Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Aika klo 08:30-11:00 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-11:00 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-11:00 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:35-11:00 jäsen Alonen Aino 8:30-11:00 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-11:00 jäsen Nordström Harry 8:30-11:00 jäsen Tonteri Jukka 8:30-11:00 jäsen Virtanen Seppo 8:30-11:00 jäsen Pölönen Kati 8:30-11:00 varajäsen (Ijäs) Poissa Ijäs Paula jäsen Maattola Helena jäsen Perkiö Irmeli jäsen Muu Tokola Martti 8:30-11:00 esittelijä Launiemi Reija 8:30-11:00 pöytäkirjasihteeri Kallioinen Outi 8:30-9:40 rehtori, Lamk 102, 103, 104 Saarelainen Päivi 9:40-10:25 rehtori, Salpaus 106, 107, 108 Siikaniemi Lena 9:40-10:25 henkilöstöjohtaja 106, 107 Salmela Risto 10:25-10:40 opetusalajohtaja 108 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Aino Alonen Juhani Hilkemaa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Lahden ammattikorkeakoulun tilannekatsaus Lahden ammattikorkeakoulun lisäaloituspaikkaesitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle 104 Kuvataiteen perusopetuspalvelujen ostamista koskevan sopimuksen irtisanominen ja liikkeenluovutus 105 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015 laadintaohje 106 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin sääntöpäivityksen käynnistäminen 107 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , prosessin käynnistäminen 108 Koulutuskeskus Salpauksen auto,- kuljetus- ja logistiikka-alan ajoneuvokaluston leasinghankinta 109 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin leasingrahoitus, tuotannolliset koneet ja laitteet, sopimus Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 25

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 99 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 100 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 101 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Kalle Aaltonen ja Aino Alonen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Aino Alonen ja Juhani Hilkemaa.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulun tilannekatsaus PHKKhall Rehtori Outi Kallioinen antaa kokouksessa tilannekatsauksen Lahden ammattikorkeakoulun sisällöllisestä tilanteesta ja kehittämisestä. Hallitus jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PHKKhall 102 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Asiantuntijana on rehtori Outi Kallioinen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulun lisäaloituspaikkaesitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle 129/02/05/01/2014 PHKKhall 103 Hallituksen rakennepolitiikan linjausten yhtenä tavoitteena on työurien pidentäminen niiden alkupäästä. Korkeakouluopintoihin siirtymistä nopeutetaan lisäämällä määräaikaisesti korkeakoulutuksen sisäänottoa. Hallituksen kehyspäätöksen mukaan hakijasuman purkuun kohdistetaan yhteensä 123 miljoonaa euroa. Tavoitteena on lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja yhteensä vähintään 3000:lla vuosina 2014 ja Lisäys kohdistetaan erityisesti työelämän kannalta keskeisille aloille, joilla on viimeisimpien ennakkotietojen mukaan työvoimatarpeita, sekä uutta kasvua kilpailukykyä ja hyvinvointia tukeville aloille. Lisäykset on tarkoitettu ensisijaisesti uusille ensimmäisen syklin tutkintoopiskelijoille. Laajennukset toteutetaan osana korkeakoulujen yhteishakua. Koulutuslisäykset toteutetaan laajentamalla sisäänottoa syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen käynnissä olevaa yhteishakua ja aiemmin päätettyjen aloittajaryhmien suurentamista hyödyntämällä. Kehyksen mitoitusperusteena on käytetty keskimäärin euroa opiskelijaa kohden vuodessa. Lähtökohtana on ollut rahoituksen myöntäminen ammattikorkeakoulututkintoihin neljälle vuodelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluilta koulutuslisäyksiä ja niiden rahoitustarvetta koskevia esityksiä perusteluineen mennessä (esityslistan liitteenä nro 1 Selvityspyyntö OKM/18/592/2014, ). Vuoden 2014 osalta esitykset tehdään yhteishaun kohteisiin. Vuoden 2015 osalta esitys voi olla lisäsuunnitelma, joka laaditaan suunniteltujen hakukohteiden/ koulutusalojen tarkkuudella koulutusvastuun mukaisesti. Ministeriö pyrkii tekemään päätökset toukokuun puoliväliin mennessä. Esityksiä arvioitaessa ministeriö painottaa ennakoidun työvoimatarpeen lisäksi koulutuksen vetovoimaa ja läpäisyä, suhdetta korkeakoulun painoaloihin, korkeakoulun yleisiä edellytyksiä laajennuksen toteuttamiseen sekä suhdetta valtakunnallisiin korkeakoulupolitiikan tavoitteisiin. Lahden ammattikorkeakoulu on välittömästi käynnistänyt esitysten valmistelun. Lisäaloituspaikkoja suunnitellaan haettavaksi ainakin sosiaalija terveysalan koulutukseen (fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutukset) sekä tekniikan alan koulutukseen (puutekniikka). Lahden ammattikorkeakoulu esittää, että konsernihallitus myöntää lähetekeskustelun jälkeen rehtorille valtuudet hyväksyä ministeriölle lähetettävät lisäaloituspaikkaesitykset esityksille annetun tiukan aikataulun vuoksi. Asiantuntijana kokouksessa on rehtori Outi Kallioinen. Toimitusjohtaja:

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Hallitus hyväksyy lisäaloituspaikkojen hakemisen edellä esitetyn mukaisesti ja valtuuttaa Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin allekirjoittamaan opetusja kulttuuriministeriölle lähetettävän aloituspaikkaesityksen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Kuvataiteen perusopetuspalvelujen ostamista koskevan sopimuksen irtisanominen ja liikkeenluovutus 6/00/01/01/2009 PHKKhall 104 Lahden kaupungin koulutuspalvelukeskus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserniin kuuluva Lahden ammattikorkeakoulu ovat tehneet sopimuksen Lahden lasten ja nuorten kuvataideoppilaitoksen (nykyisin Taide- ja muotoilukoulu Taika) toiminnan siirtymisestä maksullisena palvelutoimintana Lahden ammattikorkeakoululle alkaen. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin 6 kuukautta. Sopimus on esityslistan liitteenä nro 2.1. Lahden ammattikorkeakoulu on solminut sopimukset lasten ja nuorten kuvataiteen peruspalveluiden ostamisesta Hämeenkosken kunnan ( ) ja Padasjoen kunnan ( ) kanssa. Lahden ammattikorkeakoulu on tehnyt sopimukset lasten ja nuorten visuaalisen taiteen perusopetuksesta Heinolan kaupungin ( ) ja Myrskylän kunnan ( ) kanssa. Sopimusten irtisanomisaika on molemmin puolin 6 kuukautta.sopimukset ovat liitteenä nro 2.2. Opetusministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymään kuuluvalle Lahden ammattikorkeakoululle kuvataiteen koulutuksen järjestämisluvan koskien taiteen perusopetusta. Koulutuksen järjestämislupa on esityslistan liitteenä nro 2.3. Lahden ammattikorkeakoulu irtisanoo taiteen perusopetusta koskevan koulutuksen järjestämisluvan sekä luopuu taiteen perusopetusta antavan Taide- ja muotoilukoulu Taikan koulutuksen toteuttamisesta alkaen. Luopumiseen johtaneet tärkeimmät tekijät ovat Lahden ammattikorkeakoulun muuntuminen osakeyhtiöksi ja sen seurauksena irtautuminen Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymästä alkaen sekä kuvataiteen koulutuksen lakkauttaminen Lahden ammattikorkeakoulussa osana opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Lahden ammattikorkeakoulu on neuvotellut Taide- ja muotoilukoulu Taikan toiminnan siirtymisestä takaisin Lahden kaupungille. Neuvottelut ovat edenneet siten, että Lahden kaupunki on ilmaissut ottavansa vastaan Taideja muotoilukoulu Taikan toiminnan, toimintaan sidotun henkilöstön sekä kalusteet ja tarvikkeet liikkeenluovutuksella alkaen. Liikkeenluovutusta on lisäksi käsitelty osana Lahden ammattikorkeakoulun yhteistoimintaneuvotteluita, joita käytiin välisenä aikana. Asiantuntijana kokouksessa on rehtori Outi Kallioinen. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää irtisanoa alkaen Lahden koulutuspalvelukeskuksen ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymään kuuluvan Lahden ammattikorkeakoulun välisen sopimuksen, jonka mukaan ammattikorkeakoulu toteuttaa taiteen perusopetusta antavan Taide- ja muotoilukoulu Taikan toiminnan maksullisena palvelutoimintana.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Hallitus päättää irtisanoa alkaen myös Lahden ammattikorkeakoulun ja Hämeenkosken kunnan, Padasjoen kunnan, Heinolan kaupungin sekä Myrskylän kunnan väliset ostosopimukset lasten ja nuorten kuvataiteen/visuaalisen taiteen perusopetuksesta. Edelleen hallitus päättää irtisanoa taiteen perusopetusta koskevan koulutuksen järjestämisluvan sekä luopuu taiteen perusopetusta antavan Taide- ja muotoilukoulu Taikan koulutuksen toteuttamisesta alkaen. Hallitus päättää lisäksi, että palvelussuhteessa oleva Taide- ja muotoilukoulu Taikan henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Lahden kaupungille alkaen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015 laadintaohje 130/02/02/2014 PHKKhall 105 Kuntayhtymän toiminta ja toimintaympäristö ovat muutoksessa. Lahden ammattikorkeakoulu yhtiöityy ja Tuoterenkaan tulevasta toimintamuodosta käydään keskusteluja omistajien kanssa. Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta talousarviona vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelmana sisältää näistä syistä joiltakin osin avoimia kysymyksiä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan uudella rakenteella kuitenkin niin, että Tuoterengas valmistellaan osana kuntayhtymän talousarviota, koska tarvittavia linjauksia tai päätöksiä muista toimenpiteistä ei ole. Strategisena pohjana suunnittelussa käytetään soveltuvilta osin nykyistä tulosalueiden yhteistä strategiaa. Vuonna 2015 valmistellaan uusi strategia. Rakenteellinen uudistaminen Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja yhtiön toiminnan käynnistyminen aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Ne organisoidaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolla mahdollistetaan resurssien yhteiskäyttö sekä yhteistyön ja osaamisen hyödyntäminen täysimääräisesti. Kuntayhtymän uusi organisaatio valmistellaan osana vuoden 2015 ( ) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Kuntalain voimaan astunut muutos edellyttää Tuoterenkaan työpajatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 aikana ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen yhtiöittämistä vuoden 2017 alusta. Lokakuun 2014 yhtymäkokoukseen valmistellaan tarvittavat yhtiöittämispäätökset Tuoterenkaan muutoksiin liittyen. Rakennemuutoksen vaikutukset edellyttävät toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja mahdollisesti henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä sekä työvoiman vähentämisen tarpeita tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Näistä sekä kuntayhtymän rakennemuutoksen muista toimenpiteistä on neuvoteltu osana kevään 2014 yhteistoimintaneuvotteluja. Suunnitelmat ja päätökset otetaan osaksi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Kuntayhtymän ja sen toimintojen organisoinnissa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön haasteet ja suunnitella rakenteiden kautta toiminta tehokkaaksi, laadukkaaksi ja ydintoimintaa parhaimmalla mahdollisella tavalla palvelevaksi. OKM:n hallinnonala valtiontalouden kehyksissä vuosille Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko uudistetaan. Toisen asteen koulutuksen järjestäjien rahoituksen keskeiseksi määräytymisperusteeksi otetaan suoritettujen tutkintojen ja tutkintojen osien määrä. Valtion rahoituksen kokonaismäärä muutetaan talousarvioon perustuvaksi vastaavalla tavalla kuin yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Hallituksen lakiesitys annetaan syksyllä 2014 ja uusia rahoituksen määräytymisperusteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuodesta 2017 alkaen. Toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat uudistetaan vuoden 2017 alusta lukien siten, että oppilaitosverkko tehostuu. Lukion ja ammatillisen koulutuksen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijasta koulutuksen järjestäjälle myönnettävä valtionosuusrahoitus rajataan enintään kolmeen vuoteen. Valtion rahoitus lopetetaan ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoon tai sen osaan johtamattomaan koulutukseen. Lisäksi lakkautetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtion rahoitus. Uudistuksilla toteutetaan yhteensä 260 miljoonan euron julkisen rahoituksen vähennys. Kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös oli hyvä ja siinä näkyvät vuonna 2013 toteutettujen sopeuttamistoimien vaikutukset odotetun mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin erityisesti vuosien haasteisiin valmistautumiseksi. Vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuttaminen nollatulostasolla ei olisi mahdollista ilman em. sopeuttamistoimia. Kuntayhtymän tuotot alkavat laskea vuodesta 2014 eteenpäin. Vuosien 2015 ja 2016 toiminnan taloudelliset haasteet tulevat olemaan mittavat ja rakennemuutoksen tulee tukea näiden haasteiden voittamista. Kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen on edelleen vastuullisesti varauduttava tuleviin leikkauksiin, jotka hallitusohjelmassa kohdistuvat opetustoimeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtiontalouden kehyksien sisältämä 260 miljoonan euron leikkauksen vaikutukset Koulutuskeskus Salpaukseen ovat merkittävät ja tarkoittavat sopeuttamistarpeen lisääntymistä verrattuna arvioihin, jotka olivat pohjana vuonna 2013 käytyjen yhteistoimintaneuvotteluille. Vaikutukset eivät ole tiedossa vielä kevään 2014 neuvotteluiden päättyessä. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen merkitsee sitä, että Päijät- Hämeen koulutuskonsernin toiminnasta noin kolmasosa siirtyy kuntayhtymän ulkopuolelle. Kassavaroista noin puolet siirtyy aloittavalle Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle. Siirtojen määrät ja arvot tarkentuvat vuoden 2014 tilinpäätöksen ja Lahden ammattikorkeakoulun taseen perusteella. Kun tähän yhdistetään Valtioneuvoston syksyllä 2013 julkaiseman rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset, ovat tulevien vuosien haasteet vähintään sillä tasolla kuin vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa arvioitiin. Lisäksi rakennepoliittisen ohjelman osalta haaste saattaa olla kasvanut. Ohjelman tarkkoja taloudellisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Joka tapauksessa kuntayhtymän taloudellinen liikkumavara on huomattavasti aiempaa kapeampi. Lahden kaupungin tarkastustoimi on tehnyt tarkastusmuistion eläkemenoperusteisten maksujen kustannuksista Lahdessa (Tarkastuslautakunta ). Tarkastusmuistiossa suositetaan selvittämään ammatillisen koulutuksen luovuttamista koskevista päätöksistä ja sopimuksista kuuluvatko Lahden kaupungin ammatillisesta koulutuksesta maksamat eläkemenoperusteiset maksut kaupungille vai Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymälle.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Lahden kaupungin ja muiden toimintaa kuntayhtymään siirtäneiden kuntien ammatilliseen koulutukseen kohdistuvia eläkemenoperusteisia maksuja on yhteensä 1,68 miljoonaa euroa, joka vastaa 1,7 prosentin leikkausta vuoden 2013 valtion ja kuntien rahoituksesta koulutuskonsernin perusrahoituksesta. Kaupunginhallitus päätti ( ), että Lahden kaupungin eläkemenoperusteisten maksujen kohdistaminen koulutuskonsernille toteutetaan 5 vuoden aikana porrastetusti alkaen vuodesta 2014 lähtien ja täysimääräisinä vuonna Maksu jakautuu henkilöpohjaisesti eri tulosalueille, pääsääntöisesti Koulutuskeskus Salpaukseen. Maksut otetaan huomioon vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvion henkilöstökulubudjetoinnissa palkkojen korotuksiin varataan maaliskuun 2014 palkkatasoon 1,5 prosentin lisäys valtakunnallisten sopimusten ja työkokemuslisien korotusvarana. (Sopimuskorotukset ,8 prosenttia, ,4 prosenttia sekä 0,3 prosentin varaus työkokemuslisiin). Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksina tehdyt henkilöstön sopeuttamistoimet otetaan huomioon henkilöstökulubudjetoinnissa. Talousarvio- ja taloussuunnitelma pyritään laatimaan kuntayhtymässä vastaavalla lainanotolla kuin voimassa olevassa taloussuunnitelmassa. Hallitusohjelman säästötavoitteet ja tulevaisuuden epävarmuus eivät anna mahdollisuutta velkaantua tulevaisuuden kustannuksella. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan lainanotto vuosina on 11,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lainanottotarve suunnitellaan osana suunnittelukierrosta. Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen lähtien jakaa yhtymän omat pääomat ja kassavarat kahdelle oikeushenkilölle. Kuntayhtymän taloussuunnitelma ja maksuvalmius valmistellaan vuosille siten, että maksuvalmius turvataan. Sisäisten vuokrien ja Oppilaitos- ja hallintopalveluiden palvelutuottojen tulee kattaa käyttökulut, investoinnit ja tuloksen näkökulmasta suunnitelman mukaiset poistot. Kiinteistöjen pääomavuokrajärjestelmä perustuu neljään pääomavuokraluokkaan. Kiinteistöjen poistoaikaa lyhennettiin 30 vuodesta 20 vuoteen yhtymäkokouksen päätöksellä lokakuussa Muutos perustui KILA:n kuntajaoston antamaan poisto-ohjeeseen. Poistoajan lyhentäminen nosti sisäisiä vuokria vuosina 2013 ja Kiinteistöinvestointien talousarvio ja -suunnitelma perustuu konsernin kiinteistöohjelmaan ja sen päivittämiseen. Investointiohjelmassa otetaan huomioon toimitilavision tilavähennykset. Tulosalueet Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan uuden rakenteen mukaisesti. Tuoterengas on osa kuntayhtymän toimintasuunnitelmaa ja talousarviota niin kauan, kun omistajakeskusteluiden perusteella tehdyt päätökset antavat suunnan uudelle mallille. Kuntayhtymän talousarvio laaditaan tulosalueittain, joita ovat talousarviossa 2015

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpaus - Tuoterengas Tulosalueiden talousarviot esitetään yhtymäkokoukselle tuloslaskelman ja investointisuunnitelman muodossa. Tuoterenkaan toiminnan osittainen tai kokonaan yhtiöittäminen otetaan huomioon käyttösuunnitelmavaiheessa (1. ennuste) vuodelle 2015 ja talousarviomuutoksena vuodelle Toimitusjohtaja asettaa talousarvion valmisteluun tulosaluetasoiset taloudelliset raamit ottamalla huomioon tämän ohjeen ja muun hallituksen antaman yleisohjeistuksen talousarvion valmistelulle. Tulosalueet valmistelevat edelleen talousarvionsa tämän ohjeen, muun tarkemman ohjeistuksen ja toimitusjohtajan talousarvioraamien mukaisesti. Tulosalueen talousarvio koostuu toimiala- ja yksikkökohtaisista talousarvioista, joita käsitellään kuntayhtymän sisällä. Yhteiset palvelut Yhteisten palveluiden toiminta yhdistyy osaksi Koulutuskeskus Salpauksen toimintaa. Kuntayhtymä/Salpaus sopii vuodelle 2015 Tuoterenkaalle ja Lahden ammattikorkeakoulu yhtiöille myytävistä tai niiltä ostettavista palveluista palvelusopimuksella. Sopimusten valmistelussa noudatetaan periaatetta, joka on kirjattu omistajakuntien ja kuntayhtymän itsensä päätöksenteossa olevassa yhtiöittämisen aiesopimuksessa. 14. Yhteiset palvelut Tavoitteena on, että yhtiöitetty ammattikorkeakoulu jatkaa Kuntayhtymän ja muiden alueellisten yhteisten palveluiden käyttäjänä ja tässä verkostossa voi oman perustehtäväänsä liittyvissä yhteisissä palveluissa toimia myös palveluiden tuottajana. Perustettava yhtiö ja toiminnoiltaan supistuva kuntayhtymä PHKK kuuluvat kumpikin Lahti-konserniin ja lisäksi kuntayhtymä perustettavan yhtiönvähemmistöosakas. Hankintalain näkökulmasta yhtiö voi ostaa kuntayhtymän palveluja samalla tavalla kuin silloin, jos yhtiö olisi kuntayhtymän tytäryhtiö ja sitä kautta Lahti-konsernin osa. Vuoden 2015 talousarvio valmistellaan seuraavilla lähtökohdilla. Koulutuskeskus Salpauksen yksikköhintojen arvioidaan laskevan -2,74 prosenttia vuodesta Lisäksi OKM:n esitys järjestämisluvan mukaisesta kokonaisoppilasmäärän vähennyksistä otetaan talousarvioon mukaan 160 opiskelijapaikkaa. Aikuiskoulutuksen toiminnan laajuus ja myyntituotot arvioidaan toteutuneen laajuuden ja tiedossa olevien kirjan muutosten pohjalta realistisesti, mutta tavoitteelliseksi.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Tuoterengas arvioi kuntaosuudet asiakaskuntien kanssa käymiensä neuvottelujen pohjalta ja muun myyntituottotavoitteen laatimansa liiketoimintasuunnitelman perusteella. Käytössä olevien kiinteistöjen ja neliöiden määrää tulee systemaattisesti vähentää taloussuunnitelmakaudella sopeuttamistoimenpiteisiin liittyen. Tavoitteena on vähentää kuntayhtymän kiinteistöjen määrää 20 %. Talousarviossa ei varata varovaisuuden periaatetta noudattaen pysyvien vastaavien myyntituloja investointiosaan. Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma suosituksen mukaan Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatavat tulot. Vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa asetetaan kiinteistökohtaisesti tavoitteet kiinteistöistä luopumiselle. Mahdolliset myyntituotot parantavat kuntayhtymän taloudellista asemaa toteutuessaan. Tavoitteenasetanta ja toteutuman arviointi toteutuu kiinteistökohtaisesti siten, että onko myynti toteutunut vai ei. Osaratkaisu on ko. kiinteistöjen tilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön. Koulutuskonsernin tulosalueiden on tarpeen käsitellä ohjeet omalta osaltaan ja tarvittaessa täydentää niitä tulosalueen omalla ohjeistuksella. Toimitusjohtaja esittelee talousarvion raamituskoosteen kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy esityslistan liitteen nro 3 mukaisen Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015 laadintaohjeet. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin sääntöpäivityksen käynnistäminen 2/00/01/01/2009 PHKKhall 106 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän rakennemuutosta käsiteltiin konsernihallituksen kokouksessa Kuntayhtymässä on seuraavat johtosääntötasoiset säännöt, joiden päivitystarve rakennemuutoksen yhteydessä tulee selvittää: hallintosääntö (konsernihallitus ) Koulutuskeskus Salpauksen johtosääntö (konsernihallitus ) Seuraavat säännöt eivät edellytä välitöntä päivitystä, mutta mahdollisesti joitain stilistisiä muutoksia: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (konsernihallitus ) Sisäisen tarkastuksen toimintaohje (konsernihallitus ) Tarkastussääntö (yhtymäkokous ) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (konsernihallitus ) Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunnan toimintasääntö (konsernihallitus ) Koulutuskeskus Salpauksen SORA-toimikunnan toimintasääntö (konsernihallitus ) Yhtymäkokouksen työjärjestys (yhtymäkokous ) Perussopimus (jäsenkuntien kunnanhallitukset ) päivitettiin osana Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämistä jäsenkuntien päätöksillä keväällä Kuntayhtymän rakennemuutos ei edellytä perussopimuksen päivittämistä edellä mainitun lisäksi. Tuoterengasta koskevien sääntöjen päivittäminen on ajankohtaista omistajien linjattua Tuoterenkaan tulevasta organisoinnista. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen ja esityksen käsittelyaikataulusta. Sääntöpäivityksen aikataulu olisi siten seuraava käynnistäminen tiedoksi Salpauksen johtokuntaan toukokuussa 2014 välitarkastelu hallituksen syyskuussa 2014 hyväksyntä lokakuussa Toimitusjohtaja: Hallitus päättää sääntöpäivityksen käynnistämisen ja aikataulun esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , prosessin käynnistäminen 128/00/01/01/2014 PHKKhall 107 Kuntayhtymän uusi toimintamalli Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöidyttyä tulee rakentumaan Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan järjestämiseen ja johtamiseen. Tuoterenkaan toiminnan organisointi ja sen suhde Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan on valmistelussa yhteistyössä omistajien kanssa. Tältä osin päätöksiä tehdään valmistelussa syntyvien esitysten pohjalta syksyllä. Koulutuskeskus Salpauksen strategian vuosille valmistelu käynnistetään lähetekeskustelulla konsernihallituksessa kesäkuussa Vuonna 2014 keskitytään ennakointiaineiston sekä muun pohja-aineiston tuottamiseen ja nykytila-analyysiin. Varsinainen strategiatyöskentely toteutetaan vuoden 2015 aikana, siten että strategian on tarkoitus valmistua kesällä Strategiaprosessin aikataulun ja työskentelyvaiheet esitellään kokouksessa. Asiantuntijoina ovat rehtori Päivi Saarelainen ja henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen auto,- kuljetus- ja logistiikka-alan ajoneuvokaluston leasinghankinta 243/02/08/00/2013 PHKKhall 108 Koulutuskeskus Salpaus on käynnistänyt prosessin kuljetuskaluston uusimiseksi. Auto-, kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusta järjestetään nuorten opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena sekä aikuiskoulutuksena. Vuotuinen opiskelijamäärä on opiskelijaa. Tästä määrästä opiskelee noin 130 opiskelijaa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa. Aikuisille järjestetään koulutusta perustutkintona, ammattitutkintona sekä täydennyskoulutuksena. Lisäksi järjestetään maksullista ammattipätevyyskoulutusta ja jatkokoulutuspäiviä. Aikuisille järjestettävä koulutus on pääsääntöisesti ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Lisäksi järjestetään koulutusta oppisopimusmuotoisena sekä OKM:n lisäkoulutuksena. Nykyinen, uudella leasinghankinnalla korvattava Koulutuskeskus Salpauksen auto-, kuljetus- ja logistiikka-alan opetuskalusto sisältää 4 kpl vetoautoja, 1 kpl kuorma-auto, 4 kpl perävaunukalustoa. Nykyinen kalusto on hankittu leasingrahoituksen kautta. Uudet leasingsopimukset korvaavat nykyisin voimassaolevat sopimukset. Nykyinen kalusto on suurimmaksi osaksi 1990-luvun kalustoa, poikkeuksena 2004 hankittu yhdistelmän vetoauto. Kaluston korkea ikä näkyy merkittävinä korjauskuluina ja häiriöinä opetuksessa. Yhden kouluauton puuttuminen päivittäisestä opetuksesta siirtää pakollisia ajotunteja myöhemmäksi ja vaikeuttaa opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi nykyinen kalusto on tekniikaltaan vanhanaikaista ja monin paikoin kalusto ei täytä nykyaikaisen opetuksen vaatimuksia. Nykyisten yhdistelmien ajokilometrimäärät vaihtelevat kilometrin välillä. Leasingrahoituksella hankittavaksi esitettävä ajoneuvokalusto Esitettävän hankinnan kohteena on kuorma-autoja, perävaunukalustoa, kevyt jakeluauto sekä pikkubussi. Vetoautoissa on huomioitu ajanmukaiset koukku- ja perälautalaitteistot sekä perävaunukalustoissa tarvittavat lastausvaihtoehdot. Hankittavaksi esitetty kalusto tulee täyttämään nykyaikaisen kuljetuskaluston vaatimukset mm. robottivaihteiston, uudet tehovaatimukset, koukkujärjestelmät, monipuoliset lastausvaihtoehdot sekä muut direktiivien edellyttämät vaatimukset. Opetuksen ohella jakeluautoa ja pikkubussia tullaan hyödyntämään organisaation sisäisissä kuljetuksissa. Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuuluu osaksi Lahden kaupungin hankintarengasta, joka on kilpailuttanut ajoneuvoleasingien rahoittajaksi EasyKM Oy:n.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Perustelu esitettävälle ajoneuvokaluston leasinghankinnalle Nykyisen kaluston korkea ikä, vanhentunut tekniikka, joka ei täytä nykyajan opetuksen vaatimuksia, nykyisen ajoneuvokaluston merkittävät korjauskulut sekä sitä kautta opetukseen heijastuvat häiriöt. Lisäksi elinkeinoelämä sekä Opetusministeriö ovat edellyttäneet linjauksissaan, että kuljetusalan koulutusta olisi lisättävä toisen asteen koulutuksen uudistamisessa. Tämä luo osaltaan painetta ajantasaistaa kuljetuskalustoa. Ammattipätevyyskoulutuksen direktiivit edellyttävät, että linja-auton kuljettajilla olisi oltava ammattipätevyyskoulutus ajan tasalla vuoden 2013 syyskuussa ja yhdistelmä ajoneuvon kuljettajilla tämän vuoden syyskuuhun mennessä. Vuoden 2013 alussa voimaan tullut ajokorttilakiuudistus edellyttää ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista ammatillisessa oppilaitoksessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Nämä ammattipätevyysvaatimukset ja ajokorttilaki ovat tuoneet lisäystä koulutuksen kysyntään merkittävissä määrin. Hämeen Rykmentti on ollut merkittävä kuljettajakoulutuksen järjestäjä Päijät-Hämeen alueella varusmieskoulutuksen kautta. Hämeen Rykmentin kuljettajakoulutuksen loppuessa vuonna 2014, syntyy alueelle kuljettajakoulutuksen vajetta. Tämän kautta Koulutuskeskus Salpaukselle syntyy mahdollisuus kuljettajakoulutuksen tarjonnan laajentamiseen. Esitettävän leasing-hankinnan kokonaisarvo (alv 0%) on euroa (60 kk) sisältäen Volvo Gold ylläpitosopimuksen. Varsinaisen leasingsopimuksen päättymisen jälkeen EasyKM Oy:n kanssa voidaan ajoneuvokohtaisesti neuvotella jatkosopimuksesta tai ajoneuvon lunastuksesta erikseen. Ajoneuvokaluston jäännösarvoriskistä vastaa Päijät-Hämeen koulutuskonserni. Hankinta esitetään jaksotettavaksi vuosien 2014 ja 2015 aikana seuraavasti: Vuonna 2014 hankittava kalusto 1 umpikorillinen takalaitanostimella varustettu kevyt 2-akselinen kuorma-auto (C1-ajokorttiluokka) 1 koukkulavalaitteistolla varustettu 3-akselinen kuorma-auto, jossa mukana rahti- ja soralava 1 tasonostolaitteilla varustettu 3-akselinen kuorma-auto 1 rahtikorilla varustettu vaihtokuormatila (yhteensopiva tasonostolaitekuorma-auton kanssa) 1 neliakselinen rahtiperävaunu varustettuna lämpökorilla (yhteensopiva 3-akselisten kuorma-autojen kanssa) kokonaisuuden arvo Vuonna 2015 hankittava kalusto 1 koukkulavalaitteistolla varustettu 3-akselinen kuorma-auto 1 maahan laskettava vaihtokuormatila koukkutartunnalla (edelliseen yhteensopiva)

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus neliakselinen vaihtolavaperävaunu (yhteensopiva 3-akselisten kuorma-autojen kanssa) 1 vaihtokuormatila seisontajaloilla ja rahtikorilla (vaihtolavaperävaunun päälle laitettava) 1 sähköhydraulisella tasonostolaitteella varustettu 3-akselinen kuorma-auto 1 vaihtokuormatila seisontajaloilla ja rahtikorilla (edellisen päälle laitettava) 1 neliakselinen rahtiperävaunu varustettuna lämpökorilla (yhteensopiva 3-akselisten kuorma-autojen kanssa) 1+16-paikkainen linja-auto kokonaisuuden arvo Vuoden 2015 hankinnan laajuus tarkentuu myöhemmin. Lopullisen hankintakokonaisuuden laajuudessa huomioidaan mahdollinen aikuiskoulutuksen kuljetusalan myynnin supistuminen ja nuorten koulutuksen laajuuden kasvattaminen. Vuoden 2015 hankkinnasta tehdään hallitukselle päätösesitys erikseen. Riskien arviointi Riskejä arvioitaessa voidaan todeta, että Opetusministeriön keskeneräiset linjaukset uudistuvasta toisen asteen rahoitusjärjestelmästä ovat taloudellinen riski. Kuljetusalan valtakunnalliset linjaukset tukevat koulutuksen määrällistä kasvua sekä yhteiskunnallista merkitystä, jolloin riskin voidaan olettaa olevan pieni, mutta se on otettu huomioon. Riskien arvioinnissa toisena huomioitavana seikkana on kilpaillun aikuiskoulutuksen määrällinen muutos. Tämän hetken tilausten valossa kustannusten lisäys leasing-maksuissa on otettu huomioon. Kaakkois- Suomen ELY-keskus kilpailuttaa tämän alueen kuljettajakoulutukset vuosittain. Näihin kauppoihin sisältyy myös optiohankinnat. Tämänkin riskin kohdalla Päijät-Hämeen alueen kuljettajatarve on valtakunnallisesti niin merkittävä, että uskomme koulutuksen jatkuvan vähintään yhtä suurena ja jopa kasvavan kuljettaja tarpeen kasvaessa. Leasinghankinta omaan taseeseen hankittuihin ajoneuvoihin verrattuna vapauttaa kuntayhtymän kassavaroja ja rahoitustarvetta. Vaihtoehtoiskustannus leasinghankintaan verrattuna olisi ajoneuvojen hankintahinta ja rahoituskustannukset käyttöaikana. Molempiin vaihtoehtoihin on saatavissa Volvo Gold ylläpitosopimus. Leasingrahoituksen kokonaiskustannusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon ajoneuvon jäännösarvo leasingkauden lopussa. Jos ajoneuvosta luovutaan leasingkauden lopussa, mahdollisesti toteutuva myyntituotto, joka ylittää leasingvuokrissa käytetyn jäännösarvon (37,5 prosenttia) tuloutuu vuokraajan hyväksi. Lisäksi leasinghankinnan käyttäminen sisältää hankintalain mukaisen kilpailuttamistyön mikä näin laajassa hankinnassa on merkittävä. Lisäksi leasingvuokraus antaa käyttöön ajoneuvojen ylläpitorekisterin ja kilpailutetut polttoainehankinnat.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Mikäli sopimus puretaan Koulutuskeskus Salpauksen puolelta ennen vuokra-ajan päättymistä, kaluston myynnissä sovitaan kustannukset ja myyntihinnan ja kirjanpitoarvon ero tulee asiakkaan eduksi tai lisäkustannukseksi. Muilta osin ei ole sopimuksen keskeytyssakkoa. Vuokrakautta voidaan jatkaa sopimalla uudesta jäännösarvosta ja jatkovuokrakauden pituudesta. Asiantuntijana kokouksessa on opetusalajohtaja Risto Salmela. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää hankkia leasingrahoituksella EasyKM Oy:tä Koulutuskeskus Salpauksen auto-, kuljetus- ja logistiikka-alan opetuksen käyttöön seuraavat ajoneuvokokonaisuudet Vuonna 2014 hankittava kalusto 1 umpikorillinen takalaitanostimella varustettu kevyt 2-akselinen kuorma-auto (C1-ajokorttiluokka) 1 koukkulavalaitteistolla varustettu 3-akselinen kuorma-auto, jossa mukana rahti- ja soralava 1 tasonostolaitteilla varustettu 3-akselinen kuorma-auto 1 rahtikorilla varustettu vaihtokuormatila (yhteensopiva tasonostolaitekuorma-auton kanssa) 1 neliakselinen rahtiperävaunu varustettuna lämpökorilla (yhteensopiva 3-akselisten kuorma-autojen kanssa) kokonaisuuden arvo Hallitus hyväksyy edellä esitetyn leasinghankinnan ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

22 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin leasingrahoitus, tuotannolliset koneet ja laitteet, sopimus Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa 241/02/08/00/2011 PHKKhall Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on käytössään Lahden kaupunkiseudun hankintatoimen/lahden kaupungin kilpailuttama ajoneuvojen leasingsopimus -järjestelmä Easy KM:n kanssa. Koulutuskonserni on käyttänyt niinikään yhteisesti kilpailutettua Nordea Rahoituksen puitesopimusta. Lisäksi koulutuskonserni on itse kilpailuttanut IT-leasing järjestelmän 3 Step IT Oy:n kanssa. Nordea Rahoituksen puitesopimusta ei ole käytetty lähiaikoina, koska monitoimilaitteet (tulostus, kopiointi, faksi, skannaus) ovat edellisestä kilpailutuksesta alkaen IT-leasingin piirissä eikä ajoneuvojen ja IT-laitteiden lisäksi ole ollut tarvetta leasingjärjestelyyn muissa tuotannollisissa koneissa, kalustossa tai laitteissa. Koulutuskonsernilla on tulossa mahdollisia tarpeita Tuoterenkaan tuotantokoneiden ja mahdollisesti isojen matkailu- ja ravitsemisalan tilaremonttien yhteydessä leasingrahoitukselle. Tuoterenkaalla tuotantolaitteiden hankintakassavirran kohdistaminen vuokrien kautta useammalle tilikaudelle on perusteltua. Samoin leasingmahdollisuus pidetään yhtenä vaihtoehtona suurten tilajärjestelyjen aiheuttamien kone-, laite- ja kalustohankintojen rahoitusjärjesteissä. Varsinaiset leasinghankinnat päätetään erikseen hankintavaltuuksien puitteissa ja sisäisen leasingmenettelyn mukaan itse leasingrahoituksen kohdistamisesta hankintaan tehdään esitys toimitusjohtajan ja talousjohtajan hyväksyttäväksi. Leasingin käyttämiseksi muissa kuin ajoneuvo- ja IT-laitteissa on Nordea Rahoituksen AssetMaster-puitesopimus hyväksyttävä uudelleen, koska kaupunkiseudun hankintatoimi on kilpailuttanut sopimukset uudelleen. Sopimuksessa sovelletyaan Lahden kaupungin kilpailuttaman puitesopimuksen hinnoittelu- ja palveluehtoja. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n välinen AssetMaster-sopimusluonnos esitellään kokouksessa. Talousjohtaja Martti Tokola oli asiantuntijana kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy Nordea Rahoituksen kanssa tehtävän AssetMasterpuitesopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

23 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Konsernihallitus Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 109 Päijät-Hämeen koulutuskonserni on ollut mukana Lahden kaupungin kilpailuttamassa sopimuksessa koskien leasingrahoitusta Nordea Rahoituksen kanssa. Lisäksi koulutuskonserni on itse kilpailuttanut ITleasing rahoituksen 3 Step IT Oy:n kanssa. Kaupungin ja Nordea Rahoituksen puitesopimus on optiovuosien jälkeen päättynyt Koulutuskonsernin ja Nordea Rahoituksen välinen sopimus mahdollistaa sopimuksen jatkamisen vielä kahdelle vuodelle. Tuoterenkaan tuotantokoneita ja laitteita hankintaan edelleen leasingrahoituksella ja tästä syystä Nordea Rahoituksen AssetMaster puitesopimusta on tarve jatkaa. Samalla sopimusehtoja tullaan joiltakin osin tarkastelemaan uudestaan. Tuoterenkaan yhtiöittämissuunnitelmien ollessa vielä kesken sopimusta jatketaan yhdellä vuodella asti, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen. Limiitiksi esitetään euroa. 3 Step IT Oy ei rahoita tuotantokoneita ja laitteita. Nordea Rahoitus Suomi Oy:n tarjous esitellään kokouksessa. Varsinaiset leasinghankinnat päätetään erikseen hankintavaltuuksien puitteissa ja sisäisen leasingmenettelyn mukaan. Toimitusjohtaja Hallitus päättää jatkaa Nordea Rahoituksen AssetMaster puitesopimusta saakka. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

24 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Muut asiat PHKKhall 110 Ei ollut muita asioita.

25 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Konsernihallitus Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 111 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

26 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 99, 100, 101, 102, 107, 110 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 103, 104, 105, 106, 108, 109 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 103, 104, 105, 106, 108, 109 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti faksi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

27 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2015 1 Yhtymähallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2014 1 Konsernihallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 8:30-9:55 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 8:30-10:20 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 22/2014 1 Konsernihallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 8:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, Isoneuvos Osallistujat

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti

Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 13/2014 1 Konsernihallitus 18.06.2014 Aika 18.06.2014 klo 8:30-11:05 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Osallistujat

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 11/2015 1 Yhtymähallitus 8.6.2015 Aika 08.06.2015 klo 8:30-9:50 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

27.4.2014. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 ja talousarvion 2016 laadintaohjeet

27.4.2014. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 ja talousarvion 2016 laadintaohjeet 1 (17) 27.4.2015 99 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 ja talousarvion 2016 laadintaohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 1.1. Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen... 2 1.1.1. Uuden strategian valmistelu...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 Yhtymäkokous 12.5.2014 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSKESKUS SALPAUS TUOTERENGAS Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014

SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014 Kokouskutsu... 1 Osallistujat... 2 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 4 169 Toimikuntien päätöksiä...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 valmisteluversio 31.8.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Me muutamme maailmaa. Yhtymähallitus 28.9.2015 xxx Yhtymäkokous 26.10.2015 xxx Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 12/2007 Kokousaika 11.12.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot