi kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi festivaaliksi. Toimimme alalla, jonka rakenteet ovat maailmanlaajuisesti hyvin heikot. EU-rahoitus on vahvistanut näitä rakenteita, lisännyt yhteistyötä, taiteilijoiden työtilaisuuksia ja liikkuvuutta. 2. Meille on todella tärkeää nähdä oma tekeminen laajemmassa kontekstissa. Hankkeet ja niissä syntyvät verkostot linkittävät oman työn osaksi kansainvälistä kenttää. Ne tarjoavat ammattitaidon kehittämistä ja kasvattamista sekä mahdollisuuksia nähdä erilaisia toimintamalleja, teoksia ja taiteilijoita. EU-rahoituksen avulla olemme pystyneet tukemaan suomalaisten taiteilijoiden työtä tarjoamalla työtilaisuuksia ja esittelemällä heitä eurooppalaisille verkostoillemme. Kun rakenteet vahvistuvat, työn edellytykset ja ammattimaisuus kasvavat ja näkyvyys lisääntyy. Uskon näiden vahvistavan pitkällä tähtäimellä alamme suomalaista kenttää. ANTI Contemporary Art Festival on Kuopiossa joka syksy järjestettävä kuusipäiväinen kansainvälinen nykytaidefestivaali, joka keskittyy pelkästään julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. ANTI on osallistunut kahteen yhteistyöhankkeeseen, A Space for Live Art ( ) ja Up to Nature ( ). Up to Nature s. 30 7

8 FAKTAA EU:n Kulttuuri-ohjelma EUROOPAN UNIONI ON TUKENUT eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä vuosina Kulttuuri-ohjelman (Culture Programme) kautta. Ohjelmasta on tuettu kaikkia taiteenaloja sekä kulttuuriperintöalaa. Audiovisuaalista alaa on tukenut EU:n Media ohjelma. Kulttuuri-ohjelman kokonaisbudjetti oli vuosina yhteensä 400 miljoonaa euroa. Tukea on jaettu vuosittain noin 300 kulttuurialan hankkeelle tai organisaatiolle. KULTTUURI-OHJELMAN TAVOITTEET kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden edistäminen taiteen ja kulttuurin levityksen tukeminen Euroopassa kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen OSALLISTUJAMAAT (37) > EU:n 28 jäsenmaata > EU:n jäsenehdokasmaat (Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) > ETA-maat (Norja, Islanti ja Liechtenstein) > Länsi-Balkanin maat (Serbia, Montenegro, Bosnia-Hertsegovina ja Albania) VUOSITTAISILLA HAKUKIERROKSILLA ON TUETTU > Kulttuurialan yhteistyöhankkeita > Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämistä > Kulttuuripolitiikan analyysihankkeita ( ) > Eurooppalaisia kulttuurifestivaaleja ( ) > Euroopan laajuisesti toimivia kulttuuriorganisaatioita OHJELMASTA ON RAHOITETTU MYÖS > Kulttuurialan palkintoja: EU:n kulttuuriperintöpalkinto Europa Nostra: EU:n nykykirjallisuuspalkinto: EU:n nykyarkkitehtuuripalkinto Mies van der Rohe: EU:n populaarimusiikin palkinto EBBA (European Border Breakers Awards): > Euroopan kulttuuripääkaupunkeja (Turku vuonna 2011) OHJELMAHALLINTO Jokaisessa osallistujamaassa tiedotusta ja hakijoiden neuvontaa on hoitanut Kulttuurin yhteyspiste (Cultural Contact Point; Suomessa CIMO). Hakukierroksista ja rahoitettavien hankkeiden valinnasta on vastannut Euroopan komissio toimeenpanovirasto EACEAn (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) avustuksella. TUKIKELPOISET HAKIJAT > julkiset ja yksityiset kulttuurialan organisaatiot 8

9 keðja Vahid & Johanna Tirronen Icon Network Petter Martiskainen KULTTUURI-OHJELMAN TUKIMUODOT Monivuotiset yhteistyöhankkeet Lyhyet yhteistyöhankkeet Yhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa Tuki kulttuuripolitiikan analyysihankkeille Tuki eurooppalaisille festivaaleille Tuki kirjallisuuden kääntämiselle Toiminta-avustus Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille TUKIMUOTO KESTO VUOSINA MAIDEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT TUKISUMMA enintään enintään kolmannen maan kumppani enintään enintään 1 yksittäinen hakija enintään enintään 2 yksittäinen hakija yksittäinen hakaija enintään 80 % vuotuisen toimintasuunnitelman menoista Tiet teist 9

10 TILASTOJA SUOMI HANKKEISSA Monivuotisessa yhteistyöhankkeessa 64 Lyhyessä yhteistyöhankkeessa Yhteensä Yhteistyöhankkeessa kolmansien maiden kanssa Kulttuuripolitiikan analyysihankkeessa 33 Kirjallisuuden käännöshankkeessa SUOMALAISET YHTEISTYÖHANKKEISSA: TAITEEN JA KULTTUURIN ALAT Kuvataide Kulttuuriperintö Monitaide Musiikki Teatteri Sirkus Muotoilu ja arkkitehtuuri Tanssi Esitystaide Kirjallisuus Yhteensä Suomi Kulttuuri-ohjelmassa 7 vuotta, yli 120 hanketta, 45 miljoonaa euroa Kulttuuri-ohjelmasta on tuettu seitsemän vuoden aikana yli kulttuurialan hanketta tai festivaalia yli 240 miljoonalla eurolla. Lisäksi on tuettu Euroopan laajuisesti toimivien kulttuurialan organisaatioiden toimintaa. SUOMALAISET TOIMIJAT ovat osallistuneet aktiivisesti ohjelman hankkeisiin. Suomesta on koordinoitu 11 lyhyttä ja kahta monivuotista hanketta. Yhteisjärjestäjänä suomalaisia organisaatioita on ollut 75 yhteistyöhankkeessa sekä yhdessä kulttuuripolitiikan analyysihankkeessa. Lisäksi suomalaiset kustantamot ovat saaneet tukea eurooppalaisen kirjallisuuden kääntämiseen 33 käännöshankkeessa 102 kirjaan. Yhteensä suomalaisväritteiset hankkeet ovat saaneet tukea noin 45 miljoonaa euroa. Useimmiten suomalaiset ovat olleet mukana lyhyissä yhteistyöhankkeissa. Näitä on tuettu ohjelmasta lukumääräisesti eniten. Hankkeesta vastaavana koordinaattorina suomalaisia on ollut 11 tällaisessa hankkeessa. Seitsemän vuoden aikana suomalaisia on ollut mukana 21 monivuotisessa yhteistyöhankkeessa. Vuonna 2013 monivuotista tukea myönnettiin ensi kertaa kahdelle suomalaisten koordinoimalle hankkeelle. Suomalaiset ovat hyödyntäneet aktiivisesti myös kirjallisuuden käännöstukea, jota kustantamot ovat voineet hakea 1 10 kaunokirjallisen teoksen käännöskustannuksiin. Aktiivisimmin suomalaiset ovat osallistuneet kuvataiteen ja esittävien taiteiden hankkeisiin. Myös monialaisissa hankkeissa suomalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana. Pienemmistä taiteenaloista aktiivinen oli etenkin sirkus. Suomen koordinoimissa hankkeissa yhteistyötä on tehty useimmiten Ruotsin, Viron ja Italian kanssa. Näiden maiden lisäksi suomalaisväritteisissä hankkeissa on ollut usein organisaatioita Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Belgiasta, Espanjasta ja Saksasta. Ohjelmassa on ollut Suomesta mukana sekä pieniä yhdistyksiä että isoja julkisesti rahoitettuja kulttuurilaitoksia. Erityisen aktiivisia ovat Suomessa olleet toisaalta pienet organisaatiot, toisaalta taideja kulttuurialan oppilaitokset. 10

11 KOKEMUKSIA Kokemuksia EU:n Kulttuuri-ohjelmasta Yhteistyötä, uusia näkökulmia ja näkyvyyttä CasCas Sirkuksen tiedotuskeskus CIMOn KULTTUURIN YHTEYSPISTE toteutti kesällä 2013 kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten järjestäjien kokemuksia EU:n Kulttuuri-ohjelmasta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää hankkeen ja hakemuksen valmisteluprosessia sekä hankkeiden tuloksia. Kyselyn vastausten mukaan hankkeen ja hakemuksen valmistelu sekä rahoituskilpailussa menestyminen vie aikaa. Toimivan yhteistyösuhteen solmimiseen muiden järjestäjien kanssa, hankkeen yksityiskohtien sopimiseen ja hakemuksen laatimiseen tarvitaan sekä aikaa että taloudellisia ja henkilöresursseja. Työ oli kuitenkin vaivan arvoista. Lähes kaikki vastaajat olivat valmiita osallistumaan vastaavaan hankkeeseen myöhemmin. Lähes kolme neljästä vastaajasta totesi yhteistyön muiden hankejärjestäjien kanssa jatkuvan hankkeen jälkeen. > 90 %: Valmis osallistumaan uudelleen vastaavaan hankkeeseen > 80 %: Hankkeesta paljon tai hyvin paljon hyötyä oman organisaation toiminnalle AMMATTITAITO JA ORGANISAATION OSAAMINEN KEHITTYIVÄT Vastauksista ilmeni, että selkeimpiä osallistumisen hyötyjä olivat oman organisaation kansainvälisen liikkuvuuden mahdollistuminen ja uusien näkökulmien löytyminen omaan työhön. Kyselyssä kartoitettiin myös toiminnan kannalta tärkeimpiä hyötyjä. Lähes kaikki vastanneet arvioivat taiteenalan kansainvälisen liikkuvuuden erittäin tärkeäksi tulokseksi. Hankkeen myötä organisaation toiminnan näkyvyyden ja tunnettuuden lisääntymisen arvioi erittäin tärkeäksi yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vastausten mukaan hankkeista syntyi myös uusia hankkeita ja kumppanuuksia, oman organisaation toimintamallit kehittyivät ja omaan osaamiseen liittyvä luottamus kasvoi. Vastaajien vinkkejä hankkeen ja hakemuksen suunnitteluun: Aloita suunnittelu ajoissa Tunne kumppanit Tutustu hakukriteereihin ja aiemmin rahoitettuihin hankkeisiin Suunnittele yhdessä Sovi käytännön asioista etukäteen Valmistele budjetti huolella Varaudu hankehallintoon Pohdi mitä haluat hankkeesta viestiä ja kenelle Kysely verkossa: 11

12 12 Suomi Kulttuuri-ohjelmassa

13 2007 SUOMALAISVÄRITTEISET YHTEISTYÖHANKKEET (11) Monivuotiset yhteistyöhankkeet Lyhyet yhteistyöhankkeet Yhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (Kiina) HANKKEEN NIMI TAITEENALA PÄÄJÄRJESTÄJÄ SUOMALAINEN YHTEISJÄRJESTÄJÄ 007 MUUT YHTEIS- JÄRJESTÄJÄMAAT EU-TUKI keðja Dance Encounters Dansens Hus (DK) Tanssin Tiedotuskeskus IS, LT, NO, SE Backlight 2008 Concertando Dream Factories? Teollisia unelmia? European Mobile Lab for Interactive Media Artists Icon Network Mobile Lab for the Theatre and Communication Mobility Re-Reading of the Future Rapid Creating Spaces Art Bridge Between EU and China Valokuvakeskus Nykyaika ry. (FI) Fundación Isaac Albéniz (ES) Arbejdermuseet (DK) National Kapodistriako University Athens (GR) Atelier de conservation restauration d'oeuvres peintes, Catherine Ruel et Kiriaki Tsesmeloglou (FR) New Theatre Institute (LV) - AT, IT, PL Sibelius-Akatemia CZ, ES Museokeskus Vapriikki Helsingin kaupunginmuseo Lapin yliopisto/audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma EE, NO, SE AT, BE, GR, PL + yrityksiä ,35 Valamon konservointilaitos GR Baltic Circle /Q-teatteri ry CZ, DE, EE, LV, LT, PL, SI, SK, UK Narodni Galerie (CZ) Kuvataideakatemia BG, CZ, PL, PT SeaChange Arts (UK) Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus (FI) Turun nuorisoasiankeskus (Taide- ja toimintatalo Vimma & Seikkailupuisto) Taideteollinen korkeakoulu PT, UK EE, SE + CN (2 kpl) ,50 OPENCOV Operatic Encounters, Common Voices University of Leeds (UK) Sibelius-Akatemia AT, UK + CN MUUT EU-TUET Taideteollinen korkeakoulu sai toimintaavustusta Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille CUMULUS-verkostoa varten. TUKI KIRJALLISUUDEN KÄÄNTÄMISELLE: SUOMI (3) KUSTANTAMO KÄÄNNETYT TEOKSET (22) ALKUPERÄISKIELET TUKISUMMA Otava 8 italia, unkari (2), saksa, ruotsi, ranska, tanska, norja Sammakko 6 englanti (4), espanja, saksa Like kustannus 8 ranska (2), norja, ruotsi, englanti (3), islanti s. 40 Esitystaide Kulttuuriperintö Kuvataide Monitaide Musiikki Tanssi Maatunnukset s

14 Backlight valokuvatriennaalin kutituskohtausteemaan sopi luontevasti oma työpaja lapsille. Backlight 2008 Backlight Viidessä Suomen kaupungissa sekä Puolassa, Itävallassa ja Italiassa järjestettiin vuonna 2008 kahdeksas kansainvälinen Backlight -valokuvatriennaali. Triennaalin teemana oli Tickle Attack Kutituskohtaus. Avoimen haun myötä valituissa töissä korostuivat huumori, nauru, ironia, paradoksit ja absurdius. Tampereella järjestetty symposium sisälsi luentoja, taiteilijatapaamisia, portfoliokatselmuksia, tutkijaseminaarin ja lasten työpajan. Näyttely koottiin avoimella taiteilijahaulla, sillä se koettiin tasa-arvoiseksi toimintatavaksi. Suurin osa hakeneista 550 taiteilijasta olikin kuraattoreille ennestään tuntemattomia. Yhteensä näyttelyissä oli valokuvia ja videoteoksia 56 taiteilijalta 19 eri maasta. Itse näyttelyt nähtiin yhtenä sisällöllisenä kokonaisuutena, josta oli erilaisia tulkintoja eri näyttelytiloissa. Lopullisista valinnoista kuraattorit päättivät yhdessä, ja teosten valintaan vaikutti pitkälti kunkin näyttelytilan profiili. Backlightin tapahtumia päätettiin tietoisesti laajentaa Tampereen ulkopuolelle. Aikaisempiin triennaaleihin verrattuna hankkeen maantieteellinen kattavuus laajentui ja yhteistyöverkosto tiivistyi. Pitkäjänteinen yhteistyö avasi myös uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille taiteilijoille lähteä ulkomaille ja esitellä töitään ulkomaisissa gallerioissa. Ulrich Haas-Pursiainen, taiteellinen johtaja, Backlight-valokuvatriennaali #valokuva #triennaali #Tampere 14

15 Dream Factories? Teollisia unelmia? Hankkeen ydin oli pohjoismais-baltialainen kiertonäyttely teollisuudesta ja modernismista Itämeren alueella vuosina Näyttely tutustutti tuotantopaikkoihin, joilla miehet ja naiset pohjoismaisista hyvinvointivaltiosta työskentelivät rakentaakseen parempaa tulevaisuutta ja kolmesta Baltian neuvostotasavallasta rakentaakseen kommunismia nopeammin. Suomen osio käsitteli osuusliike Elantoa. Yhteisnäyttely nähtiin Tampereen Museokeskus Vapriikissa ja Helsingissä Hakasalmen huvilassa vuonna Näyttelyssä pyrittiin tuomaan esiin asioita ruohonjuuritasolla ihmisten kautta. Vaikka Pohjoismaissa ja Baltiassa löytyy eroja yhteiskuntakehityksessä, on ihmisten arkielämä kuitenkin verraten samanlaista olivat he sitten töissä lääketehtaassa Tanskassa tai kolhoositilalla Virossa. Museokeskus Vapriikin rooliksi hankkeessa muodostui näyttelyn sisältöihin liittyvän verkko-opetusmateriaalin laatiminen. Se suunnattiin lukiolaisille historian tai maantiedon perusopetukseen. Hankkeessa luotiin uusia yhteistyösuhteita erityisesti Baltiaan ja suhteita vahvistettiin myös tieteen ja tekniikan museoihin. Osaamisen ja erilaisten näkökulmien välittyminen maasta toiseen on aina opettavaista. Kimmo Anttila, museoamanuenssi, Museokeskus Vapriikki #kiertonäyttely #teollisuus #Elanto #Tampere Icon Network Icon Network oli yhteiseurooppalaista ikoniverkostoa kehittävä hanke. Verkoston tavoitteena oli saattaa yhteen tutkijoita, konservaattoreita, museoita ja koulutus- ja konservointilaitoksia ikonikokoelmien sijainnin ja konservointitietouden jakamiseksi. Valamossa järjestettiin työpaja maaliskuussa 2008 ja alkuvuonna 2009 näyttely yhteistyössä Ortodoksisen kirkkomuseon kanssa. Icon Network -verkosto toimii yhä. Pienellä ikonikonservoinnin alalla EU-rahoitteiset hankkeet ovat olleet äärimmäisen hyödyllistä. Vuosien varrella niiden avulla on muodostettu kattava eurooppalainen verkosto. Verkoston jäseniin ollaan yhteydessä työasioissa jatkuvasti, myös hankkeiden ulkopuolella. Kevään 2009 Kuopion näyttelyyn konservoitiin Sotkuman vanha ikonostaasi, jonka arvellaan ajoittuvan 1700-luvun lopulle. Se koostuu kahdeksasta silkkikankaalle maalatusta ikonista, joita ei ollut säilytetty oikeaoppisesti. Siksi ne olivat kärsineet. Taidekonservaattori ei työssään juurikaan kohtaa silkille maalattuja ikoneita, joten opittavaa riitti. Työpajaa saatiin vetämään kaksi alan erityisasiantuntijaa Pietarista. Petter Martiskainen, tutkimusvalokuvaaja, Valamon konservointilaitos #konservointi #ikonikokoelmat #verkosto #Valamo keðja Dance Encounters Pohjoismais-baltialainen tanssin alan kehittämishanke koostui kolmen vuoden aikana kuudessa maassa toteutettavista teemoitetuista tapaamisista. Suomen kokonaisuus järjestettiin kesällä 2009 Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin yhteydessä ja sen teemana olivat lapset ja nuoret. Tapaamiset koostuivat seminaareista, työpajoista ja esityksistä. keðjan jatkohankkeena toteutetaan mm. tanssin alan residenssiohjelma vuosina Jokainen keðja-tapaaminen muovasi tavallaan seuraavaa. Linkitimme tapahtumia tietoisesti, mutta yhteyksiä muodostui ihan vahingossakin ja asiat jatkoivat elämäänsä luontevasti seuraavassa tapahtumassa. Kuopion tapaamisessa lähdimme laajentamaan problematiikkaa tanssin pedagogiikasta ylipäätään lasten ja nuorten maailmaan. Sisältö oli laaja, mutta luulen, että tänä päivänä ei pysty erikseen puhumaan yhdestä osa-alueesta. Opetus liittyy pitkälti taiteen tekemiseen ja tuottamiseen, ja ne liittyvät yhteiskunnalliseen ja kansainväliseenkin yhteistyöhön. Yksi keðjan tulevaisuuden ajatuksista on kestävä kehitys ja tanssin olemassa olevien verkostojen parempi hyödyntäminen. Käytännössä tanssin alan liikkuvuutta on vielä hyvin vähän ja tehtävää paljon. Keskusteleva foorumi, jonka kautta ihmiset löytävät yhteistyökumppaneita on se, jossa riittää sarkaa. keðja-tapaamisista syntyi jopa produktioita. Ihmiset totesivat, että heillä synkkaa ja he lähtivät sen pohjalta tekemään yhteistyötä. Tällaisia produktiota tai projekteja syntyi ainakin kolme. Pirjetta Mulari, kansainvälisten asioiden päällikkö, Tanssin tiedotuskeskus #tanssipedagogiikka #verkosto #Kuopio 15

16 2008 SUOMALAISVÄRITTEISET YHTEISTYÖHANKKEET (11) Monivuotiset yhteistyöhankkeet Lyhyet yhteistyöhankkeet HANKKEEN NIMI TAITEENALA PÄÄJÄRJESTÄJÄ Literature Across Frontiers Prospero A Space for Live Art X-OP-Exchange of Art Operators and Producers European Regions of Culture (EROC) First European Youth Poster Competition on a Social Topic Aberyswyth University, Mercator Centre (UK) Théâtre national de Bretagne (FR) Les halles de Schaerbeek (BE) Association for Culture and Education Kibla (ACE Kibla) / Multimedia Centre Kibla (MMC Kibla (SI) Cornwall County Council - Creative Unit (UK) SUOMALAINEN YHTEISJÄRJESTÄJÄ Suomalaisen kirjallisuuden seura / Kirjallisuuden tiedostuskeskus FILI Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus ANTI-Contemporary Art Festival -yhdistys Taidekoulu Maan kannatusyhdistys ry. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto MUUT YHTEIS- JÄRJESTÄJÄMAAT EU-TUKI Toimijoita 16 maasta BE, IT, DE, PT DE, ES, FR, PL, SI, UK AT, CZ, DE, EE, HR, PT, SI, TR PL Brumen Foundation (SI) Taideteollinen korkeakoulu HR, NL, PL, SI Museums in Motion Turun taidemuseo (FI) - EE, SE Pan-Barentz Pikene på broen (NO) Lapin yliopisto SE, TK RE: New Music Dansk Komponist Forening (DK) Suomen Säveltäjät ry. AT, BE, FR, HR, NO, PL, SE, SK, UK R.I.V.E.R. Representing the Identities and the Voices of the European Riverains Provincia di Ancona (IT) Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. PL, RO SETSE Seeing European Culture Through A Stranger s Eyes Comune di Reggio Emilia (IT) Jyväskylän yliopisto ES, FR, GR, HU, PL, SK EUROOPPALAISET PALKINNOT EU:n populaarimusiikin palkinto EBBA: Sunrise Avenue: On the Way to Wonderland EU:n kulttuuriperintöpalkinto Europa Nostra: Tapiolan uimahallin peruskorjaus ja laajennus, Espoo TUKI KIRJALLISUUDEN KÄÄNTÄMISELLE: SUOMI (7+1) KÄÄNNETYT KUSTANTAMO TEOKSET (18) ALKUPERÄISKIELET TUKISUMMA Atena 1 ranska Bazar 2 englanti, saksa Gummerus 4 norja, ranska (2), ruotsi Tammi 2 norja, tanska Teos* 1+3 englanti, italia (2), saksa Mansarda 2 serbia, sloveeni WSOY 3 englanti, ruotsi (2) * Vuonna 2008 järjestettiin kaksi hakukierrosta. Teos sai tukea molemmilla kierroksilla. s. 40 Esitystaide Kirjallisuus Kuvataide Monitaide Musiikki Tanssi Teatteri Maatunnukset s

17 Novosibirskiläinen Blue Noses -ryhmä teki Pan-Barentziin teoksen Games of Barentz Minds. Pan-Barentz Pan-Barentz Pan-Barentz Hankkeessa tutkittiin ja rakennettiin Barentsin alueen identiteettiä ja raja-alueyhteistyötä taiteen, arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun näkökulmista. Hanke sisälsi mm. kartoituksen Barentsin alueen kaupungeista, kiertävän taidenäyttelyn sekä näyttelyn yhteydessä toteutettuja työpajoja. Hankkeeseen valittiin 12 raja-alueilla sijaitsevaa kaupunkia tarkempaan tarkasteluun ja vertailuun. Arkkitehdeistä ja taidekuraattoreista koostuvan ryhmän kartoituksen tuloksia esiteltiin myös vuonna 2009 näyttelyssä. Lapin yliopisto toteutti kolme arkkitehtuurityöpajaa. Pan-Barentz-näyttely oli kriittinen ja informatiivinen, mutta toisaalta hauska ja leikkisä. Ulkopuolisten silmissä raja- ja reuna-alueet voidaan nähdä kolkkoina periferioina, mutta asukkaiden itsensä määritteleminä elämän keskipiste löytyy luonnollisesti omasta kotipaikasta. Työpajat osoittivat, että Murmanskin nuoret näkevät oman kaupunkinsa myönteisessä valossa ja ovat ylpeitä omasta kaupungistaan. Useissa teoksissa tarkasteltiin identiteettiä kaupunkien rakennusten ja arkkitehtuurin suunnasta. Taiteilijat ja arkkitehdit pikemminkin haastoivat katsojan pohtimaan Barentsin alueen identiteettiä kuin määrittämään sitä. Hanke toi ennen kaikkea resursseja yhteistyöhön ja toimintaan, mutta se toi myös uusia yhteistyökumppaneita. Maria Huhmarniemi, lehtori, Lapin yliopisto #identiteetti #kiertonäyttely #Barents-Lappi European Regions of Culture (EROC) Hankkeessa vahvistettiin eurooppalaisia maaseutualueita kulttuurin avulla ja lisättiin niiden välistä kulttuurivaihtoa ja vuoropuhelua. Perusajatuksena oli kehittää kulttuuripääkaupunkihanketta vastaava maaseutualueita korostava konsepti ja pilottihanke Euroopassa. EROC toteutettiin taiteilijavaihtona ja residenssitoimintana. Lisäksi kehitettiin maaseutualueiden yleistä kulttuuriyhteistyötä Euroopassa. Hyvää kulttuuria ja tekijöitä löytyy myös maakunnista kaukana Euroopan pääkaupungeista. Maakuntien pääkaupungeissa ei ole samanlaista kulttuuritoimintaa kuin isommissa keskuksissa, mutta maakunnan tasolla korkeatasoista kulttuuriosaamista on kaikilla hankkeen partnerialueilla. Etelä-Pohjanmaan teemana oli kulttuuritalous ja -yrittäjyys. Partnerialueilla Cornwallissa ja Kujawsko-Pomorskiessä kulttuuriyrittäjyyttä ei ole kehitetty niin pitkälle kuin meillä. Me puolestamme olemme vielä aika lailla hännillä myyntiin ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Carita Laitala, projektipäällikkö, Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto #kulttuuriyrittäjyys #taiteilijavaihto #maaseutu #Etelä-Pohjanmaa 17

18 RE:New Music Belgialainen Het Spectra Ensemble osallistui yhtenä 22 yhtyeestä uuden musiikin RE:New Music -hankkeeseen. Karin Borghouts Yhdentoista maan nykymusiikkihanke keskittyi taiteilijavaihtoon ja -kiertoon, residenssitoimintaan, yhteisiin harjoituksiin ja työpajoihin sekä korkeatasoisiin konsertteihin. Hankkeen aikana 22 yhtyettä järjesti 135 konserttia, ja 56 säveltäjää kirjoitti 70 uutta teosta. Hankkeen aikana luotiin myös virtuaalinen kohtaamispaikka alan ammattilaisille tiedon- ja kokemusten vaihtoon. Varsinaisia toimijoita hankkeessa olivat orkesterit. Ne sisällyttivät ohjelmistoonsa ulkomaalaisten säveltäjien teoksia, joita ne eivät ole ennen soittaneet. Jokainen hankkeeseen osallistuva yhtye soitti neljä teosta hankkeen aikana siten, että teokset integroitiin yhtyeiden omaan ohjelmistoon. Tosiasia on, että tunnetuilta säveltäjiltä soitetaan keskinkertaistakin materiaalia, mutta kukaan ei muista niitä tuntemattomampien säveltäjien helmiä. Hankkeen yksi idea olikin saada levitykseen myös harvemmin esitettyä materiaalia. Kaikki hankkeessa mukana olevat yhtyeet ovat lisänneet itselleen tuttuja nykymusiikkiteoksia tietokantaan, missä niitä suositellaan muillekin. Mukaan on lisätty tietoja siitä, millaista musiikki oli soittaa, millainen harjoitusprosessi oli ja mitä haasteita kohdattiin. Näin teoksiin on saatu laatumerkintä. Annu Mikkonen, toiminnanjohtaja, Suomen Säveltäjät ry #nykymusiikki #teostietokanta #Helsinki X-OP-Exchange of Art Operators and Producers Hankkeessa luotiin monialainen uusia teknologioita hyödyntävä ympäristö, joka teki mahdolliseksi taiteen, tutkimuksen, liiketoiminnan ja koulutuksen alojen toimijoiden verkottumisen ja taiteelliset tuotannot. Taidekoulu MAAn toiminnan päämääränä hankkeessa oli uuden avoimen täydennyskoulutusyksikön kehittäminen. Sen keskeisiä tehtäviä olivat kansainvälisen verkoston rakentaminen erilaisten toimijoiden, taidekoulujen, kulttuurikeskusten, taiteilijoiden, tutkijoiden ja tuottajien välille. Meillä toteutetun täydennyskoulutuspilotin lähtökohtana oli, että valitut kuusi taiteilijaa opettelevat näkemään asiat laajasti Euroopan mittakaavassa. Millainen on eurooppalainen taiteen tilanne nykyään, miten siellä voi työskennellä ja miten ajankohtaisia asioita voi hahmottaa taiteen tekemisen materiaalina? Haasteena oli myös sisäistää kriittistä eurooppalaista taidediskurssia ja tuoda nykytaiteen ajankohtaista keskustelua lähemmäs. Meillä on aina ollut paljon ideoita ja toiveita, mutta pienillä resursseilla meillä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia kehittää toimintaamme toivomaamme suuntaan. Meillä on toki ollut paljon kansainvälisiä kontakteja, mutta ei varsinaisia hankkeita. Hankkeen päätyttyä meillä olikin jo paljon kokemusta EU-hankkeesta. Bo Karsten, rehtori, Taidekoulu MAA #verkosto #täydennyskoulutus #Helsinki 18

19 2009 SUOMALAISVÄRITTEISET YHTEISTYÖHANKKEET (12) Monivuotiset yhteistyöhankkeet Lyhyet yhteistyöhankkeet HANKKEEN NIMI TAITEENALA PÄÄJÄRJESTÄJÄ Artistic Discoveries in European Schoolyards (Platform 11+) Brageteatret As (NO) Départs. Practices for an integrated development of European Contemporary Dance* Intersection: Intimacy and Spectacle Small size, big citizens widening of the European network for the diffusion of the performing arts for early years PARTS (Performing Arts Research and Training Studios) (BE) Prague Quadrennial (CZ) La Baracca S.R.L. (IT) SUOMALAINEN YHTEISJÄRJESTÄJÄ Oulun kaupunginteatteri Zodiak Uuden tanssin keskus Kiasma-teatteri Helsingin kulttuurikeskus/annantalon taidekeskus Collections Mobility 2.0 Erfgoed Nederland (NL) VTM/KEHYS Culture on the Street Fantasy Design Children in Community Fotorally Euro Slam Jeunes talents cirque Europe More Music, Orality, Roots, Europe Media Facades Festival Europe A Taste of Europe Estonian State Puppet Theatre (EE) 009 MUUT YHTEIS- JÄRJESTÄJÄMAAT EU-TUKI CH, DE, EE, HU, IT, NL, PT, SK, UK BE, DE, DK, FR, HU, NL, PT, TR CZ, HU, IT, LV, PT, RS, UK AT, BE, DE, ES, FR, HU, IE, RO, SI, UK BE, DE, ES, GR, HU, NL, RO, UK , Teatteri Mukamas HU, LV ,14 Designmuseo (FI) - BE, DK, ES Lasipalatsin mediakeskus Oy (FI) Jeunes talents cirque Europe (FR) Cité de la Musique (FR) Public Art Lab (DE) Stiftelsen Arbetets Museum (SE) - ES, NL, UK ,50 Cirko Uuden Sirkuksen Keskus ry Sibelius-Akatemia/ Kansanmusiikkiosasto Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry Työväenmuseo Werstas BE, ES, UK GR, NL, UK BE, UK CZ, DK, EE, HU, SI, PT, UK *Zodiak mukana 7/2011 alkaen EUROOPPALAISET PALKINNOT EU:n kulttuuriperintöpalkinto Europa Nostra: 1. Grotenfeltin perheen hautakappelin seinämaalausten restaurointityö, Joroinen 2. Kesälahden kirkon tapulin restaurointityö, Kesälahti EU:n populaarimusiikin palkinto EBBA: The Dø: A Mouthfull (Ranska/Suomi) TUKI KIRJALLISUUDEN KÄÄNTÄMISELLE: SUOMI (6) KUSTANTAMO KÄÄNNETYT TEOKSET (16) ALKUPERÄISKIELET TUKISUMMA Atena 1 saksa 8 142,75 Gummerus 2 norja, ranska ,25 Like 1 englanti Mansarda 3 kroaatti, makedonia, sloveeni Tammi 5 espanja (2), norja, ranska, turkki Teos 4 italia, ranska, saksa (2) ,50 s. 40 Kulttuuriperintö Kuvataide Monitaide Muotoilu Musiikki Sirkus Tanssi Teatteri Maatunnukset s

20 Artistic Discoveries in European Schoolyards (Platform 11+) Hankkeessa kerättiin koulupihojen tarinoita vuotiaiden nuorten elämästä. Hankkeen pääajatuksena oli nuorten ottaminen mukaan taiteellisiin tuotantoihin hankkeen koko elinkaaren ajaksi. Toinen keskeinen osa hanketta oli toimintatapojen ja kokemusten vaihto taiteilijavaihtojen ja työpajojen kautta. Lisäksi hankkeeseen kytkettiin osallistujamaiden yliopistoja arvioimaan hankkeen edistymistä. Näytelmätekstejä tuotettiin sekä paikallisesti että eri maiden kesken, ja monikielisyyden haasteeseen etsittiin innovatiivisia ratkaisuja. Osa koulupihojen tarinoista tuotettiin esitetyiksi näytelmäteoksiksi. Suomessa ensimmäiset PLATFORM teokset nähtiin Oulun kansainvälisillä lasten ja nuorten teatteripäivillä helmikuussa Tämän ikäryhmän on todettu olevan väliinputoajan asemassa kulttuuritarjonnan suhteen ympäri Eurooppaa. Oulun kaupunginteatterilla on pitkä perinne Kansainvälisten lasten ja nuorten teatteripäivien järjestämisestä. Meidät valittiin mukaan projektiin juuri tämän merkittävän festivaalin ansiosta. Oppilaat tuottivat hämmästyttävän valmista tekstiä. Meidän tehtävämme oli jatkojalostaa ja valikoida tekstejä ja luoda niistä kokonaisuus kadottamatta kuitenkaan nuorten omaa ääntä. Halusimme pitää oppilaat mukana mahdollisimman pitkään. Liikkuvuus, erilaiset vaihto-ohjelmat, yhteiset tapaamiset ja tuotannot antoivat uuden ulottuvuuden ammattilaisten työhön. Teattereiden verkoston toiminta antoi mahtavan mahdollisuuden kehittää ammattilaisten työosaamista ja tarjosi Euroopan laajuisen viitekehyksen. Liikkuvuus on tervetullut lisä, jota kaivattaisiin huomattavasti enemmän, jotta teatteri pysyisi liikkeessä ja oppimista tapahtuisi rajojen yli. Sari Tanner, tuottaja ja Jukka Heinänen, dramaturgi, Oulun kaupunginteatteri #teatteri #nuoret #osallistavuus #Oulu Fantasy Design Children in Community Muotoilukasvatushankkeessa muotoilijoina toimivat lapset ja nuoret. Heidän osaamisensa, innovatiivisuutensa ja luovuutensa kohtasivat suunnittelualojen ammattilaiset aidoissa muotoiluprojekteissa, joissa lapset ja nuoret pääsivät ratkomaan oman elinympäristönsä suunnitteluun liittyviä haasteita ja keskustelemaan näistä kansainvälisessä yhteisössä. Hankkeessa rakennettiin interaktiivinen verkkosivusto tukemaan yhteisiä kokemuksia ja avaamaan toimintaa yleisölle. Hankkeessa kehitettyjä osallistavan muotoilukasvatuksen metodeja ja tuloksia käsiteltiin kahdessa kansainvälisessä konferenssissa sekä kiertonäyttelyssä, joka nähtiin Helsingissä keväällä Fantasy Design -metodissa on keskeistä yhdessä tekeminen ja oman elinympäristön ongelmiin tarttuminen. Yhteisöllisyys viittaa myös eurooppalaiseen pedagogiyhteisöön, joka on mukana toteuttamassa hanketta. Kansainvälinen aspekti on oleellinen osa hanketta, vaikka perustyötä tehdään paikallisesti. Yksi hankkeen tavoitteista oli aktiivisten kansalaisten kasvattaminen, eli lasten kasvattaminen myös kriittiseen muotoiluajatteluun. Metodista on tullut niin vahva, että se voisi elää omaa itsenäistä elämäänsä, vaikka organisaationa toteuttamassa vastaavia hankkeita säännöllisesti eri puolilla maailmaa. Se on osoittautunut hyväksi tavaksi nostaa esille lasten ja nuorten näkemyksiä ja osallisuutta kulttuurissamme, ja tälle toivon jatkoa. Leena Svinhufvud, museolehtori, Designmuseo #muotoilukasvatus #lapset_ja_nuoret #verkkotyökalu #kiertonäyttely #Helsinki Fotorally Euro Slam Hankkeessa koottiin ihmisten omista kotialbumeista valokuvia kuuden teeman alle: koti, ystävät, vapaa-aika, työ, ympäristö ja juhlat. Kuvien avulla valotettiin eurooppalaisuuden piirteitä. Fotorallyssa liikkuivat kuvien lisäksi myös paikallisten kulttuurikeskusten toimintaideat ja parhaat käytännöt. Hankkeeseen kuului myös henkilökunnan vaihtoa. Verkkokokoelman ohella järjestettiin kaksi näyttelyä samanaikaisesti kussakin partnerimaassa. Viimeinen näyttely nähtiin Helsingin Lasipalatsissa keväällä Meistä oli tärkeää tuoda tavallisten ihmisten omat valokuvat kulttuuriksi ja laajentaa koko kulttuurin käsitettä. Fotorally ei ollut ylhäältä alaspäin tuotua korkeakulttuuria, vaan aidosti ruohonjuuritason toiminta. Valokuvanäyttely toimi houkuttimena ihmisille, jotta he liittäisivät omia kuviaan osaksi eurooppalaista kotialbumia. Näyttelyn kuvat koottiin kaikista partnerimaista jo olemassa olevista arkistoista. Jokaisessa näyttelypaikassa järjestettiin iltapäivä, jolloin ihmiset saivat tuoda tuoda mukaan omia valokuviaan. Lähiötoiminta on enemmän sellaista me tehdään yhdessä -tyyppistä kulttuurin tekemistä. Taide on vähän väärä sana tässä yhteydessä se on kulttuuria. Lähiöissä tekeminen on lähempänä yleisöä ja vuorovaikutteisempaa. Jos idea on selkeä ja yksinkertainen ja osallistumisen kynnys matala, ihmiset kyllä tarttuvat mahdollisuuteen mielellään. Luulen, että tällä asenteella projekti oli niin helppo viedä pieniin kulttuurikeskuksiin. Raisa Niemi, tuottaja ja Kimmo Lehtonen, tuottaja, Lasipalatsin mediakeskus #valokuva #kotialbumit #osallistavuus #näyttelytoiminta #Helsinki 20

21 Helsinkiläinen uuden tanssin keskus Zodiak liittyi eurooppalaiseen Départs-hankkeeseen kesällä Residensseihin ja taiteilijavaihtoon painottuvan hankkeen tuotantoja on nähty Zodiakin ohjelmassa useita. Yläkuva: Dasha Mazurka: Doubt in Frame/Queen of Sweden Killed Descartes Kaisa Rautaheimo Alakuva: Ana Borralho & João Galante: Atlas Helsinki Uupi Tirronen 21

22 Colourscape Turku 2011, Sanni Moisala Turku 2011 on enemmän kuin vuosi. Se on prosessi, jonka tuloksena Turku vuonna 2016 on edelläkävijä, Itämeren yhteistyön luova keskus, taiteen ja tieteen synnyttäjä ja välittäjä. Kulttuuripääkaupungin visio

23 Turku 2011 tehtiin kansainvälisin voimin Turku tekee kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011 unohtumattoman koko Euroopalle. Turku 2011 luo rajat ylittäviä kokemuksia ja kohtaamisia, jotka uudistavat arjen ja jäävät elämään. T urun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 päätavoitteiksi määriteltiin kansainvälisyys, luova talous sekä hyvinvointi. Kulttuurin laajan ymmärtämistavan mukaan kulttuuritoimintaan katsottiin kuuluvan taiteiden lisäksi arjen kulttuuri, tiede ja tutkimus, liikuntakulttuuri, työn kulttuuri sekä ruokakulttuuri. KULTTUURI TEKEE HYVÄÄ Turku ohjelman hankkeista lähes kaksi kolmasosaa valittiin kevään 2008 avoimen kansainvälisen hankehaun ehdotuksista. Kaukaisimmat ehdotukset tulivat Australiasta ja Japanista. Ohjelman rakentamisen aikana kulttuuripääkaupungin tunnuslauseeksi tuli Kulttuuri tekee hyvää kultur gör gott. Noin kolmasosa ohjelmahankkeista toteutti kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyötä eri tavoin. Kulttuuripääkaupunkiprosessissa luotiin uusia kulttuurin monialaisia toimintamalleja hyvinvoinnin, terveyden ja taiteiden välille sekä kehitettiin ja tutkittiin hyvinvointihankkeita. Useat toimenpiteet nousivat kansallisen ja kansainvälisen huomion kohteeksi. Niin kävi erityisesti hankkeelle, jossa Turun kaupungin terveyskeskusten lääkärit jakoivat asiakaskäyntien yhteydessä potilaille kulttuurireseptejä. Yhteisöllisen kulttuuritoiminnan osana Turun seudun asukkaat mm. istuttivat tulppaania pihoilleen ja julkisille alueille. 167 HANKETTA JA YLI TAPAHTUMAA Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma avattiin Avajaiset huipentuivat englantilaisen Walk The Plank -ryhmän toteuttamaan, Aurajoen molemmin puolin nähtyyn Tällä puolen, tuolla puolen -suuresitykseen. Sitä edelsi Aurajokisinfonia sekä tuhannen lapsen lyhtykulkue Aurajokivarressa. Esitys keräsi hengen yleisön. Vuoden päättänyt kiitosjuhla toi kaupungin julkiseen tilaan sarjan kaikille avoimia ja ilmaisia musiikki-, sirkus-, tuli- ja valotaide-esityksiä. Vuoden viimeisenä taide-esityksenä nähtiin 15 kansainvälisen ja kotimaisen taiteilijan toteuttama video mapping -teos Unveil. Turku ohjelmaan kuului 167 hanketta, jotka toteuttivat yli tapahtumaa ja tilaisuutta. Yli 60 % kulttuuripääkaupunkiohjelman tapahtumista ja tilaisuuksista oli kävijöille ja osallistujille ilmaisia. Ohjelmahankkeet olivat hyvin monimuotoisia: mukaan mahtui mm. festivaaleja, konsertteja, esityksiä, näyttelyitä sekä kehittämis- ja tutkimushankkeita. Ohjelmahankkeiden päävastuutahoista 22 % edusti yksityistä sektoria, 37 % julkista sektoria ja 41 % kolmatta sektoria. TURKU 2011 OLI NÄYTTÄVÄSTI KANSAINVÄLINEN Eurooppalainen ulottuvuus oli Turun kulttuuripääkaupungissa keskeinen elementti. Kulttuuriohjelmassa eurooppalaisuus toteutui sekä kulttuuri- ja taidesisältöjen tematiikassa että hankeyhteistyön kansainvälisyydessä. Yhteistyöhankkeet Tallinnan, toisen vuoden 2011 EU:n kulttuurikaupungin, kanssa liittyivät usein temaattisesti Itämereen. Yhteistyöhankkeita toteutettiin kaikkiaan noin kymmenen. Ohjelmassa nousi vahvasti esille eurooppalaisen kaupunkihistorian teema, joka sitoi Suomen vanhimman ja kauan eurooppalaisimman kaupungin muuhun mantereeseen. Turku ohjelmahankkeilla oli yhteistyötä 68 eri maan toimijoiden kanssa. Eniten hankeyhteistyötä tehtiin ruotsalaisten (28), virolaisten (23), englantilaisten (22), saksalaisten (22), yhdysvaltalaisten (19), ranskalaisten (11), venäläisten (11) ja norjalaisten (10) toimijoiden kanssa. Turku ohjelman toteuttamiseen osallistui kaikkiaan yli henkilöä, joista lähes oli muualta Euroopasta ja muista maanosista. Kulttuuripääkaupunkivuotta hallinnoi määrävuosiksi perustettu Turku säätiö Stiftelsen Åbo Turku 2011 poiki Kulttuuriohjelman tukemia yhteistyöhankkeita Turku säätiö osallistui yhteisjärjestäjänä Kulttuuri-ohjelman tukemaan The Eurocultured Project katufestivaalihankkeeseen. Sen kohteena oli lasten ja nuorten kansainvälistäminen ja suvaitsevaisuuden lisääminen. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia toteutti kulttuuripääkaupunkivuonna omakuvahankkeen, jota se jatkoi Kulttuuri-ohjelman tukemana Contemporary Self-Portraits -hankkeena vuonna s. 33 Lähde: Turku arviointiohjelma: 23

24 2010 SUOMALAISVÄRITTEISET YHTEISTYÖHANKKEET (13) Monivuotiset yhteistyöhankkeet Lyhyet yhteistyöhankkeet HANKKEEN NIMI TAITEENALA PÄÄJÄRJESTÄJÄ Art Nouveau & Ecology Ministère de la région Bruxelles-Capitale (BE) SUOMALAINEN YHTEISJÄRJESTÄJÄ Helsingin kaupunginmuseo OpenArch EXARC (NL) Kierikkikeskus MUUT YHTEIS- JÄRJESTÄJÄMAAT EU-TUKI BE, DE, ES, FR, IT, NO, LV, PT, SI DE, ES, IT, NL, RO, SE, UK Les ateliers partage 1 (LAP 1) SMartBe (BE) Kulttuurivoimala IT CasCas Experiment Diversity with the Street Arts and Circus Changing Identities and Contexts in the Arts Artistic Research as the New European Paradigm for the Arts Dream Design Recherche Europe Art Métier The Eurocultured Project European Network of Folk Orchestras European Public Art Centre Festival Lab Theory and Practice for the Next Generation of European Festival Programmers Outsider Art Past Forward PATHS CROSSING mobility and production project for emerging European visual arts Subtopia (SE) Sirkuksen tiedotuskeskus BE, UK Kuvataideakatemia (FI) VTM/KEHYS SE, UK ,50 Institut National des Métiers d Art (INMA)(FR) Taideteollinen korkeakoulu/länsi-suomen Muotoilukeskus MUOVA ES, FR, IT, RO Spearfish Limited (UK) Turku säätiö SK Muncipality of Vigo (ES) MMIC (The Centre For Art Management and Information) (LV) Spielmotor München e. V. / Festival SPIELART (DE) GAIA Museum Outsider Art (DK) Sibelius-Akatemia/ kansanmusiikkiosasto Suomen Biotaiteen Seura ES, IT, [UK]* EE, ES, IS, LT, PL, PT, UK Baltic Circle/Q-teatteri LA, PL, UK Maaseudun Sivistysliitto BE, DE HIAP ry. (FI) - DK, IE, NO, SE WMUM What Makes Us Move Stiftung Tallinn 2011 (EE) Koulutuskeskus Salpaus DE, DE, EE, NL, UK EUROOPPALAISET PALKINNOT EU:n nykykirjallisuuspalkinto: Riku Korhonen: Lääkäriromaani TUKI KIRJALLISUUDEN KÄÄNTÄMISELLE: SUOMI (6) KUSTANTAMO KÄÄNNETYT TEOKSET (16) ALKUPERÄISKIELET TUKISUMMA Atena 3 englanti, saksa, tanska ,25 Like 1 ruotsi ,50 Lurra Editions 1 saksa 9 553,50 Otava 3 norja, puola, saksa Sammakko 3 englanti (2), espanja ,25 Tammi 6 englanti, espanja, ranska, saksa (2), turkki ,25 s. 40 Esitystaide Kulttuuriperintö Kuvataide Muotoilu Musiikki Sirkus Teatteri Maatunnukset s

25 Eurocultured-työpajoja toteuttiin mm. Turussa ja Manchesterissa Aki Keskinen & Eurocultured CasCas Experiment Diversity with the Street Arts and Circus CasCas -verkostoitumishanke tarjosi katutaiteen ja sirkuksen ammattilaisille mahdollisuuden tutustua alan toimintaan eri maissa sekä jakaa ajatuksia, ammattitaitoa ja hyviä käytäntöjä. Hankemaissa järjestettiin ammattilaiskierros hankkeeseen hakeneille ja valituille eurooppalaisille sirkusammattilaisille. Kierroksen aikana tutustuttiin keskeisiin sirkustoimijoihin, tapahtumapaikkoihin ja organisaatioihin. Elo-syyskuun vaihteessa 2011 järjestettiin Suomen kiertue, johon osallistui kahdeksan ammattilaista seitsemästä Euroopan maasta. Hankkeeseen sisältyi kirjan ohella selvitys kunkin maan kulttuuripolitiikasta ja sirkuksen toimintaedellytyksistä. Ammattilaiskierrosten yhteydessä toimijat pääsivät kiinnittymään laajempaan eurooppalaiseen sirkusyhteisöön ja näkivät muiden maiden tapoja tehdä. Omalle työlle hyödyllistä on ollut etenkin monenlaisista ammatti- ja kulttuuritaustaistoista tulevien toimijoiden yhteistyö sekä siitä syntyneet kokemukset ja keskustelut. CasCasissa mielenkiintoista oli se, että se ei ole erikoistunut vain esiintyviin taiteilijoihin, vaan mukana oli sirkuksen koko kenttä. Tätä kautta pyrittiin luomaan mahdollisimman laaja kuva koko kentän toiminnasta. EU-hankkeen kautta toimme alueellisille toimijoille näkyvyyttä, painoarvoa ja kansainvälisiä kontakteja. Pääsimme hankkeen kautta nostamaan esiin myös Suomen laadukasta nuorisosirkustoimintaa. Lotta Vaulo ja Kadja Karjalainen, Sirkuksen tiedotuskeskus #sirkus #verkosto #katutaide #Helsinki The Eurocultured Project Hanke oli lasten- ja nuortenprojektien, eurooppalaisen taiteilijavaihdon ja Eurocultured-katukulttuurifestivaalien muodostama kokonaisuus. Suomen Eurocultured-festivaali toteutettiin osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa toukokuussa Festivaalin ja hankkeen taustalla oli ajatus suvaitsevaisuuden ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin edistämisestä. Eurocultured oli kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ohjelmistossa suurin nuorille suunnattu kokonaisuus. Festivaalilla nähtiin laaja kattaus kadulta lähtenyttä kulttuuria kuten graffititaidetta, skeittausta ja musiikkia. Ohjelmisto rakennettiin siltä pohjalta, että mukana oli vuotiaisiin vetoavia artisteja ja toimintaa. Taiteilijayhteistyö on osa Eurocultured-toimintamallia. Turkuun saapui viikoksi kuusi taiteilijaa. Residenssissä taiteilijoiden yhteistyönä syntynyt teos oli esillä festivaalilla ja he työskentelevät työpajoissa lasten kanssa. Oli tosi hienoa katsoa graffitipoikien työskentelyä, kun he Pääskyvuoren kasarmin vanhassa tykkihallissa seisoivat rinta rinnan ja spreijasivat! Se oli nuorten miesten tapaan hiljaista, mutta intensiivistä työskentelyä. Tanssipoppoossa taas oli iso joukko energisiä ja lahjakkaita mimmejä, joten kummassakin ryhmässä oli hyvin erilaiset energiat. Marika Lamberg, tuotantokoordinaattori, Turku säätiö #katukulttuuri #festivaali #lapset_ja_nuoret #kulttuuripääkaupunki #Turku 25

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisäksi yli oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. 0 Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014 2020. Tänä aikana yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen

Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen Kirjallisuuden käännöshankkeet EU:n nykykirjallisuuspalkinto Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma 2014 2020 Kirjallisuuden käännöshankkeet Kirjallisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Luova Eurooppa ( ) Kulttuurin alaohjelma

Luova Eurooppa ( ) Kulttuurin alaohjelma Luova Eurooppa (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma 19.5.2015 Lappeenranta Valtakunnalliset museopäivät Hanna Hietaluoma-Hanin CIMO Luova Eurooppa / Kulttuuri EU tarjoaa monta väylää kansainväliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

Millaista rahoitusta on tarjolla? EU:n Luova Eurooppa -ohjelma

Millaista rahoitusta on tarjolla? EU:n Luova Eurooppa -ohjelma Millaista rahoitusta on tarjolla? EU:n Luova Eurooppa -ohjelma EU:n Luova Eurooppa & visuaaliset taiteet 3.12.2014 Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula Luova Eurooppa / Kulttuuri Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP

Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP Elinikäisen oppimisen ohjelma - Lifelong Learning Programme, LLP on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön kaikilla koulutuksen tasoilla esikoulusta

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Mukana olevat aluekeskukset

Mukana olevat aluekeskukset 31.8.2011 1 Mukana olevat aluekeskukset Pirkanmaan elokuvakeskus Valokuvakeskus Sisä-Suomen tanssin aluekeskus Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo Nykyaika Tamper een taidem useo -Pirka nmaan aluetai

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO

Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen Torniossa Nina Eskola, CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisty kanssamme Muutoksen tuulia muilta mailta Haastateltavina Raija Collin ja Anita Martikainen 27.4.2015 Torniossa Nina Eskola, CIMO Mikä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo Tänään 13.00 13.10 Avaussanat Lotta Vaulo, toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto 13.10 13.30 Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle - hakukierros 2017 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus-

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4

Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4 Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseen ja levittämiseen ESR Toimintalinja 4 Ylitarkastaja Varpu Taarna Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointi Jäsenvaltioiden ja alueiden

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Info- ja verkostoitumistilaisuus Sosiaalinen osallisuus koulutuksen ja nuorisotoiminnan avulla (Erasmus+ KA3 haku)

Info- ja verkostoitumistilaisuus Sosiaalinen osallisuus koulutuksen ja nuorisotoiminnan avulla (Erasmus+ KA3 haku) Info- ja verkostoitumistilaisuus Sosiaalinen osallisuus koulutuksen ja nuorisotoiminnan avulla (Erasmus+ KA3 haku) TERVETULOA! 22.4.2016 Paula Tyrväinen,Sini Piippo & Katri Mäenpää CIMO Info- ja verkostoitumistilaisuus

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät 7.11.2012 Tallinna Kansainvälisyystyöryhmä - Perustettu 2002 - Yhteinen tavoite ja tehtävät > toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET Experttien toiminta 2012-2013 Kokkola 22.11.2013 Tuula Hautasaari, CIMO Kansallinen ECVET Expert -toiminto EU:n komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert - toiminnon

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla 26.11.2013 Anu Gretschel Nuorisotutkimusseura & -verkosto Laadukkaan

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015

Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa. Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 Kulttuuripalvelut tärkeä osa kunnan toimintaa Ditte Winqvist Erityisasiantuntija, kulttuuri Opetus- ja kulttuuriyksikkö Iisalmi 12 maaliskuu 2015 1. Kulttuuri on oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot