JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2014"

Transkriptio

1 1 (10) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2014 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA LUOTTAMUSMIESVAALIKOKOUS Aika: klo 16:15-17:12. Paikka: Lounasravintola Kampsu, Vapaudenkatu 11 Osallistujat: Liitteenä nro 1 on osanottajalista. Kokoukseen saapui yhteensä 38 jäsentä, 5 heistä kello 17:00 jälkeen. 1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Aune Kumpula avasi kokouksen kello 16:19. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aune Kumpula, sihteeriksi Marja-Leena Vaarala, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sanna Tuovila ja Jemina Lahtela. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sääntöjen mukaan vaalikokouksen kokouskutsu toimitetaan jäsenille 14 vrk ennen kokousta. Kevätkokous päätti, että vuoden 2014 viralliset ilmoitukset julkaistaan Koti-Lappi lehdessä 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta. Lisäksi ilmoitukset tulostetaan työpaikkojen ilmoitustauluille ja kotisivuille. Kokouksessa päätäntävaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet, eläkeläisjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, ei päätäntävaltaa. Kokouskutsu oli Koti-Lappi -lehdessä Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus todettiin. 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslistassa huomattiin puutteita. Pykälään 8 (Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen)

2 2 (10) 5 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2015 yhdistettiin Juhlavuoden suunnittelu (Pykälä 9 esityslistassa). Pykälän 12 jälkeen lisättiin pykälä 13 PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN JA MUUTA KUIN TOIMISTOTYÖAIKAA TEKEVIEN LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA VUODELLE Luottamusmiehen valinta oli kokouksen toisena aiheena, ja se näkyi esityslistan otsikossa/nimessä (SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA LUOTTAMUSMIESVAALIKOKOUS). Työpaikoilla, yhdistyksen kotisivuilla ja paikallislehdessä olleissa mainoksissa oli maininta syys- ja vaalikokouksesta, joten kokous katsoi, että sillä oli riittävä tieto kokouksen luonteesta. Näin ollen pykälä lisättiin esityslistaan. Jäsenmaksu v on ollut 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräisen jäsenmaksu 5 eur/kk ajalta, jolta ei saa palkkaa eikä työttömyyskassan etuuksia taikka on ns. määräaikaisella työkyvyttömyysseläkkeellä (kuntoutustuella). Opiskelijajäsenmaksu on 36 /vuosi. Liitolle menevä jäsenmaksun suuruus v on 1,01 %, joten yhdistykselle jää jäsenmaksusta (1,30-1,01) 0,29 %. Hallitus esittää, että jäsenmaksua korotetaan 1,35 %:tiin. Yhdistyksen jäsenmaksu v on 1,35 %. 6 MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JA TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET VUODELLE 2015 Hallituksen esitys kulukorvauksiksi/vuosi Puheenjohtaja 400 Sihteeri, koulutusvastaava, tiedottaja 400 Rahastonhoitaja 400 Jäsenasianhoitaja 260 Pääluottamusmies 340 Varsinainen luottamusmies 100 (Jytyllä on kaksi varsinaista luottamusmiestä) Kulukorvaukset hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 7 VAHVISTETAAN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA JA JYTY KEMIJÄRVI RY:N JUHLAVUODEN SUUNNITTELU Hallituksen esitykset talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2 ja 3. Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan päättämään tapauskohtaisesti, millä summalla virkistystoiminta-matkoja tuetaan ja että mikäli toimintasuunnitelmassa oleva tapahtuma ei toteudu, niin hallitus voi sen tilalle järjestää muuta toimintaa. Eläkeläisiä tuetaan 50

3 3 (10) % siitä, mitä tuetaan varsinaista jäsentä. Ensi vuonna on yhdistyksen 60. toimintavuosi. Syyskokouksessa päätetään miten juhlavuotta vietetään yhdistys tuli jäseniään urheilupuvun ostossa, 2005 järjestimme juhlaristeilyn. Keskustelua, ehdotuksia toimintasuunnitelmasta ja juhlavuodesta: Toimintasuunnitelmaan lisätään Nuorisotapahtumat (esim. Simerokissa Lapin alueen tapahtuma, Elokuvailta) Juhlavuoden vietto: kokousten osanottajat eivät halunneet järjestää yleistä juhlaa, vaan esittivät, että hallitus selvittää eri vaihtoehtoja risteilystä välille Turku-Tukholma tai Helsinki-Tukholma. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin Leville tehtävää matkaa. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksytään Nuorisotapahtumien ja Juhlavuoden vieton lisäyksellä. 8 PAULANRINTEEN KÄYTTÖVIIKOT JA KÄYTTÖMAKSUT VUODELLE 2015 Hallitus esittää kokoukselle hyväksyttäväksi Paularinteen käyttöviikot ja -maksut v Viikko Aika Viikkohinta jäsen Vrk hinta jäsen Muut jytyläiset Ei jytyläiselle Viimeinen hakupäivä Hallituksen esitys hyväksytään. 9 VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VUODELLE 2015 Yhdistyksen puheenjohtaja on v Aune Kumpula. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Annemari Kelloniemi. 10 VALITAAN HALLITUKSEN VARSINAISET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

4 4 (10) Hallituksen jäsenet tällä hetkellä ovat seuraavat: valittu v. Päivi Pöyliö (Sinikka Maijala) 2012 Marja-Leena Vaarala (Kyösti Sipovaara) 2012 Tuija Pauna (varalla Erja Laukka) 2013 Riitta Rytilahti-Kangas (varalla Helena Kumpula) 2013 Aila Kunelius-Kuvaja (varalla Päivi Alatalo) 2014 Mari Tervola (varalla Marita Junno) 2014 Hallituksesta ovat erovuorossa v seuraavat jäsenet: Päivi Pöyliö (Sinikka Maijala) 2012 Marja-Leena Vaarala (Kyösti Sipovaara) 2012 Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin: Ulla Stenroos varsinaiseksi, hänelle varaksi Aune Kumpula Marja-Leena Vaarala varsinaiseksi, hänelle varaksi Juha Kostamo. 11 VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA VUODELLE 2015 Vuoden 2014 toiminnantarkastaja on ollut Ritva Pajari ja varalle Eija Kunnari. Syyskokous valitsee toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön. Varsinaisen toiminnantarkastajana jatkaa Ritva Pajari ja varana Eija Kunnari. 12 KIINT. OY PAULARINTEEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V Kiint. Oy Paularinteen yhtiökokousedustajana on ollut Sinikka Maijala ja varalla Aune Kumpula. Syyskokous valitsee yhtiökokousedustajan ja varan. Sinikka Maijala valittiin varsinaiseksi edustajaksi ja varalle Annemari Kelloniemi. 13 PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN JA MUUTA KUN TOIMISTOTYÖAIKAA TEKEVIEN LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA VUODELLE Kokouksessa tulee valita yhdistykselle pääluottamusmies ja ns. muuta kuin toimistotyöaikaa tekevien luottamusmies, joka toimii samalla varapääluottamusmiehenä.

5 5 (10) Työpaikkojen seinillä ja yhdistyksen kotisivuilla on ollut ilmoitus ehdokasasettelusta (liite 4). Kaikille jäsenille (joilla on sähköposti) on lähetetty sama ilmoitus sähköpostitse. Ehdokasasettelu päättyi klo 15:00. Suostumuksen muuta kuin toimistotyöaikaa tekevien luottamusmieheksi ja varapääluottamusmieheksi on jättänyt Jemina Lahtela. Varapääluottamusmies Riitta Rytilahti-Kangas on toiminut pääluottamusmiehen tehtävissä syyskauden 2014, koska varsinainen pääluottamusmies on eronnut tehtävästään alkaen. Riitta Rytilahti-Kangas valittiin pääluottamusmieheksi ja Jemina Lahtela muuta kuin toimistotyöaikaa tekevien luottamusmieheksi sekä varapääluottamusmieheksi. 14 MUIDEN YHTEISTOIMINTA-ELINTEN EDUSTAJIEN VALINTA Kehysryhmän edustajan valinta v Vuonna 2014 edustajina oli pääluottamusmies Päivi Alatalo ja hänen poissaollessaan varaplm. Riitta Rytilahti-Kangas ja varalla puheenjohtaja Aune Kumpula. Osastojen yhteistoimintaelimiin edustajat ovat valittu kaudelle Teknisen osaston johtoryhmän valitaan Jytyn edustaja joka 3. vuosi. Seuraavan kerran valinta on kaudelle Teknisen osaston yhteistoimikunnan edustaja on ollut Anne Vihriälä ja hänen varajäsenenään Tuija Pauna. Pauna on siirtynyt hallinto-osastolle, joten hänen tilalle on valittava uusi varajäsen yt-toimikuntaan. Syyskokous valitsee edustajat Kehysryhmään v ja teknisen osaston johtoryhmään. Kehysryhmään valittiin pääluottamusmies Riitta Rytilahti-Kangas, 1. varalla varapääluottamusmies Jemina Lahtela ja 2. varalla yhdistyksen puheenjohtaja Annemari Kelloniemi. 15 LUOTTAMUSMIEHEN VUOSIKATSAUS Kokous ei valinnut Anne Vihriälälle varaedustajaa teknisen osaston yhteistoimikuntaan. Varapääluottamusmies Riitta Rytilahti-Kangas antoi tilannekatsauksen

6 6 (10) kuluneesta vuodesta. 16 MUUT ASIAT Kokous keskusteli tulevasta YT-neuvotteluista. 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:12. Aune Kumpula Marja-Leena Vaarala puheenjohtaja sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Jemina Lahtela Sanna Tuovila LIITTEET Liite 1 osallistujaluettelo Liite 2 talousarvio v Liite 3 toimintasuunnitelma v Liite 4 Ehdokasasettelu

7 7 (10) Liite 2 JYTY TALOUSARVIO 2015 TP 2013 TA 2014 TOT ERO TA 2015 Varsinainen toiminta Opinto ja koulutustoiminta Kulttuuri ja harrastustoiminta Järjestötoiminta Tuotot Kulut Nuorisotoiminta Juhlavuosi Muut kulut Matkakorvaukset ja päivärahat Kokous ja neuvottelukulut Toimistokulut Muut kulut Järjestötoiminta yhteensä Varsinaisen toiminnan tuotto /kulujäämä Varainhankinta Jäsenmaksutulot Muut tulot 16 Jäsenmaksut liitolle Tuotto /kulujäämä Sijoitus ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Tuotto kulujäämä Satunnaiset tulot Tilikauden ylijäämä/alijäämä 581 Vertailu eri jäsenmaksuprosentilla 1.3 % 1.35 % 1.4 % Jäsenmaksut tulot Liiton osuus 1.01 % Yhdistyksen osuus 0.29 % % % 10750

8 8 (10) Liite 3 JYTY KEMIJÄRVI RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 (60. toimintavuosi, perustettu ) TOIMINTA-AJATUS: JÄSENTEN EDUNVALVONTA 1. TALOUDEN TURVAAMINEN Jäsenmäärän säilyttäminen, jäsenhankintakampanja kartoitetaan henkilöstö ja mahdolliset potentiaaliset jäsenet uusien työntekijöiden informointi jäseneksi liittymiseen oppilaitosyhteistyö: opiskelijajäsenet Tiedotetaan aktiivisesti toiminnastamme nettisivuilla ja paikallislehdessä 2. JÄSENTEN ETUJEN VALVOMINEN Luottamusmies- ja yt-toiminta pääluottamusmieskokoukset pääluottamusmiesten ja henkilöstöpäällikön säännölliset tapaamiset Tyhy-ryhmä, työsuojelutoiminta, osastojen yhteistoimintakokoukset, muut kokoukset Hallituksen kokoukset Kevät- ja syyskokoukset, omat ja alueen Koulutus 3. PALKKATASON PARANTAMINEN Palkkarakenteen seuranta tehtäväkohtainen palkka, kun tehtävät muuttuvat, palkka määriteltävä uudelleen henkilökohtainen palkanosa, henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat ja näiden tarkistaminen vuosittain (kehityskeskustelut) työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen kvtes-sopimusaloilla (liittyy tavoiteorganisaatiouudistukseen) 4. TYÖSUHDETURVA Työpaikkojen säilyttäminen; muutosprosesseihin valmistautuminen hyvissä ajoin. Henkilöstön aseman turvaaminen mm. toimintoja uudelleen järjesteltäessä ja mahdollisissa ulkoistamisissa. Kemijärven kaupungin tavoite-organisaatiouudistuksen valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen. Kuntarakenneuudistuksen/sote-piirien valmisteluun osallistuminen 5. JÄRJESTÖJEN SEKÄ TYÖNANTAJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Kehysryhmän toiminta Yhteistyön jatkaminen muiden järjestöjen kanssa erillinen vaikuttaminen työnantajaan pääluottamusmies-palaverit 6. JÄSENISTÖN HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN Paulanrinteen (Levillä) viikko-osake jäsenistön käytössä Jäsenistön merkkipäivien huomioiminen Jyty-sivujen aktiivinen hyödyntäminen

9 9 (10) Syys- ja talvipäiville osallistuminen Jyty-kalenterit jäsenistölle jäsenten tilausten mukaisesti Hyvinvointietu 30 /vuosi kuitteja vastaan, jos osallistuu syys- tai kevätkokoukseen Tuetaan Suvikimaraan osallistumista Pikkujoulu/jouluruoka syyskokouksen yhteydessä Virkistystapahtumat/matkat: Jyty Kemijärvi ry 60-vuotta juhlavuosi, järjestetään risteily Tukholmaan tai retki Leville Kulttuuri- ja ostosmatka Ouluun tammi/helmikuu Syysretki lähiseudulle Nuorisotapahtumiin osallistuminen (alueelliset ja paikalliset)

10 10 (10) Liite 4 Ehdokasasettelu luottamusmieheksi kaudelle Vaali- ja syyskokouksessa valitaan Jyty Kemijärvi ry:lle pääluottamusmies ja ns. muuta kuin toimistotyöaikaa tekevien luottamusmies, joka toimii samalla varapääluottamusmiehenä. Ehdokkaan tulee olla Kemijärven kaupungin työntekijä. Voit alkaa itse ehdokkaaksi tai ehdottaa Jytyn jäsentä. Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse Jyty Kemijärvi ry:n hallitukselle osoitteeseen klo mennessä. Kerro sähköpostissa ehdokkaan nimi, virka/toimi, työpaikka ja suullinen suostumus luottamusmieheksi. Kirjallinen suostumuslomake lähetetään henkilölle erikseen. Ehdokasasettelu päättyy klo 15:00.

Jyty Kemijärvi ry Pöytäkirja 1/2015

Jyty Kemijärvi ry Pöytäkirja 1/2015 Jyty Kemijärvi ry Pöytäkirja 1/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika: 21.5.2015 kello 16:15-16:44. Paikka: Lounasravintola Kampsu, Vapaudenkatu 11 Läsnä: 20 jäsentä 1 KOKOUKSEN AVAUS Jyty Kemijärvi ry:n

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

LAHDEN OOPPERA RY:N SÄÄNNÖT

LAHDEN OOPPERA RY:N SÄÄNNÖT Lahden Ooppera ry:n säännöt 2014 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka LAHDEN OOPPERA RY:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Lahden Ooppera ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry 2011. Läsnäolijoita voi tiedustella suoraan yhdistyksen puheenjohtajalta.

Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry 2011. Läsnäolijoita voi tiedustella suoraan yhdistyksen puheenjohtajalta. Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry SYYSKOKOUS 2011 Aika 15.11.2011 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, huone 301 Läsnä Läsnäolijoita voi tiedustella suoraan yhdistyksen puheenjohtajalta.

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n :n paikallisyhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 2 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 10.6.2009 klo 10.00 10.40 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 1/2014

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 1/2014 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 1/2014 Tiedotamme etoksella ajankohtaisia jäsentapahtumia, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa koskevia

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt

Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf Seuran säännöt 1. Yhdistyksen virallinen nimi on Hämeenlinnan Sukeltajat ry, Tavastehus Dykare rf ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Seuran epävirallinen

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2009 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2009 2 Puheenjohtajan palsta 3 Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Syyskokouksen esityslista 4 5 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS Aika: 19.2.213 klo 18. Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus Merkitään,

Lisätiedot

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005 Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005 Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenlehti 2/2005 Sisällys Puheenjohtajan palsta Etelä-Savon psykologien työkokous Syyskokouskutsu Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot