PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 Kirkkoneuvosto 14.12.2011"

Transkriptio

1 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo Paikka: Pappila Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen Ismo x Majuri Kaisaliisa x Markkanen Marja Liisa x Reponen Aarno x Leinonen Marjatta x Pentti Kantolan varajäsen Puheenjoht. Castrén Helena kirkkoherra Sihteeri Unto Pasanen talouspäällikkö Muut saapuvilla olleet: Auvinen Marketta Luukkonen Asta kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ALKUTOIMET Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartautena oli Vuoksen mieslaulajien konsertti. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarno Reponen ja Sari Hämäläinen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla Työjärjestyksen hyväksyminen

2 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KÄSITELLYT ASIAT Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista päätösehdotuksineen, lisäksi päätettiin käsitellä 84 Diakonin virkavapaa-anomus. 76 KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSET JA KOOLLE KUTSUMINEN KEVÄTKAUDELLA 201 Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 1. mom. mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 2 mom. mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja esitti, että 1) kirkkoneuvoston kokoukset pidetään kevätkaudella vuonna 2012 keskiviikkoisin klo ; 22.2., 14.3., 18.4., 9.5. ja ) kirkkoneuvosto kutsutaan koolle viimeistään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. 77 KOLEHTISUUNNITELMA n on vahvistettava kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 :n mukainen kolehtisuunnitelma. Kolehtisuunnitelma ajalle jaetaan kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa. Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman.

3 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Seurakunnan taloussäännön 5 mukaan n on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. antaa ohjeet seurakunnan hankintojen suorittamisesta. Talouspäällikkö on laatinut ohjeet talousarviosta ja hankintojen suorittamisesta. Ohjeet on esityslistan liitteenä. Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena. 79 KIRKKOVALTUUSTON TEN LAILLISUUSVALVONTA n tulee tutkia kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ennen niiden täytäntöön panoa. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä, tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee kirkkolain 10 luvun 6 :n mukaan jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa se valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto on 29.6., ja pitämissään kokouksissa tehnyt seuraavat päätökset: 12 KIETÄVÄLÄN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI 13 MÄÄRÄALAN MYYMINEN TIMO JA ANNE PULLILLE 14 MÄÄRÄALAN MYYMINEN TUOMAS SUMMASELLE JA MINNA MATTS- SONNILLE 15 MÄÄRÄALAN MYYMINEN TIMO FROSTILLE 16 MÄÄRÄALAN MYYMINEN AKU HIRVINIEMELLE 17 LEIRIMAJAN SAUNA-KOKOUSRAKENNUKSEN SUUNNITELMIEN HY- VÄKSYMINEN 18 KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 19 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE MÄÄRÄALAN MYYMINEN ANSSI KEKILLE JA ANU VIROLAISELLE 21 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 22 MÄÄRÄALAN MYYMINEN MALIK JA HEIDI BENTAIEBILLE 23 MÄÄRÄALAN MYYMINEN MIKKO JA TARJA PUISTOLLE

4 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2012 kirkkoneuvosto toteaa, että valtuuston em. päätökset on tehty laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lain mukaisia ja siten täytäntöön pantavissa. 80 OSTOTIEDUSTELU METSÄPALSTASTA Veikko Leskinen tiedusteli, onko seurakunta halukas myymään Hiekkaranta 3:123 tilasta erillisen metsäpalstan hänelle lisämaaksi. Metsäpalsta on Leskisen perikunnan omistaman tilan naapurissa. Metsäpalsta sijaitsee Lampilantien läheisyydessä rajoittuen Hepolampeen ja sen pinta-ala on noin 1,2 ha. Seurakunnalla on periaatteena, että metsätalouskäytössä olevia maita ei myydä. kirkkoneuvosto päättää, että Hiekkaranta tilaan kuuluvaa metsäpalstaa ei myydä, koska se on metsätalouskäytössä. 81 SEURAKUNTATALON ILMASTOINTIREMONTTI Rakennustyöryhmä on valmistellut seurakuntatalon toimistosiiven ilmanvaihtoremonttia siten, että suunnittelijaksi valittiin LVI-Insinööritoimisto A&P Mäkinen Oy/Matti Mäkinen ja konsultti/valvojaksi Creo3 Oy/Pasi Piispa. Mäkisen tekemien suunnitelmien mukaan pyydettiin tarjoukset jäähdytyslaitteista ja ilmanvaihtolaitteista 10 toimittajalta. Tarjoukset saatiin vain kahdelta toimittajalta: YIT Kiinteistötekniikka Oy ja Kisara Oy. Vuoden 2011 talousarvion investointiosassa on remonttiin varattu euroa ja suunnittelijan kustannusarvio remontin kustannuksista oli samaa hintaluokkaa. Kumpikin tarjous ylitti huomattavasti kustannusarvion, joten rakennustyöryhmä esittää, että remontin toteutusta siirretään myöhemmin päätettävään ajankohtaan.

5 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ kirkkoneuvosto päättää hylätä kaikki saadut tarjoukset. Uusi tarjouskilpailu järjestetään rakennustyöryhmän myöhemmin päättämänä ajankohtana. 81 Uudella tarjouskierroksella pyydettiin tarjoukset 9 urakoitsijalta. Rakennustyöryhmä käsittelee tarjoukset kokouksessaan. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Määräaikaan mennessä saatiin 5 tarjouspyynnön mukaista tarjousta: JP Yhtiöt Oy, LVI- Kaari Oy, YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kisara Oy ja Teknocon Oy. Rakennustyöryhmä esittää, että seurakuntatalon ilmastointiremontin urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt LVI-Kaari Oy, urakkahinta on euroa, sis. ALV. kirkkoneuvosto päättää valita rakennustyöryhmän esityksen perusteella seurakuntatalon ilmastointiremontin urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehnyt LVI-Kaari Oy, urakkahinta on euroa, sis. ALV. 82 SEURAKUNNAN HÄLYTYSLAITTEIDEN VARALLAOLOJÄRJESTELYT Seurakuntaan on hankittu vakuutusyhtiön vaatimuksesta kameravalvontalaitteet ja tehty jatkuvasta miehitetystä kameravalvonnasta sopimus Turvatiimi Oy:n kanssa. Turvatiimi tarkistaa hälytyksen saatuaan kameroista, mikä hälytyksen aiheutti ja lähettää tarvittaessa vartijan paikalle tai hälyttää viranomaiset paikalle. Jos kameroissa ei näy mitään, valvomosta soitetaan seurakunnan ilmoittamalle henkilölle, joka käy tarkistamassa tilanteen. Kirkon nykyisessä virkaehtosopimuksessa ei ole sovittu hälytyskorvauksesta ja pelkästään satunnaisten hälytysten takia varallaolojärjestelyt tulevat kalliiksi. Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimies Timo von Boem esitti, että asia on hoidettavissa maksamalla työaikalain alaiselle viranhaltijalle kuukaudessa erityisellä perusteella kuukausikorvaus. Hälytystehtävän suorituksesta maksetaan lisäksi matkakorvaus ja palkka käytetystä ajasta työaikalisineen. Korvaus on sovittavissa seurakunnassa ja jos soittolistalla on useampi henkilö, ensimmäiselle maksettava summa on suurempi, kuin seuraavana listalla olevilla. Seurakuntamestari Pekka Huttunen on tähän saakka hoitanut hälytysluonteiset tehtävät korvauksetta.

6 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ seurakuntamestari Pekka Huttusella maksetaan erityisenä perusteena 200 euron lisä kuukaudessa seurakunnan hälytyslaitteistojen taustapäivystäjänä. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti, että talouspäällikölle maksetaan erityisenä perusteena 100 euron lisä kuukaudessa seurakunnan hälytyslaitteistojen 2. taustapäivystäjänä. Talouspäällikkö poistu esteellisenä kirkkoherran esiteltyä tämän kohdan. 83 PUUN HANKINTAKARTELLIN VAHINGONKORVAUSKANNE Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy on tehnyt seurakunnan toimeksiannosta laskelmat, joiden perusteella seurakunnan kärsimä vahinko puun hankintakartellin aikana huhtikuun 2004 välisenä aikana tekemistä kaupoista on korkoineen ,20. Näissä laskelmissa on huomioitu vain kartellissa mukana olleille yhtiöille myydyt mänty- ja koivukuitupuut. Seurakunnan tekemät puunmyynnit olivat tuolta ajalta ,84 euroa. Metsäyhtiöt on tuomittu lainvastaisesta kartellista Markkinaoikeudessa sakkoihin. Haastehakemukset asiassa on jätettävä käräjäoikeuteen viimeistään , jos haluamme jatkaa oikeusteitse kärsimämme vahingon korvaamista. Asianajotoimisto esittää vaihtoehtoina, että vaadimme korvausta kaikista kaupoistamme 25 % (tuotto) korkoineen. Haastehakemuksessa esitämme toissijaisena vaatimuksena tai oikeudenkäynnin aikana supistamme vaatimustamme helpommin toteen näytettävä vahingon suuruiseksi saamiemme laskelmien perusteella. Toisena vaihtoehtona on, että vaadimme korvauksia vain mänty- ja koivukuitupuiden osalta. Kolmantena vaihtoehtona on, että emme lähde oikeusprosessiin. Jos lähdemme oikeusprosessiin, kummassakin vaihtoehdossa maksamme tuomioistuimen viranomaismaksut. Mikäli seurakunnan oikeusturvavakuutusta voidaan toimeksiantoon käyttää, haetaan seurakunnalle oikeusturvaetu. Kaikissa tapauksissa vastapuolta vaaditaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Asianajotoimisto laskuttaa palkkion tehtävän asianajotoimeksiantosopimuksen mukaisesti. Puumalan seurakunta tekee toimeksiantosopimuksen Tammer-Juristit Oy:n kanssa ja vaatii korvausta kaikista kaupoista 25 % (tuotto)korkoineen. Keskustelun kuluessa Kaisaliisa Majuri esitti, että korvausta haetaan vain kuitupuun osalta, Marjatta Leinonen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska tehty päätösesityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti avointa ää-

7 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ nestystä siten, että talouspäällikön esitystä kannattavat äänestävät Jaa ja Kaisaliisa Majurin esitystä kannattavat äänestävät Ei. Äänestyksessä talouspäällikön esitystä kannattivat: Sari Hämäläinen, Ismo Kiljunen, Aarno Reponen, Marjaliisa Markkanen ja Helena Castrén. Kaisaliisan Majurin esitystä kannattivat: Kaisaliisa Majuri ja Marjatta Leinonen. Puheenjohtaja totesi, että äänin 5 2 talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 84 DIAKONIN VIRKAVAPAA-ANOMUS Diakoni Riitta Sjöblom anoo palkatonta virkavapautta ajalle Hänet on valittu Taipalsaaren seurakuntaan diakonin virkaan. Viran täyttämisessä on 4 kuukauden koeaika. Lomia hänellä on pitämättä edelliseltä lomakaudelta 8 lomapäivää, jota hän pitää Kuluvalta lomakaudelta hänelle kertyy vuosilomaa palkaton virkavapaus huomioiden 11 kuukaudelta, eli 33 päivää. Diakonin irtisanomisaika on 1 kk., jolloin jäljelle jäävät lomapäivät pidetään ja loput maksetaan rahana. Diakonin työtehtävät loma- ja virkavapausaikana hoidetaan siten, että lastenohjaajalähetyssihteeri Hanne Keijonen valitaan diakonin viransijaiseksi Hän hoitaa tuona aikana myös lähetyssihteerin tehtävät. Hänelle myönnetään työlomaa nykyisestä tehtävästään ko. ajalle. Lapsityössä järjestellään vastaavan lastenohjaajan ja osaaikaisen iltapäivätoiminnanohjaajan tehtävät ja työajat siten, että lapsityön toiminta jatkuu ennallaan. Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvosto myötää diakoni Riitta Sjöblomille palkatonta virkavapaata väliseksi ajaksi. 85 ILMOITUSASIAT Talousraportti Talouspäällikkö esitteli rahatilanteen ja marraskuun lopun alustavat toteutumaraportit. Tilintarkastaja Osmo Aallon seloste välitilintarkastuksesta. Status papinkirja ohjelmiston irtisanominen , korvaava Kirjuri-ohjelmisto tulee käyttöön 2012 aikana.

8 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Seurakuntamestarin sijaisjärjestelyt alkaen. Jukka Kinnunen aloittaa 3 kk työkokeilun. Diakoni Riitta Sjöblom on suorittanut sielunhoidon Hiippakunnallisen erityiskurssin (35 op). kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Helena Castrén puheenjohtaja Unto Pasanen sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan Puumalassa 14 marraskuuta 2011 Aarno Reponen pöytäkirjantarkastaja Sari Hämäläinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ja siihen liitetty valitusosoitus on pidetty yleisesti nähtävänä Puumalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla Helena Castrén kirkkoherra

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kirkkoneuvosto 23.02.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kirkkoneuvosto 23.02.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 19.45 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Kiljunen Ismo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Kirkkoneuvosto 11.12.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Mällinen Tiina-Mari, vs. kirkkoherra x Hämäläinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Kirkkoneuvosto 29.05.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Kirkkoneuvosto 29.05.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Karjalainen Esa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 Kirkkoneuvosto 02.11.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 Kirkkoneuvosto 02.11.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.28 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kirkkoneuvosto 07.09.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kirkkoneuvosto 22.04.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kirkkoneuvosto 22.04.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.15 Paikka: Seurakuntakoti, sali Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika 29.2.2012 klo 17.00 19.13 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 02.09.2015 17.00 18.40 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 2/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 26.2.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 18 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 5/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 5/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 5/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 66 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014 AIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 9 11.35 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Päivämäärä 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 17.50 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot