Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka"

Transkriptio

1 Viranomainen No 3/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 26 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston kahvio puheenjohtaja jäsenet Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski MUUT SAAPUVILLA OLLEET Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin :ssä 22 ASIAT :t (sivut 26 36) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Hannu Rantala Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Pertti Ollikka PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juhani Heikkilä Pirjo Kotiranta Aika ja paikka Köyliön kunnan tekninen osasto klo Virka-asema Allekirjoitus Todistaa toimistosihteeri Eeva Holma

2 SISÄLTÖ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tievalaistuksen rakentaminen Pyhän Henrikintielle (mt 2131 sekä mt 2142) 2-vaihe, urakoitsijan valinta Yksityisteiden avustusten jakaminen vuonna Turvallisuussuunnitelman hyväksyminen Köyliön kunnan ylläpitämille leikkikentille Teknisen johtajan päätöspöytäkirja Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Kankaanpään pururadan valaistus

3 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekn.ltk 22 Kokouskutsu on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle teknisessä lautakunnassa ja kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan tekninen lautakunta on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Tekninen johtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tekn.ltk 23 Kunnan hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan aikaisempana käytäntönä on ollut valita joka kokouksessa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Heikkilä ja Pirjo Kotiranta.

5 Tekninen lautakunta TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN PYHÄN HENRIKINTIELLE (MT 2131 SEKÄ MT 2142) 2-vaihe, URAKOITSIJAN VALINTA Tekn.ltk 24 Vuoden 2014 talousarviossa on euron määräraha tievalaistuksen rakentamiseksi Mt 2131 ja Mt 2142 risteysalueelle(2-vaihe). Suunnittelutoimisto Hakala on laatinut valaistussuunnitelman em. hankkeelle. Valaistus on tarkoitus toteuttaa myötäilevillä puupylväillä ELYkeskus on hyväksynyt alueelle laaditut suunnitelmat ja hankkeen toteuttamisesta on tehty sopimus ELY-keskuksen ja kunnan välillä. Suunnitelma on laadittu kaksiosaisena siten, että Kokemäen puoleinen tieosuus toteutettiin viime vuonna ja Köyliön puoleinen osuus vuonna Lautakunta hyväksyi (Teknltk 17 ) hanketta varten laaditut suunnitelmat ja tarjousasiakirjat. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta: - Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy Köyliöstä - TAP-Service Oy Salosta - Sallilan Sähköasennus Oy Loimaalta - Eltel Networks Oy Yläneeltä Vertailuperusteena tarjousten vertailussa on halvin hinta. Tarjoukset saatiin seuraavilta urakoitsijoilta: - Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy Köyliöstä - TAP- Service Oy Salosta - Sallilan Sähköasennus Oy - Eltel Networks Oy Halvimman tarjouksen ,00 (alv 0%) jätti Eltel Networks Oy Yläneeltä. Tarjousten vertailu liitteenä 1. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita Pyhän Henrikintien valaistustyön (2-vaihe) suorittajaksi Eltel Networks Oy:n urakkahinnalla ,00 (alv 0%) Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 Tekninen lautakunta YKSITYISTEIDEN AVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2014 Tekn.ltk 25 Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan on varattu yhteensä yksityistietoimelle. Kuulutus avustusten hakemisesta ilmoitettiin paikallislehdessä Avustushakemusten jättöaika päättyi Avustushakemuksen jätti 50 tiekuntaa. Järjestäytymättömät tietkin voivat hakea avustusta mikäli tien varrella on vähintään yksi pysyvä talous. Järjestäytymättömiltä teiltä tuli seitsemän hakemusta. Kertaluontoisiin toimenpiteisiin kohdistuvia perusparannusavustuksia saapui yksi kappale. Avustusmäärärahasta jätetään varaus mm. postituksia varten. Kunnossapitomäärärahojen avustuksiin jäi käyttöön n euroa perusparannushankkeeseen varatun määrärahan jälkeen. Kunnan harkinnanvaraiset kunnossapidon avustusrahat tiekunnille on määritelty jakamalla kolmen edellisen vuoden ( ) tiekuntien keskimääräinen omavaraisuusaste keskimääräisillä kunnossapitokustannuksilla + tien pituuksien perusteella myönnettyjen avustuksien avulla toteutetuilla peruskorjauskustannuksilla. Saatua lukua on vertailtu seuraavaan taulukkoon avustusprosentin selvittämiseksi. Vertailuluku Avustus-% 0,00 0, ,50 0, ,00-1,99 26 > 2,00 0 Matalanummentien, Murrontien sekä Siniveräjäntien tiekuntien käyttötilityslomakkeeseen on ilmoitettu talkootöinä toteutettujen työtehtävien rahalliset arvot. Tiekuntien on mahdollisuus osakkaiden kesken toteuttaa talkootöitä ja lähes kaikki tiekunnat ovat niin tehneetkin, mutta rahallista arvoa niistä ei tasapuolisuuden vuoksi voida hyväksyä arvioitavan tieavustusten tilityslomakkeissa. Keskimääräiset kunnossapitomenot v arvioitiin kunnan yksityisteiden keskimääräisen yksikkökustannuksen 955 /km perusteella. Mikäli tiekunnat haluavat pitää kunnossapitoavustukset mahdollisimman suurina, kannattaa kiinnittää huomiota tilikirjanpitoon ja käyttää tiliä jonka kautta toimintaan käytetty rahankulku näkyy. Em. tiekuntien osakkaat hoitavat tietä talkoohengessä. Hyöty muodostuu siitä, että yksiköiden perusteella määriteltyjä tiemaksuja ei ole tarvinnut periä. Talkootyöt toimivat siten vastineena tiekunnan tiemaksuille. On tärkeää, että kaikki yksityisteiden alueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajat kiinnittäisivät huomiota yksityisteiden kuntoon ja teettäisivät teiden yksiköinnin sekä perisivät tarvittavat tiemaksut teiden ylläpidon mahdollistamiseksi.

7 Tekninen lautakunta Tasapainoisempaan avustusjakoon pääsemiseksi kaikkien tiekuntien tulisi ylläpitää tarkkaa kirjanpitoa ja merkitä toiminnasta aiheutuvat tulot ja menot sille avatulle tiekunnan tilille ja laittaa joka kevät hakemusten yhteyteen liitteeksi mm. tiedot tilin edellisen vuoden lopun tilanteesta. Tilien ja erikseen laadittavien tien kunnossapitoselvitysten tulisi pitää toisiinsa nähden paikkansa. Järjestäytymättömien teiden kunnossapitoavustukseksi on kaikissa tapauksissa arvioitu 24 %. Ehdotus kunnossapitoavustuksista tiekunnittain on esitetty luettelona liitteessä 2. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää tiejaoston esityksen pohjalta vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan varattujen yksityisteiden avustusmäärärahojen jakamisesta kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin tiejaoston esitys kunnossapitomäärärahojen jaosta liitteen mukaisesti. Perusparannushankkeiden osalta myönnettiin Päiväänpääntielle avustusta enintään 700 euroa tai 30 % toteutuneista kustannuksista.

8 Tekninen lautakunta TURVALLISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KÖYLIÖN KUNNAN YLLÄPITÄMILLE LEIKKI- KENTILLE Tekn.ltk 26 Kuluttajaturvallisuuslain ( /920) 7 mukaan: Palvelun tarjoajan, jonka on tehtävä 6 :ssä tarkoitettu ilmoitus valvontaviranomaiselle, on lisäksi laadittava turvallisuussuunnitelma, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niiden tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Suunnitelmassa on otettava huomioon palvelun luonne sekä ja toiminnan laajuus. Tekninen osasto on laatinut turvallisuussuunnitelman (liite 3). Laadittu turvallisuussuunnitelma edustaa kuluttajaturvallisuuslain edellyttämää turvallisuusasiakirjaa Köyliön kunnan leikkikentille. Suunnitelma on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää nykyisille leikkikentille sekä mahdollisille uusille leikkikentille. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun leikkikenttien turvallisuussuunnitelman Köyliön kunnan ylläpitämille leikkikentille. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Tekn. ltk 27 Teknisen johtajan päätöspöytäkirjaan on ajalla kirjattu päätökset :t eli yhteensä 2 päätöstä, liite 4. Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee päätöspöytäkirjan tietoonsa saatetuksi ja päättää samalla, että päätös ei anna aihetta päätöksenteon siirtämiseen lautakunnalle asian osalta. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekn.ltk 28 Tekniselle lautakunnalle esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Ote kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjasta ; - Asuntojen vuokrat lukien - Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymälle vuokrattujen tilojen vuokrat lukien 2. Ote Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan pöytäkirjasta ; - Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteuma Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto - Ympäristönsuojelumääräysten muutosten hyväksyminen 4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Suojeltujen soiden verkoston kattavuutta parannetaan - Satakunnan työllisyyskatsaus 3-4/ Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy - Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimusten raportteja 3 4/ Rauman ympäristölaboratorio - Vesitutkimusselosteet raaka- ja verkostovedestä 7. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry - Yhteenveto Bio Humus Oy:n turvetuotantoalueiden päästö- ja vesistötarkkailusta vuodelta 2013 Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

11 Tekninen lautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT Tekn.ltk 29 KANKAANPÄÄN PURURADAN VALAISTUS Kankaanpää pururadalla on nykyisin käytössä kellokytkimellä tapahtuva valaistuksen ohjaus. Tämän seurauksena valaistus on käytössä aina kelloon määritellyillä ajoilla. Talvet ovat nykyisin olleet sääolosuhteiltaan huonoja pururadan käytön kannalta. Tämä on aiheuttanut valaistuksen palamisen radalla, vaikkei radalla ole käyttäjiä. Kunnan säästöohjelmassa on kaavateiden osalta jo lyhennetty katuvalojen palamisaikoja. Näin ollen on tarkoituksenmukaista pyrkiä saavuttamaan säästöjä myös järkeistämällä pururadan valaistusta. Valaistuksen ohjaus voidaan toteuttaa esim. painonappiohjauksella, jolloin ensimmäinen käyttäjä aktivoi valaistuksen ja kellokytkin katkaisee sen säädettynä aikana. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää selvittää painonappiohjauksen rakentamisen pururadalle ja toteuttaa toimenpide kesän aikana. Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 79 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 8/2010 KOKOUSAIKA Torstai 02.12.2010 klo 18:30 20:00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 10.06.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kauppinen Teuvo

Lisätiedot

Torstaina 15.01.2015 klo 17.30 19.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Torstaina 15.01.2015 klo 17.30 19.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSTIEDOT Aika Torstaina 15.01.2015 klo 17.30 19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Laatimispäivä 08.01.2015 Nro 1/ 2015 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 3/2015 Aika Ti klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta Yksityistietoimitus. Kokousnumero 4/2008 Aika Ti 08.04.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 38 KOKOUKSEN AVAUS 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot