Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka"

Transkriptio

1 Viranomainen No 2//2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston kahvio puheenjohtaja jäsenet Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin :ssä 15 ASIAT :t (sivut 17 30) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Hannu Rantala Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Pertti Ollikka PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Aika ja paikka Pirjo Kotiranta Jukka Männistö YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Köyliön kunnan tekninen osasto klo Virka-asema Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Eeva Holma

2 SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN KÖYLIÖN KUNNAN SÄHKÖNHANKINTA TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN PYHÄN HENRIKINTIELLE (MT 2131 SEKÄ MT 2142), HANKINTA-ASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN...23 MONITOIMIKENTÄN HANKINTA KEPOLAN KOULULLE, HANKINTA-ASIAKIJOJEN HYVÄKSYMINEN VANHUSNEUVOSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN KUNNANHALLITUKSELLE 25 PELLON VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA ILMOITUSASIAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT... 29

3 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekn.ltk 15 Kokouskutsu on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle teknisessä lautakunnassa ja kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan tekninen lautakunta on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Tekninen johtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekn.ltk 16 Kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan aikaisempana käytäntönä on ollut valita joka kokouksessa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kotiranta ja Jukka Männistö.

5 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Tekn.ltk 17 Tilinpäätös on kuntalain mukaan laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joten vuoden 2012 tilinpäätöksen tulee valmistua kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu yhtenä osana toimintakertomus, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan toimintakertomus laaditaan talousarviopohjalle, missä valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitetään Toteutuma-kohdassa ja tunnusluvut/toiminnan laajuustiedot, henkilöstö vuoden 2012 päättyessä sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tot 2012-sarakkeessa. Talousarviopohjalla esitettävien tietojen lisäksi lautakuntien tulee antaa lautakunnan toimintakertomus, jossa esitetään selvitys kokoustyöskentelystä ja keskeisimmistä päätöksistä vuonna Toimintakertomus on liitteenä 1. Tekninen osasto on laatinut teknisen lautakunnan tulosalueiden toimintakertomuksen vuodelta 2012 muilta osin, mutta taloudellisten tavoitteiden toteutuminen eli vuoden 2012 määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumatiedot merkitään lomakkeisiin keskitetysti hallinto-osastolla sitten, kun kaikki vuoteen 2012 kohdistuvat kirjaukset on tehty. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hyväksyä lautakunnan liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta KÖYLIÖN KUNNAN SÄHKÖNHANKINTA Tekn.ltk. 8 Köyliön kunta oli mukana 2009 kilpailuttamassa sähköenergian hankintaa yhdessä Euran ja Säkylän kanssa. Sopimuksen voimassaoloaika oli sekä optiona Kilpailuttamisen toteutti Energiakolmio Oy ja kuntien yhdyshenkilönä toimi Kimmo Haapanen Euran kunnasta. Uusi kilpailutus toteutettiin keväällä 2012, jolloin mukana oli myöskin Laitilan hankintaryhmä. Kilpailuttaminen tapahtui ajanjaksolle Tarjouskilpailuun ei saatu yhtään tarjousta. Tämän seurauksena toteutettiin syksyllä uusi muunneltu tarjouskilpailu. Tarjouksen palauttivat Vaasan Sähkö Oy sekä Turku Energia. Tarjoukset ovat voimassa asti. Paikallinen yhtiö Köyliön- Säkylän Sähkö Oy ilmoitti molemmissa tarjouskilpailussa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa oli ehtoja joiden mukaan tarjouksen tekeminen heidän kannaltaan ei ole mahdollista. Euran kunta on tehnyt päätöksen hankkia sähköenergiansa halvimman tarjouksen jättäneen Vaasan Sähkö Oy:n kanssa sopimusajaksi. Säkylän kunta on päättänyt irtautua sopimuksesta ja suorittaa oman tarjouskilpailutuksensa mahdollistaen paikallisten yhtiöiden kilpailutukseen. Lisäksi Säkylä on ilmoittanut lopettavansa sähkön salkunhallintasopimuksen vuoden 2013 lopussa Energiakolmio Oy:n kanssa Tekninen johtaja: Lautakunta keskustelee asiasta kokouksen yhteydessä, jolloin myöskin tehdään päätösehdotus. Täydennyksenä tekstissä ilmoitettuihin tietoihin tekninen johtaja ilmoitti, että Euran kunnan hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jonka seurauksena kunnan kilpailutus uusitaan. Keskustelun perusteella Köyliön kunta päättää irtautua Euran,Säkylän ja Köyliön yhteishankinnasta jaksolle Köyliö päättää toteuttaa yhteiskilpailutuksen yhdessä Säkylän kanssa tarvittaessa täydennettynä muilla yhteistyökumppaneilla. Lisäksi Köyliön kunta jatkaa sopimusta sopimuskauden 2013 loppuun salkunhallintasopimusta Energiakolmio Oy:n kanssa. Päätös: Lautakunta hyväksyi tehdyn päätösehdotuksen yksimielisesti. Tekn.ltk 18 Vaasan Sähkö Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä koskien Köyliön kunnan sähkön hankintaa vuosille

7 Tekninen lautakunta Tehdyssä oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei lautakunnalla ole julkisista hankinnoista annetun lain 73a :n mukaisesti todellista ja perusteltua syytä keskeyttää hankintaa. Päätöstä ei ole perusteltu sanotun lain 73 :ssä vaaditulla tavalla. Lisksi todetaan, ettei teknisellä lautakunnalla ollut sanotun lain 80 mukaista perustetta hankintaoikeuden tekemiseen. Tekninen lautakunta ei voi itse poistaa hankintapäätöstään eikä ratkaista asiaa uudelleen, koska päätös ei perustu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen Lisäksi päätöstä ei ole tarkemmin perusteltu, joten valituksen enempi perustelu on valittajalle mahdotonta. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja solmia sähköntoimitussopimuksen Vaasan Sähkö Oy:n kanssa tarjouksen mukaisesti. Lisäksi Köyliön kunta neuvottelee Energiakolmion kanssa salkunhoitosopimuksen jatkosta sen jälkeen kun Euran energianhankinnasta on tehty päätös. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN PYHÄN HENRIKINTIELLE (MT 2131 SEKÄ MT 2142), HANKINTA-ASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Tekn.ltk 19 Vuoden 2013 talousarviossa on euron määräraha tievalaistuksen rakentamiseksi Mt 2131 sekä Mt 2142 risteysalueelle. Suunnittelutoimisto Hakala on laatinut valaistussuunnitelman em. hankkeelle. Valaistus on tarkoitus toteuttaa myötäilevillä puupylväillä. ELYkeskus on hyväksynyt alueelle laaditut suunnitelmat ja hankkeen toteuttamisesta on tehty sopimus ELY- keskuksen ja kunnan välillä. Suunnitelma on laadittu kaksiosaisena siten, että Kokemäen puoleinen tieosuus on tarkoitus tehdä tänä vuonna ja Köyliön puoleinen osuus vuonna Tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu teknisellä osastolla. Tarjoukset tulee palauttaa klo mennessä. Hankkeen tulee olla valmis viimeistään Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjoukset on tarkoitus pyytää seuraavilta urakoitsijoilta: - Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy Köyliöstä - TAP Service Oy Salosta - Sallilan Sähköasennus Oy Loimaalta Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hyväksyä valaistushankkeelle laaditut suunnitelmat, tarjouspyyntöasiakirjat ja hankintamenettelyn. Tarjoukset pyydetään esittelyosassa mainituilta urakoitsijoilta. Lisäksi muutkin urakoitsijat voivat pyydettäessä osallistua tarjouskilpailuun. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta MONITOIMIKENTÄN HANKINTA KEPOLAN KOULULLE, HANKINTA-ASIAKIJOJEN HYVÄKSYMINEN Tekn.ltk 20 Vuoden 2013 talousarviossa on määräraha monitoimikentän hankkimiseksi Kepolan koululle. Hanke toteutetaan Suomen Palloliiton ja S- ryhmän ja Alueosuuskauppa Satakunnan yhteishankkeena. Rakentamistoimenpiteeseen on myönnetty euroa avustusta. Kilpailuttaminen poikkeaa normaalista kilpailuttamisesta siten, että kilpailuttaminen toteutetaan kolmen toimittajan kanssa, jotka on hyväksytty avustuksen myöntäjän toimesta. Valintaperusteiksi on laadittu pisteytysjärjestelmä, jonka perusteella valinta tehdään. Tarjoukset tulee palauttaa klo mennessä ja hankkeen valmistumisajankohta on Pisteytyksen suorittajina ovat tekninen johtaja, hallintojohtaja sekä Kepolan koulun rehtori. Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy laaditut tarjouspyyntöasiakirjat sekä oikeuttaa pisteytyksen suorittajaksi teknisen johtajan, hallintojohtajan sekä Kepolan koulun rehtorin. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi lautakunta esitti koululaisten huomioimista pisteytystä tehtäessä.

10 Tekninen lautakunta VANHUSNEUVOSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN ESITTÄMINEN KUNNANHALLITUKSELLE Tekn.ltk 21 Köyliön kunnassa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2006 lukien. Kunnanhallitus hyväksyi toimintasäännön, jossa määritellään vanhusneuvoston tarkoitus ja tehtävät, kokoonpano ja toimikausi. Vanhusneuvostoon kuuluu 12 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen ja joiden toimikausi on sama, kuin kunnanhallituksen toimikausi. Köyliön kunnanhallitus nimeää neuvostoon 4 jäsentä, jotka edustavat kunnan eri hallintokuntia. Köyliön kunnan alueella toimivat eläkeläis- ja vanhusjärjestöt nimeävät 6 jäsentä ja Köyliön seurakunta yhden jäsenen. Lisäksi neuvoston yhtenä jäsenenä on edustaja kunnan kotihoitoyksiköstä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että toinen heistä on kunnan edustaja ja toinen järjestön edustaja. Toimintasäännön mukaan neuvoston sihteerinä toimii kunnan sosiaalitoimen vanhustyöasioita hoitava tai joku muu sosiaalitoimen nimeämä viranhaltija tai työntekijä. Sihteerin tehtäviä hoitaa avopalvelun ohjaaja. Kunnanhallitus päätti (Khall 57 ) asettaa toimikaudeksi vanhusneuvoston ja pyytää perusturvalautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta esitystä neuvoston jäseniksi ja heidän varajäsenikseen. Esitykset saatuaan kunnanhallitus nimeää vanhusneuvostoon neljä kunnan eri hallintokuntia edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Samalla kunta pyytää eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä, Köyliön seurakuntaa ja kunnan kotihoitoyksikköä nimeämään vanhusneuvostoon omat jäsenensä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimintasäännön mukaisesti. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita kokouksessa kunnanhallitukselle esitettävät henkilöt: vanhusneuvoston jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Päätös: Vanhusneuvoston jäseneksi valittiin Pirjo Kotiranta ja varajäseneksi Reetta Hulmi.

11 Tekninen lautakunta PELLON VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN Tekn.ltk 22 Tekninen lautakunta on vuokrannut Pertti Rantaselle Köyliön kunnan Vanha-Kartanon kylästä pelto alkaen viideksi vuodeksi 1.8 ha:n peltoalueen sekä tukioikeudet (kiinteistöiltä Vellamo 1:137 ja Teperi III 1:195, peruslohko ). Markus Rantanen on tehdyt anomuksen vuokrasopimuksen siirtämiseksi hänen nimiinsä vuoden 2014 alusta sekä vuokrasopimuksen kirjoittamista kymmeneksi vuodeksi. Perusteluina hän on esittänyt maataloustoiminnassa tapahtuvan sukupolvenvaihdoksen ja siihen liittyen ELY-keskukselta haettavan nuoren viljelijän tilan ja tuotannon kehittämisen aloitustuen ja invetointituen ehtojen vaatimuksia. Kannattavuuslaskelmissa huomioidaan omat pellot sekä sellaiset pellot joista on kymmenen vuoden vuokrasopimus. Nykyiset omistuksessa olevat pellot eivät riitä laskennallisesti riittävään kannattavuuteen. Tekninen johtaja: Lautakunta keskustelee asiasta kokouksen yhteydessä, jonka jälkeen tehdään päätösehdotus. Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vuokrasopimuksen kirjoittamisen kymmeneksi vuodeksi. Vuokra tarkistetaan viiden vuoden kuluttua. Vuokran määrä on mahdollista sitoa indeksiin (esimerkiksi Tilastokeskuksen maatalouden tuottajahintaindeksi ilman turkiksia). Jos tuottajahintaindeksi muuttuu sopimushetkestä + 5 prosenttia, vuokran määrää tarkistetaan vastaavasti.

12 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Tekn. ltk 23 Teknisen johtajan päätöspöytäkirjaan on kirjattu päätökset ajalta , liite 2. Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee päätöspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi ja päättää samalla, että päätös ei anna aihetta päätöksenteon siirtämiseen lautakunnalle asian osalta. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekn.ltk 24 Tekniselle lautakunnalle esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Otteet kunnanhallituksen pöytäkirjasta; - Eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra lukien - Eräiden teknisen toimen maksusaatavien poistaminen kunnan tileistä - Kunnanviraston suljettunaolo vuonna Otteet Säkylän kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjasta ja ; - Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan jäsenten valitseminen toimikaudeksi Yhdyskunta-asiamiehen (jätehuolto) viran perustaminen 3. Otteet Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan pöytäkirjasta ; - Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Viemäriverkostoon liittymisen valvonta 4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitus Köyliön kunnanvaltuuston päätöksestä koskien Haaviston ranta-asemakaavaa Köyliön kunnan Pajulan kylän kiinteistöä Haavisto RN:o 1: Tehokuivauksen mittauspöytäkirja Kepolan koulu/esikoulu 6. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy - Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon kertaraportti 2/ Rauman ympäristölaboratorio - Ilmatutkimus Kepolan koulu Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 Tekninen lautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT Tekn.ltk 25 Vuorenmaan keskusta-alueen keskusviemäröinnin järjestäminen Tommi Rautio oli toimittanut tekniselle lautakunnalle esityksen Vuorenmaan keskusta-alueen viemäröinnin järjestämisestä. Hän esitti kunnalle vanhan Yttilästä poistetun puhdistamon luovuttamista perustettavalle osuuskunnalle alueellisen järjestelmän rakentamiseksi. Hän on itse valmis yhdessä Vuorenmaan kyläyhdistyksen kanssa toteuttamaan hanketta. Raution laatiman kustannusarvion perusteella kiinteistökohtaiseksi kustannukseksi muodostuisi 2500 euroa /kiinteistö, mikäli kunta luovuttaa puhdistamon laitteiston. Päätös: Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätti, että syksyn aikana pyritään järjestämään tilaisuus Vuorenmaan kyläyhdistyksen kanssa jätevesihankkeesta sekä tutkitaan myöskin muita mahdollisuuksia alueen jätevesien ratkaisemiseksi.

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 3/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 26 KOKOUSAIKA 4.6.2014 klo 18.00 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Köyliön kunnanviraston kahvio

Köyliön kunnanviraston kahvio Viranomainen No 5/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 111 KOKOUSAIKA Maanantai 13.4.2015 kello 18.00 18.59 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot