Jyty Kemijärvi ry Pöytäkirja 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyty Kemijärvi ry Pöytäkirja 1/2015"

Transkriptio

1 Jyty Kemijärvi ry Pöytäkirja 1/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika: kello 16:15-16:44. Paikka: Lounasravintola Kampsu, Vapaudenkatu 11 Läsnä: 20 jäsentä 1 KOKOUKSEN AVAUS Jyty Kemijärvi ry:n puheenjohtaja Annemari Kelloniemi avasi kokouksen kello 16:15. Puheenjohtaja piti lyhyen tilannekatsauksen. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Aune Kumpula kertoi, että Kemijärveltä voisi päästä Sodankylän bussiin Iisalmeen syyspäiville. Yhdistys pitää kokouksen ensi viikolla. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa kaksi ääntenlaskijaa Päätös: Valituiksi tulivat puheenjohtajaksi Aune Kumpula sihteeriksi M-Leena Vaarala pöytäkirjantarkastajikis ja ääntenlaskijoiksi Aila Kunelius-Kuvaja ja Tuija Pauna. 3 TODETAAN KOKOUKSEN OSALLISTUJAT Läsnä 20 jäsentä. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sääntöjen mukaan kokouskutsu toimitetaan jäsenille kevätkokouksen päätöksen mukaisesti. Viime kevätkokouksessa annetun valtuutuksen mukaisesti hallitus on päättänyt, että kutsu julkaistaan Koti-Lappi -lehdessä sekä isompien työpaikkojen ilmoitustauluilla 7 päivää aikaisemmin. Ilmoitus kevätkokouksesta oli Koti-Lappi -lehdessä. Päätös: Todentaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2 Päätös: Hyväksytään. 6 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS Päätös: Hyväksytään. 7 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Käydään läpi vuoden 2014 toimintakertomus (liite 1). Tuloslaskelma, tase sekä toiminnantarkastajan tarkastuskertomus käydään rahastonhoitajan esittelemänä läpi (liite 2-4). Päätös: Hyväksytään v tilinpäätös. 8 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätös: Vastuuvapaus myönnetään. 9 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄSTÄ Päätösehdotus: Päätös: Hallitus esittää kevätkokoukselle, että tilikauden alijäämä 836,39 kirjataan vähennykseksi omaan pääomaan. Hyväkstytään alijäämän kirjaamisesta vähennykseksi omaan pääomaan. 10 KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN Yhdistyksen sääntöjen mukaan 14 :n mukaan kevätkokouksessa tulee päättää siitä, miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 :n määräykset. Sääntöjen 13 sanotaan: Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta. Viime kevätkokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti kokouskutsut on julkaistu Koti-Lappi -lehdessä ja isompien työpaikkojen ilmoitustauluilla 7 päivää ennen kokousta. Päätös: Jatketaan kokousilmoituksen julkaisemista sekä lehdessä, kotisivuilla, sähköpostilla ja työpaikkojen ilmoitustaululla.

3 11 MUUT ASIAT Jyty-kalenterin haluavien tulee ilmoittautua jäsenasianhoitajalle mennessä kotisähköpostiin. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhdistys järjestää Levin matkan Omavastuuosuus on vain 30. Ilmoittautuminen alkaa myöh. ilm. ajankohtana. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:44. puheenjohtaja Aune Kumpula sihteeri Marja-Leena Vaarala Pöytäkirjantarkastajat Aila Kunelius-Kuvaja Tuija Pauna

4 Liite 1 JYTY KEMIJÄRVI RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Vuosi 2014 oli Jyty Kemijärvi ry:n 59. toimintavuosi. Jyty Kemijärvi ry on perustettu TOIMINTA JA TARKOITUS Säännöt 2 Jäsenyhdistys toimii Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kunnan / kaupungin / kuntayhtymän / kuntien / seurakuntien /seurakuntayhtymien / muiden kirkollisten yhteisöjen ja muiden kunnallisia ja kirkollisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt / järjestöjen, säätiöiden, yleishyödyllisten yhteisöjen tai yksittäisten yritysten palveluksessa olevat henkilöt ja em. alojen oppilaitosten päätoimiset opiskelijat yhteiseen ammattijärjestöön, ja siten 1. valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, 2. vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä 3. edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa. Säännöt 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenyhdistys 1. käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa, 2. edistää 2 :ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin, 3. järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdistyksen ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa jäsenten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä, 4. pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyksiin, 5. edustaa jäseniään yhteisissä asioissa, 6. järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikuntaan sekä 7. edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin. JÄSENISTÖ 5 jäsentä erosi yhdistyksestä. Uusia jäseniä liittyi 5 ja eläkkeelle siirtyi 1 jäsentä Varsinaisia jäseniä, joista Maksavia jäseniä Vapaajäseniä Eläkeläisjäsenet Yhteensä

5 HALLITUKSEN KOKOONPANO Toimihenkilöt Puheenjohtaja Aune Kumpula Varapuheenjohtaja Riitta Rytilahti-Kangas Sihteeri, koulutus- ja tiedotusvastaava Marja-Leena Vaarala Rahastonhoitaja Sinikka Maijala Jäsenasiainhoitaja Tuija Pauna Nuorisovastaava Johanna Vihriälä Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Aila Kunelius-Kuvaja (Päivi Alatalo) Tuja Pauna (Erja Laukka) Päivi Pöyliö (Sinikka Maijala) Riitta Rytilahti-Kangas (Helena Kumpula) Mari Tervola (Marita Junno) Marja-Leena Vaarala (Kyösti Sipovaara) TOIMINNANTARKASTAJAT Varsinainen toiminnantarkastaja oli Ritva Pajari ja varalla Eija Kunnari. LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO Pääluottamusmies Päivi Alatalo asti, 1.9. lähtien Riitta Rytilahti-Kangas Luottamusmies (toimistoala) Päivi Pöyliö Varaluottamusmies (toimistoala) Aune Kumpula Luottamusmies/varapääluottamusmies (muu kuin toimistoala) Riitta Rytilahti-Kangas asti, Jemila Lahtela 1.9. lähtien Varaluottamusmies (muu kuin toimistoala) Sinikka Maijala YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Kehys-ryhmä Pääluottamusmies Päivi Alatalo asti lähtien Riitta Rytilahti-Kangas, varalla yhd. pj. Aune Kumpula. Osastot Sosiaali- ja terveysosasto: Annikki Juujärvi (Paula Ylitarvas) Sivistysosasto: Helena Kumpula (Sinikka Maijala) Tekninen osasto: Anne Vihriälä (Tuija Pauna) Teknisen osaston johtoryhmä : Anne Vihriälä TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ (JYTYSTÄ) Työsuojelutoimikunta: toimihlöasemassa olevien 1.varavaltuutettu Marita Junno työntekijäasemassa olevien 1.varavaltuutettu Sinikka Maijala toimihlöasemassa olevien 1.lisäjäsen Mari Tervola Työsuojeluasiamiehet: Hallinto- ja elinkeino-osasto Aune Kumpula Sosiaali- ja terveysosaston virastot Eila Kiviniemi Vapaa-ajan virastot ja laitokset Tiina Pyrrö

6 KOKOUKSET Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi: kevätkokous pidettiin siv.osaston kahviossa, paikalla oli 18 jäsentä. Alueasiamis Anssi Vuolio oli paikalla kertomassa KVTES-asioista. syyskokous oli samalla vaalikokous. Kokouksessa valittiin v pääluottamusmies, varaplm ja muuta kun toimistoalaa tekevien luottamusmies (ed. plm jäi pois luottamustehtävästä). Kokous pidettiin Kampsussa, paikalla oli 37 jäsentä. Tarjottu jouluruoka maksoi Hallitus kokoontui 12 kertaa vuoden aikana. RETKET, TAPAHTUMAT Yhdistys tarjosi jäsenilleen teatterilipun Kemijärven kulttuurikeskuksessa Mielensäpahoittaja ja poika - Lapin alueteatterin esitykseen, ja lipun lunasti 33 jäsentä. Yhdistys järjesti syysretken Posiolle ja Auttinkönkäälle. Retkeen osallistui 14 jäsentä Jytyä maissa ja merellä -luentopäivä Helsingissä + risteily lokakuussa. Osallistujia oli yhdistyksestä liiton Keneen sinä luotat -kampanjaan liittyen yhdistys järjesti jäsenillan ja Jyty-kahvit -päivätapahtuman. Jyty-kahvit järjestettiin teknisellä osastolla (osallistujia 50) ja iltatilaisuus (osallistuijia ) valtuustosalissa. Tilaisuuksissa oli liitosta järjestöjohtaja Ari Sauros ja aluetoimistosta Minna Eskelinen. MUUTA Yhdistys siirtyi liittoperintään vuoden alusta. Yhdistyksen säännöt muuttuivat vuoden alusta. Sääntöihin tuli vain pieniä muutoksia. Yhdistyksen omistamaa Paularinteen lomaosaketta Levillä käytettiin vuonna viikkoa + 2pv. Syyskokouksen päätöksen mukaan eläkeläisjäseniltä peritään sama summa kuin työvoimajäseniltä, etusija varauksiin on työvoimajäsenillä. Jäsenmaksu nousi 1,3 %:sta 1,35 %:iin STIPENDIT Vuonna 2014 stipendejä myönnettiin 2 kpl MUISTAMISET Hallituksen päätöksen mukaan (8/2009) jäseniä muistettiin heidän merkkipäivinään antamalla 50-vuotispäivänä naisille huivi ja miehille kravatti sekä 60-vuotispäivänä 50 euron lahjakortti kemijärveläiseen liikkeeseen. Eläkkeelle jääneitä muistettiin vain silloin, jos jäsen on toiminut aktiivisesti yhdistystoiminnassa. EDUNVALVONTA Edunvalvonta on ollut kertomusvuonna vaikuttamista kehysryhmässä sekä työnantajan yhteisissä tapaamisissa. Kehysrymä kokoontui kertomusvuoden aikana 5 kertaa. Kehysryhmässä käsiteltiin kertomusvuoden aikana mm. Henkilökohtaisen lisän määrätymisperiaatteita, jotka myöhemmin kaupungissa otettiin käyttöön sekä käytäntöjä henkilöstön sairastuessa, jolla on vaikutusta vuosiloman siirtomääräyksiin. Kehysrymässä keskusteltiin myös kaupungissa käyttöön otettavaan Elvi-malliin liittyvistä asioista. Kehysryhmässä sovittiin Pyhän parkin säännöistä jotka astuvat voimaan Kertomusvuoden aikana käytiin yt-neuvottelut Itä-Lapin ammattiopiston siirtymistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alaisuuteen. Siirto tapahtui alkaen.

7 Lokakuussa käynnistettiin yt-neuvottelut Sairaala Lapponian laitoshuoltajien siirtymisestä teknisen osaston alaisuuteen. Neuvottelujen seurauksena ei ollut henkilöstövaikutuksia. KOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET Rovaniemi Puheenjohtajien ja sihteerien koul.päivät Levi Levi seminaari Rovaniemi Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivä sekä Lapin aluepäivä Aune Kumpula Marja Leena Vaarala Aune Kumpula Sinikka Maijala Riitta Rytilahti Kangas Mari Tervola (30.8.) Levi Nuorisotapaaminen Johanna Vihriälä Helsinki/ Tallinna Oulu Luentopäivä Työn mielekkyys ja mielettömyys + risteily Hyvinvoinnin lähteillä, voimavaroja työelämään 13 Jemina Lahtela Riitta Rytilahti Kangas

8 Liite 2. Tuloslaskelma

9 Liite 3. Tase

10 Liite 4. Toiminnantarkastajan lausunto

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Logistiikan toimihenkilöt LOG ry, Tjänstemännen inom logistik LOG rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on _Borgå Reumaförening Porvoon Reumayhdistys ry_. ja kotipaikka Porvoo

Yhdistyksen nimi on _Borgå Reumaförening Porvoon Reumayhdistys ry_. ja kotipaikka Porvoo 1 (5) Suomen Reumaliitto ry Suositus liiton jäsenyhdistyksen mallisäännöiksi, kaksi kokousta Ennakkotarkastus suoritettu, Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin päätös 24.5.2007 Ennakkotarkastus

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry 1 Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry Yhdistyksen toiminta-ajatus Yhdistys on jäseniään varten. Toiminta-ajatuksena on jäsenten ammatillisten ja taloudellisten etujen valvominen siten,

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2010 23.2.2011 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli.

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. Yhdistyksen nimi on Kotitalouspedagogiopiskelijat ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. 2 Epävirallinen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n :n paikallisyhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot