Someron vesiensuojeluyhdistyksen tutkimusaloite vuonna 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Someron vesiensuojeluyhdistyksen tutkimusaloite vuonna 2009"

Transkriptio

1

2 Someron vesiensuojeluyhdistyksen tutkimusaloite vuonna 2009 Valmistunut kaksi pro gradu -tutkimusta: Marjo Ojala (2012). Paimionjoen pohjasedimentti Someron alueen maankäytön historiallisten muutosten kuvaajana Saara Hirvonen (2012). Oinasjärven pohjalta maanviljelyksen ympäristöhistoria ja järven tilan kehitys sedimenteistä tulkittuna Rahoittajina: Someron vesiensuojeluyhdistys sekä Maa- ja vesitekniikan tuki Toteutus: Maantieteen osasto, Helsingin yliopisto

3 Someron alueen ympäristöhistoriaa tutkittiin järvisedimenttien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien, ajoitusmenetelmien, siitepölyanalyysin ja historiallisten lähteiden avulla. 1. Selvittää tutkimusjärvien kuormitushistoria ja valuma-alueiden maankäytön muutos sedimenttitutkimuksen avulla. 2. Määrittää, miten järvet ovat luonnollisesta tilastaan muuttuneet. 3. Määrittää järvien sedimentaationopeus ajoituksien perusteella. 4. Etsiä viitteitä siitä, onko Oinasjärvi ollut meromiktinen. => Mikä on ollut vesipuitedirektiivissä vaadittu Paimionjoen hyvä luonnollinen tila?

4

5 Pinta-ala 7 ha Syvyys 6m Läpivirtausjärvi Peruskarttalehti 1 : 8000 ja ilmakuva kevättulvan aikaan

6 Pinta-ala 34 ha Syvyys yli 20 m Järviketjun viimeinen allas Peruskarttalehti 1 : 8000 ja ilmakuva kevättulvan aikaan

7 OINASJÄRVEN TUTKIMUSALUE Salo Kartta-aineistot: Muinaisjäännökset, Museovirasto, 2012; Natura 2000-kohteet, SYKE, 2010; Pohjavesialueet, SYKE, 2011; Paikannimirekisteri, Maanmittauslaitos, 2010; Hallintorajat, Maanmittauslaitos, 2012; Maastotietokanta, Maanmittauslaitos, 2010.

8 TUTKIMUSALUEEN MAANKÄYTTÖ VUONNA 1540 Alanen (1999), kuva tekijän muokaama.

9 Aineistot: Kuninkaan kartasto (Alanen & Kepsu 1989); Pitäjänkartasto (1841); Senaatin kartasto (1874); Maastotietokanta, Maanmittauslaitos, OINASJÄRVEN TUTKIMUSALUE Kiinteä asutus n luvulla Myllyt, sahat, kaski Talomäärä väheni 1580-luvulta alkaen: Venäjän sota Nälkävuodet Isoviha luvulta lähtien asutustoiminta ja maatalous vilkastuivat: Isojakoasetus v luvun alussa teollistuminen tehosti maataloustoimintaa, salaojitukset, meijerit 1900-luvulla siirtolaiset, kesämökit, ojitukset ja jätevedenpuhdistamo

10 Suskeptibiliteetti Vesipitoisuus Hehkutusjäännös (orgaanisen aineksen määrä) Määritetyt alkuaineet: Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sn, Sb, Ba, Pb, C, P, N ja S ICP-MS C-N-S-analysaattori Ajoitukset Siitepölyselvitys Åvikin ja Oinasjärven sedimentistä C-14 radiohiiliajoitus Cs-137 ajoitus

11 Sedimenttinäytteet ulkonäöltään homogeenisia Jyrkkä muutoskohta Åvik 115 cm, Pitkäjärvi 95 cm syvyydellä sedimentin pinnasta

12 κ OINASJÄRVI Oinasjärven magneettinen suskeptibiliteetti Näyte, cm

13

14 µg/g Alumiini (Al) µg/g Kalium (K) µg/g Magnesium (Mg) µg/g Hiili (C) µg/g Typpi (N) ,0 267,0 255,0 243,0 231,0 219,0 207,0 195,0 183,0 171,0 159,0 147,0 135,0 123,0 111,0 99,0 91,0 85,0 79,0 73,0 67,0 61,0 55,0 49,0 43,0 37,0 31,0 25,0 19,0 13,0 7,0 1,0 µg/g Fosfori (P) OINASJÄRVEN ALKUAINEPITOISUUKSIA C/N

15 Radiohiiliajoitukset osoittautuivat hyvin haasteellisiksi uudelleenkerrostumisen takia Cs-137-ajoitus Tšernobylin ydinonnettomuuden vuosi 1986 löytyi 7 cm syvyydeltä Åvikin järvessä Muut ajoitukset kasvillisuushistorian ja sedimenttikemian perusteella

16 Siitepölydiagrammi Åvikin järven pohjasedimentistä Alnus Betula Corylus Fagus Fraxinus Picea 20 Pinus Puut Populus Quercus Tilia Ulmus Calluna vulgaris Ericaceae Frangula alnus Juniperus Salix Artemisia Asteraceae Brassicaceae Campanula Caryophyllaceae Cerealia undiff. Secale cereale Chenopodiaceae Cichoriaceae Cyperaceae Epilobium Pensaat ja v arv ut Ruohot Filipendula Galium Gramineae 20 Plantago Ranunculaceae Rumex Umbelliferae Urtica Isoetes Vesikasv it Anal. Niina Kuosmanen Itiökasv it Nuphar Nymphaea Potamogeton Sparganium Typha latifoliaum Dryopteris-type Equisetum Lycopodiaceae Pteridium aquilinum Sphagnum Liioittelu 10x Muutoskohta n. 100 cm syvyydellä, männyn ja jalojen lehtipuiden määrät putoavat ja ei-puumaisten kasvien siitepölymäärät runsastuvat Ihmistoimintaa kuvastavien vilja- ja heinäkasvien pölyt lisääntyvät

17 Vastaava nopea kasvillisuuden muutos Oinasjärvessä Esimerkiksi viljapölyt, heinäpölyt, kataja, hierakat (suolaheinät), savikat, nokkonen ja lahnaruohot yleistyvät Diagrammissa NAP = ei puumaiset pölyt eli lähinnä heinäkasvit

18

19 OINASJÄRVEN SEDIMENTAATIONOPEUS Lyijyttömät polttoaineet yleistyvät. Asukasluku kasvaa siirtolaisten myötä. Teollistuminen, tehokkaammat viljelytekniikat jakoneet, mineraalilannoitus, niityt vähenevät, viljapölyjen osuus suurimmillaan. Isojakoasetus, asutustoiminta vilkastuu, peltoalat kasvavat. Pieni jääkausi, nälkävuodet, isoviha, asutus taantuu, eroosio vähenee. Keskiajan lämpökausi. Loppukaudesta kaskeamista kausi-laitumia varten, ei pysyvää asutusta. Ympäristönsuojelu, väkiluvun väheneminen Laajat ojitukset, jätevedenpuhdistamo. Kasvillisuus lisääntyy pihoilla, peltoalat ja karjamäärä kasvavat, salaojitus, kansakoulu, meijerit. Rukiin viljely yleistyy vuoroviljelyn myötä Asutus vakiintuu, metsien raivaus pelloiksi, vesien, valjastaminen (myllyt, sahat), eroosio kasvaa, ihmistoimintaa indikoivien siitepölyjen lisääntyminen. Leuto ilmasto. Kivikausi muuttuu varhaismetallikaudeksi, jalot lehtipuut vähenevät. Alin radiohiiliajoitus. Kuusi vakiintuu alueen puustossa.

20 Luonnollista hyvää veden laadun tilaa tarkasteltaessa täytyy menne noin vuoteen 1300 saakka Kaikissa tutkituissa järvissä erittäin suuri muutos eroosiossa (saviaineksen määrässä) samaan aikaan, kun intensiivinen maanviljelys alueella alkoi Samalla maisema muuttui avoimeksi pelto- ja niittymaisemaksi Muutos sedimentaationopeudessa (saviaineksen eroosiossa) enimmillään 14-kertainen, pinnassa havaittavissa Åvikin järvessä selkeää parannusta (noin 5-kertainen) lähtötilanteeseen nähden. Oinasjärvessä muutos enimmillään 6-kertainen, ei vastaavaa parannusta pintakerroksessa

21 Åvikin järvestä on tekeillä opinnäytteenä piilevä-tutkimus, jonka perustella voidaan arvioida ravinteisuuden ja yleisen veden laadun indeksin muutoksia satojen vuosien ajalta Mahdollisuuksien mukaan sedimenttitutkimusta laajennetaan Someron keskustan läheiseen Kirkkojärveen Ajoituksia tarkennetaan Sedimenttikemia + kasvillisuushistoria + piileväanalyysi + valuma-alueen historian tutkimus => kattava alueellisen ympäristönmuutoksen analyysi. Tieteelliset julkaisut alueen ympäristöhistoriasta syksyllä 2013

22 Syvyys, cm Syvyys, cm Syvyys, cm Kiitos! Hiili (C) µg/g Typpi (N) µg/g 1,0 7,0 13,0 19,0 25,0 31,0 37,0 43,0 49,0 55,0 61,0 67,0 73,0 79,0 85,0 91,0 99,0 111,0 123,0 135,0 147,0 159,0 171,0 183,0 195,0 207,0 219,0 231,0 243,0 255,0 267,0 279,0 Fosfori (P) µg/g

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

Alenius Teija - From Forest to a Farmland, Culture and Art Studies Archaeology, University of Helsinki. Etusivu > Vol 19 (2011) > Alenius

Alenius Teija - From Forest to a Farmland, Culture and Art Studies Archaeology, University of Helsinki. Etusivu > Vol 19 (2011) > Alenius (google käännös en-to fin. Seppo Liukko) Sivu 1 / 17 Source: http://ojs.tsv.fi/index.php/iskos/article/view/7367/5718 Alenius Teija - From Forest to a Farmland, Culture and Art Studies Archaeology, University

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN MAAVEDEN PIISPALANSELÄN VEDENLAADUN KEHITYS SEKÄ EKOLOGINEN TILA PALEOLIMNOLOGISELLA MENETELMÄLLÄ ARVIOITUNA

PIEN-SAIMAAN MAAVEDEN PIISPALANSELÄN VEDENLAADUN KEHITYS SEKÄ EKOLOGINEN TILA PALEOLIMNOLOGISELLA MENETELMÄLLÄ ARVIOITUNA PIEN-SAIMAAN MAAVEDEN PIISPALANSELÄN VEDENLAADUN KEHITYS SEKÄ EKOLOGINEN TILA PALEOLIMNOLOGISELLA MENETELMÄLLÄ ARVIOITUNA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 141/2011 Janne Raunio, Jukka

Lisätiedot

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Kaukjärven, Kuivajärven ja Pyhäjärven kunnostustoimenpide-ehdotuksia Suvi Mäkelä Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Lisätiedot

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet 6/2011 www.vesitalous.fi 6/2011 Irtonumero Irtonumero 12 12 Hulevedet VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti. Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen

EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti. Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen Joensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta Tiedonantoja

Lisätiedot

Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma Raportteja 30 2014 Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma marjo perkonoja pasi salmi Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma marjo perkonoja pasi

Lisätiedot

HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA

HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 278/2014 Mirva Ketola Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TAUSTAA 1 2 ONKAMAANJÄRVI 1 2.1 JÄRVEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS , osa 22 Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22 Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002

KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 Timo Jussila Mikroliitti Oy Kustantaja: Pohjois-Savon Liitto 2 Sisältö: Perustiedot...3

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2008 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana Päivi Munne, Maria Tiensuu

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma

Ähtärinjärven vanha lasku-uoma Ähtärinjärven vanha lasku-uoma HEIKKI SEPPÄ JA MATTI TIKKANEN Johdanto 1987). Tuolloin myös eteläinen päävedenjakaja siirtyi nykyiselle paikalleen Suomenselälle. Suomessa on kaksi huomattavaa vedenjakajaa,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta

Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Jenni Tikka 8.8.212 Lyhyt yhteenveto Nummi-Pusulan Kovelanjärven eli Myllyjärven tilasta Yleiskuvaus Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin

Lisätiedot

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Metsäntutkimus Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Hiilen nielut Puun käytön monet mahdollisuudet Vihreä kemia Uutisia Metsämaiden happamoitumisesta vain heikkoja merkkejä Kangasmetsien

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Pro gradu -tutkielma maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos Tammikuu 2012 Jaakko Hautanen HELSINGIN

Lisätiedot

Järvien kunnostusmenetelmät

Järvien kunnostusmenetelmät Osa II Järvien kunnostusmenetelmät Osa II Järvien kunnostusmenetelmät Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 135 136 Järvien kunnostus Ympäristöopas 114 11 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen Ulkoisen kuormituksen

Lisätiedot

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA)

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) Tutkimussuunnitelma Tarkennettu 10.6.2014 Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) Tutkimussuunnitelman sisältö Tiivistelmä 2 1. Tausta 3 2. Liittyminen muihin tutkimushankkeisiin 4 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Matkakertomus opintomatkasta 3.- 5.10.2012. Airi Kulmala

Matkakertomus opintomatkasta 3.- 5.10.2012. Airi Kulmala Matkakertomus opintomatkasta Puolaan 3.- 5.10.2012 Airi Kulmala Opintomatkan ohjelma Keskiviikko 3.10.2012... 3 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, VARSOVA... 3 CAP JA MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA...

Lisätiedot

Nämä pellot ja veet, metsät, harjanteet

Nämä pellot ja veet, metsät, harjanteet MAISEMANHOITOSUUNNITELMAT JA KULTTUURIKARTOITUKSET 2015 Nämä pellot ja veet, metsät, harjanteet Sulkavan Kuhajärven viljelyalueiden maisemanhoitosuunnitelma Leena Lahdenvesi-Korhonen Mahdollisuutena maisema,

Lisätiedot